DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING"

Transcriptie

1 DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1

2 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie van de activiteiten van de kaarten. Om u in het gebruik van deze software te leiden, hebben we deze gebruikershandleiding gemaakt. Lees de instructies zorgvuldig en bewaar deze gebruikersaanwijzing voor latere naslag. 1 Inhoud 1 INHOUD INLEIDING ALGEMEEN OPSTARTEN EXPORT, IMPORT VAN GEGEVENS Export naar DigiSave (gecomprimeerde bestand.zip) Import van DigiSave Export van bestand onder standaard formaat Import van bestanden die niet van de OPTAC komen Export van de gegevens van de kaart naar Office toepassingen GEGEVENS ZOEKEN GEGEVENS WIJZIGEN GEGEVENS VERWIJDEREN AFDRUKKEN VAN DE TE DOWNLOADEN UNITS INSTELLEN VAN DE TAAL DE VOLGORDE VAN DE KOLOMMEN AANPASSEN KOLOMMEN VERBERGEN OPTIES PASWOORD MODULE ARCHIVERING ALGEMEEN DE CHAUFFEURSKAART DOWNLOADEN Met de OPTAC Met de kaartlezer DE TACHOGRAAF DOWNLOADEN MELDINGEN TIJDENS HET DOWNLOADEN Downloadiconen Nieuwe kaart chauffeur creëren / Nieuw voertuig creëren N chassis ontbreekt Bestand bestaat reeds Soort bestand onbekend HERKENNING VAN DE BESTANDEN Bestanden van een chauffeurskaart herkennen Bestanden uit de tachograaf herkennen ANALYSE VAN DE GEGEVENS VAN DE KAART UTC, LOKALE TIJD OPTIMDRIVE CONTROLE VAN DE GEDOWNLOADE BESTANDEN EEN BACKUP NEMEN BACKUPGEGEVENS IMPORTEREN ONDERSTEUNING VIA TEAMVIEWER V 3.0 2

3 2007 Dit dossier werd opgemaakt en uitgegeven door de diensten van de : BVBA PHELECT. Niets uit deze uitgave mag door middel van elektronische of andere middelen met inbegrip van automatische informatiesystemen worden gereproduceerd en of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de BVBA PHELECT. 2 Inleiding OPGELET : Deze handleiding behandeld alle mogelijkheden geboden door onze programma s DigiSave en OptimDrive. De tabel hieronder geeft u aan welke mogelijkheden bij welke versie van de software horen. Het is dus belangrijk om te weten dat afhankelijk van uw versie sommige schermen opgenomen in deze handleiding wat verschillend kunnen zijn dan deze van uw software of dat sommige mogelijkheden niet toegankelijk zijn. Uiteraard is het altijd mogelijk om uw software up te graden om ook van die mogelijkheden gebruik te kunnen maken. Versies van de software Functies DigiSave DigiSave_ OptimDrive DigiSave_ OptimDrive _ Server OptimDrive Opslag van de gegevens van de chauffeurskaart Opslag van de gegevens van de tachograaf Export van de gegevens onder wettelijk formaat Uitwisseling van gegevens tussen verschillende programma s DigiSave (functies import/export) Controle van de handtekening van de bastanden en controle op ontbrekende downloads Functie «Kaart lezen» Analyse van de kaartgegevens Mogelijkheid om de geanalyseerde gegevens van de kaart af te drukken Berekening van de overtredingen Mogelijkheid voor het afdrukken van de overtredingen Berekening van de resterende tijden Mogelijkheid om de resterende tijden af te drukken Server versie V 3.0 3

4 Definities : De namen in deze handleiding hebben de volgende betekenis: - «DigiSave» is de term gebruikt voor de software in al zijn mogelijke versies ; DigiSave, DigiSave_OptimDrive et DigiSave_ Serveur ; - «OptimDrive» is de term gebruikt voor de chauffeursmodule «OptimDrive» (chauffeur) ; - «Module OptimDrive» is de term gebruikt voor het geheel van mogelijkheden voor het optimaliseren van de rij en rusttijden. Hiermee bedoelen we het berekenen en afdrukken van de overtredingen en resterende tijden en dat zowel voor de software DigiSave en OptimDrive. - «De software» is de algemene term gebruikt voor alle programma s (DigiSave en Optimdrive) indien de beschreven functie identiek is voor beide V 3.0 4

5 3 Algemeen 3.1 Opstarten Naargelang de installatie die u hebt uitgevoerd zijn er 3 mogelijkheden om DigiSave op te starten. Ofwel door te dubbelklikken op DigiSave.exe of OptimDrive.exe in de directory waar u de software hebt geïnstalleerd. Ofwel door te dubbelklikken op het DigiSave of OptimDrive icoon op het bureaublad. Ofwel door te klikken op het Digisave of OptimDrive icoon in het Startmenu. 3.2 Export, import van gegevens Hiermee kan u gegevens uitwisselen tussen verschillende programma s DigiSave. Als u bijvoorbeeld verschillende vestigingen hebt, kan u op elke vestiging de gegevens downloaden en opslaan in DigiSave, en deze doorsturen via naar de hoofdzetel om daar alle gegevens te centraliseren. Goed om weten: De overgebrachte gegevens uit het geheugen van de voertuigunit van alle voertuigen van een zelfde bedrijf en uit het geheugen van de bestuurderskaart van alle door dit bedrijf tewerkgestelde bestuurders, worden bewaard op een zelfde beveiligde plek waartoe slechts gerechtigde personen toegang hebben. Het bedrijf bewaart de overgebrachte gegevens ten minste twee jaar (Koninklijk besluit van 28/07/2006) Export naar DigiSave (gecomprimeerde bestand.zip) Om de gegevens te exporteren gaat u als volgt te werkt. In het standaard scherm van voertuig of chauffeur vinkt u in de kolom export aan welke chauffeurs of voertuigen u wilt exporteren: - Ofwel door te klikken op het wit vierkant in de kolom Export (1); - Ofwel door te klikken op Alles (2) om al de chauffeurs of voertuigen te selecteren of door te klikken op Sommige (3) om de gemarkeerde regel te selecteren. Indien de knoppen alles en sommige niet zichtbaar zijn moet u eerst op Export (5) klikken V3.0 5

6 Indien de regels die u wenst te exporteren gemarkeerd zijn klikt u op Export (4). Op deze manier worden alle gegevens van de geselecteerde chauffeur, of het geselecteerde voertuig geëxporteerd. Het volgende venster verschijnt: Kies hier voor DigiSave (zip) en kies vervolgens de naam om aan dit bestand te geven. Deze is standaard Vehicule voor voertuigen en carte voor de chauffeurskaarten gevolgd door de datum, zoals u in onderstaand scherm kan zien. V3.0 6

7 De plaats waar deze gegevens opgeslagen worden is ingegeven in het menu instellingen opties tijdens de installatie. Eventueel kunt u dat veranderen. Zie opties hoofdstuk Import van DigiSave Om gegevens te importeren die gecreëerd zijn door DigiSave, klikt u op het icoon Import. Let erop dat u in het juiste scherm zit. Om voertuigen te importeren moet u zich in het tabblad Voertuig bevinden. Om chauffeurskaarten te importeren moet u zich in het tabblad Chauffeur bevinden. U kunt nu de gewenste file kiezen om te importeren. Indien het importeren gelukt is krijgt u het volgende scherm: Opgelet: de functie Import moet slechts gebruikt worden om bestanden gecreëerd door DigiSave te importeren. Om gegevens van een andere software te importeren, moet u de functie Download gebruiken. V3.0 7

8 3.2.3 Export van bestand onder standaard formaat U kunt ook enkel de bestanden exporteren, in geval van controle bijvoorbeeld. Selecteer de bestanden op dezelfde manier als in 3.2.1, maar selecteer ook de te exporteren bestanden in het onderste deel van het scherm zoals u hieronder kan zien. 2 1 Let er op om eerst de chauffeur te selecteren en slechts daarna het bestand(1). Indien u nu op export (2) klikt, krijgt u eveneens het volgende scherm: Kies in dit geval Bestanden (origineel formaat) om slechts de geselecteerde bestanden te exporteren. In het volgende scherm kiest u de locatie om de bestanden op te slaan en klikt op OK. Kies in het komende scherm voor ja om de gegevens op te slaan. En nu nogmaals op OK bij de bevestiging van de opslag. Om de gegevens van de tachograaf te exporteren gaat u op dezelfde manier te werk. Indien het volgende scherm verschijnt heeft u geen bestanden geselecteerd in het onderste deel van het scherm. V3.0 8

9 3.2.4 Import van bestanden die niet van de OPTAC komen Ga op dezelfde manier te werk zoals bij het downloaden van de bestanden van de OPTAC, (Zie hoofstuk of 4.3) maar verander in het scherm selecteer een of meerdere bestanden de directory naar de plaats waar uw bestanden opgeslagen zijn via de knop. Let er op dat u in het juiste tabblad begint Export van de gegevens van de kaart naar Office toepassingen Om de activiteiten te exporteren naar Excel bijvoorbeeld gaat u als volgt te werk: In het analyse scherm (zie hoofdstuk 5) kiest u voor afdrukken. In het nieuwe venster klikt u op Afdrukvoorbeeld. V3.0 9

10 In het venster dat u nu krijgt ziet u het afdrukvoorbeeld. Kies hier de gewenste office toepassing waarnaar u de gegevens wilt exporteren. 3.3 Gegevens zoeken Aan de hand van het zoekveld is het gemakkelijk om opgeslagen gegevens terug te vinden. Het zoekveld bevindt zich links bovenaan. Er zijn verschillende wijzen om gegevens op te zoeken: - Chassisnummer, benaming, nummerplaat, nummervloot betreffende het opzoeken van voertuigen; - Kaartnummer (Nummer) en naam betreffende het opzoeken van chauffeurs. Bij Gerang. volgens kiest u in welke kolom u wilt gaan zoeken. In het tabblad voertuigen heeft U de keuze uit: Nummerplaat, N chassis, Benaming en Nr Vloot zoals u hieronder kan zien. V3.0 10

11 3.4 Gegevens wijzigen Enkele gegevens (zoals de benaming van het voertuig, vloot, naam van de chauffeur) kunnen vrijblijvend gewijzigd worden. Deze wijziging kan u doorvoeren op 3 manieren. Door tijdens het downloaden op de knop Voertuig of de knop Chauffeur te klikken. Door in het standaardscherm te dubbelklikken op de desbetreffende regel. Door op de knop wijzigen te drukken in het standaard scherm. Indien u via een van deze drie mogelijkheden de voertuiggegevens wilt wijzigen komt u in het volgende scherm terecht: V3.0 11

12 Hier kunt u aanpassingen doen in de velden Benaming, Nummerplaat, Nummer Vloot en Status. De functie van deze velden is als volgt: Benaming: Een vrij te kiezen naam om het voertuig te herkennen (optioneel) Nummer Vloot: Nummer dat u kan toekennen indien u bv 2 wagenparken heeft (optioneel) Status: Hier kan u invullen of uw voertuig nog steeds actief is. Indien uw voertuig niet meer tot uw wagenpark behoort kan u hier kiezen voor Geblokkeerd. In dat geval verkleurt deze regel naar grijs. Op deze manier ziet u gemakkelijk dat dit voertuig er niet meer is om nog te downloaden. U moet de gegevens immers 2 jaar bewaren. Opgelet: Indien de nummerplaat of chassisnummer niet correct weergegeven zijn kan het zijn dat u zich vergist heeft bij het instellen van het soort bestand (zie 4.4.5). Een andere mogelijkheid is dat er bij de ijking van uw tachograaf een verkeerde nummerplaat geprogrammeerd is geweest. Kijk dit na op een ticket van de tachograaf. Bij het wijzigen van de gegevens van een chauffeur komt u in het volgende scherm terecht: Hier kunt u aanpassingen doen in de velden Naam, Straat, Postcode, Plaats, Titel en Status. De functie van deze velden is als volgt: Naam: Hier kan u de naam van de chauffeur ingeven. Dit moet niet noodzakelijk de naam zijn die in de bestandsnaam voorkomt. De naam is vrijblijvend te kiezen. Vervolgens kan u het adres van de chauffeur ingeven om in de brief aan de chauffeur, met de overtredingen, automatisch toe te voegen. Dit is niet verplicht. V3.0 12

13 Status: Hier kan u invullen of uw chauffeur nog steeds actief is. Indien uw chauffeur niet meer voor uw bedrijf werkt kan u hier kiezen voor Geblokkeerd. In dat geval verkleurt deze regel naar grijs. Op deze manier ziet u gemakkelijk dat deze chauffeur er niet meer is om zijn kaart nog te downloaden. U moet de gegevens immers 2 jaar bewaren. Goed om weten: Indien gewenst kan u de geblokkeerde regels onzichtbaar maken (geblokkeerde voertuigen of kaarten, grijze regels). De gegevens blijven op uw pc, maar in het algemeen scherm ziet u geen regel meer voor deze chauffeur. Hiervoor gaat u als volgt te werk: in het keuzeveld status kiest u voor actief, om enkel de niet geblokkeerde chauffeurs of voertuigen weer te geven, voor Geblokkeerd om de geblokkeerde chauffeurs of voertuigen weer te geven of voor Alles om alle chauffeurs of voertuigen weer te geven (actief en geblokkeerd). 3.5 Gegevens verwijderen Indien u om de een of andere reden gegevens wilt verwijderen heeft u een paswoord nodig (zie hoofdstuk 3.11). Let echter goed op bij deze handeling dat u zeker niet de verkeerde gegevens verwijdert en zo niet meer in orde bent met de wetgeving. U moet al uw gegevens bijhouden gedurende minstens twee jaar voor de tachograafwetgeving. Om gegevens te verwijderen gaat u als volgt te werk. U selecteert de regel die u wilt verwijderen. En vervolgens klikt u op Verwijderen. Let erop dat Verwijderen 2 maal voorkomt in het algemeen scherm zoals u kunt zien in onderstaande figuur V3.0 13

14 Indien u op Verwijderen (1) klikt zal u alle gegevens van het geselecteerde voertuig of van de geselecteerde chauffeur verwijderen. Indien u op Verwijderen (2) klikt, zal u enkel de onderaan geselecteerde file (3) verwijderen. Eventueel kunt u ook kiezen om de gegevens die ouder zijn dan een bepaalde datum te wissen. In dit geval vult u langs de toets verwijderen (2) een datum in zoals u hieronder kan zien. Als u nu op verwijderen klikt worden alle bestanden die gedownload zijn voor de geselecteerde datum verwijderd. Het verwijderen is beveiligd met een paswoord. (Zie hoofdstuk 18). 3.6 Afdrukken van de te downloaden units Het programma biedt ook de mogelijkheid om een lijst van chauffeurskaarten of voertuigen af te drukken die binnen de x dagen gedownload moeten worden. Eerst vult u het aantal dagen in waarbinnen de volgende download plaats moet vinden (1) en vervolgens klikt u op Afdrukken (2). In het voorbeeld hieronder print ik een lijst af van chauffeurs die hun kaart binnen de 7 dagen moeten laten downloaden. Indien (1) en (2) niet zichtbaar zijn, moet u eerst op Afdrukken (3) klikken om deze velden zichtbaar te maken V3.0 14

15 3.7 Instellen van de taal Om de taal aan te passen kiest u in het menu instellingen voor Taal en dan selecteert u de gewenste taal (de lijst van de beschikbare talen kan volgens het land veranderen). U kunt eventueel ook door middel van een toetsencombinatie van taal veranderen. Om te veranderen naar het Frans drukt u op Alt + F9, om naar het Duits over te schakelen drukt u op Alt + F10, indien u in het Nederlands wenst te werken drukt u op Alt + F11, wenst u in het Engels te werken, dan drukt u op Alt + F De volgorde van de kolommen aanpassen Eventueel kunt u de volgorde van de kolommen veranderen. Beweeg met uw muisaanwijzer tot boven de titel van de kolom die u wilt verplaatsen. De blauwe kleur verandert dan zoals u hieronder kan zien. Houd de linkermuisknop nu ingedrukt en sleep de kolom naar de gewenste plaats. Om de fabrieksindeling terug te zetten moet u naar het menu Instellingen gaan en daar Reïnitialisatie tabel kiezen. V3.0 15

16 3.9 Kolommen verbergen U kunt zelf ook kiezen welke kolommen zichtbaar zijn in het programma. Als u zoals hieronder getoond, met de linker muisknop in de titelbalk klikt, kan u zelf selecteren welke kolommen getoond worden. Zo is in het voorbeeld hieronder de kolom Laatste downloading weggelaten. Om de fabrieksindeling terug te zetten moet u naar het menu Instellingen gaan en daar Reïnitialisatie tabel kiezen. V3.0 16

17 3.10 Opties U kunt de parameters aanpassen door in het menu Instellingen te kiezen voor Opties. Na het invullen van het paswoord (zie hoofdstuk 3.11) verschijnt het volgende scherm: Doeldirectory Data: Deze directory geeft aan waar de gegevens opgeslagen worden (C:\Program Files\DigiSave). Deze directory kan niet aangepast worden. Werkdirectory: verandert u best niet. Directory Export: hier kiest u in welke directory u bestanden gaat opslaan indien u in het programma de functie export gebruikt om bijvoorbeeld gegevens uit te wisselen. Doeldirectory Backup: hier kiest u in welke directory u de backup wilt opslaan. Voor veiligheid redenen wordt een backup best opgeslagen op een andere schijf dan de harde schijf van de computer. Opgelet: het is niet mogelijk de backup direct op een CD via DigiSave te maken, u moet eerst de backup op de harde schijf van de computer maken (daarna kunt u het op het CD branden). Contacteer hiervoor indien nodig de leverancier van uw PC. Het kiezen van de directories kan u doen door op het icoon met de 3 puntjes te klikken achteraan op die regel. U kan dan gemakkelijk de gewenste directory selecteren. Interval Backup: hierin schrijft u om de hoeveel dagen u wilt dat het programma u vraagt om een backup te nemen. Laatste Backup kan u blanco laten. UTC-Tijd + uren: hierin schrijft u de tijdzone van het land (1 voor centraal Europa en dus voor België). V3.0 17

18 De instellingen voor het voertuig vindt u op het volgende tabblad. Dit ziet er als volgt uit: Met Directory import kunt u instellen welke directory standaard geopend zal worden bij het downloaden van het bestand van een voertuig indien de OPTAC niet gevonden kan worden. Bij download interval schrijft u het aantal dagen waarbinnen volgens de wetgeving het voertuig gedownload moet worden. Voor Belgie is dat om de 60 dagen*. Voor de keuze van gekopieerde bestanden verwijderen kiest u best ja. In dat geval zal het bestand, indien het correct gekopieerd is naar de computer, verwijderd worden uit het geheugen van de OPTAC. Indien u dit niet doet zou het kunnen dat na verloop van tijd het geheugen van de OPTAC vol geraakt en u niks meer kan downloaden. Bij Test handtekening (controle) kan u kiezen om tijdens de controle van de downloadperiodes ook de digitale handtekening van het bestand te controleren. Indien u dit controleert zal de controle wel langer duren. Hier in de configuratie is deze controle niet gekozen omdat we deze reeds geselecteerd hebben bij het downloaden. Bij Test handtekening (Download) gaan we kiezen om de digitale handtekening van het bestand te controleren juist na het downloaden. Bij het uitvoeren van deze controle zal het downloaden wel iets langer duren. Indien de digitale handtekening correct is betekent dit dat de gegevens niet aangepast zijn na het downloaden, wat uiteraard in geval van controle niet mag gebeurt zijn. V3.0 18

19 Op het volgend tabblad vind u de instellingen voor het downloaden van de chauffeurskaart. Dit ziet er als volgt uit: Met Directory import kunt u instellen welke directory standaard geopend zal worden bij het downloaden van het bestand van een voertuig indien de OPTAC niet gevonden kan worden. Bij download interval moet u ook hier weer ingeven om de hoeveel dagen uw chauffeurskaart gedownload moet worden. In Belgie is dat om de 21 dagen*. Bij directory OMNIKEY bepaalt u in welke directory de drivers van de kaartlezer opgeslagen zijn. Standaard is dit in C:\Omnikey. Deze optie is alleen maar voor DigiSave3 geldig (DigiSave en DigiSave+ hebben de functie kartlezer niet). Achter Kaartlezer moet het selectievakje normaal altijd aangevinkt zijn. Vervolgens zal de geselecteerde kaartlezer die gebruikt zal worden voor het uitlezen van de chauffeurskaarten getoond worden. Door op de loep erachter te klikken kan u eventueel een andere kaartlezer selecteren indien beschikbaar. Bij Poort kaartlezer selecteert u het poortnummer dat overeenkomt met de Omnikey kaartlezer. Het programma om deze keuze uit te voeren zal zo meteen geïnstalleerd worden. Standaard is dit 80. Laat deze waarde best staan. En ook hier kiest u bij Gekopieerde bestanden verwijderen weer best ja om dezelfde redenen als bij voertuig. Met Test handtekening (controle) kan u de controle optie van de handtekening standaard instellen bij de controle van de kaart. Met Test handtekening (Download file) kan u deze controle instellen voor bestanden die niet van de kaartlezer komen en bij Test handtekening (Download lezer) stelt u deze controle in bij het lezen van de kaart via de kaartlezer. We raden u aan om deze laatste optie op ja te zetten. * volgens het Koninklijk Besluit verschenen op V3.0 19

20 Bij Typ Delta(-uren) kan u zelf instellen vanaf hoeveel uren we moeten spreken van een bepaald type rusttijd. Opgelet: wij raden u aan om enkel ja te kiezen bij het gebruik van de kaartlezer (Test handtekening (Download lezer)) Dit om de geldigheid te controleren van het bestand dat aangemaakt zal worden. In de andere gevallen is de handtekening reeds gecontroleerd door het downloadtoestel (OPTAC) tijdens de downloading en het is dus niet nodig om dit een tweede keer te controleren. In geval dat u niet voldoende vertrouwen heeft over de afkomst van het bestand raden wij u sterk aan om de handtekening te controleren. Dit kan geval per geval uitgevoerd worden zonder de bovenvermelde standaard parameters aan te passen. Het menu Geavanceerd (in de groene kader) heeft enkel betrekking op de extrapolatie van de resterende tijden. Einde van de dag : deze functie laat u toe om automatisch een dagelijkse pauze in te voegen na de laatste opgeslagen activiteit van de kaart. Selecteer dus deze optie als u uw kaart uitleest op het einde van de dag om te voorkomen dat de resterende rijtijd zal toegevoegd worden op het einde van deze dag. Bijvoorbeeld indien u 8h10 gereden hebt van de 9h00 die toegelaten zijn en u selecteert dit veld niet zal OptimDrive 50 rijtijd toevoegen na de laatste opgeslagen activiteit. Weekend : deze functie laat u toe om automatisch een wekelijkse pauze in te voegen na de laatste opgeslagen activiteit van de kaart. Selecteer dus deze optie als u uw kaart uitleest op het einde van de week om te voorkomen dat de resterende rijtijd zal toegevoegd worden op het einde van deze dag. Bijvoorbeeld indien u deze week 51h00 gereden hebt van de 56h00 die toegelaten zijn en deze optie niet aangevinkt is zal OptimDrive nog 5 rijuren toevoegen na de laatste opgeslagen activiteit. Maximale amplitude : deze functie laat u toe om automatisch arbeid in te voegen na de laatste opgeslagen activiteit en op het einde van elke geëxtrapoleerde dag om zo de maximale amplitude te bereiken voor elke dag. Dit laat u toe om te zien om hoe laat u ten laatste uw dagelijkse pauze moet beginnen. V3.0 20

21 Rijden in team : door deze functie zal bij de extrapolatie van de resterende tijden rekening gehouden worden met de regels betreffende het rijden met dubbele bemanning. (een dagelijkse periode bevat dan 30h00 in plaats van 24h00). Starttijd van de dag : deze functie laat u toe om het uur te kiezen waarop u de volgende dag wenst te beginnen. Hier zal enkel rekening mee gehouden worden indien het gekozen uur later is dan het uur dat wettelijk toegelaten is. Elke dag : deze functie laat u toe om de functie Starttijd van de dag elke geëxtrapoleerde dag toe te passen. Deze functie beperkt eveneens het aantal keer dat een dagelijkse periode kan beginnen tot 1 per kalenderdag. Onthouden van de geavanceerde opties : deze functie laat u toe om de geavanceerde opties getoond in dit scherm op te slaan zodat deze configuratie bewaard blijft voor een volgende analyse. In het volgende tabblad, Brief chauffeur, kan u de standaard brief aanpassen die u eventueel naar uw chauffeur wilt versturen met de lijst van overtredingen van een geselecteerde periode. U kan het briefhoofd en de tekst na de overtredingen vrijblijvend aanpassen. Op het volgende tabblad Locale moet u enkel iets invullen indien u problemen heeft met het automatisch versturen van een . Meestal indien Outlook niet uw standaard programma is. V3.0 21

22 U neemt dan best deze gegevens over van uw programma. Maar het is niet verplicht dit in te vullen. Indien u in 1 van deze 5 voorgaande vensters op OK klikt worden deze opties opgeslagen Paswoord Het aanpassen van de parameters (zie hoofdstuk 3.10) zoals ook het veranderen of het verwijderen van verschillende gegevens zij beveiligd door een passwoord. Het paswoord is mdxx, waarbij xx staat voor de cijfers van de dag van de maand, maar dan in omgekeerde volgorde. Bijvoorbeeld op 15 augustus is het paswoord md51 Opgepast : Indien het paswoord niet werkt, gelieve de datum van uw pc te controleren. V3.0 22

23 4 Module Archivering 4.1 Algemeen Om toegang te krijgen tot de module Archivering klikt u op de knop Archivering in het startvenster. Bij het openen van de module Archivering komt u ofwel in het venster van de Voertuigen ofwel in het venster van de Chauffeurs terecht. Dit hangt af van welk venster dat open was toen u DigiSave de vorige keer afsloot. Het venster met de gegevens van de voertuigen ziet er als volgt uit: Door op het tabblad Chauffeurs te klikken opent het volgende scherm en krijgt u de gegevens van de chauffeurs te zien. V3.0 23

24 Aan de hand van de kleuren, groen oranje rood, kan u zien of u op tijd bent met het downloaden van uw gegevens. - Indien het kaartnummer of het chassisnummer in het groen verschijnt, bent u in orde met de downloadtermijn. - Indien het kaartnummer of het chassisnummer in het oranje verschijnt, moet u binnen de week voor chauffeurskaarten en binnen de 2 weken voor tachografen uw gegevens gaan downloaden. - Indien het kaartnummer of het chassisnummer in het rood verschijnt, bent u te laat met het downloaden van uw gegevens. - Indien de regel grijs gekleurd is, betekent dit dat deze chauffeur of dit voertuig geblokkeerd is. Dit kan u doen als de chauffeur of het voertuig niet meer in dienst zijn. U moet dan zijn gegevens nog twee jaar bijhouden, maar kan deze niet meer downloaden. (Bij Status kunt u <Alle> selecteren om al de chauffeurs of voertuigen te laten zien, Actief om alleen maar deze die actief zijn te tonen of Geblokkeerd om enkel deze die geblokkeerd zijn te tonen) - Indien de regel volledig gekleurd is, en niet enkel de kaartnummer of het chassisnummer, betekent dit dat deze regel geselecteerd is. V3.0 24

25 Verklaring van de kolommen: In het tabblad Voertuigen: Nummerplaat: De nummerplaat van het voertuig N chassis: Het chassisnummer van het voertuig Benaming: Een vrij te kiezen naam om het voertuig te herkennen (optioneel) Volgende downloading: Datum waarvoor de volgende downloading moet plaatsvinden Laatste downloading: Datum waarop de laatste downloading heeft plaatsgehad Vloot: Nummer dat u kan toekennen indien u bv 2 wagenparken heeft (optioneel) Export: Hier kan u aanvinken welke gegevens u eventueel wilt exporteren Volgende ijking: Datum voor wanneer de tachograaf opnieuw geijkt moet worden (enkel zichtbaar indien het voertuig geselecteerd is en de technische data aanwezig is) In het onderste deel van het scherm Voertuigen: Datum: De datum waarop de download van het voertuig uitgevoerd is geweest. Uur: Uur waarop de download van het voertuig uitgevoerd is geweest. Grootte: De grootte van het gedownloade bestand. Activiteiten: Periode van de gedownloade activiteiten. (slechts zichtbaar indien geselecteerd) Gebeurt.: Aanwezigheid van de voorvallen en fouten (gebeurtenissen). (slechts zichtbaar indien geselecteerd) Snelheid: Aanwezigheid van de snelheid van de laatste effectief gereden 24u. (slechts zichtbaar indien geselecteerd) Techni.: Aanwezigheid van de technische data. (slechts zichtbaar indien geselecteerd) Bestand: Naam waaronder het bestand is opgeslagen. Export: Hier kan u aanvinken welke gegevens u eventueel wilt exporteren in het originele bestandsformaat. In het tabblad Chauffeurs: Naam, Voornaam: Naam van de chauffeur, standaard gelijk op de chauffeurskaart, vrijblijvend aan te passen N Kaart: Nummer van de chauffeurskaart Vervaldatum: De vervaldatum van de chauffeurskaart, enkel zichtbaar indien de chauffeur geselecteerd is geweest. Volgende downloading: Datum waarvoor de volgende downloading moet plaatsvinden Laatste downloading: Datum waarop de laatste downloading heeft plaatsgehad Export: Hier kan u aanvinken welke gegevens u eventueel wilt exporteren. In de onderste helft van het scherm Chauffeur: Datum: Datum van downloading van de kaart Uur: Uur van downloading van de kaart Grootte bestand: De hoeveelheid geheugen die het bestand inneemt Bestand: De naam van het bestand waaronder het is opgeslagen Begin datum: De datum van de oudste gegevens op de chauffeurskaart. (slechts zichtbaar indien geselecteerd) Eind datum: De datum van de meest recente gegevens op de chauffeurskaart. (slechts zichtbaar indien geselecteerd) V3.0 25

26 Export: Hiermee kan u een bepaalde file selecteren om te exporteren in het originele bestandsformaat. Om het programma af te sluiten klikt u rechts boven op Verlaten. 4.2 De chauffeurskaart downloaden Met de OPTAC Opgelet: - Bij het eerste gebruik van de OPTAC of na het vervangen van de batterijen, moet u eerst een download uitvoeren van de tachograaf voordat u een chauffeurskaart uitleest. Dit om de datum van de OPTAC juist te zetten. - Indien, na het aanzetten van de OPTAC, het lampje boven de ON/OFF toets rood brandt, moeten de batterijen vervangen worden. Gelieve deze te vervangen voordat u een chauffeurskaart uitleest anders krijgt u fouten in de datum en uurtijd van de bestanden. Gebruik de OPTAC (zie handleiding OPTAC)om de gegevens van de chauffeurskaart te kopiëren. Indien de gegevens hier op staan, zet u deze aan en sluit u de OPTAC aan op de computer. (Zie OPTAC handleiding) Om de gegevens van de chauffeurskaart over te zetten naar uw computer moet u naar het venster van de Chauffeurs (1) gaan en dan op Downloaden (2) klikken. 1 2 Het volgende scherm opent dan. Indien de OPTAC correct aangesloten is (en aan is) zal men meteen de bestanden opgeslagen in de OPTAC te zien krijgen. V3.0 26

27 Kies hier de bestanden die u wilt inlezen op de computer. Let erop dat u het juiste type kiest (Zie 6.1). In dit geval: c_ _1443_h_pinckaers B DDD Opgepast: Indien u gegevens wilt importeren die ergens anders opgeslagen zijn, kunt u via onder selecteer een of meerdere bestanden de directory kiezen waar deze gegevens staan. U kunt hier enkel de gegevens van de chauffeurskaarten opslaan. Indien u het juiste bestand geselecteerd hebt klikt u op Openen en verschijnt volgend scherm. V3.0 27

OPTAC - DigiSave BEKNOPTE HANDLEIDING

OPTAC - DigiSave BEKNOPTE HANDLEIDING OPTAC - DigiSave Systeem voor het archiveren en behandelen van de gegevens uit tachografen en chauffeurskaarten BEKNOPTE HANDLEIDING V.0 I. Algemeen De gegevens opgeslagen in de tachograaf en in de chauffeurskaart

Nadere informatie

OPTAC / DigiSave+ Systeem voor het archiveren en behandelen van de gegevens uit tachografen en chauffeurskaarten BEPERKTE HANDLEIDING

OPTAC / DigiSave+ Systeem voor het archiveren en behandelen van de gegevens uit tachografen en chauffeurskaarten BEPERKTE HANDLEIDING OPTAC / DigiSave+ Systeem voor het archiveren en behandelen van de gegevens uit tachografen en chauffeurskaarten BEPERKTE HANDLEIDING V.0 I. Algemeen - De gegevens opgeslagen in de tachograaf moeten minstens

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Wetgeving. OPTAC & DigiSave+

Wetgeving. OPTAC & DigiSave+ Geen begrenzing op het aantal chauffeurs of voertuigen Eenmalige investering (geen abonnementsgeld of onderhoudscontract) Eenvoudige installatie en gebruik Wetgeving De gegevens opgeslagen in de tachograaf

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Een trainingsschema maken... 2 De programma indeling... 2 De trainingsgegevens invullen... 3 Een groep toevoegen... 3 Opwarming... 4 Cooling down... 4 Oefeningen

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

ASW-250. Gebruikershandleiding (27/03/2008 V1.0) GH_ASW-250_NL.doc Onder voorbehoud van technische wijzigingen 1

ASW-250. Gebruikershandleiding (27/03/2008 V1.0) GH_ASW-250_NL.doc Onder voorbehoud van technische wijzigingen 1 ASW-250 Gebruikershandleiding (27/03/2008 V1.0) GH_ASW-250_NL.doc Onder voorbehoud van technische wijzigingen 1 1. Inhoudsopgave. 1. Inhoudsopgave.... 2 2. Inleiding... 3 3. Inloggen op het programma en

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

RS DigiTac Digitale Tachograaf Software

RS DigiTac Digitale Tachograaf Software Page 1 of 23 RS DigiTac Digitale Tachograaf Software Handleiding Page 2 of 23 Beste Gebruiker, Gefeliciteerd! U heeft een goede keuze gemaakt om met de RoadSoft oplossingen te gaan werken. Wij zullen er

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding De Hanwell temperatuur / vochtigheid datalogger Hanwell Hanlog32USB software (W200) USB set up communicatie kabel Y055 Verschillende mogelijkheden: -starten

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 E-mail: abonnee@dedicon.nl 1 Inhoudsopgave 1.1 De-installatie...

Nadere informatie

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010)

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) Inleiding Dit Temperatuurstation en de bijbehorende software van de datarecorder vormen een kwalitatief hoogstaand dataverwerkingsysteem. Nadat u de

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Deze handleiding wil een summier overzicht geven van de installatieprocedure van het digitaal aanvraagformulier. De handleiding is bedoeld voor de al wat ervaren

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

Webtoepassing Mijn beoordelingen

Webtoepassing Mijn beoordelingen Webtoepassing Mijn beoordelingen Eerste scherm voor coördinerend docent Startscherm: knop Ga naar YC137 Wanneer de docent coördinator is, verschijnt volgend scherm (enkel voor die vakken waarvan hij coördinator

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 Slachthuis Uitsnijderij Slachthuis uitsnijderij Vleeswaren (op termijn) Groepering Controle Belpork CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 ALGEMEEN Starten van de webtoepassing: Typ het volgende adres

Nadere informatie

Handleiding Picasa. Inleiding Verwijderen, verplaatsen en hernoemen Opzoeken Importeren Selecties maken Opslaan...

Handleiding Picasa. Inleiding Verwijderen, verplaatsen en hernoemen Opzoeken Importeren Selecties maken Opslaan... Handleiding Picasa Inleiding... 2 Verwijderen, verplaatsen en hernoemen... 2 Opzoeken... 2 Importeren... 3 Selecties maken... 3 Opslaan... 3 Markeren... 3 Bewerken... 3 Diavoorstelling... 4 Collage...

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Financiële analyse op maat

Financiële analyse op maat Installatie Financiële analyse op maat Via de link http://www.id-soft.be/img/zip/hannahlisa.zip kunt u de gezipte map HannaHLisa downloaden. 1. U pakt het bestand uit op een door u gewenste locatie 2.

Nadere informatie

Macrium Reflect Free. Mirror Back-up:

Macrium Reflect Free. Mirror Back-up: Macrium Reflect Free. Mirror Back-up: Een ideaal programma voor een reserve kopie van uw werkende computer is Macrium Reflect Free. Op dit moment nog versie 6 maar op korte termijn verschijnt hiervan de

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Extractie maken uit Medicom en uploaden in VIPLive

Extractie maken uit Medicom en uploaden in VIPLive Extractie maken uit Medicom en uploaden in VIPLive Inleiding 1. Nieuwe extractie maken in Medicom 1.1 Nieuwe extractie maken Patiënten 1.2 Nieuwe extractie maken Medicatie 1.3 Nieuwe extractie maken Journaal

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Kies voor een snelle Internet ADSL / BREEDBAND aansluiting

Kies voor een snelle Internet ADSL / BREEDBAND aansluiting Kies voor een snelle Internet ADSL / BREEDBAND aansluiting Alt + i = Inkoopprijs tonen / verbergen Alt + v = Verkoopprijs tonen / verbergen Ververs voorraad (F12), bij het openen van het programma zal

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

GEBRUIK VAN QNAP-BTB

GEBRUIK VAN QNAP-BTB GEBRUIK VAN QNAP-BTB Inloggen Klik op de link die u ontvangen hebt via mail startend met https:// Vul op deze pagina uw logingegevens in die u via mail ontvangen hebt. Klik nu op File Station 1 Nu krijg

Nadere informatie

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers PICASA FOTOBEWERKING Een handleiding 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl PICASA C O M P

Nadere informatie

Handleiding Informat. v1.0

Handleiding Informat. v1.0 Handleiding Informat v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Afspraken... 3 2. Aanmelden... 3 3. Afwezigheden invullen... 5 3.1 Afwezigheden code Z, B, R, D... 5 3.1.1 Inbrengen... 5 3.1.2 Wijzigen...

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Print Manager USB. Handleiding. BRICON nv

Print Manager USB. Handleiding. BRICON nv Print Manager USB Handleiding NL BRICON nv Europark Oost 15C, 9100 Sint-Niklaas, Belgium. Tel: +32 3 777 39 74 Fax: +32 3 778 07 35 Website: www.bricon.be email: bricon@bricon.be Index : 1. Installatie

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt.

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Beste klant, Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Na de installatie ziet u dit icoon op uw bureaublad: staan. Ga

Nadere informatie

Handleiding invoeren gegevens WODCA

Handleiding invoeren gegevens WODCA Handleiding invoeren gegevens WODCA Index 1 Algemeen 2 Voor het invullen van een ongeval (Gewijzigd) 3 Voor het invullen van de gegevens over een WODCA-controle 4 Controleren van de gegevens over ongevallen.

Nadere informatie

Veroval Medi.connect. Beknopte handleiding SH 7/6/17

Veroval Medi.connect. Beknopte handleiding SH 7/6/17 Veroval Medi.connect Beknopte handleiding SH 7/6/17 Inhoudstafel 1. Veroval -medi.connect installeren 2. Uw bloeddrukmeter installeren 3. Uw ECG installeren 4. Uw personenweegschaal installeren 5. Uw gegevens

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 1 Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. De-installatie... 3 3. Starten

Nadere informatie

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4 Handleiding Measure App Versienummer:1.4 Datum: 14-12-2015 Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van de Measure App. M App zal u en uw collega s in staat stellen om begeleid in te meten of na te meten.

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Agenda. Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak. De volgende schermen zijn beschikbaar:

Agenda. Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak. De volgende schermen zijn beschikbaar: Module Functie Kaart Kantoorbeheer Agenda UR09070460 Agenda Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak De volgende schermen zijn beschikbaar: 1. Kalender

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

RACS PR master. Gebruikershandleiding (30/10/2011 V1.0 voor RACS V4.4.8.696) GH_RACS PR Master_NL.doc Onder voorbehoud van technische wijzigingen 1

RACS PR master. Gebruikershandleiding (30/10/2011 V1.0 voor RACS V4.4.8.696) GH_RACS PR Master_NL.doc Onder voorbehoud van technische wijzigingen 1 RACS PR master Gebruikershandleiding (30/10/2011 V1.0 voor RACS V4.4.8.696) GH_RACS PR Master_NL.doc Onder voorbehoud van technische wijzigingen 1 1. Inhoudstabel. 1. Inhoudstabel... 2 2. Inleiding....

Nadere informatie

IMPORTEREN VAN EEN BESTAANDE AGENDA IN MEDEGA

IMPORTEREN VAN EEN BESTAANDE AGENDA IN MEDEGA IMPORTEREN VAN EEN BESTAANDE AGENDA IN MEDEGA Inhoudstafel 1. Voorwaarden voor het importeren van een bestand. p. 3 1.1 De naam en het formaat van het bestand.. p. 3 1.2 De inhoud van het bestand...p.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2.

Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2. Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.1.1 Gegenereerde

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatie procedure vanuit de installatie-email 4 2.2 Installatie procedure

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Handleiding schermen VAC. Principe:

Handleiding schermen VAC. Principe: Handleiding schermen VAC Principe: Het scherm speelt elke powerpoint presentatie af die op een pendrive (USB stick) staat. De enige voorwaarde is dat de presentatie presentatie.ppt is genoemd. De pendrive

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat laatst gewijzigd 27 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met software van Kruidvat. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Foto's voor uw fotoboek

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

1 Inleiding 1 / 24. DATUM UITGIFTE : 24-1-2014 DATUM HERZIENING : 18-7-2014 Gebruikershandleiding ivms-4200-client 2.0 HIKVISION

1 Inleiding 1 / 24. DATUM UITGIFTE : 24-1-2014 DATUM HERZIENING : 18-7-2014 Gebruikershandleiding ivms-4200-client 2.0 HIKVISION 1 / 24 1 Inleiding Deze verkorte handleiding beschrijft de meest gebruikte mogelijkheden voor het live bekijken van beelden, evenals het opvragen van opgenomen beelden. Mochten er vragen, opmerkingen of

Nadere informatie

2) Aan welke voorwaarden moet het CSV bestand voldoen om geïmporteerd te kunnen worden?

2) Aan welke voorwaarden moet het CSV bestand voldoen om geïmporteerd te kunnen worden? FAQ Import 1) Welke gegevens moeten geregistreerd zijn in Medega voordat ik een CSV bestand kan importeren? 2) Aan welke voorwaarden moet het CSV bestand voldoen om geïmporteerd te kunnen worden? 3) Hoe

Nadere informatie

Bescherm je tegen onveilige websites

Bescherm je tegen onveilige websites Bescherm je tegen onveilige websites Het is bekend dat niet alle websites even veilig zijn. Internet Explorer biedt de mogelijkheid om, de als onveilig bekend staande, websites toe te voegen aan de zone

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows DUO 137/Versie 1.7 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 DOWNLOADEN MET INTERNET

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van de online inventaris pesticidengebruik

Handleiding bij het gebruik van de online inventaris pesticidengebruik \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Handleiding bij het gebruik van de online

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

HOE EEN CD TE BRANDEN MET EEN ILDVR SYSTEEM. 1. Indien anders wordt aangegeven, worden alle onderstaande functies uitgevoerd met de linker muisknop.

HOE EEN CD TE BRANDEN MET EEN ILDVR SYSTEEM. 1. Indien anders wordt aangegeven, worden alle onderstaande functies uitgevoerd met de linker muisknop. HOE EEN CD TE BRANDEN MET EEN ILDVR SYSTEEM 1. Indien anders wordt aangegeven, worden alle onderstaande functies uitgevoerd met de linker muisknop. 2. Selecteer de zoekfunctie (zie onderstaand). -1- 3.

Nadere informatie

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart IDEP / GN8 voor WINDOWS Quickstart 1. INSTALLATIE Idep installeert u het makkelijkst via het menu van de cd rom Intrastat. Indien u voor de eerste maal een Intrastat cd gebruikt op uw PC, wordt een korte

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS... 1 1.1 Inventaris afdrukken... 1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)... 3 1.3 Inventaris importeren... 3 1.4 Inventaris

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

23. Standaardbrieven (MailMerge)

23. Standaardbrieven (MailMerge) 23. Standaardbrieven (MailMerge) In deze module leert u: 1. Wat een standaardbrief is. 2. Hoe u een standaardbrief maakt. 3. Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan een standaardbrief. 4. Hoe u een

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

HANDLEIDING Vectron Commander 6.xx

HANDLEIDING Vectron Commander 6.xx HANDLEIDING Vectron Commander 6.xx Kassanet Leza Atoomweg 7 1627 LE Hoorn Tel 0229-562110 Fax 0229-271611 Info@leza.nl 1 Uitlezen programmering van de kassa Menu communicatie Lees kassaprogramma Kies kassa

Nadere informatie

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende:

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende: Mappen en bestanden 1 Mappen en bestanden Een bestand is een verzamelnaam voor teksten, tekeningen of programma s. Alles wat op de vaste schijf van uw computer staat, is een bestand. Op een vaste schijf

Nadere informatie

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur HANDLEIDING CAMERASYSTEEM Korte inhoud: 1. Java Installeren 2. Software Installeren. 3. Software gebruik 1. Java Installeren: Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur firefox of internet explorer

Nadere informatie