8e Jaargang: December 2001, Nummer 4. Redactie MARGRIET. Betreft - Margriet 45,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8e Jaargang: December 2001, Nummer 4. Redactie MARGRIET. Betreft - Margriet 45,"

Transcriptie

1 8e Jaargang: December 2001, Nummer 4 Redactie MARGRIET Betreft - Margriet 45, '100 Vragen Plastische Chirurgie, Antwoorden i.v.m. Siliconen', door Gijs van Selms, PI. Ch. Geachte Redactie, Bij deze de reactie van St. SVS betreffende de antwoorden van Dhr.v. Selms over borstimplantaten. Hoe haalt Gijs van Selms het in zijn hoofd om deze dubieuze c.q. omstreden materialen, wat siliconen borstimplantaten zijn, op deze misleidende manier voor een veelgelezen blad als de Margriet te schrijven. Ter uwer informatie: De fabrikanten hebben nooit de veiligheid van siliconen kunnen bewijzen. Het vrije gebruik van siliconen borstimplantaten (om cosmetische redenen) is in Amerika nog steeds verboden. Alle implantaten zweten, lekken door, kunnen verteren of gewoon stuk gaan. De gemiddelde leeftijd van een implantaat is ± 10 jaar. De adviezen vanuit Amerika zijn: binnen 8 jaar vernieuwen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat na 7 jaar al 60% van de implantaten kapot was. Er zijn ernstige twijfels in verband met risico's voor baby's en de ontwikkeling van kinderen. Advies: wachten met borstimplantaten tot de kinderwens vervuld is. Geen borstvoeding geven met implantaten. Ook geen moedermelk doneren.

2 Wereldwijd zijn duizenden vrouwen ziek geworden NA een borstimplantaat. EEN op de vier vrouwen kan binnen 5 jaar dusdanige complicaties verwachten waardoor een her-operatie noodzakelijk is. Een implantaat MAG NOOIT hergebruikt worden. Door infectiegevaar kan dat levensbedreigend zijn. "Schoonmaken" en terugplaatsen is in strijd met de wet en als zodanig een strafbare handeling. Hoe heeft Margriet aan dit artikel kunnen meewerken terwijl er in het verleden genoeg reportages over de siliconen problematiek gepubliceerd zijn, inclusief de trieste verhalen van veel slachtoffers. U kunt zo van uw lezeressen toekomstige silicone slachtoffers maken, beseft u dat wel? Margriet heeft een grote verantwoordelijkheid op haar nek geladen door deze bijzonder misleidende en gevaarlijke "sprookjes" aan te bieden aan een groot publiek dat wekelijks vol vertrouwen dit tijdschrift leest. Echt, ik begrijp niet hoe Gijs van Selms deze leugens kan blijven verkopen terwijl hijzelf in zijn praktijk meerdere zieke vrouwen met gescheurde en/of lekkende implantaten gezien en behandeld heeft. Ach ja, ik begrijp het eigenlijk wel. Zolang de Europese Richtlijnen nog niet officieel bekrachtigd zijn willen de aasgieren nog even de laatste vette graantjes meepikken. Een bijzondere hypocriete manier om met de eed van Hippokrates om te gaan. Namens de vele zieke vrouwen reken ik op een duidelijke rectificatie. Marlou Boots, Secr. St. SVS Member United European Silicone Supportgroup Van de U.S.-Claim administrator Korte samenvatting - recentste ontwikkelingen bij de Dow Corning claim procedure.

3 Dow Corning Settlement Plan Het Dow Corning Settlement plan waarvoor u destijds heeft gestemd, is met een meerderheid van 95% aangenomen en in november 2000 is het als zodanig door de rechter aanvaard. In een aantal zaken lopen nog beroepsprocedures, daarvan is nog niet bekend wanneer een definitieve uitspraak volgt. Het plan kan pas worden uitgevoerd als alle beroepszaken zijn afgehandeld. Tot die datum kunnen dan ook nog geen uitbetalingen worden gedaan. Wat kunt u alvast doen. Zorg ervoor dat wij (of uw advocaat als u die heeft) over de meest recente informatie beschikken, zoals uw correcte naam, adres en telefoonnummer. (1) - Neem contact op met uw arts en/of ziekenhuis en probeer kopieën te krijgen van uw medische status met betrekking tot uw implantaten. Het beste is een operatieverslag met daarop de naam van het implantaat. (2) - Als uw implantaat is verwijderd, probeer een kopie te krijgen van het operatie verslag van de verwijdering van het implantaat, inclusief de ziekenhuisverslagen. Als uw implantaat gescheurd was dan moet dat hierop duidelijk aangegeven zijn. (3) - Als u wilt claimen voor een aandoening (alleen voor borstimplantaten), zorg er dan voor dat u alle verslagen hebt met indicatie, symptoom, bevinding of onderzoeksresultaat dat verwijst naar een van de voor vergoeding in aanmerking komende ziektes of condities. (4) - Als u wilt claimen voor een van de medische condities, zoals gebrekkige implantaten (voor wie andere merken heeft dan Dow Corning), moet u vragen naar medische rapporten waarin dit gebrek duidelijk staat. Veel gestelde vragen. (1) Kan ik alvast een claim indienen voor het uitbetalen van een vergoeding? Antw.: NEE. U ontvangt te zijner tijd een claim formulier waarop duidelijk staat wat u moet doen en wanneer uw gegevens binnen moeten zijn.

4 (2) Wanneer kan ik een uitbetaling verwachten? Antw.: Er kan pas worden uitbetaald als alle zaken die nu nog in beroep lopen aangaande dit plan zijn afgehandeld, daarna kan het plan in werking treden. Voor die tijd kan er niets worden uitbetaald. (3) Hoe kom ik er achter welke verschillende vormen van vergoeding er zijn? Antw.: Als u internet heeft kunt u kijken op maar deze informatie wordt u ook toezonden met uw claimformulier. (4) Ik wil geen deadline missen, zijn er al deadlines waar ik over moet weten? Antw.: NEE. Er zijn nog geen deadlines voor het indienen van uw claim. (5) Wanneer ontvang ik een claimformulier? Antw.: De rechter heeft beslist dat de claimformulieren op 8 januari 2002 klaar moeten liggen voor verzending aan de gedupeerden. Ze moeten pas daadwerkelijk aan de gedupeerden verzonden worden op een nader te bepalen datum die zal worden beslist door de District Court. (6) Wat kan ik alvast doen? Antw.: Bekijk de bovenstaande gegevens bij "wat u alvast kunt doen"! Als u nog geen kopieën heeft van de gegevens die u straks nodig hebt, begin dan nu met het verzamelen. U heeft hierboven kunnen lezen dat u schriftelijk moet bewijzen wanneer de operatie(s) heeft / hebben plaats gehad en van welk merk. Wanneer u deze bewijzen nog niet heeft, moet u daar zelf achteraan. Het beste kunt u eerst bij uw huisarts langsgaan. Huisartsen krijgen altijd een kopie van de onderzoeken en operaties vanuit het ziekenhuis. Zij bewaren die vaak langer dan de ziekenhuizen zelf. Eventuele kosten voor het verkrijgen van de kopieën uit uw dossier komen voor uw eigen rekening. SUCCES!!!! Tel. USA

5 P.O. Box 52429, Houston, TX Belangrijke adressen Settlement Facility: Internet Postadres Settlement Facility - Dow Corning trust, Bericht uit Amerika Door Dr. Diana Zuckerman Ph.D, President, National Research Center for Women & Families Oktober 2001 Zijn Borstimplantaten veilig? Meer vrouwen dan ooit nemen tegenwoordig borstprothesen. In 2000 waren dat in Amerika totaal vrouwen voor borstvergroting en vrouwen voor reconstructie na b.v. amputatie in Het aantal vrouwen en teenagers die voor borstvergroting kozen is meer dan verdubbeld tussen 1997 en Deze dramatische toename is het gevolg van een groeiende economie en andere factoren, inclusief het wijd verspreide geloof dat borstimplantaten veilig zijn voor lange termijn gebruik. Dit "geloof' wordt mede staande gehouden door persberichten

6 betreffende een groot analyse onderzoek naar auto-immuun ziektes en de wijd verspreide publicaties van het IOM. Beiden concludeerden dat implantaten vermoedelijk geen bindweefsel ziekten veroorzaakten. Het is daarom niet vreemd dat medische tijdschriften hieruit opmaken dat implantaten veilig zijn en dat siliconengel gevulde prothesen weer vrij beschikbaar moeten zijn voor iedereen die dat wil. Gezondheids risico's: Lokale complicaties Het IOM (Institute of Medicine), Amerikaans Instituut van Geneeskunde, concludeert dat locale complicaties de eerste gezondheidsklachten zijn bij borst implantaten. De meest voorkomende complicaties, zoals littekenvorming, asymmetrie, gevoelsverlies, pijn, hard worden en de noodzaak van vervolg operaties, zijn gewoonlijk niet levensbedreigend maar kunnen wel gevolgen hebben voor de leef kwaliteit. En aangezien implantaten slechts bedoeld zijn om de leef kwaliteit te verbeteren, mag deze complicatie niet onderschat worden. Alle implantaten zijn lichaamsvreemd en het lichaam reageert door het vormen van een kapsel of litteken- weefsel rond het implantaat dat erg kan samentrekken. Als dat voorkomt kan de borst erg hard of misvormd worden wat zeer onaangenaam kan zijn of erg pijnlijk. Deze complicatie, kapselvorming, is overal bekend. Het twistpunt is: Hoe vaak gebeurt dit en hoe serieus is het. De meest voor de hand liggende behandeling is het verwijderen en vernieuwen van de implantaten, maar uit onderzoek van de fabrikanten blijkt dat vernieuwing van implantaten waarschijnlijk zelfs meer complicaties kunnen veroorzaken dan de ouden. Scheurgevaar Operatie risico's zijn niet een eenmalig risico, aangezien borst implantaten uiteindelijk kapot kunnen gaan en verwijderd en mogelijk herplaatst moeten worden. Saline (zoutwater gevuld) implantaten worden verwijderd omdat ze makkelijk leeglopen. Silicone-gel gevulde implantaten moeten vaak verwijderd worden omdat siliconen uiteindelijk gaat doorzweten en de gel buiten het borstgebied kan gaan zwerven. Er zijn berichten dat sommige implantaten gedurende de eerste paar maanden of jaren al gescheurd waren, en sommige bleven langer dan 15 jaar goed. Het IOM rapport geeft aan dat implantaten niet levenslang meegaan, maar trok geen conclusie uit het hoge scheur gemiddelde. Een studie onder leiding van FDA onderzoekers, die na het IOM rapport gepubliceerd is, vond uit dat er onder "tevreden" vrouwen geen behoefte was om hun implantaten te laten verwijderen. De meeste hadden al ten minste l gescheurd implantaat binnen 15 jaar. MRI-scans toonden aan dat siliconen

7 buiten het borstkapsel rondzwierven bij 21% van de vrouwen die gescheurde implantaten hadden, zelfs als de vrouwen geen behandeling hadden gezocht voor het probleem. Hoewel de gezondheidsrisico's van een gescheurd implantaat het onderwerp van tegenspraak zijn, zijn de "lokale" complicaties als ontstekingen en pijn erg goed gedocumenteerd. Als siliconen zich buiten het kapsel verspreidt, kan het gezond borstweefsel vernietigen. Vrouwen met gescheurde siliconen implantaten kunnen door de verwijderoperatie borstweefsel verliezen. In sommige gevallen kan het effect gelijk zijn als na borstamputatie, maar er zijn geen gegevens gepubliceerd over hoe vaak dit voorkomt. Hoe Wetenschappelijk is Wetenschappelijk Auto-immuun ziekten De IOM rapport analyse van 17 epidemiologische studies en 20 hieraan gerelateerde herziene andere studies, allemaal van voor 1999, concludeerde dat implantaten waarschijnlijk geen extra verhoogd risico bevatten voor deze ziekten. Maar, een zorgvuldige beoordeling van deze studies tonen aan dat verschillende hiervan nooit gecontroleerd waren en de meeste nooit expliciet bedoeld voor onderzoek naar ongewone ziektes of naar ziekten met een lange incubatietijd. (Een ziekte die pas jaren later uitbreekt) Enige voorbeelden: 5 van de 20 studies, vermeld in de na-analyse waren niet gepubliceerd in medische tijdschriften. In plaats daarvan waren het papieren gepresenteerd op wetenschappelijke bijeenkomsten of niet gepubliceerde doctoraal scripties. De studies die opgenomen waren in het IOM rapport en de na-analyse verschaffen geen uitgebreide evaluatie van ziekten onder patiënten met borstimplantaten. De meeste omschreven een paar bindweefsel ziekten, inclusief zulke weinig voorkomende ziekten als scleroderma. Slechts 6 van deze studies bekeken de A-typische bindweefselziekte of fibromyalgie-achtige symptomen die zoveel patiënten rapporteerden. De grootste van deze studies vond een aanmerkelijk hoger risico voor vrouwen met implantaten in vergelijk met de controle groep. Slechts een van de studies was gebaseerd op een medisch onderzoek.

8 De meeste van deze studies daar en tegen vertrouwden op medische gegevens (papieren onderzoek), wat vage klachten kon uitsluiten die vermeld zouden zijn in het vroege stadium van ziek zijn. Verschillende studies vertrouwden op zelf- rapportage, maar slechts die ene studie die een extra verhoogd risico rapporteerde in verband met implantaten, was veroordeeld door het IOM omdat die gebaseerd was op zelfrapportage. Het tegendeel, studies die vertrouwden op zelfrapportage, "of een vrouw implantaten had of wanneer ze implantaten kreeg", werd niet bekritiseerd als potentieel inaccuraat, zelfs niet toen het "Havard Verpleegsters Onderzoek" rapporten toevoegde van vrouwen die al sinds de 50-er jaren implantaten zouden hebben, een tiental jaren voordat borstimplantaten waren uitgevonden. 2 Van de studies vertrouwden op ziekenhuis gegevens, toch is er geen ziekenhuisopname nodig bij de meeste immuunsysteem ziekten in het beginstadium. Feitelijk omvatte al deze studies vrouwen die vaak nog heel kort implantaten hadden, slechts enkele maanden of jaren. Een van de meest "geprezen" studies, de Harvard Nurse Study, had zelfs vrouwen inbegrepen die pas een maand implantaten hadden. Een andere studie bevatte slechts 250 vrouwen die implantaten hadden sinds gemiddeld 30 maanden. Als implantaten bindweefsel ziektes veroorzaken, dan zou je verwachten dat de ziekte zich over een jarenlange periode ontwikkelt. Daarom zou een goed onderbouwde studie vrouwen met implantaten van tenminste jaar moeten bevatten en geen van de studies in de na-analyse of het IOM rapport bevatte zo een populatie. Oudere implantaten ( ) werden gemaakt met een dikkere envelop dan de nieuwere. Deze oude implantaten leken minder siliconen door te lekken en gingen minder snel kapot, (maar verteerden) Daarom dat er weinig respons werd verwacht van studies met vrouwen die heel lang implantaten hadden, edoch, het gebrek aan respons werd vertaald als nog meer bewijs dat implantaten geen systeem ziekten veroorzaken. De meeste studies hebben niet gespecificeerd of vrouwen "met implantaten" deze nog hebben of ze al hebben laten verwijderen. In ten minste een van de studies waren vrouwen opgenomen, zelfs, als ze hun implantaten al kort na plaatsing weer hadden laten verwijderen. De andere studies maken er geen melding van of vrouwen, die waren geïdentificeerd aan de hand van medische rapporten als implantaatdraagster, deze jaren later nog steeds hadden. Deze nalatigheid beïnvloedt mogelijk de bevindingen omdat vrouwen die de implantaten verwijderd hebben niet aan hetzelfde blootstaan, als vrouwen die onafgebroken implantaten hebben.

9 Dit overzicht van vroegere studies onderschrijft het inzicht dat de meeste vrouwen niet ziek worden van de welbekende autoimmuun ziektes na een korte periode. Zinnige conclusies over lange termijn veiligheid van de implantaten in termen van systeem ziekten zijn prematuur. Dus: Geen antwoord op de hamvraag!

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 januari 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 januari 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Plastische chirurgie. Informatie borstreconstructie

Plastische chirurgie. Informatie borstreconstructie Plastische chirurgie Informatie borstreconstructie Algemeen In het verleden kwam een borstkankerpatiënte pas voor een borst-reconstructie in aanmerking als zij als genezen werd beschouwd. Dat was meestal

Nadere informatie

Verschillende manieren om een borst te reconstrueren

Verschillende manieren om een borst te reconstrueren Borstreconstructie Vroeger kwam een patiënt met borstkanker pas voor een borstreconstructie in aanmerking wanneer zij als genezen werd beschouwd. Dat was meestal vijf jaar na een borstamputatie. Tegenwoordig

Nadere informatie

Borstreconstructie Voorbereiding Prothesen

Borstreconstructie Voorbereiding Prothesen Borstreconstructie Borstreconstructie Een reconstructie van de borst bij een borstkankerpatiënt verandert niets aan het verloop van de ziekte, maar verbetert wel de kwaliteit van overleving. Een borstreconstructie

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Borstreconstructie. Polikliniek Plastische Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Borstreconstructie. Polikliniek Plastische Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Borstreconstructie Polikliniek Plastische Chirurgie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil de polikliniek Plastische Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis

Nadere informatie

Borstvergroting Prothesen voorbereidend gesprek

Borstvergroting Prothesen voorbereidend gesprek Borstvergroting Borstvergroting Het is niet eenvoudig aan te geven welke vrouwen voor een borstvergrotende operatie kiezen. De wens naar grotere of steviger borsten leeft bij velen. De borsten kunnen

Nadere informatie

Ooglid correcties. Wens chirurgie, Martin Janssen (Janssen kliniek Oisterwijk)

Ooglid correcties. Wens chirurgie, Martin Janssen (Janssen kliniek Oisterwijk) Wens chirurgie, Martin Janssen (Janssen kliniek Oisterwijk) Het is altijd goed om naar aanleiding van de uitnodiging te spreken over wenschirurgie, om zelf eens terug te kijken op je eigen vakgebied, om

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN HET ADVIESCOMITÉ VOOR EISERS 3 de Jaargang, Nr. 3, 31 maart 2006

ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN HET ADVIESCOMITÉ VOOR EISERS 3 de Jaargang, Nr. 3, 31 maart 2006 ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN HET ADVIESCOMITÉ VOOR EISERS 3 de Jaargang, Nr. 3, 31 maart 2006 Sybil Niden Goldrich Ernest Hornsby, Advocaat Dianna Pendleton-Dominguez, Advocaat Dit is de 23ste elektronische

Nadere informatie

secundaire borstreconstructie met prothese of Tissue Expander

secundaire borstreconstructie met prothese of Tissue Expander patiënteninformatie secundaire borstreconstructie met prothese of Tissue Expander Als uw borst vanwege borstkanker geamputeerd moet worden is het mogelijk de borst te reconstrueren. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Borstvergroting. Plastische chirurgie

Borstvergroting. Plastische chirurgie Borstvergroting Plastische chirurgie Inleiding Het is niet eenvoudig aan te geven welke vrouwen voor een borstvergrotende operatie kiezen. De wens naar grotere of steviger borsten leeft echter bij velen:

Nadere informatie

Plastische chirurgie. Informatie borstvergroting

Plastische chirurgie. Informatie borstvergroting Plastische chirurgie Informatie borstvergroting Algemeen Het is niet eenvoudig aan te geven welke vrouwen voor een borstvergrotende operatie kiezen. De wens naar grotere of stevigere borsten leeft echter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Scheper Ziekenhuis Emmen. Tel.: + 31 (0) 591-691 320 Fax: + 31 (0) 591-691 321 Web: www.plastici.nl

Scheper Ziekenhuis Emmen. Tel.: + 31 (0) 591-691 320 Fax: + 31 (0) 591-691 321 Web: www.plastici.nl Scheper Ziekenhuis Emmen Tel.: + 31 (0) 591-691 320 Fax: + 31 (0) 591-691 321 Web: www.plastici.nl ALGEMEEN Het is niet eenvoudig aan te geven welke vrouwen voor een borstvergrotende operatie kiezen. De

Nadere informatie

BORSTVERGROTING Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie

BORSTVERGROTING Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie BORSTVERGROTING Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie 17812 Inleiding Veel vrouwen hebben problemen met een te kleine omvang van hun borsten. Een borstvergroting is in het algemeen goed

Nadere informatie

BORSTRECONSTRUCTIE NA AMPUTATIE Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie

BORSTRECONSTRUCTIE NA AMPUTATIE Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie BORSTRECONSTRUCTIE NA AMPUTATIE Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie 17785 Algemeen Een borstamputatie is voor iedere vrouw een ingrijpende gebeurtenis. Het missen van een borst, de

Nadere informatie

BORSTRECONSTRUCTIE NA AMPUTATIE Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie

BORSTRECONSTRUCTIE NA AMPUTATIE Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie BORSTRECONSTRUCTIE NA AMPUTATIE Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie 17785 Algemeen Een borstamputatie is voor iedere vrouw een ingrijpende gebeurtenis. Het missen van een borst, de

Nadere informatie

Borstreconstructie met lichaamseigen weefsel

Borstreconstructie met lichaamseigen weefsel Borstreconstructie met lichaamseigen weefsel Informatie voor patiënten MB0017-1500 maart 2015 Bronovo www.bronovo.nl Bronovolaan 5 2597 AX Den Haag Postbus 96900 2509 JH Den Haag 070 312 41 41 Medisch

Nadere informatie

Borstimplantaten met siliconengel geproduceerd door de firma Poly Implant Prothese

Borstimplantaten met siliconengel geproduceerd door de firma Poly Implant Prothese Maart 2010 Update: juli 2010 Update: 28 september 2010 Borstimplantaten met siliconengel geproduceerd door de firma Poly Implant Prothese 1. Welke borstimplantaten werden in maart 2010 uit de handel genomen?

Nadere informatie

Het is niet gevaarlijk om zwanger te worden of je baby te voeden als je borstimplantaten hebt.

Het is niet gevaarlijk om zwanger te worden of je baby te voeden als je borstimplantaten hebt. 9e Jaargang: Maart 2002, Nummer 1 Het Sprookje Het is niet gevaarlijk om zwanger te worden of je baby te voeden als je borstimplantaten hebt. De Werkelijkheid Voor de 90-er jaren was slechts één studie

Nadere informatie

Directe borstreconstructie

Directe borstreconstructie Directe borstreconstructie Informatie voor patiënten MB0006-1500 oktober 2014 Bronovo www.bronovo.nl Bronovolaan 5 2597 AX Den Haag Postbus 96900 2509 JH Den Haag 070 312 41 41 Medisch Centrum Haaglanden

Nadere informatie

Brochure Monobloc CMC Hydrogel borstimplantaten

Brochure Monobloc CMC Hydrogel borstimplantaten Brochure Monobloc CMC Hydrogel borstimplantaten www.monobloc-borstvergroting.nl Over Monobloc CMC Hydrogel Een cosmetische borstvergroting is een veel besproken thema. Diverse media besteden regelmatig

Nadere informatie

Mooie borsten vormen een essentieel deel van de vrouwelijkheid en zijn bepalend voor ons goedvoelen.

Mooie borsten vormen een essentieel deel van de vrouwelijkheid en zijn bepalend voor ons goedvoelen. BORSTVERGROTING Waarom Borstvergroting? Mooie borsten vormen een essentieel deel van de vrouwelijkheid en zijn bepalend voor ons goedvoelen. Vandaag de dag zijn prachtige en stevige borsten voor heel het

Nadere informatie

Wie komt in aanmerking voor een borstvergroting

Wie komt in aanmerking voor een borstvergroting Borstvergroting Inhoudsopgave Inleiding 3 Wie komt in aanmerking voor een borstvergroting 3 De protheses 3 Wat zijn de mogelijkheden 4 Vóór de operatie 4 De opname 5 Wat gebeurt er bij de operatie 5 Na

Nadere informatie

Een borstreconstructie

Een borstreconstructie Een borstreconstructie Informatie voor patiënten die borstreconstructie overwegen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen De verschillende mogelijkheden van borstreconstructie 1 Directe

Nadere informatie

Borstreconstructie. Reconstructievormen. De primaire reconstructie

Borstreconstructie. Reconstructievormen. De primaire reconstructie Borstreconstructie Een borstreconstructie kan op twee momenten plaatsvinden: 1. tijdens de operatie waarbij uw borst wordt weggenomen (primaire reconstructie) of 2. op een ander moment dan tijdens de operatie

Nadere informatie

directe borstreconstructie

directe borstreconstructie patiënteninformatie directe borstreconstructie met prothese of Tissue Expander Als uw borst vanwege borstkanker geamputeerd moet worden is het mogelijk de borst te reconstrueren. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Borstvergroting Wat u moet weten als u uw borsten laat vergroten

Borstvergroting Wat u moet weten als u uw borsten laat vergroten Patiënteninformatie Borstvergroting Wat u moet weten als u uw borsten laat vergroten Inhoudsopgave Pagina Algemeen 4 Prothesen 5 Voorbereidend gesprek 5 Voorbereiding voor de operatie 5 Werkwijze tijdens

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Borstreconstructie

Patiënteninformatie. Borstreconstructie Borstreconstructie Bijna alle patiënten die borstkanker hebben, of hebben gehad, komen in aanmerking voor een vorm van borstreconstructie. Voorlichting over de borstreconstructie mogelijkheden maakt deel

Nadere informatie

DE BELOFTE VAN MENTOR

DE BELOFTE VAN MENTOR DE BELOFTE VAN MENTOR Als internationale fabrikant van borstimplantaten van zeer hoge kwaliteit streven wij - Mentor en onze 1.200 medewerkers-partners over de hele wereld - ernaar om de vakmensen in de

Nadere informatie

Chirurgis che Bijsluiter

Chirurgis che Bijsluiter Chirurgis che Bijsluiter voor vrouwen die een borstvergroting met siliconenimplantaten willen ondergaan nederlandse vereniging voor plastische Chirurgie Dit is een chirurgische bijsluiter die is opgesteld

Nadere informatie

Borstvergroting. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Borstvergroting. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Borstvergroting In overleg met uw arts heeft u besloten uw borsten te laten vergroten. In deze folder kunt u lezen wat een borstvergroting inhoudt en wat u na de ingreep kunt verwachten. Neem altijd uw

Nadere informatie

Borstreconstructie PLASTISCHE CHIRURGIE. Reconstructie na borstamputatie

Borstreconstructie PLASTISCHE CHIRURGIE. Reconstructie na borstamputatie PLASTISCHE CHIRURGIE Borstreconstructie Reconstructie na borstamputatie Deze brochure bevat algemene, aanvullende informatie over de borstreconstructie. De brochure wordt u aangeboden door de afdeling

Nadere informatie

CHIRURGISCHE BIJSLUITER VOOR VROUWEN DIE EEN BORSTVERGROTING MET SILICONENIMPLANTATEN WILLEN ONDERGAAN

CHIRURGISCHE BIJSLUITER VOOR VROUWEN DIE EEN BORSTVERGROTING MET SILICONENIMPLANTATEN WILLEN ONDERGAAN Chirurgische bijsluiter CHIRURGISCHE BIJSLUITER VOOR VROUWEN DIE EEN BORSTVERGROTING MET SILICONENIMPLANTATEN WILLEN ONDERGAAN Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie 2014 Dit is een chirurgische

Nadere informatie

Borstreconstructie Informatie over de gang van zaken bij een borst reconstructie

Borstreconstructie Informatie over de gang van zaken bij een borst reconstructie Patiënteninformatie Borstreconstructie Informatie over de gang van zaken bij een borst reconstructie Inhoudsopgave Pagina Algemeen 4 Inleiding 4 Mogelijkheden en verwachtingen 5 Voorbereiding voor de

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Borstamputatie. Informatie over een borstamputatie (ook wel ablatio of mastectomie genoemd)

Patiënteninformatie. Borstamputatie. Informatie over een borstamputatie (ook wel ablatio of mastectomie genoemd) Patiënteninformatie Borstamputatie Informatie over een borstamputatie (ook wel ablatio of mastectomie genoemd) Borstamputatie Informatie over een borstamputatie (ook wel ablatio of mastectomie genoemd)

Nadere informatie

Borstreconstructie. Plastische Chirurgie. Inleiding. Borstreconstructie

Borstreconstructie. Plastische Chirurgie. Inleiding. Borstreconstructie Plastische Chirurgie Borstreconstructie Inleiding U heeft in overleg met uw arts besloten een borstreconstructie te laten verrichten. Uw behandelend arts heeft u al informatie gegeven. In deze brochure

Nadere informatie

Afwijkingen in en onder de huid Informatie over het verwijderen van lipomen, atheroomcysten en kleine goedaardige huidafwijkingen

Afwijkingen in en onder de huid Informatie over het verwijderen van lipomen, atheroomcysten en kleine goedaardige huidafwijkingen Afwijkingen in en onder de huid Informatie over het verwijderen van lipomen, atheroomcysten en kleine goedaardige huidafwijkingen Deze folder geeft u een overzicht van enkele veel voorkomende afwijkingen

Nadere informatie

EERBETOON AAN SYLVIA MILLECAM

EERBETOON AAN SYLVIA MILLECAM 9e Jaargang, September 2002, Nummer 3 EERBETOON AAN SYLVIA MILLECAM Eerbetoon aan Sylvia Millecam (en de andere moedige vrouwen in deze situatie) Voorgelezen op de Goede Vrijdag Healing bij Jomanda LM.

Nadere informatie

Leefregels na een borstreconstructie

Leefregels na een borstreconstructie Leefregels na een borstreconstructie Chirurgie Beter voor elkaar 2 Inleiding In deze folder vindt u algemene informatie over een borstreconstructie in ons ziekenhuis. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

Chirurgische bijsluiter

Chirurgische bijsluiter Chirurgische bijsluiter voor vrouwen die een borstvergroting met siliconenimplantaten willen ondergaan Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie Dit is een chirurgische bijsluiter die is opgesteld

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 februari 2012 Betreft Borstimplantaten

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 februari 2012 Betreft Borstimplantaten > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

en borstvergroting Eoverwegen Voor iedere vrouw Een eigen keuze

en borstvergroting Eoverwegen Voor iedere vrouw Een eigen keuze en borstvergroting Eoverwegen Voor iedere vrouw Een eigen keuze Inleiding Borstvergroting is vandaag één van de meest uitgevoerde procedures in de plastische chirurgie. Toch blijft kiezen voor borstimplantaten

Nadere informatie

Plastische chirurgie. Borstvergroting. www.catharinaziekenhuis.nl

Plastische chirurgie. Borstvergroting. www.catharinaziekenhuis.nl Plastische chirurgie Borstvergroting www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wie komt in aanmerking voor een borstvergroting?... 3 De protheses... 3 Wat zijn de mogelijkheden?... 4 Vóór de operatie... 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Borstverkleining

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Borstverkleining Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Borstverkleining z Met de plastisch chirurg hebt u een afspraak gemaakt voor een borstverkleining. In deze brochure krijgt u

Nadere informatie

Borstreconstructie. na een borstverwijdering. Poli Plastische Chirurgie

Borstreconstructie. na een borstverwijdering. Poli Plastische Chirurgie 00 Borstreconstructie na een borstverwijdering Poli Plastische Chirurgie 1 Inleiding Het verwijderen van een borst is voor een vrouw een emotioneel moment. Aan de ene kant geeft het de mogelijkheid tot

Nadere informatie

Directe borstreconstructie

Directe borstreconstructie Directe borstreconstructie September 2015 Inleiding Met uw arts is gesproken over de mogelijkheid om een directe (primaire) borstreconstructie uit te voeren. Dit houdt in dat na verwijdering van het kwaadaardige

Nadere informatie

Borstreconstructie. Mogelijkheden en verwachtingen

Borstreconstructie. Mogelijkheden en verwachtingen U wordt binnenkort geopereerd voor borstkanker of heeft deze operatie al gehad. U kunt ervoor kiezen om de geopereerde borst te reconstrueren. In deze brochure kunt u lezen welke soorten borstreconstructies

Nadere informatie

Een borstvergroting wordt op zijn vroegst uitgevoerd als de borsten zijn uitgegroeid. Meestal is dit om en nabij het achttiende levensjaar.

Een borstvergroting wordt op zijn vroegst uitgevoerd als de borsten zijn uitgegroeid. Meestal is dit om en nabij het achttiende levensjaar. borstvergroting In deze folder leest u informatie over een borstvergroting: waarom en wanneer, het consult, de voorbereidingen, de operatie, de periode na de behandeling, het resultaat en tot slot de complicaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Waarom worden verzakkingsoperaties met een vaginaal implantaat (matje) verricht?

Waarom worden verzakkingsoperaties met een vaginaal implantaat (matje) verricht? Vragen en antwoorden vaginale implantaten ( matjes ) Waarom worden verzakkingsoperaties met een vaginaal implantaat (matje) verricht? Bij verzakkingsoperaties zonder een implantaat, wordt geopereerd met

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over elektromagnetische velden en gezondheid

Vragen en antwoorden over elektromagnetische velden en gezondheid Vragen en antwoorden over elektromagnetische velden en gezondheid Elektromagnetische velden en gezondheid 1. Hoe zit het met de elektromagnetische velden zoals die uitgestraald worden door zenders voor

Nadere informatie

Gemaakt door: Gerdy Castelein en Anne Griet Adema Klas: 4A

Gemaakt door: Gerdy Castelein en Anne Griet Adema Klas: 4A Gemaakt door: Gerdy Castelein en Anne Griet Adema Klas: 4A 1 -Voorkant -inhoudsopgave - Uitwerking deelvragen: - Wat is borstkanker? - Hoe ontdek je borstkanker? - Als je erachter komt, wat gebeurt er

Nadere informatie

Verwachting en mogelijkheden

Verwachting en mogelijkheden Borstlifting Inhoudsopgave Inleiding 3 Verwachtingen en mogelijkheden 3 Vóór de operatie 5 Wat gebeurt er bij de operatie 5 Na de operatie 6 Mogelijke complicaties en risico s 7 Wanneer neemt u contact

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Borstvergroting. Polikliniek Plastische Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Borstvergroting. Polikliniek Plastische Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Borstvergroting Polikliniek Plastische Chirurgie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil de polikliniek Plastische Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis u informeren

Nadere informatie

Borstprothesen vervangen. Maatschap Plastische & Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie IJsselland Ziekenhuis

Borstprothesen vervangen. Maatschap Plastische & Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie IJsselland Ziekenhuis Borstprothesen vervangen Maatschap Plastische & Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie IJsselland Ziekenhuis Inleiding In overleg met de plastisch chirurg is besloten uw bestaande borstprothesen te

Nadere informatie

Reactie MC Jan van Goyen

Reactie MC Jan van Goyen Reactie MC Jan van Goyen VRAGEN RTL NIEUWS M.B.T. BORSTIMPLANTATEN PIP/M-IMPLANTS (N.B.: Ook als bij uw organisatie niet is gewerkt met deze implantaten willen wij u toch vragen de vragenlijst door te

Nadere informatie

Borstvergroting. Plastische chirurgie. mca.nl

Borstvergroting. Plastische chirurgie. mca.nl Borstvergroting Plastische chirurgie mca.nl Inhoudsopgave Uw voorbereiding 3 Anesthesie 3 Opname 4 Hoe verloopt een borstvergroting? 4 Na de operatie 4 Leefregels 5 Complicaties 6 Mogelijkheden en verwachtingen

Nadere informatie

Amputatie van het been

Amputatie van het been Amputatie van het been Polikliniek chirurgie mca.nl Inhoudsopgave Wat is een amputatie van het been? 3 Redenen voor operatie 3 Voorbereiding op de operatie 3 Opname 4 Tijdens de operatie 4 Na de operatie

Nadere informatie

Reconstructie met behulp van borstimplantaat

Reconstructie met behulp van borstimplantaat Reconstructie met behulp van borstimplantaat 2 Een borstreconstructie met behulp van een prothese is een beproefde methode. Functie van het implantaat is het compenseren van het verlies aan klierweefsel.

Nadere informatie

Afdeling Heelkunde, locatie AZU. Voorstadium van borstkanker (Carcinoma in situ)

Afdeling Heelkunde, locatie AZU. Voorstadium van borstkanker (Carcinoma in situ) Afdeling Heelkunde, locatie AZU Voorstadium van borstkanker (Carcinoma in situ) Inleiding Na een aantal onderzoeken blijkt dat u een voorstadium van borstkanker heeft. Het medische woord hiervoor is carcinoma

Nadere informatie

uw medisch dossier patiënteninformatie

uw medisch dossier patiënteninformatie patiënteninformatie uw medisch dossier Uw behandelend arts heeft een medisch dossier over u aangelegd. Dat is nodig voor een goede behandeling en verzorging. Maar hoe gaat het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Nadere informatie

Chirurgische bijsluiter

Chirurgische bijsluiter Chirurgische bijsluiter voor vrouwen die een borstverkleining of borstlift willen ondergaan Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie Dit is een chirurgische bijsluiter die is opgesteld om u de

Nadere informatie

Overweegt u een. borstvergroting? VE oor iedere vrouw. en eigen keuze

Overweegt u een. borstvergroting? VE oor iedere vrouw. en eigen keuze Overweegt u een borstvergroting? VE oor iedere vrouw en eigen keuze Waarom compromissen sluiten? Inleiding Volgens sommigen voelen we ons zelfzekerder en stralen we meer zelfvertrouwen uit naarmate we

Nadere informatie

Plastische chirurgie Borstreconstructie

Plastische chirurgie Borstreconstructie Plastische chirurgie Borstreconstructie 2 Algemeen Het doel van een borstreconstructie is een borst te maken die de grootte en de vorm van de andere borst (of van de voorheen aanwezige borst) zo goed mogelijk

Nadere informatie

bloed, ademhaling & spijsvertering info voor patiënten Littekenbreuk: herstel via buikincisie

bloed, ademhaling & spijsvertering info voor patiënten Littekenbreuk: herstel via buikincisie bloed, ademhaling & spijsvertering info voor patiënten Littekenbreuk: herstel via buikincisie Inhoud 01 Inleiding... 04 02 Wat is een littekenbreuk?... 04 03 Kan een littekenbreuk spontaan genezen?.. 04

Nadere informatie

Amputatie van de borst

Amputatie van de borst Amputatie van de borst Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC- Havenziekenhuis U wordt behandeld in het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC - Havenziekenhuis. In deze folder leest u wat u kunt verwachten

Nadere informatie

Infectie bij een gewrichtsvervangende

Infectie bij een gewrichtsvervangende Infectie bij een gewrichtsvervangende prothese? 2 Uw heupprothese is misschien ontstoken (infectie). Deze infectie moet behandeld worden, om loslating te voorkomen. U bent of wordt hiervoor plotseling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Lichaam. VieCuri_broch_Mooi_Lichaam_150081c.indd 1

Lichaam. VieCuri_broch_Mooi_Lichaam_150081c.indd 1 Lichaam VieCuri_broch_Mooi_Lichaam_150081c.indd 1 26-02-15 11:54 Stralend en zelfverzekerd met een MOOI uiterlijk Naast een gezond lichaam wilt u ook een MOOI lichaam. MOOI is niet perfect. Kleine oneffenheden

Nadere informatie

Inleiding 3. Verwachtingen en mogelijkheden 3 Littekens 3 Het gevoel in de tepel 3 Het resultaat van een borstlifting 4

Inleiding 3. Verwachtingen en mogelijkheden 3 Littekens 3 Het gevoel in de tepel 3 Het resultaat van een borstlifting 4 Borstlifting Inhoudsopgave Inleiding 3 Verwachtingen en mogelijkheden 3 Littekens 3 Het gevoel in de tepel 3 Het resultaat van een borstlifting 4 Vóór de operatie 4 Aandachtspunten vóór de operatie 4 Wat

Nadere informatie

Poliklinische operatie plastische chirurgie. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving

Poliklinische operatie plastische chirurgie. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving Poliklinische operatie plastische chirurgie Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving 2 Uw huisarts of specialist heeft u naar de plastische chirurgie van het Canisius-Wilhelmina

Nadere informatie

Patiënten-informatiebrief INCH-trial

Patiënten-informatiebrief INCH-trial Patiënten-informatiebrief INCH-trial Een onderzoek naar de chirurgische behandeling van een littekenbreuk; het verschil tussen de kijkoperatie en de open operatie wordt onderzocht. Amsterdam, 14 sept 2011

Nadere informatie

Borstreconstructie. Behandeling door de plastisch chirurg. Inleiding. Reconstructie mogelijkheden. Verwachtingen. Vergoeding van de operatie

Borstreconstructie. Behandeling door de plastisch chirurg. Inleiding. Reconstructie mogelijkheden. Verwachtingen. Vergoeding van de operatie Borstreconstructie Behandeling door de plastisch chirurg Inleiding Veel vrouwen die na borstkanker één of beide borsten moet missen, overwegen een borstreconstructie. Bij een borstreconstructie maakt de

Nadere informatie

Borstreconstructie door de plastisch chirurg

Borstreconstructie door de plastisch chirurg Borstreconstructie door de plastisch chirurg Albert Schweitzer ziekenhuis Plastische Chirurgie november 2014 pavo 0711 Inleiding Veel vrouwen die na borstkanker één of beide borsten moet missen, overwegen

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Ooglidcorrectie Dermatochalasis

Ooglidcorrectie Dermatochalasis INFORMATIEFOLDER Ooglidcorrectie Dermatochalasis OPSIS Oogziekenhuis Westelijk Halfrond 105 1183 HR Amstelveen Tel.: 088-6649674 www.opsisoogziekenhuis.nl info@opsisoogziekenhuis.nl Ooglidcorrectie Dermatochalasis

Nadere informatie

Informatie over uw medische gegevens

Informatie over uw medische gegevens Informatie over uw medische gegevens Patiënten hebben het recht om hun persoonlijke medische gegevens in te zien of hier een kopie van op te vragen. Ook kunnen zij hun medische gegevens laten aanvullen,

Nadere informatie

Informatie van het DES Centrum, 19 juni 2006 1

Informatie van het DES Centrum, 19 juni 2006 1 Informatieblad over het DES Fonds Stand van zaken DES Fonds: opt-out periode DES-betrokkenen Op 1 juni heeft de rechter de Uitkeringsregeling voor DES-betrokkenen (het DES Fonds) algemeen verbindend verklaard.

Nadere informatie

Borstvergroting. Plastische Chirurgie

Borstvergroting. Plastische Chirurgie 1/6 Plastische Chirurgie Borstvergroting Inleiding Het is niet eenvoudig aan te geven welke vrouwen voor een borstvergrotende operatie kiezen. De wens naar grotere of steviger borsten leeft echter bij

Nadere informatie

Enkele zaken die de verpleegkundige met u doorneemt zijn:

Enkele zaken die de verpleegkundige met u doorneemt zijn: Algemeen Bij een ablatio wordt de gehele borst verwijderd, dus het borstweefsel inclusief de tepel. Door deze operatie ontstaat een groot litteken. De borstwond is niet altijd glad, maar kan iets verdikt

Nadere informatie

Borstreconstructie na een amputatie

Borstreconstructie na een amputatie Borstreconstructie na een amputatie Meer dan een op de tien vrouwen krijgt borstkanker. Tegenwoordig wordt dit steeds vroeger gediagnosticeerd en zijn de behandelmethoden beter geworden. Vaak wordt alleen

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Chirurgie. Longoperatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Chirurgie. Longoperatie Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Chirurgie Longoperatie 1 Longoperatie Binnenkort vindt bij u een longoperatie plaats. In deze brochure leest u wat de operatie

Nadere informatie

Plastische chirurgie. Informatie borstverkleining

Plastische chirurgie. Informatie borstverkleining Plastische chirurgie Informatie borstverkleining Algemeen Zware of slappe borsten kunnen zowel psychisch als lichamelijk een zware last zijn. Vrouwen die een borstverkleining laten uitvoeren doen dit

Nadere informatie

Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie Opheffen van de buigstand van de vingers

Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie Opheffen van de buigstand van de vingers Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie Opheffen van de buigstand van de vingers Ziekte van Dupuytren Plastische Chirurgie Centrum voor Revalidatie In overleg met uw arts heeft u besloten om een

Nadere informatie

Borstverwijdering bij borstkanker (ablatio mamma)

Borstverwijdering bij borstkanker (ablatio mamma) Borstverwijdering bij borstkanker (ablatio mamma) Uw chirurg heeft met u besproken, dat u in aanmerking komt voor een gehele verwijdering van de borst. In deze folder leest u hier meer over. Wanneer wordt

Nadere informatie

Screening op prostaatkanker

Screening op prostaatkanker Screening op prostaatkanker Informatie voor mannen die een PSA-test overwegen of aanvragen. Wat we weten en wat we niet weten: zaken om over na te denken alvorens te besluiten een PSA-test te laten uitvoeren.

Nadere informatie

Poliklinische operaties. Plastische Chirurgie

Poliklinische operaties. Plastische Chirurgie Poliklinische operaties Plastische Chirurgie Inleiding U heeft een afspraak voor een poliklinische operatie op de polikliniek Plastische Chirurgie op: dag om uur bij dr.. locatie Dordwijk locatie Sliedrecht

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 12 maart 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 12 maart 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-157 d.d. 21 mei 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Borstlift. Polikliniek Plastische chirurgie

Borstlift. Polikliniek Plastische chirurgie Borstlift Polikliniek Plastische chirurgie Meestal als gevolg van een zwangerschap, het geven van borstvoeding of na fors vermageren, kunnen de borsten gaan hangen, slap of plat worden. Hierdoor kan tevens

Nadere informatie

acute blindedarmontsteking

acute blindedarmontsteking acute blindedarmontsteking De arts heeft vastgesteld dat u een acute blindedarmontsteking heeft. Een andere naam hiervoor is appendicitis acuta. Wat is een blindedarmontsteking? Hoe verloopt een operatie?

Nadere informatie

Wat weten we van de ZvH in China?

Wat weten we van de ZvH in China? Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Chinees Ziekte van Huntington Netwerk gelanceerd Chinees Ziekte

Nadere informatie

Adviezen na een borstoperatie

Adviezen na een borstoperatie Adviezen na een borstoperatie Informatie voor patiënten MB0007-1500 oktober 2014 Bronovo www.bronovo.nl Bronovolaan 5 2597 AX Den Haag Postbus 96900 2509 JH Den Haag 070 312 41 41 Medisch Centrum Haaglanden

Nadere informatie

SAMENVATTING 149 Samenvatting In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven omtrent biomateriaal-gerelateerde infecties in de Orthopedie. Als doelstelling van dit proefschrift wordt geformuleerd

Nadere informatie

Arterieel vaatlijden 1

Arterieel vaatlijden 1 Arterieel vaatlijden 1 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van het perifeer arterieel vaatlijden. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van

Nadere informatie