Jaarverslag 2004 Referentiedocument DE LEIDENDE GRENSOVERSCHRIJDENDE BEURS VAN EUROPA AMSTERDAM LISSABON P ARIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2004 Referentiedocument DE LEIDENDE GRENSOVERSCHRIJDENDE BEURS VAN EUROPA AMSTERDAM LISSABON P ARIJS"

Transcriptie

1 AMSTERDAM LISSABON P ARIJS BRUSSEL L ONDEN Jaarverslag 2004 Referentiedocument DE LEIDENDE GRENSOVERSCHRIJDENDE BEURS VAN EUROPA BELGIË - FRANKRIJK - NEDERLAND - PORTUGAL - VERENIGD KONINKRIJK - VERENIGDE STATEN

2 Inhoudsopgave 1. Euronext in een oogopslag... 3 Het Euronext Netwerk... 4 Bericht van de CEO... 5 Kerncijfers en aandeelhoudersinformatie... 6 Belangrijke gebeurtenissen... 8 Bouwen aan de leidende geïntegreerde Europese beurs Sociale verantwoordelijkheid Governance structuur van Euronext Het Bestuur van Euronext Verslag van de Raad van Commissarissen Corporate governance Corporate Code of Conduct en best practice beleid Interne risicobeheersings- en controlesystemen Verslag van de Raad van Bestuur De Groep in 2004: Directie verslag en analyse Activiteiten van Euronext Partnerships, samenwerkingsovereekomsten en andere strategische activiteiten Risicobeheer gebaseerd op het risicoprofiel van de onderneming Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Vennootschappelijke jaarrekening Bijlage Overige gegevens Juridische gegevens Algemene gegevens betreffende de vennootschap Algemene gegevens betreffende de toepasselijke wet- en regelgeving Algemene gegevens betreffende het kapitaal Huidige verdeling van aandelenkapitaal en de stemrechten Organigram van de Groep Gedetailleerde inhoudsopgave Concordantieschema Dit referentiedocument werd in de Franse taal gedeponeerd bij de Autorité des Marchés Financiers op 22 maart 2005 onder referentienummer D krachtens het reglement nr van de Algemene Reglementen van de Autorité des Marchés Financiers. Het kan alleen worden gebruikt ter ondersteuning van financiële transacties indien voorzien van een transactienota goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers. Dit jaarverslag is gepubliceerd in het Engels, Frans en Nederlands. De Engelse versie is vastgesteld door de Raad van Commissarissen en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het jaarverslag van de vennootschap in de Engelse taal is leidend. In geval van verschillen tussen de Engelse en Franse en / of Nederlandse versie prevaleert de Engelse versie. Euronext - Jaarverslag over het boekjaar 2004

3 2004 Financiële hoogtepunten 22,5 m/2,5% Overige inkomsten 33,1 m/3,7% Settlement en bewaring 186 m/21% Verkoop van software Inkomsten 2004 (% van totale inkomsten) 87,3 m/9,8% Informatiediensten FINANCIËLE KALENDER ,7 m/21,4% Handel op de effectenmarkten 43,3 m/4,9% Noteringen 324,9 m/36,6% Handel op de derivatenmarkten Vierde kwartaal 2004 omzet 14 februari 2005 Jaarresultaten 15 maart 2005 Eerste kwartaal 2005 omzet 12 mei 2005 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 juni 2005 Eerste kwartaal 2005 resultaten 1 juni 2005 Ex-dividend 3 juni 2005 Dividend 24 juni 2005 Tweede kwartaal 2005 omzet 11 augustus 2005 Half jaar resultaten 31 augustus 2005 Derde kwartaal 2005 omzet 15 november 2005 Derde kwartaal 2005 resultaten 24 november 2005 Verkorte jaarrekening 2004 Doorgaande activiteiten (in duizend euro) 2003 Winst en verliesrekening Totaal inkomsten Totaal kosten en uitgaven EBITA Netto winst Balans Vaste activa Vlottende activa Totaal activa Eigen vermogen Minderheidsdeelnemingen Totaal langlopende schulden Totaal kortlopendeschulden Totaal passiva Winst per aandeel (in euro) ,47 Dividend per aandeel (2) (in euro) 0,60 0,50 Aantal werknemers (FTE (3), met uitzondering van GL TRADE) Aantal werknemers GL TRADE (FTE) (1) Met uitzondering van Clearnet. Het nettoresultaat van 2003 werd beïnvloed door een aantal eenmalige lasten. (2) Op 1 juni 2005 zal de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen een brutodividend van 0,60 per aandeel uit te keren over het boekjaar 2004, op basis van het voorstel van de Raad van Bestuur, dat door de Raad van Commissarissen werd goedgekeurd op 14 maart 2005 toen de jaarrekening van 2004 werd vastgesteld. De voorgestelde betaling bedraagt in totaal 66,2 miljoen, vergeleken bij 60 miljoen voor De voorgestelde uitkering bedraagt 55% van de nettowinst voor eenmalige posten. (3) FTE: Full Time Equivalent. (1) Euronext dividend: vier opeenvolgende jaren van groei EBITA en EBITA marge prestaties over drie jaar Investor Relations and Financial Communication Service Euronext N.V., 39, rue Cambon, Paris Cedex 01, Frankrijk Tel: Financiële informatie en publicaties vindt u op: (en euro) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,60 0,45 0,50 0, (1) , ,1 EBITA marge 23,9 % 2002 EBITA marge 27,1 % Doorgaande activiteiten 2003 EBITA marge 27,07 % 2004 Euronext - Jaarverslag over het boekjaar 2004

4 Gediversifieerde inkomstenbronnen TOTALE INKOMSTEN ,8 m (1) Handel op de effectenmarkten Inkomen uit de handel op de effectenmarkten bestaat uit in rekening gebrachte vergoedingen voor het plaatsen van orders(2) in het elektronische centrale orderboek en voor de uitvoering van transacties in financiële instrumenten zoals aandelen, trackers, warrants, obligaties en andere door derden uitgegeven instrumenten. Het bedrag van de inkomsten uit effectenhandel is hoofdzakelijk afhankelijk van het totale aantal orders ingevoerd in het systeem en het aantal verrichte transacties. Inkomsten uit de handel op de effectenmarkten bedroegen 189,7 miljoen in 2004, waarvan 156,4 miljoen uit effectenhandel en 33,3 miljoen uit clearing fee retrocessie. Noteringen Handel op de derivaten markten 189,7 m De noteringsopbrengsten bestaan uit een éénmalige bijdragen van uitgevende instellingen bij de toelating tot de notering teneinde kapitaal aan te trekken, jaarlijkse bijdrage betaald door ondernemingen wiens financiële instrumenten genoteerd zijn, en andere bijdragen voortkomende uit financiële operaties of emmissies. De noteringsvergoedingen waren 43,3 miljoen in Inkomsten uit derivatenhandel bestaan uit een vaste fee per contract, in rekening gebracht voor de uitvoering van transacties op de derivatenmarkt. De voornaamste producten op deze markt zijn aandelenopties, indexopties, rentefutures en renteopties en derivaten op de goederentermijnmarkt. Inkomsten uit derivatenhandel bedroegen 324,9 miljoen in 2004, waarvan 317,5 miljoen uit derivatenhandel en 7,4 miljoen uit clearing retrocessie tarieven. Informatiediensten 324,9 m Euronext brengt financiële professionals, waaronder dataverkopers zoals Reuters en Bloomberg, kosten in rekening voor het gebruiken van de marktgegevens. Inkomsten uit informatiediensten omvatten vaste tarieven en variabele tarieven gebaseerd op het aantal terminals dat in gebruik is. Inkomsten uit de verspreiding van marktinformatie bedroegen 87,3 miljoen in Verkoop van software De geconsolideerde jaarrekening van Euronext omvat de inkomsten van GL TRADE, de internationale leidende leverancier van connectiviteitsoplossingen voor marktdeelnemers, zowel als de inkomsten van Market Solutions (de technologische afdeling van Euronext.liffe), belast met de ontwikkeling en de verkoop van het systeem LIFFE CONNECT. De inkomsten uit de verkoop van software bedroeg 186 miljoen in Settlement en bewaring 43,3 m 87,3 m 186 m Vergoedingen voor settlement en bewaring worden voornamelijk in rekening gebracht op de settlement van effecten bij Euronext Brussels (CIK) en Euronext Lisbon (Interbolsa). Inkomsten uit settlement en bewaring bedroegen 33,1 miljoen in ,1 m (1) Met inbegrip van 22,5 miljoen overige inkomsten. (2) Deze berekening van vergoeding is gewijzigd op 1 februari 2005 (zie paragraaf ).

5 Bedrijfsprofiel Euronext N.V. is de eerste multinationale beursorganisatie in Europa. Euronext verzorgt diensten voor gereglementeerde aandelen- en derivatenmarkten in België, Frankrijk, Nederland en Portugal, alsmede in het Verenigd Koninkrijk (alleen derivaten). Het is de grootste aandelenbeurs van Europa gebaseerd op handelsvolumes in het centraal orderboek. Euronext is zijn markten in Europa aan het integreren om zodoende één marktplaats aan te bieden die zich kenmerkt als erg breed, zeer liquide en extreem kostenefficiënt voor zijn gebruikers. In 2004 werd een vier jaar durend project afgerond waarin de markten van Euronext overgingen op geharmoniseerde IT-platforms voor de effectenhandel (NSC), derivatenhandel (LIFFE CONNECT ) en clearing. Deze ontwikkeling en het door Euronext gehanteerde integratiemodel genereert synergie door het bijeenbrengen van de individuele sterke punten van iedere lokale markt, en bewijst zo dat de succesvolste manier om Europese beurzen samen te voegen ligt in het toepassen van een internationale visie op lokaal niveau. Euronext voorziet financiële marktpartijen van een uitgebreide reeks geïntegreerde diensten om in hun behoeften te voorzien. Deze diensten variëren van het mogelijk maken van openbare emissies en het verzorgen van handelsfaciliteiten voor effecten- en derivatenproducten, tot het leveren van marktgegevens. De gebruikers van Euronext nummer 1 in Europa in termen van het aantal en de waarde van de transacties verwerkt via het centrale orderboek mensen in dienst (met uitsluiting van GL TRADE:1.074) profiteren ook van de clearing diensten van LCH.Clearnet en van settlement en bewaring via lokale CSDs (centrale effectendepositosystemen), groepsmaatschappijen in België en Portugal en het partnership met Euroclear. De verkoop van software en andere IT-oplossingen completeren de reeks diensten van Euronext. Cliënten van Euronext zijn onder andere: - marktpartijen en financiële instellingen die rechtstreeks handelen op de markten van Euronext; - uitgevende instellingen van wie de effecten genoteerd zijn op de markten ten behoeve van het aantrekken van kapitaal; - institutionele en particuliere beleggers die handelen op de markten van Euronext; - andere organisaties die gebruik maken van de technologie en de diensten van Euronext; - gebruikers van informatiediensten. Door de spreiding van de inkomstenbronnen is Euronext beschermd tegen schommelingen in de financiële markten. Ontwikkelingen zoals de acquisitie van LIFFE (de Londense derivatenmarkt) in 2002 en de fusie van de Euronext dochtermaatschappij Clearnet met het London Clearing House in 2003, zorgden dat de derivatenmarkten van de groep en de Europese clearingactiviteiten efficiënter werden, ten voordele van de hele Europese financiële gemeenschap. opereert in 5 Europese landen en de VS 2 e derivatenbeurs in grootte ter wereld GESCHIEDENIS Het tot stand brengen van de eerste geïntegreerde beurs van Europa September 2000 De beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs vormen samen Euronext N.V., de eerste grensoverschrijdende beurs in Europa, aangevoerd door een Nederlandse holdingmaatschappij. Januari 2002 Euronext breidt uit met de acquisitie van LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange). Februari 2002 Euronext groeit verder en fuseert met de Portuguese beurs BVLP (Bolsa de Valores de Lisboa e Porto). December 2003 London Clearing House en Clearnet fuseren tot LCH.Clearnet, Europa's leidende leverancier van clearing en centrale counterparty diensten. November 2004 De integratie van de markten van Euronext is compleet. Euronext gebruikt nu één enkel platform voor effectenproducten (NSC) en één enkel platform voor derivatenproducten (LIFFE CONNECT ). Euronext - Jaarverslag over het boekjaar

6 Amsterdam, 29 november 2004 Met de migratie van de Nederlandse derivatenmarkten naar LIFFE CONNECT, 's werelds meest vooruitstrevende derivatenplatform heeft Euronext met succes de technologische integratie afgerond. De derivatenproducten van Lissabon migreerden al in maart Nu zijn alle Euronext derivatenmarkten verbonden met hetzelfde handelsplatform. 2 Euronext - Jaarverslag over het boekjaar 2004

7 1. Euronext in een oogopslag >4 Het Euronext Netwerk >5 Bericht van de CEO 6>7 Kerncijfers en aandeelhoudersinformatie 8>9 Belangrijke gebeurtenissen 10>11 Bouwen aan de leidende geïntegreerde Europese beurs 1 2>15 Sociale verantwoordelijkheid Euronext - Jaarverslag over het boekjaar

8 1. Euronext in een oogopslag Het Euronext Netwerk IT-AANBIEDERS AtosEuronext, Euronext.liffe Market Solutions De Euronext handelsplatformen zijn aan vele andere beurzen ter wereld verkocht en worden onderhouden door twee IT-aanbieders van wereldklasse. AtosEuronext (een 50/50 joint venture van Euronext en Atos Origin) onderhoudt, beheert en levert NSC, en Euronext.liffe Market Solutions (de technologische afdeling van de derivatenhandel van Euronext) is verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en leveren van LIFFE CONNECT. CLEARING LCH.Clearnet De effecten- en derivatenmarkten van Euronext werken samen met het clearingplatform van LCH.Clearnet. Euronext heeft na de verkoop van Clearnet in ,5% van de aandelen en 24,9% van het stemrecht in LCH.Clearnet in handen. SETTLEMENT EN BEWARING CIK, CIK, Interbolsa, Euroclear Transacties uitgevoerd op de markten van Euronext worden afgewikkeld via lokale CSD's in eigendom van Euronext (CIK in België en Interbolsa in Portugal), of via Euroclear, dat afwikkeldiensten levert aan een grote verscheidenheid aan marktpartijen. INFORMATIEDIENSTEN Euronext Information Services is een gespecialiseerde business unit die marktgegevens verkoopt, de real-time verspreiding van data naar computerschermen in de hele wereld verzorgt, en 600 nationale en internationale indices beheert. VERKOOP VAN SOFTWARE GL TRADE Euronext is een belangrijk aandeelhouder in GL TRADE, 's werelds leidende aanbieder van elektronische front-to back-office handelsoplossingen met cliënten wereldwijd, actief op 105 markten en met 23 kantoren op 5 continenten. ENERGIE Powernext Powernext, de enige gereglementeerde energiebeurs van Frankrijk, is voor energieprijzen de leidende benchmark geworden. Contracten met een omvang van 14 TWh werden verhandeld in de Powernext Day-Ahead spotmarkt in EFFECTENHANDEL Handel en noteringen Het geïntegreerde handelsplatform voor de effectenhandel (NSC) van Euronext met één centraal orderboek biedt nationale en internationale investeerders grote liquiditeit, diepte en eenvoudige lokale toegang. De effectenmarkt van Euronext is de meest liquide aandelenbeurs van Europa voor wat betreft handel via het centrale orderboek ( miljoen in 2004), en Europa's leidende financiële markt wat betreft aangetrokken kapitaal in Euronext Groep OBLIGATIEHANDEL EN INDICES MTSNext, MTS France DERIVATENHANDEL Euronext.liffe Euronext.liffe, de derivatenmarkt van Euronext, is de tweede grootste derivatenbeurs in Europa. Vorig jaar werden 790 miljoen contracten verhandeld op LIFFE CONNECT, Euronext.liffe's geïntegreerde handelsplatform. Euronext ondersteunt de handel in overheidsobligaties via een belang in het MTS-France handelsplatform voor Franse staatsobligaties en via MTSNext, een in 2003 opgezette joint venture met EuroMTS dat de indices van real-time pan-europese overheidsobligaties vaststelt (EMTX). 4 Euronext - Jaarverslag over het boekjaar 2004

9 Bericht van de CEO Beste aandeelhouders, De eerste fase van de Euronext marktconsolidatie werd in 2004 afgerond met de implementatie van het horizontale marktmodel van Euronext. We bereikten onze doelstellingen en hebben de integratie van onze vijf markten op tijd afgerond met de migratie van de Amsterdamse derivatenmarkten naar het LIFFE CONNECT handelsplatform op 29 november Nu hebben wij één handelsplatform voor onze effectenmarkten en één handelsplatform voor onze derivatenmarkten. Met de succesvolle afronding van onze technologische integratie, de voltooing van de reorganisatie van onze activiteiten tot grensoverschrijdende gestroomlijnde business units en de harmonisatie van onze regelgeving, staan alle onderdelen van ons unieke marktmodel op hun plaats. Hierdoor kan Euronext voldoen aan de behoeften van zijn gebruikers en de voordelen van de integratie doorgeven aan de klanten in de vorm van verbeterde efficiëntie en verminderde kosten. In 2004 ontwikkelden wij nieuwe producten en verbeterden de kwaliteit en de diversiteit van onze diensten. Euronext.liffe breidde de activiteiten in de VS uit met de lancering van het Eurodollar contract in maart. De effectenmarkten ontwikkelden een geïntegreerd orderboek - Eurolist van Euronext - dat in 2005 zal worden geïmplementeerd en waarmee iedere onderneming die voor Euronext kiest kan profiteren van nog betere liquiditeit, zichtbaarheid en diepgang van een grote, verenigde pan-europese markt. Ook zal in de eerste helft van 2005 Alternext worden gelanceerd, een nieuwe gestructureerde markt voor midcaps. Ondanks de lage marktvolatiliteit gedurende het afgelopen jaar presteerden onze activiteiten wereldwijd goed. De effectenmarkt van Euronext was de leidende Europese beurs wat betreft aangetrokken kapitaal in 2004 en vertoonde een aantal prominente Europese IPO's en Euronext.liffe verbrak alle records met de STIR contracten. Voortbouwend op de succesvolle organische groei vergrootte de Groep ook haar aandeel in GL TRADE, één van 's werelds leidende aanbieders van elektronische handelsoplossingen. In het licht van de verdergaande beursconsolidatie in Europa heeft Euronext een bewezen staat van dienst bij het integreren van nationale financiële markten en het tegelijkertijd genereren van synergieën, verdere organische groei en het tegemoetkomen aan de behoeften van zijn klanten. De synergievoordelen behaald met de integratie van onze markten heeft ons in staat gesteld onze financiële doelstellingen te bereiken en het vertrouwen van onze aandeelhouders te belonen. Wij zullen in 2005 doorgaan met net uitvoeren van onze strategie. We willen de verscheidenheid aan producten en diensten die wij onze klanten aanbieden verbeteren en verbreden en onze kosten rationaliseren met zoals altijd, het doel de aandeelhouderswaarde te verhogen. Jean-François Théodore Chief Executive Officer en voorzitter van de Raad van Bestuur Euronext in een oogopslag > Het Euronext Netwerk > Bericht van de CEO Kerncijfers en aandeelhoudersinformatie Belangrijke gebeurtenissen Bouwen aan de leidende geïntegreerde Europese beurs Sociale verantwoordelijkheid Euronext - Jaarverslag over het boekjaar

10 1. Euronext in een oogopslag 2004 kerncijfers Noteringen Euronext indices in 2004 (in miljarden euro) Marktkapitalisatie Aantal genoteerde ondernemingen /04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 Basis 1000 per 31 december /04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 Effectenmarkten BEL 20 AEX PSI 20 CAC 40 Next 150 Euronext 100 FTSEurofirst 80 FTSEurofirst 100 (in miljarden euro) (in miljoenen transacties) Wijziging in inkomsten per activiteit ( ) Omzet via centraal elektronisch orderboek Aantal transacties (met inbegrip van gemelde transacties) ,9 299, inkomsten Doorgaande activiteiten inkomsten (1) Derivatenmarkten (in miljarden euro) (in miljoenen transacties) (in miljoenen euro) ,7 187,5 43,3 30,7 87,3 91,1 186,0 172,5 33,1 28,2 22,5 15, Handelsvolume Effectenmarkten Effectenhandel Noteringen Derivatenhandel Informatiediensten Verkoop van software Settlement en bewaring Overige inkomsten (1) Met inbegrip van clearing fee retrocessies naar effecten- en derivatenhandel segmenten. 6 Euronext - Jaarverslag over het boekjaar 2004

11 Aandeelhoudersinformatie % 3,0 Dividend (1) en dividendrendement (2) : Vier opeenvolgende jaren van groei 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 1,8 0,35 per aandeel 2,1 0,45 per aandeel 2,5 0,50 per aandeel 2,6 0,60 per aandeel Roers (in euros) Aandelenkoers ( ) Euronext in een oogopslag Het Euronext Netwerk Bericht van de CEO > Kerncijfers en aandeelhoudersinformatie Belangrijke gebeurtenissen Bouwen aan de leidende geïntegreerde Europese beurs Sociale verantwoordelijkheid 0, /03 04/03 07/03 10/03 01/04 04/04 07/04 10/04 01/05 Prijs (%) Sinds de beursintroductie van Euronext op 5 juli 2001 zijn de aandelen van Euronext N.V. genoteerd op de Premier Marché van Euronext Paris (NSCFR000NXTI), de handelsfacilitiet van Euronext Brussels (Euronext code NSCBE ) en de Catagorie Verhandeling van Euronext Amsterdam (ISIN code NL ). In 2004 werden opties op aandelen van Euronext Aandelenkoers vergeleken met vergelijkbare aandelenkoersen ( ) /03 04/03 Euronext 07/03 10/03 Basis 0% op 31 december Euronext /04 04/04 Next /04 10/04 NextPrime 01/05 Prijs (%) N.V. verhandeld. Deze aandelenoptiecontracten werden op 23 november 2003 geïntroduceerd op LIFFE CONNECT met als doel de liquiditeit van het onderliggende aandeel te verbeteren. Aan het einde van 2004 stond het aantal uitstaande contracten in Euronext N.V. aandelen op contracten, dit is 29,1% hoger dan vorig jaar. Aandelenkoers vergeleken met vergelijkbare aandelenkoersen ( ) /03 04/03 07/03 10/03 Basis 0% op 31 december 2002 Euronext LSE 01/04 04/04 OMX 07/04 DB 10/04 01/05 Instellingen die diensten verzorgen voor Euronext effecten In 2004 werden de financiële diensten voor de aandelen van de onderneming verzorgd door Fortis en Crédit Agricole Investor Services, respectievelijk als wereldwijd betaalkantoor en lokaal betaalkantoor in Frankrijk, sinds (1) Het brutodividend van 0,60 per gewoon aandeel voor het boekjaar 2004 vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Euronext N.V. is onderworpen aan de goedkeuring van de jaarrekeningen 2004 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 1 juni (2) Het rendement is berekend op basis van de gemiddelde koers van Euronext voor het betreffende jaar (2001: 19,36; 2002: 21,08; 2003: 20,18; 2004: 22,61). Euronext - Jaarverslag over het boekjaar

12 1. Euronext in een oogopslag Belangrijke gebeurtenissen EERSTE KWARTAAL > Januari: Euronext noteert de eerste ETF Lyxor Asset Management lanceert de EuroMTS Global Master Unit op Euronext. Dit is de eerste en tot nog toe enige tracker (Exchange Trade Fund) die de eurozone overheidsobligatiemarkt volgt gebaseerd op een real-time index. > Januari: Euronext.liffe lanceert nieuwe FLEX Faciliteit Euronext.liffe begint de tweede fase van zijn 'wholesale' diensten voor Europese aandelen opties met de introductie van de FLEX Faciliteit, waarbij klanten nieuwe opties in Europese stijl aangeboden krijgen met de mogelijkheid hun eigen uitoefenprijzen en expiratiedata te kiezen. > Februari: FTSEurofirst index range krijgt de goedkeuring van CFTC De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) geeft Euronext.liffe toestemming om futurescontracten gebaseerd op de FTSEurofirst 80 en FTSEurofirst 100 indices aan te bieden en te verkopen in de VS. > Maart: Eurodollar contract beschikbaar op Euronext.liffe Euronext.liffe lanceert Eurodollar driemaandsfutures en -optiecontracten op LIFFE CONNECT, het meest geavanceerde en best verspreide elektronische derivatensysteem ter wereld. > Maart: migratie van Portuguese derivaten naar nieuwe handels- en clearingsystemen Portuguese derivatenproducten gaan met succes over op het Euronext derivatensysteem LIFFE CONNECT en worden gekoppeld aan het clearingplatform dat in gebruik is voor alle Euronext aandelen en derivaten op het vasteland van Europa. > Maart: Euronext.liffe's nieuwe OTC Facility beschikbaar Euronext.liffe lanceert de derde fase van de 'wholesale' dienstverlening voor Europese aandelenopties met de OTC Facility, welke de handelsadministratie en clearing verzorgt voor OTC aandelenopties. TWEEDE KWARTAAL > April: nieuwe index van genoteerde onroerendgoed beleggingsmaatschappijen gelanceerd op Euronext Euronext en Institut de l'épargne Immobilière et Foncière (IEIF) creëren gezamelijk de Euronext IEIF SIIC France index, een nieuwe index ontworpen om de genoteerde onroerendgoedsector in Frankrijk scherper te profileren. > Juni: FTSEurofirst viert het succesvolle eerste jaar FTSE groep en Euronext vieren de eerste verjaardag van FTSEurofirst, hun bijzonder succesvolle serie indices in gezamenlijk beheer. > Juni: nieuwe Euronext orderbook en Alternext bereiden lancering voort Euronext kondigt plannen aan ter verbetering van de zichtbaarheid en de liquiditeit van de small en midkap noteringen. Eén orderboek - Eurolist van Euronext - en een nieuwe gereguleerde markt - Alternext - worden gelanceerd om Europese ondernemingen een grotere zichtbaarheid en nieuwe gelegenheden om kapitaal aan te trekken te bieden. 8 Euronext - Jaarverslag over het boekjaar 2004

13 DERDE KWARTAAL > Juli: erste corporate bond tracker beschikbaar op Euronext Barclays Global Investors (BGI) introduceert twee nieuwe ishares trackers op Euronext Amsterdam:iBoxx Liquide Corporates, samengesteld uit een breed samengesteld mandje van 40 Europese bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid, en ishares S&P 500, die 500 leidende Amerikaanse aandelen omvatten. > Juli: het miljoenste Euronext.liffe Eurodollar contract verhandeld op LIFFE CONNECT Het aantal Eurodollar futures - en optiecontracten dat sinds de lancering op 18 maart 2004 op LIFFE CONNECT werd verhandeld, passeert de één miljoen. > Augustus: warrants op goud en Brent crude genoteerd op Euronext Société Générale introduceert een nieuwe serie warrants op goud en Brent crude op de effectenmarkt van Euronext Brussels. > September: nieuwe indices toegevoegd aan de FTSEurofirst index serie Nieuwe verhandelbare indices worden toegevoegd aan de FTSEurofirst index series - de FTSEurofirst 100 index (de erkende benchmark voor largecaps in Europa) plus 18 supersector indices die in real-time kunnen worden verhandeld. > September: Euronext opgenomen in de Dow Jones STOXX Sustainability Index Euronext gaat deel uitmaken van de Dow Jones STOXX Sustainability Index, die de leidende Europese ondernemingen op het gebied van duurzaam ondernemen vertegenwoordigt. > September: Vierde Next Event een groot succes Euronext organiseert zijn vierde Next Event in Parijs, waarmee de betrokkenheid bij het promoten van kleine en middelgrote ondernemingen bevestigd wordt. Tijdens het twee dagen durende evenement werden bijeenkomsten gehouden en kwamen meer dan 300 Europese investeerders en 180 Belgische, Nederlandse, Franse en Portugese ondernemingen bijeen. Euronext in een oogopslag Het Euronext Netwerk Bericht van de CEO Kerncijfers en aandeelhoudersinformatie > Belangrijke gebeurtenissen Bouwen aan de leidende geïntegreerde Europese beurs Sociale verantwoordelijkheid VIERDE KWARTAAL >Oktober: nieuwe markt voor gestructureerde producten gelanceerd op Euronext Lisbon Euronext lanceert de Mercados Estruturados, een niet-gereglementeerde markt in Lissabon, specifiek ontworpen voor gestructureerde producten. >Oktober: BGI's ishares schakelen over naar FTSEurofirst index serie Barclays Global Investors (BGI) zet de benchmark voor de FTSE Euro 100 en FTSE Eurotop 100 ishares trackers over naar de FTSEurofirst index serie, ontworpen om de prestaties van een zo breed mogelijke selectie van Europese ondernemingen te weerspiegelen en tegelijkertijd fouten in het bijhouden van wijzigingen voor investeerders te minimaliseren. > November: de Marché Libre/De Vrije Markt gelanceerd op Euronext Brussels Euronext creëert de Marché Libre/De Vrije Markt (de Free Market), een niet-gereglementeerde markt in Brussel die kleine en middelgrote ondernemingen in staat stelt hun zichtbaarheid te vergroten en kapitaal aan te trekken onder een minder strenge regelgeving. > November: afronding van de migratie van alle aandelen- en derivatenproducten Nederlandse derivatencontracten gingen met succes over naar LIFFE CONNECT op 29 november, waarmee de migratie van alle aandelen- en derivatenmarkten van Euronext voltooid werd. > December: Euronext noteert de eerste Europese tracker gebaseerd op genoteerde vastgoedfondsen AXA Investment Managers introduceert de Easy ETF EPRA Eurozone op Euronext Paris. Dit is de eerste tracker die zich baseert op de vastgoedindices opgesteld door de European Public Real Estate Association (EPRA). > December: FTSEurofirst pan- Europese indices blijken een groot succes als benchmarks Tegen het einde van het jaar lanceerden La Poste, Écureuil Gestion FCP (Caisse d'épargne Group), CIC Asset Management (CIC Group) en Crédit Agricole Asset Management (Crédit Agricole Group) allen gestructureerde producten gebaseerd op de FTSEurofirst 80. Euronext - Jaarverslag over het boekjaar

14 1. Euronext in een oogopslag Bouwen aan de leidende geïntegreerde Europese beurs Deel de voordelen van integratie De consolidatie van de Euronext aandelen- en derivatenmarkten op geïntegreerde handelsplatformen heeft geleid tot efficiëntere en meer liquide markten, verlaagde kosten en vereenvoudigde handel. Dit verbeterde de zichtbaarheid van genoteerde ondernemingen en leidde tot een vermindering van gemiddelde handelskosten, en maakte het voor investeerders eenvoudiger om investeringen te vergelijken. EEN OPEN ARCHITECTUUR ONDERSTEUND DOOR TECHNOLOGISCHE INTEGRATIE Sinds de oprichting vier jaar geleden heeft Euronext zich gewijd aan het promoten van de integratie en consolidatie van de Europese kapitaalmarkten en het verbeteren van de efficiëntie van grensoverschrijdende handel. Euronext heeft een bedrijfsstructuur ontwikkeld op basis van een open architectuur die de integratie van verschillende markten op hetzelfde technologische platform ondersteunt. Met het overdragen van de settlement activiteiten heeft Euronext een open backoffice architectuur voorgestaan en ondersteuning geboden aan de ontwikkeling van onafhankelijke clearingen settlementorganisaties die door elke beurs kunnen worden gebruikt. Euronext gebruikt technologie als basis voor zijn grensoverschrijdende integratiestrategie. In 2004 werd een belangrijke mijlpaal behaald toen het vier jaar geleden opgezette ambitieuze IT integratieprogramma op tijd werd afgerond met de succesvolle migratie van de markten van Lissabon en de Amsterdamse derivatenmarkt naar de geharmoniseerde handelssystemen van Euronext. Nu worden de Euronext markten ondersteund door twee algemene platformen, één voor effectenhandel (NSC), en een andere voor derivatenhandel (LIFFE CONNECT ), die aangesloten zijn op LCH.Clearnet's clearingsystemen. Euronext zorgde dat gebruikers zo min mogelijk hinder ondervonden van de migraties door nauw samen te werken met IT specialisten (AtosEuronext en Euronext.liffe Market Solutions) en HORIZONTALE INTEGRATIE, VERTICALE EFFICIËNTIE AANDELENMARKTEN DERIVATENMARKTEN Handel Centrale orderboeken en geharmoniseerde marktregels Lokale toezichthouders Lokale toegang Euronext Euronext.liffe HET UNIEKE EURONEXT MARKTMODEL CREËERT TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR KLANTEN klanten tijdens iedere fase van het proces. Euronext biedt haar klantenkring nu toegang tot een bredere markt en een groter assortiment handelsproducten tegen lagere kosten. Door de systemen te harmoniseren het aantal te onderhouden systemen te reduceren Clearing Centrale counterparty Optimaal risicomanagement LCH.Clearnet Group Settlement en bewaring Euroclear Group TECHNOLOGISCHE INTEGRATIE ALS BASIS VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE REORGANISATIES Migratie naar/in CREST Amsterdam 29 oktober november oktober november 2003 Brussel Lissabon Londen Parijs AANDELEN- SYSTEMEN NSC DERIVATEN- HANDEL SYSTEMEN LIFFE CONNECT 21 mei maart maart maart november maart november maart 2004 Reeds ter plaatse AANDELEN CLEARING SYSTEMEN Clearing 21 DERIVATEN CLEARING SYSTEMEN Clearing 21 Reeds ter plaatse 14 april 2003 Januari september 2000 en de implementatie van nieuwe versies te vereenvoudigen heeft Euronext de operationele efficiëntie vergroot en de kostenbasis gereduceerd. De data waarop de lokale markten migreerden naar de geïntegreerde handelsplatformen van Euronext ziet u hierboven. 10 Euronext - Jaarverslag over het boekjaar 2004

15 GRENSOVERSCHRIJDENDE ONDERNEMINGSGERICHTE ORGANISATIE OM SAMENWERKING TE BEVORDEREN Euronext is een volledig geïntegreerde internationale organisatie van multinationale teams. De bedrijfsactiviteiten zijn georganiseerd in drie transnationale productgerichte strategische business units (SBU's). Iedere SBU - Aandelen en Notering, Derivaten en Informatiediensten - is zeer coherent, rapporteert aan een centraal managementteam en is verantwoordelijk voor de activiteiten en de werknemers op alle markten van Euronext, ongeacht de geografische locatie. Iedere SBU richt zich primair op het bieden van klantgerichte diensten en op de doelstelling van de Groep om betere financiële prestaties te bereiken met betrekking tot de EBIT marge. SBU's zijn verantwoordelijk voor kostenbeheersing en hebben een structuur gericht op het maximaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening, de marketingcampagnes en het investeringsbeleid van de Groep. De structuur is ontworpen om de teamspirit onder de werknemers te bevorderen en een internationale klantgerichte cultuur te scheppen die de diversiteit van de lokale markten van Euronext respecteert, en die goed functioneert in de gecompliceerde culturele en juridische omgeving waarbinnen de Groep opereert. De SBU's worden geassisteerd door grensoverschrijdende ondersteunende afdelingen van de Groep (Finance, Human Resources, Legal Affairs, Regulations, Compliance, Corporate Information Systems, Business Strategy en andere ondersteunende afdelingen), die zorgen voor coördinatie, coherentie en consistentie in de hele organisatie. Euronext in een oogopslag Het Euronext Netwerk Bericht van de CEO Kerncijfers en aandeelhoudersinformatie Belangrijke gebeurtenissen > Bouwen aan de leidende geïntegreerde Europese beurs Sociale verantwoordelijkheid HARMONISATIE VAN REGELGEVING OP BASIS VAN SAMENWERKING De integratie van de handelsplatforms ging vergezeld van de introductie van een geharmoniseerd Rule Book waarvan de naleving minder lastig is voor gebruikers, dat uiteindelijk kostenverlagend werkt. Regels en procedures werden geharmoniseerd in een proces van steeds nauwere samenwerking tussen Euronext en de toezichthouders van de financiële markt in ieder van de EU-lidstaten waar Euronext opereert - AFM (Autoriteit Financiële Markten, Nederland), AMF (Autorité des Marchés Financiers, Frankrijk), CBFA (Commission Bancaire, Financière et des Assurances/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, België), CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Portugal), en FSA (Financial Services Authority, VK). De eerste drie toezichthouders besloten tot een gemeenschappelijke aanpak en sloten in maart 2001 een memorandum van overeenstemming (Memorandum of Understanding, MoU) af met betrekking tot het coördineren van regelgeving en toezicht van de Euronext groep en de gereglementeerde markt Marktpartij kiest het meest toepasselijke entry point Procedures met nationale toezichthouders voor vereenvoudiging van grensoverschrijdende toegang tot handelsplatforms door marktpartijen GEREGLEMENTEERDE MARKT ONDER FRANS RECHT Enkele aandelenmarkten GEREGLEMENTEERDE MARKT ONDER BELGISCH RECHT GEREGLEMENTEERDE MARKT ONDER NEDERLANDS RECHT Noteringsprocedures en automatische erkenning van prospectussen (wordt momenteel geharmoniseerd) Iedere genoteerde onderneming kiest het meest geschikte entry point Enkele derivatenmarkten GEREGLEMENTEERDE MARKT ONDER PORTUGUEES RECHT waarbinnen deze opereert. In maart 2002 werd het MoU uitgebreid om ook de CMVM er bij te betrekken. Dit werd gevolgd door een tweede MoU tussen Euronext N.V.'s toezichthouders en de FSA inzake de derivatenmarkten. GEREGLEMENTEERDE MARKT ONDER ENGELS RECHT Euronext - Jaarverslag over het boekjaar

16 1. Euronext in een oogopslag Sociale verantwoordelijkheid De betrokkenheid van Euronext bij duurzame ontwikkeling wordt weerspiegeld in het voordurend promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (corporate social responsibility, CSR), maatschappelijk verantwoordelijke beleggingen en best practices onder marktpartijen en klanten en in de financiële gemeenschap als geheel. Tevens blijkt deze betrokkenheid duidelijk uit de toepassing van best practices in de relaties met aandeelhouders, werknemers en de samenleving in het algemeen. Euronext hecht veel waarde aan transparantie, ordelijkheid, eerlijkheid en verantwordelijkheid, evenals gelijke toegang tot de markten voor alle investeerders, particulier of institutioneel, ongeacht hun omvang. BEVORDEREN VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDELIJK BELEGGEN Euronext is sinds 2001 lid van CSR Europa en is nauw betrokken geweest bij het vergroten van de bewustwording van CSR onder zijn klanten, uitgevende instellingen en investeerders door het organiseren van evenementen en roadshows. In 2004 nam Euronext deel aan het FAIR Forum, de Europese CSR roadshow voor uitgevende instellingen en investeerders. Euronext heeft tevens bijgedragen aan onderzoeken naar het effect van maatschappelijke en milieugerelateerde indicatoren in openbare verklaringen en besluiten van financiële managers, fondsenbeheerders en analisten. In de afgelopen jaren is Euronext actief betrokken geweest bij het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijk beleggen. Toen trackers (ETFs) gebaseerd op duurzaamheidsindicatoren werden ontwikkeld, werd Euronext, één van de leidende markt voor trackers in Europa, gekozen tot de noteringsmarkt voor DEXIA IM trackers in 2003 en AXM Trackers (gebaseerd op de ASPI Eurozone index) in Continueren van best practices op de markten van Euronext Als aandelenbeurs en intermediair tussen uitgevende instellingen en investeerders is Euronext van mening dat het haar verantwoordelijkheid is om met gebruikers langlopende relaties op basis van vertrouwen te onderhouden. Omdat de regelgeving in alle vijf Europese landen waar Euronext opereert verschillend is, streeft Euronext ernaar waar mogelijk het strengste regime toe te passen. Om de integriteit op de financiële markten te verbeteren houdt de Groep zich strikt aan de regels voor Corporate Governance en de Codes of Conduct om handelen met voorkennis te vermijden. Euronext hecht veel waarde aan transparantie, ordelijkheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheid, alsook aan gelijke toegang tot de markten voor alle investeerders, particulier of institutioneel, ongeacht de grootte. NAUWE RELATIES ONDERHOUDEN MET GEBRUIKERS Als onderdeel van haar strategie heeft Euronext consequent een beleid gevoerd van transparante, proactieve communicatie met klanten (waaronder marktpartijen, banken, brokers/traders, fondsenbeheerders, institutionele beleggers, financieel analisten, emittenten en genoteerde ondernemingen) en het bevorderen van de marktefficiëntie. Euronext communiceert met professionele klanten via advertenties, branding, brochures, nieuwsbrieven, marktgegevens, direct mailings, een gespecialiseerde website, roadshows, presentaties, lokaal georganiseerde cursussen, sponsoractiviteiten en persoonlijke bezoeken. Euronext organiseert regelmatig overleggen met marktdeelnemers, institutionele beleggers, emittenten en particuliere beleggers en neemt deel aan verscheidene nationale adviescommissies in alle landen waar de onderneming opereert. De website van Euronext (www.euronext.com) 12 Euronext - Jaarverslag over het boekjaar 2004

17 Erkenning van betrokkenheid bij duurzaamheid Als blijk van erkenning van de betrokkenheid van Euronext bij maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn de aandelen van Euronext N.V. opgenomen in twee belangrijke Europese duurzaamheidindices: in september 2004 op de DJSI STOXX (Dow Jones STOXX Sustainability Index), en in september 2003 op de ASPI Eurozone index (Advanced Sustainable Performance Indices). De criteria voor opname in deze indices omvatten het ondernemingsbeleid ten aanzien van betrokkenheid bij de samenleving, corporate governance, relaties met klanten en leveranciers, gezondheid, veiligheid, het milieu, human resources en internationaal arbeidsnormen. biedt informatie over genoteerde producten en ondernemingen in de talen van de markten waarin de Groep haar diensten verleent. ZORGEN VOOR CONSISTENTIE EN BETROKKENHEID IN DE RELATIES MET BELANGHEBBENDEN Heldere, consistente en periodieke informatie en consistente prestaties vormen de twee zuilen van het beleid van Euronext om het vertrouwen onder belanghebbenden te vergroten en de kwaliteit van de relatie met de aandeelhouders te verbeteren. Voldoen aan internationale normen van financiële communicatie Omzetten en resultaten worden ieder kwartaal gepubliceerd. Financiële overzichten worden opgesteld in overeenstemming met internationale grondslagen voor financiële verslaglegging (IFRS/IAS). Financiële overzichten en communicaties worden gepubliceerd in nationale en internationale kranten en in drie talen (Nederlands, Frans en Engels) op de Investor Relations website van Euronext nadat ze officieel zijn vrijgegeven voor publicatie in overeenstemming met de wetten die van toepassing zijn in de landen waar de Groep opereert. Voor journalisten en analisten worden aan het eind van ieder kwartaal financiële presentaties georganiseerd, die in real time worden uitgezonden op de Investor Relations website van Euronext. Ook worden roadshows georganiseerd voor de halfjaarlijkse en jaarlijkse resultaten. De Groep organiseert bijeenkomsten voor analisten, telefonische vergaderingen voor investeerders en persconferenties. Details van handelsactiviteiten van de vorige dag worden dagelijks gepubliceerd op de Euronext website. De Groep publiceert tevens een maandelijks overzicht van handelsactiviteiten in drie talen om investeerders in staat te stellen de ontwikkeling van de omzet te volgen. De aandelen van Euronext zijn opgenomen in het NextPrime segment van de aandelenmarkten, die extra eisen voor verslaglegging oplegt boven op de eisen die al van toepassing zijn onder de noteringsovereenkomst. Verdeling van aandeelhouders op 28 februari ,19 % Eigen aandelen in eigendom van dochtermaatschappijen van Euronext N.V. 57,49 % Geïdentificeerde niet-residerende aandeelhouders 7,88 % Eigen aandelen 1,97 % België 16,62 % Frankrijk 4,47 % Nederland Stimuleren van deelname door aandeelhouders aan de Jaarlijks Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Euronext ondernemen stappen om aandeelhouders 23,06 % Geïdentificeerde residerende aandeelhouders 9,63 % Niet-geïdentificeerd publiek 0,84 % Werknemer/aandeelhouders Euronext in een oogopslag Het Euronext Netwerk Bericht van de CEO Kerncijfers en aandeelhoudersinformatie Belangrijke gebeurtenissen Bouwen aan de leidende geïntegreerde Europese beurs > Sociale verantwoordelijkheid Euronext - Jaarverslag over het boekjaar

18 1. Euronext in een oogopslag De Groep voert een beleid ter bevordering van een waardige, eerlijke en transparante behandeling van alle werknemers. te stimuleren tot deelname aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, in lijn met nationale en internationale ontwikkelingen. Buiten het opnemen van een registratiedatum in de statuten en het mogelijk maken van stemmen bij volmacht zorgde Euronext dat zijn Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2004 voor de eerste keer werd uitgezonden via internet, om aandeelhouders en andere belanghebbenden in staat te stellen de vergadering bij te wonen zonder persoonlijk aanwezig te zijn. Begin 2005 werd een nieuw deel van de website gelanceerd met de specifieke doelstelling informatie te bieden aan aandeelhouders en andere belangstellende partijen, met name op het gebied van corporate governance. Deze informatie kunnen zij raadplegen wanneer het hen schikt (zie ook paragraaf 2.3 voor meer details). GROEI TERUGGEVEN AAN DE AANDEELHOUDERS Het beleid van Euronext om groei terug te geven aan de aandeelhouders wordt weerspiegeld in voortdurende hoge dividenduitkeringen sinds de oprichting van de Groep in 2000: 0,35 per aandeel in 2002, 0,45 in 2003, 0,50 in 2004 (totaal 60 miljoen), en 0,60 (1) in 2005 (totaal 66.2 miljoen). Dit dividend voorstel komt neer op 55% van de netto winst. Dividenden worden met regelmatige tussenpozen uitbetaald. Het bedrag is afhankelijk van de kapitaalbehoeften van de onderneming, het rendement op eigen vermogen, huidig en toekomstig rendement en de marktusance op het gebied van dividenduitkeringen. Ter ondersteuning van dit beleid van beloning van aandeelhouders vertrouwen, implementeerde Euronext in 2004 tevens een voortvarend programma voor het terugkopen van aandelen (zie paragraaf 5.3.6). Dividendbelasting Volgens het Nederlandse belastingrecht wordt op dividenduitkeringen 25% belasting ingehouden. Aandeelhouders die geen Nederlands ingezetenen zijn kunnen in aanmerking komen voor een gereduceerd belastingtarief of zelfs voor vrijstelling van belasting als zij gedekt zijn door een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting dat hierop van toepassing is. Nederland heeft met veel landen dergelijke verdragen afgesloten, waaronder de meeste EU lidstaten, Australië, Japan, Zwitserland en de VS. Net als in voorgaande jaren zal Euronext in 2005 er voor zorgdragen dat de aandeelhouders het gereduceerde belastingtarief genieten als zij voldoen aan de geldende voorwaarden. VERANTWOORDELIJKHEDEN VERVULLEN JEGENS WERKNEMERS Euronext streeft ernaar een sterke groepsidentiteit te ontwikkelen op basis van een gemeenschappelijke cultuur en gedeelde normen en waarden, daarbij zorgend dat werknemers vergelijkbare normen en waarden eerbiedigen. Het ondernemingsbeleid van Euronext bouwt voort op het bestaande nationale beleid in ieder land en de Groep besteedt veel aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van arbeidsverhoudingen. De groep volgt een beleid dat een waardige, eerlijke en transparante behandeling van alle werknemers voorstaat, ongeacht ras, geslacht, nationaliteit, godsdienst, seksuele voorkeur, leeftijd of handicap. Euronext vergelijkt het beleid voortdurend met benchmarks. Het groepsbeleid reflecteert en ondersteunt de vijf belangrijke kwaliteiten die Euronext stimuleert bij de werknemers: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, teamwerk, grensverleggend werken en uitblinken in functionering. Euronext stelt de diversiteit van zijn werknemers op prijs. Het talent en de ervaring van het multinationale personeelsbestand in België, Frankrijk, Nederland, Portugal, het VK en de VS bieden essentiële kennis en (1) Het brutodividend van 0,60 per gewoon aandeel over het boekjaar 2004 voorgesteld door de Raad van Commissarissen van Euronext N.V. is onderworpen aan de goedkeuring van de jaarrekening van 2004 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 1 juni Euronext - Jaarverslag over het boekjaar 2004

19 Beoordeling van CSR prestaties. Sinds augustus 2003 is aan Euronext een CSR-classificatie toegekend door de classificatie-instelling Vigeo. In 2004 heeft de Groep Vigeo een audit laten uitvoeren om een onafhankelijk oordeel te krijgen over de prestaties inzake de belangrijkste speerpunten van CSR: respect voor fundamentele mensenrechten, management van human resources, de kwaliteit van relaties met klanten en leveranciers, en Corporate Governance. Op basis van de bemoedigende conclusies van dit rapport, gepresenteerd begin 2005, gaat Euronext door met werken aan CSR-verwante interne beleid en procedures. ondersteuning voor onze klanten en markten. Euronext hecht veel belang aan het identificeren en ontwikkelen van getalenteerde werknemers op alle vestigingen. Het kernbeleid is erop gericht de deskundigheid in grensoverschrijdende teams te vergroten, de mobiliteit van expats te stimuleren, training te bevorderen en een uniform systeem voor wervingsen prestatiemanagement aan te bieden. Euronext heeft een managementprogramma voor talenten en continuiteit van doorstroming.gelanceerd, om te zorgen dat er kan worden voldaan aan toekomstige behoeften binnen de onderneming. Ontwikkelingsprogramma's voor het management van de Groep brengen de beste internationale managementmethoden en kennis naar managers op alle locaties. De werknemersvertegenwoordiging bij Euronext is een Europese ondernemingsraad, die de werknemers in België, Frankrijk, Nederland, Portugal en het VK vertegenwoordigt en komt vier keer per jaar bijeen. De agenda en de belangrijke punten die besproken zijn tijdens die vergaderingen worden doorgegeven aan de werknemers op alle Euronext locaties. Interne communicatie wordt ondersteund door elektronische media. Next2U (het werknemersblad van Euronext) wordt regelmatig gepubliceerd en wordt aangevuld met nieuwsberichten aan de werknemers. Tenslotte heeft Euronext in het kader van Corporate Governance een gedragscode (Code of Conduct) opgesteld voor de hele Groep. Deze heeft betrekking op handel in aandelen, toegang tot koersgevoelige informatie en klokkenluiden (zie paragraaf 2.4). SOCIALE BETROKKENHEID Euronext is betrokken bij een groot aantal liefdadige doelen ten bate van de maatschappij. De onderneming bevordert onderzoek en onderwijs op het gebied van bankieren en de financiële dienstverlening, met de oprichting van de Stichting VvdE in Amsterdam, het CSFI (Centre for Study of Financial Innovation) in het IMC (Instituto Marcado de Capitais) in Lissabon, het Institute of Directors in Brussel en De Beursschool / L'École de la Bourse in België en Frankrijk. Euronext moedigt de werknemers aan tot het steunen van liefdadige doelen. In Frankrijk is Euronext al lange tijd supporter van de Téléthon (dat fondsen werft voor medisch onderzoek naar genetische ziekten) en werknemers van Euronext doen mee aan een jaarlijkse 24-uurs race voor liefdadigheid. Euronext ondersteunt ook de kunst. De onderneming is de hoofdsponsor van Het Nationale Ballet in Nederland, en ondersteunt tevens de Parijse Opéra Nationale in Frankrijk. In Nederland werkt Euronext samen met de Stichting VvdE in het beheer van het uitgebreide erfgoed van de Nederlandse beurs, door het uitgeven van boeken, het organiseren van tentoonstellingen en het produceren van DVD's. Begin 2005 hield Euronext een inzameling onder werknemers om fondsen te werven voor de slachtoffers van de tsunami die delen van zuid en zuidoost Azië verwoestte in december De donaties van de werknemers werden door de Groep ingezameld en doorgegeven aan Unicef. In 2004 gaf de Groep meer dan uit aan sponsoractiviteiten en donaties. Euronext in een oogopslag Het Euronext Netwerk Bericht van de CEO Kerncijfers en aandeelhoudersinformatie Belangrijke gebeurtenissen Bouwen aan de leidende geïntegreerde Europese beurs > Sociale verantwoordelijkheid Euronext - Jaarverslag over het boekjaar

20 Brussel, 22 maart 2004 Euronext noteert Belgacom, de grootste IPO ooit in Brussel, en de grootste plaatsing in Europa sinds 2001 met 3,63 miljard. Met Belgacom en andere grote IPO s trokken de nieuwe noteringen van Euronext meer kapitaal aan dan op enig andere beurs in Europa in de eerste helft van Euronext Jaarverslag over het boekjaar 2004

CHICAGO LONDEN PARIJS BRUSSEL NEW YORK LISSABON AMSTERDAM FRANKFURT. JAARVERSLAG 2003 Referentiedocument

CHICAGO LONDEN PARIJS BRUSSEL NEW YORK LISSABON AMSTERDAM FRANKFURT. JAARVERSLAG 2003 Referentiedocument CHICAGO LONDEN PARIJS BRUSSEL NEW YORK LISSABON AMSTERDAM FRANKFURT JAARVERSLAG 2003 Referentiedocument INHOUDSOPGAVE 1 BEDRIJFSPROFIEL P. 5 2 KERNCIJFERS P. 9 3 BERICHT VAN DE CEO P. 15 4 VERSLAG VAN

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Zoals op 25 april 2006 gedeponeerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Zoals op 25 april 2006 gedeponeerd bij de Autoriteit Financiële Markten Zoals op 25 april 2006 gedeponeerd bij de Autoriteit Financiële Markten BELGIËBRUSSELFRANKRIJKPARIJSNEDERLANDAMSTERDAMPORTUGALLISSABONVERENIGDKONINKRIJKLONDENPAN-EUROPEESBONDSMTS DE leidende grensoverschrijdende

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 Referentiedocument

Jaarverslag 2002 Referentiedocument Jaarverslag 2002 Referentiedocument i Euronext Jaarverslag 2002 Bedrijfsprofiel Euronext N.V. is de eerste en de enige multinationale beursorganisatie in Europa. Ze ontwikkelt diensten voor de gereglementeerde

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Het Proximus-aandeel

Het Proximus-aandeel Beurs Ticker ISIN-code Bloomberg-code Nasdaq-code Reuters-code Eerste markt van Euronext Brussels PROX BE0003810273 PROX BB PROX-BT PROX BR Sinds maart 2004 zijn de aandelen van Proximus genoteerd op Euronext

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium Euronext Rule Book BOOK II: SPECIFIEKE REGELS VOOR EURONEXT BRUSSELS UITGIFTEDATUM: 27 FEBRUARI 2017 DATUM VAN INWERKINGTREDING: 06 MAART 2017 Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Het aandeel Telenet. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag

Het aandeel Telenet. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag 6 Het aandeel Telenet 82 ± 83 P 6 het aandeel telenet ID van het aandeel Telenet Markt Ticker ISIN code Bloomberg code Thomson code Euronext Brussel TNET BE0003826436 TNET BB TNET-BT Investor Relations

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020957) waar wij u hartelijk

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33)

Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33) Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33) Toezicht Financiële Verslaggeving 27 oktober 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: nyse Euronext

De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: nyse Euronext De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: nyse De beurzengroep vormt een belangrijk onderdeel van de financiële infrastructuur. Door de fusie met New York Stock Exchange (NYSE) ontstaat de eerste

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Mei 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note AEX 14-20 Tranche 2 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010 Ingrid Daerden, Investor relations 1 Moneytalk event, 28 oktober 2010 Wat is een vastgoedbevak? BEleggingsvennootschap met VAst KApitaal die uitsluitend belegt in vastgoed Onder controle van de Commissie

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA Agendapunten: 2. Jaarrekening en Jaarverslag over het boekjaar 2004 Dit agendapunt bestaat uit de reguliere onderwerpen zoals het verslag van de Directie, het verslag van de Raad

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020940) waar wij

Nadere informatie

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance 12 januari 2012 -persbericht- Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance De top 50 bedrijven uit de Eurozone

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren.

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Wat zijn CFD s? CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Anders omschreven is het een overeenkomst

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Inwerkingtreding Dit orderuitvoeringsbeleid voor de verrichtingen op financiële instrumenten werd bijgewerkt op 31/12/2009. Het

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Persbericht NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN DE VERENIGDE STATEN, JAPAN OF AUSTRALIË KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Datum 2 voor 1 claimemissie van 2.838.732.182 nieuwe gewone

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Bedrijfsrapportage

Jaarverslag 2001 Bedrijfsrapportage Jaarverslag 2001 Bedrijfsrapportage Euronext Amsterdam Postbus 19163 1000 GDAmsterdam phone +31 (0)20 550 44 44 fax +31 (0)20 550 49 00 Brussel Beurspaleis Beursplein 1000 Brussel phone +32 (0)2 509 12

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Algemeen De Wet financieel toezicht [WFT] verplicht BinckBank om haar cliënten inzicht te geven in haar orderuitvoeringsbeleid per 1 november 2007. Het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen Delta Lloyd Investment Fund N.V. Delta Lloyd Europa Fonds N.V. Delta Lloyd Donau Fonds N.V. Delta Lloyd Nederland

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF

AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF Parijs, 15 januari 2014 Mevrouw, Mijnheer, U bent in het bezit van een aandelenportefeuille van het GBF AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF - (FR0010791160), we willen u daarvoor hartelijk danken.

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V.

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2010 Kempen Bewaarder DAOF B.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam Kvk: 34279561 www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products November 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Eurozone 14-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT:

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT: Ministeriële regeling Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl Inlichtingen Staatscourant nr. 51 Datum 5 maart 2009 Betreft Wijziging Vrijstellingsregeling Wft Uw

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Juni 2016 Index Garantie Notes ISIN: NL0011218854 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note Eurozone 16-22 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

la mondi- ale Euro- part- ner

la mondi- ale Euro- part- ner la mondiale Europartner BUSI- NESSBedrijfsactiviteiten en kerncijfers van Europartner Geïnde premies 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097 M 1693 M 2200 M 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie