DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING"

Transcriptie

1 DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1

2 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie van de activiteiten van de kaarten. Om u in het gebruik van deze software te leiden, hebben we deze gebruikershandleiding gemaakt. Lees de instructies zorgvuldig en bewaar deze gebruikersaanwijzing voor latere naslag. 1 Inhoud 1 INHOUD INLEIDING ALGEMEEN OPSTARTEN EXPORT, IMPORT VAN GEGEVENS Export naar DigiSave (gecomprimeerde bestand.zip) Import van DigiSave Export van bestand onder standaard formaat Import van bestanden die niet van de OPTAC komen Export van de gegevens van de kaart naar Office toepassingen GEGEVENS ZOEKEN GEGEVENS WIJZIGEN GEGEVENS VERWIJDEREN AFDRUKKEN VAN DE TE DOWNLOADEN UNITS INSTELLEN VAN DE TAAL DE VOLGORDE VAN DE KOLOMMEN AANPASSEN KOLOMMEN VERBERGEN OPTIES PASWOORD MODULE ARCHIVERING ALGEMEEN DE CHAUFFEURSKAART DOWNLOADEN Met de OPTAC Met de kaartlezer DE TACHOGRAAF DOWNLOADEN MELDINGEN TIJDENS HET DOWNLOADEN Downloadiconen Nieuwe kaart chauffeur creëren / Nieuw voertuig creëren N chassis ontbreekt Bestand bestaat reeds Soort bestand onbekend HERKENNING VAN DE BESTANDEN Bestanden van een chauffeurskaart herkennen Bestanden uit de tachograaf herkennen ANALYSE VAN DE GEGEVENS VAN DE KAART UTC, LOKALE TIJD OPTIMDRIVE CONTROLE VAN DE GEDOWNLOADE BESTANDEN EEN BACKUP NEMEN BACKUPGEGEVENS IMPORTEREN ONDERSTEUNING VIA TEAMVIEWER V 3.0 2

3 2007 Dit dossier werd opgemaakt en uitgegeven door de diensten van de : BVBA PHELECT. Niets uit deze uitgave mag door middel van elektronische of andere middelen met inbegrip van automatische informatiesystemen worden gereproduceerd en of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de BVBA PHELECT. 2 Inleiding OPGELET : Deze handleiding behandeld alle mogelijkheden geboden door onze programma s DigiSave en OptimDrive. De tabel hieronder geeft u aan welke mogelijkheden bij welke versie van de software horen. Het is dus belangrijk om te weten dat afhankelijk van uw versie sommige schermen opgenomen in deze handleiding wat verschillend kunnen zijn dan deze van uw software of dat sommige mogelijkheden niet toegankelijk zijn. Uiteraard is het altijd mogelijk om uw software up te graden om ook van die mogelijkheden gebruik te kunnen maken. Versies van de software Functies DigiSave DigiSave_ OptimDrive DigiSave_ OptimDrive _ Server OptimDrive Opslag van de gegevens van de chauffeurskaart Opslag van de gegevens van de tachograaf Export van de gegevens onder wettelijk formaat Uitwisseling van gegevens tussen verschillende programma s DigiSave (functies import/export) Controle van de handtekening van de bastanden en controle op ontbrekende downloads Functie «Kaart lezen» Analyse van de kaartgegevens Mogelijkheid om de geanalyseerde gegevens van de kaart af te drukken Berekening van de overtredingen Mogelijkheid voor het afdrukken van de overtredingen Berekening van de resterende tijden Mogelijkheid om de resterende tijden af te drukken Server versie V 3.0 3

4 Definities : De namen in deze handleiding hebben de volgende betekenis: - «DigiSave» is de term gebruikt voor de software in al zijn mogelijke versies ; DigiSave, DigiSave_OptimDrive et DigiSave_ Serveur ; - «OptimDrive» is de term gebruikt voor de chauffeursmodule «OptimDrive» (chauffeur) ; - «Module OptimDrive» is de term gebruikt voor het geheel van mogelijkheden voor het optimaliseren van de rij en rusttijden. Hiermee bedoelen we het berekenen en afdrukken van de overtredingen en resterende tijden en dat zowel voor de software DigiSave en OptimDrive. - «De software» is de algemene term gebruikt voor alle programma s (DigiSave en Optimdrive) indien de beschreven functie identiek is voor beide V 3.0 4

5 3 Algemeen 3.1 Opstarten Naargelang de installatie die u hebt uitgevoerd zijn er 3 mogelijkheden om DigiSave op te starten. Ofwel door te dubbelklikken op DigiSave.exe of OptimDrive.exe in de directory waar u de software hebt geïnstalleerd. Ofwel door te dubbelklikken op het DigiSave of OptimDrive icoon op het bureaublad. Ofwel door te klikken op het Digisave of OptimDrive icoon in het Startmenu. 3.2 Export, import van gegevens Hiermee kan u gegevens uitwisselen tussen verschillende programma s DigiSave. Als u bijvoorbeeld verschillende vestigingen hebt, kan u op elke vestiging de gegevens downloaden en opslaan in DigiSave, en deze doorsturen via naar de hoofdzetel om daar alle gegevens te centraliseren. Goed om weten: De overgebrachte gegevens uit het geheugen van de voertuigunit van alle voertuigen van een zelfde bedrijf en uit het geheugen van de bestuurderskaart van alle door dit bedrijf tewerkgestelde bestuurders, worden bewaard op een zelfde beveiligde plek waartoe slechts gerechtigde personen toegang hebben. Het bedrijf bewaart de overgebrachte gegevens ten minste twee jaar (Koninklijk besluit van 28/07/2006) Export naar DigiSave (gecomprimeerde bestand.zip) Om de gegevens te exporteren gaat u als volgt te werkt. In het standaard scherm van voertuig of chauffeur vinkt u in de kolom export aan welke chauffeurs of voertuigen u wilt exporteren: - Ofwel door te klikken op het wit vierkant in de kolom Export (1); - Ofwel door te klikken op Alles (2) om al de chauffeurs of voertuigen te selecteren of door te klikken op Sommige (3) om de gemarkeerde regel te selecteren. Indien de knoppen alles en sommige niet zichtbaar zijn moet u eerst op Export (5) klikken V3.0 5

6 Indien de regels die u wenst te exporteren gemarkeerd zijn klikt u op Export (4). Op deze manier worden alle gegevens van de geselecteerde chauffeur, of het geselecteerde voertuig geëxporteerd. Het volgende venster verschijnt: Kies hier voor DigiSave (zip) en kies vervolgens de naam om aan dit bestand te geven. Deze is standaard Vehicule voor voertuigen en carte voor de chauffeurskaarten gevolgd door de datum, zoals u in onderstaand scherm kan zien. V3.0 6

7 De plaats waar deze gegevens opgeslagen worden is ingegeven in het menu instellingen opties tijdens de installatie. Eventueel kunt u dat veranderen. Zie opties hoofdstuk Import van DigiSave Om gegevens te importeren die gecreëerd zijn door DigiSave, klikt u op het icoon Import. Let erop dat u in het juiste scherm zit. Om voertuigen te importeren moet u zich in het tabblad Voertuig bevinden. Om chauffeurskaarten te importeren moet u zich in het tabblad Chauffeur bevinden. U kunt nu de gewenste file kiezen om te importeren. Indien het importeren gelukt is krijgt u het volgende scherm: Opgelet: de functie Import moet slechts gebruikt worden om bestanden gecreëerd door DigiSave te importeren. Om gegevens van een andere software te importeren, moet u de functie Download gebruiken. V3.0 7

8 3.2.3 Export van bestand onder standaard formaat U kunt ook enkel de bestanden exporteren, in geval van controle bijvoorbeeld. Selecteer de bestanden op dezelfde manier als in 3.2.1, maar selecteer ook de te exporteren bestanden in het onderste deel van het scherm zoals u hieronder kan zien. 2 1 Let er op om eerst de chauffeur te selecteren en slechts daarna het bestand(1). Indien u nu op export (2) klikt, krijgt u eveneens het volgende scherm: Kies in dit geval Bestanden (origineel formaat) om slechts de geselecteerde bestanden te exporteren. In het volgende scherm kiest u de locatie om de bestanden op te slaan en klikt op OK. Kies in het komende scherm voor ja om de gegevens op te slaan. En nu nogmaals op OK bij de bevestiging van de opslag. Om de gegevens van de tachograaf te exporteren gaat u op dezelfde manier te werk. Indien het volgende scherm verschijnt heeft u geen bestanden geselecteerd in het onderste deel van het scherm. V3.0 8

9 3.2.4 Import van bestanden die niet van de OPTAC komen Ga op dezelfde manier te werk zoals bij het downloaden van de bestanden van de OPTAC, (Zie hoofstuk of 4.3) maar verander in het scherm selecteer een of meerdere bestanden de directory naar de plaats waar uw bestanden opgeslagen zijn via de knop. Let er op dat u in het juiste tabblad begint Export van de gegevens van de kaart naar Office toepassingen Om de activiteiten te exporteren naar Excel bijvoorbeeld gaat u als volgt te werk: In het analyse scherm (zie hoofdstuk 5) kiest u voor afdrukken. In het nieuwe venster klikt u op Afdrukvoorbeeld. V3.0 9

10 In het venster dat u nu krijgt ziet u het afdrukvoorbeeld. Kies hier de gewenste office toepassing waarnaar u de gegevens wilt exporteren. 3.3 Gegevens zoeken Aan de hand van het zoekveld is het gemakkelijk om opgeslagen gegevens terug te vinden. Het zoekveld bevindt zich links bovenaan. Er zijn verschillende wijzen om gegevens op te zoeken: - Chassisnummer, benaming, nummerplaat, nummervloot betreffende het opzoeken van voertuigen; - Kaartnummer (Nummer) en naam betreffende het opzoeken van chauffeurs. Bij Gerang. volgens kiest u in welke kolom u wilt gaan zoeken. In het tabblad voertuigen heeft U de keuze uit: Nummerplaat, N chassis, Benaming en Nr Vloot zoals u hieronder kan zien. V3.0 10

11 3.4 Gegevens wijzigen Enkele gegevens (zoals de benaming van het voertuig, vloot, naam van de chauffeur) kunnen vrijblijvend gewijzigd worden. Deze wijziging kan u doorvoeren op 3 manieren. Door tijdens het downloaden op de knop Voertuig of de knop Chauffeur te klikken. Door in het standaardscherm te dubbelklikken op de desbetreffende regel. Door op de knop wijzigen te drukken in het standaard scherm. Indien u via een van deze drie mogelijkheden de voertuiggegevens wilt wijzigen komt u in het volgende scherm terecht: V3.0 11

12 Hier kunt u aanpassingen doen in de velden Benaming, Nummerplaat, Nummer Vloot en Status. De functie van deze velden is als volgt: Benaming: Een vrij te kiezen naam om het voertuig te herkennen (optioneel) Nummer Vloot: Nummer dat u kan toekennen indien u bv 2 wagenparken heeft (optioneel) Status: Hier kan u invullen of uw voertuig nog steeds actief is. Indien uw voertuig niet meer tot uw wagenpark behoort kan u hier kiezen voor Geblokkeerd. In dat geval verkleurt deze regel naar grijs. Op deze manier ziet u gemakkelijk dat dit voertuig er niet meer is om nog te downloaden. U moet de gegevens immers 2 jaar bewaren. Opgelet: Indien de nummerplaat of chassisnummer niet correct weergegeven zijn kan het zijn dat u zich vergist heeft bij het instellen van het soort bestand (zie 4.4.5). Een andere mogelijkheid is dat er bij de ijking van uw tachograaf een verkeerde nummerplaat geprogrammeerd is geweest. Kijk dit na op een ticket van de tachograaf. Bij het wijzigen van de gegevens van een chauffeur komt u in het volgende scherm terecht: Hier kunt u aanpassingen doen in de velden Naam, Straat, Postcode, Plaats, Titel en Status. De functie van deze velden is als volgt: Naam: Hier kan u de naam van de chauffeur ingeven. Dit moet niet noodzakelijk de naam zijn die in de bestandsnaam voorkomt. De naam is vrijblijvend te kiezen. Vervolgens kan u het adres van de chauffeur ingeven om in de brief aan de chauffeur, met de overtredingen, automatisch toe te voegen. Dit is niet verplicht. V3.0 12

13 Status: Hier kan u invullen of uw chauffeur nog steeds actief is. Indien uw chauffeur niet meer voor uw bedrijf werkt kan u hier kiezen voor Geblokkeerd. In dat geval verkleurt deze regel naar grijs. Op deze manier ziet u gemakkelijk dat deze chauffeur er niet meer is om zijn kaart nog te downloaden. U moet de gegevens immers 2 jaar bewaren. Goed om weten: Indien gewenst kan u de geblokkeerde regels onzichtbaar maken (geblokkeerde voertuigen of kaarten, grijze regels). De gegevens blijven op uw pc, maar in het algemeen scherm ziet u geen regel meer voor deze chauffeur. Hiervoor gaat u als volgt te werk: in het keuzeveld status kiest u voor actief, om enkel de niet geblokkeerde chauffeurs of voertuigen weer te geven, voor Geblokkeerd om de geblokkeerde chauffeurs of voertuigen weer te geven of voor Alles om alle chauffeurs of voertuigen weer te geven (actief en geblokkeerd). 3.5 Gegevens verwijderen Indien u om de een of andere reden gegevens wilt verwijderen heeft u een paswoord nodig (zie hoofdstuk 3.11). Let echter goed op bij deze handeling dat u zeker niet de verkeerde gegevens verwijdert en zo niet meer in orde bent met de wetgeving. U moet al uw gegevens bijhouden gedurende minstens twee jaar voor de tachograafwetgeving. Om gegevens te verwijderen gaat u als volgt te werk. U selecteert de regel die u wilt verwijderen. En vervolgens klikt u op Verwijderen. Let erop dat Verwijderen 2 maal voorkomt in het algemeen scherm zoals u kunt zien in onderstaande figuur V3.0 13

14 Indien u op Verwijderen (1) klikt zal u alle gegevens van het geselecteerde voertuig of van de geselecteerde chauffeur verwijderen. Indien u op Verwijderen (2) klikt, zal u enkel de onderaan geselecteerde file (3) verwijderen. Eventueel kunt u ook kiezen om de gegevens die ouder zijn dan een bepaalde datum te wissen. In dit geval vult u langs de toets verwijderen (2) een datum in zoals u hieronder kan zien. Als u nu op verwijderen klikt worden alle bestanden die gedownload zijn voor de geselecteerde datum verwijderd. Het verwijderen is beveiligd met een paswoord. (Zie hoofdstuk 18). 3.6 Afdrukken van de te downloaden units Het programma biedt ook de mogelijkheid om een lijst van chauffeurskaarten of voertuigen af te drukken die binnen de x dagen gedownload moeten worden. Eerst vult u het aantal dagen in waarbinnen de volgende download plaats moet vinden (1) en vervolgens klikt u op Afdrukken (2). In het voorbeeld hieronder print ik een lijst af van chauffeurs die hun kaart binnen de 7 dagen moeten laten downloaden. Indien (1) en (2) niet zichtbaar zijn, moet u eerst op Afdrukken (3) klikken om deze velden zichtbaar te maken V3.0 14

15 3.7 Instellen van de taal Om de taal aan te passen kiest u in het menu instellingen voor Taal en dan selecteert u de gewenste taal (de lijst van de beschikbare talen kan volgens het land veranderen). U kunt eventueel ook door middel van een toetsencombinatie van taal veranderen. Om te veranderen naar het Frans drukt u op Alt + F9, om naar het Duits over te schakelen drukt u op Alt + F10, indien u in het Nederlands wenst te werken drukt u op Alt + F11, wenst u in het Engels te werken, dan drukt u op Alt + F De volgorde van de kolommen aanpassen Eventueel kunt u de volgorde van de kolommen veranderen. Beweeg met uw muisaanwijzer tot boven de titel van de kolom die u wilt verplaatsen. De blauwe kleur verandert dan zoals u hieronder kan zien. Houd de linkermuisknop nu ingedrukt en sleep de kolom naar de gewenste plaats. Om de fabrieksindeling terug te zetten moet u naar het menu Instellingen gaan en daar Reïnitialisatie tabel kiezen. V3.0 15

16 3.9 Kolommen verbergen U kunt zelf ook kiezen welke kolommen zichtbaar zijn in het programma. Als u zoals hieronder getoond, met de linker muisknop in de titelbalk klikt, kan u zelf selecteren welke kolommen getoond worden. Zo is in het voorbeeld hieronder de kolom Laatste downloading weggelaten. Om de fabrieksindeling terug te zetten moet u naar het menu Instellingen gaan en daar Reïnitialisatie tabel kiezen. V3.0 16

17 3.10 Opties U kunt de parameters aanpassen door in het menu Instellingen te kiezen voor Opties. Na het invullen van het paswoord (zie hoofdstuk 3.11) verschijnt het volgende scherm: Doeldirectory Data: Deze directory geeft aan waar de gegevens opgeslagen worden (C:\Program Files\DigiSave). Deze directory kan niet aangepast worden. Werkdirectory: verandert u best niet. Directory Export: hier kiest u in welke directory u bestanden gaat opslaan indien u in het programma de functie export gebruikt om bijvoorbeeld gegevens uit te wisselen. Doeldirectory Backup: hier kiest u in welke directory u de backup wilt opslaan. Voor veiligheid redenen wordt een backup best opgeslagen op een andere schijf dan de harde schijf van de computer. Opgelet: het is niet mogelijk de backup direct op een CD via DigiSave te maken, u moet eerst de backup op de harde schijf van de computer maken (daarna kunt u het op het CD branden). Contacteer hiervoor indien nodig de leverancier van uw PC. Het kiezen van de directories kan u doen door op het icoon met de 3 puntjes te klikken achteraan op die regel. U kan dan gemakkelijk de gewenste directory selecteren. Interval Backup: hierin schrijft u om de hoeveel dagen u wilt dat het programma u vraagt om een backup te nemen. Laatste Backup kan u blanco laten. UTC-Tijd + uren: hierin schrijft u de tijdzone van het land (1 voor centraal Europa en dus voor België). V3.0 17

18 De instellingen voor het voertuig vindt u op het volgende tabblad. Dit ziet er als volgt uit: Met Directory import kunt u instellen welke directory standaard geopend zal worden bij het downloaden van het bestand van een voertuig indien de OPTAC niet gevonden kan worden. Bij download interval schrijft u het aantal dagen waarbinnen volgens de wetgeving het voertuig gedownload moet worden. Voor Belgie is dat om de 60 dagen*. Voor de keuze van gekopieerde bestanden verwijderen kiest u best ja. In dat geval zal het bestand, indien het correct gekopieerd is naar de computer, verwijderd worden uit het geheugen van de OPTAC. Indien u dit niet doet zou het kunnen dat na verloop van tijd het geheugen van de OPTAC vol geraakt en u niks meer kan downloaden. Bij Test handtekening (controle) kan u kiezen om tijdens de controle van de downloadperiodes ook de digitale handtekening van het bestand te controleren. Indien u dit controleert zal de controle wel langer duren. Hier in de configuratie is deze controle niet gekozen omdat we deze reeds geselecteerd hebben bij het downloaden. Bij Test handtekening (Download) gaan we kiezen om de digitale handtekening van het bestand te controleren juist na het downloaden. Bij het uitvoeren van deze controle zal het downloaden wel iets langer duren. Indien de digitale handtekening correct is betekent dit dat de gegevens niet aangepast zijn na het downloaden, wat uiteraard in geval van controle niet mag gebeurt zijn. V3.0 18

19 Op het volgend tabblad vind u de instellingen voor het downloaden van de chauffeurskaart. Dit ziet er als volgt uit: Met Directory import kunt u instellen welke directory standaard geopend zal worden bij het downloaden van het bestand van een voertuig indien de OPTAC niet gevonden kan worden. Bij download interval moet u ook hier weer ingeven om de hoeveel dagen uw chauffeurskaart gedownload moet worden. In Belgie is dat om de 21 dagen*. Bij directory OMNIKEY bepaalt u in welke directory de drivers van de kaartlezer opgeslagen zijn. Standaard is dit in C:\Omnikey. Deze optie is alleen maar voor DigiSave3 geldig (DigiSave en DigiSave+ hebben de functie kartlezer niet). Achter Kaartlezer moet het selectievakje normaal altijd aangevinkt zijn. Vervolgens zal de geselecteerde kaartlezer die gebruikt zal worden voor het uitlezen van de chauffeurskaarten getoond worden. Door op de loep erachter te klikken kan u eventueel een andere kaartlezer selecteren indien beschikbaar. Bij Poort kaartlezer selecteert u het poortnummer dat overeenkomt met de Omnikey kaartlezer. Het programma om deze keuze uit te voeren zal zo meteen geïnstalleerd worden. Standaard is dit 80. Laat deze waarde best staan. En ook hier kiest u bij Gekopieerde bestanden verwijderen weer best ja om dezelfde redenen als bij voertuig. Met Test handtekening (controle) kan u de controle optie van de handtekening standaard instellen bij de controle van de kaart. Met Test handtekening (Download file) kan u deze controle instellen voor bestanden die niet van de kaartlezer komen en bij Test handtekening (Download lezer) stelt u deze controle in bij het lezen van de kaart via de kaartlezer. We raden u aan om deze laatste optie op ja te zetten. * volgens het Koninklijk Besluit verschenen op V3.0 19

20 Bij Typ Delta(-uren) kan u zelf instellen vanaf hoeveel uren we moeten spreken van een bepaald type rusttijd. Opgelet: wij raden u aan om enkel ja te kiezen bij het gebruik van de kaartlezer (Test handtekening (Download lezer)) Dit om de geldigheid te controleren van het bestand dat aangemaakt zal worden. In de andere gevallen is de handtekening reeds gecontroleerd door het downloadtoestel (OPTAC) tijdens de downloading en het is dus niet nodig om dit een tweede keer te controleren. In geval dat u niet voldoende vertrouwen heeft over de afkomst van het bestand raden wij u sterk aan om de handtekening te controleren. Dit kan geval per geval uitgevoerd worden zonder de bovenvermelde standaard parameters aan te passen. Het menu Geavanceerd (in de groene kader) heeft enkel betrekking op de extrapolatie van de resterende tijden. Einde van de dag : deze functie laat u toe om automatisch een dagelijkse pauze in te voegen na de laatste opgeslagen activiteit van de kaart. Selecteer dus deze optie als u uw kaart uitleest op het einde van de dag om te voorkomen dat de resterende rijtijd zal toegevoegd worden op het einde van deze dag. Bijvoorbeeld indien u 8h10 gereden hebt van de 9h00 die toegelaten zijn en u selecteert dit veld niet zal OptimDrive 50 rijtijd toevoegen na de laatste opgeslagen activiteit. Weekend : deze functie laat u toe om automatisch een wekelijkse pauze in te voegen na de laatste opgeslagen activiteit van de kaart. Selecteer dus deze optie als u uw kaart uitleest op het einde van de week om te voorkomen dat de resterende rijtijd zal toegevoegd worden op het einde van deze dag. Bijvoorbeeld indien u deze week 51h00 gereden hebt van de 56h00 die toegelaten zijn en deze optie niet aangevinkt is zal OptimDrive nog 5 rijuren toevoegen na de laatste opgeslagen activiteit. Maximale amplitude : deze functie laat u toe om automatisch arbeid in te voegen na de laatste opgeslagen activiteit en op het einde van elke geëxtrapoleerde dag om zo de maximale amplitude te bereiken voor elke dag. Dit laat u toe om te zien om hoe laat u ten laatste uw dagelijkse pauze moet beginnen. V3.0 20

21 Rijden in team : door deze functie zal bij de extrapolatie van de resterende tijden rekening gehouden worden met de regels betreffende het rijden met dubbele bemanning. (een dagelijkse periode bevat dan 30h00 in plaats van 24h00). Starttijd van de dag : deze functie laat u toe om het uur te kiezen waarop u de volgende dag wenst te beginnen. Hier zal enkel rekening mee gehouden worden indien het gekozen uur later is dan het uur dat wettelijk toegelaten is. Elke dag : deze functie laat u toe om de functie Starttijd van de dag elke geëxtrapoleerde dag toe te passen. Deze functie beperkt eveneens het aantal keer dat een dagelijkse periode kan beginnen tot 1 per kalenderdag. Onthouden van de geavanceerde opties : deze functie laat u toe om de geavanceerde opties getoond in dit scherm op te slaan zodat deze configuratie bewaard blijft voor een volgende analyse. In het volgende tabblad, Brief chauffeur, kan u de standaard brief aanpassen die u eventueel naar uw chauffeur wilt versturen met de lijst van overtredingen van een geselecteerde periode. U kan het briefhoofd en de tekst na de overtredingen vrijblijvend aanpassen. Op het volgende tabblad Locale moet u enkel iets invullen indien u problemen heeft met het automatisch versturen van een . Meestal indien Outlook niet uw standaard programma is. V3.0 21

22 U neemt dan best deze gegevens over van uw programma. Maar het is niet verplicht dit in te vullen. Indien u in 1 van deze 5 voorgaande vensters op OK klikt worden deze opties opgeslagen Paswoord Het aanpassen van de parameters (zie hoofdstuk 3.10) zoals ook het veranderen of het verwijderen van verschillende gegevens zij beveiligd door een passwoord. Het paswoord is mdxx, waarbij xx staat voor de cijfers van de dag van de maand, maar dan in omgekeerde volgorde. Bijvoorbeeld op 15 augustus is het paswoord md51 Opgepast : Indien het paswoord niet werkt, gelieve de datum van uw pc te controleren. V3.0 22

23 4 Module Archivering 4.1 Algemeen Om toegang te krijgen tot de module Archivering klikt u op de knop Archivering in het startvenster. Bij het openen van de module Archivering komt u ofwel in het venster van de Voertuigen ofwel in het venster van de Chauffeurs terecht. Dit hangt af van welk venster dat open was toen u DigiSave de vorige keer afsloot. Het venster met de gegevens van de voertuigen ziet er als volgt uit: Door op het tabblad Chauffeurs te klikken opent het volgende scherm en krijgt u de gegevens van de chauffeurs te zien. V3.0 23

24 Aan de hand van de kleuren, groen oranje rood, kan u zien of u op tijd bent met het downloaden van uw gegevens. - Indien het kaartnummer of het chassisnummer in het groen verschijnt, bent u in orde met de downloadtermijn. - Indien het kaartnummer of het chassisnummer in het oranje verschijnt, moet u binnen de week voor chauffeurskaarten en binnen de 2 weken voor tachografen uw gegevens gaan downloaden. - Indien het kaartnummer of het chassisnummer in het rood verschijnt, bent u te laat met het downloaden van uw gegevens. - Indien de regel grijs gekleurd is, betekent dit dat deze chauffeur of dit voertuig geblokkeerd is. Dit kan u doen als de chauffeur of het voertuig niet meer in dienst zijn. U moet dan zijn gegevens nog twee jaar bijhouden, maar kan deze niet meer downloaden. (Bij Status kunt u <Alle> selecteren om al de chauffeurs of voertuigen te laten zien, Actief om alleen maar deze die actief zijn te tonen of Geblokkeerd om enkel deze die geblokkeerd zijn te tonen) - Indien de regel volledig gekleurd is, en niet enkel de kaartnummer of het chassisnummer, betekent dit dat deze regel geselecteerd is. V3.0 24

25 Verklaring van de kolommen: In het tabblad Voertuigen: Nummerplaat: De nummerplaat van het voertuig N chassis: Het chassisnummer van het voertuig Benaming: Een vrij te kiezen naam om het voertuig te herkennen (optioneel) Volgende downloading: Datum waarvoor de volgende downloading moet plaatsvinden Laatste downloading: Datum waarop de laatste downloading heeft plaatsgehad Vloot: Nummer dat u kan toekennen indien u bv 2 wagenparken heeft (optioneel) Export: Hier kan u aanvinken welke gegevens u eventueel wilt exporteren Volgende ijking: Datum voor wanneer de tachograaf opnieuw geijkt moet worden (enkel zichtbaar indien het voertuig geselecteerd is en de technische data aanwezig is) In het onderste deel van het scherm Voertuigen: Datum: De datum waarop de download van het voertuig uitgevoerd is geweest. Uur: Uur waarop de download van het voertuig uitgevoerd is geweest. Grootte: De grootte van het gedownloade bestand. Activiteiten: Periode van de gedownloade activiteiten. (slechts zichtbaar indien geselecteerd) Gebeurt.: Aanwezigheid van de voorvallen en fouten (gebeurtenissen). (slechts zichtbaar indien geselecteerd) Snelheid: Aanwezigheid van de snelheid van de laatste effectief gereden 24u. (slechts zichtbaar indien geselecteerd) Techni.: Aanwezigheid van de technische data. (slechts zichtbaar indien geselecteerd) Bestand: Naam waaronder het bestand is opgeslagen. Export: Hier kan u aanvinken welke gegevens u eventueel wilt exporteren in het originele bestandsformaat. In het tabblad Chauffeurs: Naam, Voornaam: Naam van de chauffeur, standaard gelijk op de chauffeurskaart, vrijblijvend aan te passen N Kaart: Nummer van de chauffeurskaart Vervaldatum: De vervaldatum van de chauffeurskaart, enkel zichtbaar indien de chauffeur geselecteerd is geweest. Volgende downloading: Datum waarvoor de volgende downloading moet plaatsvinden Laatste downloading: Datum waarop de laatste downloading heeft plaatsgehad Export: Hier kan u aanvinken welke gegevens u eventueel wilt exporteren. In de onderste helft van het scherm Chauffeur: Datum: Datum van downloading van de kaart Uur: Uur van downloading van de kaart Grootte bestand: De hoeveelheid geheugen die het bestand inneemt Bestand: De naam van het bestand waaronder het is opgeslagen Begin datum: De datum van de oudste gegevens op de chauffeurskaart. (slechts zichtbaar indien geselecteerd) Eind datum: De datum van de meest recente gegevens op de chauffeurskaart. (slechts zichtbaar indien geselecteerd) V3.0 25

26 Export: Hiermee kan u een bepaalde file selecteren om te exporteren in het originele bestandsformaat. Om het programma af te sluiten klikt u rechts boven op Verlaten. 4.2 De chauffeurskaart downloaden Met de OPTAC Opgelet: - Bij het eerste gebruik van de OPTAC of na het vervangen van de batterijen, moet u eerst een download uitvoeren van de tachograaf voordat u een chauffeurskaart uitleest. Dit om de datum van de OPTAC juist te zetten. - Indien, na het aanzetten van de OPTAC, het lampje boven de ON/OFF toets rood brandt, moeten de batterijen vervangen worden. Gelieve deze te vervangen voordat u een chauffeurskaart uitleest anders krijgt u fouten in de datum en uurtijd van de bestanden. Gebruik de OPTAC (zie handleiding OPTAC)om de gegevens van de chauffeurskaart te kopiëren. Indien de gegevens hier op staan, zet u deze aan en sluit u de OPTAC aan op de computer. (Zie OPTAC handleiding) Om de gegevens van de chauffeurskaart over te zetten naar uw computer moet u naar het venster van de Chauffeurs (1) gaan en dan op Downloaden (2) klikken. 1 2 Het volgende scherm opent dan. Indien de OPTAC correct aangesloten is (en aan is) zal men meteen de bestanden opgeslagen in de OPTAC te zien krijgen. V3.0 26

27 Kies hier de bestanden die u wilt inlezen op de computer. Let erop dat u het juiste type kiest (Zie 6.1). In dit geval: c_ _1443_h_pinckaers B DDD Opgepast: Indien u gegevens wilt importeren die ergens anders opgeslagen zijn, kunt u via onder selecteer een of meerdere bestanden de directory kiezen waar deze gegevens staan. U kunt hier enkel de gegevens van de chauffeurskaarten opslaan. Indien u het juiste bestand geselecteerd hebt klikt u op Openen en verschijnt volgend scherm. V3.0 27

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Aura ComputerReserveren

Aura ComputerReserveren Handleiding Aura ComputerReserveren Voor Windows Versie 11 2013 Aura Software Helpdesk Telefoon: 030 606 40 95 Aura Software E-mail: helpdesk@aura.nl Postbus 2108 Website: www.aura.nl 3718 CH Amersfoort

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40 Een tekenprogramma voor elektriciens Handleiding V1.5.40 INHOUDSTABEL INHOUDSTABEL... 2 TRIKKER... 4 TRIKKER INSTALLEREN... 5 Installeren vanaf het Internet... 5 Demoversie Activeren... 8 DOCUMENT & ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

Handleiding Expert/M Plus

Handleiding Expert/M Plus Handleiding Expert/M Plus Inhoud 1. Welkom bij Expert/M Plus 1 2. Werken met Expert/M Plus 2 Expert/M Plus opstarten 2 Algemene gebruiksregels 3 Algemene gebruiksregels 3 Controle vrije nummers klanten

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

België Distributeur. Contact gegevens. ADVIES Update uw Besturingssysteem XP STOPT PER 08-04-2014 met de Updates Upgrade naar Windows 7 of Windows 8.

België Distributeur. Contact gegevens. ADVIES Update uw Besturingssysteem XP STOPT PER 08-04-2014 met de Updates Upgrade naar Windows 7 of Windows 8. ADVIES Update uw Besturingssysteem XP STOPT PER 08-04-2014 met de Updates Upgrade naar Windows 7 of Windows 8.1 België Distributeur NIEUW!! Compustam installeren vanaf een USB-stick voor laptops en pc

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Backup Zeker V1.3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.0 Backup Zeker - Installatie... 4 1.1 Systeemeisen... 4 1.2 Setup / Installatie... 4 1.3 Eerste start - Registratie

Nadere informatie

PAPYRUS TOPICS (handleiding PAPYRUS Windows)

PAPYRUS TOPICS (handleiding PAPYRUS Windows) Pagina 1 PAPYRUS TOPICS (handleiding PAPYRUS Windows) Inhoud INSTALLATIE VAN PAPYRUS VOOR WINDOWS... 3 VERWIJDEREN VAN PAPYRUS WINDOWS SOFTWARE VAN DE PC... 7 OPSTARTEN VAN PAPYRUS WINDOWS VOOR DE EERSTE

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Handleiding Splash. KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken. TeamManager (versie 18-12-2006)

Handleiding Splash. KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken. TeamManager (versie 18-12-2006) Handleiding Splash KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken TeamManager (versie 18-12-2006) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding.... 3 Ophalen en installeren van de Software.... 4 Standaard installatie

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie