Examenbespreking Havo maatschappijwetenschappen regulier Dinsdag 26 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenbespreking Havo maatschappijwetenschappen regulier Dinsdag 26 mei 2015"

Transcriptie

1 Examenbespreking Havo maatschappijwetenschappen regulier Dinsdag 26 mei 2015 Het correctievoorschrift van het CvTE is bindend. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Dit verslag is slechts een weergave van de bespreking van het examen en discussie over mogelijke antwoorden. Aanwezig: 47 docenten. Algemene opmerkingen: Eerste indruk: te doen. Dat blijkt bij nakijken altijd weer tegen te vallen. Weinig cadeautjes, duidelijk wat ze geleerd moesten hebben. Je kwam er niet met redeneren. Wel evenwichtig en niet te moeilijk. Interessante teksten, goed leesbaar. Een 6V-leerling die het examen maakte als oefening vond dit examen lastiger dan vwo, vanwege het aantal afgevraagde rijtjes. Manier van vragen stellen is duidelijk vergeleken met eerdere jaren (bijv. bullets gebruikt). Vraagstelling was helder. Compliment aan de examenmakers. Soms staat wat er gevraagd wordt niet altijd even duidelijk in de syllabus. Het examen discrimineert goed. Soms wordt er voor een tussenstap (redenering) een punt gegeven, terwijl die tussenstap niet expliciet wordt gevraagd in het examen. Veel rijtjes/feitjes vragen Iemand vraagt of er een paar meerkeuzevragen in het volgende examen kunnen, anderen zijn daar tegen omdat het volgens hen niet past bij maatschappijwetenschappen. Fijn dat er veel criminaliteit in zat. Weinig onderzoeksvragen, invalshoeken misten bijvoorbeeld Opmerkingen per vraag Vraag 1 Deze vraag neigt naar een stapelvraag. Als iemand de medewetgevende taak noemt is de daarop volgende uitleg ook niet goed. Niet alle leerlingen gaan in op het deel van het antwoord over de beschikking hebben over alle informatie. Een deel van de docenten vond dat ook niet essentieel voor het antwoord. In het antwoord moet wel staan dat het gaat om het controleren van de regering, eventueel het contoleren van het beleid. Vraag 2 In de syllabus staat informatiemaatschappij en niet informatiesamenleving. Dat is verwarrend voor leerlingen. Sommige docenten vinden ook de definitie van informatiemaatschappij in de syllabus heel slecht. Het is bovendien een erg economische invulling van het begrip. Constante stroom van informatie hebben veel docenten op vakinhoudelijke gronden goed gekeurd. 1

2 Digitalisering of toenemende informatiebehoefte of toegankelijkheid van informatie of toegenomen snelheid van informatiestromen? Bij veel docenten kan dit op draagvlak rekenen, mits goed gerelateerd aan de bron. Een aantal docenten vindt regel (diverse media) ook verdedigbaar als aanloop naar (de gegeven) regel 19/20. Verwijzingen naar waan van de minuut i.p.v. naar de dag (regel 33-34) vindt men ook te verdedigen als verwijzing naar enorme hoeveelheid informatie. Vraag 3 Controle-/waakhondfunctie? Is die te herkennen in de aangegeven regels? In de bron gaat het volgens veel docenten niet over controleren van politici. Dus geen draagvlak. Spreekbuisfunctie? Sommige docenten vinden dat de bron niet gaat over doorgeven van meningen uit de samenleving. Andere docenten benadrukken dat Kamerleden ook opiniewebsites (Joop) en opinies op nieuwswebsites als bron voor vragen gebruiken, dus zijn zien wel wat in spreekbuisfunctie. Poortwachtersfunctie is niet goed. Onderzoekende functie is niet goed. Kritiek op de syllabus: Opgemerkt wordt dat in de syllabus de informatiefunctie wordt opgedeeld in verschillende andere (deel)functies, dat is verwarrend. Ook is het voor leerlingen verwarrend dat ze drie rijtjes moeten onthouden en onderscheiden: individuele, politiek en maatschappelijke functies van de media. Bij individueel worden opiniërend en informatiefunctie apart genoemd, maar bij maatschappelijke functies is opiniërend dan weer een onderdeel van de informatiefunctie. Vraag 4 Meer mogelijkheden zoals geografisch dichtbij? Sommigen vinden dat wel goed, anderen niet (want deze Kamervragen onderscheiden zich niet op dit kenmerk). En de doelgroep wil het lezen? Dit staat onder andere factoren (p.45 in de syllabus) Negatief over prominent persoon: staat in correctievoorschrift als één, maar in de syllabus als twee. Kun je dus splitsen, vindt de meerderheid van de vergadering. Het is grappig of amuserend is niet een criterium voor nieuws, maar er staat in de syllabus wel aantrekkelijk maken van verslaggeving (zie weer p.45 van de syllabus). Beeldmateriaal? Niet zo logisch. Continuïteit (De Kamervragen sluiten aan bij een verhaal dat eerder besproken is een bepaald nieuwsmedium) kan wel op draagvlak rekenen. Vraag 5 Het uitgangspunt democratie kan rekenen op draagvlak onder de aanwezigen mét een goede toelichting: als een leerling zet dat goede informatie nodig is voor het functioneren van de democratie. Docenten verschillen van mening of leerlingen ook een synoniem voor bijv. pluriformiteit mogen noemen. Bijvoorbeeld een gevarieerd aanbod. Goede objectieve informatie is dat goed genoeg? Kijk goed of een antwoord vakinhoudelijk te verdedigen is. Kritiek op de vraag: Vooronderstelling is wel dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in kwalitatief hoogwaardige informatie. Raar dat in deze vraag pluriformiteit aan één programma gekoppeld wordt, pluriformiteit gaat toch om het geheel van alle programma s. Vraag 6 De syllabus is uitgebreid ten opzichte van eerdere jaren. Als iemand werkt voor het 20 uur journaal (met goede toelichting) zou je wellicht tot de economische functie kunnen scharen, vinden een aantal docenten. Voor losse functie kun je wel een punt geven, maar niet voor een losse toelichting. Expressiefunctie? Volgens sommige docenten met een goede uitleg wel. Sociale functie en verbindende functie kunnen leerlingen apart noemen, maar dan ligt het wel erg dicht bij elkaar. Je moet dus wel een duidelijk onderscheid maken. De sociale functie kan ook zijn: samen voor de TV zitten. 2

3 Vraag 7 De meeste komen er wel uit. Alleen RTL noemen zonder toelichting is nul punten waard. Wel wat gek dat een leerling die NOS zegt en verder goed redeneert wel punten kan halen. Er is wat discussie of de vier antwoordelementen er allemaal in moeten zitten. Kunnen leerlingen volstaan met element 2 en 4 uit het antwoordmodel? Er wordt immers maar één verschil gevraagd. Leerlingen die zeggen dat de commerciële zenders hun kijkcijfers juist niet uit nieuwsprogramma s moeten halen, maar uit amusementsprogramma s, zeggen misschien ook wel iets verstandigs. Opvallend dat leerlingen hier niet een link hoeven leggen tussen hoge kijkcijfers en winst. Geen winst mogen maken als element in het antwoord (bij de publieke omroep) kan wel een deel van het antwoord zijn. Vraag 8 Doorgeven aan CvTE: Onafhankelijke zendgemachtigde: staat niet in de syllabus. Dit element is juist geschrapt uit de syllabus! NOS wordt in de syllabus niet gekoppeld aan de term onafhankelijk. Hierdoor heeft bijna niemand het volle aantal punten. Wel taakomroep, logisch dat leerlingen daarmee komen in hun antwoorden. Neutrale zender : er wordt instemmend geknikt. Vraag 9 Breed, heterogeen en relatief onbekend publiek: zijn twee kenmerken. Een deel van de mensen vindt ook groot en heterogeen twee verschillende elementen die los van elkaar een punt moeten opleveren. Ontvangers kunnen zelf bepalen wat ze ermee doen: er zijn geen eensluidende geluiden over de vakinhoudelijke juistheid van dit antwoord. Er lijkt geen draagvlak te zijn. Toegankelijkheid en openbaarheid liggen behoorlijk in elkaars verlengde. Jammer dat deze vraag gesteld wordt, de vraag klinkt wel erg antiek i.v.m. de opkomst van sociale media. Had de vraag niet beter kunnen luiden: Noem i.p.v. Leg uit. Vraag 10 Initiatief voor regelgeving: wel of niet (mede)wetgevende taak? Gemengde geluiden, veel mensen lijken dit wel te zien als onderdeel van de (mede)wetgevende taak. Controlerende taak vindt men niet vanzelfsprekend goed. De EC controleert de uitvoering van de EU-wetgeving als onderdeel van zijn uitvoerende taak. Dat moet wel duidelijk zijn. Aan de andere kant lijken de slashes tussen de antwoorden ruimte te geven voor controleert of EU wetgeving juist wordt toegepast als alternatief voor uitvoerende taak. Wel jammer dat in de stam dagelijks bestuur staat en dat het antwoordmodel dan de EC bestuurt goed rekent. Voor citaat r.5-9 lijkt ook wat te zeggen bij de uitvoerende taak. Vraag 11 Europees Gerechtshof? Er is veel discussie over of je dat goed mag rekenen. Europese rechtbank? Nee, er moet echt Hof van Justitie staan. Europees Hof voldoende? Nee, je hebt ook Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Anderen vinden het wel verdedigbaar. In de havo-syllabus staat maar één zin over Europees Hof van Justitie. Leerlingen vinden het lastig omdat het in die zin vooral over geschillen gaat (en in deze vraag niet). In de vwosyllabus staat het wel heel prachtig verwoord. Vraag 12 Europese Raad beslist in het geval dat de Raad van de Europese Unie en de Europees Parlement er niet uitkomen. Dat staat in de vwo-syllabus. Een deel van de vergadering vindt dat hier wat voor te zeggen is, het grootste deel van de aanwezigen vindt dat je Europese Raad niet goed mag rekenen. 3

4 Vraag 13 Leuke vraag. Sommige leerlingen zeggen: een pressiegroep houdt op te bestaan. Dat is niet goed (hoort bij actiegroep). Het antwoord: komt op voor deelbelangen (dierenbescherming) ligt zo voor de hand dat leerlingen te ingewikkeld gaan denken. Het is niet voldoende dat leerlingen maar één kant noemen, ze moeten altijd het kenmerk van een partij én het kenmerk van een pressiegroep noemen Een pressiegroep zit niet in de Tweede Kamer en een partij kan daar wel inzitten, vindt men met een goede toelichting wel verdedigbaar. Vraag 14 Terugkoppeling is misschien wel logisch, maar niet goed te rekenen. Zoals het in de syllabus staat past het volgens sommigen beter bij beleidsbepaling dan bij beleidsvoorbereiding. Let er zelf goed op of je het vakinhoudelijk te verdedigen vindt. Vraag 15 Straf eisen staat in correctievoorschrift (als antwoordelement 3) Ze hoeven geen regelnummers te nomen in het antwoord Is Onderzoek hetzelfde als ondervraging? Alleen het woordje onderzoek is te summier, maar als leerlingen laten zien dat ze met het onderzoek de ondervraging bedoelen, lijkt dat volgens een aantal docenten te verdedigen. Men vindt feiten op een rij zetten en straf eisen twee verschillende dingen, dus jammer dat dat bij antwoordelement 3 op één hoop wordt gegooid, zou afzonderlijk ook moeten tellen. Veel docenten vinden het ook goed als leerlingen als taak het eisen van een straf herkennen (wordt immers ook genoemd bij antwoordelement 3) Vraag 16 Moeilijk, maar leuke vraag. Leerlingen moeten laten zien dat het verschil tussen beide begrippen begrijpen. Als je strafwaardig aan een persoon koppelt (en niet per se aan de brede lagen van de bevolking) dan is dat volgens veel aanwezigen prima. Brede lagen van de bevolking is niet de kern van het antwoord. Vraag 17 Psychische overmacht staat niet in de syllabus, overmacht wel. Vervelend dat overmacht in de syllabus een paar keer tussen haakjes staat, lijkt dan niet belangrijk. Bijna alle leerlingen hebben dit fout gedaan, het is een frustrerende vraag. Als een leerling rechtvaardigheidsgrond noemt en overmacht toelicht dan is dat volgens de vergadering wel goed te keuren. Er staat een voorbeeld van een juist antwoord. geeft deze ruimte wel vindt de vergadering. Ontoerekeningsvatbaar is niet goed. Noodweer is ook fout. Psychische onmacht komt wel in de richting. Fout in antwoordmodel: schulduitsluitingsgrond neemt strafbaarheid van de dader weg en niet de strafbaarheid van het feit. Vraag 18 Individuele verantwoordelijkheid? Daar is draagvlak voor. Overheid moet terughoudend zijn/ passieve overheid. Niet iedereen ondersteunt dit, een deel van de aanwezigen vindt het wel goed als er een goede uitleg is. Rationeel individualisme? Daar is ook draagvlak voor. Vraag 19 Kritiek op antwoordmodel: bij spoeddebat maak je gebruik van recht op interpellatie, en spoeddebat staat niet in syllabus. Je kunt ze in ieder geval niet apart opvoeren. (Maar mochten leerlingen ze allebei noemen: dan antwoordmodel volgen en allebei goedkeuren). Discussie over recht van amendement. Niet goedkeuren vindt de vergadering. Parlementaire enquête ook niet goedkeuren. Referendum is niet goed. Recht van initiatief en daarna 4

5 stemrecht? Men vindt stemrecht niet goed. Er wordt gevraagd naar een toelichting, maar deze toelichting hoeft niet gekoppeld te zijn aan de bron (wordt immers niet gevraagd). Vraag 20 Zie vraag 19 over puntenaantallen. Protesteren en demonstreren? Actie of campagnevoeren? Deze antwoorden kunnen op redelijk wat draagvlak rekenen. Burgerinitiatief vindt men niet goed. Vraag 21 Veel discussie in de samenleving? -> met koppeling aan hevige emoties is daar draagvlak voor. Het gaat veel mensen aan? Met citaat erbij dat het ongewenst is emoties is daar draagvlak voor. Er moet een wet voor te maken zijn? Daar is draagvlak voor, als leerlingen aangeven dat het dus oplosbaar wordt geacht. Citaat r. 29 t/m 34 en r. 1 t/m 4 en r. 23 t/m 26 bij voorwaarde 3 (veranderbaar): daar is draagvlak voor. Dat geldt ook voor citaat r : het impliceert dat mensen erg betrokken zijn (bij hevige emoties ). Juist citaat maar geen juiste voorwaarde? Niet goed rekenen. Onduidelijkheid over de wet niet goed rekenen. Veel mensen hebben er een belang bij, kun je onder voorwaarde 1 scharen. Vraag 22 Leuke vraag. In de syllabus staan geen kenmerken van een argument, dus het is aan de docent om te beoordelen of goede argumenten gebruikt worden. Gebrek aan representativiteit moeten leerlingen wel koppelen aan het argument. Vraag 23 Ze noemen het begrip niet, maar leggen wel uit wat resocialisatie is. Dat vindt de vergadering geen probleem. Bij voorkomen van criminaliteit geldt dat ook (het woord preventie is niet essentieel, voorkomen mag ook) Regel 7-10 bij resocialisatie vindt me ook verdedigbaar als citaat. Regel niet goed, want leerlingen moet het citaat moet uit ander gedeelte gehaald worden. Voor re-integratie vindt men wat te zeggen? Terugkeren in de maatschappij: niet goed te keuren. Vraag 24 Mag je de bindingstheorie omdraaien (bindingen met foute vriendjes)? Nee, vinden de meeste docenten. De syllabus beschrijft de theorie als het niet willen verliezen van je (goede) bindingen. Als je weinig bindingen hebt dan verval je makkelijker in de criminaliteit: wel draagvlak voor. Vraag 25 Bij anomietheorie moeten leerlingen de theorie goed noemen en laten zien dat ze het begrijpen. Essentieel is dat anderen wel hebben wat jij niet kunt bereiken (maatschappelijke druk/ongelijkheid). Dus niet alleen je eigen doel bereiken, maar ook in vergelijking met anderen. Vraag 26 Zwakkeren helpen, mits goed uitgelegd, vindt men verdedigbaar. Grote rol voor de overheid? Niet op dit onderwerp onderscheidend voor links. Heropvoeden? Tuchtschool is ook opvoeden. Niet onderscheidend voor links. 5

6 Tweede kans bieden? Niet voldoende. Meer nadruk op resocialisatie en preventie vindt men ook wel goed als er een goede uitleg is. Het zou beter zijn als in het antwoordmodel ook het tegendeel (rechtse visie) wordt uitgelegd, er wordt in de vraag immers gesteld meer past bij links dan rechts Vraag 27 Onderscheiden van lichte en zware criminaliteit voldoende? Nee, het is niet voldoende, want dat onderscheid is alleen een aanleiding voor het beleid. Fragment bij kenmerk 1 oprekken tot Vraag 28 Leerlingen gaan hier los. Er staat niets in de syllabus uitgelegd over TBS. Dus schrijf dan in correctievoorschrift in ieder geval: een voorbeeld van een goed antwoord. TBS kan (levenslang) verlengd worden en TBO niet, daar is draagvlak voor. TBS voor jongeren kan niet. Dat heet anders, aldus een docent. Dus TBS is voor volwassenen en TBO kan wel opgelegd worden aan jongeren. Daar is discussie over, sommigen vinden leeftijd doelgroep geen goed verschil. TBS voor zware delicten, TBO niet, daar lijkt wel draagvlak voor. Fout in het antwoordmodel is dat TBS een gesloten inrichting is. Fout in het antwoordmodel: als je naar een verschil vraagt moet je niet een deel van het antwoord tussen haakjes zetten. Opmerking naar CvTE: Veel leerlingen halen hier wel punten, maar het staat onvoldoende in de syllabus. 6

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f Schoolgrootte uit leerlingperspectief - Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ)

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) December 2004 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Historische context en aanleiding van de

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

begrijpelijke formulieren

begrijpelijke formulieren Schrijfwijzer begrijpelijke formulieren Inleiding Iedere dag vullen tienduizenden Nederlanders formulieren voor de overheid in. Om huurtoeslag te krijgen. Om belasting te betalen. Om een uitkering aan

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Vrijwilligers moet je veroveren

Vrijwilligers moet je veroveren Vrijwilligers moet je veroveren Vrijwilligers moet je veroveren Turkse vrouwen tijdens de landelijke speeltuindag bij speeltuin De Greiden in Heerenveen In tegenstelling tot de geluiden gaat het helemaal

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start winnen met debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start Ischa Meijer Journalist De meeste mensen hebben hun eigen mening uit het hoofd geleerd Uitgave 2012 voorwoord Deze reader

Nadere informatie