Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)"

Transcriptie

1 Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde aandelen, grondstoffen, vastgoed en geldmarkten. Een dynamische strategie op basis van regels Wekelijkse liquiditeit Conform UCITS III Het fonds kent een kapitaalgarantie uitsluitend op de Vervaldatum. Beleggers krijgen gegarandeerd ten minste het bedrag terug dat zij tijdens de Beleggingsperiodeinleggen, mits zij hun investering aanhouden tot de Vervaldatum van het fonds. Beleggers dienen ervoor te zorgen dat ze het Prospectus, het Vereenvoudigde Prospectus en het Supplement met betrekking tot het Fonds goed hebben gelezen en begrepen voordat ze een beleggingsbesluit nemen. 1

2 Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Nomura International plc (Nomura International) dient met trots als Investment Manager van een innovatief en uniek aanbod, het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) (het Fonds). Het Fonds heeft een geraffineerde, op regels gebaseerde aanpak die zorgt voor een dynamische verdeling tussen de Nomura Euro Balanced Index (de Index), een herwegende multi-asset index, en Kapitaalbeschermde Obligaties (zie pag. 4) als antwoord op negatieve marktbewegingen. Voor een volledige uitleg van deze dynamische verdeling worden beleggers verwezen naar de uitgebreide beschrijving beschikbaar op De Index, berekent door Standard & Poors TM, wordt regelmatig herwogen en geeft een gediversifieerde, wereldwijde exposure naar zes grote beleggingscategorieën en geldmarkten. De regelmatige herweging van de beleggingscategorieën in de Index is ontworpen om de prestatie te maximaliseren in lijn met de markt trends. De op regels gebaseerde dynamische allocatiemethode verhoogt de allocatie van de aandelen van het Fonds in de Index wanneer de Index prestatie stijgt en in de Kapitaalbeschermde Obligaties wanneer deze daalt. Daarnaast geeft het feit dat het Fonds wordt gegarandeerd door Nomura Bank International plc potentiele beleggers extra zekerheid. Namelijk dat beleggers minimaal hun inleg terugkrijgen aan het einde van de looptijd van het fonds, ongeacht de performance van de dynamische allocatiemethode. Het Fonds is een unieke en betaalbare oplossing voor beleggers die een middellange tot lange termijn belegging zoeken met de kans op groei uit gediversifieerde beleggingen naast de zekerheid van een kapitaalgarantie. Het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund is een open-ended sub-fund van Enovara plc (zoals verder beschreven op pag.8) dat voldoet aan de UCITS III richtlijn en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (de AFM). Het Fonds is ontwikkeld om een wekelijkse liquiditeit aan te bieden. Belangrijke kenmerken van het Fonds: Kapitaalgarantie op de Vervaldatum: een onafhankelijke garantie van Nomura Bank International plc (S&P, A-) zorgt ervoor dat de netto intrinsieke waarde per aandeel van het Fonds (de NIW) op 08 juni 2021 (de Vervaldatum) ten minste gelijk is aan de hoogste NIW bereikt tijdens de Beleggingsperiode in de eerste 10 maanden (zoals toegelicht op pag.5). De kapitaalgarantie geldt alleen voor beleggers die hun investering aanhouden tot de Vervaldatum. Actieve maandelijkse herweging: zorgt ervoor dat het Fonds de weging in de Index en de Kapitaalbeschermde Obligaties kan herbalanceren in het kader van de kapitaalbescherming. Een gespreide mix van beleggingen: verdeelt de weging over de Index en de Kapitaalbeschermde Obligaties en zorgt ervoor dat beleggers minder worden blootgesteld aan fluctuaties van afzonderlijke markten. Wereldwijde spreiding: door de weging in de Index, die geografisch gespreid belegd in markten waaronder het Verenigd Koninkrijk, Europa, de Verenigde Staten en Japan, wordt ervoor gezorgd dat het Fonds niet afhankelijk is van de omstandigheden in één bepaalde regio. Bescherming door middel van investeren in de geldmarkt: door de weging in de Index kan het Fonds in een volatiele markt geheel of gedeeltelijk beleggen in de geldmarkt totdat de marktomstandigheden verbeteren. Lage kostenratio: in vergelijking met het gemiddelde actief beheerde gebalanceerde (mix) fonds dat in Nederland wordt aangeboden. Het Fonds bereikt deze kostenefficiëntie door voornamelijk te beleggen in indices en fondsen die op een effectenbeurs verhandeld worden (een ETF). Kapitaabeschermde Obligatie Euro markt rentetarieven Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Financieel product gekoppeld aan de dynamische allocatiemethode Nomura International plc dynamische allocatiemethode Geldmarkten Aandelen uit ontwikkelde markten Aandelen uit opkomende markten Grondstoffen Vastgoed Bedrijfsobligaties Staatsobligaties Garantie Nomura Euro Balanced Index (Index) Nomura Bank International plc 2

3 Een gediversifieerd investeringsuniversum Een van de manieren om potentiële toekomstige rendementen te optimaliseren en niet afhankelijk te zijn van een beperkt aantal beleggingen is het spreiden van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën. De Index is gebaseerd op een multi-asset strategie die een selectie maakt uit zes beleggingscategorieën. De allocatie naar de verschillende beleggingscategorieën komt tot stand door een transparante en gereguleerde methode op basis van de Sharpe ratio (zoals op deze pagina gedefinieerd). Het meest aantrekkelijke risico/rendementprofiel is bepalend voor het gewicht en de maandelijkse herweging tussen de verschillende beleggingscategorieën. De Index biedt exposure naar zes beleggingscategorieën: Aandelen uit ontwikkelde markten Vastgoed Aandelen uit opkomende markten Bedrijfsobligaties Grondstoffen Staatsobligaties Bovendien, zal de Index een zekere mate van bescherming tegen een eventuele negatieve marktbeweging bieden, door niet-toegewezen kapitaal onder te brengen in de geldmarkt. Het universum van mogelijke beleggingen bestaat uit: benchmarkindices die over het algemeen worden beschouwd als goede vertegenwoordigers van de desbetreffende markten in hun specifieke vermogensklasse of ETF s die de prestaties van een dergelijke representatieve index proberen te volgen. Elk van de opgenomen beleggingen is een totaalrendement, wat inhoudt dat de inkomsten en eventuele dividenden worden herbelegd. Om er voor te zorgen dat the Index nooit te geconcentreerd is in een bepaalde beleggingscategorie, zijn er grenzen gesteld aan de blootstelling die de Index naar elke afzonderlijke beleggingscategorie kan hebben. Deze worden in de onderstaande tabel nader gespecificeerd. Zo kan dus bijvoorbeeld de blootstelling aan grondstoffen binnen de Index nooit meer dan 30% bedragen. De Indexcomponenten en beleggingslimieten Beleggingscategorie Benchmarkindex of ETF Grens Geldmarkten Dagelijkse toename van cash volgens 1-weeks Euribortarief Aandelen uit Maandelijks opnieuw samengesteld mandje 30% ontwikkelde markten met gelijke weging van: S&P 500 Total Return Index 1 DJ Eurostoxx 50 Return Index TOPIX Total Return Index 1 Aandelen uit opkomende ishares MSCI Emerging Markets ETF 2 30% markten Grondstoffen S&P GSCI Total Return Index 1 30% Vastgoed FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe 30% Total Return Index Bedrijfsobligaties ishares Corporate Bond ETF 2 20% Staatsobligaties db x-trackers II iboxx Sovereigns 20% Eurozone Total Return Index ETF Index Methode De index methode bestaat uit de volgende stappen: 1. Op de eerste werkdag van de maand wordt de Sharperatio voor iedere beleggingscategorie op basis van het rendement van de voorgaande zes maanden berekend. De Sharpe-ratio is een veelgebruikte maatstaf voor rendement, gecorrigeerd voor risico. Een belegging met een hogere Sharpe-ratio zal naar verwachting meer rendement opleveren voor een bepaald risico (gedefinieerd door volatiliteit 3 ) dan een belegging met een lagere Sharpe-ratio. De Sharpe-ratio wordt als volgt berekend: Sharpe ratio = Rendement Rente Volatiliteit 2. Zodra de Sharpe-ratio is bepaald, zal de Index op basis van een genormaliseerde weging de exposure naar elke beleggingscategorie toewijzen. Hiermee krijgen de beleggingscategorieën met de hoogste Sharpe-ratio het hoogste gewicht toegewezen (tot hun limiet). De doelstelling van de Sharpe-ratio-methode is om het voor de Index meest aantrekkelijke risico/rendementprofiel te bepalen en zodoende te selecteren. NB: Wanneer er voor een beleggingscategorie een negatieve Sharpe-ratio berekend wordt, zal die specifieke beleggingscategorie niet in de Index worden opgenomen voor die maand. Daar bovenop zal niet-toegewezen kapitaal in de geldmarkt worden geïnvesteerd. 3. De herweging vindt plaats op of rond de derde werkdag van elke maand. De Index is van start gegaan op 8 april Standard and Poor s (S&P) is benoemd tot de Berekeningsagent van de Index. Dit houdt in dat S&P op onafhankelijke wijze de Indexgegevens en weging op maandelijkse basis berekent en verifieert. S&P is ook verantwoordelijk voor het uitgeven van het dagelijks niveau van de Index. 1 Totaal rendementen zijn dagelijks geconverteerd naar EUR op basis van 4pm London tijd Reuters tarieven. 2 Alle dividenden zijn geherinvesteerd op de herbalancerings data. 3 Volatiliteid is berekend op basis van de dagelijkse LOG rendementen over de laatste 125 werkdagen, weergegeven op jaarbasis. 3

4 De dynamische allocatiemethode Het Fonds is blootgesteld aan een dynamische allocatiemethode: Hoe gaat dat in zijn werk? De dynamische allocatiemethode verdeelt tussen twee groepen beleggingen: (i) de Index Units, wiens waarde is gebaseerd op de prestaties van de Index; en (ii) 100 hypothetische obligaties die elk EUR1 uitkeren op 3 juni 2021 (elk een Kapitaalbeschermde Obligatie) en wiens waarde zal worden berekend aan de hand van Euro markt rentetarieven. De Index biedt het Fonds de mogelijkheid om winst te maken, terwijl de Kapitaalbeschermde Obligaties de zekerheid van de kapitaalwinst op Vervaldatum bieden. De toegepaste dynamische allocatiemethode herweegt wekelijks tussen deze groepen beleggingen zodat het Fonds in de Index belegt wanneer dat gunstig is en in de Kapitaalbeschermde Obligaties belegt wanneer dat nodig is. Voor de volledige uitleg van de dynamische allocatiemethode worden beleggers verwezen naar het Supplement en/of de volledige beschrijving beschikbaar op Hoe krijgt het Fonds toegang tot de dynamische allocatiemethode? Om toegang te krijgen tot de dynamische allocatiemethode zal het Fonds al uw inschrijvingen beleggen in een financieel product wat is gekoppeld aan deze methode. Deze belegging zal om en nabij 13 oktober 2011 plaatsvinden. Van wie koopt het Fonds het financiële product? Het financiële product is een total return swap die door het Fonds wordt gekocht van Nomura International, een dochteronderneming van Nomura Holdings, de investeringsbank met haar hoofdzetel in Azië. Nomura International is een naamloze vennootschap met statutair aandelenkapitaal in het Verenigd Koninkrijk en gereguleerd door de UK Financial Services Authority. Moet ik mij zorgen maken over kredietrisico bij Nomura International? Het Fonds heeft een zeer klein kredietrisico bij Nomura International, omdat de total return swap, die het Fonds van haar koopt, onderworpen is aan strenge kredietrisico regels onder het UCITS III regiem. Daardoor zal Nomura International dagelijks al zijn verplichtingen aan het Fonds volledig indekken met uitsluitend volgens UCITS III geschikte activa. Deze zekerheid wordt echter alleen aan het einde van elke dag aan het Fonds verpand waardoor een kredietrisico gedurende de dag kan ontstaan. Hypothetische marktscenario s Hoeveel weging in de Index kan de dynamische allocatiemethode me bieden? Zoals weergegeven in onderstaande grafiek, zal, bij langdurige positieve prestatie van de Index, de dynamische allocatiemethode streven naar de maximaal mogelijke participatie in dit potentiële rendement van de Index (onderworpen aan een limiet van ). Hierdoor hebben de beleggers de kans volledig te profiteren van de groei van de Index. Index niveau/fonds NIW Hypothetisch Voorbeeld % 150% % % 110% % Jaar Index niveau Dynamische allocatiemethode prestatie Wat gebeurt er wanneer de prestatie van de Index geen tendens naar boven vertoont? In markten die geen tendens naar boven of beneden vertonen zal de dynamische allocatiemethode meer in evenwicht zijn met een weging in de Index lager dan. In plaats daarvan is de methode zich al aan het voorbereiden op een neergaande trend in de Index door wat Index Units te verkopen en met de uitkering daarvan wat Kapitaalbeschermde Obligaties aan te kopen. De methode voorziet in deze evenwichtige portefeuilleweging om bescherming te bieden tegen plotselinge negatieve rendementen, maar kan omgekeerd ook resulteren in het opgeven van wat rendement volgend op een sterk korte termijn herstel van de Index.. Index niveau/fonds NIW Hypothetisch Voorbeeld % 75% 65% 60% 20 55% 50% 50% Jaar Index niveau Dynamische allocatiemethode prestatie 160% 1 120% 50% 20% Hoe zorgt de dynamische allocatiemethode uiteindelijk voor kapitaalbescherming? Wanneer de Index langdurig een negatieve prestatie kent, zal de dynamische allocatiemethode systematisch de weging in de Index verlagen (door Index units te verkopen), terwijl de weging in de Kapitaalbeschermde Obligaties daarmee wordt verhoogd. Hoewel de waarde van de Index op het einde lager zal zijn dan bij het begin, zal de methode de weging in de Kapitaalbeschermde Obligaties progressief hebben doen toenemen, hetgeen de kapitaalbescherming aan het einde zal bewerkstellingen. NB: Als de weging van de dynamische allocatiemethode in de Kapitaalbeschermde Obligaties maximaal is, kan het daarna geen weging meer aanhouden in de Index. Hypothetisch Voorbeeld Index niveau/fonds NIW % % % 60% 20 50% 45% 35% 35% 20% 20% 0 0% Jaar Index niveau Dynamische allocatiemethode prestatie 4

5 Wat is de Beleggingsperiode? De Beleggingsperiode is de beginperiode wanneer het Fonds nog niet aan de dynamische allocatiemethode is blootgesteld en het is de enige periode dat beleggers kunnen inschrijven op het Fonds. Deze periode is begonnen op 22 december 2010 en eindigt op 6 oktober 2011, zoals hieronder afgebeeld. Beleggingsperiode (22 december oktober 2011) Dynamische allocatiemethode periode (13 oktober juni 2021) Wekelijkse mogelijkheid om te beleggen tijdens deze periode Gegarandeerde NIW 06 oktober 2011 Hypothetische Fonds NIW Terugkeer van Gegarandeerd NIW (minimaal) dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt 22 december Belegging van het Gegarandeerde NIW in een dynamische allocatiemethode van ca. 10 jaar Het Gegarandeerde NIW can niet lager zijn dan oktober 2011 Dynamische allocatiemethode begin datum 03 juni 2021 Dynamische allocatiemethode eind datum Vervaldatum 08 juni 2021 Waarin belegt het Fonds tijdens de Beleggingsperiode? Tijdens de Beleggingsperiode zal het Fonds niet zijn onderworpen aan de dynamische allocatiemethode. In plaats daarvan zal het tijdens deze periode alleen beleggen in geldmarkten of andere vastrentende instrumenten. Het Fonds kan ook liquiditeiten aanhouden. Bepaalde kosten van het Fonds zullen worden vergoed door de inkomsten verkregen tijdens de Beleggingsperiode (zie voor nadere uitleg pag.6) Wat betekent de Garantie? De Garantie zorgt ervoor dat de NIW van het Fonds op de Vervaldatum gelijk zal zijn aan de hoogst bereikte NIW tijdens de Beleggingsperiode (de Gegarandeerde NIW). De Gegarandeerde NIW kan per definitie niet lager zijn dan 100 euro. Wanneer geldt de Garantie? De Garantie geldt alleen voor beleggers die hun belegging houden tot de Vervaldatum. Deze beleggers krijgen minimaal terug van hun oorspronkelijke investering tijdens de Beleggingsperiode. Hoe weet ik zeker dat ik mijn geld terug krijg? Het Fonds heeft een uitdrukkelijke garantie van Nomura Bank International plc (de Garant) die de Gegarandeerde NIW op de Vervaldatum waarborgt. Wanneer u uw belegging tot de Vervaldatum aanhoudt, zorgt de Garantie ervoor dat u minimaal uw oorspronkelijke belegging terugkrijgt. Wat kunt u me vertellen over de Garant? De Garant is een dochtermaatschappij van Nomura Holdings, plc. De Garant is een erkend en gereguleerd door de UK Financial Services Authority (en heeft een A- credit rating van Standard and Poors). Geldt de Garantie wanneer ik voor de Vervaldatum van het Fonds mijn belegging verkoop? Nee, de Garantie geld niet voor aflossingen van uw belegging voor de Vervaldatum. Wat krijg ik dan als ik mijn belegging verkoop voor de Vervaldatum? Wanneer u uw belegging voor de Vervaldatum verkoopt ontvangt u de NIW van het Fonds op de verkoopdatum min de Uitstapkosten (zoals op de volgende pagina gedefinieerd). Kunt u samenvatten wanneer de Garantie geldt? Zoals u in de onderstaande tabel kunt zien geldt de Garantie alleen voor verkopen op de Vervaldatum. Aflossing* Tijdens de Beleggingsperiode Na de Beleggingsperiode Vervaldatum Garantie? Nee Nee Ja * De Beleggingsperiode is begonnen op 22 december 2010 en eindigt op 6 oktober

6 Wat is de historische prestatie van het Fonds? Het Fonds is officieel gelanceerd op 22 december Daardoor heeft het geen historische notering. Echter de hypothetische historische prestaties van het Fonds vergeleken met het Euro totaal rendement van traditionele beleggingscategorieën zoals wereldwijde obligaties (JPMorgan Govt Bond Index) en wereldwijde aandelen (MSCI World Index) evenals alternatieve beleggingen (HFRX Index) van de laatste 10 jaar zijn gunstig. Hypothetische prestatievergelijking (nov 2000 nov 2010) 3 Nomura Balanced JPMorgan MSCI HFRX Index Govt Bond World Index Guaranteed Fund Index Index 10 year return 4 5.2% 2.8% -3.4% -1.1% Fonds NIW/ Index niveaus % % nov 00 nov 02 nov 04 nov 06 nov 08 nov 10 60% 20% Volatility 5 7.8% 6.7% 19.0% 10.3% Nomura Euro Balanced Index Fonds NIW Kapitaalbeschermde Obligatie Hoe schrijf ik in het Fonds in? Inschrijven kan alleen tijdens de Beleggingsperiode. Elke poging tot inschrijven na de Beleggingsperiode wordt afgewezen. Inschrijvingen kunnen rechtstreeks worden gericht aan State Street Fund Services (Ireland) Limited (de Administrateur) door het invullen van het Initiële Inschrijfformulier (beschikbaar via of rechtstreeks bij de Administrateur via ). Instructies worden verder uitgelegd in het inschrijvingsformulier of via uw onafhankelijke adviseur/plaatselijke distributeur/plaatselijke bank of fondsenplatform. Hoe vaak kan ik inschrijven op aandelen van het Fonds? Er kan een maal per week worden ingeschreven op aandelen van het Fonds, alleen tijdens de Beleggingsperiode, doorgaans op donderdag (de Handelsdag). Een volledige lijst van verwachte Handelsdagen is beschikbaar via Hoe vaak kan ik aandelen van het Fonds verkopen? Aandelen kunnen wekelijks verkocht worden op elke Handelsdag gedurende de looptijd van het Fonds (inclusief in de Beleggingsperiode). Betaal ik inschrijfkosten als ik aandelen in het Fonds koop? Nee, er worden geen kosten berekend voor aankoop van aandelen in het Fonds. Betaal ik kosten als ik mijn aandelen verkoop? Ja, er wordt 0.50% van de NIW waarop u verkoopt in rekening gebracht (de Uitstapkosten). Deze kosten worden echter niet in rekening gebracht wanneer u uw belegging tot de Vervaldatum van het Fonds aanhoudt. Wanneer wordt de NIW van het Fonds gepubliceerd? De NIW zal eens per week worden gepubliceerd, een werkdag na de wekelijkse Handelsdag. Wat zijn de kosten van het Fonds? Na de Beleggingsperiode kent het Fonds 1,00% p.j. van de NIW beheerkosten welke aan Nomura International worden betaald als zijnde de Beleggingsbeheerder van het Fonds. Daarnaast wordt er 1,10% p.j. van de NIW aan hen betaald voor de dynamische allocatiemethode en de kapitaalbeschermingsfaciliteit. Zijn er nog andere kosten in het Fonds? Na de Beleggingsperiode zijn de enige andere kosten in het Fonds 0,20% p.j. van de NIW voor de Administrateur. Betaal ik geen kosten tijdens de Beleggingsperiode? Jawel, tijdens de Beleggingsperiode zullen er bepaalde kosten worden gemaakt door het Fonds waaronder (maar niet uitsluitend) Oprichtingskosten, Administratiekosten en juridische kosten. Maar het Fonds zal er ook naar streven tijdens deze periode rendement te behalen op uw investering door te beleggen in de geldmarkten. Enig extra rendement behaald tijdens de Beleggingsperiode, hoger dan de kosten, zal worden behouden in het Fonds. Echter, indien de kosten hoger zijn dan het behaalde rendement, zal de Beleggingsbeheerder het tekort bijleggen zonder dat het Fonds hieraan meebetaald. 3 Bron: Bloomberg, november Alle genoemde prestaties beslaan alle herinvesteringen van dividenden of inkomsten (oftewel totaal rendement ), zijn in Euro s en zijn op 100 gezet op 2 november Het Fonds is gevestigd op 22 december 2010 en bovenstaande grafiek geeft aldus de hypothetische (netto) performance van het Fonds weer verkregen door berekening van de performance van het Fonds gedurende een periode waarin het Fonds nog niet bestond. Dit betekent dat de bovenstaande rendementen niet een gerealiseerd resultaat weergeven. De rendementen zijn berekend door Nomura International en zijn niet geverifieerd door een externe bron. Deze prestaties moeten op geen enkele wijze worden opgevat als een prognose van toekomstige rendementen. 4 Getoonde rendementen zijn samengestelde rendementen weergegeven op jaarbasis over een periode van 10 jaar (2 november 2000 until 4 november 2010). 5 Volatiliteid is berekend op basis van de wekelijkse LOG rendementen over 10 jaar (2 november 2000 tot 4 november 2010) weergegeven op jaarbasis, en over 7.5 jaar (10 april 2003 tot 4 november 2010) voor HFRX Index, weergegeven op jaarbasis. 6

7 Samenvatting productinformatie Uw kans om te beleggen Naam van het Fonds Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Beleggingsperiode 22/12/10 t/m 06/10/11 Is deze belegging geschikt voor mij? Dit Fonds is mogelijk geschikt voor u indien: U op zoek bent naar potentiële kapitaalsgroei, maar niet bereid bent om kapitaal te verliezen. Beleggingsbeheerder Vergoeding Beleggingsbeheer Vergoeding Kapitaalgarantie Toetredingsvergoeding Uitstapkosten Vergoedingen Administrateur Bewaarder Oprichtingskosten Beschikbare valuta Minimum belegging ISIN Codes Liquiditeit Nomura International plc 1.00% p.j. van de NIW 1.10% p.j. van de NIW Niet van toepassing Tot 0.5% van de NIW Tot 0.20% p.j. van de NIW Zal naar verwachting het bedrag van 100,000 niet overschrijden en wordt geamortiseerd over de Beleggingsperiode EUR EUR100 IE00B3LM4M54 Wekelijks U uw belegging wilt kunnen verzilveren door op wekelijkse basis te handelen tegen de Netto Intrinsieke Waarde (NIW) en bereid bent uw kapitaalgarantie op te geven indien u voor de Vervaldatum verkoopt. U geen inkomen uit uw kapitaal nodig hebt. U een middellange tot lange beleggingshorizon hebt. U een gespreide risico aan aandelen/obligaties/vastgoed en grondstoffen wilt U wilt beleggen op basis van een transparante, op regels gebaseerde strategie. Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor u indien: U bereid bent om kapitaal te verliezen in ruil voor mogelijk hoger rendement. U een inkomen uit uw kapitaal nodig hebt. U niet wenst te beleggen in de twee beleggingscategorieën binnen de dynamische allocatiemethode (oftewel de Index of de Kapitaalbeschermde Obligaties) of de beleggingscategorieën waarin de Index zelf belegt. Zijn er andere specifieke risicos of is er andere informatie waarvan ik op de hoogte moet zijn? Er kunnen verstoringen van de handel optreden die effect kunnen hebben op de waardering van en/of handel in de ETF s of indices die uiteindelijk deel uitmaken van de dynamische allocatiemethode. Aangezien de Index wordt uitgedrukt in Euro kunnen Indexcomponenten die in een andere valuta dan Euro worden gewaardeerd onderhevig zijn aan fluctuaties in de wisselkoers tussen deze valuta en Euro. Het Fonds kan door de Directeuren worden beëindigd wanneer zich bijzondere omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) wanneer de NIW van het Fonds tot onder de minimumomvang van het Fonds (EUR ) dealt. Nomura International plc treedt op als Beleggingsbeheerder en Distributeur van het Fonds en andere subfondsen van Enovara plc, en tevens als sponsor van de dynamische allocatiemethode en de Index. Het is een Britse naamloze vennootschap die onder toezicht staat van de Financial Services Authority, de Britse toezichthouder voor de financiële markten. Inschrijvingen voor aandelen in het Fonds zouden niet moeten worden gedaan zonder eerst de huidige Vereenvoudigde Prospectus te raadplegen die beschikbaar is via 7

8 Beperkingen en risicofactoren De waarde van een belegging in het Fonds en enig inkomen dat daaruit kan worden betaald, kunnen zowel stijgen als dalen, en daardoor bestaat de mogelijkheid dat, indien u uw belegging niet tot de Vervaldatum behoudt, u het bedrag dat u oorspronkelijk had belegd niet terugkrijgt. De Nomura Groep van bedrijven (Nomura) geeft u geen enkel advies met betrekking tot een belegging in het Fonds en treedt op geen enkele wijze op in de hoedanigheid van fiduciair. U dient derhalve uitsluitend te besluiten om een belegging in het Fonds te doen nadat u een zorgvuldige afweging hebt gemaakt, samen met uw juridisch, fiscaal, boekhoudkundig en/of financieel adviseur of andere adviseurs. Hieronder wordt een samenvatting gegeven van bepaalde risico s die van toepassing kunnen zijn op het Fonds; deze risico s kunnen tegelijk optreden, wat het effect ervan op de waarde van uw beleggingen in het Fonds kan vergroten. Meer informatie over deze risico s is te vinden in het prospectus, het vereenvoudigde prospectus en het supplement van het subfonds met betrekking tot het Fonds. Het prospectus, het vereenvoudigde prospectus en/of het supplement bij het subfonds zal/zullen een paragraaf met de titel Risicofactoren bevatten, waaraan u speciale aandacht dient te besteden en die u dient te begrijpen voordat u in het Fonds belegt. Wanneer u deze documentatie niet al in bezit hebt, kunt u een exemplaar aanvragen bij de distributeur waarbij u overweegt te beleggen in het Fonds, of bij Nomura International plc. Daarnaast kunnen er nog andere risico s en andere overwegingen zijn die hieronder niet worden genoemd en die u dient af te wegen voordat u in het Fonds belegt. Nomura is een groep die financiële diensten aanbiedt. In dat kader kunnen leden van de groep van tijd tot tijd investment banking- of andere diensten uitvoeren of een positie hebben of optreden als marktmaker voor of in verband met het Fonds of daaraan gerelateerde beleggingen. Bovendien kan Nomura materiële informatie hebben of verwerven die van invloed is op de waarde van een belegging in het Fonds en die Nomura niet aan u bekend kan maken om redenen van vertrouwelijkheid of om andere redenen. Al deze activiteiten kunnen een potentieel belangenconflict met de rol van Nomura met betrekking tot deze effecten veroorzaken of tot een dergelijk conflict leiden. Noch Enovara plc noch Nomura heeft namens u een onderzoek uitgevoerd naar de Index of zijn componenten (the Index componenten ) waaraan de belegging in het Fonds is gekoppeld, of zal een dergelijk onderzoek uitvoeren. U dient een gedetailleerd begrip van de Index en de Index componenten te hebben voordat u besluit een belegging in het Fonds te doen; om die reden kunt u besluiten zelf een onderzoek uit te voeren of uw adviseurs hiertoe opdracht te geven. Alle informatie die aan de beleggers wordt verstrekt in verband met een belegging in het Fonds is uitsluitend gebaseerd op publiekelijk beschikbare informatie met betrekking tot de Index en de Index componenten, en niet op bijvoorbeeld onderzoeken die Nomura voor zichzelf heeft uitgevoerd. De Index en de Index componenten kunnen worden gewijzigd tijdens het leven van het Fonds, bijvoorbeeld om te reageren op bepaalde maatregelen van bedrijven of op marktverstoringen. Als aandeelhouder van Enovara plc bent u verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen die u door welke jurisdictie, overheid of toezichthouder dan ook worden opgelegd in verband met de aandelen die u hebt verworven. Voordat u besluit te beleggen in het Fonds dient u daarom uw belastingsituatie vast te stellen en indien nodig overleg met uw belastingadviseur te plegen. Beperkingen op aanbiedingen en verkopen Het Fonds is een subfonds van Enovara plc, een in Ierland geregistreerd paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de ICBErichtlijn (UCITS) van de Europese Gemeenschappen (ICBE: instelling voor collectieve belegging in effecten) van Dit document wordt verstrekt op verzoek van de ontvanger, met als enig doel het beschrijven van de aard van een belegging in het in het document bedoelde Fonds. Dit document mag niet worden gekopieerd of aan enige andere persoon worden gegeven of getoond. Dit document wordt verstrekt als privé-informatie voor de ontvanger, waarbij uitdrukkelijk wordt begrepen, hetgeen hierbij door de ontvanger wordt erkend, dat het geen aanbod of verzoek om in het Fonds te beleggen of een middel waarmee een dergelijke belegging kan worden aangeboden of verkocht betreft. Het is de verantwoordelijkheid van eenieder die dit document leest om zich ervan te vergewissen dat de wet van alle relevante landen volledig wordt nageleefd, met inbegrip van het verkrijgen van toestemming van de overheid of enige andere instantie, indien vereist, en het voldoen aan enige andere formaliteit waaraan in het desbetreffende land moet worden voldaan. De in dit document beschreven voorwaarden zijn indicatief. De volledige voorwaarden die van toepassing zijn op het Fonds zijn opgenomen in het prospectus, het vereenvoudigde prospectus en het supplement voor het subfonds met betrekking tot het Fonds, die kosteloos verkrijgbaar zijn op het onderstaande adres. Dit document is afgegeven in het Verenigd Koninkrijk door Nomura International plc (1 St. Martin s-le-grand, Londen, EC1A 4NP), dat is gecertificeerd en wordt gereguleerd door de Financial Services Authority, de Britse toezichthouder voor de financiële markten. Dit document mag uitsluitend worden verspreid met inachtneming van alle van toepassing zijnde wetten en regels en op een wijze die geen enkele verplichting oplegt in verband met de goedkeuring, registratie of andere handelingen met betrekking tot Nomura en/of haar filialen. Standard & Poor s en S&P zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor s Financial Services LLC. De Index waaraan het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) is gekoppeld, wordt berekend door S&P Custom Indices en hun gerelateerde gestileerde merk(en) zijn dienstmerken van Standard & Poor s Financial Services LLC en zijn in licentie gegeven voor gebruik door Nomura International plc. De Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) wordt niet berekend, gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Standard & Poor's Financial Services LLC ( S&P ), haar filialen of licentiegevers van derden. Nog S&P, haar filialen, nog licentiegevers van derden vertegenwoordigen of garanderen, uitdrukkelijk of impliciet, aan de eigenaren van het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) of enig ander met betrekking tot de raadzaamheid van investeren in effecten in het algemeen of in het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) in het bijzonder of de bekwaamheid van de Nomura EUR Balanced Index (de Index) waaraan het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) uiteindelijk is gekoppeld om algemene marktprestaties te volgen. De enige relatie tussen S&P, haar licentiegevers van derden en Nomura International plc is dat zij de indices, bepaalde handelsmerken, servicemerken en handelsnamen van S&P en/of haar licentiegevers van derden keuren alsmede het leveren van de berekening en onderhoudservices gerelateerd aan de Index. Nog S&P, haar filialen, nog licentiegevers van derden zijn verantwoordelijk voor of hebben deelgenomen in het bepalen van de prijzen en het bedrag van het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) of de timing van uitgifte of verkoop van het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) of in de vaststelling of berekening van de vergelijking volgens welke het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) in liquide middelen zal worden omgezet. S&P heeft geen verplichting of verantwoordelijkheid betreffende de administratie, marketing of handel van het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR). Nog S&P, haar filialen, nog licentiegevers van derden garanderen de adequaatheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid van de Index of enige hierin opgenomen data of van enige communicatie, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, mondelinge of schriftelijke communicatie (waaronder elektronische communicatie) hierover. S&P, haar filialen en licentiegevers van derden zijn geen partij in geval van enige schade of aansprakelijkheid voor enige fouten, nalatigheid of vertraging hierin. S&P geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties en ontkent uitdrukkelijk alle garantie voor verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig doel of gebruik met betrekking tot haar handelsmerken, de Index of enige hierin opgenomen data. Zonder enige afbreuk te doen aan het voorgaande zullen S&P, haar filialen en licentiegevers van derden in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, speciale of incidentele schade, gevolgschade of boetes waaronder, maar niet gelimiteerd tot winstverlies, verlies bij handel, verloren tijd of goodwill, zelfs wanneer zij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van zulke schade, hetzij door contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins. Nomura De Nomura-groep is een leidende aanbieder van financiële diensten en een vooraanstaande investeringsbank die wereldwijd opereert vanuit haar basis in Azië. Nomura biedt een breed scala aan innovatieve oplossingen aan die met behulp van een internationaal netwerk in meer dan dertig landen worden toegesneden op de specifieke wensen van de klant (individuele klanten, institutionele beleggers, ondernemingen en overheden). Met haar zetel in Tokio en regionale hoofdkantoren in Hong Kong, Londen en New York heeft Nomura wereldwijd circa werknemers in dienst. Door haar unieke kennis van Azië kan Nomura een verschil maken voor klanten. De volgende vijf divisies van Nomura zijn hiervoor verantwoordelijk: Retail, global markets, investment banking, merchant banking en asset management. Voor meer informatie over Nomura, zie De informatie in dit document is gebaseerd op externe bronnen die Nomura betrouwbaar acht maar wij garanderen niet dat de informatie accuraat of volledig is en wij hebben de informatie niet afzonderlijk gecontroleerd. Wanneer informatie in dit document door een derde partij is verstrekt, aanvaardt Nomura uitsluitend de verantwoordelijkheid voor een correcte weergave en/of samenvatting van deze door de relevante derde partij aan Nomura verstrekte informatie, maar Nomura aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, verstrekt geen enkele garantie en staat op geen enkele wijze in voor de accuratesse of volledigheid van deze informatie en heeft deze informatie niet afzonderlijk gecontroleerd. Nomura is niet uw aangewezen beleggingsadviseur en de informatie in deze brochure wordt derhalve verstrekt op basis van de veronderstelling dat u over voldoende kennis en ervaring beschikt om zelf de merites en risico s ervan in te schatten en in staat bent uw eigen objectieve analyse van de belegging te maken en te bepalen of deze voldoet aan uw wensen. Deze brochure vormt geen persoonlijke aanbeveling als omschreven door de FSA en houdt geen rekening met de specifieke doelstellingen, de financiële situatie en de behoeften van individuele beleggers. Nomura en/of aan Nomura gerelateerde personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de inhoud daarvan. 8 Nomura International plc 1 St. Martin s-le-grand London EC1A 4NP Verenigd Koninkrijk T: +44 (0) F: +44 (0)

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s)

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) ETPedia De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) 2 ETPedia ETF Securities vindt dat beleggers de risico's die aan hun beleggingen zijn verbonden, altijd moeten begrijpen en zich er ten

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een ETF? 3 2. Kenmerken 4 3. Voordelen 7 4. Welk rendement kan een tracker

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie