XMT 350 CC/CV Auto-Line

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "XMT 350 CC/CV Auto-Line"

Transcriptie

1 OM-2254/dut Processen M Multiproces Lassen Beschrijving Lasstroombron XMT 350 CC/C uto-line HNDLEIDING

2 an Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt gekozen. Nu kunt u aan de slag en alles meteen goed doen. Wij weten dat u geen tijd heeft om het anders dan meteen goed te doen. Om die reden zorgde Niels Miller, toen hij in 1929 voor het eerst met het bouwen van booglasapparatuur begon, er dan ook voor dat zijn producten lang meegingen en van superieure kwaliteit waren. Net als u nu konden zijn klanten toen zich geen mindere kwaliteit veroorloven. De producten van Miller moesten het beste van het beste zijn. Zij moesten gewoon het allerbeste zijn dat er te koop was. Tegenwoordig zetten de mensen die Miller-producten bouwen en verkopen die traditie voort. Ook zij zijn vastbesloten om apparatuur en service te bieden die voldoet aan de hoge kwaliteits- en prestatiestandaards die in 1929 zijn vastgelegd. Deze handleiding voor de eigenaar is gemaakt om u optimaal gebruik te kunnen laten maken van uw Miller-producten. Neem even de tijd om de veiligheidsvoorschriften door te lezen. Ze helpen u om uzelf te beschermen tegen mogelijke gevaren op de werkplek. We hebben ervoor gezorgd, dat u de apparatuur snel en gemakkelijk kunt installeren. Bij Miller kunt u rekenen op jarenlange betrouwbare service en goed onderhoud. En mocht uw apparatuur om wat voor reden dan ook ooit moeten worden gerepareerd, dan kunt u in het hoofdstuk Onderhoud & Storingen precies nagaan wat het probleem is. Miller was de allereerste fabrikant van lasapparatuur in de S die het ISO 9001:2000-kwaliteitscertificaat behaalde. an de hand van de onderdelenlijst kunt u bepalen welk onderdeel u precies nodig hebt om het probleem te verhelpen. Ook vindt u de garantie en de onderhoudsinformatie voor uw specifieke model bijgesloten. Elke krachtbron van Miller gaat vergezeld de meest probleemloze garantie in onze bedrijfstak u werkt er hard genoeg voor. Miller Electric maakt een complete lijn lasapparaten en aanverwante lasproducten. Wilt u meer informatie over de andere kwaliteitsproducten van Miller, neem dan contact op met uw Miller-leverancier. Hij heeft de nieuwste overzichtscatalogus en afzonderlijke productleaflets voor u.

3 INHOUDSOPGE SECTIE 1 EILIGHEIDSMTREGELEN LEES DIT ÓÓR GEBRUIK De betekenis van de symbolen De risico s van het booglassen anvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud Californië-voorstel 65, waarschuwingen Belangrijkste eiligheidsvoorschriften Informatie over elektrische en magnetische velden (EM -informatie) SECTIE 2 DEFINITIES Definities van de waarschuwingslabels van de fabrikant WEEE label (oor producten die in de EU zijn verkocht) Symbolen en definities SECTIE 3 INLEIDING Technische gegevens Stroom-spanningscurves Inschakelduur en oververhitting SECTIE 4 INSTLLTIE Een locatie kiezen Driefasen ingangsvermogen aansluiten Leidraad voor elektrotechnisch onderhoud ansluitklemmen van de laskabels en het kiezen van de kabelafmetingen Informatie over de 14-pin contrastekker /C duplex contrastekker en aanvullende beschermers Optionele gasklepbediening en beschermgasaansluiting SECTIE 5 WERKING Bedieningsfuncties op het voorpaneel Meterfuncties Functie-instellingen op de schakelaar TIG-booglassen met ingedrukte trekker Startprocedure vuldraad (Stick) SECTIE 6 ONDERHOUD EN STORINGEN ERHELPEN Routineonderhoud De binnenzijde van het apparaat schoonblazen Hulpscherm voltmeter/ampèremeter Storingen SECTIE 7 ELECTRISCH SCHEM SECTIE 8 ONDERDELENLIJST GRNTIE

4 erklaring van conformiteit voor producten voor de Europese Gemeenschap (CE) Deze informatie wordt verschaft voor apparaten met een CE certificatie (zie het gegevenslabel op het apparaat). Fabrikant:: Contactpersoon voor Europa: Miller Electric Mg. Co. Mr. Danilo Fedolfi, 1635 W. Spencer St. Managing Director ppleton, WI US ITW Welding Products Italy S.r.l. Phone: (920) ia Privata Iseo 6/E San Giuliano Milanese, Italy Phone: 39(02) Fax: 39(02) Contactpersoon voor Europa (Handtekening): erklaart dat het product:: XMT 350 CC/C uto-line in overeenstemming is met de volgende richtlijnen en normen: dec_stat_1/07dut Richtlijnen Laagspanningsrichtlijn: 73/23/EEC Richtlijnen voor Elektromagnetische Compatibiliteit: 89/336/EEC, 92/31/EEC Machine Richtlijnen: 89/392/EEC,91/368/EEC, 93/C 133/04, 93/68/EEC Normen Uitrusting voor booglassen Deel 10: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC), eisen. IEC augustus 2002 Booglasapparatuur deel I: Lasstroombronnen: IEC Ed. 2.1 Beschermingsniveaus geboden door de omhulsels (IP-code): IEC Ed. 2.1 Isolatie-coordinatie voor onderdelen in laagspanningssystemen: Deel 1: Onderdelen, eisen en test: IEC Ed 1.1 anvullende normen Uitrusting voor booglassen Deel 2: loeibare koelsystemen. IEC Ed. 1 Uitrusting voor booglassen Deel 3: Sluitbogen en stabiliserende toestellen. IEC Ed. 1 Uitrusting voor booglassen Deel 5: Draadaanvoereenheden. IEC Ed. 1 Uitrusting voor booglassen Deel 7: Lastoortsen. IC Ed.1 De technische producten file wordt bijgehouden door de verantwoordelijke Business Unit(s) in de locatie waar de productie plaatsvindt.

5 SECTIE 1 EILIGHEIDSMTREGELEN LEES DIT ÓÓR GEBRUIK dut_som_ Bescherm uzelf en anderen tegen letsel; lees deze voorzorgsmaatregelen en volg ze op De betekenis van de symbolen GER! Duidt op een gevaarlijke situatie die moet worden vermeden omdat hij anders leidt tot ernstig of dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond met bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst. Duidt op een gevaarlijke situatie die moet worden vermeden omdat hij anders kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond met bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst. OPMERKING anduiding voor mededelingen die niet zijn gerelateerd aan persoonlijk letsel. anduiding voor speciale instructies. Deze groep symbolen duidt op Waarschuwing! Kijk uit! Gevaar voor/ van mogelijke ELEKTRISCHE SCHOK, BEWEGENDE ONDERDE- LEN en HETE ONDERDELEN. Raadpleeg de symbolen en de bijbehorende instructies om deze risico s te vermijden De risico s van het booglassen Onderstaande symbolen worden in de hele handleiding gebruikt om u ergens op te attenderen en om mogelijke risico s aan te geven. ls u een dergelijk symbool ziet, wees dan voorzichtig en volg de bijbehorende instructies op om problemen te voorkomen. De veiligheidsinformatie hieronder is slechts een samenvatting van de veiligheidsvoorschriften in Sectie {+}. Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften. lleen bevoegde personen moeten dit onderdeel installeren, bedienen, onderhouden en repareren. Zorg dat iedereen, en vooral kinderen, uit de buurt blijven tijdens het gebruik van dit apparaat. Een ELEKTRISCHE SCHOK kan dodelijk zijn Het aanraken van onder stroom staande onderdelen kan fatale schokken en ernstige brandwonden veroorzaken. De elektrode en het werkstuk staan onder stroom als de machine ingeschakeld is. Het voedingsgedeelte en de interne circuits van de machine staan eveneens onder stroom als het apparaat aan staat. Bij semi-automatisch of automatisch draadlassen staat het draad, de spoel, de ruimte waar het lasdraad zich in de machine bevindt en alle metalen onderdelen die in aanraking zijn met de lasdraad onder stroom. erkeerd geïnstalleerde of onvoldoende geaarde installaties kunnen gevaren opleveren. Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan Draag droge, isolerende handschoenen en lichaamsbescherming zonder gaten Isoleer u zelf van het werkstuk en de grond door droge isolatiematjes of kleden te gebruiken die groot genoeg zijn om elk contact met de grond of het werkstuk te voorkomen Gebruik geen wissel (C) uitgangsspanning in een vochtige omgeving, als u beperkte bewegingsvrijheid hebt of als het gevaar bestaat dat u kunt vallen Gebruik LLEEN wissel (C) uitgangsspanning als het lasproces dit vereist. ls er wissel (C) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig als zich een van de volgende elektrisch gevaarlijke omstandigheden voordoet: op vochtige locaties of als u natte kleding draagt; op metalen constructies zoals vloeren, roosters of steigers; in een verkrampte lichaamshouding bijvoorbeeld als u zit, knielt of ligt; of wanneer het risico van onvermijdelijk of toevallig contact met het werkstuk of de aarde groot is. Gebruik onder deze omstandigheden de volgende apparatuur in de aangegeven volgorde: 1) een semi automatisch gelijkstroom (draad ) lasapparaat met constante spanning, 2) een handbediend gelijkstroom (elektrode ) lasapparaat, of 3) een wisselstroom lasapparaat met een lagere spanning en open circuit. In de meeste gevallen wordt het gebruik van een gelijkstroom lasapparaat met lagere spanning aanbevolen. En werk niet alleen! ls er wissel (C) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is. Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u deze installatie installeert of nakijkt. Zet de stroom uit volgens OSH 29 CFR (zie de eiligheidsvoorschriften) Installeer en aard deze installatie volgens de Handleiding voor gebruikers en nationale of locale codes. Controleer altijd de aarding van de voeding en wees er zeker van dat de aardingsgeleider van de voedingskabel goed aangesloten is op de aansluitklem van het apparaat en dat de stekker van de kabel aangesloten is op een correct geaarde contactdoos. ls u het apparaat aansluit op het net, verbind dan eerst de aardingsgeleider en controleer de aansluitingen grondig. Houd snoeren droog, vrij van olie en vet en bescherm deze tegen heet metaal en vonken. Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen of openliggende bedrading en vervang de kabel onmiddellijk als deze beschadigd is openliggende bedrading kan dodelijk zijn. Zet alles af als het apparaat niet gebruikt wordt. Gebruik geen versleten, beschadigde, te korte of slecht verbonden kabels. Draag de kabels niet op uw lichaam. ls het werkstuk geaard moet worden, doe dit dan met een aparte kabel- gebruik niet de massaklem of massakabel. Raak de elektrode niet aan als u in contact staat met het werkstuk, de grond of een andere elektrode van een ander apparaat. Gebruik alleen goed onderhouden installaties. Repareer of vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Onderhoud het apparaat zoals beschreven staat in de handleiding. Draag een veiligheidsharnas als u boven grond-niveau werkt Houd alle panelen en afdekplaten veilig op hun plaats. Klem de massakabel zo dicht mogelijk bij de las met een goed metaal-op-metaalcontact op het werkstuk of werktafel. Isoleer de massaklem wanneer deze niet is aangesloten op het werkstuk om contact met een metalen object te voorkomen Sluit niet meer dan één elektrode of massakabel aan op één enkele lasbron. OM-2254 Pagina 1

6 Na het afsluiten van de ingangsspanning staat er nog EEN NZIENLIJKE DC SPNNING op gelijkstroom-wisselstroomomzetters (inverter) Zet de gelijkstroom-wisselstroomomzetter uit, maak de voedingsstekker los en ontlaad de invoercondensatoren overenkomstig de aanwijzingen in de Sectie Onderhoud, voordat u enig onderdeeel aanraakt. OM-2254 Pagina 2 HETE ONDERDELEN kunnen ernstige brandwonden veroorzaken Hete onderdelen niet met blote handen aanraken Laat een pistool of een toorts altijd afkoelen voor u eraan gaat werken. Gebruik de juiste gereedschappen om hete onderdelen beet te pakken en/of draag zware geïsoleerde lashandschoenen en kleding om brandwonden te voorkomen. ROOK EN GSSEN kunnen gevaarlijk zijn. Tijdens het lassen komen rook en gassen vrij. Het inademen hiervan kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Zorg ervoor dat u niet in de rook staat. dem de rook niet in. ls u binnen last, ventileer de ruimte dan goed en/of zorg dat lasrook en gassen afgezogen worden. ls er een slechte ventilatie is, gebruik dan een goedgekeurd gasmasker. Lees de Materiaalveiligheids informatiebladen en de instructies van de fabrikant voor metalen, elektroden, elektrodebekledingen, schoonmaakmiddelen en ontvetters. Werk alleen in een beslotenruimte als deze goed geventileerd wordt. Of als u een beademingsapparaat draagt. Zorg ervoor dat er altijd een ervaren persoon toekijkt. Lasdampen en gassen kunnen lucht verdringen en het zuurstofgehalte verlagen, wat schadelijke invloed heeft op u lichaam en zelfs dodelijk kan zijn. Zorg voor veilige ademlucht. Las niet in ruimtes waar dingen worden ontvet, schoongemaakt of waar wordt gesproeid. De hitte en stralen van de boog kunnen reageren met dampen en op deze manier zwaar vergiftigde en irriterende gassen vormen Las geen beklede metalen zoals gegalvaniseerd of met lood-of cadmium bedekt staal, tenzij de bekleding verwijderd wordt van het gedeelte dat gelast moet worden, de ruimte goed geventileerd wordt en u, indien nodig, een gasmasker draagt. De belkedingen en metalen die deze elementen bevatten kunnen giftige dampen produceren als ze gelast worden. De STRLEN UIT DE BOOG kunnen ogen en huid verbranden Boogstralen van het lasproces produceren zichbare en onzichtbare (ultraviolette en infrarood) stralen die uw ogen en huid kunnen verbranden. Tijdens het lassen vliegen lasspatten en vonken in het rond. Draag een lashelm voorzien van een goed lasglas met de juiste tint om u gezicht en ogen te beschermen als u last of toekijkt. (zie NSI Z49.1 en Z87.1 in de eiligheidsvoorschriften) Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen onder uw helm Gebruik beschermende lasgordijnen of schermen om anderen tegen flitsen en verblindend licht te beschermen ; waarschuw anderen om niet in de boog te kijken. Draag beschermende kleding, gemaakt van duurzaam, brandwerend materiaal (leer en wol) en beschermend schoeisel LSSEN kan brand of explosies veroorzaken ls er gelast wordt aan gesloten vaten zoals tanks, trommels of pijpen, kunnen deze opgeblazen worden Er kunnen vonken van de lasboog afvliegen. De rondvliegende vonken, de temperatuur van het werkstuk en van het gereedschap kunnen brand en brandwonden veroorzaken. Toevallig contact van een elektrode met metalen voorwerpen kan vonken, explosies, oververhitting of brand veroorzaken. Controleer eerst of de omgeving veilig is voordat u gaat lassen. erwijder alle brandbare materialen in een straal van 10 meter van de lasboog. ls dit niet mogelijk is, dek ze dan goed af met brandwerende materialen. Las niet op plaatsen waar rondvliegende vonken brandbaar materiaal kunnen raken. Bescherm uzelf en anderen tegen rondvliegende vonken en heet metaal. Wees erop attent dat vonken en hete materialen van het laswerk gemakkelijk door kleine hoeken en gaten naar naastliggende ruimtes kunnen vliegen. Kijk goed uit voor brand en houd een brandblusser in de buurt Wees erop bedacht dat bij het lassen van plafonds, vloeren, scheidingswanden of tussenschotten brand kan ontstaan aan de tegenovergestelde zijde Las niet aan gesloten vaten zoals tanks, trommels of pijpen, tenzij ze voldoende voorbereid zijn volgens WS F4.1 (zie veiligheidsvoorschriften) Niet lassen op plaatsen waar de omgevingslucht brandbaar stof, gas of vloeistofdampen (bijv. van benzine) kan bevatten. erbind de massakabel met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de plaats waar gelast moet worden, zodat de lasstroom een direkte en korte weg aflegt en elektrische schokken en brandrisico s vermeden kunnen worden Gebruik een lasapparaat niet om bevroren pijpen te ontdooien. Haal de elektrode uit de elektrodehouder of knip de lasdraad af aan de contactbuis als niet gelast wordt. Draag olie-vrije beschermende kleding zoals leren handschoenen leren schort, broek zonder omslag, hoge schoenen en een helm. Zorg ervoor dat u geen brandbare voorwerpen zoals aanstekers of lucifers bij u draagt als u gaat lassen. Inspecteer de omgeving als u klaar bent met uw werk om er zeker van te zijn dat er geen vonken, gloeiende sintels en vlammen zijn. lleen de juiste zekeringen of contactverbrekers gebruiken; geen zwaardere nemen of deze doorverbinden. olg de vereisten in OSH (a) (2) (iv) en NFP 51B voor werken met hoge temperaturen, zorg dat er een brandmelder aanwezig is en dat u een blusapparaat onder handbereik hebt. RONDLIEGEND METL of STOF kan de ogen verwonden. Door lassen, bikken, het gebruik van draadborstels en slijpen kunnen vonken en rodvliegende metaal-schilfers ontstaan. ls lasrupsen afkoelen, kunnen er slakresten rondvliegen. Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen, zelfs onder uw lashelm. GSORMING kan schadelijk voor de gezondheid of zelfs dodelijk zijn Draai de gastoevoer dicht, wanneer u geen gas gebruikt. Zorg altijd voor ventilatie in enge ruimtes of gebruik goedgekeurde beademingsapparatuur

7 MGNETISCHE ELDEN kunnen invloed hebben op geïmplanteerde medische apparatuur. Bescherm gasflessen tegen hoge temperaturen, mechanische schokken, slak, open vuur, vonken en vlambogen. Plaats de gasflessen rechtop in een rek of in de laskar zodat ze niet kunnen vallen of omkantelen. Mensen die een pacemaker of een ander geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten uit de buurt blijven. Houd de flessen uit de buurt van alle las- of andere stroomkringen Hang nooit een elektrodehouder over een gasfles. Laat nooit een laselektrode in aanraking komen met een gasfles. Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat ze in de buurt komen van werkzaamheden met booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting. LWI kan het gehoor aantasten Lawaai van bepaalde werkzaamheden of apparatuur kan uw gehoor aantasten Draag goedgekeurde gehoorbescherming als het geluidsniveau te hoog is GSFLESSEN kunnen exploderen als ze beschadigd worden Las nooit op een gasfles onder druk; een explosie zal het gevolg zijn. Gebruik het juiste beschermgas, reduceerventielen, slangen en hulpstukken die speciaal bedoeld zijn voor een bepaalde toepassing; onderhoud deze en bijhorende onderdelen goed. Draai bij het openen van de gasfles uw gezicht weg van het reduceerventiel. Laat de beschermende kap over het ventiel over het ventiel zitten behalve als de fles gebruikt wordt of aangesloten is voor gebruik. Lees en volg de instructies op de flessen met gecomprimeerd gas, bijbehorend materiaal en de CG publikatie die in de eiligheidsvoorschriften staat. Gasflessen met beschermend gas bevatten gas onder hoge druk. ls een gasfles beschadigd wordt, kan deze exploderen. angezien gasflessen normaal gesproken een onderdeel uitmaken van het van het lasproces moet u er voorzichtig mee omgaan anvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud BRND- EN EXPLOSIEGER Installeer of plaats het apparaat niet op, boven of vlakbij ontbrandbare oppervlakken. Het apparaat niet in de buurt van brandbare stoffen installeren. Overbelast de bedrading van het gebouw niet- controleer of het voedingsnet sterk genoeg is, goed beschermd is en dit apparaat aan kan. STTISCHE ELEKTRICITEIT kan PCkaarten beschadigen Doe een geaarde polsband om OORDT u printplaten of onderdelen aanraakt. Gebruik goede anti-statische zakken of dozen voor het opslaan, verplaatsen of transporteren van PC-printplaten. EEN LLEND PPRT kan letsel veroorzaken Gebruik alleen het hijsoog om het apparaat op te tillen, en NIET de laskar, gasflessen of andere accessoires. Gebruik gereedschap met voldoende capaciteit om het apparaat op te tillen en te ondersteunen. ls u hefvorken gebruikt om het apparaat te verplaatsen, zorg er dan voor dat de vorken zo lang zijn, dat ze aan de andere kant onder het apparaat uitsteken. RONDLIEGENDE ONKEN kunnen verwondingen veroorzaken. Draag gezichtsbescherming om de ogen en het gezicht te beschermen. Slijp de wolfraam elektrode alleen met een slijper die voorzien is van de juiste beschermkast en op een veilige locatie. Draag hierbij de juiste gezichts-, hand- en lichaamsbescherming. onken kunnen brand veroorzaken brandbare stoffen uit de buurt houden. BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen verwondingen veroorzaken Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen Blijf uit de buurt van afknijppunten zoals aandrijfrollen. LSDRD kan letsel veroorzaken Bedien de toortsschakelaar pas als u de aanwijzing krijgt om dat te doen. Richt het pistool niet op enig lichaamsdeel, andere mensen of op enig materiaal als de draad wordt ingevoerd. BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen verwondingen veroorzaken Blijf uit de buurt van bewegende delen zoals ventilatoren. Houd alle deuren, panelen, afdekplaten en beschermingsplaten op hun plaats. OM-2254 Pagina 3

8 LEES OORSCHRIFTEN Lees eerst de handleiding voordat men het apparaat gaat gebruiken, of service gaat verlenen. Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen van de fabrikant. H.F. STRLING kan storingen veroorzaken Hoog-frequente straling kan storing veroorzaken bij radio-navigatie, veiligheidsdiensten, computers en communicatie-apparatuur. Laat alleen bevoegde personen die bekend zijn met elektronische apparatuur deze installatie uitvoeren. De gebruiker is verantwoordelijk voor onmiddellijk herstel door een bevoegd elektricien bij storingsproblemen als gevolg van de installatie ls u van overheidswege klachten krijgt over storingen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de apparatuur. Laat de installatie regelmatig nakijken en onderhouden. Houd deuren en panelen van hoogfrequentbronnen stevig dicht, houd de elektrodeafstand op de juiste instelling en zorg voor aarding en afscherming om de mogelijkheid van storingen tot een minimum te beperken. BOOGLSSEN kan interferentie veroorzaken. Elektromagnetische energie kan interferentie veroorzaken bij gevoelige elektronische apparatuur zoals computers en computergestuurde apparatuur zoals robots. Zorg ervoor dat alle apparatuur in het lasgebied elektromagnetisch compatibel is. Om mogelijke interferentie te verminderen moet u de laskabels zo kort mogelijk houden, dicht bij elkaar en laag, bijvoorbeeld op de vloer. oer de laswerkzaamheden uit op 100 meter afstand van gevoelige elektronische apparatuur. Zorg ervoor dat dit lasapparaat conform de aanwijzingen in deze handleiding wordt geïnstalleerd en geaard. ls er dan nog steeds interferentie optreedt, dient de gebruiker extra maatregelen te nemen, zoals verplaatsing van het lasapparaat, gebruik van afgeschermde kabels, gebruik van lijnfilters of afscherming van het werkterrein Californië-voorstel 65, waarschuwingen Las- en snijapparatuur produceert dampen of gassen die chemicaliën bevatten waarvan het de Staat Californië bekend is dat ze geboorteafwijkingen en, in sommige gevallen, kanker veroorzaken. (California Health & Safety Code, sectie en volgend.) ccupolen, -klemmen en soortgelijke accessoires bevatten lood en loodverbindingen, chemicaliën waarvan het de Staat Califorrnië bekend is dat ze kanker en geboorteafwijkingen of andere voortplantingsproblemen veroorzaken. Was uw handen na aanraking. Benzinemotoren: Uitlaatgassen van motoren bevatten chemicaliën waarvan het de Staat Califorrnië bekend is dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere voortplantingsproblemen veroorzaken. Dieselmotoren: an uitlaatgassen van dieselmotoren en bepaalde bestanddelen ervan is het de Staat Califorrnië bekend dat ze kanker, geboorteafwijkingen en andere voortplantings problemen veroorzaken Belangrijkste eiligheidsvoorschriften eiligheid bij lassen, snijden en aanverwante processen, NSI-norm Z49.1, van Global Engineering Documents (telefoon: , website: anbevolen veilige praktijken voor het voorbereiden van het lassen en snijden van houders en buizen, merican Welding Society-norm WS F4.1 van Global Engineering Documents (telefoon: , website: National Electrical Code, NFP eiligheidsvoorschriften 70, van de National Fire Protection ssociation (Nationale ereniging voor Brandbescherming), Postbus 9101, Quincy, M, US (telefoon: , website: en eilig omgaan met gecomprimeerd gas in gasflessen, CG pamflet P-1, van de Compressed Gas ssociation (ereniging van Gecomprimeerd Gas), 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly, (phone: , US (telefoon: , website: eiligheidsvoorschriften voor lassen en snijden, CS norm W117.2, van de Canadian Standards ssociation (Canadese ereniging van eiligheidsvoorschriften), Standards Sales, 5060 Mississauga, Ontario, Canada L4W 5NS (telefoon: of in Toronto ,website: international.org). Praktijk voor beroepsmatige en onderwijskundige bescherming van ogen en gezicht, NSI norm Z87.1 van het merican National Standards Institute, 25 West 43rd Street, New York, NY US (telefoon: , website: Norm voor brandpreventie tijdens lassen, snijden en ander werk bij hoge temperaturen, NFP norm 51B van de National Fire Protection ssociation, Postbus 9101, Quincy, M US (telefoon: ,website: OSH, Occupational Safety and Health Standards for General Industry, (merikaanse voorschriften voor veiligheid en gezondheid op het werk, industrie algemeen) Titel 29, Code of Federal Regulations (CFR), Deel 1910, Onderdeel Q en Deel 1926, Onderdeel J van de U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, Postbus , Pittsburgh, P US (er zijn 10 regionale kantoren telefoon voor regio 5, Chicago, is , website: OM-2254 Pagina 4

9 1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EM -informatie) Beschouwingen over lassen en de effecten van lage frequentie elektrische en magnetische velden Lasstroom die door laskabels stroomt veroorzaakt elektromagnetische velden. Deze velden zijn altijd reden tot bezorgdheid geweest. Echter, na bestudering van meer dan 500 onderzoeken, uitgevoerd tijdens een periode van 17 jaar, is een speciaal comité van deskundigen van de National Research Council tot de volgende conclusie gekomen: Naar het oordeel van het comité is niet aangetoond dat blootstelling aan hoogfrequente elektrische en magnetische velden gevaar oplevert voor de gezondheid van de mens. Er wordt echter nog verder onderzoek op dit gebied verricht en ook blijft men bewijzen bestuderen. Totdat er uit het onderzoek definitieve conclusies kunnen worden getrokken, raden we aan de blootstelling aan elektromagnetische velden tijdens het lassen en snijden tot een minimum te beperken. Neem de volgende maatregelen om magnetische velden te verminderen in de werkplaats: 1. Houd kabels dicht bij elkaar door ze in elkaar te twisten of vast te plakken of gebruik kabelbescherming. 2. Leg de kabels aan een kant uit de buurt van de lasser. 3. Rol of hang de kabels niet rond of op uw lichaam. 4. Houd de lasstroombron en de kabels zo ver mogelijk uit de buurt van de lasser. 5. erbind de massaklem met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de las. Over geïmplanteerde medische apparatuur: Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat ze in de buurt komen van werkzaamheden met booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting. Bij toestemming van de arts wordt geadviseerd om bovenstaande procedures te volgen. OM-2254 Pagina 5

10 OM-2254 Pagina 6

11 SECTIE 2 DEFINITIES 2-1. Definities van de waarschuwingslabels van de fabrikant S Waarschuwing! Pas op! Kans op gevaar (zie de symbolen). 1 Een elektrische schok van een laselektrode of de bedrading kan dodelijk zijn. 1.1 Draag droge, geïsoleerde handschoenen. De elektrode niet met de blote hand aanraken. Geen natte of kapotte handschoenen dragen. 1.2 Bescherm uzelf tegen elektrische schokken door uzelf te isoleren van het werk en de aarde. 1.3 Haal de stekker van de machine uit het stopcontact of uit de machine, voordat u aan de machine gaat werken. 2 Het inademen van lasdampen kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. 2.1 Zorg ervoor dat u niet in de rook staat. 2.2 Gebruik actieve ventilatie of een afvoersysteem om de dampen van de werkplek af te voeren. 2.3 Gebruik een ventilator om de dampen af te voeren. 3 Lasvonken kunnen ontploffingen of brand veroorzaken. 3.1 Houd brandbare stoffen uit de buurt van het laswerk. Niet lassen vlakbij brandbare stoffen. 3.2 Lasvonken kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er een brandblusapparaat in de buurt is en zorg dat er een toezichthouder is die klaarstaat om dit gebruiken. 3.3 Niet op vaten of dichte containers e.d. lassen. 4 De stralen uit de boog kunnen ogen en huid verbranden. 4.1 Draag een hoofddeksel en een veiligheidsbril. Bescherm uw oren en knoop de kraag van uw overhemd dicht. Gebruik een lashelm met de juiste filtersterkte. Draag bescherming voor uw hele lichaam. 5 Zorg dat u geoefend raakt en lees de aanwijzingen, voordat u aan de machine gaat werken of gaat lassen. 6 erwijder het label niet; verf het ook niet over en dek het niet af. 1/96 OM-2254 Pagina 7

12 > 60 s S Waarschuwing! Pas op! Kans op gevaar (zie de symbolen). 2 Een elektrische schok van de bedrading kan dodelijk zijn. 3 Haal de stekker van de machine uit het stopcontact of uit de machine, voordat u aan de machine gaat werken. 4 Op de ingangscondensator blijft gevaarlijk onder spanning staan, ook als de machine is uitgeschakeld. Raak volledig opgeladen condensatoren nooit aan. 5 Wacht altijd 60 seconden nadat de stroom is uitgeschakeld, voor u aan het apparaat gaat werken; OF 6 controleer de spanning van de ingangscondensator en zorg dat u er zeker van bent dat deze bijna 0 is, voordat u enig onderdeel aanraakt. 4/ S Waarschuwing! Pas op! Kans op gevaar (zie de symbolen). 2 ls er stroom komt te staan op defecte onderdelen, kunnen deze exploderen of andere onderdelen laten exploderen. 3 Rondvliegende stukken van onderdelen kunnen letsel veroorzaken. Draag altijd een gezichtsscherm als u onderhoud pleegt aan een apparaat. 4 Draag altijd lange mouwen en knoop uw kraag dicht, als u onderhoud pleegt aan een apparaat. 5 Nadat u de nodige voorzorgsmaatregelen hebt genomen, kunt u de eenheid aansluiten op de stroomvoorziening. 4/96 = < Warning! Watch Out! There are possible hazards as shown by the symbols. 2 Falling equipment can cause injury and damage to unit. 3 lways lift and support unit using both handles. Keep angle of lifting device less than 60 degrees. 4 Use a proper cart to move unit. 5 Do not use one handle to lift or support unit. S /96 OM-2254 Pagina 8

13 2-2. WEEE label (oor producten die in de EU zijn verkocht) oer dit product niet af met het normale afval. Bezorg elektrisch en elektronisch (WEEE) afval, bij een recycle depot. Neem contact op met een recyclebedrijf of distributeur voor meer informatie 2-3. Symbolen en definities Stroomsterkte Paneel Wisselstroom (C) Spanning Uitgangsspanning utomatische zekering fstandsbediend an Uit Gasbooglassen (TIG) met wolfraam Negatief Ingangsspanning Gelijkstroom (DC) Positief Inductantie Beschermende aarde (massa) Constante stroom Constante spanning oetbediening Lijnverbinding Boogkracht Beklede elektrode lassen MIG/MG lassen Driefasen statische frequentieomzetter -transformator-gelij krichter U 0 Nominale nullastspanning (gemiddeld) U 1 Primaire spanning U 2 Normaal boogspanning X Inschakelduur Hz Hertz IP Beschermingsgraad I 2 Nominale lasstroom % Percent Pulserend Hefboog (Lift-rc)-schakela ar met houdfunktie (TIG) Monofase Driefasen I1max Maximale nominale voedingsstroom I1eff Maximale effectieve voedingsstroom erhogen Hefboog (TIG) TIG-lassen met strijkstart oeding via spanningsdetectie OM-2254 Pagina 9

14 SECTIE 3 INLEIDING 3-1. Technische gegevens Nominale opbrengst 3-fasen 350 bij 34 /DC, 60% inschakelduur *Zie sectie 3-3 voor de inschakelduur. Ingangsvermogen Spanningsbereik in de C-functie Bereik stroomsterkte in de CCfunctie (constante stroom) Max. spanning open circuit IP Klasse RMS mp ingangsvermogen bij de nominale opbrengst: 60 Hz 3-fasen bij NEM-lastspanningen en Klasse I K KW /DC Stroom-spanningscurves. CC-functie (constante stroomsterkte) De stroom/spanning grafieklijnen geven de minimaal en de maximaal mogelijke uitgangsspanning en -stroom aan van de voedingsbron voor het lasapparaat. De grafieklijnen van de andere instellingen vallen tussen de aangegeven krommen. 60 OLT BEKLEDE- ELEKTRODE- LSSEN MX TIG MX TIG MN BEKLEDE-ELEKTRODE- LSSEN 80 0% 25% 50% BOOGREGELING 75% 100% STROOMSTERKTE B. C-functie (constante spanning) OLT MX MIN STROOMSTERKTE / B OM-2254 Pagina 10

15 3-3. Inschakelduur en oververhitting De inschakelduur is het percentage van 10 minuten dat het apparaat kan lassen op nominale belasting zonder oververhit te raken. ls het apparaat oververhit raakt, is er geen uitgangsspanning meer, verschijnt er een Help-melding en gaat de koelventilator draaien. Wacht vijftien minuten om het apparaat te laten afkoelen. erlaag de stroomsterkte, de spanning of de inschakelduur voor u gaat lassen. OPMERKING Door overschrijding van de inschakelduur kan het apparaat beschadigen en daarmee komt de garantie te vervallen. LSSTROOM DRIEFSEN % INSCHKELDUUR 60% inschakelduur 6 minuten lassen 4 minuten rusten Oververhitting 0 of Minuten 15 OF verlaag de inschakelduur Ref antekeningen OM-2254 Pagina 11

16 SECTIE 4 INSTLLTIE 4-1. Een locatie kiezen fmetingen en gewicht 43 kg 610 mm 432 mm 318 mm erplaatsing 1 2 1! erplaats het apparaat niet naar en gebruik het niet op plaatsen waar het kan omvallen. 1 Hefgrepen Gebruik de hefgrepen om het apparaat op te tillen. 2 Handkar Gebruik een kar of een soortgelijk vervoermiddel om het apparaat te verplaatsen. 3 Technische gegevens oorbeeld Bepaal het benodigde ingaande vermogen aan de hand van het label met de technische gegevens 4 Lijnscheidingsmechanisme Plaats het apparaat in de buurt van een stroombron die de juiste voeding biedt. Plaats 4! Mogelijk is een speciale installatie nodig, wanneer er benzine of vluchtige vloeistoffen aanwezig zijn zie NEC artikel 511 of CEC sectie mm mm loc_2 3/96 - Ref. ST / Ref B OM-2254 Pagina 12

17 4-2. Driefasen ingangsvermogen aansluiten 3! De installatie moet voldoen aan alle nationale en lokale regels en voorschriften alleen daartoe bevoegde personen mogen deze installatie uitvoeren. = GND/PE aarding! Ontkoppel en blokkeer de stroomvoorziening voordat u de ingaande geleiders vanaf het systeem aansluit L1 L2 L3 5! Sluit altijd eerst de groene of groengele stroomgeleider aan op een voedingsmassaklem en nooit op een lijnklem. Het automatische-lijncircuit in dit systeem past de voedingsbron automatisch aan aan de primaire spanning die wordt toegepast. Controleer de ingangsspanning die op de werkplek voorhanden is. Dit systeem kan aangesloten worden op elke bron tussen 208 en 575 /C zonder dat de kap hoeft te worden verwijderd om de voedingsbron opnieuw te koppelen. oor driefasen: 1 oedingskabel. 2 Ontkoppel het apparaat (de schakelaar staat afgebeeld in de OFF-stand) 3 Groene of groengele aardegeleider 1 4 Ontkoppel de aardingsklem van het apparaat 5 Ingaande geleiders (L1, L2 en L3) 6 Ontkoppel de lijnklemmen van het apparaat 1 Sluit eerst de groene of groengele aardstroomgeleider aan op de ontkoppelde aardingsklem van het apparaat. Sluit de ingaande geleiders L1, L2 en L3 aan op de ontkoppelde lijnklemmen van het apparaat. 7 Overbelastingsbeveiliging Bepaal het type en de maat van de overbelastingsbeveiliging aan de hand van Sectie 4-3 (afgebeeld: gezekerde ontkoppelingsschakelaar). Sluit de toegangsdeur van het scheidingsmechanisme en sluit hem stevig af. erwijder de blokkering en zet de schakelaar in de ON-stand. Benodigde gereedschappen: Ref / Ref B OM-2254 Pagina 13

18 4-3. Leidraad voor elektrotechnisch onderhoud ONJUISTE OEDING kan deze lasstroombron beschadigen. De fase-naar-massa spanning mag niet meer bedragen dan +10% van de nominale ingangsspanning. De aansluitspanning mag niet meer afwijken dan 10% van de waarde, die is aangegeven in de lijst. Indien de voedingsspanning buiten dit bereik valt, dan is mogelijk geen lasvermogen beschikbaar. 60 Hz driefasen Ingaande spanning () Ingaande stroomsterkte bij de nominale uitgangsspanning () Max. aanbevolen standaard zekering of grenswaarde van onderbreker in ampères 1 Met vertraging Normaal Min. afmeting invoerconductor in mm 2, Max. aanbevolen lengte invoerconductor in meters Min. afmeting aardingsconductor in mm 2, Referentie: merikaanse National Electrical Code (NEC) voor 2005 (bevat ook artikel 630) 1 De fabriek raadplegen voor andere beveiligingen. 2 De vertragende zekeringen zijn van klasse UL RK5 3 De normale zekeringen zijn van klasse UL K5 (tot 60), en UL H (65 en meer). 4 De geleidergegevens in deze sectie geven de afmetingen aan van de geleider (m.u.v. snoer of kabel) tussen de paneelkaart en de apparatuur conform NEC-tabel ls er een snoer of kabel wordt gebruikt, dan zijn de minimumafmetingen van de geleider mogelijk groter. Zie NEC-tabel 400.5() voor de vereisten bij een snoer of kabel. antekeningen OM-2254 Pagina 14

19 4-4. ansluitklemmen van de laskabels en het kiezen van de kabelafmetingen*! BOOGLSSEN kan elektromagnetische interferentie veroorzaken. Om mogelijke interferentie te verminderen moet u de laskabels zo kort mogelijk houden, dicht bij elkaar en laag, bijvoorbeeld op de vloer. oer de laswerkzaamheden uit op 100 meter afstand van gevoelige elektronische apparatuur. Zorg ervoor dat dit lasapparaat conform de aanwijzingen in deze handleiding wordt geïnstalleerd en geaard. ls dan nog steeds interferentie optreedt, dient de gebruiker extra maatregelen te nemen, zoals het lasapparaat verplaatsen, gebruik van afgeschermde kabels, gebruik van lijnfilters of afscherming van het werkterrein. Laskabelformaat** en maximale totale lengte van de kabel (koper) in de lasstroomkring net groter dan*** ansluitklemmen van de lasuitgangsspanning! ansluitklemmen van lasuitgangsspanning.! Gebruik geen versleten, beschadigde, te korte of slecht verbonden kabels. Lasstroom 30 m of minder 45 m 60 m 70 m 90 m 105 m 120 m 10 60% inschakelduur % inschakelduur % inschakelduur (20) 4 (20) 4 (20) 3 (30) 2 (35) 1 (50) 1/0 (60) 1/0 (60) (30) 3 (30) 2 (35) 1 (50) 1/0 (60) 2/0 (70) 3/0 (95) 3/0 (95) (30) 2 (35) 1 (50) 1/0 (60) 2/0 (70) 3/0 (95) 4/0 (120) 4/0 (120) (35) 1 (50) 1/0 (60) 2/0 (70) 3/0 (95) 4/0 (120) (50) 1/0 (60) 2/0 (70) 3/0 (95) 4/0 (120) 2 stuks 2/0 (2x70) 2 stuks 2/0 (2x70) 2 stuks 3/0 (2x95) 2 stuks 2/0 (2x70) 2 stuks 3/0 (2x95) 350 1/0 (60) 2/0 (70) 3/0 (95) 4/0 (120) 2 stuks 2/0 (2x70) 2 stuks 3/0 (2x95) 2 stuks 3/0 (2x95) 2 stuks 4/0 (2x120) Uitgangscontrastekkers 400 1/0 (60) 2/0 (70) 3/0 (95) 4/0 (120) 2 stuks 2/0 (2x70) 2 stuks 3/0 (2x95) 2 stuks 4/0 (2x120) 2 stuks 4/0 (2x120) 500 2/0 (70) 3/0 (95) 4/0 (120) 2 stuks 2/0 (2x70) 2 stuks 3/0 (2x95) 2 stuks 4/0 (2x120) 3 stuks 3/0 (3x95) 3 stuks 3/0 (3x95) 600 3/0 (95) 4/0 (120) 2 stuks 2/0 (2x70) 2 stuks 3/0 (2x95) 2 stuks 4/0 (2x120) 3 stuks 3/0 (3x95) 3 stuks 4/0 (3x120) 3 stuks 4/0 (3x120) * Dit schema is een algemene richtlijn en is mogelijk niet geschikt voor alle toepassingen. ls de kabel oververhit raakt, gebruik dan een kabel die één maat groter is. ** Het laskabelformaat (WG) is gebaseerd op een spanningsval van 4 volt of minder of een stroomdichtheid van minimaal 300 cm/. ( ) = mm 2 voor metrisch gebruik S-0007-F ***oor afstanden die langer zijn dan de afstanden in deze gids moet u een vertegenwoordiger van de fabriek raadplegen op telefoonnr OM-2254 Pagina 15

20 4-5. Informatie over de 14-pin contrastekker OP FSTND 14 Contactdoos* Contactdoosinformatie J K B I C L N H D M G E F 24 OLT C UITGNG (CONTCTOR) 115 C UITGNG (CONTCTOR) B I J 24 volt C. aanvullende beschermers door CB2. Het sluiten van het contact naar maakt het 24 C contactorstuurcircuit volledig en zorgt dat er uitgangsspanning mogelijk is. 115 volt C. aanvullende beschermer door CB1. Het sluiten van het contact naar I maakt het 115 /C contactorstuurcircuit en zorgt dat er uitgangsspanning mogelijk is. C Uitgangsspanning naar afstandsbediening: 0 tot +10 /DC, +10 /DC in MIG. FSTNDS- BEDIENDE UITGNGS- SPNNING D E Gemeenschappelijke van het afstandsbedieningscircuit. 0 tot +10 volt DC invoercommandosignaal van afstandsbediening. M CC/C-keuze / STROOMSTERKTE (MPERGE) SPNNING (OLTGE) F H Stroomterugkoppeling; +1 gelijkstroom per 100lasampères. Terugkoppeling spanning; +1 gelijkstroom per 10 lasvolt. GND G K Gemeenschappelijke voor 24 en 115 C circuits. Gemeenschappelijke chassis. * De overige contactdozen worden niet gebruikt /C duplex contrastekker en aanvullende beschermers mp. C contrastekker De voeding wordt verdeeld tussen de duplex contrastekker en de Remote 14 -contrastekker (zie Sectie 4-5). 2 anvullende beschermer CB1 3 anvullende beschermer CB2 CB1 beveiligt de duplex contrastekker en het 115-volt C deel van de Remote 14 -contrastekker tegen overbelasting. CB2 beveiligt het 24-volt C deel van de Remote 14 -contrastekker tegen overbelasting. Druk op de knop om de beschermer weer op de beginstand te zetten. 2 3 Ref B OM-2254 Pagina 16

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy GE Digital Energy Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten GE-publicatiecode: GET-20009 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek 0 Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek P/N 9-14986 (NL) REV 01 ISS 16FEB15 Copyright 2015 UTC Fire & Security en SenseTek B.V. Alle rechten voorbehouden. Contactgegevens Zie

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V nl Dutch California Proposition 65 Waarschuwing De uitlaatgassen van dieselmotoren en sommige bestanddelen daarvan kunnen volgens de staat California

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Aspire L Serie. Gebruikershandleiding

Aspire L Serie. Gebruikershandleiding Aspire L Serie Gebruikershandleiding Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie Oorspronkelijke uitgave: 09/2006 Acer behoudt zich het recht voor de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G HANDLEIDING Nederlands 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 2 INTERFERENTIE VERKLARING VAN DE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Nadere informatie

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Belangrijk! De handleiding aandachtig lezen voordat u de apparatuur probeert te installeren of bedienen. Noteer de serienummers van uw granulator

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software V2.0 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige of

Nadere informatie

LASROOK HOU T BUITEN JE LIJF VOOR HET LASSEN EN SNIJDEN VAN VERSCHILLENDE MATERIALEN

LASROOK HOU T BUITEN JE LIJF VOOR HET LASSEN EN SNIJDEN VAN VERSCHILLENDE MATERIALEN ADRESSEN CNV BedrijvenBond Postbus 327 3990 GC HOUTEN T 030 634 83 48 www.cnv.net FNV Bondgenoten Afdeling arbeidsomstandigheden en milieu Postbus 9208 3506 GE UTRECHT T 030 27 38 967 www.bondgenoten.fnv.nl

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 APPARAAT VOOR POSITIEVE OVERDRUK Gebruikershandleiding 2008 ResMed Ltd. 268223-Dut/1 08 09 Inhoudsopgave Inleiding..................................................

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING. 861305 Editie 2

HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING. 861305 Editie 2 HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING 861305 Editie 2 Opzettelijk onbedrukt gelaten. Opzettelijk onbedrukt gelaten. HeartStart FRx defibrillator BEKNOPTE NASLAGGIDS Opzettelijk onbedrukt

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie