8e Jaargang: December 2001, Nummer 4. Redactie MARGRIET. Betreft - Margriet 45,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8e Jaargang: December 2001, Nummer 4. Redactie MARGRIET. Betreft - Margriet 45,"

Transcriptie

1 8e Jaargang: December 2001, Nummer 4 Redactie MARGRIET Betreft - Margriet 45, '100 Vragen Plastische Chirurgie, Antwoorden i.v.m. Siliconen', door Gijs van Selms, PI. Ch. Geachte Redactie, Bij deze de reactie van St. SVS betreffende de antwoorden van Dhr.v. Selms over borstimplantaten. Hoe haalt Gijs van Selms het in zijn hoofd om deze dubieuze c.q. omstreden materialen, wat siliconen borstimplantaten zijn, op deze misleidende manier voor een veelgelezen blad als de Margriet te schrijven. Ter uwer informatie: De fabrikanten hebben nooit de veiligheid van siliconen kunnen bewijzen. Het vrije gebruik van siliconen borstimplantaten (om cosmetische redenen) is in Amerika nog steeds verboden. Alle implantaten zweten, lekken door, kunnen verteren of gewoon stuk gaan. De gemiddelde leeftijd van een implantaat is ± 10 jaar. De adviezen vanuit Amerika zijn: binnen 8 jaar vernieuwen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat na 7 jaar al 60% van de implantaten kapot was. Er zijn ernstige twijfels in verband met risico's voor baby's en de ontwikkeling van kinderen. Advies: wachten met borstimplantaten tot de kinderwens vervuld is. Geen borstvoeding geven met implantaten. Ook geen moedermelk doneren.

2 Wereldwijd zijn duizenden vrouwen ziek geworden NA een borstimplantaat. EEN op de vier vrouwen kan binnen 5 jaar dusdanige complicaties verwachten waardoor een her-operatie noodzakelijk is. Een implantaat MAG NOOIT hergebruikt worden. Door infectiegevaar kan dat levensbedreigend zijn. "Schoonmaken" en terugplaatsen is in strijd met de wet en als zodanig een strafbare handeling. Hoe heeft Margriet aan dit artikel kunnen meewerken terwijl er in het verleden genoeg reportages over de siliconen problematiek gepubliceerd zijn, inclusief de trieste verhalen van veel slachtoffers. U kunt zo van uw lezeressen toekomstige silicone slachtoffers maken, beseft u dat wel? Margriet heeft een grote verantwoordelijkheid op haar nek geladen door deze bijzonder misleidende en gevaarlijke "sprookjes" aan te bieden aan een groot publiek dat wekelijks vol vertrouwen dit tijdschrift leest. Echt, ik begrijp niet hoe Gijs van Selms deze leugens kan blijven verkopen terwijl hijzelf in zijn praktijk meerdere zieke vrouwen met gescheurde en/of lekkende implantaten gezien en behandeld heeft. Ach ja, ik begrijp het eigenlijk wel. Zolang de Europese Richtlijnen nog niet officieel bekrachtigd zijn willen de aasgieren nog even de laatste vette graantjes meepikken. Een bijzondere hypocriete manier om met de eed van Hippokrates om te gaan. Namens de vele zieke vrouwen reken ik op een duidelijke rectificatie. Marlou Boots, Secr. St. SVS Member United European Silicone Supportgroup Van de U.S.-Claim administrator Korte samenvatting - recentste ontwikkelingen bij de Dow Corning claim procedure.

3 Dow Corning Settlement Plan Het Dow Corning Settlement plan waarvoor u destijds heeft gestemd, is met een meerderheid van 95% aangenomen en in november 2000 is het als zodanig door de rechter aanvaard. In een aantal zaken lopen nog beroepsprocedures, daarvan is nog niet bekend wanneer een definitieve uitspraak volgt. Het plan kan pas worden uitgevoerd als alle beroepszaken zijn afgehandeld. Tot die datum kunnen dan ook nog geen uitbetalingen worden gedaan. Wat kunt u alvast doen. Zorg ervoor dat wij (of uw advocaat als u die heeft) over de meest recente informatie beschikken, zoals uw correcte naam, adres en telefoonnummer. (1) - Neem contact op met uw arts en/of ziekenhuis en probeer kopieën te krijgen van uw medische status met betrekking tot uw implantaten. Het beste is een operatieverslag met daarop de naam van het implantaat. (2) - Als uw implantaat is verwijderd, probeer een kopie te krijgen van het operatie verslag van de verwijdering van het implantaat, inclusief de ziekenhuisverslagen. Als uw implantaat gescheurd was dan moet dat hierop duidelijk aangegeven zijn. (3) - Als u wilt claimen voor een aandoening (alleen voor borstimplantaten), zorg er dan voor dat u alle verslagen hebt met indicatie, symptoom, bevinding of onderzoeksresultaat dat verwijst naar een van de voor vergoeding in aanmerking komende ziektes of condities. (4) - Als u wilt claimen voor een van de medische condities, zoals gebrekkige implantaten (voor wie andere merken heeft dan Dow Corning), moet u vragen naar medische rapporten waarin dit gebrek duidelijk staat. Veel gestelde vragen. (1) Kan ik alvast een claim indienen voor het uitbetalen van een vergoeding? Antw.: NEE. U ontvangt te zijner tijd een claim formulier waarop duidelijk staat wat u moet doen en wanneer uw gegevens binnen moeten zijn.

4 (2) Wanneer kan ik een uitbetaling verwachten? Antw.: Er kan pas worden uitbetaald als alle zaken die nu nog in beroep lopen aangaande dit plan zijn afgehandeld, daarna kan het plan in werking treden. Voor die tijd kan er niets worden uitbetaald. (3) Hoe kom ik er achter welke verschillende vormen van vergoeding er zijn? Antw.: Als u internet heeft kunt u kijken op maar deze informatie wordt u ook toezonden met uw claimformulier. (4) Ik wil geen deadline missen, zijn er al deadlines waar ik over moet weten? Antw.: NEE. Er zijn nog geen deadlines voor het indienen van uw claim. (5) Wanneer ontvang ik een claimformulier? Antw.: De rechter heeft beslist dat de claimformulieren op 8 januari 2002 klaar moeten liggen voor verzending aan de gedupeerden. Ze moeten pas daadwerkelijk aan de gedupeerden verzonden worden op een nader te bepalen datum die zal worden beslist door de District Court. (6) Wat kan ik alvast doen? Antw.: Bekijk de bovenstaande gegevens bij "wat u alvast kunt doen"! Als u nog geen kopieën heeft van de gegevens die u straks nodig hebt, begin dan nu met het verzamelen. U heeft hierboven kunnen lezen dat u schriftelijk moet bewijzen wanneer de operatie(s) heeft / hebben plaats gehad en van welk merk. Wanneer u deze bewijzen nog niet heeft, moet u daar zelf achteraan. Het beste kunt u eerst bij uw huisarts langsgaan. Huisartsen krijgen altijd een kopie van de onderzoeken en operaties vanuit het ziekenhuis. Zij bewaren die vaak langer dan de ziekenhuizen zelf. Eventuele kosten voor het verkrijgen van de kopieën uit uw dossier komen voor uw eigen rekening. SUCCES!!!! Tel. USA

5 P.O. Box 52429, Houston, TX Belangrijke adressen Settlement Facility: Internet Postadres Settlement Facility - Dow Corning trust, Bericht uit Amerika Door Dr. Diana Zuckerman Ph.D, President, National Research Center for Women & Families Oktober 2001 Zijn Borstimplantaten veilig? Meer vrouwen dan ooit nemen tegenwoordig borstprothesen. In 2000 waren dat in Amerika totaal vrouwen voor borstvergroting en vrouwen voor reconstructie na b.v. amputatie in Het aantal vrouwen en teenagers die voor borstvergroting kozen is meer dan verdubbeld tussen 1997 en Deze dramatische toename is het gevolg van een groeiende economie en andere factoren, inclusief het wijd verspreide geloof dat borstimplantaten veilig zijn voor lange termijn gebruik. Dit "geloof' wordt mede staande gehouden door persberichten

6 betreffende een groot analyse onderzoek naar auto-immuun ziektes en de wijd verspreide publicaties van het IOM. Beiden concludeerden dat implantaten vermoedelijk geen bindweefsel ziekten veroorzaakten. Het is daarom niet vreemd dat medische tijdschriften hieruit opmaken dat implantaten veilig zijn en dat siliconengel gevulde prothesen weer vrij beschikbaar moeten zijn voor iedereen die dat wil. Gezondheids risico's: Lokale complicaties Het IOM (Institute of Medicine), Amerikaans Instituut van Geneeskunde, concludeert dat locale complicaties de eerste gezondheidsklachten zijn bij borst implantaten. De meest voorkomende complicaties, zoals littekenvorming, asymmetrie, gevoelsverlies, pijn, hard worden en de noodzaak van vervolg operaties, zijn gewoonlijk niet levensbedreigend maar kunnen wel gevolgen hebben voor de leef kwaliteit. En aangezien implantaten slechts bedoeld zijn om de leef kwaliteit te verbeteren, mag deze complicatie niet onderschat worden. Alle implantaten zijn lichaamsvreemd en het lichaam reageert door het vormen van een kapsel of litteken- weefsel rond het implantaat dat erg kan samentrekken. Als dat voorkomt kan de borst erg hard of misvormd worden wat zeer onaangenaam kan zijn of erg pijnlijk. Deze complicatie, kapselvorming, is overal bekend. Het twistpunt is: Hoe vaak gebeurt dit en hoe serieus is het. De meest voor de hand liggende behandeling is het verwijderen en vernieuwen van de implantaten, maar uit onderzoek van de fabrikanten blijkt dat vernieuwing van implantaten waarschijnlijk zelfs meer complicaties kunnen veroorzaken dan de ouden. Scheurgevaar Operatie risico's zijn niet een eenmalig risico, aangezien borst implantaten uiteindelijk kapot kunnen gaan en verwijderd en mogelijk herplaatst moeten worden. Saline (zoutwater gevuld) implantaten worden verwijderd omdat ze makkelijk leeglopen. Silicone-gel gevulde implantaten moeten vaak verwijderd worden omdat siliconen uiteindelijk gaat doorzweten en de gel buiten het borstgebied kan gaan zwerven. Er zijn berichten dat sommige implantaten gedurende de eerste paar maanden of jaren al gescheurd waren, en sommige bleven langer dan 15 jaar goed. Het IOM rapport geeft aan dat implantaten niet levenslang meegaan, maar trok geen conclusie uit het hoge scheur gemiddelde. Een studie onder leiding van FDA onderzoekers, die na het IOM rapport gepubliceerd is, vond uit dat er onder "tevreden" vrouwen geen behoefte was om hun implantaten te laten verwijderen. De meeste hadden al ten minste l gescheurd implantaat binnen 15 jaar. MRI-scans toonden aan dat siliconen

7 buiten het borstkapsel rondzwierven bij 21% van de vrouwen die gescheurde implantaten hadden, zelfs als de vrouwen geen behandeling hadden gezocht voor het probleem. Hoewel de gezondheidsrisico's van een gescheurd implantaat het onderwerp van tegenspraak zijn, zijn de "lokale" complicaties als ontstekingen en pijn erg goed gedocumenteerd. Als siliconen zich buiten het kapsel verspreidt, kan het gezond borstweefsel vernietigen. Vrouwen met gescheurde siliconen implantaten kunnen door de verwijderoperatie borstweefsel verliezen. In sommige gevallen kan het effect gelijk zijn als na borstamputatie, maar er zijn geen gegevens gepubliceerd over hoe vaak dit voorkomt. Hoe Wetenschappelijk is Wetenschappelijk Auto-immuun ziekten De IOM rapport analyse van 17 epidemiologische studies en 20 hieraan gerelateerde herziene andere studies, allemaal van voor 1999, concludeerde dat implantaten waarschijnlijk geen extra verhoogd risico bevatten voor deze ziekten. Maar, een zorgvuldige beoordeling van deze studies tonen aan dat verschillende hiervan nooit gecontroleerd waren en de meeste nooit expliciet bedoeld voor onderzoek naar ongewone ziektes of naar ziekten met een lange incubatietijd. (Een ziekte die pas jaren later uitbreekt) Enige voorbeelden: 5 van de 20 studies, vermeld in de na-analyse waren niet gepubliceerd in medische tijdschriften. In plaats daarvan waren het papieren gepresenteerd op wetenschappelijke bijeenkomsten of niet gepubliceerde doctoraal scripties. De studies die opgenomen waren in het IOM rapport en de na-analyse verschaffen geen uitgebreide evaluatie van ziekten onder patiënten met borstimplantaten. De meeste omschreven een paar bindweefsel ziekten, inclusief zulke weinig voorkomende ziekten als scleroderma. Slechts 6 van deze studies bekeken de A-typische bindweefselziekte of fibromyalgie-achtige symptomen die zoveel patiënten rapporteerden. De grootste van deze studies vond een aanmerkelijk hoger risico voor vrouwen met implantaten in vergelijk met de controle groep. Slechts een van de studies was gebaseerd op een medisch onderzoek.

8 De meeste van deze studies daar en tegen vertrouwden op medische gegevens (papieren onderzoek), wat vage klachten kon uitsluiten die vermeld zouden zijn in het vroege stadium van ziek zijn. Verschillende studies vertrouwden op zelf- rapportage, maar slechts die ene studie die een extra verhoogd risico rapporteerde in verband met implantaten, was veroordeeld door het IOM omdat die gebaseerd was op zelfrapportage. Het tegendeel, studies die vertrouwden op zelfrapportage, "of een vrouw implantaten had of wanneer ze implantaten kreeg", werd niet bekritiseerd als potentieel inaccuraat, zelfs niet toen het "Havard Verpleegsters Onderzoek" rapporten toevoegde van vrouwen die al sinds de 50-er jaren implantaten zouden hebben, een tiental jaren voordat borstimplantaten waren uitgevonden. 2 Van de studies vertrouwden op ziekenhuis gegevens, toch is er geen ziekenhuisopname nodig bij de meeste immuunsysteem ziekten in het beginstadium. Feitelijk omvatte al deze studies vrouwen die vaak nog heel kort implantaten hadden, slechts enkele maanden of jaren. Een van de meest "geprezen" studies, de Harvard Nurse Study, had zelfs vrouwen inbegrepen die pas een maand implantaten hadden. Een andere studie bevatte slechts 250 vrouwen die implantaten hadden sinds gemiddeld 30 maanden. Als implantaten bindweefsel ziektes veroorzaken, dan zou je verwachten dat de ziekte zich over een jarenlange periode ontwikkelt. Daarom zou een goed onderbouwde studie vrouwen met implantaten van tenminste jaar moeten bevatten en geen van de studies in de na-analyse of het IOM rapport bevatte zo een populatie. Oudere implantaten ( ) werden gemaakt met een dikkere envelop dan de nieuwere. Deze oude implantaten leken minder siliconen door te lekken en gingen minder snel kapot, (maar verteerden) Daarom dat er weinig respons werd verwacht van studies met vrouwen die heel lang implantaten hadden, edoch, het gebrek aan respons werd vertaald als nog meer bewijs dat implantaten geen systeem ziekten veroorzaken. De meeste studies hebben niet gespecificeerd of vrouwen "met implantaten" deze nog hebben of ze al hebben laten verwijderen. In ten minste een van de studies waren vrouwen opgenomen, zelfs, als ze hun implantaten al kort na plaatsing weer hadden laten verwijderen. De andere studies maken er geen melding van of vrouwen, die waren geïdentificeerd aan de hand van medische rapporten als implantaatdraagster, deze jaren later nog steeds hadden. Deze nalatigheid beïnvloedt mogelijk de bevindingen omdat vrouwen die de implantaten verwijderd hebben niet aan hetzelfde blootstaan, als vrouwen die onafgebroken implantaten hebben.

9 Dit overzicht van vroegere studies onderschrijft het inzicht dat de meeste vrouwen niet ziek worden van de welbekende autoimmuun ziektes na een korte periode. Zinnige conclusies over lange termijn veiligheid van de implantaten in termen van systeem ziekten zijn prematuur. Dus: Geen antwoord op de hamvraag!

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Nieuwsbrief RENDU-OSLER-WEBER nr. 10 juli 2014

Nieuwsbrief RENDU-OSLER-WEBER nr. 10 juli 2014 Nieuwsbrief RENDU-OSLER-WEBER nr. 10 juli 2014 Inhoud: Van de redactie Mogelijk minder longkanker bij ROW-patiënten Restitutie- of naturapolis voor ROW-patiënten? Interview met de moeder van ROW-patiëntje

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding en behandelingsperiode pagina 2. Reconstructie hiv behandeling pagina 4. Publicaties o.a. van M.E. van der Ende pagina 5

Inhoudsopgave. Inleiding en behandelingsperiode pagina 2. Reconstructie hiv behandeling pagina 4. Publicaties o.a. van M.E. van der Ende pagina 5 Hoe een rechter van de Hoge Raad en tuchtrechters falend arts dr. M.E. van der Ende beschermen Paul Lansbergen 2014 Inhoudsopgave Inleiding en behandelingsperiode pagina 2 Reconstructie hiv behandeling

Nadere informatie

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Een brochure voor patiënten met kanker The future of cancer therapy V o o r w o o r d Inhoudstafel Klinische Studies: Alles wat u moet weten DE EORTC en

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving De mens in de IT-organisatie Analytic Trouble Shooting, The best practice for problem solving 5.5 Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving Voor het oplossen van (al dan niet technische)

Nadere informatie

1. Graag reageert stichting Bits of Freedom op het wetsvoorstel voor een meldplicht datalekken.

1. Graag reageert stichting Bits of Freedom op het wetsvoorstel voor een meldplicht datalekken. Stichting Bits of Freedom Postbus 10746 1001 ES Amsterdam Ministerie van Veiligheid en Justitie M +31(0)6 3964 2738 E rejo.zenger@bof.nl W www.bof.nl Bank account 55 47 06 512 Bits of Freedom, Amsterdam

Nadere informatie

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is voor mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld. Ook is het raadzaam de mensen in uw naaste omgeving,

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN

PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN Eindrapport Jakob De Maeyer Bea Maes &HQWUXPYRRU*H]LQVHQ2UWKRSHGDJRJLHN.8/HXYHQ 0XOWLSOXV 'DQNZRRUG We willen uitdrukkelijk iedereen

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie