VRAGENLIJSTEN EXPLORATIEFASE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGENLIJSTEN EXPLORATIEFASE"

Transcriptie

1 VRAGENLIJSTEN EXPLORATIEFASE In de exploratiefase van het onderzoek zijn twee verschillende vragenlijsten gehanteerd: één voor de cliënt en één voor de maatschappelijk werker. Hieronder volgen in het kort de introductie van het interview en de hoofdvragen in deze vragenlijsten. Interview hulpvrager Vóóraf: Ik zou het gesprek graag op cassetterecorder opnemen om zoveel mogelijk vast te houden wat u vertelt. Hebt u daar bezwaar tegen? Verder wil ik vragen of we elkaar met "je" of met "u" zullen aanspreken. De bedoeling van dit gesprek is om erachter te komen wat u van de hulp vindt, die u van de maatschappelijk werker... hebt gehad. Wat vond u goede dingen in zijn manier van werken en welke punten vond u niet zo best in zijn aanpak? En wat heeft die hulp u opgeleverd? Op dit soort vragen gaan we tijdens dit gesprek in. Het gaat erom wat ù vindt. Of de maatschappelijk werker dat ook vindt, is niet belangrijk. Die krijgt zonder uw toestemming niets van dit gesprek te leren of te horen. Zoals beloofd is de informatie die u geeft, absoluut vertrouwelijk. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming krijgt buiten de onderzoekers zelf niemand uw verhaal te horen. Alle gegevens worden anoniem in het onderzoek verwerkt. Wel is het mogelijk dat er stukjes uit dit interview onder een andere naam ooit zullen worden opgenomen in een boek dat we over hulpverlening gaan schrijven. Mijn vraag is: hebt u hier bezwaar tegen? Voordat we het nu over de hulpverlening gaan hebben, wil ik eerst een paar algemene gegevens over u vragen. Akkoord? 1. Naam 2. Woonplaats 3. Geslacht 4. Geboortedatum 5. Naam van de maatschappelijk werker 6. Soort instelling 7. Over welke periode loopt uw contact met de maatschappelijk werker? 8. Hoe bent u bij déze maatschappelijk werker terecht gekomen? De probleemsituatie 9. Voor welk probleem (problemen) vroeg u toendertijd bij het Maatschappelijk Werk om hulp? 10. Was dit voor u een moeilijk probleem? 11. a. Wat was uw preciese hulpvraag? b. Vond u dat de maatschappelijk werker goed inging op déze hulpvraag van u? 12. Waar lagen volgens u belangrijke óórzaken van het probleem waarvoor u om hulp vroeg? 13. a. Had u de indruk dat de maatschappelijk werker op dezelfde manier tegen uw probleem en tegen de oorzaken daarvan aankeek als uzelf? b. In hoeverre vond u, dat hij goed of slecht snapte hoe uw probleem in elkaar zat? 14. a. Had u tijdens de eerste gesprekken de indruk dat de maatschappelijk werker veel of dat hij weinig aan uw problemen zou kunnen doen? b. Vóórdat u het eerste gesprek met de maatschappelijk werker had, wat waren toen uw verwachtingen van de manier waarop het Maatschappelijk Werk u zou gaan helpen? De resultaten van de hulp 15. a. In hoeverre vind u dat er op het laatst een verbetering of verslechtering was opgetreden in de probleemsituatie waarvoor u om hulp kwam? b. En hoe is de situatie op dit moment, als u dat vergelijkt met hoe het op het laatst ging? 16. In welke mate bent u tevreden over het bereikte resultaat? 17. Op welke punten is er volgens u in vergelijking met het begin van het contact met deze maatschappelijk werker een verbetering of verslechtering in uw situatie opgetreden? 18. a. Als u nu kijkt naar wat er in uw situatie is veranderd, waaruit zou u dan deze veranderingen verkláren? b. In hoeverre zijn deze veranderingen volgens u gewoon spontaan gekomen als gevolg van gunstige omstandigheden in uw situatie? 373

2 19. a. In hoeverre hebt u in dezelfde tijd dat u contact had met deze maatschappelijk werker, bij uw probleem hulp gekregen van derden? b. Hoe groot schat u de invloed van deze hulp op het bereikte resultaat? 20. In hoeverre vind u dat u zèlf actief hebt meegewerkt aan het oplossen van het probleem? 21. Als ue datgene wat er bereikt is overziet, hoe groot was dan volgens u de bijdrage van de hulpverlener aan dit bereikte resultaat? 22. a. Wat heeft in de aanpak van de maatschappelijk werker volgens u vooral goed gewerkt om dit resultaat te bereiken? b. Wat heeft in de aanpak van de maatschappelijk werker volgens u niet goed gewerkt? 23. In welke mate bent u tevreden over deze bijdrage van de hulpverlener? Doelen 24. a. Voorzover u dat nog kunt nagaan: wat was het preciese doel (dus de wenselijke situatie) dat u voor ogen stond aan het begin van het contact met de maatschappelijk werker? b. In hoeverre was dit volgens u ook het doel dat de maatschappelijk wèrker op dat moment voor ogen had? c. Heeft de maatschappelijk werker uitdrukkelijk met u samen de doelen van de hulpverlening vastgesteld, vóórdat jullie zijn gaan werken aan de oplossing van het probleem? 25. Kunt u iets vertellen over de manier waarop u hebt geprobeerd om de maatschappelijk werker te beïnvloeden in de door u gewenste richting? Fasering 26. Zijn er bepaalde stappen volgens welke de maatschappelijk werker en u samen feitelijk hebben gewerkt aan het oplossen van het probleem? Waren deze stap vóóraf ook zo gepland? 27. In hoeverre vond u dat de maatschappelijk werker al of niet voldoende soepel inging op uw vragen en op nieuwe ontwikkelingen die zich in uw situatie voordeden? Methode van werken 28. Kunt u aangeven, op welke manier de maatschappelijk werker in de gesprekken met u te werk ging en wat had dat voor effect op u? 29. In hoeverre vond u dit een kundig maatschappelijk werker? 30. a. Stelde de maatschappelijk werker veel of weinig vragen? b. Wat waren dit zoal voor vragen? c. Wat had het stellen van zijn vragen op u voor effect? 31. In hoeverre vond u de maatschappelijk werker in de gesprekken te veel of juist te weinig sturend? 32. In hoeverre bent u het met de volgende uitspraken eens of oneens? a. De maatschappelijk werker hielp mij bij het benoemen van de rechten die ik heb in mijn positie b. De hulpverlener kwam voldoende op voor mijn belangen tegenover derden c. De maatschappelijk werker stelde zich te partijdig op d. De maatschappelijk werker sprak me meer aan op m'n negatieve punten en m'n zwakheden dan op mijn positieve mogelijkheden en sterke punten e. De maatschappelijk werker pinde mij te veel vast op één bepaald gedrag f. De maatschappelijk werker gaf goede informatie over zaken g. De maatschappelijk werker gaf voldoende ruimte voor uiten van emoties h. De maatschappelijk werker stimuleerde mij om zelfstandig m'n eigen beslissingen te nemen i. De maatschappelijk werker verleende voldoende concrete diensten j. De werker betrok de omgeving te weinig bij het oplossen van het probleem k. De maatschappelijk werker spoorde mij sterk aan om m'n problemen met andere mensen samen aan te pakken l. De maatschappelijk werker gaf te weinig adviezen 33. Van welke hulpmiddelen heeft de maatschappelijk werker in zijn contact met u wel of niet gebruik gemaakt? 374

3 34. In hoeverre heeft het gebruik van bepaalde hulpmiddelen volgens u belangrijk bijgedragen aan het bereikte resultaat? Relatie hulpverlener en hulpvrager 35. a. Wanneer vind u dat u kunt spreken van een "goed contact" met een maatschappelijk werker? b. Hoe vond u dat uw contact was met de maatschappelijk werker? Evalueren en afsluiten van het contact 36. a. Is het contact met de maatschappelijk werker op een wel of niet bevredigende manier beëindigd? b. Op wiens initiatief is het beëindigd? c. Hebben jullie samen wel of niet goed besproken wat het bereikte resultaat van de hele hulpverlening was? d. Hebben jullie samen wel of niet goed gesproken over de manier waaròp de hele hulpverlening is verlopen? 37. Wat vond u van dit interview? 38. Van dit gesprek maak ik een verslag. Als ik het klaar heb, zal ik dit u toesturen. Dan kunt u nog eens teruglezen wat u allemaal hebt verteld. Mijn vraag is: a. Zou u willen dat dit verslag ook door de maatschappelijk werker zelf wordt gelezen, als hij daartoe de wens te kennen geeft? b. Als er ook een gesprek plaatsvindt met deze maatschappelijk werker, zou u dan graag het verslag van dit gesprek te lezen krijgen? Bedankt voor dit interview Opmerkingen van de interviewer 375

4 Vragenlijst voor de maatschappelijk werker Vóóraf: Ik zou het gesprek graag op cassetterecorder opnemen om zoveel mogelijk vast te houden wat u vertelt. Hebt u daar bezwaar tegen? U hebt een casesituatie beschreven uit uw eigen praktijk. Op deze case gaan we in ons gesprek nu verder in. De informatie die u geeft, is absoluut vertrouwelijk. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming krijgt buiten de onderzoekers zelf niemand uw verhaal te lezen, d.w.z. alle gegevens van de cliënt worden anoniem in het onderzoek verwerkt. Wel is het mogelijk dat er stukjes uit dit interview zonder de echte naam van de cliënt erbij ooit worden opgenomen in een boek dat we over hulpverlening gaan schrijven. Mijn vraag is: hebt u daar bezwaar tegen? De bedoeling van dit uitgebreide interview is om er achter te komen wat bij deze cliënt belangrijke punten zijn geweest in uw manier van werken. Wat heeft uw manier van hulp verlenen met emancipatórische hulpverlening te maken, zo vragen we ons af. Ga vooral op uw eigen indrukken af. Of de cliënt hetzelfde vindt als u, doet in dit interview niet ter zake. Voordat we ingaan op uw methode van werken, gaan we eerst kijken naar de resultaten die u met deze cliënt hebt bereikt en wat die resultaten met emancipatie te maken hebben. Als vóórinformatie wil ik eerst even enkele algemene gegevens over ou en over uw cliënt vragen. Akkoord? Gegevens over de hulpverlener 1. Naam hulpverlener 2. Adres en telefoonnummer 3. Geslacht 4. Geboortedatum 5. Naam en plaats van de instelling 6. Soort instelling 7. Wat is hier uw functie? 8. Doet u dit werk betaald of onbetaald? 9. Welke opleidingen hebt u na de lagere school met een diploma afgesloten? 10. Wat zijn uw niet afgemaakte opleidingen? Intake-gegevens over de cliënt 11. Woonplaats 12. Geboortedatum 13. Geslacht 14. Als u kijkt naar de gezinsachtergrond van de cliënt, wat is voorzover u bekend, de leeftijd van deze gezinsleden? 15. a. Wat is (of was) het beroep van de vader van de cliënt? b. Voorzover hij werk heeft (had), is (of was) de vader zelfstandig werkzaam of is (was) hij in loondienst? c. Voor welke opleidingen heeft vader een diploma behaald? 16. a. Wat is (of was) het beroep van de moeder van de cliënt? b. Voorzover zij werk heeft (had), is (of was) de moeder zelfstandig werkzaam of is (was) ze in loondienst? c. Voor welke opleidingen heeft moeder een diploma behaald? 17. a. Als de cliënt niet meer in het geboortehuis woont, wat is dan de huidige samenlevingsvorm van de cliënt? b. Als de cliënt een eigen gezin heeft of duurzaam samenwoont, wat is dan de leeftijd van de "gezins"leden? 18. a. Voor welke opleidingen heeft de cliënt een diploma behaald? b. Wat is zijn nivo van afgemaakte (met diploma) opleidingen? 19. Wat voor betaald of onbetaald werk verricht de cliënt? 20. Hoe is de cliënt bij u als maatschappelijk werker terecht gekomen? 21. Over welke periode loopt uw contact met deze cliënt? 22. Totaal aantal gevoerde gesprekken met de cliënt? 23. Gemiddelde tijdsduur van de gesprekken? 24. Hebt u één gesprek met de cliënt op cassette opgenomen? De bereikte resultaten 25. In hoeverre vind u dat er ten tijde van uw contact met deze cliënt uiteindelijk een verbetering of verslechtering is opgetreden in de 376

5 probleemsituatie waarvoor de cliënt om hulp kwam? 26. In welke mate bent u tevreden over het bereikte resultaat? 27. Wat zou u in het algemeen willen verstaan onder "emancipatie"? 28. In hoeverre had u tevoren het bevorderen van het emancipatieproces bij déze cliënt ook in uw hoofd en hebt u bewùst in deze richting gewerkt? 29. In dit project verstaan wij onder "emancipatie", dat mensen als totale personen - met al hun rollen en eigenschappen - zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen sturen in hun verhoudingen met anderen. In hoeverre bent u het met deze omschrijving van het begrip "emancipatie" eens of oneens? 30. In hoeverre herkent u elk van de volgende mogelijke kenmerken van emancipatie bij deze cliënt: bewustwording, samenhang en evenwicht in de persoon, zelfstandige en gelijkwaardige maatschappelijke positie en zelfsturing in de zin van handelingsbekwaamheid en zelfstandigheid? 31. In hoeverre is er op deze punten volgens u in vergelijking met het begin van het contact met deze cliënt een verbétering of verslechtering in de situatie opgetreden? 32. Als u nu datgene wat er allemaal bereikt is overziet, wat waren dan zoal belangrijke "gunstige" condities in de persoon of situatie van deze cliënt zèlf voor het bereiken van emancipatiedoelen? 33. Wat waren belangrijke condities in de persoon of situatie van deze cliënt die het bereiken van de doelen in de weg stonden? 34. Wat waren belangrijke "gunstige" condities in het dienstverlenend systeem voor het bereiken van emancipatiedoelen? 35. Wat waren belangrijke condities in het dienstverlenend systeem die het bereiken van de doelen in de weg stonden? 36. a. Hoe groot was uw bijdrage als hulpverlener aan het bereikte resultaat? b. Wat in uw aanpak is vooral effectief gebleken voor het bereiken van de emancipatiedoelen? c. In welke mate bent u tevreden over uw eigen bijdrage aan het resultaat? Taxeren van de probleemsituatie 37. a. Met welke hulpvraag kwam de cliënt bij u? b. Wat zag ù bij de intake als belangrijke problemen bij deze cliënt? c. Waar lagen volgens u belangrijke oorzaken van het probleem waarvoor de cliënt om hulp kwam? d. In hoeverre vond u bij de intake, dat u als hulpverlener iets aan de problemen kon doen? 38. Wat heeft uw inschatting toendertijd van de problemen en van uw mogelijkheden om daar iets aan te doen, voor effect gehad, als u dat nu achteraf bekijkt? 39. Wat heeft uw inschatting toendertijd van de problemen en hun oorzaken voor invloed gehad op het bereiken van de emancipatiedoelen? Bepalen van doelen 40. a. Over de bereikte resultaten hebben we het al gehad. Mijn vraag is nu: Wat waren de belangrijkste tussendoelen waaraan jullie beiden tijdens de hulpverlening feitelijk hebben gewerkt? b. Zat er in deze doelen feitelijk een bepaalde volgorde? c. In hoeverre waren dit volgens u ook de doelen die de cliënt zelf in eerste instantie voor ogen had of onder woorden bracht? d. Zou u kunnen vertellen, op welke manier die doelen met tussendoelen nu precies tot stand zijn gekomen? 41. Als u nu achteraf kijkt naar de hele manier waarop de doelen tot stand zijn gekomen, wat heeft dit dan in het algemeen voor effect gehad? 42. Wat heeft deze manier van doelen bepalen voor effect gehad op het bereiken van de emancipatiedoelen? Mogelijke fasering in de aanpak van het probleem 43. a. Volgens welke stappen zijn de cliënt en u samen feitelijk te werk gegaan? b. Was dit een tevoren precies van u uit zo geplande fasering? 377

6 c. Hoe sterk hebt u feitelijk vastgehouden aan bepaalde fases die u tevoren mogelijk in uw hoofd had? 44. In hoeverre vond u dat u als maatschappelijk werker al of niet voldoende soepel inging op de vragen en ervaringen van de cliënt en op nieuwe ontwikkelingen die zich in de situatie voordeden? 45. Wat heeft uw aanpak in deze feitelijk voor invloed gehad op de cliënt? Methode van werken 46. Op welke manier hebt u als hulpverlener bij deze cliënt zijn inzicht in de problematiek bevorderd? 47. Welke aspecten van de probleemsituatie van de cliënt hebben in de gesprekken de meeste nadruk gekregen? 48. a. Wat waren in uw ogen belangrijke vragen die u aan de cliënt hebt gesteld? b. Waarom waren deze vragen volgens u zo belangrijk? c. Wat had het stellen van uw vragen feitelijk voor effect op de cliënt? 49. a. In welke mate hebt u de cliënt aangesproken op inzicht in vergelijking met ruimte gegeven voor het uiten van z'n emoties? b. Hoe vaak hebt u strijdigheden geconstateerd in de persoon van de cliënt tussen z'n verstandelijke inzichten en z'n emotionele beleving? c. Wanneer u strijdigheden constateerde, hoe ging u daar vervolgens dan mee om? d. Wat had dit voor effect op de cliënt? 50. a. In welke mate hebt u de cliënt aangesproken op z'n ervaringen in vergelijking met z'n uiterlijk waarneembaar gedrag? b. Hoe vaak hebt u strijdigheden geconstateerd tussen de innerlijke ervaringen van de cliënt en z'n uiterlijk gedrag? c. Wanneer u deze strijdigheden constateerde, hoe ging u daar vervolgens dan mee om? 51. a. Welke rollen die de cliënt in de samenleving vervult zijn binnen uw gesprekken met de cliënt zoal aan de orde geweest? b. Hoe vaak hebt u strijdigheden tussen deze verschillende rollen geconstateerd? c. Wanneer u strijdigheden constateerde, hoe ging u daar vervolgens dan mee om? d. Wat had uw aanpak voor effect op de cliënt? 52. Wat heeft de manier waarop u in het algemeen bent omgegaan met strijdigheden in de persoon-en-situatie van de cliënt feitelijk voor invloed gehad op z'n emancipatieproces? 53. a. In welke mate hebt u direct gewerkt met de cliënt aan het omgevingsveld van de cliënt? b. Wat bleken feitelijk belangrijke technieken te zijn in het directe werken met het omgevingsveld voor het bereiken van uw doelen? 54. a. Voorzover er direct of indirect, openlijk of verhuld, sprake was van conflicten tussen de cliënt en z'n omgeving, in welke zin stelde u zichzelf in die conflicten al of niet partijdig op? b. Hoe vaak hebt u officiële overtredingen van regels, normen of voorschriften door de cliënt bewust door de vingers gezien of getolereerd? c. Wanneer u opkwam voor de belangen van de cliënt tegenover derden, had u dan ook een algeméner, maatschappelijk belang voor ogen? d. Wat had uw al of niet partijdige opstelling feitelijk voor effect op het bereiken van uw doelen? 55. In hoeverre hebt u al of niet bevorderd dat de cliënt z'n problemen samen met andere mensen besprak en aanpakte? 56. Voorzover u hebt bijgedragen aan de zelfstandigheid van de cliënt, op welke manìeren hebt u als hulpverlener deze zelfstandigheid dan zoal bevorderd? 57. In hoeverre bent u het met de volgende uitspraken eens of oneens: a. Ik stimuleerde de cliënt om z'n eigen beslissingen te nemen. b. Ik ging mee in de richting die de cliënt zelf op wilde. 378

7 c. Ik liet de cliënt zèlf de doelen van de hulp bepalen. d. Ik liet de cliënt zelf een keuze maken voor mijn methode van werken. e. Als ik het hele hulpverleningsproces overzie, dan vind ik, dat ik het ontwikkelingstempo van de cliënt goed heb gevolgd: ik heb niet te hard en niet te zachtjes gelopen. 58. Bent u wel eens bewust ergens níet op ingegaan? 59. In hoeverre vond u zichzelf in de gesprekken met de cliënt te veel of juist te weinig directief? 60. Met welk van de onderstaande punten hebt u de cliënt geconfronteerd en hoe vaak hebt u dat gedaan? a. met een bepaald communicatiepatroon dat hij van u verwachtte en waarin u niet mee wilde gaan? b. met het eigen aandeel in de probleemsituatie dat de cliënt probeerde te ontkennen? c. met naar binnen geslagen emoties die hij moeilijk kon uiten? d. met de realiteit van wat er werkelijk precies was gebeurd, welke realiteit de cliënt probeerde te verdringen of ontkennen? e. met eigen opvattingen van u als hulpverlener? 61. In hoeverre vond u zichzelf te veel of juist te weinig confronterend? 62. a. Van welke bestáánde methode van hulpverlenen hebt u feitelijk bij deze cliënt gebruik gemaakt? b. Als u de hele hulpverlening overziet, hoeveel bent u dan daadwerkelijk bezig geweest met: 1. begeleiden van psychosociale problemen 2. informatie geven over zaken 3. adviezen geven 4. concrete dienstverlening 5. bemiddeling en/of pleitbezorging 6. collectieve belangenbehartiging 7. preventief werken? 63. Wat heeft (hebben) de door u gebruikte methode(n) en de manier waarop u van die methode(n) gebruik hebt gemaakt, feitelijk voor effect gehad op deze cliënt wat betreft: inzicht en bewustwording, samenhang en evenwicht in persoon, zelfstandige en gelijkwaardige maatschappelijke positie en handelingsbekwaamheid en zelfstandigheid? Hulpmiddelen 64. Van welke technische hulpmiddelen hebt u in uw contact met deze cliënt al of niet gebruik gemaakt? 65. In hoeverre heeft uw gebruik van bepaalde technische hulpmiddelen belangrijk bijgedragen aan het bereikte resultaat? 66. Zijn er nog andere belangrijke effecten van de door u gebruikte hulpmiddelen bij deze cliënt te vermelden? Relatie hulpverlener-hulpvrager 67. a. Wanneer vind u dat u kunt spreken van een "goed contact" met een cliënt? b. Hoe vond u nu dat uw contact was met de cliënt? 68. Hoe was uw eigen houding tegenover deze cliënt? a. Vond u het over het algemeen gemakkelijk of juist moeilijk om geïnteresseerd te luisteren en belangstelling te tonen? b. Vond u dat er bij u sprake was van voldoende gevoelsmatige betrokkenheid bij de persoon of de problematiek van de cliënt? c. Vond u dat er bij u sprake was van een voldoende afstandelijke houding ten opzichte van de persoon of de problematiek van de cliënt? d. Vond u zichzelf voldoende kritisch op uw eigen machtspositie als hulpverlener? e. Voelde u zich bij deze cliënt goed op uw gemak? f. Kon u reageren zoals u ook werkelijk bent, zonder uw eigen kijk aan de cliënt op te dringen? g. Kon u zichzelf soepel sturen in het contact met deze cliënt? 379

8 h. Vond u het leuk om met deze cliënt te werken? 69. In hoeverre heeft uw houding tegenover de cliënt naar uw mening belangrijk bijgedragen aan het bereiken van de emancipatiedoelen? Evalueren met de cliënt 70. a. Op wiens initiatief is het contact beëindigd? b. Is het contact met de client op een bevredigende of niet bevredigende manier beëindigd? c. Hebt u met de cliënt al of niet goed geëvalueerd wat het bereikte resultaat was? d. Hebt u met de client het proces al of niet goed geëvalueerd? 71. In hoeverre heeft de manier van evalueren belangrijk bijgedragen aan het bereiken van de emancipatiedoelen? 72. Wat vond u van dit interview? 73. Vind u het goed dat een andere interviewer dan ik een gesprek heeft met de cliënt? Waarom wel of waarom niet? 74. a. Vind u het goed dat het verslag (of een gedeelte eruit) dat ik maak naar aanleiding van dit interview eventueel ook door de cliënt wordt gelezen, als hij daarvoor de wens te kennen geeft? b. Zou u graag het verslag van het interviewgesprek met uw cliënt te lezen krijgen? Zo ja, dan zullen wij deze wens doorspelen naar de cliënt. Als hij dan hiermee akkoord gaat, dan zullen wij ervoor zorgen dat u het krijgt te lezen. Bedankt voor dit interview Opmerkingen van de interviewer 380

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de podologie / podoposturaletherapie te meten zoals deze door (ouders van) patiënten wordt ervaren. Zo kan de zorg beter

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

Interviews: - interview: vragen gast - vragen pleeggezin - vragen aan begeleider van Open Thuis - Interview met de dienst VMG :

Interviews: - interview: vragen gast - vragen pleeggezin - vragen aan begeleider van Open Thuis - Interview met de dienst VMG : Bijlage Interviews: - interview: vragen gast - vragen pleeggezin - vragen aan begeleider van Open Thuis - Interview met de dienst VMG : Interview: vragen gast : Levensgeschiedenis: Zie dossier Hoe vind

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clienttevredenheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het tevredenheidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij

Nadere informatie

Handleiding JeugdhulpAlliantieSchaal (JAS) Een hulpmiddel om in gesprek te gaan over de werkrelatie

Handleiding JeugdhulpAlliantieSchaal (JAS) Een hulpmiddel om in gesprek te gaan over de werkrelatie Handleiding JeugdhulpAlliantieSchaal (JAS) Een hulpmiddel om in gesprek te gaan over de werkrelatie 0 Inleiding Onder het begrip alliantie wordt de werkrelatie tussen u als ambulant hulpverlener en de

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Vragenlijst Eigen Regie - versie voor mantelzorgers/ouders -

Vragenlijst Eigen Regie - versie voor mantelzorgers/ouders - Kenmerk bewoner:.. Datum: Vragenlijst Eigen Regie - versie voor mantelzorgers/ouders - De vragen in deze vragenlijst gaan over de eigen regie uw kind/naaste. Met eigen regie bedoelen we: het zoveel mogelijk

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 2.3 Begeleiden op sociaal/maatschappelijk gebied Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 2.3 Begeleiden op sociaal/maatschappelijk gebied Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3 2.3 Begeleiden op sociaal/maatschappelijk gebied Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Een zorgvrager begeleiden 5 1.1 Het sociale netwerk begeleiden 5 Praktijk: Ik zie bijna

Nadere informatie

Enquête klant ervaring met uw diëtist.

Enquête klant ervaring met uw diëtist. Zeer geachte mevrouw/mijnheer, Enquête klant ervaring met uw diëtist. Wij willen u vriendelijk vragen uw medewerking te verlenen aan deze enquête om zo onze kwaliteit van dienstverlening te vergroten.

Nadere informatie

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst.

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst. Wij, Verloskundigenpraktijk Baarn, hebben je begeleid tijdens je zwangerschap, bevalling en/of kraambed. Omdat wij graag kwalitatief goede zorg willen aanbieden, zijn wij zelf voortdurend aan het onderzoeken

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Verslag onderzoek Wat Werkt - deel 3

Verslag onderzoek Wat Werkt - deel 3 Verslag onderzoek Wat Werkt - deel 3 ideeën van familie en bekenden bij het geven van steun Ervaringen en ideeën van familie en bekenden bij het geven van steun Jos de Kimpe Carlijn Nieuwenhuis FEBRUARI

Nadere informatie

OP WEG NAAR HERSTEL MET HELI. Leren leven met een psychische aandoening, beperking of kwetsbaarheid

OP WEG NAAR HERSTEL MET HELI. Leren leven met een psychische aandoening, beperking of kwetsbaarheid OP WEG NAAR HERSTEL MET HELI Leren leven met een psychische aandoening, beperking of kwetsbaarheid MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ HELI staat voor Herstel in de Eerste Lijn met Indigo. Met herstel

Nadere informatie

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt. Toestemmingsverklaring: Ik heb informatie gekregen over de inhoud, methode en het doel van het onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk gebruikt

Nadere informatie

Bijlage 3. Effectinstrumenten. 1 De hulp is goed verlopen. 2 Ik heb voldoende geleerd om na de hulp zelf verder te gaan

Bijlage 3. Effectinstrumenten. 1 De hulp is goed verlopen. 2 Ik heb voldoende geleerd om na de hulp zelf verder te gaan Bijlage 3 Effectinstrumenten Tevredenheid hulpverlening Helemaal niet mee eens Niet mee eens Wel mee eens Helemaal mee eens 1 De hulp is goed verlopen 2 Ik heb voldoende geleerd om na de hulp zelf verder

Nadere informatie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie In een selectiegesprek moet de kandidaat laten zien dat hij over bepaalde eigenschappen, competenties en vaardigheden beschikt. Omdat 'gedrag in het verleden'

Nadere informatie

Zou u hier een pasfoto kunnen plakken? Naam :

Zou u hier een pasfoto kunnen plakken? Naam : AANMELDVRAGENLIJST VOLWASSENEN PERSOONSGEGEVENS Zou u hier een pasfoto kunnen plakken? Naam : Geboortedatum : Nationaliteit : Adres : Postcode en woonplaats : BSN : Telefoonnummer(s) : E-mailadres : Huidige

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 :

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Verschillende instellingen in Utrecht worden gekeurd door jongeren die zelf in die instellingen hebben gewoond of nog steeds wonen. Middels deze vragenlijst willen de instellingen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Alexander Concept

Aanmeldingsformulier Alexander Concept Voorkeur trainingsdatum: Stuurt u deze vragen geheel ingevuld en ondertekend aan ons terug. Wanneer wij dit formulier ontvangen hebben, nemen wij contact met u op om samen met u te bespreken of u klaar

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET CASUS-OVERLEG

TOELICHTING OP HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET CASUS-OVERLEG TOELICHTING OP HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET CASUS-OVERLEG Een casus wordt ingebracht in het casus-overleg door middel van het formulier Schriftelijke aanmelding casus-overleg. Dit formulier wordt

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Vragenlijst Inzicht in zorgkosten Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Inzicht in zorgkosten Inleiding De landelijke patiëntenkoepels Ieder(in), Landelijk Platform GGz

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Een goed gesprek, een steun in de rug

Een goed gesprek, een steun in de rug Een goed gesprek, een steun in de rug Veelzijdig in zorg Maatschappelijk Werk Hattem, Heerde en Epe Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen

Nadere informatie

Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie 1. Open evaluatieverhaal 2. Gestructureerde evaluatievragen

Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie 1. Open evaluatieverhaal 2. Gestructureerde evaluatievragen Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie Het ervaringsgericht evalueren gebeurt bij voorkeur door een gesprek in een groep. Mensen vertellen hun verhaal over het van tevoren vastgestelde evaluatieonderwerp.

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

1. Waren er bijzonderheden bij de zwangerschap van uw moeder en/of bij uw geboorte?

1. Waren er bijzonderheden bij de zwangerschap van uw moeder en/of bij uw geboorte? Biografie vragenlijst Naam: Geboortedatum: Datum van invullen: Introductie Dit is een zelfinvul-vragenlijst over u, uw levensloop en achtergrond. Als bepaalde vragen onduidelijk zijn, kunt u altijd de

Nadere informatie

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering Motiverende gespreksvoering Naam Saskia Glorie Student nr. 500643719 SLB-er Yvonne Wijdeven Stageplaats Brijder verslavingszorg Den Helder Stagebegeleider Karin Vos Periode 04 september 2013 01 februari

Nadere informatie

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Reflectie gespreksvaardigheden Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Inleiding Tijdens periode twee van blok één zijn er vier lessen

Nadere informatie

In gesprek over: Arm en Rijk

In gesprek over: Arm en Rijk Bij Open Deur nummer 2, februari 2013 In gesprek over: Arm en Rijk Armoede en rijkdom. Twee woorden waar een hele wereld achter schuil kan gaan. Werelden waarin niet alleen geld en goederen een rol spelen,

Nadere informatie

Vragenlijst Budgetcoaching

Vragenlijst Budgetcoaching Vragenlijst Budgetcoaching Welkom bij Stedam Bewind. Wij willen u vragen onderstaande vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen. Deze lijst wordt gebruikt bij de intake voor de budgetcoaching. Kunt u de

Nadere informatie

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt?

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9. Startvraag A B C D E F G H Start van het proces: Klant komt in het loket Startvraag Waar kan ik u mee helpen? Antwoord van de klant De klant vertelt zijn verhaal in zijn eigen

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGENLIJST BEVRAGING VOORZITTERS LOKALE OUDERENADVIESRADEN

SCHRIFTELIJKE VRAGENLIJST BEVRAGING VOORZITTERS LOKALE OUDERENADVIESRADEN SCHRIFTELIJKE VRAGENLIJST BEVRAGING VOORZITTERS LOKALE OUDERENADVIESRADEN Januari 2010 Els Messelis & Gaby Jennes GEMEENTE:........................... PROVINCIE:........................... Inleiding en

Nadere informatie

Arrangement 1 De Luisterthermometer

Arrangement 1 De Luisterthermometer Arrangement 1 De Luisterthermometer DEEL 2 De medewerker Naam: Organisatie: Manager: Datum: Luisterprincipe 2 Luisteren is geven 2.1 Gehoord zijn Je hebt de afgelopen weken vast een keer met je manager

Nadere informatie

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar CASENUMMER: SAMPLE POINT NUMMER INTERVIEW ER NAAM ADRES: POSTCODE EN PLAATS TELEFOONNUMMER KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar HOE VUL JE DIT DEEL VAN DE VRAGENLIJST IN Hieronder wat eenvoudige instructies

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg Vragenlijst Ervaren regie in de zorg versie voor mondelinge afname Introductie Zwart = tekst interviewer Schuingedrukt = ter ondersteuning interviewer (niet hardop lezen) De vragen uit deze vragenlijst

Nadere informatie

Communicatie op de werkvloer

Communicatie op de werkvloer Communicatie op de werkvloer Voor een goede communicatie op de werkvloer is het noodzakelijk dat we letterlijk dezelfde taal spreken. Een goede kennis van het vakjargon is dan ook erg belangrijk. Net zo

Nadere informatie

Bijlage interview meisje

Bijlage interview meisje Bijlage interview meisje Wat moet er aan de leerlingen gezegd worden voor het interview begint: Ik ben een student van de Universiteit van Gent. Ik wil met jou praten over schrijven en taken waarbij je

Nadere informatie

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Onderzoek naar de antroposofische zorg die verleend wordt aan patiënten met kanker en het effect van de zorg. Geachte

Nadere informatie

Workshop overtuigingen

Workshop overtuigingen Workshop overtuigingen Inleiding Overtuigingen zijn vaak automatische gedachten, die de keuze- en handelingsvrijheid van mensen onnodig beperken. Het zijn vaak algemene, sterk emotioneel geladen ideeën

Nadere informatie

Onderzoek Wel eens gepest?

Onderzoek Wel eens gepest? Onderzoek Wel eens gepest? 5 februari 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 31 januari tot 05 februari 2013, deden 817 jongeren mee uit het 1V Jongerenpanel die aangeven op de

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER UW ERVARINGEN MET DE VRUCHTBAARHEIDSZORG

VRAGENLIJST OVER UW ERVARINGEN MET DE VRUCHTBAARHEIDSZORG VRAGENLIJST OVER UW ERVARINGEN MET DE VRUCHTBAARHEIDSZORG PATIENT-CENTEREDNESS QUESTIONNAIRE-INFERTILITY (PCQ-INFERTILITY) DEZE VRAGENLIJST IS BESTEMD VOOR MENSEN DIE ONDER BEHANDELING ZIJN VOOR VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Roepnaam kind:. Achternaam kind: Geboorte datum:. Nationaliteit: Woonadres + postcode: Achternaam:. Hoogst genoten opleiding: Telefoon vast/mobiel:..

Roepnaam kind:. Achternaam kind: Geboorte datum:. Nationaliteit: Woonadres + postcode: Achternaam:. Hoogst genoten opleiding: Telefoon vast/mobiel:.. Intakeformulier Voor ouder(s)/verzorger(s) Om het gesprek meer kans op succes te geven, is het handig om enig idee te hebben van waaruit de hulpvraag is ontstaan. Daarom zou het fijn zijn als u deze vragenlijst

Nadere informatie

Intakeformulier De la Fosse Psychotherapie

Intakeformulier De la Fosse Psychotherapie Intakeformulier De la Fosse Psychotherapie Individuele of relatie-/gezinstherapie Dit formulier ontvangt u ter voorbereiding op een intakegesprek met mij voor het volgen van individuele psychotherapie

Nadere informatie

Home : Evaluatieformulier

Home : Evaluatieformulier Home : Evaluatieformulier Evaluatieformulier voor cliënten in Verloskundigenpraktijk Montferland Praktijkinrichting on 1. De praktijk is goed toegankelijk (ook voor kinderwagens en rolstoelen). `sh nvt

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

2.3 HET STARR-INTERVIEW IN THEORIE & PRAKTIJK

2.3 HET STARR-INTERVIEW IN THEORIE & PRAKTIJK 2.3 HET STARR-INTERVIEW IN THEORIE & PRAKTIJK Een sollicitant goed inschatten is geen sinecure. Op basis van een kort gesprek, eventueel in combinatie met een technische proef, beoordeelt u als werkgever

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Vacature. Wat is jouw kijk? Ik ben aan het dementeren en zoek een begeleider die: Bij deze kaart hoort opdrachtkaart 86.

Vacature. Wat is jouw kijk? Ik ben aan het dementeren en zoek een begeleider die: Bij deze kaart hoort opdrachtkaart 86. Wat is jouw kijk? 86 Bij deze kaart hoort opdrachtkaart 86. Vacature Ik ben aan het dementeren en zoek een begeleider die: - Het leuk vindt om mij als mens met een verstandelijke beperking en dementie

Nadere informatie

Beschrijf de gezinssamenstelling en vermeld eventuele bijzonderheden zoals scheiding, combinatiegezin, adoptie, pleegkind enz.

Beschrijf de gezinssamenstelling en vermeld eventuele bijzonderheden zoals scheiding, combinatiegezin, adoptie, pleegkind enz. PRAKTIJK VOOR KINDERTHERAPIE, KIND OP KOERS Gegevens betreffende het kind Voornaam/namen: Roepnaam: Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode en woonplaats: Emailadres: Gegevens betreffende het gezin

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

GEKLEURDE ARMOEDE BEA VAN ROBAEYS

GEKLEURDE ARMOEDE BEA VAN ROBAEYS GEKLEURDE ARMOEDE BEA VAN ROBAEYS De opbouw van het verhaal Gekleurde armoede Een maatschappelijke uitdaging Leefwereld: het leven zoals het is Gekleurde armoede en hulpverlening Het perspectief van de

Nadere informatie

Onderzoek naar de invloed van emoties bij patiënten en de naasten na de diagnose

Onderzoek naar de invloed van emoties bij patiënten en de naasten na de diagnose Onderzoek naar de invloed van emoties bij patiënten en de naasten na de diagnose Manuel Kaal 27 maart 2017 H3746 Samenvatting van de belangrijkste resultaten Meer dan een derde van de respondenten heeft

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage

Onderzoeksrapportage Onderzoeksrapportage Dit onderzoek is in opdracht van Watkostdoodgaan.nl uitgevoerd onder 1053 Nederlanders van 18 jaar en ouder en representatief op geslacht. In het onderzoek worden Nederlanders gevraagd

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Veelkleurige kijk op zorg

Veelkleurige kijk op zorg s Heeren Loo Zorggroep Berkenweg 11 3818 LA Amersfoort T. 0800 3 55 55 55 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Vragenlijst Depressie

Vragenlijst Depressie Vragenlijst Depressie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die in groepen bij elkaar staan (A t/m U). Lees iedere groep aandachtig door. Kies dan bij elke groep die uitspraak die het best

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT INZETBAARHEIDS ASSESSMENT Hoe werkt dat? INSTRUCTIE: Vragenlijst: Dit is een vragenlijst die is gemaakt om een beeld te krijgen van je inzetbaarheid. Het is hierom belangrijk dat je de vragenlijst zo eerlijk

Nadere informatie

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg Toelichting Sinds januari 2011 bieden BJ Brabant en Combinatie Jeugdzorg vrij toegankelijke zorg. Dit betekent dat voor deze zorg geen indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig is. De cliënt wordt aangemeld

Nadere informatie

TRANSPARANTE VERSLAGGEVING

TRANSPARANTE VERSLAGGEVING TRANSPARANTE VERSLAGGEVING 1. Transparante verslaggeving 2. Een collaboratieve visie op hulpverlening 3. Organisatie-klimaat 1. TRANSPARANTE VERSLAGGEVING Het stappenplan Correspondentie met de verwijzer

Nadere informatie

Training interviewen Communicatie jaar 1 2010, periode 1, week 4

Training interviewen Communicatie jaar 1 2010, periode 1, week 4 Training interviewen Communicatie jaar 1 2010, periode 1, week 4 Welk interview observeer je? Soort interview: Radio Datum interview: 20-09-2010 Interviewer(s): Frenk van der Linden Geïnterviewde: Rudolf

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

STAR - STARR - STARRT

STAR - STARR - STARRT STAR - STARR - STARRT In theorie en praktijk Door Bart Meyers en Dave Walbers Uitgangspunt Gedrag dat een (kandidaat)-medewerker heeft gesteld in een vroegere situatie voorspelt welk gedrag hij/ zij zal

Nadere informatie

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken Bijeenkomst 1 De trainer stelt zichzelf voor en geeft een korte toelichting over de inhoud en het doel van de training. Licht de afspraken en regels toe die gelden voor deelname. Neemt hier de tijd voor,

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL De huidige arbeidsmarkt ziet er heel anders uit dan die van vroeger: we veranderen vaker van baan of de inhoud ervan verandert, banen zijn minder zeker en de groei

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 1 RESPONDENTNUMMER In te vullen door de interviewer. Dit nummer wordt alleen gebruikt om de gegevens uit deze vragenlijst samen te

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 3, Leven Onderlinge 's-gravenhage Rapportcijfer 8, Rapportcijfer totaal levensverzekeraars, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van t/m uitdrukken

Nadere informatie

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.9 en 4.11. Dit zelfassessment is ontwikkeld door Barbara de Boer, adviseur bij CPS. Zij maakte daarbij gebruik

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

Persoonlijk Plan Aandachtspunten omgangsvormen, verzorging, lichaamsbeleving, weerbaarheid relaties en seksualiteit

Persoonlijk Plan Aandachtspunten omgangsvormen, verzorging, lichaamsbeleving, weerbaarheid relaties en seksualiteit Persoonlijk Plan Aandachtspunten omgangsvormen, verzorging, lichaamsbeleving, weerbaarheid relaties en seksualiteit Het is belangrijk dat de begeleiding rond omgangsvormen, weerbaarheid en seksualiteit

Nadere informatie

Woonadres :. E-mail:.

Woonadres :. E-mail:. Gegevens van (aangemeld) kind en ouder(s)/verzorger(s) Naam kind :. Geslacht: M / V Geboortedatum: Woonadres :. Postcode :.. Woonplaats :.. Tel.nr(s).:...... E-mail:. Naam vader:. Naam moeder:. Geboortedatum:../../..

Nadere informatie

Intakeformulier. Voornaam :... Achternaam :... Geboortedatum :... Nationaliteit :... Adres en Postcode :... Woonplaats :... Telefoonnummer :...

Intakeformulier. Voornaam :... Achternaam :... Geboortedatum :... Nationaliteit :... Adres en Postcode :... Woonplaats :... Telefoonnummer :... Intakeformulier Gegevens van het kind: Voornaam :... Achternaam :... Geboortedatum :... Nationaliteit :... Adres en Postcode :... Woonplaats :... Telefoonnummer :... Gegevens van ouders/verzorgers: Burgelijke

Nadere informatie

VRAGENLIJST. over uw ervaringen met de vruchtbaarheidszorg. Patient-Centredness Questionnaire-Infertility (PCQ-Infertility)

VRAGENLIJST. over uw ervaringen met de vruchtbaarheidszorg. Patient-Centredness Questionnaire-Infertility (PCQ-Infertility) VRAGENLIJST over uw ervaringen met de vruchtbaarheidszorg Patient-Centredness Questionnaire-Infertility (PCQ-Infertility) Deze vragenlijst is bestemd voor mensen die onder behandeling zijn voor vruchtbaarheidsproblemen.

Nadere informatie

Molendrift. Hulp bij leer- en/of gedragsproblemen

Molendrift. Hulp bij leer- en/of gedragsproblemen Molendrift Hulp bij leer- en/of gedragsproblemen Over deze folder U hebt onze algemene folder al gelezen. Nu wilt u graag meer weten over één van de terreinen waarop Molendrift werkt: Hulp bij leer- en/of

Nadere informatie

BUDGETPLAN NIEUWE WMO

BUDGETPLAN NIEUWE WMO BUDGETPLAN NIEUWE WMO Voor u ligt het budgetplan nieuwe Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt coördineren met een persoonsgebonden budget (pgb). In het budgetplan beschrijft u,

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Gespecialiseerde thuisbegeleiding Gespecialiseerde thuisbegeleiding Als u ondersteuning nodig heeft om uw leven weer in goede banen te leiden, kunt u rekenen op de gespecialiseerde thuisbegeleiding van Savant Zorg. Als problemen uw leven

Nadere informatie

Darshana Ganatra Psycholoog MSc darshanaganatra@icloud.com ma,di,do,vr. 9-14uur - telefoon 06 36 55 79 55

Darshana Ganatra Psycholoog MSc darshanaganatra@icloud.com ma,di,do,vr. 9-14uur - telefoon 06 36 55 79 55 Intake vragenlijst voor ouders / verzorgers: Darshana Ganatra Psycholoog MSc darshanaganatra@icloud.com ma,di,do,vr. 9-14uur - telefoon 06 36 55 79 55 Gegevens betreffende het kind: Voornaam- namen geslacht:

Nadere informatie