ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS"

Transcriptie

1 ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS Auteur : Eric Boden Versie : Datum : Goedgekeurd : Datum : pag. : 1/15

2 INHOUD 1. INLEIDING INTRODUCTIE BRONNEN EN VERWIJZINGEN ICT BELEID STRUCTUUR BOVENSCHOOLS ICT BELEIDSPLAN SCHOOL ICT BELEIDSPLAN BEHEERHANDBOEK EVALUATIE INFRASTRUCTUUR ALGEMEEN HARDWARE Werkstations Netwerkapparatuur Fileserver / server Printers en randapparatuur Smartboards SOFTWARE Standaard software Administratieve Software Onderwijs ondersteunende software WEBSITE BEHEER & ONDERSTEUNING ALGEMEEN HARDWARE Werkstations Netwerkapparatuur Fileserver / server Printers en randapparatuur SOFTWARE Standaard software Administratieve Software Onderwijs ondersteunende software WEBSITE BEGROTING EN ADMINISTRATIE BEGROTEN EN AFSCHRIJVEN INKOOPPROCES ORGANISATIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BESTUUR/PORTEFEUILLE HOUDER ICT Verantwoordelijkheden DIRECTIE Verantwoordelijkheden ICT COÖRDINATOR Formatie en taakuren Verantwoordelijkheden OVERLEGSTRUCTUREN Directeuren Overleg WOOICT SCHOLING EN OPLEIDING DE ROL VAN VRIJWILLIGERS Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 2/15

3 1. INLEIDING 1.1 INTRODUCTIE In de afgelopen jaren zijn diverse plannen opgesteld en uitgerold met als doel het geven van richting aan het ICT beleid in en boven de scholen in het Openbaar Basisonderwijs <basisschool54>. Veel van deze plannen zijn in meer of mindere mate geïmplementeerd in de betreffende scholen. Dit heeft mede en vooral dankzij inzet van lokale betrokkenen (ICT Coördinatoren, Directeuren, leerkrachten en ouders en vrijwilligers) geleid tot een flinke sprong voorwaarts in de staat van de ICT op deze scholen. Inmiddels zijn de basisvoorzieningen op alle scholen op een zeer acceptabel niveau gebracht. De kwaliteit en kwantiteit van de voorzieningen is verbeterd door gerichte investeringen (computers, software) met uitbesteding van basisdiensten (backup, 2 e lijn support, etc.) aan professionele bedrijven waar dit gepast en betaalbaar was. Een sterke impuls in de verbeteringen is gekomen dankzij het delen van informatie tussen de scholen met een voorsprong en de scholen met een achterstand. De ICT coördinatoren hebben daarin een eerste pad gevonden op een vakgebied dat niet hun kerncompetentie was. Op sommige van de scholen wordt gewerkt aan verdere verbetering van de voorzieningen, het gebruik ervan en de inzet in het dagelijks onderwijs vanuit van een zeer hoogwaardig lokaal beleidsplan. Dit Bovenschools ICT beleidsplan is een vervolg op deze positieve ontwikkelingen. Het beschrijft alle relevante onderdelen van ICT beleid en uitvoering in het onderwijs en geeft op hoofdlijnen de eisen die het bestuur <BESTUUR ASEDLSE> stelt aan de staat van elk van deze onderdelen. Deze eisen samen vormen kortweg de meetlat waarlangs het bestuur de ICT op de scholen wil leggen op 31 december Dit Bovenschools ICT beleidsplan moet, na goedkeuring door het bestuur, op korte termijn worden opgevolgd door een School ICT Beleidsplan dat concreet is en waarvan de uitvoering gaat aansluiten op de gestelde eisen in dit plan. Het uitgangspunt is daarbij autonomie van de scholen (vrijheid van keuze) maar bevordering van gezamenlijke aanpak. Er wordt bijvoorbeeld geen gezamenlijke inkoop afgedwongen, maar wel wordt de directeuren gewezen op de enorme winst die te behalen is in het delen van kennis tussen de scholen in het algemeen en tussen de ICT coördinatoren in het bijzonder. Investeren in elkaar zal, met de juiste aanpak en attitude, grote voordelen opleveren. De ICT is en blijft een kennisintensieve tak van sport met grote impact op de dagelijkse inrichting van het onderwijs en de bedrijfsvoering daar omheen. Samenwerken loont! 1.2 BRONNEN EN VERWIJZINGEN [1] Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 3/15

4 2. ICT BELEID 2.1 STRUCTUUR Het ICT beleid van de scholen binnen <BESTUUR ASEDLSE> wordt vastgelegd in een structuur met 3 hoofd documenten. De documenten, hun doel en hun doelgroepen kunnen als volgt worden weergegeven: 2.2 BOVENSCHOOLS ICT BELEIDSPLAN Zoals aangegeven beschrijft het Bovenschools ICT Beleidsplan de eisen die <BESTUUR ASEDLSE> stelt aan alle relevante onderdelen van ICT beleid en uitvoering voor de scholen. Het is richtinggevend voor de overige 2 documenten. In dit plan is niet vastgelegd op welke wijze en met welke methoden het onderwijs ondersteund dient te worden met ICT. Dat is een zaak van de scholen zelf en staat beschreven in het School ICT Beleidsplan. Dit document is opgesteld als een referentie werk met de eisen aan Infrastructuur, Beheer en Ondersteuning, Begroting en Administratie en Organisatie en Verantwoordelijkheden. Bij de samenstelling van dit plan is uitgegaan van een basiskennis van ICT bij de lezer. 2.3 SCHOOL ICT BELEIDSPLAN Het School ICT Beleidsplan beschrijft de visie van de school op de inzet van ICT binnen het onderwijs en de wijze waarop hieraan uitvoering wordt gegeven. Het bevat een plan voor de voortdurende verbeterende inzet van ICT en de gebruikte of aan te schaffen lesmethoden en/of educatieve software. In de visie wordt de link gelegd tussen de (hulp)middelen en de feitelijke doelstellingen van de leermethoden. De begrootte kosten in de plannen zijn in overeenstemming met de begroting van de school voor het overeenstemmende tijdvak. In het School ICT Beleidsplan wordt aangegeven hoe de leerlingen de basisvaardigheden zullen worden aangeleerd met betrekking tot het gebruik van de computer, het internet and alle bijbehorende hulpmiddelen. Er wordt per groep in aangegeven welke vaardigheden de kinderen minimaal moeten beheersen aan het einde van het schooljaar. Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 4/15

5 In het plan wordt ook aangegeven hoe de ICT zal worden ingezet als educatief middel, i.c. hoe en met welke middelen leerlingen individueel kunnen werken aan extra taken gerelateerd aan de onderwijsmethode. Dus zonder direct toezicht van de leerkracht. Daarnaast wordt in het plan aangegeven hoe en wanneer de scholing van leerkrachten plaatsvindt, welke minimale vaardigheden worden geëist en hoe deze worden getoetst. De directeur is verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van het School ICT Beleidsplan. De ICT coördinator is verantwoordelijk voor het vormgeven van de toepassing van ICT binnen de school, het voorbereiden van het School ICT Beleidsplan en het vormgeven aan de ondersteuning van de school conform het beleidsplan. Zie ook onder Organisatie en verantwoordelijkheden 2.4 BEHEERHANDBOEK Elke school heeft een Beheerhandboek waarin alle processen, procedures, configuraties, contracten, licenties, contactpersonen, telefoonnummers en dergelijke staan. Ook alle in dit plan benoemde protocollen (backup, computergebruik, onderhoud, etc.) zijn beschreven in het handboek. Het beheerhandboek is een standaardwerk in elke school en wordt onderhouden door de ICT coördinator. Dit boek is de basis om werkzaamheden uitwisselbaar te krijgen en te houden tussen de scholen, zodat er kan worden bijgesprongen in geval van nood, door andere coördinatoren of externe partijen. Het Beheerhandboek wordt onderhouden door de ICT coördinator. 2.5 EVALUATIE Eenmaal per jaar vindt een evaluatie plaats van de uitvoering van het ICT beleid, geïnitieerd vanuit het bestuur. Daarbij worden School ICT Beleidsplan en Beheerhandboek getoetst aan de richtlijnen in dit Bovenschools ICT Beleidsplan. Tevens wordt het Bovenschools ICT Beleidsplan geactualiseerd, naar aanleiding van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Zoals aangegeven in de Introductie van dit document zal de eerste toetsing van de uitvoering van het ICT beleid op de scholen plaatsvinden in December Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 5/15

6 3. INFRASTRUCTUUR 3.1 ALGEMEEN Onder de infrastructuur van de ICT verstaan we alle faciliteiten die feitelijk ter beschikking staan onder de noemer hardware, software of netwerken op de scholen. Voor al deze faciliteiten worden de minimale eisen voor de scholen binnen <BESTUUR ASEDLSE> weergegeven. 3.2 HARDWARE WERKSTATIONS Er zijn voldoende werkstations (desktop PC s, tower PC s, laptops) beschikbaar die binnen de afschrijvingstermijn functioneren. Voldoende betekent 1 werkstation per 8 leerlingen. Elk van de werkstations is aangesloten op het lokale netwerk of LAN en heeft toegang tot het WWW. Elk klaslokaal heeft minimaal 2 op het netwerk aangesloten PC s, waarop leerlingen op een ergonomisch verantwoorde wijze (stoelen, tafel) gebruik kunnen maken van de faciliteiten. De werkstations voldoen aan de vastgelegde standaard configuratie (handboek) ten tijde van de aanschaf. Er zijn minimaal 3 werkstations beschikbaar met een CD/DVD brander. Er is minimaal 1 laptop beschikbaar voor ambulant gebruik NETWERKAPPARATUUR Er is een aparte patchkast waar de apparatuur onder de juiste temperatuur-omstandigheden kan draaien. De specificaties van alle componenten in het netwerk zijn vastgelegd in het Beheerhandboek, inclusief een tekening van de verbindingen tussen de componenten. De netwerk apparatuur draait onder een van de industry-standard besturingssytemen: Novell, Windows of een OpenSource oplossing. Elk klaslokaal heeft minimaal 2 outlets die een verbinding met het netwerk mogelijk maken FILESERVER / SERVER Er is een centrale werkende fileserver (voor het centraal opslaan van documenten), die bereikbaar is voor alle leerkrachten via hun individuele login en wachtwoord. Elke leerkracht / medewerker heeft een individuele subdirectory die is afgeschermd voor de anderen. Er is een centrale server waarop de programmatuur draait die beschikbaar stelt voor alle medewerkers. Mogelijk is deze dezelfde als de fileserver PRINTERS EN RANDAPPARATUUR Er zijn minimaal 3 printers aanwezig waarvan er minimaal 2 bereikbaar zijn vanuit het netwerk (LAN). Er is een scanner aanwezig. Er is een beamer aanwezig voor het projecteren van computerschermen. Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 6/15

7 3.2.5 SMARTBOARDS Scholen kunnen individueel besluiten om smartboards (interactieve schoolborden / whiteboards) in te zetten welke worden bekostigd uit het ICT budget. 3.3 SOFTWARE STANDAARD SOFTWARE Alle werkstations zijn voorzien van standaard software, zoals vastgelegd in het Beheerhandboek; minimale software eisen: MS Windows XP of nieuwer, MS Office (Word, Outlook, Excel). Alle werkstations zijn voorzien van up to date virus scanners, anti-spyware en firewall software ter bescherming tegen ongewenste programma s vanuit het internet. Elke medewerker heeft een persoonlijk account en adres op de domeinnaam van de school; bijvoorbeeld: Elke medewerker heeft toegang tot een Webmail toepassing waarmee gebruik van het account mogelijk is vanaf een willekeurige plek binnen of buiten de school, waar internet toegang beschikbaar is. Zodoende kunnen leerkrachten ook thuis hun school ontvangen en verzenden. Leerlingen hebben toegang tot het internet via een standaard filterfaciliteit ter voorkoming van bezoek aan ongeoorloofde websites etc. Er is een computerprotocol beschikbaar voor de leerlingen waarin staat wat zij wel en wat zij zeker niet mogen doen met de beschikbare middelen; denk aan het omgaan met de PC, toegang tot internet, gebruik van Chatservices als MSN, downloaden van software, gebruik van wachtwoorden, afsluiten van de PC, gebruik van de printers, etcetera ADMINISTRATIEVE SOFTWARE De volgende administratieve systemen zijn beschikbaar voor onderwijzende en/of ondersteunende medewerkers: ESIS A en B Leerlingvolgsysteem Verder in te vullen vanuit bestuur <BESTUUR ASEDLSE> ONDERWIJS ONDERSTEUNENDE SOFTWARE De inzet van onderwijs ondersteunende software in alle mogelijke vormen is een zaak van het lokale beleid van de directie van de school. De uitgangspunten en richtlijnen en plannen voor invoering en uitbreiding worden daarom beschreven in het School ICT Beleidsplan. Alle educatieve software draait vanuit het netwerk en dus niet lokaal op de werkstations. 3.4 WEBSITE Elke school heeft een website met een representatieve domeinnaam. De website bevat te allen tijde up to date informatie, die in lijn is met het beleid van de school en de gewenste uitstraling naar de buitenwereld. De look and feel van de website is afgestemd op de huisstijl in andere communicatiemiddelen. Alle inhoud (content) die kan worden beïnvloed (creatie, verandering) van buitenaf (zoals nieuwsgroepen) vallen onder een verantwoordelijke redacteur binnen de school en worden streng getoetst voor publicatie. Van alle content die regulier wijzigt, zoals nieuwsbrieven, is altijd de laatste versie beschikbaar op de website. Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 7/15

8 De website is gericht op zowel bestaande leerlingen, ouders en medewerkers als op potentiële leerlingen, hun ouders en kandidaat medewerkers (een wervende uitstraling). De website is eenvoudig van structuur (HTML) en kan door een breed publiek onderhouden worden. Bij de opbouw van een nieuwe structuur wordt een validatie gevraagd aan de ICT portefeuillehouder in het bestuur, die de beoogde technische structuur zal (laten) toetsen op onderhoudbaarheid. De voorkeur gaat uit naar een website waarbij de vormgeving vastligt en de inhoud met eenvoudige hulpmiddelen te wijzigen is ( Content Management Systeem ). Dit voorkomt afhankelijkheid van derden bij het wekelijks actualiseren van de content. Alle websites van de scholen binnen <BESTUUR ASEDLSE> zijn bereikbaar via een link van de centrale portal van het bestuur <BESTUUR ASEDLSE>. Deze portal wordt onderhouden door het bestuur. Op deze portal zijn dezelfde eisen van toepassing als op de genoemde eisen aan de websites van de scholen hierboven. Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 8/15

9 4. BEHEER & ONDERSTEUNING 4.1 ALGEMEEN Onder beheer van de ICT verstaan we het werkend houden van alle componenten in de infrastructuur en hun samenhang. Het betreft onder andere activiteiten voor installatie en upgrade van software, het monitoren van diskgebruik, backup van gegevens en het voorkomen van verstoringen in de infrastructuur. Zoals aangegeven worden alle processen rondom beheer beschreven in het Beheerhandboek. 4.2 HARDWARE WERKSTATIONS Alle werkstations vallen onder het standaard onderhouds- of beheerprotocol (welke leveranciers onder welk contract of welke vrijwilligers in welke rollen) zoals beschreven in het Beheerhandboek. Alle werkstations worden zoveel mogelijk op afstand beheerd (via externe partij of vrijwilligers). De eerstelijns ondersteuning wordt verzorgt door de ICT coördinator en een (backup) leerkracht. Zij kunnen beiden contact opnemen met een derde partij (contract met bedrijf of vrijwilliger). Het streven is dat binnen vierentwintig uur na de storingsmelding een werkstation weer inzetbaar is NETWERKAPPARATUUR Alle componenten vallen onder het standaard onderhouds- of beheerprotocol (welke leveranciers onder welk contract of welke vrijwilligers in welke rollen) zoals beschreven in het Beheerhandboek. De Netwerk-besturingssystemen zijn te allen tijde up to date met laatste software updates voor besturing en beveiliging FILESERVER / SERVER De fileserver/mailserver valt onder het standaard onderhouds- of beheerprotocol (welke leveranciers onder welk contract of welke vrijwilligers in welke rollen) zoals beschreven in het Beheerhandboek. De besturingssystemen voor fileserver en zijn te allen tijde up to date met laatste software updates voor besturing, virussen en beveiliging. De backup van alle relevante systemen gebeurt conform het protocol in het Beheerhandboek PRINTERS EN RANDAPPARATUUR Minimaal 1 printer valt onder een onderhouds- en beheercontract. 4.3 SOFTWARE STANDAARD SOFTWARE Alle software valt onder onderhoudscontract en is te allen tijde up to date met patches en service packs. Het updaten geschiedt zoveel mogelijk geautomatiseerd. De eerstelijns ondersteuning wordt verzorgt door de ICT coördinator en een (backup) leerkracht. Zij kunnen beiden contact opnemen met een derde partij (contract met bedrijf of vrijwilliger) voor tweedelijns ondersteuning (specialisten). Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 9/15

10 4.3.2 ADMINISTRATIEVE SOFTWARE Alle software valt onder standaard onderhoudscontracten. Alle administratieve systemen maken gebruik van de centrale opslagmogelijkheden op de servers. Alle gegevens en dataverkeer worden onderworpen aan de firewall en de virusscanner. Alleen de servers waarop alle centrale bestanden zijn geplaatst vallen onder het back-up protocol ONDERWIJS ONDERSTEUNENDE SOFTWARE Alle software valt onder standaard onderhoudscontracten. 4.4 WEBSITE De hosting van de website is uitbesteed aan een Service Provider (ISP) die garant staat voor de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de website. Het onderhoud van de website is contractueel vastgelegd met een derde partij, of, in geval van vrijwilligers een uitgebreid onderhoudsprotocol is beschreven in het Beheerhandboek. Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 10/15

11 5. BEGROTING EN ADMINISTRATIE 5.1 BEGROTEN EN AFSCHRIJVEN Jaarlijks wordt op grond van het aantal leerlingen per 1 oktober het budget materiële instandhouding vastgesteld voor het daarop volgende (kalender)jaar.. Deze materiele instandhouding is een lumpsumbedrag dat vanuit historie nog steeds werkt met normatieve uitgaven. Voor ICT is een bedrag beschikbaar van XXXX per school en XX,xx per leerling (status 2007). Totdat beleid het budget bepaald zal binnen de begrotingen uit worden gegaan van voorgaande normering. NB: Afwijking van budget als gevolg van beleid kan zowel positief als negatief zijn ten opzichte van de norm. Vanuit deze lumpsum dienen de volgende zaken gerealiseerd te worden: Aanschaffingen die worden geactiveerd op de balans, ofwel die als investeringen in de begroting komen. Alle aankopen van ICT-apparatuur groter dan 500,- worden gezien als investeringen en worden geactiveerd op de balans. Voor deze aanschaffingen wordt in de begroting exact aangegeven wat vervanging (instandhouding) is en wat uitbreiding is. Aanschaffingen die direct ten laste van de exploitatie komen in het jaar van aanschaf: het gaat om kleine hardware zaken van minder dan 500,-, software en licenties.. Afschrijvingen van eerdere investeringen;voor de afschrijvingstermijnen van de diverse aanschaffingen wordt verwezen naar de opsomming in de jaarrekening. Voorbeelden: o voor PC s en laptops wordt een periode van 5 jaar gehanteerd o voor beeldschermen 4 jaar en o bekabeling (netwerk) 10 jaar. Onderhoud, kosten voor bij externe bedrijven waar het onderhoud of beheer is uitbesteed Aanschaffingen en onderhoud aan het ICT Meubilair; deze is optioneel. Indien niet vallend binnen het ICT budget zou dit nog kunnen vallen onder meubilair. ICT kent een aparte kostenplaats voor alle ICT-toepassingen. Alle structurele inkomsten en uitgaven lopen via deze kostenplaats. Dit betreft ook de salariskosten voor het ICT-personeel dat uit de lumpsum wordt toegewezen. De investeringen, afschrijvingen die worden vermeld in het School ICT Beleidsplan dienen overeen te komen met de betreffende jaarbegroting voor de school. Alle componenten van de ICT infrastructuur worden geadministreerd; in het Beheerhandboek is te allen tijde zichtbaar welke componenten (werkstations, servers, etc) actief zijn in de infrastructuur, onder welke contract ze vallen en wat de resterende afschrijvingstermijn is. 5.2 INKOOPPROCES Het inkoopproces is beschreven met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het Beheerhandboek. Alle relevante richtlijnen uit het Bovenschools ICT Beleidsplan zijn daarin meegenomen. Offertes voor meerjarige contracten worden voorgelegd aan het bestuur en getoetst aan bovenschoolse beleidsdoelstellingen Na het tekenen van het contract wordt een afschrift gearchiveerd in het beheer-handboek. Inkoop vind slechts plaats op basis van de geplande bestedingen in de begroting. Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 11/15

12 Voor de definitieve inkoop van hardware (werkstations) vind altijd een nieuwe inventarisatie plaats van de eisen en wensen en wordt de standaardconfiguratie voor werkstations up to date gebracht conform de wensen. Ten behoeve van de inkoop van onderwijsondersteunende/educatieve software wordt door de ICT coördinator 1 keer per jaar een demonstratie georganiseerd van nieuwe methoden en ontwikkelingen in bestaande methoden (uitnodigen externe partijen). In het ICT Coördinatoren overleg wordt zoveel mogelijk kennis uitgewisseld over de plannen tot inkoop en waar mogelijk tot gezamenlijke inkoop besloten. Alleen op deze manier kan er sterk bespaard worden op operationele kosten. Bij de inkoop voor vernieuwing of instandhouding van de infrastructuur wordt gestimuleerd om samen te werken met scholen binnen of buiten <BESTUUR ASEDLSE> (bijvoorbeeld verschillende denominaties in hetzelfde gebouw) om een structurele kosten vermindering te bereiken. Ook het verwerven van sponsorgelden van derden (bedrijfsleven) of gesponsorde apparatuur wordt sterk aanbevolen. Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 12/15

13 6. ORGANISATIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 6.1 BESTUUR/PORTEFEUILLE HOUDER ICT VERANTWOORDELIJKHEDEN De portefeuillehouder ICT: geeft de verwachtingen van het van het bestuur weer in het Bovenschools ICT Beleidsplan kan de richtlijnen bepalen voor de besteding van ICT gelden, bijvoorbeeld i.v.m. gezamenlijke uitbreiding van infrastructurele zaken toetst de School ICT Beleidsplannen aan het bovenschools ICT beleid accordeert meerjaren contracten met externe partijen 6.2 DIRECTIE VERANTWOORDELIJKHEDEN De directeur is verantwoordelijk voor het School ICT Beleidsplan de aansluiting van de financiële paragraaf in het plan met de begroting van de school, inclusief afschrijvingen de uitgaven uit het ICT budget, in lijn met het plan en binnen eventueel gestelde richtlijnen van het bestuur de toekenning van formatie en taakuren van ICT scholing en nascholing van het team van leerkrachten en ondersteunende medewerkers tot het niveau dat is vastgesteld in het School ICT Beleidsplan het geven van een voorbeeldfunctie in het gebruik van ICT in de bedrijfsvoering; bijvoorbeeld gebruik van en MS Office ter voorbereiding van overleg; gebruik van powerpoint in presentaties, etcetera. het ondersteunen van de ICT coördinator bij het stimuleren van het gebruik van ICT door leerkrachten in de lessen; het zoveel mogelijk uniformeren (op hetzelfde niveau brengen) van inzet en gebruik van middelen in de lessen bij verschillende leerkrachten goedkeuren van de gebruikersprotocollen en eventueel afhandelen van obstructie. Eén van de directeuren binnen de scholen van het <BESTUUR ASEDLSE> heeft als aandachtsgebied ICT op School en voert daartoe enkele bijzondere taken uit die kort worden weergegeven bij Overlegstructuren. 6.3 ICT COÖRDINATOR FORMATIE EN TAAKUREN Afhankelijk van de omvang van de school, de huidige stand van de ICT en de plannen voor het betreffende jaar wordt voor de ICT Coördinator minimaal 1 dag per 2 weken vrijgemaakt voor ambulante uren. Hierop kan worden afgeweken indien de staat van ICT dat toelaat (meer of minder) op de school VERANTWOORDELIJKHEDEN De ICT coördinator is verantwoordelijk voor het: voorbereiden en uitwerken van het School ICT Beleidsplan adviseren van de directie bij ICT gerelateerde beslissingen vormgeven van de toepassing van ICT binnen de school voeren van een up to date standaard Beheerhandboek Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 13/15

14 geven van eerste lijns ondersteuning aan eindgebruikers binnen de school verhelpen eenvoudige storingen, uitvoeren eenvoudige reparaties bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs stimuleren van leerkrachten om ICT in hun lessen in te zetten stimuleren van gebruikers om ICT-toepassingen te gebruiken stimuleren van management/ondersteunend personeel voor het inzetten van ICT deelnemen aan commissies, stuurgroepen en andere overlegorganen of samenwerkingsverbanden binnen en buiten de <BESTUUR ASEDLSE> scholen plannen en bewaken van de uitvoering van beleid budgetteren en bewaken van begrotingen regelmatig actualiseren van wensen en eisen aan de infrastructuur doen van voorstellen voor de aanschaf van hard- en software installatie en onderhoud van apparatuur en programmatuur aansturen van alle relevante externe partijen coördineren van reguliere en ad hoc activiteiten tussen school en externe partijen opstellen van een passend trainingsplan voor alle medewerkers, passend binnen de beleidsdoelstelligen, inclusief speciale activiteiten voor kennisdeling adviseren en organiseren van trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten mede opstellen van gebruikersprotocollen en controle op naleving hiervan. ter zake doende informatie verspreiden, bijvoorbeeld leerkrachten bekend maken met nieuwe trainingmodules op kennisnet voor leerlingen of leerkrachten. uitvoeren van de relevante activiteiten op gebied van beveiling en gebruikersbeheer (logins, wachtwoorden etc). 6.4 OVERLEGSTRUCTUREN DIRECTEUREN OVERLEG In het MOB overleg wordt 4 maal per jaar het ICT beleid en de uitvoering daarvan op de agenda gezet, met als doel het rapporteren van de voortgang van de plannen en mogelijke knelpunten daarin. Het doel hiervan is om regulier aandacht te creëren bij de directies voor het ICT beleid en het stimuleren van vooruitgang in de planvorming en uitvoering. Een afschrift van de notulen rondom dit agendapunt wordt aan het bestuur gekopieerd WOOICT Eenmaal per kwartaal komen de ICT Coördinatoren bij elkaar in de Werkgroep Openbaar Onderwijs ICT <basisschool54> (WOOICT). Deze werkgroep wordt voorgezeten door een van de directeuren de scholen, namelijk degene met als aandachtsgebied ICT. In dit overleg worden ervaringen uitgewisseld tussen de scholen, en worden activiteiten opgestart om de deskundigheid van de ICT Coördinatoren te bevorderen. De werkgroepvergaderingen worden genotuleerd. Een afschrift van de notulen wordt aan het bestuur gekopieerd. 6.5 SCHOLING EN OPLEIDING In het School ICT Beleidsplan wordt aangegeven hoe en wanneer de scholing van leerkrachten plaatsvindt, welke minimale vaardigheden worden geeist en hoe deze worden getoetst. Deze vaardigheden zullen ruim voldoende moeten zijn om de leerlingen te kunnen ondersteunen in hun leertraject m.b.t. de ICT middelen. Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 14/15

15 De leerkrachten dienen getraind te zijn in het gebruik van de PC (opstarten, inloggen, bestandsbeheer), Microsoft Office (Word, Outlook, Excell, Powerpoint), (inclusief Webmail), Internet (browser, kennisportalen, zoekmachines, downloading), gebruik van kennisnet, etcetera. De ICT coördinator verricht 2 maal per jaar een inventarisatie van de trainingbehoefte en organiseert de trainingen, binnen de lijnen van het beleid en budget. De ICT coördinator wordt geacht geschoold te worden conform de richtlijnen voor opleiding op kennisnet. 6.6 DE ROL VAN VRIJWILLIGERS Op vele scholen is een groot deel van het beheer of van de vernieuwing van de ICT in handen van vrijwilligers. Vaak zijn dit ouders of oud-ouders van leerlingen van de betreffende school. In het School ICT Beleidsplan staat expliciet beschreven wat de rol is van elke vrijwilliger met een substantiële taak in het ICT beheer op de school. Er staat aangegeven wat de (informeel) overeengekomen periode is voor de ondersteuning en (meest belangrijk) er staat aangegeven welke backup voor de taken is geregeld tijdens/na de afgesproken periode. Voor de overdracht van activiteiten na de overeengekomen periode is een overdrachtsprotocol opgenomen, met eventuele kosten van overdracht (bijvoorbeeld ingeval het vrijwilligerswerk wordt overgezet naar een commercieel contract met een bedrijf). Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 15/15

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Dit document is een sjabloon dat kan worden gebruikt bij het opmaken van een ICTbeleidsplan. De voornaamste rubrieken die nodig zijn in het beleidsplan

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

ICT-beleidsplan 2010-2014

ICT-beleidsplan 2010-2014 ICT-beleidsplan 2010-2014 1. Inleiding In dit plan beschrijven wij hoe de Tweemaster in de komende jaren vorm wil geven aan de Informatie- en communicatietechnologie (ICT) op school. Het plan is opgesteld

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 06-10-2016 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde. ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde. ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 10-10-2017 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. E. Gerssen 1

BELEIDSPLAN. E. Gerssen 1 BELEIDSPLAN ICT MEERWERF BASISSCHOOL DE KLUFT 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA VISIE OP LEREN 2 VISIE OP DE INZET VAN ICT 4 LANGE TERMIJNDOELEN 5 KORTE TERMIJNDOELEN 6 LEERLIJN BASISVAARDIGHEDEN ICT 8 TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup Juni 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Abonnementen... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 4 Geografische dekking... 4 Minimaal dataverkeer...

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG.

BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG. BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG. VOORWOORD. Voor u ligt het beleidsplan ICT van Bs. De Blokkenberg. Dit plan is samengesteld door: Tom Jansen, ICT-beleidsmedewerker Movare. Theo Ramakers, ICT-er

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Dienstbeschrijving Diensten Lancom Ons bedrijf in 1,5 minuut Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Welke Cloud? Typen Cloud

Nadere informatie

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a Schoolportret Lotte Oosterhof 48 73 52 HAVT3a 1 De beschikbare hardware en het gebruik De school beschikt over computers, digiborden en printers. Computers De computers bevinden zich in de klaslokalen

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

Vrije Basisschool de Regenboog

Vrije Basisschool de Regenboog + Vrije Basisschool de Regenboog Binnen onze school komen steeds meer computers, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten wordt het werken met de computer steeds belangrijker, hierdoor

Nadere informatie

Voorbeeld van Taakomschrijving ICT-coördinatoren

Voorbeeld van Taakomschrijving ICT-coördinatoren Voorbeeld van Taakomschrijving ICT-coördinatoren Inhoudsopgave 1 Gemeenschappelijke taken 2 1.1 permanente vorming..................................... 2 1.2 contacten met de scholengemeenschap & REN-Eekhoutcentrum..............

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Handleiding. Microsoft Office-pakket voor thuisgebruik voor leerling en ouder

Handleiding. Microsoft Office-pakket voor thuisgebruik voor leerling en ouder Handleiding Microsoft Office-pakket voor thuisgebruik voor leerling en ouder Inhoudsopgave Inleiding... 2 Wie is Slim.nl?... 2 Voorbereiding... 2 Installatie Office-pakket via Office 365 (gratis-versie)...

Nadere informatie

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl Online Back-up installatie Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl E: info@winexpertise.nl Datum: 1-10-2012 Document versie: V1.0 Versie en distributie geschiedenis Versie Datum Auteur Status

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl Aan de slag met Office2Go Voor Windows Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl WELKOM U heeft voor Office2Go gekozen als uw ICT oplossing. Voordat wij de omgeving voor u gereed maken en u aan de

Nadere informatie

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Pagina 1 Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Inhoudsopgave Update stand alone DATAflor BUSINESS (single user)... 3 Update server DATAflor BUSINESS... 6 Update client DATAflor BUSINESS (na server update)...

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 2008-2012 ICT - Beleidsplan Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doelen 2 Vaststaand beleid 2 Basisbits 2 Inzetten software 3

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Uit PvA: - Aansluiten noodzakelijke hardware als scherm en muis - Tekstverwerken - Mail gebruiken - Absentie en cijfers invoeren in Som - Efficiënt zoeken met Google

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

GS PASS voor scholen. Demonstratie

GS PASS voor scholen. Demonstratie GS PASS voor scholen Demonstratie Inhoud Korte uitleg Grafisoft Grafisoft Systeembeheer Korte uitleg basis van Pass technologie voor bibliotheken / scholen Uitleg Pass voor scholen Pass voor scholen modules

Nadere informatie

Software Asset Management bij UWV

Software Asset Management bij UWV Software Asset Management bij UWV Software Asset Management bij UWV PON Seminar Lessons Learned 11 december 2012 Paul de Jong Software Asset Management bij UWV Agenda UWV Redenen voor SAM Tijdslijn SAM

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1 ICT plan OBS DE BOUWSTEEN ICT plan 2012-2014 Pagina 1 Inleiding Na een periode van hard werken om van een zwakke school naar een groene school te groeien, is het voor de Bouwsteen nu tijd geworden om ICT

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Profiel Senna Peterse

Profiel Senna Peterse Profiel Senna Peterse ICT Helpdesk & Support medewerker Call-Dispatch 1 e en 2 e Lijns Helpdesk Remote Support Uitrol- medewerkster Enthousiaste en sociale klantgerichte collega en teamplayer Kwaliteitsgericht,

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

CBS Anker. ICT plan 2011 2015. CBS Anker/ CBS Geuzenschip

CBS Anker. ICT plan 2011 2015. CBS Anker/ CBS Geuzenschip CBS Anker ICT plan 2011 2015 CBS Anker/ CBS Geuzenschip CBS Geuzenschip 1 Inleiding In het plan dat voor u ligt willen wij beschrijven hoe CBS Anker en CBS Geuzenschip in de komende jaren vorm willen geven

Nadere informatie

ICT-plan 2015-2016. o.b.s de Wezeboom Oosteinde

ICT-plan 2015-2016. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling niet achterblijven en dient in te spelen op

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Evaluatie t/m 2010 De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het invoeren van diverse softwarepakketten in de groepen en op het uitvoeren van hetgeen in de ICT leerlijn wordt vermeld.

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken Functie Graadnaam: Informaticus Functienaam: ICT-deskundige Functiefamilie: Deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Subdienst: Team IT Code: Doel van de entiteit Het team

Nadere informatie

On-line Communicatietool Ict op School

On-line Communicatietool Ict op School On-line Communicatietool Ict op School Rapport 2 Output van kwalitatieve marktonderzoek basisschool Kwalitatief marktonderzoek ten behoeve van de ontwikkeling en toetsing van een online communicatietool

Nadere informatie

Daarnaast is het bij alle soorten accounts mogelijk om naast het pakket KraamZorgCompleet uit te breiden met bijvoorbeeld Microsoft Outlook.

Daarnaast is het bij alle soorten accounts mogelijk om naast het pakket KraamZorgCompleet uit te breiden met bijvoorbeeld Microsoft Outlook. KraamZorgCompleet OnLine KraamZorgCompleet OnLine is het gebruik van uw eigen KraamZorgCompleet vanaf ons centrale netwerk. U kunt uw eigen KraamZorgCompleet vanaf meerdere locaties benaderen via beveiligde

Nadere informatie

Gedragsregels. ICT-voorzieningen

Gedragsregels. ICT-voorzieningen Gedragsregels ICT-voorzieningen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Jac. P. Thijsse College 1. Algemeen De onderstaande regels zijn geldig voor iedereen die gebruik maakt van de ICT-voorzieningen van

Nadere informatie

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software Het schoolportret Een portret brengt in beeld hoe iemand eruit ziet door het oog van degene die het portret maakt. Zo is dat ook bij het maken van een schoolportret. Ik heb de school waar ik stage loop,

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

Geen verrassingen meer... BUSINESS EDITION. NoWorries!

Geen verrassingen meer... BUSINESS EDITION. NoWorries! Geen verrassingen meer... BUSINESS EDITION NoWorries! S Y S T E E M B E H E E R IK MAAK MIJ GEEN ZORGEN MEER OVER ONZE IT SINDS NoWorries! HET BEHEER VERZORGT Wat is systeembeheer eigenlijk... Volgens

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni Geachte heer, mevrouw,

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni Geachte heer, mevrouw, Aan de ouders / verzorgers van nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep Vlaardingen, juni 2016 Geachte heer, mevrouw, Uw zoon of dochter is aangemeld als nieuwe leerling aan een van de

Nadere informatie

Daarnaast bieden Platina accounts een ruimer aanbod van koppelingen met bijvoorbeeld randapparatuur, printers en diensten van derden.

Daarnaast bieden Platina accounts een ruimer aanbod van koppelingen met bijvoorbeeld randapparatuur, printers en diensten van derden. Intramed OnLine Intramed OnLine is het gebruik van uw eigen Intramed vanaf ons centrale netwerk. U kunt uw eigen Intramed vanaf meerdere locaties benaderen via beveiligde internetverbindingen. Het enige

Nadere informatie

Intramed OnLine Dubbele beveiliging Alles onder één dak Betrouwbaar Soorten Accounts Basic

Intramed OnLine Dubbele beveiliging Alles onder één dak Betrouwbaar Soorten Accounts Basic Intramed OnLine Intramed OnLine is het gebruik van uw eigen Intramed vanaf ons centrale netwerk. U kunt uw eigen Intramed vanaf meerdere locaties benaderen via beveiligde internetverbindingen. Het enige

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Algemeen Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Onderwerp Onderwijskundig (methodische software) Het gebruik van deze software is in principe voor alle leerlingen en komt structureel aan bod in het lesprogramma. Veilig Leren Veilig

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 1. Visie 1.1 Introductie ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Op alle scholen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

ICT Plan. Openbare basisscholen Gemeente Wijk bij Duurstede 2010-2015. Piet de Springer

ICT Plan. Openbare basisscholen Gemeente Wijk bij Duurstede 2010-2015. Piet de Springer ICT Plan Openbare basisscholen Gemeente Wijk bij Duurstede 2010-2015 Piet de Springer Pagina 1 ICT plan 2010-2014 Piet de Springer April 2010 Inhoud 1. Inleiding 2. Zakelijke gegevens 3. Beginsituatie

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Aanbesteding KA Werkplekbeheer Utrecht, april 2015 Versie 1.0 1 INLEIDING... 3 1.1 PROCES... 3 1.2 GUNNINGSCRITERIA... 3 2 PERCEEL... 4 2.1 ALGEMEEN... 4

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet hebben ontvangen.

De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet hebben ontvangen. Aan ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8 Betreft: Aanmelding schooljaar 2015-2016 Geachte ouders/verzorgers, De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet

Nadere informatie

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning!

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 522 54 44 f 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Onderzoek naar ICT-gebruik

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de verantwoordelijke ICT

FUNCTIEPROFIEL. Wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de verantwoordelijke ICT FUNCTIEPROFIEL Functie: Medewerker ICT Helpdesk/Systeembeheerder A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor het beheer, onderhoud en de uitbouw van de volledige ICT-infrastructuur

Nadere informatie

Certificeringen Installing and Configuring Windows 10 Studerend Certificaat behaald

Certificeringen Installing and Configuring Windows 10 Studerend Certificaat behaald Personalia Naam: Quincy Geboortedatum: 10 november 1985 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Inzetbaar als Werkplekbeheerder, support engineer, skilled servicedeskmedewerker. Profiel

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur FUNCTIEPROFIEL Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor het beheer, onderhoud en de uitbouw

Nadere informatie

Stage Opdracht. Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr.

Stage Opdracht. Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr. Stage Opdracht Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr. Beelen 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Inleiding 2 2.1 Wat moet

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1 Dat is geen service catalogus! - Deel 1 Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS Deel 1 Ik heb veel IT organisaties zien proberen een service catalogus op te stellen, en veel van deze projecten slagen

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Zowel leerkrachten als leerlingen gaan vanaf de meivakantie met Office365 werken.

Zowel leerkrachten als leerlingen gaan vanaf de meivakantie met Office365 werken. Voorwoord: In deze nieuwsbrief komt u meer informatie tegen over de aanpassingen c.q. vernieuwingen binnen het ICT gebeuren op De Driesprong. Daar wij als een van de eerste scholen zijn gaan werken met

Nadere informatie

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland, die ondanks haar hoge leeftijd met de tijd meegaat.

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland, die ondanks haar hoge leeftijd met de tijd meegaat. ICT-beleidsplan Voorwegschool Heemstede 1. Uitgangspunten 1.1 Doel van het beleidsplan In dit document is beschreven hoe op de Voorwegschool te Heemstede in de komende 4 jaren concreet vorm gegeven wordt

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS. Esprit

GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS. Esprit GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS Esprit Vastgesteld d.d. 11 juni 2002 GEBRUIKERSREGLEMENT ICT SCHOLIEREN De Esprit scholengroep stelt aan haar scholieren ICT-voorzieningen (ICT: Informatie-

Nadere informatie

Deeltijdse ICT-medewerker SASK

Deeltijdse ICT-medewerker SASK Deeltijdse ICT-medewerker SASK B1-B3 Doel van de functie: Je staat in voor in voor het dagelijks onderhouden, beheren en ondersteunen van de ICT-infrastructuur in functie van de algemene (administratieve)

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Leermiddelenbeleidsplan

Leermiddelenbeleidsplan Leermiddelenbeleidsplan School Het 4 e Gymnasium Contactpersoon Anne Marttin Leden werkgroep Estevan Veenstra en Bobby van Essen Versienummer 002 Format leermiddelenbeleidsplan 1 Visie Missie Missie Het

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 30 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2011-2012

Beleidsplan ICT 2011-2012 Beleidsplan ICT 2011-2012 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemene visie Vijf in balans De schoolvisie Ict visie Hoofdstuk 2 Huidige situatie en gebruik software Infrastructuur en werkgroep Paulus Samenwerking met

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie