Specifieke Lerarenopleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specifieke Lerarenopleiding 2014-2015"

Transcriptie

1 Specifieke Lerarenopleiding Deel 1: programma s en trajecten Fortstraat Oudenaarde

2 INHOUD CONCEPT EN VISIE 2 SLO: voor wie? 2 Onze troeven 3 Het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen AUGent 3 Programma s en trajecten, praktische info en vakfiches 3 MISSIE 5 De opleidingsdoelstellingen 6 I HET REGULIERE PROGRAMMA 8 1 De theorie 8 2 De praktijk binnen de instelling opleidingspraktijk 10 3 De praktijk buiten de instelling preservicepraktijk 11 A De observatiestage 11 B De hoofdstage 11 4 Het reguliere modeltraject: voorbeelden 12 II HET LIO-PROGRAMMA 16 1 De theorie 16 2 De inservicestage 16 3 Het LIO-modeltraject: voorbeeld 17 III HET BRUGPROGRAMMA 20 TABELLEN Tabel 1: theorievakken 8 Tabel 2: lestijden theorievakken (contactonderwijs) 9 Tabel 3: praktijkvakken 10 Tabel 4: preservicestage, onderdeel observatiestage 11 Tabel 5: preservicestage, onderdeel hoofdstage 11 Tabel 6: Modeltraject: je start in september en je volgt traject HO. 12 Tabel 7: Modeltraject: je start in september en je volgt traject HSO. 13 Tabel 8: Modeltraject: je start in februari en je volgt traject HO. 14 Tabel 9: Modeltraject: je start in februari en je volgt traject HSO. 15 Tabel 10: opleidingssessies LIO 16 Tabel 11: preservicestage, onderdeel vakdidactische studie 17 Tabel 12: opleidingspraktijk, onderdeel ICT in het onderwijs 17 Tabel 13: Modeltraject: je start in september en je volgt traject LIO. 18 Tabel 14: Modeltraject: je start in februari en je volgt traject LIO. 19 Tabel 15: inhoud brugprogramma 20 Tabel 16: Modeltraject: je start in september en je volgt het brugtraject. 21 Tabel 17: Modeltraject: je start in februari en je volgt het brugtraject. 21 1

3 CONCEPT en VISIE SLO: voor wie? De Specifieke Lerarenopleiding (decreet lerarenopleiding, december 2006, voorheen D-cursus, GPBopleiding) is een opleiding voor cursisten die al in het bezit zijn van een basisdiploma (hoger onderwijs) en/of die een aantal jaren beroepservaring hebben in een bepaald vakgebied (diploma secundair of niet-secundair onderwijs). In principe bereidt deze studie voor op een ambt in het secundair onderwijs. Maar ook voor het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs of het lesgeven buiten het reguliere onderwijs bewijst ze haar nut. De opleiding is een aanvulling op de al verworven theoretische of praktische kennis van de cursisten. Ze leert u die kennis gebruiken in een klassituatie en in een schoolsituatie. In de opleiding wordt dus geen specifiek vak aangeleerd. De aandacht gaat hoofdzakelijk naar het pedagogisch-didactische aspect van het leraarschap ( leren leerkracht worden ). Op grond van het basisdiploma of de beroepservaring wordt er bepaald in welke vakken en op welke niveaus de cursisten mogen lesgeven (zie hiervoor: Om de opleiding te kunnen aanvangen en deze met succes te kunnen doorlopen, dienen cursisten over een aantal competenties te beschikken: Taalvaardigheid: het beheersen van basisvaardigheden op het vlak van lezen, schrijven, spreken en luisteren. 1 Computervaardigheden: het kunnen werken met internet en . Het kunnen maken van een tekstbestand. 1 Vakbekwaamheid: over de vereiste vakkennis beschikken. Attitudes zoals zelfstandig kunnen werken, leergierigheid en verantwoordelijkheidszin. Kandidaten voor de SLO hebben bij aanvang van hun opleiding meestal een voltijdse job tijdens de normale werkuren. 1 Op basis van een screening wordt advies gegeven om eventuele tekorten weg te werken. Hiervoor werden o.a. aparte modules opgezet. 2

4 Onze troeven Je verwerft op het einde van de opleiding het volwaardige diploma van leraar. Flexibiliteit: Je beslist grotendeels zelf over de opleidingsduur. Deze bedraagt minstens 1,5 jaar en is onbeperkt in tijd. Je bepaalt zelf de instapmomenten: je start de cursus in september of in februari. Je bepaalt zelf de stagemomenten. In hét CVO De Vlaamse Ardennen moet je niet voor elk vak apart stage lopen. De stage is op maat van de cursist geschreven en bestaat uit 2 grote delen: de observatiestage, waarin je kennis maakt met alle aspecten van de onderwijswereld en de hoofdstage, waarin je zelf voor de klas staat. Het grote voordeel van dit systeem is dat je zelf volledig het stageritme bepaalt. Je kan op basis van een EVK/EVC 2 -procedure volledige vrijstellingen bekomen (zonder vervangtaken). Heb je al een onderwijsopdracht, dan kom je misschien in aanmerking voor een LIO-baan (leraar-in-opleiding). Een LIO-baan verleent je automatisch recht op een aantal vrijstellingen: je volgt een vervangende (en verkorte) opleiding. Bezit je geen diploma secundair onderwijs, dan kan je via een brugprogramma ook de lerarenopleiding volgen. Het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Augent Op initiatief van de Associatie Universiteit Gent (AUGent) hebben een aantal instellingen in de regio West- en Oost-Vlaanderen het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen AUGent opgericht. Het CVO De Vlaamse Ardennen neemt actief deel aan dit samenwerkingsverband. Dit biedt een garantie op het vlak van de organisatie en de kwaliteitszorg van de lerarenopleiding aan hét CVO. De andere leden van het expertisenetwerk zijn: Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool, Hogeschool West-Vlaanderen, CVO-IVV de Avondschool (Centrum voor Volwassenenonderwijs - Instituut voor Volwassenenvorming de Avondschool Pantha Rei, Gent), CVO-KISP (Centrum voor Volwassenenonderwijs - Katholiek Instituut voor Sociale Promotie, Gent), CVO IVO Brugge, t Perspectief PCVO (Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs, Gent). Programma s en trajecten, praktische info en vakfiches Je kan 3 programma s volgen: het reguliere programma, het LIO-programma en het brugprogramma. Aan deze programma s zijn telkens modeltrajecten gekoppeld. Je kan je programma binnen bepaalde grenzen evenwel ook zelf samenstellen in samenspraak met de opleidingscoördinator. 2 EVK/EVC: eerder verworven kwalificatie/eerder verworven competentie 3

5 In het 1 ste deel van deze brochure geven wij een overzicht van de programma s en de trajectmogelijkheden aan het hét CVO De Vlaamse Ardennen. In het 2 de deel geven wij praktische info. Een inhoudelijke bespreking van vakken en opleidingsonderdelen vind je in het 3 de deel, de vakfiches. 4

6 MISSIE Hét CVO De Vlaamse Ardennen organiseert een specifieke lerarenopleiding die leidt tot het diploma van leraar. De organisatie van de opleiding is gebaseerd op het decreet betreffende het volwassenenonderwijs en het decreet op de lerarenopleiding. De specifieke lerarenopleiding richt zich tot volwassenen met een basisdiploma dat kan aanleiding geven tot het uitoefenen van het beroep van leraar, mits het behalen van het diploma van leraar. In de specifieke lerarenopleiding wordt het beroepsprofiel van de leraar secundair onderwijs als uitgangspunt genomen. Dit geeft richting aan het programma van de opleiding dat de startvaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van het beroep centraal stelt. Door de modulaire organisatie is flexibilisering van het opleidingstraject mogelijk. Er is een modeltraject dat voor elke cursist individueel aangepast kan worden. De specifieke lerarenopleiding maakt actief deel uit van het expertisenetwerk lerarenopleidingen AUGent. Samen met cvo s uit heel Vlaanderen vormt hét CVO ook het samenwerkingsverband Specifieke Lerarenopleidingen aan Centra Voor Volwassenenonderwijs (SLOVO). Als onderwijsinstelling van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap engageert hét CVO De Vlaamse Ardennen zich er toe om binnen onze regio dé leeromgeving te zijn die: 1. zich richt tot alle volwassenen zonder onderscheid van geslacht, afkomst, aard of overtuiging 2. stimulerend en attractief is voor alle deelnemers 3. veiligheid in al zijn aspecten voorop stelt 4. iedere cursist de mogelijkheid biedt het beste uit zichzelf te halen 5. de cursist kans biedt om de huidige of toekomstige loopbaan te versterken, de persoonlijke ontwikkeling te verhogen en de maatschappelijke integratie te bevorderen 6. rekening houdt met de verschillen en de reële leerbehoeften van elke cursist 7. attractieve vormen van leren ontwikkelt, waarin de cursist zelf een actieve rol speelt en waarin theorie en praktijk zoveel mogelijk zijn geïntegreerd 8. sterk gericht is op verwerving van competenties, zowel vakinhoudelijke en leercompetenties als sociale en communicatieve competenties 9. werk maakt van de begeleiding van de cursisten 10. kwaliteit nastreeft in alle activiteiten 5

7 De opleidingsdoelstellingen Vernieuwend De opleiding wil zich sterk profileren op het vlak van ICTO (informatie- en communicatietechnologie voor onderwijs). Het is belangrijk dat toekomstige leerkrachten kennismaken met een variëteit aan leermiddelen. Wanneer ze hun opgedane kennis kunnen meenemen naar hun stageschool of toekomstige school kunnen ze hiervan blijk geven. De opleiding kiest dus voor krachtig stimulerende leeromgevingen om maximale ontwikkelingskansen te creëren voor haar cursisten. Praktijkgericht De opleiding wil stevige fundamenten leggen door een degelijk theoretisch kader, maar bouwt even nadrukkelijk verder op de praktijkgerichte component. Tijdens de lessen wordt de link naar de praktijk geëxpliciteerd in voorbeelden, casussen, opdrachten Om een praktijkrelevante opleiding te kunnen bieden, wil de opleiding zoveel mogelijk aansluiten bij de concrete werkomgeving van de beginnende leraar. Dit wordt gedaan vanuit de idee dat mensen die afstuderen onmiddellijk met het nodige zelfvertrouwen de praktijk moeten kunnen instappen. Voor diegenen die reeds in het onderwijs actief zijn en gelijktijdig de opleiding volgen is de onmiddellijke integratie van de opgedane kennis en inzichten de praktijkgerichte uitdaging. De opleiding biedt hiervoor een actieve, zelfstandige en coöperatieve leer- en werkomgeving. Cursistgericht De opleiding streeft een laagdrempelige omgang tussen lesgevers en cursisten na waardoor een direct en aangenaam contact bevorderd wordt. Op deze manier kunnen cursisten met hun vragen gemakkelijk terecht en kunnen ze adequate feedback krijgen. De gedifferentieerde instroom wordt beantwoord door een gedifferentieerde aanpak van de cursist. Taalzorg (mondeling, schriftelijk als elektronisch) als onderdeel van taalbeleid vormt een belangrijk onderdeel in het kader van de beoogde gedifferentieerde cursistgerichtheid. Cursisten met een zorgvraag (bvb. dyslexie ) kunnen terecht bij de zorgcoördinator. Cursisten krijgen de mogelijkheid tot participatie en er is, zowel mondeling als schriftelijk, een intensieve informatieverstrekking. De opleiding wil de klemtoon leggen op opleiding en begeleiding waarbij het opbouwen van zelfvertrouwen bij de cursist een belangrijk gegeven vormt. Het onderwijs in de opleiding focust daarom op actief leren en het zoekt aansluiting bij het persoonlijk interpretatiekader en de praktijkervaringen van de cursist. Hierbij hoort ook een gepaste begeleiding. De opleiding streeft hiervoor naar een veilige leer- en werkomgeving waarbij een constructieve benadering centraal staat. De instelling erkent dat de opleiding slechts de eerste fase van een professioneel ontwikkelingsproces vormt. De leeromgeving van de aspirant-leraar of beginnend leraar past daarom in een professioneel ontwikkelingsproces, waarbij wordt uitgegaan van een 6

8 perspectief van levenslang leren. Aangezien de opleiding voluit inzet op de ontwikkeling van startcompetenties, richt ze zich op de ontwikkeling van algemene vaardigheden. Deze moeten de beginnende leraar in staat stellen om door te groeien binnen de specifieke context waarin hij of zij terechtkomt. Flexibiliteit Eén van de belangrijkste uitdagingen sinds de hervorming van de lerarenopleiding is het nastreven van een maximale flexibiliteit voor de cursist. Dikwijls gaat het hier om een zijinstromer met een dagtaak. Daarom wordt geopteerd voor een modulair opleidingsmodel op semesterbasis waarbij de cursist zoveel mogelijk zelf zijn traject en de duurtijd ervan kan bepalen. De instelling houdt bovendien rekening met eerder verworven competenties (EVC s) en elders verworven kwalificaties (EVK s). Cursisten kunnen daarom een voorgesteld modeltraject volgen of ze kunnen kiezen voor een geïndividualiseerd traject dat ze in samenspraak met de opleidingscoördinator opstellen. Door in het gehanteerde model de theorie van de praktijk te ontkoppelen kan de cursist zelf, weliswaar in samenspraak met stageplaats én opleidingsinstelling, over het schema en het ritme van zijn stage (preservicetraining) beslissen. Hij kan aldus voor een geleidelijke of simultane aanpak van zijn praktijkopleiding kiezen. 7

9 I HET REGULIERE PROGRAMMA Het gewone of reguliere programma bedraagt 60 studiepunten en bestaat uit theorie en praktijk. Het theoretische gedeelte telt 30 studiepunten. De praktijkcomponent telt eveneens 30 studiepunten. Deze bestaat uit 2 onderdelen van telkens 15 studiepunten: de opleidingspraktijk, dit is de praktijk binnen de instelling én de preservicestage, dit is de praktijk in een stageschool. 1 De theorie De theorie bestaat uit 8 vakken of opleidingseenheden 3 : Tabel 1: theorievakken naam - code onderwijs en maatschappij OMA leraar en verantwoordelijkheden LEV communicatievaardigheid COM taalontwikkelend lesgeven TOL leerlingenbegeleiding LBG klasmanagement KLM onderwijspsychologie OPS algemene didactiek DCA studiepunten De vakken vermeld in de bovenstaande tabel worden aangeboden door middel van gecombineerd onderwijs. Bij gecombineerd onderwijs volgt de cursist deels de lessen (contactonderwijs), en verwerkt hij deels thuis de leerstof. De contactlessen in gecombineerd onderwijs moet je regelmatig bijwonen (twee derde aanwezigheid is vereist). De cursist ontvangt bij de inschrijving een overzichtelijk schema van de lesmomenten. De evaluatie vindt plaats op het einde van het semester. Het uiteindelijke cijfer voor ieder vak is naast het examenresultaat eveneens gebaseerd op permanente evaluatie. 3 Deze vakken of opleidingseenheden zijn gebundeld in clusters: maatschappelijke en beroepsgerichte competentie (OMA en LEV), psycho-pedagogisch-organisatorische competentie (COM, TOL, LBG, KLM en OPS) en didactische competentie (DCA). 8

10 Tabel 2: lestijden theorievakken (aantal lesuren per week tijdens de contactmomenten) naam - code onderwijs en maatschappij OMA leraar en verantwoordelijkheden LEV communicatievaardigheid COM taalontwikkelend lesgeven TOL leerlingenbegeleiding LBG klasmanagement KLM onderwijspsychologie OPS algemene didactiek DCA lestijden per week

11 2 De praktijk binnen de instelling - opleidingspraktijk Een belangrijk doel van de SLO is een betere voorbereiding van de kandidaat-leraar op de praktijk: de helft van de opleiding komt daarom de praktijk ten goede. In de theoretische vakken word je al voor een belangrijk deel op de toekomstige praktijk voorbereid. Drie opleidingsonderdelen worden evenwel volledig door oefensessies ingevuld: de vakdidactische oefeningen 1 (VDO1), de vakdidactische oefeningen 2 (VDO2) en ICT in het onderwijs (ICTO). Deze opleidingeenheden volg je in hét CVO De Vlaamse Ardennen. Zodoende ben je voldoende gewapend om in het echte werkveld stage te lopen. Tabel 3: Praktijkvakken naam - code studiepunten lestijden per week vakdidactische oefeningen 1 VDO1 6 4 vakdidactische oefeningen 2 VDO2 6 4 De vakken vermeld in de bovenstaande tabel worden allen aangeboden door middel van contactonderwijs. Contactonderwijs is de klassieke onderwijsvorm: de cursist volgt wekelijks les. Ook de praktijklessen moet je regelmatig bijwonen (twee derde aanwezigheid). Bijkomende voorwaarden zijn: om VDO1 te volgen moet je geslaagd zijn voor DCA, of er minstens voor zijn ingeschreven. Je moet geslaagd zijn voor VDO1 om VDO2 te kunnen volgen. naam - code Studiepunten lestijden per week ict in het onderwijs ICTO 3 2 Het vak vermeld in de bovenstaande tabel wordt aangeboden door middel van gecombineerd onderwijs. Bij gecombineerd onderwijs volgt de cursist deels lessen, en verwerkt hij deels thuis de leerstof. De contactlessen in gecombineerd onderwijs moet je regelmatig bijwonen (twee derde aanwezigheid is vereist). De cursist ontvangt bij de inschrijving een overzichtelijk schema van de lesmomenten. De beoordeling van de praktijkvakken gebeurt op basis van permanente evaluatie. 10

12 3 De praktijk buiten de instelling - preservicepraktijk De helft van de praktijk bestaat uit stage die je in één of meerdere onderwijsinstellingen loopt. Om aan de vereisten inzake praktijkervaring te voldoen, wordt deze preservicestage in 2 delen opgesplitst: de observatiestage en de hoofdstage. A. De observatiestage 4 De observatiestage is in onze instelling niet gekoppeld aan elk vak, maar is geclusterd in 2 eenheden: vakdidactische studie (VDS) en onderwijs-/onderzoeksopdrachten (OOP) 5. Je bent m.a.w. niet verplicht om voor elk vak telkens stage te lopen, maar je kan zelf de timing van het stagegebeuren bepalen. Zowel in VDS als in OOP voer je een aantal observatie- en participatieopdrachten uit, maar geef je zelf nog geen les. De stage wordt begeleid door de stagebegeleider van hét CVO en door een personeelslid van de stageschool zelf, de vakmentor. Tabel 4: preservicestage, onderdeel observatiestage naam - code vakdidactische studie VDS onderwijs-/onderzoeksopdrachten OOP studiepunten 3 3 B. De hoofdstage De hoofdstage omvat de opleidingseenheid vakdidactische stage (VDST) 6. Deze stage omvat 25 lessen, waarvan 5 luisterlessen en 20 doe-lessen en een onderzoeksopdracht. Ook deze stage wordt begeleid door de stagebegeleider en de vakmentor. Tabel 5: preservicestage, onderdeel hoofdstage naam - code vakdidactische stage VDST studiepunten 9 4 Het decreet op de lerarenopleidingen hanteert volgende terminologie: observatiestage + hoofdstage = de preservicepraktijk. 5 Zijn net als DCA gebundeld in de cluster didactische competentie. 6 is net als DCA gebundeld in de cluster didactische competentie. 11

13 4 Het reguliere modeltraject: voorbeelden Specifieke Lerarenopleiding hét CVO De Vlaamse Ardennen Als cursist kan je zelf je studietraject individualiseren. Bepalende elementen zijn: Het instapmoment: je kiest om te starten in september 2014 of in februari De lesmomenten: je kiest een weekdag om s avonds les te volgen (dinsdag, woensdag of donderdag) en de zaterdagvoormiddag. De stagemomenten: je bepaalt zelf het stageritme. Naast een geïndividualiseerd traject kan je ook opteren voor een modeltraject. Je kan hierbij kiezen uit 4 modeltrajecten. Tabel 6: Modeltraject: je start in september en je volgt traject HO gedurende 2 jaar of 4 semesters. Beschrijving modeltraject start september 2014 : HOTRAJECT Jaar Semester Eenheid Lesdag Lesuur Kostprijs 2014 S1 DCA (*) Dinsdag 18u20 22u september - OMA/COM(*) Zaterdag 07u55 9u januari COM/TOL (*) Zaterdag 9u40 11u TOL/OMA (*) Zaterdag 11u35 13u Totaal S S2 VDO1 Di/Wo/Do + 18u20 22u KLM/LBG (*) Zaterdag 7u55 9u februari - LBG/KLM (*) Zaterdag 9u40 11u ICTO (*) Zaterdag 11u35 13u juni VDS ( ) Totaal S S1 VDO2 Di/Wo/ Do 18u20 22u september - januari OOP Totaal S S2 OPS (*) Zaterdag 7u55 11u februari - LEV (*) Zaterdag 11u35 13u juni VDST Totaal S (*) gecombineerd onderwijs: lesmomenten zie kalender ( ) afstandonderwijs: geen contacturen 12

14 Tabel 7: Modeltraject: je start in september en je volgt traject HSO gedurende 2 jaar of 4 semesters. Beschrijving modeltraject start september 2014 : HSOTRAJECT Jaar Semester Eenheid Lesdag Lesuur Kostprijs 2014 S1 DCA (*) Donderdag 18u20 22u september - S1 OPS (*) Zaterdag 7u55 11u januari Totaal S S2 VDO1 Di/Wo/Do 18u20 22u ICTO (*) Zaterdag 7u55-9u februari - S2 COM/TOL (*) Zaterdag 9u40 11u S2 TOL/COM (*) Zaterdag 11u35 13u juni S2 VDS ( ) Totaal S S1 VDO2 Di/Wo/Do 18u20 22u september - S1 LEV (*) Zaterdag 9u40 11u januari KLM (*) Zaterdag 11u35 13u OOP Totaal S S2 OMA (*) Zaterdag 9u40 11u februari - LBG (*) Zaterdag 11u35 13u juni VDST Totaal S (*) gecombineerd onderwijs: lesmomenten zie kalender ( ) afstandonderwijs: geen contacturen 13

15 Tabel 8: Modeltraject: je start in februari en je volgt traject HO gedurende 2,5 jaar of 5 semesters. Beschrijving modeltraject start februari 2015 : HOTRAJECT Jaar Semester Eenheid Lesdag Lesuur Kostprijs 2015 februari - juni S2 DCA (*) KLM (*) LBG (*) Dinsdag Zaterdag Zaterdag 18u30 22u 07u55 09u40 09u40 11u LEV (*) Zaterdag 11u35 13u Totaal S september - S1 OMA/COM(*) Zaterdag 07u55 09u COM/TOL (*) Zaterdag 09u40 11u januari TOL/OMA (*) Zaterdag 11u35 13u Totaal S S2 VDO1 Di/Wo/Do + 18u20 22u februari - OPS (*) Zaterdag 07u55 11u juni S2 ICTO (*) Zaterdag 11u35 13u VDS ( ) Totaal S september - januari S1 VDO2 Di/Wo/Do 18u30 22u OOP Totaal S S2 VDST februari - juni Totaal S (*) gecombineerd onderwijs: lesmomenten zie kalender ( ) afstandonderwijs: geen contacturen 14

16 Tabel 9: Modeltraject: je start in februari en je volgt traject HSO gedurende 2,5 jaar of 5 semesters. Beschrijving modeltraject start februari 2015 : HSOTRAJECT Jaar Semester Eenheid Lesdag Lesuur Kostprijs 2015 februari - juni S2 DCA (*) Dinsdag 18u20 22u COM/TOL (*) Zaterdag 09u40 11u TOL/COM (*) Zaterdag 11u35 13u Totaal S september - S1 OPS (*) Zaterdag 7u55 11u januari Totaal S S2 VDO1 Di/Wo/Do 18u20 22u februari - ICTO (*) Zaterdag 7u55-9u S2 OMA (*) Zaterdag 9u40 11u juni LBG (*) Zaterdag 11u35 13u VDS ( ) Totaal S S1 VDO2 Di/Wo/Do 18u20 22u september - S1 LEV (*) Zaterdag 9u40 11u januari KLM (*) Zaterdag 11u35 13u OOP Totaal S S2 VDST februari - juni Totaal S (*) gecombineerd onderwijs: lesmomenten zie kalender ( ) afstandonderwijs: geen contacturen 15

17 II HET LIO-PROGRAMMA Heb je al een job als leraar in het onderwijs, meer bepaald in het secundair onderwijs, in het buitengewoon secundair onderwijs, in het deeltijds kunstonderwijs, in het volwassenenonderwijs of in een centrum voor basiseducatie? Kan je bovendien aantonen dat je: gedurende een volledig schooljaar (bij aanvang in februari = met verlenging in het eerstvolgende schooljaar), minstens 400 uren (dit komt overeen met minstens 10u lesopdracht per week) (60% in CBE), in eenzelfde school presteert? Dan kan je in aanmerking komen voor het LIO-programma. 1. De theorie Als LIO volg je dezelfde theoretische vakken als beschreven in het gewone, reguliere programma (zie blz. 8). Je kan dus ook gebruik maken van dezelfde mogelijkheden die in het reguliere traject worden aangeboden: je start in september of in februari, je volgt de theorievakken in gecombineerd onderwijs, je kiest uit de verschillende lesmomenten 2. De praktijk Het belangrijkste verschil tussen het gewone programma en het LIO-programma betreft de praktijkcomponent. In het LIO-programma wordt de praktijk binnen de instelling en de preservicestage grotendeels vervangen door de inservicestage. De inservicestage is de stage die de LIO loopt binnen zijn eigen school, onder begeleiding van de (vak)mentor die de eigen school vertegenwoordigt en de stagebegeleider die hét CVO De Vlaamse Ardennen vertegenwoordigt. Voor de inservicestage schrijft de LIO zich in voor de bijzondere opleidingssessies, namelijk PHIOLIO 1 en PHIOLIO 2. Tabel 10: opleidingssessies LIO naam - code professioneel handelen in het onderwijs LIO 1 PHIOLIO1 professioneel handelen in het onderwijs LIO 2 PHIOLIO2 studiepunten

18 Het overige praktijkgedeelte wordt afgewerkt als preservicestage en opleidingspraktijk. In vakdidactische studie voer je een aantal observatie- en participatieopdrachten uit, maar geef je zelf nog geen les. Deze stage wordt begeleid door de stagebegeleider van hét CVO en door een personeelslid van de stageschool zelf, de vakmentor. Tabel 11: preservicestage, onderdeel vakdidactische studie naam - code vakdidactische studie VDS studiepunten 3 VDS wordt aangeboden door middel van afstandsonderwijs, er zijn geen contacturen. Tabel 12: opleidingspraktijk, onderdeel ICT in het onderwijs naam - code Studiepunten lestijden per week ict in het onderwijs ICTO 3 2 ICTO wordt aangeboden door middel van gecombineerd onderwijs. Bij gecombineerd onderwijs volgt de cursist deels lessen, en verwerkt hij deels thuis de leerstof. De contactlessen in gecombineerd onderwijs moet je regelmatig bijwonen (twee derde aanwezigheid is vereist). De cursist ontvangt bij de inschrijving een overzichtelijk schema van de lesmomenten. De beoordeling van de praktijkvakken gebeurt op basis van permanente evaluatie. 3. Het LIO-modeltraject: voorbeeld Vooraleer je het LIO-programma kunt volgen, moet je eerst een LIO-statuut aanvragen bij de stagecoördinator 7. Nadat de stagecoördinator jouw statuut heeft goedgekeurd, ondertekenen hét CVO en de school waar je lesgeeft, een LIO-baanovereenkomst. Vanaf dan kan je het LIO-programma volgen en een traject samenstellen. Voor het bepalen van een traject is er een onderscheid tussen de theorievakken en de sessies PHIOLIO 1 en PHIOLIO 2. Je bent wel verplicht om tijdens semester 1 de opleidingseenheid Algemene Didactiek (DCA) te volgen. 7 Op maandag 8 september 2014 is er om 19u een infosessie rond LIO waar alle belangrijke info aan bod komt. 17

19 Tabel 13: Modeltraject: je start in september 2014 en volgt het LIO-programma. Beschrijving modeltraject start september 2014: LIOTRAJECT Jaar Semester Eenheid Lesdag Lesuur Kostprijs 2014 S1 DCA (*) Di- of Do 18u20 22u OMA (*) Zaterdag 7u55 9u september - COM (*) Zaterdag 9u40 11u TOL (*) Zaterdag 11u35 13u januari Totaal S S2 PHIOLIO februari - S2 LBG/KLM (*) Zaterdag 07u55 9u juni S2 KLM/LBG (*) Zaterdag 9u40 11u S2 LEV (*) Zaterdag 11u35 13u VDS ( ) Totaal S S1 PHIOLIO september - S1 OPS (*) Zaterdag 7u55 11u januari ICTO (*) Zaterdag 11u35 13u Totaal S (*) gecombineerd onderwijs: lesmomenten zie kalender ( ) afstandonderwijs: geen contacturen 18

20 Tabel 14: Modeltraject: je start in februari 2015 en volgt het LIO-programma. Beschrijving modeltraject start februari 2015: LIOTRAJECT Jaar Semester Eenheid Lesdag Lesuur Kostprijs 2015 S2 DCA (*) Dinsdag 18u20 22u februari - S2 LBG (*) Zaterdag 07u50 09u S2 COM (*) Zaterdag u TOL (*) Zaterdag 11u35 13u juni Totaal S S1 PHIOLIO september - S1 OMA (*) Zaterdag 07u55 9u S1 LEV (*) Zaterdag 09u40 11u S1 KLM (*) Zaterdag 11u35 13u VDS ( ) januari Totaal S S2 PHIOLIO februari - S2 OPS (*) Zaterdag 07u55 11u ICTO (*) Zaterdag 11u35 13u juni Totaal S (*) gecombineerd onderwijs: lesmomenten zie kalender ( ) afstandonderwijs: geen contacturen Op het einde van elk LIO-onderdeel (Phiolio1 en Phiolio2) word je beoordeeld op basis van een assessment, dat gezamenlijk georganiseerd wordt door hét CVO en de instelling waar je lesgeeft. 19

21 III HET BRUGPROGRAMMA Om tot de SLO te worden toegelaten, moet je ten minste beschikken over het diploma secundair onderwijs. Is dat niet het geval dan kan je wel tot de SLO worden toegelaten na het volgen van een brugprogramma. Het brugprogramma bestaat uitsluitend uit een theoretisch gedeelte en omvat vier opleidingseenheden: opstap algemene vorming en opstap taalvaardigheid 1, 2 en 3. Tabel 15: inhoud brugprogramma naam - code studiepunten lestijden per week opstap algemene vorming OAV 6 4 opstap taalvaardigheid1 OTV1 3 2 opstap taalvaardigheid2 OTV2 3 2 opstap taalvaardigheid3 OTV3 3 2 De vakken OTV1,2 en3 (opstap taalvaardigheid 1, 2 en 3) bieden wij aan in contactonderwijs. Het vak OAV (opstap algemene vorming) bieden we aan in gecombineerd onderwijs. Het brugprogramma bieden wij volgens een vast schema aan. 20

22 Tabel 16: Modeltraject: je start in september 2014 en je volgt het brugtraject. Beschrijving modeltraject start september 2014: BRUGTRAJECT Jaar Semester Eenheid Lesdag Lesuur Kostprijs 2014 S1 OAV (*) Maandag 18u20 22u september - OTV3 ( ) Donderdag 18u20-22u januari Totaal S S2 OTV1 + OTV2 Dinsdag 18u20 22u februari - juni Totaal S (*) gecombineerd onderwijs: tweewekelijks les tweewekelijks les (zie kalender voor contactmomenten) ( ) om de veertien dagen 4u ipv wekelijks 2 u. Tabel 17: Modeltraject: je start in februari 2015 en je volgt het brugtraject. Beschrijving modeltraject start februari 2015 : BRUGTRAJECT Jaar Semester Eenheid Lesdag Lesuur Kostprijs 2014 S2 OTV1 + OTV2 Dinsdag 18u20 22u februari - juni Totaal S S1 OAV (*) Maandag 18u20 22u september - OTV3 ( ) Donderdag 18u20 22u januari Totaal S (*) gecombineerd onderwijs: tweewekelijks les tweewekelijks les (zie kalender voor contactmomenten) ( ) om de veertien dagen 4u ipv wekelijks 2 u. Wanneer dit programma is afgewerkt, kan de cursist het gewone programma van de specifieke lerarenopleiding volgen zoals hiervoor beschreven. Hij kiest voor één van de bovenvermelde trajecten of voor een persoonlijk traject. 21

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding 2016-2017 Deel 1: programma s en trajecten Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be slo@hetcvo.be INHOUD CONCEPT EN VISIE 2 SLO: voor wie? 2 Onze troeven 3 Programma

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wie zijn wij?... 4 1.1 Een traject dat bij je past... 4 1.2 ervaren als focus... 4 1.3 Sterk in begeleiding...

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING NIEUW STRUCTUURSCHEMA schooljaar 2014-2015 1.Traject Specifieke Lerarenopleiding 1ste 2de 3de 4de diploma Hoger secundair onderwijs of Hoger onderwijs Algemene didactiek (80lt

Nadere informatie

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be www.specifiekelerarenopleiding.be Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding CVO De Oranjerie Pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details)

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) Wat is de betekenis van de volgende afkortingen? LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) SLO: specifieke lerarenopleiding (normale

Nadere informatie

Lessenrooster SLO- opleiding 2015-2016

Lessenrooster SLO- opleiding 2015-2016 Lessenrooster SLO- opleiding 2015-2016 1 Overzicht Module Semester Contactmoment Van Tot Begin Eind OPSTAP TAALVAARDIGHEID 1: mondelinge taalvaardigheid OPSTAP TAALVAARDIGHEID 2: zinsbouw en tekstbouw

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T

CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

WORD LERAAR IN één JAAR

WORD LERAAR IN één JAAR WORD LERAAR IN één JAAR 2016-2017 2 Ben jij ook de geknipte persoon om leraar Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor de jongeren van vandaag? Beschik je over een

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

(Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO.

(Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO. (Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO. 05 doelgroep BaKO BaLO BaSO SLO tijdperspectief : week maand semester opleiding traject regulier werk opleidingsonderdeel: vak p e d stage Uitdaging Doel Aanpak/oplossing

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR 2017-2018 1 Ben jij ook de geknipte persoon om leraar Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor de jongeren van vandaag? Beschik je over een

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Lessenrooster SLO- opleiding 2015-2016

Lessenrooster SLO- opleiding 2015-2016 Lessenrooster SLO- opleiding 2015-2016 1 Overzicht Module Semester Contactmoment Lokaal Van Tot Begin Eind OPSTAP TAALVAARDIGHEID 1: mondelinge taalvaardigheid OPSTAP TAALVAARDIGHEID 2: zinsbouw en tekstbouw

Nadere informatie

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR OPENINGSUREN SECRETARIAAT CVO VIVO KORTRIJK Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. VIVO is gesloten tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. CONTACT

Nadere informatie

INFOFICHES SLO. Overzicht van de infofiches

INFOFICHES SLO. Overzicht van de infofiches INFOFICHES SLO Onderstaande infofiches geven een algemeen beeld van de verschillende modules (=vakken) in de SLO. De volledige inhoud en de specifieke/officiële richtlijnen van elke module staan in de

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure

Handleiding vrijstellingsprocedure Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding Handleiding sprocedure Versie september 2016 1 Op basis van eerdere studies of eerdere

Nadere informatie

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester OPENINGSUREN SECRETARIAAT Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. Creo is gesloten tijdens de kerstvakantie van 25 december 2017 tot 8 januari 2018. CONTACT Creo

Nadere informatie

HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N -

HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N - HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N - Werkdocument 02.10.2002 1. Woord vooraf...2 2. Basiscompetenties...2 3. Karakterisering van de opleiding...2 4. Stage...3 5. Soorten opleidingen...3

Nadere informatie

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW)

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW) Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-) FaBer: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Farmaceutische wetenschappen Geneeskunde: - Biomedische wetenschappen - Familiale

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Bouwkundig Tekenaar HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun

Nadere informatie

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Inter ENW werkgroep stage Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Situering en ontstaan De inter-enw-werkgroep Stage heeft in november 2009 een gezamenlijke

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding (SLO)

Specifieke lerarenopleiding (SLO) Specifieke lerarenopleiding (SLO) Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor jongeren vandaag? Beschik je over een grote dosis vakbekwaamheid en wil je je expertise

Nadere informatie

2. De praktijkcomponent

2. De praktijkcomponent 2. De praktijkcomponent 2.1 Doel van de praktijkcomponent Als leraar vervul je - naast het lesgeven - uiteenlopende rollen: opvoeder, lid van een schoolteam, innovator, onderzoeker, partner van ouders,

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Word leraar! Secundair onderwijs of volwassenenonderwijs? Theorieleerkracht of zegt de praktijk jou iets meer? Wil je jouw ervaring op de arbeidsmarkt meenemen naar de

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten?

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Leraar worden an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Ja, het kan! Via de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 15.12.2014 SOLLICITATIESEMINA RIE 2 Met je masterdiploma MC/V/T én het diploma van leraar (SLO)

Nadere informatie

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester OPENINGSUREN SECRETARIAAT Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. VIVO is gesloten tijdens de kerstvakantie. CONTACT CVO VIVO Kortrijk Scheutistenlaan 12 8500

Nadere informatie

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens Slotbijeenkomst Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens 12 mei 2015 Verontschuldigd Agenda 1. Wijzigingen BPB Samenwerking KISP Consequenties

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING ONTHAALBROCHURE - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI 1. Beroepsprofiel Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op dezelfde set van basiscompetenties die een leraar moet bezitten. Ze leiden

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Examenrooster SLO. SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO Panta Rhei SEMESTER 1. Eerste en tweede zittijd

Examenrooster SLO. SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO Panta Rhei SEMESTER 1. Eerste en tweede zittijd Examenrooster SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO Panta Rhei 2016-2017 SEMESTER 1 Eerste en tweede zittijd Examenrooster SLO 1 e zittijd MAAN- & DONDERDAG SLO HSO ma-do HSO1 Algemene didactiek A. Velghe

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Deze woordenlijst is een uitbreiding van het glossarium dat werd opgesteld door de inter-enwwerkgroep Stage met als doelstelling te komen tot een

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 05-0 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ. COREQ. I Voor

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@cvolethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2016-2017 Wil je leraar worden? Standaardtraject 2 jaar Versneld traject 1 jaar+ semester

Nadere informatie

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Lerarenopleidingen versterken Visie hogescholen bij de conceptnota Johan Veeckman, voorzitter VLHORA 1 Algemene aandachtspunten Nood aan promotie

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST

LIO-BAANOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2016-2017 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel 1. Inleiding De modules van de SLO bestaan uit een component theorie, opleidingspraktijk (OP) en preservicepraktijk (PP). Er wordt zelden een vrijstelling verleend

Nadere informatie

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA)

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA) INHOUD MODULES SLO Elke module van de specifieke lerarenopleiding bevat een theoriecomponent en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent bestaat enerzijds uit opleidingspraktijk (= OP, praktijkgerichte

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2014-2015 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie DRIE LOCATIES: ANTWERPEN BRUSSEL, LEUVEN Specifieke lerarenopleiding economie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Aan de slag als leerkracht De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding. in de toegepaste economische wetenschappen (slo) Bedrijfseconomische wetenschappen

Specifieke lerarenopleiding. in de toegepaste economische wetenschappen (slo) Bedrijfseconomische wetenschappen Specifieke lerarenopleiding in de T E W 2013-2014 specifieke lerarenopleiding in de toegepaste economische wetenschappen (slo) Bedrijfseconomische wetenschappen Informatiesessies op: Maandag 18 maart 2013-12.00

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO WETENSCHAPPEN EN INGENIEURSWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ.

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A1 Basis Dubbel Boekhouden Plaats van de module in de opleiding: Een eerste kennismaking met boekhouden. Na

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

INFOBROCHURE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SCHOOLJAAR 2014-2015

INFOBROCHURE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SCHOOLJAAR 2014-2015 INFOBROCHURE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 Structuur en duur... 3 Toelatingsvoorwaarden... 3 Organisatie van de lessen... 4 Leertrajecten Specifieke lerarenopleiding...

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW 2014-2015 INFORMATIESESSIES OP: Woensdag 19 maart 2014-13.00 uur - lokaal B4 Donderdag 15 mei 2014-19.00 uur - lokaal B4 Donderdag

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Academiejaar 2014/2015 Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Wil je na

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Smessaert, Josée Rottiers en Marijke Wilssens 2013-2014

Nadere informatie

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen.

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Netwerken Module Communicatie- en organisatietechnieken Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt de vereiste communicatieve en organisatorische vaardigheden

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

ECTS fiche. 1. Identificatie. Internationale Marketing. Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 80 studiebelasting. 2.

ECTS fiche. 1. Identificatie. Internationale Marketing. Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 80 studiebelasting. 2. ECTS fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Marketing Module Internationale Marketing Code A11 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 80 studiebelasting (in uren) 1 2. Planning Lesdag + tijdstip

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.hubrussel.be/slo ECONOMIE & MANAGEMENT Academiejaar 2009-2010 Aan de slag als leerkracht De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) richt zich tot toekomstige leerkrachten economie

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO LICHAMELIJKE OPVOEDING EN BEWEGINGSWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. Studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. Studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 Studeren combineren bachelor Kleuter- en lager onderwijs Flextrajecten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor kleuter- en lager onderwijs FLEXTRAJECTEN Altijd al gedroomd

Nadere informatie

VOOR WIE EEN DIPLOMA HOGER ONDERWIJS BEZIT 2de semester

VOOR WIE EEN DIPLOMA HOGER ONDERWIJS BEZIT 2de semester OPENINGSUREN SECRETARIAAT Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. VIVO is gesloten tijdens de kerstvakantie. CONTACT CVO VIVO Kortrijk Scheutistenlaan 12 8500

Nadere informatie

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De opleiding via afstandsonderwijs is ontstaan vanuit een vraag op de arbeidsmarkt. Er was een tekort

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten)

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module E2 Audit Plaats van de module in de opleiding: In één van de laatste modules van de opleiding leert de cursist

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 studeren combineren bachelor Kleuter- en lager onderwijs Flextrajecten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor kleuter- en lager onderwijs FLEXTRAJECTEN Altijd

Nadere informatie

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be www.specifiekelerarenopleiding.be Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding CO De Oranjerie Pagina 1 Inhoudsopgave oorwoord...

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 %

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

Lio-baan als stage in de SLO wiskunde

Lio-baan als stage in de SLO wiskunde Lio-baan als stage in de SLO wiskunde Wat is een lio-baan? lio = leraar in opleiding stage lopen via job als leraar in secundair onderwijs je werkt als leraar hoewel je nog geen diploma van leraar hebt

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie