Jaarrekening. Stichting Naar School in Haiti

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening. Stichting Naar School in Haiti"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2008

2 Inhoudsopgave 1. Balans 2. Verlies- en winstrekening 3. Toelichting balans 4. Toelichting verlies- en winstrekening 5. Resultaatbestemming 6. Afschrijvingen 7. Recapitulatie omzetbelasting Bijlage 1: Activa Bijlage 2: Open posten te betalen Bijlage 3: Open posten te ontvangen

3 1. Balans Activa 31 december december 2007 Materiële vaste activa Grond 8.607, ,00 Ka-Blain Lagere school ,04 0,00 Ka-Blain Kleuterschool , ,24 Verbouwing Ka-Blain Kleuterschool 8.559, ,36 Auto('s) 5.736, , , ,64 Vlottende activa Voorraden 250,00 250,00 250,00 250,00 Liquide middelen , ,08 Totaal activa , ,72 =========== ===========

4 Passiva 31 december december 2007 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal , , , ,37 Kortlopende schulden Schulden korte termijn 500,21 203,76 Privé 7.923, ,04 Kruisposten 0,00 277, , , , ,72 =========== ===========

5 2. Verlies- en winstrekening Bruto-omzet , ,63 Inkoopwaarde omzet -787, ,33 Netto omzet , ,30 Bedrijfskosten Lonen , ,35 Personeelskosten ,67-338,90 Afschrijvingskosten , ,55 Verkoopkosten -898, ,60 Autokosten , ,47 Huisvestingskosten , ,45 Overige kosten , , , ,70 Bedrijfsresultaat , ,60 Financieringskosten 14, ,77 14, , , ,37 Resultaat , ,37 =========== ===========

6 3. Toelichting balans Activa 31 december december 2007 Materiële vaste activa 0100 Ka-Blain Kleuterschool , , Grond 8.607, , Verbouwing Ka-Blain Kleuters 9.048, , Ka-Blain Lagere school ,44 0, Afschr. ka-blain lagere scho ,40 0, Afschr. Ka-Blain Kleuterscho , , Afschr. verbouwing Ka-Blain -488,71-176, Auto('s) 9.312, , Afschr. auto('s) , , , ,64 Vlottende activa 3000 Voorraden 250,00 250,00 250,00 250,00 Liquide middelen 1000 Kas Ned. 115,32 611, Kas Marijke Haiti 1.734, , Kas Kantoor Haiti 448,22 255, Unibank Haiti Gourdes , , Unibank Haiti USD , , Unibank Haiti USD Bouw ,92 14, Rabobank , ,93 SNSIH s 1009 Rabobank Bouw , , Rabobank ,42 17,01 SNSIH 1011 Rabobank Help 415,79 51,54 Ha 1012 Kas keuken Haïti 3.196, , Rabobank ,00 0,00 spaarr , , , ,72 =========== ===========

7 Passiva 31 december december 2007 Eigen vermogen 0605 Besteedbaar vermogen VJ , , Besteedbaar vermogen HJ , , Eigen vermogen 0,00 0, , ,37 Kortlopende schulden 1660 Te betalen accountants koste 500,21 500, Te betalen en ontvangen rent 0,00-296, Privé 7.923, , Terug betaald aan Marijke 0, , Tussenrekening 0,00 277, , , , ,72 =========== ===========

8 4. Toelichting verlies- en winstrekening Bruto-omzet 8000 Donaties particulieren , , Donaties babyzorg God's Litt 4.866, , Giften in Haiti 1.867, , Giften scholen 3.250, , Giften kerken , , Giften bedrijven , , Donaties stichtingen / inste , , Acties particulieren 9.759, , Donaties Help Haiti 1.999, , Donatie module Stichting Gee 26,90 15, Schoolboeken bijdrage ouders 3.175, , Schoolgeld bijdrage ouders 100,97 634, Examen papieren bijdrage 0,00 160,73 oud 8050 Verkopen Artisana Haiti 443, , Verkopen schoolwinkel 1.066,12 0, Verkopen allerlei 14,56 0, , ,63 Inkoopwaarde omzet 7000 Inkopen Artisana -146, , Inkoop schoolwinkel koeken -631,57 0, Transport bonbon -9,42 0,00-787, ,33 Netto omzet , ,30 Bedrijfskosten Lonen Lonen Kenscoff Huis , , Lonen Babyhuis , , Lonen FOMALUK School Gros -715,56-747,36 Mo 4009 Lonen School Robin -190,42 0, Lonen Kleuterschool Furcy , , Lonen Ka-Blain ,05 0,00 Kleuterschool Lonen Kafou Badio , , Lonen Godinot / Pierre Paul , , Lonen Ka-Blain Primair , , Lonen Kantoor Kenscoff , , Lonen Ka-Blain Secondair ,92-952,05 Ond , , , ,35 0,00 0,00 Personeelskosten 4220 Leningen personeel -9,03 0, Studiekosten leerkrachten -792,12 0, Vervoer studie leerkrachten ,90 0, CEREC, opleiding onderwijzer ,57 0, Overige personeelskosten -796,05-338, ,67-338, ,67-338,90 Afschrijvingskosten Afschr.k. Ka-Blain Kleutersc , , Afschr.k. verbouwingen Ka- -312,07-176,64 Bl Afschr.k. Ka-Blain Lagere sc ,40-300, Afschr.k. auto('s) , , , , , ,55 Overige kosten 5000 Kantoorkosten -328,42-397, Keuken inrichting -8,62-34,12

9 5002 Huisraad -15,19-109, Schoolgeld, artikelen extern , , Dokter en medicijnen -356,36-44, Schoolbenodigdheden , , Porti -230,03-20, Hulp Algemeen , , Hulp Clairmita , , Wilfrid François Zaalberg -550,30 0, Kosten nieuwsbrieven , , Porto nieuwsbrieven , , Acceptgiro's -355,85-921, Enveloppen nieuwsbrieven -145,08-791, Telefoon -421,29-648, Internet ,24-963, Computerbenodigdheden -903,69-142, Vervallen 0, , Vervallen 0,00-449, Voeding Baby's -935, , Medicijnen Baby's -195,27 0, Benodigdheden -8,89 0,00 babyverzorging 5034 Voeding , , Voeding Ratten (gif) -7,11-63, x24-355,81 0, Advieskosten 0,00-308, Juridische documenten -473,52 0, Bankkosten Rabobank , ,98 Nederlan 5061 Bankkosten Unibank Haiti -269,91-285, Koersverschillen 522,13-782, Diefstal -48,07-32, Water -215,30 0, Ka-Blain Aanplanten bomen 0,00-806,04 en 5080 Verzekeringen 0,00-49, Reis- en verblijfskosten -418,35-350, ,00-25,95 Lidmaatschappen/bijdragen/Kv 5092 Vliegtickets , , Abonnement/vakliteratuur -45,40-45, Vervoerskosten, Taptap -352,69-259, Vergunningen -185,35-32, Reparatie en Onderhoud -361,02-717, Container aankoop 0, , Container vervoer , , Diverse algemene kosten -519,15-72, Advertenties -74,63 0, Representatiekosten -50, , Website -221,70 0, Diverse verkoopkosten -552,30-122, Autokosten -261, , Auto Benzine -816, , Auto Reparaties -39,12-249, KOSTEN RHINO IN HAITI ,12 0, Overige autokosten afbetalin 1.600, , Verbruik gas -512,54-968, Verbruik water -82,69-139, Verbruik electriciteit -109,13-304, Abonnementen installaties -31,85 0, Aanschaf energie voorziening -35,49 0, Kosten aggregaat -31,85 0, Schoonmaakkosten -78,30 0, Onderhoud inventaris -69,85 0, Investeringen grond Ka-Blain 0, , Investering Waterreservoir K 0, , Huur kantoor / huis Kenscoff , , Huur School Kafou Badio 0,00-259, Huur Kamer Onderwijzers -130,35-197,22 Kafo , , , , , ,70 Bedrijfsresultaat , ,60 Financieringskosten 6350 Rente Rabobank Nederland -0,90 995, Rente Unibank Haiti 15,59 83,81

10 14, ,77 14, , , ,37 Resultaat , ,37 =========== ===========

11 5. Resultaatbestemming Begindatum Einddatum Resultaat ,56 Code Naam Saldo was op Saldo is op Verschil 0100 Ka-Blain Kleuterschool , , , Verbouwing Ka-Blain 5.344, , ,53 Kleuterschool Ka-Blain Lagere school 0, , , Afschr. ka-blain lagere school 0, , , Afschr. Ka-Blain Kleuterschool , , , Afschr. verbouwing Ka-Blain -176,64-488,71-312,07 Kleuterschool 0350 Afschr. auto('s) , , , Besteedbaar vermogen VJ , , , Besteedbaar vermogen HJ , , , Kas Ned. 611,00 115,32-495, Kas Marijke Haiti 2.407, ,23-673, Kas Kantoor Haiti 255,04 448,22 193, Unibank Haiti Gourdes , , , Unibank Haiti USD , , , Unibank Haiti USD Bouw ,66 31,92 17, Rabobank SNSIH , , ,45 spaarrekening 1009 Rabobank Bouw , , , Rabobank SNSIH 17, , , Rabobank Help 51,54 415,79 364,25 Haïti 1013 Rabobank , , ,00 spaarrekening bouw 1665 Te betalen en ontvangen rente 296,45 0,00-296, Privé , , , Terug betaald aan Marijke ,00 0, , Tussenrekening -277,55 0,00 277, , ,67 0,00

12 6. Afschrijvingen Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Ka-Blain Kleuterschool Stand per 1 januari ,24 0,00 Mutaties 9.787, ,08 Afschrijvingen , , Stand per 31 december , ,24 Grond Stand per 1 januari 8.607,00 0,00 Mutaties 0, ,00 Afschrijvingen 0,00 0, Stand per 31 december 8.607, ,00 Verbouwing Ka-Blain Kleuterschool Stand per 1 januari 5.167,36 0,00 Mutaties 3.704, ,00 Afschrijvingen -312,07-176, Stand per 31 december 8.559, ,36 Inventaris Stand per 1 januari 0,00 300,00 Mutaties 0,00-300,00 Afschrijvingen 0,00 0, Stand per 31 december 0,00 0,00 Auto('s) - - Stand per 1 januari 8.064,04 0,00 Mutaties 0, ,11 Afschrijvingen , , Stand per 31 december 5.736, ,04

13 7. Recapitulatie omzetbelasting 2008 Omschrijving Bedrag Ex BTW BTW Bedrag Omzet 19% 0,00 0,00 Omzet 6% 0,00 0,00 Omzet afwijkend 0,00 0,00 Omzet Privé 0,00 0,00 Omzet volgens resultatenrekening 0,00 0,00 Voorbelasting 0, Terug te vragen BTW 0,00 Ontvangen volgens 1500 R/C BTW 0, Suppletie BTW terug te vragen 0,00 ===========

14 Activa Gebouwen Naam Merk Type Datum Aanschaf Grond Bouw Ka-Blain Waterreservoir ,00 Bouw Ka-Blain Kleuterschool ,08 Ka-Blain Kleuterschool , ,29 Afschr. tot ,92 Afschr ,57 Totaal afschr ,49 Boekwaarde 3.415,80 Waterreservoir Ka-Blain ,00 Agregaat Valerio Canez , ,53 Afschr. tot ,64 Afschr ,60 Totaal afschr ,24 Boekwaarde -488,71 Transportmiddelen Naam Merk Type Datum Aanschaf Rhino miami motorsports , ,11 Afschr. tot ,18 Afschr ,00 Totaal afschr ,18 Boekwaarde ,07

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap JAARREKENING 2014 Stichting Noordkaap 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland

Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland Balans 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 1100 Bank 5.717,26 15.170,76 100 Eigen vermogen 340.402,78 313.097,71 1150 Spaarrekening 95.000,00

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beschrijving van de activiteiten die in 2007 vanuit Stichting Tim & Kim Village hebben plaatsgevonden. 2.

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

Aandelen/effecten Aandelen/effecten. Deelnemingen Deelneming in kapitaal BV/CV/VOF. Leningen u/g 0500 t/m Lening u/g

Aandelen/effecten Aandelen/effecten. Deelnemingen Deelneming in kapitaal BV/CV/VOF. Leningen u/g 0500 t/m Lening u/g Standaard rekeningschema versie: 15 juni 2012 Balans Materiële vaste activa 0005 Grond 0010 Gebouwen 0020 Verbouwing 0030 Inrichting 0040 Inventaris 0050 Automatisering 0060 Vervoermiddelen 0110 Afschrijving

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011 OCMW WAASMUNSTER Jaarrekening 2011 Q&A - 2/10/2012 Inhoud De geconsolideerde balans per 31/12/2011 Geconsolideerde resultatenrekening over boekjaar 2011 Proef- en saldibalans per 31/12/2011 Schema van

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB)

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) Beschikbare tijd 2½ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen, te worden

Nadere informatie

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Foto invoegen Dhr. Ondernemer Ondernemingsplan van: Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dit plan is samengesteld door Dhr. Ondernemer in samenwerking met SAB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

Ondernemingsplan. ES Sports

Ondernemingsplan. ES Sports Ondernemingsplan ES Sports Plaats: Dijkmeer Datum: 7 januari 2015 Startdatum onderneming: 1 januari 2015 Branche: Detailhandel Bedrijfstak: Winkels in sportartikelen (geen watersport) Ondernemingsvorm:

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Jaarverslag!2013! Stichting!Kids!in!Kenia! Elk!kind!is!een!belofte!!

Jaarverslag!2013! Stichting!Kids!in!Kenia! Elk!kind!is!een!belofte!! Jaarverslag2013 StichtingKidsinKenia Elkkindiseenbelofte StichtingKidsinKeniawww.kidsinkenia.nlRabobanknr.1164.69.633 Horst2,2272WN,Voorburg info@kidsinkenia.nl KvKnr.52203972 Telefoon070I3272910 Inhoudsopgave

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie