o OO.Wftl\RO PVDA, ATOOMNAfFIA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o OO.Wftl\RO PVDA, ATOOMNAfFIA"

Transcriptie

1 ve.. sc,l.~~ I ~a~c(si<, "0 ~ c;li. Ih~ t1 ~tl"t...l "ieu wç, (A i /;; c;lodt waa.ol e.. ".o"i.~t. Vandaag was het rustig. zeggen ze, maar wij weten wel beter. Pistolen Paultje is ook gesignaleerd, met zes kameraden. Bij het tentenkamp nota bene. Had ik het gisteren over een chemische oorlog? Ook in deze krant likken de slachtoffers hun wonden en proberen hun verbijstering van zich af te schrijven. Ooit officieel omschreven geweest als "in elkaar geslagen door M.E.?" Zie verder in deze krant. Wij, hier in Groningen, hebben gisteren een demonstratie gehouden. Vandaag demonstreren we tegen de E.G.O, want die is ver over de rode streep gegaan. Is die ton al volgespuwd? Vandaag is het elektriciteitsdag. Heeft iemand Willie Wortel en de rode lampjes al gelezen? Maar waarom is het morgen kernwapendag? Zijn pistolen niet goed genoeg? WAt zegt u, een gewone bom op Borssele heeft hetzelfde effekt als.... zoveel? Nu weet ik genoeg. Uook? Lees anders de rest ook maar. INHOUD: MEIALJ~ VIT OOPE;UAA R.P epi} &ROMP.J6f~ E.6.0. epi} o OO.Wftl\RO PVDA, ATOOMNAfFIA.. "

2 PROGRAMMA ~atue.tvltjk ~taa,t.e-vv~4a~ Clile-~ als. ~~~tevej,\) Mov.,ie.L-t- ç'ot"ce.""~o(lldtel,lu'\, j", kll;rjltf' ivl,áo~... ah.(' ~vot.(. i"yial'k~ I DINSOA6 ~~~[)AG' I&~~ De E,G.D. is als aandeelhouder verantwoordelijk voor het open blijven van Dodewaard. Het gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf is geen aandeelhouder, maar koopt wel z'n stroom van de E.G.D. En 1,8% van die stroomis atoomstroom. Op verschillende manieren kan iedereen die tegen kernenergie is de E.G.D. en het G.E.B. duidelijk maken dat we geen atoomstroom willen en dat daarom Dodewaard dicht moet. U kunt meedoen aan de Giroblauwaktie. hierover staat elders meer in de krant. U kunt meedoen aan de demonstratie van vanmiddag, waarbij aan de E.G.D. wordt duidelijk gemaakt, dat deze over de rode streep gaat, en waarover iedereen z'n gal kan spuwen (in een speciale ton die de E.G.D. feestelijk wordt aangeboden). Het vertrekpunt is om uur vanaf de grote markt. U kunt het ze door de telefoon vertellen: E.G.D: tel ; G.E.B. tel W06AISDA& Kernwapens en kernenergie zijn broertje en zusje; over de relatie tussen kernwapens en kernenergie wordt er op woensdag een speakerscorner georganiseerd. Deze i s om halfvij f 's mi ddags op de trappen van het stadhuis (en als het regent in het Grand). Er wordt gepraat over de waanzin van het "veiligheidsdenken" (alsof schuilkelders, rampenplannen, evakuaties het inderdaad mogelijk maken een atoomoorlog te overleven,, Sprekers zijn: -iedereen die er wat over wil zeggen -Klarisse Nienhuis (polemologie) -Dolf Algra (arts) -Basisgroep Duinkerken -Iemand van de BB (misschien) -Iemand van het IKV Dit wordt georganiseerd door de basisgroep Duinkerken, vrouwen voor vrede, het IKV,en Stop de N-bom. Op nog een manier aandacht voor de bewapening: een ekskursie naar de Open Dag van de Appingedamse kazerne (mits er voldoende belangstelling is) Opgeven en informatie bij de PSP, Coehoornsingel 87, tel En dan nog een prikaktie à la Geertsema in het centrum van de stad~~~ Neutronentejater op de grote markt. En telefoonblokkade tegen de E.G.D. Bel zo vaak u kunt ~:: In 1\(V\hc~ IS e v ee"" /lmalsill< aa~lk;tt"'c.le.. olewl.olll.dyatie lak1j Jc... f\-rh. kt",~(. r... de-tli~~t'" \,.'e.,lvtk \ la,lnr" VDj,\)~ ~et,. ta ti olt. V~."...i t 6vtitli k7 t..,,(..rtnk lo\oi.(.\ tvltt"'h..,e."~lii)ilvte:1'i Vl'l~ t J..(... t;..reint'" \.Ij)"'. 10./,(" e." ILlS pos A-Ll h/\a L i1 e ~ '. L- ENERGIE De GemeenSchap~elijke Kern- AI,,DEIS',,' rampenverzeker1ngs Nederland (GKN) begint waar ~-... " uw eigen verzekering,. ophoudt: ~~,. " '(.<>0; '" ~~... Iedere mafkikker '/raagt je altijd: Woen~dag a.s, m ol- ~..,,~.~~. geen atoomstroom ok& maar tlat Ow wlnkelcentrum~~' t~~~*t~ dan? uur: J$' 1~,;,~"t~, Dat is nogal simpel Elektrici- Vinkhuizen. - : 4fltj:::,:'~ "'4ti."Z." telt gestookt uit kolen of gas. 'tjl-iiii':":;''','':'',.. '-..a, kost je 22.5 cent/kwh. Op het ~1d~0 uu~., 1(.0. "';:'':{~'. momen~ ko$t w1,'ndenergie 18 cent a epoe ~ -\i.'it,. ~;"o..., ' kwh. Als er meer windmolens ge-.1' uur: ~~:::t.it" ~'bouwd gaan worden, 2:ullen ze Selwerd...,;:;~I(:q~.Ié. goedkoper worden. en windenergie <. ~...64t:.':/". dus ook. Jllist Groningen is heel uur....~. geschikt voor windenergie. Op de Lewenborg... zeedijken kan de t,g. D. grotere uur. Corpus.. windmolens bouwen. voor als de d~n H~orn.... Hunzecentrale versleten is. Kles.1n deze nuklealr~ ~ljd voor een 't Is wel ver weg, maar in LimstukJe ekstra zekerheld. VI\YD". Grootse afsluiting van de Groningse Aktieweek, met o.a. toneelgroep Galileï. burg gaan ze een waterkrachtcentrale bouwen. ~ie leveren twee keer zoveel energie als Dodewwaard Energiedeskundigen geven als voorzichtige schatting dat er de helft zuiniger met elektriciteit omgesprongen kan worden. Slimmere apparaten. beter geisoleerde koelkasten, verzin het zelf maar. Dat is tien keer zo veel als Borssele en Dodewaard nu samen leveren. In Amer~ka denkt men dat zonne-energie over tien jaar ook goedkoop elektriciteit 1evert. 't Is een feit dat alternatieve energie nu nog weinig voorstelt En hoe kan dat ook anders. als er zo weinig geld in onderzoek hiernaar gestoken wordt. "t Is om uit je kippevel te springen. Tot nu toe is in Nederland 3 miljard gulden aan kernenergieonderzoek weggesmeten. Wegge~ smeten,want er komen toch geen drie nieuwe bijten die andere twee gaan ook dicht daar zorgen wij wel voor!}nog geen 100 mi ljoen is aan duurzame zonneen windenergie uitgegeven. Wat wil je dan? WIJ WILLEN DAT ER ÉÉRST TENMIN STE NET ZOVEEL GELD AAN ALTERNA TIEVE ENERGIE BESTEED WORDT. EN GEEN CENT AAN KERNENERGIE. Misschien nog wat onderzoek naar de afbraak van kerncentrales...

3 PVDA Maandagmiddag, even voor vijven. Net uit school storm ik op het redaktie-adres naar binnen om te kijken hoe de zaken daar staan. Struikel over stapels kranten die her en der verspreid liggen. De radio staat aan: "5 uur, radio nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Bij de akties rond de kerncentrale Dodewaard is het vanmiddag tot een incident gekomen op het tentenkamp, waarbij een agent zijn pistool getrokken heeft.... " "Godverdomme", flitst het door me heen, "ook dat nog, klootzakken~ M'n woede over het afgelopen weekend is nog lang niet bekoeld. Traangas, klappen. hypocriete MEtertjes, ik heb het van (te?) dichtbij meegemaakt. Ik pak een krant van een stapel. zie een zwartomlijnde aankondiging: demonstratie uur vanaf de grotemarkt tegen het ME-optreden in Dodewaard. Te gek: Gebeurt er vandaag toch wat in Groningen: Stapel kranten meegenomen naar VE~ om te verkopen en me voorgenomen flink reklame te maken voor de demo. Basisgroepleden bellen intussen de noodlijn af om mensen op te roepen. De krantenverkoop loopt prima. veel enthousiaste mensen, mensen die ook nog naar Dodewaard gaan deze week Doet me goed. Tegen half acht haast ik me naar de markt. De eerste demonstranten zijn er al. Langzaamaan komen van alle kanten mensen het plein op. Het eerste spandoek~ Een bakfiets met een 'gewonde' erin. Schitterend. ik word helemaal enthousiast: Kwart voor acht vertrekken we, ik schat zo'n 200 mensen. Rondje stadhuis. Poelestraat, richting Zuiderdiep. politiebureau (platte petten overal) Oosterstraat. onder tromgeroffel terug naar het stadhuis. Bekende leuzen als ME weg'ermee'en Dodewaard gaat dicht worden afgewisseld met nieuwe leuzen: 'Ed van Thijn. Wiegel in het klein' (hoezo in het klein?) 'van de Berg. even erg' en 'PvdA atoommaffia'. De stoet groeit onderweg aan tot 600 à 700 mensen. Ik hoor dat de RONO heeft opgeroepen om mee te doen. Ik schreeuw m'n keel schor en voel me overgelukkig; sta als een idioot te 1achen en in m' n handen te 1<.1 appen In het stadhuis willen we handteke ningen aanbieden. de loco+burgemeester Komt ze in ontvangst nemen aan de deur. maar wil verder geen kommentaar leveren Later hoor ik dat de stapel papieren met handtekeningen door de politie is meegenomen. Zeker naar de BVD gebracht. De hufters: ATOOMMAFFIA EGO EN DODEWAARD De EGD heeft ruim 5% van de aandelen van Dodewaard. en.neemt een evenredig deel a toomstroom af. De direktie van de EGD en de Staten van Groningengeven zelf toe dat atoomstroom uit Dodewaard enkele centen duurder is dan zlef opgewekte stroom in de Eems- en Hunzecentrale. Het verhaal dat het sluiten van Dodewaard duurder zou zijn dan het open houden. is een regelrechte leugen. Sluiting bespaart juist vele miljoenen. zeker f12 miljoen per jaar. Hoe eerder de centrale dicht gaat. hoe voordeliger het dus is. En dan hebben we het nog niet eens over de kosten van afbraak. opslag in zoutkoepels en opwerking in Windscale (Engeland).; dat alles gaat miljarden kosten. De EGD heeft zich tégen de opslag van radio-aktief afval in zoutkoepels uitgesproken. Vreemd is het daarom dat ze op de jaarvergaderingen van Dodewaard nooit sluiting heeft geëist. Dat komt vnl. door de struktuur van de EGd: er zijn 600 stemmen. waarvan statenleden uit Groningen en Drente liefst 400 stemmen hebben. en de 73 gemeenten samen maar 200 stemmen. Vooral de statenleden van Groningen zijn niet anti kernenergie. Ze hebben in Delfzijl een terrein in erfpacht, met de bepaling dat het Havenschap Delfzijl hen toestemming moet geven voor de bouw van ee-nkerncentrale las de EGD de financiële risiko's op zich neemt. Slechts 20% van ons totale energiegebruik is nodig voor elektriciteitsproduktie. En weer 5 van de 20% wordt door Borssele en Dodewaard geleverd. In totaal 1.8% van ons totale energieverbruik is kernenergie. Door efficienter gebruik van apparaten en door opwekking van elektriciteit tegelijk met warmte. kan zeker 50% op het gebruik van elektriciteit bezuinigd worden. Elders staat welke bijdrage windenergie kan leveren. GIROBLAUW STOP KERNENERGIE NOU, DOOR GIROBLAUW De giroblauwaktie is één van de gemakkelijkste manieren om maandelijks te laten merken dat je het niet eens bent met kernenergie en ook niet met het feit dat atoomstroom je via de EGO wordt opgedrongen. 1.8 %van de elektriciteit die je verbruikt, komt van de centrale in Dodewaard: Hoe werkt deze aktie? Elke maand moet je je elektriciteitsrekening bevalen. Voortaan gebruik je niet meer de jou toegestuurde akseptgriokaart. maar je eigen blauwe betaalkaarten. Hiermee betaal je dan in twee termijnen. Op de ene kaart maak je het bedrag min f1.- over. op de andere die ene gulden en deze laatste doe je een week later op de bus (wel beiden binnen de gestelde termijn). Op beide kaarten wél je verbruikernummer vermelden en een spreuk. zoals bv. "stop de steun aan Dodewaard" Wat is het effekt? Je stuurt de administratie van de EGD in de war en daardoor dwing je ze aandacht te schenken aan het feit dat ze aandelen hebben en stroom kopen van Dodewaard. fól<.ovér LEZEN én PIQ'.TEN IS PRIMA ----_...

4 NIEUWS UIT DODE.\JAARD Zondagnacht, terwijl op het tentenkamp de meeste aktievoerders in de grote tent naar popgroepen luisterden, wordt bij blokkade Oost een nieuwe barrikade opgebouwd. Ondertussen trekt de M.E. zich terug en nemen aktievoersters de nu vrijgekomen kruising voor de brug in bezit. Na dit kruispunt een a antal uren bezet te hebben werden zellweggeveegd ll door de M.E,die de nabijheid van de centrale IIschoon ll hield. Loslopende politiehonden kompleteerden dit sinistere beeld. Enkele demonstranten beantwoordden dit geweld. In de ochtend waren er nog ongeveer duizend mensen, waarvan zoln 500 op de blokkades. In de ochtenduren werd de door de M.E. ontruimde toegang West met een list weer ingenomen. Als antwoord hierop dreef de M.E. de zittende -demonstranten nu op met traangas en charges met de wapenstok. Ook de inmiddels beruchte arrestatieteams waren weer aktief; een team bestaande uit 30 man werd ingezet bij blokkade Noord. Ze arresteerden drie mensen. Maandagmiddag om twee uur betraden een aantal leden van dit team het tentenkamp om iemand te arresteren. De mensen op het tentenkamp verzetten zich tegen deze arrestatiepoging door hout en stenen naar het team te gooien. Met getrokken pistolen maakte het arrestatieteam dat het weg kwam. Om17.00 uur gaf radio Aktief door, dat men vermoedde dat alle blokkades door de M.E. zouden worden geslecht. Later op de avond trokken de aktievoerders terug om uit te rusten en zichte beraden. IS Avonds zijn er 27 Meers opgetrommeld en een paar buurtbewoners. Nadat stillen en burgemeester Goldberg er na veel manipulaties een ultimatum hadden uitgekregen, stonden de blokkeerders heel erg onder druk: zich in bescherming laten nemen door M.E, dat nóóit. Daarom hebben ze zich teruggetrokken op het anifestatieterrein om daar te beraadslagen wat ze zouden doen. Het landelijk overleg heeft besloten om vandaag niets te blokkeren, maar om wel op het tentenkamp te blijven. Ze hebben vanochtend samen met buurtbewoners een persverklaring uitgegeven om te laten zien dat het niet dé buurt is tegen de antikernenergiebetogers. Ze gaan ook kijken waar die schade nou zit. Voor de rest is iedereen om 2 uur IS nachts aan een welverdiende slaap begomnen, als ze nog konden slapen tenminste, met de darmen vol traangas en helikopters in de lucht. Maar de manifestaties gaan door. I:: QJ 0. Ol QJ-O o Cl.. I:: S-<C 0l<C I::,... In ---- I:: QJ InQJ..ll<: tcll::qj..ei::qj tcl): QJ,... QJ In 0..,... Cl!:+-' 1::0..ll<:... 0 tcl 1::+-'1 ~<C~ c:.l'l::tcl. QJtCl QJ 0.): ""ClQJQJ o ""Cl s-s-o o 0'10 os ""ClS-QJ tcl""cl I::,... QJ <C I:: >... QJQJ..ll<: Cl"CI Cl QJ QJ tclqj Cl I:: ""Cl ): +-,QJ QJ.,.. QJ... ::;,....ll<: +-' QJ.....ll<: +-'... QJtCl "Cl Cl s-s-+-,qj OQJI::"CI ): 1::..., QJ... tcl +-'1::.c:1:: cs-v tclqjlns S-..::.: s, QJ..::.: QJQJ I::>..ll<: QJQJ N Ol..., I:: QJQJ... QJ O+-':J:QJ I:: QJQJ --- I:: tcl... "Cl "Cl -.. s- QJ..c:QJtClC+-'In:::l..ll<:"CIVtClQJQJ::;' -0 QJI::<d:.c:..c:ss, OtCl..ll<: "CIO QJ tcl.j:l.c:): QJ 0. tcl 0 -oltl..::.:::;'00 I ):.. QJ QJ co QJ 0'\ +-,QJ +-'0... In... "Cl ""Cl..ll<: CO::Z.. +-' +-' :::l0 s- QJS-..ll<:1:: 00 tcl.. +-'... OtClQJ..c: EStCl+-'O"CI C QJtCltCl>QJO QJ... QJO... s- S-O.,... +-'... S-QJC Ole o..eltl""cli.&j+-'~ S-QJ S-QJ::;'QJ QJrl QJ In (.!:J -0 cr ct-...c: I:: In s-... ::;, +-' I:: QJ... QJ ltl +-' QJ ltl I:: QJ cc ""CltCl c ltlqjin S-QJ c..<c s, In QJ +-' 0. +-'"CI ::;,..ll<: s, 0 QJ "E In C+-' ::;, 0... QJ s, QJ I:: :::l QJ.s,..e QJ.J:l QJ.. S-""Cl QJ I I,() > QJ":': Cl QJI- ::c 0 ~ o ClQJ...,-o.. COCCI QJ... s- QJ,... QJ::C "'" QJQJ):S-tCl":':QJ"CI_N QJ":': <C..:.:..::.:.J:l... +-'....,... I:: I:: (/) ltl C +-' +-' s- Cl (.!:J... EtCl..ll<:CQJ'QJ): QJ S;:>tCltCl""ClC+-I::QJQJ+-, o s, QJ tcl QJ..,""Cl C+-QJQJ":':O..ll<:O""Cl.. C+-'"CI ECS-CCM... Cl QJ QJc:.l'ltltCllD -0 0 In ""Cl.. ): +-'> I:: 0 C +-,:::l QJ In +-' o.c: QJ Cl..c: 00 I S ltl s, -otclus- c..::;,ltl Ol QJ..,-0... >..(/) s, s s- "Cl... N I:: Cl.. +-' +-' QJ +-' QJ In..... I:: In +-' 0...ll<: s-.,..... QJ I::,cOI::..-QJ::;'ClnUQJ v QJ QJ 01 s-... C C In ltl ::;, Cl ltl I- :::l QJ QJ'r") I:: +-'... I- +-' +-'... +-' +-'... I:: Vl QJ..- In Vl 1n1::1::::;'..ll<: "Ol:: ltltclo..:.:,...ll<:tcl,cqji:: ltl s- s- QJ... v... ltl 7-"::': (.!:J;:) -0,0 S (/) 0 > cr ~ ::> c.û a I- UJ :t:: ~2 1: 0\ :2 ~ C o 1).0 ~ ~ Q! :::> <: <CcD.2 o.! et: U) >.::>

5 PRIVE t,h/ J.'1:' \ n1imjgèn.: :i"j;";,1;1ia1'dehng ',eerst e:,!ulp ': ':: l ~ " " 1"',". " - '~ t 'l l'- lt <J ;' ~ ta i Il :t- "-" t, - " ~.' '1 ' r: i.i.~ 9~ 9 J5 6~ 5 _~ e :, - i ~ \ 1 1~J ~: t«'-,\ : i~ta.. t'ei ::;& i6 ~ : 4',8 ',.,.t;.~ :'~: "'''I ; '....h,\.", _..,',..' (;. I, " ',, I ' ".,. / ~ ~. '.,'" ". " -.J lo "~' _ ~ R. ~...n!" t\: ~ r;w: ~~ _ ; '~ ' _. ; :, I '1. ".,, ;<!._,_ }. -, # ~ ~~~!~~~ i~~~i~;;:~~~~ii i ~ ;jh~h,t~j.::;;:' ~{~t.~f.l:!,.' :. ~,~ ~~ ',l :.'1" i~t;tm llh ~~rnrf ', i~j' L,, ~im:j~~~" " -f~ :i:~ '5 f/~ ~i;i: t... : ll-~ 1~ ~ :5 t1a!i~n~tè '.J;.{;i4,:r~ ~:_~'j{ jh.~ _ ; :' j ~_. 1. ~. ~ I ~~,;, tta ':or! " ~~~ " rcr~,,,, ; ~ ;o:.-,, '.'J~ f.,. tl ~l 1 - t',.l!-,;;': j ~ 1'5. ;( ' '' ' '''' t " ".". ' ~ :,rî f ~~H flf b;; \W.;' ti ; ; l ~ t j t! ' ~ : ~ ~1. 1 \\,!J i i )~:' ; : " /!?! f. : : " ' : ~,;"t" :;!1; f ~ : t i ~ i.~.~: '~ ; ~ ;~ r;j.~~ ljn, :" ~ : \~( :~ ;?!ÎIT r " i ~,. l } :' i ml::~l;~ ~. ~~~fl;1 ff ; ~ -w ~! ; j ~ d~".... : " -:- :,,,,. ~,,,,~. F.,,,,; '.,, ~ " ' ~ ~., l <.'. ~,.,. :\. ~' ~ '. " " " '. :,...'. ~'r,--, F r, ',;" ' : " ï ' ~ ' : J l " ~ '1;''1'' 9'1; ~ " l ii ~H"" ~ " " ~ " : il: ' ~' ;;j1'i U:; { ~: i :,::' : : ~ "" ".'lj)::.: -':"il;., r.', n!' ' C' j:j~ : 4 ~ i. '. ~ ',.:b,' / V ; ' ~\ its ~*l...t.,, V/ l'jr; jj'~ '/'11 '. JiîilnMiM '~1 { :~ " ~ ~' : : 'H~~" ' " ~'IJ p;~' l,;r " ~ ( ',, '! r' 'fj ~ P<.":r :. ~,!, ' :.; t ~l ' W 'i}~:'~l':l" :" :b :>i f ".,,,", ', ' I ":D:td 1liil!.I ; ' {,. '~ ' ; A"1 J~ ' 11 ' ~' ' I: (~~'''''- : 'J: ' tj~.~~.f., ~ ::- ':/;-:,..,' ".,.' " c,: ' ~ : -,7' ;t. ~ i ~ l m.! f ~~ ;, ~ ~ ~ '~ ~ ': il~ I~H,~!, ~' j~ië~it'! I!l ~t l d f. 'or,., t' i ~,~r~ ';: l\:;!. ~;.~ ~ ; ~~t:. ;h~:~l':jr~ ~ l i: : : f~l>g h v, ~~~. ::. ~:; :.,' 1" ~, I W I' l! ' tlt " j -'.', t', I, ~, >< ~ ll,-.l, '; ',I',", V ' ; " ".'~ ï:j I''''' '' \,.'.J l ~- "" " I.L~ " l"'~r,' t '.-f 'I :~", r ~,.". ", ~.. " '" ",".'/. ', '-. - F, " : r : : i : ~ I ft' r., ~!" a!;': ',.,. : : " '.,t: E t l ~, «~, ~. ~ ~: " i i 1 ' fj-n:;' r. - :!. : ; ~:, ~ ~, 'i " r ol,.. "..; ; ' l'.;: ; \ :~~ r :';'i;iq;. '. IW [!.~~ j. ~ '!1 ~ ~~ kiw l~~' t f.i!~~ ; kj~; : ff"i:~ 'jq~ ' : :~'. t r, r" f< ", ~ ~. r/;rt f ~!" î~1- ' : : ;~~ ~~ r :~ ~:') i.. t ~ 'r j' : ~ r)!f! ~ ~ : II ~J fn jj l~:! f, il '; l ~~,.J ~i ii ffi ~,;,'. ".' ";."~ k~ ~f1fj~f. : t '.J; i : i tjjt~! i t~~~ {~r:.. ~ ; :: ~lj-.~,, : ; : 'lr "','.., ~,'I' ',#," " " 1',1,I.,. 'I " )..! "." J~ J lh' ".l..a.., l, 'lj.;" H e" I I,', ". '. " " '" 1 " :,:- :"'.' ". " r,. " " ' 1 ~ J! tf. ', ' f"' ' it..~ ;:>. "_ '~l,{"d,, ; 1 ", ' ~ '.. ' 1. '... ;' ; ~ :'t; ; i i "~f.",t ; ~,, '~ ]' i!~t l!l(.t l f jl...'t: " : l1 l' ', o;;lj i;~ ~~i it'.i'i, ' ~ " I' ~ ; " f.,"n~ ~:,}'-l--;:: ; :, J~,; ~r:,rtie},,'.j ~,;n : j1' l'j ;l ~~~k f,; j ~J,f?"~";' i ':.1 ' ~ ' ~ I J ". "j' 1, '-i'".. ", t ' fi I",.,~ -t.., -,~,...,_ ~ ~. ' -,. ~ r" '~,.. II"}',,*,\,,-::J " ".'I ',. C)' ;rt'.,,,., ~f ".i" C l " "., ' ;!f. ; " ~ '.+_".' '- -#. ' i ~ '-'.,.",(; r~ : ' ~,"," t.~ > ~Jl ',' >:' ~ ~: j ~ r l ~!~Nt : I~ ' ~ l,. 1 :1 ' : : I,',I ~r 'l, " ' {~,' i:..~:,:' _, I ~ "" ; r l ; ~~'I" J ~t J;.? ~ ':.~, il( t " r: Î" ~"~ ~ ~~' i i-'d.. '... -,I...., ' Ir{j~ "I". 1 " ":I.,,,, ". '. ',,1' l'. 'l ~ ' i \ ;;t,...: t, j, ', " ". '!-.,'..,..,,""!_jl :,:,i,;'~ l~ ~ ~&~J! ; ' f M ~ r l i i ~ ' lfl:h l ~ : ~f~ i,' :Altt :l~ Ifoi1. f ll~ Î1t ~~~j~ l : ~,t~~~r~' j lt! tr,. t~;~ ;f : :,.~ I " 1 ~t!~i!:i. : ~ '!l :l" I' Jl ~ ' ~ J;~j;'-l ~ ' ~70~ ~ "!'~... I 'l1 ' I :~ : Ü' t ' i" ; ' :\ ';,tl! ll!hlf~iji~!ó1< ' " ~,t;l';. f.iî 'ji'~' ~ ~~'~jffilfij; 1~ ~ I; tilr,rl~q: ~~fl ~~~ :n ~~1~!l: ~~~..:; su..ä~';jl-!~~",. lt{ j:.. ~ l!.'/l,' i1ä l ;, '1"'",,' \ d'... l l~ \,H ~ ",-! " "'~. I:; ::d.i- i", I ~'.~ ;,.,...-".:...:.. ot. ~,;cr.: '" ' i l : ~ :> ~''''' '~';,I':'! ' Hoewel ik nog behoorlijk daas ben van alle Meteen daarop werden we uit elkaar gelagen, klappen en de hoeveelheid ingeademd gas waarbij een aantal mensen behoorlijk geraakt lijkt het me erg te vertellen wat mij als werd. Zelf werd ik een aantal keren stevig geweldloze demonstrant t ijdens de Dodewaard geraakt, terwijl ook anderen op het achterblokkade is overkomen. hoofd en andere vitale delen werden gemept. Om de eerste materiaalblokkade te bescher- Even later moest een arrestantenbus ons men zijn we met onze basisgroep (Boterkoek) passeren, weer hetzelfde tafereel en weer vlak voor de M.E.linie gaan zitten. Ha de Keiharde meppen. Nog geen 5 minuten later waarschuwingen van politiekant verdwenen de moett dezelfde bus (leeg7) weer terug. De mensen die voor ons zaten. Onmiddelijk ruk- M.E.ploeg was afgelost, Ze sloegen kennete de M.E. op en begon te prikken en te lijk niet hard genoeg" " slaan. Geen reden voor ons om weg te gaan. Het enige wat wij deden was blokkeren door Er werd nog niet op hoofden geslagen. op de weg te zitten en elkaar vast te hou- Eigenlijk meteen werden er gasgranaten ge- den, gooid en afgeschoten. Midden tussen ons in, Weer een charge, Ik werd van achteren in zodat het gas vanaf een halve meter recht mln knieholten en in mln dijen geslagen. in je gezicht spoot: Het enige waar ik nog zodat ik niet meer kon lopen. Hoewel iemand aan kor denken was, dat ik weg moest. Dat nog probeerde duidelijk te maken dat ik was onmogelijk door de hoeveelheid mensen niets meer kon doen en niet meer weg kon die achter ons stond, zodat we ~ar' door komen werd ik door 4 M.E ers overal geslahet prikkeldraad heen werden gejaagd, ' " In het naast de dijk gelegen bos stonden gen, o.a. flink op m n hoofd. Veel herinontzettend veel mensen over te geven. Ci- oer ~ k me niet meer, maar volgens anderen troensap hielp een beetje maar niet genoeg, ben lk toch nog weer verdergerold en weer Nog uren hierna hadden ze last van hoofd- achterhaald. Vanaf dat moment was ik zo pijnen en duizeligheid, afwezig dat ik me alles niet meer nauwkeu- Door de H,E. werden we dwars over een stuk rig kan herinneren. bouwland teruggedreven met enorme hoeveel Ik ben met een militaire truck naar het heden traangas. Overal zag je wolken ont- E.H.B.O.-centrum van de aktievoerders gestaan uit rondvliegende gasgranaten. bracht,. daarna met gillende ~irenes naar Na een tijdje op een afstand te zijn ge- het canlsiusziekenhuis in NiJmegen. Daar houden zijn we met ongeveer 50 mensen over werd ik achtereenvolgens door een arts en een stuk ontgonnen bosterrein weer naar een neuroloog onderzocht en zijn er ~ntde dijk teruggelopen. genfotoos van m'h hoofd en pols gemaakt. Samen met een klein groepje mensen vorm- H'n pols is een beetje uit zijn verband den we op de dijk (West) weer een nieuwe gerukt maar verder O.K, Waarschijnlijk blokkade aan de voet van een peloton M.E. heb ik geen hersenschudding. Ik heb nog Omdat een oranje renaultje met waarschijn- wel steeds last van hoofdpijn en duizelinlijk een paar hoge piefen erin de centrale gen, en heb striemen over m'n hele lichaam in moest. werden we gesommeerd weg te gaan. (maag, schouders. nek, etc.)

6 DE PENOSE Er staan twee jongens te zagen in een omgegooide kommandopost die zaterdag naast het tentenkamp neergezet was. Ze letten niet op de helikopter die hen filmt. Even later stopen twee auto's waaruit zeven mannen springen. die snel op de jongens aflopen en ze grondig in elkaar slaan. Andere demonstranten rennen er op af. Ze schreeuwen en springen ertussen. Voor het arrestantenteam aan~ leiding om hun pistool te trekken. "Als Je niet ophoudt met gillen. schiet ik". van de jongens. terwijl hij een pistool in zin rug voelt. Een ander bijt de omstanders toe: "Ik schiet als jullie niet ophouden met gooi en 11 Iedereen staat verbijsterd. Eén van de twee jongens weet aan hun greep te ontkomen. De ander wordt in een auto geduwd en afgevoerd Met getrokken pistolen. wijdbeens. druipen ze af pistolen nota bene~! 50+ Het is het afgelopen weekend wel gebleken dat het belangrijk is dat niet alleen aktie wordt gevoerd door jonge mensen. Vandaar dat wij hier een op" roep doen aan alle 50-plussers (iets. jonger mag ook) om zaterdag 26 september mee te demonstreren in Arnhem. Meer informatie hierover is te krijgen bij Elisabeth Struijk DODeWAARD G,EweLDICS, Het is niet leuk om al liedjes zingend voor de M.E. p'láats te ne~n. en binnen een kwartier huilend. kokhalzend door het weiland tenstrompelen. terwijl de traangasgranaten je om de oren vliegen. Het lijkt wél een guerrillaoorlog. Het is niet leuk 0" daarna terug te gaan. een zitblokkade te vormen met zoln 50 mensen. en je beste vriend zonder aanleiding door drte M.E.ers in elkaar getimmerd te zien worden. waarna hij half bewusteloos naar het ziekenhuis afgevoerd wordt. at Is niet gemakkelijk om dan nog geweldloos te blijven; je wordt tegelijk door een gevoel van machteloosheid en kwaadheid 1Iov~nneesterd". Je protesteert dan niet meer tegen kernenergie maar tegen de M.E t terwijl je weet dat het om dit laatste niet 9aat. Als je dan de volgende dag ziet dat al$ de ouderen komen. de helmen en schilden plaatsmaken voor Snoopy-achtige petjes. die tegelijk met de ouderen weer verdwijnen terwijl er drie blikken ".E.ers ekstra worden opengetrokken. dan wordt de ergernis die je a1 had nog _er versterkt. Je prut niet meer met robots die. op bevel vriendelijk of keihard zijn:

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller.

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller. Voor de regisseur OORLOG ZONDER VRIENDEN is een moeilijk stuk om te spelen. Het stelt hoge eisen aan de spelers, de regisseur, de zaal, de belichting en de attributen en de kleding. Lees dus dit eerst,

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

beeradvocaten Het was 24 uur lang een hel Interview met Paul van Rotterdam en Nicole de Leeuw door Angela A.M. van Leeuwen

beeradvocaten Het was 24 uur lang een hel Interview met Paul van Rotterdam en Nicole de Leeuw door Angela A.M. van Leeuwen beeradvocaten Interview met Paul van Rotterdam en Nicole de Leeuw door Angela A.M. van Leeuwen Paul van Rotterdam (30) en Nicole de Leeuw (28) hadden een heerlijke vakantie in Maleisië achter de rug. Zij

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991.

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991. Als oorlog echt is Dolf Verroen bron. Leopold, Amsterdam 1991. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/verr010also01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Dolf Verroen 6 Voor mijn moeder omdat ik het geluk

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

r, 1) .J.r 'Nede~land Atoom gat in de AKB Gifdumpingen in de dzee ..!: ~,~ l.a, wi russ e splijt s~~ t e r s e ke

r, 1) .J.r 'Nede~land Atoom gat in de AKB Gifdumpingen in de dzee ..!: ~,~ l.a, wi russ e splijt s~~ t e r s e ke r, 1).J.r 'Nede~land Atoom t gat in de AKB Gifdumpingen in de dzee ij':..!: ~,~ l.a, wi russ e splijt s~~ t e r s e ke Kolofon Inhoud ONDERSTROOM Diskussieblad van en voor de anti-kernenergiebeweging redaktie

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 29. Bent u goed verzekerd? Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over verzekeringen. Van één woord twee woorden maken. Verleden

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright.

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright. Koen Kamphuys PDF-versie. Bestandsnaam: deeddaar.pdf, van bronbestand deeddaar.doc, versie 2.2, (17/2/1997) Gedownload van: http://www.bart.nl/~kamphuys/deeddaar.zip. E-mail: kamphuys@bart.nl 1996, 1997,

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver!

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! 1. Anoniem, Bewoners Camelot. Wordt je als bewoner fatsoenlijk

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK?

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? Door: Jake Colsen Vertaling: Coen Groos Inhoud Over de schrijvers 1. Een vreemde vreemdeling 2. Een wandeling in het park 3. En dit is christelijk onderwijs? 4. Waarom

Nadere informatie

Musical Roos en Reinier en het tijdreisavontuur

Musical Roos en Reinier en het tijdreisavontuur Pagina 1 van 20 Musical Roos en Reinier en het tijdreisavontuur Normale versie voor 2 typetjes (Reinier/Roos) Versie 2011 Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Beginnerslessen Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over vakantie. Een gesprek voeren over vrije tijd. Een vakantiehuisje huren Informatie vinden op het vliegveld.

Nadere informatie

Jasmyne vertelt... Stelselwijziging jeugd Ambulante jeugdhulp. De situatie

Jasmyne vertelt... Stelselwijziging jeugd Ambulante jeugdhulp. De situatie www.voordejeugd.nl Stelselwijziging jeugd Jasmyne vertelt... Op een gegeven moment moest ik zelfs geld lenen om babymelk te kunnen kopen. Jasmyne (42) komt door drugsgebruik van haar man zwaar in de schulden.

Nadere informatie

Multiple Sclerose. zo zit dat!

Multiple Sclerose. zo zit dat! Multiple Sclerose zo zit dat! Inhoudsopgave MS - zo zit dat! Hoofdstuk 1 Wat is MS Hoofdstuk 2 Wat merk je van MS Hoofdstuk 3 Medicijnen Hoofdstuk 4 Hoe voelt MS Homepage MSkidsweb Gastenboek berichtjes

Nadere informatie