Het Blaadje. Schooljaar editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand..."

Transcriptie

1 Het Blaadje Schooljaar editie september mededelingenblad voor ouders/verzorgers van leerlingen van De Wingerd Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Deze maand.... Het eerste Blaadje van dit schooljaar... Bewegingsonderwijs... Inloop... Mexicaanse griep... Tip 1 van SEEF:... Buitenschoolse opvang... Plusgroep... Facturen... Hulpouders... Sportdag... Informatieavonden... Thuissoftware van AmbraSoft van schooljaar Regels bij het overblijven... Jantje Beton... Het Blaadje digitaal De meeste ouders ontvangen dit mededelingenblad inmiddels digitaal. Daar zijn we erg blij mee. Enerzijds vanwege de kostenbesparing, anderzijds vanwege het gegeven dat op deze wijze minder risico op zoekraken van informatie bestaat. Aanmelden kan uiteraard nog steeds. Mogelijk is uw adres inmiddels gewijzigd of hebben wij een lettertje verkeerd. Wanneer u de digitale versie niet ontvangt, maar dat wel wil, mail ons even: Gelieve daarbij de namen van uw kinderen vermelden a.u.b. Zo af en toe bereikt ons de vraag waarom de link naar de nieuwsbrief in het bericht niet werkt. Dat kan meerdere oorzaken hebben, meestal aan de ontvangende zijde. Mogelijk speelt uw firewall, spam- of virusfilter u parten. Of hebt u het benodigde Acrobat Reader niet op uw computer staan. Deze maand. Ma 7-9: Eerste schooldag Di 8-9: Uitgifte Het Blaadje editie september Di 15-9: Vergadering oudervereniging (OV) Di 22-9: Algemene vergadering OV ( voor alle ouders!) Vr 25-9: Sportdag (bij slecht weer wijken we uit naar 2 of 9 oktober) Wo 30-9: vergadering Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) Deze periode zijn jarig: - juf Petra (4-9), juf Marjolein (10-9), juf Anne en juf Helmy (19-9), meneer Ronald (20-9), juf Marie-José (24-9). Week 39: informatieavonden (zie artikel) Het eerste Blaadje van dit schooljaar De vakantie is achter de rug, een nieuw schooljaar ligt voor ons. We hebben er weer zin in! Zowel de kinderen als de leerkrachten gaan weer een nieuw schooljaar in. Soms met nieuwe klasgenoten, in veel gevallen een nieuwe juf of meneer. Altijd een spannend moment. Deze week zult u ook de nieuwe schoolgids ontvangen. Deze staat overigens al enige tijd op onze website Neem

2 hem goed door, de schoolgids is een wettelijk document waarin nogal wat belangrijke afspraken staan. U ziet op deze gids en op allerlei andere documenten nu ook een ander school-logo. U ziet het ook boven aan deze nieuwsbrief. Het heeft uiteraard allemaal te maken met de toekenning van de dalton-licentie. Maar daarover later meer Verder krijgt ook elk kind een brief mee waarmee u zich op kunt geven als hulpouder bij allerlei activiteiten. Ook dit is reuze belangrijk. Dankzij de hulp van vele ouders kunnen we net even dat stukje extra doen voor en met de kinderen. Een nieuw schooljaar betekent ook dat we weer even moeten wennen. Aan elkaar, maar ook aan de andere afspraken, roosters en werkwijzen. Bewegingsonderwijs Een belangrijk rooster, ook voor de ouders, is het gymrooster. Het is zaak dat de gymspullen op de juiste dag worden meegenomen. Soms moet een groep ook wat eerder dan normaal op school staan, omdat we de gymzaal zo optimaal mogelijk moeten benutten. Concreet betekent dat bijvoorbeeld, dat de kinderen uit de klas van juf Josje maandagmiddag al om 13:15u bij de gymzaal verzamelen. Vrijdags zelfs nog eerder, om 13:05u zodat die gymles om 13:15u kan aanvangen. Ook eindigen de gymlessen s ochtends om 12:00u en s middags om 15:30u. Dat betekent, dat de leerlingen die deze laatste lessen bijwoonden enige minuten daarna pas uit zijn. Ze moeten zich immers nog opfrissen en omkleden. Dat opfrissen gebeurt in verband met de hygiëne als volgt; ە de groepen 3 en 4 wassen o.a. de voeten. ە de groepen 5 t/m 8 douchen zich. (Alleen ontheffing bij gegronde reden en na overleg met ouders!) Uit praktische en hygiënische overwegingen is voor de gymlessen speciale kleding verplicht: ە een gymbroek en een T-shirt, of een balletpakje en gymschoenen: voor de kleinsten, liefst schoenen zonder veters sportschoenen met grip voor de oudste leerlingen voor alle schoenen geldt: lichte zool en geen schoenen die buiten zijn gedragen. ە een handdoek (voor de groepen 3 t/m 8) en eventueel badslippers. De gymtijden voor de gymzaal aan de Kersenberg zijn dit jaar op: Maandag ochtend groep 8b, 8a, 3a, 4a, 4b middag groep 7a, 3b, 6b Dinsdag middag groep 5b, 5a/6a Donderdag middag groep 5b, 4b Vrijdag ochtend groep 3a, 3b, 6b, 5a/6a, 4a middag groep 7a, 8a, 8b Inloop Onze schooldeuren gaan elke schooldag tien minuten vóór aanvang van de lessen open. Zowel s ochtends als s middags. Leerlingen (en ouders) mogen dan naar binnen. Er is dan tot aan de bel nog even gelegenheid om een praatje te maken of zaken klaar te leggen. Voor een uitgebreider gesprek kan een afspraak worden gemaakt. De schoolbel is ons teken dat de lessen beginnen. We willen dat onze kinderen vóór die tijd afscheid nemen van eventueel meegekomen ouders. Zij moeten bij het luiden van de bel in hun lokaal aanwezig zijn. Mexicaanse griep Mexicaanse griep, hoe gaat de Wingerd hiermee om? Het dagelijkse nieuws over de Mexicaanse griep zal u niet ontgaan zijn. Helaas moeten we er rekening mee houden dat er een reële kans bestaat dat ook onze school met dit griepvirus te maken krijgt. Daarom willen we u met dit bericht graag informeren over het protocol dat wij volgen in voorkomende gevallen.

3 In algemene zin volgen wij de richtlijnen van de GGD. Zowel de GGD als het RIVM zijn geen voorstander van het nemen van verregaande preventieve maatregelen. Wel zijn de leerkrachten en bso/tso-medewerkers extra alert op de dagelijkse hygiëne. Denkt u hierbij aan het handen wassen, hoestgedrag, het gebruik van papieren zakdoeken, washandjes, enz. Op het moment dat bij een kind griepachtige verschijnselen worden geconstateerd, volgen wij de volgende richtlijnen: Er wordt contact opgenomen met de ouders van het kind; het kind mag niet op school blijven en moet dus worden opgehaald! Zorg als ouder dus voor een goede bereikbaarheid! Bij twijfel zal altijd geadviseerd worden een bezoek te brengen aan de huisarts; Als een arts Mexicaanse griep heeft geconstateerd, zullen wij altijd contact opnemen met de GGD; In overleg met de GGD worden maatregelen genomen; het informeren van de overige ouders zal zorgvuldig, accuraat en altijd in afstemming met de GGD plaatsvinden. Onze aanpak is conform het advies van de GGD. Een eventueel besluit over het al dan niet gebruiken van medicatie zal door de lokale GGD en betrokken artsen worden genomen. Tip 1 van SEEF: De scholen zijn weer begonnen. En dus ook de Wingerd! Wijs uw kinderen erop dat het op de weg drukker zal zijn dan wat ze in de vakantietijd gewend waren. Loop / fiets met uw kind(eren) de route van huis naar school en wijs hen op de verkeersknelpunten die u tegenkomt. Brengt u uw kind met de auto: Stap zelf als eerste uit en laat uw kind vervolgens aan de stoepkant uitstappen. Groet van SEEF! Buitenschoolse opvang Ook dit jaar is er op De Wingerd weer gelegenheid tot opvang voor en na schooltijd. Kober kindercentra, de partner die dit voor de school verzorgt, heeft twee leuk ingerichte lokalen en nog wat extra ruimtes tot haar beschikking. Neem contact op met unitmanager Kitty Duking wanneer u van b.s.o. gebruik wil maken. Hutten bouwen Voor het project Hutten Bouwen waar we binnenkort bij de Buitenschoolse opvang Tovertuin Kersenberg KC Roosendaal Unitmanager: Kitty Duking Zie ook (t) (maandag dinsdag en donderdag) Tovertuin mee van start gaan, zijn we op zoek naar onderstaande materialen. Als u van deze lijst materialen hebt liggen wat niet meer wordt gebruikt, zou u ons daar erg blij mee maken! Voor vragen kunt bij mij terecht. Groetjes, Elvira, namens team BSO Tovertuin. Materiaallijst 12 houten balkjes van 150cm lang (min.4,5x4,5cm omtrek). NB mag ook sloophout zijn als het maar de min.lengte heeft zoals hierboven aangegeven. Geen verlijmd hout omdat daar niet in te spijkeren is. Allerlei afval- en sloophout: - balkjes: om bijv. een deurkozijn te maken, raampje, evt. puntdak - dun plaatmateriaal (licht van gewicht), om bijv. zijkant dicht te maken (mag ook kunststof zijn; bijv.afdekzeil). Andere afval- en/of kringloopmaterialen: - canvas, stevig katoen, kleurige lappen (vrolijke kleuren); min. 150x150 cm. - goud- en zilverfolie van bijv. koffieverpakkingen

4 - gekleurde doppen van pakken vruchtensap - stevig karton om mallen te maken - oude fietsbellen, wieldoppen van auto's, etc.etc. - alles wat verder leuk zou kunnen zijn voor de hut.. Plusgroep Al enige tijd wordt er gedacht om een plusgroep voor wat meer begaafde leerlingen op te starten. Vanaf 24 september zal dit dan toch echt gaan gebeuren! Diverse leerlingen worden hier de ze week op geselecteerd. Uiteraard worden de betreffende ouders z.s.m. geïnformeerd. Tijdens de infoweek op dinsdag 22 september van uur zal er ook een speciale informatie-avond plaatsvinden over het starten van die plusgroep. Ouders van deelnemende kinderen zullen hiervoor schriftelijk uitgenodigd worden. Facturen Aan het eind van het vorige schooljaar ontvingen sommige ouders een factuur van de school. Bijvoorbeeld voor activiteiten van dit schooljaar. Anderen zien die factuur in de loop van het schooljaar in de bus vallen. Voor de vrijwillige ouderbijdrage, maar ook voor de wingerd-doe-dagen en, wanneer daarvan gebruikt wordt gemaakt, het overblijven (tso). Gelukkig worden de meeste rekeningen snel betaald, maar er staan er vaak toch nog een paar open. Dit kan vervelende gevolgen hebben. In het geval van tso moeten we de eerste tijd dan uitgaan van de (minder gunstige) dagvergoeding. En wanneer de wingerd-doe-dag niet is betaald blijft de betreffende leerling op school. Mochten er omstandigheden zijn waardoor betaling (nog) niet lukt, neem dan contact op met de directeur, hij zal discreet samen met u naar oplossingen zoeken. Hulpouders Aan het eind van het vorige schooljaar werd er door ouders geld ingezameld voor de groepsouders en/of leerkrachten. Een leuk initiatief natuurlijk, maar omdat er niet in alle groepen aan werd gedacht een beetje sneu voor de ouders of leerkrachten die vergeten waren. Hoewel het buiten de leerkrachten om is gegaan betreuren zij dit. Het zou fijn zijn als dit soort initiatieven via de leerkrachten, of nog beter, via de oudervereniging lopen. Overigens worden alle hulpouders, dus ook de groepsouders, steeds uitvoerig en hartelijk bedankt tijdens de ouderbedankochtend. Deze week ontvangt u de nieuwe opgavebrief. We hopen dat veel ouders zich weer op zullen geven. Sportdag De gezamenlijke sportdag van de Wingerd wordt weer gehouden aan het begin van het schooljaar. Dit jaar valt de sportdag op 25 september (met uitwijkdata 2 en 9 oktober) Hieronder nog even wat belangrijke zaken op een rijtje: Op donderdag 24 september wordt bekeken of de sportdag doorgaat. Mocht het weer tegenzitten, hoort u tussen de middag dat de sportdag een week wordt uitgesteld. Zodra dat het geval is, wordt dat ook op de website vermeld. Plaats : DVO, Sportstraat 17, 4708 AP Roosendaal Aanvang: De kinderen kunnen tussen half 9 en kwart voor 9 komen/gebracht worden. Het is niet handig als kinderen eerder aanwezig zijn omdat op dat moment de spelletjes nog uitgezet worden. Dit laatste geldt met name voor bovenbouwers die zelfstandig naar de velden van DVO komen. Einde: De groepen 1 t/m 4 zijn gewoon om 12 uur uit, de groepen 5 t/m 8 zijn rond kwart voor 3 klaar. Eten en drinken: De kinderen moeten zelf voldoende eten en drinken voor de dag meenemen. Uiteraard krijgen ze ook in de loop van de dag een gezonde versnapering en wat te drinken, maar dat is niet genoeg om de dag door te komen. De groepen 5 t/m 8 nemen dus ook een lunchpakket mee. Kleding: Uiteraard is het handig om sportkleding en schoenen te dragen. Een regenjack voor de zekerheid is ook verstandig.

5 Bereikbaarheid: Wanneer u om dringende redenen iemand van school wil spreken kan dat via de (mobiele) telefoon onder nummer OUDERHULP: s Ochtends tot 12 uur wordt de hulp bij de spelletjes van de groepen 1 t/m 4 verzorgd door de kinderen uit de groepen 7 en 8, onder supervisie van de leerkrachten. Voor begeleiding bij het ochtendprogramma van de groepen 5 en 6 doen we graag een beroep op ouders. Ook ouders die geen kinderen in deze groepen hebben zijn hierbij van harte welkom. Het middagprogramma is uitsluitend voor de groepen 5 t/m 8. Zij vormen teams van ca kinderen die tegen elkaar uitkomen bij voetbal, rugby, trefbal en slagbal. Voor deze activiteiten zijn we op zoek naar ouders die hierbij als scheidsrechter willen optreden of die één van de teams willen begeleiden. Het middagprogramma duurt tot ongeveer kwart voor 3. Ook hierbij doen we graag een beroep op ouders die geen kinderen in deze groepen hebben. Denkt u er alvast over na? De komende week zal de definitieve oproep volgen. Informatieavonden In week 39 (21 t/m 25 september) houden we weer onze jaarlijkse informatieavond. De kinderen zitten in veel gevallen in een nieuwe groep, nieuwe leerkrachten, nieuwe afspraken en werkwijzen. Daarnaast is de Wingerd volop in ontwikkeling, steeds stellen we zaken bij om ons onderwijs aan uw kind(eren) nóg beter te maken. We willen u graag hierover vertellen en van alles laten zien op die avond. Dit jaar zijn de info-avonden verspreid over de week: Maandag 21 september: groepen 5 en 6 Dinsdag 22 september: groepen 1-2 en tevens de info-avond voor de Oudervereniging Woensdag 23 september: groepen 3 en 7 Donderdag 24 september: groepen 4 en 8 Elke avond zijn er twee sessies. U ontvangt binnenkort de uitnodiging voor deze avond. Thuissoftware van AmbraSoft van schooljaar Op De Wingerd oefent uw kind rekenen en taal met de software van AmbraSoft. Speciaal voor thuis heeft AmbraSoft ook oefensoftware ontwikkeld, die perfect aansluit bij de software op school. Op de website van AmbraSoft vindt u meer informatie over het nieuwe assortiment en kunt u heel makkelijk uw bestelling plaatsen. Dit doet u als volgt: Ga naar de website Klik op de optie "Voor ouders". Hier kunt u alles over de thuissoftware lezen en uw bestelling plaatsen. Verdere vragen over deze software kunt u ook en naar Regels bij het overblijven Steeds aan het begin van elk schooljaar worden ook bij het overblijven de regels en afspraken weer even herhaald. Het lijkt ons goed om ook de ouders hiervan op de hoogte te brengen. We hebben deze regels daarom op onze website geplaatst onder het kopje Opvang Overigens is er wel een nieuwe afspraak toegevoegd, het gebruik van mobieltjes en camera s is ook tijdens het overblijven niet toegestaan. Jantje Beton Jantje Beton komt op voor de speelkansen van alle kinderen in Nederland. Als kinderen spelen hebben ze niet alleen plezier, ze doen ook allerlei ervaringen op die goed zijn voor hun ontwikkeling. Daarom bedenkt, financiert en organiseert Jantje Beton projecten om kinderen samen te laten spelen. Want samen spelen is leren samenleven. Onze school vindt dit een hele goede actie. Daarom doen de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 mee om loten te verkopen voor dit doel. De opbrengst van de loten gaat niet

6 alleen naar Jantje Beton, maar de helft gaat naar onze school. Dus een dubbele motivatie om loten te kopen. Woensdag 9 september om uur start de actie en deze duurt tot 23 september Het is de bedoeling dat de kinderen in huiselijke kring de loten verkopen. Het is, uitdrukkelijk, niet de bedoeling dat de kinderen langs de deuren gaan. Het opgehaalde geld wordt bij de groepsleerkracht van uw kind ingeleverd. Vorig jaar was er een bedrag van 1131 opgehaald. (754 loten!) We hopen natuurlijk wederom op zo n mooi bedrag.

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

Informatie boekje groep 1 en 2

Informatie boekje groep 1 en 2 Informatie boekje groep 1 en 2 Informaeboekje voor groep 1 en 2 Welkom op o.b.s. de Commanderije Dank voor uw vertrouwen, dat U voor onze school gekozen hee=. In het begin is het vaak voor de kinderen

Nadere informatie

Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015

Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015 Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015 Leerkrachten Locatie Schoenmakershoek Locatie De Keen Leerkracht Email Leerkracht Email Meneer Wouter Starink w.starink@depontus.nl Juf Karlijn Kop k.kop@depontus.nl

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

GROEP 1 EN 2. Nieuwsboekje voor groep 1 en 2

GROEP 1 EN 2. Nieuwsboekje voor groep 1 en 2 GROEP 1 EN 2 Nieuwsboekje voor groep 1 en 2 Welkom op de brede school De Kersenboom! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een fijne en leerzame tijd te geven. In het begin is het voor kinderen vaak

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Uitnodiging startviering Prisma

Uitnodiging startviering Prisma Nr 1 dinsdag 26 augustus 2014 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wij zijn goed gestart dit schooljaar. Met patat en een eenmalig Kompaskinderkoor. De eeste schooldag zijn er 32 kinderen gestart met oefenen

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Carnaval. Verkiezingen van de Prins, Nar en Sjampetter. Het kaokelswaree

Carnaval. Verkiezingen van de Prins, Nar en Sjampetter. Het kaokelswaree In dit Blaadje: Carnaval... 1 Even voorstellen... 3 Europa-kinderhulp... 3 Studiemiddag... 4 Opvang nodig tijdens de studiedag op dinsdag 25 februari?... 4 Meziekmeneer Ronalds MEESPEULSIRREKUS!... 4 Uitnodiging

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Maandag 24 maart 2014, week 13

Maandag 24 maart 2014, week 13 Maandag 24 maart 2014, week 13 Open dag 13 maart jl. cbs Koning Willem Alexander Op de open dag (donderdagmiddag en avond) hebben we een aantal ouders met jonge kinderen mogen ontmoeten. Jodocus stond

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar)

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Kindergeneeskunde Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Inhoudsopgave Je meerdaagse opname 1 Wat vind je in dit boekje? 2 Deel 1: Belangrijke informatie over het ziekenhuis en de afdeling 4

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Kbs Jan Bunnik Wagenmaker 1 3411 WN Lopik tel: 0348 551820 internetadres: www.janbunnikschool.nl e-mail: directie@janbunnikschool.nl Inhoud: 1. Groepen ½ Kbs Jan Bunnik 2. Wendagen

Nadere informatie