Veiligheidsmonitor 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsmonitor 2014"

Transcriptie

1 Veiligheidsmonitor 2014 O&S april 2014

2

3 Samenvatting s-hertogenbosch wordt steeds veiliger. De doelstelling van de coalitie voor het jaar 2014, geformuleerd in 2010, wordt in bijna alle wijken al gehaald. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2014 van de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch. In 2010 werd bepaald dat alle wijken in 2014 een veiligheidsindex van minimaal 18,4 moeten behalen, op een schaal van 1 ( zeer onveilig ) tot 25 ( zeer veilig ). Dat is in 2013 in tien van de twaalf wijken al gelukt. Wijken veiliger In alle wijken, met uitzondering van de Groote Wielen, is de afgelopen vijf jaar de veiligheidsindex gestegen. Overigens behoort de Groote Wielen met een indexcijfer van 22,3 nog steeds tot de drie meest veilige wijken van s-hertogenbosch. De grootste sprongen zijn gemaakt in wijken waar de resultaten in 2008 het slechtst waren. Alleen Noord (18,0) en Binnenstad (17,0) voldoen nog niet aan de coalitiedoelstelling. Ook hier zijn echter grote verbeteringen ten opzichte van 2008 gemeten. Afbeelding 1: Veiligheidsindex wijken ( ) Veiligheidsindex 2013 Ontwikkeling index Doel Engelen 22,9 +1,3 Empel De Groote Wielen Rosmalen Noord Rosmalen Zuid 22,8 22,3 21,9 21,5 +0,6-1,0 +0,1 +0,2 Maaspoort s-hertogenbosch Muntel/Vliert Zuidoost Graafsepoort West Noord Binnenstad 20,2 19,7 19,3 19,3 19,1 18,4 18,0 17, ,1 +1,3 +2,0 +1,6 +1,3 +1,9 +1,7 +2,6 Streefwaarde 2014: in iedere wijk min. 18,4 (Bron: Coalitieakkoord) Bron: Veiligheidsmonitor, L&V, BPS & BVH Politie en GBA, bewerking O&S s-hertogenbosch 3

4 In de Binnenstad werd zelfs een sprong gemaakt van 2,6 punten. Wel is de Binnenstad nog steeds de minst veilige wijk van de gemeente. Dit heeft te maken met de centrumfunctie van de Binnenstad. De concentratie van veel mensen in een relatief klein gebied met uiteenlopende functies, zoals veel winkels en horeca, zorgt voor extra overlast en criminaliteit. Zo is er in de Binnenstad relatief veel alcohol- en drugsoverlast, (uitgaans)geweld, auto-inbraken, fietsendiefstal, winkel- en bedrijfsdiefstal, vernieling en vervuiling. Ook de wijk Noord voldoet nog niet aan de coalitiedoelstelling. De veiligheidsindex van Noord wordt beïnvloed door het aandachtsgebied De Hambaken. Wel is de veiligheidsindex van de Hambaken de afgelopen jaren sterk verbeterd, tussen 2010 en 2013 van een 11,1 naar een 15,8. De sprong voorwaarts is te danken aan extra inspanningen van gemeente, politie en andere partners op het gebied van veiligheid. Ondanks die verbeteringen heeft de Hambaken het laagste cijfer van alle onderzochte wijken en buurten. In de andere buurten van Noord gaat het qua veiligheid (relatief) goed. Integraal Veiligheidsplan In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) zijn doelstellingen geformuleerd met betrekking tot een groot aantal thema s. Die doelstellingen moeten gerealiseerd zijn in De afgelopen jaren is er vooruitgang geboekt op de onderwerpen vermogensdelicten (woninginbraak, auto-inbraak, fietsendiefstal, winkeldiefstal en bedrijfsdiefstal), vernieling en vervuiling. Hierbij is verbetering zichtbaar bij zowel de objectieve politiecijfers als de subjectieve belevingscijfers. Ook de overlast door groepen jongeren is afgenomen, er zijn minder criminele jeugdgroepen en het alcoholgebruik onder de jeugd is afgenomen. Er zijn echter ook nog thema s die extra aandacht behoeven. Op het gebied van beleving van sociale overlast (overlast van omwonenden), alcohol- en drugsoverlast en (huiselijk) geweld is de afgelopen vijf jaar nauwelijks tot geen vooruitgang geboekt. Ook het algemene veiligheidsgevoel is niet verbeterd. IVP-doelstellingen Op de volgende pagina staat een overzicht met de IVP-doelstellingen. Hierinis in één oogopslag te zien: 1. De IVP-doelstelling voor 2014; 2. De waarde van ; 3. De waarde van 2013; 4. De IVP-doelstelling al gehaald?: met vinkjes ( ) en kruisjes ( ) wordt aangegeven of op dit momentwel of niet wordt voldaan aan de IVP-doelstellingen. 1 De doelstellingen van de coalitie en het Integraal Veiligheidsplan (IVP) zijn geformuleerd voor de periode De doelstellingen zijn destijds gebaseerd op de resultaten van 2008 (veiligheidsmonitor 2009). Deze waarden gelden als nulmeting. Om de ontwikkelingen voor de gehele beleidsperiode inzichtelijk te maken worden daarom ontwikkelingen ten opzichte van 2008 gepresenteerd. 4

5 Tabel 1: IVP-doelstellingen gemeente s-hertogenbosch VEILIGE WOON- & LEEFOMGEVING Overlast tussen bewoners IVP-doelstelling IVP-doelstelling al gehaald? Schaalscore sociale overlast Max. 1,8 2,2 2,1 % overlast van omwonenden komt vaak voor in de eigen buurt Max. 5% 7% 7% Verloedering/kwaliteit woonomgeving Rapportcijfer woonomgeving Min. 7,0 7,2 7,4 Schaalscore fysieke verloedering Max. 3,6 4,7 3,8 Incidenten van vervuiling per inwoners Max ,1 9,2 Incidenten van vernieling per inwoners Max ,9 10,1 Onveiligheidsgevoelens % voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt Max. 2% 2% 3% (Huiselijk) geweld % geconfronteerd met huiselijk geweld Max. 8% 9% 9% Incidenten van geweld per inwoners Max ,4 13,3 % geweld komt vaak voor in de eigen buurt Max. 2% 2% 3% % bedreiging komt vaak voor in de eigen buurt Max. 2% 3% 3% Vermogensdelicten Incidenten van woninginbraak per adressen Max ,8 11,9 % woninginbraak komt vaak voor in de eigen buurt Max. 8% 11% 9% Incidenten van fietsendiefstal per inwoners Max. 7 14,9 8,8 Incidenten van auto-inbraak per inwoners Max ,8 11,7 % auto-inbraak komt vaak voor in de eigen buurt Max. 10% 19% 9% Incidenten van veelplegersdelicten per inwoners Max ,3 71,5 Alcohol- en drugsoverlast % drugsoverlast komt vaak voor in de eigen buurt Max. 5% 8% 7% % openbare dronkenschap komt vaak voor in de eigen buurt Max. 4% 6% 7% BEDRIJVIGHEID & VEILIGHEID Incidenten van winkeldiefstal per inwoners Max. 4 4,7 4,0 Incidenten van bedrijfsdiefstal per inwoners Max. 4 4,6 2,9 % voelt zich vaak onveilig in het winkelgebied in de eigen buurt Max. 3% 3% 2% % voelt zich vaak onveilig rond uitgaansgelegenheden Max. 2% 3% 3% JEUGD & VEILIGHEID % overlast van groepen jongeren komt vaak voor in de eigen buurt Max. 15% 17% 14% Incidenten van overlast door jongeren per inwoners Max ,0 8,5 Aantal hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen Max Aantal criminele jeugdgroepen Max % jongeren (12-17) dat wel eens alcohol drinkt Max. 40% 43% 30% Gemiddelde leeftijd jongeren (12-17) bij eerste drankje Min. 13,4 13,4 14,8 Aantal dagen per week waarop jongeren (12-17) drinken Max. 4 3,8 3,4 Aantal harde kern jongeren per jongeren (12-24) Max % leerlingen voelt zich niet zo veilig of onveilig in de klas Max. 4% 5% 9% % leerlingen voelt zich niet zo veilig of onveilig rond de school Max. 14% 15% 13% Bron: Veiligheidsmonitor, L&V, BPS & BVH Politie en GBA, bewerking O&S s-hertogenbosch 5

6 Woninginbraken Opmerkelijk is de afname van het aantal woninginbraken. In de jaren 2010 en 2011 was het aantal woninginbraken plotseling erg hoog. Onder andere dankzij gerichte aandacht van gemeente en politie, voorlichting over preventie en de invoering van het Buurt Informatie Netwerk (BIN) is er sinds 2012 sprake van een afname van de woninginbraken. Een afname van zelfs meer dan 30 procent. Zo kwam het aantal inbraken in 2013 uit op 12 incidenten per duizend woningen. Dankzij het relatief beperkt aantal inbraken komt s-hertogenbosch niet meer voor in de lijst van honderd gemeenten met relatief de meeste woningbraken. Afbeelding 1: a) Aantal woninginbraken per woningen 25 b) Beleving woninginbraken (% komt vaak voor in de buurt) 25% 20 20% 15 15% ,9 Doel 10% 5% 9% Doel % Bron: Veiligheidsmonitor, L&V, BPS & BVH Politie en GBA, bewerking O&S s-hertogenbosch Geweldsincidenten In 2013 waren er dertien incidenten van geweld per duizend inwoners. Dit is ongeveer hetzelfde als in de afgelopen jaren. Hiermee wordt aan de IVP-doelstelling van 2014 voldaan. Het aantal geweldsincidenten is het hoogst in de Binnenstad. Bijna zestig procent van alle geweldsincidenten in het centrum van s-hertogenbosch (Binnenstad Centrum en Binnenstad Oost) vond plaats tijdens de uitgaansuren. Dit heeft te maken met de concentratie mensen waarbij in veel gevallen alcohol en/of drugs in het spel is. Wel nam tussen 2012 en 2013 het aantal geweldsincidenten tijdens de uitgaansuren met 18 procent af. Het voelt anders Opvallend is dat de verbeteringen nog niet in dezelfde stijgende lijn worden waargenomen door inwoners van de gemeente. De beleving van de veiligheid is zeker niet slecht, maar wel iets minder positief dan in Zo voelt drie procent van de geënquêteerde inwoners zich vaak onveilig in de eigen buurt. De veiligheid in de buurt wordt beoordeeld met het rapportcijfer 6,7. Burgerparticipatie, zoals het Buurt Informatie Netwerk, heeft invloed op de veiligheidsbeleving. Burgerparticipatie draagt bij aan een verbetering van de objectieve veiligheid. Het zorgt echter niet voor een beter veiligheidsgevoel. Positiever dan in andere grote gemeenten Overigens zijn inwoners van s-hertogenbosch gemiddeld positiever over zaken als leefbaarheid en overlast in de buurt dan landelijk. Dertien procent van de inwoners in de gemeente voelt zich wel eens onveilig en dat percentage is lager dan gemiddeld in grote gemeenten. Tegelijkertijd geven inwoners van s-hertogenbosch minder vaak aan slachtoffer te zijn van criminaliteit dan landelijk. Ook volgens de AD-misdaadmeter is de positie van s-hertogenbosch verbeterd. In de ranglijst van onveilige gemeenten daalde s-hertogenbosch tussen 2012 en 2013 van plek 15 naar 22. 6

7 Inhoudsopgave 1. Inleiding Veiligheidssituatie en ontwikkelingen Inleiding Algemene veiligheidssituatie Positie s-hertogenbosch landelijk Veiligheidsoordeel bewoners landelijk Veilige woon- en leefomgeving Overlast tussen bewoners Verloedering / Kwaliteit woonomgeving Veiligheid in de buurt Onveiligheidsgevoelens Veiligheid in de buurt Burgerparticipatie Huiselijk geweld Geweld op straat Woninginbraak Voertuigcriminaliteit Overige (veel voorkomende) criminaliteit Veelplegers Zakkenrollen Straatroven Overvallen Georganiseerde criminaliteit Alcohol- en drugsoverlast Bedrijvigheid en veiligheid Winkelcentra Bedrijventerreinen Uitgaan / horeca Grootschalige evenementen

8 5. Jeugd en veiligheid Overlastgevende jeugdgroepen (incl. 12-minners) Criminele jeugdgroepen Alcohol en drugs Individuele jongeren Marokkaans-Nederlandse risicojongeren Jonge veelplegers Harde kern jongeren Onveiligheidsgevoelens Onveiligheidsgevoelens in de woonomgeving Onveiligheidsgevoelens in en rond de school Veiligheidssituatie en ontwikkelingen per wijk Binnenstad Binnenstad centrum Binnenstad oost De Hofstad Zuidoost Gestelse Buurt Graafsepoort Hinthamerpoort zuid Muntel/Vliert Rosmalen Zuid Rosmalen Noord De Groote Wielen Empel Noord De Hambaken Maaspoort West Boschveld De Schutskamp De Kruiskamp Engelen Bijlage 1: Bronnen Bijlage 2: Wijken en buurten in s-hertogenbosch

9 1. Inleiding De tweejaarlijkse veiligheidsmonitor biedt inzicht in de huidige veiligheidssituatie en de ontwikkelingen hierin. De leidraad voor de veiligheidsmonitor is het Integraal Veiligheidsplan In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) staan de hoofdlijnen van het gemeentelijk veiligheidsbeleid beschreven. In de periode zijn er drie belangrijke thema s genoemd: (jeugd-)overlast, geweld en vermogensdelicten. Daarnaast is er een focus op enkele wijken. Met de opzet van deze rapportage is zoveel mogelijk bij het IVP aangesloten. Per IVP doelstelling wordt de huidige situatie beschreven. De veiligheidsmonitor is gebaseerd op twee basisbronnen: de vragenlijst Veiligheidsmonitor en het politieregistratiesysteem Basisvoorziening Handhaving (BVH). Afhankelijk van het onderwerp zijn er ook nog andere bronnen gebruikt, zoals de KLPD dienst IPOL, Onderzoek Jongeren, Leerlingthermometer en het Meldpunt Schoon, Heel en Veilig. De meest recente cijfers hebben betrekking op het jaar Waar dit niet het geval is, wordt dit vermeld. Om de resultaten te verklaren, zijn er bijeenkomsten met de wijknetwerken georganiseerd. In de wijknetwerken zitten vertegenwoordigers van de gemeente, politie, Juvans, Divers en woningcorporaties Brabant Wonen en Zayaz. Het doel van de wijkbijeenkomsten was het verhaal achter de cijfers boven water te krijgen. De resultaten zijn met de wijkprofessionals besproken en er is gezocht naar verklaringen en achtergronden voor de resultaten. Deze input is verwerkt in deze veiligheidsmonitor. 2 De doelstellingen van de coalitie en het Integraal Veiligheidsplan (IVP) zijn geformuleerd voor de periode De doelstellingen zijn destijds gebaseerd op de resultaten van 2008 (veiligheidsmonitor 2009). Deze waarden gelden als nulmeting. Om de ontwikkelingen voor de gehele beleidsperiode inzichtelijk te maken worden daarom ontwikkelingen sinds/ten opzichte van 2008 gepresenteerd. 9

10 Leeswijzer De veiligheidsmonitor bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de veiligheidssituatie op stedelijk niveau gepresenteerd. In het tweede deel wordt ingezoomd op de veiligheidssituatie van de verschillende wijken. In deel 1 wordt de veiligheidssituatie van de totale gemeente s-hertogenbosch gepresenteerd. Hierbij wordt eerst een algemeen beeld geschetst van de veiligheidssituatie in s-hertogenbosch. Dit wordt gedaan aan de hand van de veiligheidsindex. In de volgende hoofdstukken wordt ingezoomd op de ontwikkelingen van de drie veiligheidsthema s: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid en jeugd en veiligheid. De resultaten worden gekoppeld aan de IVP-doelstellingen. Met vinkjes ( ) en kruisjes ( ) wordt aangegeven of op dit moment wel of niet wordt voldaan aan de IVPdoelstellingen. In deel 2 wordt ingegaan op de veiligheidssituatie van de verschillende wijken. Ook komt de veiligheidssituatie van een aantal buurten aan bod, die relatief veel aandacht vragen op het thema veiligheid. Dit zijn enkele buurten in de Binnenstad (Binnenstad centrum, Binnenstad oost en de Hofstad), aandachtsbuurten 3 (Hinthamerpoort zuid, de Hambaken 4 en Boschveld) en preventiebuurten 5 (Gestelse Buurt, de Schutskamp en de Kruiskamp). De buurten worden besproken bij de wijk waartoe zij behoren. Per wijk/buurt wordt ingezoomd op de veiligheidssituatie aan de hand van de veiligheidsindex. Gekeken wordt naar de belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten voor een wijk of buurt. Ook verklaringen van wijkprofessionals worden meegenomen in de wijkbeschrijvingen. In het rapport zijn twee bijlagen opgenomen. In bijlage 1 staat een beschrijving van de gebruikte bronnen. In bijlage 2 is een overzichtskaart opgenomen van alle wijken en buurten van s-hertogenbosch. 3 Aandachtsbuurten zijn buurten met een zware problematiek op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. 4 Het aandachtsgebied de Hambaken bestaat uit vier buurten: Hambaken, Sprookjesbuurt, Muziekinstrumentenbuurt en Edelstenenbuurt. Wanneer het in het rapport (deel 1) gaat over de buurt Hambaken, dan betreft het de vier buurten tezamen. 5 Preventiebuurten zijn buurten waar extra inzet noodzakelijk is om te voorkomen dat de leefbaarheidsproblematiek toeneemt en deze buurten afglijden naar het niveau van aandachtsbuurten. 10

11 Deel 1: Veiligheidssituatie Gemeente s-hertogenbosch

12

13 2. Veiligheidssituatie en ontwikkelingen 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een algemeen beeld geschetst van de huidige veiligheidssituatie in de gemeente s-hertogenbosch. Dit wordt gedaan aan de hand van de gemeentelijke veiligheidsindex. Deze geeft een samenvattend beeld van de ontwikkelingen van de veiligheidssituatie. Hierbij worden ook de verschillende wijken en de onderzochte buurten met elkaar vergeleken. Dit hoofdstuk gaat verder in op de positie van s-hertogenbosch landelijk. Welke positie neemt s-hertogenbosch in qua geregistreerde criminaliteit en subjectieve veiligheid? Dit wordt gedaan aan de hand van de AD-misdaadmeter en de landelijke veiligheidsmonitor. 2.2 Algemene veiligheidssituatie Doelstelling coalitieakkoord: In 2014 bedraagt de veiligheidsindex in alle wijken minimaal 18,4. De gemeentelijke veiligheidsindex is een soort veiligheidsthermometer. Het geeft volgens een vaste methodiek van objectieve en subjectieve gegevens weer hoe het met de veiligheidssituatie in de gemeente gesteld is. De objectieve indicatoren zijn afkomstig van de incidentenregistraties van de politie. De subjectieve indicatoren zijn de resultaten van de vragenlijst Veiligheidsmonitor. Een score van 25 is het maximum en betekent zeer veilig, een score van 1 is het minimum en betekent zeer onveilig. Veiligheidsindex verder gestegen Het gaat de laatste jaren steeds beter met de veiligheid. Tussen 2011 en 2013 steeg de veiligheidsindex van een 19,3 naar een 19,7. Om de doelstelling van het Coalitieakkoord te halen, dient in alle wijken de veiligheidsindex minimaal 18,4 (gemiddelde indexcijfer van 2008) te zijn. Op de volgende pagina worden de verschillende wijken met elkaar vergeleken en wordt duidelijk welke wijken de coalitiedoelstelling nu al halen. Afbeelding 3: Veiligheidsindex totale stad (1=zeer onveilig, 25=zeer veilig) ,7 Doel Streefwaarde 2014: in iedere wijk min. 18,4 (Bron: Coalitieakkoord) Bron: Veiligheidsmonitor, L&V, BPS & BVH Politie en GBA, bewerking O&S s-hertogenbosch 13

14 In onderstaande tabel worden de 16 achterliggende indicatoren van de veiligheidsindex gepresenteerd. Het gaat om: 1. De waarde voor 2013; 2. De waarde voor 2008; 3. De IVP doelstelling voor 2014; 4. De IVP-doelstelling al gehaald?: met vinkjes ( ) en kruisjes ( ) wordt aangegeven of op dit moment wel of niet wordt voldaan aan de IVP-doelstellingen. Vijf indicatoren uit de veiligheidsindex zijn niet in het IVP opgenomen. Tussen 2008 en 2013 is de veiligheidsindex toegenomen van 18,4 naar 19,7. Volgens onderstaande tabel is de veiligheidsindex tussen 2008 en 2013 verbeterd doordat het aantal incidenten van jongerenoverlast, geweld, woninginbraak, auto-inbraak en vernieling is afgenomen. Ook ervaren minder inwoners vaak jongerenoverlast, woninginbraak, auto-inbraak, rommel op straat en vernielingen van straatmeubilair in de buurt. Ten opzichte van 2008 voelen minder inwoners zich wel eens onveilig in de eigen buurt, maar ze geven wel een lager rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt. Van elf indicatoren die voorkomen in de veiligheidsindex zijn in het IVP doelstellingen geformuleerd. Zeven van deze doelstellingen zijn nu al gehaald. Vier doelstellingen worden op dit moment nog niet gehaald. Tabel 7: 2: Achterliggende indicatoren veiligheidsindex s-hertogenbosch ( ) Politiecijfers per inwoners/adressen Beleving bewoners (% komt vaak voor) jongerenoverlast geweld s-hertogenbosch ,5 13,3 11,9 11,7 10,1 1,6 14% 3% 3% 9% 9% 7% 27% 9% 20% 6, ,0 15,4 15,8 23,8 20,9 1,5 17% 3% 2% 11% 19% 8% 34% 25% 27% 7,0 IVP-doelstelling 2014(max.) % 2% 2% 8% 10% 5% IVP-doelstelling al gehaald? Legenda: IVP doelstelling gehaald; IVP-doelstelling niet gehaald; geen IVP-doelstelling Bron: Veiligheidsmonitor, L&V, BPS & BVH Politie en GBA, bewerking O&S s-hertogenbosch woninginbraak auto-inbraak vernielingen drugsoverlast De wijken Tussen 2008 en 2013 is in bijna alle wijken de veiligheidssituatie verbeterd. De afgelopen vijf jaar is de grootste vooruitgang geboekt in de Binnenstad, Muntel/Vliert, West, Noord en Zuidoost. Dit waren de wijken met de laagste veiligheidsindex in 2008; in deze wijken is dus de grootste vooruitgang gerealiseerd. Door deze inhaalslag zijn de verschillen tussen de wijken kleiner geworden. In De Groote Wielen is de veiligheidssituatie de afgelopen vijf jaar achteruit gegaan. De Groote Wielen scoort echter nog steeds bovengemiddeld. De meest veilige wijk is Engelen. In het coalitieakkoord wordt er naar gestreefd dat alle wijken in 2014 een veiligheidsindex hebben van 18,4 (gemiddelde indexcijfer van 2008). Twee van de twaalf wijken voldoen hier op dit moment nog niet aan. Dit zijn de wijken Binnenstad en Noord. jongerenoverlast De Binnenstad is de minst veilige wijk van de gemeente. Dit heeft te maken met de centrumfunctie van de Binnenstad. De concentratie van veel mensen in een relatief klein gebied met uiteenlopende functies, zoals winkels en horeca, zorgt voor een hoger incidentenpatroon als het gaat om overlast en criminaliteit. Zo zijn er in de Binnenstad relatief veel incidenten van alcohol- en drugsoverlast, geweld, auto-inbraken, fietsendiefstal, winkel- en bedrijfsdiefstal, vernieling en vervuiling. bedreiging geweld woninginbraak auto-inbraak drugsoverlast rommel op straat vernielingen soms/vaak onveilig voelen rapportcijfer veiligheid 14

15 Afbeelding 4: Veiligheidsindex wijken ( ) Veiligheidsindex 2013 Doel Ontwikkeling index Engelen 22,9 +1,3 Empel De Groote Wielen Rosmalen Noord Rosmalen Zuid 22,8 22,3 21,9 21,5 +0,6-1,0 +0,1 +0,2 Maaspoort s-hertogenbosch Muntel/Vliert Zuidoost Graafsepoort West Noord Binnenstad 20,2 19,7 19,3 19,3 19,1 18,4 18,0 17, ,1 +1,3 +2,0 +1,6 +1,3 +1,9 +1,7 +2,6 Streefwaarde 2014: in iedere wijk min. 18,4 (Bron: Coalitieakkoord) Bron: Veiligheidsmonitor, L&V, BPS & BVH Politie en GBA, bewerking O&S s-hertogenbosch Afbeelding 5: Veiligheidsindex buurten ( ) Veiligheidsindex 2013 Ontwikkeling index s-hertogenbosch 19,7 +1,3 Kruiskamp Boschveld Hofstad Hinthamerpoort zuid Gestelse Buurt Schutskamp Binnenstad centrum Binnenstad oost De Hambaken 19,0 18,6 18,6 17,4 16,6 16,6 16,3 16,1 15, ,7 +3,5 Bron: Veiligheidsmonitor, L&V, BPS & BVH Politie en GBA, bewerking O&S s-hertogenbosch De veiligheidsindex van Noord wordt beïnvloed door het in deze wijk gelegen aandachtsgebied de Hambaken. De Hambaken heeft het laagste indexcijfer van alle wijken en onderzochte buurten. Wel is de veiligheidssituatie van de Hambaken de afgelopen jaren behoorlijk verbeterd. Hier steeg de veiligheidsindex tussen 2010 en 2013 van 11,1 naar 15,8. De extra inspanningen van de afgelopen jaren van de gemeente, politie en andere veiligheidspartners leiden langzaam tot een verbetering van de veiligheidssituatie. Voor de Hambaken is een gerichte veiligheidsaanpak ontwikkeld. In de andere buurten van Noord gaat het qua veiligheid (relatief) goed. 15

16 De buurten Van een aantal buurten die relatief veel aandacht vragen op het thema veiligheid is ook de veiligheidssituatie onderzocht. Dit zijn enkele buurten in de Binnenstad (Binnenstad centrum, Binnenstad oost en de Hofstad), aandachtsbuurten (Hinthamerpoort zuid, de Hambaken en Boschveld) en preventiebuurten (Gestelse Buurt, de Schutskamp en de Kruiskamp). In de onderzochte buurten is de veiligheidssituatie minder goed dan gemiddeld in de gemeente 6. In deel 2 van deze veiligheidsmonitor wordt dieper ingegaan op de veiligheidssituatie van de wijken en onderzochte buurten. Hierbij wordt ook ingezoomd op de achterliggende indicatoren die bepalend zijn voor de score op de veiligheidsindex. Hierdoor wordt duidelijk op welke veiligheidsthema s winst valt te behalen om de veiligheidsindex te verbeteren. 2.3 Positie s-hertogenbosch landelijk Het Algemeen Dagblad brengt jaarlijks de AD-misdaadmeter uit. In de misdaadmeter worden elk jaar de Nederlandse gemeenten gerangschikt naar de mate waarin bepaalde vormen van criminaliteit voorkomen 7. Op nummer 1 staat (volgens de AD-misdaadmeter) de minst veilige gemeente van Nederland. De scores zijn gebaseerd op de meest recente publicatie van de AD-misdaadmeter (april 2014). Het gaat hier om de cijfers van In 2013 neemt s-hertogenbosch landelijk een 22 ste positie in van (on)veilige gemeenten. In 2012 nam s-hertogenbosch nog een 15 de positie in. Van de grote Brabantse gemeenten staan Eindhoven, Breda en Tilburg hoger in de ranglijst van (on)veilige gemeenten. De positie op de ranglijst van Breda, Tilburg en Helmond is net als s-hertogenbosch het afgelopen jaar verbeterd. De positie op de ranglijst is hetzelfde gebleven voor de gemeente Eindhoven. Buiten de B5-gemeenten 8 staan er geen andere Brabantse gemeenten in de top 50 van (on)veilige gemeenten. Tabel 3: Positie s-hertogenbosch in de AD-misdaadmeter ten opzichte van andere Noord-Brabantse gemeenten s-hertogenbosch Breda Eindhoven Helmond Tilburg Bron: AD-misdaadmeter 2013 (april 2014) 6 Een deel van de onderzochten buurten is in 2013 voor het eerst (afzonderlijk) onderzocht. Voor deze buurten kunnen we niet de ontwikkeling ten opzichte van 2008 laten zien. 7 Voor de ranglijst van (on)veilige gemeenten wordt gekeken naar de aangiftes van tien delicten die van grote impact zijn op het veiligheidsgevoel. Deze delicten zijn: woninginbraak, diefstal van een auto/motor, bedreiging, mishandeling, straatroof, overval, vernieling, diefstal uit garage/schuur, diefstal uit een auto en zakkenrollen. Het samenstellen van de ranglijst vond in 2014 plaats op een verbeterde en aangepaste methode. Het aantal delicten wordt afgezet naar inwoneraantal van een gemeente en er is gekeken naar de impact van de delicten op de slachtoffers - via onderzoek van de politie en het Sociaal Cultureel Planbureau. Hoe groter de impact, hoe zwaarder een delict meetelt in de score. Zodoende telt woninginbraak zwaarder mee dan inbraak in een auto; en een mishandeling telt zwaarder dan vernieling. 8 B5-gemeenten zijn de 5 grootste gemeenten in Noord-Brabant: s-hertogenbosch, Breda, Eindhoven, Helmond en Tilburg. 16

17 2.4 Veiligheidsoordeel bewoners landelijk In 2013 is ook de landelijke veiligheidsmonitor uitgevoerd. Dit is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De landelijke veiligheidsmonitor gaat niet alleen in op de landelijke situatie; de analyses gaan onder andere ook in op de veiligheidssituatie van alle Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners, waaronder s-hertogenbosch. Inwoners van s-hertogenbosch zijn gemiddeld positiever over zaken als de leefbaarheid en overlast in de buurt en veiligheidsbeleving. Ook wat betreft de mate van slachtofferschap van criminaliteit doet s-hertogenbosch het beter dan gemiddeld. Landelijk beoordeelt men de veiligheid in de buurt met een rapportcijfer van 7,1. In de gemeente s-hertogenbosch wordt de veiligheid in de buurt hetzelfde beoordeeld. Landelijk geeft ongeveer twaalf procent van de mensen aan zich soms of vaak onveilig te voelen in de eigen buurt. In s-hertogenbosch is dit dertien procent. In de andere grote Noord-Brabantse gemeenten Breda (18%), Eindhoven (18%) en Tilburg (21%) voelen gemiddeld meer mensen zich wel eens onveilig in de eigen buurt 9. 9 Er bestaan kleine verschillen in de uitkomsten voor s-hertogenbosch voor de lokale en landelijke Veiligheidsmonitor. Dit komt doordat het twee verschillende onderzoeken zijn, die verschillen betreft steekproef, methoden en vraagstelling. 17

18 Afbeelding 6: Onveiligheidsgevoelens in de buurt naar gemeenten (2013) t.o.v. gemiddelde Lager dan gemiddeld Gemiddeld Hoger dan gemiddeld Legenda 40 1 Alkmaar 2 Almelo 3 Almere 4 Alphen aan den Rijn 5 Amersfoort 6 Amstelveen 7 Amsterdam 8 Apeldoorn 9 Arnhem 10 Breda 11 Delft 12 Deventer 13 Dordrecht 14 Ede 15 Eindhoven 16 Emmen 17 Enschede 18 Gouda 19 Groningen 20 Haarlem 21 Haarlemmermeer 22 Heerlen 23 Helmond 24 Hengelo 25 Hilversum 26 Hoorn 27 Leeuwarden 28 Leiden 29 Leidschendam-Voorburg 30 Lelystad 31 Maastricht 32 Nijmegen 33 Oss 34 Purmerend 35 Roosendaal 36 Rotterdam 37 Schiedam 38 s Gravenhage 39 s Hertogenbosch 40 Sittard-Geleen 41 Spijkenisse 42 Súdwest Fryslân 43 Tilburg 44 Utrecht 45 Venlo 46 Vlaardingen 47 Westland 48 Zaanstad 49 Zoetermeer 50 Zwolle Bron: Veiligheidsmonitor 2013 Landelijke rapportage CBS 18

19 3. Veilige woon- en leefomgeving Het thema veilige woon- en leefomgeving bundelt veiligheidsthema s die met de alledaagse kwaliteit van wonen en leven in wijken en buurten te maken hebben. Het gaat bijvoorbeeld om overlast van bewoners, verloedering, onveiligheidsgevoelens, (huiselijk) geweld, woninginbraak, voertuigcriminaliteit en alcohol- en drugsoverlast. 3.1 Overlast tussen bewoners Doelstelling IVP: In 2014 bedraagt de schaalscore sociale overlast maximaal 1,8 Overlast heeft een negatief effect op de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Om de sociale overlast in de buurt in beeld te krijgen, is er een score samengesteld aan de hand van onderwerpen die overlast meten. Deze schaalscore is samengesteld uit de onderwerpen: dronken mensen op straat mensen die op straat worden lastig gevallen drugsoverlast overlast van groepen jongeren De schaalscore sociale overlast bedraagt nu 2,1. Dit cijfer is de afgelopen jaren ongeveer hetzelfde gebleven. De schaalscore sociale overlast moet afnemen naar maximaal 1,8 in 2014 om de IVPdoelstelling te halen. Inwoners van de Binnenstad ervaren de meeste sociale overlast. Dit ligt ook voor de hand gelet op de functies van de Binnenstad. Vervolgens wordt de meeste sociale overlast ervaren in de Hambaken. In Engelen, Rosmalen, De Groote Wielen, Empel en Maaspoort ervaart men de minste sociale overlast. Afbeelding 7: Schaalscore sociale overlast (samengesteld cijfer: 0=laag, 10=hoog) ,1 Doel Streefwaarde 2014: max. 1,8 (Bron: Integraal Veiligheidsplan ) Bron: Veiligheidsmonitor en L&V 19

20 Doelstelling IVP: In 2014 vindt maximaal 5 procent van de inwoners dat overlast door omwonenden vaak voorkomt in de eigen buurt. Al enkele jaren ervaart 7 procent van de inwoners van s-hertogenbosch vaak overlast van omwonenden in de buurt. Om de IVP-doelstelling in 2014 te behalen moet dit percentage dalen tot maximaal 5 procent. In de wijken Zuidoost en Graafsepoort en in de buurten Gestelse Buurt, de Hofstad, Hinthamerpoort zuid, Boschveld en de Kruiskamp ervaren meer inwoners vaak overlast door omwonenden. In deze wijken/buurten ervaart minimaal 10 procent van de inwoners hier vaak overlast van. Afbeelding 8: Percentage bewoners dat vindt dat overlast door omwonenden vaak voorkomt in de eigen buurt 10% 8% 7% 6% 4% Doel 2% 0% Streefwaarde 2014: max. 5% (Bron: Integraal Veiligheidsplan ) Bron: Veiligheidsmonitor en L&V In het wijknetwerk bespreken wijkprofessionals overlastsituaties die zich voordoen. Er worden afspraken gemaakt over een gerichte aanpak van deze huishoudens. Hierbij spelen het koppelproject en buurtbemiddeling een belangrijke rol. In de Hambaken en de Kruiskamp-Schutskamp zijn sociale wijkteams. In de sociale wijkteams worden personen besproken met een meervoudige of multiproblematiek. Er zijn dan problemen op meerdere leefgebieden en/of er zijn meerdere leden van een huishouden betrokken. De sociale wijkteams sturen de personen aan op de inzet van eigen kracht en sociale netwerken. Wanneer er professionele hulp nodig is, bieden zij basishulp. Indien noodzakelijk wordt gespecialiseerde hulp verleend. 3.2 Verloedering / Kwaliteit woonomgeving Doelstelling IVP: In 2014 bedraagt het rapportcijfer voor de woonomgeving minimaal 7,0. Gemiddeld geeft de inwoner van s-hertogenbosch een 7,4 voor de woonomgeving. Deze waardering is al jaren redelijk stabiel. Volgens de IVP-doelstelling dient het rapportcijfer voor de woonomgeving minimaal een 7,0 te zijn. Aan deze doelstelling wordt nu al voldaan. Inwoners van Engelen en Empel beoordelen de woonomgeving het best. Alleen de inwoners van de buurten Gestelse Buurt, Hinthamerpoort zuid, de Hambaken en de Kruiskamp beoordelen de woonomgeving lager dan de streefwaarde van 7,0. 20

21 Afbeelding 9: Rapportcijfer woonomgeving (1=laag, 10=hoog) ,4 Doel Streefwaarde 2014: min. 7,0 (Bron: Integraal Veiligheidsplan ) Bron: Veiligheidsmonitor en L&V Doelstelling IVP: In 2014 bedraagt de schaalscore voor fysieke verloedering maximaal 3,6. Verloedering heeft een negatief effect op de leefbaarheid van de buurt. Om de verloedering in de buurt in beeld te krijgen, is er een score samengesteld aan de hand van onderwerpen die verloedering meten. Deze schaalscore is samengesteld uit de onderwerpen: hondenpoep op straat rommel op straat bekladding van muren en/of gebouwen vernieling van bijvoorbeeld telefooncellen en bushokjes De schaalscore voor fysieke verloedering bedraagt 3,8. Volgens de IVP-doelstelling mag de schaalscore voor fysieke verloedering in 2014 maximaal 3,6 bedragen. Inwoners van de wijken Graafsepoort, Noord en West ervaren de meeste fysieke verloedering. De schaalscore fysieke verloedering is al een aantal jaar ongeveer hetzelfde. Wel zijn er voor een aantal wijken veranderingen zichtbaar. Inwoners van de Graafsepoort ervaren nu meer fysieke verloedering dan in Ook in Rosmalen, De Groote Wielen en Empel ervaart men iets meer fysieke verloedering. In de andere wijken ervaart men juist (iets) minder fysieke verloedering. Afbeelding 10: Schaalscore fysieke verloedering (samengesteld cijfer: 0=laag, 10=hoog) ,8 Doel Streefwaarde 2014: max. 3,6 (Bron: Integraal Veiligheidsplan ) Bron: Veiligheidsmonitor en L&V 21

22 Doelstelling IVP: In 2014 zijn er maximaal 12 incidenten van vervuiling per inwoners. Bij het Meldpunt Schoon, Heel en Veilig (voorheen Meldpunt Openbare Ruimte) van de gemeente s-hertogenbosch kunnen bewoners melding maken van alle zaken die te maken hebben met de leefbaarheid op straat en in de buurt. Zo kan men melding doen van bijvoorbeeld zwerfvuil, illegale stort en kapotte straatverlichting. Het aantal meldingen van vervuiling is het afgelopen jaar ongeveer hetzelfde gebleven. In 2013 waren er 9 meldingen van vervuiling per inwoners. Hiermee is de IVP-doelstelling gehaald. Het aantal meldingen van vervuiling is het hoogst in de Binnenstad. Het aantal meldingen van illegale stort neemt gestaag af. In 2008 waren er nog 49 meldingen van illegale stort per inwoners. In 2012 nam dit af tot 24 meldingen per inwoners. Het afgelopen jaar (2013) nam het aantal meldingen van illegale stort verder af tot 21 meldingen per inwoners. De gemeente (Stadstoezicht/Afvalstoffendienst) zet wekelijks actieve handhaving in op het terugdringen van verkeerd aanbieden van huisvuil op en rondom (semi) ondergrondse containers. Afbeelding 11: Aantal incidenten van vervuiling per inwoners ,2 Doel Streefwaarde 2014: max. 12 (Bron: Integraal Veiligheidsplan ) Bron: Meldpunt Schoon, Heel en Veilig en GBA, bewerking O&S s-hertogenbosch Doelstelling IVP: In 2014 zijn er maximaal 20 incidenten van vernieling per inwoners. In 2013 waren er 10 incidenten van vernieling per inwoners. Het aantal vernielingen neemt al jarenlang af. Volgens de IVP-doelstelling zijn er in 2014 maximaal 20 incidenten van vernieling per inwoners. Aan de IVP-doelstelling is nu al voldaan. In bijna alle wijken en aandachtsgebieden is sinds 2008 het aantal vernielingen afgenomen. Het afgelopen jaar hebben vooral de wijken Binnenstad, Graafsepoort en Engelen vooruitgang geboekt. Ook het aantal mensen dat aangeeft dat vernieling vaak voorkomt in hun buurt neemt af. Tussen 2008 en 2013 daalde dit aandeel van 25 procent naar 9 procent. De gemeente heeft het aantal vernielingen de afgelopen jaren teruggebracht onder andere door het gebruik van hufterproof materiaal. 22

23 Afbeelding 12: Aantal incidenten van vernieling per inwoners ,1 Doel Streefwaarde 2014: max. 20 (Bron: Integraal Veiligheidsplan ) Bron: BPS & BVH Politie en GBA, bewerking O&S s-hertogenbosch 3.3 Veiligheid in de buurt Onveiligheidsgevoelens Doelstelling IVP: In 2014 voelt maximaal 2 procent van de inwoners zich vaak onveilig in de eigen buurt. Aan de inwoners van s-hertogenbosch is gevraagd naar gevoelens van onveiligheid. Drie procent van de inwoners voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt. Dit aandeel is al jaren stabiel. Om de IVPdoelstelling te halen dient dit aandeel af te nemen tot maximaal 2 procent. In de wijken Noord en West en in de buurten de Hambaken en Gestelse Buurt voelen relatief veel mensen zich vaak onveilig. Opvallend is de toename van de onveiligheidsgevoelens in de Hambaken. Tussen 2011 en 2013 is het aandeel inwoners dat zich daar vaak onveilig voelt in de eigen buurt toegenomen van 5 procent naar 11 procent (zie 6.9). Ten opzichte van 2008 voelen meer mensen zich vaak onveilig in de eigen buurt. Een positieve ontwikkeling is dat minder mensen zich wel eens onveilig voelen in de eigen buurt. In 2008 voelde 27 procent zich soms of vaak onveilig in de eigen buurt. In 2013 was dit twintig procent. Afbeelding 13: Percentage bewoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt 10% 8% 6% 4% 3% 2% 0% Streefwaarde 2014: max. 2% (Bron: Integraal Veiligheidsplan ) Bron: Veiligheidsmonitor en L&V Doel 23

24 De onveiligheidsgevoelens in de buurt verschillen naar achtergrondkenmerk. Vrouwen voelen zich onveiliger dan mannen. Jongeren voelen zich onveiliger dan ouderen. Niet-westerse allochtonen voelen zich onveiliger dan westerse allochtonen en autochtonen. Biseksuelen en homoseksuelen voelen zich onveiliger dan heteroseksuelen. Dit beeld komt zowel naar voren uit de veiligheidsmonitor s-hertogenbosch, als uit de landelijke veiligheidsmonitor 10. Waarom mensen zich onveilig voelen in hun buurt heeft verschillende oorzaken. Aan de mensen die zich vaak onveilig voelen is gevraagd waarom men zich onveilig voelt in de eigen buurt. De belangrijkste oorzaken zijn jeugd- en sociale overlast. Ruim de helft van de mensen die zich vaak onveilig voelen in de eigen buurt, voelt zich onveilig door groepen (allochtone) jongeren en omwonenden. Mensen voelen zich hierdoor geïntimideerd. Een groep mensen voelt zich hierdoor met name s avonds / s nachts onveilig. Daarnaast voelen mensen zich onveilig door (angst voor) vermogensdelicten (met name woninginbraken), drugshandel/-overlast en gevaarlijke situaties/ gedragingen in het verkeer Veiligheid in de buurt De bevolking van s-hertogenbosch beoordeelt de veiligheid in de buurt ongeveer hetzelfde als twee jaar geleden. Ze geven hiervoor het rapportcijfer 6,7. De veiligheid in de buurt wordt het best beoordeeld in Rosmalen, De Groote Wielen, Empel en Engelen. De Hambaken en Gestelse Buurt hebben de laagste rapportcijfers voor de veiligheid in de buurt. Afbeelding 14: Rapportcijfer veiligheid in de buurt , Bron: Veiligheidsmonitor en L&V Burgerparticipatie Burgers hebben steeds meer de wens om betrokken te worden bij het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt. Het is een trend om burgers hier steeds meer bij te betrekken. Op dit gebied zijn al meerdere initiatieven. Eén van deze initiatieven is het Buurt Informatie Netwerk (BIN). Het BIN is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een buurt te verbeteren. Via het informatiesysteem van het BIN wordt een mail gestuurd naar BIN-leden met informatie van gemeente en politie over veiligheidsaspecten die zich in een bepaalde buurt afspelen, zoals delicten die hebben plaatsgevonden en preventieadviezen. Op deze manier willen de gemeente, politie en BIN-leden de veiligheid en leefbaarheid in de buurt verbeteren. Uit de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor blijkt dat 23 procent wel eens heeft gehoord van het BIN. Vijf procent van de respondenten geeft aan lid te zijn van het BIN. 10 Bron: Veiligheidsmonitor 2013, CBS. 24

25 Burgerparticipatie draagt waarschijnlijk bij aan een verbetering van de objectieve veiligheid. Echter, mensen die lid zijn van het BIN beoordelen de veiligheid in de buurt over het algemeen minder goed dan niet-leden. Van de BIN-leden voelt dertig procent zich soms of vaak onveilig in de eigen buurt, tegen twintig procent van de niet-leden. Ook geven BIN-leden een lager rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt. BIN-leden geven hiervoor een 6,4, terwijl niet-leden dit met een 6,7 beoordelen. We kunnen hieruit echter niet afleiden of men zich onveiliger is gaan voelen door lid te zijn van het BIN. Het kan ook zijn dat mensen die zich onveiliger voelen juist lid worden van het BIN. In de loop van 2014 volgen meer analyses naar veiligheidsbeleving en burgerparticipatie. 3.4 Huiselijk geweld Doelstelling IVP: In 2014 wordt maximaal 8 procent van de inwoners geconfronteerd met huiselijk geweld. In 2012 is aan de inwoners van s-hertogenbosch gevraagd of zij de afgelopen twee jaar zijn geconfronteerd met en/of slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld of kindermishandeling 11/12. Dit kan betekenen dat zijzelf slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld, of dat zij zijn geconfronteerd met huiselijk geweld van iemand anders in de directe omgeving. Zoals van andere gezinsleden, familieleden, buren of kennissen. Negen procent van de inwoners geeft aan te zijn geconfronteerd met huiselijk geweld. Volgens de IVP-doelstelling wordt maximaal 8 procent van de inwoners geconfronteerd met huiselijk geweld. Eén procent van de bevolking geeft aan zelf slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Inwoners van de wijk Noord worden relatief vaak geconfronteerd met huiselijk geweld; 16 procent is geconfronteerd met huiselijk geweld en vier procent zegt zelf slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Van de mensen die geconfronteerd zijn met huiselijk geweld, heeft 42 procent dit ook gemeld bij een instantie, zoals de politie, steunpunt Huiselijk Geweld of Bureau Jeugdzorg. Afbeelding 15: Percentage bewoners dat geconfronteerd is met huiselijk geweld 25% 20% 15% 10% 5% 9% Doel 0% Streefwaarde 2014: max. 8% (Bron: Integraal Veiligheidsplan ) Bron: L&V Het aantal incidenten van huiselijk geweld is sinds 2011 licht gestegen. In 2013 waren er acht incidenten van huiselijk geweld per inwoners. Het aantal incidenten van huiselijk geweld is relatief hoog in de wijken Noord en West (en de daarin onderzochte buurten), en in de buurten de Hofstad en Hinthamerpoort. In deze wijken/buurten ligt het aantal incidenten van huiselijk geweld op meer dan 10 incidenten per inwoners. 11 De meest recente resultaten zijn van We spreken nu verder over huiselijk geweld. Dit kan echter ook andere vormen van huiselijk geweld inhouden, zoals kindermishandeling, eergerelateerd geweld of ouderenmishandeling. 25

26 Afbeelding 16: Aantal incidenten van huiselijk geweld per inwoners , Bron: Gids-Kubus Politie (gesommeerd door alle politiecategorieën) en GBA, bewerking O&S s-hertogenbosch Huiselijk geweld is en blijft een belangrijk speerpunt. In 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod ingevoerd. Het tijdelijk huisverbod geeft de burgemeester op aangeven van de politie, een instrument in handen om bij zeer ernstige huiselijk geweld problematiek de dader voor een periode van minimaal 10 dagen de toegang tot de woning te ontzeggen. Het doel is om die periode te gebruiken om hulpverlening voor de dader en het slachtoffer op gang te brengen. Gekoppeld aan het tijdelijk huisverbod is de inzet van het regionaal interventieteam huiselijk geweld. Dit team start binnen 4 uur met begeleiding van het gezin en coördinatie van het hulpverleningstraject. In 2013 werden er 18 tijdelijk huisverboden in de gemeente s-hertogenbosch door de burgemeester opgelegd; in de regio Brabant-Noord (20 gemeenten) ging het om in totaal 68 tijdelijk huisverboden. Andere gezinnen ontvangen het aanbod snelle interventie, waarbij het interventieteam huiselijk geweld binnen 48 uur start met de begeleiding van het gezin. In de gemeente s-hertogenbosch ging het om 259 snelle interventies in In 2012 werden er meer tijdelijke huisverboden (32) en snelle interventies (281) opgelegd. 3.5 Geweld op straat Doelstelling IVP: In 2014 zijn er maximaal 15 incidenten van geweld per inwoners. In 2013 waren er 13 incidenten van geweld per inwoners. Dit is ongeveer hetzelfde als in de afgelopen jaren. Hiermee wordt aan de IVP-doelstelling van 2014 voldaan. Het aantal geweldsincidenten is het hoogst in de Binnenstad. Dit heeft alles te maken met de concentratie mensen, vooral tijdens de uitgaansuren waarbij in veel gevallen alcohol en/of drugs in het spel is. Politie, OM, gemeente en Koninklijke Horeca Nederland afdelingen s-hertogenbosch en Rosmalen hebben afspraken gemaakt over de verbetering van de veiligheid tijdens het uitgaan (zie 4.3). Het aantal geweldsincidenten is verder relatief hoog in de Gestelse Buurt. 26

27 Afbeelding 17: Aantal incidenten van geweld per inwoners ,3 Doel Streefwaarde 2014: max. 15 (Bron: Integraal Veiligheidsplan ) Bron: BPS & BVH Politie en GBA, bewerking O&S s-hertogenbosch Doelstelling IVP: In 2014 vindt maximaal 2 procent van de inwoners dat geweld vaak voorkomt in de eigen buurt. Ongeveer 3 procent van de inwoners vindt dat geweldsdelicten vaak voorkomen in hun buurt. Dit is al een aantal jaar ongeveer hetzelfde. Het aandeel dient echter af te nemen tot maximaal 2 procent in 2014 om de IVP-doelstelling te halen. In de buurten Gestelse Buurt en de Hambaken vinden relatief veel mensen dat geweldsincidenten vaak voorkomen in hun buurt. Hier vindt respectievelijk 10 procent en 13 procent van de inwoners dit. Drie procent van de inwoners schat de kans (heel) groot om komend jaar slachtoffer te worden van mishandeling. Vooral in de Gestelse Buurt schat men deze kans hoog in (14%). Afbeelding 18: Percentage bewoners dat vindt dat geweldsdelicten vaak voorkomen in de eigen buurt 10% 8% 6% 4% 3% 2% 0% Streefwaarde 2014: max. 2% (Bron: Integraal Veiligheidsplan ) Bron: Veiligheidsmonitor en L&V Doel 27

28 Doelstelling IVP: In 2014 vindt maximaal 2 procent van de inwoners dat bedreiging vaak voorkomt in de eigen buurt. Ongeveer 3 procent van de inwoners vindt dat bedreiging vaak voorkomt in hun buurt. Dit is al een aantal jaar ongeveer hetzelfde. Het aandeel dient echter af te nemen tot maximaal 2 procent in 2014 om de IVP-doelstelling te halen. In de buurten Gestelse Buurt en de Hambaken vinden relatief veel inwoners dat bedreiging vaak voorkomt in hun buurt. Hier vindt respectievelijk 12 procent en 13 procent van de inwoners dit. Afbeelding 19: Percentage bewoners dat vindt dat bedreiging vaak voorkomt in de eigen buurt 10% 8% 6% 4% 3% 2% 0% Doel Streefwaarde 2014: max. 2% (Bron: Integraal Veiligheidsplan ) Bron: Veiligheidsmonitor en L&V Ongeveer 4 procent van de inwoners van s-hertogenbosch ervaren vaak overlast van intimiderende omwonenden in hun buurt. Met name in de wijk Zuidoost (10%) en de in deze wijk gelegen buurt Gestelse Buurt (27%) ervaren veel inwoners vaak overlast van intimiderende omwonenden. Andere buurten waar relatief veel mensen overlast ervaren van intimiderende omwonenden zijn Hinthamerpoort zuid (10%) en de Hambaken (8%). 3.6 Woninginbraak Doelstelling IVP: In 2014 zijn er maximaal 12 incidenten van woninginbraak per woningen. Tussen 2005 en 2009 nam het aantal woninginbraken geleidelijk af. Maar in 2010 was er ineens een stijging van de woninginbraken. Toen steeg het aantal woninginbraken in één jaar tijd met 22 procent. Sinds 2011 neemt het aantal woninginbraken weer af. Tussen 2011 en 2013 nam het aantal woninginbraken af van 18 naar 12 incidenten per woningen. Dit is een afname van 35 procent. Hiermee wordt aan de IVP-doelstelling van 2014 voldaan. Het aantal woninginbraken is het afgelopen jaar het sterkst afgenomen in de wijken Graafsepoort en Muntel/Vliert en de buurten Gestelse Buurt en Hinthamerpoort. In deze wijken en buurten nam het aantal inbraken af met minimaal 8 incidenten per woningen. Een stijging van de woninginbraken zien we in de Schutskamp. Hier steeg het aantal woninginbraken met 8 incidenten per woningen. Ook is het aantal woninginbraken relatief hoog in deze buurt. In s-hertogenbosch nam het aantal woninginbraken sterker af dan gemiddeld in Nederland. Hierdoor komt s-hertogenbosch niet meer voor in de lijst van honderd gemeenten met relatief de meeste woninginbraken. 28

29 Afbeelding 20: Aantal incidenten van woninginbraak per woningen ,9 Doel Streefwaarde 2014: max. 12 (Bron: Integraal Veiligheidsplan ) Bron: BPS & BVH Politie en GBA, bewerking O&S s-hertogenbosch De Taskforce Woninginbraken, waarin sinds 2011 gemeente, politie, woningcorporaties en OM intensief samenwerken, heeft de afgelopen jaren veel maatregelen getroffen om het aantal woninginbraken in de stad en in de hotspots terug te dringen. Deze gezamenlijke aanpak werpt zijn vruchten af. Het afgelopen jaar is de huidige aanpak voortgezet: de stedelijke aanpak (preventieadviezen en subsidies aan slachtoffers van een inbraak en hun buren), de hotshot aanpak (aandacht voor notoire inbrekers) en de hotspot aanpak (gebiedsgerichte aanpak). Daarnaast wisselen partners zoals Stadstoezicht, gemeente (afdeling Openbare Orde en Veiligheid) en politie steeds meer informatie met elkaar uit, zoals zogenoemde voorspelkaarten die maandelijks door politie worden gemaakt. Op basis daarvan kan gericht worden ingezet in de hotspots. Ook wordt actief ingezet op burgerparticipatie, onder andere door het Buurt Informatie Netwerk (BIN) (zie 3.3.3). Via dit netwerk worden burgers onder andere geïnformeerd over woninginbraken. Hierbij wordt gevraagd verdachte situaties te melden. Een belangrijk onderdeel van de totale aanpak is het Donkere Dagen Offensief. Hierbij wordt samen met burgers en ketenpartners volop ingezet om woninginbraken, maar ook straatroven en overvallen, tegen te gaan. Deze aanpak krijgt het hele jaar door aandacht, maar wordt vooral in de donkere wintermaanden (oktober t/m februari) extra geïntensiveerd. Tevens draait er in samenwerking tussen gemeente en politie een lokmiddelenproject met de naam Track & Trace, waar in 2012/2013 ruim 30 aanhoudingen mee zijn verricht. Doelstelling IVP: In 2014 vindt maximaal 8 procent van de inwoners dat woninginbraak vaak voorkomt in de eigen buurt. Dat het aantal woninginbraken is afgenomen zien we ook terug in de belevingscijfers. Ongeveer 9 procent van de inwoners van s-hertogenbosch vindt dat woninginbraak vaak voorkomt in hun buurt. In 2011 was dit nog 13 procent. Volgens de IVP-doelstelling dient dit aandeel af te nemen tot maximaal 8 procent in In de buurten Gestelse Buurt en de Schutskamp is het percentage inwoners dat aangeeft dat woninginbraak in hun buurt vaak voorkomt het hoogst. In deze buurten geeft bijna een kwart van de inwoners dit aan. Inwoners van de Maaspoort, de Hambaken en de Kruiskamp ervaren ten opzichte van 2011 minder vaak woninginbraken in hun buurt. 29

Veiligheidsmonitor 2012

Veiligheidsmonitor 2012 Veiligheidsmonitor 2012 O&S april 2012 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 2011 O&S april 2011 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010

Veiligheidsmonitor 2010 Veiligheidsmonitor 2010 O&S juni 2010 Samenvatting s-hertogenbosch opnieuw veiliger De veiligheidssituatie in de gemeente is in 2009 wederom verbeterd. De veiligheidsindex is met 12,2 indexpunten gestegen

Nadere informatie

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 Hengelo één van de veiligste grote steden De gemeente Hengelo is nog steeds één van de veiligste grote steden van. Dit blijkt uit de resultaten van landelijke

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2016

Veiligheidsmonitor 2016 Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2016 Samenvatting De tweejaarlijkse veiligheidsmonitor is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s:

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: - Jeugd en Jeugdhulpverlening - Onderwijs Oktober 2015 Ctrl/BI C. Hogervorst Het beeld dat bij dit thema naar voren komt past bij een grotere

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch 1-meting O&S Juni 2011 Samenvatting Sinds mei 2009 heeft s-hertogenbosch het Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad. In het kader van het KVO hebben de

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014 Samenvatting Dit jaar is het thema van de Atlas Economie & Arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer)

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer) 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.5 Slachtofferschap en door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens de VM a 2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Samenvatting De Atlas voor Gemeenten vergelijkt al 17 jaar de 50

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2014 Gegevens 2013 Publicatienummer: 1740 Datum: Mei 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Directie

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Leiden 2016 Veiligheid in cijfers

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Leiden 2016 Veiligheid in cijfers incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming 2016 Veiligheid in cijfers BELEIDSONDERZOEK Gemeente 071-516 5064 postbus 9100, 2300 PC info@leidenincijfers.nl www.leidenincijfers.nl

Nadere informatie

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug Integrale gebiedscan gemeente se Heuvelrug Colofon Uitgave Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de veiligheidspartners: de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Foto van de Drechtsteden

Foto van de Drechtsteden Foto van de Drechtsteden Raadscommissie ABZ 3 september 2012 Sjoerd Veerman Rien Val 1 De aantrekkingskracht van de Drechtsteden Gerard Marlet 6 maart 2012 The paradox of urban triumph bereikbaarheid banen

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2012 Publicatienummer: 1702 Datum: September 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Sinds kort staan er buurtcijfers over veiligheid op het internet van de gemeente Amsterdam. Ook de politie Haaglanden heeft een tijd geleden dit initiatief

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Toelichting Benadrukt dient te worden dat de discriminatiecijfers van de G32 onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Als een bepaalde gemeente (op

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 18 mei Utrecht.

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 18 mei Utrecht. Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk De positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 18 mei 2017 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Veiligheid. Hoofdstuk Inleiding

Veiligheid. Hoofdstuk Inleiding Hoofdstuk 4 Veiligheid 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk behandelt een aantal aspecten van veiligheid. Het is gebaseerd op zowel de resultaten van burgeronderzoek (de Veiligheidsmonitor) als ook de cijfers van

Nadere informatie