COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg"

Transcriptie

1

2

3 COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk register staan. Mei/juni in één uitgave. Juli/augustus in één uitgave. Kopij kan ingeleverd worden tot uiterlijk de 16e van de maand voorafgaande aan de maand van verschijning. adres: Eén keer per jaar zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. Richtlijn is 15 euro, extra gift altijd welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer t.n.v. Hervormde gemeente Stellendam o.v.v. 'Het Visnet'. Wilt u het Visnet ontvangen of niet meer ontvangen, dan kunt u contact opnemen met één van de redactieleden. De redactie is als volgt samengesteld: Ds. D. Hoolwerf, hoofdredacteur Leo Blokland, correctie/contactpersoon Melissant Gert Korteland, correctie Annemarie Tanis, verspreiding/kinderpagina Joke Klepper Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente 5e jaargang nr. 39- sep 2013

4 INHOUDSOPGAVE Blz. Colofon... 3 Inhoudsopgave... 4 Voorwoord... 5 Meditatie... 6 Gedicht... 8 Visserslatijn... 9 Monumentendag Startweekend Kinderdienst Goede Spullen Markt Guppies Onder het vergrootglas Oekraïne Familie van Heiningen Groeten uit Canada In Gods werkplaats Kerkdiensten Jarigen Activiteiten Informatief Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

5 VOORWOORD Door D. Hoolwerf VDM en nieuw Visnet. En is u ook wat opgevallen? Er zit een strook in waarop E we een oproep doen voor een bijdrage. Van harte aanbevolen en alvast bedankt voor het mogelijk maken dit blad op ongeveer 400 adressen te laten verschijnen. In dit nummer aandacht voor het nieuwe winterseizoen. Een uitnodiging voor het startweekend. En nog veel meer. We wensen u een opbouwend en inspirerend seizoen toe! De kern van alle dingen De kern van alle dingen is stil en eindeloos. Alleen de dingen zingen. Ons lied is kort en broos. En donker zingt mijn bloed, van heimwee zwaar doorwogen. Ik zeil langs regenbogen Gods stilte tegemoet. Felix Timmermans Het Visnet 5e jrg. nr sep

6 MEDITATIE Door Joke Klepper-Breeman Hangende knoppen klappen open. Je ziet de rode waaiertjes staan langs de dijk. Schitterend: felrode klaprozen in de zon! t Is Pluk ze niet. Doe je t toch, dan beleef je er niet lang plezier aan. De blaadjes vallen er zó af. Na korte tijd blijft er van de broze bloemen niets over. Die klaproos. Zo mooi als zij bloeit, zo teer is ze ook. Is dat niet het beeld van de mens? Een oud Bijbels lied zegt: Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. (Psalm 103 vers 8 berijmd) Als we gezond zijn - in de zomer van ons leven - lijken we heel wat. Maar hoe broos is ons bestaan. Onverwacht blijkt t soms: kanker, een auto-ongeluk, verdrinking of een hartinfarct... Ons leven is geknakt, verloren. En weg is onze standplaats! Daarom: maak ernst met uw leven. De dood is het einde niet. De Bijbel spreekt ons van twee bestemmingen na dit leven: 6 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

7 MEDITATIE eeuwig wel (= zalig, gelukkig), of eeuwig wee (= rampzalig, ongelukkig). Wat zal úw bestemming zijn? Door de zonden verdienen alle mensen het eeuwig wee. Er moet dus ín ons leven een omkeer komen, radicale vernieuwing, wil het eeuwig wel met ons zijn ná dit leven. Kan dat? Luister: God maakte Zelf nog redding mogelijk. Hij zond Zijn Zoon, Jezus Christus, om zondaren te behouden. Dat behoud werkt Hij door Zijn Heilige Geest, uit genade. Hoe dat gaat? Door de vernieuwing van uw hart en door het geloof in Christus Jezus. Dan alleen is er vergeving van uw zonden en vrede met God. Behoud. Ja, het eeuwige leven in plaats van het eeuwig verderf. De Bijbel, Gods Woord, zegt u de waarheid: Want de Zoon des mensen (dat is Jezus Christus) is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. (Lukas 9 vers 56). serie: JAARGETIJDEN - 2 Het Visnet 5e jrg. nr sep

8 De barmhartige Samaritaan door Han Wezelaar OMZIEN NAAR ELKAAR Door Joke Klepper-Breeman Wat kan aandacht belangrijk zijn, even met elkaar een praatje maken, zo maar op straat, of op het plein. Zo maar met elkaar in gesprek raken. Vaak geven we elkaar weinig aandacht. Hebben het te druk met ons eigen leven, weten niet wat er van ons wordt verwacht. Toch moeten we naar aandacht streven. Meer aandacht aan elkaar schenken: Vraag maar gewoon hoe het gaat. Niet teveel aan onszelf denken, maar raak maar met elkaar aan de praat. Meeleven met je medemens, dat is een goede zaak. En ieder het beste willen wensen, dat gebeurt nooit te vaak! God wil dat wij om onze naaste geven en dat wij luisteren naar Zijn stem. God heeft ons zoveel gegeven, geloof dan en vertrouw op Hem. Laten we steeds meeleven met elkaar. Elkaar tot steun zijn in dit leven. Dat is wel de moeite waard, nietwaar? Laten we ieder het goede willen geven. 8 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

9 VISSERSLATIJN PASTORIE Door D. Hoolwerf VDM Winterseizoen e gaan het nieuwe winterseizoen W in. Allerlei activiteiten zijn er weer waarin we elkaar toerusten en bemoedigen. Voor alle activiteiten komt er een gemeentewaaier die dit keer samen wordt gemaakt met de Gereformeerde kerk. De periode voor de zomer heb ik zelf ervaren als hectisch vanwege de beroepen die zijn uitgebracht. Ook voor het beroep van de Zenderkerk uit Huizen heb ik bedankt omdat de roep uit de eigen gemeente sterker was. Voor het komende jaar zal ik geen beroepen in overweging nemen om rust in de gemeente en in het gezin te bewaren. Zo kunnen we samen dit jaar ons weer richten op geloofs- en gemeenteopbouw. In de kerkenraad zijn vorig seizoen verschillende bouwstenen verzameld. Deze bouwstenen zullen met u worden gedeeld en zo kunnen we verder werken aan het gemeentehuis dat Gods geest bouwt op het fundament Christus. Dit naar aanleiding van de cursus die we als kerkenraad hebben gevolgd van Leven uit de Bron. Het is mijn verlangen dat we dit winterseizoen dicht bij de Bron mogen leven en zo ook zelf een bron mogen zijn voor de mensen om ons heen. Meeleven Grote zorg is er ontstaan bij broeder en zuster Korteland. Paula heeft een operatie moeten ondergaan i.v.m. tumor in de blaas. Dat blijkt niet goed te zijn en ze zal geopereerd moeten worden na Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013 een chemokuur. We bidden voor haar dat de genezende nabijheid van Christus ervaren mag worden. Voor haar is het volgende gedicht van betekenis geworden in deze moeilijke periode. Een mens lijdt dikwijls t meest Door 't lijden dat hij vreest Doch dat nooit op komt dagen. Zo heeft hij meer te dragen Dan God te dragen geeft. Het leed dat is, drukt niet zo zwaar Als vrees voor allerlei gevaar. Doch komt het eens in huis, Dan helpt God altijd weer En geeft Hij kracht naar kruis. Broeder en zuster Blokland wachten met zorg de uitslagen af van de onderzoeken bij Leo. De zwezerik zal waarschijnlijk verwijderd moeten worden maar eerst is er nog een longpunctie gemaakt. Ze leggen hun zorg in Gods hand met het geloof dat Hij voor hen zorgt. Broeder Hoekman moest ook plotseling een paar dagen in het ziekenhuis blijven na een hartonderzoek. Gelukkig ging het gauw weer beter met hem en kon hij naar huis. We bidden hem Gods zegen toe. Sem moest ook een zware operatie ondergaan aan zijn hand. We hopen dat dit mag leiden tot verbetering en bid- 9

10 VISSERSLATIJN PASTORIE den voor hem en zijn ouders. Verschillenden onder ons tobben met hun gezondheid. Lichamelijke en psychische problemen die soms veel zorg geven. Daarnaast de chronisch zieken die weten dat er geen verbetering zal komen. De Heere Jezus is de Heelmeester en in geloof mogen we met lichaam en ziel zijn eigendom zijn. Hij wil als beste voor ons zorgen. Geboorte Felicitatie aan broeder en zuster Keijzer, Gerrie en Gerda, voor de geboorte v a n h u n k l e i n d o c h t e r b i j Alfred en Hilbertine. Ook de ouders feliciteren we met hun dochter. Dat ze in gebed en voorleven hun (klein) dochter de weg naar Jezus mogen wijzen. Oproep belijdenis doen Ik wil graag met jou of u, die nog geen belijdenis hebt gedaan een gesprek hebben. Ik zou het fijn vinden als je contact met mij opneemt en doorgeeft dat je ook een gesprek wilt zodat we een afspraak kunnen maken. Het gaat er niet om dat je dan ook belijdenis zou moeten doen. Het gesprek zal gaan over het geloof en het lid zijn van de christelijke gemeente. Als het lukt ga ik naar aanleiding van de gesprekken een groep vormen waarin we de basis doornemen van geloof en kerkzijn. Ik hoor graag van je! of ) Gebedsweek voor winterwerk De week voor het startweekend (21, 22 september) heb ik de gewoonte elke dag in de kerk te bidden. Helaas lukt mij het niet dit jaar elke dag op een vaste tijd er te zijn. Maar wie mee wil bidden kan de dagen 16, 17 en 19 september in de kerk komen. Aanvang is 21:45 en het duurt ongeveer 25 minuten. Het is een moment van stilte, schriftlezing, lied en gebed, gericht op start van alle werkzaamheden in de gemeente. Hierbij wordt er niet van u verwacht dat u zelf ook hardop mee bidt, maar er is wel gelegenheid voor. Bidt u mee? Predikant Hersteld Hervormde Kerk Met de intrede en bevestiging van ds. Bouman in de Hersteld Hervormde Kerk zijn alle predikantsplekken in ons dorp bezet. Ik hoop dat dat een zegen is. We feliciteren onze broeders en zusters met hun nieuwe predikant. We wensen familie Bouman een goede start toe en bidden dat hij zijn werk hier met veel vreugde en zegen mag verrichten. Groet Een hartelijke groet mede namens mijn vrouw. 10 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

11 MONUMENTENDAG Open Monumentendag zaterdag 14 september 2013 Locatie: Hervormde Kerk, Bosschieterstraat 4 Tijdstip: 09: Prijs: gratis In het kader van Open Monumentendag is de kerk van de Hervormde Gemeente Stellendam op zaterdag 14 september 2013 van 9.30 uur tot uur geopend voor bezoek. In de kerk staat die dag een Graphic Novel opgesteld. Op 16 grote panelen wordt de Gelijkenis van de Vader en de Zoon getoond, getekend door illustrator Wim Nuninga. Verder zal het kerkorgel gedurende meerdere momenten op de dag door diverse organisten worden bespeeld, maar ook voor bezoekers is het mogelijk het kerkorgel te bespelen. Activiteiten: Orgelspel door diverse organisten en mogelijkheid tot het bespelen van het orgel door bezoekers uur Oratoriumkoor Zuid-West Nederland uur groepsrondleiding door de kerk o.l.v. de koster uur muzikale bijdrage diverse gemeenteleden uur Christelijk Mannenkoor Door Eendracht Verbonden uur groepsrondleiding door de kerk o.l.v. de koster Gedurende de gehele dag zal op het plein voor de kerk een terras zijn ingericht en wordt koffie, thee en frisdrank met iets lekkers verkocht. Ook is er verkoop van tweedehands boeken, oliebollen, cake, advocaat en andere lekkernijen! Wij hopen velen van u op 14 september as. in onze kerk te mogen verwelkomen!!! Het Visnet 5e jrg. nr sep

12 LEVEN MET LEF - OVER NAVOLGING IN DE PRAKTIJK STARTWEEKEND 21 en 22 september Een programma waar je LEF voor nodig hebt maar niet voor weg moet blijven! Tipje van de sluier: zaterdagmiddag maaltijd 13:00 uur programma tot +/- 16:00 uur zondagmorgen Kerkdienst en na de dienst preekbespreking bij gemeenteleden thuis. Hoe het allemaal verder gaat? Laat je verrassen! Uitnodiging en opgave volgt of zie website. 12 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

13 LEVEN MET LEF - OVER NAVOLGING IN DE PRAKTIJK Inhoud thema: en jongere zei: We horen al E vanaf onze geboorte dat we Jezus Christus moeten volgen in ons dagelijks leven. En we knikken weer als we het opnieuw horen en gaan vervolgens over tot de orde van de dag.' En Jezus zegt: U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op de berg ligt, kan niet verborgen zijn.' (Matth. 5:13-16). Leven met lef Met deze twee uitspraken zitten we midden in het jaarthema van komend winterseizoen: Leven met lef! Je kunt uitgebreid praten over geloof, je vragen stellen over de Bijbel, maar pas als je je leven daadwerkelijk inricht vanuit de relatie met God, wordt alles anders. Tegenover geloof dat ergens in ons hoofd aanwezig is maar tegelijk langs ons concrete leven schampt, staat leven met lef. Dat is een leven van horen én doen, van luisteren en gehoorzaamheid, van bekering en heiliging. In navolging van Jezus Christus treed je vanuit de binnenkamer dagelijks de buitenwereld tegemoet. Over die concrete beweging en doorvertaling gaat het in Leven met lef'. Op alle gebieden klinkt de oproep om Jezus Christus te volgen. Want wie Hem heeft mogen leren kennen, verandert echt in denken, in voelen, in handelen. Leven met lef staat geheel in de dankbaarheid voor Gods redding van ons leven en van de wereld. Het is de spannende beweging van bekering en heiliging, van double listening': listening to the Word and listening to the world'. De Bergrede De oproep van de Heere Jezus om Hem te volgen, klinkt overal in het Evangelie. Maar in het bijzonder als Hij aan het begin van Zijn prediking staat, waarvan de kern is: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.' Dat is in feite een verwijzing naar Hemzelf: in en door Hem is het Koninkrijk dichtbij gekomen. Bekering is je stellen onder het gezag van koning Jezus. Om Hem het voor het zeggen te laten hebben in je leven. Om een heldere identiteit in Christus te hebben. Hoe zo'n leven eruit ziet en wat dat inhoudt, vertelt Jezus in de Bergrede, die je kunt zien als de grondwet Het Visnet 5e jrg. nr sep

14 LEVEN MET LEF - OVER NAVOLGING IN DE PRAKTIJK van het Koninkrijk'. In ieder geval is duidelijk dat zo'n leven echt helemaal anders is en wordt. Mensen om je heen zien en merken het. Door Jezus Christus te volgen gaat je leven op z'n kop en ga en wil je in levensstijl op Hem lijken. In die zin is de navolging van Jezus ook ontspannen. De verandering is een natuurlijk gevolg van een ontmoeting met Hem. Hij is het sprekende voorbeeld dat je volgt. Bij de start van het jaarthema Leven met lef' nemen we de volgende vragen onder de loep. 1. Hoe volgen we Jezus Christus na in ons leven? 2. Welke concrete invloed heeft deze navolging in ons leven? Wat is er zichtbaar van liefde voor Hem en de naaste? Dit thema sluit aan bij het Bijbelgedeelte dat vorig seizoen een jaar lang op de agenda stond van de kerkenraad. Mattheüs 4: Hier zal het in de preek op startzondag over gaan. 14 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

15 KINDERDIENST Door Britt van Oostenbrugge De Koning komt. O p 14 juli was er een kinderdienst met als thema de Koning komt. Het was ook nog een speciale dienst omdat de kinderen van groep 8 extra belangrijk waren, omdat wij naar de middelbare school gaan. We waren met 7 kinderen uit groep 8. De preek ging over het leven als de Koning is gekomen. In de kerk hing een grote gele kroon met diamanten. Na de preek mochten we mooie papieren diamanten aan de kroon hangen, daarna mochten de kinderen van groep 8 naar voren komen. We kregen van de dominee allemaal de zegen en we werden toegezongen door de gemeente. We kregen een pen en een papieren diamant om mee naar huis te nemen, als herinnering. Ik vond het een bijzondere dienst om nu zelf mee te maken. Na afloop waren er in de Rank pannenkoeken en wat te drinken voor ons. Het Visnet 5e jrg. nr sep

16 GOEDE SPULLEN MARKT 2013 et is al weer een poos geleden dat wij als Hervormde H Gemeente onze markt organiseerden. Het was de 29 e juni weer een gezellige en drukke dag, waarbij we gezegend werden met prachtig weer. Veel vrijwilligers hebben die dag hun steentje bijgedragen. Door Gert Korteland Fijn is ook dat de middagpauzedienst o.l.v. ds. Hoolwerf mensen trekt om verkwikt en vertroost te worden. De opbrengst was 6500 euro, waarvan 1000 euro bestemd is voor ons zendingsechtpaar Van Heiningen in Thailand. Allen die hun krachten gaven aan deze organisatie willen we hartelijk bedanken voor hun inzet. Voor volgend jaar rekenen we weer op uw en jouw medewerking. Gaat u nu al sparen om de markt volgend jaar weer te organiseren.? Namens allen, Gert Korteland 16 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

17 GUPPIES Door Annemarie Tanis allo allemaal, H Deze keer het verhaal over Zacheüs. Zacheüs woont in Jericho. Hij is tollenaar en zorgt ervoor dat de mensen hun belasting betalen. Maar Zacheüs is niet eerlijk. Hij steelt geld van de mensen. Zo heeft hij zichzelf heel rijk gemaakt. Zacheüs hoort de mensen roepen. Jezus is in de stad! Jezus? Zacheüs heeft al veel over hem gehoord. Wie is Jezus toch? Zacheüs wil Hem graag zien! De mensen staan in dikke rijen langs de weg. Zacheüs is maar klein. Hij gaat op zijn tenen staan. Niemand doet voor hem een stapje opzij. De mensen hebben een hekel aan Zacheüs. Zacheüs ziet een vijgenboom langs de kant van de weg staan. Hij klimt erin en gaat op een tak zitten. Nu kan hij alles zien. Daar komt Jezus! Hij is vlakbij. Opeens kijkt Jezus omhoog. Zacheüs! roept hij. Kom vlug naar beneden. Ik wil vandaag bij jou op bezoek komen. Zacheüs wordt blij. Jezus ziet hem. Jezus kent zijn naam. Hij wil bij hem komen. Zacheüs springt uit de boom. De mensen mopperen. Gaat Jezus naar het huis van die oneerlijke man? Zacheüs is blij dat Jezus bij hem thuis komt. Hij zegt: Heer, ik geef de helft van alles wat ik heb aan de arme mensen. En wie mij te veel geld heeft betaald, zal ik vier keer zo veel terugbetalen! Jezus ziet dat Zacheüs meent wat hij zegt. Jij luistert naar God, zegt Jezus. Ik ben ook voor jou gekomen, om je te redden. bron: Prentenbijbel M. ten Cate Nu de vakantie voorbij is en jullie allemaal weer naar school gaan, hebben jullie misschien ook weer zin om de puzzels op te lossen. Leveren jullie de oplossing bij mij in? Tot ziens, Annemarie Tanis Johan Frisopad 10 Het Visnet 5e jrg. nr sep

18 GUPPIES Voor de kinderen uit groep 1 t/m 3 18 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

19 GUPPIES Voor de kinderen uit groep 4 t/m 8. Het Visnet 5e jrg. nr sep

20 ONDER HET VERGROOTGLAS Door Visje Vakantie-overpeinzing et was er nog niet van gekomen H deze zomer, een bezoekje aan De Klepperstee. Het is de laatste zomers bij ons steeds meer en meer een gewoonte geworden om daar een paar keer aan te landen in de vakantieperiode. Niet zo zeer dat we zo n bezoek nu zien als een echt vakantieuitje, want hoewel buiten kijf staat dat het een prachtige camping is, heeft het voor ons in die zin niets speciaals. Maar de laatste jaren hebben familieleden er een seizoensplaats, en dus is er bij uitstek gelegenheid om elkaar te bezoeken. Echter, niet alleen deze familie, maar ook de aanwezigheid van het Dabarteam was voor ons al enige jaren achtereen aanleiding om De Klepperstee te bezoeken. Het Dabarteam zorgde de afgelopen jaren steeds voor veel levendigheid en bezigheid op de camping, en mocht zich verheugen in veel belangstelling van de campinggangers, in alle leeftijdscategorieën. Rondom een gigantische tent op een grasvlakte werd van alles georganiseerd, waarbij ook veel in het teken stond van evangelisatiewerk, soms onopvallend maar steeds spontaan en ontspannen. Het werk van de campingpastor en het team van jongeren oogstte altijd veel respect en bewondering. Zoals gezegd, het werk van het Dabarteam bracht ons er vaker toe om even een bezoekje aan De Klepperstee te brengen. Meedoen aan een volleybaltoernooitje was leuk, maar vooral het bijwonen van de zondagavonddienst was altijd bijzonder om te doen. In een volle tent met enkele honderden campinggasten in een heel speciale sfeer, geweldig om mee te maken. U heeft de afgelopen tijd allemaal via Het Visnet kunnen vernemen dat deze zomer voor het Dabarwerk op de Klepperstee geen plaats meer was, de plek zou op een andere manier voor het vermaak van de bezoekers worden benut. En dat net nu onze eigen dominee zich nog meer met het Dabarwerk ging bezighouden. Het was er dus nog niet van gekomen om deze zomer naar De Klepperstee te gaan, niet vanwege het ontbreken van het Dabarteam, maar de gelegenheid was er nog niet geweest. Afgelopen week kwam het er dan toch van, op een mooie zomeravond bezochten we onze familie. Barbecue aan, veel gezelligheid, kortom: prima avond. Maar komend langs de plek waar voorgaande jaren de tent van het Dabarwerk stond, trof ons wel iets bijzonders. Opnieuw stond er een 20 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

21 ONDER HET VERGROOTGLAS joekel van een tent, blijkbaar al de gehele zomer. Maar waar het in de Dabartent altijd levendig en vrolijk was, was het nu vrijwel leeg en verlaten. Een paar speeltoestellen stond ongebruikt te verstoffen, het rook er bijna bedorven en je kon er een speld horen vallen. Van onze familie begrepen we dat dit al het gehele zomerseizoen zo was. Voor veel campinggasten die andere jaren zo enthousiast deelnamen aan de activiteiten van het Dabarteam een aderlating en teleurstelling. Het is er beslist niet beter en geanimeerder op geworden, zo zonder het Dabarwerk. Beter kun je het niet schetsen: waar geen plaats meer is voor Gods werk, ontstaat een naargeestige leegte. Vakantie Bijbel Klub De Vakantie Bijbel Klub zal in de herfstvakantie op 22, 23 en 24 oktober gehouden worden. Daarom doen we een dringende oproep om u nu op te geven als vrijwillig(st)er. We verwachten namelijk weer veel kinderen en u begrijpt dat we dan ook veel helpende handen nodig hebben bij het knutselen, limonade schenken, musiceren, pannenkoeken bakken, schoonmaken etc. Kortom alleen met voldoende hulp kan de VBK georganiseerd worden. Kunt u of wil jij helpen neem dan contact op met Marjolein Demoed (telefoon: ; Naast dat het mooi werk is, is het ook heel erg gezellig om met elkaar bezig te zijn. Kunnen wij weer op u en jou rekenen? Het Visnet 5e jrg. nr sep

22 OEKRAïNE fgelopen zomervakantie ben ik A twee weken naar de Oekraïne geweest. Daar heb ik samen met nog vijf andere meiden geholpen bij de Feestweken voor straatkinderen. Maandag hebben we voor het eerst de kinderen ontmoet. Mooi om te zien dat die kinderen met heel weinig al blij zijn. Als je ze alleen al een high-five of een knuffel geeft, zie je hun gezichten al gaan stralen. s Ochtends kwamen we bij elkaar in het Arendsnest, ongeveer 11 Oekraïners en wij als zes Hollanders. Daar begonnen we met elkaar en bespraken we het Bijbelgedeelte voor die dag. Er waren twee Oekraïners die Engels spreken, zo werd dus alles vertaald voor ons. Daarna bespraken we de activiteit voor die dag. Als er nog spullen gekocht moesten worden, gingen er een paar naar de markt en anderen zetten spullen, die we voor die dag nodig hadden, in de bus. Om 12 uur hadden we de lunch. In de Oekraïne verstaan ze onder de lunch een drie gangen menu. Soep vooraf, hoofdgerecht en een toetje. Er was een kok, die elke dag voor ons kookte. Rond één uur/half twee kwamen de kinderen, als we ergens heen gingen kwamen ze naar het Arendsnest en anders kwamen ze naar een veld bij een school. Daar hebben we allerlei activiteiten gedaan, zoals: kennismakingsmiddag, middag met allerlei spelletjes en de Hollanddag. De middag begonnen we met liedjes zingen, bidden, Bijbelverhaal en een sketch om zo de kinderen een boodschap mee te geven door middel van een toneelstukje. We zijn ook een paar keer met bussen ergens naar toe geweest, we zijn drie keer wezen zwemmen en een keer naar het bos geweest. Dit is voor de kinderen heel leuk, omdat ze dan in een bus mogen. De 2 e zondag zijn we met een heleboel kids naar een Zigeunerkerk geweest. Heel apart en bijzonder om dat een keer mee te maken. Gelukkig was er ook nu weer een vertaler die veel heeft vertaald. Wat is het Arendsnest? Door Marlies Keijzer 22 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

23 OEKRAïNE Voor de straatkinderen zijn er tweehuizen, het ene huis is de 24- uursopvang en de andere is voor de middagopvang. In de 24-uursopvang zitten op dit moment vijf jongens. Deze kunnen allemaal niet meer thuis wonen. In het Arendsnest is er altijd iemand die voor hen zorgt, ze krijgen daar eten, kunnen zich er wassen en hebben er een kamer. Bij de middagopvang komen ongeveer 32 kinderen. Veel kinderen worden geholpen bij hun huiswerk en krijgen een warme maaltijd. Er worden ook veel creatieve dingen georganiseerd. In deze twee huizen werken ongeveer tien Oekraïners. Deze hebben ook geholpen bij de Feestweek. Het was een onvergetelijke vakantie en we hebben een hoop dingen gezien waarvan wij nog veel kunnen leren! Het Visnet 5e jrg. nr sep

24 FAMILIE VAN HEININGEN Bezoek e zijn al weer een half jaar W terug in Thailand na ons verlof. Wat gaat de tijd toch weer snel. En wat bijzonder hoeveel mooie dingen er al gebeurd zijn in deze tijd. Dat hadden we echt nooit durven hopen. Wie had er gedacht dat er al een kerk zou zijn waar elke week minimaal 20 mensen zouden komen? En dat we zo n trouw groepje christenen hebben die elke week mee gaan evangeliseren of mee gaan mensen bezoeken. Dankbaar dat we van dichtbij mogen zien hoe God hier aan het werk is. Juist nu we op een totaal nieuwe plek wonen en werken is het fijn als er bezoek komt zodat je het kan laten zien en kan delen. Na een half jaar zonder bezoek keken we er dan ook echt naar uit om weer bezoek uit Nederland te krijgen. Afgelopen maand kwam een heel goede vriendin vanuit Middelharnis 2 weken bij ons op bezoek. Het was de 2e keer voor haar dat ze naar Thailand kwam, maar de vorige keer woonden we nog in Baan pet. Wat keken de jongens hier naar uit. Tante Karen is nogal favoriet bij hun dus ze hadden er heel veel zin in en het kwam elke dag wel weer te sprake. We hebben allemaal volop genoten van haar bezoek. Ze kon ook twee diensten meemaken, de evangelisatie activiteiten bezoeken en verschillende christenen ontmoeten. Blij dat we dit met haar konden delen. Twee weken vliegen jammer genoeg ook weer om. Afscheid nemen blijft altijd weer even lastig, het went nog niet echt. Maar we zijn blij met de geweldige tijd die we gehad hebben en met alle leuke herinneringen voor ons en de jongens!! Ze was nog niet geland in Nederland of het volgende bezoek was al weer onderweg. Reinouts zus, zwager met hun 2 kinderen kwamen op bezoek. 24 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

25 FAMILIE VAN HEININGEN Voor hun de eerste keer in Azië en voor ons is het de eerste keer dat er een gezin met kinderen komt. Voor Nathan en Manuel natuurlijk helemaal geweldig dat hun neefje en nichtje er zijn om mee te spelen. Ook hier hebben ze dus echt naar uit gekeken. En ze vermaken zich prima met elkaar. Juist omdat we best eenzaam wonen en geen collega s in de buurt hebben is het altijd extra genieten van bezoek. En is het voor ons ook weer een bemoediging. En daarnaast genieten we natuurlijk van alle lekkere en leuke Nederlandse dingen die ze voor ons meegenomen hebben. Nathan is helemaal blij met komijnekaas op brood en Manuel geniet van de vlokken en muisjes. We gaan ook even genieten van vakantie als gezin. We hopen dat jullie ook allemaal een fijne zomer hebben gehad! Na de vakantie is dan ook de nieuwe juf voor Nathan aangekomen en komt zijn vriendje Joas weer terug uit Nederland en mag hij met juf Angeniet en Joas gaan starten in groep 2! Getuigenissen - deel 1 Vraag aan een Christen in Nederland: Gebeuren er nog wonderen in Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013 deze tijd?. Over het algemeen zul je niet het antwoord horen: Natuurlijk, wat denk je dan?. Vraag dezelfde vraag aan de mensen die we leren kennen in Yang Sisurat en die s zondags getuigenissen vertellen in de kerk. Hun antwoord is: Natuurlijk, wat denk je dan?. Luister maar naar hun getuigenissen. Moeder Pong is halverwege de 50. Ze heeft 3 kinderen. Haar jongste dochter heeft het syndroom van down en is 21 jaar oud. Ongeveer 10 jaar geleden heeft haar man haar in de steek gelaten. Sindsdien heeft hij nooit meer wat van zich laten horen. Al die jaren heeft ze de zorg voor hun dochter alleen op zich moeten nemen. Begin mei kwam ze bij de medische klinieken langs voor een kwaaltje. Het team van Thaise verpleegsters deelde het evangelie met haar. Het was niet voor het eerst dat ze het hoorde, want een andere dochter van haar is christen en woont in Bangkok. Ze wilde graag naar de kerk komen, maar had geen vervoer. Ze beloofde dat als we haar op kwamen halen ze zou zorgen dat we een volle auto hadden. Toen we haar voor de eerste dienst ophaalde stond ze nog met 10 25

26 FAMILIE VAN HEININGEN andere mensen uit het dorp te wachten. Na de dienst deelde ze dat ze het zo moeilijk vond dat ze er helemaal alleen voor stond en dat haar man al 10 jaar niks van zich had laten horen en geen verantwoordelijkheid neemt voor hun jongste gehandicapte dochter. Broeder Od, een christen die erg betrokken is bij de nieuwe gemeente, stelde voor om te bidden dat God haar zou helpen en haar man wilde laten inzien dat hij fout bezig was. Moeder Pong moest er wel om lachen. Ze wist geeneens waar haar man al die jaren had gewoond. Een week later gingen we haar weer ophalen. We geven altijd tijd om getuigenissen te vertellen in de dienst, maar moeder Pong kon niet wachten tot we in de kerk waren. Ze begon in de auto te vertellen: Deze week stond mijn man ineens op de stoep. Hij is hier in de buurt komen wonen en wil meer contact met zijn jongste dochter. Wat een wonder! Hier hebben we vorige week voor gebeden en God heeft het zomaar verhoord. Ik heb hem 10 jaar niet gezien en nu van de week staat hij er ineens. Nu weet ik zeker dat God bestaat. Wat ben ik God dankbaar. Ook in de kerk moest iedereen het horen. Tijdens de tijd van getuigenissen geven vertelde ze iedereen in de kerk: Wat hier wordt verteld is de Waarheid. Ik geloof dat God bestaat en jullie kunnen dat ook allemaal duidelijk zien als je mijn verhaal hoort. Een mooi getuigenis. Van de week is moeder Pong naar Bangkok vertrokken om daar te gaan werken. Ze gaat er op zoek naar een kerk, we hebben haar een Bijbel en eenvoudig boek mee gegeven om de Bijbel zelf te lezen en te ontdekken. Bidt u/jij mee voor moeder Pong? Getuigenissen - deel 2 Eén van onze gemeenteleden is Opa Tiener (zo heet hij echt). Als je hem zo ziet met z n lange haar en z n enthousiasme zou je hem rond de 55 schatten. Hij is echter al 72, maar is nog jong in z n doen en laten. Hij doet zijn naam dus eer aan. Toen we een paar weken geleden de gelegenheid gaven om getuigenissen te vertellen in de kerk kwam hij enthousiast naar voren. Zijn getuigenis ging als volgt: Ik heb thuis een winkeltje waar we van alles verkopen. We verkopen o.a. benzine in glazen flessen voor brom- 26 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Protestantse Gemeente Oudenhoorn JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL Vol goede moed zijn we als redactie aan de 37 ste jaargang van ons tijdschrift INKO begonnen. Vol goede

Nadere informatie

Kanker is een cadeau?

Kanker is een cadeau? DAGBOEK Kanker is een cadeau? JIP KEIJZER Voorwoord Per jaar horen in Nederland ongeveer 2200 jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar dat zij kanker hebben. 2200 x een mens, 2200 x een gezin of partner. Een

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven.

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. Doorbraken We bevinden ons nu in een serie genaamd: "verheffen van, het

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Vraag wat u maar wilt...

Vraag wat u maar wilt... TIJDSCHRIFT UITGEGEVEN DOOR STICHTING L ABRI - NEDERLAND jaargang 17 nr. 2 2012 Prinsjesdag is geweest. De verkiezingen zijn voorbij. Den Haag maakt zich op voor een nieuwe periode, een nieuwe regering,

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor U kent mij niet. Toch richt ik mij tot u om mijn grote dankbaarheid te uiten voor de beslissing die u hebt

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie