Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB"

Transcriptie

1 Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Jaargang 34 Nummer 10 november 2011

2 Inhoudsopgave november 2011 Belangrijke adressen van OEZA 4 Waar en wanneer..? / Wat kost zwemmen bij OEZA? 5 Van de voorzitter 6 Agenda / Marloes bedankt, welkom Pascal 7 Wie is wie? 8 Pascal Palmboom in gesprek met Masters van OEZA presteren goed tijdens ZZC 11 Uit de oude doos 12 Algemene ledenvergadering / Ik zag jullie niet! 13 Crisis 14 Vrienden van OEZA 15 OEZA feliciteert 16 LET OP!!! KOPIJ INLEVEREN VOOR 24 NOVEMBER BIJ ARNO MEIJER Jaargang 34, nummer 9 Redactie: Pascal Palmboom en Arno Meijer Stencilen, bundelen & nieten: Arno Meijer en Pascal Palmboom Bezorging: Jan Beers, Gerrit Bleeker, Engel Bruins, mevr. Butter, Kees van Duivenvoorde, mevr. Edens-Fatels, Joke de Graaf, Ria v.d. Gracht, mevr. Harder, mevr. Van Henten-Boxem, Arno Meijer, Pascal Palmboom, mevr. De Rooy, mevr. Stedelaar, Arnold Stins, Mariska Stins, mevr. Veldhuis, Gé Vink, mevr. De Vries, de hr. en mevr. Van der Wal en de familie De Wildt-Baltus

3 BELANGRIJKE ADRESSEN VAN OEZA Bestuur Voorzitter A. v.d. Gracht M. Zeldenruststraat 33 tel Secretaris A. Meijer Luxemburglaan 26 tel Penningmeester C. Bal Breedweerlaan 40 tel Public relations E. Tijms J.-L. Pisuisselaan 18 (Beverwijk) tel Uitvoerende zaken H. Bokelaar Dr. Bonstraat 39 (Assendelft) tel Commissie voor de Coördinatie van de Uitvoerende Zaken (CCUZ) Voorzitter H. Bokelaar tel Recr. en Elem. Zw. L. v.d. Braber tel Wedstrijdzwemmen P. Heus tel Jeugdraad S. de Wit tel Opleidingen M. Wassenaar tel Kaderhoofden trainers wedstrijdpl. M. & W. v. Rijn Frankrijklaan 43 tel maandag P. de Caluwé E. v. Calcarstraat 17 tel woensdagochtend J. Valent Elbestraat 11 tel aquarobics C. Ruarus J. v. Kuikweg 40a tel woensdagavond M. Kok Ratelaar 53 tel donderdag L. Liefting Duinrooshof 35 tel vrijdag Heemskerk K. Ravenstijn Maerelaan 125 tel vrijdag Beverwijk A. Meijne Krusemanlaan 8 (Heerhugowaard) tel Jeugdraad Voorzitter S. de Wit Kennemerlandstraat 15 tel Secretaris S. Tijms J.-L. Pisuisselaan 18 (Beverwijk) tel Penningmeester D. de Vries Roelat 28 (Limmen) tel Ledenadministratie voor inschrijven van nieuwe leden vanaf 5 jaar (Zwemmen start vanaf 6 jaar.), opzeggen (uitsluitend met inlevering van de lidmaatschapskaart en voor wedstrijdzwemmen alleen mogelijk per 1 januari of per seizoenseinde), wachtlijstinformatie, adreswijzigingen: C. v.d. Wijgaart Zeelaan 15 tel voor vragen over contributie-inning: M. Butter tel OEZA op het internet: De voorzitter, de secretaris en de penningmeester hebben allen een makkelijk te onthouden e- mailadres waarnaartoe vragen en opmerkingen gestuurd kunnen worden. Maak daarvan gebruik en zend een bericht naar of afhankelijk van het onderwerp. De redactie van het clubblad is ook per te bereiken: 4

4 WAAR EN WANNEER ZWEMT OEZA? OEZA maakt voor de zwemactiviteiten gebruik van zwembad De Waterakkers in Heemskerk en van het Sportfondsenbad in Beverwijk. De zwemtijden in Heemskerk zijn: maandag uur Wedstrijdzwemmen uur Zwemvaardigheid 1, 2 en uur Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 / Tienerzwemmen / Masters uur Volwassenen woensdag uur Volwassenen / Aquarobic uur Wedstrijdzwemmen uur Leszwemmen A uur Leszwemmen A, B en C donderdag uur Leszwemmen A uur Leszwemmen A, B en C uur Wedstrijdzwemmen vrijdag uur Zwemvaardigheid 1, 2 en uur Volwassenen zaterdag uur Wedstrijdzwemmen De zwemtijden in Beverwijk zijn: vrijdag uur Volwassenen / Masters Informatie: Leszwemmen tel Wedstrijdzwemmen tel Vijf maal per seizoen zijn er kijkdagen voor de ouders van de diplomazwemmers. Contributie per maand WAT KOST ZWEMMEN BIJ OEZA? zwemabc 25,- Zwemvaardigheid 23,- Tiener- en Volwassenenzwemmen 19,50 Wedstrijdzwemmen 28,- Masterzwemmen 22,60 Bij aanvang van het lidmaatschap en in de daarop volgende jaren in januari wordt naast de contributie de KNZB-bijdrage van 18,50 ingehouden. In de maanden juli en augustus vindt geen contributie-inning plaats. Voor mensen die in ploegendienst werken en ook willen zwemmen, heeft OEZA een speciaal tarief. Bel voor informatie

5 Van de voorzitter Een Belgisch politicus zei eens Als zwemmen goed is voor de lijn, hoe verklaart u dan de walvis?. Ik zou zeggen schoenmaker blijf bij je leest. Zwemmen is en blijft natuurlijk een geweldige sport om je conditie op peil te houden en alle spieren en gewrichten in goed werkende staat te houden. En met de lijn zit het ook wel goed, kijk maar naar één van de betere zwemmers in de waterrijke dierenwereld, de haai. De walvis kunnen we bij OEZA beter gebruiken in een andere vergelijking. Een walvis heeft een log lichaam en door zijn enorme omvang en ook omdat het een zoogdier is, een wat geïsoleerde vis. De organisatie van OEZA die vorig jaar is aangepast met de vorming van de commissie coördinatie uitvoerende zaken, wil allesbehalve log zijn. Ook het geïsoleerd zijn is één van de redenen geweest om deze commissie in het leven te roepen. Belangrijk is dat de personen die in deze commissie zitten goed bereikbaar zijn. Daarom ben ik ook blij met de vernieuwde website, waar onder het kopje adressen de mogelijkheid bestaat de contactpersonen van de geledingen: recreatief en elementair zwemmen, wedstrijdzwemmen, jeugdraad, opleidingen en ook de voorzitter van de CCUZ direct bereikbaar zijn. Ik vraag u met nadruk hier gebruik van te maken, als u ideeën heeft om lessen (nog) beter te maken. Maar gebruik dit ook als u ergens mee zit dat u niet bevalt. We kunnen daar dan wat aan doen en ook voor vragen kunt u daar terecht. Met een goede communicatie is iedereen gediend, zowel u als lid van onze vereniging, als de commissies en het bestuur, die er voor willen zorgen dat de vereniging niet alleen organisatorisch goed draait, maar tevens klant- en servicegericht wil werken. Bijkomend voordeel van de oprichting van de CCUZ is dat het bestuur haar aandacht meer kan richten op organisatorische zaken. Zo zijn in de vergadering van oktober de volgende punten aan de orde geweest: De intentie om een aantal mensen bij elkaar te krijgen die meer willen gaan doen om sponsoring goed van de grond te krijgen en dan hebben we het zeker niet alleen over sponsoring van de wedstrijdsport. Feit is dat de aankomende jaren de subsidies op zijn gunstigst gelijk blijven, maar zeker is dat allerminst. In verband met mogelijke verlaging van subsidies is het belangrijk meer inkomstenbronnen te kunnen aanboren. Sponsoring kan een alternatief daarvoor zijn. Mocht u een bedrijf of organisatie kennen die de zwemsport een goed hart toedraagt en onze vereniging financieel zou willen steunen, geeft u dit dan even door aan een van de bestuursleden. OEZA heeft een goede naam in Heemskerk en zeker niet alleen vanwege de wedstrijdsport. Meer dan 40 jaar Heemskerkse kinderen het zwemmen leren (hoeveel duizenden zijn dan niet inmiddels), geeft wel aan dat OEZA een belangrijke plaats inneemt in de Heemskerkse gemeenschap. Wie wil dat nu niet sponsoren? Ook is de aanstaande algemene ledenvergadering van 16 november voorbereid. Zoals u wellicht weet, worden er bij OEZA normaal 2 ledenvergaderingen per jaar gehouden. Statutair is de vereniging verplicht daarin de financiën van de vereniging te behandelen. In de voorjaarsvergadering worden de leden gevraagd akkoord te gaan met het financiële verslag van het dan afgelopen boekjaar. Voor de toekomst van uw club is de najaarsvergadering eigenlijk van veel meer belang. In de begroting geeft het bestuur aan welke plannen zij heeft en hoe dit bekostigd moet gaan worden. U kunt in die vergadering aangeven of u daarmee instemt. Uiteraard is er daarvoor gelegenheid om aan het bestuur c.q. de penningmeester een toelichting te vragen of kritische vragen te stellen. Wij hopen u op deze bijeenkomst te mogen treffen. 6

6 Tot zover mijn nieuws. Volgende keer zal ik weer ingaan op de sportieve activiteiten binnen onze vereniging. Adrie van der Gracht voorzitter OEZA Agenda datum activiteit zwembad plaats aanvang afdeling sprintgala Slag Zaandam uur W HPC-bokaal Groenendaal Heemstede uur W competitiewedstrijd Slag Zaandam uur W algemene ledenvergadering n.v.t. Heemskerk uur alle clubwedstrijd Waterakkers Heemskerks uur W Speedo Club Meet Slag Zaandam uur W masterswedstrijd Almere-Stad Almere uur W Cor Augustijn Memorial Waterakkers Heemskerk uur W LAC-wedstrijd Slag Zaandam uur W Marloes bedankt, welkom Pascal Het kwam onverwacht, maar Marloes Bal-Folman vertelde mij ongeveer een maand geleden, dat ze wilde stoppen met haar werkzaamheden als lid van de redactie van de Kroezant. Ze liet weten een nieuwe uitdaging gevonden te hebben. Ik respecteer haar wens uiteraard en neem daarom na zo n vijf en een half jaar prettige samenwerking helaas afscheid van een zeer gewaardeerd mederedactielid. Marloes, bedankt voor jouw jarenlange trouwe hulp. Ik mag gelukkig een vervanger voor Marloes verwelkomen. Pascal Palmboom zal mij in het vervolg helpen met het zowel inhoudelijk als fysiek samenstellen van de Kroezant. Voor degenen die Pascal nog niet kennen, stelt hij zichzelf hieronder kort voor. Arno Meijer Ik ben Pascal Palmboom, 22 jaar en alweer enkele jaren lid van de wedstrijdploeg van OEZA. Ik ben begonnen bij het zwemvaardigheidszwemmen en daarna overgestapt naar de wedstrijdploeg. Ik ben ex-voorzitter van de jeugdraad van OEZA en beheer alweer langere tijd mede de website van OEZA. Na mijn HBO-opleiding Management, Economie en Recht te hebben behaald, studeer ik nu politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast mijn opleiding ben ik penningmeester van de afdeling Noord-Holland Noord van het CDJA. Naast al deze serieuze activiteiten kan ik erg genieten van een feestje of een avondje op stap in de studentenstad Amsterdam. Nu nog even iets over de Kroezant! Ik ga proberen zo divers mogelijk de Wie is wie? in de Kroezant te plaatsen. Ik bedoel hiermee verschillende personen uit de afdelingen van OEZA. Ook zal ik Daan Glorie om tips en adviezen blijven vragen! Daarnaast is een andere doelstelling voor mij om de Kroezant in een nieuw jasje te steken. Dit kan zowel fysiek, als inhoudelijk. Mocht u een goed idee hebben, laat het Arno en mij weten via 7

7 Wie is wie? Deze keer in de rubriek Wie is wie? de broers Koen en Roel Gaal. Deze broers lopen al een tijdje mee bij de wedstrijdploeg. Tijd voor een nadere kennismaking. Dit keer in de Kroezant dus een duo-interview. Stellen jullie jezelf eens even voor. Roel: Mijn naam is Roel Gaal en ik ben 9 jaar en ik woon in Heemskerk. Koen: Mijn naam is Koen Gaal en ik zit vanaf mijn 4e al op zwemmen.vanaf mijn 8e zit ik op wedstrijdzwemmen bij OEZA. Zijn jullie in Heemskerk geboren? Roel: Ik ben in Beverwijk in het ziekenhuis geboren. Koen: Ik ben in Heemskerk geboren. Waar hebben jullie het zwemmen geleerd? Wij hebben het zwemmen geleerd bij de Waterakkers. Hoe en wanneer zijn jullie bij OEZA terechtgekomen? Roel: Mijn moeder gaf training op zaterdagochtend en ik ging altijd met mijn moeder mee anders zat ik alleen thuis en dat vond ik niet leuk. En als ik meeging, mocht ik altijd meetrainen en dat vond ik wel leuk. Koen: Ik kwam bij OEZA terecht toen ik al mijn diploma's had gehaald bij de Waterakkers die er te halen waren, en toen gaf iemand de tip naar OEZA te gaan. Beoefenen jullie nog andere sporten? Zo ja, wat voor sport en waar? Roel: Ja, ik zit op judo in Beverwijk bij Toradoshi. Koen: Nee, ik doe geen andere sporten. Hoe is het om als broers lid te zijn van de wedstrijdploeg? Roel: Het maakt niet veel uit. We zwemmen allebei in een andere baan. Koen: Ik vind het heel gezellig. Hebben jullie het thuis vaak samen over het wedstrijdzwemmen? Roel: Ja, eigenlijk wel en dat vinden we leuk. Koen: Best wel vaak en dan voornamelijk over hoeveel sec. we nog moeten verbeteren voor ons doel (wokken in Heemskerk). Hebben jullie de ambitie om de top van de zwemsport te bereiken? Roel: Ja, zou ik wel leuk vinden. Koen: Jawel Koen, heb je nog tips op zwemgebied voor je broertje Roel? Tijdens de training niet te veel spelen, probeer wat meer technisch te zwemmen Roel, heb je nog tips op zwemgebied voor je broer Koen? Harder gaan zwemmen, niet de hele tijd op je techniek letten. Bezoeken jullie ook nog wel eens andere sportwedstrijden? Roel: mijn judowedstrijden bijv. de West friese. Koen: Ja, Roels judowedstrijden. 8

8 Lezen jullie graag een goed boek en wat zijn dat dan voor boeken? Roel: Ja, ik lees graag en dan wel de volgende boeken Harry Potter (in het Engels), Torak en Wolf. Koen: Een boek dat heel spannend is. Wat heeft jullie voorkeur: zwemmen in buitenwater of gewoon binnen in het zwembad? Roel: Ik denk binnen, want ik heb nog nooit openwaterwedstrijden gezwommen, dus ik weet nog niet wat dat is. Koen: Zeker binnen. Hebben jullie al eens de nieuwe website van OEZA bezocht? Roel: Ik niet maar mijn moeder doet dat voor mij. Koen: Ja, om de uitslagen te bekijken en mijn pr's. De wintertijd gaat binnenkort weer in, we naderen Sinterklaas en Kerstmis. Wat hebben jullie met deze feestdagen? Roel: In deze tijd ben ik jarig, dus dat is wel leuk. Koen: Heel veel wedstrijden en feestjes van neven, nichten, ooms en tantes. Hebben jullie wel eens bekende zwemmers of zwemmers ontmoet? Koen en Roel: Pieter van den Hoogenband en Marleen Veldhuis bij de Pietercup in Eindhoven. Wat te doen als je moet delen? Roel: Ieder krijgt de helft. Koen: Allebei de helft en ik koop gelijk een hele goeie bril en zwembroek. Waar hebben jullie dit jaar de zomervakantie doorgebracht en met wie? Koen & Roel: Met ons hele gezin in Griekenland Corfu. Hebben jullie huisdieren? Zo ja, hoeveel en wat voor een soort(en)? Koen & Roel: Nee Zijn er nog dingen die op het puntje van jullie tong liggen en jullie kwijt willen? Roel: Ik vind het leuk, dat ik mocht meedoen met dit interview. Koen: Nee 9

9 Pascal Palmboom in gesprek met Daan Glorie Daan Glorie is oud-lid van OEZA en heeft in 2011 onder andere een wedstrijd over 88 kilometer en 24 uur gezwommen. In 2012 wil hij het Kanaal oversteken. Van Engeland naar Frankrijk, wellicht in een Nederlands Record. Pascal Palmboom volgt Daan een jaar lang richting zijn Kanaaloversteek. Hierbij deel 3. Daan, kan je iets meer vertellen over sportpsychologie? Sportpsychologie is in Nederland nog steeds een taboe. Dat is jammer, want elke sporter heeft iets aan sportpsychologie. Of je nu een professionele of recreatieve zwemmer bent. Je gaat pas naar een sportpsycholoog als je mentale problemen hebt, is nog steeds de gedachte. In mijn bijdrage voor de Kroezant zal ik een aantal thema s van sportpsychologie kort behandelen. Als je meer informatie wilt, kan je altijd contact met mij opnemen via Begin oktober was ik bij een symposium over sportpsychologie. Daar was ook Rico Schuijers, de sportpsycholoog die met het Nederlands Olympisch Team meegaat naar Londen. Dat is voor de eerste keer in de geschiedenis dat het gebeurt! Rico Schuijers besprak de verschillende mentale vaardigheden: 1) doelen stellen. Als je sport, moet je jezelf altijd doelen stellen. En deze doelen moeten SMART geformuleerd zijn, dat wil zeggen: Specifiek, Meetbaar, Aantoonbaar, Realitistisch en Tijdsgebonden. Bijvoorbeeld: Ik wil in juni 2012 de 100 vrije slag binnen de 1.10 zwemmen op de lange baan tijdens de Kringkampioenschappen. Door een doel te stellen motiveer je jezelf en weet je ook waarvoor je traint. 2) ademhaling en ontspanning. Vlak voordat je het startblok opgaat, kan je nog wel eens gespannen zijn. Om te ontspannen zijn er enkele ademhalingsoefeningen. Bijvoorbeeld: 3 keer kort en snel in en uit ademenhalen en vervolgens 1 keer langzaam ademhalen. Probeer je te concentreren waar de lucht naar toe gaat. Ademen via je longen, via je buik etc. Je leert ook te ontspannen als je niet teveel nadenkt over je race. Doe niet extra je best, wees niet bezig met winnen of verliezen (of de gevolgen daarvan). Ga gewoon lekker zwemmen en let op je techniek en de afstand die je moet zwemmen. Het resultaat komt dan vanzelf wel. 3) concentratie. Iedereen denkt te weten wat concentratie is, maar zo eenvoudig is het niet. Concentreren moet je leren. Houd jezelf alleen maar bezig met het zwemmen. Dus zonder je af voor je start en denk na over je race-indeling (bv. een snelle eerste 50 meter) en focus je alleen op het zwemmen. 4) gedachtecontrole. Dagelijks schieten er honderden gedachten door ons hoofd. Ben ik niet iets vergeten? Wat moet ik vandaag nog doen? Wat nou als ik straks slecht zwem? Waarom gaat de training nou niet lekker? We kunnen onze gedachten sturen en dat is belangrijk. Positief denken bestaat wel degelijk. Gobaal gaat het gedachte-proces als volgt: Gebeurtenis Gedachte Gevoel. Bijvoorbeeld: Kringkampioenschappen 2012 (gebeurtenis) + Ik sta 3 e op de ranglijst dus ik kan een medaille halen (gedachte) + Ik moet nu snel zwemmen, want anders heb ik geen medaille (gevoel). Omdat je moet presteren lukt het vaak niet. Probeer het resultaat slechts te zien van een goed proces (dus ontspannen voor een wedstrijd en goed technisch zwemmen). 10

10 Om deze mentale vaardigheden te trainen heb ik enkele oefeningen voor de Kroezantlezers. Graag hoor ik wat jullie vonden van deze oefeningen (o.a. opdrachten van Rico Schuijers zelf!) 1. Denk na over de volgende woorden: Eiffeltoren + Vrijheidsbeeld + Concentratie. Wat gebeurde er toen je dacht aan Eiffeltoren? En bij Vrijheidsbeeld? En bij Concentratie? Antwoord: Bij het woord concentratie is, als het goed is, niets gebeurd. Concentratie is een te globaal begrip. Daarom heeft het ook geen zin als bijvoorbeeld zwemtrainers tegen hun pupil zeggen: Concentreer je nou eens! Er gebeurt dan immers niets! Beter is het om een beeld te koppelen aan concentratie, bijvoorbeeld een pijl en boog die je voor je ziet en op die wijze ga jij straks van het startblok af (pijlsnel). 2. Wat zijn jou doelen voor dit seizoen? Waarom heb je voor deze doelen gekozen? Kan je ook tevreden zijn als je je doelen niet haalt (terwijl je wel hard hebt getraind)? Zijn jou doelen realistisch? 3. Hoe ziet jou ideale racevoorbereiding eruit? Wat was de beste wedstrijd die je tot nu toe gezwommen hebt? En hoe zag die voorbereiding eruit? Wat deed je vlak voor de start? 4. Welke gebeurtenis in de sport staat je nog bij? Welke gedachte had je toen? En wat was het gevoel? Kan je achteraf zeggen dat je beter had kunnen presteren, als je anders had gedacht? Masters van OEZA presteren goed tijdens ZZC In Emmeloord werd zaterdag 22 oktober de eerste wedstrijd gezwommen van het Zuiderzeecircuit. Totaal 7 wedstrijden maken deel uit van deze competitie voor masterszwemmers. 7 zwemmers van OEZA hadden zich ingeschreven voor deze eerste wedstrijd. Zij behaalden allen goede prestaties en de meeste zwemmers konden hun inschrijftijd halen of zwommen daaronder. Daarnaast werden nog 7 persoonlijke records gezwommen en wel door Marina van Staveren (100 meter vrije slag ), Eric Tijms (200 meter vrije slag ), Marcel Wassenaar (25 meter schoolslag 17.52), Sander de Weert (25 meter schoolslag en 100 meter vrije slag ) en Jeroen Zonneveld (25 meter vrije slag en 25 meter schoolslag 18.13). Vooral Marina van Staveren deed goede zaken. Zij behaalde op zowel de 100 meter vrije slag als op de 50 meter vlinderslag een eerste plaats. De Castricumse, die vorig jaar in het algemeen klassement een 2 e plaats behaalde, gaf daarmee aan ook dit seizoen weer voor een topklassering te gaan. Sander de Weert werd met zijn 25 meter schoolslag 2 e in zijn leeftijdscategorie en Marcel Wassenaar 3 e op de 25 meter schoolslag. Verder werd door Jeroen Zonneveld, Sander de Weert, Marcel Wassenaar en Eric Tijms op de 4 x 50 meter wisselslag estafette een nieuwe clubrecord neergezet:

11 Uit de oude doos Hier weer opmerkelijke zaken uit notulen van lang geleden, waarbij verschillen van vroeger en nu, maar ook overeenkomsten van toen en nu aan de oppervlakte komen. Op 20 juni 1968 werd de eerste kaderbijeenkomst gehouden; dus al snel na de oprichting. Reden was de snelle groei van het ledenaantal met daarbij de complexiteit om het badwater goed te verdelen over de verschillende takken van de zwemsport. Het schema dat Mevrouw Tjepkema had gemaakt werd behandeld en voor- en nadelen kwamen aan de orde. Uiteindelijk werd besloten het grote bad te in overleg te verdelen, zodat de diverse takken elkaar niet in de weg zwemmen. Overleg en coördinatie waren toen net als nu nog heel belangrijk. Mevrouw Tjepkema werd in deze bijeenkomst tot kaderhoofd gekozen en de heer Motier gaf aan een bestuursfunctie op zich te willen nemen in de vorm van ledensecretaris. Gelukkig zien we ook nu nog steeds dat mensen zich spontaan opgeven om vrijwilliger binnen OEZA te worden. Op 8 augustus 1968 tref ik in het notulenboek het verslag aan van een voor mij wat raadselachtig gesprek tussen voorzitter en secretaris. Raadselachtig omdat de inhoud niet exact wordt aangegeven. Daarom maar weer even letterlijk: Gesprek voorzitter/secretaris op donderdag 18 augustus 1968, Zeelaan 12. Aanleiding tot dit gesprek was briefontvangst van Hr. V.d. Woude, bedrijfsleider Sportfondsenbad Beverwijk. Afwezig wegens vacantie: Heren Oosterveen en Augustijn. Besloten werd te wachten op terugkeer van de Heer Oosterveen met het nemen van eventuele beslissingen. Voorts werd besloten dat secretaris gaat informeren bij Gemeenschapsraad Heemskerk Kennemerstaten, Gemeente, Sportzaken. In de notulen van de bestuursvergadering van 13 augustus 1868 wordt een en ander iets duidelijker. Informatie was inmiddels nagetrokken door de secretaris. Het zou gaan om binding te krijgen met de Gemeenschapsraad Heemskerk met behoud van onafhankelijkheid. Een nadere kennismaking met betrokkenen zou in een later stadium volgen. Ook werden problemen met betrekking tot het huren van het Sportfondsenbad Beverwijk besproken en werd geadviseerd de politiek daarin te betrekken middels een brief naar de Heer Kaebisch (wethouder Beverwijk). Verder was de vergadering er zich van bewust, dat OEZA het niet zonder betaalde gediplomeerde assistenten zou kunnen. Mevrouw Tjepkema werd gevraagd om de heer Quax te benaderen om lessen te willen geven. Voorstel uurtarief ƒ10,-- per uur. Het voorstel om betaalde krachten lid van de vereniging te laten worden, stuitte op weerstand. Verder werd besloten de geplande ledenvergadering nog even uit te stellen. Duidelijk wordt mij, dat nu wat complexere, organisatorische zaken voor de eerste keer aan de orde komen. Het bestuur van destijds neemt hiervoor wijs genoeg de tijd om zodoende tot een goede beslissing te komen, nadat zij via het polsen van verschillende instanties alle ins en outs te weten zijn gekomen. Overigens is er tegenwoordig nauwelijks overleg met de politiek. Dit heeft ondermeer te maken met het feit dat de gemeente weliswaar het zwembad subsidieert, maar dat de daarvoor bestemde Stichting aansprakelijk is. Ook is deze Stichting verantwoordelijk voor onderhoud en uitgifte/verhuur van het bad. Hoewel de gemeente Heemskerk wel verantwoordelijk is voor 12

12 het faciliteren van een goed sportbeleid in Heemskerk, merken wij toch op dat de gemeente het contact met de verenigingen bewust of onbewust begint te verliezen, echter met de kanttekening dat Sportservice Kennemerland, ingehuurd door de gemeente, voor praktische zaken goed werk levert. Algemene ledenvergadering Op woensdag 16 november aanstaande zal in de kleine zaal van restaurant De Waterakkers een algemene ledenvergadering gehouden worden. Het aanvangstijdstip van die vergadering is gesteld op uur. Tijdens de vergadering zal het bestuur zoals gebruikelijk in het najaar een begroting voor het volgende jaar aan de leden voorleggen. In die begroting opgenomen is een contributievoorstel. Verder is het de bedoeling om een gewijzigde versie van het Huishoudelijk Reglement te presenteren. Alle leden, zowel junioren als senioren, hebben volgens de statuten van de vereniging toegang tot en stemrecht in de algemene ledenvergadering. Ieder OEZA-lid kan dus tijdens de vergadering zijn zegje doen en zijn invloed laten gelden. Om eenieder de kans te geven zich voor te bereiden op de ledenvergadering zullen de te behandelen stukken op de internetsite van de vereniging beschikbaar gesteld worden. Mensen die geen toegang tot het internet hebben, kunnen bij de secretaris een verzoek indienen om de stukken in papieren vorm te ontvangen. Ik zag jullie niet! Beste zwemmers van OEZA, nu de dagen weer korter worden en het dus sneller donker is, is het verstandig om jullie fietsverlichting weer goed te controleren. Helaas kwam ik al weer velen van jullie tegen zonder verlichting aan. Het is echt niet stoer om zonder verlichting te fietsen, want voor je het weet lig je in een auto met zwaailichten. Jongens en meisjes, let erop dat de fiets waarop je weg gaat, is voorzien van goede verlichting, want een ongeluk is zo gebeurd. Ook een taak van de ouders om hierop toe te zien, want je wilt je kind weer geheel gezond terugontvangen. Eric Tijms 13

13 Crisis We komen dit woord herhaaldelijk tegen gedurende de laatste paar jaar. Sporters hebben daar op zijn tijd ook last van. We hebben het dan over vormcrisis. Lastig voor die sporter en als het een teamspeler betreft, is het ook nog eens lastig voor het team. Soms heel lastig om aan te geven wat de oorzaak is van die vormcrisis. Zit het tussen de oren of is er lichamelijk iets aan de hand? Aan de trainer de schone taak het lek boven te krijgen. Is te hopen dat die trainer dan niet te maken krijgt met een gezagscrisis, want dan kan hij het wel schudden. Van die gezagscrisis hebben meerderen last. Zal ook wel bij de zogenaamde vrije opvoeding liggen, maar wat meer eerbied en respect voor gezagsbekleders zal toch wel een verbetering geven. Hoop dat onze kaderleden langs de zwembadrand geen last hebben van een gezagscrisis zonder daarbij weer door te slaan naar een dictator. Hebben we bij ons landsbestuur soms te maken met een kabinetscrisis. Hopelijk nu de eerste jaren niet, want het land heeft behoefte aan een stabiel beleid. Soms denk je wel eens dat de dames en heren daar in de Tweede Kamer alleen maar uit zijn op een kabinetscrisis en zich daardoor eeuwige roem te verschaffen. Kan natuurlijk ook zijn dat zij dan aan een identiteitscrisis lijden en zich op deze manier trachten te bewijzen. Als je het op andere manieren niet kunt bewijzen, dat je iets doet en of kunt, moet je het zo doen. De vraag blijft of je die roem dan wel krijgt. Hoe zit het dan met de bankencrisis alom Europa en verder? Wie het weet, mag het zeggen. Hebben al die banken maar geld uitgeleend zonder daar zekerheden tegenover te eisen? In de jaren 60 van de vorige eeuw eisten de banken minimaal 25-30% eigen geld bij aankoop van huis of start eigen bedrijf. De rente liep ook nog richting 10% en toch werd er gebouwd. Ook moest er minimaal 3% van het geleende bedrag jaarlijks worden terugbetaald, zodat na 30 jaar de lening was afgelost. Ging het mis, dan leed de bank geen schade. We moesten echter meer consumeren en er kon meer geleend worden en aflossen hoefde ook niet meer. Rentebedrag schrijven we gewoon bij de openstaande schuld, zodat die ook nog oploopt. Ging tijden goed, hoewel diverse mensen bedenkelijk het hoofd schudden. En dan is er ineens iemand die zegt dat we in een crisis belanden en staan de steenrijke banken ineens op omvallen. Het ene land na het andere krijgt moeilijkheden. Radio en TV hebben weer vele deskundigen aan het woord. Zij weten heel veel te praten maar weinig te vertellen. Ondertussen werkt Nederland en krijgt eenieder regelmatig het hem/haar toekomende bedrag op de rekening gestort. Omdat er verteld werd dat we een slechte zomer hadden, stapten duizenden nog even in het vliegtuig om naar de zon te vertrekken. Wilt u op zondagavond ergens buiten de deur gaan eten, is het wel zaak 6 weken van te voren te reserveren. Alles is bezet. In september zijn de meeste reizen voor de kerstvakantie al uitverkocht. Autoverkopen bereiken nieuwe records. Het is tenslotte crisis. De winkels liggen al weer vol en puilen uit van de spullen die we moeten kopen om weg te geven in de komende decembermaand. We zullen weer heel veel (werk)spullen op ons verlanglijstje moeten zetten om na de decembermaand de opgebouwde extra kilo s weer kwijt te raken. Doen we dat niet, dan lopen we echt kans op een levensgrote VORMCRISIS. K.v.D. 14

14 "Vrienden van OEZA" Dit zijn Vrienden die al lid zijn, dus kom er ook bij! 1 Jan Glorie 21 Fam. Heisterkamp 2 Piet v.d. Kamp 22 Fam. Walsmit 3 Adrie & Ria v.d. Gracht 23 Ingrid & Rob Tuinstra 4 Ron Vredenburg 24 Jos Pekel 5 Fam. Langelaar 25 Wies v.d. Kolk 6 Stefan Tijms 26 Chester & Marloes Bal 7 Eric & Annamarie Tijms 27 Fam. Liefting 8 Helena Bokelaar 28 Jer.& Klar. Zonneveld 9 Joop & Nanada Kleijne 29 Pauline Heus 10 Annemarie Crok 30 Danielle Hoek 11 Pieter Crok 31 Sander de Weert 12 Linda Crok 32 Conny Verhagen 13 Dirk & Ria Crok 33 Iris Niesten 14 Jaap Hoek 34 Lisa van Sikkelrus 15 G. Wolf 35 A. van Rijn-van Eetvelde 16 Fam. Welp Gé Vink Fam. Van Rookhuizen Pascal Palmboom Fam. Palmboom 40 Wordt ook lid van Vrienden van OEZA. Voor maar. 15,- per jaar steunt u de vereniging om wat extra's te doen. Vul dit formulier in en stuur het naar: E. Tijms, J.L. Pisuisselaan 18, 1948 AH, Beverwijk of mail naar (Afgeven in zwembad kan natuurlijk ook bij mij.) Naam:.. Adres:... Postcode: Telefoon:.. Bankrekening nr Wordt automatisch afgeschreven ja / nee Zo nee, dan gaarne zelf per omgaande overmaken op rekening nr t.n.v. zwemvereniging OEZA onder vermelding van "Vrienden van OEZA" 15

15 OEZA feliciteert de jarigen in november 1 José van Kampen 9 Edith Boukes-van Dijk 19 Anne Groen Tamara Rong 10 Milan Dudink 20 Sam van Velzen 2 Vincent Kramer Ria van der Gracht-Verweij Goof v.d. Wal Isaura Núñez Casanova Erik Tijms 21 Kiyaan Elghandor Ria de Ruijter-Oudhuis 11 Yannick Docter 23Louise Bijwaard 3 Tara van den Berg Jordi van Rooijen Jade van der Eng Adry de Groot 13 Daan Bruins Viggo Smit Tonia Zonneveld Hayley Pechler 24 Koos van der Linden 5 Ivar Schuijt 14 Bart Röling 25 David Alvarez Rodriguez 7 Roel Gaal Maiko Sanders Jaap Hoek Feryllia Koulen 15 Rick Hergaarden Naomi Veldhuis Dylan Markx Rie Sap-Schoorl 26 Joke Diaz-Lucas Cait Nicolasen 16 Annemarie Bleeker 28 Pauline Heus Ria Veldhuijs-Bos Jonna Eijndhoven Ton Hollander 8 Merve Koza Nel Eisenberger 30 Jonas van Kilsdonk 17 Tom Stroet Rob van Rookhuizen

De Waterdroppels. In dit nummer:

De Waterdroppels. In dit nummer: De Waterdroppels Januari 2013 De Waterdroppels Nummer 1 - jan. 2013 Jaargang 73 Redactie & medewerkers Michael Woolthuis Familie Tijman Robbert Henrichs Kopij De Waterdroppels wordt samengesteld door en

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Colofon t Oplappertje

Colofon t Oplappertje 1 2 Colofon t Oplappertje EHBO afd. Sint-Pancras Uitgave 32e jaargang, nummer 1, maart 2012 t Oplappertje is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afdeling Sint-Pancras. Dit blad

Nadere informatie

Rotterdamse Studenten zwem- en waterpolo vereniging Ragnar Jaargang 17 nummer 1 oktober

Rotterdamse Studenten zwem- en waterpolo vereniging Ragnar Jaargang 17 nummer 1 oktober Rotterdamse Studenten zwem- en waterpolo vereniging Ragnar Jaargang 17 nummer 1 oktober Contactinformatie Bestuur 2006-2007 Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Zwem commissaris: Waterpolo commissaris:

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

INHOUD THEMADOSSIER: NETWERKEN 31 INHOUDSOPGAVE EDITORIAL 4 INTERVIEW MET BERT VAN OOSTVEEN 6 KORTE BERICHTEN 10 DE LERENDE SPORTVERENIGING 12

INHOUD THEMADOSSIER: NETWERKEN 31 INHOUDSOPGAVE EDITORIAL 4 INTERVIEW MET BERT VAN OOSTVEEN 6 KORTE BERICHTEN 10 DE LERENDE SPORTVERENIGING 12 INHOUDSOPGAVE INHOUD EDITORIAL 4 INTERVIEW MET BERT VAN OOSTVEEN 6 Volharden, je lijn doorzetten en de stip op de horizon bewaken RENÉ VAN DEN BURG EN MARIJKE FLEUREN KORTE BERICHTEN 10 DE LERENDE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

HOT ROAD REVIEW. Henk Mullekes over ultralopen 4. Marathon als koningsafstand 6. www.hagueroadrunners.nl

HOT ROAD REVIEW. Henk Mullekes over ultralopen 4. Marathon als koningsafstand 6. www.hagueroadrunners.nl HOT ROAD REVIEW Jaargang 30 - maart 2014 Officieel cluborgaan van The Hague Road Runners Henk Mullekes over ultralopen 4 Marathon als koningsafstand 6 Pioniers van de club extra bijlage www.hagueroadrunners.nl

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsman & Roestenburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Bredestraat 8-3632 AZ Loenen a/d Vecht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E info@hulsman.nl W www.hulsman-roestenburg.nl VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Hugo Bakker Trainer & Coach

Hugo Bakker Trainer & Coach Hugo Bakker Trainer & Coach Introductie Website maken en Passief Inkomen Creëren Toen Ik deze e-mail cursus schreef in 2011 was mijn avontuur op het internet nog maar net begonnen. Het liep niet direct

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 Kangoeroe Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 bode Feestelijke opening turnzaal PH huldigt jubilarissen Foto s: Jos Hougerhoud Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Speeltuin

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie