Market Timing 21 februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Market Timing 21 februari 2014"

Transcriptie

1 Market Timing 21 februari 2014 Technische & kwantitatieve analyse GLOBAAL TECHNISCH MARKTBEELD Colofon Deze,,Bulls, Bears & Shares is in opdracht van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. gemaakt door Loef Technische Analyse B.V. en wordt exclusief beschikbaar gesteld aan de relaties van Theodoor Gilissen. Theodoor Gilissen gaat bij haar beleggingsbeleid uit van fundamentele analyse. Aangezien deze publicatie uitgaat van technische analyse, kan het zijn dat de hier verkondigde meningen afwijken van die van Theodoor Gilissen. De publicatie betreft een exclusieve service voor die relaties van Theodoor Gilissen die de eigen beleggingsideeën mede willen baseren op technische analyse. Edward Loef is bestuurder van Loef Technische Analyse B.V. en is onafhankelijk Technisch Analist en cliëntenremissier voor diverse partijen. Edward Loef kan op elk willekeurig moment (in)direct een long of short positie hebben in de in deze publicatie genoemde financiële markten of instrumenten. Voor informatie over deze uitgave kunt u contact opnemen met uw private banker of andere contactpersoon bij Theodoor Gilissen. Onderliggende assets TRENDS 2e ST 1e ST koers 1e W 2e W W/V% W/V% KT LT 2 wk 4wk AEX INDEX DAX INDEX DJ STOXX 600 INDEX DOW JONES INDEX S&P 500 INDEX n.a NASDAQ COMPOSITE NIKKEI-225 INDEX EUR/USD BUND FUTURE GOUDPRIJS ZILVER BRENT CRUDE NYMEX CRUDE Samenvatting Aandelenmarkten hebben zich (deels) hersteld van de koersdip in januari. Ten opzichte van vier weken geleden is er nog sprake van enige koersschade die weggepoetst moet worden. De Japanse Nikkei-index vertoont 2007-gedrag. De MSCI World Index flirt opnieuw met de koerstoppen uit 2007 en in spiegelbeeld geldt dit voor de (Amerikaanse) ratio obligaties/aandelen. De eerder besproken 1929-parallel blijkt thans een wijdverbreid gevolgd thema te zijn geworden, maar gelukkig heeft iedereen nu de kans om tegen doemscenario s risicobeperkende maatregelen te nemen. Het negatieve verrassingselement is dankzij deze aandacht aanzienlijk verkleind (zeggen andere beursexperts). In een vijftal Amerikaanse trackers met betrekking tot de asset classes aandelen (ACWI), obligaties (AGG), vastgoed (RWO), grondstoffen (GSG) en goud (GLD) zijn de koersnoteringen recent weer boven de afgeleide 120-daags gemiddelden gestegen. Op dit moment lijkt de meerjarige opgaande trend in de goudprijs vanaf begin deze eeuw weer een nieuwe opwaartse impuls te krijgen. Aandelenkoersen zijn ondanks de stijgende trend op wereldschaal kwetsbaar vanwege een verlies in het opwaartse momentum in de afgelopen weken. Deze Bulls, Bears & Shares is een publicatie van Theodoor Gilissen Bankiers N.V., in opdracht van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. De Technische Analyse en Fundamentele Analyse zijn verschillende disciplines; (mede) daardoor kan de Technische opinie afwijken of niet consistent zijn met de researchadviezen van de researchafdeling van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Theodoor Gilissen betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Theodoor Gilissen Bankiers N.V. niet instaan. Theodoor Gilissen Bankiers N.V. geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Theodoor Gilissen Bankiers N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit rapport dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in dit rapport zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit het rapport dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het waardepapier dat in dit rapport aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in het rapport overeenstemmen met zijn of haar doelrisicoprofiel. Indien u (mede) belegt met geleend geld, betekent dit dat u het risico loopt dat u uw inleg verliest of zelfs een schuld overhoudt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in dit rapport kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit rapport in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Theodoor Gilissen Bankiers N.V. verbiedt nadrukkelijk het herverspreiden van dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze disclaimer. Theodoor Gilissen Bankiers N.V., haar directie en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie in de aanbieding. Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden buiten Theodoor Gilissen Bankiers N.V. verstrekt, tenzij dat voortvloeit uit de wet. Theodoor Gilissen Bankiers N.V. wijst cliënt conform de wet op haar recht op inzage, correctie, aanvulling, afscherming of verwijdering van gegevens en tot het doen van verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing- en charitatieve doeleinden.

2 ASSET ALLOCATIE (INSTRUMENTEN / INDICES) 1 W 1 W STIJGENDE TREND % TOPVORMING % LYXOR ETF CRB 2.58 ISHARES US T ISHARES PROP EURO 1.42 ISHARES US TIPS ISHARES EUROPE 1.20 ISHARES WORLD 0.59 ISHARES N-AMERICA 0.46 Lyxor ETF iboxx Liqu 0.27 ISHARES PROP US 0.12 ISHARES E GOV ISHARES E INF-LINK 0.10 Think iboxx Corp.Bd UCITS ETF 0.06 ISHARES E GOV ISHARES B E CORP 0.02 ISHARES E CORP BD 0.00 ISHARES E COV BOND ISHARES B E AGG ISHARES E GOV Think iboxx Gvt Bd UCITS ETF LYXOR EURO CORP BD ISHARES MARKIT IBOXX USD BODEMVORMING % DALENDE TREND % LYXOR PAN AFRICA 2.05 ISHARES PROP ASIA 1.62 ETFS PHYSICALGOLD 1.07 ISHARES BRIC ISHARES PROP GLO 0.99 ISHARES CHINA ISHARES ASIA PACIF 0.25 ISHARES MSCI LATAM 0.21 ISHARES EM MARKETS 0.17 ISHARES JAPAN SPDR Barclays EM Local Bond Uit het trendoverzicht blijkt o.a. bodemvorming in beursgenoteerd (global) vastgoed en in een tracker met betrekking tot goud. Hierover straks meer. Eerst graag uw aandacht voor de recente berichtgeving over het beleggen met geleend geld. Volgens persbureauthomson Reuters is het uitstaande effectenkrediet in de V.S. gestegen naar bijna 3% van het Amerikaanse Bruto Binnenlands Product (BBP). Daarmee is de zgn. Margin Debt hoger dan tijdens de internetzeepbel van 2001 en de kredietcrisis van 2008 waarna de aandelenmarkten in een bear markt belandden. Alleen in 1929 waren er relatief nog meer aandelen op krediet gekocht (en gingen de koersen op Wall Street nog veel verder en langduriger omlaag). 2

3 Aandelen MSCI World ($) op maandbasis vanaf 2005 De MSCI World Index is in januari teruggevallen (zie zwarte candle), terwijl de actuele maandcandle de neiging toont om het koersverloop van vorige maand in positieve zin volledig te overschaduwen. Het opwaarts koerspotentieel naar het hoogste koersniveau uit 2007 is relatief klein. Op kortetermijn krijgen aandelenbeleggers te maken met een langetermijn plafond dat overwonnen moet worden. ishares MSCI All Countries World Index Fund (ACWI) vanaf 2009 (weekbasis) In de hierboven afgebeelde ACWI-ETF op weekbasis zien we onderhuids in de relatieve sterkte index (RSI) momentumverlies optreden. Verlies aan kracht in combinatie met de verbredingstop toont toenemende verdeeldheid omtrent het vasthouden van de opgaande lijn. Het 24-weeks koersgemiddelde is evenwel opwaarts gericht, terwijl het 4-weeks gemiddelde in de afgelopen week dankzij de rally weer boven het 24-weeks gemiddelde is getrokken. Volgens deze kwantitatieve methodiek is de trend wereldwijd als stijgend aan te merken. De ACWI-ETF noteert in US-dollars en beweegt net als de in euro s genoteerde ishares World (zie volgende pagina) boven de top van mei Op 11 februari jl. meldde persbureau Bloomberg over the biggest four-day rally in more than a year met dank aan het feit dat de nieuwe Fed-voorzitter Janet Yellen de Amerikaanse economie via het monetaire beleid zolang mogelijk als wenselijk is zal blijven stimuleren. Een technische nuancering is het feit dat de beursrally niet door hoge beursomzetten werd ondersteund, hetgeen de zorgen omtrent het tanende momentum voedt. 3

4 Regionale ishares in euro s (unhedged) vanaf mei 2013 Vanuit het perspectief van de Europese belegger en het moment waarop de Federal Reserve vorig jaar de tapering -discussie startte, lijkt de regio Europa met een lichte voorsprong het positieve segment op wereldschaal te leiden gevolgd door de regio Noord-Amerika. Op wereldschaal is er echter sprake van een tweedeling, want een aantal andere regio s in de wereld zijn in het herstel afgehaakt. Wat in negatieve zin opvalt is Japan. Nikkei-225 index vanaf 2003 Het koersverloop van de Japanse Nikkei-225 index vertoont een (bearish) rising wedge en de recente daling uit dit patroon voorspelt in theorie een verzwakking naar de basis van dit patroon. De Japanse beurs vertoont hetzelfde gedrag als vlak voor de top in de MSCI World Index in Opgeteld bij de waargenomen zwakte in ishares Emerging Markets en de recente berichtgeving afkomstig van het IMF (zie onder) geeft deze ontwikkeling aanleiding om rekening te houden met een lagere top in de nabije toekomst. In de vorige editie van de Bulls, Bears & Shares is aandacht geschonken aan de risico s die kleven aan het potentieel repeterende marktgedrag in de Dow Jones Industrials Average in aanloop naar de beurskrach van Dit fenomeen is na de publicatie niet onopgemerkt gebleven. De consensus omtrent deze risico s is bagatelliserend van aard: it s not happening. 4

5 DJIA in aanloop naar de krach 1929 DJIA vanaf november 2012 t/m heden Bron: De koersanalogie van de Dow Jones Industrials Average in relatie tot het marktgedrag in 1929 levert nu een vergelijkbare test op van een tweetal horizontale weerstandlijnen ( ). Hierboven doemt de (rode) weerstandlijn op die de koerstoppen van 2000 en 2007 met elkaar verbindt. Ingegeven de beperkte ruimte in de MSCI World Index is de consensus omtrent it s not happening verontrustend. De massapsycholoog Jaap van Ginneken gaat in zijn boek Breinbevingen in op kritieke drempels bij angst en paniek. Angst is misschien niet het goede woord, maar het woord scary wordt wel door de media gebruikt. Van Ginneken schreef: De perceptie van risico s aan...ze zijn allemaal complex en configurationeel, dynamisch en labiel. Autoriteiten en experts begaan keer op keer de fout dit gegeven te onderschatten ze miskennen de dilemma s en paradoxen en worden dan later verrast door plotselinge verschuivingen en omslagen. Van Ginneken heeft over de aandachtstrekker (= trigger/drempel) in zijn boek Rages en Crashes, over de onvoorspelbaarheid van de economie vermeld hoe beleggers elkaars gedachten kunnen besmetten. Als voorbeeld werd gerefereerd aan een onderzoek van Robert Shiller met betrekking tot de beurscrash van 1987: bijna 55% van de institutionele beleggers verklaarden bovendien in de voorafgaande dagen met anderen gesproken te hebben over de roemruchte crisis van Het is dus niet geheel ondenkbeeldig dat bij een onverhoopte terugval in de zeer nabije toekomst de 1929-analogie paradoxaal genoeg alsnog tot kuddegedrag leidt. Het passeren van een kritieke drempel is voldoende. Daarom nogmaals aandacht hieronder voor een recente uitspraak van een portfoliomanager: Een citaat uit USA TODAY d.d. 5 februari 2014 afkomstig van een geraadpleegde asset manager: There s this jittery feel about the market. To say it is overdue for a (10% correction) may be the understatement of the year. 5

6 LOKALE BEURSINDICES 1 W 1 W STIJGENDE TREND % TOPVORMING % EGYPTE-CASE 30 Index 4.24 INDONESIE-JCI 2.37 TORONTO-S&P/TSX Composite 2.23 PSI TSJECHIE-PX 1.89 ARGENT.-Merval 1.77 INDIA-Sensex MILAAN-FTSE/MIB 1.70 IERLAND-ISEQ Bel OSLO-OBX Price Index 1.14 S&P 500 INDEX 1.13 ISRAEL-Tel Aviv CAC NIEUW ZEELAND-NZSX TAIWAN-TWSE 0.67 MALEISIE-KLCI 0.59 Bratislava/SAX Index 0.55 AEX-index 0.44 DAX INDEX 0.23 SWISS MARKET INDEX MADRID-IBEX POLEN-WIG Index ATHENE-ASE General Colombo/All Shares Index BODEMVORMING % DALENDE TREND % PHILIPPIJNEN-PSEi 3.14 TOKYO/NIKKEI 225/DOW JONES INDEX 3.48 FTSE 100 INDEX 2.31 SINGAPORE-Straits Times 1.53 Sydney-All Ordinaries Index 1.93 Hang Seng Index 1.03 CHILI-IPGA Gen HONGARIJE-BUX 0.38 CHINA-Shanghai & Shenzhen ZUID KOREA-KOSPI 0.19 TURKIJE-National JOHANN.-JSE Ind THAILAND-SET Bovespa RUSLAND-RTS MEXICO-IPC

7 Beursgenoteerd vastgoed ishares Property Europe (genoteerd in euro) vanaf 2011 De in euro s genoteerde ishares Property Europe heeft de opgaande trend weer hervat en krijgt weer het positieve momentum te pakken (zie blauwe candles). ishares Property Asia (genoteerd in euro / unhedged) vanaf 2009 Voor Aziatisch vastgoed (zie ishares Property Asia) zijn de vooruitzichten voor de langetermijn verder verslechtert, hetgeen afgeleid kan worden uit de trendbreuk eind

8 Hoofdsectoren Europa & V.S 1 W 1 W STIJGENDE TREND % TOPVORMING % S&P 500 HealthCare 3.34 DJ STOXX Utility 3.04 S&P 500 Utilities 2.58 DJ STOXX Telecom 2.25 S&P EWI Consumer Staples 2.02 DJ STOXX Basic Resr S&P 500 Info Tech 1.73 S&P 500 Materials 1.68 S&P EWI Consumer Discretionary 1.48 S&P 500 Industrials 1.28 S&P 500 INDEX 1.13 DJ STOXX 600(P)-Euro 1.00 DJ STOXX Health Care 0.99 DJ STOXX Trav&Leisur 0.59 DJ STOXX Chemical 0.52 DJ STOXX Industrial 0.44 DJ STOXX Bank Index 0.25 DJ STOXX Media 0.24 DJ STOXX Insurance 0.20 DJ STOXX Auto&Parts 0.15 S&P 500 Financials 0.14 DJ STOXX Constr&Mat DJ STOXX Fin.Serv BODEMVORMING % DALENDE TREND % S&P 500 Energy 3.17 DJ STOXX Oil & Gas 2.51 S&P 500 Telecom Serv 2.20 DJ STOXX Food&Bev DJ STOXX Pers&House 1.09 DJ STOXX Retail 0.74 DJ STOXX Technology 0.07 RWE vanaf 2009 op weekbasis Binnen de Europese Utilities vertoont RWE duidelijk aanstalten tot een verdere stijging na voltooiing van een omgekeerd (H)oofd(S)chouderbodempatroon. 8

9 Vastrentende waarden ishares 20+ yr Treasury Bond ETF + relatieve sterkte vs SPY De ratio tussen de langlopende Amerikaanse staatsleningen (tickersymbool TLT) en de Amerikaanse aandelen (tickersymbool SPY) beweegt zich thans ook op waarderingsniveaus uit De TLT is uit een (bullish) falling wedge geklommen en momenten van zwakte zijn nu idealiter een setup voor nieuwe koersstijgingen. Grondstoffen / edele metalen 1 W 1 W STIJGENDE TREND % TOPVORMING % ETFS Coffee NY-DJ-AIG Softs Index 8.17 NY-DJ-AIG Commodity Index 2.51 ETFS Heating Oil 2.40 NY-DJ-AIG Petroleum Index 2.23 ETFS Energy DJ-AIGSM 2.08 NY-DJ-AIG Energy Index 2.07 ETFS NATURAL GAS 1.92 ETFS Gasoline 1.75 ETFS Soybeans 1.44 ETFS Nickel 0.98 NY-DJ-AIG Livestock Index 0.93 ETFS Livestock DJ-AIGSM 0.45 ETFS Cotton BODEMVORMING % DALENDE TREND % ETFS PHYSIC SILVER 6.25 ETFS Sugar 4.66 NY-DJ-AIG Agriculture Sub-Idx 3.95 ETFS Soybean Oil 2.79 ETFS Corn 2.72 ETFS WHEAT 2.73 NY-DJ-AIG Grains Index 2.70 ETFS Industrial Metals DJ-AIGSM 1.71 NY-DJ-AIG Precious Metals Idx 2.59 NY-DJ-AIG Industrial Metals Index 1.04 ETFS Grains DJ-AIGSM 2.47 ETFS COPPER 0.76 ETFS PHYSPM BASKET 2.09 ETFSPHYSIPLATINUM 0.25 ETFS PHYSICALGOLD

10 ETFS Coffee vanaf 2013 De rally in de koffieprijs is afgelopen week nogal explosief verlopen, waardoor de trend in de koffie-tracker in een overdrijvingsfase is beland. Momenten van zwakte bieden naar verwachting kansen op een duurzamer stijging. Goudprijs vanaf 2000 Edele metalen De goudprijs is recent opgeveerd vanaf een meerjarige stijgende steunlijn, waardoor de kansen toenemen op een nieuwe goldrush. Momenten van zwakte bieden nieuwe instapkansen, zolang de stijgende steunlijn niet neerwaarts wordt gebroken. 10

11 Valuta EUR/USD op dagbasis vanaf 2013 EUR/USD op uurbasis in 2014 De euro krijgt een nieuwe opwaartse impuls ten opzichte van de US dollar. Het langetermijn stijgende trendkanaal biedt ruimte voor een stijging boven $ 1,42, terwijl de kortetermijn risico s begrensd lijken vanaf $ 1,37. Bij een koersnotering op $ 1,3750 is het opwaarts potentieel negen keer zo groot dan het neerwaarts risico. 11

12 ALGEMEEN ADVIES Hanteer indien mogelijk - stop loss limieten om koersrisico s beter te beheersen! Verklarende woorden en begrippen uit de technische analyse Een uitleg van woorden en begrippen die gangbaar zijn in de technische analyse en in de Bulls, Bears & Shares worden gebruikt zijn op deze pagina op een niet limitatieve wijze ter verduidelijking samengevat. Technische Analyse (TA) bestudeert primair met behulp van grafieken de koershistorie van marktprijzen (lees: beurskoersen en hiervan afgeleide handelsvolumes) met het doel om de meest waarschijnlijke toekomstige richting te bepalen. De technische analyse kent twee hoofdstromingen. Enerzijds is er de klassieke visuele analyse van grafieken met het oogmerk om trends en koerspatronen te herkennen. Anderzijds is er de kwantitatieve analyse om met behulp van de beurskoers afgeleide formules ( indicatoren ) koop- en verkoopsignalen te genereren. De Bulls, Bears & Shares combineert de visuele analyse met de kwantitatieve analyse. De technische en kwantitatieve analyses worden vooral gebruikt als hulpmiddel voor de timing van beleggingsbeslissingen. TA = afkorting voor technische analyse KT = korte termijn trend op basis van de positie van beurskoers ten opzichte van het 20-daags koersgemiddelde LT = lange termijn trend op basis van de positie van het 20-daags koersgemiddelde ten opzichte van het 120-daags koersgemiddelde TREND = algemene richting waarheen een koersontwikkeling tendeert herkenbaar aan een proces van twee opeenvolgende toppen en/of bodems TRENDLIJN = lijn langs opeenvolgende toppen of bodems STEUN = indicatie voor een bodem in de koersgrafiek WEERSTAND = indicatie voor een top in de koersgrafiek BULLISH = positieve stemming ten aanzien van de koersontwikkeling BEARISH = negatieve stemming ten aanzien van de koersontwikkeling NEUTRAAL = aanduiding voor richtingloos en/of zijwaarts koersverloop TACTISCH = specifieke actie/benadering bedoeld om een strategie uit te voeren RS = relatieve sterkte ter bepaling van outperformance of underperformance OUTPERFORMANCE = betere prestatie ten opzichte van UNDERPERFORMANCE = slechtere prestatie ten opzichte van LONG = positionering in de markt anticiperend op een koersstijging SHORT = positionering in de markt anticiperend op een koersdaling NONE = geen positionering in verband met overgangfase tussen bulls en bears BUY = koopmoment op basis van een technische en/of kwantitatieve analyse SELL = verkoopmoment op basis van een technische en/of kwantitatieve analyse MA = moving average / voortschrijdend gemiddelde van een reeks van beursdata RSI = relatieve sterkte index (indicator voor het meten van het momentum) RSI waardering onder 30 illustreert een relatief sterke koersdaling RSI waardering boven 70 illustreert een relatief sterke koersstijging MOMENTUM = indicator voor het meten van de snelheid en de sterkte van een koersbeweging STO = afkorting voor stochastics, indicator voor korte termijn kansberekening STO waardering onder 20 illustreert een relatief sterke koersdaling STO waardering boven 80 illustreert een relatief sterke koersstijging DMI = afkorting voor directional movement indicator, geeft informatie over de kracht van vraag en aanbod in de onderliggende trend ADX = afkorting voor average directional movement indicator, geeft de kracht aan van een trendmatige beweging, maar zegt niets over de richting ervan ADX waardering onder 25 wijst potentieel op een zijwaarts gerichte trend ADX waardering boven 25 wijst potentieel op een trendmatige beweging TRADINGRANGE = richtingloze koersbeweging binnen bepaalde bandbreedte UITBRAAK = koersbeweging boven/onder vorige weerstand/steun 12

13 TRAP = mislukte uitbraak PULLBACK terugkeer van de beurskoers naar een recent uitbraakniveau GAP = koershiaat in de grafiek zichtbaar tussen twee handelsnoteringen in OVERBOUGHT = situatie waarin de beurskoers kwetsbaar is voor een correctie OVERSOLD = sitiuatie waarin de beurskoers rijp is voor een technisch herstel RISING WEDGE = driehoekspatroon met 2 convergerende stijgende lijnen FALLING WEDGE = driehoekspatroon met 2 convergerende dalende lijnen STOP LOSS = prijsniveau ter beperking van onverhoopte verliezen van openstaande beleggingsposities. LEGENDA KLEUREN CANDLES GETOONDE GRAFIEKEN Donkergroen - stijgende trend (= koers > 20 daags gemiddelde & 120 daags gemiddelde) Lichtgroen - koerscorrectie binnen stijgende trend (= koers > 120 daags gemiddelde) Rood - dalende trend (= koers < 20 daags gemiddelde & 120 daags gemiddelde) Oranje - koersherstel binnen dalende trend (= koers < 120 daags gemiddelde) Blauw (= sterk opwaarts momentum tijdens een opgaande trend) Paars (= sterk neerwaarts momentum tijdens een neergaande trend) Geel (= overdrijvingsfase (extreem hoog risico van een significant trendomslag) Zwart (= overgangsfase tussen stijgende en dalende trend) Rode lijn Blauwe lijn Paarse lijn belegging daags simpel gemiddelde - 20 daags simpel gemiddelde - relatieve kracht ten opzichte van een andere Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan a.u.b. contact met ons op. 13

DE TECHNICIAN * vragen *

DE TECHNICIAN * vragen * DE TECHNICIAN * vragen * 2 februari 2015 We study the past, to understand the future door Edward Loef CFTe Vorige week organiseerde De Telegraaf in samenwerking met IG Nederland (de broker voor de actieve

Nadere informatie

Brains & Analysis terugblik

Brains & Analysis terugblik Brains & Analysis terugblik De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: In De komende maanden verwacht ik een uiterst grillig koersverloop op de aandelenmarkten Aandelen in Europa zijn voorlopig

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Keijser Capital Beleggen

Keijser Capital Beleggen Keijser Capital Beleggen Kwartaaloverzicht Q1 2014 11.04.2014 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl T: 0205312116 Geachte Belegger, Graag willen we u informeren over

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets december 2010 De wondere wereld van technische analyse door Nico Bakker Europa kan sterker uit deze crisis komen RBS-rentestrateeg Andy Chaytor verwacht lage rente

Nadere informatie

Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014

Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014 RBS Markets Nummer 415, 6 mei 2014 Turbo s & Trading Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014 Technische Analyse TomTom - Rit richting het noorden P2 Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: Dan toch geen

Nadere informatie

ECB Refi rate (%) 0.05 0.05 0.05 0.25 Fed Funds rate (%) 0.25 0.25 0.25 0.25

ECB Refi rate (%) 0.05 0.05 0.05 0.25 Fed Funds rate (%) 0.25 0.25 0.25 0.25 20 april 2015 drs. Rogier Crijns +31 (0)20 527 6337 r.crijns@gilissen.nl BOND MARKET MONITOR (Slot)koers 20-4-15-1 week - 3 maanden - 1 jaar EONIA (%) -0.07-0.07-0.08 0.22 USD LIBOR overnight (%) 0.12

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt 4e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de nodige brandhaarden in de wereld waarbij

Nadere informatie

Kwartaal Focus Van een door liquiditeit gedreven markt naar een door groei gedreven markt Vooruitblik

Kwartaal Focus Van een door liquiditeit gedreven markt naar een door groei gedreven markt Vooruitblik Kwartaal Focus Van een door liquiditeit gedreven markt naar een door groei gedreven markt 2013 gaat de boeken in als het jaar waarin beurzen wereldwijd in het algemeen goed presteerden ondanks externe

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen.

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Beleggingsstrategieën met trackers White paper series Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken?

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? RBS Markets Nummer 424, 8 juli 2014 Turbo s & Trading Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: zilver P3 Overzichten Overzicht markten NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? Dat de lange rente in

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie

UITLEG VAN HET 10-STAPPENPLAN

UITLEG VAN HET 10-STAPPENPLAN TOSTRAMS Active Met Turbo s en SMS Tips! Kijk op www.tostrams.nl W e e k b l a d T e c h n i s c h e A n a l y s e Inhoud 2 De markt heeft altijd gelijk. 10-STAPPENPLAN - STAP 1 3 De zijwaartse trading

Nadere informatie

UITLEG VAN HET 10-STAPPENPLAN

UITLEG VAN HET 10-STAPPENPLAN TOSTRAMS GOUD Uw winst, ons werk Kijk op www.tostrams.nl T i e n - s t a p p e n p l a n Inhoud 2 De markt heeft altijd gelijk. 10-STAPPENPLAN - STAP 1 3 De zijwaartse trading range. 10-STAPPENPLAN - STAP

Nadere informatie

Bachelorproef. Aandelen technisch bekeken

Bachelorproef. Aandelen technisch bekeken Campus Aalst Arbeidstraat 14 BE-9300 Aalst T +32 53 73 07 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Bachelorproef Aandelen technisch bekeken Opleiding Bedrijfsmanagement Student: Pieter Van Oudenhove Afstudeerrichting:

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

If the Sun and Moon should ever doubt, they'd immediately go out

If the Sun and Moon should ever doubt, they'd immediately go out Ander indeling inhoudsopgave If the Sun and Moon should ever doubt, they'd immediately go out Korte uitleg wat de invalshoek is van het analyserapport de Zon, de Maan en Blake, Uw Belegingen William De

Nadere informatie

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Cyclische en astrologische weekanalyse voor de periode van 23-27 juni 2014

Cyclische en astrologische weekanalyse voor de periode van 23-27 juni 2014 Wekelijkse analyse van de te verwachten invloeden van cycli & planeten op de koersen. Regelmatig aangevuld met timingstools van Gann, Bayer, Bradley en anderen. Everything moves in cycles as a result of

Nadere informatie

Zomerspecial : Technische analyse Laat de grafieken spreken!

Zomerspecial : Technische analyse Laat de grafieken spreken! 29 Advies voor spaarders, beleggers en investeerders 28 juli 2009 www.belegger.be Zomerspecial : Technische analyse Laat de grafieken spreken! In deze zomerspecial geven we u de basisbeginselen van technische

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets mei 2011 Populaire Nederlandse aandelen Van ASML tot TomTom 2492% rendement in 24 jaar Interview met Jan Aalberts, de langstzittende CEO van het Damrak Pagina 10

Nadere informatie

EXCHANGE TRADED PRODUCTS

EXCHANGE TRADED PRODUCTS ETF EDGE EXCHANGE TRADED PRODUCTS Dimitri Neutiens ZELFSTANDIG TECHNISCH ANALIST EN OPRICHTER VAN ETCFUND EN ETFSTRATEGIE Rapport V2014-02 Laatste update: 23 februari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 2

Nadere informatie