Checklist Arbeidstijdenwet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Checklist Arbeidstijdenwet"

Transcriptie

1 Checklist Arbeidstijdenwet Overtreding van de arbeidstijdenregels heeft doorgaans een bedrijfseconomisch motief. De I-SZW streeft er daarom na om overtreders in hun portemonnee te raken. U kunt dit voorkomen als u de de regels rondom werk- en rusttijden en de verplichtingen van werkgever en werknemer kent. Deze checklist geeft een overzicht van de regels rondom werk- en rusttijden, de verplichtingen van werkgever en werknemer en de gevolgen van overtredingen van de Arbeidstijdenwet. De checklist is onderverdeeld in: regels rondom werk- en rusttijden; verplichtingen werkgever; verplichtingen werknemer en medezeggenschapsorgaan; gevolgen van overtredingen. Regels rondom werk- en rusttijden De hieronder verwerkte regelingen betreffen volwassen werknemers. Voor kinderen onder de 16 en jongeren van 16 en 17 jaar gelden aparte regels. Ook gelden enkele speciale regels voor zwangere of pas bevallen vrouwen. Deze uitzonderingen op de Arbeidstijdenwet staan vermeld in het Arbeidstijdenbesluit. 1. Arbeidstijd per dienst: maximaal 12 uur; per week: maximaal 60 uur; per 4 weken: maximaal 220 uur, gemiddeld 55 uur per week; per 16 weken: maximaal 768 uur, gemiddeld 48 uur per week. Toelichting arbeidstijd: De werkgever maakt afspraken met de werknemer over de invulling van de werktijd per dag en per week. De periode van 4 weken dient in collectief overleg afgestemd te worden: in cao, rechtspositieregels voor ambtenaren, bij schriftelijke overeenstemming tussen werkgever en medezeggenschapsorgaan (OR of personeelsvertegenwoordiging). Uitzondering arbeidstijd: feestdagen In verband met de noodzakelijke voorbereiding op een feestdag, mag in de periode van zeven dagen voorafgaande aan die feestdag twee keer maximaal 14 uur gewerkt worden (ook in de nacht). Onder een feestdag wordt in ieder geval verstaan: nieuwjaarsdag, Pasen, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, Pinksteren, 5 december en Kerstmis, maar ook andere feestdagen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Voor de toepassing van deze regeling is geen collectieve overeenstemming vereist.

2 Uitzondering arbeidstijd: noodzakelijke werkzaamheden Als werkzaamheden niet uitgesteld kunnen worden of overwerken niet voorkomen kan worden, mag één keer per twee weken maximaal 14 uur worden gewerkt (ook in de nacht). Voor de toepassing van deze regeling is geen collectieve overeenstemming vereist. Uitzondering arbeidstijd: overdracht Ten behoeve van het overdragen van werkzaamheden mag de werktijd maximaal met 15 minuten worden verlengd. Indien door verlenging een dienst een nachtdienst wordt, telt deze niet mee voor het aantal nachtdiensten. Voor de toepassing van deze regeling is geen collectieve overeenstemming vereist. Uitzondering arbeidstijd: referentieperiode verlengen naar 52 weken Door onvoorziene omstandigheden of door de aard van het werk kan het werkaanbod sterk wisselen gedurende het jaar (bijvoorbeeld seizoensgebonden werk). In dat geval mag de periode van 16 weken waarover de gemiddelde arbeidstijd wordt berekend (de zogenoemde referentieperiode) worden verlengd naar 52 weken. Ook mag de referentieperiode verlengd worden als uw werknemer uitsluitend of in hoofdzaak leiding geeft. In een periode van 52 weken mag maximaal gemiddeld 48 uur per week worden gewerkt. Voor deze verlenging is een cao-afspraak of overeenstemming op ondernemingsniveau nodig. 2. Pauzes bij diensten van 5,5 uur of langer: pauze van minimaal 30 minuten of 2 keer 15 minuten; bij diensten van 10 uur of langer: pauze van minimaal 45 minuten of meer pauzes van minimaal 15 minuten. Toelichting pauzes: Over het aantal pauzes en tijdstip(pen) van pauzes maken werkgever en werknemer samen afspraken. De pauzeduur dient in collectief overleg afgestemd te worden: in cao, rechtspositieregels voor ambtenaren, of bij schriftelijke overeenstemming tussen werkgever en medezeggenschapsorgaan (OR of personeelsvertegenwoordiging). In ieder geval heeft een werknemer die langer dan 5,5 uur werkt recht op 15 minuten pauze. Uitzondering pauzes: afzien van pauze Als door de aard van het werk de werkplek niet verlaten kan worden om pauze te nemen, is het mogelijk dat wordt afgezien van een pauze. Het gaat hierbij vaak om alleen werken. In dat geval mag per periode van 16 weken maximaal gemiddeld 44 uur per week worden gewerkt.

3 Als de afwijkende pauzeregeling van toepassing is en er wordt ook gebruikgemaakt van de regeling Langere nachtdienst in het weekend, dan mogen werknemers niet meer dan 10 uur per nachtdienst werken. 3. Rust na werktijd Na een werkdag: minimaal 11 aaneengesloten uren niet werken. Deze rustperiode mag eens in de 7 dagen ingekort worden tot 8 uur als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken. Na een werkweek: minimaal 36 aaneengesloten uren niet werken. In een periode van 14 dagen: minimaal 72 aangesloten uren niet werken. Deze periode mag gesplitst worden in twee onafgebroken perioden van minimaal 32 uur. Uitzondering rusttijd: overdracht Ten behoeve van het overdragen van werkzaamheden mag de dagelijkse rusttijd met 15 minuten worden verkort, bijvoorbeeld in het geval van ploegendiensten. Voor de toepassing van deze regeling is geen collectieve overeenstemming vereist. 4. Vrije zondagen Per jaar: minimaal 13 vrije zondagen. Toelichting vrije zondagen: Het uitgangspunt is dat op zondag niet gewerkt hoeft te worden, tenzij de werkgever dit met de werknemers heeft afgesproken, en alleen in gevallen dat werken op zondag noodzakelijk is, zoals in de gezondheidszorg, horeca, bij de politie en de brandweer, en wanneer het productieproces niet onderbroken mag worden. In de situatie dat bedrijfsomstandigheden zondagswerk noodzakelijk maken, moet er overeenstemming zijn tussen werkgever en medezeggenschapsorgaan en moet de individuele werknemer zelf instemmen. Het aantal vrije zondagen dient in collectief overleg afgestemd te worden: in cao, rechtspositieregels voor ambtenaren of bij schriftelijke overeenstemming tussen werkgever en medezeggenschapsorgaan (OR of personeelsvertegenwoordiging). In collectief overleg kan worden afgesproken dat het aantal vrije zondagen minder dan 13 is. De individuele werknemer kan en mag een lager aantal weigeren. 5a. Nachtarbeid: uren Per dienst: maximaal 10 uur. Incidenteel: maximaal 5 keer per 2 weken met een maximum van 22 keer per jaar mag een nachtdienst 12 uur duren. Per 16 weken: gemiddeld maximaal 40 uur per week in nachtdienst. Incidenteel: als er minder dan 16 keer per 16 weken een nachtdienst wordt gedraaid, is het gemiddeld aantal werkuren per week 48.

4 5b. Nachtarbeid: diensten Per 16 weken: maximaal 36 diensten, waarvan 7 nachtdiensten achter elkaar. Bij cao of afspraak van de werkgever met de ondernemingsraad mag dit aantal worden verhoogd tot 8 nachtdiensten na elkaar. Per jaar: 117 nachtdiensten. Bij cao of afspraak van de werkgever met de ondernemingsraad mag dit aantal worden verhoogd tot 140 nachtdiensten per jaar. Incidenteel per jaar: maximaal 22 nachtdiensten waarin maximaal 12 uur in nachtdienst wordt gewerkt. Toelichting nachtdiensten: Voor nachtdiensten gelden strengere regels dan voor dagdiensten. Een nachtdienst betreft een dienst waarin meer dan 1 uur gewerkt wordt tussen uur s nachts en uur s ochtends. Voor werknemers die tussen en uur een beperkt aantal uur werken, kan het aantal nachtdiensten op meer dan 140 per jaar uitkomen. In dat geval geldt de regel dat werknemers niet meer dan 38 uur per 2 weken mogen werken tussen en uur. Met de nieuwe Arbeidstijdenwet op 1 april 2007, is ook de overgangsregeling Permanente nachtarbeid voor onbepaalde tijd van kracht. Als werknemers vóór 1 januari 1996 vooral s nachts werkten en dat nu nog steeds doen, dan mogen werknemers ook na 1 april 2007 dit werkpatroon voortzetten. In een periode van 4 aaneengesloten weken mogen ze maximaal 20 keer nachtdiensten draaien. Uitzondering langere nachtdienst in het weekend: tussen vrijdag uur en maandag uur; mogelijkheid voor 12-uurs nachtdiensten om zodoende extra vrije zondagen te creëren; maximaal 2 per jaar; maximaal 11 uur werken; minimaal 12 uur rust direct na dienst; minimaal 26 zondagen per jaar vrij als van deze uitzondering gebruik wordt gemaakt; de regeling mag niet gebruikt worden in combinatie met de algemene regels voor langere nachtdiensten. Uitzondering: langere nachtdienst buiten het weekend: indien de personeelsbezetting door onvoorziene omstandigheden onder het minimum komt, of omdat het een feestdag betreft; mogelijkheid om 12-uurs nachtdiensten te draaien; maximaal 12 uur werken; maximaal 2 keer per 2 weken en 8 keer per 52 weken; minimaal 12 uur rust direct na nachtdienst;

5 ook deze regeling mag niet gebruikt worden in combinatie met de algemene regels voor langere nachtdiensten. Uitzondering: nachtdienst en afzien van pauze Als de afwijkende pauzeregeling van toepassing is en er wordt ook gebruikgemaakt van de regeling Langere nachtdienst in het weekend, dan mogen werknemers niet meer dan 10 uur per nachtdienst werken. Uitzondering referentieperiode Door onvoorziene omstandigheden of door de aard van het werk kan het werkaanbod sterk wisselen gedurende het jaar (bijvoorbeeld seizoensgebonden werk). In dat geval mag de 16 weken waarover de gemiddelde arbeidstijd wordt berekend (de zogenoemde referentieperiode) worden verlengd naar 52 weken. Ook mag de referentieperiode verlengd worden als uw werknemer uitsluitend of in hoofdzaak leiding geeft. In geval van nachtdiensten: in een periode van 52 weken mag maximaal gemiddeld 40 uur per week worden gewerkt. Voor deze verlenging is een cao-afspraak of overeenstemming op ondernemingsniveau nodig. 5c. Nachtdienst: rust nachtdienst eindigt voor uur: minimaal 11 aaneengesloten uren niet werken; nachtdienst eindigt na uur: minimaal 14 aangesloten uren niet werken. Maximaal 1 keer per week mag de rust ingekort worden tot 8 uur, mits het soort werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken. Na een nachtdienst van 12 uur: minimaal 12 aaneengesloten uren niet werken. Na een reeks van 3 of meer nachtdiensten, die eindigen na uur: minimaal 46 aangesloten uur niet werken. 6. Bereikbaarheid: consignatie Niet langer dan 13 uur per 24 uur werken, inclusief de uren die voortkomen uit oproepen. Direct voor en na een nachtdienst mogen werknemers niet oproepbaar zijn. Dit mag tot 11 uur voor een nachtdienst en pas weer vanaf 14 uur erna. Per 4 weken mag een werknemer maximaal 14 dagen oproepbaar zijn. Per 4 weken recht op minimaal tweemaal 2 aaneengesloten dagen niet werken en ook niet oproepbaar zijn. Per 16 weken: binnen deze periode 16 keer of meer oproepbaar zijn tussen uur en uur, werkweek gemiddeld 40 uur binnen die 16 weken.

6 Uitzondering per 16 weken: werkweek gemiddeld 45 uur per week onder de volgende voorwaarden: 1. Na laatste nachtoproep heeft 8 uur aaneengesloten rust plaatsgevonden en is werknemer niet oproepbaar geweest, 2. Als dat niet mogelijk is, dan dient de werknemer in ieder geval dezelfde dag nog (dus voor 24:00 uur) 8 uur aaneengesloten te rusten. Toelichting: Werkgevers kunnen werknemers oproepbaar laten zijn om bij onvoorziene omstandigheden aan het werk te gaan. In de Arbeidstijdenwet heet dit consignatie. Een oproep geldt niet als een onderbreking van de dagelijkse of wekelijkse rusttijd. Een nachtoproep telt niet als nachtdienst. De tijd waarin uw werknemer opgeroepen kan worden, geldt niet als arbeidstijd. Wordt een werknemer opgeroepen en gaat deze aan het werk, dan geldt dit als abeidstijd. Voor een oproep staat minimaal een half uur arbeidstijd. Ook als de gewerkte tijd korter dan een half uur is. Als een werknemer binnen een half uur nadat deze via een oproep aan het werk is gegaan, opnieuw opgeroepen wordt, geldt de tussenliggende tijd ook als arbeidstijd. Uitzondering geconsigneerde pauze: In geval van onvoorziene omstandigheden mogen werknemers tijdens pauzes opgeroepen worden, als de aard van het werk dit noodzakelijk maakt. Het gaat hierbij om bereikbaarheid (bijvoorbeeld in de kantine). Deze zogeheten geconsigneerde pauzes tellen niet mee voor het aantal malen dat een werknemer opgeroepen mag worden. Als werknemers de werkplek niet mogen verlaten, dan tellen deze pauzeperioden wel mee als arbeidstijd. 7. Bereikbaarheidsdienst komt alleen voor in de zorgsector en houdt in dat werknemers bereikbaar zijn op afstand (geen aanwezigheid op de werkplek verplicht). 8a. Aanwezigheidsdienst: uren en diensten aanwezigheidsdienst mag niet langer dan 24 uur duren, inclusief wacht- of slaapuren; per 26 weken: maximaal 52 keer een aanwezigheidsdienst draaien; per 26 weken: maximaal gemiddeld 48 uur per week werken. Toelichting: Aanwezigheidsdienst: werknemers dienen op het werk aanwezig te zijn. Alle uren binnen een aanwezigheidsdienst - het eventueel ingeroosterde werk, het werk uit oproep en de uren van verplicht aanwezig zijn - tellen als arbeidstijd. Maatwerkconstructie of opt-out, een regeling om tot 60 uur per week te werken. Dit is in

7 overleg met werknemer en vereist een schriftelijke instemming van de werknemer. De schriftelijke instemming geldt voor een periode van 26 weken en wordt steeds stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij de werknemer uitdrukkelijk aangeeft dat hij het met die stilzwijgende verlenging niet eens is. Tussentijdse intrekking van de instemming is mogelijk. Hiervoor moet uw werknemer een redelijke termijn in acht nemen en een goede reden hebben (bijvoorbeeld onvoorziene wijziging van persoonlijke omstandigheden). 8b. Aanwezigheidsdienst: rust Per week: tenminste 90 uren rust. Eenmaal een periode van 24 uur en 6 perioden van 11 uur. Incidenteel: per week mag de rust 1 keer ingekort worden tot 10 uur en 1 keer tot 8 uur, als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken. Als er geen afspraken zijn gemaakt over het inhalen van de dagelijkse of wekelijkse rust, dan geldt dat uw werknemer in elke periode van 7 dagen ten minste 90 uren rust moet hebben. Direct voor en na een aanwezigheidsdienst: minimaal 11 uur rust (niet werken). Verplichtingen werkgever Urenregistratie Deugdelijke registratie van gewerkte uren bijhouden. Er zijn geen eisen aan de vormgeving gesteld, maar uit de registratie moet de arbeidsinspectie wel kunnen zien of de arbeidstijdenwet is nageleefd. Het arbeidspatroon van werknemers schriftelijk vastleggen. Iedere werknemer moet het kunnen inzien. Doorgeven van wijzigingen Veranderingen in het arbeidspatroon (bijvoorbeeld het rooster) dienen zo tijdig mogelijk meegedeeld te worden. Bij collectieve regeling kan worden afgesproken wat daaronder verstaan moet worden. Als deze afspraken niet gemaakt zijn moeten werkgevers wijzigingen in arbeidspatroon minstens 28 dagen van tevoren aan hun werknemers bekendmaken. Alleen als de aard van het werk dat verhindert, mag een werkgever zich beperken tot mededeling van de wekelijkse en zondagsrust. Uiterlijk vier dagen van tevoren moet de werknemer te horen krijgen op welke tijdstippen hij moet werken. Overleg en afstemming In het ondernemingsbeleid moet zo veel mogelijk rekening gehouden worden met de persoonlijke omstandigheden van werknemers. Daarbij gaat het om zorgtaken, maar ook om andere verantwoordelijkheden, zoals scholing of vrijwilligerswerk. Over uw beleid moet u overleggen met de OR, de personeelsvertegenwoordiging of - als die er niet is - met de betrokken werknemers.

8 Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Werkgevers moeten nadrukkelijk in de RI&E en het plan van aanpak aandacht besteden aan de arbeidstijden, de risico s die deze kunnen inhouden en de manier waarop u die risico s wilt beperken. Verplichtingen werknemer en medezeggenschapsorgaan Werknemers moeten er in eerste instantie zelf op letten dat de regels voor arbeidstijd, rusttijd, pauze en nachtarbeid worden gehandhaafd. Als werknemers de indruk hebben dat er niet conform de regels wordt gewerkt, dienen ze dit eerst zelf aan te kaarten bij de werkgever. Ook de ondernemingsraad heeft tot taak erop te letten dat de wet wordt nageleefd. Werknemers kunnen dus ook de ondernemingsraad informeren, wanneer zij van mening zijn dat hun werkgever de regels niet naleeft. Gevolgen van overtredingen De Inspectie SZW en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de vervoerssectoren voeren regelmatig steekproefsgewijs controles uit. Wanneer een bedrijf de wettelijke regels niet naleeft, kan de Inspectie SZW - eventueel na een waarschuwing - een boete opleggen. De boetes worden berekend per persoon en per dag. Als de overtreding van dien aard is dat daarmee de gezondheid van kinderen of de verkeersveiligheid in het geding komt, kan een proces-verbaal worden opgemaakt voor strafrechtelijke vervolging.

Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag hij maximaal 60 uur werken.

Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag hij maximaal 60 uur werken. DE NIEUWE ARBEIDSTIJDENWET Op 1 april 2007 is de nieuwe arbeidstijdenwet in werking getreden. De regels in de Arbeidstijdenwet zijn vereenvoudigd. Hierdoor krijgen werkgever en werknemer meer mogelijkheden

Nadere informatie

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale Werk en rusttijden Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? Sonja Baljeu Eur. Erg. Beleidsadviseur CNV Vakcentrale Drs. A. Mellema Bestuurder Zorg Wat regelt

Nadere informatie

Wat regelt de Arbeidstijdenwet?

Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Info Arbeidstijden 1. Wettelijk kader 2. CAO VVT 3. CAO Thuiszorg Wettelijk kader Wat regelt de Arbeidstijdenwet? In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang u per dag en per week mag werken en wanneer u recht

Nadere informatie

Het Arbeidstijdenbesluit: uitzonderingen op de ATW

Het Arbeidstijdenbesluit: uitzonderingen op de ATW Het Arbeidstijdenbesluit: uitzonderingen op de ATW De regels in de ATW zijn in de meeste gevallen voldoende. Er zijn echter situaties, bepaalde werkzaamheden en beroepsgroepen denkbaar waarbij gezien de

Nadere informatie

Overzicht normen Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2007

Overzicht normen Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2007 Overzicht normen Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2007 De Arbeidstijdenwet (Atw) is van toepassing op alle personen die onder het gezag van de werkgever arbeid verrichten (werknemer, leerlingen,

Nadere informatie

De nieuwe Arbeidstijdenwet. Informatie voor werkgevers en werknemers

De nieuwe Arbeidstijdenwet. Informatie voor werkgevers en werknemers De nieuwe Arbeidstijdenwet Informatie voor werkgevers en werknemers De nieuwe Arbeidstijdenwet Inhoud De arbeidstijdenwet 4 Wat is er per 1 april 2007 veranderd? 5 Voor wie geldt de Arbeidstijdenwet?

Nadere informatie

Mitsubishi Elevator Europe Toolbox 2008-XX (alle afdelingen) XX-X Toolbox-meeting De nieuwe Arbeidstijdenwet

Mitsubishi Elevator Europe Toolbox 2008-XX (alle afdelingen) XX-X Toolbox-meeting De nieuwe Arbeidstijdenwet Mitsubishi Elevator Europe Toolbox 2008-XX (alle afdelingen) XX-X-2008 Toolbox-meeting De nieuwe Arbeidstijdenwet Mitsubishi Elevator Europe Toolbox 2008-XX (alle afdelingen) XX-X-2008 Inleiding Werken

Nadere informatie

Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten

Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten Werken kost energie, zowel fysiek als mentaal. Als het te lang duurt kan het leiden tot oververmoeidheid en verminderde alertheid. Dit is niet goed

Nadere informatie

Arbeidstijdenbesluit. Arbeidstijdenbesluit Verpleging en verzorging

Arbeidstijdenbesluit. Arbeidstijdenbesluit Verpleging en verzorging Arbeidstijdenbesluit Arbeidstijdenbesluit Verpleging en verzorging stelsel Arbeidstijdenwet (Atw) en Arbeidstijdenbesluit (Atb) Verpleging en Verzorging Rusttijden minimumrusttijden Wekelijkse rust Dagelijkse

Nadere informatie

De Arbeidstijdenwet. Informatie voor werkgevers en werknemers

De Arbeidstijdenwet. Informatie voor werkgevers en werknemers De Arbeidstijdenwet Informatie voor werkgevers en werknemers De Arbeidstijdenwet Werken kost energie, zowel mentaal als fysiek. Daarom mogen werknemers niet te lang achter elkaar werken. Zo zijn er regels

Nadere informatie

De Arbeidstijdenwet. Informatie voor werkgevers en werknemers DE ARBEIDSTIJDENWET 1

De Arbeidstijdenwet. Informatie voor werkgevers en werknemers DE ARBEIDSTIJDENWET 1 De Arbeidstijdenwet Informatie voor werkgevers en werknemers DE ARBEIDSTIJDENWET 1 De Arbeidstijdenwet Werken kost energie, zowel mentaal als fysiek. Daarom mogen werknemers niet te lang achter elkaar

Nadere informatie

Arbeidstijden, informatie voor werkgevers en werknemers

Arbeidstijden, informatie voor werkgevers en werknemers Arbeidstijden, informatie voor werkgevers en werknemers 32909_Arbeids_Omsl.indd 1 04-05-2006 16:36:27 32909_Arbeids_Omsl.indd 2 04-05-2006 16:36:33 Arbeids- en rusttijden Er zijn drie wettelijke regelingen

Nadere informatie

De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010

De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010 De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010 Inhoud Inleiding 1. De Arbeidstijdenwet en de brandweervrijwilliger 1.1 Hoofdbetrekking en de brandweervrijwilliger 1.2 Uitzonderingen

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

Hoe hou je Werk en Privé in Balans?

Hoe hou je Werk en Privé in Balans? Hoe hou je Werk en Privé in Balans? Sandra Stalmeier (LAD) Wouter van Wijhe 28 oktober 2016 Programma Deel A: Werktijden voor aios en medisch specialist Deel B: Ouderschapsverlof Parttime werken Folder

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Normhantering Arbeidstijdenwet

Basisinspectiemodule Normhantering Arbeidstijdenwet Basisinspectiemodule Normhantering Arbeidstijdenwet Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder

Nadere informatie

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Stafdirectoraat Personeelszaken/ARBO Datum: november 2010 1 Handleiding roosteren van arbeidstijden van artsassistenten azm De regels over hoe lang een werknemer

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

Artikel 54a, onder b: Begrip aangepast aan het begrip zoals opgenomen is in ATW, hierdoor eenduidigheid tussen de Wet en AMAR.

Artikel 54a, onder b: Begrip aangepast aan het begrip zoals opgenomen is in ATW, hierdoor eenduidigheid tussen de Wet en AMAR. NOTA VAN TOELICHTING OP AMAR HOOFDSTUK 7 Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) verzonden 27-2-2014 briefnummer AFR/14.00110_ bijlage 2 zaaknummer ZD.018.3 status x Behandel Informatie Pieptermijn

Nadere informatie

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS 2 inhoud BELANGRIJKE DEFINITIES 4 ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN OVERZICHT 6 CAO S 8 CAO GGZ 14 SLOTWOORD 19 Per 1 augustus 2011 is het Arbeidstijdenbesluit gewijzigd. De wijziging

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Huidige wettelijke regeling en kabinetsvoorstellen

Huidige wettelijke regeling en kabinetsvoorstellen Huidige wettelijke regeling en kabinetsvoorstellen Deze bijlage bevat een beschrijving van huidige normen voor arbeids- en rusttijden in de ATW en van de kabinetsvoorstellen. Hierna komen onderwerpsgewijs

Nadere informatie

2 Arbeidstijdenwet: hoofdlijnen en ontwikkelingen

2 Arbeidstijdenwet: hoofdlijnen en ontwikkelingen 2 Arbeidstijdenwet: hoofdlijnen en ontwikkelingen 2.1 De Arbeidstijdenwet 1996 De Arbeidstijdenwet (ATW) dateert van 1 januari 1996. De wet kwam in de plaats van de Arbeidswet 1919 en een groot aantal

Nadere informatie

Arbeidstijden voor aios en anios

Arbeidstijden voor aios en anios Arbeidstijden voor aios en anios powered by: Mercatorlaan 1200 Postbus 20057 3502 LB Utrecht info@dejongespecialist.nl www.dejongespecialist.nl @jongespecialist 3 4 Arbeidstijden voor aios en anios Belangrijke

Nadere informatie

Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding

Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding Chauffeurs die in de winterperiode worden ingezet om te strooien, kunnen dit niet zomaar doen. Zij moeten rekening houden met wet- en regelgeving, zoals de zogenoemde

Nadere informatie

BARD - Hoofdstuk 4 Werk- en rusttijden. Paragraaf 1: Algemene bepalingen inzake werk- en rusttijden

BARD - Hoofdstuk 4 Werk- en rusttijden. Paragraaf 1: Algemene bepalingen inzake werk- en rusttijden Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) verzonden 27-2-2014 briefnummer AFR/14.00110_ bijlage 6 zaaknummer ZD.018.3 status x Behandel Informatie Pieptermijn BARD - Hoofdstuk 4 Werk- en rusttijden Paragraaf

Nadere informatie

Arbeidstijden voor aios en anios

Arbeidstijden voor aios en anios Arbeidstijden voor aios en anios 2 3 Arbeidstijden voor aios en anios Belangrijke definities 5 Arbeids- en rusttijden overzicht 7 Cao Ziekenhuizen 11 Cao Universitaire Medische Centra 15 Cao GGZ 18 Tot

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Arbeidstijdenwet, één regeling voor bedrijven én overheid Arbeidstijdenwet, één regeling voor bedrijven én overheid Er zijn drie wettelijke regelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 532 Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

De Arbeidstijdenwet De werking van de vernieuwde arbeidstijdenwet 2007

De Arbeidstijdenwet De werking van de vernieuwde arbeidstijdenwet 2007 De Arbeidstijdenwet De werking van de vernieuwde arbeidstijdenwet 2007 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Een nieuwe ATW 1. Verantwoorde grenzen 2. Waar is de wet op gericht 3. Belangrijkste verschillen tussen

Nadere informatie

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Stafdirectoraat Personeelszaken/ARBO Versie: 2 definitief Datum: januari 2015 Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm jan 2015 Handleiding roosteren

Nadere informatie

Arbeidstijden in de mijnbouwsector Informatie voor werkgevers en werknemers

Arbeidstijden in de mijnbouwsector Informatie voor werkgevers en werknemers Arbeidstijden in de mijnbouwsector Informatie voor werkgevers en werknemers Arbeidstijden in de mijnbouwsector Informatie voor werkgevers en werknemers 2 Arbeidstijden in de mijnbouwsector Informatie

Nadere informatie

17 ARBEIDSDUUR, PAUZE, RUSTTIJDEN EN OVERWERK

17 ARBEIDSDUUR, PAUZE, RUSTTIJDEN EN OVERWERK 17 ARBEIDSDUUR, PAUZE, RUSTTIJDEN EN OVERWERK De Arbeidsregeling 2000 geeft voorschriften met betrekking tot onder meer: de arbeidsduur, pauze, rusttijden, arbeid in volcontinu dienst, overwerk, kinderarbeid,

Nadere informatie

Werkgeverszaken Arbeidstijden

Werkgeverszaken Arbeidstijden Werkgeverszaken Arbeidstijden Arbeidstijden Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Aanleiding 5 1.3 Leeswijzer 5 2 Bronnen van arbeidstijdenregelgeving 7 2.1 Inleiding 7 2.2 Het

Nadere informatie

Nedap healthcare CAO signaleringen voor het roosteren in Ons

Nedap healthcare CAO signaleringen voor het roosteren in Ons CAO signaleringen voor het roosteren in Ons In Ons Planning en in het zelfroosterscherm van het medewerkerportaal worden, mits niet uitgeschakeld bij de instellingen van de dienst, signaleringen getoond

Nadere informatie

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs 16. Werktijden in het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De arbeidstijdenwet Pauzes Rust Nachtdiensten Zondag Zwanger Weektaak van onderwijsondersteunend personeel Vakantieverlof voor onderwijsondersteunend

Nadere informatie

KINDERARBEID > KINDEREN IN VOORSTELLINGEN

KINDERARBEID > KINDEREN IN VOORSTELLINGEN KINDERARBEID > KINDEREN IN VOORSTELLINGEN INHOUD I. Kinderarbeid II. Arbeidstijden (standaardregeling - kinderen) III. Kunstkinderen IV. Mogen kinderen tot 13 jaar meewerken aan uitvoeringen? V. Regels

Nadere informatie

De Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) En de rol van de ondernemingsraden

De Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) En de rol van de ondernemingsraden De Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) En de rol van de ondernemingsraden Rechtskracht van de LAR Looptijd 30 maanden Met ingang van 1 mei 2009 Afgesloten met de vakbonden Verplicht korpsen tot naleving

Nadere informatie

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD)

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) verzonden 27-2-2014 briefnummer AFR/14.00110_ bijlage 1 zaaknummer ZD.018.3 status x Behandel Informatie Pieptermijn Bijlage 1 behorende bij brief BS/2014003157

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

3. De (hoofd)norm(en) en de collectieve regeling De werktijdenregelingen van het ATB 7

3. De (hoofd)norm(en) en de collectieve regeling De werktijdenregelingen van het ATB 7 Arbeidstijden in de mijnbouwsector November 2007 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. De (hoofd)norm(en) en de collectieve regeling 5 4. De (hoofd)normen van de ATW 6 4.1 Hoofdnorm ATW 6 4.2

Nadere informatie

Start nieuwe contractenreeks Tussenliggende periode van opvolgende contracten voor bepalen van de reeks jaren: 3 maanden en 1 dag

Start nieuwe contractenreeks Tussenliggende periode van opvolgende contracten voor bepalen van de reeks jaren: 3 maanden en 1 dag Horeca Gilde (NHG) Bepaalde tijd contracten keten van 4 jaar/6 contracten bij bijzondere functies (o.a. invalkrachten) opvolgend werkgeverschap tijdelijk uitgesloten, dus wisselen tussen werkgevers is

Nadere informatie

Arbeidstijdenwetgeving

Arbeidstijdenwetgeving Arbeidstijdenwetgeving Aanwezigheidsdiensten Basis Inspectiemodule 1 Inspectiemodule Aanwezigheidsdiensten (Artb) Titel: Inspectiemodule Aanwezigheidsdiensten (Artb) Doel: In deze inspectiemodule aanwezigheidsdiensten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 092 Knelpunten Arbeidstijdenwet Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Kenmerk : DB/skc/2015-3 Datum : 10 maart 2015 Betreft : Arbeids- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend

Nadere informatie

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD)

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) NOTA VAN TOELICHTING OP BARD HOOFDSTUK 4 Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) verzonden 27-2-2014 briefnummer AFR/14.00110_ bijlage 5 zaaknummer ZD.018.3 status x Behandel Informatie Pieptermijn

Nadere informatie

Voorbeelden van flexibele 5 ploegendienstroosters

Voorbeelden van flexibele 5 ploegendienstroosters Voorbeelden van flexibele 5 ploegendienstroosters In deze notitie hebben we een aantal voorbeelden opgenomen hoe zonder overwerk toch pieken en dalen in de bezetting in volcontinurooster ingebouwd kunnen

Nadere informatie

De wet maakt onderscheidt in kinderen en jeugdigen/ jongeren. Wettelijk ben je tot je 16 e kind. 16 en 17-jarigen worden beschouwd als jeugd.

De wet maakt onderscheidt in kinderen en jeugdigen/ jongeren. Wettelijk ben je tot je 16 e kind. 16 en 17-jarigen worden beschouwd als jeugd. Jeugd & werken Basis wetgeving jeugdigen Vooral wat betreft de jeugd zijn er nogal wat zaken waarmee rekening dient te worden gehouden. Deze informatie is tot stand gekomen met behulp van het ministerie

Nadere informatie

BBBrief.nl. Nummer 5 februari 2007 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl

BBBrief.nl. Nummer 5 februari 2007 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl BBBrief.nl Nummer 5 februari 2007 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl Hierbij de nieuwste uitgave van BBBrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl, met daarin

Nadere informatie

Maak werk van gezonde werktijden (1) Door Nicole Pikkemaat op ma, 05/11/ :44

Maak werk van gezonde werktijden (1) Door Nicole Pikkemaat op ma, 05/11/ :44 Maak werk van gezonde werktijden (1) Door Nicole Pikkemaat op ma, 05/11/2012 17:44 Heel wat mensen maken lange dagen of werken s nachts of op onregelmatige tijden. Vanwege het soort werk, zoals het werken

Nadere informatie

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Huidige regeling volgens De ATW rooster overeenkomst is tussen directie, en OR afgesproken

Nadere informatie

Besluit van 4 december 1995, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden. (Arbeidstijdenbesluit [Versie geldig vanaf: 01-06-2006])

Besluit van 4 december 1995, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden. (Arbeidstijdenbesluit [Versie geldig vanaf: 01-06-2006]) Staatsblad 04-12-1995, 599. Besluit van 4 december 1995, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden (Arbeidstijdenbesluit [Versie geldig vanaf: 01-06-2006]) Geschiedenis: Staatsblad 1997,

Nadere informatie

A4 Informatie om te delen

A4 Informatie om te delen A4 Informatie om te delen Programma PM, directie Politie, Ministerie van Veiligheid en Justitie A4 is bedoeld om de politiekorpsen op een snelle manier kort en bondig te informeren over ontwikkelingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2013) De werkingssfeer van de CAO-I AkzoNobel Nederland omvat: (stand per 1 januari 2013) - Akzo Nobel Nederland B.V. De ondergetekenden:

Nadere informatie

Specifieke regels: overige sectoren

Specifieke regels: overige sectoren Specifieke regels: overige sectoren Let op! Audiovisuele producties Baggerwerkzaamheden Bioscopen Brandweer Brood- en banketbakkerij Defensie Horecabedrijf Inwonend huishoudelijk personeel Lokaalspoorwegen

Nadere informatie

0 2 JULI De Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Postbus LK Den Haag

0 2 JULI De Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Postbus LK Den Haag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Postbus 90405 2509 LK Den Haag Postbus 90801 2509 L V Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 279 Besluit van 17 juni 2009, houdende wijziging van het Arbeidstijdenbesluit in verband met personenchauffeurs Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

2013, nr. 19. Rechtspostieregeling chauffeurs personenvervoer Provincie Fryslân

2013, nr. 19. Rechtspostieregeling chauffeurs personenvervoer Provincie Fryslân Uitgegeven: 3 april 2013 2013, nr. 19 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Rechtspostieregeling chauffeurs personenvervoer Provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Arbeidstijdenwet, het arbeidstijdenbesluit,

Nadere informatie

Vaststelling nieuwe Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet

Vaststelling nieuwe Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet SZW Vaststelling nieuwe Beleidsregels en Arbeidstijdenbesluit Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 april 2007, nr. AV/IR/2007/7323, tot vaststelling van nieuwe Beleidsregels

Nadere informatie

MATRANS hanteert in het kader van de Arbeidstijdenwet de overlegregeling. 4.2 Overzicht normen Arbeidstijdenwet voor werknemers 18 jaar

MATRANS hanteert in het kader van de Arbeidstijdenwet de overlegregeling. 4.2 Overzicht normen Arbeidstijdenwet voor werknemers 18 jaar Arbeidstijden HOOFDSTUK 4 Arbeidstijden 4.1 Overlegregeling MATRANS hanteert in het kader van de Arbeidstijdenwet de overlegregeling. Toepassing overlegregeling in relatie tot overwerk Binnen de grenzen

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Specifieke regels: binnenvaart, zeescheepvaart en zeevisserij

Specifieke regels: binnenvaart, zeescheepvaart en zeevisserij Specifieke regels: binnenvaart, zeescheepvaart en zeevisserij Wat wordt met de samenloopregeling bedoeld? Soms kan het gebeuren dat een werknemer verschillende werkzaamheden verricht, waarbij in de ene

Nadere informatie

18 Beloning overwerk/feestdagen

18 Beloning overwerk/feestdagen 18 Beloning overwerk/feestdagen DE ARBEIDSREGELING 2000 Niet-Schemawerk(er) v/s Schemawerk(er) De Arbeidsregeling 2000 geeft voorschriften met betrekking tot ondermeer: de arbeidsduur, pauze, rusttijden,

Nadere informatie

Besluit van 4 december 1995, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden

Besluit van 4 december 1995, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden (Tekst geldend op: 05-07-2003) Besluit van 4 december 1995, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Service voorwaarden ABB b.v. Rev 8 april 2016

Service voorwaarden ABB b.v. Rev 8 april 2016 1 Service voorwaarden regeling ABB Nederland Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Definities 3. Arbeidstijd, roostervrije uren en tijd-voor-tijd uren 4. Consignatie 5. Vergoedingen 6. Bijlagen 1. Inleiding Doelstelling

Nadere informatie

Een nieuwe werk- en rusttijdenregeling voor Defensiepersoneel

Een nieuwe werk- en rusttijdenregeling voor Defensiepersoneel Een nieuwe werk- en rusttijdenregeling voor Defensiepersoneel Een publicatie van het Directoraat-Generaal Personeel Defensie vindt het belangrijk om u persoonlijk te informeren over uw arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Op dinsdag 8 april 2014, omstreeks uur waren wij op een locatie, gelegen aan de Balkengracht 3 te Assen.

Op dinsdag 8 april 2014, omstreeks uur waren wij op een locatie, gelegen aan de Balkengracht 3 te Assen. Ons kenmerk: A1107/4/03 Rapporteur Wij, mevrouw en de heer, arbeidsinspecteurs van de Inspectie SZW, belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen krachtens de Arbeidstijdenwet, verklaren het

Nadere informatie

Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs

Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs Gepubliceerd op 02-01-2015 om 09:29 De overheid heeft nieuwe rij- en rusttijden bepaald voor Nederlandse taxichauffeurs. De definitieve nieuwe regeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2014

Nieuwsbrief Juli 2014 Wet Werk en Zekerheid (WWZ) brengt veranderingen Op 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht. De wet brengt grote veranderingen voor werkgevers en hun tijdelijke personeelsleden. Zoals

Nadere informatie

H7 Arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, vakantie en verlof

H7 Arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, vakantie en verlof Samenvatting Sharon 09-04-17 H7 Arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, vakantie en verlof Inleiding Werknemers worden op een aantal manieren beschermd. Hieronder een overzicht van de regelingen/wetten:

Nadere informatie

tot 1-1-2015 vanaf 1-1-2015 Bepaalde tijd contracten 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar

tot 1-1-2015 vanaf 1-1-2015 Bepaalde tijd contracten 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar Bepaalde tijd contracten 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 2 jaren 3 contracten in 3 jaar 3 contracten in 2 jaren Start nieuwe contractenreeks 6 maanden

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS (versie juli 2013) De ondergetekenden: Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: (stand per 1 januari 2013)

Nadere informatie

CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding: Begripsbepaling: Consignatie: het buiten normale werktijden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 532 Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Wat mogen kinderen van 12 jaar?

Wat mogen kinderen van 12 jaar? Wat mogen kinderen van 12 jaar? Kinderen van 12 jaar mogen werken in het kader van een alternatieve sanctie. Het gaat dan om niet industriële hulparbeid van lichte en opvoedkundige aard of om een leerproject.

Nadere informatie

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19B.1, onder definitie consignatie is ter verduidelijking

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19B.1, onder definitie consignatie is ter verduidelijking Hoofdstuk 19B Arbeidsvoorwaarden personenchauffeurs Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19B.1, onder definitie consignatie is ter verduidelijking Ja, P&O FBA b opgenomen

Nadere informatie

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche..

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. Drie hoofdvragen: 1. Dragen de werktijden in de branche bij aan behoud van vitaliteit

Nadere informatie

De Arbeidstijdenwet wordt als volgt gewijzigd:

De Arbeidstijdenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Werktijdenregeling. doc.: pz_alle/regelingen/werktijdenregeling

Werktijdenregeling. doc.: pz_alle/regelingen/werktijdenregeling Werktijdenregeling Nummer: 09.0002279 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 9 december 2010 en 8 september 2011 (artikel 9 van deze regeling) Instemming COR d.d. 2 december 2010 en 14 juli 2011 (artikel

Nadere informatie

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!!

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Juni 2008 Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Er is een akkoord tot stand gekomen betreffende een nieuwe Horeca Cao en deze zal lopen van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010.

Nadere informatie

Werkgeverszaken Bijzondere diensten

Werkgeverszaken Bijzondere diensten Werkgeverszaken Bijzondere diensten Bijzondere diensten Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Bijzondere diensten 5 1.3 Arbeidstijden bij bijzondere diensten 5 2. Bereikbaarheidsdiensten 7 2.1

Nadere informatie

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2015, nr. 690296, tot wijziging van de Regeling werktijden en rechtspositie chauffeurs Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Marum. Nr. 60111 30 oktober 2014 REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS (versie juli 2015) De ondergetekenden: Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: (stand per 1 juli 2015)

Nadere informatie

Rij en Rusttijden Wet

Rij en Rusttijden Wet Rij en Rusttijden Wet Meer informatie over oplossingen vindt u op www.sensosoft.nl Pagina 1 Beste vervoerder, Inmiddels heeft de digitale tachograaf al weer enige tijd geleden zijn intrede gedaan, 3,5

Nadere informatie

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao)

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) 12 april 2017 1. De invoeringsdatum van de nieuwe set bijzondere beloningen is 1 januari 2018. 2. De salarissen en salarisschalen van de groepen

Nadere informatie

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 23928 30 april 2014 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen; gelet op hoofdstuk 3 en 4 CAR-UWO; gelet op het instemmende advies van de Ondernemingsraad

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbeids- en rusttijdenbeleid

Basisinspectiemodule Arbeids- en rusttijdenbeleid Basisinspectiemodule Arbeids- en rusttijdenbeleid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik door de InspectieSZW. Verder

Nadere informatie

Werken onder de 18 Wat zijn de regels? versie juni 2013

Werken onder de 18 Wat zijn de regels? versie juni 2013 Werken onder de 18 Wat zijn de regels? versie juni 2013 Ben je jonger dan 18 jaar en wil je gaan werken, dan krijg je met andere regels te maken dan volwassenen. Deze regels gaan over het soort werk dat

Nadere informatie

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon.

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon. Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 20 van de Bezoldigingsregeling gemeente Goeree-Overflakkee nadere regels gesteld zijn met betrekking tot consignatie;

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek (BW) Arbeidsvoorwaardenreglement

Burgerlijk Wetboek (BW) Arbeidsvoorwaardenreglement Bepaalde tijd contracten Burgerlijk Wetboek (BW) 3 contracten in 2 jaar 3 contracten in 2 jaar 3 contracten in 3 jaar Start nieuwe contractenreeks Uitzondering in cao mogelijk voorwaarden benoemde functies

Nadere informatie

Een grote minderheid (42%) van de zaterdag werkers vult in hiervoor geen toeslag te ontvangen.

Een grote minderheid (42%) van de zaterdag werkers vult in hiervoor geen toeslag te ontvangen. In de maand september heeft FNV Metaal onder leden en niet leden onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche. De vragenlijst richtte zich op diverse aspecten van werktijden;

Nadere informatie

Denk mee over flexibel roosteren

Denk mee over flexibel roosteren Denk mee over flexibel roosteren Op het programma De context van flexibel roosteren Rol OR rechten en mogelijkheden, moeilijke kwesties Stappen in de besluitvorming Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting In dit advies doet de Sociaal-Economische Raad voorstellen voor vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet (ATW). De kern van deze wet bestaat uit een stelsel van normen voor arbeids- en

Nadere informatie