Health Software Nieuwe functies handleiding, 04 Sept 2014.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Health Software Nieuwe functies handleiding, 04 Sept 2014."

Transcriptie

1 Health Software Nieuwe functies handleiding, 04 Sept De meeste nieuwe functies en instellingen zijn geplaatst onder Menu-item: NieuwHS en daarnaast het item *Exercise voor Exercise assistant en het Item *Survival voor Survival of the fit-test Clipboard koppeling Via deze functie kan een import van het clipboard worden ingesteld. Veel software bv Excel programma 's en ook leden administratie software bevatten een Copy naar het clipboard, Health software kan zo worden ingesteld dat hij de verschillende data van het clipboard kan lezen en kan splitsen naar de verschillende velden in het Persoon data scherm. De koppeling heeft een configuratie instelling en kan ook Aan of Uit worden gezet. Backups maken Via deze functie kan men backups maken van verschillende onderdelen van de programmatuur, zowel de data als het gehele programma zelf. Aanvankelijk moet eerst de 7-zip optie worden geinstalleerd, waarna de backup functies kunnen worden gebruikt. Er kan ook een drive letter worden ingesteld (bv van een stick of externe schijf) zodat de backups direct naar die drive kunnen worden geschreven. functies Er zijn verschillende functies in het programma ingebouwd. Via de button met de ape staart kan men direct een versturen naar een persoon van de database, al dan niet kan men kiezen om wel of niet een bijlage (bv een Pdf ) mee te zenden. De functie kan zowel via een geinstalleerde -client (bv Outlook of Thunderbird) en als ook direct via een smtp server. Als men kiest voor de smtp server worden een aantal instellingen gevraagd, deze onthoudt het programma gaandeweg. Via de Pdf creator versie kan men ook evt de vorige versie van de Pdf creator en mailer instellen om te gebruiken. Default staat de nieuwe (tweede) versie actief, deze kan ook de te verzenden Pdf weergeven in het beeld, en deze bewaard ook alle gemaakte Pdfs bij de betreffende persoons naam. In deze nieuwe Pdf creator kan men ook overzichten verkrijgen van alle gemaakte Pdfs van de database die allemaal worden bewaard, dit gaat via het item File - Pdfs bekijken in de pdf-creator. Voor deze functie moet de Internet Explorer correct werken, en moet ook een geintegreerde Pdf-reader (meestal Acrobat-reader) zijn geinstalleerd. ( als de pdf reader niet goed werkt, helpt het vaak om deze reader te verwijderen vai configuratie scherm - programma's verwijderen, en deze daarna weer te installeren via internet explorer) Na het maken van een rapport vraagt de Pdf mailer direct of het rapport moet worden verzonden. Database management In de nieuwe versies vanaf zijn de persoon bestanden uit de map Health Software verwijderd en moet eenmalig de functie: Personen standaard naar actieve leden worden uitgevoerd, er worden dan ook een aantal Personen mappen aangemaakt waaronder o.a. de map Actieve_leden. In oudere versies kunnen er o.a. door importeren personen dubbel in de database zijn komen

2 te staan, deze kan en samenvoegen via de ontdubbelings functies. Indien men erg veel data in de map Dca heeft staan (bv meer dan 2000 bestanden) dan kan men ervoor kiezen om deze map op te schonen via de functie Casus database opschonen. De bestanden ouder dan 2 jaar worden dan van de map Dca verplaatst naar de map Dca_oud. De verplaatste bestanden verschijnen dan niet meer in het programma maar zijn nog wel bewaaard. Indien men in het data-opvraag venster dubbelklikt op een grijs gedeelte worden de casus data uit de map Dca_oud weergegeven. Via de functie oude casus data terugzetten kan men deze oude data weer terug in het programma zetten. Systeem - Leden administratie-2 Importeer in traject Via deze instelling kan men de optie 'Importeer client' laten verschijnen in het zgn standaard traject dat automatisch of via de Start-knop/button verschijnt. Er wordt dan de laatst geexporteerde persoon (onderaan in het bestand) van de ingestelde koppeling direct geimporteerd. Er wordt nog gemaakt dat je dan ook weer uit een lijst kunt kiezen, echter kan men in dat geval beter de standaard Leden administratie koppeling gebruiken. Deze is mits actief ingesteld actief via de functie *opvragen client, boven in verschijnen de personen aanwezig in de leden administratie export. Het tussen bestand kan in geval nodig altijd opnieuw worden gemaakt via de functie *NieuwHS - rebuild leden administratie index. Als het bestand tussentijds door de externe software wordt aangevuld, dan detecteert Health Software dit en muteert hij zelf het bestand opnieuw. Standaard leden import gebruiken Via deze instelling kan worden ingesteld dat de leden administratie import niet wordt gebruikt in de basis-functie Opvragen client, men kan deze dan later via deze instelling ook zo weer aanzetten met voormalige instellingen. Exercise - Sets Reps tabel-2 Tabel toepassen Via deze instelling kan men de nieuwe sets reps tabel wel of niet actief laten zijn. Tabel aanpassen Via deze tabel kan men meerdere doelstellingen met naam actief maken, de regels moeten alsvolgt worden gelezen: prt_ptr(doelstelling,herhalingen,seconden pauze,aantal sets,percentage 1RM,Uitvoeren binnen Deze doelstellingen met sets en reps worden vervolgens actief in de zgn Sheet. Oefening lijsten Via deze lijsten kan men bepaalde oefeningen (tijdelijk) of permanent uit het programma verwijderen door op de eerste positie van de betreffende regel een procent-teken te plaatsen. Exercise - Circuit printen Via deze functie kan men voor combinatie van oefeningen die reeds in de database aanwezig is een print-out maken waarbij steeds 2 oefeningen op 1 A4 met uitleg tekst verschijnen. Deze layout is geschikt om uit te printen door te snijden tot 2x A5, en deze vervolgens te plastificeren om geschikt te maken voor een circuit training waarbij de plastic items bv op de grond kunnen worden gelegd. Overige nieuwe functies - In het Sheet kan men in de bovenste rij van een kolom dubbelklikken, waarna men de waarde

3 voor de gehele kolom kan ingeven. - In het Sheet kan men in het geval van Geavanceerd in de gewicht velden voor de trainings opbouw dubbelklikken waarna men de gewichten kan laten oplopen voor de verschillende weken, de eind week en het eind-gewicht kan worden opgegeven. - indien men in het Exercise programma een voorgaande traing-kaart van iemand opvraagt, dan kan men deze nu ook kwa oefeningen wijzigen op basis van de eerder gegeven oefeningen in dat schema. Er wordt daarna direct een nieuw schema/trainingkaart aangemaakt als men vervolgt. - In Survival of the Fit-test si een nieuwe statistiek functie toegevoegd onder: Survival - Statistiek-2. Via deze functie kan men momenteel voor 1 personen groep (persoon map) voor 1 gekozen test Alle data laten exporteren naar een Excel bestand die vervolgens voor statistische analyse en rapportage kan worden gebruikt. Exercise - Terminologie - Alle Via deze functie opent er een een venster waar alle oefening namen worden weergegeven. Als men klikt op een oefening naam dan verschijnt de bijbehorende Illustratie en ingestelde oefeningnaam. Men kan ook de oefeningnaam hier wijzigen. Via de button 'bestand van schijf kiezen' kan men een afbeelding bestand van de lokale computer in het programma voor de bepaalde oefening invoegen. De gekozen afbeelding van schijf mag Jpg Png of Gif zijn. De afbeelding mag niet hoger dan breed zijn, vierkant mag wel. Exercise - Oefening gebieden Via deze functie kan men de instellingen van de nieuwe oefening gebieden (o.a. Core training, vrije oefeningen, totaal-oefeningen) aanpassen. Deze instellingen zijn net zoals voor de andere overige oefening gebieden: apparaat/toetsel instellingen, oefening uitleg teksten, en waarden beheer ( sets reps pauze etc per doelstelling) -Print-kleuren-type Via deze instelling kan men bepalen welke soort layout gebruikt wordt voor het training schema, dit kan zijn Header, Totaal of Graphics. Bij Graphics worden er achtergronden gebruikt. Bij graphics gaat het programma vragen om het graphics type indien deze onbekend is. Exercise - Alle oefeningen aan zetten Via deze functie kan men alle oefeningen aanzetten, dwz de oefeningen die op 'uit' stonden ingesteld via de terminologie worden hiermee ook aangezet. de oefeningen kunnen worden uitgezet via de Oefening lijsten functies. -Systeem - rebuild Leden administratie index De ledenadministratie- koppeling werkt via een geindexeerd tussen bestand. Dit bestand kan opnieuw worden aangemaakt via deze functie. Het geexporteerde csv/txt bestand van de leden administratie software wordt dan opnieuw ingelezen. De instellingen van de lokatie en het mappings bestand voor de leden administratie software kunnen worden ingesteld via de menu-items zoals deze eerder ook al bestonden onder Instellingen - Leden administratie - Instellen lokatie overig. De data van de leden administratie worden ingelezen en weergegeven als persoons data worden opgevraagd. Indien de leden administratie software zelfstandig het bestand bv 1 keer per nacht aanvult of opnieuw maakt, dan wordt dit gedetecteerd door de health software, en wordt er gevraagd of het bestand moet worden upgedate. Mocht er iets fout gaan, of als het tussen bestand corrupt zou zijn, dan kan altijd het tussen bestand opnieuw worden aangemaakt via deze functie Systeem - rebuild Leden administratie index. - Systeem - rebuild Weeklijst index De zgn weeklijst functie, dwz van de afloop datums van het schema bij Exercise Assistant en de zgn Hertest-datums bij Survival of the Fit-test kan een lijst worden gemaakt voor een bepaald tijds segment. Default staat dit tijds segment op de

4 aankomenden week. De functie werkt via een geindexeerd tussen bestand. Als de update en of voor het eerst zijn geinstalleerd, dan moet deze functie eenmalig worden uitgevoerd. Daarna houdt het programma zelf het bestand up-to-date. Indien nodig kan het geindexeerde tussen bestand opnieuw worden aangemaakt via deze functie. - Systeem - leden administratie tag actieve leden Via deze instelling kan een zoekstring worden ingesteld. Deze zoekstring moet dan in het te importeren csv/txt bestand voorkomen per record. Dit dient er voor om bijvoorbeeld alleen de actieve leden uit de administratie software te importeren. Als men de instelling leeg laat, dan zijn dus alle records toegestaan. - Systeem - leden administratie bestands separator - Systeem - leden administratie data-veld character Via deze instelling wordt opgegeven wat het data-veld character is in de csv/txt bestanden. In sommige export bestanden wordt het aanhalings teken gebruikt om de veldwaarden te omringen. Als er geen character wordt gebruikt om de data te omringen, wat vaak het geval is als de separator het ; -teken is, dan wordt hier de lege string ingevuld. NieuwHS - Updating Via deze functie kan een update worden opgehaald en met een paar kliks worden geactiveerd. Default wordt de laatste update opgehaald. In de toekomstige versies en nieuwe versies vraagt deze functies ook of hij de te overschrijven bestanden moet backuppen. In het geval van een programma update is dat meestal niet nodig en bespaart het schijfruimte en snelheid als men dat niet doet. Iedere geinstalleerde update kan ook via deze functie ongedaan worden gemaakt (als men de files heeft laten backuppen) indien nodig, via de optie -update ongedaan maken. Bij deze functie wordt een lijst getoond op datum van uitgevoerde updates. een datum van de lijst kan worden gekozen, deze wordt vervolgens teruggeplaatst. De opties: ophalen update en create update behoeven niet te worden gebruikt en zijn alleen voor de service desk. Koppelingen met andere software pakketten. In Health Software zijn hoofdzakelijk 2 manieren van koppelingen ingebouwd voor het importern van data uit andere software. 1. Via een bestand op het bestandssysteem. Health software kan vai instellingen de meeste soorten tekst/csv bestanden inlezen. Via configuratie instellingen kan bijna ieder soort bestand worden ingelezen, de geimporteerde data worden ingelezen en geimporteerd naar een geindexeerd tussen bestand dat actief kan worden gemaakt in het start traject in de optie Opvragen client. Dit tussen bestand kan altijd opnieuw worden aangemaakt en gegenereerd via de functie: Rebuild leden administratie index De volgende menu instellingen spelen een rol bij de configuratie van deze koppeling. Instellingen - Ledenadministratie - Insetllen lokatie overig Via deze instelling kan de bestandslokatie worden aangegeven van het geexporteerde txt/csv (Ledena dministratie) bestand. Ook kan hier het mapping bestand worden gekozen, ( als het juiste mapping bestand nog niet bestaat kan deze worden aangemaakt ), daarna kan ook de bestands-lokatie van de pasfotos worden aangeveven. Leden adm import bestand instel dit is dezelfde functie als bovenstaand Leden administratie separator

5 Via deze instelling kan de Veld-separator worden ingegeven, standaard is dit "," als er niets wordt ingegegen (de lege string) de separator kan dus ook iets anders worden ingesteld. Rebuild leden administratie index Via deze optie wordt het tussen bestand opnieuw aangemaakt, dit kan gebruikt worden als het tussen bestand corrupt is of als het export bestand gewijzigd is (met bv extra neiuwe leden ). Als het bestand wordt wijzigt door bv de leden administratie software, dan detecteert de Health Software dit en vraagt hij of hij het bestand moet her-indexeren. Kies actieve koppeling Als er meerdere koppelingen zijn ingesteld kun je bepalen welke het actief is/wordt, er is er altijd 1 actief. Leden administratie tag actieve leden Via deze instelling kun je aangeven welke string de actieve leden records bevatten, bij de lege string wordt alles geimporteerd, als je een string opgeeft wordt er gekeken of die string in iedere regel van het export bestand voorkomt. Importeer in traject Via importeer in traject kun je de optie - Importeer client in het Start-traject laten opnemen, hij importeert dan het laatst geimporteerde persoon record uit het ingesteld export/import bestand. ( dit is vooral van toepassing bij control plus) Standaard leden import gebruiken Via deze functie kun je het importeren van het text bestand binnen de functie Opvragen Client Uitzetten. 2. Via het Clipboard. Een voordeel van de clipboard-koppeling is dat deze door software leveranciers erg eenvoudig gemaakt kan worden. De bedoeling is dat de software ontwikkelaar in de software daar waar men In het record staat, een clipboard-copy maakt voor alle veldwaarden van het betreffende record met scheidings tekens naar het clipboard. Voor de gebruiker is het een voordeel dat deze koppeling snel en direct werkt zonder dat er veel behoeft te worden ingesteld. Deze koppeling is ook minder foutgevoelig dan de koppeling via het bestands systeem. Via de clipboard import kun je via het clipboard data importeren voor de persoons gegevens. De volgende menu instellingen spelen een rol bij de configuratie van deze koppeling. Clipboard koppeling uitzetten Het geheel aan of uit zetten van deze koppeling Clipboard koppeling separator Hier stelt men het scheidings teken in waarmee de veld waarden in de clipboard kopie zijn gescheiden. Clipboard koppeling instellen Via deze instelling kun je met een voorbeeld Copy-string (die dus dan in het clipboard steeds komt te staan) aangeven welke waarden bij welke velden horen. Als je dit 1 keer goed instelt dan kun je daarna de clipboard koppeling gebruiken.

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Backup Zeker V1.3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.0 Backup Zeker - Installatie... 4 1.1 Systeemeisen... 4 1.2 Setup / Installatie... 4 1.3 Eerste start - Registratie

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Een Image maken/terugzetten en een Backup maken/terugzetten

Een Image maken/terugzetten en een Backup maken/terugzetten Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Een Image maken/terugzetten en een Backup maken/terugzetten Wat is een Image? Een image is een exacte kopie, gemaakt

Nadere informatie

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

Aura ComputerReserveren

Aura ComputerReserveren Handleiding Aura ComputerReserveren Voor Windows Versie 11 2013 Aura Software Helpdesk Telefoon: 030 606 40 95 Aura Software E-mail: helpdesk@aura.nl Postbus 2108 Website: www.aura.nl 3718 CH Amersfoort

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo.

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. 1 GensDataPro Demo 2.9 Deze demo versie van GensDataPro functioneert op alle versies van Windows, zowel 32-bits als 64-bits. De demo is 41 MB groot, inclusief

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

België Distributeur. Contact gegevens. ADVIES Update uw Besturingssysteem XP STOPT PER 08-04-2014 met de Updates Upgrade naar Windows 7 of Windows 8.

België Distributeur. Contact gegevens. ADVIES Update uw Besturingssysteem XP STOPT PER 08-04-2014 met de Updates Upgrade naar Windows 7 of Windows 8. ADVIES Update uw Besturingssysteem XP STOPT PER 08-04-2014 met de Updates Upgrade naar Windows 7 of Windows 8.1 België Distributeur NIEUW!! Compustam installeren vanaf een USB-stick voor laptops en pc

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Remote Backup

Gebruiksaanwijzing Remote Backup Gebruiksaanwijzing Remote Backup Juli 2009 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 Opstarten... 3 Hoofdscherm... 3 Uitleg van het scherm... 4 Backup...

Nadere informatie

Nieuw vanaf seizoen 2012

Nieuw vanaf seizoen 2012 Nieuw vanaf seizoen 2012 Nu ook voor Compustam gebruikers van afdeling 3 en 4 te downloaden via onze website COMPUCLUB Dierenriem 40 Postbus 148 7070 AC Ulft Tel: 0315-630211 Onze websites zijn www.compuclub.nl

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie