NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a"

Transcriptie

1 NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie , augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden

2 Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf 5.45a2) ten opzichte van release Gedetailleerde programmabeschrijvingen kunt u vinden in het helpsysteem van King bij de betreffende programmafuncties. Naast de in dit document genoemde functionaliteit zijn er in King 5.45 nog meer aanpassingen en uitbreidingen doorgevoerd. Bekijk hiervoor de release notes King Deze kunt u vinden op onze website onder King > Release notes. Wij wensen u veel succes met King 5.45! Inleiding Pagina 2 van 31

3 Inhoud 1. ALGEMENE WIJZIGINGEN ZOEKVENSTERS Gebruikersgegevens AANGIFTE OB/ICP EXPLOITATIEOVERZICHT VERKOOP adres klant zichtbaar bij invoeren orders Weeknummer van leverdatum zichtbaar in zoekvenster Kostprijs van tariefregels ook te zien en te wijzigen Bij de orderinvoer kan nu ook worden gecontroleerd op de economische voorraad Alleen orders leveren zonder backorders Negatieve aantallen bij volgartikelen Onderhoud prijsafspraken BESTELADVIES / BESTELLINGEN Artikelen in bestaladvies (bij automatisch bestellen) Afdrukken artikelen in bestelling AUTOMATISCHE BACK-UP OUTLOOK-KOPPELING DE OUTLOOK-KOPPELING EN OPTIES MICROSOFT OUTLOOK INSTALLATIE VAN DE OUTLOOK-KOPPELING OUTLOOK-KOPPELING INSTELLEN Archiefsoorten Vaste gegevens Digitaal Archief Instellingen in Outlook WERKEN MET DE OULOOK-KOPPELING Knop naar King Synchroniseren Handmatig door slepen Automatisch toewijzen Binnengekomen beantwoorden Nieuw bericht naar een Debiteur/Crediteur/Relatie UITBREIDINGEN VAN BESTAANDE OPTIES UITBREIDING OPTIE DIGITAAL ARCHIEF Slepen bestanden naar een NAW-kaart Integratie contactregistratie en taken UITBREIDING OPTIE CONTACTREGISTRATIE EN TAKEN Contacsoorten Indicatie d.m.v. kleur indien taak is verlopen UITBREIDING OPTIE DIRECTE INKOOP Voorbereiding in uw administratie Werken met directe levering UITBREIDING OPTIE PARTIJENREGISTRATIE UITBREIDING OPTIE XML-KOPPELING ORDERS Order/Orderregels toevoegen Order/orderregels wijzigen Order/orderregels verwijderen Orderstatus PROJECTEN Genereren projectcodes Referentienummer bij accepteren van projectmutaties XML-KOPPELING ARTIKELEN/TARIEVEN NIEUWE OPTIES IMPORTEREN XML BESTELADVIEZEN Inhoud Pagina 3 van 31

4 1. Algemene wijzigingen 1.1 Zoekvensters De belangrijkste zoekvensters binnen King (grootboekrekeningen, debiteuren, crediteuren, relaties, orders, artikelen, bestellingen, magazijnontvangsten, digitaal archief) zijn uitgebreid met extra zoekmogelijkheden. Voorheen werden in een zoekvenster eerst alle gegevens geladen en pas daarna kon u beginnen met het selecteren van de juiste record. Het laden van alle gegevens zorgde er bij grote administraties voor dat het enige tijd kon duren voordat de gegevens op het scherm stonden. Dit terwijl de meeste gebruikers vervolgens een zoekcriterium opgeven (bijvoorbeeld een artikelnummer). Nu is het mogelijk King zo in te stellen dat zoekvensters standaard leeg getoond worden waarna u de zoekcriteria kunt opgeven. U stelt dit links onderaan in de zoekvensters in: U hebt hier de keuze uit de volgende mogelijkheden: Zoek <Naam kolom> ; Met deze waarde is de werking van de zoekvensters zoals u deze gewend bent. Als het venster opgeroepen wordt, zullen eerst alle data geladen worden. Toon <Naam kolom> begint met; Met deze waarde blijft het zoekvenster leeg als u dit opent. U kunt dus gelijk beginnen met het invoeren van een zoekcriterium waarbij alle records getoond zullen worden die beginnen met de waarde die u invoert. Toon <Naam kolom> bevat; Met deze waarde blijft het zoekvenster leeg als u dit opent. U kunt dus gelijk beginnen met het invoeren van een zoekcriterium waarbij alle records getoond zullen worden waarin de ingevoerde tekst voorkomt Gebruikersgegevens Ook bij de gebruikersgegevens hebt u er instellingen bij gekregen die te maken hebben met de snellere zoekvensters. U vindt de gebruikersgegevens onder het menupunt ALGEMEEN > GEBRUIKERSGEGEVENS: Pagina 4 van 31

5 Wachttijd voor zoeken/tonen, deze wachttijd wordt gebruikt als u cijfers of letters invoert in het zoekveld onderaan op het zoekvenster. De tijd gaat in na de invoer van een cijfer of letter. Is de wachttijd verstreken, dan begint King met zoeken. U kunt hier de wachttijd instellen. De defaultwaarde is Gemiddeld. Kies Kort als deze gebruiker heel snel typt (King begint dan sneller met zoeken) en Lang als deze gebruiker langzamer typt (King begint dan niet voortijdig te zoeken); Zoekresultaat tonen; deze instelling is alleen van toepassing op de belangrijkste zoekvensters in King: debiteuren, crediteuren, relaties, artikelen, grootboekrekeningen, bestellingen, én als u daarin kiest voor Toon... begint met of Toon... bevat. Het zoekvenster is dan leeg als u het opent en pas nadat u wat in het zoekveld hebt ingevoerd, worden de overeenkomstige gegevens getoond. In de Gebruikersgegevens kunt u per gebruiker instellen wanneer die gegevens moeten worden getoond: o Na wachttijd, het zoeken begint nadat u wat hebt ingetikt en de hiervoor ingestelde Wachttijd voor zoeken/tonen verstreken is; o Na gebruik Enter, het zoeken begint pas nadat u het zoekveld verlaat met Enter. 1.2 Aangifte OB/ICP De plannen rondom XBRL/SBR hebben lang een sluimerend bestaan geleid. Maar nu de Belastingdienst, de KvK, het CBS en de banken serieus met XBRL/SBR aan de slag willen gaan en de eerste pilots succesvol zijn afgerond, zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht gekomen. De voordelen voor de uitvragende partijen zijn duidelijk, en hopelijk zullen ook de ondernemers en de intermediairs in de toekomst profijt hebben van deze nieuwe manier van rapporteren. Ook King ondersteunt XBRL/SBR vanaf de eerstvolgende release. King 5.45 is voorzien van aangifte OB via XBRL/SBR. De volgende stap is aangifte ICP en de verkorte winstaangifte, die in de loop van 2011 beschikbaar zullen zijn. Pagina 5 van 31

6 Van het menupunt FINANCIEEL > AANGIFTEN > AANGIFTE omzetbelasting kunt u een aangifte openen of aanmaken. Vervolgens kunt u in de aangifte kiezen voor menupunt MUTEREN > EXPORTEREN NAAR XBRL-INSTANCE waar u de mogelijkheid hebt om van de huidige aangifte eem XBRL-bestand aan te maken. Hierna moet u invoeren op welke locatie het bestand moet worden geplaatst. Als alles gelukt is krijgt u het volgende scherm te zien. 1.3 Exploitatieoverzicht Het exploitatieoverzicht kan nu ook worden gekopieerd naar een ander nummer; In het zoekvenster met de verschillende exploitatie indelingen kunt u nu via het Muteren-menu de geselecteerde indeling kopiëren naar een ander nummer: U komt dan in venster Kopiëren exploitatie-overzicht, waar u de code en de omschrijving van de kopieindeling kunt opgeven: Pagina 6 van 31

7 1.4 Verkoop adres klant zichtbaar bij invoeren orders In het orderscherm wordt nu ook het adres van de klant getoond bij de naam en telefoonnummers. Standaard komt hier het adres te staan van de contactpersoon van de order. Als dit adres leeg is, wordt hier het adres van het vestigingsadres ingevuld Weeknummer van leverdatum zichtbaar in zoekvenster In het zoekvenster VERKOPEN > OPENSTAANDE ORDERS is een kolom toegevoegd Leverweek. Tevens staat die in het orderscherm nu achter de leverdatum: Kostprijs van tariefregels ook te zien en te wijzigen Als u bij het tarief hebt aangegeven dat de kostprijs gewijzigd mag worden, dan kunt u in het orderscherm de kostprijs wijzigen voor dit tarief. U kunt dit aanzetten via menupunt TARIEVEN > STAMGEGEVENS. Bij Tarieven kunt u dit per tarief regelen door een selectievakje te selecteren: Pagina 7 van 31

8 Als u vervolgens een order invoert, kunt u per orderregel de kostprijs van de tarieven invoeren Bij de orderinvoer kan nu ook worden gecontroleerd op de economische voorraad In het orderscherm kunt u met de toets F3 de voorraad bekijken voor het geselecteerde artikel. In dit overzichtsscherm is nu ook de economische voorraad beschikbaar. Deze wordt als volgt berekend: vrije voorraad + aantal in ontvangst + aantal in productie + het aantal in bestelling. In de Vaste gegevens artikelen geeft u aan welke bestellingen moeten meetellen in de economische voorraad: de niet-goedgekeurde (concept), de goedgekeurde en/of de verwerkte bestellingen. Als u vervolgens de voorraadinformatie in het orderscherm oproept is de economische voorraad hier ook zichtbaar. Aantallen die niet meetellen zijn disabled (lichtgrijs) weergegeven. Pagina 8 van 31

9 In de vaste gegevens Orders /facturering kunt u ook instellen dat er een melding gegevens moet worden indien de economische voorraad negatief wordt: Alleen orders leveren zonder backorders In het scherm VERKOPEN > LEVEREN kunt u met een selectievakje instellen of alleen de orders zonder backorders mogen worden geleverd. Hiermee kunt u er voor zorgen dat er alleen orders geleverd worden die volledig uitgeleverd kunnen worden. Orders met backorders worden dan niet meegenomen. Zo kunt u voorkomen dat u over een order meerdere (soms dure) na leveringen moet doen Negatieve aantallen bij volgartikelen In het scherm Volgartikelen in de artikelgegevens kunt u nu ook negatieve aantallen invoeren. Dit kan handig zijn als u werkt met bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal dat u retour krijgt bij de levering. Zo krijgt u ook een voorraadmutatie van het verpakkingsmateriaal Onderhoud prijsafspraken Bij de prijsafspraken is het vanaf King 5.45 ook mogelijk meerdere combinaties van prijsafspraken in een keer te verwijderen. Het verwijderen van de prijsafspraken vindt u in de prijsafspraak onder menupunt Pagina 9 van 31

10 MUTEREN > VERWIJDEREN > PRIJSAFSPRAKEN VOOR.. In de onderstaande afbeelding ziet u de verschillende mogelijkheden: 1.5 Besteladvies / Bestellingen Artikelen in bestaladvies (bij automatisch bestellen) Er zijn nu meer mogelijkheden om artikelen in een besteladvies op te nemen. U kunt dit instellen in de vaste gegevens bestellingen of in het besteladvies zelf op de tabkaart Voorraad. U hebt hier de keuze uit: Beneden minimumvoorraad, kies hiervoor om alleen die artikelen te bestellen, waarvan de economische voorraad lager is dan de minimumvoorraad; Beneden maximumvoorraad, kies hiervoor om die artikelen te bestellen waarvan de (economische) voorraad lager is dan de maximumvoorraad; Altijd, alle artikelen in de geselecteerde range worden meegenomen in het besteladvies, ongeacht de economische voorraad Afdrukken artikelen in bestelling. Op het rapport Artikelen in bestelling kunnen nu ook de niet-goedgekeurde of al verwerkte bestellingen worden afgedrukt. Het afdrukken van de artikelen in besteling vindt u onder menupunt VOORRAAD > BESTELLINGEN > AFDRUKKEN ARTIKELEN IN BESTELLING. U kunt nu in het afdrukvoorloopscherm instellen of de af te drukken artikelen goedgekeurd en of verwerkt moeten zijn, door bij Afdrukken indien een selectie te maken. Pagina 10 van 31

11 1.6 Automatische back-up Vanaf King 5.45a2 is het mogelijk om automatisch een live back-up te maken. Een handleiding voor het inrichten van de automatische back-up vindt u op onze website onder Support > Documentatie. In de rubriek Diversen vindt u daar het bestand Automatische backup maken Het proces van de automatische back-up voert de volgende zaken voor u uit: De administratie word gevalideerd; Van de administratie wordt een backup gemaakt op de door u opgegeven locatie; Ook van het log-bestand van de administratie wordt een backup gemaakt. Het originele logbestand wordt vervolgens verkleind. Pagina 11 van 31

12 2. Outlook-koppeling Met de Outlook-koppeling kunt u berichten die zijn verzonden en ontvangen via Microsoft Outlook koppelen aan King. Zo kunt u in King al het verkeer zichtbaar maken. 2.1 De Outlook-koppeling en opties De Outlook-koppeling zelf is standaard functionaliteit. Daarnaast is de Outlook-koppeling ook geïntegreerd in de opties Contactregistratie en Taken en Digitaal Archief. Hieronder ziet u wat de verschillende mogelijkheden zijn bij het gebruik van de Outlook-koppeling zonder deze opties of in combinatie met een van deze opties of beide opties. Standaard King s van Outlook naar digitaal archief Debiteuren/crediteuren/relaties (ook via slepen) s vanuit King via Outlook in digitaal archief Debiteuren/crediteuren/relaties s kunnen inzien per Debiteur/crediteur/relatie in tabblad Standaard King + optie Contactregistratie en Taken s van Outlook naar digitaal archief Debiteuren/crediteuren/relaties (ook via slepen) s vanuit King via Outlook in digitaal archief Debiteuren/crediteuren/relaties s kunnen inzien per Debiteur/crediteur/relatie in tabblad tabblad Alle contacten (oude notities) vastleggen via contactregistratie kunnen koppelen aan contactregistratie (en andersom) Standaard King + optie Digitaal archief s van Outlook naar digitaal archief Debiteuren/crediteuren/relaties (ook via slepen) s vanuit King via Outlook in digitaal archief Debiteuren/crediteuren/relaties s kunnen inzien per Debiteur/crediteur/relatie in tabblad Digitaal archief Alle bestanden (Word, Excel, pdf, afbeeldingen, enz.) kunnen registreren in digitaal archief Debiteuren/crediteuren/relaties (ook via slepen) Documenten kunnen scannen om ze op te nemen in het digitale archief Documenten/bestanden kunnen inzien per Debiteur/crediteur/relatie in tabblad Digitaal archief Archiefstukken kunnen gebruiken bij invoeren journaalposten (ook de s) Standaard King + optie Digitaal archief + optie Contactregistratie en Taken s van Outlook naar digitaal archief Debiteuren/crediteuren/relaties (ook via slepen) s vanuit King via Outlook in digitaal archief Debiteuren/crediteuren/relaties s kunnen inzien per Debiteur/crediteur/relatie in tabblad Digitaal archief Alle bestanden (Word, Excel, pdf, afbeeldingen, enz.) kunnen registreren in digitaal archief Debiteuren/crediteuren/relaties Documenten kunnen scannen om ze op te nemen in het digitale archief. Documenten/bestanden kunnen inzien per Debiteur/crediteur/relatie in tabblad Digitaal archief Archiefstukken kunnen gebruiken bij invoeren journaalposten (ook de s) Alle contacten vastleggen via contactregistratie kunnen koppelen aan contactregistratie (en andersom) Archiefstukken kunnen koppelen aan contactregistratie (en andersom) 2.2 Microsoft Outlook De Outlook-koppeling werkt alleen in combinatie met Microsoft Outlook. Microsoft Outlook is onderdeel van Microsoft Office. Daarnaast beschikt Windows standaard over programma s zoals Outlook Express en Windows Mail. Deze standaard cliënts van Windows worden niet ondersteund door de Outlook-koppeling van King. De Outlook-koppeling van King wordt ondersteund vanaf Outlook Pagina 12 van 31

13 2.3 Installatie van de Outlook-koppeling De installatie van de Outlook-koppeling staat los van de installatie van King zelf. Dat betekent dat u na de installatie van King op uw computer ook de installatie van de Outlook-koppeling moet uitvoeren. De installatie van de Outlook-koppeling kunt u alleen starten als King op uw computer is geïnstalleerd. U start de installatie van de Outlook-koppeling door te gaan naar START > PROGRAMMA S > KING 5.45A > INSTALLATIE KINGOUTLOOK. Voor de installatie van de Outlook-Koppeling moet u in Windows aangemeld zijn met een gebruiker met Administrator rechten. Als u de installatie van de Outlook-koppeling start, wordt eerst gecontroleerd of op uw computer het.net Framework 4.0 is geïnstalleerd. Indien dat niet zo is krijgt u daar een melding van en dient u eerst de installatie wizzard van het.net framework 4.0 uit te voeren. Deze wizzard wordt automatisch gestart. 2.4 Outlook-koppeling instellen Om van start te gaan met de Outlook-koppeling dient u eerste een aantal instellingen langs te lopen in King. In dit document behandelen we alleen de noodzakelijke instellingen Archiefsoorten Om goed het overzicht te houden binnen het Digitaal archief dient u eerst een aantal archiefsoorten aan te maken. Aan de hand van de archiefsoort kunt u in King snel zien om wat voor archiefstuk het gaat: ontvangen , verzonden . U vindt de Digitaal-archiefsoorten onder menupunt ORGANISATIE > DIGITAAL-ARCHIEFSOORTEN. In dit document gebruiken we twee archiefsoorten: In voor de ontvangen en Uit voor de verzonden Vaste gegevens Digitaal Archief Eerst dient u de vaste gegeven van het digitaal archief in te vullen. U vindt deze gegevens onder het menupunt ORGANISATIE > VASTE GEGEVENS DIGITAAL ARCHIEF. Pagina 13 van 31

14 Instellingen in Outlook Om de Outlook-koppeling te gebruiken dient u deze in Outlook te activeren: 1. Controleer of de King werkbalk zichtbaar is in Microsoft Outlook: Als deze werkbalk niet zichtbaar is, kan het zijn dat de werkbalk van King niet getoond wordt in Outlook. Klik dan met de rechtermuisknop op een willekeurig menupunt. U krijgt dan een overzicht te zien met de beschikbare werkbalken. Als de werkbalk King hier tussen staat is de installatie van de Outlookkoppeling correct uitgevoerd en kunt u deze selecteren. Als u hier niet de werkbalk van King tussen hebt staan is de Outlook-koppeling niet correct geïnstalleerd. Sluit Outlook af en start deze opnieuw op. Mocht dat niet helpen, dan dient u de installatie van de Outlook-koppeling opnieuw uit te voeren. 2. Klik met de rechtermuisknop op de map waarin de mails staan die u wilt opnemen in King en kies voor de rubriek Eigenschappen: 3. In het venster dat dan verschijnt klikt u op de tab King opties. Het venster zal er ongeveer uitzien zoals in de onderstaande afbeelding: 4. In dit venster dient u de volgende gegevens in te vullen: Administratie, hier vult u de code van de King-administratie waarmee u wilt koppelen. Archiefsoort, de code van de digitaal-archiefsoort; soort, kies hier voor Ontvangen of Verzonden (afhankelijk van de map); Synchroniseren, als u hier een vinkje zet kunt u ook berichten koppelen aan King als u King niet open hebt staan. De berichten krijgen dan de status Sync. Zodra King actief Pagina 14 van 31

15 is, kunt u die s alsnog doorsturen naar King door in de King-werkbalk op de knop Synchroniseren te klikken. Het kan voorkomen dat u Outlook wilt koppelen aan meer accounts, waarbij u gebruik wilt maken van meerdere archiefsoorten. De makkelijkste methode is dan om per account een map aan te maken in Outlook. U kunt dan per map de King opties instellen en bij het koppelen zullen direct de juiste defaults geladen worden. 5. De status van de naar King doorgestuurde s is in Outlook te controleren in een extra kolom In King. s die doorgestuurd zijn naar King terwijl King niet actief was (zie stap 4 bij synchroniseren), hebben de status Sync. Zodra de in het digitale archief van King is opgeslagen, komt er Ja in de kolom In King te staan. Deze kolom is als volgt aan (of uit) te zetten: open de betreffende map in Outlook; klik met de rechtermuisknop op een willekeurige in de lijst; in het menu dat dan verschijnt kiest u voor Toon King-kolom... U kunt dan per bericht zien of dit gekoppeld is aan King. Pagina 15 van 31

16 2.5 Werken met de Oulook-koppeling In dit document behandelen we de mogelijkheden van de Outlook-koppeling die standaard beschikbaar zijn in elke King versie. In de standaard functionaliteit van King zijn er drie manieren waarop u berichten vanuit Outlook kunt koppelen met King 1. via de knop Naar King in de werkbalk in Outlook of onder het rechtermuisknopmenu; 2. koppelen via de synchronisatie; 3. met de hand slepen van berichten naar de debiteur/crediteur/relatie in King Knop naar King U kunt nu s overnemen naar King door op de knop Naar King in de King-werkbalk te klikken. Hiermee wordt de geselecteerde overgezet naar King. Stel, we ontvangen het onderstaande bericht: Dit bericht is een verzoek tot het versturen van een prijslijst. Alle correspondentie van bestaande en nieuwe klanten wordt gekoppeld aan King, zodat als er in de toekomst vragen over zijn deze snel teruggevonden kunnen worden. Om deze in King te krijgen gaat u als volgt te werk. 1. Zorg dat u in King bent aangemeld in uw administratie; 2. Selecteer in Outlook het bericht; 3. Klik vervolgens op de knop Naar King in de King werkbalk van Outlook; 4. Als u nu naar King gaat ziet u dat het volgende venster geopend is: Pagina 16 van 31

17 In dit venster kunt u een digitaal archiefstuk inzien en/of koppelen aan een debiteur, crediteur of andere relatie. Als u niet weet aan welke klant u moet koppelen, dan kunt u het veld NAW-Soort op Nog toewijzen laten staan. U kunt deze dan latere koppelen aan een relatie in King. U gaat hiervoor in King naar het menupunt ORGANISATIE > DIGITAAL ARCHIEF. U komt dan in het venster met de digitale archiefstukken. In de kolom NAW-soort kunt u terugvinden welke archiefstukken u nog moet toewijzen. Als u de Outlook-koppeling enige tijd gebruikt vindt u in dit venster alle digitale archiefstukken terug. Dit kan handig zijn bij het terugzoeken van bepaalde berichten. Met behulp van de selectievakjes aan de rechterkant van het venster, kunt u de inhoud van het venster beperken. Zo willen wij bijvoorbeeld alleen nog maar de nog toe te wijzen archiefstukken zien. Als wij in ons voorbeeld nu het archiefstuk met volgnummer 6 gaan koppelen aan de juiste relatie binnen King kunt u dit archiefstuk selecteren en wijzigen. Vervolgens kunt u bij NAW-soort de juiste gegevens invullen. In ons voorbeeld is dat debiteur Jansen & De Groot. Pagina 17 van 31

18 Nu de gekoppeld is aan de debiteur, is nu ook bij de debiteur zelf deze zichtbaar. U kunt die terugvinden bij de debiteurgegevens op de tabkaart Synchroniseren Als u in Outlook een bericht wilt opnemen in King terwijl King niet actief is op de computer krijgt u de volgende melding: In de kolom In King zal de status nu komen te staan op Sync. Als King geopend wordt kunt u vervolgens in Outlook kiezen voor de knop Synchroniseren. U krijgt dan de volgende melding: Pagina 18 van 31

19 De berichten worden nu direct opgenomen in het Digitaal Archief. Via het menupunt ORGANISATIE > DIGITAAL ARCHIEF kunt u deze inzien en wijzigen Handmatig door slepen Wilt u alleen een bepaalde doorsturen naar King, dan kunt u die beter handmatig naar de debiteur, crediteur of relatie in King verslepen. In King wordt dan venster Digitaal Archiefstuk geopend. Zodra u het digitale archiefstuk opslaat, is de e- mail opgenomen in King; Automatisch toewijzen Als u een ontvangt, kunt u er ook voor zorgen dat King deze automatisch toewijst aan de juiste debiteur/crediteur/relatie. Het automatisch toewijzen gebeurt op basis van het adres. Als het gebruikte adres maar één keer voorkomt in King, dan wordt het Digitaal Archiefstuk gelijk gekoppeld als u gebruik maakt van de knop Naar King in de King werkbalk in Outlook. Zijn er meer debiteuren, crediteuren en/of relaties waar dat adres voorkomt, of zijn er meer geadresseerden (bij een verzonden ), dan kan King niet zelf een koppeling maken. U kunt dan op de knop Autom. Toewijzen klikken. U moet dan aangeven of het bericht dat u wilt koppelen een ontvangen bericht is of een verzonden bericht. Pagina 19 van 31

20 Dan wordt het venster Zoeken NAW/contactpersoon o.b.v. geopend en kunt u zelf de juiste debiteur, crediteur of relatie selecteren Binnengekomen beantwoorden Als u een bericht wilt beantwoorden, kan dat natuurlijk direct in Outlook met de knop Beantwoorden/Reply. Maar dan moet u wel opnieuw de handelingen uitvoeren om de te koppelen aan King. Het is ook mogelijk om een antwoord te sturen op basis van een digitaal archiefstuk in King. Als dit archiefstuk gekoppeld is aan de juiste relatie, kan King deze ook automatisch aan deze zelfde relatie koppelen. De verzonden wordt dan geheel automatisch gekoppeld aan King. Om een antwoord te sturen op een die al in het digitaal archief van King voorkomt, opent u het archiefstuk in King en klikt u aan de rechterzijde van het venster op de knop Beantwoorden of Beantw. Alle. Nadat u op de knop Beantwoorden of Beantw. Alle hebt geklikt, zal er in Outlook automatisch een nieuw bericht aangemaakt worden. U kunt nu direct uw tekst invoeren: Pagina 20 van 31

21 Als u de tekst hebt ingevoerd en u verzendt deze mail, dan komt deze automatisch in King te staan op de tabkaart van de klant Nieuw bericht naar een Debiteur/Crediteur/Relatie Als u een nieuw bericht wilt verzenden naar een Debiteur/Crediteur/Relatie, dan kunt u dit in King aanmaken door in het venster van de NAW-gegevens op de knop te klikken. Bijvoorbeeld bij het e- mailadres van het vestigingsadres: Nadat u op de knop hebt geklikt, krijgt u het onderstaande venster te zien. Pagina 21 van 31

22 Als u kiest voor Standaard wordt de niet gekoppeld in King. Kiest u voor Outlook, dan wordt de verzonden direct gekoppeld. Als u het selectievakje deze melding niet meer weergeven selecteert wordt de gekozen instelling opgeslagen en zal King deze als default gebruiken. U kunt dit altijd aanpassen door in het venster met de NAW gegevens te kiezen voor WEERGEVEN > VERSTUREN: Pagina 22 van 31

23 3. Uitbreidingen van bestaande opties 3.1 Uitbreiding optie Digitaal archief De optie Digitale (Voorheen Scannen boekstukken en NAW-documenten ) biedt u de mogelijkheid om met King uw digitale documenten te beheren en die te koppelen aan de juiste journaalpost, debiteur, crediteur of relatie. Bij het boeken kunt u het bijbehorende document selecteren. Vanuit King kunt u documenten scannen en opslaan in King. De digitale documenten zijn te benaderen via het digitale archief maar zijn ook op te vragen via het journaal, de grootboekkaart, de debiteur, crediteur, relatie of de openstaande post. Ook de koppeling met Outlook is volledig geïntegreerd met het Digitaal Archief. Zo is het dus mogelijk berichten te koppelen aan een journaalpost Slepen bestanden naar een NAW-kaart Het is mogelijk om een bestand te registreren bij een debiteur, crediteur of relatie door met het bestandje te slepen. Door het bestand op te pakken en met de muis en te verslepen naar bijvoorbeeld het scherm Debiteurgegevens, wordt na het loslaten van de muisknop het menu van nieuw Digitaal archiefstuk geopend Integratie contactregistratie en taken Het digitaal archief werkt ook samen met de optie Contactregistratie en taken. Zo is het mogelijk om aan een archiefstuk gelijk een of meer contactregistraties of taken te koppelen. Pagina 23 van 31

24 3.2 Uitbreiding optie Contactregistratie en Taken Naast de eerder genoemde uitbreidingen in de Contactregistratie en Taken zijn er in deze optie nog een aantal aanpassingen doorgevoerd Contacsoorten Zo is het in King 5.45 mogelijk om verschillende contactsoorten bij te houden. Zo krijgt u een beter overzicht van de verschillende contactregistraties per contactsoort Indicatie d.m.v. kleur indien taak is verlopen Binnen de aangemaakte taken kunt u bijhouden welke taken al verlopen zijn. Als u kiest voor WEERGEVEN > MARKEREN INDIEN VERLOPEN, dan worden de verlopen taken rood weergegeven en ziet u dus gelijk welke taken uw aandacht nodig hebben. 3.3 Uitbreiding optie Directe inkoop Vanaf King 5.45 is het mogelijk om gebruik te maken direct leveren (de zogenaamde drop-shipments). Een drop-shipment is een bestelling die de leverancier direct bij de klant zelf aflevert. Om dit goed te kunnen registeren, moet u eerst de volgende onderdelen instellen: Voorbereiding in uw administratie Vaste gegevens magazijnontvangsten ontvangsten/directe leveringen, Bij de vaste gegevens magazijnontvansten/directe leveringen dient u in te stellen welk dagboek gebruikt moet worden om de journaalposten te maken die horen bij de registratie van de directe levering. Pagina 24 van 31

25 Crediteur, Bij de crediteur dient u op de tabkaart Inkoop in te stellen dat directe levering bij deze leverancier is toegestaan door het selectievakje bij de rubriek Directe levering toegestaan te selecteren. Daarnaast kunt u ook de default-waarde instellen: Artikel, u dient per artikel aan te geven of dit via directe levering besteld mag worden. Dit vindt u bij het artikel op de tabkaart Extra: Inkoopeenheid, Vervolgens dient u nog per inkoopeenheid in te stellen of directe levering is toegestaan: Pagina 25 van 31

26 Werken met directe levering Na het instellen van de voorgaande gegevens kunt u in de orders opgeven of een orderregel afgehandeld moet worden via directe levering. In de onderstaande afbeelding ziet u een overzicht van de instellingen die per orderregel beschikbaar zijn: Als u de order hebt ingevoerd, kunt u in de order een besteladvies aanmaken. Als u dit besteladvies vervolgens verwerkt, wordt (afhankelijk van de instellingen) een bestelbrief afgedrukt. Deze bestelbrief kunt u eventueel ook automatisch door King via versturen naar de leverancier. Op de bestelbrief zult u zien dat ook het afleveradres wordt vermeld: Pagina 26 van 31

27 Uw leverancier zal via een pakbon of factuur aan u melden dat de levering heeft plaatsgevonden. U dient dan in King te registeren dat de goederen in de verkooporder uit backorder gehaald kunnen worden en geleverd zijn. Het uit backorder halen en leveren kunt u in een handeling doen door de directe levering te registeren onder het menupunt VOORRAAD > DIRECTE LEVERINGEN > REGISTEREN DIRECTE LEVERINGEN. De registratie van de directe levering lijkt veel op het invoeren van een magazijnontvangst. Het belangrijkste verschil zit hem in het verwerken van de voorraad. Bij een normale magazijnontvangst komt er namelijk voorraad binnen. Bij een directe levering moet de levering in de verkooporder geregistreerd worden maar is er geen fysieke stroom van goederen. Na het registeren van de directe levering dient deze nog verwerkt te worden. Pas bij het verwerken van de directe leveringen wordt de verkooporder bijgewerkt en wordt de benodigde journaalpost aangemaakt. Het verwerken van een directe levering kunt u vinden onder het menupunt VOORRAAD > DIRECTE LEVERINGEN > VERWERKEN DIRECTE LEVERINGEN Na het verwerken van de directe levering wordt de volgende journaalpost gemaakt en is de directe levering afgerond: Pagina 27 van 31

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.53

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.53 NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.53 Versie 5.53.01, november 2015 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteiten van King 5.53 ten opzichte

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders - Aanmelden: Het aanmelden gebeurt door als eerste het adres in te vullen op uw microsoft internet explorer pagina. De naam van het adres is: http://www.smulders-bv.nl/

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

WIJZIGINGEN INSTELBARE LAYOUTS 5.45

WIJZIGINGEN INSTELBARE LAYOUTS 5.45 WIJZIGINGEN INSTELBARE LAYOUTS 5.45 Bestemd voor King-gebruikers die overgestapt zijn van King 5.44 op King 5.45 en in een vorige release zelf rapport-layouts hebben gemaakt of gewijzigd. In King 5.45

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding imuis Online. Snel aan de slag

Handleiding imuis Online. Snel aan de slag Snel aan de slag Wat leuk dat je hebt besloten om te werken met imuis Online, het online boekhoudprogramma van MUIS Software. MUIS Software ontwikkelt administratieve software voor accountants en ondernemers.

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pag. 2 / 24 B&H Automatisering B.V. BASS bedieningsinstructie.docx

Inhoudsopgave. Pag. 2 / 24 B&H Automatisering B.V. BASS bedieningsinstructie.docx Inhoudsopgave Gebruik van BASS... 3 Bediening... 3 Symbolen... 5 Instellingen in King... 6 Vereiste opties... 6 Activeren Datadigger... 7 Instellen Jobs... 7 Configureren... 9 Communicatie... 9 Mail...

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Sioges Voorraadbeheer

Sioges Voorraadbeheer Programmeren artikelen: Sioges Voorraadbeheer Druk op PRG Artikelen & Tarieven Artikelen In het scherm verschijnen de Hoofdgroepen en gekoppelde Artikelen: Druk aan de linkerkant van het scherm op de juiste

Nadere informatie

In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost

In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Pakketten. Met MijnPost kunt

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL

In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL Mijn PostNL is de online omgeving waar u snel en gemakkelijk uw post- en pakketzaken kunt regelen. Stappenkaart Aangetekende post Met deze stappenkaart

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Quickstart TreeCommerce Messenger

Quickstart TreeCommerce Messenger Quickstart TreeCommerce Messenger Om snel aan de slag te gaan met TreeCommerce Messenger is het belangrijk een aantal zaken in te stellen, en dat u op de hoogte bent van een aantal zaken. We hebben voor

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen 1/10 Nieuw Nieuwe uitstraling In SnelStart Classic heeft een frisse wind gewaaid. In versie 10 zijn alle iconen vervangen door nieuwe. In het nieuwe welkomstscherm kunt u eenvoudig een nieuwe administratie

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 1.Loginproces 1.1 Verstrekking Inlogcodes 1.1 Nieuwe gebruikers en bevoegdheden 1.2 Gebruikersinstellingen (bevoegdheden) 1.3 Inloggen 2. Bestelproces

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Koppeling met SnelStart

Koppeling met SnelStart Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. STEL UW STANDAARD BOEKHOUDPAKKET IN 3 3. ACTIVEER DE RECHTSTREEKSE COM-KOPPELING 3 4. GEEF DE ADMINISTRATIENAMEN EN DAGBOEKNUMMERS OP 3 5. IMPORTEER HET REKENINGSCHEMA 4

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Handleiding Het Elektronische Aangifteprogramma 2012

Handleiding Het Elektronische Aangifteprogramma 2012 Handleiding Het Elektronische Aangifteprogramma 2012 Het Elektronische Aangifteprogramma is een product van SkillSource Inhoud 1. Het Elektronische Aangifteprogramma uitproberen... 3 2. Het Elektronische

Nadere informatie

CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY

CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY WOOCOMMERCE HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY 6 OKTOBER 2015 INTRODUCTIE Een WooCommerce webshop is geïntegreerd als een plugin in een WordPress website en bestaat uit de volgende onderdelen: WooCommerce

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Debiteuren. Facturering. Compad Bakkerij Facturering

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Debiteuren. Facturering. Compad Bakkerij Facturering Compad Bakkerij Facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 22 oktober 2012 Definitief Carol Esmeijer Inleiding In dit document wordt beschreven hoe met Compad Bakkerij kunt

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in ENK Software

Elektronisch Bestellen in ENK Software Elektronisch Bestellen in ENK Software Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 22-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit ENK Software,

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Handleiding IBestel. Inloggen. Startpagina

Handleiding IBestel. Inloggen. Startpagina Inhoudsopgave Inloggen... 3 Startpagina... 3 Artikel zoeken... 5 Nieuw Order... 5 Bestelpatronen... 6 Bestelpatronen - invullen... 6 Bestelpatronen - beheer... 6 Bestelpatronen overzicht... 7 Orders...

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

In vier stappen uw Pakketten versturen met MijnPost

In vier stappen uw Pakketten versturen met MijnPost In vier stappen uw Pakketten versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Pakketten. Met MijnPost kunt

Nadere informatie

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14 Handleiding Serviceportal Versie 1.3 Datum 07-10-14 Inhoud 1 Inloggen... 3 2 Transportdocumenten... 4 2.1 Zoeken naar documenten... 4 2.2 Downloaden van alle documenten op factuurnummer... 6 2.3 Order

Nadere informatie

Handleiding Voorraad. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V.

Handleiding Voorraad. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Voorraad...3 1.1 Instellingen voor de voorraad...3 1.2 Voorraad...3 1.2.1 Bestellingen door cliënten...3 1.2.2 Extra losse bestellingen...4 1.2.3

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

De online winkel is te bereiken via www.vbh24.nl en via een link op de site www.vbh-nl.com.

De online winkel is te bereiken via www.vbh24.nl en via een link op de site www.vbh-nl.com. Handleiding VB24 In deze handleiding staat de uitleg van alle functies van VBH24. Om deze handleiding voor u zo overzichtelijk mogelijk te maken vindt u hieronder een inhoudsopgave. Inloggen... 2 Navigatiemenu....

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module.

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module. Nieuwe ICF-module Vanaf versie 5.1.4.26 is er een nieuwe ICF-module, voor de ENK Pro en Enterprise-gebruikers, die de samenstelling EF aan hebben staan. Het inlezen en verwerken van elektronische inkoopfacturen

Nadere informatie

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry Algemene handleiding 1 Inhoudsopgave Verkorte handleiding... 3 1. Aanmelding webshop gebruiker via de website van Bunzl... 4 1.1 Wijzigen van uw wachtwoord...

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Bedrijfs Automatiserings Centrum (B.A.C.), 2012. BAC-Order 5.2

Bedrijfs Automatiserings Centrum (B.A.C.), 2012. BAC-Order 5.2 BAC-Order 5.2 Bedrijfs Automatiserings Centrum (B.A.C.) 2012 p1 p2 Inhoudsopgave Welkom 4 Installatie 5 Installeer BAC-Order 5 Opstarten 6 Invoer gebruiker 6 Aan de slag met BAC-Order 8 Inleiding 8 Aanmaken

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.2 Single User release notes

Factuur2King 2.0.2 Single User release notes Factuur2King 2.0.2 Single User release notes Naar aanleiding van meldingen en wensen van klanten hebben wij een nieuwe versie van Factuur2King uitgebracht, versie 2.0.2. De volgende wijzigingen zijn in

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

In drie stappen Aangetekende post versturen met MijnPost

In drie stappen Aangetekende post versturen met MijnPost In drie stappen Aangetekende post versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Aangetekende post. Met

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure  - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Handleiding Sellerconnect ordersysteem. Versie mei 2016

Handleiding Sellerconnect ordersysteem. Versie mei 2016 Handleiding Sellerconnect ordersysteem Versie mei 2016 Verleij Trading Europe 2016 Inhoud: Hoofdstuk Onderwerp Bladzijde Hoofdstuk 1 Algemene uitleg 3 Hoofdstuk 2 Orders inzien 4 Hoofdstuk 3 Orders behandelen

Nadere informatie

Handleiding Club.Opleidingen

Handleiding Club.Opleidingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Opleidingen............................................................................................

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service F A C T U R A T I E Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007)

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) 1. Inleiding DiginBFT, de digitale indiening van financiële verantwoordingsdocumenten van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.52

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.52 NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.52 Versie 5.52.01, maart 2015 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteiten van King 5.52 ten opzichte

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie:

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie: Handleiding Online Order Entry Website Door: Datum: Versie: 2 Handleiding Online Order Entry Website Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De OOE... 4 Functionaliteiten... 5 Online Order Entry...

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik een bestaande gebruiker(s) van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over AdminView

Veelgestelde vragen over AdminView Veelgestelde vragen over AdminView S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Verschillen Industry Mall

Verschillen Industry Mall Verschillen Industry Mall De belangrijkste verschillen tussen de oude en nieuwe Industry Mall www.siemens.nl Home page Home page Logon Via het venster Catalogus opent u direct de catalogus. Via de link

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie