fs update magazine Basis voor duurzame groei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "fs update magazine Basis voor duurzame groei"

Transcriptie

1 fs update magazine Voor professionals in de financiële sector Nummer Basis voor duurzame groei explosieve stijging in het gebruik van internet en mobiele applicaties groeiende behoefte bij bedrijven om waarde te ontlenen aan duur zaamheid we zijn geen federatie van 500 miljoen burgers, maar een unie van 27 lidstaten

2 FS Update Magazine 12 FS Update: alle ontwikkelingen belicht FS Update Magazine informeert u over ontwikkelingen in de financiële sector op het gebied van wet- en regel geving, toezicht en verslaggeving, maar geeft ook onze visie daarop en biedt bruikbare handvatten voor de toepassing hiervan in de praktijk. Deze uitgave van de marktgroep Financial Services verschijnt twee à drie keer per jaar en bevat achtergronden van het nieuws. De dialoog met de markt, een selectie van interessante onderwerpen en nieuwe standpunten bieden bestuurders en beslissers in de financiële sector een nieuw en ruim perspectief. Voor meer informatie: KPMG Financial Services KPMG Advisory N.V.

3 Inhoud Visie Onderzoek The Intelligent Insurer: de blik vooruit Pagina 6 Interview Van ESG-integratie naar een holistische benadering Pagina 12 Research Worstelende beurzen, winnende platformen Pagina 18 Perspectief ECB geen toren van Babel, maar rots in de branding Pagina 26 Expert panel Provisiemodel op de schop Pagina 34 Publicaties Inspiratie & Verbreding Pagina KPMG Advisory N.V. 3

4 FS Update Magazine 12 Basis voor duurzame groei Europa is op weg naar een bankenunie met Europees banken toezicht, een Single Rule Book in de vorm van kapitaalvereisten, geharmoniseerde depositogarantiestelsels en een gemeenschappelijk vangnet. Voor Corien Wortmann, vicevoorzitter van de Europese Volkspartij (EVP)-fractie van het Europees Parlement in Brussel, moet dat wel in de goede volgorde gebeuren en niet overhaast. Jeroen van Nek, partner KPMG Audit en sectorleider Investment Management, en Ferdinand Veenman, partner KPMG Advisory, spraken met haar in het Altiero Spinelligebouw van het Europees Parlement. Eerst moet het bankentoezicht worden ingevoerd voordat directe bankensteun mogelijk zou kunnen worden. Meer daarover in het artikel ECB geen toren van Babel, maar rots in de branding. In eigen land is het kabinet Rutte-Samsom beëdigd. Het regeerakkoord Bruggen slaan beoogt een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat, woningmarkt en arbeidsmarkt en heeft inmiddels tot de nodige beroering geleid in het land. Het regeerakkoord heeft ook nogal wat implicaties voor de financiële sector. Enkele aangekondigde maatregelen: de bankierseed wordt verplicht met strenge sancties bij overtreding. Tussen 2013 en 2018 worden de Basel III-kapitaaleisen geleidelijk verhoogd om de kans op financiële crises fors te verkleinen. Het groeipad voor de additionele buffers voor systeemrelevante banken (SIFI) wordt naar voren gehaald om risico s verder in te perken. En de hoogte van de maximale variabele beloning wordt wettelijk vastgelegd op 20 procent van de vaste beloning KPMG Advisory N.V.

5 Verder wil het kabinet een financiële transactietaks (FTT) invoeren waarbij overigens de pensioensector buiten schot blijft. De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau zijn geen voorstander van deze maatregel; dit omdat het niet waarschijnlijk is dat de transactiebelasting bijdraagt aan een stabielere financiële sector. De FTT is ook onderwerp van gesprek in het artikel Worstelende beurzen, winnende platforms, waarin Age Lindenbergh, partner KPMG en Global Coordinator Ex changes, vertelt over zijn internationale onderzoek naar de grote vragen waarmee bestuursleden van beurzen en handelsplatforms worstelen. De FTT kan ertoe leiden dat een deel van de handel van de traditionele beurzen verdwijnt. Hij vindt het opvallend dat er op dit punt geen coördinatie in regelgeving lijkt te zijn tussen nationale en multinationale organen en tussen regio s in Europa. Basis voor duurzame groei luidt de titel van dit Voorwoord. Dat geldt zeker voor de holistische benadering die Robeco voorstaat. Leni Boeren, Lid Management Board Robeco, en Erik Breen, Hoofd Verantwoord Beleggen Robeco, praten erover met Erik van Dijk, senior manager KPMG Advisory. De meeste grote beursgenoteerde bedrijven hebben het al begrepen: de integratie van ESG-factoren in de bedrijfsvoering leidt aantoonbaar tot betere resultaten. Beleggers daarentegen zijn met hun kortere tijdshorizon voor het behalen van rendement vaak achterblijvers. U leest er meer over in het artikel Van ESG-integratie naar een holistische benadering. En staat uw organisatie al vermeld in het SAM Sustainability Yearbook? Hoe de basis voor duurzame groei voor verzekeraars eruitziet? Huub Arendse, partner KPMG Advisory, vertelt over het internationale KPMG-onderzoek in het artikel Intelligent Insurer: de blik vooruit. Dit onderzoek schetst de samenhang van ontwikkelingen op vier dimensies demografie, milieu, technologie en sociale waarden/ethiek en laat zien wat de potentiële impact daarvan is op de verzekeraar. Ton Reijns, partner KPMG Audit: Het onderzoek is een geweldig hulpmiddel om de juiste vragen te blijven stellen en op basis daarvan gericht te anticiperen op de toekomst. Een omslag van productgerichte verkoop naar klantgerichte advisering, zo typeert Leo de Boer, directeur Verbond van Verzekeraars, de afschaffing van het provisiemodel. Lex Dekkema, partner KPMG Advisory, meent dat het nieuwe model kan prikkelen tot betere verzekeringsproducten en De Boer steunt hem in die gedachte. Ook Anneloes van Ulden, adviseur Consumentenzaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), is positief: Deze operatie is opgezet om te zorgen dat consumenten een hogere kwaliteit krijgen. En dat doel wordt zeker bereikt. We houden u op de hoogte. Dit is mijn laatste Voorwoord in het FS Update Magazine. Met plezier en vertrouwen geef ik het stokje over aan Edwin Herrie, partner KPMG Advisory en de nieuwe voorzitter van de marktgroep Financial Services. Ik blijf werkzaam als sectorleider Investment Management en kijk met veel plezier terug op het voorzitterschap van de marktgroep FS. Hartelijk dank voor uw reacties in de loop der tijd. Wilt u reageren op dit Voorwoord of op de artikelen in deze uitgave, laat het ons weten. Graag tot ziens! November 2012 Jeroen van Nek Sectorleider Investment Management 2012 KPMG Advisory N.V. 5

6 FS Update Magazine 12 Visie Onderzoek The Intelligent Insurer: de blik vooruit KPMG Advisory N.V.

7 2012 KPMG Advisory N.V. 7

8 FS Update Magazine 12 Het vertrouwen in verzekeraars is historisch laag en beleggers zien weinig pers pectief in de sector vanwege de lage rendementen. Toch is er geen reden voor verzekeraars zich te gedragen als aangeschoten wild. Integen deel zelfs. We lijken op een maatschappelijk breuk vlak in de tijd te zijn aanbeland en de onder liggende fundamentele veranderingen bieden verzekeraars tal van nieuwe kansen om de regie over hun eigen toekomst stevig in handen te nemen. KPMG geeft inzicht in die kansen met een wereldwijd onderzoek KPMG Advisory N.V.

9 01 Visie Banken hebben een onmisbare rol in de economie Ton Reijns, partner KPMG Accountants N.V. en sectorleider Insurance Huub Arendse, partner KPMG Advisory N.V. en lid van het Global Insurance Leadership team Het rapport staat vol met voorbeelden die samen een fascinerend beeld geven van hoe het krachtenveld rondom verzekeraars zich in hoog tempo ontwikkelt. We weten niet hoe de toekomst van de verzekeringsbranche eruit ziet, zo relativeert Huub Arendse het wereldwijde onderzoek van KPMG direct. Maar het onderzoek The Intelli gent Insurer biedt wel een unieke bron van strategische informatie. Het is vooral uniek omdat we de samenhang van ontwikkelingen op vier verschillende dimensies demografie, milieu, technologie en sociale waarden/ethiek schetsen en laten zien wat de potentiële impact daarvan is op de verzekeraar. Ton Reijns kan zich daar helemaal in vinden: Dit onder zoek geeft geen panklaar recept voor hoe verzekeraars de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Dat zou ook geen recht doen aan de complexiteit waar zij voor staan. Maar het onderzoek is wel een geweldig hulpmiddel om de juiste vragen te blijven stellen en op basis daarvan gericht te anticiperen op de toekomst. Dubbele vergrijzing Ter zake. Wat voor belangrijke ontwikkelingen schetst het rapport zoal? Het goede nieuws is onder andere dat de trend naar urbanisatie wereld wijd aanhoudt en dat een groeiend deel van de wereldbevolking in welvaart gaat leven. Dat is een enorme kans voor verzekeraars, want bij die welvaart hoort ook een behoefte aan verzekeringsproducten. Tegelijkertijd is er sprake van een enorme dubbele vergrijzing: er komen steeds meer oude mensen én de mensen worden steeds ouder. Dat zal natuurlijk geen nieuws zijn, maar heeft wellicht wel meer impact dan gedacht. Ter indicatie: sommige Britse actuarissen rekenen in hun modellen al met een leeftijd van 125 jaar. Nog zo n opvallende bevinding: de klimaatverandering leidt tot andere vragen aan verzekeraars. Want extremere weersomstandigheden kunnen leiden tot oogsten die grotendeels verloren gaan en de 2012 KPMG Advisory N.V. 9

10 FS Update Magazine 12 agrarische industrie wil zich daar tegen kunnen verzekeren. Ook op dat punt biedt het rapport een aan sprekend voorbeeld van een Kenyaanse verzekeraar die kleine boeren helpt hun oogsten te verz ekeren. Het distri butiekanaal van die verzekering? De mobiele telefoon. Het betaalkanaal in geval van schade? Diezelfde telefoon. Oersimpel concept Het rapport staat vol met voor beelden die samen een fascinerend beeld geven van hoe het krachten veld rondom verzekeraars zich in hoog tempo ontwikkelt. Arendse kan zoals gezegd de toekomst niet voor spellen, maar kan hij ook niet op zijn minst wat contouren van een moge lijk toekomstscenario schetsen? In onze westerse wereld is het denk baar dat we teruggrijpen naar het verleden van de onderlinge waarborgmaatschappijen. De moderne verzekeraars vinden hun oorsprong in deze verenigingen, die in de basis een heel simpele opzet hadden. Een groep boeren sprak met elkaar af dat als bij een van hen onverhoopt de schuur in de as zou worden gelegd door brand, dat de andere boeren dan samen de herbouw van de schuur van de getroffen boer zouden bekos tigen. Stel nu eens dat we dat oer simpele concept in de moderne tijd zouden toepassen op de financiële levensloop van burgers. Hoe zou dat er dan uitzien? Een groep burgers spreekt met elkaar af dat ze een bepaald niveau van gezondheidszorg, kwaliteit van leven en wooncomfort nastreven. En dat ze individuele leden bijstaan als die daar als gevolg van ouderdom of Met de explosieve stijging in het gebruik van internet en mobiele applicaties ontstaat er een ongekende rijkdom aan data. ziekte niet zelf voor kunnen zorgen. Als we in staat zijn om dergelijke nieuwe vormen van solidariteit te introduceren, dan is er pas echt sprake van fundamentele vernieuwing en een geïntegreerde dienstverlening aan het individu. Gebruik van data Reijns: Zoals gezegd, het is niet zeker dat dit scenario zich voltrekt. Maar het is wel goed als verzekeraars zich de vraag stellen wat ze in dat geval voor een rol hebben. De verzekeraar zou in dat geval niet langer een risk carrier zijn, maar als dienstverlener de community kunnen faciliteren. Het lijkt zo goed als zeker dat er in de zorgverzekeringen veel gaat veranderen, ook al omdat in veel landen de overheden de handen er wat vanaf trekken. Een groter gedeelte van de zorgkosten zal worden betaald door de burger zelf, en ook dat levert kansen op voor verzekeraars. Reijns: De belangrijkste vraag is hoe de zorgkosten over de hele levensloop van een burger kunnen worden geminimaliseerd. Oftewel: hoe die burger zo gezond mogelijk kan blijven. Dat vraagt dus veel intelli gentie en slim gebruik van data. Zorg Arendse: Als we over de zorg praten, praten we bijna per definitie over de kosten ervan. Het zou mij echter niet verbazen dat juist meer investeren in de zorg tot een kosten verlaging leidt. De uitdaging zit er in dat we zorgen dat elke geïnvesteerde euro leidt tot gezondere mensen en daarmee ook weer tot lagere zorg kosten. Als zorgverzekeraars op die manier naar hun klanten kijken en dat ook uitstralen zullen ze merken dat een ruimhartige investeringsbereidheid juist kan leiden tot een financieel betere performance KPMG Advisory N.V.

11 01 Visie Reijns: Tegelijkertijd zijn er data die dat weer bestrijden. Maar waar het ook hier weer om gaat is niet de ultieme waarheid over de toekomst, maar het op tafel leggen van deze strategische vraag. Zodat je de ontwik kelingen niet over je heen laat komen maar de regie over de toekomst neemt. Zo zijn er nog tal van andere zaken die een plek op de bestuursagenda verdienen. Een daarvan is: hoe gaan verzekeraars de rijkdom aan (per soonlijke) data ontsluiten? Met de explosieve stijging in het gebruik van internet en mobiele applicaties ontstaat er een ongekende rijkdom aan data. Door deze data slim te combineren en daarbij vooral ook de privacy van het individu te res pecteren ontstaat er veel meer intelligentie. Verzekeraars zijn traditioneel niet sterk ontwikkeld op dit gebied en zoeken voorzichtig toenadering tot partijen die hen daarbij kunnen helpen. Transformatie Van belang bij dit alles: dat verzekeraars zich niet laten afleiden door incidenten uit het recente verleden en door het gebrek aan vertrouwen dat mede als gevolg van de financiële crisis is ontstaan. Reijns: We moeten de blik op de toekomst richten. Ik ben ervan overtuigd dat verzekeraars dan een mooie toe komst hebben. Maar dan is het wel zaak dat we niet alleen maar denken in termen van productinnovaties, maar ook op een hoger niveau na denken over innovatie. In wezen gaat het om een transformatie, want je hele rol gaat veranderen. Dat is ook precies waarom KPMG een vervolg geeft aan dit onderzoek. Arendse: Discussie scherpt de geest. We voeren dan ook een serie gesprekken met verzekeraars en brengen samen met hen mogelijke scenario s in kaart en bespreken hoe zij de toekomst kunnen vormgeven. Tot slot. Hebben beiden nog algemene adviezen aan verzekeraars, vooruitlopend op het vervolg van dit onderzoek? Arendse: Dat verschilt natuurlijk van geval tot geval. Maar het is duidelijk dat er fundamentele veranderingen spelen en wat ik bestuurders dan ook op het hart druk is om strategische keuzes vooral heel consequent door te voeren. Wat dat betekent? Dat je ook je resources in geld en in mensen richt op de zaken die je strategisch belangrijk vindt. Zodat het formuleren van een stra tegie vooral geen papieren exercitie blijft, maar leidt tot echte veran dering. Reijns: Helemaal mee eens en we gaan uiteraard graag met ze in gesprek daarover. Tegelijkertijd is het ook zaak om de vernieuwing de ruimte te geven in kleine cellen door de hele organisatie. Dat zie je ook bij veel succesvolle bedrijven als Google: dat de vernieuwing van onderop komt. Onderzoek Het economische en politieke landschap transformeert in hoog tempo. Het onderzoek The Intelligent Insurer analyseert vier megatrends die bepalend zijn voor de toekomst van de ver zekerings sector. Meer weten? Kijk op voor een PDF van het volledige rapport. Voor meer informatie: Ton Reijns Partner KPMG Accountants N.V. en sectorleider Insurance Huub Arendse Partner KPMG Advisory N.V. en lid van het Global Insurance Leadership Team 2012 KPMG Advisory N.V. 11

12 FS Update Magazine 11 Interview Van ESG-integratie naar een holistische benadering KPMG Advisory N.V.

13 2012 KPMG Advisory N.V. 13

14 FS Update Magazine 12 De meeste grote beursgenoteerde bedrijven hebben het al begrepen: de integratie van ESG 1 -factoren in de bedrijfsvoering leidt aantoonbaar tot betere resultaten. Beleggers daaren tegen zijn met hun kortere tijdshorizon voor het behalen van rendement vaak achterblijvers. Hoe zit het met de kop pe ling op het gebied van ESG-integratie tussen de bedrijven en de belegger op dit moment? Erik van Dijk, senior manager KPMG Advisory, in gesprek met Leni Boeren, Lid van de Management Board Robeco, en Erik Breen, Hoofd Verantwoord Beleggen van Robeco. Aan tafel met de thought leader in verantwoord beleggen. 1 Environmental, Social and Governance KPMG Advisory N.V.

15 Banken hebben een onmisbare rol in de economie 02 Interview Leni Boeren, Lid van de Management Board, COO Robeco Erik Breen, Hoofd Verantwoord Beleggen Robeco Erik van Dijk, senior manager KPMG Advisory N.V. Leni Boeren en Erik Breen hebben een duidelijke visie op de integratie van ESG-factoren in investment management. Deze integratie verbetert het risico-rendementsprofiel en de beoor deling van risico s leidt tot een betere beoordeling van bedrijven, en zorgt voor snellere ontdekking van nieuwe beleggingsmogelijkheden. Leni Boeren: Al meer dan tien jaar ligt de focus van Robeco op ESG-onderwerpen en sinds de overname van SAM 2 hebben we dat naar een hoger niveau weten te tillen. We nemen alle ESG-factoren voor verantwoord beleggen op een stringente manier mee in onze beoordeling van en rapportage over bedrijven, beleggingen en porte feuilles. In feite is de ESG-integratie al naar een volgend niveau getild, namelijk naar een holis tische benadering waarbij integraal naar alle ESGfactoren gekeken wordt. Dat is na de introductie van de Dow Jones Sustainability Index in 1999 de nieuwe game-changer in investment management. Leni Boeren: Zodra het gebruik van deze ESG-factoren gemeengoed is, verandert het gedrag van spelers. Ineens wordt waarde voelbaar, zichtbaar en meetbaar. Als voorbeeld uit het SAM Sustainability Yearbook noemt zij sectorleider Unilever (zie kader). Bij Unilever is ESG strategie geworden. 2 SAM; Sustainable Asset Management, 100% dochter van Robeco en gevestigd in Zürich 2012 KPMG Advisory N.V. 15

16 FS Update Magazine 12 Financieel rendement en meer Erik van Dijk geeft aan dat bedrijven het belang van ESG-integratie inmiddels hebben onderkend, maar dat beleggers lijken achter te blijven, onder meer door hun vaak kortere tijds horizon waarop zij rendement meten. Bekende beperkingen voor een verdergaande integratie van ESG in investment management zijn zaken als de materialiteit en tijdshorizon waarop ESG-factoren financieel relevant worden. Er komt dus blijkbaar meer bij ESG-integratie kijken dan financiële performance alleen. Wat voor soort discussies heeft Robeco met klanten op dit gebied? Volgens Leni Boeren verschilt dat per klantgroep. Sommige beleggers zoeken onze guidance op het gebied van ESGintegratie, anderen zoeken financial return and more. Financieel rendement is hun primaire doel, maar men zoekt naar meer. Wij denken dat we dat kunnen bieden, op een geïntegreerde manier die corres pondeert met de behoeften van de klant. Belang van de lange termijn Erik van Dijk: De meeste van de huidige ESG-instrumenten in investment management zijn procesgerelateerd, zoals uitsluiting en actieve dialoog, maar uiteindelijk gaat het ook om de footprint van beleggingen. Bespeuren jullie ontwikkelingen op dat vlak in klantbehoeften? Erik Breen denkt van wel. Als we kijken naar de context waarin we opereren blijft het financieel rendement voorop staan, en van daaruit zien we vooral een financieel perspectief op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast zien we een beweging waarin het belang van langetermijninvesteringen wordt onderstreept. Denk bijvoorbeeld aan de publicatie van het Kay Report in het Verenigd Koninkrijk van John Kay 3, waarin onder zocht is op welke manier investeerders, aandeelhouders, wetgevers en bestuurders het beste het langetermijnbelang van bedrijfsleven en economie kunnen dienen. Bedrijven zelf zien ook steeds nadrukkelijker het maatschappelijk belang. Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Op 13 september 2012 werd de nieuwe samenstelling van de DJSI bekendgemaakt. s Werelds grootste bedrijven worden elk jaar uitgenodigd om deel te nemen aan SAM s Corporate Sustainability Assessment. Alleen de top 10% van elk van de 58 SAM-sectoren komen in aanmerking voor opname in het Sustainability Yearbook. De volgende Nederlandse bedrijven zijn verkozen tot sector leader : Akzo Nobel, Philips Electronics, PostNL en Unilever. Het is niet langer een kwestie van je gezicht laten zien, maar ook van willen leren van de uitkomsten. Niet verplicht stellen De Dow Jones Sustainability Index is dertien jaar geleden klein begonnen. Samen met de benchmark zijn de deelnemende bedrijven geëvolueerd. Ook de redenen om aan de jaarlijkse SAM Corporate Sustainability Assessments mee te doen veranderen volgens Leni Boeren. Het is niet langer een kwestie van je gezicht laten zien, maar ook van willen leren van de uitkomsten. Op welke punten op de benchmarkscore kunnen we 3 - The Kay Review of UK Equity Markets and Long-Term Decision Making, John Kay KPMG Advisory N.V.

17 02 Interview onze processen of ons beleid verbeteren of aanpassen? Deelnemers weten dat het niet alleen om een hoge score gaat, maar ook om een verduurzaming van de bedrijfsvoering, om verbetering van de prestaties, en om te blijven leren en ontwikkelen op dit vlak. Erik van Dijk beaamt dit: Er is een groeiende behoefte bij bedrijven om waarde te ontlenen aan duurzaamheid, omdat steeds meer bedrijven zelf het belang van duurzaamheid inzien. Dat is nu niet verplicht, maar gebeurt op basis van vrijwilligheid, zoals integraal rapporteren wordt gestimuleerd door GRI. 4 Leni Boeren ziet weinig in een door wet- of regelgeving afgedwongen integratie van ESG-factoren. Het mooie is dat dit nu voortkomt vanuit het diepe besef dat duurzaamheid helpt om waarde te creëren. Zodra waarde zichtbaar is voor anderen, zoals nu bij de DJSI, leidt dat tot navolging. Dat is de kracht ervan. Er is een groeiende behoefte bij be drijven om waarde te ontlenen aan duur zaamheid. Erik Breen voegt toe: Integraal rapporteren kan dat proces ondersteunen doordat het twee werelden samenbrengt. Soms lijken ESGanalisten een andere taal te spreken dan traditionele financiële analisten; riskmanagers en strategen idem dito. Het is essentieel om het eens te zijn over de betekenis van begrippen en de interpretatie ervan. Vliegwieleffect Het belang van ESG-integratie wordt nog eens onderstreept door een onder zoek van de Harvard Business School dat bevestigt dat de duurzaamste bedrijven op lange termijn succesvoller zijn dan hun minder duurzame tegenhangers. 5 Een ondubbel zinnig signaal aan bedrijven en beleggers om meer werk te maken van het integreren van ESG-factoren in hun strategie en bedrijfsvoering. Erik van Dijk tot slot, uitgedaagd door Leni Boeren: De grote uitdaging is hoe je ervoor kunt zorgen dat beleggers en bedrijven kiezen voor een meerdimensionaal perspectief anders dan de gebruikelijke financiële risico-rendementsverhouding. Als je erin slaagt om die groepen in beweging te krijgen, ontstaat er een enorm vliegwiel effect waar bedrijven, investeerders, aandeelhouders en samenleving van profiteren. Reageren? Erik van Dijk Senior manager KPMG Advisory N.V. Michael Baldinger, CEO van SAM: De publicatie van het Sustainability Yearbook 2012 laat zien dat steeds meer bedrijven begrijpen dat duurzaam ondernemen waarde creëert voor aandeelhouders en andere stakeholders. We hebben daarom de criteria voor de scores en de Gold, Silver and Bronze Awards strenger gemaakt. Alleen bedrijven die de risico s het best beheren en op een verantwoorde manier inspelen op nieuwe mogelijkheden ver dienen erkenning. Een opvallende trend: na het uitbreken van de crisis is de deelnamegraad aan de jaarlijkse SAM Corporate Sustainability Assessments sterk gestegen. Dit laat zien dat bedrijven juist nu beter voorbereid willen zijn op het gebied van risicobeheer, talentontwikkeling, operationele eco-efficiëntie en innovatie. Verder lezen: > The Sustainability Yearbook 2012 (+ foto cover) - The Impact of a Corporate Culture of Sustainability on Corporate Behavior and Performance - Robert G. Eccles, Ioannis Ioannou, George Serafeim. Harvard Business School, 9 mei The Kay Review of UK Equity Markets and Long-Term Decision Making, John Kay 4 Global Reporting Initiative 5 The Impact of a Corporate Culture of Sustainability on Corporate Behavior and Performance, Robert G. Eccles 2012 KPMG Advisory N.V. 17

18 FS Update Magazine KPMG Advisory N.V.

19 2012 KPMG Advisory N.V. 19

20 FS Update Magazine 12 Het internationale speelveld van beurzen en handelsplatformen is ingrijpend veranderd. Scherpere regulering, feller toezicht, voor t- ijlende technologie ze dwingen bestuursleden van beurzen tot het maken van scherpe keuzes. Age Lindenbergh, Global Coordinator Exchanges, verrichtte met zijn team internationaal onderzoek naar de grote vragen waarmee bestuursleden worstelen. En wie heeft het winnende platform? KPMG Advisory N.V.

21 Banken hebben een onmisbare rol in de economie 03 Research Age Lindenbergh, partner KPMG Advisory N.V. en Global Coordinator Exchanges Age Lindenbergh: Beurzen opereren in een sterk veranderde omgeving door de opkomst van de BRIC-landen, de voortdurende schul den - crisis, terugvallende handelsvolumes, steeds krapper wordende marges, fors toe nemende regelgeving, vooral rond derivaten. Daarnaast zijn er de zeer snelle ontwikkelingen op het gebied van IT-systemen. Beurshandel wordt steeds vaker een strijd om de beste en snelste handelssystemen. High frequency trading 1 bepaalt een steeds groter deel van beurstransacties wereldwijd. Het is bovendien gemak kelijker geworden om een beurs op te zetten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het succes van BATS Trading dat in 2005 is opgericht en als derde beurs van de VS (na NYSE en NASDAQ) inmiddels 11-12% van de dagelijkse handel in aandelen in de VS voor haar rekening neemt. BATS Chi-X Europe is in Europa de grootste aandelenbeurs. Age Lindenbergh: Per definitie zijn de nieuwkomers lean and mean, zonder legacy of zwaar opgetuigde compliance. Dat is dan ook het bezwaar van de gevestigde orde die wèl heeft geïnvesteerd in risk en compliance. Impact van alternatieve handelsplatformen Matching tussen vraag en aanbod vindt allang niet meer plaats op de traditionele beurs alleen. MTF s (Multilateral Trading Facility) hebben vaak de prijsvorming ( market making ) over genomen. Een trend is dat issuers veelal een beursnotering hebben op een officiële beurs, maar dat de handel plaatsvindt op een alter natief platform. Dit leidt tot discussies of dit wel wenselijk The market cries for innovation, not backto-basics. Senior representative of a leading market maker (from: Winning platforms) is. Prijsvorming wordt immers beter als je vraag en aanbod op één plaats samen brengt. Anderzijds, als een partij een grote transactie wil doen en als alleen om dat feit de prijs gaat bewegen vindt een koper of verkoper dat doorgaans niet prettig. Dit leidt tot trans acties via dark pools waarbij grote pakketten aan delen worden 1 De geautomatiseerde manier van razendsnel handelen waarbij geprofiteerd wordt van minieme koersverschillen KPMG Advisory N.V. 21

22 FS Update Magazine 12 Figure 1: Overview of service offering of leading exchanges Exchanges by product ASX (Australian Securities Exchange) Listings Cash trading Derivatives trading ETF Market data IT services/ platform Clearing Colocation Settlement BATS BM&F Bovespa (Brazil) CME Chi-X Global Deutsche Boerse (Germany/ Switzerland) Euronext NYSE (Europe/US) Hong Kong Stock Exchange (China) Intercontinental Exchange Johannesburg Stock Exchange (South Africa) LSE (United Kingdom) MICEX (Russia) NASDAQ OMX (Europe/US) National Stock Exchange (India) Tokyo Stock Exchange (Japan) Turquoise SIX Swiss Exchange (Switzerland) SGX (Singapore) Shanghai Stock Exchange (China) Source: KPMG analysis, company information KPMG Advisory N.V.

23 03 Research verhandeld zonder dat dit de prijs beïnvloedt, buiten het orderboek van de beurs om. Daar naast heeft de snelle toename van handelsvolumes ook geleid tot een toename van het aantal storingen op beurs platformen wereldwijd. Voor bestuurs leden van beurzen wereld wijd is de robuustheid van handels systemen een van de topprioriteiten geworden. Implicaties voor bestuurders De lijst van uitdagingen is dus lang. De grote vraag is wat al deze ontwikkelingen voor bestuurders van beurzen betekenen. Want de cijfers liegen er niet om. Euronext heeft sinds 2008 ruim 6% van haar handelsvolume ingeleverd. De Franse Euronext, de Britse LSE-group en de Zwitserse SWX-group hebben zelfs meer dan 20% markt aandeel ingeleverd. Age Linden bergh: Het veranderde speelveld dwingt bestuurders om keuzes te maken. Veel beurzen zijn in feite supermarkten geworden met een bleek profiel. Dat maakt het voor klanten lastig om hun toegevoegde waarde in te zien. Beurzen zullen zich moeten gaan richten op specifieke stakeholders of bepaalde expertise. Sommige spelers zijn daarin al geslaagd, zoals The Baltic Exchange en de London Metal Exchange (LME). Wereldwijd gaat er ca. 80% van de handel in ferocious metals via de LME. The Chicago Mercantile Exchange (CME) en ICE hebben zich succesvol gespecialiseerd in futures en commodity trading en zijn vrijwel niet meer in te halen. Age Lindenbergh: Focus op je sterke kanten, luidt een van onze conclusies: client intimacy, product leadership of operational excellence. Als je focust, trek je ook volume en klantentrouw naar je toe. Druk vanuit regelgeving en toezicht Nieuwe regels om klanten beter te beschermen, het verbieden van shortselling en Basel III ze beïn vloeden Figure 2: Latency development, 2000 to 2011 Year Latency s ms ms ms 2010 < 900us 2011 < 100us Latency MS Source: KPMG analysis, company information, KPMG Advisory N.V. 23

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Financiën dr. Edwin van Rooyen Update: 6-9-2012 Tussen de politieke partijen in Nederland bestaat aanzienlijke verdeeldheid

Nadere informatie

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance 12 januari 2012 -persbericht- Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance De top 50 bedrijven uit de Eurozone

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

FOUNDING PARTNERS GOLD PARTNERS SILVER PARTNERS MEDIA PARTNERS

FOUNDING PARTNERS GOLD PARTNERS SILVER PARTNERS MEDIA PARTNERS FOUNDING PARTNERS GOLD PARTNERS SILVER PARTNERS MEDIA PARTNERS Wie financiert mijn overname? Trends en mogelijkheden in de leveraged finance markt Jeroen van Harten, ABN AMRO Leveraged Syndicate & Sales

Nadere informatie

Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect)

Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect) Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect) VBA Seminar Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Matthijs Storm

Nadere informatie

VerzekeraarsVernieuwen. Federatie van Assurantieclubs Zwolle, 17 maart 2010 Leo De Boer, directeur Verbond van Verzekeraars

VerzekeraarsVernieuwen. Federatie van Assurantieclubs Zwolle, 17 maart 2010 Leo De Boer, directeur Verbond van Verzekeraars VerzekeraarsVernieuwen Federatie van Assurantieclubs Zwolle, 17 maart 2010 Leo De Boer, directeur Verbond van Verzekeraars 1 Programma 1. Blik op de markt 2. VerzekeraarsVernieuwen 3. Keurmerk 4. Customer

Nadere informatie

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen IM seminar, Amstelveen 10 mei 2016 Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Maatschappelijke uitdaging Opiniestuk FD Minister Dijsselbloem

Nadere informatie

Best Execution Seminar Wednesday 28 October Omar Abdellaoui. Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution

Best Execution Seminar Wednesday 28 October Omar Abdellaoui. Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution Best Execution Seminar Wednesday 28 October Omar Abdellaoui Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution 1 BEST EXECUTION SEMINAR PRACTICAL INSIGHT TOM Group Introduction Hoe zijn we in deze markt structuur

Nadere informatie

De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: nyse Euronext

De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: nyse Euronext De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: nyse De beurzengroep vormt een belangrijk onderdeel van de financiële infrastructuur. Door de fusie met New York Stock Exchange (NYSE) ontstaat de eerste

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT:

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT: Ministeriële regeling Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl Inlichtingen Staatscourant nr. 51 Datum 5 maart 2009 Betreft Wijziging Vrijstellingsregeling Wft Uw

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn.

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. 1. De Wereldbank berichtte onlangs dat de Chinese economie binnen afzienbare tijd de grootste economie van

Nadere informatie

Centraal Planbureau 1 Europa in crisis

Centraal Planbureau 1 Europa in crisis 1 Europa in crisis Waarom dit boek? Vergelijkbaar met De Grote Recessie van 2 jaar geleden qua vorm en stijl qua beoogde doelgroep Euro-crisis ingrijpend voor ons dagelijkse leven / welvaart oplossing

Nadere informatie

Europese integratie effectenmarkt nog niet afgerond

Europese integratie effectenmarkt nog niet afgerond Europa streeft al jaren naar de realisatie van een interne financiële markt die wereldwijd concurrerend is. Clearing en settlement zijn een belangrijk onderdeel van die interne markt en worden wel de ruggengraat

Nadere informatie

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh E F F E C T U E E L augustus 2011-18 Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh Hilaire van den Bergh werkt bij BCS Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam. De inhoud van deze publicatie schrijft hij

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Samenvatting ESRB Jaarverslag 2013 Inhoud 3

Inhoud. Voorwoord Samenvatting ESRB Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 ESRB Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Voorwoord Mario Draghi Voorzitter van het Europees Comité voor Systeemrisico s Het doet mij veel

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Impact Investing: Hoe positieve impact op maatschappij te vergroten met beleggingen. 7 september 2017

Impact Investing: Hoe positieve impact op maatschappij te vergroten met beleggingen. 7 september 2017 Impact Investing: Hoe positieve impact op maatschappij te vergroten met beleggingen 7 september 2017 9 elementen van effectief beleggen met impact Risico-rendement profiel portefeuille, strategische context

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op:

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: 1. het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

Grip op de uitvoering:

Grip op de uitvoering: Grip op de uitvoering: inspelen op veranderingen in wet- en regelgeving Pensioenfondsen doen er goed aan in de zoektocht naar het juiste evenwicht tussen verplichtingen en vermogen de focus te leggen op

Nadere informatie

KAS Focus EUROPESE FINANCIËLE TRANSACTIETAKS. Doel van de Europese FTT. Doel van het voorstel. Details van de Europese FTT

KAS Focus EUROPESE FINANCIËLE TRANSACTIETAKS. Doel van de Europese FTT. Doel van het voorstel. Details van de Europese FTT KAS Focus EUROPESE FINANCIËLE TRANSACTIETAKS Via KAS Focus houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de markt en in de dienstverlening van KAS BANK. In deze editie informeren wij u in hoofdlijnen

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

CONSULTANCY MEETS SCIENCE

CONSULTANCY MEETS SCIENCE CONSULTANCY MEETS SCIENCE Eerste verkenning van toekomstscenario s voor verzekeraars 5 maart 2013 De toekomst voorspellen is niet mogelijk. Wat wel kan is het ontwikkelen van mogelijke scenario s en op

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Casus 2.1 Betere prestaties door beter verslag; bedrijf gebaat bij niet-financiële 'cijfers'

Casus 2.1 Betere prestaties door beter verslag; bedrijf gebaat bij niet-financiële 'cijfers' Casus 2.1 Betere prestaties door beter verslag; bedrijf gebaat bij niet-financiële 'cijfers' 22 januari 2011 zaterdag Arjan de Draaijer en Marleen Janssen Groesbeek Afgelopen week is voor het eerst de

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding?

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? & wijzigingen Nrgfo Wft op het vlak van vermogensscheiding Wat was de aanleiding voor de FM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? Nationale ontwikkelingen in combinatie met nieuwe regelgeving als

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma

Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma Geachte aanwezigen, Hartelijk welkom op ons jaarlijkse seminar Klantgericht Verzekeren. Het Keurmerk viert zijn eerste lustrum. Vijf jaar Keurmerk is

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH WAT KUNNEN DEZE OPKOMENDE TECHNOLOGIEËN VOOR JOUW ORGANISATIE BETEKENEN? NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Blockchain geldt als dé grote belofte als het gaat om

Nadere informatie

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman Integratie 60 procent managers onderschat IT-integratie Giezeman Eerste 100 dagen cruciaal 60 procent managers onderschat it-integratie Vijftig tot tachtig procent van de fusies en overnames creëert geen

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM E Ernst & Young Accountants LLP Telt +31 88 407 1000 Boompjes 258 Faxt +31 88407 8970 3011 XZ Rotterdam, Netherlands ey.corn Postbus 2295 3000 CG Rotterdam, Netherlands Nederlandse Beroepsorganisatie van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport.

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl Betreft

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

LSE - Level I+ Verenigd Koninkrijk GBP 5,00 GBP 50,00. ICE LIFFE UK Level II Verenigd Koninkrijk USD 97,50 USD 97,50

LSE - Level I+ Verenigd Koninkrijk GBP 5,00 GBP 50,00. ICE LIFFE UK Level II Verenigd Koninkrijk USD 97,50 USD 97,50 Realtime koersdata - Europa Euronext - Basics (Aandelen (incl. Diepteboek), Opties en Futures) EUR 2,00 N.v.t. Euronext - Total (Basics + Diepteboek Opties en Futures) EUR 39,00 N.v.t. Euronext Cash Market

Nadere informatie

VNAB Event: Wet en regelgeving

VNAB Event: Wet en regelgeving VNAB Event: Wet en regelgeving 23 april 2015 Egbert Gerritsen Manager toezicht banken en verzekeraars Onderwerpen Hoe houdt de AFM toezicht en wat betekent dat voor de zakelijke markt? Klantbelang centraal

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

ING Private/Business Banking

ING Private/Business Banking ING Private/Business Banking Workshop Duurzaam Beleggen Congres Grip op je Vermogen 5/6 oktober 2012, Den Haag Jan van Hoven, consultant Susanne van de Wateringen, senior analist 1 Welkom op planeet Aarde

Nadere informatie

Leiderschapsrollen Uitgelicht

Leiderschapsrollen Uitgelicht Leiderschapsrollen Uitgelicht Waarom wil je als organisatie een verandering van onderop laten ontstaan De huidige organisatievorm - doorgaans hiërarchisch - voldoet niet meer Om gebruik te maken van de

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 682 Vragen van de leden

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Internationaal perspectief ziekenhuislandschap

Internationaal perspectief ziekenhuislandschap Internationaal perspectief ziekenhuislandschap Zorgvisie congres Diagnose 2025 Wouter Bos 22 juni 2011 Mondiale uitdagingen Kostenstijgingen Demografischeontwikkeling en Economische crisis Technologischeontwikkelin

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Beschrijving Met de invoering van de MiFID veranderen ook de eisen die aan financiële instellingen worden gesteld. Instellingen moeten aan deze eisen voldoen

Nadere informatie

Interview Alex Wynaendts, Aegon. Tekst: Martin Voorn. Kop

Interview Alex Wynaendts, Aegon. Tekst: Martin Voorn. Kop Interview Alex Wynaendts, Aegon Tekst: Martin Voorn Kop (suggestie 1:) Globalisering kan financiële markten hard raken (suggestie 2:) Verzekeren is lokale kennis wereldwijd inzetten (suggestie 3:) Globalisering

Nadere informatie

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om?

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om? Because we care Onze missie is het realiseren van beleggingsdoelen voor onze klanten door het leveren van duurzame performance, service en advies. Verantwoord in alles wat we doen, blijven verrassen en

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Ja, hier ben ik mee bekend. Voor mijn reactie op dit bericht verwijs ik naar de antwoorden op de onderstaande vragen.

Ja, hier ben ik mee bekend. Voor mijn reactie op dit bericht verwijs ik naar de antwoorden op de onderstaande vragen. 2015Z03278 Vragen van de leden Aukje de Vries en Van der Linde (beiden VVD) aan de ministers van Financiën en voor Wonen en Rijksdienst over het bericht "ABN AMRO CFO: Nieuwe kapitaalbodems kunnen buffer

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment

Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment voor Recruiters United June 30th, 2015 De agenda Introductie Beeld van de markt en de spelers RPO Services in Nederland. Wat drijft de klant en wat wil de supplier?

Nadere informatie

Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei Herman Daems

Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei Herman Daems Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei 2010 Na de financiële storm Hoe gaan we verder? Herman Daems Deze presentatie is onvolledig zonder de mondelinge toelichting. Gelieve niet te citeren zonder

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten AFM consulteert Concept Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van het aantal aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes Ter consultatie

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Introductie; Definities....3 Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk

Nadere informatie