Specifieke Lerarenopleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specifieke Lerarenopleiding"

Transcriptie

1 2011 Specifieke Lerarenopleiding

2

3 Inhoud Over de Specifieke Lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen...3 Uitgangspunten...3 Loopbaanperspectieven...6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden... 7 Het programma van de SLO...8 Vakdidactiek Praktijkcomponent Inservice training Leraar in opleiding of liobaan Vrijstellingen (EVK EVC) Lesrooster en examenrooster Welke stappen ondernemen als je beslist de SLO te volgen? Meer info? Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Communicatie, dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding, en de faculteiten. Departement Communicatie Jan Crab Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Studieprogramma s veranderen echter voortdurend. Het is daarom mogelijk dat het aanbod van opleidingsonderdelen van de verschillende studierichtingen enigszins afwijkt van de informatie in deze brochure. 1

4 2

5 Over de Specifieke Lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) wordt ingericht door het Instituut voor Onderwijsen Informatiewetenschappen (IOIW) van de Universiteit Antwerpen. Veel informatie kun je vinden via Het IOIW biedt, naast de Specifieke Lerarenopleiding, de opleidingen Opleidings- en Onderwijswetenschappen, Informatie- en Bibliotheek wetenschap en Didactiek Nederlands aan Anderstaligen aan. De Specifieke Lerarenopleiding bereidt voor op een baan als leraar secundair onderwijs. Referentiekader voor de opleiding is het decretaal vastgelegde functieprofiel, met aandacht voor alle basiscompetenties van de leraar (zie verder). De Specifieke Lerarenopleiding omvat 60 studiepunten (sp.) een theoretische component van 30 sp. en een praktijkcomponent van 30 sp. en leidt tot het diploma leraar. Wanneer je de Specifieke Lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen volgt, mag je rekenen op een opleiding van academisch niveau. De docenten doen aan onderwijsonderzoek en de resultaten hiervan komen in de colleges aan bod. Tevens word je er vakdidactisch opgeleid. In de colleges vakdidactiek leer je hoe je de vakinhouden waarin je als master gespecialiseerd bent, concreet en boeiend kan overbrengen aan leerlingen in het secundair onderwijs. Uitgangspunten 1. Geleidelijke kennismaking met de praktijk Een goede leraar word je vooral via praktijkervaring! De kennismaking met de praktijk verloopt in verschillende stappen, met telkens nuttige feedback en reflectie: je oefent deelvaardigheden en je geeft enkele lessen aan medestudenten binnen de vertrouwde omgeving van het instituut (oefenlessen); je exploreert de context van scholen (inleefstage); je zet je eerste stappen als lesgever (instapstage); je ervaart de intensiteit van de opdracht van leraar, in al zijn aspecten (groeistages 1 & 2, vakdidactische & vakoverschrijdende opdrachtenstage). Je doet praktijkervaring op in diverse onderwijscontexten: in verschillende onderwijsvormen (aso, bso, kso, tso); in verschillende onderwijsniveaus (secundair, hoger, volwassenenonderwijs); in verschillende onderwijsnetten (gemeenschapsonderwijs, officieel gesubsidieerd onderwijs, vrij gesubsidieerd onderwijs); in een multiculturele en grootstedelijke omgeving en daarbuiten. 3

6 2. Integratie van theorie en praktijk De integratie van theorie en praktijk komt tot uiting in de afstemming tussen de algemeen onderwijskundige en de vakdidactische opleidingsonderdelen. De wisselwerking tussen theorie en praktijk beoogt praktijkgerichte opdrachten, supervisie en leeronderzoek. 3. Mogelijkheid tot profilering Je basisdiploma bepaalt bij welke vakdidactiek je kan aansluiten. Je kan dit opzoeken in een tabel op de website van de SLO ( > opleidingsstructuur > één vakdidactiek). Daarnaast krijg je de kans om je eigen studieprofiel uit te bouwen. De opleiding omvat een uitgebreide keuzeruimte van 12 sp. Je kan opteren voor een uitbreiding in de vakdidactiek (enkel voor Nederlands, Engels, Frans en wiskunde), een tweede vakdidactiek en/ of algemeen onderwijskundige verdieping. Sommige keuzeopleidingsonderdelen staan open voor iedereen, andere voor bepaalde studentengroepen. 4. Flexibel programma In de uitbouw van het programma van de SLO gaat veel aandacht naar flexibiliteit. Je kan de opleiding volgen in één jaar (voltijds) of spreiden over anderhalf, twee of meer jaren (deeltijds). Je kan de lerarenopleiding reeds tijdens je master aanvatten. In bepaalde richtingen maken opleidingsonderdelen van de lerarenopleiding deel uit van de master. Sommige betaalde onderwijsopdrachten (bv. interims) kunnen als liobaan gehonoreerd worden binnen de opleiding. Een deel van de opleiding wordt s avonds geprogrammeerd om de combinatie met andere dagactiviteiten (zoals een masteropleiding of een job) te vergemakkelijken. Verderop in de brochure lichten we deze punten toe. 4

7 5. Aandacht voor alle basiscompetenties De eindtermen van de Specifieke Lerarenopleiding zijn afgeleid uit het decretaal vastgelegde beroepsprofiel van de leraren en de hierbij aansluitende basiscompetenties van de leraar secundair onderwijs. De basiscompetenties omschrijven de kennis, vaardig heden en attitudes waarover je moet beschikken als beginnend leraar. Ze zijn geordend volgens tien rollen die je als leraar vervult: 1. begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen; 2. opvoeder; 3. inhoudelijk expert; 4. organisator; 5. innovator/onderzoeker; 6. partner van de ouders/verzorgers; 7. lid van een schoolteam; 8. partner van externen; 9. lid van de onderwijsgemeenschap; 10. cultuurparticipant. De acht attitudes die van beginnende leraren verwacht worden, zijn: 1. beslissingsvermogen; 2. relationele gerichtheid; 3. kritische ingesteldheid; 4. leergierigheid; 5. organisatievermogen; 6. zin voor samenwerking; 7. verantwoordelijkheidszin; 8. flexibiliteit. Van elke beginnende leraar wordt een adequate taalvaardigheid in het Algemeen Nederlands verwacht, zowel mondeling als schriftelijk. 5

8 Loopbaanperspectieven Een vraag die kandidaat-studenten SLO vaak stellen, is: welke vakken mag ik geven in het secundair onderwijs? Dit is geregeld door de bekwaamheids bewijzen. Informatie en regelgeving hierover vind je op de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming: Komt je diploma nog niet voor in de databank van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, dan heb je wellicht een diploma van een recente masteropleiding. Momenteel is de regeling voor deze nieuwe masters nog in ontwikkeling. In dat geval moet je ervan uitgaan dat je voor alle vakken in het secundair onderwijs een voldoende geachte bekwaamheid hebt en voor geen enkel vak een vereiste bekwaamheid. Dat blijft zo tot de overheid de regelgeving aanpast. Je onderwijsbevoegdheid is bepaald door je masteropleiding. Welke vakdidactiek je volgt, en of je één of twee vakdidactieken volgt, heeft geen directe invloed op je onderwijsbevoegdheid. Het Ministerie van Onderwijs en Vorming stelt informatie ter beschikking voor al wie leraar wil worden en zich vragen stelt zoals: hoeveel ga ik verdienen? Heb ik recht op loopbaanonderbreking? 6

9 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden Doelgroep Het diploma leraar is nodig om als leraar in het secundair onderwijs vast aangesteld en volledig verloond te worden. Het is aanbevolen voor wie lector of docent wil worden in het hoger onderwijs, maar ook voor wie geïnteresseerd is in bedrijfsopleidingen en -trainingen, volwassenenonderwijs (o.m. anderstaligen en basiseducatie) e.d. Toelatingsvoorwaarden De SLO staat open voor afgestudeerde masters. Er zijn twee organisatorische varianten van de SLO: de aansluitende SLO (aslo) sluit aan op de vakinhoudelijke masteropleiding; de indalende SLO (islo) biedt de student de kans om als deel van een masteropleiding van 120 sp. (i.c. biologie, chemie, fysica, wiskunde, informatica, biomedische wetenschappen, biochemie) al 30 sp. opleidingsonderdelen te volgen uit de lerarenopleiding; het diploma leraar wordt pas verleend na het behalen van de resterende 30 sp. Ook als je de indalende lerarenopleiding niet volgt, kun je tijdens je master al aan de SLO beginnen. Tijdens één academiejaar mag je tot 66 sp. opnemen zonder speciale aanvraag. Je kan dan met een apart diplomacontract enkele opleidingsonderdelen van de SLO volgen. Boven de 66 sp. (tot max. 78 sp.) moet je eerst toestemming krijgen van de faculteit van je masteropleiding en de SLO. Richt je gemotiveerde aanvraag aan de studietrajectbegeleiders van de betrokken faculteit én van de SLO. Zij gaan dan na of en hoeveel opleidingsonderdelen van de SLO je al mag volgen. Studenten met een academisch bachelordiploma kunnen zich inschrijven voor de SLO, samen met een inschrijving voor een masteropleiding. Ook studenten die op grond van de bepalingen van het flexibiliseringsdecreet gelijktijdig mogen inschrijven voor een bacheloropleiding en een masteropleiding, kunnen zich inschrijven voor de SLO. Studenten met een professioneel bachelordiploma kunnen zich tegelijkertijd inschrijven voor de SLO en voor een schakelprogramma en/of een masteropleiding. In alle gevallen kan het diploma leraar pas worden uitgereikt nadat het masterdiploma is behaald. 7

10 Het programma van de SLO Overzicht Onderstaand schema geeft een beeld van de structuur van de SLO. Theoretische component (30 sp.) Verplicht Inleiding in de didactiek (3 sp.) Onderwijsorganisatie en -beleid (3 sp.) Leerlingenbegeleiding (3 sp.) Vakdidactiek (6 sp.) Leeronderzoek (3 sp.) Keuze (12 sp.) Specifieke Lerarenopleiding Praktijkcomponent (30 sp.) In het opleidingsinstituut Oefenlessen (3 sp.) Supervisie (3 sp.) In samenwerking met het werkveld Inleefstage (3 sp.) Instapstage (3 sp.) Groeistage 1 (6 sp.) Groeistage 2 (6 sp.) Vakdidactische opdrachtenstage (3 sp.) Vakoverschrijdende opdrachtenstage (3 sp.) Structuur van de SLO In onderstaande tabel vind je een globaal overzicht van het SLO-curriculum. Als je de aslo op één jaar doet, volg je dit traject. Overzicht SLO-curriculum Opleidingsonderdelen sp. THEORETISCHE COMPONENT (30 sp.) VERPLICHTE OPLEIDINGSONDERDELEN (18 sp.) Inleiding in de didactiek 3 Onderwijsorganisatie en beleid 3 Leerlingenbegeleiding 3 Leeronderzoek 3 Vakdidactiek 6 KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN (aan te vullen tot 30 sp.) Begeleid zelfstandig leren 3 Beleidsvoerend vermogen van scholen 3 Filosoferen met jongeren en volwassenen 3 Klasmanagement 3 8

11 Leer- en denkprocessen 3 Leeronderzoek verdieping 3 Onderwijs aan achtergestelden 3 Ontwerpen van multimediale leeromgevingen 3 Vakoverschrijdende educaties 3 Volwasseneneducatie 3 Didactiek Engels verdieping 3 Didactiek Frans verdieping 3 Didactiek Nederlands verdieping 3 Didactiek wiskunde 2* 3 Didactiek wiskunde verdieping 3 ICT in taalonderwijs 3 Leerinhouden Frans 3 Taal en leren 3 Tweede vakdidactiek 6 Vreemdetalenonderwijs: het toegepast-wetenschappelijk kader 3 Zelfstandig studieproject 3 PRAKTIJKCOMPONENT (30 Sp.) Oefenlessen 3 Inleefstage 3 Instapstage 3 Groeistage 1 6 Groeistage 2 6 Vakdidactische opdrachtenstage 3 Vakoverschrijdende opdrachtenstage 3 Supervisie 3 * Didactiek wiskunde 2 is verplicht voor studenten met vakdidactiek wiskunde. De vakbeschrijvingen vind je op > opleidingsonderdelen. Daar vind je in welk semester het opleidingsonderdeel wordt gegeven, wat de inhoud is, de gebruikte werkvormen en evaluatievormen, het studiemateriaal e.d. Verkorte vakbeschrijvingen van de opleidingsonderdelen uit de praktijkcomponent vind je verderop in deze brochure. 9

12 Spreiding van het SLO-programma over meerdere academiejaren Je kan ervoor kiezen de SLO op één jaar af te ronden, je kan de opleiding over anderhalf jaar (met einddeliberatie in januari) of over twee of meer jaren spreiden. Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je minstens 10 op 20 behaalt, krijg je een credit. Een credit blijft onbeperkt geldig. Na vijf jaar kan de opleiding echter een actualisering vragen. Als je de SLO spreidt over meer dan 1 jaar, houd dan rekening met volgende voorwaarden. Inleiding in de didactiek volg je in het eerste jaar. Vakdidactiek en oefenlessen volg je verplicht samen in hetzelfde jaar. Aanwezigheid in deze lessen is verplicht. Wil je aan instapstage, groeistages 1 of 2, vakdidactische of vakoverschrijdende opdrachtenstage beginnen, dan moet je de vakdidactiek reeds hebben gevolgd of moet je de vakdidactiek aangevat hebben. De instapstage doe je vóór de groeistages. Het leeronderzoek en de supervisie volg je verplicht in het jaar dat je minstens één groeistage doet. Hieronder volgen modeltrajecten voor SLO-studenten volgens de twee organisatorische varianten (aslo en islo) en bij spreiding van het opleidingsprogramma over verschillende jaren. Overzicht aslo op 2 jaar - modeltraject Opleidingsonderdelen sp. 1ste JAAR Inleiding in de didactiek 3 Onderwijsorganisatie en beleid 3 Leerlingenbegeleiding 3 Vakdidactiek 6 Oefenlessen 3 Inleefstage 3 2 keuzeopleidingsonderdelen 2 x 3 Instapstage 3 Totaal 1ste jaar 30 2de JAAR Groeistage 1 6 Groeistage 2 6 Vakdidactische opdrachtenstage 3 Vakoverschrijdende opdrachtenstage 3 10

13 Leeronderzoek 3 Supervisie 3 2 keuzeopleidingsonderdelen of tweede vakdidactiek 2 x 3 of 6 Totaal 2de jaar 30 aslo op 1.5 jaar modeltraject Opleidingsonderdelen 1ste JAAR Inleiding in de didactiek 3 Onderwijsorganisatie en beleid 3 Leerlingenbegeleiding 3 Vakdidactiek 6 Oefenlessen 3 Inleefstage 3 Instapstage 3 Groeistage 1 6 Vakoverschrijdende opdrachtenstage 3 3 keuzeopleidingsonderdelen of 1 keuzeopleidingsonderdeel en een tweede vakdidactiek sp. 3 x 3 of Totaal 1ste jaar 42 2de JAAR (ENKEL EERSTE SEMESTER) Keuzeopleidingsonderdeel 3 Groeistage 2 6 Vakdidactische opdrachtenstage 3 Leeronderzoek 3 Supervisie 3 Totaal 2de jaar 18 11

14 islo modeltraject voor de masters informatica, fysica en biologie Opleidingsonderdelen 1ste MASTER 1ste semester Inleiding in de didactiek 3 Didactiek informatica of Didactiek natuurwetenschappen 6 of Didactiek fysica of Didactiek biologie Oefenlessen 3 2de semester Leerlingenbegeleiding 3 Inleefstage 3 2de MASTER 1ste semester Onderwijsorganisatie en beleid 3 2 keuzevakken 2 x 3 Instapstage 3 Na de master: de resterende 30 sp. van de SLO (mogelijk op 1 semester of 1 jaar). sp. islo modeltraject voor de masters wiskunde en chemie Opleidingsonderdelen sp. 1ste MASTER 1ste semester Inleiding in de didactiek 3 Didactiek wiskunde of Didactiek natuurwetenschappen 6 of Didactiek chemie Oefenlessen 3 2de semester Didactiek wiskunde 2 (voor master wiskunde) of Keuzevak (voor master 3 chemie) Leerlingenbegeleiding 3 Inleefstage 3 2de MASTER 1ste semester Onderwijsorganisatie en beleid 3 12

15 Keuzevak 3 Instapstage 3 Na de master: de resterende 30 sp. van de SLO (mogelijk op 1 semester of 1 jaar). Varianten op de modeltrajecten zijn mogelijk. Contacteer de studietraject begeleider voor een bespreking van je voorstel. Houd rekening met de hierboven vermelde voorwaarden. Vakdidactiek In de vakdidactiek verwerf je een grondig inzicht in het curriculum van je vakgebied in het secundair onderwijs. Je ontwikkelt de nodige vakdidactische kennis, vaardig heden en attitudes om leersituaties uit te werken en te realiseren voor de verschillende deelvakken van je vakgebied en aanverwante vakgebieden. Aanwezigheid in de lessen vakdidactiek én in de oefenlessen is een vereiste. Je volgt één vakdidactiek Je volgt verplicht de vakdidactiek die aansluit bij je masterdiploma. Je kijkt hiervoor in de tabel op de website (zie > opleidingsstructuur > één vakdidactiek). In de volgende gevallen moet je bij het studentensecretariaat een aanvraagformulier (zie website) indienen voor de toelating tot een vakdidactiek: als je een masterdiploma hebt dat niet in de tabel vermeld staat; als je wil aansluiten bij een andere vakdidactiek dan die waartoe je masterdiploma toegang geeft. Je volgt twee vakdidactieken Je moet bij het studentensecretariaat een formulier indienen als je een tweede vakdidactiek wil volgen (zie > opleidingsstructuur > twee vakdidactieken). Wanneer je twee vakdidactieken volgt, heeft dat als consequentie dat je de opleidingsonderdelen van de praktijk spreidt over de gevolgde vakdidactieken (bv. Je volgt enkel didactiek biologie: je geeft 20 lessen biologie in groeistage 1 en 20 lessen biologie in groeistage 2. Je volgt didactiek biologie en didactiek chemie: je geeft 20 lessen biologie in groeistage 1 en 20 lessen chemie in groeistage 2. Een verdeling over de didactieken geldt voor de oefenlessen en de vakdidactische opdrachtenstage). 13

16 Praktijkcomponent De praktijkcomponent van de Specifieke Lerarenopleiding volgt een leerlijn gekoppeld aan een reflectielijn. Tegelijk met of na praktijkgerichte oefeningen op de universiteit (oefenlessen) maak je kennis met het brede spectrum aan activiteiten van het leraars beroep (inleefstage) en met het eigenlijke lesgeven (instapstage). Het zwaartepunt ligt in de groeistages waar je het leraarsberoep steeds intensiever ervaart en je gericht werkt aan vakdidactische en vakoverschrijdende opdrachten. Gedurende heel dit proces word je begeleid bij het leren uit je ervaringen. Bovendien voer je in je rol van leraar als onderzoeker (basiscompetentie 5) een praktijkgericht leeronderzoek uit. Via de stages in de scholen leer je diverse onderwijscontexten kennen. Een deel van deze diversiteit leggen we op: zo moet elke student verplicht een stage doen in het aso, bso, kso of tso en bij voorkeur in één school gesitueerd in één van de Vlaamse centrum steden. Verder kun je ervoor kiezen om een andere onderwijscontext te verkennen, bijvoorbeeld door stage te lopen in het hoger of volwassenenonderwijs. Onderstaande figuur visualiseert de opleidingsonderdelen van de praktijk component (30 sp.) bij een aslo-traject in één jaar. De figuur verduidelijkt de spreiding van de opleidingsonderdelen over het eerste en het tweede semester. 1ste semester Oefenlessen Praktijkcomponent: 30 studiepunten 2de semester Supervisie Inleefstage Groeistage 1 Groeistage 2 Instapstage Vakdidactische opdrachtenstage Vakoverschrijdende opdrachtenstage Theoretische component Programmering opleidingsonderdelen uit de praktijkcomponent bij aslo-traject in één jaar Oefenlessen (3 sp.) Tijdens het eerste semester van het academiejaar oefen je binnen dit opleidingsonderdeel deelvaardigheden van het lesgeven. Je neemt deel aan praktijkgerichte onderwijsactiviteiten binnen de vertrouwde omgeving van het opleidingsinstituut. Je leert lesvoorbereidings-, observatie- en evaluatieformulieren gebruiken. Volg je twee vakdidactieken dan worden je oefenlessen gelijk verdeeld over die didactieken. 14

17 Inleefstage (3 sp.) De inleefstage doe je bij het begin van je lerarenopleiding. Tijdens de inleefstage maak je kennis met het brede spectrum van activiteiten inherent aan het leraarsberoep. Naast observatie van lessen gaat aandacht naar activiteiten op schoolniveau en hoe die als organisatie omgaat met richtlijnen van de overheid. Tijdens deze stage voer je een breed gamma aan opdrachten uit. Instapstage (3 sp.) Tijdens de instapstage maak je kennis met het functioneren als vakleraar. Je observeert lessen uit je eigen vakdiscipline en staat zelf voor de klas. Het zelf lesgeven evolueert van activiteiten als onderwijsassistent (kleine delen van de les overnemen, begeleiden bij groepswerk en oefeningen, enz.) tot het zelfstandig voorbereiden en geven van volledige lessen. De concrete organisatie kan verschillen volgens de vak didactiek. Op de stageschool gebeurt de begeleiding door een vakmentor. Vanuit de universiteit word je begeleid en opgevolgd door je vakdidacticus en praktijkassistent(en). De nadruk ligt op het vakdidactische aspect. Groeistages (2 x 6 sp.) De groeistages vormen het zwaartepunt van de praktijkcomponent. Tijdens de twee groeistages (elk 6 sp.) geef je hoofdzakelijk les; ter voorbereiding doe je enkele observaties. Er wordt zowel aandacht besteed aan het functioneren als vakleraar als aan de andere facetten van het beroep van leraar. Alle rollen van de leraar secundair onderwijs en alle te ontwikkelen attitudes komen aan bod. De principes uit de theoretische component van de opleiding worden in dit opleidingsonderdeel aan de praktijk afgetoetst. Na het lopen van de groeistages zou je klaar moeten zijn om in het onderwijs te stappen. Dat betekent natuurlijk niet dat je dan volleerd bent als leraar. Integendeel, je hele loopbaan lang zul je verder moeten groeien in je professionaliteit. Wie niet slaagt voor één of beide groeistages, kan niet slagen voor de opleiding. Vakdidactische opdrachtenstage (3 sp.) In de vakdidactische opdrachtenstage besteed je aandacht aan opdrachten die belangrijk zijn in de marge van het lesgeven. In deze hoedanigheid vormt de vak didactische opdrachtenstage een aanvulling op de instapstage en de groeistages, waar de nadruk ligt op het lesgeven zelf. Door hun specifieke karakter kunnen de opdrachten variëren naargelang de vakdidactiek die je gekozen hebt. 15

18 Vakoverschrijdende opdrachtenstage (3 sp.) In dit opleidingsonderdeel voer je vakoverschrijdende opdrachten uit in de scholen waar je de groeistages loopt (of daarbuiten). Voor de invulling voorzien we twee mogelijkheden. Je tekent in op één van de door de secundaire scholen of door andere organisaties aangeboden projecten of je vult de vakoverschrijdende opdrachtenstage zelf in, in overleg met de stagescholen van de groeistage(s). Supervisie (3 sp.) Je hele loopbaan lang zul je verder moeten groeien in je professionaliteit. Ook daarvoor willen we je wapenen. In het supervisietraject word je begeleid bij het leren uit je ervaringen. Inservice training Leraar in opleiding of liobaan De praktijkcomponent van de lerarenopleiding kun je geheel of gedeeltelijk via een liobaan volbrengen. Een liobaan is een onderwijsopdracht in een school of scholen gemeenschap waarmee je een arbeidsovereenkomst hebt gesloten en waarvoor je een loon ontvangt, terwijl je tegelijkertijd de lerarenopleiding volgt. Een liobaan vervul je in één of meer instellingen van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs of het volwassenenonderwijs (zie Decreet betreffende de lerarenopleidingen, 2006). In sommige gevallen kan een liobaan in het hoger onderwijs ook geheel of gedeeltelijk worden gevaloriseerd. Het overgrote deel van de praktijkcomponent kan worden uitgevoerd aan de hand van een liobaan en wel indien je op jaarbasis minstens 500 uren-leraar volbrengt. Bij benadering is dit een onderwijsopdracht van dertien lesuren per lesweek gedurende een heel schooljaar in het secundair onderwijs. Indien de liobaan minder dan 500 uren-leraar omvat, kun je de ontbrekende studiepunten aanvullen met de reguliere onderdelen van de praktijkcomponent. Bij de lio wordt de praktijkcomponent opgevat als inservice training (leren op de werkplek). Een lio wordt begeleid door zowel mentoren in de school als stagebegeleiders van de universiteit. Indien je interesse hebt om (een deel van) de praktijkcomponent te volbrengen via een liobaan, moet je hiervoor tijdig solliciteren bij de betrokken school/scholen. Je gaat dus zelf op zoek naar een liobaan. Indien je al in het onderwijs staat, informeer dan bij de directeur. Een liobaan biedt geen automatische opening tot aansluiting bij een vakdidactiek. De instroomvereisten zoals bepaald voor je vakdidactiek blijven onverminderd gelden. Wens je een deel van de praktijkcomponent uit te voeren via een liobaan, dan vul je het aanvraagformulier op de website in (zie > opleidingsstructuur > inservice training liobaan). 16

19 Vrijstellingen (EVK EVC) In sommige gevallen kun je studievermindering (vrijstelling) bekomen. Hiervoor b estaan twee verschillende procedures: De EVC-procedure (= Eerder Verworven Competenties) Deze procedure loopt via een aanvraag op Associatieniveau (AUHA). Indien de AUHA de EVC s aanvaardt, reikt ze een bewijs van bekwaamheid uit en kan de Onderwijs commissie SLO overgaan tot het toestaan van vrijstellingen voor één of meer opleidings onderdelen. Informatie vind je op Contacteer tijdig de studietrajectbegeleider voor meer informatie, want deze procedure is gebonden aan strikte termijnen. De EVK-procedure (= Elders Verworven Kwalificaties) Deze procedure loopt via een aanvraag aan de Onderwijscommissie SLO. Een aanvraagformulier vind je op > vrijstellingen aanvragen. Welke stappen ondernemen als je beslist de SLO te volgen? Inschrijven Praktische informatie (zoals wanneer, waar, kostprijs) in verband met inschrijvingen vind je op: Inschrijven in het tweede semester Inschrijven in het tweede semester kan enkel voor bepaalde opleidingsonderdelen: Leerlingenbegeleiding (3 sp.); Keuzevakken (maximum 4 x 3 sp.); Inleefstage (3 sp.). De andere opleidingsonderdelen worden in het eerste semester gegeven of sluiten aan bij opleidingsonderdelen van het eerste semester die je dan gemist zal hebben. 17

20 En nadat je bent ingeschreven? Na inschrijving ontvang je van de Centrale Studentenadministratie een login. Die heb je nodig om een aantal administratieve procedures te kunnen doorlopen. 1. Op de SLO-website ga je zo snel mogelijk en voor een bepaalde deadline die je op de website vindt, je studieprogramma aanvragen ( > studieprogramma aanvragen). Je geeft aan welke opleidingsonderdelen je tijdens dat academiejaar wilt volgen. 2. Om het stageaanvraagformulier in te vullen surf je naar de site van de praktijkcomponent Zo weet de stagecoördinator of ze voor jou stageplaatsen moet zoeken. Dit doe je zo snel mogelijk, en zeker voor de deadline die je op de website vindt. 3. Op de elektronische leeromgeving Blackboard vind je informatie en studie materiaal voor alle opleidingsonderdelen bij mijn cursussen. Onder meer het examenrooster en belangrijke mededelingen worden gepost onder mijn organisaties. Bij het begin van het academiejaar is er een informatiesessie voor alle SLO-studenten. De sessie wordt aangekondigd op de website. Ga hier zeker naar toe. Het Vademecum Praktijkcomponent kun je vanaf het begin van het academiejaar kopen bij Universitas (Prinsesstraat 16, Antwerpen). Je vindt er noodzakelijke informatie over de opleidingsonderdelen van de praktijkcomponent. Meer info? Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen (IOIW) Stadscampus - Venusstraat Antwerpen 18 Onderwijssecretariaat Lerarenopleiding Britt Van Ham - Lieve Billion T of Studietrajectbegeleider Ingrid Imbrecht T Stagecoördinator Vicky Beliën T Website lerarenopleiding:

21 Studenten Informatie Punt (STIP) Stadscampus - Gebouw E (Agora), 1ste verdieping Grote Kauwenberg Antwerpen T Centrum WeST Centrum WeST staat voor Centrum voor Werken en Studeren. Wanneer je je bij inschrijving registreert als werkstudent, kan je beroep doen op ondersteuning. Zij helpen je om je weg te vinden doorheen de verschillende universitaire diensten. Zij organiseren een permanentie voor vragen. Bovendien organiseren zijn workshops voor en op maat van werkende studenten (bibliotheektraining, studievaardigheden enz.). 19

22 Notities 20

23 Notities 21

24 Notities 22

25 Notities 23

26 Notities 24

27

28 Leon... De nieuwe Da Vinci.

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenopleiding >> instituut voor onderwijs en informatiewetenschappen >> 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst studieinformatie en de faculteiten S. Houston J. Crab Deze

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenopleiding 2012 Inhoud De specifieke lerarenopleiding 3 Uitgangspunten 4 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 6 Loopbaanperspectieven 6 Studieprogramma 7 Vakdidactiek 12 Praktijkcomponent

Nadere informatie

2. De praktijkcomponent

2. De praktijkcomponent 2. De praktijkcomponent 2.1 Doel van de praktijkcomponent Als leraar vervul je - naast het lesgeven - uiteenlopende rollen: opvoeder, lid van een schoolteam, innovator, onderzoeker, partner van ouders,

Nadere informatie

Handleiding voor vakmentoren

Handleiding voor vakmentoren SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Handleiding voor vakmentoren Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. In deze handleiding

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Lio-baan als stage in de SLO wiskunde

Lio-baan als stage in de SLO wiskunde Lio-baan als stage in de SLO wiskunde Wat is een lio-baan? lio = leraar in opleiding stage lopen via job als leraar in secundair onderwijs je werkt als leraar hoewel je nog geen diploma van leraar hebt

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW 2014-2015 INFORMATIESESSIES OP: Woensdag 19 maart 2014-13.00 uur - lokaal B4 Donderdag 15 mei 2014-19.00 uur - lokaal B4 Donderdag

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven www.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding. in de toegepaste economische wetenschappen (slo) Bedrijfseconomische wetenschappen

Specifieke lerarenopleiding. in de toegepaste economische wetenschappen (slo) Bedrijfseconomische wetenschappen Specifieke lerarenopleiding in de T E W 2013-2014 specifieke lerarenopleiding in de toegepaste economische wetenschappen (slo) Bedrijfseconomische wetenschappen Informatiesessies op: Maandag 18 maart 2013-12.00

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie DRIE LOCATIES: ANTWERPEN BRUSSEL, LEUVEN Specifieke lerarenopleiding economie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Aan de slag als leerkracht De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING NIEUW STRUCTUURSCHEMA schooljaar 2014-2015 1.Traject Specifieke Lerarenopleiding 1ste 2de 3de 4de diploma Hoger secundair onderwijs of Hoger onderwijs Algemene didactiek (80lt

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

opleidingsconcept Theorie en praktijk zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort

opleidingsconcept Theorie en praktijk zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort opleidingsconcept Theorie en praktijk zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort Het studieprogramma is opgebouwd als een samenhan- gend geheel van observaties, actieve onderwijspraktijk

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkort traject/ Studieomvangvermindering Begeleid afstandsonderwijs Werkstudenten bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2015-2016 Arteveldehogeschool

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenopleiding 2010-2011 www.ugent.be 1 3 Intro 5 Wanneer kan de SLO worden aangevat? 7 Programma 11 Praktische organisatie 12 Leraar in opleiding (LIO) 15 Internationalisering in de SLO 16

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten?

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Leraar worden an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Ja, het kan! Via de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 15.12.2014 SOLLICITATIESEMINA RIE 2 Met je masterdiploma MC/V/T én het diploma van leraar (SLO)

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Liobaanovereenkomst inservicetraining

Liobaanovereenkomst inservicetraining SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Liobaanovereenkomst inservicetraining ( Lio staat voor: Leraar in opleiding ) Tussen volgende partijen: 1 Universiteit Antwerpen Prinsstraat 13 2000 Antwerpen vertegenwoordigd

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Diploma van leraar Onderwijsbevoegdheid in de tweede en derde graad Diploma strekt tot aanbeveling voor een onderwijsfunctie in het hoger en volwassenenonderwijs Strekt tot

Nadere informatie

Infosessie Specifieke Lerarenopleiding. 17 maart 2017

Infosessie Specifieke Lerarenopleiding. 17 maart 2017 Infosessie Specifieke Lerarenopleiding 17 maart 2017 1. Waarom kiezen voor een lerarenopleiding Je bent goed in je vak en ziet een loopbaan in het onderwijs wel zitten? Diploma van leraar is in het secundair

Nadere informatie

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De opleiding via afstandsonderwijs is ontstaan vanuit een vraag op de arbeidsmarkt. Er was een tekort

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lerarenopleiding Turnhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2014-2015 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wie zijn wij?... 4 1.1 Een traject dat bij je past... 4 1.2 ervaren als focus... 4 1.3 Sterk in begeleiding...

Nadere informatie

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009 de Stap Studieadviespunt Gent Klein Raamhof 8, 9000 Gent Tel. 09 233 75 15 - Fax 09 224 15 65 mail: info@destapgent.be website: www.destapgent.be Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Beste collega. Stages. Observatiestage

Beste collega. Stages. Observatiestage Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. Wanneer u meer informatie wil over de lerarenopleidingen en de opbouw van

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be www.specifiekelerarenopleiding.be Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding CVO De Oranjerie Pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

LIO-STAGEHANDLEIDING Specifieke Lerarenopleiding

LIO-STAGEHANDLEIDING Specifieke Lerarenopleiding LIO-STAGEHANDLEIDING Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave 1. Leraar-in-opleiding (LIO)... 3 2. Programma-implicaties voor de LIO... 4 3. Vereist diploma... 5 4. Bekwaamheidsbewijzen...

Nadere informatie

Lerarenopleiding Wetenschap en Technologie. Infosessie SLO W&T 18/5/17

Lerarenopleiding Wetenschap en Technologie. Infosessie SLO W&T 18/5/17 Lerarenopleiding Wetenschap en Technologie Infosessie SLO W&T 18/5/17 Kennismaking 2 Wie zijn wij? SLO natuurwetenschappen optie aardrijkskunde: prof. An Steegen optie biologie: prof. Marion Crauwels optie

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) -> Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkort traject/ Studieomvangvermindering Begeleid afstandsonderwijs Werkstudenten bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2016-2017 Arteveldehogeschool

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

Wegwijzer leraar in opleiding (LIO)

Wegwijzer leraar in opleiding (LIO) SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer leraar in opleiding (LIO) 1. Inleiding De praktijkcomponent van de lerarenopleiding kun je geheel of gedeeltelijk via een liobaan volbrengen. Een liobaan is een onderwijsopdracht

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Academiejaar 2014/2015 Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Wil je na

Nadere informatie

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW)

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW) Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-) FaBer: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Farmaceutische wetenschappen Geneeskunde: - Biomedische wetenschappen - Familiale

Nadere informatie

Stagehandleiding Specifieke LerarenOpleiding. Algemene stagehandleiding

Stagehandleiding Specifieke LerarenOpleiding. Algemene stagehandleiding Stagehandleiding Specifieke LerarenOpleiding Algemene stagehandleiding Academiejaar 2016-2017 STAGEHANDLEIDING Specifieke LerarenOpleiding Vrije Universiteit Brussel Inhoudstafel 1. De specifieke lerarenopleiding...

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Vooraf... 3 1. De specifieke lerarenopleiding (SLO)... 4 2. De praktijkcomponent: opbouw... 5 3. Begeleiding:

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.hubrussel.be/slo ECONOMIE & MANAGEMENT Academiejaar 2009-2010 Aan de slag als leerkracht De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) richt zich tot toekomstige leerkrachten economie

Nadere informatie

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Overzicht 1. Waarom de academische lerarenopleiding volgen? 2. Waarom je lerarenopleiding aan de KU Leuven volgen? 3. Wanneer kan ik de opleiding volgen? 4.

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO TAAL- EN LETTERKUNDE ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ. COREQ. I Voor

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2017-2018 Voor studenten die: het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en

Nadere informatie

Wegwijzer groeistages

Wegwijzer groeistages SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer groeistages 1.Inleiding Tijdens de twee groeistages staat het functioneren als vakleerkracht centraal. In die zin zijn de groeistages een vervolg op de instapstage.

Nadere informatie

Een bachelor- of masterdiploma behalen

Een bachelor- of masterdiploma behalen Werken en studeren Ben je al aan het werk maar wil je een nieuwe uitdaging aangaan en professioneel een andere weg inslaan? Heb je vroeger niet de kans gekregen of genomen om verder te studeren maar wil

Nadere informatie

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN UT LERARENOPLEIDING ELAN 2015/2016 Inhoud 1. De Minor Leren Lesgeven... 3 2. Studieprogramma van de 15 en 30 EC

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO TAAL- EN LETTERKUNDE ACADEMIEJAAR 05-0 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ. COREQ. I Voor SP

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenopleiding 1 3 Intro 5 Wanneer kan de SLO worden aangevat? 7 Programma 11 Praktische organisatie 12 Leraar in opleiding (LIO) 15 Internationalisering in de SLO 16 Wat na de SLO? 17 Afspraken

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleidingen in de groep Wetenschap & Technologie

Specifieke Lerarenopleidingen in de groep Wetenschap & Technologie Vernieuwing in de academische lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleidingen in de groep 2015 decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen van 15 december 2006: de lerarenopleiding aan de universiteit:

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Studiejaar: 2015-2016 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Redactie: afdeling Studieadvies UGent De informatie in deze brochure is bijgewerkt tot 1 december 2016 Grafisch concept www.fabrique.nl Vormgeving www.wilfrieda.com Druk en

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding (boek 2)

De onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding (boek 2) De onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding (boek 2) Een onderzoek naar de kwaliteit van de Specifieke lerarenopleiding www.vluhr.be Brussel - 17 december 2012 De onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO WETENSCHAPPEN EN INGENIEURSWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ.

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen. Welkom!

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen. Welkom! Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Welkom! Overzicht 1. Waarom de academische lerarenopleiding volgen? 2. Waarom je lerarenopleiding aan de KU Leuven volgen? 3. Wanneer kan ik de opleiding volgen?

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN Altijd

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek ANTWERPEN t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de journalistiek De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding (SLO)

Specifieke lerarenopleiding (SLO) Specifieke lerarenopleiding (SLO) Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor jongeren vandaag? Beschik je over een grote dosis vakbekwaamheid en wil je je expertise

Nadere informatie

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS STUDIEPROGRAMMA S VAN HET HOGER ONDERWIJS Je krijgt het studieprogramma van een opleiding (=studie) aan een universiteit en aan een hogeschool. In de tabellen zie je alle opleidingsonderdelen (= vakken,

Nadere informatie

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Studienamiddag Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs Paleis der Academiën, Brussel, 2015-04-29 Bern Martens Lerarenopleiding Sec. Onderwijs

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 05-0 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ. COREQ. I Voor

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2016-2017 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en Communicatie

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

VERVOLGOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

VERVOLGOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Hogeschool PXL / PXL UNIVERSITY COLLEGE VERVOLGOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING We dagen je uit om jezelf te ontwikkelen tot een leerkracht die grensverleggend, begeesterd en onderbouwd het artistieke

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie