o OO.Wftl\RO PVDA, ATOOMNAfFIA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o OO.Wftl\RO PVDA, ATOOMNAfFIA"

Transcriptie

1 ve.. sc,l.~~ I ~a~c(si<, "0 ~ c;li. Ih~ t1 ~tl"t...l "ieu wç, (A i /;; c;lodt waa.ol e.. ".o"i.~t. Vandaag was het rustig. zeggen ze, maar wij weten wel beter. Pistolen Paultje is ook gesignaleerd, met zes kameraden. Bij het tentenkamp nota bene. Had ik het gisteren over een chemische oorlog? Ook in deze krant likken de slachtoffers hun wonden en proberen hun verbijstering van zich af te schrijven. Ooit officieel omschreven geweest als "in elkaar geslagen door M.E.?" Zie verder in deze krant. Wij, hier in Groningen, hebben gisteren een demonstratie gehouden. Vandaag demonstreren we tegen de E.G.O, want die is ver over de rode streep gegaan. Is die ton al volgespuwd? Vandaag is het elektriciteitsdag. Heeft iemand Willie Wortel en de rode lampjes al gelezen? Maar waarom is het morgen kernwapendag? Zijn pistolen niet goed genoeg? WAt zegt u, een gewone bom op Borssele heeft hetzelfde effekt als.... zoveel? Nu weet ik genoeg. Uook? Lees anders de rest ook maar. INHOUD: MEIALJ~ VIT OOPE;UAA R.P epi} &ROMP.J6f~ E.6.0. epi} o OO.Wftl\RO PVDA, ATOOMNAfFIA.. "

2 PROGRAMMA ~atue.tvltjk ~taa,t.e-vv~4a~ Clile-~ als. ~~~tevej,\) Mov.,ie.L-t- ç'ot"ce.""~o(lldtel,lu'\, j", kll;rjltf' ivl,áo~... ah.(' ~vot.(. i"yial'k~ I DINSOA6 ~~~[)AG' I&~~ De E,G.D. is als aandeelhouder verantwoordelijk voor het open blijven van Dodewaard. Het gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf is geen aandeelhouder, maar koopt wel z'n stroom van de E.G.D. En 1,8% van die stroomis atoomstroom. Op verschillende manieren kan iedereen die tegen kernenergie is de E.G.D. en het G.E.B. duidelijk maken dat we geen atoomstroom willen en dat daarom Dodewaard dicht moet. U kunt meedoen aan de Giroblauwaktie. hierover staat elders meer in de krant. U kunt meedoen aan de demonstratie van vanmiddag, waarbij aan de E.G.D. wordt duidelijk gemaakt, dat deze over de rode streep gaat, en waarover iedereen z'n gal kan spuwen (in een speciale ton die de E.G.D. feestelijk wordt aangeboden). Het vertrekpunt is om uur vanaf de grote markt. U kunt het ze door de telefoon vertellen: E.G.D: tel ; G.E.B. tel W06AISDA& Kernwapens en kernenergie zijn broertje en zusje; over de relatie tussen kernwapens en kernenergie wordt er op woensdag een speakerscorner georganiseerd. Deze i s om halfvij f 's mi ddags op de trappen van het stadhuis (en als het regent in het Grand). Er wordt gepraat over de waanzin van het "veiligheidsdenken" (alsof schuilkelders, rampenplannen, evakuaties het inderdaad mogelijk maken een atoomoorlog te overleven,, Sprekers zijn: -iedereen die er wat over wil zeggen -Klarisse Nienhuis (polemologie) -Dolf Algra (arts) -Basisgroep Duinkerken -Iemand van de BB (misschien) -Iemand van het IKV Dit wordt georganiseerd door de basisgroep Duinkerken, vrouwen voor vrede, het IKV,en Stop de N-bom. Op nog een manier aandacht voor de bewapening: een ekskursie naar de Open Dag van de Appingedamse kazerne (mits er voldoende belangstelling is) Opgeven en informatie bij de PSP, Coehoornsingel 87, tel En dan nog een prikaktie à la Geertsema in het centrum van de stad~~~ Neutronentejater op de grote markt. En telefoonblokkade tegen de E.G.D. Bel zo vaak u kunt ~:: In 1\(V\hc~ IS e v ee"" /lmalsill< aa~lk;tt"'c.le.. olewl.olll.dyatie lak1j Jc... f\-rh. kt",~(. r... de-tli~~t'" \,.'e.,lvtk \ la,lnr" VDj,\)~ ~et,. ta ti olt. V~."...i t 6vtitli k7 t..,,(..rtnk lo\oi.(.\ tvltt"'h..,e."~lii)ilvte:1'i Vl'l~ t J..(... t;..reint'" \.Ij)"'. 10./,(" e." ILlS pos A-Ll h/\a L i1 e ~ '. L- ENERGIE De GemeenSchap~elijke Kern- AI,,DEIS',,' rampenverzeker1ngs Nederland (GKN) begint waar ~-... " uw eigen verzekering,. ophoudt: ~~,. " '(.<>0; '" ~~... Iedere mafkikker '/raagt je altijd: Woen~dag a.s, m ol- ~..,,~.~~. geen atoomstroom ok& maar tlat Ow wlnkelcentrum~~' t~~~*t~ dan? uur: J$' 1~,;,~"t~, Dat is nogal simpel Elektrici- Vinkhuizen. - : 4fltj:::,:'~ "'4ti."Z." telt gestookt uit kolen of gas. 'tjl-iiii':":;''','':'',.. '-..a, kost je 22.5 cent/kwh. Op het ~1d~0 uu~., 1(.0. "';:'':{~'. momen~ ko$t w1,'ndenergie 18 cent a epoe ~ -\i.'it,. ~;"o..., ' kwh. Als er meer windmolens ge-.1' uur: ~~:::t.it" ~'bouwd gaan worden, 2:ullen ze Selwerd...,;:;~I(:q~.Ié. goedkoper worden. en windenergie <. ~...64t:.':/". dus ook. Jllist Groningen is heel uur....~. geschikt voor windenergie. Op de Lewenborg... zeedijken kan de t,g. D. grotere uur. Corpus.. windmolens bouwen. voor als de d~n H~orn.... Hunzecentrale versleten is. Kles.1n deze nuklealr~ ~ljd voor een 't Is wel ver weg, maar in LimstukJe ekstra zekerheld. VI\YD". Grootse afsluiting van de Groningse Aktieweek, met o.a. toneelgroep Galileï. burg gaan ze een waterkrachtcentrale bouwen. ~ie leveren twee keer zoveel energie als Dodewwaard Energiedeskundigen geven als voorzichtige schatting dat er de helft zuiniger met elektriciteit omgesprongen kan worden. Slimmere apparaten. beter geisoleerde koelkasten, verzin het zelf maar. Dat is tien keer zo veel als Borssele en Dodewaard nu samen leveren. In Amer~ka denkt men dat zonne-energie over tien jaar ook goedkoop elektriciteit 1evert. 't Is een feit dat alternatieve energie nu nog weinig voorstelt En hoe kan dat ook anders. als er zo weinig geld in onderzoek hiernaar gestoken wordt. "t Is om uit je kippevel te springen. Tot nu toe is in Nederland 3 miljard gulden aan kernenergieonderzoek weggesmeten. Wegge~ smeten,want er komen toch geen drie nieuwe bijten die andere twee gaan ook dicht daar zorgen wij wel voor!}nog geen 100 mi ljoen is aan duurzame zonneen windenergie uitgegeven. Wat wil je dan? WIJ WILLEN DAT ER ÉÉRST TENMIN STE NET ZOVEEL GELD AAN ALTERNA TIEVE ENERGIE BESTEED WORDT. EN GEEN CENT AAN KERNENERGIE. Misschien nog wat onderzoek naar de afbraak van kerncentrales...

3 PVDA Maandagmiddag, even voor vijven. Net uit school storm ik op het redaktie-adres naar binnen om te kijken hoe de zaken daar staan. Struikel over stapels kranten die her en der verspreid liggen. De radio staat aan: "5 uur, radio nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Bij de akties rond de kerncentrale Dodewaard is het vanmiddag tot een incident gekomen op het tentenkamp, waarbij een agent zijn pistool getrokken heeft.... " "Godverdomme", flitst het door me heen, "ook dat nog, klootzakken~ M'n woede over het afgelopen weekend is nog lang niet bekoeld. Traangas, klappen. hypocriete MEtertjes, ik heb het van (te?) dichtbij meegemaakt. Ik pak een krant van een stapel. zie een zwartomlijnde aankondiging: demonstratie uur vanaf de grotemarkt tegen het ME-optreden in Dodewaard. Te gek: Gebeurt er vandaag toch wat in Groningen: Stapel kranten meegenomen naar VE~ om te verkopen en me voorgenomen flink reklame te maken voor de demo. Basisgroepleden bellen intussen de noodlijn af om mensen op te roepen. De krantenverkoop loopt prima. veel enthousiaste mensen, mensen die ook nog naar Dodewaard gaan deze week Doet me goed. Tegen half acht haast ik me naar de markt. De eerste demonstranten zijn er al. Langzaamaan komen van alle kanten mensen het plein op. Het eerste spandoek~ Een bakfiets met een 'gewonde' erin. Schitterend. ik word helemaal enthousiast: Kwart voor acht vertrekken we, ik schat zo'n 200 mensen. Rondje stadhuis. Poelestraat, richting Zuiderdiep. politiebureau (platte petten overal) Oosterstraat. onder tromgeroffel terug naar het stadhuis. Bekende leuzen als ME weg'ermee'en Dodewaard gaat dicht worden afgewisseld met nieuwe leuzen: 'Ed van Thijn. Wiegel in het klein' (hoezo in het klein?) 'van de Berg. even erg' en 'PvdA atoommaffia'. De stoet groeit onderweg aan tot 600 à 700 mensen. Ik hoor dat de RONO heeft opgeroepen om mee te doen. Ik schreeuw m'n keel schor en voel me overgelukkig; sta als een idioot te 1achen en in m' n handen te 1<.1 appen In het stadhuis willen we handteke ningen aanbieden. de loco+burgemeester Komt ze in ontvangst nemen aan de deur. maar wil verder geen kommentaar leveren Later hoor ik dat de stapel papieren met handtekeningen door de politie is meegenomen. Zeker naar de BVD gebracht. De hufters: ATOOMMAFFIA EGO EN DODEWAARD De EGD heeft ruim 5% van de aandelen van Dodewaard. en.neemt een evenredig deel a toomstroom af. De direktie van de EGD en de Staten van Groningengeven zelf toe dat atoomstroom uit Dodewaard enkele centen duurder is dan zlef opgewekte stroom in de Eems- en Hunzecentrale. Het verhaal dat het sluiten van Dodewaard duurder zou zijn dan het open houden. is een regelrechte leugen. Sluiting bespaart juist vele miljoenen. zeker f12 miljoen per jaar. Hoe eerder de centrale dicht gaat. hoe voordeliger het dus is. En dan hebben we het nog niet eens over de kosten van afbraak. opslag in zoutkoepels en opwerking in Windscale (Engeland).; dat alles gaat miljarden kosten. De EGD heeft zich tégen de opslag van radio-aktief afval in zoutkoepels uitgesproken. Vreemd is het daarom dat ze op de jaarvergaderingen van Dodewaard nooit sluiting heeft geëist. Dat komt vnl. door de struktuur van de EGd: er zijn 600 stemmen. waarvan statenleden uit Groningen en Drente liefst 400 stemmen hebben. en de 73 gemeenten samen maar 200 stemmen. Vooral de statenleden van Groningen zijn niet anti kernenergie. Ze hebben in Delfzijl een terrein in erfpacht, met de bepaling dat het Havenschap Delfzijl hen toestemming moet geven voor de bouw van ee-nkerncentrale las de EGD de financiële risiko's op zich neemt. Slechts 20% van ons totale energiegebruik is nodig voor elektriciteitsproduktie. En weer 5 van de 20% wordt door Borssele en Dodewaard geleverd. In totaal 1.8% van ons totale energieverbruik is kernenergie. Door efficienter gebruik van apparaten en door opwekking van elektriciteit tegelijk met warmte. kan zeker 50% op het gebruik van elektriciteit bezuinigd worden. Elders staat welke bijdrage windenergie kan leveren. GIROBLAUW STOP KERNENERGIE NOU, DOOR GIROBLAUW De giroblauwaktie is één van de gemakkelijkste manieren om maandelijks te laten merken dat je het niet eens bent met kernenergie en ook niet met het feit dat atoomstroom je via de EGO wordt opgedrongen. 1.8 %van de elektriciteit die je verbruikt, komt van de centrale in Dodewaard: Hoe werkt deze aktie? Elke maand moet je je elektriciteitsrekening bevalen. Voortaan gebruik je niet meer de jou toegestuurde akseptgriokaart. maar je eigen blauwe betaalkaarten. Hiermee betaal je dan in twee termijnen. Op de ene kaart maak je het bedrag min f1.- over. op de andere die ene gulden en deze laatste doe je een week later op de bus (wel beiden binnen de gestelde termijn). Op beide kaarten wél je verbruikernummer vermelden en een spreuk. zoals bv. "stop de steun aan Dodewaard" Wat is het effekt? Je stuurt de administratie van de EGD in de war en daardoor dwing je ze aandacht te schenken aan het feit dat ze aandelen hebben en stroom kopen van Dodewaard. fól<.ovér LEZEN én PIQ'.TEN IS PRIMA ----_...

4 NIEUWS UIT DODE.\JAARD Zondagnacht, terwijl op het tentenkamp de meeste aktievoerders in de grote tent naar popgroepen luisterden, wordt bij blokkade Oost een nieuwe barrikade opgebouwd. Ondertussen trekt de M.E. zich terug en nemen aktievoersters de nu vrijgekomen kruising voor de brug in bezit. Na dit kruispunt een a antal uren bezet te hebben werden zellweggeveegd ll door de M.E,die de nabijheid van de centrale IIschoon ll hield. Loslopende politiehonden kompleteerden dit sinistere beeld. Enkele demonstranten beantwoordden dit geweld. In de ochtend waren er nog ongeveer duizend mensen, waarvan zoln 500 op de blokkades. In de ochtenduren werd de door de M.E. ontruimde toegang West met een list weer ingenomen. Als antwoord hierop dreef de M.E. de zittende -demonstranten nu op met traangas en charges met de wapenstok. Ook de inmiddels beruchte arrestatieteams waren weer aktief; een team bestaande uit 30 man werd ingezet bij blokkade Noord. Ze arresteerden drie mensen. Maandagmiddag om twee uur betraden een aantal leden van dit team het tentenkamp om iemand te arresteren. De mensen op het tentenkamp verzetten zich tegen deze arrestatiepoging door hout en stenen naar het team te gooien. Met getrokken pistolen maakte het arrestatieteam dat het weg kwam. Om17.00 uur gaf radio Aktief door, dat men vermoedde dat alle blokkades door de M.E. zouden worden geslecht. Later op de avond trokken de aktievoerders terug om uit te rusten en zichte beraden. IS Avonds zijn er 27 Meers opgetrommeld en een paar buurtbewoners. Nadat stillen en burgemeester Goldberg er na veel manipulaties een ultimatum hadden uitgekregen, stonden de blokkeerders heel erg onder druk: zich in bescherming laten nemen door M.E, dat nóóit. Daarom hebben ze zich teruggetrokken op het anifestatieterrein om daar te beraadslagen wat ze zouden doen. Het landelijk overleg heeft besloten om vandaag niets te blokkeren, maar om wel op het tentenkamp te blijven. Ze hebben vanochtend samen met buurtbewoners een persverklaring uitgegeven om te laten zien dat het niet dé buurt is tegen de antikernenergiebetogers. Ze gaan ook kijken waar die schade nou zit. Voor de rest is iedereen om 2 uur IS nachts aan een welverdiende slaap begomnen, als ze nog konden slapen tenminste, met de darmen vol traangas en helikopters in de lucht. Maar de manifestaties gaan door. I:: QJ 0. Ol QJ-O o Cl.. I:: S-<C 0l<C I::,... In ---- I:: QJ InQJ..ll<: tcll::qj..ei::qj tcl): QJ,... QJ In 0..,... Cl!:+-' 1::0..ll<:... 0 tcl 1::+-'1 ~<C~ c:.l'l::tcl. QJtCl QJ 0.): ""ClQJQJ o ""Cl s-s-o o 0'10 os ""ClS-QJ tcl""cl I::,... QJ <C I:: >... QJQJ..ll<: Cl"CI Cl QJ QJ tclqj Cl I:: ""Cl ): +-,QJ QJ.,.. QJ... ::;,....ll<: +-' QJ.....ll<: +-'... QJtCl "Cl Cl s-s-+-,qj OQJI::"CI ): 1::..., QJ... tcl +-'1::.c:1:: cs-v tclqjlns S-..::.: s, QJ..::.: QJQJ I::>..ll<: QJQJ N Ol..., I:: QJQJ... QJ O+-':J:QJ I:: QJQJ --- I:: tcl... "Cl "Cl -.. s- QJ..c:QJtClC+-'In:::l..ll<:"CIVtClQJQJ::;' -0 QJI::<d:.c:..c:ss, OtCl..ll<: "CIO QJ tcl.j:l.c:): QJ 0. tcl 0 -oltl..::.:::;'00 I ):.. QJ QJ co QJ 0'\ +-,QJ +-'0... In... "Cl ""Cl..ll<: CO::Z.. +-' +-' :::l0 s- QJS-..ll<:1:: 00 tcl.. +-'... OtClQJ..c: EStCl+-'O"CI C QJtCltCl>QJO QJ... QJO... s- S-O.,... +-'... S-QJC Ole o..eltl""cli.&j+-'~ S-QJ S-QJ::;'QJ QJrl QJ In (.!:J -0 cr ct-...c: I:: In s-... ::;, +-' I:: QJ... QJ ltl +-' QJ ltl I:: QJ cc ""CltCl c ltlqjin S-QJ c..<c s, In QJ +-' 0. +-'"CI ::;,..ll<: s, 0 QJ "E In C+-' ::;, 0... QJ s, QJ I:: :::l QJ.s,..e QJ.J:l QJ.. S-""Cl QJ I I,() > QJ":': Cl QJI- ::c 0 ~ o ClQJ...,-o.. COCCI QJ... s- QJ,... QJ::C "'" QJQJ):S-tCl":':QJ"CI_N QJ":': <C..:.:..::.:.J:l... +-'....,... I:: I:: (/) ltl C +-' +-' s- Cl (.!:J... EtCl..ll<:CQJ'QJ): QJ S;:>tCltCl""ClC+-I::QJQJ+-, o s, QJ tcl QJ..,""Cl C+-QJQJ":':O..ll<:O""Cl.. C+-'"CI ECS-CCM... Cl QJ QJc:.l'ltltCllD -0 0 In ""Cl.. ): +-'> I:: 0 C +-,:::l QJ In +-' o.c: QJ Cl..c: 00 I S ltl s, -otclus- c..::;,ltl Ol QJ..,-0... >..(/) s, s s- "Cl... N I:: Cl.. +-' +-' QJ +-' QJ In..... I:: In +-' 0...ll<: s-.,..... QJ I::,cOI::..-QJ::;'ClnUQJ v QJ QJ 01 s-... C C In ltl ::;, Cl ltl I- :::l QJ QJ'r") I:: +-'... I- +-' +-'... +-' +-'... I:: Vl QJ..- In Vl 1n1::1::::;'..ll<: "Ol:: ltltclo..:.:,...ll<:tcl,cqji:: ltl s- s- QJ... v... ltl 7-"::': (.!:J;:) -0,0 S (/) 0 > cr ~ ::> c.û a I- UJ :t:: ~2 1: 0\ :2 ~ C o 1).0 ~ ~ Q! :::> <: <CcD.2 o.! et: U) >.::>

5 PRIVE t,h/ J.'1:' \ n1imjgèn.: :i"j;";,1;1ia1'dehng ',eerst e:,!ulp ': ':: l ~ " " 1"',". " - '~ t 'l l'- lt <J ;' ~ ta i Il :t- "-" t, - " ~.' '1 ' r: i.i.~ 9~ 9 J5 6~ 5 _~ e :, - i ~ \ 1 1~J ~: t«'-,\ : i~ta.. t'ei ::;& i6 ~ : 4',8 ',.,.t;.~ :'~: "'''I ; '....h,\.", _..,',..' (;. I, " ',, I ' ".,. / ~ ~. '.,'" ". " -.J lo "~' _ ~ R. ~...n!" t\: ~ r;w: ~~ _ ; '~ ' _. ; :, I '1. ".,, ;<!._,_ }. -, # ~ ~~~!~~~ i~~~i~;;:~~~~ii i ~ ;jh~h,t~j.::;;:' ~{~t.~f.l:!,.' :. ~,~ ~~ ',l :.'1" i~t;tm llh ~~rnrf ', i~j' L,, ~im:j~~~" " -f~ :i:~ '5 f/~ ~i;i: t... : ll-~ 1~ ~ :5 t1a!i~n~tè '.J;.{;i4,:r~ ~:_~'j{ jh.~ _ ; :' j ~_. 1. ~. ~ I ~~,;, tta ':or! " ~~~ " rcr~,,,, ; ~ ;o:.-,, '.'J~ f.,. tl ~l 1 - t',.l!-,;;': j ~ 1'5. ;( ' '' ' '''' t " ".". ' ~ :,rî f ~~H flf b;; \W.;' ti ; ; l ~ t j t! ' ~ : ~ ~1. 1 \\,!J i i )~:' ; : " /!?! f. : : " ' : ~,;"t" :;!1; f ~ : t i ~ i.~.~: '~ ; ~ ;~ r;j.~~ ljn, :" ~ : \~( :~ ;?!ÎIT r " i ~,. l } :' i ml::~l;~ ~. ~~~fl;1 ff ; ~ -w ~! ; j ~ d~".... : " -:- :,,,,. ~,,,,~. F.,,,,; '.,, ~ " ' ~ ~., l <.'. ~,.,. :\. ~' ~ '. " " " '. :,...'. ~'r,--, F r, ',;" ' : " ï ' ~ ' : J l " ~ '1;''1'' 9'1; ~ " l ii ~H"" ~ " " ~ " : il: ' ~' ;;j1'i U:; { ~: i :,::' : : ~ "" ".'lj)::.: -':"il;., r.', n!' ' C' j:j~ : 4 ~ i. '. ~ ',.:b,' / V ; ' ~\ its ~*l...t.,, V/ l'jr; jj'~ '/'11 '. JiîilnMiM '~1 { :~ " ~ ~' : : 'H~~" ' " ~'IJ p;~' l,;r " ~ ( ',, '! r' 'fj ~ P<.":r :. ~,!, ' :.; t ~l ' W 'i}~:'~l':l" :" :b :>i f ".,,,", ', ' I ":D:td 1liil!.I ; ' {,. '~ ' ; A"1 J~ ' 11 ' ~' ' I: (~~'''''- : 'J: ' tj~.~~.f., ~ ::- ':/;-:,..,' ".,.' " c,: ' ~ : -,7' ;t. ~ i ~ l m.! f ~~ ;, ~ ~ ~ '~ ~ ': il~ I~H,~!, ~' j~ië~it'! I!l ~t l d f. 'or,., t' i ~,~r~ ';: l\:;!. ~;.~ ~ ; ~~t:. ;h~:~l':jr~ ~ l i: : : f~l>g h v, ~~~. ::. ~:; :.,' 1" ~, I W I' l! ' tlt " j -'.', t', I, ~, >< ~ ll,-.l, '; ',I',", V ' ; " ".'~ ï:j I''''' '' \,.'.J l ~- "" " I.L~ " l"'~r,' t '.-f 'I :~", r ~,.". ", ~.. " '" ",".'/. ', '-. - F, " : r : : i : ~ I ft' r., ~!" a!;': ',.,. : : " '.,t: E t l ~, «~, ~. ~ ~: " i i 1 ' fj-n:;' r. - :!. : ; ~:, ~ ~, 'i " r ol,.. "..; ; ' l'.;: ; \ :~~ r :';'i;iq;. '. IW [!.~~ j. ~ '!1 ~ ~~ kiw l~~' t f.i!~~ ; kj~; : ff"i:~ 'jq~ ' : :~'. t r, r" f< ", ~ ~. r/;rt f ~!" î~1- ' : : ;~~ ~~ r :~ ~:') i.. t ~ 'r j' : ~ r)!f! ~ ~ : II ~J fn jj l~:! f, il '; l ~~,.J ~i ii ffi ~,;,'. ".' ";."~ k~ ~f1fj~f. : t '.J; i : i tjjt~! i t~~~ {~r:.. ~ ; :: ~lj-.~,, : ; : 'lr "','.., ~,'I' ',#," " " 1',1,I.,. 'I " )..! "." J~ J lh' ".l..a.., l, 'lj.;" H e" I I,', ". '. " " '" 1 " :,:- :"'.' ". " r,. " " ' 1 ~ J! tf. ', ' f"' ' it..~ ;:>. "_ '~l,{"d,, ; 1 ", ' ~ '.. ' 1. '... ;' ; ~ :'t; ; i i "~f.",t ; ~,, '~ ]' i!~t l!l(.t l f jl...'t: " : l1 l' ', o;;lj i;~ ~~i it'.i'i, ' ~ " I' ~ ; " f.,"n~ ~:,}'-l--;:: ; :, J~,; ~r:,rtie},,'.j ~,;n : j1' l'j ;l ~~~k f,; j ~J,f?"~";' i ':.1 ' ~ ' ~ I J ". "j' 1, '-i'".. ", t ' fi I",.,~ -t.., -,~,...,_ ~ ~. ' -,. ~ r" '~,.. II"}',,*,\,,-::J " ".'I ',. C)' ;rt'.,,,., ~f ".i" C l " "., ' ;!f. ; " ~ '.+_".' '- -#. ' i ~ '-'.,.",(; r~ : ' ~,"," t.~ > ~Jl ',' >:' ~ ~: j ~ r l ~!~Nt : I~ ' ~ l,. 1 :1 ' : : I,',I ~r 'l, " ' {~,' i:..~:,:' _, I ~ "" ; r l ; ~~'I" J ~t J;.? ~ ':.~, il( t " r: Î" ~"~ ~ ~~' i i-'d.. '... -,I...., ' Ir{j~ "I". 1 " ":I.,,,, ". '. ',,1' l'. 'l ~ ' i \ ;;t,...: t, j, ', " ". '!-.,'..,..,,""!_jl :,:,i,;'~ l~ ~ ~&~J! ; ' f M ~ r l i i ~ ' lfl:h l ~ : ~f~ i,' :Altt :l~ Ifoi1. f ll~ Î1t ~~~j~ l : ~,t~~~r~' j lt! tr,. t~;~ ;f : :,.~ I " 1 ~t!~i!:i. : ~ '!l :l" I' Jl ~ ' ~ J;~j;'-l ~ ' ~70~ ~ "!'~... I 'l1 ' I :~ : Ü' t ' i" ; ' :\ ';,tl! ll!hlf~iji~!ó1< ' " ~,t;l';. f.iî 'ji'~' ~ ~~'~jffilfij; 1~ ~ I; tilr,rl~q: ~~fl ~~~ :n ~~1~!l: ~~~..:; su..ä~';jl-!~~",. lt{ j:.. ~ l!.'/l,' i1ä l ;, '1"'",,' \ d'... l l~ \,H ~ ",-! " "'~. I:; ::d.i- i", I ~'.~ ;,.,...-".:...:.. ot. ~,;cr.: '" ' i l : ~ :> ~''''' '~';,I':'! ' Hoewel ik nog behoorlijk daas ben van alle Meteen daarop werden we uit elkaar gelagen, klappen en de hoeveelheid ingeademd gas waarbij een aantal mensen behoorlijk geraakt lijkt het me erg te vertellen wat mij als werd. Zelf werd ik een aantal keren stevig geweldloze demonstrant t ijdens de Dodewaard geraakt, terwijl ook anderen op het achterblokkade is overkomen. hoofd en andere vitale delen werden gemept. Om de eerste materiaalblokkade te bescher- Even later moest een arrestantenbus ons men zijn we met onze basisgroep (Boterkoek) passeren, weer hetzelfde tafereel en weer vlak voor de M.E.linie gaan zitten. Ha de Keiharde meppen. Nog geen 5 minuten later waarschuwingen van politiekant verdwenen de moett dezelfde bus (leeg7) weer terug. De mensen die voor ons zaten. Onmiddelijk ruk- M.E.ploeg was afgelost, Ze sloegen kennete de M.E. op en begon te prikken en te lijk niet hard genoeg" " slaan. Geen reden voor ons om weg te gaan. Het enige wat wij deden was blokkeren door Er werd nog niet op hoofden geslagen. op de weg te zitten en elkaar vast te hou- Eigenlijk meteen werden er gasgranaten ge- den, gooid en afgeschoten. Midden tussen ons in, Weer een charge, Ik werd van achteren in zodat het gas vanaf een halve meter recht mln knieholten en in mln dijen geslagen. in je gezicht spoot: Het enige waar ik nog zodat ik niet meer kon lopen. Hoewel iemand aan kor denken was, dat ik weg moest. Dat nog probeerde duidelijk te maken dat ik was onmogelijk door de hoeveelheid mensen niets meer kon doen en niet meer weg kon die achter ons stond, zodat we ~ar' door komen werd ik door 4 M.E ers overal geslahet prikkeldraad heen werden gejaagd, ' " In het naast de dijk gelegen bos stonden gen, o.a. flink op m n hoofd. Veel herinontzettend veel mensen over te geven. Ci- oer ~ k me niet meer, maar volgens anderen troensap hielp een beetje maar niet genoeg, ben lk toch nog weer verdergerold en weer Nog uren hierna hadden ze last van hoofd- achterhaald. Vanaf dat moment was ik zo pijnen en duizeligheid, afwezig dat ik me alles niet meer nauwkeu- Door de H,E. werden we dwars over een stuk rig kan herinneren. bouwland teruggedreven met enorme hoeveel Ik ben met een militaire truck naar het heden traangas. Overal zag je wolken ont- E.H.B.O.-centrum van de aktievoerders gestaan uit rondvliegende gasgranaten. bracht,. daarna met gillende ~irenes naar Na een tijdje op een afstand te zijn ge- het canlsiusziekenhuis in NiJmegen. Daar houden zijn we met ongeveer 50 mensen over werd ik achtereenvolgens door een arts en een stuk ontgonnen bosterrein weer naar een neuroloog onderzocht en zijn er ~ntde dijk teruggelopen. genfotoos van m'h hoofd en pols gemaakt. Samen met een klein groepje mensen vorm- H'n pols is een beetje uit zijn verband den we op de dijk (West) weer een nieuwe gerukt maar verder O.K, Waarschijnlijk blokkade aan de voet van een peloton M.E. heb ik geen hersenschudding. Ik heb nog Omdat een oranje renaultje met waarschijn- wel steeds last van hoofdpijn en duizelinlijk een paar hoge piefen erin de centrale gen, en heb striemen over m'n hele lichaam in moest. werden we gesommeerd weg te gaan. (maag, schouders. nek, etc.)

6 DE PENOSE Er staan twee jongens te zagen in een omgegooide kommandopost die zaterdag naast het tentenkamp neergezet was. Ze letten niet op de helikopter die hen filmt. Even later stopen twee auto's waaruit zeven mannen springen. die snel op de jongens aflopen en ze grondig in elkaar slaan. Andere demonstranten rennen er op af. Ze schreeuwen en springen ertussen. Voor het arrestantenteam aan~ leiding om hun pistool te trekken. "Als Je niet ophoudt met gillen. schiet ik". van de jongens. terwijl hij een pistool in zin rug voelt. Een ander bijt de omstanders toe: "Ik schiet als jullie niet ophouden met gooi en 11 Iedereen staat verbijsterd. Eén van de twee jongens weet aan hun greep te ontkomen. De ander wordt in een auto geduwd en afgevoerd Met getrokken pistolen. wijdbeens. druipen ze af pistolen nota bene~! 50+ Het is het afgelopen weekend wel gebleken dat het belangrijk is dat niet alleen aktie wordt gevoerd door jonge mensen. Vandaar dat wij hier een op" roep doen aan alle 50-plussers (iets. jonger mag ook) om zaterdag 26 september mee te demonstreren in Arnhem. Meer informatie hierover is te krijgen bij Elisabeth Struijk DODeWAARD G,EweLDICS, Het is niet leuk om al liedjes zingend voor de M.E. p'láats te ne~n. en binnen een kwartier huilend. kokhalzend door het weiland tenstrompelen. terwijl de traangasgranaten je om de oren vliegen. Het lijkt wél een guerrillaoorlog. Het is niet leuk 0" daarna terug te gaan. een zitblokkade te vormen met zoln 50 mensen. en je beste vriend zonder aanleiding door drte M.E.ers in elkaar getimmerd te zien worden. waarna hij half bewusteloos naar het ziekenhuis afgevoerd wordt. at Is niet gemakkelijk om dan nog geweldloos te blijven; je wordt tegelijk door een gevoel van machteloosheid en kwaadheid 1Iov~nneesterd". Je protesteert dan niet meer tegen kernenergie maar tegen de M.E t terwijl je weet dat het om dit laatste niet 9aat. Als je dan de volgende dag ziet dat al$ de ouderen komen. de helmen en schilden plaatsmaken voor Snoopy-achtige petjes. die tegelijk met de ouderen weer verdwijnen terwijl er drie blikken ".E.ers ekstra worden opengetrokken. dan wordt de ergernis die je a1 had nog _er versterkt. Je prut niet meer met robots die. op bevel vriendelijk of keihard zijn:

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

KAASKNALLERS. Ik zal mij eerst eens even voorstellen. Ik ben een man, eh muis, mijn naam is Stilton,

KAASKNALLERS. Ik zal mij eerst eens even voorstellen. Ik ben een man, eh muis, mijn naam is Stilton, KAAS Ik zal mij eerst eens even voorstellen. Ik ben Kaasknallers, een man, eh muis, mijn naam is Stilton, Geronimo Stilton! Ik ben uitgever van De Wakkere Muis, de meest gelezen krant van wakker Muizeneiland

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa)

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Lees ter voorbereiding onderstaande teksten. Het milieu De Europese Unie werkt aan de bescherming en verbetering van

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Vooraleer de leerlingen de teksten lezen, worden de belangrijkste tekststructuren overlopen (LB 265).

Vooraleer de leerlingen de teksten lezen, worden de belangrijkste tekststructuren overlopen (LB 265). 5.2.1 Lezen In het leerboek krijgen de leerlingen uiteenlopende teksten te lezen. Op die manier worden de verschillende tekstsoorten en tekststructuren nogmaals besproken. Het gaat om een herhaling van

Nadere informatie

Een gelukkige huisvrouw

Een gelukkige huisvrouw Een gelukkige huisvrouw Voordat ik zwanger was, was ik een gelukkige huisvrouw, ik had alles wat ik wilde. En daarvoor hoefde ik geen dag te werken. Want werken, dat deed mijn man Harry al. Harry zat in

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

LYRICS EP1 BEGRIJP ME NIET VERKEERD

LYRICS EP1 BEGRIJP ME NIET VERKEERD LYRICS EP1 BEGRIJP ME NIET VERKEERD Ik ken je tranen en je wensen En je drift om door te gaan Ik ken je afgunst en je twijfel En wat je denkt als je ontwaakt Ik ken je lelijkste momenten Zo donker vol

Nadere informatie

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot,

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot, 23g2.. passeerden vanmiddag veel bommenwerpers en jagers in oostelijke richting. Vanavond naar Simonse geweest. Toen ik terug naar huis ging en nog maar juist de poort uit was, hoorde ik opeens iets, alsof

Nadere informatie

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels.

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. Hi! I am de steenkool. De cole of de stone. I am black, zwart. And I kan fire geven. Jongens, dat is wat die Europese

Nadere informatie

Hoe groot is onze CO 2 afdruk?

Hoe groot is onze CO 2 afdruk? Hoe groot is onze CO 2 afdruk? Hoe groot is onze CO 2 afdruk? Hoeveel bomen zouden er nodig zijn om onze CO 2 weer uit de lucht te halen? Hoeveel CO 2 haalt een boom uit de lucht? Hoeveel CO 2 haalt een

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 Van 24 oktober t/m 6 november 2011 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Chen en zijn grote broer Joey

Chen en zijn grote broer Joey Henry Ik kijk de wereld in. Kijkt de wereld terug? Zelfs op halve kracht zie ik het goed. Het licht is me uit de ogen geslagen. Maar mijn kracht zit diep. Ook al lijk ik op niemand, ik ben te herkennen.

Nadere informatie

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden!

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden! KOPIEERBLADEN THEMA 5: Ik wil ridder worden! 97 97 Wat moet je doen om ridder te worden? Vind je dit goed? Moet er nog iets bij? Als je de opdrachten hier goed uitvoert, krijg je een ridderdiploma. Page

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

IK BEN TROTS OP MIJN SNOR!

IK BEN TROTS OP MIJN SNOR! IK BEN TROTS OP MIJN SNOR! Op een ochtend was ik heerlijk op mijn gemak aan het werk op mijn kantoor... Ja, mijn kantoor. Jullie weten toch waar dat is, of niet? Wat? Dat weten jullie niet? Echt niet?

Nadere informatie

min liiiniili li aadsleden,

min liiiniili li aadsleden, Gemeente Steenbergen T.a.v Burgemeester, Wethouders en Gemeente ad Postbus 6 4650 AA Steenbergen min liiiniili li 1302933 RāÄD/CIE d d nr Steenbergen, 14 mei 2013 Betreft: Parkeerbeleid gemeente Steenbergen

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Onderzoek Geweldsfilmpjes

Onderzoek Geweldsfilmpjes Onderzoek Geweldsfilmpjes 21 april 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 14 april tot en met 20 april 2015, deden 1.165 jongeren mee. De uitslag is na weging representatief voor

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

oké, ik kom eraan! Tom grabbelt in zijn rugzak naar zijn fietssleutel. Waarom maken ze die dingen dan ook niet wat groter? In het andere vak dan?

oké, ik kom eraan! Tom grabbelt in zijn rugzak naar zijn fietssleutel. Waarom maken ze die dingen dan ook niet wat groter? In het andere vak dan? Klassenuitje Denk om het afstapje, waarschuwt de gids terwijl hij de deur naar de ondergrondse gangen opent. Over de schouders van de gids gluurt Tom naar binnen. Stenen muren met om de paar meter een

Nadere informatie

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal...

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... 2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... Alweer een tijdje geleden, maar vanwege de drukte nog geen verslag, maar zondag 16 november jongstleden liep ik mijn eerste Zevenheuvelenloop in Nijmegen.

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Wie maalt om de molens?

Wie maalt om de molens? deel 1 Dag 1 Er is een ongeluk gebeurd vandaag, met meneer Swarteschaep. Eind van de middag was ik zakken graan naar binnen aan het sjouwen. De baas was op de stelling aan het werk. Ineens hoorde ik een

Nadere informatie

Dat kreeg ik van mijn opa. Ik werd toen negen jaar. Hij gaf het op mijn verjaardag. Ik lees in een sprookjesboek.

Dat kreeg ik van mijn opa. Ik werd toen negen jaar. Hij gaf het op mijn verjaardag. Ik lees in een sprookjesboek. Naam: 1 Zoek de eerste zin. at kreeg ik van mijn opa. Ik werd toen negen jaar. Hij gaf het op mijn verjaardag. Ik lees in een sprookjesboek. 2 Zoek de eerste zin. E Nou, mijn broertje kan er wat van. En

Nadere informatie

Het verhaal van. de bomen

Het verhaal van. de bomen Het verhaal van de bomen 24 Mr finney liep fluitend het bos in. Hij snoof een paar keer heel diep. Niets ruikt lekkerder dan een bos waar het net geregend heeft! Pinky Pepper zou het hier vast mooi vinden.

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

De Sneeuwmachine Module Dans Groep 7-8

De Sneeuwmachine Module Dans Groep 7-8 De Sneeuwmachine Module Dans Groep 7-8 Teksten: Stella van Lieshout Illustraties: Tjarko van der Pol ABC Cultuur is een initiatief van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk www.abccultuur.nl De Sneeuwmachine

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

Verslag Campertrip Tour de France 2012.

Verslag Campertrip Tour de France 2012. Verslag Campertrip Tour de France 2012. Het leek ons wel leuk om eens een etappe van de Tour van nabij mee te maken. We hebben gekozen voor de eerste bergetappe, van Macon naar Bellegarde sur Valserine.

Nadere informatie

Per vliegtuig naar droomland

Per vliegtuig naar droomland Per vliegtuig naar droomland J.P.J.H. Clinge Doorenbos bron. Mulder & Zoon, Amsterdam ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/clin001perv01_01/colofon.php 2012 dbnl / erven J.P.J.H.

Nadere informatie

Als ik rustig wil zijn, dan vlieg ik van het ene naar het andere. Als ik wil nadenken, Aaarch!! Stress?

Als ik rustig wil zijn, dan vlieg ik van het ene naar het andere. Als ik wil nadenken, Aaarch!! Stress? 1 Inleiding Pfff! Altijd hetzelfde! Als ik iets wil, dan lijkt het onmogelijk te zijn. Als ik rustig wil zijn, dan vlieg ik van het ene naar het andere. Als ik wil nadenken, schiet mijn hoofd op slot!

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Oh ja? Dat klinkt als een belangrijk project. En nu kom je erachter dat het niet haalbaar is?

Oh ja? Dat klinkt als een belangrijk project. En nu kom je erachter dat het niet haalbaar is? Positief moeten doen Uitgeschreven progressiegerichte dialogen zijn mooi materiaal om jezelf te trainen. Je kunt dat op verschillende manieren doen. Je kunt de dialoog lezen en in de kantlijn schrijven

Nadere informatie

Mijn welgemeende en hartelijke dank voor uw bevestiging en ondersteuning.

Mijn welgemeende en hartelijke dank voor uw bevestiging en ondersteuning. EMAILS MET M'N NON-PROFIT PRO DEO ADVOCAAT JUSTIS SIETSMA VAN NU TERUG NAAR 20 JANUARI 2015 03-06-2015 www.kloostermanenstronks.nl ; cc: nationale ombudsman en de drie betrokken gemeenten Mijn welgemeende

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Vliegen. De landingsplek komt steeds dichterbij. Mijn scherm opent zich verder en ik land zacht op de grond. Als een vlinder op een bloem.

Vliegen. De landingsplek komt steeds dichterbij. Mijn scherm opent zich verder en ik land zacht op de grond. Als een vlinder op een bloem. Vliegen Ik hou van paragliden. Het avontuur. De vrijheid. Honderden keren heb ik al door de lucht gezweefd. Met de auto rijd ik de bergen in. Ik stop op de mooiste plekken. Ik til mijn scherm omhoog. Op

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

-23- Geen medelijden

-23- Geen medelijden -22- Graniet Hoeveel keer was de vrachtwagen al gestopt? Innocent was de tel kwijtgeraakt. Telkens als de truck halt hield, werden er een paar jongens naar binnen geduwd. Maar nu bleef de deur van de laadruimte

Nadere informatie

De bijen. De bijen prikken de leeuwen. De leeuwen gaan in een rondje rondom Izzi zitten. Bzzz Bzzz Bzzz BZZZ

De bijen. De bijen prikken de leeuwen. De leeuwen gaan in een rondje rondom Izzi zitten. Bzzz Bzzz Bzzz BZZZ De bijen Bzzz Bzzz Bzzz BZZZ En kom je redden Vertrouw op ons We gaan je beschermen Van dit bos Bzzz Bzzz Bzzz BZZZ Bijen marcheren Bijen springen Bijen dansen Bijen zoemen Bzzz Bzzz Bzzz BZZZ We gaan

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Uit onderzoek (CBS) is gebleken dat in het jaar 2000 een kleine 150.000 personen ten minste één arbeidsongeval met letsel is overkomen. Een deel van deze groep overkomt

Nadere informatie

Hoe voorkom je diefstal op reis.

Hoe voorkom je diefstal op reis. Hoe voorkom je diefstal op reis. Diefstal op reis, dit is iets wat we liever niet willen overkomen wanneer we in het buitenland zitten. Toch gebeurt het. Ik kan me nog goed herinneren dat ik een jaar geleden

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika (groot optreden door kinderen) door Nellie de Kok

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika (groot optreden door kinderen) door Nellie de Kok Jan Klaassen en Katrijn in Afrika (groot optreden door kinderen) door Nellie de Kok Samenvatting Jan heeft een prijs gewonnen. Het is een voetreis door het oerwoud van Afrika. Ze komen allerlei dieren

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Rijksmuseum. Verslag. Maika Dijkstra

Rijksmuseum. Verslag. Maika Dijkstra Rijksmuseum Verslag Maika Dijkstra Wij zijn donderdag 14 januari naar het rijksmuseum geweest. We begonnen de dag gewoon in de klas. En we hebben ook nog een taalles gedaan. Om kwart voor elf zou de bus

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

Mijn loverboy Verloren onschuld

Mijn loverboy Verloren onschuld Mijn loverboy Verloren onschuld in makkelijke taal simone schoemaker 8 Het verhaal van Lisa De dag begint goed. Ik word wakker met een blij gevoel. Yes, ik ben jarig! Ik ben zestien! Mijn moeder feliciteert

Nadere informatie

Het is druk op het schoolplein. Overal zie je kinderen die aan het knikkeren zijn. Joost heeft een grote zware knikkerzak. Hij roept: 'Ik heb de

Het is druk op het schoolplein. Overal zie je kinderen die aan het knikkeren zijn. Joost heeft een grote zware knikkerzak. Hij roept: 'Ik heb de De regenboogbonk Oma is op bezoek. 'Kijk eens Floor,' zegt ze. 'Ik heb een cadeautje voor je.' Ze geeft Floor een klein rond pakje. Floor doet snel het papiertje eraf. 'Wow,' zegt ze, 'wat mooi!' In haar

Nadere informatie

Dag 3 - Lief en leed en???

Dag 3 - Lief en leed en??? Dag 3 - Lief en leed en??? Beste mede reisgenoten, Sorry dat het gisteren niet goed ging met de mail. Ik zal de foto's voortaan verdelen over een aantal mails want Romica heeft geen programma om ze te

Nadere informatie

Verwonderen door poëzie

Verwonderen door poëzie Door Caroline Wisse-Weldam Inleiding Verwonderen door poëzie Van 31 januari tot en met 5 februari was het Poëzieweek. Het thema was Verwondering. Die week hoorde, zag en proefde je overal in Nederland

Nadere informatie

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika door Nellie de Kok. Samenvatting

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika door Nellie de Kok. Samenvatting Jan Klaassen en Katrijn in Afrika door Nellie de Kok Samenvatting Jan heeft een prijs gewonnen. Het is een voetreis door het oerwoud van Afrika. Ze komen allerlei dieren tegen. De dieren lopen gewoon met

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

Het kasteel van Dracula

Het kasteel van Dracula Uit het dagboek van Jonathan Harker: Het kasteel van Dracula 4 mei Eindelijk kom ik bij het kasteel van Dracula aan. Het kasteel ligt in de bergen. Er zijn geen andere huizen in de buurt. Ik ben moe. Het

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

IK WAS TOE AAN VAKANTIE

IK WAS TOE AAN VAKANTIE IK WAS TOE AAN VAKANTIE Al heel lang had ik steeds dezelfde droom, een mooie vakantiedroom. Ik had de laatste tijd veel te hard gewerkt. En dus op een ochtend O, sorry, heb ik me nog niet eens voorgesteld?

Nadere informatie

De barmhartige Samaritaan

De barmhartige Samaritaan Project De barmhartige Samaritaan Leerplandoelen De leerlingen - vanuit welke thuis, cultuur of geloofsovertuiging ze ook komen zien dat er naast beperkingen ook mogelijkheden zijn. Dat houdt in dat ze

Nadere informatie

Denken in een cirkel. Denken in een cirkel leidt tot niets, maar is in vele gevallen wel veilig. Om de cirkel te doorbreken,

Denken in een cirkel. Denken in een cirkel leidt tot niets, maar is in vele gevallen wel veilig. Om de cirkel te doorbreken, Denken in een cirkel. Denken in een cirkel leidt tot niets, maar is in vele gevallen wel veilig. Om de cirkel te doorbreken, moet je beslissingen nemen. Een onderdeel van de cirkel, 1 / 15 wordt hierdoor

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

SLOTSCÈNE VAN ISOLA. Hij draait zich om en wil vertrekken. BERNARD Wij doen het niet! Verbruggen draait zich verbaasd om.

SLOTSCÈNE VAN ISOLA. Hij draait zich om en wil vertrekken. BERNARD Wij doen het niet! Verbruggen draait zich verbaasd om. SLOTSCÈNE VAN ISOLA Arnold blijft staan. Achter hem gaat de deur open. Arnold ziet aan de gezichten van Diana en Bernard dat ze iemand achter hem zien. Hij draait zich om en doet geschrokken een stap achteruit.

Nadere informatie

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Onze gemeentevisie GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Wij zijn gemeente van Jezus Christus die hem leren kennen, volgen en verkondigen. G K V - V Thematekst met gebaren: Sleutelvers: God

Nadere informatie

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO VINÇOTTE CERTIGO vzvv Tel +32(0)2 674 57 11 fax +32(0)2 674 59 59 info@vincotte.be www.vincotte.com Maatschappelijke zetel: Diamant Building i Boulevard A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussel O Antwerpen-Limburg

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Naam: Thijs. Groep: 6/7. School: St.Willibrordusschool

Naam: Thijs. Groep: 6/7. School: St.Willibrordusschool Naam: Thijs Groep: 6/7 School: St.Willibrordusschool 1 Voorwoord Voor je ligt het werkstuk van Thijs. Dit werkstuk gaat over zonne-energie. Ik kwam op het idee voor dit onderwerp toen papa en mama ook

Nadere informatie

Dit is mijn lijf. Dit is mijn lijf Ik zou niet om een ander willen vragen ik heb er al die jaren mee gedaan 'k Zie me staan, 'k zie me staan

Dit is mijn lijf. Dit is mijn lijf Ik zou niet om een ander willen vragen ik heb er al die jaren mee gedaan 'k Zie me staan, 'k zie me staan Wanneer ik voor de spiegel zit Dan denk ik: wat is dit? Is dit nou mijn lijf? Wie is die vrouw in 't spiegelglas? Dit is niet wat het was Is dit nou mijn lijf? De jaren zijn voorbij gegaan Ik zie mezelf

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug.

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug. Het DOC Ik kruip in één van de buikpijn terwijl ik in bed lig. Mijn gedachten gaan uit naar de volgende dag. Ik weet wat er die dag staat te gebeuren, maar nog niet hoe dit zal uitpakken. Als ik hieraan

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

Bernd Roemmelt / Greenpeace HET KLIMAAT EN DE NOORDPOOL

Bernd Roemmelt / Greenpeace HET KLIMAAT EN DE NOORDPOOL Bernd Roemmelt / Greenpeace HET KLIMAAT EN DE NOORDPOOL HET KLIMAAT EN DE NOORDPOOL Greenpeace is een organisatie die ereldijd opkomt voor het milieu. We illen de natuur en de dieren daarin beschermen.

Nadere informatie

Actuele opdracht leesvaardigheid WK voetbal juni vmbo lwoo/b/bk

Actuele opdracht leesvaardigheid WK voetbal juni vmbo lwoo/b/bk Actuele opdracht leesvaardigheid WK voetbal juni 2014 1 vmbo lwoo/b/bk Opdracht 1 Bespreek met een klasgenoot. a Houden jullie van voetbal? Gaan jullie straks naar voetbalwedstrijden van het WK kijken?

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015 Gedicht: Kaarsenlicht Omdat ieder lichtje een verhaal is groter dan alle woorden van missen en dood van liefde levensgroot die we ooit spraken en hoorden

Nadere informatie

De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels.

De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. ENERGIE Ik ben Steenkool! De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Vragen bij het prentenboek 'De tovenaar die vergat te toveren'

Vragen bij het prentenboek 'De tovenaar die vergat te toveren' De tovenaar tovert De verhalenvertelster vertelt Wat zou een tovenaar allemaal kunnen toveren? Hoe zouden de kinderen zich voelen? Waar zie je dat aan? Is de tovenaar blij/ boos/ verdrietig of bang? Hoe

Nadere informatie

Eerste druk, maart Monique van Stenus

Eerste druk, maart Monique van Stenus De dienstmeisjes Eerste druk, maart 2012 2012 Monique van Stenus isbn: 978-90-484-2288-3 nur: 312 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie