ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH"

Transcriptie

1 ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH Gecontroleerd jaarverslag per 31 december Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging, met de rechtsvorm van een "fonds commun de placement" (FCP, gemeenschappelijk beleggingsfonds) H.V.R. Luxemburg B

2 Alleen de Duitse versie van het voorliggende jaarverslag is gecontroleerd door de Réviseur d entreprises agréé. Bijgevolg verwijst het auditverslag uitsluitend naar de Duitse versie van het verslag; andere versies zijn het resultaat van een zorgvuldige vertaling die is gemaakt onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. In het geval van verschillen tussen de Duitse versie en de vertaling is de Duitse versie de authentieke tekst.

3 INHOUD Pagina VERSLAG VAN HET FONDSMANAGEMENT 2 GEOGRAFISCHE LANDENSPREIDING EN SECTORSPREIDING VAN ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH 3 SAMENSTELLING VAN HET NETTOVERMOGEN VAN ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH RESULTATENREKENING VAN ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH VERMOGENSINVENTARIS PER 31 DECEMBER 2012 VAN ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH INSCHRIJVINGEN EN INKOPEN VAN 1 JANUARI 2012 TOT 31 DECEMBER 2012 TOELICHTINGEN BIJ HET JAARVERSLAG PER 31 DECEMBER 2012 VERSLAG VAN DE RÉVIS D ENTREPRISES AGRÉÉ (ACCOUNTANT) BEHEER, VERKOOP EN ADVIES 23 Het prospectus met het beheerreglement, het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) en het jaar- en halfjaarverslag van het fonds zijn op aanvraag per post, per fax of per kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de beheervennootschap en bij de depotbank, de betaalkantoren en de distributeurs van de landen waar het fonds verhandeld wordt. Meer informatie is steeds beschikbaar bij de beheermaatschappij tijdens de normale kantooruren. Inschrijvingen op aandelen zijn enkel geldig indien ze gebaseerd zijn op de recentste uitgave van het prospectus (met inbegrip van de bijlagen), samen met het recentste beschikbare jaarverslag en een eventueel daarna gepubliceerd halfjaarverslag. De gegevens en cijfers in dit verslag hebben betrekking op het verleden en zijn geen indicatie voor de toekomst.

4 VERSLAG VAN HET FONDSMANAGEMENT 2 De fondsbeheerder brengt in opdracht van de raad van bestuur van de beheermaatschappij het volgende verslag uit: Binnen ons mandaat staat de ECB klaar om alles te doen wat nodig is om de euro te redden. En geloof me, het zal voldoende zijn. (Mario Draghi President van de Europese Centrale Bank op 26 juli 2012) was een jaar van contrasten. Stond de eerste helft van het jaar nog in het teken van hoge volatiliteit en onzekerheid op de kapitaalmarkten, in het tweede halfjaar veranderde het beeld. Zelfs hartstochtelijke pessimisten moesten nadenken over hun grondhouding, ook al waren en zijn de thema s groei en staatsschulden aan beide zijden van de Atlantische Oceaan nog steeds actueel. De interventies van de ECB aan het begin van het jaar in de vorm van in totaal meer dan miljard ter ondersteuning van de banken, die van hun kant de wankelende overheden moesten bijspringen, hielpen de markten maar kortstondig. Uiteindelijk waren de zorgen te groot over Griekenland (vóór en na de schuldreductie), het hervormingsproces in de overige crisislanden, de duurzaamheid van de liquiditeitseffecten, de groeivooruitzichten in Europa en de VS, maar ook in met name China, waarvoor plotseling nog maar een economische groei van minder dan 8% werd verwacht. Ook de sceptische commentaren van politici en economen over de toekomst van de euro ondermijnden elk vertrouwen. Zelfs het Europees kampioenschap voetbal kon de aandacht niet afleiden van de problemen van Europa, in het bijzonder die van het land dat weer Europees kampioen werd en tegelijkertijd de op drie na grootste economie van de eurozone is. Zo steeg het werkloosheidspercentage in Spanje voortdurend verder tot boven de 25%, en parallel daaraan ging ook de rente op Spaanse staatsobligaties omhoog. Met meer dan 7,5% bereikte de rente op 10-jaars staatspapier een niveau dat sinds de invoering van de eenheidsmunt nog nooit werd bereikt. Maar eind juli kregen de europessimisten een teleurstelling te verwerken. Door de verklaring van de ECB dat zij de euro met alle haar ter beschikking staande middelen zal verdedigen, veranderde de marktsituatie. De euro, die voorheen slechts USD 1,20 deed, steeg weer gestaag tot meer dan USD 1,30. Tegelijkertijd daalde de rente voor Spanje in het 10-jaars segment tot net boven de 5%. Aandelen, die aan het begin van het jaar nog erg volatiel waren, gingen alleen maar omhoog, mede door steun van de prognose dat China in 2013 toch weer met meer dan 8% zou groeien. Zo bereikten de S&P 500-index en de DAX-index standen die voor het laatste in januari 2008 werden genoteerd. Zelfs de in de VS dreigende fiscal cliff kon deze trend niet stoppen, mede omdat iedereen, zelfs geboren pessimisten, van mening was dat er op tijd een compromis zou worden bereikt en de economie in de VS ook in 2013 verder zou groeien. Aan het begin van het jaar waren wij nog behoudend en risicomijdend gepositioneerd, maar in de tweede helft van het jaar vatten wij de idee op de fondsen aan de veranderde omgeving aan te passen, indachtig onze taak om de door u aan ons toevertrouwde middelen voortdurend in waarde te laten stijgen. Naast hogere aandelenwegingen en veranderingen in de valuta-allocatie was de herschikking ook op het gebied van leningen merkbaar door de benutting van kansen met een hogere rentevergoeding. Ondanks moeilijke marktomstandigheden, waarin zich overal tegenvallers voordeden, bereikten wij zo bij een lage volatiliteit door gedisciplineerd en risicobewust te opereren nieuwe, niet eerder vertoonde hoogtepunten voor de fondsen. Op deze plek danken wij u uitdrukkelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. U kunt erop rekenen dat wij ook in 2013 met hetzelfde succes en getrouw aan onze lijfspreuk Constantia Divitiarum ons werk zullen voortzetten. Luxemburg, januari 2013 De raad van bestuur van ETHENEA Independent Investors S.A. De gegevens en cijfers in dit verslag hebben betrekking op het verleden en zijn geen indicatie voor de toekomst. 1

5 GEOGRAFISCHE LANDENSPREIDING EN SECTORSPREIDING VAN ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH Jaarverslag 1 januari december De vennootschap heeft het recht om aandelenklassen met participaties met onderling verschillende rechten te creëren. Momenteel heeft het fonds de volgende aandelenklassen met de volgende kenmerken: Aandelenklasse A Aandelenklasse T WP-nummer: A0YBKY A0YBKZ ISIN-code: LU LU Instapvergoeding: 5,00 % 5,00 % Uitstapvergoeding: 0,00 % 0,00 % Beheerloon: 2,00 % 2,00 % Minimale vervolginleg: geen geen Bestemming van de opbrengsten: dividenduitkerend accumulerend Valuta: Geografische landenspreiding Duitsland 23,07 % Verenigde Staten van Amerika 16,60 % Nederland 8,66 % Groot-Brittannië 7,63 % Zwitserland 6,36 % Ierland 4,44 % Luxemburg 4,16 % Italië 2,69 % Spanje 2,28 % Bermuda's 2,19 % Finland 1,54 % Zweden 1,41 % Zuid-Korea 1,19 % Kaaimaneilanden 1,12 % Australië 0,81 % Denemarken 0,79 % Effectenportefeuille 84,94 % Banktegoeden 13,69 % Saldo van overige vorderingen en verplichtingen 1,37 % 100,00 % De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

6 4 Sectorspreiding Diverse financiële diensten 11,75 % Banken 10,94 % Verzekeringen 10,21 % Kapitaalgoederen 7,26 % Raw materials and supplies 6,83 % Consumentendiensten 4,96 % Energie 4,52 % Beleggingsfondsen 4,45 % Gezondheidszorg: Apparatuur & diensten 4,14 % Hardware & apparatuur 2,83 % Farmaceutica, biotechnologie en biowetenschappen 2,51 % Transportwezen 2,38 % Staatsobligaties 2,28 % Auto s en auto-onderdelen 2,22 % Nutsbedrijven 2,19 % Detailhandel in levensmiddelen en basisartikelen 1,54 % Levensmiddelen, dranken & tabak 1,46 % Huishoudelijke artikelen en producten voor lichaamsverzorging 1,28 % Halfgeleiders en machines voor de productie van halfgeleiders 1,19 % Effectenportefeuille 84,94 % Banktegoeden 13,69 % Saldo van overige vorderingen en verplichtingen 1,37 % 100,00 % Ontwikkelingen in de laatste 3 boekjaren Aandelenklasse A Datum Netto-fondsvermogen in mln Aandelen in omloop Netto-instroom in duizend Participatiewaarde , ,42 59, , ,60 57, , ,34 61,66 Aandelenklasse T Datum Netto-fondsvermogen in mln Aandelen in omloop Netto-instroom in duizend Participatiewaarde , ,15 59, , ,56 57, , ,35 61,98 De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

7 SAMENSTELLING VAN HET NETTOVERMOGEN VAN ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH Samenstelling van het nettovermogen per 31 december 2012 Effectenportefeuille ,49 (Aankoopkosten effecten: ,00) Banktegoeden ,36 Latente winst op valutatermijncontracten ,65 Te ontvangen rente ,50 Te ontvangen dividenden 4.811,51 Te ontvangen voor inschrijvingen op aandelen , ,55 5 Te betalen voor inkopen van aandelen ,65 Overige passiva * , ,24 Nettovermogen ,31 * Deze post omvat hoofdzakelijk vergoedingen voor beheer en accountantscontrole. Toewijzing aan de aandelenklassen Aandelenklasse A Aandeel in het nettovermogen ,96 Deelnemingsrechten in omloop ,153 Participatiewaarde 61,66 Aandelenklasse T Aandeel in het nettovermogen ,35 Deelnemingsrechten in omloop ,751 Participatiewaarde 61,98 De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

8 6 Wijzigingen in het nettovermogen voor de verslagperiode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 Totaal Aandelenklasse A Aandelenklasse T Nettovermogen aan het begin van de verslagperiode , , ,46 Gewone winst (netto) , , ,04 Egalisatie van winsten en verliezen , , ,15 Kapitaalinstroom uit de verkoop van aandelen , , ,49 Kapitaaluitstroom door de inkoop van aandelen , , ,44 Gerealiseerde winst , , ,62 Gerealiseerd verlies , , ,38 Nettoverandering in niet-gerealiseerde winst en verliezen , , ,41 Uitkeringen , ,61 0,00 Nettovermogen van het fonds aan het einde van de verslagperiode , , ,35 De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

9 RESULTATENREKENING VAN ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH Resultatenrekening voor de verslagperiode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 Totaal Aandelenklasse A Aandelenklasse T Opbrengsten Dividenden , , ,37 Opbrengsten uit deelnemingsrechten 5.324, , ,81 Rente op obligaties , , ,58 Bankrente 3.646, , ,12 Overige opbrengsten 12,07 6,87 5,20 Egalisatie van winsten , , ,89 Totale opbrengsten , , ,19 7 Kosten Rentekosten , , ,29 Prestatieafhankelijke vergoeding , , ,30 Vergoedingen voor beheer en beleggingsadvies , , ,59 Vergoeding voor de depotbank , , ,16 Taxe d abonnement , , ,12 Kosten voor publicatie en accountantscontrole , , ,48 Druk- en verzendkosten voor de jaar- en halfjaarverslagen , , ,43 Vergoeding voor de registerhouder en het transferkantoor , ,08-961,42 Heffingen van overheidswege , , ,12 Oprichtingskosten , , ,47 Overige uitgaven 1) , , ,51 Egalisatie van verliezen , , ,74 Totale uitgaven , , ,15 Gewone winst (netto) , , ,04 Totale transactiekosten voor het boekjaar 2) ,95 Total Expense Ratio in procent 2) 2,54 2,49 Prestatieafhankelijke vergoeding in procent 0,02 0,03 Lopende kosten in procent 2) 2,78 2,73 1) Deze post omvat hoofdzakelijk vergoedingen aan betaalkantoren en algemene beheerkosten. 2) Zie de toelichtingen bij dit verslag. De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

10 Ontwikkeling van het aantal deelnemingsrechten in omloop Aandelenklasse A Aantal Aandelenklasse T Aantal Deelnemingsrechten in omloop aan het begin van de verslagperiode , ,697 Uitgegeven deelnemingsrechten , ,775 Ingekochte deelnemingsrechten , ,721 Deelnemingsrechten in omloop aan het eind van de verslagperiode , ,751 8 De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

11 VERMOGENSINVENTARIS PER 31 DECEMBER 2012 VAN ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH Vermogensinventaris per 31 december ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * Aandelen, rechten en participatiebewijzen Ter beurze verhandelde effecten Duitsland DE000CLS1001 Celesio AG , ,00 2,47 DE Commerzbank AG , ,00 0,55 DE Dte. Bank AG , ,00 2,77 DE Henkel AG & Co. KGaA -VZ , ,00 1,28 DE Linde AG , ,00 1,25 DE Vossloh AG , ,00 1, ,00 9,76 Groot-Brittannië GB AMEC Plc. GBP , ,32 1,41 GB Barclays Plc. GBP , ,49 3,06 GB Rio Tinto Plc. GBP , ,97 1,96 GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Plc. -A , ,90 1, ,68 7,63 Italië IT Eni S.p.A , ,00 1, ,00 1,05 Nederland NL ING Groep NV , ,00 2, ,00 2,42 Zweden SE Volvo AB -B- SEK , ,21 1, ,21 1,41 Zwitserland CH ABB Ltd. CHF , ,31 1,96 CH Novartis AG CHF , ,41 1,81 CH Sulzer AG CHF , ,40 0, ,12 4,69 Zuid-Korea US Samsung Electronics Co. Ltd. GDR USD , ,75 1, ,75 1,19 Verenigde Staten van Amerika US Bank of America Corporation USD , ,19 3,28 US Citigroup Inc. USD , ,27 1,68 * NV = nettovermogen De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

12 Vermogensinventaris per 31 december 2012 ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * 10 Verenigde Staten van Amerika (vervolg) US Coca-Cola Co. USD , ,18 1,46 US Eli Lilly & Co. USD , ,79 0,70 US Ford Motor Co. USD , ,62 1,82 US35671D8570 Freeport-McMoRan Copper USD , ,99 0,77 & Gold Inc. -B- US McDonald s Corporation USD , ,18 1,52 US Wal-Mart Stores Inc. USD , ,59 1,54 US Wells Fargo & Co. USD , ,29 0, ,10 13,65 Ter beurze verhandelde effecten ,86 41,80 Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten Duitsland DE000LTT0243 LOTTO24 AG , ,00 1,65 DE000TLX1005 Talanx AG , ,64 3,54 DE Tipp24 SE , ,27 1, ,91 6,98 Zwitserland CH COMET Holding AG CHF , ,40 1, ,40 1,67 Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten ,31 8,65 Aandelen, rechten en participatiebewijzen ,17 50,45 Obligaties Ter beurze verhandelde effecten CHF CH ,000 % Autonomous Community of Madrid Spain v.08(2013) , ,80 0, ,80 0,31 XS ,375 % Achmea BV Perp , ,00 1,96 XS ,375 % AP Moeller - Maersk AS , ,00 0,79 EMTN v.12(2019) XS ,750 % Assicurazioni Generali , ,00 0,81 S.p.A. EMTN FRN v.12(2042) XS ,750 % Dubai Holding , ,00 1,12 Commercial Operations Group LLC v.07(2014) XS ,875 % Fidelity International Ltd , ,00 2,19 EMTN v.10(2017) DE000A1KQXZ0 7,125 % Freenet AG IHS , ,00 0,85 v.11(2016) XS ,750 % Gategroup Finance S.A , ,00 1,20 v.12(2019) XS ,416 % GE Capital European , ,00 1,74 Funding FRN MTN v.06(2021) XS ,250 % Glencore Finance Europe , ,00 1,70 S.A. v.10(2017) XS ,042 % Goldman Sachs Group , ,00 0,67 Inc. EMTN FRN v.05(2017) XS ,549 % Goldman Sachs Group Inc. FRN v.07(2017) , ,00 0,54 * NV = nettovermogen De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

13 Vermogensinventaris per 31 december 2012 ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * (vervolg) XS ,000 % ING Groep NV EMTN , ,00 1,93 Perp. XS ,625 % LANXESS Finance B.V , ,00 1,15 EMTN v.12(2022) XS ,000 % Macquarie Bank Ltd , ,00 0,81 EMTN v.10(2020) XS ,500 % Snam S.p.A. EMTN , ,00 0,39 v.12(2020) ES K0 5,850 % Spanien v.11(2022) , ,00 1,97 XS ,000 % Telecom Italia S.p.A. EMTN v.11(2017) , ,00 0, ,00 20,26 11 Ter beurze verhandelde effecten ,80 20,57 Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten DE000A0BCLA9 4,875 % Depfa ACS Bank EMTN , ,00 1,66 v.04(2019) XS ,875 % Dte. Post AG v.12(2024) , ,00 0,39 XS ,125 % ENEL Finance , ,00 1,20 International NV v.11(2017) XS ,375 % ESB Finance Ltd. EMTN , ,00 0,60 v.12(2019) XS ,875 % Fiat Finance & Trade Ltd , ,00 0,40 v.09(2015) XS ,750 % German Postal Pensions , ,00 0,44 Securitisation Plc. v.05(2021) XS ,750 % HDI Lebensversicherung , ,00 1,97 AG FRN Perp. DE000A1MA9X1 5,500 % HOCHTIEF AG v.12(2017) , ,00 0, ,00 7,07 Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten ,00 7,07 Obligaties ,80 27,64 Converteerbare obligaties Ter beurze verhandelde effecten XS ,000 % Nokia OYJ CV v.12(2017) , ,00 1, ,00 1,54 Ter beurze verhandelde effecten ,00 1,54 Converteerbare obligaties ,00 1,54 Credit-linked notes XS ,125 % Gaz Capital S.A./Gazprom OAO LPN v.09(2015) , ,00 0, ,00 0,86 Credit-linked notes ,00 0,86 * NV = nettovermogen De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

14 Vermogensinventaris per 31 december 2012 ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * Aandelen in beleggingsfondsen** Duitsland DE000A0F5UF5 ishares NASDAQ-100 (DE) , ,00 2, ,00 2,71 Verenigde Staten van Amerika US Vanguard MSCI Emerging Markets ETF USD , ,52 1, ,52 1,74 12 Aandelen in beleggingsfondsen** ,52 4,45 Effectenportefeuille ,49 84,94 Banktegoeden - rekening-courant ,36 13,69 Saldo van overige vorderingen en verplichtingen ,46 1,37 Nettovermogen in ,31 100,00 Valutatermijncontracten Per 31 december 2012 waren de volgende valutatermijncontracten gesloten: Valuta Bedrag Marktwaarde % van NV * AUD Valuta-aankopen , ,26 1,03 AUD Valutaverkopen , ,26 1,03 GBP Valutaverkopen , ,08 3,23 SEK Valutaverkopen , ,11 1,49 USD Valutaverkopen , ,59 19,44 * NV = nettovermogen ** Instapvergoedingen, uitstapvergoedingen en beheerloon Informatie over instapvergoedingen, uitstapvergoedingen en maximaal beheerloon in rechten van deelneming aan de doelfondsen is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de beheermaatschappij, bij de depotbank en bij de betaalkantoren. Tijdens de verslagperiode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 zijn geen instap- of uitstapvergoedingen betaald. De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

15 INSCHRIJVINGEN EN INKOPEN VAN 1 JANUARI 2012 TOT 31 DECEMBER 2012 Inschrijvingen en inkopen van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 Tijdens de verslagperiode verrichte aankopen en verkopen van effecten, promessen en derivaten, inclusief wijzigingen zonder geldelijke verrichtingen, voor zover deze niet in de vermogensinventaris vermeld zijn. 13 ISIN Effecten Inschrijvingen Terugkopen Aandelen, rechten en participatiebewijzen Ter beurze verhandelde effecten Australië AU000000FMG4 Fortescue Metals Group Ltd. AUD Denemarken DK Pandora A/S DKK Duitsland DE Aareal Bank AG DE000BASF111 BASF SE DE Bayerische Motorenwerke AG DE Continental AG DE Daimler AG DE Dte. Euroshop AG DE Dte. Telekom AG DE000ENAG999 E.ON SE DE Gildemeister AG DE HeidelbergCement AG DE IVG Immobilien AG DE000KC01000 Klöckner & Co. SE DE LANXESS AG DE MAN SE DE000A0F6MD5 Praktiker AG DE Rhön-Klinikum AG DE RWE AG DE Salzgitter AG DE SAP AG DE Siemens AG DE ThyssenKrupp AG DE Volkswagen AG -VZ DE000WCH8881 Wacker Chemie AG Frankrijk FR AXA S.A FR BNP Paribas S.A FR Credit Agricole S.A FR Danone S.A FR Pernod-Ricard S.A FR Société Générale S.A De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

16 Inschrijvingen en inkopen van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 Tijdens de verslagperiode verrichte aankopen en verkopen van effecten, promessen en derivaten, inclusief wijzigingen zonder geldelijke verrichtingen, voor zover deze niet in de vermogensinventaris vermeld zijn. ISIN Effecten Inschrijvingen Terugkopen Groot-Brittannië GB Diageo Plc. GBP GB00B0HZPV38 Kazakhmys Plc. GBP Italië IT Assicurazioni Generali S.p.A IT Intesa Sanpaolo S.p.A Canada CA Turquoise Hill Resources Ltd. USD Liechtenstein LI Verwaltungs- und Privat-Bank AG CHF Luxemburg LU Aperam S.A LU ArcelorMittal Noorwegen NO Yara International ASA NOK Zwitserland CH Baloise Holding AG CHF CH Credit Suisse Group CHF CH DKSH Holding AG CHF CH Nestle S.A. CHF CH Swatch Group CHF CH Swiss Life Holding AG CHF CH UBS AG CHF Spanje ES Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A ES Bankia SA Verenigde Staten van Amerika US Chevron Corporation USD US CSX Corporation USD US General Electric Co. USD US KeyCorp USD US58933Y1055 Merck & Co Inc. USD US Pfizer Inc. USD US Southwest Gas Corporation USD Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten Duitsland DE000A1EWWW0 adidas AG DE000BAY0017 Bayer AG DE DIC Asset AG DE000KSAG888 K+S AG DE Software AG Verenigde Staten van Amerika US Apple Inc. USD Niet-genoteerde effecten Duitsland DE000A0KPM74 DFV Dte. Familienversicherungs-AG DE000LTT0011 LOTTO24 AG BZR De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

17 Inschrijvingen en inkopen van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 Tijdens de verslagperiode verrichte aankopen en verkopen van effecten, promessen en derivaten, inclusief wijzigingen zonder geldelijke verrichtingen, voor zover deze niet in de vermogensinventaris vermeld zijn. ISIN Effecten Inschrijvingen Terugkopen Obligaties Ter beurze verhandelde effecten CHF CH ,250 % AEVIS Holding S.A. v.12(2016) CH ,500 % Rural Electrification Corporation v.12(2017) XS ,500 % Abengoa S.A. v.10(2016) XS ,375 % Abu Dhabi National Energy Co. v.06(2013) NL ,000 % Achmea BV EMTN FRN Perp NL ,000 % ASR Nederland NV Perp XS ,000 % BBVA Senior Finance S.A.U. EMTN v.12(2013) XS ,250 % BMW Finance NV v.12(2019) FR ,875 % BNP Paribas S.A. Perp XS ,000 % BNZ International Funding Ltd. (London Branch) EMTN v.10(2017) XS ,000 % Citigroup Inc. v.04(2019) XS ,375 % Clariant Finance (Luxembourg) v.06(2013) XS ,500 % Davide Campari-Milano S.p.A. v.12(2019) FR ,875 % Electricité de France S.A. v.12(2022) XS ,875 % ENBW International Finance BV v.04(2025) XS ,000 % Europäische Investitionsbank EMTN v.10(2022) EU000A0VUCF1 3,375 % Europäische Union v.10(2019) EU000A1GVJX6 2,750 % Europäische Union v.11(2021) EU000A1GRVV3 3,500 % Europäische Union v.11(2021) EU000A1G0AA6 2,750 % European Financial Stability Facility v.11(2016) EU000A1G0AD0 3,500 % European Financial Stability Facility v.11(2022) XS ,250 % Franz Haniel & Cie. GmbH v.12(2018) XS ,000 % Gas Natural Capital Markets S.A. v.12(2018) DE000A1KQ1M5 4,250 % Gea Group AG v.11(2016) XS ,540 % Goldman Sachs Group Inc. FRN v.06(2016) XS ,541 % Goldman Sachs Group Inc. v.07(2015) XS ,250 % Grenke Finance Plc. EMTN v.12(2015) XS ,125 % Heineken NV EMTN v.12(2020) XS ,500 % Nokia Corporation v.09(2014) XS ,125 % Northern Rock Plc. Pfe. v.07(2017) XS ,000 % OTE Plc. v.03(2013) XS ,875 % Petrobras International Finance Co. Ltd. v.11(2018) FR ,000 % Peugeot S.A. EMTN v.10(2013) XS ,250 % Philippinen v.06(2016) XS ,250 % Repsol International Finance BV v.11(2016) XS ,750 % Schaeffler Finance BV v.12(2017) XS ,000 % STADA Arzneimittel AG v.10(2015) XS ,250 % Telstra Corporation Ltd. EMTN v.10(2020) XS ,375 % Tesco Plc. v.11(2018) XS ,125 % Westpac Banking Corporation EMTN v.11(2018) USD US71645WAV37 2,875 % Petrobras International Finance Co. Ltd. v.12(2015) Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten DE ,875 % Depfa ACS Bank Pfe. v.03(2013) DE000A1KQ1N3 5,875 % DIC Asset AG Anleihe v.11(2016) XS ,625 % RWE AG FRN Perp XS ,375 % Telecom Italia S.p.A. EMTN v.04(2019) De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

18 Inschrijvingen en inkopen van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 Tijdens de verslagperiode verrichte aankopen en verkopen van effecten, promessen en derivaten, inclusief wijzigingen zonder geldelijke verrichtingen, voor zover deze niet in de vermogensinventaris vermeld zijn. ISIN Effecten Inschrijvingen Terugkopen Niet-genoteerde effecten XS ,850 % Litauen v.12(2018) Converteerbare obligaties Ter beurze verhandelde effecten DE000A1GPH50 2,500 % Celesio Finance BV CV v.11(2018) DE000A0LNA87 1,750 % IVG Finance BV CV v.07(2017) Aandelen in beleggingsfondsen* Luxemburg LU db x-trackers - MSCI Japan TRN Index ETF JPY LU db x-trackers - ShortDAX Daily ETF Verenigde Staten van Amerika US73935A1043 PowerShares QQQ Trust USD Certificaten Ter beurze verhandelde effecten Verenigde Staten van Amerika US06740C2614 Barclays Bank Plc./S&P 500 Zert. v.09(2019) USD Opties CHF Put op ABB Ltd. juni 2012/16, Call op DAX Performance-Index augustus 2012/6.800, Call op DAX Performance-Index juli 2012/6.300, Call op DAX Performance-Index juli 2012/6.450, Call op DAX Performance-Index juli 2012/6.550, Call op DAX Performance-Index september 2012/7.000, Call on Dte. Telekom AG februari 2012/9, Call op Lanxess AG juni 2012/58, Call op Royal Dutch Shell Plc. mei 2012/26, Put op Bayerische Motorenwerke AG juni 2012/68, Put op Daimler AG december 2012/42, Put on DAX Performance-Index Juli 2012/6.300, Put op DAX Performance-Index juli 2012/6.400, Put on DAX Performance-Index Juli 2012/6.550, Put op DAX Performance-Index mei 2012/6.950, Put op DAX Performance-Index maart 2012/6.600, Put op DAX Performance-Index september 2012/6.950, GBP Put op Xstrata Plc. december 2012/9, USD Call op Kraft Foods Inc. juli 2012/39, Call op Kraft Foods Inc. juli 2012/38, Put op Kraft Foods Inc. juli 2012/37, Put op Kraft Foods Inc. juli 2012/38, * Instapvergoedingen, uitstapvergoedingen en beheerloon Informatie over instapvergoedingen, uitstapvergoedingen en maximaal beheerloon in rechten van deelneming aan de doelfondsen is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de beheermaatschappij, bij de depotbank en bij de betaalkantoren. Tijdens de verslagperiode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 zijn geen instap- of uitstapvergoedingen betaald. De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

19 Inschrijvingen en inkopen van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 Tijdens de verslagperiode verrichte aankopen en verkopen van effecten, promessen en derivaten, inclusief wijzigingen zonder geldelijke verrichtingen, voor zover deze niet in de vermogensinventaris vermeld zijn. ISIN Effecten Inschrijvingen Terugkopen Termijncontracten DAX Performance-Index Future december DAX Performance-Index future juni DAX Performance-Index future juni DAX Performance-Index future maart DAX Performance-Index future september DAX Performance-Index future september EX 10 YR Euro-Bund future december EX 10 YR Euro-Bund future juni Wisselkoersen Voor de waardering van posities in vreemde valuta s werd op 31 december 2012 de volgende wisselkoers gebruikt voor de omrekening naar euro. Australische dollar 1 = AUD 1,2758 Brits pond 1 = GBP 0,8197 Japanse yen 1 = JPY 113,5816 Noorse kroon 1 = NOK 7,3770 Zweedse kroon 1 = SEK 8,6146 Zwitserse frank 1 = CHF 1,2083 Amerikaanse dollar 1 = USD 1,3221 De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

20 18 TOELICHTINGEN BIJ HET JAARVERSLAG PER 31 DECEMBER ) ALGEMEEN Het beleggingsfonds Ethna-GLOBAL Dynamisch wordt door ETHENEA Independent Investors S.A. beheerd conform het beheerreglement van het fonds. Het beheerreglement werd voor het eerst van kracht op 9 september Het werd neergelegd bij het Handels- en Vennootschappenregister in Luxemburg en een vermelding van de neerlegging werd op 31 oktober 2008 gepubliceerd in het "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", het officiële publicatieblad van het Groothertogdom Luxemburg ("Mémorial"). Het beheerreglement is voor het laatst gewijzigd op 27 december 2012 en een vermelding van de neerlegging bij het Handels- en vennootschappenregister in Luxemburg is op 18 januari 2013 in het Mémorial gepubliceerd. Het fonds Ethna-GLOBAL Dynamisch is een Luxemburgs beleggingsfonds (fonds commun de placement), dat opgericht werd overeenkomstig deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging ("wet van 17 december 2010"), in de vorm van een mono-fonds met een onbepaalde looptijd. De beheermaatschappij van het fonds is ETHENEA Independent Investors S.A. ("beheermaatschappij"), een naamloze vennootschap die opgericht is naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met statutaire zetel te 9a, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Ze werd op 10 september 2010 voor een onbepaalde looptijd opgericht. De statuten werden op 15 september 2010 in het Mémorial gepubliceerd. Wijzigingen in de statuten van de beheermaatschappij werden op 1 oktober 2011 van kracht en werden op 21 oktober 2011 in het Mémorial gepubliceerd. De beheermaatschappij werd geregistreerd in het Handels- en vennootschappenregister in Luxemburg onder het nummer R.C.S. Luxemburg B ) BELANGRIJKSTE GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGLEGGING EN WAARDERING Deze jaarrekening werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de beheermaatschappij, conform de in Luxemburg geldende wettelijke bepalingen en voorschriften voor de opstelling en voorstelling van jaarrekeningen. 1. Het nettovermogen van het fonds wordt uitgedrukt in euro () ("referentievaluta"). 2. De waarde van een deelnemingsrecht ("participatiewaarde") luidt in de in de bijlage van het prospectus vermelde valuta ("fondsvaluta"), tenzij voor bepaalde aandelenklassen in de bijlage bij het prospectus eventueel een andere valuta dan de fondsvaluta zou worden vermeld ("valuta van de aandelenklasse"). 3. De participatiewaarde wordt door de beheermaatschappij of haar gevolmachtigde onder toezicht van de depotbank berekend op elke bankwerkdag in Luxemburg, behalve op 24 en 31 december van elk jaar ("waarderingsdag"). De beheermaatschappij kan echter beslissen de participatiewaarde op 24 en 31 december van het jaar toch te bepalen, zonder dat het bij deze waardebepalingen gaat om berekeningen van de participatiewaarde op een waarderingsdag, zoals beschreven in de vorige zin van deze paragraaf 3. Bijgevolg kunnen de beleggers geen uitgifte, terugkoop en/of conversie van aandelen aanvragen op basis van een op 24 december en/of 31 december van het jaar bepaalde participatiewaarde. 4. Voor de berekening van de participatiewaarde wordt op elke waarderingsdag de waarde berekend van de posities van het fonds, verminderd met de verplichtingen van het fonds, ("nettovermogen"). Deze waarde wordt gedeeld door het aantal deelnemingsrechten van het fonds dat op de waarderingsdag in omloop is. De uitkomst wordt afgerond op twee decimalen.

ETHNA- GLOBAL DYNAMISCH

ETHNA- GLOBAL DYNAMISCH ETHNA- GLOBAL DYNAMISCH Niet-gecontroleerd halfjaarverslag per 30 juni 2011 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 20 december 2002 inzake instellingen voor

Nadere informatie

Ethna-GLOBAL Dynamisch

Ethna-GLOBAL Dynamisch Ethna-GLOBAL Dynamisch Jaarverslag inclusief gecontroleerde jaarrekening per 31 december 2013 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake

Nadere informatie

ETHNA-AKTIV E Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2011

ETHNA-AKTIV E Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2011 ETHNA-AKTIV E Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2011 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ETHNA- GLOBAL DEFENSIV

ETHNA- GLOBAL DEFENSIV ETHNA- GLOBAL DEFENSIV Niet-gecontroleerd halfjaarverslag per 30 juni 2011 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 20 december 2002 inzake instellingen voor

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH

ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2011 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

ETHNA-AKTIV E Niet-gecontroleerd halfjaarverslag per 30 juni 2011

ETHNA-AKTIV E Niet-gecontroleerd halfjaarverslag per 30 juni 2011 ETHNA-AKTIV E Niet-gecontroleerd halfjaarverslag per 30 juni 2011 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 20 december 2002 inzake instellingen voor collectieve

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2012

Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2012 ETHNA-AKTIV E 1 Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2012 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve

Nadere informatie

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >> Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2014

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij:

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij: CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Halfjaarverslag 31 maart 2016 Rechtsvorm: Beheermaatschappij: Bewaarder: Bedrijfsrevisor: Société d investissement à capital variable CamGestion 1, boulevard Haussmann -

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 27

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

ETHNA-GLOBAL DEFENSIV

ETHNA-GLOBAL DEFENSIV ETHNA-GLOBAL DEFENSIV Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2012 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Ethna-DYNAMISCH R.C.S. Luxemburg K818

Ethna-DYNAMISCH R.C.S. Luxemburg K818 Ethna-DYNAMISCH R.C.S. Luxemburg K818 Halfjaarverslag per 30 juni 2017 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

I. Dekkingswaarden van het desbetreffende afzonderlijk beheer

I. Dekkingswaarden van het desbetreffende afzonderlijk beheer blad 1 Bijlage 2 bij de verordening nr. 12 van de Controledienst voor de Verzekeringen, gewijzigd door verordening nr. 13 van 4 november 2002. Benaming van de onderneming : Administratief codenummer: SAMENVATTENDE

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie

Jaarverslag inclusief gecontroleerde jaarrekening per 31 december 2013

Jaarverslag inclusief gecontroleerde jaarrekening per 31 december 2013 Ethna-AKTIV E Jaarverslag inclusief gecontroleerde jaarrekening per 31 december 2013 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen

Nadere informatie

Ethna-AKTIV. Halfjaarverslag per 30 juni 2015. Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht

Ethna-AKTIV. Halfjaarverslag per 30 juni 2015. Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Ethna-AKTIV Halfjaarverslag per 30 juni 2015 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging in de vorm

Nadere informatie

Ethna-DYNAMISCH. Halfjaarverslag per 30 juni Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht

Ethna-DYNAMISCH. Halfjaarverslag per 30 juni Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Ethna-DYNAMISCH Halfjaarverslag per 30 juni 2016 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging, met

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds UBS (Lux) Strategy Fund Equity (CHF)

ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds UBS (Lux) Strategy Fund Equity (CHF) ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht ( Fonds commun de placement ) Uitgegeven krachtens deel I van de Fondsenwet van 20 december 2002 Dit beknopte prospectus bevat

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

Stichting GJ van Heek Jr Fonds Jaarrekening 2016 Stichting GJ van Heek Jr Fonds 1 Inhoudsopgave 4 Directieverslag 6 Akkoordverklaring Raad van Toezicht 7 Balans per 31 december 2016 8 Exploitatieoverzicht 2016 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Jaarverslag inclusief gecontroleerde jaarrekening per 31 december 2014

Jaarverslag inclusief gecontroleerde jaarrekening per 31 december 2014 Ethna-DYNAMISCH Jaarverslag inclusief gecontroleerde jaarrekening per 31 december 2014 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012

Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012 Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012 De Perpetuele Portefeuille Note I (NL0000456614), de Perpetuele Portefeuille Note II (NL0000456440) en de Perpetuele

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben.

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben. Delta Lloyd Safe Upside A&B bundelen prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE UPSIDE A&B 1 Delta Lloyd Safe Upside A laat u toe zonder beperkingen te genieten van de beste prestatie van

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie