Aanvullende Voorwaarden Zakelijk InternetPlusBellen XL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende Voorwaarden Zakelijk InternetPlusBellen XL"

Transcriptie

1 Aanvullende Voorwaarden Zakelijk InternetPlusBellen XL

2 Aanvullende Voorwaarden Zakelijk InternetPlusBellen XL KPN B.V. versie januari 2007

3 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN ALGEMENE BEPALINGEN HET IN DIENST STELLEN VAN ZAKELIJK INTERNETPLUSBELLEN XL VAN KPN GEBRUIK DUUR EN BEËINDIGING Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de levering van de dienst Zakelijk InternetPlusBellen XL van KPN. 1

4 BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter aangegeven. 01 Aanvullende Voorwaarden KPN Algemene Voorwaarden : de onderhavige aanvullende voorwaarden Zakelijk InternetPlusBellen XL. : KPN B.V. : de algemene voorwaarden voor de Vaste Telefoondienst van KPN. Zakelijk : de door KPN geboden dienst waarmee aan Contractant de mogelijkheid InternetPlusBellen XL wordt geboden om met meerdere personen tegelijkertijd te bellen en daarnaast via een high-speed DSL-verbinding te internetten. 1.2 Onder de definitie van Overeenkomst, zoals neergelegd in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden, dient mede te worden verstaan de overeenkomst voor Zakelijk InternetPlusBellen XL. OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN 2.1 Op de Overeenkomst voor Zakelijk InternetPlusBellen XL zijn de Algemene Voorwaarden, evenals de onderhavige Aanvullende Voorwaarden van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende onderdelen van de Overeenkomst voor Zakelijk InternetPlusBellen XL, prevaleren deze Aanvullende Voorwaarden. 2.2 Artikel 25 van de Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op de Aanvullende Voorwaarden. ALGEMENE BEPALINGEN 3.1 De dienst Zakelijk InternetPlusBellen XL van KPN kan om technische redenen slechts geleverd worden aan Contractanten die binnen het geografische bereik van het Zakelijk ADSL portfolio vallen. 3.2 Zakelijk InternetPlusBellen XL van KPN wordt door KPN aangeboden op een Netwerkaansluitpunt op de locatie die met de Contractant wordt overeengekomen. Alle apparatuur (waaronder de integrated access device (IAD) die nodig is om van Zakelijk InternetPlusBellen XL gebruik te maken) en bekabeling die ten behoeve van het gebruik van Zakelijk InternetPlusBellen XL op die locatie nodig is, alsmede diensten die met gebruikmaking van Zakelijk InternetPlusBellen XL worden aangeboden, vallen buiten de verantwoordelijkheid van KPN op grond van de Overeenkomst. HET IN DIENST STELLEN VAN ZAKELIJK INTERNETPLUSBELLEN XL VAN KPN 4.1 Om te kunnen beoordelen of de Contractant beschikt over een voor Zakelijk InternetPlusBellen XL van KPN geschikte DSL-aansluiting, zal voorafgaand aan de indienststelling een aantal tests moeten worden uitgevoerd. 4.2 Indien uit de tests blijkt dat Contractant niet beschikt over een DSL-aansluiting waarover Zakelijk InternetPlusBellen XL van KPN geleverd kan worden, zal KPN gerechtigd zijn de Overeenkomst op grond daarvan te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. GEBRUIK 5.1 Contractant zal de aanwijzingen van KPN opvolgen omtrent het gebruik van de randapparatuur die nodig is om van Zakelijk InternetPlusBellen XL van KPN gebruik te kunnen maken. Het niet opvolgen van de aanwijzingen kan onder meer leiden tot kwaliteitsverlies van de Zakelijk InternetPlusBellen XL-dienst. KPN staat niet in voor gevolgen indien de Contractant de aanwijzingen van KPN omtrent het gebruik van de randapparatuur niet opvolgt. 5.2 Contractant dient zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de elektrische energie die nodig is voor het gebruik van de Aansluiting. 5.3 KPN hanteert een Fair Use Policy voor Zakelijk InternetPlusBellen XL. Deze Fair Use Policy houdt in dat KPN zich, in geval van geconstateerd misbruik of excessief gebruik, het recht voorbehoudt om die maatregelen te treffen die hij nodig acht om het misbruik of excessief gebruik van Zakelijk InternetPlusBellen XL tegen te gaan. De door KPN te treffen maatregelen kunnen onder meer inhouden (tijdelijk) buitengebruikstelling van Zakelijk InternetPlusBellen XL

5 Onder misbruik en excessief gebruik van Zakelijk InternetPlusBellen XL wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan: continu en veelvuldig datagebruik, beveiligingsoproepen, het onevenredig genereren van off-net verkeer en het georganiseerd gebruik van deze dienst zoals belhuizen. 5.5 Indien KPN constateert dat sprake is van gebruik in strijd met de door KPN gehanteerde Fair Use Policy, zal KPN de Contractant waarschuwen en de Contractant in de gelegenhei stellen om zijn belgedrag binnen een door KPN gestelde termijn aan te passen. Indien de Contractant zijn gebruik niet binnen de gestelde termijn aanpast zal KPN het recht hebben om zonder verdere waarschuwing de maatregelen te treffen die hij nodig en passend acht. KPN behoudt zich het recht voor om in extreme gevallen van misbruik of excessief gebruik zonder voorafgaande waarschuwing tot het nemen van maatregelen over te gaan. KPN zal de Contractant infomeren over de genomen maatregelen. DUUR EN BEËINDIGING 6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 22 van de Algemene Voorwaarden geldt in afwijking van artikel 22 lid 1 en artikel 22 lid 2 van de Algemene Voorwaarden het volgende: a b De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en heeft een nader te bepalen minimumduur en wordt na afloop van de minimumduur automatisch met steeds een jaar verlengd. De Overeenkomst kan tegen het verstrijken van de minimumduur of tegen het einde van het jaar waarmee de Overeenkomst is verlengd zoals genoemd in lid 1, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand door de Contractant telefonisch worden opgezegd bij de Business Servicedesk van KPN op nummer Na ontvangst van de telefonische opzegging, stuurt KPN aan de Contractant een schriftelijke bevestiging daarvan. De Contractant wordt daarin een redelijke bedenktijd geboden om zijn opzegging ongedaan te maken. 6.2 Naast de mogelijkheden van beëindiging als genoemd in de Algemene Voorwaarden wordt de overeenkomst automatisch beëindigd op het moment dat Contractant niet langer beschikt over een (geschikte) Zakelijk ADSL-aansluiting op basis van het Bitstreamnetwerk van KPN. 4

6 AD-3588/01-07

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN VERSIE 12/2012 ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES... 1 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST... 4 4. BESCHIKBAARHEID

Nadere informatie

Productvoorwaarden Hosting Diensten - Superscherp Ontwerp

Productvoorwaarden Hosting Diensten - Superscherp Ontwerp Definities Superscherp Ontwerp: de heer J.M.L.M. Oldenburg, handelend als eenmanszaak onder de naam Superscherp Ontwerp, gevestigd en kantoorhoudende te (3043 SK) Rotterdam aan de Martinus Dorpiusstraat

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk Per 15 augustus 2014 Inhoud Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. 3 e versie, November 2010 Inhoud INLEIDING...3 PRINCIPES VAN ESTATE HOSTING VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Artikel 2 Definities

Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Consumenten MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: MijnContainerPartner.nl / (MCP) MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Virble Telecom BV, versie 1.4 (juli 2013) gevestigd te Aalsmeer. Index: Hoofdstuk 1: Algemeen

Algemene Voorwaarden. Virble Telecom BV, versie 1.4 (juli 2013) gevestigd te Aalsmeer. Index: Hoofdstuk 1: Algemeen Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Virble Telecom BV Virble Telecom BV, versie 1.4 (juli 2013) gevestigd te Aalsmeer Index: Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging De algemene voorwaarden van 1ITnet BV vormen een onlosmakelijk geheel met afgesloten overeenkomsten. KLANT verklaard bij het aangaan van de overeenkomst deze te hebben ontvangen en hiermede akkoord te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cloud Telecom

Algemene Voorwaarden Cloud Telecom Algemene Voorwaarden Cloud Telecom, versie 1.4 (juni 2012) gevestigd te Aalsmeer Index: Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Voorwaarden Incassomachtigen

Voorwaarden Incassomachtigen Voorwaarden Incassomachtigen 266199 0515 Voor het gebruik van Incassomachtigen sluit u een overeenkomst met ING. Bij die overeenkomst horen deze productvoorwaarden. In deze voorwaarden zijn sommige woorden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Brite Telecom BV, versie 1.4 (Sep 2010) gevestigd te Zevenaar. Index: Hoofdstuk 1: Algemeen

Algemene Voorwaarden. Brite Telecom BV, versie 1.4 (Sep 2010) gevestigd te Zevenaar. Index: Hoofdstuk 1: Algemeen Algemene Voorwaarden Brite Telecom BV, versie 1.4 (Sep 2010) gevestigd te Zevenaar Index: Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst 4.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten.

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Special-Hosting:

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 - 1 - Algemene Contractsvoorwaarden Algemene Contractsvoorwaarden van Almenara Multi Media. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Consument. Algemene Voorwaarden Telfort ingangsdatum: 2 juni 2014 voor abonnement (consument) (hierna: Algemene Voorwaarden )

Consument. Algemene Voorwaarden Telfort ingangsdatum: 2 juni 2014 voor abonnement (consument) (hierna: Algemene Voorwaarden ) Algemene Voorwaarden Telfort ingangsdatum: 2 juni 2014 voor abonnement (consument) (hierna: Algemene Voorwaarden ) WAT BETEKENT HET? de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst met mobiele Apparatuur

Nadere informatie