Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)"

Transcriptie

1 Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde aandelen, grondstoffen, vastgoed en geldmarkten. Een dynamische strategie op basis van regels Wekelijkse liquiditeit Conform UCITS III Het fonds kent een kapitaalgarantie uitsluitend op de Vervaldatum. Beleggers krijgen gegarandeerd ten minste het bedrag terug dat zij tijdens de Beleggingsperiodeinleggen, mits zij hun investering aanhouden tot de Vervaldatum van het fonds. Beleggers dienen ervoor te zorgen dat ze het Prospectus, het Vereenvoudigde Prospectus en het Supplement met betrekking tot het Fonds goed hebben gelezen en begrepen voordat ze een beleggingsbesluit nemen. 1

2 Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Nomura International plc (Nomura International) dient met trots als Investment Manager van een innovatief en uniek aanbod, het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) (het Fonds). Het Fonds heeft een geraffineerde, op regels gebaseerde aanpak die zorgt voor een dynamische verdeling tussen de Nomura Euro Balanced Index (de Index), een herwegende multi-asset index, en Kapitaalbeschermde Obligaties (zie pag. 4) als antwoord op negatieve marktbewegingen. Voor een volledige uitleg van deze dynamische verdeling worden beleggers verwezen naar de uitgebreide beschrijving beschikbaar op De Index, berekent door Standard & Poors TM, wordt regelmatig herwogen en geeft een gediversifieerde, wereldwijde exposure naar zes grote beleggingscategorieën en geldmarkten. De regelmatige herweging van de beleggingscategorieën in de Index is ontworpen om de prestatie te maximaliseren in lijn met de markt trends. De op regels gebaseerde dynamische allocatiemethode verhoogt de allocatie van de aandelen van het Fonds in de Index wanneer de Index prestatie stijgt en in de Kapitaalbeschermde Obligaties wanneer deze daalt. Daarnaast geeft het feit dat het Fonds wordt gegarandeerd door Nomura Bank International plc potentiele beleggers extra zekerheid. Namelijk dat beleggers minimaal hun inleg terugkrijgen aan het einde van de looptijd van het fonds, ongeacht de performance van de dynamische allocatiemethode. Het Fonds is een unieke en betaalbare oplossing voor beleggers die een middellange tot lange termijn belegging zoeken met de kans op groei uit gediversifieerde beleggingen naast de zekerheid van een kapitaalgarantie. Het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund is een open-ended sub-fund van Enovara plc (zoals verder beschreven op pag.8) dat voldoet aan de UCITS III richtlijn en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (de AFM). Het Fonds is ontwikkeld om een wekelijkse liquiditeit aan te bieden. Belangrijke kenmerken van het Fonds: Kapitaalgarantie op de Vervaldatum: een onafhankelijke garantie van Nomura Bank International plc (S&P, A-) zorgt ervoor dat de netto intrinsieke waarde per aandeel van het Fonds (de NIW) op 08 juni 2021 (de Vervaldatum) ten minste gelijk is aan de hoogste NIW bereikt tijdens de Beleggingsperiode in de eerste 10 maanden (zoals toegelicht op pag.5). De kapitaalgarantie geldt alleen voor beleggers die hun investering aanhouden tot de Vervaldatum. Actieve maandelijkse herweging: zorgt ervoor dat het Fonds de weging in de Index en de Kapitaalbeschermde Obligaties kan herbalanceren in het kader van de kapitaalbescherming. Een gespreide mix van beleggingen: verdeelt de weging over de Index en de Kapitaalbeschermde Obligaties en zorgt ervoor dat beleggers minder worden blootgesteld aan fluctuaties van afzonderlijke markten. Wereldwijde spreiding: door de weging in de Index, die geografisch gespreid belegd in markten waaronder het Verenigd Koninkrijk, Europa, de Verenigde Staten en Japan, wordt ervoor gezorgd dat het Fonds niet afhankelijk is van de omstandigheden in één bepaalde regio. Bescherming door middel van investeren in de geldmarkt: door de weging in de Index kan het Fonds in een volatiele markt geheel of gedeeltelijk beleggen in de geldmarkt totdat de marktomstandigheden verbeteren. Lage kostenratio: in vergelijking met het gemiddelde actief beheerde gebalanceerde (mix) fonds dat in Nederland wordt aangeboden. Het Fonds bereikt deze kostenefficiëntie door voornamelijk te beleggen in indices en fondsen die op een effectenbeurs verhandeld worden (een ETF). Kapitaabeschermde Obligatie Euro markt rentetarieven Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Financieel product gekoppeld aan de dynamische allocatiemethode Nomura International plc dynamische allocatiemethode Geldmarkten Aandelen uit ontwikkelde markten Aandelen uit opkomende markten Grondstoffen Vastgoed Bedrijfsobligaties Staatsobligaties Garantie Nomura Euro Balanced Index (Index) Nomura Bank International plc 2

3 Een gediversifieerd investeringsuniversum Een van de manieren om potentiële toekomstige rendementen te optimaliseren en niet afhankelijk te zijn van een beperkt aantal beleggingen is het spreiden van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën. De Index is gebaseerd op een multi-asset strategie die een selectie maakt uit zes beleggingscategorieën. De allocatie naar de verschillende beleggingscategorieën komt tot stand door een transparante en gereguleerde methode op basis van de Sharpe ratio (zoals op deze pagina gedefinieerd). Het meest aantrekkelijke risico/rendementprofiel is bepalend voor het gewicht en de maandelijkse herweging tussen de verschillende beleggingscategorieën. De Index biedt exposure naar zes beleggingscategorieën: Aandelen uit ontwikkelde markten Vastgoed Aandelen uit opkomende markten Bedrijfsobligaties Grondstoffen Staatsobligaties Bovendien, zal de Index een zekere mate van bescherming tegen een eventuele negatieve marktbeweging bieden, door niet-toegewezen kapitaal onder te brengen in de geldmarkt. Het universum van mogelijke beleggingen bestaat uit: benchmarkindices die over het algemeen worden beschouwd als goede vertegenwoordigers van de desbetreffende markten in hun specifieke vermogensklasse of ETF s die de prestaties van een dergelijke representatieve index proberen te volgen. Elk van de opgenomen beleggingen is een totaalrendement, wat inhoudt dat de inkomsten en eventuele dividenden worden herbelegd. Om er voor te zorgen dat the Index nooit te geconcentreerd is in een bepaalde beleggingscategorie, zijn er grenzen gesteld aan de blootstelling die de Index naar elke afzonderlijke beleggingscategorie kan hebben. Deze worden in de onderstaande tabel nader gespecificeerd. Zo kan dus bijvoorbeeld de blootstelling aan grondstoffen binnen de Index nooit meer dan 30% bedragen. De Indexcomponenten en beleggingslimieten Beleggingscategorie Benchmarkindex of ETF Grens Geldmarkten Dagelijkse toename van cash volgens 1-weeks Euribortarief Aandelen uit Maandelijks opnieuw samengesteld mandje 30% ontwikkelde markten met gelijke weging van: S&P 500 Total Return Index 1 DJ Eurostoxx 50 Return Index TOPIX Total Return Index 1 Aandelen uit opkomende ishares MSCI Emerging Markets ETF 2 30% markten Grondstoffen S&P GSCI Total Return Index 1 30% Vastgoed FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe 30% Total Return Index Bedrijfsobligaties ishares Corporate Bond ETF 2 20% Staatsobligaties db x-trackers II iboxx Sovereigns 20% Eurozone Total Return Index ETF Index Methode De index methode bestaat uit de volgende stappen: 1. Op de eerste werkdag van de maand wordt de Sharperatio voor iedere beleggingscategorie op basis van het rendement van de voorgaande zes maanden berekend. De Sharpe-ratio is een veelgebruikte maatstaf voor rendement, gecorrigeerd voor risico. Een belegging met een hogere Sharpe-ratio zal naar verwachting meer rendement opleveren voor een bepaald risico (gedefinieerd door volatiliteit 3 ) dan een belegging met een lagere Sharpe-ratio. De Sharpe-ratio wordt als volgt berekend: Sharpe ratio = Rendement Rente Volatiliteit 2. Zodra de Sharpe-ratio is bepaald, zal de Index op basis van een genormaliseerde weging de exposure naar elke beleggingscategorie toewijzen. Hiermee krijgen de beleggingscategorieën met de hoogste Sharpe-ratio het hoogste gewicht toegewezen (tot hun limiet). De doelstelling van de Sharpe-ratio-methode is om het voor de Index meest aantrekkelijke risico/rendementprofiel te bepalen en zodoende te selecteren. NB: Wanneer er voor een beleggingscategorie een negatieve Sharpe-ratio berekend wordt, zal die specifieke beleggingscategorie niet in de Index worden opgenomen voor die maand. Daar bovenop zal niet-toegewezen kapitaal in de geldmarkt worden geïnvesteerd. 3. De herweging vindt plaats op of rond de derde werkdag van elke maand. De Index is van start gegaan op 8 april Standard and Poor s (S&P) is benoemd tot de Berekeningsagent van de Index. Dit houdt in dat S&P op onafhankelijke wijze de Indexgegevens en weging op maandelijkse basis berekent en verifieert. S&P is ook verantwoordelijk voor het uitgeven van het dagelijks niveau van de Index. 1 Totaal rendementen zijn dagelijks geconverteerd naar EUR op basis van 4pm London tijd Reuters tarieven. 2 Alle dividenden zijn geherinvesteerd op de herbalancerings data. 3 Volatiliteid is berekend op basis van de dagelijkse LOG rendementen over de laatste 125 werkdagen, weergegeven op jaarbasis. 3

4 De dynamische allocatiemethode Het Fonds is blootgesteld aan een dynamische allocatiemethode: Hoe gaat dat in zijn werk? De dynamische allocatiemethode verdeelt tussen twee groepen beleggingen: (i) de Index Units, wiens waarde is gebaseerd op de prestaties van de Index; en (ii) 100 hypothetische obligaties die elk EUR1 uitkeren op 3 juni 2021 (elk een Kapitaalbeschermde Obligatie) en wiens waarde zal worden berekend aan de hand van Euro markt rentetarieven. De Index biedt het Fonds de mogelijkheid om winst te maken, terwijl de Kapitaalbeschermde Obligaties de zekerheid van de kapitaalwinst op Vervaldatum bieden. De toegepaste dynamische allocatiemethode herweegt wekelijks tussen deze groepen beleggingen zodat het Fonds in de Index belegt wanneer dat gunstig is en in de Kapitaalbeschermde Obligaties belegt wanneer dat nodig is. Voor de volledige uitleg van de dynamische allocatiemethode worden beleggers verwezen naar het Supplement en/of de volledige beschrijving beschikbaar op Hoe krijgt het Fonds toegang tot de dynamische allocatiemethode? Om toegang te krijgen tot de dynamische allocatiemethode zal het Fonds al uw inschrijvingen beleggen in een financieel product wat is gekoppeld aan deze methode. Deze belegging zal om en nabij 13 oktober 2011 plaatsvinden. Van wie koopt het Fonds het financiële product? Het financiële product is een total return swap die door het Fonds wordt gekocht van Nomura International, een dochteronderneming van Nomura Holdings, de investeringsbank met haar hoofdzetel in Azië. Nomura International is een naamloze vennootschap met statutair aandelenkapitaal in het Verenigd Koninkrijk en gereguleerd door de UK Financial Services Authority. Moet ik mij zorgen maken over kredietrisico bij Nomura International? Het Fonds heeft een zeer klein kredietrisico bij Nomura International, omdat de total return swap, die het Fonds van haar koopt, onderworpen is aan strenge kredietrisico regels onder het UCITS III regiem. Daardoor zal Nomura International dagelijks al zijn verplichtingen aan het Fonds volledig indekken met uitsluitend volgens UCITS III geschikte activa. Deze zekerheid wordt echter alleen aan het einde van elke dag aan het Fonds verpand waardoor een kredietrisico gedurende de dag kan ontstaan. Hypothetische marktscenario s Hoeveel weging in de Index kan de dynamische allocatiemethode me bieden? Zoals weergegeven in onderstaande grafiek, zal, bij langdurige positieve prestatie van de Index, de dynamische allocatiemethode streven naar de maximaal mogelijke participatie in dit potentiële rendement van de Index (onderworpen aan een limiet van ). Hierdoor hebben de beleggers de kans volledig te profiteren van de groei van de Index. Index niveau/fonds NIW Hypothetisch Voorbeeld % 150% % % 110% % Jaar Index niveau Dynamische allocatiemethode prestatie Wat gebeurt er wanneer de prestatie van de Index geen tendens naar boven vertoont? In markten die geen tendens naar boven of beneden vertonen zal de dynamische allocatiemethode meer in evenwicht zijn met een weging in de Index lager dan. In plaats daarvan is de methode zich al aan het voorbereiden op een neergaande trend in de Index door wat Index Units te verkopen en met de uitkering daarvan wat Kapitaalbeschermde Obligaties aan te kopen. De methode voorziet in deze evenwichtige portefeuilleweging om bescherming te bieden tegen plotselinge negatieve rendementen, maar kan omgekeerd ook resulteren in het opgeven van wat rendement volgend op een sterk korte termijn herstel van de Index.. Index niveau/fonds NIW Hypothetisch Voorbeeld % 75% 65% 60% 20 55% 50% 50% Jaar Index niveau Dynamische allocatiemethode prestatie 160% 1 120% 50% 20% Hoe zorgt de dynamische allocatiemethode uiteindelijk voor kapitaalbescherming? Wanneer de Index langdurig een negatieve prestatie kent, zal de dynamische allocatiemethode systematisch de weging in de Index verlagen (door Index units te verkopen), terwijl de weging in de Kapitaalbeschermde Obligaties daarmee wordt verhoogd. Hoewel de waarde van de Index op het einde lager zal zijn dan bij het begin, zal de methode de weging in de Kapitaalbeschermde Obligaties progressief hebben doen toenemen, hetgeen de kapitaalbescherming aan het einde zal bewerkstellingen. NB: Als de weging van de dynamische allocatiemethode in de Kapitaalbeschermde Obligaties maximaal is, kan het daarna geen weging meer aanhouden in de Index. Hypothetisch Voorbeeld Index niveau/fonds NIW % % % 60% 20 50% 45% 35% 35% 20% 20% 0 0% Jaar Index niveau Dynamische allocatiemethode prestatie 4

5 Wat is de Beleggingsperiode? De Beleggingsperiode is de beginperiode wanneer het Fonds nog niet aan de dynamische allocatiemethode is blootgesteld en het is de enige periode dat beleggers kunnen inschrijven op het Fonds. Deze periode is begonnen op 22 december 2010 en eindigt op 6 oktober 2011, zoals hieronder afgebeeld. Beleggingsperiode (22 december oktober 2011) Dynamische allocatiemethode periode (13 oktober juni 2021) Wekelijkse mogelijkheid om te beleggen tijdens deze periode Gegarandeerde NIW 06 oktober 2011 Hypothetische Fonds NIW Terugkeer van Gegarandeerd NIW (minimaal) dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt 22 december Belegging van het Gegarandeerde NIW in een dynamische allocatiemethode van ca. 10 jaar Het Gegarandeerde NIW can niet lager zijn dan oktober 2011 Dynamische allocatiemethode begin datum 03 juni 2021 Dynamische allocatiemethode eind datum Vervaldatum 08 juni 2021 Waarin belegt het Fonds tijdens de Beleggingsperiode? Tijdens de Beleggingsperiode zal het Fonds niet zijn onderworpen aan de dynamische allocatiemethode. In plaats daarvan zal het tijdens deze periode alleen beleggen in geldmarkten of andere vastrentende instrumenten. Het Fonds kan ook liquiditeiten aanhouden. Bepaalde kosten van het Fonds zullen worden vergoed door de inkomsten verkregen tijdens de Beleggingsperiode (zie voor nadere uitleg pag.6) Wat betekent de Garantie? De Garantie zorgt ervoor dat de NIW van het Fonds op de Vervaldatum gelijk zal zijn aan de hoogst bereikte NIW tijdens de Beleggingsperiode (de Gegarandeerde NIW). De Gegarandeerde NIW kan per definitie niet lager zijn dan 100 euro. Wanneer geldt de Garantie? De Garantie geldt alleen voor beleggers die hun belegging houden tot de Vervaldatum. Deze beleggers krijgen minimaal terug van hun oorspronkelijke investering tijdens de Beleggingsperiode. Hoe weet ik zeker dat ik mijn geld terug krijg? Het Fonds heeft een uitdrukkelijke garantie van Nomura Bank International plc (de Garant) die de Gegarandeerde NIW op de Vervaldatum waarborgt. Wanneer u uw belegging tot de Vervaldatum aanhoudt, zorgt de Garantie ervoor dat u minimaal uw oorspronkelijke belegging terugkrijgt. Wat kunt u me vertellen over de Garant? De Garant is een dochtermaatschappij van Nomura Holdings, plc. De Garant is een erkend en gereguleerd door de UK Financial Services Authority (en heeft een A- credit rating van Standard and Poors). Geldt de Garantie wanneer ik voor de Vervaldatum van het Fonds mijn belegging verkoop? Nee, de Garantie geld niet voor aflossingen van uw belegging voor de Vervaldatum. Wat krijg ik dan als ik mijn belegging verkoop voor de Vervaldatum? Wanneer u uw belegging voor de Vervaldatum verkoopt ontvangt u de NIW van het Fonds op de verkoopdatum min de Uitstapkosten (zoals op de volgende pagina gedefinieerd). Kunt u samenvatten wanneer de Garantie geldt? Zoals u in de onderstaande tabel kunt zien geldt de Garantie alleen voor verkopen op de Vervaldatum. Aflossing* Tijdens de Beleggingsperiode Na de Beleggingsperiode Vervaldatum Garantie? Nee Nee Ja * De Beleggingsperiode is begonnen op 22 december 2010 en eindigt op 6 oktober

6 Wat is de historische prestatie van het Fonds? Het Fonds is officieel gelanceerd op 22 december Daardoor heeft het geen historische notering. Echter de hypothetische historische prestaties van het Fonds vergeleken met het Euro totaal rendement van traditionele beleggingscategorieën zoals wereldwijde obligaties (JPMorgan Govt Bond Index) en wereldwijde aandelen (MSCI World Index) evenals alternatieve beleggingen (HFRX Index) van de laatste 10 jaar zijn gunstig. Hypothetische prestatievergelijking (nov 2000 nov 2010) 3 Nomura Balanced JPMorgan MSCI HFRX Index Govt Bond World Index Guaranteed Fund Index Index 10 year return 4 5.2% 2.8% -3.4% -1.1% Fonds NIW/ Index niveaus % % nov 00 nov 02 nov 04 nov 06 nov 08 nov 10 60% 20% Volatility 5 7.8% 6.7% 19.0% 10.3% Nomura Euro Balanced Index Fonds NIW Kapitaalbeschermde Obligatie Hoe schrijf ik in het Fonds in? Inschrijven kan alleen tijdens de Beleggingsperiode. Elke poging tot inschrijven na de Beleggingsperiode wordt afgewezen. Inschrijvingen kunnen rechtstreeks worden gericht aan State Street Fund Services (Ireland) Limited (de Administrateur) door het invullen van het Initiële Inschrijfformulier (beschikbaar via of rechtstreeks bij de Administrateur via ). Instructies worden verder uitgelegd in het inschrijvingsformulier of via uw onafhankelijke adviseur/plaatselijke distributeur/plaatselijke bank of fondsenplatform. Hoe vaak kan ik inschrijven op aandelen van het Fonds? Er kan een maal per week worden ingeschreven op aandelen van het Fonds, alleen tijdens de Beleggingsperiode, doorgaans op donderdag (de Handelsdag). Een volledige lijst van verwachte Handelsdagen is beschikbaar via Hoe vaak kan ik aandelen van het Fonds verkopen? Aandelen kunnen wekelijks verkocht worden op elke Handelsdag gedurende de looptijd van het Fonds (inclusief in de Beleggingsperiode). Betaal ik inschrijfkosten als ik aandelen in het Fonds koop? Nee, er worden geen kosten berekend voor aankoop van aandelen in het Fonds. Betaal ik kosten als ik mijn aandelen verkoop? Ja, er wordt 0.50% van de NIW waarop u verkoopt in rekening gebracht (de Uitstapkosten). Deze kosten worden echter niet in rekening gebracht wanneer u uw belegging tot de Vervaldatum van het Fonds aanhoudt. Wanneer wordt de NIW van het Fonds gepubliceerd? De NIW zal eens per week worden gepubliceerd, een werkdag na de wekelijkse Handelsdag. Wat zijn de kosten van het Fonds? Na de Beleggingsperiode kent het Fonds 1,00% p.j. van de NIW beheerkosten welke aan Nomura International worden betaald als zijnde de Beleggingsbeheerder van het Fonds. Daarnaast wordt er 1,10% p.j. van de NIW aan hen betaald voor de dynamische allocatiemethode en de kapitaalbeschermingsfaciliteit. Zijn er nog andere kosten in het Fonds? Na de Beleggingsperiode zijn de enige andere kosten in het Fonds 0,20% p.j. van de NIW voor de Administrateur. Betaal ik geen kosten tijdens de Beleggingsperiode? Jawel, tijdens de Beleggingsperiode zullen er bepaalde kosten worden gemaakt door het Fonds waaronder (maar niet uitsluitend) Oprichtingskosten, Administratiekosten en juridische kosten. Maar het Fonds zal er ook naar streven tijdens deze periode rendement te behalen op uw investering door te beleggen in de geldmarkten. Enig extra rendement behaald tijdens de Beleggingsperiode, hoger dan de kosten, zal worden behouden in het Fonds. Echter, indien de kosten hoger zijn dan het behaalde rendement, zal de Beleggingsbeheerder het tekort bijleggen zonder dat het Fonds hieraan meebetaald. 3 Bron: Bloomberg, november Alle genoemde prestaties beslaan alle herinvesteringen van dividenden of inkomsten (oftewel totaal rendement ), zijn in Euro s en zijn op 100 gezet op 2 november Het Fonds is gevestigd op 22 december 2010 en bovenstaande grafiek geeft aldus de hypothetische (netto) performance van het Fonds weer verkregen door berekening van de performance van het Fonds gedurende een periode waarin het Fonds nog niet bestond. Dit betekent dat de bovenstaande rendementen niet een gerealiseerd resultaat weergeven. De rendementen zijn berekend door Nomura International en zijn niet geverifieerd door een externe bron. Deze prestaties moeten op geen enkele wijze worden opgevat als een prognose van toekomstige rendementen. 4 Getoonde rendementen zijn samengestelde rendementen weergegeven op jaarbasis over een periode van 10 jaar (2 november 2000 until 4 november 2010). 5 Volatiliteid is berekend op basis van de wekelijkse LOG rendementen over 10 jaar (2 november 2000 tot 4 november 2010) weergegeven op jaarbasis, en over 7.5 jaar (10 april 2003 tot 4 november 2010) voor HFRX Index, weergegeven op jaarbasis. 6

7 Samenvatting productinformatie Uw kans om te beleggen Naam van het Fonds Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Beleggingsperiode 22/12/10 t/m 06/10/11 Is deze belegging geschikt voor mij? Dit Fonds is mogelijk geschikt voor u indien: U op zoek bent naar potentiële kapitaalsgroei, maar niet bereid bent om kapitaal te verliezen. Beleggingsbeheerder Vergoeding Beleggingsbeheer Vergoeding Kapitaalgarantie Toetredingsvergoeding Uitstapkosten Vergoedingen Administrateur Bewaarder Oprichtingskosten Beschikbare valuta Minimum belegging ISIN Codes Liquiditeit Nomura International plc 1.00% p.j. van de NIW 1.10% p.j. van de NIW Niet van toepassing Tot 0.5% van de NIW Tot 0.20% p.j. van de NIW Zal naar verwachting het bedrag van 100,000 niet overschrijden en wordt geamortiseerd over de Beleggingsperiode EUR EUR100 IE00B3LM4M54 Wekelijks U uw belegging wilt kunnen verzilveren door op wekelijkse basis te handelen tegen de Netto Intrinsieke Waarde (NIW) en bereid bent uw kapitaalgarantie op te geven indien u voor de Vervaldatum verkoopt. U geen inkomen uit uw kapitaal nodig hebt. U een middellange tot lange beleggingshorizon hebt. U een gespreide risico aan aandelen/obligaties/vastgoed en grondstoffen wilt U wilt beleggen op basis van een transparante, op regels gebaseerde strategie. Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor u indien: U bereid bent om kapitaal te verliezen in ruil voor mogelijk hoger rendement. U een inkomen uit uw kapitaal nodig hebt. U niet wenst te beleggen in de twee beleggingscategorieën binnen de dynamische allocatiemethode (oftewel de Index of de Kapitaalbeschermde Obligaties) of de beleggingscategorieën waarin de Index zelf belegt. Zijn er andere specifieke risicos of is er andere informatie waarvan ik op de hoogte moet zijn? Er kunnen verstoringen van de handel optreden die effect kunnen hebben op de waardering van en/of handel in de ETF s of indices die uiteindelijk deel uitmaken van de dynamische allocatiemethode. Aangezien de Index wordt uitgedrukt in Euro kunnen Indexcomponenten die in een andere valuta dan Euro worden gewaardeerd onderhevig zijn aan fluctuaties in de wisselkoers tussen deze valuta en Euro. Het Fonds kan door de Directeuren worden beëindigd wanneer zich bijzondere omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) wanneer de NIW van het Fonds tot onder de minimumomvang van het Fonds (EUR ) dealt. Nomura International plc treedt op als Beleggingsbeheerder en Distributeur van het Fonds en andere subfondsen van Enovara plc, en tevens als sponsor van de dynamische allocatiemethode en de Index. Het is een Britse naamloze vennootschap die onder toezicht staat van de Financial Services Authority, de Britse toezichthouder voor de financiële markten. Inschrijvingen voor aandelen in het Fonds zouden niet moeten worden gedaan zonder eerst de huidige Vereenvoudigde Prospectus te raadplegen die beschikbaar is via 7

8 Beperkingen en risicofactoren De waarde van een belegging in het Fonds en enig inkomen dat daaruit kan worden betaald, kunnen zowel stijgen als dalen, en daardoor bestaat de mogelijkheid dat, indien u uw belegging niet tot de Vervaldatum behoudt, u het bedrag dat u oorspronkelijk had belegd niet terugkrijgt. De Nomura Groep van bedrijven (Nomura) geeft u geen enkel advies met betrekking tot een belegging in het Fonds en treedt op geen enkele wijze op in de hoedanigheid van fiduciair. U dient derhalve uitsluitend te besluiten om een belegging in het Fonds te doen nadat u een zorgvuldige afweging hebt gemaakt, samen met uw juridisch, fiscaal, boekhoudkundig en/of financieel adviseur of andere adviseurs. Hieronder wordt een samenvatting gegeven van bepaalde risico s die van toepassing kunnen zijn op het Fonds; deze risico s kunnen tegelijk optreden, wat het effect ervan op de waarde van uw beleggingen in het Fonds kan vergroten. Meer informatie over deze risico s is te vinden in het prospectus, het vereenvoudigde prospectus en het supplement van het subfonds met betrekking tot het Fonds. Het prospectus, het vereenvoudigde prospectus en/of het supplement bij het subfonds zal/zullen een paragraaf met de titel Risicofactoren bevatten, waaraan u speciale aandacht dient te besteden en die u dient te begrijpen voordat u in het Fonds belegt. Wanneer u deze documentatie niet al in bezit hebt, kunt u een exemplaar aanvragen bij de distributeur waarbij u overweegt te beleggen in het Fonds, of bij Nomura International plc. Daarnaast kunnen er nog andere risico s en andere overwegingen zijn die hieronder niet worden genoemd en die u dient af te wegen voordat u in het Fonds belegt. Nomura is een groep die financiële diensten aanbiedt. In dat kader kunnen leden van de groep van tijd tot tijd investment banking- of andere diensten uitvoeren of een positie hebben of optreden als marktmaker voor of in verband met het Fonds of daaraan gerelateerde beleggingen. Bovendien kan Nomura materiële informatie hebben of verwerven die van invloed is op de waarde van een belegging in het Fonds en die Nomura niet aan u bekend kan maken om redenen van vertrouwelijkheid of om andere redenen. Al deze activiteiten kunnen een potentieel belangenconflict met de rol van Nomura met betrekking tot deze effecten veroorzaken of tot een dergelijk conflict leiden. Noch Enovara plc noch Nomura heeft namens u een onderzoek uitgevoerd naar de Index of zijn componenten (the Index componenten ) waaraan de belegging in het Fonds is gekoppeld, of zal een dergelijk onderzoek uitvoeren. U dient een gedetailleerd begrip van de Index en de Index componenten te hebben voordat u besluit een belegging in het Fonds te doen; om die reden kunt u besluiten zelf een onderzoek uit te voeren of uw adviseurs hiertoe opdracht te geven. Alle informatie die aan de beleggers wordt verstrekt in verband met een belegging in het Fonds is uitsluitend gebaseerd op publiekelijk beschikbare informatie met betrekking tot de Index en de Index componenten, en niet op bijvoorbeeld onderzoeken die Nomura voor zichzelf heeft uitgevoerd. De Index en de Index componenten kunnen worden gewijzigd tijdens het leven van het Fonds, bijvoorbeeld om te reageren op bepaalde maatregelen van bedrijven of op marktverstoringen. Als aandeelhouder van Enovara plc bent u verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen die u door welke jurisdictie, overheid of toezichthouder dan ook worden opgelegd in verband met de aandelen die u hebt verworven. Voordat u besluit te beleggen in het Fonds dient u daarom uw belastingsituatie vast te stellen en indien nodig overleg met uw belastingadviseur te plegen. Beperkingen op aanbiedingen en verkopen Het Fonds is een subfonds van Enovara plc, een in Ierland geregistreerd paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de ICBErichtlijn (UCITS) van de Europese Gemeenschappen (ICBE: instelling voor collectieve belegging in effecten) van Dit document wordt verstrekt op verzoek van de ontvanger, met als enig doel het beschrijven van de aard van een belegging in het in het document bedoelde Fonds. Dit document mag niet worden gekopieerd of aan enige andere persoon worden gegeven of getoond. Dit document wordt verstrekt als privé-informatie voor de ontvanger, waarbij uitdrukkelijk wordt begrepen, hetgeen hierbij door de ontvanger wordt erkend, dat het geen aanbod of verzoek om in het Fonds te beleggen of een middel waarmee een dergelijke belegging kan worden aangeboden of verkocht betreft. Het is de verantwoordelijkheid van eenieder die dit document leest om zich ervan te vergewissen dat de wet van alle relevante landen volledig wordt nageleefd, met inbegrip van het verkrijgen van toestemming van de overheid of enige andere instantie, indien vereist, en het voldoen aan enige andere formaliteit waaraan in het desbetreffende land moet worden voldaan. De in dit document beschreven voorwaarden zijn indicatief. De volledige voorwaarden die van toepassing zijn op het Fonds zijn opgenomen in het prospectus, het vereenvoudigde prospectus en het supplement voor het subfonds met betrekking tot het Fonds, die kosteloos verkrijgbaar zijn op het onderstaande adres. Dit document is afgegeven in het Verenigd Koninkrijk door Nomura International plc (1 St. Martin s-le-grand, Londen, EC1A 4NP), dat is gecertificeerd en wordt gereguleerd door de Financial Services Authority, de Britse toezichthouder voor de financiële markten. Dit document mag uitsluitend worden verspreid met inachtneming van alle van toepassing zijnde wetten en regels en op een wijze die geen enkele verplichting oplegt in verband met de goedkeuring, registratie of andere handelingen met betrekking tot Nomura en/of haar filialen. Standard & Poor s en S&P zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor s Financial Services LLC. De Index waaraan het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) is gekoppeld, wordt berekend door S&P Custom Indices en hun gerelateerde gestileerde merk(en) zijn dienstmerken van Standard & Poor s Financial Services LLC en zijn in licentie gegeven voor gebruik door Nomura International plc. De Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) wordt niet berekend, gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Standard & Poor's Financial Services LLC ( S&P ), haar filialen of licentiegevers van derden. Nog S&P, haar filialen, nog licentiegevers van derden vertegenwoordigen of garanderen, uitdrukkelijk of impliciet, aan de eigenaren van het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) of enig ander met betrekking tot de raadzaamheid van investeren in effecten in het algemeen of in het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) in het bijzonder of de bekwaamheid van de Nomura EUR Balanced Index (de Index) waaraan het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) uiteindelijk is gekoppeld om algemene marktprestaties te volgen. De enige relatie tussen S&P, haar licentiegevers van derden en Nomura International plc is dat zij de indices, bepaalde handelsmerken, servicemerken en handelsnamen van S&P en/of haar licentiegevers van derden keuren alsmede het leveren van de berekening en onderhoudservices gerelateerd aan de Index. Nog S&P, haar filialen, nog licentiegevers van derden zijn verantwoordelijk voor of hebben deelgenomen in het bepalen van de prijzen en het bedrag van het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) of de timing van uitgifte of verkoop van het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) of in de vaststelling of berekening van de vergelijking volgens welke het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) in liquide middelen zal worden omgezet. S&P heeft geen verplichting of verantwoordelijkheid betreffende de administratie, marketing of handel van het Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR). Nog S&P, haar filialen, nog licentiegevers van derden garanderen de adequaatheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid van de Index of enige hierin opgenomen data of van enige communicatie, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, mondelinge of schriftelijke communicatie (waaronder elektronische communicatie) hierover. S&P, haar filialen en licentiegevers van derden zijn geen partij in geval van enige schade of aansprakelijkheid voor enige fouten, nalatigheid of vertraging hierin. S&P geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties en ontkent uitdrukkelijk alle garantie voor verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig doel of gebruik met betrekking tot haar handelsmerken, de Index of enige hierin opgenomen data. Zonder enige afbreuk te doen aan het voorgaande zullen S&P, haar filialen en licentiegevers van derden in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, speciale of incidentele schade, gevolgschade of boetes waaronder, maar niet gelimiteerd tot winstverlies, verlies bij handel, verloren tijd of goodwill, zelfs wanneer zij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van zulke schade, hetzij door contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins. Nomura De Nomura-groep is een leidende aanbieder van financiële diensten en een vooraanstaande investeringsbank die wereldwijd opereert vanuit haar basis in Azië. Nomura biedt een breed scala aan innovatieve oplossingen aan die met behulp van een internationaal netwerk in meer dan dertig landen worden toegesneden op de specifieke wensen van de klant (individuele klanten, institutionele beleggers, ondernemingen en overheden). Met haar zetel in Tokio en regionale hoofdkantoren in Hong Kong, Londen en New York heeft Nomura wereldwijd circa werknemers in dienst. Door haar unieke kennis van Azië kan Nomura een verschil maken voor klanten. De volgende vijf divisies van Nomura zijn hiervoor verantwoordelijk: Retail, global markets, investment banking, merchant banking en asset management. Voor meer informatie over Nomura, zie De informatie in dit document is gebaseerd op externe bronnen die Nomura betrouwbaar acht maar wij garanderen niet dat de informatie accuraat of volledig is en wij hebben de informatie niet afzonderlijk gecontroleerd. Wanneer informatie in dit document door een derde partij is verstrekt, aanvaardt Nomura uitsluitend de verantwoordelijkheid voor een correcte weergave en/of samenvatting van deze door de relevante derde partij aan Nomura verstrekte informatie, maar Nomura aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, verstrekt geen enkele garantie en staat op geen enkele wijze in voor de accuratesse of volledigheid van deze informatie en heeft deze informatie niet afzonderlijk gecontroleerd. Nomura is niet uw aangewezen beleggingsadviseur en de informatie in deze brochure wordt derhalve verstrekt op basis van de veronderstelling dat u over voldoende kennis en ervaring beschikt om zelf de merites en risico s ervan in te schatten en in staat bent uw eigen objectieve analyse van de belegging te maken en te bepalen of deze voldoet aan uw wensen. Deze brochure vormt geen persoonlijke aanbeveling als omschreven door de FSA en houdt geen rekening met de specifieke doelstellingen, de financiële situatie en de behoeften van individuele beleggers. Nomura en/of aan Nomura gerelateerde personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de inhoud daarvan. 8 Nomura International plc 1 St. Martin s-le-grand London EC1A 4NP Verenigd Koninkrijk T: +44 (0) F: +44 (0)

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN Kennismaking met inkomstenbeleggen Een rente die lager is dan de inflatie en beleggingen die minder

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten.

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. SsgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR MSCI ACWI IMI ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR MSCI ACWI IMI ETF, (het Fonds ), een subfonds

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector II

Rabo Wealth Protector II Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 december 2011

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 december 2011 Specialist in Vermogensbeheer PERFORMANCE ANALYSE feb-02 aug-02 feb-03 aug-03 feb-04 aug-04 feb-05 aug-05 feb-06 aug-06 feb-07 aug-07 feb-08 aug-08 feb-09 aug-09 feb-10 aug-10 feb-11 aug-11 Beleggingsstrategie

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl

Nadere informatie

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Aan de slag met ETF s

Aan de slag met ETF s Aan de slag met ETF s Patrick Zwolle ishares Benelux Grip op je Vermogen, 3 oktober 2014 Over BlackRock ishares 2 Over BlackRock ishares Bron: www.dft.nl / het financieele dagblad / www.nrc.nl 3 Agenda

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Richard Feenstra Senior Sales Manager Fidelity Worldwide Investment Op weg naar financiële zekerheid voor Later? 1. Waarom beleggen? 2. Hoe beleggen? 3. Wat

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Staalbankiers: Multi Asset Fonds

Staalbankiers: Multi Asset Fonds Staalbankiers: Multi Asset Fonds 2014 Zoekt u een aantrekkelijke manier om uw vermogen te beleggen? Dan zijn de Staalbankiers Multi Asset Fondsen voor u zeker interessant. Hierbij belegt u op basis van

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

De juiste spreiding Eenvoudig en op uw gemak beleggen

De juiste spreiding Eenvoudig en op uw gemak beleggen De juiste spreiding Eenvoudig en op uw gemak beleggen Defensive Moderate Growth 2017 Agenda 1 2 Waarom zelf beleggen moeilijk en tijdrovend kan zijn BlackRock Zorgeloos gespreid beleggen BlackRock Managed

Nadere informatie

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer Uitkomen voor de beste resultaten DB Star Performer Gestimuleerd rendement Voordelen Hoe het werkt Simulatie aan de hand van historische gegevens geeft consistente resultaten op lange termijn Voordelen

Nadere informatie

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 maart 2012

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 maart 2012 Specialist in Vermogensbeheer PERFORMANCE ANALYSE feb-02 aug-02 feb-03 aug-03 feb-04 aug-04 feb-05 aug-05 feb-06 aug-06 feb-07 aug-07 feb-08 aug-08 feb-09 aug-09 feb-10 aug-10 feb-11 aug-11 feb-12 Beleggingsstrategie

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management Onderdeel van NN Group N.V. Hoofdkantoor: Den Haag AuM: EUR 180 miljard (per 30 sept. 2015) 1.100 medewerkers Actief in 16 landen in Europa, het

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector 05/15

Rabo Wealth Protector 05/15 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BLACKROCK IMPACT SCREENS ESG IMPACT Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BlackRock Impact combineert het beste van BlackRock om beleggers te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Hollandse guru s over Hollandse aandelen. Erik Mauritz 30 Mei 2011

Hollandse guru s over Hollandse aandelen. Erik Mauritz 30 Mei 2011 Hollandse guru s over Hollandse aandelen Erik Mauritz 30 Mei 2011 Programma Introductie Fundamentele paneldiscussie Corné van Zeijl, Willem Burgers en Wim Gille Pauze Technische Analyse Royce Tostrams

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag Slimmer beleggen met Think ETF s 7 oktober 2016, Den Haag Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie