Deutsche Asset & Wealth Management. Active Asset Allocation (A³) Vermogensbeheer door Deutsche Asset & Wealth Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deutsche Asset & Wealth Management. Active Asset Allocation (A³) Vermogensbeheer door Deutsche Asset & Wealth Management"

Transcriptie

1 Active Asset Allocation (A³) Vermogensbeheer door

2 Agenda 1 Productbeschrijving 2 Productkenmerken 3 Productprofielen 4 Beleggingsproces: het overzicht 5 Beleggingsproces: de onderdelen, CIO Visie, MIC, RIC en PIC 6 Risicomanagement en monitoring 7 Kansen en risico s 1

3 1 Productbeschrijving Active Asset Allocation (A3) Doelstelling Active Asset Allocatie (A3) is een vermogensbeheer propositie van & Wealth management. A3 streeft naar een beter rendement dan haar benchmark* door middel van een dynamische allocatie in verschillende beleggingscategorieën. De basis voor het beleggingsbeleid is de visie van ons Global Investment Committee (GIC). Daarnaast selecteert A3 beleggingen die kans bieden op een hoger dan gemiddeld rendement in specifieke categorieën. A3 maakt gebruik van alle kennis en kunde binnen de internationale organisatie van ( Deutsche s best thinking" ) en een gedegen beleggingsproces. A3 is een gereguleerd fonds (UCITS) dat transparant, liquide en wereldwijd gediversifieerd belegt. Vermogensbeheer is geschikt voor beleggers met een horizon van minimaal 3 tot 5 jaar met als doel kapitaals- en koopkrachtbehoud en vermogensgroei in reële termen. A3 is beschikbaar in EUR/USD in vier risicoprofielen: Conservatief, Core, Groei en Dynamische Groei. Hoe het werkt A3 is een wereldwijd gespreide portefeuille met allocatie in aandelen, obligaties, alternatieve beleggingsproducten en cash. Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van collectief beheerde instrumenten als beleggingsfondsen (SICAV s) en Trackers (ETF's). A3 combineert s beleggingsexpertise met open architectuur waarbij ook de beste beleggingsproducten van andere aanbieders kunnen worden opgenomen in de portefeuille. De allocatie in beleggingscategorieën wordt maandelijks aangepast, en indien nodig vaker, op basis van de visie van het Global Investment Committee (GIC). Het GIC past de allocatie aan met als doel de verhouding tussen risico en rendement te optimaliseren. De visie van het GIC wordt in de portefeuille geïmplementeerd middels een core-satelite aanpak. De basisposities (core) worden ingevuld met beleggingsfondsen en trackers. De aanvullingen (satelite) zijn onze High Conviction ideeën, die als doel hebben om bovengemiddelde resultaten te behalen. De satelite posities kunnen bestaan uit beleggingsfondsen, derivaten en alternatieve beleggingen. * Een benchmark is een vaste combinatie van marktindices die weergeeft hoe de relevante beleggingsmarkten zich ontwikkelen met als doel te meten hoe goed een vermogensbeheerder presteert. Het resultaat is een transparante en flexibele beleggingsstrategie, waarbij ons robuuste beleggingsproces en risicobeheer gecombineerd wordt met de expertise van lokale portfolio managers. Er is geen garantie dat doelstellingen gerealiseerd worden. 2

4 2 Productkenmerken Optimaliseer de kans op bestendig rendement door actief vermogensbeheer in alle relevante beleggingscategorieën met inachtneming van het door de klant gewenste risicoprofiel Doelstelling Versla een samengestelde benchmark van wereldwijde aandelen,- obligatie,- en geldmarkten Voeg waarde toe door tactische allocatie in beleggingscatgorieën en door de selectie van High Conviction ideeën binnen deze categorieën Handhaaf gedegen risico management, onder andere door hedges en het actief beheer van valutaposities Profiel Neutrale verdeling* in categorieën (benchmark) Beleggingsprofielen naar keuze* Conservatief (20% Cash / 60% Obligaties / 20% Aandelen) Core (20% Cash / 40% Obligaties / 40% Aandelen) Groei (20% Cash / 20% Obligaties / 60% Aandelen) Dynamische Groei (20% Cash / 0% Obligaties / 80% Aandelen) Referentie valuta naar keuze USD EUR *Neutrale aandelenmix t.o.v. de benchmark. Afhankelijk van de markomstandigehden kunnen de bovenstaande waarden aanzienlijk afwijken. Er is geen garantie dat doelstellingen gerealiseerd worden. 3

5 3 Productprofielen Neutrale aandelen allocatie (in %)* Profiel Conservatief Wereldwijd gespreide portefeuille met meerdere beleggingscategorieën met een focus op vermogensbehoud Nadruk ligt op vastrentende beleggingen. Enige mate van volatiliteit door een beperkte allocatie in aandelen Gericht op beleggers met een tijdshorizon van minimaal 3 jaar Profiel Core Profiel Groei Profiel Dynamische Groei Wereldwijd gespreide portefeuille met meerdere beleggingscategorieën met een focus op vermogensbehoud en groei Deelname aan de ontwikkeling van wereldwijde kapitaalmarkten met redelijke mate van volatiliteit Gericht op beleggers met een tijdshorizon van minimaal 3 5 jaar Wereldwijd gespreide portefeuille met meerdere beleggingscategorieën met een sterkere focus op vermogensgroei De relatief hoge allocatie in aandelen kan tot aanzienlijke prijsschommelingen op de korte termijn leiden Gericht op beleggers met een tijdshorizon van meer dan 5 jaar Wereldwijd gespreide portefeuille met meerdere beleggingscategorieën met een sterkere focus op vermogensgroei De hoge allocatie in aandelen kan tot significante prijsschommelingen leiden Gericht op beleggers met een tijdshorizon van ongeveer10 jaar *Neutrale aandelenmix t.o.v. de benchmark. Al naar gelang het marktklimaat kan sprake zijn van aanzienlijke afwijkingen van bovenstaande waarden. Er kan geen garantie gegeven worden dat de beleggingsdoelstellingen worden behaald. 4

6 4 Beleggingsproces: het overzicht Een wereldwijd, consistent en transparant proces Multi Asset Beleggingsproces Portefeuille Constructie CIO Visie Research Wereldwijde Asset Allocatie MIC 1 Regionale Asset Allocatie RIC 2 Effecten Selectie PIC 3 Vermogens Beheer Client Portefeuille Kwaliteitsmanagement 1 MIC = Multi Asset Investment Committee 2 RIC = Regional Investment Committee 3 PIC = Portfolio Implementation recommendation Bron: 5

7 5 Vertaling van beleggingsideeën naar een cliënt portefeuille Verscheidenheid van assets in de verschillende MIC, RIC en PIC portefeuilles Voorbeeld: Europa Azie ex. Japan Azie VS Latam Duitsland Spanje Small/mid Caps MIC RIC PIC Individuele aandelen Futures ETF Fondsen 12 fixed sub-asset categorien, G4 valuta s en duratie Alleen voor illustratieve doeleinden. Het is onwaarschijnlijk dat allocaties dusdanig fors varieren. Bron: Gebaseerd op MIC, RIC biedt meerdere gespreide modelportefeuilles PIC verrijkt RIC model portefeuilles met belegbare effecten selectie aanbeveling 6

8 5 Portefeuille Constructie: multi asset allocatie Beleggingsproces: van wereldwijde asset allocatie naar lokale cliënt portefeuilles MIC RIC / PIC Cliënt Portefeuilles MIC Het Multi Asset Investment Committee (MIC) beslist over wereldwijde allocatie, valuta en duratie. Besluiten zijn gebaseerd op de CIO View en de input over de individuele asset categorieën. De MIC creëert een wereldwijde asset allocatie visie die de basis is voor de regionale spreiding beslissingen. RIC Regionale Investment Committees (RIC) bevinden zich in Duitsland, de Verenigde Staten, EMEA en Azië De Committees creëren regionale multi asset modelportefeuilles welke voorzien in lokale accenten met een brede spreiding en integreert voorkeuren van regionale beleggers. De regionale model-allocaties dienen als basis voor de Multi Asset Allocatie strategieën. PIC Portefeuille Implementatie recommendatie (PIC) De verschillende asset-categorie groepen doen aanbevelingen voor belegbare portefeuilles op het niveau van individuele effecten die aansluiten bij het RIC. Zij maken gebruik van best- in-class research en alle kennis van de groep om de beste oplossingen voor Multi Asset cliënten te kunnen adviseren Bron: 7

9 5 Beleggingsproces: de onderdelen, CIO Visie, MIC, RIC en PIC Genereren van visies De 3-maands CIO Dag brengt de meest senior professionals van Deutsche AWM bijeen, verantwoordelijk voor de diverse beleggingscategorieën en research. Beleggingsexperts beoordelen de macro-economische omgeving en vooruitzichten, identificeren en analyseren belangrijke markt katalysatoren. Vooruitzichten voor Vastrentende waarden, Aandelen, Alternatieven en Multi Assets worden beoordeeld en ter discussie gesteld. De beslissingen, genomen op de CIO Dag, worden gepresenteerd in onze CIO Visie waaronder: Macro-economische omgeving Beleggingscategorie vooruitzichten Financiële markt prognoses en high-conviction ideeën Risico s van het basis scenario De strategische CIO Visie is startpunt voor ons multi asset beleggingsproces 1 Chief Investment Officer (CIO) Bron: 8

10 5 Vermogensbeheer MIC proces gebaseerd op de drie pijlers benadering Multi Asset Investment Committee (MIC) Kwalitatief asset allocatie voorstel van Vermogensbeheerders / MIC leden De stemmen zijn anoniem en worden ver-, zameld voor de MIC en genomen voor elke (sub)asset categorie Mediaan wordt bepaald alsmede verschillende statistieken (uitschieters, dispersie) Kwantitatief onafhankelijke beoordeling van risico s Macro indicator Verrassing indicator Risico indicator Regime indicator Pijler 2 Pijler 1 Pijler 3 Finale beslissing Macro visie: onafhankelijke ranking door Strategie Groep (Macro, waardering, tactische analyse) Systematisch score incl. allocatie voorstel Strategie Visie en Key Multi Asset markt drivers + platform asset categorie visies worden geanalyseerd Discussie gebaseerd op voorstellen van Pijlers 1-3 Uiteindelijke beslissing door stemgerechtigde MIC leden Geen consensus voorzitter en eigenaar nemen de finale beslissing Alleen voor illustratieve doeleinden. Het is onwaarschijnlijk dat allocaties dusdanig fors variëren. Bron: 9

11 5 RIC: regionaal specifieke asset allocaties Regionale Investment Committees (RIC) 1 2 Wat doet elke RIC? Onder leiding van de MIC leden, wordt voor elke regio een maatwerk MIC asset allocatie gecreëerd door implementatie van lokale cliënt beleggingsvoorkeuren en restricties Deze asset allocatie dient als basis voor portefeuille beheer implementatie in elke regio 1 De RIC geeft aanbevelingen voor: Regionaal specifieke multi asset allocaties Allocation for all four regions Individuele niveaus van risico en brede spreiding vs. MIC Verschillende valuta s Voorziet in regionale model allocaties als basis voor client portefeuille implementatie 1 Bepaalde regio s hebben een eigen Regionaal Investment Committee. Bron: 10

12 5 Portefeuille implementatie Beleggingsproces: individuele effectenselectie ter implementatie van de multi asset allocatie Portefeuille Implementatie recommendatie (PIC) 1 Wat doet het Maakt gebruik van de volledige CIO research mogelijkheden om belegbare individuele effecten te selecteren gebaseerd op een open architectuur benadering Resultaten van de PIC: Belegbare individuele effecten aanbevelingen Scope van de PIC teams 2 Maakt multi asset allocaties belegbaar voor al onze clienten via passende implementeerbare instrumenten Aandelen Vastrentende waarden Derivaten Fondsen / Alternatives Zorgt voor belegbare individuele effecten aanbevelingen Bron: 11

13 5 Vermogensbeheer: monitoren en aanpassingen Regionale experts passen uw portefeuille constant aan aan de huidige markt omstandigheden Diversificatie Dynamische Asset Allocatie Multi-asset benadering verhoogd de efficiency van beleggingsportefeuilles Constante beoordeling van relatieve aantrekkelijkheid van beleggingscategorieën biedt mogelijkheden om waarde toe te voegen door middel van dynamische asset allocatie. Beperking: correlatie patronen veranderen gedurende de tijd Potentieel voor diversificatie heeft de neiging af te nemen in tijden van marktstress Seculiere toename van asset class correlaties bijv. als gevolg van de globalisering (de wereldwijde integratie van de kapitaalmarkt) Dynamische asset allocatie moet ook aangepast worden aan structurele veranderingen Belangrijkste ingrediënten voor een succesvolle dynamische asset allocatie: Goed gestructureerd beleggingsproces Sterk risico management Toevoegen van performance door top-down beslissingen Met inbegrip van alternatieve beleggingen als een potentiële bron van markt outperformance Alleen voor illustratieve doeleinden. Het is onwaarschijnlijk dat allocaties dusdanig fors varieren. Bron: Vastrentende Waarden Aandelen Cash Alternatives 12

14 6 Risicomanagement en monitoring Reële Economie en Kapitaalmarkten Kwantitatief risico management Correlatie Tracking-Error Value at Risk Oscillatoren Volatiliteit Beslissingen Kwalitatief risico management MIC RIC Portefeuille implementatie Kwantitatief risicomanagement Analyse van risico parameters, strakke operatieve bewaking van de portefeuille performance, volatiliteit en correlaties tussen de belangrijkste beleggingscategorieën. Tevens controle van spread en tracking error in vergelijking tot de benchmark. In een vroeg stadium kunnen afwijkingen van portefeuilles worden geïdentificeerd en geanalyseerd. Afhankelijk van het model, wordt een value-at-risk benadering gebruikt. Kwalitatief risicomanagement De kwantitatieve component gaat samen met een kwalitatief risicobeheer. De kapitaalmarkt georiënteerde analyse is ook gebaseerd op de ervaring van de portefeuille beheerders. Gelaagd model Eerste niveau: het MIC beslist over de specifieke asset allocatie van een referentieportfolio, vooral op basis van een macro-economische topdown-analyse en de huidige trends in de markt. Daarna wordt de asset allocatie geïmplementeerd in het tweede niveau van het portefeuille beheer team afhankelijk van de strategie van het respectievelijke mandaat.. Bron: 13

15 7 Kansen en risico s Wat kunt u verwachten van A 3? Kansen Kans op aantrekkelijk rendement in vergelijking tot de benchmark. Door het actieve beheer is dit zelfs mogelijk onder lastige marktomstandigheden High Conviction" ideeën Sterke fondsselectie capaciteiten Langjarige goede trackrecord voor wereldwijd gespreide beleggingsportefeuilles Implementatie door ervaren portfolio managers Liquide beleggingen in gereguleerde beursgenoteerde beleggingsinstrumenten Deutsche s best thinking Risico's Markt risico: De waarde van de portefeuille kan scherp dalen in geval van markt stress. Dit kan ook veroorzaakt worden door een toegenomen samenhang (corelatie) tussen de verschillende asset categorieën Rente risico: Oplopende kapitaalmarkt rente kan leiden tot significante prijsdalingen van obligaties Krediet risico: Het risico van wanbetaling of schuldherstructurering van overheid- en bedrijfsobligaties en faillisementsrisico bij aandelen Valuta risico: Koersschommelingen, met name het in waarde toenemen van de basis valuta, kan negatieve invloed hebben op de waarde van de beleggingen Tegenpartij risico: Een wanprestatie of het faillisement van een tegenpartij van een beleggingsinstrument kan van invloed zijn op de waarde van de belegging Negatieve rendementen: De waarde van een belegging kan dalen tot onder de aankoopwaarde 14

16 Disclaimer: Wealth Management biedt oplossingen voor vermogensbeheer voor vermogende particulieren, hun gezin en een selectie van instellingen over de hele wereld. & Wealth Management heeft dit document via Deutsche Bank AG, haar filialen en haar functionarissen en personeelsleden (samen Deutsche Bank ) te goeder trouw gepubliceerd. Deutsche Bank Securities Inc., een dochteronderneming van Deutsche Bank AG, verricht investment banking en effectenactiviteiten in de Verenigde Staten en is lid van FINRA, NYSE en SIPC. Dit document is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsbehoeften, de doelstellingen of de financiële omstandigheden van beleggers. Alvorens een beleggingsbeslissing nemen, dienen beleggers te overwegen, al dan niet met de hulp van een beleggings- adviseur, of de beleggingen en strategieën die Deutsche Bank beschrijft of aanbiedt, geschikt zijn in het kader van hun specifieke beleggingsbehoeften, doelstellingen en financiële situatie. Voorts is dit document alleen bedoeld ter informatie of bespreking. Het is geen aanbieding, aanbeveling of uitnodiging om een transactie te doen en het mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Deutsche Bank geeft geen fiscaal of juridisch advies. Beleggers dienen advies in te winnen bij hun eigen belastingexpert en advocaat, wanneer zij beleggingen en strategieën in overweging nemen die door Deutsche Bank worden voorgesteld. Beleggingen bij Deutsche Bank zijn niet gegarandeerd, tenzij specifiek vermeld. Tenzij in een specifiek geval nadrukkelijk wordt vermeld dat dit wel het geval is, zijn beleggingsinstrumenten niet verzekerd door de Federal Deposit Insurance Corporation ( FDIC ) of een andere overheidsinstelling. Zij worden niet gegarandeerd door, en zijn geen verplichtingen van, Deutsche Bank AG of haar filialen. Hoewel de informatie in dit document ontleend is aan bronnen die wij betrouwbaar achten, garanderen wij niet de nauwkeurigheid, volledigheid of juistheid ervan en mag u er als zodanig niet op vertrouwen. Alle opvattingen en schattingen in dit document, inclusief rendementsprognoses, geven ons oordeel weer op de datum van deze publicatie. Zij kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en houden een aantal veronderstellingen in die eventueel onjuist kunnen blijken. Aan beleggingen zijn diverse risico s verbonden, zoals marktfluctuaties, wijzigingen in de regelgeving, tegenpartijrisico, mogelijke vertragingen in de terugbetaling, en verlies van inkomsten en de belegde hoofdsom. De waarde van beleggingen kan dalen en stijgen. Het is te allen tijde niet uitgesloten dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt. Voorts kan de waarde van de belegging aanzienlijk fluctueren, zelfs over korte periodes. Deze publicatie bevat uitspraken die op de toekomst zijn gericht. Toekomstgerichte uitspraken zijn onder meer, maar niet uitsluitend, veronderstellingen, schattingen, projecties, opinies, modellen en analyses van hypothetische resultaten. De toekomstgerichte uitspraken die worden gedaan, geven het oordeel van de auteur weer op de datum van publicatie van dit document. Toekomstgerichte uitspraken houden in belangrijke mate subjectieve oordelen en analyses in. Wijzigingen daarin en/of het in aanmerking nemen van andere of bijkomende factoren, zouden een materieel effect kunnen hebben op de vermelde resultaten. Daarom kunnen de feitelijke resultaten afwijken, misschien zelfs in belangrijke mate, van de in dit document vervatte resultaten. Deutsche Bank doet geen uitspraak over en geeft geen garantie af voor de redelijkheid of volledigheid van dergelijke toekomstgerichte uitspraken of andere financiële informatie in dit document. De voorwaarden van een belegging zijn uitsluitend onderworpen aan de gedetailleerde bepalingen, met inbegrip van risicooverwegingen, vermeld in de emissiedocumenten. Wanneer u een beleggingsbeslissing neemt, moet u uitgaan van de definitieve documentatie met betrekking tot de transactie en niet van de samenvatting in dit document. Dit document mag niet worden gereproduceerd of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming. Voor de wijze waarop dit document in omloop wordt gebracht of wordt gedistribueerd, kunnen beperkingen gelden uit hoofde van de wet- of regelgeving in bepaalde landen, met inbegrip van de Verenigde Staten. Dit document richt zich niet op, en is ook niet bedoeld om verspreid te worden onder of gebruikt te worden door, personen of entiteiten die burger zijn van, wonen in, of gevestigd zijn in een plaats, staat, land of ander rechtsgebied, inclusief de Verenigde Staten, waar deze verspreiding, publicatie, terbeschikkingstelling of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving, of die Deutsche Bank zou verplichten zich te laten registreren of een vergunning aan te vragen in dat rechtsgebied waar Deutsche Bank nog niet aan deze verplichtingen voldoet. Personen die mogelijk in het bezit komen van dit document, moeten zich informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor resultaten in de toekomst; niets in dit document mag worden beschouwd als een uitspraak over of garantie voor toekomstige resultaten. Meer informatie is verkrijgbaar op verzoek van de belegger. Dit document mag niet worden verspreid in Canada, Japan, de Verenigde Staten van Amerika of onder personen uit de VS Deutsche Bank AG 15

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

Beleggen bij Schretlen & Co

Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen & Co 30.0.120 Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd 1 09-01-14 13:52 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen

Nadere informatie

Gepersonaliseerd discretionair beheer

Gepersonaliseerd discretionair beheer Gepersonaliseerd discretionair beheer Mijn vermogensbeheer op maat vind ik bij ING Private Banking ing.be/privatebanking Private Banking 1 Ik vertrouw op mijn persoonlijke beheerder voor het beheer van

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten Exchange Traded Funds en indexfondsen Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten 2 Wat is een indexproduct? Indexproducten zijn gespreide beleggingen. Ze volgen de beleggingen die deel uitmaken

Nadere informatie

Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V.

Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V. Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V. INLEIDING U wilt een deel van uw vermogen beleggen, maar mist de kennis en ervaring, zin of tijd om dat zelf te doen. Wij helpen u graag. Bij Noordam Vermogensbeheer

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave Beleggingsbeleid Inhoudsopgave 1. Definitie beleggingsbeleid 2. Definitie beleggingsrisico 3. Beleggingsstrategie 4. Beleggingscategorieën 5. Verantwoord beleggen 6. Doelgroep van de Beleggingsonderneming

Nadere informatie

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen Private Banking richting uw beleggingsdoel beleggen Inhoudsopgave 01_Wat u beweegt, geeft ons richting... 05 02_Passende oplossingen voor iedere belegger... 06 03_Vermogensbeheer: uw belegd vermogen in

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave Beleggingsbeleid Inhoudsopgave 1. Definitie beleggingsbeleid 2. Definitie beleggingsrisico 3. Beleggingsstrategie 4. Beleggingscategorieën 5. Verantwoord beleggen 6. Doelgroep van de Beleggingsonderneming

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

Adviseurs. Thema: Indexproducten

Adviseurs. Thema: Indexproducten Indexproducten Adviseurs Thema: Indexproducten in de frontlinie Indexproducten raken steeds meer ingeburgerd bij beleggers. Maar hebben beleggingsadviseurs wel het juiste arsenaal in huis om aan de wensen

Nadere informatie

Sparen & Beleggen gaan goed samen

Sparen & Beleggen gaan goed samen Sparen & Beleggen gaan goed samen Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock April 2015 Wat gaan we u vertellen 1Sparen alleen is waarschijnlijk niet voldoende om uw doelen te behalen 2 Beleg gespreid

Nadere informatie

Actief beleggen en indexbeleggen

Actief beleggen en indexbeleggen Actief beleggen en indexbeleggen DUFAS, mei 2010 1 Copyright DUFAS 2010 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie dient de informatie accuraat te zijn en dient

Nadere informatie

uw vermogen in beheer

uw vermogen in beheer uw vermogen in beheer professioneel beheer van uw beleggingen Vroeger wilde ik alles in eigen hand houden. Op een gegeven moment drong het tot me door dat dit dus niet werkt. Gaandeweg ben ik steeds meer

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER?

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Montae whitepaper Pensioenfondsen... 3 2. Inleiding... 3 3. Heeft de financiële wereld beleggen

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Factorbeleggen Een heldere koers

Factorbeleggen Een heldere koers Factorbeleggen Een heldere koers Verder gaan is het potentieel optimaal benutten. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het risico-rendementsprofiel van aandelen samenhangt met duidelijk aanwijsbare

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Prospectus CFK - Hoofdpool 8 februari 2011

Prospectus CFK - Hoofdpool 8 februari 2011 1. Belangrijke informatie Stichting Contractspelersfonds KNVB ( CFK ) is opgericht met als doelstelling profvoetballers in staat te stellen om na afloop van hun voetbalcarrière een nieuwe maatschappelijke

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie