VEELGESTELDE VRAGEN. De plaats in het bouwproces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEELGESTELDE VRAGEN. De plaats in het bouwproces"

Transcriptie

1 FAQ CONTACT VEELGESTELDE VRAGEN ONAFHANKELIJK DESKUNDIG RISICOGESTUURD CONTACT FAQ DOWNLOADS terug naar de homepage Algemeen 1. Wat is een TIS? 2. Wat is het doel van een TIS? 3. Hoe werkt een TIS? 4. Wie maakt gebruik van een TIS? 5. Toetst een TIS het ontwerp of de uitvoering? 6. Toetst een TIS alle aspecten van het Bouwbesluit? 7. Wie bepaalt wat en hoe de TIS precies toetst? 8. Is een TIS niet overbodig als er ook al toezicht is? 9. Hoe wordt de deskundigheid van de TIS gewaarborgd? 10. Hoe wordt de onafhankelijkheid van de TIS gewaarborgd? 11. Welke ervaring heeft men met TIS in het buitenland? 12. Hoe is de TIS in Nederland ontstaan? 13. Wat kost een TIS? 14. Hoe kan ik een TIS inhuren? 15. Waar kan ik terecht met klachten? De plaats in het bouwproces 1. Welke positie heeft de TIS in het bouwproces of project? 2. Wat is het verschil tussen een TIS en traditioneel toezicht? 3. Wat is het verschil tussen een TIS en een ingenieursbureau? 4. Is een TIS hetzelfde als een second opinion? 5. Is een TIS hetzelfde als collegiale toets? 6. Kan ik een TIS inschakelen als toezichthouder, opzichter of directie? 7. Kan ik een TIS inschakelen als ontwerper of constructeur? 8. Vervangt een TIS het werk van Bouw- en woningtoezicht? Voor- en nadelen 1. Verkleint een TIS aantoonbaar faalkosten? 2. Vergroot een TIS aantoonbaar de veiligheid? 3. Wat zijn de voordelen van een TIS voor de opdrachtgever? 4. Wat zijn de voordelen van een TIS voor de opdrachtnemer / aannemer? 5. Wat zijn de voordelen van een TIS voor de verzekeraar? 6. Wat zijn de voordelen van een TIS voor ingenieursbureaus? 7. Zitten er ook nadelen aan een TIS? Verborgen Gebreken Verzekering 1. Wat is een Verborgen Gebreken Verzekering (VGV)? 2. Wat is de relatie tussen een TIS en de VGV? 3. Hoort bij een VGV altijd een TIS? 4. Hoort bij een TIS altijd een VGV? 5. Dekt een VGV ook fouten in het ontwerp? 6. Welke referentieperiode houdt de TIS aan voor een VGV? 7. Wat zijn constructieve delen, niet constructieve delen en externe werken? 8. Wat kost een VGV? 9. Welke partijen bieden een VGV polis aan? De Erkenningsregeling TIS 1. Mag elk bedrijf zichzelf erkende TIS noemen? 2. Wat is de Erkenningsregeling TIS? 3. Waarom is er een Erkenningsregeling TIS? 4. Wat is het verschil tussen erkenning en voorlopige erkenning? 5. Kan elk bedrijf een TIS beginnen? 6. Welke erkende TISsen zijn er in Nederland? 7. Welke partijen ondersteunen de Erkenningsregeling TIS? 8. Hoe kan ik een erkende TIS worden 9. Wat kost het om TIS te worden? 10. Wat is de rol van CROW? 11. Wat is (de rol van) het College van Deskundigen TIS (CvD)? 12. Wat is (de rol van) de auditerende instelling (AI)? 13. Wat is (de rol van) het audit team kwaliteitstoets (ATK)? TIS in de praktijk 1. Kan een TIS uitsluitend het ontwerp controleren? 2. Kan een TIS uitsluitend de uitvoering inspecteren? 3. Is een TIS aansprakelijk als deze een fout over het hoofd ziet? 4. Waarvoor is een TIS aansprakelijk en is de TIS daarvoor verzekerd? 5. Aan wie rapporteert een TIS? 6. Kan een TIS een werk stilleggen? 7. Wat gebeurt er bij een meningsverschil tussen de TIS en een project partij?

2 8. Hoe past de TIS in de supervisieniveaus uit de Eurocode NEN EN 1990:2002? Algemeen 1. Wat is een TIS? Een Technische Inspectie Service is een onafhankelijk en deskundig bureau dat risicogestuurde inspecties uitvoert van zowel het ontwerp als de uitvoering. Een TIS inspecteert tenminste de constructieve veiligheid van een bouwwerk, eventueel aangevuld met andere aspecten uit het Bouwbesluit. 2. Wat is het doel van een TIS? Concreet geeft de TIS na uitvoering een eindverklaring op de kwaliteit en het gereduceerde technische risicoprofiel van het uitgevoerde werk. Achterliggende doelen zijn stimulering van de bouwkwaliteit, het normaliseren van technische risico s en (faal) kostenreductie. 3. Hoe werkt een TIS? Een TIS maakt een risicoanalyse, waaruit volgt welke inspecties de TIS uitvoert op het ontwerp en de uitvoering. Inspecties variëren van schaduwberekeningen tot controles op het werk. Een TIS rapporteert aan haar opdrachtgever, maar ook andere bouwpartners kunnen de bevindingen inzien. De bouwpartners zijn zelf verantwoordelijk voor maatregelen en/of verbetering. 4. Wie maakt gebruik van een TIS? Zowel opdrachtgevers als nemers die een onafhankelijke toets willen van de bouwkwaliteit en/of constructieve veiligheid van een bouwwerk. Huidige opdrachtgevers van TISsen zijn ProRail, Rijkswaterstaat en diverse aannemers, projectontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties. Partijen die het bouwwerk willen verzekeren tegen (verborgen) gebreken, moeten van verzekeraars verplicht een TIS inschakelen. 5. Toetst een TIS het ontwerp of de uitvoering? Beide: om onder de Erkenningsregeling te vallen dient de opdracht aan de TIS een integrale risicogestuurde toets op zowel het ontwerp als de uitvoering te omvatten. Een TIS kan/mag deelopdrachten aanvaarden, maar deze vallen dan niet onder de Erkenningsregeling. 6. Toetst een TIS alle aspecten van het Bouwbesluit? De scope van de TIS omvat tenminste de constructieve veiligheid, dit is verplicht en hiermee is veel ervaring bij elke Uitbreiding van de scope met andere aspecten (van het Bouwbesluit) is mogelijk, denk aan brandveiligheid en bouwfysica. De ervaring met die aspecten verschilt per 7. Wie bepaalt wat en hoe de TIS precies toetst? De scope wordt afgesproken tussen de TIS en haar opdrachtgever. De toetsstrategie wordt onafhankelijk vastgesteld door de TIS zelf. De TIS zorgt dat deze strategie voldoende is om gefundeerd te kunnen oordelen over de kwaliteit en het risicoprofiel van een bouwwerk. 8. Is een TIS niet overbodig als er ook al toezicht is? Nee, want een TIS heeft een andere rol en werkwijze. Een TIS heeft geen contractueel belang in het project en kan daardoor onafhankelijk oordelen over de kwaliteit. Daarnaast werkt de TIS zuiver risicogestuurd. Enkele opdrachtgevers neigen wel naar reductie van het traditionele technisch toezicht als er een TIS op het werk is of kiezen bewust voor een extra controle. 9. Hoe wordt de deskundigheid van de TIS gewaarborgd? Door de CROW Erkenningsregeling Deze stelt eenduidige eisen aan de deskundigheid van de TIS organisatie en haar medewerkers. Deze deskundigheid wordt periodiek beoordeeld door een auditerende instelling (AI) en een audit team kwaliteitstoets (ATK). 10. Hoe wordt de onafhankelijkheid van de TIS gewaarborgd? Door de CROW Erkenningsregeling Deze stelt eenduidige eisen aan de onafhankelijkheid van de TIS, die periodiek wordt beoordeeld door een auditerende instelling. Voorbeeld is dat een TIS geen bemoeienis mag hebben met het primaire bouwproces. Ander voorbeeld is dat een TIS geen afdeling kan zijn van een regulier (raadgevend) ingenieursbureau. 11. Welke ervaring heeft men met TIS in het buitenland? Er zijn ervaringen met de TIS in bijvoorbeeld België, Luxemburg en Frankrijk. In België bestaat het systeem op vrijwillige basis al sinds In Frankrijk zijn een TIS en de daaraan gekoppelde verzekering tegen verborgen gebreken wettelijk verplicht voor civiele werken. 12. Hoe is de TIS in Nederland ontstaan? Door een groeiende behoefte in Nederland aan onafhankelijke en externe kwaliteitsbeoordeling en risiconormalisatie. Lees meer over de ontwikkeling van de TIS in Nederland in het artikel op bladzijde 32 van deze editie van ons blad CROW etcetera: TIS vergroot constructieve veiligheid in de bouw 13. Wat kost een TIS? De kosten zijn projectspecifiek en afhankelijk van de uitvraag (met name de scope). Een grove indicatie is dat de kosten van een TIS, afhankelijk van het project en de uitvraag, variëren tussen de 0,2% en 1,5% van de totale bouwsom. 14. Hoe kan ik een TIS inhuren? Een TIS inhuren kan door rechtstreeks contact op te nemen met een Een lijst met door CROW (voorlopig) erkende TIS-bedrijven is in te zien via: Voorlopig Erkende TIS bedrijven - CROW 15. Waar kan ik terecht met klachten? Betrokken partijen kunnen klachten over onder de erkenning geleverde diensten adresseren aan de TIS zelf: deze is volgens de Erkenningsregeling verplicht klachten

3 adequaat te registreren en behandelen. Onopgeloste klachten over de (toepassing van de) Erkenningsregeling zullen worden onderzocht door CROW. Onopgeloste klachten over de TIS kunnen worden onderzocht door de branchevereniging De plaats in het bouwproces 1. Welke positie heeft de TIS in het bouwproces of project? De TIS wordt weliswaar betaald door een partij maar opereert onafhankelijk binnen het project. Naast de opdrachtgever van de TIS krijgen ook andere betrokken partijen inzicht in de rapportages van de De bevoegdheid van de TIS beperkt zich tot onderzoek, een TIS geeft geen advies en is geen verlengstuk van de directie. 2. Wat is het verschil tussen een TIS en traditioneel toezicht? De TIS is onafhankelijk, werkt risicogestuurd en kijkt sec naar de technische kwaliteit. Traditioneel toezicht vertegenwoordigt de directie, is vaak dagelijks betrokken en kijkt naast techniek bijvoorbeeld ook naar omgeving, organisatie en meer- en minderwerk. Een TIS heeft geen rol in de handhaving van het contract. 3. Wat is het verschil tussen een TIS en een ingenieursbureau? Een ingenieursbureau biedt diensten aan als ontwerpen, construeren, bestekken en ramingen, of treedt namens de opdrachtgever op als toezichthouder of directievoerder. Een TIS mag deze werkzaamheden vanwege haar onafhankelijkheid niet uitvoeren en beperkt zich tot het toetsen van de techniek en het risicoprofiel van een bouwwerk. 4. Is een TIS hetzelfde als een second opinion? Nee, een second opinion beperkt zich vaak tot verificatie van een onderdeel van een bouwwerk en een momentopname. De TIS richt zich altijd op het integrale bouwwerk (alle constructieve delen) en is gedurende langere tijd (ontwerp en uitvoering) betrokken. 5. Is een TIS hetzelfde als collegiale toets? Nee, een collegiale toets is een vorm van nakijken en beperkt zich vaak tot een momentopname. De TIS zal zelfstandige, onafhankelijke schaduwberekeningen maken en is gedurende langere tijd (ontwerp en uitvoering) betrokken. 6. Kan ik een TIS inschakelen als toezichthouder, opzichter of directie? Nee, een TIS is een onafhankelijke partij. Die onafhankelijkheid houdt ook in dat een TIS geen rol mag hebben bij de handhaving van een contract. Een erkende TIS mag de genoemde taken daarom niet uitvoeren. 7. Kan ik een TIS inschakelen als ontwerper of constructeur? Nee, een TIS controleert alleen ontwerpen en constructies als onderdeel van haar integrale toets. Een TIS mag deze werkzaamheden niet zelf uitvoeren. 8. Vervangt een TIS het werk van Bouw- en woningtoezicht? Nee, een TIS concentreert zich op technische kwaliteitsbewaking en dus op controle. Bouw- en woningtoezicht controleert ook, en kan zich daarbij mogelijk baseren op bevindingen van de TIS, maar heeft ook taken en bevoegdheden als handhaver: een TIS heeft dat niet. Voor- en nadelen 1. Verkleint een TIS aantoonbaar faalkosten? Ja. Hoewel er geen (uitgebreid) wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is, zeggen diverse opdrachtgevers zelf (bijvoorbeeld ProRail en Bouwinvest) dat een TIS (faal) kosten heeft bespaard, door de (vroegtijdige) ontdekking van fouten. 2. Vergroot een TIS aantoonbaar de veiligheid? Ja. Hoewel er geen (uitgebreid) wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is, zeggen diverse opdrachtgevers zelf dat een TIS de veiligheid (constructieve, brand- en tunnel-) heeft vergroot, door de (vroegtijdige) ontdekking van fouten. 3. Wat zijn de voordelen van een TIS voor de opdrachtgever? De inzet van een TIS garandeert een betere bouwkwaliteit en een genormaliseerd (dus beheersbaar) risico. Dit leidt tot lagere faalkosten vanwege minder fouten of het tijdig ontdekken hiervan. Ook de onpartijdigheid van de TIS is een voordeel, deze kan het bouwproces en de samenwerking verbeteren. Tot slot biedt een TIS het voordeel dat opdrachtgevers niet alle technische expertise zelf in huis hoeven hebben of houden. 4. Wat zijn de voordelen van een TIS voor de opdrachtnemer / aannemer? Door de inzet van een extra paar onafhankelijke, deskundige ogen kan de TIS het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer versterken en van een onpartijdige status voorzien. Dit draagt bij aan betere bouwkwaliteit, betere samenwerking en minder faalkosten. Het inschakelen van een TIS kan een aannemer ook een concurrentievoordeel opleveren als kwaliteitsborging een gunningscriterium is. 5. Wat zijn de voordelen van een TIS voor de verzekeraar? De verklaring van een erkende TIS geeft aan een verzekeraar van een VGV polis de zekerheid, dat op deskundige en onafhankelijke wijze de constructieve delen zijn getoetst en de restrisico s in het bouwwerk aanvaardbaar klein zijn. Partijen die een bouwwerk willen verzekeren tegen (verborgen) gebreken, moeten van verzekeraars verplicht een TIS inschakelen. 6. Wat zijn de voordelen van een TIS voor ingenieursbureaus? Door de inzet van een extra paar onafhankelijke, deskundige ogen kan de TIS de geleverde kwaliteit van een ingenieursbureau verbeteren en van een onpartijdige status voorzien. Dit draagt bij aan minder tunnelvisie, betere bouwkwaliteit, en minder faalkosten. 7. Zitten er ook nadelen aan een TIS? Er is een extra partij betrokken bij het project waar tijd en kosten mee gemoeid zijn. Deze kosten moeten worden afgezet tegen de verwachte voordelen, onder meer in

4 termen van gereduceerde faalkosten, verhoogde veiligheid en betere samenwerking. Verborgen Gebreken Verzekering 1. Wat is een Verborgen Gebreken Verzekering (VGV)? Een VGV is een lange termijn verzekering die afgesloten wordt op een bouwwerk. De VGV dekt doorgaans alle bij de oprichting van het bouwwerk betrokken partijen voor minimaal de constructieve gebreken, die bij oplevering van het bouwwerk nog niet bekend waren en die zich binnen 10 jaar na oplevering van het bouwwerk manifesteren. 2. Wat is de relatie tussen een TIS en de VGV? Verzekeraars die een VGV aanbieden eisen een eindverklaring van een TIS waaruit blijkt dat de constructieve delen van het te verzekeren bouwwerk zijn getoetst en de restrisico s in het bouwwerk aanvaardbaar klein zijn. De TIS onderbouwt dit in een rapport, gebaseerd op onafhankelijk onderzoek. 3. Hoort bij een VGV altijd een TIS? Ja, verzekeraars stellen zich op het standpunt dat zonder een eindverklaring van een erkende TIS geen VGV kan worden afgesloten. 4. Hoort bij een TIS altijd een VGV? Nee, het inschakelen van een TIS verplicht niet tot het afsluiten van een VGV en conform de Erkenningsregeling is een TIS onafhankelijk van verzekeraars. Een TIS kan ook zonder de koppeling met een VGV zorgen voor betere bouwkwaliteit en minder faalkosten. Een positieve eindverklaring van een TIS biedt dan extra zekerheid, maar geen garantie zoals bij de VGV. 5. Dekt een VGV ook fouten in het ontwerp? Ja, de VGV dekt alle fouten en gebreken (ontwerpfouten, uitvoeringsfouten, materiaalfouten) die zich in een periode van 10 jaar na oplevering manifesteren, voor zover deze bij oplevering nog niet bekend zijn. 6. Welke referentieperiode houdt de TIS aan voor een VGV? Gebruikelijk is 10 jaar na oplevering. 7. Wat zijn constructieve delen, niet constructieve delen en externe werken? Constructieve delen zijn onderdelen van een bouwwerk die het bouwwerk (helpen) dragen. Niet constructieve delen zijn overige onderdelen, die niet constructief van aard zijn, zoals de overige invulling, afwerking en ramen en deuren e.d. Externe werken zijn de werken buiten het gebouw zelf, zoals de binnen het contract aangelegde toegangswegen. 8. Wat kost een VGV? Dat hangt af van veel factoren, zoals de omvang en aard van het werk. Als grove richtlijn kan worden aangegeven 0,5% tot 1,5% van de bouwsom. Voor een specifieke inschatting moet contact worden opgenomen met een verzekeraar of makelaar in assurantiën. 9. Welke partijen bieden een VGV polis aan? Diverse grote verzekeraars bieden in Nederland een VGV polis aan. Meer informatie is te vinden via internet, een makelaar in assurantiën of andere tussenpersonen. De Erkenningsregeling TIS 1. Mag elk bedrijf zichzelf erkende TIS noemen? Nee, om zich (voorlopig) erkende TIS te mogen noemen moet een bedrijf voldoen aan de voorwaarden van de Erkenningsregeling TIS en met positief resultaat getoetst zijn door CROW. De (voorlopig) erkende bedrijven vind je hier: Voorlopig Erkende TIS bedrijven - CROW 2. Wat is de Erkenningsregeling TIS? In de Erkenningsregeling TIS is geregeld hoe bedrijven een erkende TIS kunnen worden en blijven. De daarin opgenomen eisen worden gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag en bij de controle op de instandhouding van de erkenning Erkende TIS. 3. Waarom is er een Erkenningsregeling TIS? Om voor opdrachtgevers van een TIS en andere belanghebbenden eenduidig en transparant te borgen welke diensten en kwaliteit van een erkende TIS mogen worden verwacht. De Erkenningsregeling stelt daarom eisen aan de onafhankelijkheid, deskundigheid, organisatie en werkwijze van een 4. Wat is het verschil tussen erkenning en voorlopige erkenning? Een TIS die de documentatie- en implementatiebeoordeling (een bedrijfsaudit) van CROW doorstaat, verkrijgt de status van Voorlopig erkende TIS. Pas na het doorstaan van de kwaliteitstoets (een technisch inhoudelijke audit), 1 jaar na de voorlopige erkenning, krijgt een TIS de status van Erkende TIS. 5. Kan elk bedrijf een TIS beginnen? Nee, voor erkenning moet je aan diverse eisen voldoen en door CROW toegelaten worden. De eisen staan in de Erkenningsregeling Naast eisen aan de deskundigheid is o.a. belangrijk dat het bedrijf onafhankelijk is van partijen die een rol hebben in het primaire bouwproces. 6. Welke erkende TISsen zijn er in Nederland? De (voorlopig) erkende bedrijven vind je hier: Voorlopig Erkende TIS bedrijven - CROW 7. Welke partijen ondersteunen de Erkenningsregeling TIS? De Erkenningsregeling is opgesteld met steun van ProRail, Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, Neprom, Provincies, het Verbond van Verzekeraars, de TIS branchevereniging en CROW.

5 8. Hoe kan ik een erkende TIS worden? U kunt bij CROW een aanvraag indienen, daarna start het toelatingsonderzoek. Als blijkt dat u voldoet aan alle eisen, verkrijgt u voor 1 jaar de status van Voorlopig erkende Slaagt u daarna ook voor de technisch inhoudelijke audit, dan krijgt u de status van Erkende 9. Wat kost het om TIS te worden? Het toelatingsonderzoek kost 2.500,00. In geval van een positief resultaat betaalt de TIS met ingang van de voorlopige erkenning een jaarlijkse afdracht van 5.000,00 aan CROW. Genoemde prijzen zijn uit 2011 en excl. BTW. De hoogte en berekening van de afdracht kunnen wijzigen. 10. Wat is de rol van CROW? CROW is eigenaar en beheerder van de Erkenningsregeling CROW benoemt het College van Deskundigen TIS (CvD) en coördineert de audits van TIS bedrijven. De feitelijke audits worden uitgevoerd door een Auditerende Instelling (AI) en een Audit Team Kwaliteitstoets (ATK), die respectievelijk worden aangewezen en benoemd door CROW. 11. Wat is (de rol van) het College van Deskundigen TIS (CvD)? Het CvD bestaat uit belanghebbenden van de Erkenningsregeling Het CvD is verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van de Erkenningsregeling. 12. Wat is (de rol van) de auditerende instelling (AI)? De AI is een door CROW aangewezen instantie met rechtspersoonlijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die in opdacht van CROW audits uitvoert bij (aspirant) TIS bedrijven. Op basis daarvan rapporteert en adviseert de AI aan CROW omtrent de verlening of verlenging van (voorlopige) erkenningen. 13. Wat is (de rol van) het audit team kwaliteitstoets (ATK)? Het ATK is een door CROW benoemd team van onafhankelijke, deskundige personen die periodiek de werkzaamheden van een TIS inhoudelijk toetsen. Het ATK bestaat uit (zeer) ervaren specialisten die de AI ondersteunen inzake hun advies over het verlenen of verlengen van een erkenning. TIS in de praktijk 1. Kan een TIS uitsluitend het ontwerp controleren? Ja, mits de opdrachtgever hier bewust voor kiest. Een dergelijke opdracht valt namelijk niet onder de Erkenningsregeling Deze is alleen van toepassing op integrale opdrachten waarbij zowel het ontwerp als de uitvoering worden gecontroleerd door de 2. Kan een TIS uitsluitend de uitvoering inspecteren? Ja, mits de opdrachtgever hier bewust voor kiest. Een dergelijke opdracht valt namelijk niet onder de Erkenningsregeling Deze is alleen van toepassing op integrale opdrachten waarbij zowel het ontwerp als de uitvoering worden gecontroleerd door de 3. Is een TIS aansprakelijk als deze een fout over het hoofd ziet? De TIS neemt nooit de aansprakelijkheid over voor de fouten die anderen in het ontwerp of de uitvoering hebben gemaakt. Ieder blijft zijn eigen verantwoordelijkheid binnen het bouwproces behouden. Een TIS kan wel aansprakelijk gesteld worden voor fouten die door de TIS zelf worden gemaakt in de uitvoering van de opdracht, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. 4. Waarvoor is een TIS aansprakelijk en is de TIS daarvoor verzekerd? Met betrekking tot eigen fouten beschikt een TIS volgens de Erkenningsregeling verplicht over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor schade aan derden en (eigen) medewerkers. Deze aansprakelijkheid is echter beperkt en verschilt per Bouwschades door fouten van anderen kunnen echter nooit verhaald worden op een 5. Aan wie rapporteert een TIS? Een TIS rapporteert niet alleen aan haar eigen opdrachtgever. In het kader van transparantie krijgen andere betrokken partijen desgevraagd ook inzicht in rapportages. In de praktijk rapporteert een erkende TIS vaak gelijktijdig aan opdrachtgever en opdrachtnemer van het werk en (indien van toepassing) ontvangt de betrokken VGV verzekeraar samenvattingen. 6. Kan een TIS een werk stilleggen? Nee, een TIS heeft geen rol in de handhaving van het contract en dus geen bevoegdheid om een werk stil te leggen. De opdrachtgever wel, vandaar het belang van goede en snelle communicatie bij een door de TIS geconstateerd risico. 7. Wat gebeurt er bij een meningsverschil tussen de TIS en een project partij? Een TIS houdt mogelijk rekening met het inzicht van betrokken partijen, maar komt zelfstandig en onafhankelijk tot een oordeel. Betrokken partijen kunnen klachten over onder de erkenning geleverde diensten adresseren aan de TIS zelf. Onopgeloste klachten over de (toepassing van de) Erkenningsregeling zullen worden onderzocht door CROW. Onopgeloste klachten over de TIS kunnen worden onderzocht door de branchevereniging 8. Hoe past de TIS in de supervisieniveaus uit de Eurocode NEN EN 1990:2002? Bijlage B van de NEN-EN 1990:2002 stelt eisen aan het supervisieniveau van ontwerp en berekeningen en aan het inspectieniveau bij de uitvoering, gerelateerd aan de betrouwbaarheidsklasse waaraan het bouwwerk moet voldoen. Voor de hogere supervisie- en inspectieniveaus wordt een controle of inspectie door een derde partij gevraagd (een partij die onafhankelijk is van de ontwerpende en uitvoerende partijen). Vanwege de aangetoonde deskundigheid en onafhankelijkheid kan een erkende TIS deze rol adequaat invullen.

Workshop: Kwaliteit voor kleine en grote bouwwerken

Workshop: Kwaliteit voor kleine en grote bouwwerken Workshop: Kwaliteit voor kleine en grote bouwwerken Wat is BouwGarant Algemeen: Met ruim 1500 aangesloten bouwbedrijven het grootste keurmerk van de bouw in Nederland. Alle deelnemers worden periodiek

Nadere informatie

Van: Robbert-Jan Janssen

Van: Robbert-Jan Janssen MEMO Onderwerp: Eenduidig uitvragen Technical Inspection Service Van: Robbert-Jan Janssen Jos Rooijakkers Datum: 17-3-2015 Kenmerk: Memo - Eenduidig Uitvragen Technical Inspection Service 1 AANLEIDING

Nadere informatie

Platform Stelselherziening

Platform Stelselherziening Allianz Global Corporate & Specialty Allianz Nederland Corporate Platform Stelselherziening De verzekeringsoplossing Gouda, 4 februari 2015 Niek Vonk en Freek Schipper Inhoud Welke verzekeringen zijn er

Nadere informatie

Waar moeten instrumenten voor kwaliteitsborging aan voldoen? Hajé van Egmond

Waar moeten instrumenten voor kwaliteitsborging aan voldoen? Hajé van Egmond Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen Waar moeten instrumenten voor kwaliteitsborging aan voldoen? Hajé van Egmond Wat gaan we bespreken? Hoe zit de wetgeving straks in elkaar? Welke eisen worden er bij

Nadere informatie

Voorziene stelselwijziging in de bouw. en verzekerde kwaliteit voor bronbemaling?? Platform Bronbemalen BOUWTOETS BOUWTOETS

Voorziene stelselwijziging in de bouw. en verzekerde kwaliteit voor bronbemaling?? Platform Bronbemalen BOUWTOETS BOUWTOETS Voorziene stelselwijziging in de bouw en verzekerde kwaliteit voor bronbemaling?? Fred Veldhuizen 2 juni 2015 Programma Private kwaliteitsborging (PKB) Categorieën Instrumenten Risicogericht en -beheersing

Nadere informatie

REGLEMENT ERKENNING TECHNICAL INSPECTION SERVICES

REGLEMENT ERKENNING TECHNICAL INSPECTION SERVICES REGLEMENT ERKENNING TECHNICAL INSPECTION SERVICES RGL TIS 01 versie 1.1 vastgesteld d.d. 12 oktober 2009 CROW Erkenningsregeling TIS Erkende toets op bouwkwaliteit Uitgever: CROW Algemene informatie bij

Nadere informatie

Nota van toelichting 3 Erkenningsregeling TIS

Nota van toelichting 3 Erkenningsregeling TIS Nota van toelichting 3 Erkenningsregeling TIS van: ir. Niels van Ommen datum: 13 oktober 2011 onderwerp: Nota van toelichting 3 op het Reglement Erkenning Technical Inspection Services versie 1.1. vastgesteld:

Nadere informatie

Technical Inspection Service (T.I.S.) in een notendop

Technical Inspection Service (T.I.S.) in een notendop Technical Inspection Service (T.I.S.) in een notendop Wat is TIS? Seconed voert als Technical inspection Service (T.I.S.) onafhankelijke beoordelingen uit betreffende de technische bouwkwaliteit van bouwwerken,

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

De kansen en bedreigingen van kwaliteitsborging

De kansen en bedreigingen van kwaliteitsborging De kansen en bedreigingen van kwaliteitsborging Bijeenkomst Private Kwaliteitsborging Gemeente Roosendaal 2 maart 2017 Hajé van Egmond Waar gaan we het vandaag over hebben? De wet kwaliteitsborging in

Nadere informatie

De klok tikt! U heeft nog een jaar voor Kwaliteitsborging

De klok tikt! U heeft nog een jaar voor Kwaliteitsborging De klok tikt! U heeft nog een jaar voor Kwaliteitsborging Inleiding Kansen? Inleiding Een zegen of last? Inleiding Kwaliteit Een moetje? Inleiding 1. Kader 2. Wat is het doel van de wet 3. Hoe werkt het

Nadere informatie

Kwaliteitsborging voor het bouwen

Kwaliteitsborging voor het bouwen Kwaliteitsborging voor het bouwen Schakeldag RWS 26 juni 2014 Jos Verlinden Ministerie van BZK Hajé van Egmond Instituut voor Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging voor het bouwen Verbetering van de kwaliteitsborging

Nadere informatie

De Wet Kwaliteitsborging en de gevolgen voor de bouwsector. Bob Gieskens, Douglas Consultancy

De Wet Kwaliteitsborging en de gevolgen voor de bouwsector. Bob Gieskens, Douglas Consultancy De Wet Kwaliteitsborging en de gevolgen voor de bouwsector Bob Gieskens, Douglas Consultancy 1 AGENDA 1) Inleiding 2) Hoofdlijnen van de wet 3) Wat zijn de gevolgen voor bouwbedrijven? 4) Planning wetgevingstraject

Nadere informatie

Werkwijze binnen de pilot nieuwbouwregeling

Werkwijze binnen de pilot nieuwbouwregeling Werkwijze binnen de pilot nieuwbouwregeling Datum: 01-05-2015 De pilot nieuwbouwregeling (de Regeling ) is bedoeld voor de nieuwbouwprojecten waar aantoonbaar maatregelen voor aardbevingsbestendiger bouwen

Nadere informatie

Integriteit en kwaliteit

Integriteit en kwaliteit Integriteit en kwaliteit mr. Marijn Nuijens en mr. Peter Bluemink PlasBossinade Legal Updates 2016 6 oktober 2016 Integriteit Wat is dat? Integriteit is het verstrekken van inzicht in zaken die voor betrokkenen

Nadere informatie

Verbetering kwaliteitsborging

Verbetering kwaliteitsborging Verbetering kwaliteitsborging in de bouw Hajé van Egmond Kwartiermaker private kwaliteitsborging Van Bouwen! naar normconformiteit? Een kantoorgebouw uit 1906 1 Van Bouwen! naar normconformiteit? Een kantoorgebouw

Nadere informatie

Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Waakzaam op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu! Certafix

Nadere informatie

INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN

INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN Wat is de GeoRisicoScan (GRS) 2.0? De GRS 2.0 is een instrument om de kwaliteit van de toepassing van GeoRM in een project te toetsen. Wat is het doel

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12016220

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12016220 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT juli 2013 Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

De kansen en bedreigingen van kwaliteitsborging

De kansen en bedreigingen van kwaliteitsborging De kansen en bedreigingen van kwaliteitsborging Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Kennisdag Brandpreventie Academy 16 november 2016 Hajé van Egmond 1 Waar gaan we het vandaag over hebben? De wet kwaliteitsborging

Nadere informatie

De Wet Kwaliteitsborging en de gevolgen voor de bouwsector

De Wet Kwaliteitsborging en de gevolgen voor de bouwsector De Wet Kwaliteitsborging en de gevolgen voor de bouwsector Regiobijeenkomst Zuid, Tilburg 26 januari 2017 Bob Gieskens, Douglas Consultancy 1 AGENDA 1) Inleiding 2) Hoofdlijnen van de wet 3) Wat zijn de

Nadere informatie

Technical Inspection Service

Technical Inspection Service Technical Inspection Service Bijlage VIII bij de Vraagspecificatie Werkzaamheden TIS Versie 2.0 13-04-2012 Van Auteur TIS Branchevereniging R.G.D. Kenmerk Versie 2.0 Datum 13/04/2012 Bestand Bijlage VIII

Nadere informatie

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting Regeling Brandmeldinstallaties 2002 Samenvatting Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1 Page 1 Page 2 Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Wat betekent dit voor u als inhuurder van interim-professionals? En hoe kunt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 26 augustus 2016 Beantwoording kamervragen 2016Z15324

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 26 augustus 2016 Beantwoording kamervragen 2016Z15324 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk 2016Z15324 Datum Betreft Beantwoording

Nadere informatie

MODEL VOOR RISICOANALYSE

MODEL VOOR RISICOANALYSE LIGTHARTadvies / Niemöller Branche Support 1 MODEL VOOR RISICOANALYSE 4 februari 2015 LIGTHARTadvies / Niemöller Branche Support 2 Doelstellingen Passend bij overheidsbeleid Breed toepasbaar Project-specifieke

Nadere informatie

Geo-Impuls. Rijkswaterstaat

Geo-Impuls. Rijkswaterstaat Geo-Impuls Impact op projecten van Rijkswaterstaat Marès van den Hark Rijkswaterstaat GPO directeur Techniek en Technisch Management voorzitter Stuurgroep Aanleiding Faalkosten bouw ca. 10 30 % van totale

Nadere informatie

Privaat wat moet, publiek wat onvermijdelijk is Vereniging BWT Nederland

Privaat wat moet, publiek wat onvermijdelijk is Vereniging BWT Nederland Privaat wat moet, publiek wat onvermijdelijk is Handhaversdag 9 oktober 2014 Wico Ankersmit directeur VBWTN 1 De positie van toezicht en handhaving Commissie fundamentele verkenning Bouw (commissie. Dekker)

Nadere informatie

B&S Civiel. www.bakkerspees.nl

B&S Civiel. www.bakkerspees.nl B&S Civiel www.bakkerspees.nl Geïntegreerd pakket Voor het gehele proces - van het maken van het bestek tot aan de nacalculatie - biedt Bakker & Spees software die voortdurend aan de praktijk wordt getoetst.

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Verbeterde Kwaliteitsborging

Verbeterde Kwaliteitsborging Verbeterde Kwaliteitsborging Gevolgen voor producten, personen en processen-een een overzicht Presentatie SKOOB Drs. ing. Harry Nieman, kwartiermaker, Instituut voor Bouwkwaliteit 1 Inhoud presentatie

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2015, nr. , tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) Handelend

Nadere informatie

B&S Civiel. www.bakkerspees.nl

B&S Civiel. www.bakkerspees.nl B&S Civiel Voor het gehele proces - van het maken van het bestek tot aan de nacalculatie - biedt Bakker & Spees software die voortdurend aan de praktijk wordt getoetst. Met B&S Civiel kunt u calculeren,

Nadere informatie

Algemene gegevens Private kwaliteitsborging conform de TIS systematiek,

Algemene gegevens Private kwaliteitsborging conform de TIS systematiek, Pilotproject Kwaliteitsborging in de bouw (toetsing & toezicht): CC, PlanGarant, BouwGarant, en Gemeente Utrecht Algemene gegevens Naam van het project: Type bouwwerk: Kwaliteitsborging: Private kwaliteitsborging

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering VO 18-05 Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan. De

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

MODEL. veiligheid door samenwerking

MODEL. veiligheid door samenwerking MODEL Integrale Brandveiligheid Bouwwerken veiligheid door samenwerking Brandveiligheid Rookmelders, sprinklersystemen en brandtrappen; brandveiligheidsmaatregelen vullen elkaar aan en zijn vaak onlosmakelijk

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Archiefexamp»aar Provincie Zeeland BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Datum: Bijlagen: Onderwerp: Total Raffinaderij Nederland N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM Nieuwdorp

Nadere informatie

Het constructeursregister

Het constructeursregister Het constructeursregister Rob Lutke Schipholt Het constructeursregister Een initiatief van: Doelstellingen van het register 1. Constructieve veiligheid 2. Kwalificeren van de individuele constructeur 3.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Keuringinstituut Voor Veilige Magazijnen

Keuringinstituut Voor Veilige Magazijnen Keuringinstituut Voor Veilige Magazijnen NEN-EN-ISO-EIC 17020;2004 type A inspecterende instelling. Algemeen KVVM is als type A inspectie-instelling geaccrediteerd ( reg.nr. I195) door de Raad voor Accreditatie

Nadere informatie

REGLEMENT ERKENNING Technical Inspection Service (TIS)

REGLEMENT ERKENNING Technical Inspection Service (TIS) REGLEMENT ERKENNING Technical Inspection Service (TIS) Definitief v 3.1 9-12-2015 In dit Reglement is vastgelegd hoe bedrijven een Erkende TIS kunnen worden en blijven. De in dit Reglement opgenomen eisen

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 juli 2015, nr. 0000373449, tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) De Minister voor

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Toezicht en kwaliteitscontrole bij innovatieve contracten

Toezicht en kwaliteitscontrole bij innovatieve contracten Toezicht en kwaliteitscontrole bij innovatieve contracten Ing. J. Stigter Grontmij B.G. Meen Grontmij Samenvatting Diverse opdrachtgevers worstelen met de vraag of en zo ja op welke wijze ze het toezicht

Nadere informatie

Vraag 1 Herinnert u zich uw antwoorden op de eerdere vragen over de veiligheid van de A4-tunnel Midden-Delfland? 1

Vraag 1 Herinnert u zich uw antwoorden op de eerdere vragen over de veiligheid van de A4-tunnel Midden-Delfland? 1 Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Herstelkostenregeling output verzekeraars

Herstelkostenregeling output verzekeraars Herstelkostenregeling output verzekeraars STANDAARDPROCEDURE Overwegende dat: De Minister van Financiën aan het Verbond van Verzekeraars heeft gevraagd een standaardprocedure te introduceren waarmee de

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Kwaliteitsborging bij verbouw

Kwaliteitsborging bij verbouw Kwaliteitsborging bij verbouw NRP-debat 15 oktober 2014 Programma Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in het kort Consultatieronde / reacties uit het veld Het vervolg AMvB Kwaliteitsborging Gevolgklassen

Nadere informatie

L I G T H A R T A D V I E S 1

L I G T H A R T A D V I E S 1 L I G T H A R T A D V I E S 1 INHOUD Inleiding Korte historie Wetsvoorstel kwaliteitsborging Reactie AFNL/OnderhoudNL Instrumenten Kleine bouwwerken en verbouw Stand van zaken en planning Vragen L I G

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

van RA tot PV Een hulpmiddel voor het uitvoeren van externe kwaliteitsborging

van RA tot PV Een hulpmiddel voor het uitvoeren van externe kwaliteitsborging van RA tot PV Een hulpmiddel voor het uitvoeren van externe kwaliteitsborging Ing. N. Assegaff MSc Met dank aan Yvo Provoost 1 Beleid Bedrijf b.v. In alle contracten wordt op risicoanalyse gebaseerde kwaliteitsborging

Nadere informatie

Werkwijze binnen de pilot Nieuwbouwregeling

Werkwijze binnen de pilot Nieuwbouwregeling Werkwijze binnen de pilot Nieuwbouwregeling Datum : 09-02-2016 De pilot Nieuwbouwregeling (de regeling ) is bedoeld voor de nieuwbouwprojecten waar aantoonbaar maatregelen voor aardbevingsbestendiger bouwen

Nadere informatie

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BRL 9500 Deel 00 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Inspectierapport Een Nieuw Begin (GOB) Van Benthuysenlaan DX VOORBURG Registratienummer

Inspectierapport Een Nieuw Begin (GOB) Van Benthuysenlaan DX VOORBURG Registratienummer Inspectierapport Een Nieuw Begin (GOB) Van Benthuysenlaan 35 2273DX VOORBURG Registratienummer 386145313 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Leidschendam-Voorburg Datum inspectie:

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Dienstenwijzer Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Let wel: deze nota betreft alleen de toetsing en het toezicht aan het Bouwbesluit.

Let wel: deze nota betreft alleen de toetsing en het toezicht aan het Bouwbesluit. BenW-nota dienst Directie RO en afdelingen (k000) afdeling Bouw- en woningtoezicht (k200) telefoon 0182-588280 collegenummer 751515 gouda 17 juni 2012 steller Netten, M. (bwt961) onderwerp Toets- en Toezichtsniveau

Nadere informatie

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 20 mei 2015 1 FedEC CKB (Certificaat Kwaliteits Borging) EPA-U voor adviseurs, 20 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 FedEC-Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U...

Nadere informatie

Toelichting Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

Toelichting Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Toelichting Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Deze toelichting maakt onderdeel uit van uw polis. Bewaar deze toelichting dan ook bij uw verzekeringspapieren. De Algemene

Nadere informatie

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Par NTA 8058 Eis NTA 8058 Aard van de zelfverklaring Aard van onderliggende bewijsmateriaal 7.2 De certificerende instelling mag geen commercieel,

Nadere informatie

Inspecties van brandveiligheid

Inspecties van brandveiligheid Voeg een foto in met formaat ca24 x 21; werkwijze: - zet in een map een foto of revit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picturemanager door afbeelding bewerken

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON.

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON. Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Verzekeringen, PENSIOENEN, hypotheken met het accent op Ù Meeùs is onderdeel van AEGON. Meeùs Bouw & Infra:

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies voor relaties van Postma Financieel Advies Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van schadeverzekeringen,

Nadere informatie

Systems Engineering in de gww-sector

Systems Engineering in de gww-sector Systems Engineering in de gww-sector Ron Beem Rijkswaterstaat NEVI-PIANOo Juni 2013 Bouwen aan één taal Resultaat voorop (RWS) 16 projecten spoedaanpak uniformer naar de markt door kwaliteitsborging aanbestedingsdossiers

Nadere informatie

INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT

INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT ADVIES 2014-06 Datum 12 januari 2015 Betreft Advies inzake de positie van de Raad voor Accreditatie in het nieuwe stelsel De positie van de Raad voor Accreditatie in het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

Kwaliteitsborging voor het bouwen

Kwaliteitsborging voor het bouwen Kwaliteitsborging voor het bouwen Aan de slag! Gert-Jan van Leeuwen Kwartiermaker Jeroen Bunschoten Assistent kwartiermaker JAARCONGRES VBWTN 27-10-2016 ERMELO Programma De Wet kwaliteitsborging voor het

Nadere informatie

Wet Kwaliteitsborging in de bouw

Wet Kwaliteitsborging in de bouw Wet Kwaliteitsborging in de bouw Studiedag Cobc 2014 Hajé van Egmond Programma Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in het kort Consultatieronde / reacties uit het veld Het vervolg AMvB Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire Plaats : Kralendijk, Bonaire Datum onderzoek : 11 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Inspectierapport Smartkids Groningen (GOB) Bartholomeus van der Helststraat 115 9601CC HOOGEZAND

Inspectierapport Smartkids Groningen (GOB) Bartholomeus van der Helststraat 115 9601CC HOOGEZAND Inspectierapport Smartkids Groningen (GOB) Bartholomeus van der Helststraat 115 9601CC HOOGEZAND Toezichthouder: GGD Groningen Datum inspectiebezoek: 08-05-2013 In opdracht van gemeente: HOOGEZAND-SAPPEMEER

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht.

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht. ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past Verzekerd van alle aandacht. Inhoudsopgave IDit kunt u verwachten 3 Met wie kunt u te maken krijgen? 8 Als u twijfelt of het ergens niet mee

Nadere informatie

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Rollen en taken van het bevoegd gezag

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Rollen en taken van het bevoegd gezag Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Rollen en taken van het bevoegd gezag Hajé van Egmond voorjaar 2017 Stand van zaken wetsvoorstel Gewijzigd voorstel van wet: wat heeft de Tweede Kamer aangenomen?

Nadere informatie

STABU & Aon. Agenda. Aon. Aon in Nederland. Aon

STABU & Aon. Agenda. Aon. Aon in Nederland. Aon STABU & Aon Agenda Aon Besteksparagraaf & brochure Samenhang verzekering en contract Verschillen Type verzekeringen Hoe (niet) te handelen Vragen Bouw 7 juni 2011 Caroline Vial Sr. Broker Ruben de Bruin

Nadere informatie

Leeswijzer Aedes Neprom Model Basisopdracht Adviseurs

Leeswijzer Aedes Neprom Model Basisopdracht Adviseurs 1.1 Aedes en Neprom hebben in samenwerking met bedrijfsjuristen binnen de Neprom, de Werkgroep Bedrijfsjuristen van Aedes en VBTM Advocaten een Aedes Neprom model basisopdracht met bijbehorende voorwaarden

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Delft (GOB) Kluizenaarsbocht GT Delft Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Delft (GOB) Kluizenaarsbocht GT Delft Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Delft (GOB) Kluizenaarsbocht 6 2614GT Delft Registratienummer 121964334 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Delft Datum inspectie: 10-08-2016

Nadere informatie

Uitgangspunt 1: technische toets bevoegd gezag na bouw en voor ingebruikname. Omgevingsvergunning vooraf zonder technische toets

Uitgangspunt 1: technische toets bevoegd gezag na bouw en voor ingebruikname. Omgevingsvergunning vooraf zonder technische toets Deelnemers platform Commissie Dekker Minister Blok Wonen en Rijksdienst? Hier staan we nu Uitgangspunt 1: technische toets bevoegd gezag na bouw en voor ingebruikname Omgevingsvergunning vooraf zonder

Nadere informatie

C. Er kunnen toeslagen in rekening worden gebracht, indien deze van toepassing zijn:

C. Er kunnen toeslagen in rekening worden gebracht, indien deze van toepassing zijn: A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Oprichting stichting 475 BTW 21% 99,75 Tota a l 574,75 B. Gebruikelijke werkzaamheden voor gemeld tarief 1. aanmaken dossier; 2. een en ander op basis van

Nadere informatie

INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT EIT. Het nieuwe stelsel in een notendop. Harry Nieman Hajé van Egmond

INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT EIT. Het nieuwe stelsel in een notendop. Harry Nieman Hajé van Egmond 1 : Verbetering kwaliteitsborging in de bouw Kenmerk Het nieuwe stelsel in een notendop AAN: Datum Maart 2014 Onderwerp Beschrijving stelsel private kwaliteitsborging Harry Nieman Hajé van gmond Inleiding

Nadere informatie

Inspectierapport Fleur Innovatieve Opvang Gastouderbureau (GOB) De Wrongel NZ Hoogeveen Registratienummer

Inspectierapport Fleur Innovatieve Opvang Gastouderbureau (GOB) De Wrongel NZ Hoogeveen Registratienummer Inspectierapport Fleur Innovatieve Opvang Gastouderbureau (GOB) De Wrongel 29 7908NZ Hoogeveen Registratienummer 765803240 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Hoogeveen Datum inspectie:

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering MT 17-05 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan.

Nadere informatie

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw 2011 Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw Veelzijdigbouw Walnootstraat 26 2461 DV Ter Aar Telefoon 06-43822608 Fax 0847-593939 info@veelzijdigbouw.nl www.veelzijdigbouw.nl Het bouwproces volgens

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie