Deutsche Asset & Wealth Management. Active Asset Allocation (A³) Vermogensbeheer door Deutsche Asset & Wealth Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deutsche Asset & Wealth Management. Active Asset Allocation (A³) Vermogensbeheer door Deutsche Asset & Wealth Management"

Transcriptie

1 Active Asset Allocation (A³) Vermogensbeheer door

2 Agenda 1 Productbeschrijving 2 Productkenmerken 3 Productprofielen 4 Beleggingsproces: het overzicht 5 Beleggingsproces: de onderdelen, CIO Visie, MIC, RIC en PIC 6 Risicomanagement en monitoring 7 Kansen en risico s 1

3 1 Productbeschrijving Active Asset Allocation (A3) Doelstelling Active Asset Allocatie (A3) is een vermogensbeheer propositie van & Wealth management. A3 streeft naar een beter rendement dan haar benchmark* door middel van een dynamische allocatie in verschillende beleggingscategorieën. De basis voor het beleggingsbeleid is de visie van ons Global Investment Committee (GIC). Daarnaast selecteert A3 beleggingen die kans bieden op een hoger dan gemiddeld rendement in specifieke categorieën. A3 maakt gebruik van alle kennis en kunde binnen de internationale organisatie van ( Deutsche s best thinking" ) en een gedegen beleggingsproces. A3 is een gereguleerd fonds (UCITS) dat transparant, liquide en wereldwijd gediversifieerd belegt. Vermogensbeheer is geschikt voor beleggers met een horizon van minimaal 3 tot 5 jaar met als doel kapitaals- en koopkrachtbehoud en vermogensgroei in reële termen. A3 is beschikbaar in EUR/USD in vier risicoprofielen: Conservatief, Core, Groei en Dynamische Groei. Hoe het werkt A3 is een wereldwijd gespreide portefeuille met allocatie in aandelen, obligaties, alternatieve beleggingsproducten en cash. Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van collectief beheerde instrumenten als beleggingsfondsen (SICAV s) en Trackers (ETF's). A3 combineert s beleggingsexpertise met open architectuur waarbij ook de beste beleggingsproducten van andere aanbieders kunnen worden opgenomen in de portefeuille. De allocatie in beleggingscategorieën wordt maandelijks aangepast, en indien nodig vaker, op basis van de visie van het Global Investment Committee (GIC). Het GIC past de allocatie aan met als doel de verhouding tussen risico en rendement te optimaliseren. De visie van het GIC wordt in de portefeuille geïmplementeerd middels een core-satelite aanpak. De basisposities (core) worden ingevuld met beleggingsfondsen en trackers. De aanvullingen (satelite) zijn onze High Conviction ideeën, die als doel hebben om bovengemiddelde resultaten te behalen. De satelite posities kunnen bestaan uit beleggingsfondsen, derivaten en alternatieve beleggingen. * Een benchmark is een vaste combinatie van marktindices die weergeeft hoe de relevante beleggingsmarkten zich ontwikkelen met als doel te meten hoe goed een vermogensbeheerder presteert. Het resultaat is een transparante en flexibele beleggingsstrategie, waarbij ons robuuste beleggingsproces en risicobeheer gecombineerd wordt met de expertise van lokale portfolio managers. Er is geen garantie dat doelstellingen gerealiseerd worden. 2

4 2 Productkenmerken Optimaliseer de kans op bestendig rendement door actief vermogensbeheer in alle relevante beleggingscategorieën met inachtneming van het door de klant gewenste risicoprofiel Doelstelling Versla een samengestelde benchmark van wereldwijde aandelen,- obligatie,- en geldmarkten Voeg waarde toe door tactische allocatie in beleggingscatgorieën en door de selectie van High Conviction ideeën binnen deze categorieën Handhaaf gedegen risico management, onder andere door hedges en het actief beheer van valutaposities Profiel Neutrale verdeling* in categorieën (benchmark) Beleggingsprofielen naar keuze* Conservatief (20% Cash / 60% Obligaties / 20% Aandelen) Core (20% Cash / 40% Obligaties / 40% Aandelen) Groei (20% Cash / 20% Obligaties / 60% Aandelen) Dynamische Groei (20% Cash / 0% Obligaties / 80% Aandelen) Referentie valuta naar keuze USD EUR *Neutrale aandelenmix t.o.v. de benchmark. Afhankelijk van de markomstandigehden kunnen de bovenstaande waarden aanzienlijk afwijken. Er is geen garantie dat doelstellingen gerealiseerd worden. 3

5 3 Productprofielen Neutrale aandelen allocatie (in %)* Profiel Conservatief Wereldwijd gespreide portefeuille met meerdere beleggingscategorieën met een focus op vermogensbehoud Nadruk ligt op vastrentende beleggingen. Enige mate van volatiliteit door een beperkte allocatie in aandelen Gericht op beleggers met een tijdshorizon van minimaal 3 jaar Profiel Core Profiel Groei Profiel Dynamische Groei Wereldwijd gespreide portefeuille met meerdere beleggingscategorieën met een focus op vermogensbehoud en groei Deelname aan de ontwikkeling van wereldwijde kapitaalmarkten met redelijke mate van volatiliteit Gericht op beleggers met een tijdshorizon van minimaal 3 5 jaar Wereldwijd gespreide portefeuille met meerdere beleggingscategorieën met een sterkere focus op vermogensgroei De relatief hoge allocatie in aandelen kan tot aanzienlijke prijsschommelingen op de korte termijn leiden Gericht op beleggers met een tijdshorizon van meer dan 5 jaar Wereldwijd gespreide portefeuille met meerdere beleggingscategorieën met een sterkere focus op vermogensgroei De hoge allocatie in aandelen kan tot significante prijsschommelingen leiden Gericht op beleggers met een tijdshorizon van ongeveer10 jaar *Neutrale aandelenmix t.o.v. de benchmark. Al naar gelang het marktklimaat kan sprake zijn van aanzienlijke afwijkingen van bovenstaande waarden. Er kan geen garantie gegeven worden dat de beleggingsdoelstellingen worden behaald. 4

6 4 Beleggingsproces: het overzicht Een wereldwijd, consistent en transparant proces Multi Asset Beleggingsproces Portefeuille Constructie CIO Visie Research Wereldwijde Asset Allocatie MIC 1 Regionale Asset Allocatie RIC 2 Effecten Selectie PIC 3 Vermogens Beheer Client Portefeuille Kwaliteitsmanagement 1 MIC = Multi Asset Investment Committee 2 RIC = Regional Investment Committee 3 PIC = Portfolio Implementation recommendation Bron: 5

7 5 Vertaling van beleggingsideeën naar een cliënt portefeuille Verscheidenheid van assets in de verschillende MIC, RIC en PIC portefeuilles Voorbeeld: Europa Azie ex. Japan Azie VS Latam Duitsland Spanje Small/mid Caps MIC RIC PIC Individuele aandelen Futures ETF Fondsen 12 fixed sub-asset categorien, G4 valuta s en duratie Alleen voor illustratieve doeleinden. Het is onwaarschijnlijk dat allocaties dusdanig fors varieren. Bron: Gebaseerd op MIC, RIC biedt meerdere gespreide modelportefeuilles PIC verrijkt RIC model portefeuilles met belegbare effecten selectie aanbeveling 6

8 5 Portefeuille Constructie: multi asset allocatie Beleggingsproces: van wereldwijde asset allocatie naar lokale cliënt portefeuilles MIC RIC / PIC Cliënt Portefeuilles MIC Het Multi Asset Investment Committee (MIC) beslist over wereldwijde allocatie, valuta en duratie. Besluiten zijn gebaseerd op de CIO View en de input over de individuele asset categorieën. De MIC creëert een wereldwijde asset allocatie visie die de basis is voor de regionale spreiding beslissingen. RIC Regionale Investment Committees (RIC) bevinden zich in Duitsland, de Verenigde Staten, EMEA en Azië De Committees creëren regionale multi asset modelportefeuilles welke voorzien in lokale accenten met een brede spreiding en integreert voorkeuren van regionale beleggers. De regionale model-allocaties dienen als basis voor de Multi Asset Allocatie strategieën. PIC Portefeuille Implementatie recommendatie (PIC) De verschillende asset-categorie groepen doen aanbevelingen voor belegbare portefeuilles op het niveau van individuele effecten die aansluiten bij het RIC. Zij maken gebruik van best- in-class research en alle kennis van de groep om de beste oplossingen voor Multi Asset cliënten te kunnen adviseren Bron: 7

9 5 Beleggingsproces: de onderdelen, CIO Visie, MIC, RIC en PIC Genereren van visies De 3-maands CIO Dag brengt de meest senior professionals van Deutsche AWM bijeen, verantwoordelijk voor de diverse beleggingscategorieën en research. Beleggingsexperts beoordelen de macro-economische omgeving en vooruitzichten, identificeren en analyseren belangrijke markt katalysatoren. Vooruitzichten voor Vastrentende waarden, Aandelen, Alternatieven en Multi Assets worden beoordeeld en ter discussie gesteld. De beslissingen, genomen op de CIO Dag, worden gepresenteerd in onze CIO Visie waaronder: Macro-economische omgeving Beleggingscategorie vooruitzichten Financiële markt prognoses en high-conviction ideeën Risico s van het basis scenario De strategische CIO Visie is startpunt voor ons multi asset beleggingsproces 1 Chief Investment Officer (CIO) Bron: 8

10 5 Vermogensbeheer MIC proces gebaseerd op de drie pijlers benadering Multi Asset Investment Committee (MIC) Kwalitatief asset allocatie voorstel van Vermogensbeheerders / MIC leden De stemmen zijn anoniem en worden ver-, zameld voor de MIC en genomen voor elke (sub)asset categorie Mediaan wordt bepaald alsmede verschillende statistieken (uitschieters, dispersie) Kwantitatief onafhankelijke beoordeling van risico s Macro indicator Verrassing indicator Risico indicator Regime indicator Pijler 2 Pijler 1 Pijler 3 Finale beslissing Macro visie: onafhankelijke ranking door Strategie Groep (Macro, waardering, tactische analyse) Systematisch score incl. allocatie voorstel Strategie Visie en Key Multi Asset markt drivers + platform asset categorie visies worden geanalyseerd Discussie gebaseerd op voorstellen van Pijlers 1-3 Uiteindelijke beslissing door stemgerechtigde MIC leden Geen consensus voorzitter en eigenaar nemen de finale beslissing Alleen voor illustratieve doeleinden. Het is onwaarschijnlijk dat allocaties dusdanig fors variëren. Bron: 9

11 5 RIC: regionaal specifieke asset allocaties Regionale Investment Committees (RIC) 1 2 Wat doet elke RIC? Onder leiding van de MIC leden, wordt voor elke regio een maatwerk MIC asset allocatie gecreëerd door implementatie van lokale cliënt beleggingsvoorkeuren en restricties Deze asset allocatie dient als basis voor portefeuille beheer implementatie in elke regio 1 De RIC geeft aanbevelingen voor: Regionaal specifieke multi asset allocaties Allocation for all four regions Individuele niveaus van risico en brede spreiding vs. MIC Verschillende valuta s Voorziet in regionale model allocaties als basis voor client portefeuille implementatie 1 Bepaalde regio s hebben een eigen Regionaal Investment Committee. Bron: 10

12 5 Portefeuille implementatie Beleggingsproces: individuele effectenselectie ter implementatie van de multi asset allocatie Portefeuille Implementatie recommendatie (PIC) 1 Wat doet het Maakt gebruik van de volledige CIO research mogelijkheden om belegbare individuele effecten te selecteren gebaseerd op een open architectuur benadering Resultaten van de PIC: Belegbare individuele effecten aanbevelingen Scope van de PIC teams 2 Maakt multi asset allocaties belegbaar voor al onze clienten via passende implementeerbare instrumenten Aandelen Vastrentende waarden Derivaten Fondsen / Alternatives Zorgt voor belegbare individuele effecten aanbevelingen Bron: 11

13 5 Vermogensbeheer: monitoren en aanpassingen Regionale experts passen uw portefeuille constant aan aan de huidige markt omstandigheden Diversificatie Dynamische Asset Allocatie Multi-asset benadering verhoogd de efficiency van beleggingsportefeuilles Constante beoordeling van relatieve aantrekkelijkheid van beleggingscategorieën biedt mogelijkheden om waarde toe te voegen door middel van dynamische asset allocatie. Beperking: correlatie patronen veranderen gedurende de tijd Potentieel voor diversificatie heeft de neiging af te nemen in tijden van marktstress Seculiere toename van asset class correlaties bijv. als gevolg van de globalisering (de wereldwijde integratie van de kapitaalmarkt) Dynamische asset allocatie moet ook aangepast worden aan structurele veranderingen Belangrijkste ingrediënten voor een succesvolle dynamische asset allocatie: Goed gestructureerd beleggingsproces Sterk risico management Toevoegen van performance door top-down beslissingen Met inbegrip van alternatieve beleggingen als een potentiële bron van markt outperformance Alleen voor illustratieve doeleinden. Het is onwaarschijnlijk dat allocaties dusdanig fors varieren. Bron: Vastrentende Waarden Aandelen Cash Alternatives 12

14 6 Risicomanagement en monitoring Reële Economie en Kapitaalmarkten Kwantitatief risico management Correlatie Tracking-Error Value at Risk Oscillatoren Volatiliteit Beslissingen Kwalitatief risico management MIC RIC Portefeuille implementatie Kwantitatief risicomanagement Analyse van risico parameters, strakke operatieve bewaking van de portefeuille performance, volatiliteit en correlaties tussen de belangrijkste beleggingscategorieën. Tevens controle van spread en tracking error in vergelijking tot de benchmark. In een vroeg stadium kunnen afwijkingen van portefeuilles worden geïdentificeerd en geanalyseerd. Afhankelijk van het model, wordt een value-at-risk benadering gebruikt. Kwalitatief risicomanagement De kwantitatieve component gaat samen met een kwalitatief risicobeheer. De kapitaalmarkt georiënteerde analyse is ook gebaseerd op de ervaring van de portefeuille beheerders. Gelaagd model Eerste niveau: het MIC beslist over de specifieke asset allocatie van een referentieportfolio, vooral op basis van een macro-economische topdown-analyse en de huidige trends in de markt. Daarna wordt de asset allocatie geïmplementeerd in het tweede niveau van het portefeuille beheer team afhankelijk van de strategie van het respectievelijke mandaat.. Bron: 13

15 7 Kansen en risico s Wat kunt u verwachten van A 3? Kansen Kans op aantrekkelijk rendement in vergelijking tot de benchmark. Door het actieve beheer is dit zelfs mogelijk onder lastige marktomstandigheden High Conviction" ideeën Sterke fondsselectie capaciteiten Langjarige goede trackrecord voor wereldwijd gespreide beleggingsportefeuilles Implementatie door ervaren portfolio managers Liquide beleggingen in gereguleerde beursgenoteerde beleggingsinstrumenten Deutsche s best thinking Risico's Markt risico: De waarde van de portefeuille kan scherp dalen in geval van markt stress. Dit kan ook veroorzaakt worden door een toegenomen samenhang (corelatie) tussen de verschillende asset categorieën Rente risico: Oplopende kapitaalmarkt rente kan leiden tot significante prijsdalingen van obligaties Krediet risico: Het risico van wanbetaling of schuldherstructurering van overheid- en bedrijfsobligaties en faillisementsrisico bij aandelen Valuta risico: Koersschommelingen, met name het in waarde toenemen van de basis valuta, kan negatieve invloed hebben op de waarde van de beleggingen Tegenpartij risico: Een wanprestatie of het faillisement van een tegenpartij van een beleggingsinstrument kan van invloed zijn op de waarde van de belegging Negatieve rendementen: De waarde van een belegging kan dalen tot onder de aankoopwaarde 14

16 Disclaimer: Wealth Management biedt oplossingen voor vermogensbeheer voor vermogende particulieren, hun gezin en een selectie van instellingen over de hele wereld. & Wealth Management heeft dit document via Deutsche Bank AG, haar filialen en haar functionarissen en personeelsleden (samen Deutsche Bank ) te goeder trouw gepubliceerd. Deutsche Bank Securities Inc., een dochteronderneming van Deutsche Bank AG, verricht investment banking en effectenactiviteiten in de Verenigde Staten en is lid van FINRA, NYSE en SIPC. Dit document is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsbehoeften, de doelstellingen of de financiële omstandigheden van beleggers. Alvorens een beleggingsbeslissing nemen, dienen beleggers te overwegen, al dan niet met de hulp van een beleggings- adviseur, of de beleggingen en strategieën die Deutsche Bank beschrijft of aanbiedt, geschikt zijn in het kader van hun specifieke beleggingsbehoeften, doelstellingen en financiële situatie. Voorts is dit document alleen bedoeld ter informatie of bespreking. Het is geen aanbieding, aanbeveling of uitnodiging om een transactie te doen en het mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Deutsche Bank geeft geen fiscaal of juridisch advies. Beleggers dienen advies in te winnen bij hun eigen belastingexpert en advocaat, wanneer zij beleggingen en strategieën in overweging nemen die door Deutsche Bank worden voorgesteld. Beleggingen bij Deutsche Bank zijn niet gegarandeerd, tenzij specifiek vermeld. Tenzij in een specifiek geval nadrukkelijk wordt vermeld dat dit wel het geval is, zijn beleggingsinstrumenten niet verzekerd door de Federal Deposit Insurance Corporation ( FDIC ) of een andere overheidsinstelling. Zij worden niet gegarandeerd door, en zijn geen verplichtingen van, Deutsche Bank AG of haar filialen. Hoewel de informatie in dit document ontleend is aan bronnen die wij betrouwbaar achten, garanderen wij niet de nauwkeurigheid, volledigheid of juistheid ervan en mag u er als zodanig niet op vertrouwen. Alle opvattingen en schattingen in dit document, inclusief rendementsprognoses, geven ons oordeel weer op de datum van deze publicatie. Zij kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en houden een aantal veronderstellingen in die eventueel onjuist kunnen blijken. Aan beleggingen zijn diverse risico s verbonden, zoals marktfluctuaties, wijzigingen in de regelgeving, tegenpartijrisico, mogelijke vertragingen in de terugbetaling, en verlies van inkomsten en de belegde hoofdsom. De waarde van beleggingen kan dalen en stijgen. Het is te allen tijde niet uitgesloten dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt. Voorts kan de waarde van de belegging aanzienlijk fluctueren, zelfs over korte periodes. Deze publicatie bevat uitspraken die op de toekomst zijn gericht. Toekomstgerichte uitspraken zijn onder meer, maar niet uitsluitend, veronderstellingen, schattingen, projecties, opinies, modellen en analyses van hypothetische resultaten. De toekomstgerichte uitspraken die worden gedaan, geven het oordeel van de auteur weer op de datum van publicatie van dit document. Toekomstgerichte uitspraken houden in belangrijke mate subjectieve oordelen en analyses in. Wijzigingen daarin en/of het in aanmerking nemen van andere of bijkomende factoren, zouden een materieel effect kunnen hebben op de vermelde resultaten. Daarom kunnen de feitelijke resultaten afwijken, misschien zelfs in belangrijke mate, van de in dit document vervatte resultaten. Deutsche Bank doet geen uitspraak over en geeft geen garantie af voor de redelijkheid of volledigheid van dergelijke toekomstgerichte uitspraken of andere financiële informatie in dit document. De voorwaarden van een belegging zijn uitsluitend onderworpen aan de gedetailleerde bepalingen, met inbegrip van risicooverwegingen, vermeld in de emissiedocumenten. Wanneer u een beleggingsbeslissing neemt, moet u uitgaan van de definitieve documentatie met betrekking tot de transactie en niet van de samenvatting in dit document. Dit document mag niet worden gereproduceerd of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming. Voor de wijze waarop dit document in omloop wordt gebracht of wordt gedistribueerd, kunnen beperkingen gelden uit hoofde van de wet- of regelgeving in bepaalde landen, met inbegrip van de Verenigde Staten. Dit document richt zich niet op, en is ook niet bedoeld om verspreid te worden onder of gebruikt te worden door, personen of entiteiten die burger zijn van, wonen in, of gevestigd zijn in een plaats, staat, land of ander rechtsgebied, inclusief de Verenigde Staten, waar deze verspreiding, publicatie, terbeschikkingstelling of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving, of die Deutsche Bank zou verplichten zich te laten registreren of een vergunning aan te vragen in dat rechtsgebied waar Deutsche Bank nog niet aan deze verplichtingen voldoet. Personen die mogelijk in het bezit komen van dit document, moeten zich informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor resultaten in de toekomst; niets in dit document mag worden beschouwd als een uitspraak over of garantie voor toekomstige resultaten. Meer informatie is verkrijgbaar op verzoek van de belegger. Dit document mag niet worden verspreid in Canada, Japan, de Verenigde Staten van Amerika of onder personen uit de VS Deutsche Bank AG 15

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016 Overzicht standaard risicoprofielen November 2016 Standaard risicoprofielen Beleggingsadvies Risicoprofielen Cautious Conservative Core Growth Max Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Min

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BLACKROCK IMPACT SCREENS ESG IMPACT Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BlackRock Impact combineert het beste van BlackRock om beleggers te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V.

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Amsterdam, juni 2016 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 320 1016 CE Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 September 2015 AF Advisors Content - Introductie - Nominatiemethodiek op hoofdlijnen - Methodiek Beste Beleggingsfonds - Methodiek Beste Duurzame Beleggingsfonds

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen zijn al enige tijd ongekend populair onder beleggers. De instroom lag in 2015 met 350 miljard euro ver boven de instroom in

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 Doelbeleggen Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 I 09/03/2015 I 2 Mijn financiële tijdslijn Doelbeleggen of doelsparen? 2025 2030 2035 EUR 15.000? EUR 25.000? EUR 35.000? I 09/03/2015 I 3 Doelbeleggen of doelsparen

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR Heeft u plannen om te gaan beleggen? En overweegt u daarvoor een afspraak te maken met een vermogensbeheerder of heeft u dit al gedaan? Dan worden u bij het eerste gesprek

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer Wij hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Harmony BIL Harmony is bestemd voor beleggers die op zoek zijn

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT verantwoord rendement DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT combineert het beste van BlackRock om u te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement te bereiken. Bouw met

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 december 2011

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 december 2011 Specialist in Vermogensbeheer PERFORMANCE ANALYSE feb-02 aug-02 feb-03 aug-03 feb-04 aug-04 feb-05 aug-05 feb-06 aug-06 feb-07 aug-07 feb-08 aug-08 feb-09 aug-09 feb-10 aug-10 feb-11 aug-11 Beleggingsstrategie

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V.

Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V. Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V. INLEIDING U wilt een deel van uw vermogen beleggen, maar mist de kennis en ervaring, zin of tijd om dat zelf te doen. Wij helpen u graag. Bij Noordam Vermogensbeheer

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Governance Vermogensbeheer: anders denken Robert van der Meer & Martin Mlynár

Governance Vermogensbeheer: anders denken Robert van der Meer & Martin Mlynár Governance Vermogensbeheer: anders denken Robert van der Meer & Martin Mlynár Jaarcongres Pensioenfederatie 16 mei 2017 14:30-15:15 15:20-16:05 Martin Mlynár 06 2113 8933 +41 76 397 4200 martin.mlynar@robeco.nl

Nadere informatie

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 maart 2012

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 maart 2012 Specialist in Vermogensbeheer PERFORMANCE ANALYSE feb-02 aug-02 feb-03 aug-03 feb-04 aug-04 feb-05 aug-05 feb-06 aug-06 feb-07 aug-07 feb-08 aug-08 feb-09 aug-09 feb-10 aug-10 feb-11 aug-11 feb-12 Beleggingsstrategie

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2013 Portfolio Management Ostrica BV Februari 2013 Rendementsverwachtingen Ostrica 2013 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordeeld Laaken Vermogensbeheer Datum 27 maart 2017 Beoordelingsrapport 2 Organisatie 17 / 18 Kosten 17 / 18 Beleggingsbeleid 18 / 18 Risicobeleid 18 / 18

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Classic Traditioneel discretionair beheer We hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Classic Uw kapitaal wordt belegd in een portefeuille die op een dynamische

Nadere informatie

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy investment academy Welkom bij de Investment Academy OpleIdIngen voor pensioenfondsbestuurders In 2013 investment academy Investment Academy Kennis en deskundigheid met u delen BNP Paribas Investment Partners

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht Beleggingsvisie Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - Totaaloplossing voor de dynamische wereld van vandaag Economische omgeving Na gedenkwaardig kwartaal blijft klimaat

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Portfolio Management Ostrica BV Januari 2014 Rendementsverwachtingen Ostrica 2014 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Opbouwen of uitkeren? In welke levensfase zit u? Wilt u uw polis verlengen omdat u het geld nog niet nodig hebt (verder opbouwen) of wilt u al

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Strategy Background Paper

Strategy Background Paper Beleggen: de beleggingsaanpak van KBC Asset Management Strategy Background Paper Strategy Background Paper De keuze die u vandaag hebt wanneer u wilt beleggen is enorm groot en biedt voor ieder wat wils.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg NL Dexia Advisory PRIVATE BANKING Luxemburg Dexia Advisory is een bevoorrechte relatie tussen u en Dexia Private Banking. U baseert zich op gepersonaliseerde aanbevelingen van uw financieel adviseur. Wij

Nadere informatie

BOUW MET BLACKROCK DE VERMOGENS- BEHEERDER WAARAAN BELEGGERS WERELDWIJD HET MEESTE GELD TOEVERTROUWEN

BOUW MET BLACKROCK DE VERMOGENS- BEHEERDER WAARAAN BELEGGERS WERELDWIJD HET MEESTE GELD TOEVERTROUWEN BOUW MET BLACKROCK DE VERMOGENS- BEHEERDER WAARAAN BELEGGERS WERELDWIJD HET MEESTE GELD TOEVERTROUWEN DE BOUWSTENEN VAN BLACKROCK SUPERIEURE BELEGGINGSRESULTATEN CONSEQUENTE FOCUS OP CLIËNTEN ONGEËVENAARD

Nadere informatie

één vermogensbeheer - consumentenbrief

één vermogensbeheer - consumentenbrief één vermogensbeheer - consumentenbrief JANUARI 2017-2 Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid? Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van één vermogensbeheer betreft het beleggingsbeleid.

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1 ijlage Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2 Nummer Termen T* toetsterm 1 Eindterm 5a: De personen zijn in staat met betrekking tot financiële instrumenten uit te leggen aan de consument waarom

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Annemarie van Gaal Ondernemer & financieel deskundige Bob Homan Manager ING Investment Office Amsterdam, 8 oktober 2013 Agenda 1. Wat is beleggen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Goed dat u erover denkt om bij de Rabobank om te gaan beleggen! Beleggen kan helpen om vermogen op te bouwen voor een financieel gezond leven. Nu en later. Wij geloven namelijk dat u zelf regie kunt nemen

Nadere informatie

Professioneel Vermogensbeheer Dichtbij

Professioneel Vermogensbeheer Dichtbij Professioneel Vermogensbeheer Dichtbij Computers are incredible fast, accurate and stupid ; Humans are incredibly slow, inaccurate and brilliant; Together they are powerful beyond imagination - Albert

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten.

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Risicobeheersing staat aan de basis van elk beleggingsbeleid. Omdat het renterisico het belangrijkste risico voor pensioenfondsen

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen

ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen Samenhang en voorbeelden Ronald Janssen, Ortec Finance 1 Klant centraal stellen: Doelstelling Managen van de verwachtingen van onze cliënten Hoe kunnen we dat doen?

Nadere informatie

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen NL Belegt beter! 1 NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen Sparen levert tegenwoordig te weinig op om uw vermogen te laten groeien. NL Belegt biedt een prima alternatief, afgestemd

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Vermogensbeheer Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Dat is de belofte van uw pensioenfonds aan uw deelnemers. Verder gaan is nu zorgen voor

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen Private Banking richting uw beleggingsdoel beleggen Inhoudsopgave 01_Wat u beweegt, geeft ons richting... 05 02_Passende oplossingen voor iedere belegger... 06 03_Vermogensbeheer: uw belegd vermogen in

Nadere informatie

Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed

Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed De wereldeconomie verkeert in goede staat. Met name in Europa en opkomende markten verwacht NN Investment Partners nog verder aantrekkende groei. Dit

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN.

JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN. JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN. VERMOGENSBEHEER VOOR 0,10% PER MAAND (MET EEN MINIMUM VAN 20) KOEN belegt voor jou. Koen betekent dapper en bekwaam, dat is waar KOEN voor staat. Gewapend met de beste

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

De Juiste BALANS. Vinden

De Juiste BALANS. Vinden De Juiste BALANS Vinden Diversificatie moet de hoeksteen van uw beleggingsprogramma zijn. SIR JOHN TPLETON Gemengde Compartimenten: Eenvoud en Complexiteit in Eén Gemengde compartimenten zijn in het algemeen

Nadere informatie