Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen"

Transcriptie

1 Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27

2 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met (,) = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen = 26 tot en met 27 26/27 = het gemiddelde over de jaren 26 tot en met 27 26/ 7 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz. beginnend in 26 en eindigend in 27 24/ 5 26/ 7 = boekjaar enz., 24/ 5 tot en met 26/ 7 In geval van afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de som der opgetelde getallen. Verbeterde cijfers in de staten en tabellen zijn niet als zodanig gekenmerkt. Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan XZ Voorburg Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek - Facilitair bedrijf Inlichtingen Tel.: (88) Fax: (7) Via contactformulier: Bestellingen Fax: (45) Internet Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 27. Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld. 2

3 De beleggingen van institutionele beleggers zijn in 26 met 7 procent toegenomen tot miljard euro. Net als in 24 en 25 is een groot deel van de toename te danken aan koersstijgingen op de aandelenmarkt. Daardoor is het relatieve belang van aandelen in de totale beleggingen toegenomen tot 47 procent. Institutionele beleggers hebben in 26 per saldo voor 24 miljard euro aan obligaties en voor 18 miljard euro aan aandelen gekocht. Van de beleggingen is 65 procent in het buitenland belegd. Na de overschrijding van de grens van 1 miljard euro in 25 zijn de beleggingen van institutionele beleggers in 26 doorgegroeid tot miljard euro. Hiermee zet het in 23 ingezette herstel zich door. Waar de beleggingen in 22 nog met 6 procent afnamen, namen ze in 23 en 24 met ruim 9 procent, in 25 met 15 procent en in 26 met 7 procent toe. De neergaande lijn in de jaren vòòr 23 en het herstel daarna worden voor een belangrijk deel verklaard door de koersontwikkeling van aandelen. Dit heeft volgens een ruwe schatting de beleggingen in de periode 2 22 met 152 miljard euro gedrukt. Het herstel van de aandelenmarkt heeft vervolgens gezorgd voor een waardestijging van 193 miljard euro in de periode Beleggingen groter dan bbp De toename van de beleggingen van institutionele beleggers is vanaf 23 groter dan de toename van het bruto binnenlands product (bbp). Daardoor is de omvang van de beleggingen toegenomen van 168 procent van het bbp aan het eind van 22 naar 215 procent aan het eind van 26. Dat de beleggingen van de institutionele beleggers in 26 ruim twee keer zo groot zijn als het bruto binnenlands product, heeft vooral te maken met het pensioenstelsel in Nederland. Pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken voor de collectieve pensioenen namelijk een kapitaaldekkingsstelsel. Daarbij sparen werknemers voor hun eigen pensioen. De premies die op het loon worden ingehouden, worden door de pensioenfondsen en verzekeraars belegd. Na pensionering wordt de uitkering uit de belegde middelen betaald. De afgelopen tientallen jaren zijn de pensioenfondsen en verzekeraars gegroeid doordat het aantal werknemers groter is geweest dan het aantal gepensioneerden. Hierdoor waren de ontvangsten aan premies hoger dan de uitgaven aan uitkeringen. De komende tientallen jaren staat het saldo van premies en uitkeringen onder druk. Door de vergrijzing zal het aandeel van de werknemers in de bevolking de komende tientallen jaren fors dalen en het aandeel van de gepensioneerden sterk toenemen. Deze ontwikkeling heeft haar hoogtepunt naar verwachting in ) Tabel 1 Beleggingen van institutionele beleggers Pensioenfondsen 484,5 543,4 632,1 687,8 Verzekeraars 275,7 294,6 332,8 349,6 Niet onder toezicht staande verzekeringsinstellingen 7,2 8,5 1,9 9,4 Beleggingsinstellingen 87,5 86,5 93,5 12, Totaal 854,9 933, 1 69, ,7 Naast koerswinsten op aandelen zijn er nog twee belangrijke bronnen voor de toegenomen beleggingen. De directe beleggingsopbrengsten zijn de eerste. Het gaat dan vooral om rente op vastrentende beleggingen en dividend op aandelen en deelnemingen. De afgelopen jaren hebben de directe beleggingsopbrengsten bedragen opgeleverd tussen de 3 en 35 miljard euro. 1) Zie de alinea over grijze druk in VUT-fondsen nog minder dan tien jaar te gaan, pagina 3. 3

4 1. Beleggingen institutionele beleggers en bruto binnenlands product '5 '55 '6 '65 '7 '75 '8 '85 '9 '95 ' '5 Beleggingen Bruto binnenlands product De tweede belangrijke bron is het positieve verschil tussen premies en uitkeringen, de belangrijkste inkomsten en uitgaven van de verzekeractiviteiten van pensioenfondsen en verzekeraars. Dit hangt samen met het toepassen van het kapitaaldekkingsstelsel in combinatie met de opbouwfase. Het verschil tussen premies en uitkeringen varieert in de jaren tussen 11 en 21 miljard euro. Voor beleggingsinstellingen geldt als specifieke bron de netto-inleg door particuliere en institutionele beleggers. Deze netto-inleg neemt de laatste jaren af, en is in 24 en 25 zelfs negatief. Twee factoren spelen hierbij een rol. In de eerste plaats heeft de onzekere economische situatie in die periode gezorgd voor een verschuiving van beleggen naar sparen. In de tweede plaats hebben enkele Nederlandse beheerders van beleggingsinstellingen hun activiteiten naar Luxemburg verplaatst. Dit gebeurde vanwege lagere fiscale tarieven, lagere administratiekosten en lagere beheerskosten door schaalvoordelen. Grafiek 2 geeft een overzicht van de hierboven genoemde belangrijkste bronnen voor de toegenomen beleggingen. Het totaal per jaar is niet precies gelijk aan de mutatie in de beleggingen uit tabel 1. Dit komt onder andere door de invloed van koers- en valutaresultaten op andere beleggingen dan aandelen. 2. De bronnen voor de toename in de beleggingen Premies minus uitkeringen Netto-inleg beleggingsinstellingen Directe beleggingsopbrengsten Koerswinsten 4

5 Nog nooit zoveel aandelen Het belang van aandelen in de beleggingsportefeuille van de Nederlandse institutionele beleggers is in 26 toegenomen van 44,3 procent naar 46,8 procent. Dit overtreft de vorige top van 44,8 procent in De opmars van aandelen is te danken aan een combinatie van forse koerswinsten op de aandelenmarkten en extra aankopen van 18 miljard euro. Het belang van obligaties in de beleggingsportefeuille van institutionele beleggers is in 26 gedaald van 37,8 naar 36,4 procent. De forse groei in aandelen evenals negatieve valuta- en obligatiekoerseffecten van 1 miljard euro zijn hiervoor verantwoordelijk. De netto aankopen van 24 miljard euro hebben de daling nog enigszins getemperd. In 26 is, net als in de drie jaren daarvoor, het belang in de beleggingsportefeuille van beleggingen in vaste eigendommen, hypotheken en leningen op lange termijn licht teruggelopen. Tabel 2 Procentuele verdeling van de beleggingen van institutionele beleggers Vaste Hypotheken Aandelen en deelnemingen Obligaties Leningen op Overige Totaal eigen- en overige lange termijn beleggingen dommen Totaal w.v. indirect w.v. overig waarde vastgoed papieren Pensioenfondsen % 23 4,7 3,1 47,1 5,4 41,7 39,1 3,6 2,4 1, 24 4,3 2,7 48,4 5,7 42,7 4,2 2,1 2,4 1, 25 3,6 2, 5,3 6,3 44, 39,8 1,6 2,7 1, 26 3,3 1,6 52,8.. 37,8 1,4 3, 1, Verzekeraars 23 5, 1,5 26,7,7 26, 36,4 12,9 8,5 1, 24 4,9 8,7 27,5 1, 26,5 41,8 1, 7,1 1, 25 3,9 7,7 33,2,9 32,3 4,2 8, 7, 1, 26 3,6 7, 36,1.. 39,7 7,1 6,6 1, Niet onder toezicht staande verzekeringsinstellingen 23 1,2, 37,2,7 36,5 24,2 16,6 2,7 1, 24 1,2, 35,5,6 34,9 24, 18,3 21,1 1, 25 1,7, 29,,7 28,3 23,2 2,5 25,5 1, 26 2,, 33,9.. 26,7 24, 13,4 1, Beleggingsinstellingen 23 26,5,3 43,2 2,3 4,9 2, 5,9 4,1 1, 24 25,1,1 44,2 2,8 41,4 21,4 5,7 3,4 1, 25 26,2,2 45,5 2,9 42,7 17,3 7,6 3,1 1, 26 28,5,3 44,5.. 16,3 6,8 3,6 1, Totaal 23 7, 5,2 4, 3,5 36,5 36,1 6,9 4,7 1, 24 6,4 4,3 41,3 3,9 37,4 38,8 5,1 4,1 1, 25 5,7 3,6 44,3 4,3 4,1 37,8 4,3 4,3 1, 26 5,6 3,1 46,8.. 36,4 3,8 4,2 1, Meer beleggingen naar het buitenland De trend dat de Nederlandse institutionele beleggers meer in het buitenland beleggen, zette ook in 26 door. De totale buitenlandse beleggingen van de institutionele beleggers beliepen 751 miljard euro. Ze kwamen daarmee uit op 65 procent van de totale beleggingsportefeuille, 1 procentpunt meer dan in 25 en 5 procentpunt meer dan in 24. Buitenlandse aandelen hadden in 25 en 26 een groter aandeel in de groei. Buitenlandse obligaties hadden daarentegen een groter aandeel in de groei in 24. 5

6 Tabel 3 Beleggingen van institutionele beleggers in het buitenland Pensioenfondsen Vaste eigendommen,7,9,8,8 Aandelen 18,6 211, 267,1 31,4 Obligaties 149,3 181, 216,4 226,1 Lange leningen 1,,9,7,8 Overige beleggingen 1,9 5,4 7,1 9,4 Totaal 333,5 399,2 492,1 538,5 Verzekeraars Vaste eigendommen,1 1,1 3,2 3,5 Aandelen 2,5 23,6 31,6 37,9 Obligaties 66,8 85,2 93,3 1,1 Lange leningen 1,6 1,1 1,2 1,3 Overige beleggingen,1,5,4,6 Totaal 89,1 111,5 129,7 143,5 Niet onder toezicht staande verzekeringsinstellingen Aandelen,2,2,2,2 Obligaties,2,3,4,4 Totaal,4,5,6,7 Beleggingsinstellingen Vaste eigendommen 14, 11,6 14,2 17,6 Aandelen 28,2 27,8 33,6 35,9 Obligaties 14,4 15,3 13,4 14,6 Lange leningen,2,,, Overige beleggingen 1,6 1,2,8,5 Totaal 58,4 55,9 62, 68,6 Totaal Vaste eigendommen 14,9 13,6 18,3 21,9 Aandelen 229,6 262,6 332,4 375,5 Obligaties 23,7 281,9 323,4 341,3 Lange leningen 2,8 2, 1,9 2,1 Overige beleggingen 3,5 7,1 8,3 1,5 Totaal 481,5 567,2 684,3 751,3 3. Aandeel buitenlandse beleggingen in totaal % Buitenlandse aandelen Buitenlandse obligaties Overige buitenlandse beleggingen In de obligatieportefeuille is de laatste jaren een flinke internationalisering te zien. Ultimo 26 maakten buitenlandse obligaties 82 procent uit van de obligatieportefeuille, terwijl dit in 2 nog 6 procent was. In 198 was de verhouding binnenland/buitenland vrijwel 6

7 het spiegelbeeld van de huidige: maar 15 procent van de obligatieportefeuille was toen buitenlands. Ook in de aandelenportefeuille is het belang van buitenlandse aandelen gestegen, al is het minder spectaculair dan bij de obligaties. Dit hangt samen met het feit dat het niveau van de internationalisering binnen de aandelenportefeuille al heel lang veel hoger was dan bij de obligatieportefeuille. In 198 was 47 procent van de aandelenportefeuille buitenlands, drie keer zo veel als bij de obligatieportefeuille. De afgelopen zes jaren is het buitenlands deel van de aandelenportefeuille gegroeid van 68 naar 72 procent. 4. Binnenlands en buitenlands effectenbezit van institutionele beleggers % Aandelen Obligaties Binnenland Buitenland Kleinere rol als financier overheidsschuld De rol van institutionele beleggers als verschaffer van kapitaal aan de Nederlandse overheid is de laatste jaren flink verminderd. Het aandeel van institutionele beleggers in de langlopende geconsolideerde overheidsschuld is teruggelopen van 52 procent in 1997 naar 18 procent in 26. Het buitenland is inmiddels de belangrijkste financier van de overheidsschuld; het buitenlands aandeel in de overheidsschuld is in de periode toegenomen van 16 naar 56 procent. De verminderde rol van institutionele beleggers doet zich voor bij beide onderdelen van de langlopende geconsolideerde overheidsschuld, te weten de obligaties en de onderhandse leningen. Bij de obligaties is er voor de verschuiving naar het buitenland zowel een verklaring vanuit de aanbodkant als uit de vraagkant. Zoals hierboven aangegeven hebben de institutionele beleggers voor hun beleggingen een grotere voorkeur voor buitenlandse obligaties. Vanuit de vraagkant geldt als verklaring dat de Nederlandse overheid na de invoering van de euro zijn staatsobligaties aantrekkelijker heeft weten te Tabel 4 Houderschap van de gevestigde schuld van de overheid, ultimo % % % % Geldscheppende financiële instellingen 54 23, , , ,3 Verzekeraars en pensioenfondsen 47 2, , , , Beleggingsinstellingen 2,9 2,9 2,8 1,6 Overige financiële instellingen 2,9 2 1, 3 1,1 2,9 Overige binnenland 12 5,3 11 4,4 8 3,1 7 3, Buitenland , , , ,2 Totaal

8 maken voor buitenlandse partijen. Dit is gedaan door de omvang en de looptijd van emissies af te stemmen op hun behoeften. Het resultaat van dit alles is dat de afgelopen elf jaar de invloed van institutionele beleggers op de obligatieschuld is teruggelopen van 48 naar 2 procent, en de invloed van het buitenland is toegenomen van 29 naar 66 procent. Dat de rol van institutionele beleggers bij de onderhandse leningen terugloopt, komt doordat het Rijk vanaf 1991 vooral obligaties gebruikt als financieringsinstrument. Een belangrijk deel van de onderhandse leningen van het Rijk is in het verleden verstrekt door pensioenfondsen en verzekeraars. De andere onderdelen van de overheid lenen naar verhouding veel meer van geldscheppende financiële instellingen. De afgelopen zestien jaar is de invloed van institutionele beleggers op de lange-leningenschuld teruggelopen van 58 naar 7 procent. 5. Deel van langlopende geconsolideerde overheidsschuld gefinancierd door institutionele beleggers 5 % Obligatieschuld overheid Deel institutionele beleggers (linker schaal) Obligatieschuld overheid (rechter schaal) 1 % Lange-leningenschuld overheid Deel institutionele beleggers (linker schaal) Lange-leningenschuld overheid (rechter schaal) Meer gegevens beschikbaar Dit artikel geeft een samenvatting van de uitkomsten van de statistieken Institutionele beleggers 26 en Geld- en kapitaalmarktrekeningen 26. In de CBS-database StatLine zijn diverse gedetailleerde tabellen te vinden: Een tijdreeks over de periode van de beleggingen Een volledige balansopstelling van de groepen financiële instellingen Een volledige balansopstelling van de groepen institutionele beleggers 8

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008 8 Financiële crisis r slaat gat in de beleggingen n van institutionele beleggers in 28 drs. J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 27 oktober 29 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012 11 Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 212 J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 16-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Publicatiedatum CBS-website: 19 september 27 Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Job Stufkens Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring

Nadere informatie

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002 Institutionele beleggers De gepubliceerde cijfers en artikelen van de institutionele beleggers bevatten fouten. Dientengevolge zijn publicaties over dit onderwerp in deze maandstatistiek niet correct.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 2000 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 2.300 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Stijgende arbeidsparticipatie en minder uittreding bij ouderen

Stijgende arbeidsparticipatie en minder uittreding bij ouderen Sociaaleconomische trends 13 Stijgende arbeidsparticipatie en minder uittreding bij ouderen Koos Arts Ferdy Otten oktober 13, 4 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, oktober

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Bevolkingstrends 2013 Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Frank Bloot november 2013 Van de vier grootste gemeenten in ons land is het aantal inwoners in Utrecht de afgelopen tien

Nadere informatie

Twee kinderen, maar wanneer en met wie?

Twee kinderen, maar wanneer en met wie? Bevolkingstrends Twee kinderen, maar wanneer en met wie? 2015 03 Niels Kooiman Lenny Stoeldraijer CBS Bevolkingstrends februari 2015 03 1 Het krijgen van kinderen, liefst twee, behoort onverminderd tot

Nadere informatie

Vrijwillige inzet 2010

Vrijwillige inzet 2010 Vrijwillige inzet 2010 11 0 Marieke Houben-van Herten Saskia te Riele Publicatiedatum CBS-website: 6 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer **

Nadere informatie

Welvaart in Nederland 2014

Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en personen Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Mieke Mateboer Jos Erkens Hans Muller Hans Langenberg 01-05-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal Economische

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie 2008

Jaarrapport Integratie 2008 Jaarrapport Integratie 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen Sociaaleconomische Economische trends Trends 2014 2013 en Werkloosheid al op jonge leeftijd 2004-2011 minder economisch Stromen en duren zelfstandig dan mannen Werkloosheidsduren op basis van de Enquête

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Bevolkingstrends 2013 Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een nieuwe update beschikbaar met de meest recente

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2013

ICT, kennis en economie 2013 ICT, kennis en economie 2013 ICT, kennis en economie 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen)

Nadere informatie

Oordelen over jongere en oudere werknemers

Oordelen over jongere en oudere werknemers Sociaaleconomische trends 2014 Oordelen over jongere en oudere werknemers Karolijne van der Houwen Linda Moonen Oktober 2014, 01 CBS Sociaaleconomische trends, oktober 2014, 01 1 1. Inleiding Als gevolg

Nadere informatie

Methodebeschrijving van tijdreeks diagnose statistieken op basis van de LMR 1981 2005

Methodebeschrijving van tijdreeks diagnose statistieken op basis van de LMR 1981 2005 0s08 08 Methodebeschrijving van tijdreeks diagnose statistieken op basis van de LMR 1981 2005 R.H.M. van der Stegen en J. Ploemacher Publicatiedatum CBS-website: 30 januari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Jongeren blijven langer thuis wonen

Jongeren blijven langer thuis wonen Bevolkingstrends 14 Jongeren blijven langer thuis wonen Lenny Stoeldraijer juni 14 CBS Bevolkingstrends juni 14 1 In 12 waren jongeren gemiddeld 22,8 jaar oud bij het verlaten van het ouderlijk huis. Tien

Nadere informatie