1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN"

Transcriptie

1 INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en contracten Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en contracten GEREGISTREERDE CONTRACTEN 2.2. Uitsplitsing van de contracten per kredietvorm Leningen op afbetaling: uitsplitsing per categorie deelnemer Verkopen op afbetaling: uitsplitsing per categorie deelnemer Financieringshuur: uitsplitsing per categorie deelnemer Kredietopeningen: uitsplitsing per categorie deelnemer Hypothecaire kredieten: uitsplitsing per categorie deelnemer GEREGISTREERDE PERSONEN 2.3. Verdeling volgens het aantal geregistreerde contracten Uitsplitsing van de geregistreerde personen volgens kredietvorm Uitsplitsing van de geregistreerde personen per leeftijdscategorie Spreiding van de geregistreerde personen over de administratieve arrondissementen en provincies GEREGISTREERDE BERICHTEN VAN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING 2.4. Verdeling per gerechtelijk arrondissement Jaarlijkse evolutie RAADPLEGINGEN DOOR DE KREDIETGEVERS 2.5. Individuele raadplegingen Gegroepeerde raadplegingen Aantal individuele raadplegingen per dag INFORMATIEVERSTREKKING AAN PARTICULIEREN IN HET KADER VAN DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER METHODOLOGISCHE NOTA BIJLAGE: BESTAND VAN DE "NIET-GEREGLEMENTEERDE REGISTRATIES" 4. Omschrijving van het bestand van de "Niet-gereglementeerde registraties" Kort cijferoverzicht Lijst van de deelnemers aan het bestand van de "Niet-gereglementeerde registraties"... 42

2

3 . BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005 Meer kredieten en minder betalingsachterstanden De kredietgevers hebben in 2005 de gegevens van,6 miljoen nieuwe kredietovereenkomsten aan de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België gemeld, hetzij 2,2 % meer dan het jaar voordien. In totaal registreerde de Centrale op 3 december 2005 meer dan 6,8 miljoen kredietovereenkomsten 2, wat overeenkomt met een stijging van 2,3 % ( contracten) tegenover het voorgaande jaar. De contracten werden afgesloten door meer dan 4,4 miljoen personen, hetgeen eveneens een toename is met,6 % ( personen). Deze kredietnemers vertegenwoordigen samen 54, % van de meerderjarige bevolking, tegenover 53,3 % eind Tegelijkertijd, en dit voor het derde opeenvolgende jaar, is zowel het aantal openstaande betalingsachterstanden als het aantal wanbetalers eind 2005 gedaald tegenover 2004 tot respectievelijk contracten ( achterstanden; -,7 %) en kredietnemers ( personen; -,9 %) 3. Terwijl deze personen eind 2002 nog 5,0 % van de meerderjarige bevolking uitmaakten, is dit percentage met bijna één procentpunt afgenomen tot 4,2 % in Deze verbetering is eveneens zichtbaar in de daling van het totale bedrag aan niet geregulariseerde betalingsachterstanden dat, alhoewel het nog steeds,8 miljard euro bedraagt op 3 december 2005, op één jaar tijd met 99 miljoen euro is verminderd (- 5, %). Tot slot is ook het gemiddelde bedrag van een betalingsachterstand over dezelfde periode met 3,4 % afgenomen tot euro. Vanuit het standpunt van de Centrale is de groei van de markt van de kredieten aan particulieren en de gelijktijdige afname van het aantal en het bedrag van de betalingsachterstanden en van het aantal personen met terugbetalingsmoeilijkheden een vooruitgang. Een onderzoek van de gegevens van de verschillende afzonderlijke kredietvormen brengt echter soms evoluties aan het licht die verschillen van het ene jaareinde tegenover het andere jaareinde. Het hypothecair krediet: blikvanger Het hypothecair krediet, waarvan de markt met meer dan 80 % gedomineerd wordt door de kredietinstellingen, is de kredietvorm die in 2005 de sterkste toename in absolute cijfers 4 gekend heeft. Tegenover het voorgaande jaar is het aantal contracten met 6,9 % gestegen ( eenheden). Met meer dan 2 miljoen geregistreerde contracten op 3 december 2005, hetzij 29,9 % van het totaal, is het hypothecair krediet goed voor het tweede grootste aantal geregistreerde contracten, na de kredietopening. Deze tabel tabel tabel en tabel

4 vooruitgang is nog opvallender wat het kredietbedrag betreft. In één jaar is het totale bedrag van de toegekende kredieten toegenomen met 2, %. De stijging tussen eind 2004 en eind 2005 bedraagt 4,5 miljard euro, hetzij een gemiddelde maandelijkse toename van meer dan één miljard euro aan kredieten. Overigens is voor het geheel van de geregistreerde hypothecaire kredieten het gemiddelde bedrag van een contract toegenomen van euro eind 2004 tot euro een jaar later. Daarnaast is het aantal achterstallige contracten, dat voor de hypothecaire kredieten reeds het laagste was van alle kredietvormen met uitzondering van de financieringshuur, in 2005 verminderd tot , hetzij een daling met 4,2 % tegenover eind Dit is het laagste niveau sinds 200. Zo goed als één meerderjarige persoon op drie (3,2 %) heeft vandaag een hypothecair krediet 3, hetgeen het tot de meest populaire kredietvorm maakt. De kredietopening: de betalingsachterstanden blijven toenemen Het consumentenkrediet omvat vier krediettypes: de lening op afbetaling, de verkoop op afbetaling, de financieringshuur en de kredietopening, samen goed voor 70 % van het totale aantal in de Centrale geregistreerde contracten 4. De kredietopeningen alleen vertegenwoordigen met 3 miljoen contracten eind 2005 ( eenheden tegenover eind 2004), bijna de helft (44,5 %) van alle geregistreerde kredieten en twee derden van alle consumentenkredieten. Deze contracten werden afgesloten door 2,3 miljoen personen. Een consument die geregistreerd is met een kredietopening beperkt zich meestal niet tot één contract van dat type: het gemiddelde per persoon bedraagt,3. Het overwicht van de niet-bancaire kredietgevers wordt bevestigd: eind 2005 zijn ze goed voor 66,4 % van de geregistreerde kredietopeningen. Het totale bedrag van de toegekende kredietlijnen stijgt in vergelijking met het voorgaande jaar licht tot 8,3 miljard euro (+ 0,9 %). Het aantal geregistreerde betalingsachterstanden bij kredietopeningen neemt in 2005 nog steeds toe, in tegenstelling tot bij de andere kredietvormen. Op 3 december 2005 stonden er achterstallige kredietopeningen geregistreerd, zijnde een toename met 3,6 % tegenover het voorgaande jaar, hetgeen 4,5 % van het totale aantal betalingsachterstanden uitmaakt. Het gemiddelde achterstallige bedrag blijft met 62 euro daarentegen wel één van de laagste. tabel tabel grafiek tabel

5 De lening op afbetaling: minder populair De lening op afbetaling kent sinds enkele jaren een evolutie die tegengesteld is aan die van de kredietopening. Vooreerst neemt het aantal contracten jaar na jaar af. Zo daalde het aantal leningen op afbetaling eind 2005 met,9 % tot minder dan,4 miljoen contracten. Het gemiddelde bedrag van een overeenkomst is in één jaar echter met 5,0 % gestegen tot euro. Er mag ook niet uit het oog verloren worden dat nog steeds één op vijf personen geregistreerd is met een contract van dit type. Daarnaast nemen ook de betalingsachterstanden bij leningen op afbetalingen met eenheden af tegenover vorig jaar, hetzij een daling van 4,9 %, waardoor er in aantal voor het eerst minder betalingsachterstanden van dit type zijn dan voor kredietopeningen. Niettemin zijn er nog steeds van deze contracten achterstallig, hetzij 38,2 % van het totale aantal betalingsachterstanden. Het gemiddelde achterstallige bedrag beloopt 5 96 euro, hetgeen drie keer meer is dan het gemiddelde bedrag van een betalingsachterstand voor een kredietopening. Tenslotte is de markt van de leningen op afbetaling, die kredieten betreft waarvan het bedrag in vergelijking met de kredietopeningen omvangrijker is, voor meer dan 80 % in handen van de financiële instellingen. De verkoop op afbetaling: klein maar dynamisch In vergelijking met de andere vormen van consumentenkrediet is het segment van de verkopen op afbetaling het meest dynamisch, met een stijging van 8,4 % ( eenheden) tegenover het voorgaande jaar tot contracten eind De omvang blijft niettemin bescheiden aangezien dit slechts 5,5 % van het totale aantal geregistreerde kredieten uitmaakt. Het gemiddelde bedrag van een krediet van dit type bedraagt euro (+ 6,7 %). De betalingsachterstanden voor deze kredietvorm nemen met 3,3 % af, maar er blijven eind 2005 niettemin achterstallige contracten over, hetzij 0,9 % van het totale aantal geregistreerde betalingsincidenten. Toename van het gemiddelde aantal geregistreerde kredieten per persoon Vermits het aantal kredietovereenkomsten in vergelijking met vorig jaar sneller is gestegen dan het aantal geregistreerde personen, is het aantal kredietovereenkomsten dat een persoon gemiddeld heeft, toegenomen van,52 tot,53. Eind 2005 heeft meer dan twee derden van de personen tussen 25 en 64 jaar minstens één kredietovereenkomst. Deze verhouding bedraagt slechts één op vijf wanneer de kredietnemer jonger is dan 25 jaar of ouder dan 65 jaar. grafiek

6 Bij de uitsplitsing van de achterstallige contracten naar aantal betalingsachterstanden per kredietnemer is er in 2005 overal een daling van het aantal geregistreerde personen merkbaar, ongeacht het aantal achterstallige contracten. Indien we de referentieperiode echter vergroten en de evolutie van deze verdeling over de laatste vijf jaar bekijken, kan worden vastgesteld dat het aantal personen dat met één of twee betalingsachterstanden geregistreerd is, zijnde personen eind 2005, met 5,3 % gedaald is sinds 200, terwijl het aantal personen dat met drie of meer betalingsachterstanden geregistreerd is, namelijk personen eind 2005, minder snel afneemt (- 5,3 % op vijf jaar). Deze laatsten blijken dus meer moeite te hebben om hun situatie terug in orde te brengen. Collectieve schuldenregelingen: lichte vertraging van de groei Voor de eerste keer sinds in 999 begonnen werd met de registratie van berichten van collectieve schuldenregeling door de Centrale, is een zeer lichte vertraging in de groei van het aantal geregistreerde berichten merkbaar: berichten in 2005 tegenover berichten in Eind 2005 bevat het bestand de gegevens van berichten van collectieve schuldenregeling, waarvan voor personen die niet met kredieten in de Centrale geregistreerd zijn. Toename van de raadpleging van het bestand door de kredietgevers In 2005 hebben de kredietgevers 7,5 miljoen individuele raadplegingen van het bestand uitgevoerd 2. In twee derden van de gevallen hadden deze raadplegingen betrekking op personen die in de Centrale geregistreerd stonden zonder betalingsachterstand. In 2005 werd er door sommige kredietgevers ook gebruik gemaakt van een nieuwe technische manier om het bestand te raadplegen. Het gaat om de gegroepeerde raadpleging, waarmee de kredietgever de Centrale ondervraagt op basis van een lijst van zijn cliënten in het kader van het beheer van lopende kredieten of van het toekennen van betalingsmiddelen. Dit type van raadpleging betrof meer dan,5 miljoen personen. Informatieverstrekking aan consumenten Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen heeft de Centrale in brieven verstuurd om kredietnemers te informeren die voor de eerste keer met een betalingsachterstand werden geregistreerd 3. Daarnaast is in 2005, en dit voor het derde opeenvolgende jaar, het aantal aanvragen van consumenten om inzage te bekomen in hun persoonlijke gegevens toegenomen, zij het aan een trager ritme dan voorheen, tot aanvragen, waarvan twee derden via de loketten van de vestigingen van de Nationale Bank en de rest via briefwisseling. tabel tabel tabel

7 Bestand van de "Niet-gereglementeerde registraties" Het bestand van de Niet-gereglementeerde registraties, dat enkel de betalingsachterstanden bevat van kredietovereenkomsten die niet worden opgenomen door de Centrale, kende in 2005 eveneens een uitgesproken daling van het totale aantal debiteuren en achterstallige contracten. Op 3 december 2005 zijn er personen gekend, zijnde een vermindering met personen tegenover 2004 (- 5,4 %), en betalingsachterstanden, zijnde minder dan het jaar voordien (- 5,3 %). Onder de personen die op het einde van het jaar nog geregistreerd stonden, is het aantal dat enkel in het bestand van de "Niet-gereglementeerde registraties" aanwezig is, met 892 eenheden gedaald tot 42 4 personen (- 22,0 %). Bijlage 4: tabel 2. 5

8 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. AANTAL GEREGISTREERDE PERSONEN EN CONTRACTEN 2... TOTALE AANTAL PERSONEN EN CONTRACTEN (toestand einde periode eenheden) Totale aantal personen Totale aantal contracten AANTAL GEREGISTREERDE PERSONEN MET TEN MINSTE ÉÉN CONTRACT T.O.V. DE MEERDERJARIGE BEVOLKING (toestand einde periode - procenten) Bron: berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). 6

9 2...3 AANTAL ACHTERSTALLIGE PERSONEN EN CONTRACTEN (toestand einde periode) Aantal personen Aantal achterstallige contracten Achterstallige/ eisbare bedrag (miljoenen euro's) () Nietgeregulariseerd (2) Geregulariseerd (3) Totaal (4) = (2) + (3) (5) Voor de niet opeisbaar gestelde contracten is dat het bedrag van de achterstallige betalingen voor de opeisbaar gestelde contracten het onmiddellijk eisbare bedrag AANTAL GEREGISTREERDE PERSONEN MET TEN MINSTE ÉÉN ACHTERSTALLIG CONTRACT T.O.V. DE MEERDERJARIGE BEVOLKING (toestand einde periode - procenten) 5,5 5,0 4,5 4, Bron: berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). De daling in 2003 is hoofdzakelijk het gevolg van de schrappingen naar aanleiding van de verkorting van de bewaartermijn van twee jaar tot één jaar voor geregulariseerde achterstallige contracten. 7

10 2..2 JAARLIJKSE EVOLUTIE VAN HET AANTAL GEREGISTREERDE PERSONEN EN CONTRACTEN TOTALE AANTAL PERSONEN EN CONTRACTEN (toestand einde periode - eenheden) Aantal personen Aantal contracten Netto-evolutie Nieuwe registraties Schrappingen (variatie t.o.v. het voorgaande jaar - procenten) contracten personen

11 AANTAL ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN EN PERSONEN (toestand einde periode - eenheden) Aantal personen Aantal achterstallige contracten Netto-evolutie Nieuwe registraties Schrappingen , Inbegrepen de schrappingen die het gevolg zijn van de verkorting van de bewaartermijn van twee jaar tot één jaar voor geregulariseerde contracten. (variatie t.o.v. het voorgaande jaar - procenten) achterstallige contracten personen De daling in 2003 is hoofdzakelijk het gevolg van de schrappingen naar aanleiding van de verkorting van de bewaartermijn van twee jaar tot één jaar voor geregulariseerde achterstallige contracten. 9

12 2.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN 2.2. UITSPLITSING VAN DE CONTRACTEN PER KREDIETVORM TOTALE AANTAL CONTRACTEN PER KREDIETVORM (toestand einde periode - eenheden en procenten) Leningen op afbetaling (loa) Verkopen op afbetaling (voa) Financieringshuur (fh) Kredietopeningen (ko) Hypothecaire kredieten (hyp) (22,6 %) (4,7 %) (0, %) (44, %) (28,5 %) (20,9 %) (5,2 %) (0, %) (45,2 %) (28,6 %) (20,0 %) (5,5 %) (0, %) (44,5 %) (29,9 %) AANDEEL VAN DE VERSCHILLENDE KREDIETVORMEN IN HET TOTAAL VAN DE CONTRACTEN (toestand einde periode - procenten) 2005 loa 20,0 voa 5,5 fh 0, ko 44,5 hyp 29,9 0

13 AANTAL ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN PER KREDIETVORM (toestand einde periode - eenheden en procenten) Leningen op afbetaling (loa) Verkopen op afbetaling (voa) Financieringshuur (fh) Kredietopeningen (ko) Hypothecaire kredieten (hyp) (43,8 %) (5, %) (,7 %) (3,3 %) (8, %) (4,8 %) (4,6 %) (,3 %) (34, %) (8,2 %) (40,6 %) (,8 %) (,2 %) (37,5 %) (8,9 %) (39,7 %) (, %) (,0 %) (39,6 %) (8,6 %) (38,2 %) (0,9 %) 4 44 (0,9 %) (4,5 %) (8,4 %) AANDEEL VAN DE VERSCHILLENDE KREDIETVORMEN IN HET TOTAAL VAN DE ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN (toestand einde periode - procenten) 2005 voa 0,9 fh 0,9 ko 4,5 loa 38,2 hyp 8,4

14 2.2.2 LENINGEN OP AFBETALING: UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER TOTAAL VAN DE LENINGEN OP AFBETALING (toestand einde periode) Totale aantal contracten Bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder de wet van 22 maart 993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vallen en als dusdanig erkend zijn door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de FOD Economie werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Totale terug te betalen bedrag. 2

15 ACHTERSTALLIGE LENINGEN OP AFBETALING (toestand einde periode) Aantal achterstallige contracten Aantal niet-geregulariseerde achterstallige contracten Achterstallige/ eisbare bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder de wet van 22 maart 993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vallen en als dusdanig erkend zijn door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de FOD Economie werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Voor de niet opeisbaar gestelde contracten is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde contracten het onmiddellijk eisbare bedrag NIET-GEREGULARISEERDE ACHTERSTALLIGE LENINGEN OP AFBETALING T.O.V. HET TOTAAL VAN DE UITSTAANDE LENINGEN OP AFBETALING (toestand einde periode - procenten) aantal bedrag Bron: berekeningen op basis van de gegevens van de Centrale. Deze cijfers mogen niet vergeleken worden met deze van de voorgaande jaren, die gebaseerd waren op de gegevens van het NIS. 3

16 2.2.3 VERKOPEN OP AFBETALING: UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER TOTAAL VAN DE VERKOPEN OP AFBETALING (toestand einde periode) Totale aantal contracten Totaal Bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder de wet van 22 maart 993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vallen en als dusdanig erkend zijn door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de FOD Economie werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Totale terug te betalen bedrag. 4

17 ACHTERSTALLIGE VERKOPEN OP AFBETALING (toestand einde periode) Aantal achterstallige contracten Aantal niet-geregulariseerde achterstallige contracten Achterstallige/ eisbare bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder de wet van 22 maart 993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vallen en als dusdanig erkend zijn door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de FOD Economie werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Voor de niet opeisbaar gestelde contracten is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde contracten het onmiddellijk eisbare bedrag NIET-GEREGULARISEERDE ACHTERSTALLIGE VERKOPEN OP AFBETALING T.O.V. HET TOTAAL VAN DE UITSTAANDE VERKOPEN OP AFBETALING (toestand einde periode - procenten) aantal bedrag Bron: berekeningen op basis van de gegevens van de Centrale. Deze cijfers mogen niet vergeleken worden met deze van de voorgaande jaren, die gebaseerd waren op de gegevens van het NIS. 5

18 2.2.4 FINANCIERINGSHUUR: UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER TOTAAL VAN DE FINANCIERINGSHUREN (toestand einde periode) Totale aantal contracten Totaal Bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder de wet van 22 maart 993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vallen en als dusdanig erkend zijn door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de FOD Economie werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Totale terug te betalen bedrag. De toename van het aantal geregistreerde contracten in de rubriek "Kredietinstellingen" is het gevolg van de overdracht van een kredietgever van de categorie "Overige instellingen" naar de categorie "Kredietinstellingen". 6

19 ACHTERSTALLIGE FINANCIERINGSHUREN (toestand einde periode) Aantal achterstallige contracten Aantal niet-geregulariseerde achterstallige contracten Achterstallige/ eisbare bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder de wet van 22 maart 993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vallen en als dusdanig erkend zijn door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de FOD Economie werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Voor de niet opeisbaar gestelde contracten is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde contracten het onmiddellijk eisbare bedrag. De toename van het aantal geregistreerde contracten in de rubriek "Kredietinstellingen" is het gevolg van de overdracht van een kredietgever van de categorie "Overige instellingen" naar de categorie "Kredietinstellingen". 7

20 2.2.5 KREDIETOPENINGEN: UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER TOTAAL VAN DE KREDIETOPENINGEN (toestand einde periode) Totale aantal contracten Totaal Bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder de wet van 22 maart 993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vallen en als dusdanig erkend zijn door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de FOD Economie werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Bedrag van de toegekende kredietlijn. 8

21 ACHTERSTALLIGE KREDIETOPENINGEN (toestand einde periode) Aantal achterstallige contracten Aantal niet-geregulariseerde achterstallige contracten Achterstallige/ eisbare bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder de wet van 22 maart 993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vallen en als dusdanig erkend zijn door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de FOD Economie werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Voor de niet opeisbaar gestelde contracten is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde contracten het onmiddellijk eisbare bedrag NIET-GEREGULARISEERDE ACHTERSTALLIGE KREDIETOPENINGEN T.O.V. HET TOTAAL VAN DE UITSTAANDE KREDIETOPENINGEN (toestand einde periode - procenten) aantal bedrag Bron: berekeningen op basis van de gegevens van de Centrale. Deze cijfers mogen niet vergeleken worden met deze van de voorgaande jaren, die gebaseerd waren op de gegevens van het NIS. 9

22 2.2.6 HYPOTHECAIRE KREDIETEN: UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER TOTAAL VAN DE HYPOTHECAIRE KREDIETEN (toestand einde periode) Totale aantal contracten Totaal Bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder de wet van 22 maart 993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vallen en als dusdanig erkend zijn door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen werden erkend voor het verstrekken van hypothecaire kredieten. Ontleend kapitaal. 20

23 ACHTERSTALLIGE HYPOTHECAIRE KREDIETEN (toestand einde periode) Aantal achterstallige contracten Aantal niet-geregulariseerde achterstallige contracten Achterstallige/ eisbare bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder de wet van 22 maart 993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vallen en als dusdanig erkend zijn door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen werden erkend voor het verstrekken van hypothecaire kredieten. Voor de niet opeisbaar gestelde contracten is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde contracten het onmiddellijk eisbare bedrag NIET-GEREGULARISEERDE ACHTERSTALLIGE HYPOTHECAIRE KREDIETEN T.O.V. HET TOTAAL VAN DE UITSTAANDE HYPOTHECAIRE KREDIETEN (toestand einde periode - procenten) 3 2 aantal bedrag Bron: berekeningen op basis van de gegevens van de Centrale. 2

24 2.3 GEREGISTREERDE PERSONEN 2.3. VERDELING VOLGENS HET AANTAL GEREGISTREERDE CONTRACTEN TOTAAL VAN DE CONTRACTEN (toestand einde periode - eenheden en procenten) Aantal geregistreerde personen voor één contract twee contracten drie contracten vier contracten vijf contracten en meer (45,0 %) (26,2 %) (4,0 %) (7,2 %) (7,6 %) (43,8 %) (26,3 %) (4,5 %) (7,6 %) (7,8 %) (43, %) (26,3 %) (4,9 %) (7,9 %) (7,8 %) (toestand einde periode) ,9% 7,8% 4,9% 43,% 26,3% contract 2 contracten 3 contracten 4 contracten 5 contracten en meer 22

25 ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN (toestand einde periode - eenheden en procenten) Aantal geregistreerde personen voor één contract twee contracten drie contracten vier contracten vijf contracten en meer (63,7 %) (9,9 %) 3 45 (7,9 %) (3,6 %) (4,9 %) (63,9 %) (9,8 %) (7,8 %) (3,6 %) (4,9 %) (6,6 %) (20,7 %) (8,4 %) (3,9 %) 9 2 (5,4 %) (6,6 %) (20,4 %) (8,4 %) 3 98 (4,0 %) (5,6 %) (6,6 %) (20,5 %) (8,5 %) 3 55 (3,9 %) (5,5 %) (toestand einde periode) ,5% 3,9% 5,5% 20,5% 6,6% contract 2 contracten 3 contracten 4 contracten 5 contracten en meer 23

26 2.3.2 UITSPLITSING VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN VOLGENS KREDIETVORM TOTAAL VAN DE CONTRACTEN (toestand einde periode - eenheden en procenten) Personen met minstens één lening op afbetaling verkoop op afbetaling financieringshuur kredietopening consumentenkrediet hypothecair krediet (37,9 %) (0,2 %) 3 85 (0, %) (5,9 %) (74,0 %) (57,7 %) Personen met minstens één lening op afbetaling, verkoop op afbetaling, financieringshuur of kredietopening AANDEEL VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN IN DE BEVOLKING, UITGESPLITST VOLGENS KREDIETVORM (TOTAAL VAN DE CONTRACTEN) (toestand eind procenten) , 30 28, 3, ,5 0 5,6 0 0, Lening op afbetaling Verkoop op afbetaling Financieringshuur Kredietopening Consumentenkrediet Hypothecair krediet Bron: berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). 24

27 ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN (toestand einde periode - eenheden en procenten) Personen met minstens één lening op afbetaling verkoop op afbetaling financieringshuur kredietopening consumentenkrediet hypothecair krediet (53,2 %) 53 7 (5,5 %) (, %) (46,0 %) (89,6 %) (8,3 %) Personen met minstens één achterstallige lening op afbetaling, verkoop op afbetaling, financieringshuur of kredietopening AANDEEL VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN IN DE BEVOLKING, UITGESPLITST VOLGENS KREDIETVORM (ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN) (toestand eind procenten) 5 4 3, ,2,9 0,6 0,8 0, 0 Lening op afbetaling Verkoop op afbetaling Financieringshuur Kredietopening Consumentenkrediet Hypothecair krediet Bron: berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). 25

28 2.3.3 UITSPLITSING VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE TOTAAL VAN DE CONTRACTEN (toestand einde periode - eenheden en procenten) 8-24 jaar jaar jaar jaar jaar 65 jaar en meer TOTAAL (4,2 %) (22, %) (29,5 %) (23,5 %) (3, %) (7,6 %) (4,0 %) (2,4 %) (29,0 %) (23,9 %) (3,7 %) (8,0 %) (3,9 %) (2,2 %) (28,7 %) (24, %) (4, %) (8,0 %) AANDEEL VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN IN DE BEVOLKING, UITGESPLITST PER LEEFTIJDSCATEGORIE (TOTAAL VAN DE CONTRACTEN) (toestand eind procenten) ,2 80,0 73, ,8 per leeftijdscategorie gemiddeld 54, 20 9,6 20, Bron: berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). 26

29 ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN (toestand einde periode - eenheden en procenten) 8-24 jaar jaar jaar jaar jaar 65 jaar en meer TOTAAL (5,3 %) 802 (28, %) (3,3 %) (22,0 %) (9, %) (4,2 %) (5,5 %) (27,5 %) (3,0 %) (22, %) (9,5 %) (4,4 %) (5,8 %) (27, %) (30,0 %) (22,4 %) (0, %) 6 56 (4,6 %) (5,7 %) (27,2 %) (29,7 %) (22,5 %) (0,3 %) (4,6 %) (5,5 %) (27,0 %) (29,6 %) (22,7 %) (0,6 %) (4,6 %) AANDEEL VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN IN DE BEVOLKING, UITGESPLITST PER LEEFTIJDSCATEGORIE (ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN) (toestand eind procenten) 0 8 6,7 6,4 6 5,3 per leeftijdscategorie 4 3,2 gemiddeld 4,2 2 2, 0, Bron: berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). 27

30 2.3.4 SPREIDING VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN OVER DE ADMINISTRATIEVE ARRONDISSEMENTEN EN PROVINCIES TOTAAL VAN DE CONTRACTEN (toestand eind 2005) Arrondissement Provincie Aantal geregistreerde personen Aandeel in het totaal van de geregistreerde personen (procenten) Aandeel van de geregistreerde personen in de bevolking (procenten) Antwerpen ,6 5,0 Mechelen ,8 50,5 Turnhout ,6 48,9 Provincie Antwerpen , 50,4 Halle-Vilvoorde ,5 55,0 Leuven ,3 50,9 Provincie Vlaams-Brabant ,8 53, Nijvel ,8 60,6 Provincie Waals-Brabant ,8 60,6 Aat ,8 59,5 Bergen ,7 60,6 Charleroi ,6 62,4 Doornik ,4 56,3 Moeskroen ,7 55,6 Thuin 7 087,6 62,2 Zinnik 84 62,9 6,8 Provincie Henegouwen ,7 60,7 Borgworm ,8 63,3 Hoei , 62,9 Luik , 58,6 Verviers ,5 53,2 Provincie Luik ,5 57,9 Hasselt ,9 54,9 Maaseik ,0 5,0 Tongeren ,8 52,4 Provincie Limburg ,7 53,2 Het betreft de meerderjarige bevolking per arrondissement en per provincie; bron: berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). 28

31 TOTAAL VAN DE CONTRACTEN (vervolg) (toestand eind 2005) Arrondissement Provincie Aantal geregistreerde personen Aandeel in het totaal van de geregistreerde personen (procenten) Aandeel van de geregistreerde personen in de bevolking (procenten) Aarlen ,5 58,6 Bastenaken ,4 58, Marche-en-Famenne ,5 62,0 Neufchâteau ,6 57,6 Virton ,5 58,8 Provincie Luxemburg ,6 59,0 Dinant 47 25, 60,3 Namen ,0 60,4 Philippeville ,7 63, Provincie Namen ,8 60,8 Aalst 239 2,5 5,8 Dendermonde 76 08,7 50,7 Eeklo ,7 48,2 Gent ,5 50,3 Oudenaarde ,0 50, Sint-Niklaas , 50,9 Provincie Oost-Vlaanderen ,5 50,6 Brugge ,5 49,3 Diksmuide ,4 46,2 Ieper ,9 47,5 Kortrijk ,5 50,0 Oostende ,4 50,6 Roeselare ,3 49,6 Tielt ,7 46,8 Veurne ,5 49,3 Provincie West-Vlaanderen , 49,2 Brussel-Hoofdstad ,5 48,2 Verblijfplaats in het buitenland , - TOTAAL ,0 54, 2 Het betreft de meerderjarige bevolking per arrondissement en per provincie; bron: berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). Het betreft personen die op het ogenblik van het afsluiten van de kredietovereenkomst in België verbleven. 29

32 ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN (toestand eind 2005) Arrondissement Provincie Aantal geregistreerde personen Aandeel in het totaal van de geregistreerde personen (procenten) Aandeel van de geregistreerde personen in de bevolking (procenten) Antwerpen ,9 3,2 Mechelen 6 594,9 2,7 Turnhout ,0 2, Provincie Antwerpen ,9 2,8 Halle-Vilvoorde 085 3,2 2,5 Leuven ,6 2,4 Provincie Vlaams-Brabant ,8 2,4 Nijvel ,0 3,7 Provincie Waals-Brabant ,0 3,7 Aat 3 56,0 5,6 Bergen ,9 6,9 Charleroi ,2 8,5 Doornik 6 034,8 5,4 Moeskroen 3 367,0 6,2 Thuin , 6,4 Zinnik ,6 6,5 Provincie Henegouwen ,6 7,0 Borgworm ,8 4,9 Hoei 4 599,3 5,8 Luik ,0 6,6 Verviers ,6 4,4 Provincie Luik ,8 5,8 Hasselt ,9 3,2 Maaseik 3 982,2 2,3 Tongeren 4 672,4 3,0 Provincie Limburg ,4 2,9 Het betreft de meerderjarige bevolking per arrondissement en per provincie; bron: berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). 30

33 ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN (vervolg) (toestand eind 2005) Arrondissement Provincie Aantal geregistreerde personen Aandeel in het totaal van de geregistreerde personen (procenten) Aandeel van de geregistreerde personen in de bevolking (procenten) Aarlen 875 0,5 4,5 Bastenaken 470 0,4 4,7 Marche-en-Famenne ,7 6,0 Neufchâteau ,6 4,9 Virton 565 0,5 4,2 Provincie Luxemburg ,7 4,9 Dinant 4 660,4 5,9 Namen ,8 5,8 Philippeville ,9 6,3 Provincie Namen ,0 5,9 Aalst ,0 3,2 Dendermonde 4 607,3 3, Eeklo 88 0,5 2,8 Gent 747 3,4 2,9 Oudenaarde ,8 2,9 Sint-Niklaas 5 45,5 2,9 Provincie Oost-Vlaanderen ,6 3,0 Brugge 6 35,8 2,8 Diksmuide 975 0,3 2,6 Ieper ,6 2,6 Kortrijk 6 340,8 2,9 Oostende 5 060,5 4,2 Roeselare ,8 2,6 Tielt 423 0,4 2,0 Veurne 590 0,5 3,3 Provincie West-Vlaanderen ,7 2,9 Brussel-Hoofdstad 39 3,5 5,0 Verblijfplaats in het buitenland ,0 - TOTAAL ,0 4,2 2 Het betreft de meerderjarige bevolking per arrondissement en per provincie; bron: berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). Het betreft personen die op het ogenblik van het afsluiten van de kredietovereenkomst in België verbleven. 3

34 2.4 GEREGISTREERDE BERICHTEN VAN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING 2.4. VERDELING PER GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT (toestand eind eenheden) Gemelde berichten van toelaatbaarheid Griffies van de rechtbanken van eerste aanleg Totaal waarvan berichten die aanleiding hebben gegeven tot de melding van een minnelijke regeling gerechtelijke regeling Aarlen Antwerpen Bergen Brugge Brussel Charleroi Dendermonde Dinant Doornik Eupen Gent Hasselt Hoei Ieper Kortrijk Leuven Luik Marche-en-Famenne Mechelen Namen Neufchâteau Nijvel Oudenaarde Tongeren Turnhout Verviers Veurne TOTAAL Waarvan collectieve schuldenregelingen die personen betreffen waarvoor geen enkele kredietovereenkomst in de Centrale geregistreerd werd. 32

35 2.4.2 JAARLIJKSE EVOLUTIE (toestand einde periode - eenheden) Gemelde berichten van toelaatbaarheid Totaal waarvan berichten die aanleiding hebben gegeven tot de melding van minnelijke regeling gerechtelijke regeling (toestand einde periode - eenheden) Berichten van toelaatbaarheid

36 2.5 RAADPLEGINGEN DOOR DE KREDIETGEVERS 2.5. INDIVIDUELE RAADPLEGINGEN (toestand einde periode) Aantal Nietgeregistreerde personen (procenten) Personen geregistreerd zonder betalingsachterstand 2 (procenten) Personen geregistreerd met betalingsachterstand 3 (procenten) ,0-7, ,0-7, ,5 58,6 6, ,5 65,2 7, ,8 66,9 7, Antwoorden waarbij de persoon waarop wordt geraadpleegd, niet geregistreerd is in de Centrale. Antwoorden waarbij de persoon waarop wordt geraadpleegd, zonder betalingsachterstand geregistreerd is in de Centrale. Antwoorden waarbij de persoon waarop wordt geraadpleegd, met minstens één betalingsachterstand geregistreerd is in de Centrale. Sinds juni 2003 worden ook de personen met kredietovereenkomsten zonder betalingsachterstand geregistreerd, hetgeen de daling verklaart van het percentage raadplegingen dat betrekking heeft op nietgeregistreerde personen GEGROEPEERDE RAADPLEGINGEN (toestand einde periode) Aantal Nietgeregistreerde personen (procenten) Personen geregistreerd zonder betalingsachterstand 2 (procenten) Personen geregistreerd met betalingsachterstand 3 (procenten) , 82,5 6,4 2 3 Antwoorden waarbij de persoon waarop wordt geraadpleegd, niet geregistreerd is in de Centrale. Antwoorden waarbij de persoon waarop wordt geraadpleegd, zonder betalingsachterstand geregistreerd is in de Centrale. Antwoorden waarbij de persoon waarop wordt geraadpleegd, met minstens één betalingsachterstand geregistreerd is in de Centrale. 34

37 2.5.3 AANTAL INDIVIDUELE RAADPLEGINGEN PER DAG (daggemiddelde - eenheden) werkdagen zaterdagen en bankholidays 2.6 INFORMATIEVERSTREKKING AAN PARTICULIEREN IN HET KADER VAN DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER (toestand einde periode - eenheden) Aantal schriftelijke kennisgevingen bij de registratie van een eerste wanbetaling Aantal aanvragen tot inzage De toename van het aantal schriftelijke kennisgevingen is het gevolg van technische factoren verbonden met de inwerkingtreding van de positieve Centrale. 35

38 3. METHODOLOGISCHE NOTA Op juni 2003 onderging de Centrale voor kredieten aan particulieren een belangrijke verandering ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 0 augustus 200 betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren. Sinds die datum immers registreert de Centrale, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen, de inlichtingen betreffende alle consumenten- en hypothecaire kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden werden afgesloten, alsook de eventuele wanbetalingen die uit deze kredieten voortvloeien; deze registratie is één van de preventiemiddelen tegen de overmatige schuldenlast bij particulieren. Ter herinnering, de Centrale is in werking getreden in 987 en overeenkomstig de destijds geldende wetgeving betrof de registratie enkel de wanbetalingen met betrekking tot de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de persoonlijke leningen op afbetaling. In 993 werd ingevolge de wet van 2 juni 99 op het consumentenkrediet 2 het toepassingsveld van deze "negatieve" registratie verruimd tot alle in die wet bepaalde kredietvormen, namelijk de verkoop op afbetaling, de lening op afbetaling, de financieringshuur en de kredietopening. In de loop van het tweede semester van datzelfde jaar werd ingevolge de nieuwe wet op het hypothecair krediet 3 eveneens gestart met de registratie van de wanbetalingen inzake hypothecaire kredieten. Tenslotte worden sinds januari 999 ook de berichten van collectieve schuldenregeling 4 in het bestand van de Centrale opgenomen. Wanneer een aanvraag tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar wordt verklaard, dient de griffie van de rechtbank van eerste aanleg de Centrale hierover een bericht te sturen. Zodra een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling wordt bereikt, moeten de inlichtingen daaromtrent eveneens worden medegedeeld. Tenzij anders vermeld, omvatten de in de tabellen vermelde aantallen van geregistreerde personen niet de personen die enkel 5 omwille van een collectieve schuldenregeling geregistreerd werden. Koninklijk besluit van 5 april 985 betreffende de registratie van afbetalingscontracten. 2 Wet van 2 juni 99 op het consumentenkrediet, koninklijk besluit van 20 november 992. Worden evenwel niet geregistreerd, de consumentenkredieten: - waarvan het initieel toegekende bedrag lager is dan 200 euro (of BEF vóór januari 2002); - vastgesteld bij authentieke akte en waarvan het initieel toegekende bedrag hoger is dan euro (of BEF vóór januari 2002); - waarbij de consument, voor zover het geen kredietopening betreft, het initieel toegekende bedrag dient terug te betalen binnen een termijn van ten hoogste drie maanden; - waarvan, ingeval het een kredietopening betreft, het toegestane bedrag lager is dan 250 euro (of BEF vóór januari 2002) en terugbetaalbaar is binnen een termijn van drie maanden. 3 Wet van 4 augustus 992 op het hypothecair krediet, koninklijk besluit van januari Wet van 5 juli 998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen; koninklijk besluit van 22 april 999 tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door de Nationale Bank van België en van hun raadpleging door de personen bedoeld in artikel 9, 2, van de wet van 5 juli In 2005 ging het om personen. 36

39 Sinds juni 2003 moeten de kredietgevers volgende inlichtingen meedelen aan de Centrale: a) betreffende de debiteur alsook de eventuele codebiteur: het identificatienummer bij het Rijksregister van de natuurlijke personen, de naam, de eerste voornaam, de geboortedatum, het geslacht en het adres; b) betreffende de kredietovereenkomst: de kredietvorm, het nummer van het contract en - voor de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de financieringshuren: het totale terug te betalen bedrag, het bedrag van de eerste betalingstermijn, het aantal betalingstermijnen, de initiële periodiciteit van de betalingstermijnen, de datum van de eerste en van de laatste betalingstermijn, - voor de kredietopeningen: het bedrag van het krediet, de datum van het afsluiten van het contract en desgevallend de einddatum van het contract, - voor de hypothecaire kredieten: het ontleende bedrag in kapitaal, het bedrag van de eerste vervaldag, het aantal vervaldagen, de initiële periodiciteit van de vervaldagen, de datum van de eerste en van de laatste vervaldag; c) betreffende de wanbetaling: de datum en het bedrag van de achterstand of, in geval van opeisbaarheid, het bedrag en de datum van het verschuldigd blijvend debetsaldo. De criteria die aanleiding geven tot de registratie van wanbetalingen die voortvloeien uit kredietovereenkomsten, zijn de volgende: a) voor de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de financieringshuren: - wanneer drie termijnbedragen op hun vervaldag niet of onvolledig zijn betaald, of - wanneer een vervallen termijnbedrag gedurende drie maanden niet of onvolledig is betaald, of - wanneer de nog te vervallen termijnbedragen onmiddellijk opeisbaar geworden zijn; b) voor de kredietopeningen: - wanneer een ongeoorloofde debetstand niet is aangezuiverd binnen drie maanden vanaf de datum waarop de kredietgever hiertoe schriftelijk heeft verzocht; c) voor de hypothecaire kredieten: - wanneer een verschuldigd bedrag niet of onvolledig is betaald binnen drie maanden na de vervaldag, of - wanneer een verschuldigd bedrag niet of onvolledig is betaald binnen één maand na de ingebrekestelling via aangetekend schrijven. Het betreft: - de instellingen en personen erkend door de FOD Economie voor het verlenen van consumentenkredieten (kredietinstellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, verkopers op afbetaling, postorderbedrijven, financieringsmaatschappijen en ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur); - de instellingen toegelaten door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen voor het toekennen van hypothecaire kredieten. 37

40 De kredietgevers hebben tevens de verplichting de vervroegde terugbetaling of de opzegging van kredietopeningen aan de Centrale te melden alsook, ingeval een wanbetaling geregistreerd werd, de evolutie van de debetstand en de eventuele regularisatie van het contract. De bewaartermijnen van de gegevens zijn de volgende: - voor de kredietovereenkomst zonder wanbetaling: drie maanden en acht werkdagen na de einddatum van de kredietovereenkomst; - voor de wanbetaling: niet-geregulariseerd: tien jaar vanaf de datum van de eerste registratie van de wanbetaling; geregulariseerd: in principe één jaar vanaf de datum van regularisatie. Deze termijn mag in geen enkel geval leiden tot een overschrijding van de bewaartermijn van tien jaar die berekend wordt vanaf de datum van de eerste registratie van de wanbetaling. Bij het verstrijken van deze termijnen worden de gegevens onverwijld verwijderd uit het bestand. De in de Centrale opgenomen inlichtingen dienen door de kredietgever verplicht te worden geraadpleegd: - vóór het afsluiten of wijzigen van een consumenten- of hypothecaire kredietovereenkomst die onderworpen is aan de nieuwe wet op de Centrale voor kredieten aan particulieren; - voorafgaand aan het ter beschikking stellen van een betaalkaart. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de in de Centrale geregistreerde persoon wordt door volgende maatregelen gewaarborgd. Deze persoon: - wordt in kennis gesteld van de registratie van de gegevens door een specifieke melding in de tekst van de afgesloten kredietovereenkomst; - wordt persoonlijk per brief in kennis gesteld van de eerste registratie van een wanbetaling op zijn naam in het bestand; - kan kosteloos en persoonlijk inzage krijgen in de op zijn naam geregistreerde gegevens; - kan de rechtzetting vragen van gegevens waarvan werd aangetoond dat ze verkeerd waren. Koninklijk besluit van 22 april 999 tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door de Nationale Bank van België en van hun raadpleging door de personen bedoeld in artikel 9, 2, van de wet van 5 juli

1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN

1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN INHOUDSTAFEL. METHODOLOGISCHE NOTA...... 2. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2003... 4 3. STATISTIEKEN 3. SYNTHESE 3.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 8 3..2 Aantal geregistreerde personen

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE DECEMBER 2002 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2002... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en...

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE Bijgewerkte gegevens op 30/06/200 DECEMBER 2000 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2000... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2..

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2015 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2016 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2008 Sommige tabellen van dit verslag werden aangevuld op 30 juni 2009 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2010 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2012 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens oktober 212 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 211-1 212-1 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 5.462.345 6.223.412

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 213 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 212-8 213-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.216.65 6.242.148

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 215 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 214-8 215-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.243.845

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren

Centrale voor kredieten aan particulieren Brussel, 16 oktober 2013 Peter NEEFS Rol & belang van CKP Is CKP een wondermiddel? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat er geen wanbetalingen meer zijn? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat de overmatige schuldenlast

Nadere informatie

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2010 1 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.)

DE RECHTEN VAN DE PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.) KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DE RECHTEN VAN DE PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.)

Nadere informatie

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Januari 2013 Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Analyse uitgevoerd voor het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DE RECHTEN VAN PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.) Wet

Nadere informatie

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Oktober 2012 Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Analyse uitgevoerd door het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

THEMA IV.1. Tuberculose

THEMA IV.1. Tuberculose THEMA IV.1. Tuberculose Specifieke selectiecriteria Voor deze selectie van tuberculose-verblijven worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN De opleidingen worden aangeboden door alle universiteiten, behalve door UHasselt. De opleiding politieke & sociale

Nadere informatie

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG FAMIFED Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG 2013 Geografische spreiding van de kinderbijslag 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal agentschap voor

Nadere informatie

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2011 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hoeveel personen in België hebben te kampen met overmatige schuldenlast? In 2007 waren 338.933 personen

Nadere informatie

Bronnen. Symbolen en afkortingen

Bronnen. Symbolen en afkortingen - 1 - Bronnen Tot 1989 waren de gepubliceerde cijfers inzake het bevolkingsaantal gesteund op de gegevens uit het bevolkingsbestand, beheerd door CEVI. Deze gegevens werden ook aangegeven aan het Nationaal

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-29), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

THEMA V.1. Prostatectomie

THEMA V.1. Prostatectomie THEMA V.1. Prostatectomie Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

BEROEPSVERENIGING VAN HET KREDIET

BEROEPSVERENIGING VAN HET KREDIET Big brother zit overal! Heel wat instellingen, personen of organisaties nemen het niet zo nauw met de privacy van de burgers. De Liga heeft een aantal kandidaten op een rijtje gezet die het recht op privacy

Nadere informatie

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen tewerkgesteld in een beschutte werkplaats - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden) (*) - Mannen

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat wij de eer hebben aan de handtekening van Uwe Majesteit voor te leggen regelt de uitvoering van de wet van 24 maart 2003 tot wijziging van de wet van 12 juni

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1. KERNCIJFERS GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER

INHOUDSTAFEL 1. KERNCIJFERS GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER Geografische statistiek telling 2008 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 2 1. KERNCIJFERS GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER 2007...5 2. EVOLUTIE VAN HET AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN PER ARRONDISSEMENT 2000-2007...18

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2).

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal geregistreerde gevallen van hepatitis A (1994-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

MZG 2011 in beeld Pathologienatlas. Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen

MZG 2011 in beeld Pathologienatlas. Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen MZG 2011 in beeld Pathologienatlas Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen I. Algemeen gedeelte MZG 2011 in beeld Inhoudsopgave Methodologie en Bevolking per arrondissement

Nadere informatie

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2).

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van infecties met het (1996-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling van

Nadere informatie

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor bedrijven vaak de grootste financiële investering ooit

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

II, 2002. - 10 2001 3, 1, 3, 2, 4, 7, 8, 1, 9 34; 20 1992 11 1993 31 1994; 22 2001; 18 2001; 7 2001; 33.079/1 23 2002, 84, 1, : HOOFDSTUK I.

II, 2002. - 10 2001 3, 1, 3, 2, 4, 7, 8, 1, 9 34; 20 1992 11 1993 31 1994; 22 2001; 18 2001; 7 2001; 33.079/1 23 2002, 84, 1, : HOOFDSTUK I. 1. 7 JULI 2002. - Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden)

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-1), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION ethodologische nota note methodologique - zie m voir II - 73 Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION Totaal aantal rechthebbenden op basis van arbeidsprestaties-

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van R.S.V.-infecties (1996-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van R.S.V.-infecties (1996-21), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Persbericht 21 april

Nadere informatie

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen vrijgesteld van inschrijving (*) - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS ethodologische

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j j j j j j j j j. 96 > 65 j.

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j j j j j j j j j. 96 > 65 j. Referentielaboratorium Brussel Inleiding De resultaten in de onderstaande tabel zijn gebaseerd op patiënten van wie : een staal naar het referentielaboratorium is verstuurd (U.C.L. - Brussel) voor diagnose;

Nadere informatie

Workshop consumentenkredieten

Workshop consumentenkredieten Workshop consumentenkredieten Inspiratiedag financiële vorming Maandag 26 oktober 2015 Inhoud van de workshop I. Korte toelichting II. Concrete voorbeelden III. (Overmatige) schuldenlast IV. Vragen en

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-22), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 25/2010 van 1 september 2010 Betreft: Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van verschillende besluiten betreffende registratie van persoonsgegevens ingevolge

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2004-2007 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Krediet en problematische schuldenlast: welke geografische verschillen? R. Duvivier

Krediet en problematische schuldenlast: welke geografische verschillen? R. Duvivier Krediet en problematische schuldenlast: welke geografische verschillen? R. Duvivier Samenvatting: In dit artikel zullen we in de eerste plaats aantonen dat inwoners van bepaalde delen van het land meer

Nadere informatie

Demografie van ondernemingen

Demografie van ondernemingen Demografie van ondernemingen Fabienne Verduyn Inleiding In dit artikel worden de demografische ontwikkelingen van de Belgische ondernemingen geanalyseerd voor de periode 2001 tot en met. Net zoals in de

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 11 1 Te gelegener tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 De regionale inkomensverschillen onder de loep Hoe verhoudt de inkomensevolutie zich ten opzichte van de inflatie? In welke regio liggen de gemiddelde inkomens het

Nadere informatie

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000 Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal 2001-4 de kwartaal 2000 Het aantal vergoede volledig werklozen kwam in het 4 de kwartaal 2001 gemiddeld uit op 619 617. Dat zijn er 22 349 meer

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid artikel 29;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; 1/5 Advies nr. 35/2008 van 8 oktober2008 Betreft: Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor

Nadere informatie

Renovatiekredieten populairder dan ooit

Renovatiekredieten populairder dan ooit Persbericht Beroepsvereniging van het Krediet Renovatiekredieten populairder dan ooit Brussel, 10/9/2009 De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, heeft haar statistieken inzake hypothecair

Nadere informatie

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4)

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Aalst Gent-Sint-Pieters 12:30 behouden 8677 Aarlen Athus

Nadere informatie

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Persbericht Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Brussel, 7 februari 2012 De belangrijkste vaststellingen voor het volledige jaar 2011: De hypothecaire kredietverlening

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ADVIES Nr 03 / 1999 van 27 januari 1999 O. Ref. : 10 / A / 98 / 030 / 10 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door

Nadere informatie

10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. 10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. HOOFDSTUK I. Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Nadere informatie

7 JULI 2002. Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

7 JULI 2002. Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. 7 JULI 2002. Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. HOOFDSTUK I. - Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1 de wet :

Nadere informatie

Schuld op consumptief krediet in 2005 gedaald, roodstand toegenomen

Schuld op consumptief krediet in 2005 gedaald, roodstand toegenomen Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 22 september 26 Schuld op consumptief krediet in 2 gedaald, roodstand toegenomen ir. M.E. van Agtmaal-Wobma Centraal Bureau voor de Statistiek,

Nadere informatie

K het nummer van volgorde aanduidt van een kredietopneming, waarbij 1 < of = m;

K het nummer van volgorde aanduidt van een kredietopneming, waarbij 1 < of = m; 22 MEI 2000. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art.

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. 14 20 HR/ROI) mdc 04/07/2017 - Minimum 3 mandatarissen per provinciale

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Persbericht Vincent Van Quickenborne www.quickonomie.be Onderwerp Senaat keurt verstrenging regels consumentenkrediet op de valreep goed Datum 6 mei 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

THEMA V.2. HYSTERECTOMIE

THEMA V.2. HYSTERECTOMIE THEMA V.2. HYSTERECTOMIE Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium gebaseerd

Nadere informatie

Schuldenlast van de gezinnen: het wordt er niet beter op...

Schuldenlast van de gezinnen: het wordt er niet beter op... Advertentie Home België Wereld Lokaal Opinie Traag maar diep Column WatMet? Video Blogs Shop Economie Milieu Politiek Cultuur Samenleving Media Europa Afrika Amerika's Azië & Oceanië BELGIË - NIEUWS donderdag

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december n 27 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0

Nadere informatie

Eindtermen Kredietbemiddeling

Eindtermen Kredietbemiddeling Kredietbemiddeling Module 1 Algemene beginselen van de kredietbemiddeling Deel 1 De financiële en juridische omgeving Professionele kennis en 1. Kredietgevers en kredietbemiddelaars 2. Organen voor toezicht,

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

hfl1 1111(1 II II (fit! lii II ((III II II 11111

hfl1 1111(1 II II (fit! lii II ((III II II 11111 4t..i. u.4s. Conspondentieadzes: Warandebeig 3- B-1000 Brussel - 00643665/41403 De heer JEAN MARC VAN BELLE Straatje 21 8510 BELLEGEM FORTIS BANK Soud partners, flexible solutions Datum 11 mei 2005 Raf.

Nadere informatie

Sociaal-economische analyse van de Vlaamse milieu-industrie

Sociaal-economische analyse van de Vlaamse milieu-industrie Sociaal-economische analyse van de Vlaamse milieu-industrie Aanvullende regionale analyse RAPPORT Brussel, 9 februari 2000 1 D/2000/4665/4 Gedrukt door Goekint Graphics 2 INHOUD 1. Inleiding 9 2. Beschrijvend

Nadere informatie

Hypothecair krediet: duurzame groei

Hypothecair krediet: duurzame groei Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet: duurzame groei Brussel, 6 mei 2011 In het eerste trimester van 2011 werden 24% meer hypothecaire kredieten verstrekt dan in het eerste

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen worden de betrekkingen tussen Fortis Bank nv, hierna ook genoemd de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie