Robeco Life Cycle Funds N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robeco Life Cycle Funds N.V."

Transcriptie

1 s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011

2 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid 8 Verantwoord beleggen 10 Risicobeheer 11 Jaarrekening 12 Balans 13 Winst- en verliesrekening 14 Kasstroomoverzicht 15 Toelichtingen 16 Algemeen 16 Risico s financiële instrumenten 16 Waarderingsgrondslagen 17 Toelichtingen subfondsen 18 Toelichting op de balans 18 Toelichting op de winst- en verliesrekening 26 Toelichting op de samengevoegde balans 29 Overige gegevens 30 Gebeurtenissen na balansdatum 30 Belangen van bestuurders 30 Accountant 30 s N.V. 2

3 s N.V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, met de structuur van een paraplufonds, statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland) Contactgegevens Mr. D.H. Cross (secretaris) Coolsingel 120 Postbus 973 NL-3000 AZ Rotterdam Tel Fax Internet: Directie (tevens beheerder) Robeco Institutional Asset Management B.V. Directieleden: Drs. L.M.T. Boeren Drs. H.W.D.G. Borrie Drs. R.M.S.M. Munsters Drs. H.A.A. Rademaker Mr. J.B.J. Stegmann Fondsmanager Drs. J.S. Blokland Fund agent Rabo Securities Europalaan KS Utrecht Accountant Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam s N.V. 3

4 Algemene informatie Juridische aspecten s N.V. (het fonds ) is een zogenaamd paraplufonds. Het fonds is een in Nederland gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal die valt onder het regime van artikel 6a van de Wet op de vennootschapsbelasting De gewone aandelen zijn verdeeld over verschillende series A tot en met G. Een serie wordt steeds aangeduid als een subfonds. Per balansdatum zijn alle series opengesteld. De verschillende series betreffen de volgende subfondsen: Serie A: 2012 Serie B: 2015 Serie C: 2020 Serie D: 2025 Serie E: 2030 Serie F: 2035 Serie G: Fiscale aspecten Het fonds heeft de status van vrijgestelde beleggingsinstelling. Dit betekent dat het fonds is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en is vrijgesteld voor de inhouding van dividendbelasting op al haar uitkeringen, zolang aan de vereisten van artikel 6a Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt voldaan. Vanwege de status van vrijgestelde beleggingsinstelling zullen de subfondsen geen dividend uitkeren op gewone aandelen. Verhandelbaarheid Het fonds is een open-end beleggingsinstelling die, behoudens bijzondere omstandigheden, op dagelijkse basis eigen aandelen uitgeeft of inkoopt tegen de intrinsieke waarde met een beperkte op- of afslag. Deze op- of afslag dient alleen ter dekking van de kosten die door het fonds moeten worden gemaakt voor het toe- of uittreden van beleggers. Het vigerende op- of afslagpercentage bedraagt maximaal 0,25% van de intrinsieke waarde. Een eventueel overschot of tekort komt geheel ten goede aan c.q. ten laste van het fonds. Het fonds is genoteerd aan Euronext Amsterdam, segment Euronext Fund Service. Essentiële Beleggersinformatie en prospectus De Essentiële Beleggersinformatie en een prospectus zijn opgesteld voor s N.V. met informatie over het fonds, de kosten en de risico s. Beide documenten zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het fonds en op s N.V. 4

5 Kerncijfers Overzicht Performance in % op basis van: 01/07/11-01/07/10-30/06/11 01/07/09-30/06/10 01/07/08-30/06/ /02/08-30/06/08 gemiddeld - Beurskoers 1 1,4 5,5 8,2 15,0 2,4 1,1 - Intrinsieke waarde 1 1,4 5,7 7,8 14,8 2,6 1,0 Vermogen in EUR x Overzicht Performance in % op basis van: 01/07/11-01/07/10-30/06/11 01/07/09-30/06/10 01/07/08-30/06/ /02/08-30/06/08 Gemiddeld - Beurskoers 1 0,4 7,7 9,4 19,1 3,1 2,1 - Intrinsieke waarde 1 0,5 7,9 9,6 19,2 3,3 2,0 Vermogen in EUR x Overzicht Performance in % op basis van: 01/07/11-01/07/10-30/06/11 01/07/09-30/06/10 01/07/08-30/06/ /02/08-30/06/08 gemiddeld - Beurskoers 1 3,1 11,3 12,8 25,3 4,3 3,5 - Intrinsieke waarde 1 3,3 11,9 12,5 25,2 4,5 3,4 Vermogen in EUR x Overzicht Performance in % op basis van: 01/07/11-01/07/10-30/06/11 01/07/09-30/06/10 01/07/08-30/06/ /02/08-30/06/08 gemiddeld - Beurskoers 1 5,2 13,9 14,2 27,6 4,7 4,1 - Intrinsieke waarde 1 5,6 14,6 13,9 27,5 4,9 3,9 Vermogen in EUR x Overzicht Performance in % op basis van: 01/07/11-01/07/10-30/06/11 01/07/09-30/06/10 01/07/08-30/06/ /02/08-30/06/08 gemiddeld - Beurskoers 1 6,3 17,1 15,2 32,5 5,2 5,3 - Intrinsieke waarde 1 6,8 17,6 15,2 32,4 5,3 5,1 Vermogen in EUR x s N.V. 5

6 Overzicht Performance in % op basis van: 01/07/11-01/07/10-30/06/11 01/07/09-30/06/10 01/07/08-30/06/ /02/08-30/06/08 gemiddeld - Beurskoers 1 6,6 18,5 15,8 31,6 5,2 4,7 - Intrinsieke waarde 1 7,2 19,1 16,2 31,8 5,3 4,5 Vermogen in EUR x Overzicht Performance in % op basis van: 01/07/11-01/07/10-30/06/11 01/07/09-30/06/10 01/07/08-30/06/ /02/08-30/06/08 gemiddeld - Beurskoers 1 7,4 17,8 15,2 31,3 5,2 5,1 - Intrinsieke waarde 1 7,7 18,1 15,4 31,3 5,3 4,9 Vermogen in EUR x Een mogelijk verschil tussen de performance op basis van de beurskoers en de intrinsieke waarde verdient enige toelichting. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de laatste beurskoers van de rapportageperiode en de intrinsieke waarde op een verschillend tijdstip worden vastgesteld. De laatste beurskoers van de rapportageperiode wordt vastgesteld op de laatste beursdag van de desbetreffende rapportageperiode waarbij de om 6 uur s morgens bekende gegevens met betrekking tot de waardering worden gehanteerd. De intrinsieke waarde is gebaseerd op de waarderingen zoals bekend aan het einde van die beursdag. s N.V. 6

7 Verslag van de directie Algemene inleiding Economie In de tweede helft van 2011 raakte de eurocrisis in een stroomversnelling. Waar eerst sprake was van een onhoudbare situatie in de kleinere eurolanden Griekenland, Ierland en Portugal, verschoof de aandacht vanaf de zomer naar de grotere landen Italië en Spanje. Daarmee werd een nieuw hoofdstuk aan de situatie in Europa toegevoegd. Immers, de omvang van de schulden van Italië en Spanje is dusdanig groot, dat een faillissement van één of beide landen het gehele financiële systeem sterk zou ontwrichten. De Europese politiek bleek niet doortastend genoeg om de crisis te bezweren. De aangekondigde maatregelen waren grotendeels reactief en voorzagen niet in een definitieve oplossing. Bovendien hield de Europese Centrale Bank (ECB) voet bij stuk en verzette zich tegen het op grote schaal opkopen van obligaties van de probleemlanden. Kredietbeoordelaars S&P en Moody s verlaagden de kredietwaardigheid van de Europese probleemlanden, waardoor de rente op staatsleningen fors opliep. Het was niet langer vanzelfsprekend dat deze landen aan hun verplichtingen konden voldoen. Er moet hard worden bezuinigd om de schuldenlast weer in het gareel te brengen. Bovendien werd de keerzijde van die noodzakelijke bezuinigingen, negatieve economische groei, richting het einde van het jaar steeds duidelijker zichtbaar. De eurocrisis overschaduwde de economische ontwikkelingen elders in de wereld. De Verenigde Staten toonden veerkracht. Vooral in het laatste deel van het jaar werd een reeks mooie economische cijfers gepubliceerd. De angst voor een recessie bleek ongegrond. Het bedrijfsleven staat er behoorlijk goed voor. De jarenlange kostenreducties betalen zich uit in de vorm van een sterke winstgevendheid. Daar staat tegenover dat bedrijven uiterst terughoudend bleven met het aannemen van mensen. Het hoge werkloosheidspercentage was reden genoeg voor de Fed om het zeer ruime monetaire beleid voort te zetten. In opkomende landen was wederom sprake van relatief sterke groei. Toch waren deze landen niet immuun voor de gebeurtenissen in andere regio s. Europa is de belangrijkste exportmarkt voor veel opkomende landen en de stagnatie in de eurozone was goed terug te zien in de groei- en exportcijfers. In China, de belangrijkste opkomende economie, leek even sprake van een harde landing. De binnenlandse bestedingen bleven echter gestaag groeien waardoor de afkoeling beperkt bleef. Financiële markten De combinatie van de eurocrisis en lagere economische groei zorgde voor flinke koersbewegingen. Vooral in augustus gingen de aandelenkoersen over een breed front onderuit. Aan het einde van het jaar veerden de koersen echter weer op waardoor het verlies beperkt bleef. Amerikaanse aandelen onderstreepten hun status als relatief veilige aandelenbelegging en lieten de beste rendementen zien. Europese aandelen en aandelen in opkomende markten bleven juist achter. Voor wat betreft de laatstgenoemde had dit vooral te maken met de lagere risicobereidheid onder beleggers. Bankaandelen (en obligaties) hadden het moeilijk. Banken bezitten veel staatsobligaties van probleemlanden, die bij een faillissement tot grote verliezen zouden leiden. Met 2008 nog vers in het geheugen namen veel beleggers daarom afscheid van hun belangen in banken. De obligatiemarkt had in 2011 twee gezichten. Enerzijds liepen de rentes op obligaties van probleemlanden scherp op met flinke verliezen als gevolg. Anderzijds vluchtten veel beleggers naar veilige havens als Amerikaanse en Duitse staatsobligaties. De rente zakte tot historische lage niveaus van onder de 2%. De euro zakte weg, na een flinke stijging eerder in het jaar. De olieprijs liep op onder invloed van de aanhoudende onrust in verschillende Arabische landen op. Ook de goudprijs steeg als gevolg van de toegenomen risicoaversie van beleggers, maar aan het einde van het jaar moest een groot deel van deze winst echter weer worden ingeleverd. Vooruitzichten economie Ook in 2012 zijn de leidende thema s het afbouwen van schulden, politieke daadkracht en de vraag of de Europese probleemlanden aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Europa is de zwakke broeder en gaat 2012 in met een recessie. s N.V. 7

8 De oplossing van de schuldencrisis zal waarschijnlijk lange tijd in beslag nemen. Dat zorgt voor aanhoudende onzekerheid, ook al zet de Europese politiek voorzichtig stappen in de goede richting. De ECB verzet zich vooralsnog tegen het massaal opkopen van obligaties van probleemlanden. Op die manier dwingt de ECB de politiek met meer noodzakelijke maatregelen te komen om de crisis te bezweren. We verwachten niet dat de situatie dusdanig zal ontsporen dat de eurozone uit elkaar valt. Daarvoor zijn de belangen simpelweg te groot en de kosten te hoog. Bij een escalatie op de beurzen mag een ingrijpen van de ECB worden verwacht. In de Verenigde Staten is een zogenoemde double dip onwaarschijnlijk. De Amerikaanse economie doorloopt een klassiek patroon van een gematigd herstel dat volgt op een financiële crisis. De groei is positief, maar blijft achter bij de langetermijntrend. De werkloosheid zal naar verwachting ook in 2012 ongewoon hoog zijn. In een dergelijk scenario steekt de angst voor een nieuwe recessie zo nu en dan de kop op. Daar komt bij dat Democraten en Republikeinen lijnrecht tegenover elkaar staan als het gaat om de begroting. Dat kan in het verkiezingsjaar 2012 voor extra onrust zorgen. Opkomende landen groeien ook in 2012 het snelst. Uiteraard zijn er risico s in de vorm van overinvesteringen en de situatie op de vastgoedmarkt in China, hoge inflatie in met name India, afhankelijkheid van Europese bankfinanciering en lagere groei in andere delen van de wereld. Deze risico s hoeven echter geen onoverkomelijke problemen op te leveren. Zowel op monetair en budgettair vlak hebben de autoriteiten aanzienlijke ruimte om de economie te stimuleren. De fundamenten onder de economie zijn bovendien gezond. Vooruitzichten financiële markten In 2012 blijft de volatiliteit op de beurzen naar verwachting bovengemiddeld, omdat onzekerheid over de economie en de schuldencrisis zorgen voor flinke schommelingen. Voor aandelen mogen geen sterke rendementen worden verwacht. Echter, bedrijven hebben hun balansen goed op orde waardoor lagere economische groei ook niet meteen grote negatieve gevolgen hoeft te hebben. De rente op Amerikaanse en Duitse staatsobligaties is te laag. Maar zonder definitieve oplossing voor de crisis en weinig inflatiegevaar, zouden de rentes ook in 2012 laag kunnen blijven. Bedrijfsobligaties ten slotte prijzen een recessie in en hebben een beduidend aantrekkelijker risico-rendementsverhouding dan staatsobligaties. Beleggingsresultaat Overzicht beleggingsresultaten 1 juli - 31 december 2011 Robeco Life Cycle Fund 2012 Robeco Life Cycle Fund 2015 Robeco Life Cycle Fund 2020 Robeco Life Cycle Fund 2025 Robeco Life Cycle Fund 2030 Robeco Life Cycle Fund 2035 Robeco Life Cycle Fund 2040 Intrinsieke waarde per 01/07/ ,28 46,21 44,99 44,96 43,36 44,67 44,32 Intrinsieke waarde per 1 47,99 46,02 43,52 42,48 40,44 41,50 40,92 Rendement op basis van 2 intrinsieke waarde 1,4 0,5 3,3 5,6 6,8 7,2 7,7 Koers per 01/07/ ,30 46,18 44,89 44,83 43,19 44,46 44,22 Koers per 1 47,97 46,03 43,51 42,48 40,47 41,53 40,93 Rendement op basis van koers 2 1,4 0,4 3,1 5,2 6,3 6,6 7,4 Vermogen per In euro s 2 In percentage Beleggingsbeleid Gedurende de forse correctie op de beurzen in augustus zijn aandelen bijgekocht. Wij waren van mening dat de reactie op de beurzen te heftig was. Na een mooi herstel in de maanden erna is het gewicht van aandelen op het einde van het jaar weer wat omlaag gebracht. Deze asset mix beslissing had een positief effect op het resultaat. Het terugbrengen van het gewicht van aandelen ging gepaard met een ophoging van het gewicht van high yield obligaties. De renteopslag die wordt ontvangen, past in historisch perspectief bij een periode van recessie. Wij verwachten momenteel echter geen mondiale economische krimp. s N.V. 8

9 Bedrijfsobligaties, zowel credits als high yield, hadden gedurende de verslagperiode een bovengemiddelde weging. Het resultaat voor de portefeuille was vrijwel neutraal. Aanhoudende zorgen over de economie en de Europese schuldencrisis maakten beleggers voorzichtig. Vooral obligaties van banken stonden onder druk. Banken hebben doorgaans behoorlijk geïnvesteerd in staatsleningen van landen met hoge schulden. Wanneer die niet terug zouden worden betaald, treden flinke verliezen op. Beleggers eisten daarom een extra vergoeding voor deze onzekerheid. De renteopslagen zijn hierdoor aantrekkelijk, zeker omdat wij niet uitgaan van een algehele escalatie van de schuldencrisis. Tot slot is gedurende de verslagperiode besloten om het belang van de euro te verkleinen. Vanuit strategisch oogpunt worden posities in grote valuta zoals de dollar en de yen afgedekt. Vanuit tactisch oogpunt verwachtten wij echter dat de euro als gevolg van de eurocrisis in waarde zou dalen. We hebben de valutaposities daarom gedurende de verslagperiode maar gedeeltelijk afgedekt. Dit had een substantieel positief effect op de portefeuille aangezien de euro flink in waarde daalde. 2012/2015 Er is, conform het strategische (langetermijn)beleggingsbeleid, belegd in de fondsen Robeco N.V., Robeco Emerging Markets Equities, Robeco European Conservative Equities, Robeco Lux-o-rente, Robeco All Strategy Euro Bonds DHHI, Robeco Euro Credit Bonds, Robeco High Yield Bonds, Robeco Property Equities en Sage Capital International. Daarnaast is belegd in een ETF (een zogenaamde index tracker) op grondstoffen (Lyxor ETF Commodities CRB). Robeco Life Cycle Fund 2012 en 2015 belegt, naast het fonds Robeco All Strategy Euro Bonds DHHI, binnen de beleggingscategorie inflation linked obligaties ook in de ETF ishares Barclays Tips Bond. Er is op een aantal punten afgeweken van het strategische (langetermijn)beleggingsbeleid. Gedurende het grootste gedeelte van de verslagperiode is het gewicht van aandelen hoger geweest dan in het strategische langetermijnbeleggingsbeleid. Het gewicht is naar het einde van 2011 teruggebracht, conform de strategische verdeling. Binnen de beleggingscategorie obligaties is meer belegd in bedrijfsobligaties (credits), ten koste van staatsobligaties. Gedurende het vierde kwartaal van 2011 is ook het gewicht van high yield obligaties opgehoogd. Daarnaast is afgeweken van het strategische (langetermijn)beleggingsbeleid door niet te beleggen in private equity. Door middel van fondsen van de Robeco Groep wordt belegd in aandelen van beursgenoteerde bedrijven. 2020/2025/2030 Er is, conform het strategische langetermijnbeleggingsbeleid, belegd in de fondsen Robeco N.V., Robeco Emerging Markets Equities, Robeco European Conservative Equities, Robeco Euro Credit Bonds, Robeco High Yield Bonds, Robeco Property Equities en Sage Capital International. Daarnaast is belegd in een ETF op grondstoffen (Lyxor ETF Commodities CRB) belegt daarnaast voor een klein deel in het fonds Robeco All Strategy Euro Bonds DHHI, en 2020 en 2025 beleggen in Robeco Lux-o-rente. Er is op een aantal punten afgeweken van het strategische langetermijnbeleggingsbeleid. Gedurende het grootste gedeelte van de verslagperiode is het gewicht van aandelen hoger geweest dan in het strategische langetermijnbeleggingsbeleid. Het gewicht is naar het einde van 2011 teruggebracht, conform de strategische verdeling. Binnen de beleggingscategorie obligaties is meer belegd in bedrijfsobligaties (credits), ten koste van staatsobligaties. Gedurende het vierde kwartaal van 2011 s ook het gewicht van high yield obligaties opgehoogd. Daarnaast is afgeweken van het strategische langetermijnbeleggingsbeleid door niet te beleggen in private equity. Door middel van de fondsen van de Robeco Groep wordt belegd in aandelen van beursgenoteerde bedrijven. Tot slot is in 2030 gebruik gemaakt van futures om de gewenste portefeuilleverdeling te realiseren. 2035/2040 Er is, conform het strategische langetermijnbeleggingsbeleid, belegd in de fondsen Robeco N.V., Robeco Emerging Markets Equities, Robeco European Conservative Equities, Robeco Euro Credit Bonds, Robeco High Yield Bonds, Robeco Property Equities en Sage Capital International. Daarnaast is belegd in een ETF op grondstoffen (Lyxor ETF Commodities CRB). Er is op een aantal punten afgeweken van het strategische langetermijnbeleggingsbeleid. Gedurende de verslagperiode is het gewicht van aandelen hoger geweest dan in het strategische langetermijnbeleggingsbeleid. Het gewicht is naar het einde van 2011 teruggebracht, conform de strategische verdeling. Binnen de beleggingscategorie obligaties is meer s N.V. 9

10 belegd in bedrijfsobligaties (credits) ten koste van kasgeld. Gedurende het vierde kwartaal 2011 is ook het gewicht van high yield obligaties opgehoogd. Daarnaast is afgeweken van het strategische langetermijnbeleggingsbeleid door niet te beleggen in private equity. Door middel van de fondsen van de Robeco Groep wordt belegd in aandelen van beursgenoteerde bedrijven. In het strategische langetermijnbeleggingsbeleid van het 2035 en 2040 zijn geen kasgelden opgenomen. Om de gewenste wegingen in de fondsen aan te brengen, is gebruik gemaakt van futures. Verantwoord beleggen Verantwoord beleggen in de fondsen van Robeco is een positieve keuze met minimale beperkingen aan het beleggingsuniversum en bestaat uit een combinatie van effectieve instrumenten: uitoefening stemrechten engagement uitsluitingen integratie ESG-factoren 1 in beleggingsprocessen Uitoefening stemrechten Robeco houdt zich bij het uitoefenen van het stemrecht aan internationaal geaccepteerde principes zoals van het International Corporate Governance Network (ICGN) en de Code Frijns. De uitvoering is op een efficiënte wijze ingericht. Engagement Robeco hecht groot belang aan het beïnvloeden van ondernemingen die naar onze visie geen optimale balans hebben tussen enerzijds de legitieme doelstelling van het maken van winst en de ESG-factoren anderzijds. Engagement spreekt ondernemingen aan op hun bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit verhoogt volgens ons op de langere termijn de aandeelhouderswaarde voor onze klanten. We hebben gekozen voor een themagedreven aanpak. Dit verschaft ons de mogelijkheid om een onderwerp diepgaand te bestuderen. Uit eigen ervaring kunnen we stellen dat hierdoor de dialoog met ondernemingen veel effectiever is. Uitsluitingen Het uitsluitingenbeleid van Robeco heeft twee hoofdlijnen. Ten eerste worden ondernemingen uitgesloten die controversiële wapens of essentiële onderdelen daarvan produceren of het merendeel van hun omzet realiseren met de verkoop of transport van deze wapens. Naast de eerste lijn kan ten tweede een niet-succesvolle dialoog op termijn leiden tot uitsluiting van een onderneming van het beleggingsuniversum. Het gaat hierbij om een dialoog waarbij ernstige en structurele schendingen door ondernemingen van internationaal breed geaccepteerde richtlijnen voor verantwoord ondernemen, zoals de richtlijnen van het United Nations Global Compact, aan bod komen. Naast het uitsluitingenbeleid van ondernemingen, is er ook een beleid voor het uitsluiten van landen. Deze uitsluitingen hebben betrekking op landengerelateerde beleggingen (bijvoorbeeld staatsobligaties). De uiteindelijke bevoegdheid om ondernemingen en landen op de uitsluitingslijst te plaatsen, ligt bij de raad van bestuur van de Robeco Groep. Integratie ESG factoren in beleggingsprocessen De s beleggen hoofdzakelijk in fondsen van de Robeco groep. Robeco streeft actief naar verantwoord beleggen, waarbij ESG-integratie onderdeel uitmaakt van dit beleid en daarom al voltooid is voor een zeer groot deel van de Robecofondsen waarin wordt belegd. Het streven is om ESG-integratie voor het totale fondsenpalet door te voeren. Duurzaamheid kan een doorslaggevend selectiecriterium zijn bij de keuze om fondsen op te nemen. De s kunnen gebruik maken van niet-robeco producten indien voor een beleggingscategorie geen representatief Robeco fonds beschikbaar is. Deze producten vallen in die hoedanigheid buiten het verantwoord beleggen beleid van Robeco. Voor deze producten vindt momenteel geen expliciete duurzaamheidsscreening plaats. Transparantie en rapportage over beleid en uitvoering Primair zal de website worden gebruikt om over verantwoord beleggen te rapporteren. Voor het uitoefenen van stemrechten, voor engagement en voor uitsluitingen is zowel het beleid als het verslag van de uitvoering terug te vinden op 1 ESG staat voor Environmental, Social and Governance, in het Nederlands: milieu, maatschappij en goed bestuur. s N.V. 10

11 Risicobeheer Het fonds maakt gebruik van financiële instrumenten. De hiermee samenhangende risico s zijn nader omschreven in de jaarrekening. Risicobeheer is een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Systemen houden continu de belangrijkste risico s, waaronder prijsrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico in de gaten. Daarnaast worden controles uitgevoerd door een onafhankelijke riskmanagementafdeling, die direct rapporteert aan het senior management. De Robeco Groep heeft het afgelopen boekjaar uitgebreid aandacht besteed aan de (mogelijke) directe en indirecte gevolgen van de zorgen rondom de financiën van de overheden in het eurogebied. Hierbij is gekeken naar de directe beleggingen van fondsen in schuldpapier van deze overheden, de neveneffecten op de kredietwaardigheid van banken en de liquiditeitseffecten van de terughoudende handel in schuldpapier van overheden in het (perifere) eurogebied. Dit heeft geleid tot het reduceren van directe en indirecte exposure naar perifere eurolanden. Op het gebied van tegenpartijrisico zijn aanvullende maatregelen genomen om mogelijke verliezen te beperken. Kasuitzettingen bij minder kredietwaardige partijen zijn gereduceerd en de kredietlijnen met enkele tegenpartijen die niet meer binnen de door Robeco gestelde normen vallen, zijn gesloten. Op het gebied van de securities-lendingactiviteiten zijn de toegestane onderpandlijsten, aangescherpt. Ook zijn de niveaus van de vereiste onderpanden verhoogd. Hiernaast is gewerkt aan het bevorderen van de consistentie van het cashmanagementbeleid in de fondsen. Op het gebied van marktrisico zijn verdere stappen gemaakt in het ontwikkelen van functionaliteiten van de marktrisicosystemen. Hierbij is ook aandacht besteed aan de gevolgen van veranderende marktomstandigheden. De diverse beleggingsrichtlijnen van de fondsen zijn herzien, waarbij specifiek aandacht is besteed aan consistentie van richtlijnen over de fondsen heen. In de afgelopen periode is aandacht besteed aan het liquiditeitsrisico van de fondsen door bijvoorbeeld voldoende kas te laten aanhouden. Hiernaast zijn stappen genomen op het gebied van het waarderingsbeleid van minder liquide fondsen. Deze acties bewerkstelligen dat ook in periodes van lage liquiditeit de belangen van zowel zittende als in- en uitstappende beleggers niet geschaad worden. Rotterdam, 27 februari 2012 De directie s N.V. 11

12 Jaarrekening Balans Voor resultaatbestemming, EUR x 1 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 Beleggingen Financiële beleggingen Aandelen Beleggingen in fondsen van de Robeco Groep Derivaten 3, Andere financiële beleggingen Som der beleggingen Vorderingen Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Verplichtingen uit hoofde van derivaten 3, Schulden aan kredietinstellingen 9 Overige schulden Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden Eigen vermogen Samenstelling van het eigen vermogen 7 Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Nettoresultaat De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de desbetreffende nummers in de toelichting. s N.V. 12

13 Balans Samengevoegd Voor resultaatbestemming, EUR x 1 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 Beleggingen Financiële beleggingen Aandelen Beleggingen in fondsen van de Robeco Groep Derivaten 3, Andere financiële beleggingen Som der beleggingen Vorderingen Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Verplichtingen uit hoofde van derivaten 3, Schulden aan kredietinstellingen 9 Overige schulden Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden Eigen vermogen Samenstelling van het eigen vermogen 7 Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Nettoresultaat De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de desbetreffende nummers in de toelichting. s N.V. 13

14 Winst- en verliesrekening EUR x Opbrengst beleggingen Waardeveranderingen Kosten Beheerkosten Service fee Overige kosten Nettoresultaat EUR x Samengevoegd Opbrengst beleggingen Waardeveranderingen Kosten Beheerkosten Service fee Overige kosten Nettoresultaat De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de desbetreffende nummers in de toelichting. s N.V. 14

15 Kasstroomoverzicht Indirecte methode EUR x Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen Toename(+)/afname( ) geldmiddelen EUR x Samengevoegd Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen Toename(+)/afname( ) geldmiddelen De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de desbetreffende nummers in de toelichting. s N.V. 15

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V. -

Robeco Life Cycle Funds N.V. - Robeco Life Cycle Funds N.V. - Verslag over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Robeco Solid Mix N.V.

Robeco Solid Mix N.V. Robeco Solid Mix N.V. Verslag over 2010 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 Algemene inleiding 6 Beleggingsresultaat 7 Beleggingsbeleid 7 Verantwoord beleggen 8

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Robeco Commodities. Liquidatieverslag

Robeco Commodities. Liquidatieverslag Robeco Commodities Liquidatieverslag Betreft de periode 1 januari tot en met 21 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de beheerder 6 Liquidatie 6 Beleggingsresultaat 6

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Alchemy N.V.

Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Halfjaarverslag 2008 2 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...4 Organisatiestructuur... 4 Halfjaarverslag 2008 Insinger de Beaufort Alchemy N.V....5 Balans... 5 Winst- en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inhoudsopgave 1 Belangrijke informatie 4 1.1 Definities 4 1.2 Achmea paraplu fonds A 5 1.3 Informatie over dit Prospectus 5 2 Informatie over alle Fondsen 8

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 september 2017 behorende bij het Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A van 11 juli 2017 Wijziging op- en afslag Per 1 september 2017 wijzigen

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Halfjaarbericht juni 2009

Halfjaarbericht juni 2009 Halfjaarbericht juni 2009 9 Robeco ClickFunds Robeco Nonstop Click Euroland Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene informatie 2 Verslag van de beheerder 3 Algemene inleiding 3 Beleggingsresultaat 4

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Pensioen Opbouw. Fonds voor gemene rekening

Pensioen Opbouw. Fonds voor gemene rekening Fonds voor gemene rekening Halfjaarbericht juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de beheerder 8 Algemene inleiding 8 Beleggingsresultaat 10 Beleggingsbeleid 10 Sustainability

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Halfjaarverslag 2012 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie