ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH"

Transcriptie

1 ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH Gecontroleerd jaarverslag per 31 december Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging, met de rechtsvorm van een "fonds commun de placement" (FCP, gemeenschappelijk beleggingsfonds) H.V.R. Luxemburg B

2 Alleen de Duitse versie van het voorliggende jaarverslag is gecontroleerd door de Réviseur d entreprises agréé. Bijgevolg verwijst het auditverslag uitsluitend naar de Duitse versie van het verslag; andere versies zijn het resultaat van een zorgvuldige vertaling die is gemaakt onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. In het geval van verschillen tussen de Duitse versie en de vertaling is de Duitse versie de authentieke tekst.

3 INHOUD Pagina VERSLAG VAN HET FONDSMANAGEMENT 2 GEOGRAFISCHE LANDENSPREIDING EN SECTORSPREIDING VAN ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH 3 SAMENSTELLING VAN HET NETTOVERMOGEN VAN ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH RESULTATENREKENING VAN ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH VERMOGENSINVENTARIS PER 31 DECEMBER 2012 VAN ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH INSCHRIJVINGEN EN INKOPEN VAN 1 JANUARI 2012 TOT 31 DECEMBER 2012 TOELICHTINGEN BIJ HET JAARVERSLAG PER 31 DECEMBER 2012 VERSLAG VAN DE RÉVIS D ENTREPRISES AGRÉÉ (ACCOUNTANT) BEHEER, VERKOOP EN ADVIES 23 Het prospectus met het beheerreglement, het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) en het jaar- en halfjaarverslag van het fonds zijn op aanvraag per post, per fax of per kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de beheervennootschap en bij de depotbank, de betaalkantoren en de distributeurs van de landen waar het fonds verhandeld wordt. Meer informatie is steeds beschikbaar bij de beheermaatschappij tijdens de normale kantooruren. Inschrijvingen op aandelen zijn enkel geldig indien ze gebaseerd zijn op de recentste uitgave van het prospectus (met inbegrip van de bijlagen), samen met het recentste beschikbare jaarverslag en een eventueel daarna gepubliceerd halfjaarverslag. De gegevens en cijfers in dit verslag hebben betrekking op het verleden en zijn geen indicatie voor de toekomst.

4 VERSLAG VAN HET FONDSMANAGEMENT 2 De fondsbeheerder brengt in opdracht van de raad van bestuur van de beheermaatschappij het volgende verslag uit: Binnen ons mandaat staat de ECB klaar om alles te doen wat nodig is om de euro te redden. En geloof me, het zal voldoende zijn. (Mario Draghi President van de Europese Centrale Bank op 26 juli 2012) was een jaar van contrasten. Stond de eerste helft van het jaar nog in het teken van hoge volatiliteit en onzekerheid op de kapitaalmarkten, in het tweede halfjaar veranderde het beeld. Zelfs hartstochtelijke pessimisten moesten nadenken over hun grondhouding, ook al waren en zijn de thema s groei en staatsschulden aan beide zijden van de Atlantische Oceaan nog steeds actueel. De interventies van de ECB aan het begin van het jaar in de vorm van in totaal meer dan miljard ter ondersteuning van de banken, die van hun kant de wankelende overheden moesten bijspringen, hielpen de markten maar kortstondig. Uiteindelijk waren de zorgen te groot over Griekenland (vóór en na de schuldreductie), het hervormingsproces in de overige crisislanden, de duurzaamheid van de liquiditeitseffecten, de groeivooruitzichten in Europa en de VS, maar ook in met name China, waarvoor plotseling nog maar een economische groei van minder dan 8% werd verwacht. Ook de sceptische commentaren van politici en economen over de toekomst van de euro ondermijnden elk vertrouwen. Zelfs het Europees kampioenschap voetbal kon de aandacht niet afleiden van de problemen van Europa, in het bijzonder die van het land dat weer Europees kampioen werd en tegelijkertijd de op drie na grootste economie van de eurozone is. Zo steeg het werkloosheidspercentage in Spanje voortdurend verder tot boven de 25%, en parallel daaraan ging ook de rente op Spaanse staatsobligaties omhoog. Met meer dan 7,5% bereikte de rente op 10-jaars staatspapier een niveau dat sinds de invoering van de eenheidsmunt nog nooit werd bereikt. Maar eind juli kregen de europessimisten een teleurstelling te verwerken. Door de verklaring van de ECB dat zij de euro met alle haar ter beschikking staande middelen zal verdedigen, veranderde de marktsituatie. De euro, die voorheen slechts USD 1,20 deed, steeg weer gestaag tot meer dan USD 1,30. Tegelijkertijd daalde de rente voor Spanje in het 10-jaars segment tot net boven de 5%. Aandelen, die aan het begin van het jaar nog erg volatiel waren, gingen alleen maar omhoog, mede door steun van de prognose dat China in 2013 toch weer met meer dan 8% zou groeien. Zo bereikten de S&P 500-index en de DAX-index standen die voor het laatste in januari 2008 werden genoteerd. Zelfs de in de VS dreigende fiscal cliff kon deze trend niet stoppen, mede omdat iedereen, zelfs geboren pessimisten, van mening was dat er op tijd een compromis zou worden bereikt en de economie in de VS ook in 2013 verder zou groeien. Aan het begin van het jaar waren wij nog behoudend en risicomijdend gepositioneerd, maar in de tweede helft van het jaar vatten wij de idee op de fondsen aan de veranderde omgeving aan te passen, indachtig onze taak om de door u aan ons toevertrouwde middelen voortdurend in waarde te laten stijgen. Naast hogere aandelenwegingen en veranderingen in de valuta-allocatie was de herschikking ook op het gebied van leningen merkbaar door de benutting van kansen met een hogere rentevergoeding. Ondanks moeilijke marktomstandigheden, waarin zich overal tegenvallers voordeden, bereikten wij zo bij een lage volatiliteit door gedisciplineerd en risicobewust te opereren nieuwe, niet eerder vertoonde hoogtepunten voor de fondsen. Op deze plek danken wij u uitdrukkelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. U kunt erop rekenen dat wij ook in 2013 met hetzelfde succes en getrouw aan onze lijfspreuk Constantia Divitiarum ons werk zullen voortzetten. Luxemburg, januari 2013 De raad van bestuur van ETHENEA Independent Investors S.A. De gegevens en cijfers in dit verslag hebben betrekking op het verleden en zijn geen indicatie voor de toekomst. 1

5 GEOGRAFISCHE LANDENSPREIDING EN SECTORSPREIDING VAN ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH Jaarverslag 1 januari december De vennootschap heeft het recht om aandelenklassen met participaties met onderling verschillende rechten te creëren. Momenteel heeft het fonds de volgende aandelenklassen met de volgende kenmerken: Aandelenklasse A Aandelenklasse T WP-nummer: A0YBKY A0YBKZ ISIN-code: LU LU Instapvergoeding: 5,00 % 5,00 % Uitstapvergoeding: 0,00 % 0,00 % Beheerloon: 2,00 % 2,00 % Minimale vervolginleg: geen geen Bestemming van de opbrengsten: dividenduitkerend accumulerend Valuta: Geografische landenspreiding Duitsland 23,07 % Verenigde Staten van Amerika 16,60 % Nederland 8,66 % Groot-Brittannië 7,63 % Zwitserland 6,36 % Ierland 4,44 % Luxemburg 4,16 % Italië 2,69 % Spanje 2,28 % Bermuda's 2,19 % Finland 1,54 % Zweden 1,41 % Zuid-Korea 1,19 % Kaaimaneilanden 1,12 % Australië 0,81 % Denemarken 0,79 % Effectenportefeuille 84,94 % Banktegoeden 13,69 % Saldo van overige vorderingen en verplichtingen 1,37 % 100,00 % De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

6 4 Sectorspreiding Diverse financiële diensten 11,75 % Banken 10,94 % Verzekeringen 10,21 % Kapitaalgoederen 7,26 % Raw materials and supplies 6,83 % Consumentendiensten 4,96 % Energie 4,52 % Beleggingsfondsen 4,45 % Gezondheidszorg: Apparatuur & diensten 4,14 % Hardware & apparatuur 2,83 % Farmaceutica, biotechnologie en biowetenschappen 2,51 % Transportwezen 2,38 % Staatsobligaties 2,28 % Auto s en auto-onderdelen 2,22 % Nutsbedrijven 2,19 % Detailhandel in levensmiddelen en basisartikelen 1,54 % Levensmiddelen, dranken & tabak 1,46 % Huishoudelijke artikelen en producten voor lichaamsverzorging 1,28 % Halfgeleiders en machines voor de productie van halfgeleiders 1,19 % Effectenportefeuille 84,94 % Banktegoeden 13,69 % Saldo van overige vorderingen en verplichtingen 1,37 % 100,00 % Ontwikkelingen in de laatste 3 boekjaren Aandelenklasse A Datum Netto-fondsvermogen in mln Aandelen in omloop Netto-instroom in duizend Participatiewaarde , ,42 59, , ,60 57, , ,34 61,66 Aandelenklasse T Datum Netto-fondsvermogen in mln Aandelen in omloop Netto-instroom in duizend Participatiewaarde , ,15 59, , ,56 57, , ,35 61,98 De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

7 SAMENSTELLING VAN HET NETTOVERMOGEN VAN ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH Samenstelling van het nettovermogen per 31 december 2012 Effectenportefeuille ,49 (Aankoopkosten effecten: ,00) Banktegoeden ,36 Latente winst op valutatermijncontracten ,65 Te ontvangen rente ,50 Te ontvangen dividenden 4.811,51 Te ontvangen voor inschrijvingen op aandelen , ,55 5 Te betalen voor inkopen van aandelen ,65 Overige passiva * , ,24 Nettovermogen ,31 * Deze post omvat hoofdzakelijk vergoedingen voor beheer en accountantscontrole. Toewijzing aan de aandelenklassen Aandelenklasse A Aandeel in het nettovermogen ,96 Deelnemingsrechten in omloop ,153 Participatiewaarde 61,66 Aandelenklasse T Aandeel in het nettovermogen ,35 Deelnemingsrechten in omloop ,751 Participatiewaarde 61,98 De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

8 6 Wijzigingen in het nettovermogen voor de verslagperiode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 Totaal Aandelenklasse A Aandelenklasse T Nettovermogen aan het begin van de verslagperiode , , ,46 Gewone winst (netto) , , ,04 Egalisatie van winsten en verliezen , , ,15 Kapitaalinstroom uit de verkoop van aandelen , , ,49 Kapitaaluitstroom door de inkoop van aandelen , , ,44 Gerealiseerde winst , , ,62 Gerealiseerd verlies , , ,38 Nettoverandering in niet-gerealiseerde winst en verliezen , , ,41 Uitkeringen , ,61 0,00 Nettovermogen van het fonds aan het einde van de verslagperiode , , ,35 De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

9 RESULTATENREKENING VAN ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH Resultatenrekening voor de verslagperiode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 Totaal Aandelenklasse A Aandelenklasse T Opbrengsten Dividenden , , ,37 Opbrengsten uit deelnemingsrechten 5.324, , ,81 Rente op obligaties , , ,58 Bankrente 3.646, , ,12 Overige opbrengsten 12,07 6,87 5,20 Egalisatie van winsten , , ,89 Totale opbrengsten , , ,19 7 Kosten Rentekosten , , ,29 Prestatieafhankelijke vergoeding , , ,30 Vergoedingen voor beheer en beleggingsadvies , , ,59 Vergoeding voor de depotbank , , ,16 Taxe d abonnement , , ,12 Kosten voor publicatie en accountantscontrole , , ,48 Druk- en verzendkosten voor de jaar- en halfjaarverslagen , , ,43 Vergoeding voor de registerhouder en het transferkantoor , ,08-961,42 Heffingen van overheidswege , , ,12 Oprichtingskosten , , ,47 Overige uitgaven 1) , , ,51 Egalisatie van verliezen , , ,74 Totale uitgaven , , ,15 Gewone winst (netto) , , ,04 Totale transactiekosten voor het boekjaar 2) ,95 Total Expense Ratio in procent 2) 2,54 2,49 Prestatieafhankelijke vergoeding in procent 0,02 0,03 Lopende kosten in procent 2) 2,78 2,73 1) Deze post omvat hoofdzakelijk vergoedingen aan betaalkantoren en algemene beheerkosten. 2) Zie de toelichtingen bij dit verslag. De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

10 Ontwikkeling van het aantal deelnemingsrechten in omloop Aandelenklasse A Aantal Aandelenklasse T Aantal Deelnemingsrechten in omloop aan het begin van de verslagperiode , ,697 Uitgegeven deelnemingsrechten , ,775 Ingekochte deelnemingsrechten , ,721 Deelnemingsrechten in omloop aan het eind van de verslagperiode , ,751 8 De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

11 VERMOGENSINVENTARIS PER 31 DECEMBER 2012 VAN ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH Vermogensinventaris per 31 december ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * Aandelen, rechten en participatiebewijzen Ter beurze verhandelde effecten Duitsland DE000CLS1001 Celesio AG , ,00 2,47 DE Commerzbank AG , ,00 0,55 DE Dte. Bank AG , ,00 2,77 DE Henkel AG & Co. KGaA -VZ , ,00 1,28 DE Linde AG , ,00 1,25 DE Vossloh AG , ,00 1, ,00 9,76 Groot-Brittannië GB AMEC Plc. GBP , ,32 1,41 GB Barclays Plc. GBP , ,49 3,06 GB Rio Tinto Plc. GBP , ,97 1,96 GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Plc. -A , ,90 1, ,68 7,63 Italië IT Eni S.p.A , ,00 1, ,00 1,05 Nederland NL ING Groep NV , ,00 2, ,00 2,42 Zweden SE Volvo AB -B- SEK , ,21 1, ,21 1,41 Zwitserland CH ABB Ltd. CHF , ,31 1,96 CH Novartis AG CHF , ,41 1,81 CH Sulzer AG CHF , ,40 0, ,12 4,69 Zuid-Korea US Samsung Electronics Co. Ltd. GDR USD , ,75 1, ,75 1,19 Verenigde Staten van Amerika US Bank of America Corporation USD , ,19 3,28 US Citigroup Inc. USD , ,27 1,68 * NV = nettovermogen De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

12 Vermogensinventaris per 31 december 2012 ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * 10 Verenigde Staten van Amerika (vervolg) US Coca-Cola Co. USD , ,18 1,46 US Eli Lilly & Co. USD , ,79 0,70 US Ford Motor Co. USD , ,62 1,82 US35671D8570 Freeport-McMoRan Copper USD , ,99 0,77 & Gold Inc. -B- US McDonald s Corporation USD , ,18 1,52 US Wal-Mart Stores Inc. USD , ,59 1,54 US Wells Fargo & Co. USD , ,29 0, ,10 13,65 Ter beurze verhandelde effecten ,86 41,80 Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten Duitsland DE000LTT0243 LOTTO24 AG , ,00 1,65 DE000TLX1005 Talanx AG , ,64 3,54 DE Tipp24 SE , ,27 1, ,91 6,98 Zwitserland CH COMET Holding AG CHF , ,40 1, ,40 1,67 Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten ,31 8,65 Aandelen, rechten en participatiebewijzen ,17 50,45 Obligaties Ter beurze verhandelde effecten CHF CH ,000 % Autonomous Community of Madrid Spain v.08(2013) , ,80 0, ,80 0,31 XS ,375 % Achmea BV Perp , ,00 1,96 XS ,375 % AP Moeller - Maersk AS , ,00 0,79 EMTN v.12(2019) XS ,750 % Assicurazioni Generali , ,00 0,81 S.p.A. EMTN FRN v.12(2042) XS ,750 % Dubai Holding , ,00 1,12 Commercial Operations Group LLC v.07(2014) XS ,875 % Fidelity International Ltd , ,00 2,19 EMTN v.10(2017) DE000A1KQXZ0 7,125 % Freenet AG IHS , ,00 0,85 v.11(2016) XS ,750 % Gategroup Finance S.A , ,00 1,20 v.12(2019) XS ,416 % GE Capital European , ,00 1,74 Funding FRN MTN v.06(2021) XS ,250 % Glencore Finance Europe , ,00 1,70 S.A. v.10(2017) XS ,042 % Goldman Sachs Group , ,00 0,67 Inc. EMTN FRN v.05(2017) XS ,549 % Goldman Sachs Group Inc. FRN v.07(2017) , ,00 0,54 * NV = nettovermogen De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

13 Vermogensinventaris per 31 december 2012 ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * (vervolg) XS ,000 % ING Groep NV EMTN , ,00 1,93 Perp. XS ,625 % LANXESS Finance B.V , ,00 1,15 EMTN v.12(2022) XS ,000 % Macquarie Bank Ltd , ,00 0,81 EMTN v.10(2020) XS ,500 % Snam S.p.A. EMTN , ,00 0,39 v.12(2020) ES K0 5,850 % Spanien v.11(2022) , ,00 1,97 XS ,000 % Telecom Italia S.p.A. EMTN v.11(2017) , ,00 0, ,00 20,26 11 Ter beurze verhandelde effecten ,80 20,57 Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten DE000A0BCLA9 4,875 % Depfa ACS Bank EMTN , ,00 1,66 v.04(2019) XS ,875 % Dte. Post AG v.12(2024) , ,00 0,39 XS ,125 % ENEL Finance , ,00 1,20 International NV v.11(2017) XS ,375 % ESB Finance Ltd. EMTN , ,00 0,60 v.12(2019) XS ,875 % Fiat Finance & Trade Ltd , ,00 0,40 v.09(2015) XS ,750 % German Postal Pensions , ,00 0,44 Securitisation Plc. v.05(2021) XS ,750 % HDI Lebensversicherung , ,00 1,97 AG FRN Perp. DE000A1MA9X1 5,500 % HOCHTIEF AG v.12(2017) , ,00 0, ,00 7,07 Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten ,00 7,07 Obligaties ,80 27,64 Converteerbare obligaties Ter beurze verhandelde effecten XS ,000 % Nokia OYJ CV v.12(2017) , ,00 1, ,00 1,54 Ter beurze verhandelde effecten ,00 1,54 Converteerbare obligaties ,00 1,54 Credit-linked notes XS ,125 % Gaz Capital S.A./Gazprom OAO LPN v.09(2015) , ,00 0, ,00 0,86 Credit-linked notes ,00 0,86 * NV = nettovermogen De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

14 Vermogensinventaris per 31 december 2012 ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * Aandelen in beleggingsfondsen** Duitsland DE000A0F5UF5 ishares NASDAQ-100 (DE) , ,00 2, ,00 2,71 Verenigde Staten van Amerika US Vanguard MSCI Emerging Markets ETF USD , ,52 1, ,52 1,74 12 Aandelen in beleggingsfondsen** ,52 4,45 Effectenportefeuille ,49 84,94 Banktegoeden - rekening-courant ,36 13,69 Saldo van overige vorderingen en verplichtingen ,46 1,37 Nettovermogen in ,31 100,00 Valutatermijncontracten Per 31 december 2012 waren de volgende valutatermijncontracten gesloten: Valuta Bedrag Marktwaarde % van NV * AUD Valuta-aankopen , ,26 1,03 AUD Valutaverkopen , ,26 1,03 GBP Valutaverkopen , ,08 3,23 SEK Valutaverkopen , ,11 1,49 USD Valutaverkopen , ,59 19,44 * NV = nettovermogen ** Instapvergoedingen, uitstapvergoedingen en beheerloon Informatie over instapvergoedingen, uitstapvergoedingen en maximaal beheerloon in rechten van deelneming aan de doelfondsen is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de beheermaatschappij, bij de depotbank en bij de betaalkantoren. Tijdens de verslagperiode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 zijn geen instap- of uitstapvergoedingen betaald. De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

15 INSCHRIJVINGEN EN INKOPEN VAN 1 JANUARI 2012 TOT 31 DECEMBER 2012 Inschrijvingen en inkopen van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 Tijdens de verslagperiode verrichte aankopen en verkopen van effecten, promessen en derivaten, inclusief wijzigingen zonder geldelijke verrichtingen, voor zover deze niet in de vermogensinventaris vermeld zijn. 13 ISIN Effecten Inschrijvingen Terugkopen Aandelen, rechten en participatiebewijzen Ter beurze verhandelde effecten Australië AU000000FMG4 Fortescue Metals Group Ltd. AUD Denemarken DK Pandora A/S DKK Duitsland DE Aareal Bank AG DE000BASF111 BASF SE DE Bayerische Motorenwerke AG DE Continental AG DE Daimler AG DE Dte. Euroshop AG DE Dte. Telekom AG DE000ENAG999 E.ON SE DE Gildemeister AG DE HeidelbergCement AG DE IVG Immobilien AG DE000KC01000 Klöckner & Co. SE DE LANXESS AG DE MAN SE DE000A0F6MD5 Praktiker AG DE Rhön-Klinikum AG DE RWE AG DE Salzgitter AG DE SAP AG DE Siemens AG DE ThyssenKrupp AG DE Volkswagen AG -VZ DE000WCH8881 Wacker Chemie AG Frankrijk FR AXA S.A FR BNP Paribas S.A FR Credit Agricole S.A FR Danone S.A FR Pernod-Ricard S.A FR Société Générale S.A De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

16 Inschrijvingen en inkopen van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 Tijdens de verslagperiode verrichte aankopen en verkopen van effecten, promessen en derivaten, inclusief wijzigingen zonder geldelijke verrichtingen, voor zover deze niet in de vermogensinventaris vermeld zijn. ISIN Effecten Inschrijvingen Terugkopen Groot-Brittannië GB Diageo Plc. GBP GB00B0HZPV38 Kazakhmys Plc. GBP Italië IT Assicurazioni Generali S.p.A IT Intesa Sanpaolo S.p.A Canada CA Turquoise Hill Resources Ltd. USD Liechtenstein LI Verwaltungs- und Privat-Bank AG CHF Luxemburg LU Aperam S.A LU ArcelorMittal Noorwegen NO Yara International ASA NOK Zwitserland CH Baloise Holding AG CHF CH Credit Suisse Group CHF CH DKSH Holding AG CHF CH Nestle S.A. CHF CH Swatch Group CHF CH Swiss Life Holding AG CHF CH UBS AG CHF Spanje ES Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A ES Bankia SA Verenigde Staten van Amerika US Chevron Corporation USD US CSX Corporation USD US General Electric Co. USD US KeyCorp USD US58933Y1055 Merck & Co Inc. USD US Pfizer Inc. USD US Southwest Gas Corporation USD Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten Duitsland DE000A1EWWW0 adidas AG DE000BAY0017 Bayer AG DE DIC Asset AG DE000KSAG888 K+S AG DE Software AG Verenigde Staten van Amerika US Apple Inc. USD Niet-genoteerde effecten Duitsland DE000A0KPM74 DFV Dte. Familienversicherungs-AG DE000LTT0011 LOTTO24 AG BZR De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

17 Inschrijvingen en inkopen van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 Tijdens de verslagperiode verrichte aankopen en verkopen van effecten, promessen en derivaten, inclusief wijzigingen zonder geldelijke verrichtingen, voor zover deze niet in de vermogensinventaris vermeld zijn. ISIN Effecten Inschrijvingen Terugkopen Obligaties Ter beurze verhandelde effecten CHF CH ,250 % AEVIS Holding S.A. v.12(2016) CH ,500 % Rural Electrification Corporation v.12(2017) XS ,500 % Abengoa S.A. v.10(2016) XS ,375 % Abu Dhabi National Energy Co. v.06(2013) NL ,000 % Achmea BV EMTN FRN Perp NL ,000 % ASR Nederland NV Perp XS ,000 % BBVA Senior Finance S.A.U. EMTN v.12(2013) XS ,250 % BMW Finance NV v.12(2019) FR ,875 % BNP Paribas S.A. Perp XS ,000 % BNZ International Funding Ltd. (London Branch) EMTN v.10(2017) XS ,000 % Citigroup Inc. v.04(2019) XS ,375 % Clariant Finance (Luxembourg) v.06(2013) XS ,500 % Davide Campari-Milano S.p.A. v.12(2019) FR ,875 % Electricité de France S.A. v.12(2022) XS ,875 % ENBW International Finance BV v.04(2025) XS ,000 % Europäische Investitionsbank EMTN v.10(2022) EU000A0VUCF1 3,375 % Europäische Union v.10(2019) EU000A1GVJX6 2,750 % Europäische Union v.11(2021) EU000A1GRVV3 3,500 % Europäische Union v.11(2021) EU000A1G0AA6 2,750 % European Financial Stability Facility v.11(2016) EU000A1G0AD0 3,500 % European Financial Stability Facility v.11(2022) XS ,250 % Franz Haniel & Cie. GmbH v.12(2018) XS ,000 % Gas Natural Capital Markets S.A. v.12(2018) DE000A1KQ1M5 4,250 % Gea Group AG v.11(2016) XS ,540 % Goldman Sachs Group Inc. FRN v.06(2016) XS ,541 % Goldman Sachs Group Inc. v.07(2015) XS ,250 % Grenke Finance Plc. EMTN v.12(2015) XS ,125 % Heineken NV EMTN v.12(2020) XS ,500 % Nokia Corporation v.09(2014) XS ,125 % Northern Rock Plc. Pfe. v.07(2017) XS ,000 % OTE Plc. v.03(2013) XS ,875 % Petrobras International Finance Co. Ltd. v.11(2018) FR ,000 % Peugeot S.A. EMTN v.10(2013) XS ,250 % Philippinen v.06(2016) XS ,250 % Repsol International Finance BV v.11(2016) XS ,750 % Schaeffler Finance BV v.12(2017) XS ,000 % STADA Arzneimittel AG v.10(2015) XS ,250 % Telstra Corporation Ltd. EMTN v.10(2020) XS ,375 % Tesco Plc. v.11(2018) XS ,125 % Westpac Banking Corporation EMTN v.11(2018) USD US71645WAV37 2,875 % Petrobras International Finance Co. Ltd. v.12(2015) Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten DE ,875 % Depfa ACS Bank Pfe. v.03(2013) DE000A1KQ1N3 5,875 % DIC Asset AG Anleihe v.11(2016) XS ,625 % RWE AG FRN Perp XS ,375 % Telecom Italia S.p.A. EMTN v.04(2019) De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

18 Inschrijvingen en inkopen van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 Tijdens de verslagperiode verrichte aankopen en verkopen van effecten, promessen en derivaten, inclusief wijzigingen zonder geldelijke verrichtingen, voor zover deze niet in de vermogensinventaris vermeld zijn. ISIN Effecten Inschrijvingen Terugkopen Niet-genoteerde effecten XS ,850 % Litauen v.12(2018) Converteerbare obligaties Ter beurze verhandelde effecten DE000A1GPH50 2,500 % Celesio Finance BV CV v.11(2018) DE000A0LNA87 1,750 % IVG Finance BV CV v.07(2017) Aandelen in beleggingsfondsen* Luxemburg LU db x-trackers - MSCI Japan TRN Index ETF JPY LU db x-trackers - ShortDAX Daily ETF Verenigde Staten van Amerika US73935A1043 PowerShares QQQ Trust USD Certificaten Ter beurze verhandelde effecten Verenigde Staten van Amerika US06740C2614 Barclays Bank Plc./S&P 500 Zert. v.09(2019) USD Opties CHF Put op ABB Ltd. juni 2012/16, Call op DAX Performance-Index augustus 2012/6.800, Call op DAX Performance-Index juli 2012/6.300, Call op DAX Performance-Index juli 2012/6.450, Call op DAX Performance-Index juli 2012/6.550, Call op DAX Performance-Index september 2012/7.000, Call on Dte. Telekom AG februari 2012/9, Call op Lanxess AG juni 2012/58, Call op Royal Dutch Shell Plc. mei 2012/26, Put op Bayerische Motorenwerke AG juni 2012/68, Put op Daimler AG december 2012/42, Put on DAX Performance-Index Juli 2012/6.300, Put op DAX Performance-Index juli 2012/6.400, Put on DAX Performance-Index Juli 2012/6.550, Put op DAX Performance-Index mei 2012/6.950, Put op DAX Performance-Index maart 2012/6.600, Put op DAX Performance-Index september 2012/6.950, GBP Put op Xstrata Plc. december 2012/9, USD Call op Kraft Foods Inc. juli 2012/39, Call op Kraft Foods Inc. juli 2012/38, Put op Kraft Foods Inc. juli 2012/37, Put op Kraft Foods Inc. juli 2012/38, * Instapvergoedingen, uitstapvergoedingen en beheerloon Informatie over instapvergoedingen, uitstapvergoedingen en maximaal beheerloon in rechten van deelneming aan de doelfondsen is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de beheermaatschappij, bij de depotbank en bij de betaalkantoren. Tijdens de verslagperiode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 zijn geen instap- of uitstapvergoedingen betaald. De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

19 Inschrijvingen en inkopen van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 Tijdens de verslagperiode verrichte aankopen en verkopen van effecten, promessen en derivaten, inclusief wijzigingen zonder geldelijke verrichtingen, voor zover deze niet in de vermogensinventaris vermeld zijn. ISIN Effecten Inschrijvingen Terugkopen Termijncontracten DAX Performance-Index Future december DAX Performance-Index future juni DAX Performance-Index future juni DAX Performance-Index future maart DAX Performance-Index future september DAX Performance-Index future september EX 10 YR Euro-Bund future december EX 10 YR Euro-Bund future juni Wisselkoersen Voor de waardering van posities in vreemde valuta s werd op 31 december 2012 de volgende wisselkoers gebruikt voor de omrekening naar euro. Australische dollar 1 = AUD 1,2758 Brits pond 1 = GBP 0,8197 Japanse yen 1 = JPY 113,5816 Noorse kroon 1 = NOK 7,3770 Zweedse kroon 1 = SEK 8,6146 Zwitserse frank 1 = CHF 1,2083 Amerikaanse dollar 1 = USD 1,3221 De toelichtingen vormen een integraal bestanddeel van dit jaarverslag.

20 18 TOELICHTINGEN BIJ HET JAARVERSLAG PER 31 DECEMBER ) ALGEMEEN Het beleggingsfonds Ethna-GLOBAL Dynamisch wordt door ETHENEA Independent Investors S.A. beheerd conform het beheerreglement van het fonds. Het beheerreglement werd voor het eerst van kracht op 9 september Het werd neergelegd bij het Handels- en Vennootschappenregister in Luxemburg en een vermelding van de neerlegging werd op 31 oktober 2008 gepubliceerd in het "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", het officiële publicatieblad van het Groothertogdom Luxemburg ("Mémorial"). Het beheerreglement is voor het laatst gewijzigd op 27 december 2012 en een vermelding van de neerlegging bij het Handels- en vennootschappenregister in Luxemburg is op 18 januari 2013 in het Mémorial gepubliceerd. Het fonds Ethna-GLOBAL Dynamisch is een Luxemburgs beleggingsfonds (fonds commun de placement), dat opgericht werd overeenkomstig deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging ("wet van 17 december 2010"), in de vorm van een mono-fonds met een onbepaalde looptijd. De beheermaatschappij van het fonds is ETHENEA Independent Investors S.A. ("beheermaatschappij"), een naamloze vennootschap die opgericht is naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met statutaire zetel te 9a, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Ze werd op 10 september 2010 voor een onbepaalde looptijd opgericht. De statuten werden op 15 september 2010 in het Mémorial gepubliceerd. Wijzigingen in de statuten van de beheermaatschappij werden op 1 oktober 2011 van kracht en werden op 21 oktober 2011 in het Mémorial gepubliceerd. De beheermaatschappij werd geregistreerd in het Handels- en vennootschappenregister in Luxemburg onder het nummer R.C.S. Luxemburg B ) BELANGRIJKSTE GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGLEGGING EN WAARDERING Deze jaarrekening werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de beheermaatschappij, conform de in Luxemburg geldende wettelijke bepalingen en voorschriften voor de opstelling en voorstelling van jaarrekeningen. 1. Het nettovermogen van het fonds wordt uitgedrukt in euro () ("referentievaluta"). 2. De waarde van een deelnemingsrecht ("participatiewaarde") luidt in de in de bijlage van het prospectus vermelde valuta ("fondsvaluta"), tenzij voor bepaalde aandelenklassen in de bijlage bij het prospectus eventueel een andere valuta dan de fondsvaluta zou worden vermeld ("valuta van de aandelenklasse"). 3. De participatiewaarde wordt door de beheermaatschappij of haar gevolmachtigde onder toezicht van de depotbank berekend op elke bankwerkdag in Luxemburg, behalve op 24 en 31 december van elk jaar ("waarderingsdag"). De beheermaatschappij kan echter beslissen de participatiewaarde op 24 en 31 december van het jaar toch te bepalen, zonder dat het bij deze waardebepalingen gaat om berekeningen van de participatiewaarde op een waarderingsdag, zoals beschreven in de vorige zin van deze paragraaf 3. Bijgevolg kunnen de beleggers geen uitgifte, terugkoop en/of conversie van aandelen aanvragen op basis van een op 24 december en/of 31 december van het jaar bepaalde participatiewaarde. 4. Voor de berekening van de participatiewaarde wordt op elke waarderingsdag de waarde berekend van de posities van het fonds, verminderd met de verplichtingen van het fonds, ("nettovermogen"). Deze waarde wordt gedeeld door het aantal deelnemingsrechten van het fonds dat op de waarderingsdag in omloop is. De uitkomst wordt afgerond op twee decimalen.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. Versie: 23 maart 2015 1 Inhoud BEHEER, VERKOOP EN ADVISERING...3

Nadere informatie

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. Versie: 23 maart 2015 1 Inhoud BEHEER, VERKOOP

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009 R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA Nederland (Luxemburg) Société d Investissement à Capital Variable Gespecialiseerde

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC

THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC Niet-gecontroleerd tussentijds verslag en financiële overzichten Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Juli 2014 THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC threadneedle.com Inhoud Informatie over de Maatschappij...

Nadere informatie

DWS Invest Verkoopprospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht

DWS Invest Verkoopprospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht DWS Invest Verkoopprospectus Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht 1 november 2012 Inhoudsopgave A. Verkoopprospectus 1 Algemeen gedeelte B. Verkoopprospectus 43 Specifiek

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V.

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE Algemene informatie 1 Verslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 6 Toelichtingen

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het addendum gedateerd April 2015. FIDELITY FUNDS Supplement

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie