Robeco Life Cycle Funds N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robeco Life Cycle Funds N.V."

Transcriptie

1 s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011

2 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid 8 Verantwoord beleggen 10 Risicobeheer 11 Jaarrekening 12 Balans 13 Winst- en verliesrekening 14 Kasstroomoverzicht 15 Toelichtingen 16 Algemeen 16 Risico s financiële instrumenten 16 Waarderingsgrondslagen 17 Toelichtingen subfondsen 18 Toelichting op de balans 18 Toelichting op de winst- en verliesrekening 26 Toelichting op de samengevoegde balans 29 Overige gegevens 30 Gebeurtenissen na balansdatum 30 Belangen van bestuurders 30 Accountant 30 s N.V. 2

3 s N.V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, met de structuur van een paraplufonds, statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland) Contactgegevens Mr. D.H. Cross (secretaris) Coolsingel 120 Postbus 973 NL-3000 AZ Rotterdam Tel Fax Internet: Directie (tevens beheerder) Robeco Institutional Asset Management B.V. Directieleden: Drs. L.M.T. Boeren Drs. H.W.D.G. Borrie Drs. R.M.S.M. Munsters Drs. H.A.A. Rademaker Mr. J.B.J. Stegmann Fondsmanager Drs. J.S. Blokland Fund agent Rabo Securities Europalaan KS Utrecht Accountant Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam s N.V. 3

4 Algemene informatie Juridische aspecten s N.V. (het fonds ) is een zogenaamd paraplufonds. Het fonds is een in Nederland gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal die valt onder het regime van artikel 6a van de Wet op de vennootschapsbelasting De gewone aandelen zijn verdeeld over verschillende series A tot en met G. Een serie wordt steeds aangeduid als een subfonds. Per balansdatum zijn alle series opengesteld. De verschillende series betreffen de volgende subfondsen: Serie A: 2012 Serie B: 2015 Serie C: 2020 Serie D: 2025 Serie E: 2030 Serie F: 2035 Serie G: Fiscale aspecten Het fonds heeft de status van vrijgestelde beleggingsinstelling. Dit betekent dat het fonds is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en is vrijgesteld voor de inhouding van dividendbelasting op al haar uitkeringen, zolang aan de vereisten van artikel 6a Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt voldaan. Vanwege de status van vrijgestelde beleggingsinstelling zullen de subfondsen geen dividend uitkeren op gewone aandelen. Verhandelbaarheid Het fonds is een open-end beleggingsinstelling die, behoudens bijzondere omstandigheden, op dagelijkse basis eigen aandelen uitgeeft of inkoopt tegen de intrinsieke waarde met een beperkte op- of afslag. Deze op- of afslag dient alleen ter dekking van de kosten die door het fonds moeten worden gemaakt voor het toe- of uittreden van beleggers. Het vigerende op- of afslagpercentage bedraagt maximaal 0,25% van de intrinsieke waarde. Een eventueel overschot of tekort komt geheel ten goede aan c.q. ten laste van het fonds. Het fonds is genoteerd aan Euronext Amsterdam, segment Euronext Fund Service. Essentiële Beleggersinformatie en prospectus De Essentiële Beleggersinformatie en een prospectus zijn opgesteld voor s N.V. met informatie over het fonds, de kosten en de risico s. Beide documenten zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het fonds en op s N.V. 4

5 Kerncijfers Overzicht Performance in % op basis van: 01/07/11-01/07/10-30/06/11 01/07/09-30/06/10 01/07/08-30/06/ /02/08-30/06/08 gemiddeld - Beurskoers 1 1,4 5,5 8,2 15,0 2,4 1,1 - Intrinsieke waarde 1 1,4 5,7 7,8 14,8 2,6 1,0 Vermogen in EUR x Overzicht Performance in % op basis van: 01/07/11-01/07/10-30/06/11 01/07/09-30/06/10 01/07/08-30/06/ /02/08-30/06/08 Gemiddeld - Beurskoers 1 0,4 7,7 9,4 19,1 3,1 2,1 - Intrinsieke waarde 1 0,5 7,9 9,6 19,2 3,3 2,0 Vermogen in EUR x Overzicht Performance in % op basis van: 01/07/11-01/07/10-30/06/11 01/07/09-30/06/10 01/07/08-30/06/ /02/08-30/06/08 gemiddeld - Beurskoers 1 3,1 11,3 12,8 25,3 4,3 3,5 - Intrinsieke waarde 1 3,3 11,9 12,5 25,2 4,5 3,4 Vermogen in EUR x Overzicht Performance in % op basis van: 01/07/11-01/07/10-30/06/11 01/07/09-30/06/10 01/07/08-30/06/ /02/08-30/06/08 gemiddeld - Beurskoers 1 5,2 13,9 14,2 27,6 4,7 4,1 - Intrinsieke waarde 1 5,6 14,6 13,9 27,5 4,9 3,9 Vermogen in EUR x Overzicht Performance in % op basis van: 01/07/11-01/07/10-30/06/11 01/07/09-30/06/10 01/07/08-30/06/ /02/08-30/06/08 gemiddeld - Beurskoers 1 6,3 17,1 15,2 32,5 5,2 5,3 - Intrinsieke waarde 1 6,8 17,6 15,2 32,4 5,3 5,1 Vermogen in EUR x s N.V. 5

6 Overzicht Performance in % op basis van: 01/07/11-01/07/10-30/06/11 01/07/09-30/06/10 01/07/08-30/06/ /02/08-30/06/08 gemiddeld - Beurskoers 1 6,6 18,5 15,8 31,6 5,2 4,7 - Intrinsieke waarde 1 7,2 19,1 16,2 31,8 5,3 4,5 Vermogen in EUR x Overzicht Performance in % op basis van: 01/07/11-01/07/10-30/06/11 01/07/09-30/06/10 01/07/08-30/06/ /02/08-30/06/08 gemiddeld - Beurskoers 1 7,4 17,8 15,2 31,3 5,2 5,1 - Intrinsieke waarde 1 7,7 18,1 15,4 31,3 5,3 4,9 Vermogen in EUR x Een mogelijk verschil tussen de performance op basis van de beurskoers en de intrinsieke waarde verdient enige toelichting. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de laatste beurskoers van de rapportageperiode en de intrinsieke waarde op een verschillend tijdstip worden vastgesteld. De laatste beurskoers van de rapportageperiode wordt vastgesteld op de laatste beursdag van de desbetreffende rapportageperiode waarbij de om 6 uur s morgens bekende gegevens met betrekking tot de waardering worden gehanteerd. De intrinsieke waarde is gebaseerd op de waarderingen zoals bekend aan het einde van die beursdag. s N.V. 6

7 Verslag van de directie Algemene inleiding Economie In de tweede helft van 2011 raakte de eurocrisis in een stroomversnelling. Waar eerst sprake was van een onhoudbare situatie in de kleinere eurolanden Griekenland, Ierland en Portugal, verschoof de aandacht vanaf de zomer naar de grotere landen Italië en Spanje. Daarmee werd een nieuw hoofdstuk aan de situatie in Europa toegevoegd. Immers, de omvang van de schulden van Italië en Spanje is dusdanig groot, dat een faillissement van één of beide landen het gehele financiële systeem sterk zou ontwrichten. De Europese politiek bleek niet doortastend genoeg om de crisis te bezweren. De aangekondigde maatregelen waren grotendeels reactief en voorzagen niet in een definitieve oplossing. Bovendien hield de Europese Centrale Bank (ECB) voet bij stuk en verzette zich tegen het op grote schaal opkopen van obligaties van de probleemlanden. Kredietbeoordelaars S&P en Moody s verlaagden de kredietwaardigheid van de Europese probleemlanden, waardoor de rente op staatsleningen fors opliep. Het was niet langer vanzelfsprekend dat deze landen aan hun verplichtingen konden voldoen. Er moet hard worden bezuinigd om de schuldenlast weer in het gareel te brengen. Bovendien werd de keerzijde van die noodzakelijke bezuinigingen, negatieve economische groei, richting het einde van het jaar steeds duidelijker zichtbaar. De eurocrisis overschaduwde de economische ontwikkelingen elders in de wereld. De Verenigde Staten toonden veerkracht. Vooral in het laatste deel van het jaar werd een reeks mooie economische cijfers gepubliceerd. De angst voor een recessie bleek ongegrond. Het bedrijfsleven staat er behoorlijk goed voor. De jarenlange kostenreducties betalen zich uit in de vorm van een sterke winstgevendheid. Daar staat tegenover dat bedrijven uiterst terughoudend bleven met het aannemen van mensen. Het hoge werkloosheidspercentage was reden genoeg voor de Fed om het zeer ruime monetaire beleid voort te zetten. In opkomende landen was wederom sprake van relatief sterke groei. Toch waren deze landen niet immuun voor de gebeurtenissen in andere regio s. Europa is de belangrijkste exportmarkt voor veel opkomende landen en de stagnatie in de eurozone was goed terug te zien in de groei- en exportcijfers. In China, de belangrijkste opkomende economie, leek even sprake van een harde landing. De binnenlandse bestedingen bleven echter gestaag groeien waardoor de afkoeling beperkt bleef. Financiële markten De combinatie van de eurocrisis en lagere economische groei zorgde voor flinke koersbewegingen. Vooral in augustus gingen de aandelenkoersen over een breed front onderuit. Aan het einde van het jaar veerden de koersen echter weer op waardoor het verlies beperkt bleef. Amerikaanse aandelen onderstreepten hun status als relatief veilige aandelenbelegging en lieten de beste rendementen zien. Europese aandelen en aandelen in opkomende markten bleven juist achter. Voor wat betreft de laatstgenoemde had dit vooral te maken met de lagere risicobereidheid onder beleggers. Bankaandelen (en obligaties) hadden het moeilijk. Banken bezitten veel staatsobligaties van probleemlanden, die bij een faillissement tot grote verliezen zouden leiden. Met 2008 nog vers in het geheugen namen veel beleggers daarom afscheid van hun belangen in banken. De obligatiemarkt had in 2011 twee gezichten. Enerzijds liepen de rentes op obligaties van probleemlanden scherp op met flinke verliezen als gevolg. Anderzijds vluchtten veel beleggers naar veilige havens als Amerikaanse en Duitse staatsobligaties. De rente zakte tot historische lage niveaus van onder de 2%. De euro zakte weg, na een flinke stijging eerder in het jaar. De olieprijs liep op onder invloed van de aanhoudende onrust in verschillende Arabische landen op. Ook de goudprijs steeg als gevolg van de toegenomen risicoaversie van beleggers, maar aan het einde van het jaar moest een groot deel van deze winst echter weer worden ingeleverd. Vooruitzichten economie Ook in 2012 zijn de leidende thema s het afbouwen van schulden, politieke daadkracht en de vraag of de Europese probleemlanden aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Europa is de zwakke broeder en gaat 2012 in met een recessie. s N.V. 7

8 De oplossing van de schuldencrisis zal waarschijnlijk lange tijd in beslag nemen. Dat zorgt voor aanhoudende onzekerheid, ook al zet de Europese politiek voorzichtig stappen in de goede richting. De ECB verzet zich vooralsnog tegen het massaal opkopen van obligaties van probleemlanden. Op die manier dwingt de ECB de politiek met meer noodzakelijke maatregelen te komen om de crisis te bezweren. We verwachten niet dat de situatie dusdanig zal ontsporen dat de eurozone uit elkaar valt. Daarvoor zijn de belangen simpelweg te groot en de kosten te hoog. Bij een escalatie op de beurzen mag een ingrijpen van de ECB worden verwacht. In de Verenigde Staten is een zogenoemde double dip onwaarschijnlijk. De Amerikaanse economie doorloopt een klassiek patroon van een gematigd herstel dat volgt op een financiële crisis. De groei is positief, maar blijft achter bij de langetermijntrend. De werkloosheid zal naar verwachting ook in 2012 ongewoon hoog zijn. In een dergelijk scenario steekt de angst voor een nieuwe recessie zo nu en dan de kop op. Daar komt bij dat Democraten en Republikeinen lijnrecht tegenover elkaar staan als het gaat om de begroting. Dat kan in het verkiezingsjaar 2012 voor extra onrust zorgen. Opkomende landen groeien ook in 2012 het snelst. Uiteraard zijn er risico s in de vorm van overinvesteringen en de situatie op de vastgoedmarkt in China, hoge inflatie in met name India, afhankelijkheid van Europese bankfinanciering en lagere groei in andere delen van de wereld. Deze risico s hoeven echter geen onoverkomelijke problemen op te leveren. Zowel op monetair en budgettair vlak hebben de autoriteiten aanzienlijke ruimte om de economie te stimuleren. De fundamenten onder de economie zijn bovendien gezond. Vooruitzichten financiële markten In 2012 blijft de volatiliteit op de beurzen naar verwachting bovengemiddeld, omdat onzekerheid over de economie en de schuldencrisis zorgen voor flinke schommelingen. Voor aandelen mogen geen sterke rendementen worden verwacht. Echter, bedrijven hebben hun balansen goed op orde waardoor lagere economische groei ook niet meteen grote negatieve gevolgen hoeft te hebben. De rente op Amerikaanse en Duitse staatsobligaties is te laag. Maar zonder definitieve oplossing voor de crisis en weinig inflatiegevaar, zouden de rentes ook in 2012 laag kunnen blijven. Bedrijfsobligaties ten slotte prijzen een recessie in en hebben een beduidend aantrekkelijker risico-rendementsverhouding dan staatsobligaties. Beleggingsresultaat Overzicht beleggingsresultaten 1 juli - 31 december 2011 Robeco Life Cycle Fund 2012 Robeco Life Cycle Fund 2015 Robeco Life Cycle Fund 2020 Robeco Life Cycle Fund 2025 Robeco Life Cycle Fund 2030 Robeco Life Cycle Fund 2035 Robeco Life Cycle Fund 2040 Intrinsieke waarde per 01/07/ ,28 46,21 44,99 44,96 43,36 44,67 44,32 Intrinsieke waarde per 1 47,99 46,02 43,52 42,48 40,44 41,50 40,92 Rendement op basis van 2 intrinsieke waarde 1,4 0,5 3,3 5,6 6,8 7,2 7,7 Koers per 01/07/ ,30 46,18 44,89 44,83 43,19 44,46 44,22 Koers per 1 47,97 46,03 43,51 42,48 40,47 41,53 40,93 Rendement op basis van koers 2 1,4 0,4 3,1 5,2 6,3 6,6 7,4 Vermogen per In euro s 2 In percentage Beleggingsbeleid Gedurende de forse correctie op de beurzen in augustus zijn aandelen bijgekocht. Wij waren van mening dat de reactie op de beurzen te heftig was. Na een mooi herstel in de maanden erna is het gewicht van aandelen op het einde van het jaar weer wat omlaag gebracht. Deze asset mix beslissing had een positief effect op het resultaat. Het terugbrengen van het gewicht van aandelen ging gepaard met een ophoging van het gewicht van high yield obligaties. De renteopslag die wordt ontvangen, past in historisch perspectief bij een periode van recessie. Wij verwachten momenteel echter geen mondiale economische krimp. s N.V. 8

9 Bedrijfsobligaties, zowel credits als high yield, hadden gedurende de verslagperiode een bovengemiddelde weging. Het resultaat voor de portefeuille was vrijwel neutraal. Aanhoudende zorgen over de economie en de Europese schuldencrisis maakten beleggers voorzichtig. Vooral obligaties van banken stonden onder druk. Banken hebben doorgaans behoorlijk geïnvesteerd in staatsleningen van landen met hoge schulden. Wanneer die niet terug zouden worden betaald, treden flinke verliezen op. Beleggers eisten daarom een extra vergoeding voor deze onzekerheid. De renteopslagen zijn hierdoor aantrekkelijk, zeker omdat wij niet uitgaan van een algehele escalatie van de schuldencrisis. Tot slot is gedurende de verslagperiode besloten om het belang van de euro te verkleinen. Vanuit strategisch oogpunt worden posities in grote valuta zoals de dollar en de yen afgedekt. Vanuit tactisch oogpunt verwachtten wij echter dat de euro als gevolg van de eurocrisis in waarde zou dalen. We hebben de valutaposities daarom gedurende de verslagperiode maar gedeeltelijk afgedekt. Dit had een substantieel positief effect op de portefeuille aangezien de euro flink in waarde daalde. 2012/2015 Er is, conform het strategische (langetermijn)beleggingsbeleid, belegd in de fondsen Robeco N.V., Robeco Emerging Markets Equities, Robeco European Conservative Equities, Robeco Lux-o-rente, Robeco All Strategy Euro Bonds DHHI, Robeco Euro Credit Bonds, Robeco High Yield Bonds, Robeco Property Equities en Sage Capital International. Daarnaast is belegd in een ETF (een zogenaamde index tracker) op grondstoffen (Lyxor ETF Commodities CRB). Robeco Life Cycle Fund 2012 en 2015 belegt, naast het fonds Robeco All Strategy Euro Bonds DHHI, binnen de beleggingscategorie inflation linked obligaties ook in de ETF ishares Barclays Tips Bond. Er is op een aantal punten afgeweken van het strategische (langetermijn)beleggingsbeleid. Gedurende het grootste gedeelte van de verslagperiode is het gewicht van aandelen hoger geweest dan in het strategische langetermijnbeleggingsbeleid. Het gewicht is naar het einde van 2011 teruggebracht, conform de strategische verdeling. Binnen de beleggingscategorie obligaties is meer belegd in bedrijfsobligaties (credits), ten koste van staatsobligaties. Gedurende het vierde kwartaal van 2011 is ook het gewicht van high yield obligaties opgehoogd. Daarnaast is afgeweken van het strategische (langetermijn)beleggingsbeleid door niet te beleggen in private equity. Door middel van fondsen van de Robeco Groep wordt belegd in aandelen van beursgenoteerde bedrijven. 2020/2025/2030 Er is, conform het strategische langetermijnbeleggingsbeleid, belegd in de fondsen Robeco N.V., Robeco Emerging Markets Equities, Robeco European Conservative Equities, Robeco Euro Credit Bonds, Robeco High Yield Bonds, Robeco Property Equities en Sage Capital International. Daarnaast is belegd in een ETF op grondstoffen (Lyxor ETF Commodities CRB) belegt daarnaast voor een klein deel in het fonds Robeco All Strategy Euro Bonds DHHI, en 2020 en 2025 beleggen in Robeco Lux-o-rente. Er is op een aantal punten afgeweken van het strategische langetermijnbeleggingsbeleid. Gedurende het grootste gedeelte van de verslagperiode is het gewicht van aandelen hoger geweest dan in het strategische langetermijnbeleggingsbeleid. Het gewicht is naar het einde van 2011 teruggebracht, conform de strategische verdeling. Binnen de beleggingscategorie obligaties is meer belegd in bedrijfsobligaties (credits), ten koste van staatsobligaties. Gedurende het vierde kwartaal van 2011 s ook het gewicht van high yield obligaties opgehoogd. Daarnaast is afgeweken van het strategische langetermijnbeleggingsbeleid door niet te beleggen in private equity. Door middel van de fondsen van de Robeco Groep wordt belegd in aandelen van beursgenoteerde bedrijven. Tot slot is in 2030 gebruik gemaakt van futures om de gewenste portefeuilleverdeling te realiseren. 2035/2040 Er is, conform het strategische langetermijnbeleggingsbeleid, belegd in de fondsen Robeco N.V., Robeco Emerging Markets Equities, Robeco European Conservative Equities, Robeco Euro Credit Bonds, Robeco High Yield Bonds, Robeco Property Equities en Sage Capital International. Daarnaast is belegd in een ETF op grondstoffen (Lyxor ETF Commodities CRB). Er is op een aantal punten afgeweken van het strategische langetermijnbeleggingsbeleid. Gedurende de verslagperiode is het gewicht van aandelen hoger geweest dan in het strategische langetermijnbeleggingsbeleid. Het gewicht is naar het einde van 2011 teruggebracht, conform de strategische verdeling. Binnen de beleggingscategorie obligaties is meer s N.V. 9

10 belegd in bedrijfsobligaties (credits) ten koste van kasgeld. Gedurende het vierde kwartaal 2011 is ook het gewicht van high yield obligaties opgehoogd. Daarnaast is afgeweken van het strategische langetermijnbeleggingsbeleid door niet te beleggen in private equity. Door middel van de fondsen van de Robeco Groep wordt belegd in aandelen van beursgenoteerde bedrijven. In het strategische langetermijnbeleggingsbeleid van het 2035 en 2040 zijn geen kasgelden opgenomen. Om de gewenste wegingen in de fondsen aan te brengen, is gebruik gemaakt van futures. Verantwoord beleggen Verantwoord beleggen in de fondsen van Robeco is een positieve keuze met minimale beperkingen aan het beleggingsuniversum en bestaat uit een combinatie van effectieve instrumenten: uitoefening stemrechten engagement uitsluitingen integratie ESG-factoren 1 in beleggingsprocessen Uitoefening stemrechten Robeco houdt zich bij het uitoefenen van het stemrecht aan internationaal geaccepteerde principes zoals van het International Corporate Governance Network (ICGN) en de Code Frijns. De uitvoering is op een efficiënte wijze ingericht. Engagement Robeco hecht groot belang aan het beïnvloeden van ondernemingen die naar onze visie geen optimale balans hebben tussen enerzijds de legitieme doelstelling van het maken van winst en de ESG-factoren anderzijds. Engagement spreekt ondernemingen aan op hun bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit verhoogt volgens ons op de langere termijn de aandeelhouderswaarde voor onze klanten. We hebben gekozen voor een themagedreven aanpak. Dit verschaft ons de mogelijkheid om een onderwerp diepgaand te bestuderen. Uit eigen ervaring kunnen we stellen dat hierdoor de dialoog met ondernemingen veel effectiever is. Uitsluitingen Het uitsluitingenbeleid van Robeco heeft twee hoofdlijnen. Ten eerste worden ondernemingen uitgesloten die controversiële wapens of essentiële onderdelen daarvan produceren of het merendeel van hun omzet realiseren met de verkoop of transport van deze wapens. Naast de eerste lijn kan ten tweede een niet-succesvolle dialoog op termijn leiden tot uitsluiting van een onderneming van het beleggingsuniversum. Het gaat hierbij om een dialoog waarbij ernstige en structurele schendingen door ondernemingen van internationaal breed geaccepteerde richtlijnen voor verantwoord ondernemen, zoals de richtlijnen van het United Nations Global Compact, aan bod komen. Naast het uitsluitingenbeleid van ondernemingen, is er ook een beleid voor het uitsluiten van landen. Deze uitsluitingen hebben betrekking op landengerelateerde beleggingen (bijvoorbeeld staatsobligaties). De uiteindelijke bevoegdheid om ondernemingen en landen op de uitsluitingslijst te plaatsen, ligt bij de raad van bestuur van de Robeco Groep. Integratie ESG factoren in beleggingsprocessen De s beleggen hoofdzakelijk in fondsen van de Robeco groep. Robeco streeft actief naar verantwoord beleggen, waarbij ESG-integratie onderdeel uitmaakt van dit beleid en daarom al voltooid is voor een zeer groot deel van de Robecofondsen waarin wordt belegd. Het streven is om ESG-integratie voor het totale fondsenpalet door te voeren. Duurzaamheid kan een doorslaggevend selectiecriterium zijn bij de keuze om fondsen op te nemen. De s kunnen gebruik maken van niet-robeco producten indien voor een beleggingscategorie geen representatief Robeco fonds beschikbaar is. Deze producten vallen in die hoedanigheid buiten het verantwoord beleggen beleid van Robeco. Voor deze producten vindt momenteel geen expliciete duurzaamheidsscreening plaats. Transparantie en rapportage over beleid en uitvoering Primair zal de website worden gebruikt om over verantwoord beleggen te rapporteren. Voor het uitoefenen van stemrechten, voor engagement en voor uitsluitingen is zowel het beleid als het verslag van de uitvoering terug te vinden op 1 ESG staat voor Environmental, Social and Governance, in het Nederlands: milieu, maatschappij en goed bestuur. s N.V. 10

11 Risicobeheer Het fonds maakt gebruik van financiële instrumenten. De hiermee samenhangende risico s zijn nader omschreven in de jaarrekening. Risicobeheer is een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Systemen houden continu de belangrijkste risico s, waaronder prijsrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico in de gaten. Daarnaast worden controles uitgevoerd door een onafhankelijke riskmanagementafdeling, die direct rapporteert aan het senior management. De Robeco Groep heeft het afgelopen boekjaar uitgebreid aandacht besteed aan de (mogelijke) directe en indirecte gevolgen van de zorgen rondom de financiën van de overheden in het eurogebied. Hierbij is gekeken naar de directe beleggingen van fondsen in schuldpapier van deze overheden, de neveneffecten op de kredietwaardigheid van banken en de liquiditeitseffecten van de terughoudende handel in schuldpapier van overheden in het (perifere) eurogebied. Dit heeft geleid tot het reduceren van directe en indirecte exposure naar perifere eurolanden. Op het gebied van tegenpartijrisico zijn aanvullende maatregelen genomen om mogelijke verliezen te beperken. Kasuitzettingen bij minder kredietwaardige partijen zijn gereduceerd en de kredietlijnen met enkele tegenpartijen die niet meer binnen de door Robeco gestelde normen vallen, zijn gesloten. Op het gebied van de securities-lendingactiviteiten zijn de toegestane onderpandlijsten, aangescherpt. Ook zijn de niveaus van de vereiste onderpanden verhoogd. Hiernaast is gewerkt aan het bevorderen van de consistentie van het cashmanagementbeleid in de fondsen. Op het gebied van marktrisico zijn verdere stappen gemaakt in het ontwikkelen van functionaliteiten van de marktrisicosystemen. Hierbij is ook aandacht besteed aan de gevolgen van veranderende marktomstandigheden. De diverse beleggingsrichtlijnen van de fondsen zijn herzien, waarbij specifiek aandacht is besteed aan consistentie van richtlijnen over de fondsen heen. In de afgelopen periode is aandacht besteed aan het liquiditeitsrisico van de fondsen door bijvoorbeeld voldoende kas te laten aanhouden. Hiernaast zijn stappen genomen op het gebied van het waarderingsbeleid van minder liquide fondsen. Deze acties bewerkstelligen dat ook in periodes van lage liquiditeit de belangen van zowel zittende als in- en uitstappende beleggers niet geschaad worden. Rotterdam, 27 februari 2012 De directie s N.V. 11

12 Jaarrekening Balans Voor resultaatbestemming, EUR x 1 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 Beleggingen Financiële beleggingen Aandelen Beleggingen in fondsen van de Robeco Groep Derivaten 3, Andere financiële beleggingen Som der beleggingen Vorderingen Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Verplichtingen uit hoofde van derivaten 3, Schulden aan kredietinstellingen 9 Overige schulden Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden Eigen vermogen Samenstelling van het eigen vermogen 7 Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Nettoresultaat De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de desbetreffende nummers in de toelichting. s N.V. 12

13 Balans Samengevoegd Voor resultaatbestemming, EUR x 1 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 Beleggingen Financiële beleggingen Aandelen Beleggingen in fondsen van de Robeco Groep Derivaten 3, Andere financiële beleggingen Som der beleggingen Vorderingen Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Verplichtingen uit hoofde van derivaten 3, Schulden aan kredietinstellingen 9 Overige schulden Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden Eigen vermogen Samenstelling van het eigen vermogen 7 Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Nettoresultaat De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de desbetreffende nummers in de toelichting. s N.V. 13

14 Winst- en verliesrekening EUR x Opbrengst beleggingen Waardeveranderingen Kosten Beheerkosten Service fee Overige kosten Nettoresultaat EUR x Samengevoegd Opbrengst beleggingen Waardeveranderingen Kosten Beheerkosten Service fee Overige kosten Nettoresultaat De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de desbetreffende nummers in de toelichting. s N.V. 14

15 Kasstroomoverzicht Indirecte methode EUR x Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen Toename(+)/afname( ) geldmiddelen EUR x Samengevoegd Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen Toename(+)/afname( ) geldmiddelen De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de desbetreffende nummers in de toelichting. s N.V. 15

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V.

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE Algemene informatie 1 Verslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 6 Toelichtingen

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening 2013 7 Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 8 De

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie