Informatiegids. Edugrip 2.0 Informatiegids voor de Oriënterende gebruiker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids. Edugrip 2.0 Informatiegids voor de Oriënterende gebruiker"

Transcriptie

1 I Informatiegids Edugrip 2.0 Informatiegids voor de Oriënterende gebruiker

2 titel Edugrip 2.0 Informatiegids voor de Oriënterende gebruiker versie februari 2013 auteur Unilogic redactie Interoffice & Management, Unilogic opmaak Colorbox Grafiservice Handshakers Edugrip 2.0 is een product van Unilogic B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Ondanks de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

3 Voorwoord Welkom als gebruiker van Edugrip 2.0. Edugrip 2.0 is een product van Unilogic. In deze informatiegids behorende bij Edugrip 2.0 treft u een handreiking aan om u snel op weg te helpen vanaf uw schoollocatie en uw thuiswerkplek. Wij wijzen u tevens op de mogelijkheden van ondersteuning welke u ter beschikking staan. Met Edugrip 2.0 beschikt u over een moderne werkplek met de nieuwste toepassingsmogelijkheden van ICT binnen het onderwijs. Wij wensen u veel gebruikersplezier toe. Servicedesk Unilogic B.V. 3

4 Inhoud Voorwoord Inloggen op Edugrip Inloggen vanaf de locatie 1.2 Inloggen buiten de locatie 2. Indeling van uw werkplek Programma s 2.2 Mappenindeling 3. Communicatie ingelogd binnen het domein QUADRAAM 3.2 benaderd via het Internet 4. Ondersteuning Toolkit 4.2 Wachtwoord wijzigen 4.3 Resolutie aanpassen 4.4 Backup van documenten 4.5 Het Programma VLC 4

5 1. Inloggen op Edugrip 2.0 Doel: Om gebruik te kunnen maken van de werkplek dient u in te loggen op Edugrip 2.0. Deze inlog is voorzien van een gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord. U dient vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan. Uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u verkrijgen via de lokale IT ondersteuner (LITO). Het inloggen op Edugrip 2.0 vanaf de schoollocatie wijkt af van het inloggen vanaf de thuiswerkplek. Wij tonen u in deze informatiegids beide handelingswijzen. 1.1 Inloggen vanaf de locatie Om in te kunnen loggen op Edugrip 2.0 dient u allereerst de computer op te starten. De computer dient met het netwerk van de locatie verbonden te zijn. Het domein waarop u zich aanmeldt dient QUADRAAM te zijn. Binnen het domein QUADRAAM heeft u toegang tot uw werkdocumenten en . Stap 1 Volg na het opstarten de aanwijzing op het scherm. Druk gelijktijdig op de toetsen: Ctrl, Alt en Delete. Stap 2 5 Klik met de muisaanwijzer in het bovenste invoerveld. Typ hier uw gebruikersnaam in. Klik met de muisaanwijzer in het onderste invoerveld. Typ hier uw wachtwoord in. Controleer de melding Aanmelden bij: QUADRAAM. Klik hierna op de functietoets (pijl) inloggen.

6 Tip Het wachtwoord krijgt u uitgedeeld door uw lokale IT ondersteuner (LITO). Stap 3 Na het inloggen ziet u uw werkplek. De stappen en omschrijven de handelingswijze om buiten de school in te loggen. Maakt u hier nu geen gebruik van sla deze stappen dan over. 6

7 Tip Bij het gebruik van een laptop kunt u ook telewerken als u niet op een Quadraam locatie bent. 1.2 Werken op afstand Indien u buiten de school werkt heeft u, indien u toegang tot internet heeft, de mogelijkheid om in te loggen op de Quadraam Portal (het schoolnetwerk) of lokaal op de Quadraam laptop. Meldt u zich aan op de Quadraam Portal dan heeft u toegang tot uw professionele werkplek met toegang tot uw werkdocumenten en (zie ook hoofdstuk 2 en 3 in deze informatiegids). De Quadraam Portal kunt u benaderen door in de browser het volgende adres in te geven: https://mijn.quadraam.nl Thuiswerken op een laptop van Quadraam Als Quadraam medewerker kunt u overal met uw gebruikelijke accountnaam en wachtwoord inloggen en werken in Mijn Documenten. Indien u niet op een Quadraam locatie bent (en dus geen verbinding hebt met het Quadraam netwerk) dan kunt u lokaal werken op een laptop van school. Het account dat nodig is om lokaal in te loggen is uitgedeeld op de dag van de migratie. Administrator rechten/ lokaal software installeren Als laptop gebruiker (ambulante werkplek) heeft u zelf administrator rechten nodig om lokaal software te installeren. Het lokale account (.\localuser) bezit deze lokale administrator rechten. Maw, als u inlogt met het lokale account dan kun u software installeren op de laptop. Stap 1 X X Lokaal inloggen op een laptop vereist een punt en een backslash voor de naam localuser, oftewel:.\localuser. Tevens zult u de tekst zien wijzigen bij Aanmelden bij:. Zie screenshot hieronder: 7

8 1.2.2 Inloggen op de Terminal Server (het schoolnetwerk). Middels het icoon Telewerken op de portal, kunt u verbinding maken met Extern Bureaublad. Hiermee is het mogelijk in te loggen op de Terminal Server van uw locatie. Via deze inlog-procedure komt u terecht op uw persoonlijke werkplek met alle rechten en mogelijkheden die voor u op uw locatie ook ter beschikking staan. Indien u niet via de portal werkt, kunt u ook onderstaande procedure volgen. Stap 1 8 Binnen Windows 7 kunt u het programma vinden door te klikken op Alle programma s. Klik vervolgens op Bureau-accessoires. Klik op Verbinding met Extern Bureaublad (zie afbeelding). Contact maken met Extern Bureaublad kan ook via Windows 7. U dient dan te kiezen voor QUADRAAM\gebruikersnaam bij de gebruikersnaam.

9 Stap 2 X X Binnen Windows Vista en Windows XP zit het programma Verbinding met Extern Bureaublad op een andere locatie (Bureau-accessoires, Communicatie). 9

10 Stap 4 Typ in het invulveld telewerk.quadraam.nl en klik op Verbinden. Stap 5 Voer na het tot stand komen van de verbinding uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Tip Zorg er bij Windows 7 voor dat er QUADRAAM\ staat. Staat dit er niet, dan klikt u op Ander account 10

11 aantekeningen: 11

12 2. Indeling van uw werkplek Doel: om u een goed beeld te geven van de indeling van uw werkplek beschrijven wij voor u de beschikbare programma s en de mappenindeling. 2.1 Programma s Binnen uw werkplek staan diverse programma s tot uw beschikking. Deze programma s zijn te benaderen vanuit het startmenu. Stap 1 Klik op de functieknop Starten om het Programmamenu te openen. Het menu Start wordt getoond. Op het linker witte scherm komen de laatst geopende programma s te staan. Onderaan staat Alle programma s, deze geeft toegang tot alle beschikbare programma s op uw werkplek. Aan de rechterzijde wordt de toegang tot verschillende toepassingen weergegeven. Stap 2 Klik op Alle programma s om de beschikbare programma s in beeld te brengen. 12 De beschikbare programma s worden getoond. Tevens worden programmamappen getoond. Wij gebruiken het programma Paint als voorbeeld voor het openen en sluiten van een programma.

13 U gaat nu het programma Paint openen. Stap 3 Klik op de map Programma s. Stap 4 Klik op de map Bureau-accessoires. 13

14 Stap 5 Klik op het programma Paint om deze te starten. Stap 6 Sluit het programma Paint af door op het kruisje rechtsboven te klikken. (zie bijgevoegd screenshot). Afhankelijk van de inrichting heeft u meer of minder programma s ter beschikking. 14

15 Belangrijk om te weten: Als een programma voor de eerste keer wordt opgestart op uw computer kan het zijn dat er nog een aanvullende installatie op uw computer plaats dient te vinden. Bepaalde programma s in het startmenu zullen niet werken wanneer u thuis werkt. Deze vereisen dat uw laptop aangesloten is op het netwerk van Quadraam. Als dit het geval is krijgt u hiervan een melding (rechtsonder op uw scherm). Zodra het programma geïnstalleerd is zal dit gestart worden. In sommige gevallen is het wenselijk uw computer opnieuw op te starten. Als hiervan sprake is dan ontvangt u deze melding en dient u de computer handmatig opnieuw op te starten voordat u het programma kunt gebruiken. Tip Meer over de programma-map Toolkit is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze Informatiegids. Tip Boven de term Alle programma s bevindt zich het snelmenu van programma s. Dit snelmenu wordt automatisch gevuld met snelkoppelingen van programma s die u vaker gebruikt. 2.2 Mappenindeling De mappenindeling is onder te verdelen in drie structuren. De systeemtoepassing Computer geeft toegang tot de mappenindeling.(eveneens te vinden onder start ) de Quadraam-mappenstructuur de Locatie mappenstructuur de Persoonlijke mappenstructuur Stap 1 Klik op de functieknop Starten om het Programmamenu te openen. 15

16 Stap 2 Klik in het Toepassingenmenu op de toepassing Computer. 16

17 Stap 3 Bestudeer het getoonde venster. Merk op dat de Mappenindeling getoond wordt onder de groep Netwerklocatie. Onderstaand venster wordt ook de Windows Verkenner genoemd. Stap 4 Klik binnen het linkermenu (de benaming van dit gedeelte is: Navigatiemenu) op de Persoonlijke mappenstructuur Home (K:). De Persoonlijke mappenstructuur is onderverdeeld in standaard mappen. Deze mappen worden aan de rechterzijde weergegeven. Binnen het Navigatievenster worden de onderdelen Favorieten, Bibliotheken, Computer en Netwerk getoond. Binnen de map Bibliotheken treft u uw persoonlijke documenten aan. De hoofdstructuur met de onderdelen Mijn Afbeeldingen, Mijn documenten, Mijn Muziek en Mijn video s zijn identiek aan de onderdelen uit de Persoonlijke mappenstructuur Home (K:). Ter verduidelijking: Als gebruiker sla je een afbeelding op in de map Mijn afbeeldingen. Deze afbeelding kun je bekijken door binnen het navigatievenster op de map Mijn afbeeldingen te klikken. Een andere manier om de afbeelding te bekijken is via de Persoonlijke mappenstructuur op Home (K:). De letter K verwijst naar een netwerkschijf. Dit betekent concreet dat de bestanden niet op de lokale computer aanwezig zijn maar op de centrale opslag (server) van de school. Op deze manier worden uw Persoonlijke bestanden meegenomen in de backup (zie ook hoofdstuk 4). Indien de letter P in de verkenner aanwezig is, verwijst deze naar de multimedia schijf die op uw schoollocatie aanwezig is. Dit is een externe schijf die aangesloten is op de server. De data op deze schijf wordt niet in de backup meegenomen. Plaats daarom alleen bestanden op deze schijf die voor tijdelijk gebruik zijn. Stap 5 Bekijk de locatie share (gedeelde mappen) Afhankelijk van de rechten die u heeft verkregen om Locaties en daarbinnen de beschikbare mappenstructuur te bekijken ziet u deze terug in het Weergavevenster. In deze Informatiegids hebben wij geen voorbeeld van de centrale mappenstructuur die door alle locaties van Quadraam gebruikt kan worden, opgenomen. U ontvangt nadere informatie over deze centrale mappenstructuur zodra deze voor u gereed is. 17

18 Uw rechten bepalen uw toegang binnen de Quadraam-mappenstructuur. Deze rechten zijn van toepassing op de geplaatste mappen en bestanden. In hoofdlijnen komen deze rechten neer op het mogen lezen van bestanden, het mogen lezen en bewerken van bestanden, het mogen plaatsen van nieuwe bestanden, het mogen verwijderen van bestanden. Ti\\\ TIP Benoem de bestanden die u bewaart altijd op een duidelijke en zoveel mogelijk eenduidige wijze. 18

19 3. Communicatie Doel: Om de communicatie te bevorderen heeft u als medewerker van Quadraam een adres ter beschikking. Uw adres is te gebruiken zowel binnen als buiten het netwerk. Beide handelingswijzen lichten wij u middels onderstaande stappen toe gebruiken vanuit de eigen werkplek van school Stap 1 Log in op uw werkplek binnen het domein van (zie ook stap 1.1 tot en met 1.3). Stap 2 X X Klik op de functieknop Starten en klik op Alle programma s. Klik vervolgens op Microsoft Outlook

20 Stap 3 Microsoft Outlook 2010 opent in de normale weergave. Stap 4 Klik op Nieuwe om een nieuw bericht op te stellen. Stap 5 Typ binnen het vak Aan uw eigen adres. Klik in het vak Onderwerp en typ: Testbericht van mij. Klik in het berichtvenster en typ een kort bericht. Stap 6 Klik op de knop Verzenden om het bericht te verzenden. 20

21 Stap 7 Wacht enkele ogenblikken. Het bericht dat u naar uzelf heeft verzonden komt binnen in Postvak in. Klik op dit bericht om het te selecteren. Dubbelklik op het bericht om het direct te openen benaderd via het Internet Stap 1 Om uw via een Internetbrowser te benaderen start u allereerst een Internetbrowser. Typ in de adresbalk het adres: https:// .quadraam.nl Stap 2 Typ in het venster Gebruikersnaam uw eigen gebruikersnaam in. Typ in het venster Wachtwoord uw eigen wachtwoord. Klik hierna op OK. Stap 3 Bestudeer de mogelijkheden van Outlook webaccess. Aantekeningen: 21

22 4. Ondersteuning Doel: Om de Windows-omgeving beter beheersbaar te kunnen maken van Quadraam zijn een aantal gebruikersfuncties uitgeschakeld. Om u toch in de gelegenheid te stellen een aantal wijzigen zelf uit te voeren staat de Toolkit tot uw beschikking. Ook zijn er hulpprogramma s in de Toolkit opgenomen. U kunt de Toolkit vinden in de Programma-map. Indien u tegen problemen aanloopt die u niet zelf kunt oplossen via de Toolkit, raadpleeg dan uw LITO. Uw LITO kan dan voor u contact opnemen met de Unilogic Service Desk 4.1 Toolkit Stap 1 Open de programma-map Toolkit. Stap 2 Bestudeer de beschikbare onderdelen. 22

23 4.2 Wachtwoord wijzigen Stap 1 Indien gewenst kunt u zelf uw wachtwoord wijzigen. Ga naar start > alle programma s > programma s > Toolkit > wachtwoord wijzigen Volg de instructies op de getoonde webpagina om uw wachtwoord te wijzigen. Tip Een Internetbrowser zal zich openen op de pagina https://schoolbeheer.unilogic.nl/extern/password.php. Dit websiteadres is ook buiten het domein Quadraam te benaderen. Wachtwoord vergeten! Tip Indien u uw wachtwoord niet meer weet neemt u contact op met de Lokale IT Ondersteuner(LITO) De Lokale IT Ondersteuner(LITO) kan bij de Servicedesk een nieuw wachtwoord bij uw gebruikersnaam aan laten maken. Dit nieuwe wachtwoord ontvangt u dan van uw Lokale IT Ondersteuner 23

24 4.3 Resolutie aanpassen Stap 1 In de meeste gevallen schakelt Windows 7 over naar de juiste resolutie. Indien u een andere resolutie wenst, kunt u deze via dit menu aanpassen. Na een herstart van uw computer staat de oude resolutie weer terug, dit is dus een tijdelijke resolutie wijziging. Klik op een gewenste resolutie om deze toe te passen. 24

25 4.4 Backup van documenten Van alle mappen (Quadraam, Locaties en Home-mappenstructuren, zie ook stap 2.3) worden backups gemaakt. Deze backups worden dagelijks uitgevoerd op de tijdstippen 09:00-12:30 en 15:00. Bij het kwijtraken van een document is het mogelijk om uw Lokale IT Ondersteuner(LITO) dit document via de Servicedesk terug te laten halen. Hiervoor zijn een aantal zaken wel van belang: a. Locatie waar het bestand stond (bijvoorbeeld: medewerker M.deRuijter Mijn Documenten\Rapportages aan collega\.. b. Een zo goed mogelijke omschrijving van de naam van het document. c. Een indicatie wanneer dit document is kwijtgeraakt. Indien u een oudere versie van een document terug wenst te krijgen (bijvoorbeeld bij het foutief overschrijven van origineel document) kunt u zelf actie ondernemen. Volg hiertoe de volgende stappen. Stap 1 Open de Windows verkenner (stap 2.3). Stap 2 Open de bestandslocatie waar het huidige document (waarvan een vorige versie gewenst is) zich bevindt. In ons voorbeeld maken we gebruik van een voorbeelddocument met de naam Handelingsplan.docx. Stap 3 Rechtsklik op het document (stap 1). Klik in het getoonde menu op Vorige versies terugzetten. 25

26 Stap 4 Selecteer de gewenste versie in de getoonde lijst. Klik hierna op Openen om deze versie te gebruiken. 4.5 Het programma VLC (de mediaplayer) De VLC mediaplayer stelt u in de gelegenheid om middels een eenvoudig dialoogvenster uw Mediaplayer (waaronder de DVD-speler van de computer) te bedienen. Stap 1 Open de programma-map Toolkit. Klik op het programma VLC Media Speler om deze te openen. Stap 2 Open binnen de VLC Media Speler een mediabestand (geluid of filmbestand). Klik hiervoor op Media. Klik op Bestand openen. 26

27 Stap 3 Blader naar de map Mijn Video s. Selecteer het bestand Wildlife (Natuur) en klik op Openen. Stap 4 Klik met de muisaanwijzer op de volumeregelaar en schuif deze naar links of rechts om het volume zachter of harder te zetten. Stap 5 Bestudeer onderstaande functieknoppen van de VLC mediaplayer. 1. Afspelen van de Afspeellijst (of openen van een medium indien de lijst leeg is). 2. Vorige media in de Afspeellijst 3. Stoppen van mediafragment 4. Volgende media in de Afspeellijst 5. Volledig vensterweergave 6. Afspeellijst weergeven 7. Uitgebreide opties weergeven 27

28 aantekeningen: 28

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Backup Zeker V1.3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.0 Backup Zeker - Installatie... 4 1.1 Systeemeisen... 4 1.2 Setup / Installatie... 4 1.3 Eerste start - Registratie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Deze handleiding 3 Hoofdstuk 2. Aan de slag 4 2.1 Voor de 1 e keer inloggen 4 2.2 Gebruik via uw internet

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Studio Visual Steps Adobe Reader X PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2011 Visual Steps B.V. Mei 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Windows 7 / 8.1 Basis

Windows 7 / 8.1 Basis Windows 7 / 8.1 Basis Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Functionaliteiten Windows 7 en 8.1... 4 1.1 Inloggen in Windows 7 en Windows 8.x... 4 1.2 Programma s en bestanden in de taakbalk... 8 1.3 Aero

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup H O O F D S T U K 4 Backup Om een goede ondersteuning te leveren is het van cruciaal belang dat de gebruiker regelmatig een backup maakt. Volgens de gebruikersvoorwaarden van de software moet de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Handleiding Voor Windows en Mac LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Voor vragen stuurt u een e-mail naar support@liveschijf.nl Inhoud Online Backup

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Thuiswerken op deklas.nu 3 Leerkrachten handleiding

Thuiswerken op deklas.nu 3 Leerkrachten handleiding Thuiswerken op deklas.nu 3 Leerkrachten handleiding Documentgegevens Auteur : Bastiaan Kooij, Marloes de Vetten, Henk Heurter, Bjorn Berfelo Heutink ICT Versie: mei 15 Disclaimer Op de inhoud van deze

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 AANDACHTSPUNTEN 3 Veel gebruikte begrippen 3 VIRUSSCANNER 4 Tijdelijk uitschakelen 4 Configuratie virusscanner 4 FIREWALL 4 MICROSOFT SQL SERVER INSTALLATIE

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Workshop : Overstappen naar Windows 8

Workshop : Overstappen naar Windows 8 Workshop : Overstappen naar Windows 8 Inleiding Windows 8 is klaar en iedere pc met XP, Vista of Windows 7 komt volgens Microsoft in aanmerking voor een upgrade. Maar hoe upgraden zonder gegevens te verliezen?

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

WINDOWS 8 TIPS, TRUCS & INFORMATIE

WINDOWS 8 TIPS, TRUCS & INFORMATIE WINDOWS 8 Windows 8 zit vol met mooie nieuwe features, zoals de kleurrijke Metrointerface, een vernieuwde Explorer, aantrekkelijke desktop tiles, handige systeemherstel opties en nog veel meer. In deze

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie