COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg"

Transcriptie

1

2

3 COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk register staan. Mei/juni in één uitgave. Juli/augustus in één uitgave. Kopij kan ingeleverd worden tot uiterlijk de 16e van de maand voorafgaande aan de maand van verschijning. adres: Eén keer per jaar zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. Richtlijn is 15 euro, extra gift altijd welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer t.n.v. Hervormde gemeente Stellendam o.v.v. 'Het Visnet'. Wilt u het Visnet ontvangen of niet meer ontvangen, dan kunt u contact opnemen met één van de redactieleden. De redactie is als volgt samengesteld: Ds. D. Hoolwerf, hoofdredacteur Leo Blokland, correctie/contactpersoon Melissant Gert Korteland, correctie Annemarie Tanis, verspreiding/kinderpagina Joke Klepper Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente 5e jaargang nr. 39- sep 2013

4 INHOUDSOPGAVE Blz. Colofon... 3 Inhoudsopgave... 4 Voorwoord... 5 Meditatie... 6 Gedicht... 8 Visserslatijn... 9 Monumentendag Startweekend Kinderdienst Goede Spullen Markt Guppies Onder het vergrootglas Oekraïne Familie van Heiningen Groeten uit Canada In Gods werkplaats Kerkdiensten Jarigen Activiteiten Informatief Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

5 VOORWOORD Door D. Hoolwerf VDM en nieuw Visnet. En is u ook wat opgevallen? Er zit een strook in waarop E we een oproep doen voor een bijdrage. Van harte aanbevolen en alvast bedankt voor het mogelijk maken dit blad op ongeveer 400 adressen te laten verschijnen. In dit nummer aandacht voor het nieuwe winterseizoen. Een uitnodiging voor het startweekend. En nog veel meer. We wensen u een opbouwend en inspirerend seizoen toe! De kern van alle dingen De kern van alle dingen is stil en eindeloos. Alleen de dingen zingen. Ons lied is kort en broos. En donker zingt mijn bloed, van heimwee zwaar doorwogen. Ik zeil langs regenbogen Gods stilte tegemoet. Felix Timmermans Het Visnet 5e jrg. nr sep

6 MEDITATIE Door Joke Klepper-Breeman Hangende knoppen klappen open. Je ziet de rode waaiertjes staan langs de dijk. Schitterend: felrode klaprozen in de zon! t Is Pluk ze niet. Doe je t toch, dan beleef je er niet lang plezier aan. De blaadjes vallen er zó af. Na korte tijd blijft er van de broze bloemen niets over. Die klaproos. Zo mooi als zij bloeit, zo teer is ze ook. Is dat niet het beeld van de mens? Een oud Bijbels lied zegt: Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. (Psalm 103 vers 8 berijmd) Als we gezond zijn - in de zomer van ons leven - lijken we heel wat. Maar hoe broos is ons bestaan. Onverwacht blijkt t soms: kanker, een auto-ongeluk, verdrinking of een hartinfarct... Ons leven is geknakt, verloren. En weg is onze standplaats! Daarom: maak ernst met uw leven. De dood is het einde niet. De Bijbel spreekt ons van twee bestemmingen na dit leven: 6 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

7 MEDITATIE eeuwig wel (= zalig, gelukkig), of eeuwig wee (= rampzalig, ongelukkig). Wat zal úw bestemming zijn? Door de zonden verdienen alle mensen het eeuwig wee. Er moet dus ín ons leven een omkeer komen, radicale vernieuwing, wil het eeuwig wel met ons zijn ná dit leven. Kan dat? Luister: God maakte Zelf nog redding mogelijk. Hij zond Zijn Zoon, Jezus Christus, om zondaren te behouden. Dat behoud werkt Hij door Zijn Heilige Geest, uit genade. Hoe dat gaat? Door de vernieuwing van uw hart en door het geloof in Christus Jezus. Dan alleen is er vergeving van uw zonden en vrede met God. Behoud. Ja, het eeuwige leven in plaats van het eeuwig verderf. De Bijbel, Gods Woord, zegt u de waarheid: Want de Zoon des mensen (dat is Jezus Christus) is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. (Lukas 9 vers 56). serie: JAARGETIJDEN - 2 Het Visnet 5e jrg. nr sep

8 De barmhartige Samaritaan door Han Wezelaar OMZIEN NAAR ELKAAR Door Joke Klepper-Breeman Wat kan aandacht belangrijk zijn, even met elkaar een praatje maken, zo maar op straat, of op het plein. Zo maar met elkaar in gesprek raken. Vaak geven we elkaar weinig aandacht. Hebben het te druk met ons eigen leven, weten niet wat er van ons wordt verwacht. Toch moeten we naar aandacht streven. Meer aandacht aan elkaar schenken: Vraag maar gewoon hoe het gaat. Niet teveel aan onszelf denken, maar raak maar met elkaar aan de praat. Meeleven met je medemens, dat is een goede zaak. En ieder het beste willen wensen, dat gebeurt nooit te vaak! God wil dat wij om onze naaste geven en dat wij luisteren naar Zijn stem. God heeft ons zoveel gegeven, geloof dan en vertrouw op Hem. Laten we steeds meeleven met elkaar. Elkaar tot steun zijn in dit leven. Dat is wel de moeite waard, nietwaar? Laten we ieder het goede willen geven. 8 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

9 VISSERSLATIJN PASTORIE Door D. Hoolwerf VDM Winterseizoen e gaan het nieuwe winterseizoen W in. Allerlei activiteiten zijn er weer waarin we elkaar toerusten en bemoedigen. Voor alle activiteiten komt er een gemeentewaaier die dit keer samen wordt gemaakt met de Gereformeerde kerk. De periode voor de zomer heb ik zelf ervaren als hectisch vanwege de beroepen die zijn uitgebracht. Ook voor het beroep van de Zenderkerk uit Huizen heb ik bedankt omdat de roep uit de eigen gemeente sterker was. Voor het komende jaar zal ik geen beroepen in overweging nemen om rust in de gemeente en in het gezin te bewaren. Zo kunnen we samen dit jaar ons weer richten op geloofs- en gemeenteopbouw. In de kerkenraad zijn vorig seizoen verschillende bouwstenen verzameld. Deze bouwstenen zullen met u worden gedeeld en zo kunnen we verder werken aan het gemeentehuis dat Gods geest bouwt op het fundament Christus. Dit naar aanleiding van de cursus die we als kerkenraad hebben gevolgd van Leven uit de Bron. Het is mijn verlangen dat we dit winterseizoen dicht bij de Bron mogen leven en zo ook zelf een bron mogen zijn voor de mensen om ons heen. Meeleven Grote zorg is er ontstaan bij broeder en zuster Korteland. Paula heeft een operatie moeten ondergaan i.v.m. tumor in de blaas. Dat blijkt niet goed te zijn en ze zal geopereerd moeten worden na Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013 een chemokuur. We bidden voor haar dat de genezende nabijheid van Christus ervaren mag worden. Voor haar is het volgende gedicht van betekenis geworden in deze moeilijke periode. Een mens lijdt dikwijls t meest Door 't lijden dat hij vreest Doch dat nooit op komt dagen. Zo heeft hij meer te dragen Dan God te dragen geeft. Het leed dat is, drukt niet zo zwaar Als vrees voor allerlei gevaar. Doch komt het eens in huis, Dan helpt God altijd weer En geeft Hij kracht naar kruis. Broeder en zuster Blokland wachten met zorg de uitslagen af van de onderzoeken bij Leo. De zwezerik zal waarschijnlijk verwijderd moeten worden maar eerst is er nog een longpunctie gemaakt. Ze leggen hun zorg in Gods hand met het geloof dat Hij voor hen zorgt. Broeder Hoekman moest ook plotseling een paar dagen in het ziekenhuis blijven na een hartonderzoek. Gelukkig ging het gauw weer beter met hem en kon hij naar huis. We bidden hem Gods zegen toe. Sem moest ook een zware operatie ondergaan aan zijn hand. We hopen dat dit mag leiden tot verbetering en bid- 9

10 VISSERSLATIJN PASTORIE den voor hem en zijn ouders. Verschillenden onder ons tobben met hun gezondheid. Lichamelijke en psychische problemen die soms veel zorg geven. Daarnaast de chronisch zieken die weten dat er geen verbetering zal komen. De Heere Jezus is de Heelmeester en in geloof mogen we met lichaam en ziel zijn eigendom zijn. Hij wil als beste voor ons zorgen. Geboorte Felicitatie aan broeder en zuster Keijzer, Gerrie en Gerda, voor de geboorte v a n h u n k l e i n d o c h t e r b i j Alfred en Hilbertine. Ook de ouders feliciteren we met hun dochter. Dat ze in gebed en voorleven hun (klein) dochter de weg naar Jezus mogen wijzen. Oproep belijdenis doen Ik wil graag met jou of u, die nog geen belijdenis hebt gedaan een gesprek hebben. Ik zou het fijn vinden als je contact met mij opneemt en doorgeeft dat je ook een gesprek wilt zodat we een afspraak kunnen maken. Het gaat er niet om dat je dan ook belijdenis zou moeten doen. Het gesprek zal gaan over het geloof en het lid zijn van de christelijke gemeente. Als het lukt ga ik naar aanleiding van de gesprekken een groep vormen waarin we de basis doornemen van geloof en kerkzijn. Ik hoor graag van je! of ) Gebedsweek voor winterwerk De week voor het startweekend (21, 22 september) heb ik de gewoonte elke dag in de kerk te bidden. Helaas lukt mij het niet dit jaar elke dag op een vaste tijd er te zijn. Maar wie mee wil bidden kan de dagen 16, 17 en 19 september in de kerk komen. Aanvang is 21:45 en het duurt ongeveer 25 minuten. Het is een moment van stilte, schriftlezing, lied en gebed, gericht op start van alle werkzaamheden in de gemeente. Hierbij wordt er niet van u verwacht dat u zelf ook hardop mee bidt, maar er is wel gelegenheid voor. Bidt u mee? Predikant Hersteld Hervormde Kerk Met de intrede en bevestiging van ds. Bouman in de Hersteld Hervormde Kerk zijn alle predikantsplekken in ons dorp bezet. Ik hoop dat dat een zegen is. We feliciteren onze broeders en zusters met hun nieuwe predikant. We wensen familie Bouman een goede start toe en bidden dat hij zijn werk hier met veel vreugde en zegen mag verrichten. Groet Een hartelijke groet mede namens mijn vrouw. 10 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

11 MONUMENTENDAG Open Monumentendag zaterdag 14 september 2013 Locatie: Hervormde Kerk, Bosschieterstraat 4 Tijdstip: 09: Prijs: gratis In het kader van Open Monumentendag is de kerk van de Hervormde Gemeente Stellendam op zaterdag 14 september 2013 van 9.30 uur tot uur geopend voor bezoek. In de kerk staat die dag een Graphic Novel opgesteld. Op 16 grote panelen wordt de Gelijkenis van de Vader en de Zoon getoond, getekend door illustrator Wim Nuninga. Verder zal het kerkorgel gedurende meerdere momenten op de dag door diverse organisten worden bespeeld, maar ook voor bezoekers is het mogelijk het kerkorgel te bespelen. Activiteiten: Orgelspel door diverse organisten en mogelijkheid tot het bespelen van het orgel door bezoekers uur Oratoriumkoor Zuid-West Nederland uur groepsrondleiding door de kerk o.l.v. de koster uur muzikale bijdrage diverse gemeenteleden uur Christelijk Mannenkoor Door Eendracht Verbonden uur groepsrondleiding door de kerk o.l.v. de koster Gedurende de gehele dag zal op het plein voor de kerk een terras zijn ingericht en wordt koffie, thee en frisdrank met iets lekkers verkocht. Ook is er verkoop van tweedehands boeken, oliebollen, cake, advocaat en andere lekkernijen! Wij hopen velen van u op 14 september as. in onze kerk te mogen verwelkomen!!! Het Visnet 5e jrg. nr sep

12 LEVEN MET LEF - OVER NAVOLGING IN DE PRAKTIJK STARTWEEKEND 21 en 22 september Een programma waar je LEF voor nodig hebt maar niet voor weg moet blijven! Tipje van de sluier: zaterdagmiddag maaltijd 13:00 uur programma tot +/- 16:00 uur zondagmorgen Kerkdienst en na de dienst preekbespreking bij gemeenteleden thuis. Hoe het allemaal verder gaat? Laat je verrassen! Uitnodiging en opgave volgt of zie website. 12 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

13 LEVEN MET LEF - OVER NAVOLGING IN DE PRAKTIJK Inhoud thema: en jongere zei: We horen al E vanaf onze geboorte dat we Jezus Christus moeten volgen in ons dagelijks leven. En we knikken weer als we het opnieuw horen en gaan vervolgens over tot de orde van de dag.' En Jezus zegt: U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op de berg ligt, kan niet verborgen zijn.' (Matth. 5:13-16). Leven met lef Met deze twee uitspraken zitten we midden in het jaarthema van komend winterseizoen: Leven met lef! Je kunt uitgebreid praten over geloof, je vragen stellen over de Bijbel, maar pas als je je leven daadwerkelijk inricht vanuit de relatie met God, wordt alles anders. Tegenover geloof dat ergens in ons hoofd aanwezig is maar tegelijk langs ons concrete leven schampt, staat leven met lef. Dat is een leven van horen én doen, van luisteren en gehoorzaamheid, van bekering en heiliging. In navolging van Jezus Christus treed je vanuit de binnenkamer dagelijks de buitenwereld tegemoet. Over die concrete beweging en doorvertaling gaat het in Leven met lef'. Op alle gebieden klinkt de oproep om Jezus Christus te volgen. Want wie Hem heeft mogen leren kennen, verandert echt in denken, in voelen, in handelen. Leven met lef staat geheel in de dankbaarheid voor Gods redding van ons leven en van de wereld. Het is de spannende beweging van bekering en heiliging, van double listening': listening to the Word and listening to the world'. De Bergrede De oproep van de Heere Jezus om Hem te volgen, klinkt overal in het Evangelie. Maar in het bijzonder als Hij aan het begin van Zijn prediking staat, waarvan de kern is: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.' Dat is in feite een verwijzing naar Hemzelf: in en door Hem is het Koninkrijk dichtbij gekomen. Bekering is je stellen onder het gezag van koning Jezus. Om Hem het voor het zeggen te laten hebben in je leven. Om een heldere identiteit in Christus te hebben. Hoe zo'n leven eruit ziet en wat dat inhoudt, vertelt Jezus in de Bergrede, die je kunt zien als de grondwet Het Visnet 5e jrg. nr sep

14 LEVEN MET LEF - OVER NAVOLGING IN DE PRAKTIJK van het Koninkrijk'. In ieder geval is duidelijk dat zo'n leven echt helemaal anders is en wordt. Mensen om je heen zien en merken het. Door Jezus Christus te volgen gaat je leven op z'n kop en ga en wil je in levensstijl op Hem lijken. In die zin is de navolging van Jezus ook ontspannen. De verandering is een natuurlijk gevolg van een ontmoeting met Hem. Hij is het sprekende voorbeeld dat je volgt. Bij de start van het jaarthema Leven met lef' nemen we de volgende vragen onder de loep. 1. Hoe volgen we Jezus Christus na in ons leven? 2. Welke concrete invloed heeft deze navolging in ons leven? Wat is er zichtbaar van liefde voor Hem en de naaste? Dit thema sluit aan bij het Bijbelgedeelte dat vorig seizoen een jaar lang op de agenda stond van de kerkenraad. Mattheüs 4: Hier zal het in de preek op startzondag over gaan. 14 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

15 KINDERDIENST Door Britt van Oostenbrugge De Koning komt. O p 14 juli was er een kinderdienst met als thema de Koning komt. Het was ook nog een speciale dienst omdat de kinderen van groep 8 extra belangrijk waren, omdat wij naar de middelbare school gaan. We waren met 7 kinderen uit groep 8. De preek ging over het leven als de Koning is gekomen. In de kerk hing een grote gele kroon met diamanten. Na de preek mochten we mooie papieren diamanten aan de kroon hangen, daarna mochten de kinderen van groep 8 naar voren komen. We kregen van de dominee allemaal de zegen en we werden toegezongen door de gemeente. We kregen een pen en een papieren diamant om mee naar huis te nemen, als herinnering. Ik vond het een bijzondere dienst om nu zelf mee te maken. Na afloop waren er in de Rank pannenkoeken en wat te drinken voor ons. Het Visnet 5e jrg. nr sep

16 GOEDE SPULLEN MARKT 2013 et is al weer een poos geleden dat wij als Hervormde H Gemeente onze markt organiseerden. Het was de 29 e juni weer een gezellige en drukke dag, waarbij we gezegend werden met prachtig weer. Veel vrijwilligers hebben die dag hun steentje bijgedragen. Door Gert Korteland Fijn is ook dat de middagpauzedienst o.l.v. ds. Hoolwerf mensen trekt om verkwikt en vertroost te worden. De opbrengst was 6500 euro, waarvan 1000 euro bestemd is voor ons zendingsechtpaar Van Heiningen in Thailand. Allen die hun krachten gaven aan deze organisatie willen we hartelijk bedanken voor hun inzet. Voor volgend jaar rekenen we weer op uw en jouw medewerking. Gaat u nu al sparen om de markt volgend jaar weer te organiseren.? Namens allen, Gert Korteland 16 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

17 GUPPIES Door Annemarie Tanis allo allemaal, H Deze keer het verhaal over Zacheüs. Zacheüs woont in Jericho. Hij is tollenaar en zorgt ervoor dat de mensen hun belasting betalen. Maar Zacheüs is niet eerlijk. Hij steelt geld van de mensen. Zo heeft hij zichzelf heel rijk gemaakt. Zacheüs hoort de mensen roepen. Jezus is in de stad! Jezus? Zacheüs heeft al veel over hem gehoord. Wie is Jezus toch? Zacheüs wil Hem graag zien! De mensen staan in dikke rijen langs de weg. Zacheüs is maar klein. Hij gaat op zijn tenen staan. Niemand doet voor hem een stapje opzij. De mensen hebben een hekel aan Zacheüs. Zacheüs ziet een vijgenboom langs de kant van de weg staan. Hij klimt erin en gaat op een tak zitten. Nu kan hij alles zien. Daar komt Jezus! Hij is vlakbij. Opeens kijkt Jezus omhoog. Zacheüs! roept hij. Kom vlug naar beneden. Ik wil vandaag bij jou op bezoek komen. Zacheüs wordt blij. Jezus ziet hem. Jezus kent zijn naam. Hij wil bij hem komen. Zacheüs springt uit de boom. De mensen mopperen. Gaat Jezus naar het huis van die oneerlijke man? Zacheüs is blij dat Jezus bij hem thuis komt. Hij zegt: Heer, ik geef de helft van alles wat ik heb aan de arme mensen. En wie mij te veel geld heeft betaald, zal ik vier keer zo veel terugbetalen! Jezus ziet dat Zacheüs meent wat hij zegt. Jij luistert naar God, zegt Jezus. Ik ben ook voor jou gekomen, om je te redden. bron: Prentenbijbel M. ten Cate Nu de vakantie voorbij is en jullie allemaal weer naar school gaan, hebben jullie misschien ook weer zin om de puzzels op te lossen. Leveren jullie de oplossing bij mij in? Tot ziens, Annemarie Tanis Johan Frisopad 10 Het Visnet 5e jrg. nr sep

18 GUPPIES Voor de kinderen uit groep 1 t/m 3 18 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

19 GUPPIES Voor de kinderen uit groep 4 t/m 8. Het Visnet 5e jrg. nr sep

20 ONDER HET VERGROOTGLAS Door Visje Vakantie-overpeinzing et was er nog niet van gekomen H deze zomer, een bezoekje aan De Klepperstee. Het is de laatste zomers bij ons steeds meer en meer een gewoonte geworden om daar een paar keer aan te landen in de vakantieperiode. Niet zo zeer dat we zo n bezoek nu zien als een echt vakantieuitje, want hoewel buiten kijf staat dat het een prachtige camping is, heeft het voor ons in die zin niets speciaals. Maar de laatste jaren hebben familieleden er een seizoensplaats, en dus is er bij uitstek gelegenheid om elkaar te bezoeken. Echter, niet alleen deze familie, maar ook de aanwezigheid van het Dabarteam was voor ons al enige jaren achtereen aanleiding om De Klepperstee te bezoeken. Het Dabarteam zorgde de afgelopen jaren steeds voor veel levendigheid en bezigheid op de camping, en mocht zich verheugen in veel belangstelling van de campinggangers, in alle leeftijdscategorieën. Rondom een gigantische tent op een grasvlakte werd van alles georganiseerd, waarbij ook veel in het teken stond van evangelisatiewerk, soms onopvallend maar steeds spontaan en ontspannen. Het werk van de campingpastor en het team van jongeren oogstte altijd veel respect en bewondering. Zoals gezegd, het werk van het Dabarteam bracht ons er vaker toe om even een bezoekje aan De Klepperstee te brengen. Meedoen aan een volleybaltoernooitje was leuk, maar vooral het bijwonen van de zondagavonddienst was altijd bijzonder om te doen. In een volle tent met enkele honderden campinggasten in een heel speciale sfeer, geweldig om mee te maken. U heeft de afgelopen tijd allemaal via Het Visnet kunnen vernemen dat deze zomer voor het Dabarwerk op de Klepperstee geen plaats meer was, de plek zou op een andere manier voor het vermaak van de bezoekers worden benut. En dat net nu onze eigen dominee zich nog meer met het Dabarwerk ging bezighouden. Het was er dus nog niet van gekomen om deze zomer naar De Klepperstee te gaan, niet vanwege het ontbreken van het Dabarteam, maar de gelegenheid was er nog niet geweest. Afgelopen week kwam het er dan toch van, op een mooie zomeravond bezochten we onze familie. Barbecue aan, veel gezelligheid, kortom: prima avond. Maar komend langs de plek waar voorgaande jaren de tent van het Dabarwerk stond, trof ons wel iets bijzonders. Opnieuw stond er een 20 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

21 ONDER HET VERGROOTGLAS joekel van een tent, blijkbaar al de gehele zomer. Maar waar het in de Dabartent altijd levendig en vrolijk was, was het nu vrijwel leeg en verlaten. Een paar speeltoestellen stond ongebruikt te verstoffen, het rook er bijna bedorven en je kon er een speld horen vallen. Van onze familie begrepen we dat dit al het gehele zomerseizoen zo was. Voor veel campinggasten die andere jaren zo enthousiast deelnamen aan de activiteiten van het Dabarteam een aderlating en teleurstelling. Het is er beslist niet beter en geanimeerder op geworden, zo zonder het Dabarwerk. Beter kun je het niet schetsen: waar geen plaats meer is voor Gods werk, ontstaat een naargeestige leegte. Vakantie Bijbel Klub De Vakantie Bijbel Klub zal in de herfstvakantie op 22, 23 en 24 oktober gehouden worden. Daarom doen we een dringende oproep om u nu op te geven als vrijwillig(st)er. We verwachten namelijk weer veel kinderen en u begrijpt dat we dan ook veel helpende handen nodig hebben bij het knutselen, limonade schenken, musiceren, pannenkoeken bakken, schoonmaken etc. Kortom alleen met voldoende hulp kan de VBK georganiseerd worden. Kunt u of wil jij helpen neem dan contact op met Marjolein Demoed (telefoon: ; Naast dat het mooi werk is, is het ook heel erg gezellig om met elkaar bezig te zijn. Kunnen wij weer op u en jou rekenen? Het Visnet 5e jrg. nr sep

22 OEKRAïNE fgelopen zomervakantie ben ik A twee weken naar de Oekraïne geweest. Daar heb ik samen met nog vijf andere meiden geholpen bij de Feestweken voor straatkinderen. Maandag hebben we voor het eerst de kinderen ontmoet. Mooi om te zien dat die kinderen met heel weinig al blij zijn. Als je ze alleen al een high-five of een knuffel geeft, zie je hun gezichten al gaan stralen. s Ochtends kwamen we bij elkaar in het Arendsnest, ongeveer 11 Oekraïners en wij als zes Hollanders. Daar begonnen we met elkaar en bespraken we het Bijbelgedeelte voor die dag. Er waren twee Oekraïners die Engels spreken, zo werd dus alles vertaald voor ons. Daarna bespraken we de activiteit voor die dag. Als er nog spullen gekocht moesten worden, gingen er een paar naar de markt en anderen zetten spullen, die we voor die dag nodig hadden, in de bus. Om 12 uur hadden we de lunch. In de Oekraïne verstaan ze onder de lunch een drie gangen menu. Soep vooraf, hoofdgerecht en een toetje. Er was een kok, die elke dag voor ons kookte. Rond één uur/half twee kwamen de kinderen, als we ergens heen gingen kwamen ze naar het Arendsnest en anders kwamen ze naar een veld bij een school. Daar hebben we allerlei activiteiten gedaan, zoals: kennismakingsmiddag, middag met allerlei spelletjes en de Hollanddag. De middag begonnen we met liedjes zingen, bidden, Bijbelverhaal en een sketch om zo de kinderen een boodschap mee te geven door middel van een toneelstukje. We zijn ook een paar keer met bussen ergens naar toe geweest, we zijn drie keer wezen zwemmen en een keer naar het bos geweest. Dit is voor de kinderen heel leuk, omdat ze dan in een bus mogen. De 2 e zondag zijn we met een heleboel kids naar een Zigeunerkerk geweest. Heel apart en bijzonder om dat een keer mee te maken. Gelukkig was er ook nu weer een vertaler die veel heeft vertaald. Wat is het Arendsnest? Door Marlies Keijzer 22 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

23 OEKRAïNE Voor de straatkinderen zijn er tweehuizen, het ene huis is de 24- uursopvang en de andere is voor de middagopvang. In de 24-uursopvang zitten op dit moment vijf jongens. Deze kunnen allemaal niet meer thuis wonen. In het Arendsnest is er altijd iemand die voor hen zorgt, ze krijgen daar eten, kunnen zich er wassen en hebben er een kamer. Bij de middagopvang komen ongeveer 32 kinderen. Veel kinderen worden geholpen bij hun huiswerk en krijgen een warme maaltijd. Er worden ook veel creatieve dingen georganiseerd. In deze twee huizen werken ongeveer tien Oekraïners. Deze hebben ook geholpen bij de Feestweek. Het was een onvergetelijke vakantie en we hebben een hoop dingen gezien waarvan wij nog veel kunnen leren! Het Visnet 5e jrg. nr sep

24 FAMILIE VAN HEININGEN Bezoek e zijn al weer een half jaar W terug in Thailand na ons verlof. Wat gaat de tijd toch weer snel. En wat bijzonder hoeveel mooie dingen er al gebeurd zijn in deze tijd. Dat hadden we echt nooit durven hopen. Wie had er gedacht dat er al een kerk zou zijn waar elke week minimaal 20 mensen zouden komen? En dat we zo n trouw groepje christenen hebben die elke week mee gaan evangeliseren of mee gaan mensen bezoeken. Dankbaar dat we van dichtbij mogen zien hoe God hier aan het werk is. Juist nu we op een totaal nieuwe plek wonen en werken is het fijn als er bezoek komt zodat je het kan laten zien en kan delen. Na een half jaar zonder bezoek keken we er dan ook echt naar uit om weer bezoek uit Nederland te krijgen. Afgelopen maand kwam een heel goede vriendin vanuit Middelharnis 2 weken bij ons op bezoek. Het was de 2e keer voor haar dat ze naar Thailand kwam, maar de vorige keer woonden we nog in Baan pet. Wat keken de jongens hier naar uit. Tante Karen is nogal favoriet bij hun dus ze hadden er heel veel zin in en het kwam elke dag wel weer te sprake. We hebben allemaal volop genoten van haar bezoek. Ze kon ook twee diensten meemaken, de evangelisatie activiteiten bezoeken en verschillende christenen ontmoeten. Blij dat we dit met haar konden delen. Twee weken vliegen jammer genoeg ook weer om. Afscheid nemen blijft altijd weer even lastig, het went nog niet echt. Maar we zijn blij met de geweldige tijd die we gehad hebben en met alle leuke herinneringen voor ons en de jongens!! Ze was nog niet geland in Nederland of het volgende bezoek was al weer onderweg. Reinouts zus, zwager met hun 2 kinderen kwamen op bezoek. 24 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

25 FAMILIE VAN HEININGEN Voor hun de eerste keer in Azië en voor ons is het de eerste keer dat er een gezin met kinderen komt. Voor Nathan en Manuel natuurlijk helemaal geweldig dat hun neefje en nichtje er zijn om mee te spelen. Ook hier hebben ze dus echt naar uit gekeken. En ze vermaken zich prima met elkaar. Juist omdat we best eenzaam wonen en geen collega s in de buurt hebben is het altijd extra genieten van bezoek. En is het voor ons ook weer een bemoediging. En daarnaast genieten we natuurlijk van alle lekkere en leuke Nederlandse dingen die ze voor ons meegenomen hebben. Nathan is helemaal blij met komijnekaas op brood en Manuel geniet van de vlokken en muisjes. We gaan ook even genieten van vakantie als gezin. We hopen dat jullie ook allemaal een fijne zomer hebben gehad! Na de vakantie is dan ook de nieuwe juf voor Nathan aangekomen en komt zijn vriendje Joas weer terug uit Nederland en mag hij met juf Angeniet en Joas gaan starten in groep 2! Getuigenissen - deel 1 Vraag aan een Christen in Nederland: Gebeuren er nog wonderen in Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013 deze tijd?. Over het algemeen zul je niet het antwoord horen: Natuurlijk, wat denk je dan?. Vraag dezelfde vraag aan de mensen die we leren kennen in Yang Sisurat en die s zondags getuigenissen vertellen in de kerk. Hun antwoord is: Natuurlijk, wat denk je dan?. Luister maar naar hun getuigenissen. Moeder Pong is halverwege de 50. Ze heeft 3 kinderen. Haar jongste dochter heeft het syndroom van down en is 21 jaar oud. Ongeveer 10 jaar geleden heeft haar man haar in de steek gelaten. Sindsdien heeft hij nooit meer wat van zich laten horen. Al die jaren heeft ze de zorg voor hun dochter alleen op zich moeten nemen. Begin mei kwam ze bij de medische klinieken langs voor een kwaaltje. Het team van Thaise verpleegsters deelde het evangelie met haar. Het was niet voor het eerst dat ze het hoorde, want een andere dochter van haar is christen en woont in Bangkok. Ze wilde graag naar de kerk komen, maar had geen vervoer. Ze beloofde dat als we haar op kwamen halen ze zou zorgen dat we een volle auto hadden. Toen we haar voor de eerste dienst ophaalde stond ze nog met 10 25

26 FAMILIE VAN HEININGEN andere mensen uit het dorp te wachten. Na de dienst deelde ze dat ze het zo moeilijk vond dat ze er helemaal alleen voor stond en dat haar man al 10 jaar niks van zich had laten horen en geen verantwoordelijkheid neemt voor hun jongste gehandicapte dochter. Broeder Od, een christen die erg betrokken is bij de nieuwe gemeente, stelde voor om te bidden dat God haar zou helpen en haar man wilde laten inzien dat hij fout bezig was. Moeder Pong moest er wel om lachen. Ze wist geeneens waar haar man al die jaren had gewoond. Een week later gingen we haar weer ophalen. We geven altijd tijd om getuigenissen te vertellen in de dienst, maar moeder Pong kon niet wachten tot we in de kerk waren. Ze begon in de auto te vertellen: Deze week stond mijn man ineens op de stoep. Hij is hier in de buurt komen wonen en wil meer contact met zijn jongste dochter. Wat een wonder! Hier hebben we vorige week voor gebeden en God heeft het zomaar verhoord. Ik heb hem 10 jaar niet gezien en nu van de week staat hij er ineens. Nu weet ik zeker dat God bestaat. Wat ben ik God dankbaar. Ook in de kerk moest iedereen het horen. Tijdens de tijd van getuigenissen geven vertelde ze iedereen in de kerk: Wat hier wordt verteld is de Waarheid. Ik geloof dat God bestaat en jullie kunnen dat ook allemaal duidelijk zien als je mijn verhaal hoort. Een mooi getuigenis. Van de week is moeder Pong naar Bangkok vertrokken om daar te gaan werken. Ze gaat er op zoek naar een kerk, we hebben haar een Bijbel en eenvoudig boek mee gegeven om de Bijbel zelf te lezen en te ontdekken. Bidt u/jij mee voor moeder Pong? Getuigenissen - deel 2 Eén van onze gemeenteleden is Opa Tiener (zo heet hij echt). Als je hem zo ziet met z n lange haar en z n enthousiasme zou je hem rond de 55 schatten. Hij is echter al 72, maar is nog jong in z n doen en laten. Hij doet zijn naam dus eer aan. Toen we een paar weken geleden de gelegenheid gaven om getuigenissen te vertellen in de kerk kwam hij enthousiast naar voren. Zijn getuigenis ging als volgt: Ik heb thuis een winkeltje waar we van alles verkopen. We verkopen o.a. benzine in glazen flessen voor brom- 26 Het Visnet 5e jrg. nr sep 2013

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Zondag 12 maart 2017, 40-II Ontmoetingskerk Zevenhuizen-Moerkapelle

Zondag 12 maart 2017, 40-II Ontmoetingskerk Zevenhuizen-Moerkapelle Zondag 12 maart 2017, 40-II Ontmoetingskerk Zevenhuizen-Moerkapelle Voorbereiding. Inleidend orgelspel. Stilte in de kerk tijdens het gebed in de consistorie. Welkom. Intochts-psalm 25: 1, 2 (Heer, ik

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t SOAKEN Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft Soms ben je zo druk met rennen en vliegen voor Hem. En natuurlijk weet je dat het zijn veel belangrijker

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga

Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga 1, 2, 3, 4 - en; jij Telt ook mee! VOOR DE DIENST IEDEREEN WORDT VAN HARTE UITGENODIGD OM NA DE DIENST NOG EEN KOPJE KOFFIE / THEE MET ONS TE

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Gebedskalender VBW Wilnis 2016

Gebedskalender VBW Wilnis 2016 Gebedskalender VBW Wilnis 2016 Bid u/jij mee? Gebedskalender VBW Wilnis 2016 Bid u/jij mee? Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,

Nadere informatie

Preek over zondag 21, gehouden op / p.1

Preek over zondag 21, gehouden op / p.1 Preek over zondag 21, gehouden op 01-11-09 / p.1 Liturgie: Votum en groet Zi: Ps. 23:1.2.3 Gebed Schriftlezing: Matth. 4:12-25 Zi: Lied 294:1.2.4.5 Preek: Zondag 21 Zi: Gez. 119:1.2.3 Credo: gez. 179b

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Ter overweging. WANDELEN MET GOD

Ter overweging. WANDELEN MET GOD Ter overweging. WANDELEN MET GOD Meer en meer kom ik erachter, zei een collega kerkelijk werker, dat ik mijn overvolle bureau met nog harder werken niet leeg krijg. Dan moet anders kunnen: `s Ochtends

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie?

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie? 110 Hoofdstuk 18 Bidden Ik probeer het wel: elke dag bidden, maar soms komt het er gewoon niet van. Vaak weet ik niet goed wat ik moet bidden. En hoort God me wel? Doet Hij wel iets met mijn gebed? screensh

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september uur

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september uur Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september 2017 10.30 uur Thema: Met open armen! voorgangers organist m.m.v. de Band : ds. Ton van Vliet Marie Hansen - Couturier : Eric Voet :

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde.

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde. ! SAMEN BIJ ÉÉN Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde. Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het mannenkoor Groot Schuylenburg

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse. 6 augustus Dienst van Schrift en Tafel.

Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse. 6 augustus Dienst van Schrift en Tafel. Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse 7 e zondag van de zomer 6 augustus 2017 'U gaf hen brood uit de hemel' Dienst van Schrift en Tafel. voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane Fioreze ontmoeting

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen.

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen. Vernieuwing en versterking ti&:. Bijbeltekst: 2 Korintiërs 5:15-18 Belangrijkste vers: 2 Korintiërs 5:17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema:

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema: Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp Thema: Welkom Aansteken van de Paaskaars & Lezen van het gedicht door Merel en Ezra Kaars, jij mag branden in ons midden; branden bij

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 STUDIONLINE DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 Mattheüs 4:12-25 Vooraf We zijn aangekomen in het Nieuwe Testament. De Israëlieten die uit de ballingschap teruggekomen waren in het land Kanaän hebben met veel

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a)

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) Bijbelstudie 6 Leven met lef Een vrouw voor Izak: op zoek naar de ware Jacob(a) Hervormde Gemeente van Enter Contact: Ds.

Nadere informatie

Welkom en mededelingen

Welkom en mededelingen Welkom in deze Jonge gezinnen dienst Thema: Jezus is de Goede Herder Voorganger: Ds J. Hoekman Organist: Marijke Loosman- Pasterkamp Welkom en mededelingen 1 Zingen: Lied 452 ELB Refrein: Jezus is de goede

Nadere informatie

explore the big questions of life Een introductie

explore the big questions of life Een introductie explore the big questions of life Een introductie www.youthalpha.nl Youth Alpha is een programma van Youth for Christ Nederland en stichting Alpha-cursus Nederland. 2 Youth for Christ Nederland www.yfc.nl

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 is de Levend Evangelie Gemeente gemeentebreed bezig met het onderwerp GEBED. Op verzoek

Nadere informatie