Degroof Global Isis Low *

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Degroof Global Isis Low *"

Transcriptie

1 Degroof Global Isis Low * DISTRIBUTIE Kwartaalbeheersverslag op 30 juni 2015 * Compartiment van Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht

2

3 NA RUST VOLGT ONRUST Het tweede kwartaal van 2015 werd gekenmerkt door een hernieuwde volatiliteit, terwijl op bepaalde terreinen de vrees verder opliep. Tegelijkertijd nam het spookbeeld van deflatie af. Na een positief eerste kwartaal, dat aandelen en obligaties van de eurozone naar historische pieken voerde, zijn de markten globaal gezien teruggevallen. Toch hebben zij sinds het begin van het jaar een niet onverdienstelijke prestatie neergezet. De beleggers zitten in de greep van het Griekse probleem en de eventuele gevolgen voor de eurozone. Toch stuurt de algemene economische situatie positieve signalen uit. In de eurozone en in Japan zijn de macro-economische gegevens globaal gezien verbeterd, in de Verenigde Staten hebben ze zich gestabiliseerd. Wij blijven ons voorzichtig opstellen gezien de onzekerheden in verband met deze problematiek en de eventuele impulsieve reacties van de markten. SAMENVATTING VAN DE VOORNAAMSTE BEHEERSBESLISSINGEN Risicohoudende activa Obligatierisico's en korte termijn Toename van de Europese aandelen ten koste Behoud van een lagere weging en een kortere van de Amerikaanse aandelen looptijd van de obligaties dan de markt Vermindering van de Britse aandelen ten Versterking van de Italiaanse en Spaanse gunste van de Japanse aandelen obligaties met middellange looptijd Verhoging van de blootstelling aan Europese Behoud van de overweging in Amerikaanse small caps dollar Versteviging bij dalende beurs van het actief beheer Wij danken u voor uw blijvend vertrouwen. De raad van bestuur Degroof Global bevek, Eric Nols, Vincent Planche, Patrick Wagenaar, Olivier Masse, Eric Lobet en Jacky Goossens DEGROOF GLOBAL ISIS LOW DISTRIBUTIE - 30 JUNI PAGINA 3

4 RENDEMENT 1 OP 30 JUNI 2015 (KLASSE B) Periode Waarderingsdatum Inventariswaarde Brutocoupon Rendement 1 * Periode Waarderingsdatum Inventariswaarde EVOLUTIE VAN DE INVENTARISWAARDE NA DISTRIBUTIE (IN EURO) 1 Actuarieel rendement 1 Sinds het begin 04/12/90 24,79 4,56% 10 jaar 30/06/05 28,20 3,13% 5 jaar 30/06/10 27,33 4,66% 3 jaar 30/06/12 27,86 6,66% 2 jaar 30/06/13 29,15 7,03% Sinds 12 maanden 30/06/14 30,93 6,98% 9 maanden 30/09/14 31,42 6 maanden 31/12/14 31,84 3 maanden 31/03/15 33, /01/96 26,80 1,74 5,59% /12/96 27,96 1,74 9,51% /12/97 29,20 1,74 9,04% /01/99 31,04 1,74 10,92% /12/99 31,56 2,00 8,61% /12/00 30,11 2,00 1,66% /12/01 28,36 1,70-0,08% /12/02 25,35 1,50-5,21% /12/03 26,53 0,75 7,72% /12/04 27,42 0,75 6,30% /12/05 29,45 0,85 10,65% /12/06 30,21 0,95 5,93% /12/07 29,51 1,00 0,98% /12/08 24,19 0,75-15,73% /12/09 26,68 0,50 12,42% /12/10 28,20 0,20 6,46% /12/11 27,19 0,21-2,82% /12/12 28,97 0,35 7,86% /12/13 29,74 0,27 3,60% /12/14 31,84 0,18 7,67% 1ste kwartaal /03/15 33,61 5,56% 2de kwartaal /06/15 32,90-2,11% RENDEMENT 2 PER KALENDERJAAR % 0% 10,6% 5,9% 1,0% 12,4% 6,5% 7,9% 3,6% 7,7% Inventariswaarde -30% -15,7% -2,8% 1 Deze rendementcijfers zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en kunnen misleidend zijn. De getoonde resultaten zijn berekend in euro, na aftrek van alle door het fonds geheven kosten, met uitzondering van eventuele instap- en uitstapvergoedingen. * Houdt geen rekening met de Belgische roerende voorheffing die voor de Belgische fiscale ingezetenen ingehouden wordt. DEGROOF GLOBAL ISIS LOW DISTRIBUTIE - 30 JUNI PAGINA 4

5 Vergankelijkheid der dingen Na een positief eerste kwartaal 2015 zijn de obligatie- en aandelenmarkten globaal gezien in waarde gedaald. In het tweede kwartaal ondergingen de wereldwijde aandelen zo een daling van 3,3 % en hadden de overheidsobligaties van de eurozone af te rekenen met een correctie van 5,5 %. Wat de obligaties betreft, daalde de rente op overheidsobligaties van de eurozone in april tot een historisch laag peil. Daarbij profiteerde ze nog altijd van de gevolgen van het opkoopplan dat de Europese Centrale Bank in het begin van het jaar had aangekondigd en in maart had ingevoerd. Ruimer Prestatie in euro¹ Tweede kwartaal 2015 Eerste semester 2015 Internationale aandelen -3,3% 11,5% Aandelen eurozone -4,9% 12,7% Amerikaanse aandelen -3,4% 10,1% Japanse aandelen -0,6% 23,4% Aandelen groeilanden -2,9% 11,8% Overheidsobligaties in euro -5,5% -1,4% Bedrijfsobligaties* in euro -2,9% -1,5% Degroof GlobalIsisLow(klasseB) -2,1% 3,3% * Obligaties waarvan de rating hoger of gelijk is dan BBB-. gezien profiteerde de rente ook van de vrees voor deflatie. Daarna veerde ze weer vlug op wegens de stijging van de olieprijzen en het naar de achtergrond verdwijnen van Japanse scenario s. De 10-jaars rente van Duitse obligaties, die op 20 april met 0,07 % een historisch dieptepunt bereikte, kon zo opnieuw opveren tot bijna 0,70 % een paar weken later. De andere landen van de eurozone volgden die beweging. Na die opvering en een lichte inzinking zetten de rentevoeten hun klim voort. Gezien het zeer soepele monetaire beleid van de ECB liepen de beleggers vooruit op de terugkeer van de inflatie in de eurozone. Zij vreesden ook voor een mogelijke exit van Griekenland uit de eurozone. De aandelen, die in het begin van het kwartaal tot een historisch hoogtepunt waren geklommen, volgden daarna een zigzagbeweging parallel met de bedrijfsresultaten en de economische vooruitzichten. Vervolgens richtten, vooral in Europa, de beleggers hun aandacht op het verloop van de onderhandelingen tussen Griekenland en zijn belangrijkste schuldeisers en op de toegenomen onzekerheid over de toekomst van dat land in de eurozone. De aandelenmarkten van de eurozone sloten het tweede kwartaal af met een daling van 4,9 %. DEGROOF GLOBAL ISIS LOW DISTRIBUTIE - 30 JUNI PAGINA 5 20,31% GLOBALE PORTEFEUILLE 8,57% Overheidsobligaties en ermee gelijkgestelde obligaties, in euro 39,19% Andere obligatierisico's 20,31% Bedrijfsobligaties 6,20% 9,64% 11,88% Activaspreiding 1,51% 6,20% 24,23% Geografische spreiding 0,65% 1,81% 2,22% 3,07% 39,19% Aandelen 24,23% Liquide middelen 8,57% Andere risicohoudende activa 1,51% 70,73% Euro 70,73% Verenigde Staten 11,88% Groeilanden 9,64% Europa ex euro 3,07% Rest van de wereld 2,22% Japan 1,81% Niet classificeerbaar 0,65%

6 PORTEFEUILLESTRUCTUUR VAN DEGROOF GLOBAL ISIS LOW DISTRIBUTIE OP 30 JUNI 2015 TOTAAL RISICOHOUDENDE ACTIVA (25,74%) Activaspreiding* AANDELEN (24,23%) Geografische spreiding* ANDERE RISICOHOUDENDE ACTIVA (1,51%) Activaspreiding Rest van de wereld 4,20% Aandelen 42,62% 57,38% Groeilanden 25,26% Euro 36,65% Grondstoffen 0,51% Andere risicohoudende activa 0,00% 100,00% Japan 7,94% Converteerbare obligaties 0,00% Geïndexeerd Actief Verenigde Staten 20,17% Europa ex euro 5,78% Financiële structuren -1,67% Spreiding per type vehikel* Sectorale spreiding* Hedge Funds 0,00% Overige 6,75% Futures & ETFs¹ 14,11% Actieve fondsen Degroof 17,10% Informatietechnologie 11,35% Energie 10,44% Materialen & Industrie 17,82% Hoogrentende obligaties 2 2,01% Fondsen van derden 19,79% Derdenfondsen Degroof 7,22% Geïndexeerde fondsen Degroof 35,04% Telecomdiensten 4,90% Financiële diensten 25,50% Uitrustings- en consumptiegoederen 22,20% Gezondheidszorg 7,78% Private Equity 0,48% Vastgoed 0,17% 1 ETF (Exchange-Traded Fund): beursgenoteerd fonds. 2 Hoogrentende obligaties: obligaties waarvan de rating lager is dan BBB-/Baa. * Op 100. DEGROOF GLOBAL ISIS LOW DISTRIBUTIE - 30 JUNI PAGINA 6

7 De Amerikaanse en Japanse markten zetten over de afgelopen periode een negatieve prestatie neer van 3,4 % en 0,6 %, uitgedrukt in euro. Het is duidelijk dat zij zeer sterk onderhevig waren aan de versteviging van de euro. Uitgedrukt in lokale munt zetten de Amerikaanse aandelen immers wel een lichte stijging neer van 0,2 % en de Japanse aandelen een stijging van 5,2 %. Bij de groeilanden waren de prestaties tamelijk uiteenlopend naargelang van het land, met een globale daling van 2,9 % uitgedrukt in euro. De Braziliaanse en Russische markten boekten een positieve prestatie, maar andere markten zoals Maleisië en Indonesië ondergingen een daling in het tweede kwartaal. De Chinese aandelen van de beurs van Shanghai, die sinds juni 2014 uitpakten met een nagenoeg ononderbroken klim, verloren meer dan 16 % sinds hun piek begin juni. In het tweede kwartaal hadden de aandelenmarkten weliswaar af te rekenen met winstnemingen, toch blijven zij sinds het begin van het jaar in de groene cijfers met aantrekkelijke stijgingen in euro. In het tweede kwartaal 2015 noteerde Isis Low een daling van -2,1%. Sinds het begin van het jaar boekte Isis Low echter een stijging van 3,3%. STRATEGIE Bij een lichte overweging in aandelen hebben wij de putopties in de portefeuilles behouden. Voorzichtigheidshalve hebben wij de weging en de looptijd van de obligaties behouden, waarbij wij gebruik maken van de spanningen op rentevlak. Aandelen en andere risicohoudende activa Begin april verlaagden wij de weging van de zone Europa ex euro. Daarna verhoogden we marginaal de blootstelling aan de eurozone ten koste van de Verenigde Staten, die wij relatief duurder vinden qua waarderingen. Een paar dagen voor de Britse verkiezingen begin mei verlaagden we de blootstelling aan het Verenigd Koninkrijk ten gunste van de Japanse aandelen. Er bestond immers onzekerheid over de uitslag, gezien de verkiezingsbelofte om een referendum te organiseren over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie. De Japanse aandelen leken ons een goed alternatief gezien de winstverwachtingen en de omzetvooruitzichten. We merken op dat de Japanse markt van mei tot eind juni beter gepresteerd heeft dan die van het Verenigd Koninkrijk. In de loop van de maand mei verhoogden wij de posities in Europese small cap aandelen. Die zouden moeten profiteren van de economische heropleving van de eurozone. Midden juni maakten wij van de marktcorrectie die nog meer uitgesproken was voor de markten van de groeilanden gebruik om naar onze beoogde weging terug te keren door onze posities in het actieve beheer te versterken. Wij waren zeer tevreden over de eerder gekochte putoptie op de Euro Stoxx 50 en de S&P 500 en behielden ze in portefeuille. Wij herinneren eraan dat dit soort optie het recht geeft om een onderliggend actief, in dit geval de Euro Stoxx 50 of de S&P 500, te verkopen tegen een bepaalde uitoefenprijs op een vastgestelde datum. Het zijn activa die in waarde stijgen tijdens koersdalingen en de rol van buffer spelen tijdens marktcorrecties. Obligaties, andere obligatierisico s en korte termijn Voor de obligaties voerden wij een voorzichtig beleid door de duratie lager te houden dan op de obligatiemarkten. Wij behielden ook de geografische diversificatie die wij voorheen hadden doorgevoerd aan de hand van Amerikaanse en Noorse DEGROOF GLOBAL ISIS LOW DISTRIBUTIE - 30 JUNI PAGINA 7

8 PORTEFEUILLESTRUCTUUR VAN DEGROOF GLOBAL ISIS LOW DISTRIBUTIE OP 30 JUNI 2015 TOTAL OBLIGATIES (65,69%) Spreiding naar rating 1 * Spreiding per looptijd* Spreiding naar munt* Overige** 33,19% AAA 19,89% 1-3 jaar 28,90% < 1 jaar 1,77% > 10 jaar 5,18% 5-10 jaar 29,53% Andere 3,88% NOK 1,62% GBP 1,03% USD 11,57% AA 18,60% BBB 22,40% A 5,93% 3-5 jaar 34,62% EUR 81,90% 1 Een rating (credit rating) meet de kredietwaardigheid van een emittent en wordt toegekend door een ratingbureau (bijvoorbeeld Standard & Poor s, Moody s, Fitch). Ratingbronnen: Bloomberg Composite. Alle informatie betreffende de ratings is te vinden op de applicatie Bloomberg en bij de financiële dienst Bank Degroof, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel. * Op 100. ** Overige: niet-genoteerd en/of zonder rating, maar gelijkgesteld met obligaties met minstens een BBB-rating of meer. DEGROOF GLOBAL ISIS LOW DISTRIBUTIE - 30 JUNI PAGINA 8

9 overheidsobligaties en van overheidsobligaties van de groeilanden in lokale munt. De spanningen op rentevlak in Europa hebben wij meermaals benut om onze posities in Italiaanse en Spaanse obligaties aan te vullen. Aan het eind van het tweede kwartaal verlengden wij ook de relatief geringe looptijd van de Italiaanse en Spaanse obligaties. Wij behielden de overweging in dollar in het tweede kwartaal, omdat wij ons wensten te wapenen tegen een slecht scenario in de eurozone. De beschikbare liquide middelen werden licht verminderd ten voordele van obligaties met gemiddelde looptijd en de vervaltermijnen van het commercial paper werden hernieuwd met de bedoeling het rendement van dat deel van de portefeuilles te optimaliseren. MACRO-ECONOMIE EN VOORUITZICHTEN In de Verenigde Staten is de economische groei in het eerste kwartaal 2015 met 0,2 % op jaarbasis gekrompen. Die tijdelijke zwakte was te wijten aan de ongunstige weersomstandigheden en aan de stakingen in de havens van de westkust. De voorlopende indicatoren liggen nog altijd in lijn met een groei van meer dan 2 % voor het lopende jaar. De gezinsbestedingen, de belangrijkste component van het bruto binnenlands product, zouden gematigd moeten blijven toenemen. Ze worden immers gestimuleerd door betere voorwaarden op de arbeidsmarkt, lage olieprijzen, een geleidelijke stijging van de lonen en een verbetering van het consumentenvertrouwen. Dat vertrouwen houdt stand en is in mei en juni zelfs licht gestegen. De bouwsector kan terugblikken op een goed tweede kwartaal. Het ondernemersvertrouwen, de nieuwe bouwwerven, de bouwvergunningen en de verkoop van bestaande woningen zijn immers allemaal indicatoren die verbeteren. De Fed blijft nog altijd haar inschikkelijk monetair beleid voeren. Alvorens de richtinggevende rente te verhogen, bestudeert de instelling drie indicatoren: evolutie van de arbeidsmarkt, inflatie en inflatievooruitzichten, en ontwikkelingen op de internationale markten zoals onder meer het Griekse probleem en de evolutie van de dollar ten opzichte van de belangrijkste munten van de geïndustrialiseerde landen. In de eurozone is het bruto binnenlands product met 1,5 % gestegen op jaarbasis tijdens het eerste kwartaal. De binnenlandse vraag is daarbij een ondersteunende factor. De voorlopende indicatoren zijn aan de beterhand, net als de kredietactiviteit. De lichte vertraging van de economische groei in Duitsland wordt gecompenseerd door een snellere groei in Frankrijk en Italië. In Italië heeft de groei positief verrast in het eerste kwartaal met een stijging van 0,3 % ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit kan worden verklaard door een sterkere binnenlandse vraag dankzij met name de stevige voorraadopbouw en het herstel van de investeringen. In Spanje leverde de netto-uitvoer opnieuw een licht positieve bijdrage; vooral de privéconsumptie en de investeringen droegen bij tot een versnelling van de groei: +0,9 % in het eerste kwartaal. In Japan zette de verbetering van de groei zich door, dankzij de gunstige voorwaarden op de arbeidsmarkt en stevige bedrijfswinsten in het eerste kwartaal. Toch blijft de economie kwetsbaar. De industriële productie kromp in de maand mei en de PMI index van de verwerkende nijverheid bevond zich in juni opnieuw in negatief terrein. Gezien de lage olieprijzen en de loonstijging zou de productie toch moeten blijven stijgen. Ook de export zou verder moeten toenemen, dankzij een zwakke yen en een geleidelijke heropleving van de wereldhandel. In de meeste Aziatische landen, met China als DEGROOF GLOBAL ISIS LOW DISTRIBUTIE - 30 JUNI PAGINA 9

10 PORTEFEUILLESTRUCTUUR VAN DEGROOF GLOBAL ISIS LOW DISTRIBUTIE OP 30 JUNI 2015 TOTAAL OBLIGATIES (65,69%) Activaspreiding* OVERHEIDSOBLIGATIES EN ERMEE GELIJKGESTELDE OBLIGATIES, IN EURO (39,19%) Spreiding per emittent* Nutsbedrijf 23,13% BEDRIJFSOBLIGATIES (6,20%) Sectorspreiding* Uitrustings- en consumptiegoederen 13,22% Totaal obligaties 0,99% 3,90% Oostenrijk België 3,51% 3,37% Telecomdiensten 14,40% Overheidsobligaties en ermee gelijkgestelde obligaties, in euro Bedrijfsobligaties Andere obligatierisico's 0,51% 1,37% 1,67% 3,93% 4,43% 3,88% Finland Frankrijk Duitsland Italië Nederland Spanje 4,01% 4,02% 3,16% 0,10% 27,92% 31,51% ANDERE OBLIGATIERISICO'S (20,31%) Activaspreiding* Overige 20,21% Financiële diensten 49,26% Overheidsinstellingen² 17,35% Obligaties met onderpand³ 3,57% Overige** 22,40% Rendement (%) Rentegevoeligheid 1 Niet-euro 58,87% 1 Komt overeen met de gewijzigde duration: impact op de obligatiekoers van een schommeling van 1% in het rendement van de obligatie op de vervaldag. 2 Overheidsinstellingen: obligaties uitgegeven door autonome overheidsinstellingen. 3 Obligaties met onderpand : obligaties met activa als onderpand (zoals hoogwaardig hypothecair krediet of schuldvorderingen van de publieke sector). * Op 100. ** Inclusief supranationale en andere uitgevende landen. DEGROOF GLOBAL ISIS LOW DISTRIBUTIE - 30 JUNI PAGINA 10

11 uitzondering, blijft de groei de goede richting uitgaan. Hij profiteert met name van de grotere binnenlandse vraag die aangezwengeld wordt door de arbeidsmarkt, de loonstijgingen en het expansief monetair beleid. Die landen profiteren ook van een toenemende vraag vanwege de Verenigde Staten en de eurozone. In India zet de heropleving zich door, zoals blijkt uit de groeicijfers. Ze blijft wel nog bescheiden en kwetsbaar. In China blijft de economie trager groeien en blijven de politieke en monetaire overheden maatregelen nemen om die trend te temperen. In juni heeft de centrale bank van China nog nieuwe maatregelen genomen op monetair vlak en heeft ze andermaal de rente verlaagd. Rusland bevindt zich in een recessie. De industriële productie daalt met bijna 5,5 % in het tweede kwartaal. Toch zou de activiteit in de tweede helft van het jaar kunnen verbeteren op voorwaarde dat de spanningen in Oekraïne niet verder oplopen. In Brazilië is de economische activiteit in april nog verder gedaald en is de arbeidsmarkt in mei blijven verslechteren. De werkloosheid bedraagt 6,7 % en de inflatievooruitzichten werden opwaarts herzien van 8 % naar 9 % voor het lopende jaar. Gezien de hoge inflatie heeft de centrale bank begin juni de richtinggevende rente nog met 0,5 % verhoogd tot 13,75 %, het hoogste peil sinds begin Het onderwerp dat de aandacht van de meeste beleggers heeft opgeëist en dat ook de komende maanden nog zal doen, is de Griekse kwestie. Zal Griekenland uit de eurozone stappen en wat zouden de gevolgen zijn voor zowel het land als voor de eurozone? Op dit ogenblik zijn verschillende scenario s mogelijk: een compromis tussen Griekenland en zijn schuldeisers, een behoud van Griekenland in de Europese Unie en een gedeeltelijke verlichting van de Griekse schuld, of een uitstap van Griekenland uit de Unie en de chaos die daaruit zou kunnen voortvloeien. Het Griekse referendum over nieuwe bezuinigingsmaatregelen mondde uit in een meerderheid van nee-stemmen, wat de onzekerheid en de waarschijnlijkheid van een Grexit of uitstap uit de Monetaire Unie nog vergroot heeft. Griekenland en de andere landen van de eurozone hebben echter geen baat bij het invraagstellen van de grenzen van de Monetaire Unie, zodat we redelijkerwijs kunnen aannemen dat een overeenkomst zal worden gevonden. Wel moeten we aanvaarden dat het een moeilijk proces wordt, want bepaalde eisen zullen moeten worden opgegeven en men zal moeten durven spreken over een herstructurering van de Griekse schuld. Wij merken wel de volgende punten op. De rechtstreekse financiële en commerciële blootstelling van de eurozone aan Griekenland is beperkt. De perifere landen zijn weer de weg van de groei ingeslagen en beschikken over een overschot op de lopende rekening. De weerslag van een uitstap op het Griekse bbp en de waarschijnlijke chaos die dat zou veroorzaken, zullen een ontradend effect hebben op de andere landen. De ECB zal in elk geval de obligatiemarkt van de perifere landen ondersteunen. Zeer waarschijnlijk zullen nieuwe kwantitatieve versoepelingsmaatregelen worden ingevoerd als dat nodig zou zijn. Wij sluiten niet uit dat de aandelen- en obligatiemarkten de komende weken nieuwe turbulenties tegemoet gaan. Daarom handhaven wij een voorzichtige houding, ook al zijn volgens ons de aandelen aantrekkelijk gewaardeerd. DEGROOF GLOBAL ISIS LOW DISTRIBUTIE - 30 JUNI PAGINA 11

12 SAMENSTELLING VAN DEGROOF GLOBAL ISIS LOW DISTRIBUTIE OP 30 JUNI 2015 I. Aandelen Belangrijkste beleggingen in aandelen per regio (op 100) Eurozone Europa ex euro Verenigde Staten Effect % t.o.v. de zone Effect % t.o.v. de zone Effect % t.o.v. de zone ishares Euro Stoxx Small 3,20% Henderson Europe Small Cies Fund 13,60% TreeTop Convertible International 26,91% Sanofi 3,15% ishares Stoxx Europe Small 200 5,22% Lm-Royce US Small Cap Opportunity 5,61% Anheuser-Busch Inbev 2,27% Novartis 3,74% Vanguard US Opportunities Fund 3,89% Bayer 2,08% Vodafone Group 3,39% AT&T 1,36% BNP Paribas 2,07% HSBC 2,82% Metlife 1,20% Total 1,81% Barclays 2,07% Cisco 1,18% BASF 1,74% BP 2,02% Verizon Communications 1,16% Siemens 1,71% Intl Consolidated Airlines Group 1,90% Exxon Mobil 1,12% Axa 1,62% Nestle 1,84% Pfizer 1,03% Allianz 1,60% British American Tobacco 1,71% Johnson & Johnson 0,98% Totaal Top 10 21,27% Totaal Top 10 38,30% Totaal Top 10 44,44% DEGROOF GLOBAL ISIS LOW DISTRIBUTIE - 30 JUNI PAGINA 12

13 Belangrijkste beleggingen in aandelen per regio (op 100) Japan Groeimarkten Rest van de wereld Effect % t.o.v. de zone Effect % t.o.v. de zone Effect % t.o.v. de zone Select Eq. Japan Multi Mgt 44,39% SSGA Enhanced Em. Mkts Eq. Fund 26,57% Commonwealth Bank of Australia 3,85% Toyota Motor 3,18% Genesis Em. Mkts Fund 16,53% Royal Bank of Canada 3,15% Mitsubishi UFJ 1,73% Select Eq. Em. Multi Mgt 14,24% Toronto-Dominion Bank 2,80% Sumitomo Mitsui Financial Group 1,03% Aberdeen Em Mkts Smaller Cies Fund 9,70% Westpac Banking 2,77% Softbank 1,01% Samsung Electronics 1,01% Australia & NZ Bking Group 2,46% Honda Motor 0,93% Tencent Holdings 0,93% BHP Billiton 2,36% Mizuho Financial 0,92% Taiwan Semiconductor Man 0,92% Bank of Nova Scotia 2,25% Fanuc Corporation 0,70% Polunin Developing Countries Fund 0,88% National Australia Bank 2,19% Japan Tobacco 0,69% China Mobile 0,70% Teva Pharmaceutical Industries 1,86% Mazda Motor 0,67% China Construction Bank 0,67% Canadian National Railway 1,70% Totaal Top 10 55,26% Totaal Top 10 72,16% Totaal Top 10 25,38% DEGROOF GLOBAL ISIS LOW DISTRIBUTIE - 30 JUNI PAGINA 13

14 II. Andere risicohoudende activa III. Overheidsobligaties en ermee gelijkgestelde obligaties, in euro IV. Obligatierisico's en ermee gelijkgestelde risico's Effect % Totaal Effect % Totaal Effect % Totaal Phaunos Timber Fund Ltd 29,32% Barry Callebaut 6% 07/ ,95% Pantheon International 8,23% Atlantic Certificates 7,63% Carlyle US Partners V 7,02% 3i Eurofund V b 6,85% Allfin 6.75% 06/2019 6,75% CFE 4.75% 06/2018 5,45% Carlyle Europe Partners III 4,43% Klepierre 1,71% Totaal Top 10 95,35% US Treasury 1.625% 07/2019 7,38% Spain Govt /2016 4,57% Spain Govt 4.25% 10/2016 4,49% EFSF 1.75% 10/2020 4,04% US Treasury 1.5% 03/2019 4,01% European Invt Bank 5.625% 02/2028 3,53% Italy Govt I/L 2.1% 09/2021 3,48% SPDR Em. Gov. Bond Local Currency 3,27% Spain Govt 3.75% 10/2018 3,16% Res Ferré de France 6% 10/2020 3,13% Totaal Top 10 41,06% Bk Ned Gemeenten 1% 03/2019 6,94% CCd Credit Immo Fr 0.125% 02/2020 3,27% Soc Wallonne des Eaux 0% 03/2017 3,15% Oper Res Gaz & Elec 4% 10/2021 3,11% Cie du Bois Sauvage 3.8% 06/2018 3,05% Fluxys 4.577% 06/2017 2,53% UCB 5.75% 12/2016 2,48% Solar Checst 2.129% 06/2020 2,16% Cofinimmo 1.929% 03/2022 1,79% ABN AMRO Bank 3.5% 01/2018 1,78% Totaal Top 10 30,26% DEGROOF GLOBAL ISIS LOW DISTRIBUTIE - 30 JUNI PAGINA 14

15 V. Liquide middelen Effect % Totaal USD -0,73% EUR 8,35% SGD 0,00% HKD 0,02% GBP 0,01% JPY -0,12% Andere 1,03% GLOSSARIUM - Andere obligatierisico's: niet-overheidsobligaties van de eurozone met een eersteklas rating (investment grade). - Financiële structuren: deze post omvat de putopties. Totaal liquide middelen 8,57% De in dit verslag vermelde fondsen worden gecommercialiseerd in België, met uitzondering van de volgende fondsen: Vanguard US Opportunities, SSgA Enhanced Emerging Mkts Equity, Select Equities Emerging Multi Mgt, Select Equities Japan Multi Mgt, ishares EURO STOXX Small, SPDR Barclays Emerging Mkts, ishare Emerging Mkts Local Government Bonds, db x-trackers MSCI Europe Small Cap, Pantheon International, Phaunos Timber, Genesis Emerging Markets, Degroof Alternative FOHF Low, Degroof Private Renewable Energy, Degroof Private Renewable Energy II, Polunin Developing Countries Fund. DEGROOF GLOBAL ISIS LOW DISTRIBUTIE - 30 JUNI PAGINA 15

16 DEGROOF GLOBAL ISIS LOW B KAPITALISATIE - BELEGGINGSBELEID Het compartiment belegt voornamelijk in een portefeuille van deelnemingsrechten van beleggingsfondsen, aandelen en obligaties die op zo een manier zijn samengesteld dat het risiconiveau beperkt is. Het compartiment kan ook beleggen in gestructureerde producten die verenigbaar zijn met het beleggingsbeleid. Het compartiment heeft geen geografische, sectorale of valutalimiet. Om te profiteren van of zich in te dekken tegen marktschommelingen, of voor een efficiënt portefeuillebeheer, kan het compartiment gebruikmaken van derivaten. KERNGEGEVENS Oprichtingsdatum 04/12/1990 Munt EUR Laatste netto-inventariswaarde (kapitalisatie) 83,04 Totaal nettoactiva (in miljoenen) 756,60 ISIN-code LU Bloomberg-code ILK3238 LX Toetredingskosten - Max. 3%, onderhandelbaar Taks op beursverrichtingen (TOB) 1.32% (max EUR) Belasting op ICBE's die voor meer dan 25% in schuldvorderingen belegd zijn Ja (25%) Informatie-uitwisseling verplicht Ja Berekeningsfrequentie Dagelijks Afsluiting van de ontvangstperiode van orders Afwikkelingsdatum D+3 Minimuminschrijving 1 deelbewijs Compartiment van Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht Geharmoniseerd fonds Ja Met vergunning in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zwitserland Beheersvennootschap Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg Portefeuillebeheerder Degroof Fund Management Company Administratief agent Banque Degroof Luxembourg Bewaarder Banque Degroof Luxembourg Financiële dienst in België Bank Degroof ISIN-code distributierecht van deelneming LU Datum laatste dividend 26/09/2014 Laatst uitgekeerde dividend 0,18 EUR Roerende voorheffing 25% Risicoschaal Een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan een belegging in een bevek of in een compartiment. Wijzigingen in de risicoklasse worden vermeld in de periodieke verslagen van de bevek. Het totaal van de activa dat vermeld wordt, is de waarde die berekend werd op het einde van de vermelde kalendermaand. Publicatie van de NIW: - De Standaard - De Tijd - L'Echo La Libre Belgique - Beama.be. Deze informatienota gebruikt de term 'fonds' om te verwijzen naar hetzij een (compartiment van een) bevek, hetzij een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Dit document is enkel geldig in België. De risicoschaal is conform het risico- en opbrengstprofiel zoals voorgeschreven door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Voor meer informatie ga naar Elke inschrijving moet gebeuren op basis van het prospectus of het Essentiële Beleggersinformatiedocument, die net als het jaarverslag en halfjaarverslag beschikbaar zijn op Een papieren versie van die documenten is verkrijgbaar bij Bank Degroof nv, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel, die de financiële diensten in België verleent. Op aanvraag zal ze u kosteloos toegestuurd worden (beschikbaar in FR-NL-EN; (half-)jaarsverslag enkel beschikbaar in FR en NL). DEGROOF GLOBAL ISIS LOW DISTRIBUTIE - 30 JUNI PAGINA 16

17 DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM LOW B KAPITALISATIE - BELEGGINGSBELEID Het compartiment belegt voornamelijk in een portefeuille van deelnemingsrechten van beleggingsfondsen, aandelen en obligaties die op zo een manier zijn samengesteld dat het risiconiveau beperkt tot gemiddeld is. Het compartiment kan ook beleggen in gestructureerde producten die verenigbaar zijn met het beleggingsbeleid. Het compartiment heeft geen geografische, sectorale of valutalimiet. Om te profiteren van of zich in te dekken tegen marktschommelingen, of voor een efficiënt portefeuillebeheer, kan het compartiment gebruikmaken van derivaten. KERNGEGEVENS Oprichtingsdatum 14/02/2012 Munt EUR Laatste netto-inventariswaarde (kapitalisatie) 62,88 Totaal nettoactiva (in miljoenen) 823,89 ISIN-code LU Bloomberg-code DGIMLBA LX Toetredingskosten - Max. 3%, onderhandelbaar Taks op beursverrichtingen (TOB) 1.32% (max EUR) Belasting op ICBE's die voor meer dan 25% in schuldvorderingen belegd zijn Ja (25%) Informatie-uitwisseling verplicht Ja Berekeningsfrequentie Dagelijks Afsluiting van de ontvangstperiode van orders Afwikkelingsdatum D+3 Minimuminschrijving 1 deelbewijs Compartiment van Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht Geharmoniseerd fonds Ja Met vergunning in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zwitserland Beheersvennootschap Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg Portefeuillebeheerder Degroof Fund Management Company Administratief agent Banque Degroof Luxembourg Bewaarder Banque Degroof Luxembourg Financiële dienst in België Bank Degroof ISIN-code distributierecht van deelneming LU Datum laatste dividend - Laatst uitgekeerde dividend - Roerende voorheffing 25% Risicoschaal Een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan een belegging in een bevek of in een compartiment. Wijzigingen in de risicoklasse worden vermeld in de periodieke verslagen van de bevek. Het totaal van de activa dat vermeld wordt, is de waarde die berekend werd op het einde van de vermelde kalendermaand. Publicatie van de NIW: - De Standaard - De Tijd - L'Echo La Libre Belgique - Beama.be. Deze informatienota gebruikt de term 'fonds' om te verwijzen naar hetzij een (compartiment van een) bevek, hetzij een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Dit document is enkel geldig in België. De risicoschaal is conform het risico- en opbrengstprofiel zoals voorgeschreven door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Voor meer informatie ga naar Elke inschrijving moet gebeuren op basis van het prospectus of het Essentiële Beleggersinformatiedocument, die net als het jaarverslag en halfjaarverslag beschikbaar zijn op Een papieren versie van die documenten is verkrijgbaar bij Bank Degroof nv, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel, die de financiële diensten in België verleent. Op aanvraag zal ze u kosteloos toegestuurd worden (beschikbaar in FR-NL-EN; (half-)jaarsverslag enkel beschikbaar in FR en NL). DEGROOF GLOBAL ISIS LOW DISTRIBUTIE - 30 JUNI PAGINA 17

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden MARKETS WEEKLY Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden De prijsdalingen voor grondstoffen en vooral olie wegen erg zwaar op de producerende landen. Bovendien maakt het vooruitzicht op een eerste

Nadere informatie

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009 R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA Nederland (Luxemburg) Société d Investissement à Capital Variable Gespecialiseerde

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y

T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y KWARTAALVERSLAG Q3 2014 TreeTop Sequoia Equity is een compartiment van de bevek TreeTop Global SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. TreeTop Sequoia Equity

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. drs. J.A. Oosterhaven (tot en met 20 juni 2013) prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De financiële markten in het tweede kwartaal van 2014 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

februari MARKTCOMMENTAAR

februari MARKTCOMMENTAAR februari 2014 MARKTCOMMENTAAR INHOUD Inleiding 2 In het kort 3 Marktcontext in Europa 4 INLEIDING De rust die tijdens het grootste deel van de maand werd waargenomen op de markten toont dat de beleggers

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie