Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB"

Transcriptie

1 Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Jaargang 34 Nummer 10 november 2011

2 Inhoudsopgave november 2011 Belangrijke adressen van OEZA 4 Waar en wanneer..? / Wat kost zwemmen bij OEZA? 5 Van de voorzitter 6 Agenda / Marloes bedankt, welkom Pascal 7 Wie is wie? 8 Pascal Palmboom in gesprek met Masters van OEZA presteren goed tijdens ZZC 11 Uit de oude doos 12 Algemene ledenvergadering / Ik zag jullie niet! 13 Crisis 14 Vrienden van OEZA 15 OEZA feliciteert 16 LET OP!!! KOPIJ INLEVEREN VOOR 24 NOVEMBER BIJ ARNO MEIJER Jaargang 34, nummer 9 Redactie: Pascal Palmboom en Arno Meijer Stencilen, bundelen & nieten: Arno Meijer en Pascal Palmboom Bezorging: Jan Beers, Gerrit Bleeker, Engel Bruins, mevr. Butter, Kees van Duivenvoorde, mevr. Edens-Fatels, Joke de Graaf, Ria v.d. Gracht, mevr. Harder, mevr. Van Henten-Boxem, Arno Meijer, Pascal Palmboom, mevr. De Rooy, mevr. Stedelaar, Arnold Stins, Mariska Stins, mevr. Veldhuis, Gé Vink, mevr. De Vries, de hr. en mevr. Van der Wal en de familie De Wildt-Baltus

3 BELANGRIJKE ADRESSEN VAN OEZA Bestuur Voorzitter A. v.d. Gracht M. Zeldenruststraat 33 tel Secretaris A. Meijer Luxemburglaan 26 tel Penningmeester C. Bal Breedweerlaan 40 tel Public relations E. Tijms J.-L. Pisuisselaan 18 (Beverwijk) tel Uitvoerende zaken H. Bokelaar Dr. Bonstraat 39 (Assendelft) tel Commissie voor de Coördinatie van de Uitvoerende Zaken (CCUZ) Voorzitter H. Bokelaar tel Recr. en Elem. Zw. L. v.d. Braber tel Wedstrijdzwemmen P. Heus tel Jeugdraad S. de Wit tel Opleidingen M. Wassenaar tel Kaderhoofden trainers wedstrijdpl. M. & W. v. Rijn Frankrijklaan 43 tel maandag P. de Caluwé E. v. Calcarstraat 17 tel woensdagochtend J. Valent Elbestraat 11 tel aquarobics C. Ruarus J. v. Kuikweg 40a tel woensdagavond M. Kok Ratelaar 53 tel donderdag L. Liefting Duinrooshof 35 tel vrijdag Heemskerk K. Ravenstijn Maerelaan 125 tel vrijdag Beverwijk A. Meijne Krusemanlaan 8 (Heerhugowaard) tel Jeugdraad Voorzitter S. de Wit Kennemerlandstraat 15 tel Secretaris S. Tijms J.-L. Pisuisselaan 18 (Beverwijk) tel Penningmeester D. de Vries Roelat 28 (Limmen) tel Ledenadministratie voor inschrijven van nieuwe leden vanaf 5 jaar (Zwemmen start vanaf 6 jaar.), opzeggen (uitsluitend met inlevering van de lidmaatschapskaart en voor wedstrijdzwemmen alleen mogelijk per 1 januari of per seizoenseinde), wachtlijstinformatie, adreswijzigingen: C. v.d. Wijgaart Zeelaan 15 tel voor vragen over contributie-inning: M. Butter tel OEZA op het internet: De voorzitter, de secretaris en de penningmeester hebben allen een makkelijk te onthouden e- mailadres waarnaartoe vragen en opmerkingen gestuurd kunnen worden. Maak daarvan gebruik en zend een bericht naar of afhankelijk van het onderwerp. De redactie van het clubblad is ook per te bereiken: 4

4 WAAR EN WANNEER ZWEMT OEZA? OEZA maakt voor de zwemactiviteiten gebruik van zwembad De Waterakkers in Heemskerk en van het Sportfondsenbad in Beverwijk. De zwemtijden in Heemskerk zijn: maandag uur Wedstrijdzwemmen uur Zwemvaardigheid 1, 2 en uur Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 / Tienerzwemmen / Masters uur Volwassenen woensdag uur Volwassenen / Aquarobic uur Wedstrijdzwemmen uur Leszwemmen A uur Leszwemmen A, B en C donderdag uur Leszwemmen A uur Leszwemmen A, B en C uur Wedstrijdzwemmen vrijdag uur Zwemvaardigheid 1, 2 en uur Volwassenen zaterdag uur Wedstrijdzwemmen De zwemtijden in Beverwijk zijn: vrijdag uur Volwassenen / Masters Informatie: Leszwemmen tel Wedstrijdzwemmen tel Vijf maal per seizoen zijn er kijkdagen voor de ouders van de diplomazwemmers. Contributie per maand WAT KOST ZWEMMEN BIJ OEZA? zwemabc 25,- Zwemvaardigheid 23,- Tiener- en Volwassenenzwemmen 19,50 Wedstrijdzwemmen 28,- Masterzwemmen 22,60 Bij aanvang van het lidmaatschap en in de daarop volgende jaren in januari wordt naast de contributie de KNZB-bijdrage van 18,50 ingehouden. In de maanden juli en augustus vindt geen contributie-inning plaats. Voor mensen die in ploegendienst werken en ook willen zwemmen, heeft OEZA een speciaal tarief. Bel voor informatie

5 Van de voorzitter Een Belgisch politicus zei eens Als zwemmen goed is voor de lijn, hoe verklaart u dan de walvis?. Ik zou zeggen schoenmaker blijf bij je leest. Zwemmen is en blijft natuurlijk een geweldige sport om je conditie op peil te houden en alle spieren en gewrichten in goed werkende staat te houden. En met de lijn zit het ook wel goed, kijk maar naar één van de betere zwemmers in de waterrijke dierenwereld, de haai. De walvis kunnen we bij OEZA beter gebruiken in een andere vergelijking. Een walvis heeft een log lichaam en door zijn enorme omvang en ook omdat het een zoogdier is, een wat geïsoleerde vis. De organisatie van OEZA die vorig jaar is aangepast met de vorming van de commissie coördinatie uitvoerende zaken, wil allesbehalve log zijn. Ook het geïsoleerd zijn is één van de redenen geweest om deze commissie in het leven te roepen. Belangrijk is dat de personen die in deze commissie zitten goed bereikbaar zijn. Daarom ben ik ook blij met de vernieuwde website, waar onder het kopje adressen de mogelijkheid bestaat de contactpersonen van de geledingen: recreatief en elementair zwemmen, wedstrijdzwemmen, jeugdraad, opleidingen en ook de voorzitter van de CCUZ direct bereikbaar zijn. Ik vraag u met nadruk hier gebruik van te maken, als u ideeën heeft om lessen (nog) beter te maken. Maar gebruik dit ook als u ergens mee zit dat u niet bevalt. We kunnen daar dan wat aan doen en ook voor vragen kunt u daar terecht. Met een goede communicatie is iedereen gediend, zowel u als lid van onze vereniging, als de commissies en het bestuur, die er voor willen zorgen dat de vereniging niet alleen organisatorisch goed draait, maar tevens klant- en servicegericht wil werken. Bijkomend voordeel van de oprichting van de CCUZ is dat het bestuur haar aandacht meer kan richten op organisatorische zaken. Zo zijn in de vergadering van oktober de volgende punten aan de orde geweest: De intentie om een aantal mensen bij elkaar te krijgen die meer willen gaan doen om sponsoring goed van de grond te krijgen en dan hebben we het zeker niet alleen over sponsoring van de wedstrijdsport. Feit is dat de aankomende jaren de subsidies op zijn gunstigst gelijk blijven, maar zeker is dat allerminst. In verband met mogelijke verlaging van subsidies is het belangrijk meer inkomstenbronnen te kunnen aanboren. Sponsoring kan een alternatief daarvoor zijn. Mocht u een bedrijf of organisatie kennen die de zwemsport een goed hart toedraagt en onze vereniging financieel zou willen steunen, geeft u dit dan even door aan een van de bestuursleden. OEZA heeft een goede naam in Heemskerk en zeker niet alleen vanwege de wedstrijdsport. Meer dan 40 jaar Heemskerkse kinderen het zwemmen leren (hoeveel duizenden zijn dan niet inmiddels), geeft wel aan dat OEZA een belangrijke plaats inneemt in de Heemskerkse gemeenschap. Wie wil dat nu niet sponsoren? Ook is de aanstaande algemene ledenvergadering van 16 november voorbereid. Zoals u wellicht weet, worden er bij OEZA normaal 2 ledenvergaderingen per jaar gehouden. Statutair is de vereniging verplicht daarin de financiën van de vereniging te behandelen. In de voorjaarsvergadering worden de leden gevraagd akkoord te gaan met het financiële verslag van het dan afgelopen boekjaar. Voor de toekomst van uw club is de najaarsvergadering eigenlijk van veel meer belang. In de begroting geeft het bestuur aan welke plannen zij heeft en hoe dit bekostigd moet gaan worden. U kunt in die vergadering aangeven of u daarmee instemt. Uiteraard is er daarvoor gelegenheid om aan het bestuur c.q. de penningmeester een toelichting te vragen of kritische vragen te stellen. Wij hopen u op deze bijeenkomst te mogen treffen. 6

6 Tot zover mijn nieuws. Volgende keer zal ik weer ingaan op de sportieve activiteiten binnen onze vereniging. Adrie van der Gracht voorzitter OEZA Agenda datum activiteit zwembad plaats aanvang afdeling sprintgala Slag Zaandam uur W HPC-bokaal Groenendaal Heemstede uur W competitiewedstrijd Slag Zaandam uur W algemene ledenvergadering n.v.t. Heemskerk uur alle clubwedstrijd Waterakkers Heemskerks uur W Speedo Club Meet Slag Zaandam uur W masterswedstrijd Almere-Stad Almere uur W Cor Augustijn Memorial Waterakkers Heemskerk uur W LAC-wedstrijd Slag Zaandam uur W Marloes bedankt, welkom Pascal Het kwam onverwacht, maar Marloes Bal-Folman vertelde mij ongeveer een maand geleden, dat ze wilde stoppen met haar werkzaamheden als lid van de redactie van de Kroezant. Ze liet weten een nieuwe uitdaging gevonden te hebben. Ik respecteer haar wens uiteraard en neem daarom na zo n vijf en een half jaar prettige samenwerking helaas afscheid van een zeer gewaardeerd mederedactielid. Marloes, bedankt voor jouw jarenlange trouwe hulp. Ik mag gelukkig een vervanger voor Marloes verwelkomen. Pascal Palmboom zal mij in het vervolg helpen met het zowel inhoudelijk als fysiek samenstellen van de Kroezant. Voor degenen die Pascal nog niet kennen, stelt hij zichzelf hieronder kort voor. Arno Meijer Ik ben Pascal Palmboom, 22 jaar en alweer enkele jaren lid van de wedstrijdploeg van OEZA. Ik ben begonnen bij het zwemvaardigheidszwemmen en daarna overgestapt naar de wedstrijdploeg. Ik ben ex-voorzitter van de jeugdraad van OEZA en beheer alweer langere tijd mede de website van OEZA. Na mijn HBO-opleiding Management, Economie en Recht te hebben behaald, studeer ik nu politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast mijn opleiding ben ik penningmeester van de afdeling Noord-Holland Noord van het CDJA. Naast al deze serieuze activiteiten kan ik erg genieten van een feestje of een avondje op stap in de studentenstad Amsterdam. Nu nog even iets over de Kroezant! Ik ga proberen zo divers mogelijk de Wie is wie? in de Kroezant te plaatsen. Ik bedoel hiermee verschillende personen uit de afdelingen van OEZA. Ook zal ik Daan Glorie om tips en adviezen blijven vragen! Daarnaast is een andere doelstelling voor mij om de Kroezant in een nieuw jasje te steken. Dit kan zowel fysiek, als inhoudelijk. Mocht u een goed idee hebben, laat het Arno en mij weten via 7

7 Wie is wie? Deze keer in de rubriek Wie is wie? de broers Koen en Roel Gaal. Deze broers lopen al een tijdje mee bij de wedstrijdploeg. Tijd voor een nadere kennismaking. Dit keer in de Kroezant dus een duo-interview. Stellen jullie jezelf eens even voor. Roel: Mijn naam is Roel Gaal en ik ben 9 jaar en ik woon in Heemskerk. Koen: Mijn naam is Koen Gaal en ik zit vanaf mijn 4e al op zwemmen.vanaf mijn 8e zit ik op wedstrijdzwemmen bij OEZA. Zijn jullie in Heemskerk geboren? Roel: Ik ben in Beverwijk in het ziekenhuis geboren. Koen: Ik ben in Heemskerk geboren. Waar hebben jullie het zwemmen geleerd? Wij hebben het zwemmen geleerd bij de Waterakkers. Hoe en wanneer zijn jullie bij OEZA terechtgekomen? Roel: Mijn moeder gaf training op zaterdagochtend en ik ging altijd met mijn moeder mee anders zat ik alleen thuis en dat vond ik niet leuk. En als ik meeging, mocht ik altijd meetrainen en dat vond ik wel leuk. Koen: Ik kwam bij OEZA terecht toen ik al mijn diploma's had gehaald bij de Waterakkers die er te halen waren, en toen gaf iemand de tip naar OEZA te gaan. Beoefenen jullie nog andere sporten? Zo ja, wat voor sport en waar? Roel: Ja, ik zit op judo in Beverwijk bij Toradoshi. Koen: Nee, ik doe geen andere sporten. Hoe is het om als broers lid te zijn van de wedstrijdploeg? Roel: Het maakt niet veel uit. We zwemmen allebei in een andere baan. Koen: Ik vind het heel gezellig. Hebben jullie het thuis vaak samen over het wedstrijdzwemmen? Roel: Ja, eigenlijk wel en dat vinden we leuk. Koen: Best wel vaak en dan voornamelijk over hoeveel sec. we nog moeten verbeteren voor ons doel (wokken in Heemskerk). Hebben jullie de ambitie om de top van de zwemsport te bereiken? Roel: Ja, zou ik wel leuk vinden. Koen: Jawel Koen, heb je nog tips op zwemgebied voor je broertje Roel? Tijdens de training niet te veel spelen, probeer wat meer technisch te zwemmen Roel, heb je nog tips op zwemgebied voor je broer Koen? Harder gaan zwemmen, niet de hele tijd op je techniek letten. Bezoeken jullie ook nog wel eens andere sportwedstrijden? Roel: mijn judowedstrijden bijv. de West friese. Koen: Ja, Roels judowedstrijden. 8

8 Lezen jullie graag een goed boek en wat zijn dat dan voor boeken? Roel: Ja, ik lees graag en dan wel de volgende boeken Harry Potter (in het Engels), Torak en Wolf. Koen: Een boek dat heel spannend is. Wat heeft jullie voorkeur: zwemmen in buitenwater of gewoon binnen in het zwembad? Roel: Ik denk binnen, want ik heb nog nooit openwaterwedstrijden gezwommen, dus ik weet nog niet wat dat is. Koen: Zeker binnen. Hebben jullie al eens de nieuwe website van OEZA bezocht? Roel: Ik niet maar mijn moeder doet dat voor mij. Koen: Ja, om de uitslagen te bekijken en mijn pr's. De wintertijd gaat binnenkort weer in, we naderen Sinterklaas en Kerstmis. Wat hebben jullie met deze feestdagen? Roel: In deze tijd ben ik jarig, dus dat is wel leuk. Koen: Heel veel wedstrijden en feestjes van neven, nichten, ooms en tantes. Hebben jullie wel eens bekende zwemmers of zwemmers ontmoet? Koen en Roel: Pieter van den Hoogenband en Marleen Veldhuis bij de Pietercup in Eindhoven. Wat te doen als je moet delen? Roel: Ieder krijgt de helft. Koen: Allebei de helft en ik koop gelijk een hele goeie bril en zwembroek. Waar hebben jullie dit jaar de zomervakantie doorgebracht en met wie? Koen & Roel: Met ons hele gezin in Griekenland Corfu. Hebben jullie huisdieren? Zo ja, hoeveel en wat voor een soort(en)? Koen & Roel: Nee Zijn er nog dingen die op het puntje van jullie tong liggen en jullie kwijt willen? Roel: Ik vind het leuk, dat ik mocht meedoen met dit interview. Koen: Nee 9

9 Pascal Palmboom in gesprek met Daan Glorie Daan Glorie is oud-lid van OEZA en heeft in 2011 onder andere een wedstrijd over 88 kilometer en 24 uur gezwommen. In 2012 wil hij het Kanaal oversteken. Van Engeland naar Frankrijk, wellicht in een Nederlands Record. Pascal Palmboom volgt Daan een jaar lang richting zijn Kanaaloversteek. Hierbij deel 3. Daan, kan je iets meer vertellen over sportpsychologie? Sportpsychologie is in Nederland nog steeds een taboe. Dat is jammer, want elke sporter heeft iets aan sportpsychologie. Of je nu een professionele of recreatieve zwemmer bent. Je gaat pas naar een sportpsycholoog als je mentale problemen hebt, is nog steeds de gedachte. In mijn bijdrage voor de Kroezant zal ik een aantal thema s van sportpsychologie kort behandelen. Als je meer informatie wilt, kan je altijd contact met mij opnemen via Begin oktober was ik bij een symposium over sportpsychologie. Daar was ook Rico Schuijers, de sportpsycholoog die met het Nederlands Olympisch Team meegaat naar Londen. Dat is voor de eerste keer in de geschiedenis dat het gebeurt! Rico Schuijers besprak de verschillende mentale vaardigheden: 1) doelen stellen. Als je sport, moet je jezelf altijd doelen stellen. En deze doelen moeten SMART geformuleerd zijn, dat wil zeggen: Specifiek, Meetbaar, Aantoonbaar, Realitistisch en Tijdsgebonden. Bijvoorbeeld: Ik wil in juni 2012 de 100 vrije slag binnen de 1.10 zwemmen op de lange baan tijdens de Kringkampioenschappen. Door een doel te stellen motiveer je jezelf en weet je ook waarvoor je traint. 2) ademhaling en ontspanning. Vlak voordat je het startblok opgaat, kan je nog wel eens gespannen zijn. Om te ontspannen zijn er enkele ademhalingsoefeningen. Bijvoorbeeld: 3 keer kort en snel in en uit ademenhalen en vervolgens 1 keer langzaam ademhalen. Probeer je te concentreren waar de lucht naar toe gaat. Ademen via je longen, via je buik etc. Je leert ook te ontspannen als je niet teveel nadenkt over je race. Doe niet extra je best, wees niet bezig met winnen of verliezen (of de gevolgen daarvan). Ga gewoon lekker zwemmen en let op je techniek en de afstand die je moet zwemmen. Het resultaat komt dan vanzelf wel. 3) concentratie. Iedereen denkt te weten wat concentratie is, maar zo eenvoudig is het niet. Concentreren moet je leren. Houd jezelf alleen maar bezig met het zwemmen. Dus zonder je af voor je start en denk na over je race-indeling (bv. een snelle eerste 50 meter) en focus je alleen op het zwemmen. 4) gedachtecontrole. Dagelijks schieten er honderden gedachten door ons hoofd. Ben ik niet iets vergeten? Wat moet ik vandaag nog doen? Wat nou als ik straks slecht zwem? Waarom gaat de training nou niet lekker? We kunnen onze gedachten sturen en dat is belangrijk. Positief denken bestaat wel degelijk. Gobaal gaat het gedachte-proces als volgt: Gebeurtenis Gedachte Gevoel. Bijvoorbeeld: Kringkampioenschappen 2012 (gebeurtenis) + Ik sta 3 e op de ranglijst dus ik kan een medaille halen (gedachte) + Ik moet nu snel zwemmen, want anders heb ik geen medaille (gevoel). Omdat je moet presteren lukt het vaak niet. Probeer het resultaat slechts te zien van een goed proces (dus ontspannen voor een wedstrijd en goed technisch zwemmen). 10

10 Om deze mentale vaardigheden te trainen heb ik enkele oefeningen voor de Kroezantlezers. Graag hoor ik wat jullie vonden van deze oefeningen (o.a. opdrachten van Rico Schuijers zelf!) 1. Denk na over de volgende woorden: Eiffeltoren + Vrijheidsbeeld + Concentratie. Wat gebeurde er toen je dacht aan Eiffeltoren? En bij Vrijheidsbeeld? En bij Concentratie? Antwoord: Bij het woord concentratie is, als het goed is, niets gebeurd. Concentratie is een te globaal begrip. Daarom heeft het ook geen zin als bijvoorbeeld zwemtrainers tegen hun pupil zeggen: Concentreer je nou eens! Er gebeurt dan immers niets! Beter is het om een beeld te koppelen aan concentratie, bijvoorbeeld een pijl en boog die je voor je ziet en op die wijze ga jij straks van het startblok af (pijlsnel). 2. Wat zijn jou doelen voor dit seizoen? Waarom heb je voor deze doelen gekozen? Kan je ook tevreden zijn als je je doelen niet haalt (terwijl je wel hard hebt getraind)? Zijn jou doelen realistisch? 3. Hoe ziet jou ideale racevoorbereiding eruit? Wat was de beste wedstrijd die je tot nu toe gezwommen hebt? En hoe zag die voorbereiding eruit? Wat deed je vlak voor de start? 4. Welke gebeurtenis in de sport staat je nog bij? Welke gedachte had je toen? En wat was het gevoel? Kan je achteraf zeggen dat je beter had kunnen presteren, als je anders had gedacht? Masters van OEZA presteren goed tijdens ZZC In Emmeloord werd zaterdag 22 oktober de eerste wedstrijd gezwommen van het Zuiderzeecircuit. Totaal 7 wedstrijden maken deel uit van deze competitie voor masterszwemmers. 7 zwemmers van OEZA hadden zich ingeschreven voor deze eerste wedstrijd. Zij behaalden allen goede prestaties en de meeste zwemmers konden hun inschrijftijd halen of zwommen daaronder. Daarnaast werden nog 7 persoonlijke records gezwommen en wel door Marina van Staveren (100 meter vrije slag ), Eric Tijms (200 meter vrije slag ), Marcel Wassenaar (25 meter schoolslag 17.52), Sander de Weert (25 meter schoolslag en 100 meter vrije slag ) en Jeroen Zonneveld (25 meter vrije slag en 25 meter schoolslag 18.13). Vooral Marina van Staveren deed goede zaken. Zij behaalde op zowel de 100 meter vrije slag als op de 50 meter vlinderslag een eerste plaats. De Castricumse, die vorig jaar in het algemeen klassement een 2 e plaats behaalde, gaf daarmee aan ook dit seizoen weer voor een topklassering te gaan. Sander de Weert werd met zijn 25 meter schoolslag 2 e in zijn leeftijdscategorie en Marcel Wassenaar 3 e op de 25 meter schoolslag. Verder werd door Jeroen Zonneveld, Sander de Weert, Marcel Wassenaar en Eric Tijms op de 4 x 50 meter wisselslag estafette een nieuwe clubrecord neergezet:

11 Uit de oude doos Hier weer opmerkelijke zaken uit notulen van lang geleden, waarbij verschillen van vroeger en nu, maar ook overeenkomsten van toen en nu aan de oppervlakte komen. Op 20 juni 1968 werd de eerste kaderbijeenkomst gehouden; dus al snel na de oprichting. Reden was de snelle groei van het ledenaantal met daarbij de complexiteit om het badwater goed te verdelen over de verschillende takken van de zwemsport. Het schema dat Mevrouw Tjepkema had gemaakt werd behandeld en voor- en nadelen kwamen aan de orde. Uiteindelijk werd besloten het grote bad te in overleg te verdelen, zodat de diverse takken elkaar niet in de weg zwemmen. Overleg en coördinatie waren toen net als nu nog heel belangrijk. Mevrouw Tjepkema werd in deze bijeenkomst tot kaderhoofd gekozen en de heer Motier gaf aan een bestuursfunctie op zich te willen nemen in de vorm van ledensecretaris. Gelukkig zien we ook nu nog steeds dat mensen zich spontaan opgeven om vrijwilliger binnen OEZA te worden. Op 8 augustus 1968 tref ik in het notulenboek het verslag aan van een voor mij wat raadselachtig gesprek tussen voorzitter en secretaris. Raadselachtig omdat de inhoud niet exact wordt aangegeven. Daarom maar weer even letterlijk: Gesprek voorzitter/secretaris op donderdag 18 augustus 1968, Zeelaan 12. Aanleiding tot dit gesprek was briefontvangst van Hr. V.d. Woude, bedrijfsleider Sportfondsenbad Beverwijk. Afwezig wegens vacantie: Heren Oosterveen en Augustijn. Besloten werd te wachten op terugkeer van de Heer Oosterveen met het nemen van eventuele beslissingen. Voorts werd besloten dat secretaris gaat informeren bij Gemeenschapsraad Heemskerk Kennemerstaten, Gemeente, Sportzaken. In de notulen van de bestuursvergadering van 13 augustus 1868 wordt een en ander iets duidelijker. Informatie was inmiddels nagetrokken door de secretaris. Het zou gaan om binding te krijgen met de Gemeenschapsraad Heemskerk met behoud van onafhankelijkheid. Een nadere kennismaking met betrokkenen zou in een later stadium volgen. Ook werden problemen met betrekking tot het huren van het Sportfondsenbad Beverwijk besproken en werd geadviseerd de politiek daarin te betrekken middels een brief naar de Heer Kaebisch (wethouder Beverwijk). Verder was de vergadering er zich van bewust, dat OEZA het niet zonder betaalde gediplomeerde assistenten zou kunnen. Mevrouw Tjepkema werd gevraagd om de heer Quax te benaderen om lessen te willen geven. Voorstel uurtarief ƒ10,-- per uur. Het voorstel om betaalde krachten lid van de vereniging te laten worden, stuitte op weerstand. Verder werd besloten de geplande ledenvergadering nog even uit te stellen. Duidelijk wordt mij, dat nu wat complexere, organisatorische zaken voor de eerste keer aan de orde komen. Het bestuur van destijds neemt hiervoor wijs genoeg de tijd om zodoende tot een goede beslissing te komen, nadat zij via het polsen van verschillende instanties alle ins en outs te weten zijn gekomen. Overigens is er tegenwoordig nauwelijks overleg met de politiek. Dit heeft ondermeer te maken met het feit dat de gemeente weliswaar het zwembad subsidieert, maar dat de daarvoor bestemde Stichting aansprakelijk is. Ook is deze Stichting verantwoordelijk voor onderhoud en uitgifte/verhuur van het bad. Hoewel de gemeente Heemskerk wel verantwoordelijk is voor 12

12 het faciliteren van een goed sportbeleid in Heemskerk, merken wij toch op dat de gemeente het contact met de verenigingen bewust of onbewust begint te verliezen, echter met de kanttekening dat Sportservice Kennemerland, ingehuurd door de gemeente, voor praktische zaken goed werk levert. Algemene ledenvergadering Op woensdag 16 november aanstaande zal in de kleine zaal van restaurant De Waterakkers een algemene ledenvergadering gehouden worden. Het aanvangstijdstip van die vergadering is gesteld op uur. Tijdens de vergadering zal het bestuur zoals gebruikelijk in het najaar een begroting voor het volgende jaar aan de leden voorleggen. In die begroting opgenomen is een contributievoorstel. Verder is het de bedoeling om een gewijzigde versie van het Huishoudelijk Reglement te presenteren. Alle leden, zowel junioren als senioren, hebben volgens de statuten van de vereniging toegang tot en stemrecht in de algemene ledenvergadering. Ieder OEZA-lid kan dus tijdens de vergadering zijn zegje doen en zijn invloed laten gelden. Om eenieder de kans te geven zich voor te bereiden op de ledenvergadering zullen de te behandelen stukken op de internetsite van de vereniging beschikbaar gesteld worden. Mensen die geen toegang tot het internet hebben, kunnen bij de secretaris een verzoek indienen om de stukken in papieren vorm te ontvangen. Ik zag jullie niet! Beste zwemmers van OEZA, nu de dagen weer korter worden en het dus sneller donker is, is het verstandig om jullie fietsverlichting weer goed te controleren. Helaas kwam ik al weer velen van jullie tegen zonder verlichting aan. Het is echt niet stoer om zonder verlichting te fietsen, want voor je het weet lig je in een auto met zwaailichten. Jongens en meisjes, let erop dat de fiets waarop je weg gaat, is voorzien van goede verlichting, want een ongeluk is zo gebeurd. Ook een taak van de ouders om hierop toe te zien, want je wilt je kind weer geheel gezond terugontvangen. Eric Tijms 13

13 Crisis We komen dit woord herhaaldelijk tegen gedurende de laatste paar jaar. Sporters hebben daar op zijn tijd ook last van. We hebben het dan over vormcrisis. Lastig voor die sporter en als het een teamspeler betreft, is het ook nog eens lastig voor het team. Soms heel lastig om aan te geven wat de oorzaak is van die vormcrisis. Zit het tussen de oren of is er lichamelijk iets aan de hand? Aan de trainer de schone taak het lek boven te krijgen. Is te hopen dat die trainer dan niet te maken krijgt met een gezagscrisis, want dan kan hij het wel schudden. Van die gezagscrisis hebben meerderen last. Zal ook wel bij de zogenaamde vrije opvoeding liggen, maar wat meer eerbied en respect voor gezagsbekleders zal toch wel een verbetering geven. Hoop dat onze kaderleden langs de zwembadrand geen last hebben van een gezagscrisis zonder daarbij weer door te slaan naar een dictator. Hebben we bij ons landsbestuur soms te maken met een kabinetscrisis. Hopelijk nu de eerste jaren niet, want het land heeft behoefte aan een stabiel beleid. Soms denk je wel eens dat de dames en heren daar in de Tweede Kamer alleen maar uit zijn op een kabinetscrisis en zich daardoor eeuwige roem te verschaffen. Kan natuurlijk ook zijn dat zij dan aan een identiteitscrisis lijden en zich op deze manier trachten te bewijzen. Als je het op andere manieren niet kunt bewijzen, dat je iets doet en of kunt, moet je het zo doen. De vraag blijft of je die roem dan wel krijgt. Hoe zit het dan met de bankencrisis alom Europa en verder? Wie het weet, mag het zeggen. Hebben al die banken maar geld uitgeleend zonder daar zekerheden tegenover te eisen? In de jaren 60 van de vorige eeuw eisten de banken minimaal 25-30% eigen geld bij aankoop van huis of start eigen bedrijf. De rente liep ook nog richting 10% en toch werd er gebouwd. Ook moest er minimaal 3% van het geleende bedrag jaarlijks worden terugbetaald, zodat na 30 jaar de lening was afgelost. Ging het mis, dan leed de bank geen schade. We moesten echter meer consumeren en er kon meer geleend worden en aflossen hoefde ook niet meer. Rentebedrag schrijven we gewoon bij de openstaande schuld, zodat die ook nog oploopt. Ging tijden goed, hoewel diverse mensen bedenkelijk het hoofd schudden. En dan is er ineens iemand die zegt dat we in een crisis belanden en staan de steenrijke banken ineens op omvallen. Het ene land na het andere krijgt moeilijkheden. Radio en TV hebben weer vele deskundigen aan het woord. Zij weten heel veel te praten maar weinig te vertellen. Ondertussen werkt Nederland en krijgt eenieder regelmatig het hem/haar toekomende bedrag op de rekening gestort. Omdat er verteld werd dat we een slechte zomer hadden, stapten duizenden nog even in het vliegtuig om naar de zon te vertrekken. Wilt u op zondagavond ergens buiten de deur gaan eten, is het wel zaak 6 weken van te voren te reserveren. Alles is bezet. In september zijn de meeste reizen voor de kerstvakantie al uitverkocht. Autoverkopen bereiken nieuwe records. Het is tenslotte crisis. De winkels liggen al weer vol en puilen uit van de spullen die we moeten kopen om weg te geven in de komende decembermaand. We zullen weer heel veel (werk)spullen op ons verlanglijstje moeten zetten om na de decembermaand de opgebouwde extra kilo s weer kwijt te raken. Doen we dat niet, dan lopen we echt kans op een levensgrote VORMCRISIS. K.v.D. 14

14 "Vrienden van OEZA" Dit zijn Vrienden die al lid zijn, dus kom er ook bij! 1 Jan Glorie 21 Fam. Heisterkamp 2 Piet v.d. Kamp 22 Fam. Walsmit 3 Adrie & Ria v.d. Gracht 23 Ingrid & Rob Tuinstra 4 Ron Vredenburg 24 Jos Pekel 5 Fam. Langelaar 25 Wies v.d. Kolk 6 Stefan Tijms 26 Chester & Marloes Bal 7 Eric & Annamarie Tijms 27 Fam. Liefting 8 Helena Bokelaar 28 Jer.& Klar. Zonneveld 9 Joop & Nanada Kleijne 29 Pauline Heus 10 Annemarie Crok 30 Danielle Hoek 11 Pieter Crok 31 Sander de Weert 12 Linda Crok 32 Conny Verhagen 13 Dirk & Ria Crok 33 Iris Niesten 14 Jaap Hoek 34 Lisa van Sikkelrus 15 G. Wolf 35 A. van Rijn-van Eetvelde 16 Fam. Welp Gé Vink Fam. Van Rookhuizen Pascal Palmboom Fam. Palmboom 40 Wordt ook lid van Vrienden van OEZA. Voor maar. 15,- per jaar steunt u de vereniging om wat extra's te doen. Vul dit formulier in en stuur het naar: E. Tijms, J.L. Pisuisselaan 18, 1948 AH, Beverwijk of mail naar (Afgeven in zwembad kan natuurlijk ook bij mij.) Naam:.. Adres:... Postcode: Telefoon:.. Bankrekening nr Wordt automatisch afgeschreven ja / nee Zo nee, dan gaarne zelf per omgaande overmaken op rekening nr t.n.v. zwemvereniging OEZA onder vermelding van "Vrienden van OEZA" 15

15 OEZA feliciteert de jarigen in november 1 José van Kampen 9 Edith Boukes-van Dijk 19 Anne Groen Tamara Rong 10 Milan Dudink 20 Sam van Velzen 2 Vincent Kramer Ria van der Gracht-Verweij Goof v.d. Wal Isaura Núñez Casanova Erik Tijms 21 Kiyaan Elghandor Ria de Ruijter-Oudhuis 11 Yannick Docter 23Louise Bijwaard 3 Tara van den Berg Jordi van Rooijen Jade van der Eng Adry de Groot 13 Daan Bruins Viggo Smit Tonia Zonneveld Hayley Pechler 24 Koos van der Linden 5 Ivar Schuijt 14 Bart Röling 25 David Alvarez Rodriguez 7 Roel Gaal Maiko Sanders Jaap Hoek Feryllia Koulen 15 Rick Hergaarden Naomi Veldhuis Dylan Markx Rie Sap-Schoorl 26 Joke Diaz-Lucas Cait Nicolasen 16 Annemarie Bleeker 28 Pauline Heus Ria Veldhuijs-Bos Jonna Eijndhoven Ton Hollander 8 Merve Koza Nel Eisenberger 30 Jonas van Kilsdonk 17 Tom Stroet Rob van Rookhuizen

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D)

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D) NIEUWSBRIEF SEPTEMBER Seizoen 2015-2016 Hallo allemaal! De eerste weken zitten er weer op en alles draait weer alsof het nooit vakantie is geweest! Iedereen is lekker uitgerust in de vakantie en we kunnen

Nadere informatie

UITNODIGING EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING Opgericht: Een Zes Achtenzestig Koninklijk goedgekeurd Secretariaat: A.J. Meijer Luxemburglaan 26 1966 NA HEEMSKERK tel.: (0251) 238251 Aangesloten bij K.N.Z.B. UITNODIGING EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Nadere informatie

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout www.columbiaan.nl A-, B- en C- diploma s Zwemvaardigheidsdiploma s Wedstrijdzwemmen Volwassenenzwemmen INFORMATIEBOEKJE Geachte lezer, Van harte welkom bij de Zwemvereniging

Nadere informatie

Batavia Swim. geworden bij Batavia Swim. Door ontwikkeling of door ouder worden kan het wel zijn dat je kind naar een andere groep gaat.

Batavia Swim. geworden bij Batavia Swim. Door ontwikkeling of door ouder worden kan het wel zijn dat je kind naar een andere groep gaat. Vraag Waarom is er een nieuwe zwemvereniging opgericht Bestuurlijke verschillen van inzicht over de technische zaken van wedstrijdzwemmen (trainingen en wedstrijden) en de inbedding van wedstrijdzwemmen

Nadere informatie

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Jaargang 36 Nummer 8 september 2013 Inhoudsopgave september 2013 Belangrijke adressen van OEZA

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

AANDACHTSPUNTEN VOOR ZWEMMERS EN OUDERS!

AANDACHTSPUNTEN VOOR ZWEMMERS EN OUDERS! Versie September 2013 AANDACHTSPUNTEN VOOR ZWEMMERS EN OUDERS! Naast vooral lol hebben in zwemmen, zijn er ook een paar zaken die je echt moet weten/doen rondom het trainen en zwemmen van wedstrijden.

Nadere informatie

Informatie ZV De Watervogels

Informatie ZV De Watervogels Informatie ZV De Watervogels Zwemvereniging De Watervogels Zwemvereniging de Watervogels is al meer dan 35 jaar de zwemvereniging van Bleiswijk. De vereniging is ooit begonnen met de komst van het 16 meter

Nadere informatie

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Jaargang 35 Nummer 2 februari 2012 Inhoudsopgave februari 2012 Belangrijke adressen van OEZA

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. WVZ Wedstrijdzwemmen. 1. Verslag EMK Wedstrijdsecretariaat Marian Immerzeel

NIEUWSBRIEF. WVZ Wedstrijdzwemmen. 1. Verslag EMK Wedstrijdsecretariaat Marian Immerzeel WVZ Wedstrijdzwemmen Wedstrijdsecretariaat Marian Immerzeel secretaris.wedstrijdzwemmen@wvz.nl DATUM: september 2013 NIEUWSBRIEF Beste zwemmers, vrijwilligers, ouders en supporters, Het seizoen weer gestart,

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Jaargang 33 Nummer 11 december 2010 Inhoudsopgave december 2010 Belangrijke adressen van OEZA

Nadere informatie

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken.

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Nieuwsbrief Avéna Zomer 2015 Beste leden, Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

2013 WATERVRIENDEN HAARLEM INFORMATIEBOEKJE

2013 WATERVRIENDEN HAARLEM INFORMATIEBOEKJE 2013 WATERVRIENDEN HAARLEM INFORMATIEBOEKJE Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). Een sportkoepel waar eveneens de gedachte is dat sport mogelijk moet zijn voor iedereen.

Nadere informatie

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Jaargang 36 Nummer 9 oktober 2013 Inhoudsopgave oktober 2013 Belangrijke adressen van OEZA

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Jaargang 37 Nummer 2 februari 2014 Inhoudsopgave februari 2014 Belangrijke adressen van OEZA

Nadere informatie

Met deze eerste nieuwsbrief van het seizoen 2014 2015 willen we de volgende zaken onder de aandacht brengen:

Met deze eerste nieuwsbrief van het seizoen 2014 2015 willen we de volgende zaken onder de aandacht brengen: Beste zwemmers, ouders, vrijwilligers en supporters, Oktober 2014 Met deze eerste nieuwsbrief van het seizoen 2014 2015 willen we de volgende zaken onder de aandacht brengen: 1. Samenwerking WVZ met Together

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 1 Seizoen

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 1 Seizoen Nummer 1 Seizoen 2015-2016 2015-2016-1 In deze nieuwsbrief 1 Inleiding 2 Terugblikken 3 Pupillen van de week 4 Agenda 5 Afspraken 6 Competitie CMV 7 Weetjes 8 Overig nieuws 9 Digitale info 10 Voor de ouders

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Jaargang 34 Nummer 3 maart 2011 Inhoudsopgave maart 2011 Belangrijke adressen van OEZA 4 Waar

Nadere informatie

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen.

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen. CP7 Vrije tijd In Nederland zijn veel kinderen lid van een sportclub of een andere club zoals bijvoorbeeld een knutselclu Maar het is ook heel gewoon dat kinderen na schooltijd bij elkaar thuis spelen.

Nadere informatie

Statutair doel Deltasteur

Statutair doel Deltasteur Statutair doel Deltasteur De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de zwemsport, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken. De verschillende recreatieve afdelingen Sterrenplan

Nadere informatie

Jaarvergadering 17 november 2014

Jaarvergadering 17 november 2014 Z.O.N./Sport & Spel Heerlen Jaarvergadering 17 november 2014 Periode: september 2013 - augustus 2014 Agenda Jaarvergadering 2014-2015 Secretariaat algemeen Leszwemmen en snorkelen Onderwaterhockey Waterpolo

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Jaargang 35 Nummer 9 oktober 2012 Inhoudsopgave oktober 2012 Belangrijke adressen van OEZA

Nadere informatie

September de maand van weerbaarheid

September de maand van weerbaarheid September de maand van weerbaarheid Het thema van deze maand is weerbaarheid. Het komt steeds vaker voor in het nieuws, kinderen die gepest worden. Vaak sta je als ouder machteloos. Hieronder volgt een

Nadere informatie

Wat een ongelofelijk gezellige avond! #kampioensfeest

Wat een ongelofelijk gezellige avond! #kampioensfeest Mededeling MELDT UW E-MAIL ADRES AAN BIJ DE LEDENADMINISTRATIE EN ONTVANG AUTOMATISCH ELKE MAAND GRATIS HET CLUBBLAD DE BOSBAAN 2015 NOTEER DE DATUM ALVAST IN UW AGENDA SLOTAVOND EN BBQ 27 JUNI 2015 UITNODIGING

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

RSW MASTERS NIEUWSBRIEF

RSW MASTERS NIEUWSBRIEF RSW MASTERS NIEUWSBRIEF Aan alle 20 plussers va ZPC en Z&PC Rotterdam Regio West Open Masterwedstrijden deel 2 De RWOM in Vlaardingen was in twee opzichten een succes. Nog nooit zijn we met zo n grote

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015

NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015 NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015 Het zwemseizoen loopt al bijna weer op zijn einde. Met het maken van deze nieuwsbrief staan er nog enkele wedstrijden voor de deur, maar gelukkig ook nog tal van activiteiten!

Nadere informatie

FRIS HET NIEUWE JAAR IN AGENDA

FRIS HET NIEUWE JAAR IN AGENDA FRIS HET NIEUWE JAAR IN De laatste competitiewedstrijden van 2016 zijn inmiddels gespeeld en het nieuwe jaar gaat zijn intrede nemen. Maar eerst komen de feestdagen nog en traditiegetrouw het oliebollentoernooi

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

WEDSTRIJDPLOEG OEZA OP PLEK 13 NA EERSTE COMPETITIERONDE B-KLASSE! Een mooie tussenstand, met perspectief voor de rest van het seizoen!

WEDSTRIJDPLOEG OEZA OP PLEK 13 NA EERSTE COMPETITIERONDE B-KLASSE! Een mooie tussenstand, met perspectief voor de rest van het seizoen! Mededeling MELDT UW E-MAILADRES AAN BIJ DE LEDENADMINISTRATIE EN ONTVANG AUTOMATISCH ELKE MAAND GRATIS HET CLUBBLAD KNZB-CONGRES 2017 ADRIE EN PASCAL WAREN IN UTRECHT CURSUS NIVEAU 2 GROEP VRIJWILLIGERS

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

Informatie OEZA Wedstrijdzwemmen

Informatie OEZA Wedstrijdzwemmen Informatie OEZA Wedstrijdzwemmen Welkom bij OEZA wedstrijdzwemmen! Met deze brief willen we informatie geven over het wedstrijdzwemmen bij OEZA. Je kunt hierin lezen over de trainingen, wedstrijden en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Doelen stellen. Stellen van doelen is belangrijk!! Doel + Prestatie bepaald namelijk of je tevreden bent over de prestatie

Doelen stellen. Stellen van doelen is belangrijk!! Doel + Prestatie bepaald namelijk of je tevreden bent over de prestatie Doelen stellen Stellen van doelen is belangrijk!! Doel + Prestatie bepaald namelijk of je tevreden bent over de prestatie 5 Stel je voor: Je hebt een heel moeilijke toets op school Je leert keihard voor

Nadere informatie

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Jaargang 34 Nummer 8 september 2011 Inhoudsopgave september 2011 Belangrijke adressen van OEZA

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Jaargang 35 Nummer 10 november 2012 Inhoudsopgave november 2012 Belangrijke adressen van OEZA

Nadere informatie

t Nieuwskwartier Sinterklaas Kerst Unit 1: 8.20 deur open Unit 2: 8.20 deur open Unit 3: 8.25 deur open

t Nieuwskwartier Sinterklaas Kerst Unit 1: 8.20 deur open Unit 2: 8.20 deur open Unit 3: 8.25 deur open t Nieuwskwartier December 05 op Sinterklaasviering Op tijd! Sinterklaas 06 Uitslapen Start school: 9.30 KIJK ochtend Sinterklaas is weer in Nederland. Op de site van het Sinterklaasjournaal kun je leuke

Nadere informatie

gedragsregel in verhaal: lekker luieren

gedragsregel in verhaal: lekker luieren gedragsregel in verhaal: lekker luieren De zomerstage van dit jaar zit erop voor de zwemmers en natuurlijk ook voor Henk Haai. Ze hebben allemaal keihard getraind en hebben mooie prestaties neergezet op

Nadere informatie

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 De CEZ ziet er eind 2005 als volgt uit: Sylvia Trijsburg - Verwoerd Voorzitter + leiding zaterdagochtend Jan Boelhouwer

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 REGIOZWEMCOMMISSIE MIDWEST. De Regiozwemcommissie Midwest bestaat uit de afdelingen: Utrecht Amsterdam t Gooi Noord Holland

JAARVERSLAG 2013 REGIOZWEMCOMMISSIE MIDWEST. De Regiozwemcommissie Midwest bestaat uit de afdelingen: Utrecht Amsterdam t Gooi Noord Holland JAARVERSLAG 2013 REGIOZWEMCOMMISSIE MIDWEST De Regiozwemcommissie Midwest bestaat uit de afdelingen: Utrecht Amsterdam t Gooi Noord Holland De samenstellingen van de besturen van de afdelingen in 2013

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor

Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor Bestuur Born Atletiek Totaal Even voorstellen, Beste atleten en ouders, wellicht heeft u er nooit zo bij stil gestaan maar achter de schermen is de Stichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Middels de korte nieuwsflitsen willen wij als bestuur jullie regelmatig op de hoogte brengen van wat er speelt in onze vereniging. Belangrijke en soms ook minder belangrijke, maar

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Mededeling ZWEMNACHTMARATHON DANCE 4 LIFE 2015 2884,20 EURO OPGEHAALD VOOR HET GOEDE DOEL!

Mededeling ZWEMNACHTMARATHON DANCE 4 LIFE 2015 2884,20 EURO OPGEHAALD VOOR HET GOEDE DOEL! Mededeling MELDT UW E-MAIL ADRES AAN BIJ DE LEDENADMINISTRATIE EN ONTVANG AUTOMATISCH ELKE MAAND GRATIS HET CLUBBLAD ALGEMENE LEDENVERGADERING 18 NOVEMBER 2015 ONK KORTE BAAN ACTEREN OP LANDELIJK NIVEAU

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Jaargang 34 Nummer 11 december 2011 Inhoudsopgave december 2011 Belangrijke adressen van OEZA

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB

Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Verenigingsblad van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA Koninklijk goedgekeurd in 1972 Aangesloten bij de KNZB Jaargang 34 Nummer 5 mei 2011 Inhoudsopgave mei 2011 Belangrijke adressen van OEZA 4 Waar en

Nadere informatie

Seizoen 2016/2017. Voor recreatieve spelers dient opgezegd te worden voor 1 september.

Seizoen 2016/2017. Voor recreatieve spelers dient opgezegd te worden voor 1 september. Seizoen 2016/2017 Hartelijk welkom bij onze vereniging. We vinden het leuk dat je lid wordt van een van onze afdelingen. Er bestaat bij ons de mogelijkheid 1x gratis mee te trainen alvorens het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Uitslag Heuvelrug deel I Veenendaal

Uitslag Heuvelrug deel I Veenendaal Uitslag Heuvelrug deel I Veenendaal Deze wedstrijd is niet door zwemmers van Aquarijn gezwommen.. dus geen uitslag Het Merwestein Gala Van allerlei over het Merwestein Zwemgala (door Janien Kamperman en

Nadere informatie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie ON DE NIEUWSBRIEF VAN DE GEZELLIGSTE VERENIGING VAN AMERSFOORT NOORD EN OMSTREKEN Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie 2. Vanuit de jeugdcommissie a. Trainers bedankt b. Hoe gaan we met elkaar om

Nadere informatie

Introductie. Dansvoorstelling

Introductie. Dansvoorstelling Door: John van Sambeek Introductie Ja, je ziet het goed. Daar is alweer een nieuwe schoolkrant! De schoolkrantredactie bestaande uit allemaal leerlingen heeft in een paar weken tijd veel leuke en interessante

Nadere informatie

Risdamse Badminton Club S L A S H. INFORMATIEBULLETIN Seizoen

Risdamse Badminton Club S L A S H. INFORMATIEBULLETIN Seizoen Risdamse Badminton Club S L A S H INFORMATIEBULLETIN Seizoen 2014-2015 ALGEMENE INFORMATIE De Risdamse Badminton Club Slash is een vereniging die sinds haar oprichting in 1980 gebruik maakt van de sporthal

Nadere informatie

Interview Rob van Brakel

Interview Rob van Brakel Interview Rob van Brakel Atributes Consequences Values Hallo Rob van Brakel, mag ik jou een aantal vragen mogen stellen? Prima. Hoe oud ben je? 21 jaar Wat is je woonsituatie op het moment? Op het moment

Nadere informatie

Ik ben David de Graaf

Ik ben David de Graaf Ik ben David de Graaf geboren in 1984. met Downsyndroom Surprise! Ook voor mijzelf Ik heb het niet alleen, maar... ik ben ook in vaste dienst van de Stichting Downsyndroom Kort: de SDS www.downsyndroom.nl

Nadere informatie

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Opgericht: Een Zes Achtenzestig Koninklijk goedgekeurd Voorzitter: A.S.M. van der Gracht Mary Zeldenruststraat 33 1963 EA HEEMSKERK tel.: (0251) 239216 K.v.K. nr. 40594574 Aangesloten bij K.N.Z.B. UITNODIGING

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 19. Lid worden van een club. Wat leert u in deze les? Hoe u lid kunt worden van een club. Vragen beantwoorden. Zeggen hoe vaak iets gebeurt. De toekomende

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl.

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl. Van de redactie Het is nu alweer een jaar geleden dat we zijn begonnen met deze nieuwsbrief. Er is in het afgelopen sportseizoen veel gebeurt. Veel nieuwe banden, slips en ook natuurlijk niet te vergeten

Nadere informatie

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als 4 Denken In dit hoofdstuk vertellen we hoe jij om kan gaan met je gedachten. Veel gedachten maak je zelf. Ze bepalen hoe jij je voelt. We geven tips hoe jij jouw gedachten en gevoelens zelf kunt sturen.

Nadere informatie

gedragsregel in verhaal: blessures

gedragsregel in verhaal: blessures gedragsregel in verhaal: blessures Hallo allemaal! zegt Henk Haai terwijl hij de zaal binnenwandelt voor de volgende bijeenkomst. Hallo trainer! antwoordt iedereen. Henk Haai kijkt de zaal rond en ziet

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de vorige les hebben we weer met een kaart gewerkt. Daarop stonden alle 4 de vragen die we de vorige lessen gebruikt hebben

Nadere informatie

Redactie / aanmelden / corrigeren e-mailadressen: secretariszc@gzcdonk.nl

Redactie / aanmelden / corrigeren e-mailadressen: secretariszc@gzcdonk.nl . Wedstrijdzwemmen November Redactie / aanmelden / corrigeren e-mailadressen: secretariszc@gzcdonk.nl 06-11-2012 Beste zwemmers, ouders, trainers en kaderleden, Het begin van het seizoen zit er weer op

Nadere informatie

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter De Vlecht 18 december 2015 Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 3/4 2 Groep 5/6 3 Sport en Bewegen 4 Afscheid juf José 5 MIKZ / Kerstcollage

Nadere informatie

Mentale Strategieën in de sport met behulp van NLP

Mentale Strategieën in de sport met behulp van NLP Mentale Strategieën in de sport met behulp van NLP Dit seizoen ga ik het maken! Wanneer het voorjaar z n intrede doet en de wedstrijden weer beginnen, is het tijd voor nieuw elan. Vele sporters zullen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE WEDSTRIJDZWEMMEN

INFORMATIEBOEKJE WEDSTRIJDZWEMMEN INFORMATIEBOEKJE WEDSTRIJDZWEMMEN Seizoen 2013-2014 ZWEMVERENIGING DE COLUMBIAAN [Geef hier de samenvatting van het document op. De samenvatting is een korte beschrijving van de inhoud van het document.

Nadere informatie

3.GOUD, ZILVER EN BRONS OP DE OPEN TILBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN!

3.GOUD, ZILVER EN BRONS OP DE OPEN TILBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN! NIEUWSBRIEF december 2016 Alle ingeschreven leden ontvangen deze nieuwsbrief. De leden die met ingang van het nieuwe kwartaal zijn uitgeschreven krijgen deze voor de laatste keer. Mocht uw zoon/dochter

Nadere informatie

Wat is sportpsychologie? Voorstellen. Programma. Doelstelling. Cursus Mentale Training Rogier Hoorn sportpsycholoog VSPN

Wat is sportpsychologie? Voorstellen. Programma. Doelstelling. Cursus Mentale Training Rogier Hoorn sportpsycholoog VSPN Voorstellen drs. Rogier Hoorn, sportpsycholoog VSPN Sinds 2003 praktijk Hilversum en Papendal Sporters, teams, coaches, Cursus Mentale Training Rogier Hoorn sportpsycholoog VSPN bedrijfsleven, LVNL, Luchtmacht

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ACGV

Algemene Ledenvergadering ACGV TurnAround DIGITAAL april 2015 Algemene Ledenvergadering ACGV Op woensdag 22 april 2015 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ACGV. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd

Nadere informatie

Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy)

Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy) Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy) (Uit: Recht in de roos) Doel Elkaar beter leren kennen en begrijpen. Kennis maken met de vele verschillende of net dezelfde gewoontes en gebruiken

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Nieuwsbrief. A q u a - N o v i o 9 4 O p l e i d i n g e n N a t i o n a l e Zw e m d i p l o m a s

Nieuwsbrief. A q u a - N o v i o 9 4 O p l e i d i n g e n N a t i o n a l e Zw e m d i p l o m a s Nieuwsbrief A q u a - N o v i o 9 4 O p l e i d i n g e n N a t i o n a l e Zw e m d i p l o m a s januari2017, nummer 45 VERGADERING COMMISSIE DIPLOMAZWEMMEN -Beheer zwembad Dukenburg. Het beheer is ingegaan

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Sokkerwei 4 1901 KZ Castricum 0251 651554 info@sokkerwei.net www.sokkerwei.nl. Altijd in ontwikkeling, zij aan zij, Vreedzaam, duurzaam, De Sokkerwei

Sokkerwei 4 1901 KZ Castricum 0251 651554 info@sokkerwei.net www.sokkerwei.nl. Altijd in ontwikkeling, zij aan zij, Vreedzaam, duurzaam, De Sokkerwei Altijd in ontwikkeling, zij aan zij, Vreedzaam, duurzaam, Sokkerwei 4 1901 KZ Castricum 0251 651554 info@sokkerwei.net www.sokkerwei.nl De Sokkerwei Uit de wei vrijdag 20 februari 2015 Deze week in; Uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014.

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014. Nieuwsbrief Uitgave: April 2014. We doen het als vereniging over de hele breedte goed en daar kunnen we best trots op zijn. Maar dat succes komt niet zomaar; daarvoor hebben mensen zich ingespannen. Tijdens

Nadere informatie

10 juni 2017 Rabo Fietstocht Starten tussen uur

10 juni 2017 Rabo Fietstocht Starten tussen uur NAAM BEDRIJF MINI DIGI SHUTTLE Rabo fietstocht op 10 juni 10 juni 2017 Rabo Fietstocht Starten tussen 9.00-14.00 uur Nieuwsbrief 2 2017 Mijdrecht Mei 2017 In dit nummer: Rabo fietstocht 10 juni 1 Clubkampioenschap

Nadere informatie

Bossche ZwemVereniging

Bossche ZwemVereniging Bossche ZwemVereniging December 2015 Heb jij een nieuwtje voor de nieuwsbrief mail hem naar secretariaat@bzv.nl en wie weet staat hij volgende maand in deze nieuws brief. Beste Leden en Ouders, We mogen

Nadere informatie

gedragsregel in verhaal: inspannen en ontspannen

gedragsregel in verhaal: inspannen en ontspannen gedragsregel in verhaal: inspannen en ontspannen Henk Haai is erachter gekomen dat zwemmen niet alleen maar zwemmen is, maar dat de omgeving en de intrinsieke motivatie van een zwemmer ook heel veel invloed

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Wij zijn blij dat wij je als nieuw lid mogen begroeten en hopen dat je je snel thuis zult voelen binnen onze vereniging. Hierbij willen wij je wat informatie

Nadere informatie

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en???

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? De Zeeuws Barabantse Sportvereniging voor Doven (ZBSD) heeft als doel: Het doen beoefenen van sport door doven. Dit doel probeert zij onder meer te bereiken door:

Nadere informatie