ECLI:NL:GHARL:2014:9417

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:GHARL:2014:9417"

Transcriptie

1 ECLI:NL:GHARL:2014:9417 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: Datum publicatie: Zaaknummer: Formele relaties: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2013:3276, Meerdere afhandelingswijzen Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Uitspraak Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland van 23 september 2013 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers en , tegen [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboorteplaats], wonende te [woonplaats], [adres]. Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. Bij akte van 3 november 2014 is door de officier van justitie het hoger beroep tegen de uitspraak, voor zover deze de feiten 4 en 5 betreft, ingetrokken. Deze feiten zijn derhalve niet meer aan de orde. Nu in eerste aanleg een veroordeling is gevolgd voor feit 5, terwijl dit feit thans in hoger beroep niet meer aan de orde is, dient het hof op de voet van artikel 423, lid 4, Wetboek van Strafvordering, de straf te bepalen voor dit feit. Onderzoek van de zaak Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 6 november 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg. Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsman, mr. R.J. Pardijs, naar voren is gebracht.

2 Het vonnis waarvan beroep Het hof zal het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, vernietigen omdat het op verschillende onderdelen tot een andere beslissing komt. Het hof zal daarom opnieuw rechtdoen. De tenlastelegging Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroep-, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, tenlastegelegd dat: Parketnummer Feit 1 hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 februari 2011 tot en met 1 oktober 2011 in de gemeente(n) Arnhem en/of Nijmegen, althans (elders) in Nederland, (lid 3, onder 1) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een ander, genaamd [slachtoffer 1], (lid 1, onder 1) (telkens) door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing, fraude en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te krijgen die zeggenschap over die ander heeft, te weten [slachtoffer 1], heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1], en/of (lid 1, onder 4 ) (telkens) met één of meerdere van de onder 1 van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, die [slachtoffer 1], heeft/hebben gedwongen en/of

3 bewogen zich beschikbaar testellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1 van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan hij, verdachte en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten, en/of (lid 1, onder 6) (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting (in de prostitutie) van die [slachtoffer 1], en/of (lid 1, onder 9) (telkens) een ander, genaamd [slachtoffer 1], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie die [slachtoffer 1], heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), te bevoordelen uit de opbrengst van haar/zijn seksuele handeling(en) met of voor een derde, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens): - meermalen, althans één maal met die [slachtoffer 1] contact gezocht via de Black Berry "ping" ([internetadres]) en/of internet en/of heeft hij, verdachte, zich voorgesteld als "[verdachte]" en/of - ( vervolgens) met die [slachtoffer 1] een afspraak gemaakt in de wijk [wijk] en/of - tegen die [slachtoffer 1] verteld dat hij, verdachte, haar geweldig vond, en dat ze samen een mooie toekomst zouden hebben en/of dat hij, verdachte, voor haar zou zorgen en/of die [slachtoffer 1] "gouden bergen beloofd" en/of - ( telkens) aan die [slachtoffer 1] geld te leen gevraagd en/of (telkens) die [slachtoffer 1] beloofd het geleende geld terug te betalen en/of - die [slachtoffer 1] bewogen/gedwongen om één of meerdere telefoonabonnement(en) op afbetaling/krediet en/of haar naam af te sluiten en/of (vervolgens) die/dat

4 telefoonabonnement(en) op naam te verlengen en/of die [slachtoffer 1] overtuigd dat hij en/of een nichtje het geld terug zou betalen en/of - tegen die [slachtoffer 1] verteld dat hij, verdachte, in de drugshandel zat om geld te verdienen opdat hij, verdachte, haar geld kon terugbetalen/geven en/of dat hij, verdachte, een prostitutiehuis wilde openen om meisjes voor hem te laten werken en/of - die [slachtoffer 1] bewogen/gedwongen om seksadvertenties (en seksueel/erotische getinte foto's van die [slachtoffer 1]) op internet ([internetadres]) te plaatsen en/of - die [slachtoffer 1] werkinstructies gegeven en/of medegedeeld welke prijzen zij voor prostitutiewerkzaamheden moest vragen en/of - ( nadat die [slachtoffer 1] afspraken had afgewimpeld) dreigend tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat hij de mensen die nog geld van hem zouden krijgen op haar af zou sturen en/of zijn foute vrienden op haar af zou sturen (de verhalen die ze had gehoord over vrienden die allemaal al in de gevangenis hadden gezeten voor drugs of voor wapenhandel) en/of - die [slachtoffer 1] naar een klant in Groenlo gebracht en/of weer opgehaald en/of die [slachtoffer 1] verteld wat ze aan moest trekken (een strak jurkje zonder ondergoed) en/of die [slachtoffer 1] verteld wat ze moest doen (en/of als ze het niet zou doen dan krijgt ze een tik) en/of - het door die [slachtoffer 1] verdiende geld afgepakt/afgenomen en/of - die [slachtoffer 1] meermalen, althans één maal, (al dan niet in het bijzijn van anderen) aangesproken met de (beledigende) woorden "sletje" en/of "neuksletje" en/of - die [slachtoffer 1] één of meerdere auto('s) laten huren en/of op naam laten zetten en/of op afbetaling/krediet laten kopen en/of laten aanbetalen en/of aan die [slachtoffer 1] beloofd dat hij het geld terug zou betalen en/of heeft hij, verdachte, die auto('s) (weer) doorverkocht en/of - die [slachtoffer 1] bewogen om een laptop (Acer) op afbetaling en/of op naam te kopen en/of - die [slachtoffer 1] bewogen om (via het GWK) één of meerdere geldbedrag(en) over te maken aan het nichtje [vriendin verdachte] (naar later bleek de vriendin [vriendin verdachte]) van verdachte en/of (daarbij) (dreigend) tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat als ze het geld niet zou overmaken ze een probleem zou hebben en/of dat hij, verdachte, mensen achter zich aan had die nog geld van hem kregen en die zou hij achter haar aansturen en/of dat hij, verdachte, het adres van die [slachtoffer 1] had gegeven aan de man die zeventienduizend euro was misgelopen, zodat die man het bij haar kon komen halen en/of

5 - tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat hij, verdachte, geld nodig had om de auto uit het beslag te kunnen krijgen en/of - door welke feiten en omstandigheden voor voornoemde [slachtoffer 1] een (afhankelijkheids) situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand aan verdachte en/of diens mededader(s) heeft kunnen bieden en/of - terwijl die [slachtoffer 1] rekeningen van de telefoonmaatschappij(en) heeft ontvangen en/of schrijven(s) van incassobureau('s) en/of aanmaningen heeft ontvangen en/of - terwijl hij, verdachte, en die [slachtoffer 1] een SM-relatie hadden, waarbij hij, verdachte, de dominante was en die [slachtoffer 1] de onderdanige en/of - aldus en/of op enigerlei (andere) wijze in de communicatieve en/of feitelijke omgang met die [slachtoffer 1] een situatie gecreëerd en/of in stand gehouden, waarin verdachte en/of zijn mededader(s) door de feitelijke omstandigheden een overwicht verkreeg/verkregen over die [slachtoffer 1] en/of misbruik heeft/hebben gemaakt van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 1] had(den); Feit 2 hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2011 tot en met 1 november 2011 in de gemeente(n) Breda en/of Duiven en/of Arnhem, althans (elders) in Nederland, (lid 3, onder 1) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een ander, genaamd [slachtoffer 2] (lid 1, onder 1) (telkens) door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing, fraude en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te krijgen die zeggenschap over die ander heeft, te weten [slachtoffer 2], heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 2],

6 en/of (lid 1, onder 4 ) (telkens) met één of meerdere van de onder 1 van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, die [slachtoffer 2] heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1 van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan hij, verdachte en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten, en/of (lid 1, onder 6) (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting (in de prostitutie) van die [slachtoffer 2] immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens): - ( terwijl die [slachtoffer 2] hoge schulden had en/of veel blowde) - meermalen, althans één maal met die [slachtoffer 2] contact gezocht via de Black Berry "ping" en/of - zich voorgesteld aan die [slachtoffer 2] als "[verdachte]" en/of - een afspraak met die [slachtoffer 2] gemaakt om bij haar thuis langs te komen en/of - die [slachtoffer 2] gevraagd en/of bewogen en/of die [slachtoffer 2] gepusht om meerdere telefoonabonnementen voor hem op haar naam af te sluiten en/of - met die [slachtoffer 2] afgesproken dat hij, verdachte, 6 maanden vooruit zou betalen aan die [slachtoffer 2] voor de telefoontoestellen en daarna iedere maand 100 euro zou betalen aan die [slachtoffer 2] en/of - die telefoontoestellen in zijn/hun bezit genomen/gehouden en/of

7 - aan die [slachtoffer 2] geld gevraagd en/of daarbij tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat hij, verdachte, dan ook geld zou inleggen en ze zouden dan wiet inkopen en weer verkopen en die [slachtoffer 2] van de winst dubbel uitbetalen en/of - die [slachtoffer 2] bewogen om 600,= euro (studiefinanciering) aan hem te geven/te betalen en/of - ( in een hotel in Duiven) die [slachtoffer 2] bewogen om een XTC pil te nemen/slikken en/of heeft hij, verdachte, (vervolgens) seks met die [slachtoffer 2] gehad en/of - ( nadat die [slachtoffer 2] had gezegd dat ze er helemaal klaar voor was) tegen die [slachtoffer 2] gezegd "oké je bent dus klaar voor gebruik. Dan kan iedereen komen" en/of - tegen die [slachtoffer 2] verteld dat hij twee hotelkamers had gehuurd omdat hij twee meisjes had die voor hem werkten en/of dat die twee meisjes voor hem aan het werk zouden gaan in die andere kamer en/of - die [slachtoffer 2] cadeautjes en/of rozen en/of leuke dingen gebracht/gegeven en/of - ( nadat die [slachtoffer 2] brieven van schuldeisers kreeg en/of toen tegen verdachte had gezegd dat ze aan geld moest komen en dat het haar niet uitmaakte hoe ze dit kon verdienen, al moest ze in de prostitutie werken en/of aan verdachte had gevraagd om dit voor haar te regelen) die [slachtoffer 2] aangeboden om haar te helpen met het werken in de prostitutie en/of - die [slachtoffer 2] voorgesteld om naar Arnhem te komen om daar wat foto s voor een site te maken en/of - die [slachtoffer 2] voorgesteld aan een ander/persoon die haar zou helpen en/of wegwijs zou maken en/of begeleiden in de prostitutie en/of - met [slachtoffer 2] besproken/afgesproken dat het met prostitutiewerkzaamheden verdiende geld zou worden verdeeld in vieren en/of dat een oom haar zou rijden om bescherming te bieden en/of - door welke feiten en omstandigheden voor voornoemde [slachtoffer 2] een (afhankelijkheids) situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand aan verdachte en/of diens mededader(s) heeft kunnen bieden en/of - aldus en/of op enigerlei (andere) wijze in de communicatieve en/of feitelijke omgang met die [slachtoffer 2] een situatie gecreëerd en/of in stand gehouden, waarin verdachte en/of zijn mededader(s) door de feitelijke omstandigheden een overwicht verkreeg/verkregen over die [slachtoffer 2] en/of misbruik heeft/hebben gemaakt van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 2] had(den);

8 EN/OF hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2011 tot en met 1 november 2011 in de gemeente(n) Breda en/of Duiven en/of Arnhem, althans (elders) in Nederland, ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om een ander, genaamd [slachtoffer 2] (telkens) met één of meerdere van de onder 1 van dit artikel genoemde middelen, te weten dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden en/of fraude en/of afpersing en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 2] te dwingen en/of te bewegen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1 van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden en/of fraude en/of afpersing en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling(en) te ondernemen waarvan hij, verdachte, weet of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, immers heeft hij, verdachte, - ( nadat die [slachtoffer 2] brieven van schuldeisers kreeg en/of toen tegen verdachte had gezegd dat ze aan geld moest komen en dat het haar niet uitmaakte hoe ze dit kon verdienen, al moest ze in de prostitutie werken en/of aan verdachte had gevraagd om dit voor haar te regelen) die [slachtoffer 2] aangeboden om haar te helpen met het werken in de prostitutie en/of - die [slachtoffer 2] voorgesteld om naar Arnhem te komen om daar wat foto s voor een site te maken en/of - die [slachtoffer 2] voorgesteld aan een ander/persoon die haar zou helpen en/of wegwijs zou maken en/of zou begeleiden in de prostitutie en/of - met die [slachtoffer 2] besproken/afgesproken dat het met prostitutiewerkzaamheden verdiende geld zou worden verdeeld in vieren en/of dat een oom haar zou rijden om bescherming te bieden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; Feit 3

9 hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2011 tot en met 31 december 2011 in de gemeente(n) Zutphen en/of Deventer en/of Arnhem en/of Elburg, althans (elders) in Nederland, (lid 3, onder 1) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een ander, genaamd [slachtoffer 3], (lid 1, onder 1) (telkens) door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing, fraude en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te krijgen die zeggenschap over die ander heeft, te weten [slachtoffer 3], heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 3], en/of (lid 1, onder 4 ) (telkens) met één of meerdere van de onder 1 van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, die [slachtoffer 3], heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1 van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan hij, verdachte en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten, en/of (lid 1, onder 6)

10 (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting (in de prostitutie) van die [slachtoffer 3], immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens): - meermalen, althans één maal met die [slachtoffer 3] contact gezocht via de Black Berry "ping" ([internetadres]) en/of zich aan die [slachtoffer 3] heeft voorgesteld als "[verdachte]" en/of - op 5 december 2011 met die [slachtoffer 3] een afspraak gemaakt om haar te ontmoeten in Zutphen en/of - ( terwijl die [slachtoffer 3] verliefd was (geworden) op verdachte) en/of terwijl die [slachtoffer 3] 18 jaar oud was en/of verdachte 31 jaar oud en/of/aldus er een aanzienlijk leeftijdsverschil tussen verdachte en die [slachtoffer 3] bestond en/of - die [slachtoffer 3] gevraagd en/of bewogen om een telefoonabonnement voor hem op haar naam af te sluiten en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat het een kwartier later veranderd kon worden naar zijn, verdachtes, rekeningnummer en adres en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat ze hem moest/kon vertrouwen en/of dat zij dan ook te vertrouwen was en/of dat hij, verdachte, het heel erg nodig had, maar dat het niet op zijn naam kon, omdat hij schulden had en/of - tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat wanneer ze het zal doen, hij, verdachte, een sleutel van zijn woning zou namaken en haar zal laten zien waar hij woonde en/of dat hij, verdachte, haar echt leuk vond en/of dat hij geen geintjes met haar zou uithalen en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd "nu weet ik dat je voor me wil gaan" en/of - die telefoon in zijn bezit genomen/gehouden en/of (vervolgens) afgegeven/verkocht aan een ander en/of - ( in een studio in Eindhoven) (vervolgens) met die [slachtoffer 3] seks gehad en/of - tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat [vriendin verdachte] en [getuige 1] voor hem en/of een neef in de prostitutie werkten en/of dat ze het vrijwillig deden en/of dat er altijd iemand ter bescherming meeging en/of dat ze zelf alles mochten bepalen en/of - [vriendin verdachte] en [getuige 1] aan haar, die [slachtoffer 3], laten vertellen over hun (zogenaamde) prostitutiewerkzaamheden en/of hen daarbij een positief beeld over het prostitutiewerk laten schetsen en/of die [slachtoffer 3] door [vriendin verdachte] en [getuige 1] laten aansporen om het (prostitutie)werk ook te gaan doen (terwijl [vriendin verdachte] en [getuige 1] niet in de prostitutie werkzaam waren) en/of - die [slachtoffer 3] voorgesteld om in de prostitutie te gaan werken en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat als ze zou willen ze die avond nog kon beginnen en/of dat er goed voor haar gezorgd zou worden en/of dat het veel geld op zou leveren en/of

11 - tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat ze heel veel geld kunnen maken door een auto op haar naam te zetten en/of (toen die [slachtoffer 3] zei dat ze daar eigenlijk niet zoveel zin in had) en/of (vervolgens) kwaad tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat ze hem moest helpen en dat ze dingen voor hem moest doen en/of - op 7 december 2011 die [slachtoffer 3] vervoerd met een auto en/of met die [slachtoffer 3] naar een of meerdere telefoonwinkels in Deventer gereden/gegaan en/of die [slachtoffer 3] bewogen om meerdere telefoonabonnementen op haar naam af te sluiten en/of heeft hij, verdachte, die [slachtoffer 3] verteld dat ze daar en daar een telefoonabonnement moest afsluiten en/of dat het toestel gratis moest zijn en/of dat hij, verdachte, het echt nodig had, dat hij alles zou regelen als ze weer terug zouden zijn en/of dat ze dan geen schulden meer zou hebben van die telefoonrekeningen en dat hij dan niet meer in de problemen zou zitten en/of - die [slachtoffer 3] bewogen om (vervolgens) de telefoontoestellen weer te verkopen in een andere telefoonwinkel in Arnhem en/of (vervolgens) het gekregen geld van die [slachtoffer 3] in ontvangst genomen en/of afgenomen en/of - die [slachtoffer 3] bewogen om bij de Media Markt een televisie en/of een surroundsysteem op haar naam en/of op afbetaling/krediet te kopen/te bestellen en/of - die [slachtoffer 3] gedwongen (je moet hem bellen en je moet je gegevens doorgeven) en/of bewogen om telefonisch haar persoonsgegevens/bankrekeningnummer door te geven aan een garagehouder opdat ze een soort lening kon krijgen om een auto te kopen op afbetaling en/of - de (eigen) mobiele telefoon van die [slachtoffer 3] verpand en/of - tegen die [slachtoffer 3] gezegd hoe goed ze hem had geholpen en dat hij er blij mee was en dat alles overgeschreven zou worden en/of - op 8 december 2011 die [slachtoffer 3] vervoerd met een auto naar een autobedrijf/garage in Elburg en/of - die [slachtoffer 3] bewogen om haar ID-kaart en pinpas te laten (ten behoeve van de aankoop op afbetaling van een auto Opel Station Vectra) en/of die [slachtoffer 3] handtekeningen laten zetten op formulieren en/of (vervolgens) een formulier van die [slachtoffer 3] afgepakt/afgenomen en/of - op 13 december 2011 die [slachtoffer 3] heeft bewogen om een pilletje te nemen/slikken en/of gekeken/gecontroleerd of die [slachtoffer 3] het pilletje wel innam/inslikte en/of (vervolgens) seks met die [slachtoffer 3] en [getuige 1] (trio) gehad en/of (vervolgens) die [slachtoffer 3] wederom een of meerdere pilletje(s) gegeven en/of (een) pilletje(s) in de mond van die [slachtoffer 3] gestopt en/of

12 - op 14 december 2011 die [slachtoffer 3] bewogen om 0,01 cent te pinnen voor een televisie en/of telefoon op afbetaling en/of bestelling en/of (vervolgens) die [slachtoffer 3] bewogen om naar het pandjeshuis in Arnhem te gaan om de televisie te verpanden omdat verdachte geld nodig had en/of - tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat de overbuurvrouw geïnteresseerd was in meisjes in de prostitutie en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat ze moest doen alsof ze het al heel lang deed en/of - die [slachtoffer 3] laten tanken op afbetaling en/of - door welke feiten en omstandigheden voor voornoemde [slachtoffer 3] een (afhankelijkheids) situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand aan verdachte en/of diens mededader(s) heeft kunnen bieden en/of - terwijl die [slachtoffer 3] rekeningen van de telefoonmaatschappij(en) en/of winkels heeft ontvangen en/of schrijven(s) van incassobureau('s) en/of aanmaningen heeft ontvangen en/of - aldus en/of op enigerlei (andere) wijze in de communicatieve en/of feitelijke omgang met die [slachtoffer 3] een situatie gecreëerd en/of in stand gehouden, waarin verdachte en/of zijn mededader(s) door de feitelijke omstandigheden een overwicht verkreeg/verkregen over die [slachtoffer 3] en/of misbruik heeft/hebben gemaakt van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 3] had(den); EN/OF hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2011 tot en met 31 december 2011 in de gemeente(n) Zutphen en/of Deventer en/of Arnhem en/of Elburg, althans (elders) in Nederland, ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om een ander, genaamd [slachtoffer 3] (telkens) met één of meerdere van de onder 1 van dit artikel genoemde middelen, te weten dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden en/of fraude en/of afpersing en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 3] te dwingen en/of te bewegen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1 van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten dwang en/of geweld en/of één of meer

13 (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden en/of fraude en/of afpersing en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling(en) te ondernemen waarvan hij, verdachte, weet of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, immers heeft hij, verdachte, - tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat [vriendin verdachte] en [getuige 1] voor hem en/of een neef in de prostitutie werkten en/of dat ze het vrijwillig deden en/of dat er altijd iemand ter bescherming meeging en/of dat ze zelf alles mochten bepalen en/of - [vriendin verdachte] en [getuige 1] aan haar, die [slachtoffer 3], laten vertellen over hun (zogenaamde) prostitutiewerkzaamheden en/of hen daarbij een positief beeld over het prostitutiewerk laten schetsen en/of die [slachtoffer 3] door [vriendin verdachte] en [getuige 1] laten aansporen om het (prostitutie)werk ook te gaan doen (terwijl [vriendin verdachte] en [getuige 1] niet in de prostitutie werkzaam waren) en/of - die [slachtoffer 3] voorgesteld om in de prostitutie te gaan werken en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat als ze zou willen ze die avond nog kon beginnen en/of dat er goed voor haar gezorgd zou worden en/of dat het veel geld op zou leveren, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; Parketnummer (gevoegde zaak) hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2011 tot en met 31 december 2011 in de gemeente(n) Zutphen en/of Alphen aan de Rijn, althans (elders) in Nederland, (lid 3, onder 1) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een ander, genaamd [slachtoffer 4], (lid 1, onder 1) (telkens) door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing, fraude en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te

14 krijgen die zeggenschap over die ander heeft, te weten [slachtoffer 4], heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 4], en/of (lid 1, onder 4 ) (telkens) met één of meerdere van de onder 1 van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, die [slachtoffer 4], heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten dan wel onder de onder 1 van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan hij, verdachte en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 4] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten, en/of (lid 1, onder 6) (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 4], immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens): - meermalen, althans éénmaal met die [slachtoffer 4] contact gehad via [internetadres] en/of de telefoon en/of zich voorgesteld als "[verdachte]" en/of - ( terwijl die [slachtoffer 4] verliefd was op hem) die [slachtoffer 4] voorgesteld om voor hem in de prostitutie te gaan werken en/of - tegen die [slachtoffer 4] verteld dat [getuige 1] dat ook voor hem zou doen en/of - [getuige 1] aan haar, die [slachtoffer 4], laten vertellen dat zij, [getuige 1], ook voor hem, verdachte, werkte en/of dat het niet erg is en/of die [slachtoffer 4] door [getuige 1] laten aansporen om het (prostitutie)werk ook te gaan doen (terwijl [getuige 1] niet in de prostitutie werkzaam was) en/of

15 - ( in een hotel in Zutphen) die [slachtoffer 4] gedwongen om een pilletje (drugs) te nemen en/of die [slachtoffer 4] gedreigd dat als ze het pilletje niet zou nemen hij haar naar buiten zou zetten en/of - ( nadat die [slachtoffer 4] 2 pilletjes had ingenomen) seks gehad met die [slachtoffer 4] en/of - die [slachtoffer 4] bewogen en/of onder druk gezet om spullen (TV) via internet te bestellen op naam van Suzanne en/of - die [slachtoffer 4] met de auto naar Capelle a/d IJssel vervoerd en/of (aldaar) geprobeerd om die [slachtoffer 4] voor 5000,= Euro te verkopen aan een Belg voor de prostitutie en/of - die [slachtoffer 4] gedwongen om seks te hebben met [getuige 1] na gebruik van een pilletje en/of - die [slachtoffer 4] meermalen bewogen om geld (in totaal ongeveer 2000,= Euro) over te maken aan hem, verdachte en/of - die [slachtoffer 4] verteld dat ze van het geld dat ze in de prostitutie zou verdienen 1/3 deel zelf mocht houden en dat 2/3 deel voor hem zou zijn en/of dat hij hiervan zou sparen voor een reis naar Indonesië voor beiden en/of - aldus en/of op enigerlei (andere) wijze in de communicatieve en/of feitelijke omgang met die [slachtoffer 4] een situatie gecreëerd en/of in stand gehouden, waarin verdachte en/of zijn mededader(s) door de feitelijke omstandigheden een overwicht verkreeg/verkregen over die [slachtoffer 4] en/of misbruik heeft/hebben gemaakt van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 4] had(den); en/of hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 november 2011 tot en met 31 december 2011 in de gemeente(n) Zutphen en/of Alphen aan de Rijn, althans (elders) in Nederland, ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om (lid 3, onder 1 ) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een ander, te weten [slachtoffer 4], (lid 1, onder 4 )

16 (telkens) met één of meerdere van de onder 1 van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, die [slachtoffer 4] te dwingen en/of te bewegen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1 van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie enige handeling(en) te ondernemen waarvan hij, verdachte en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 4] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens): - meermalen, althans één maal met die [slachtoffer 4] contact gehad via [internetadres] en/of de telefoon en/of zich voorgesteld als "[verdachte]" en/of - ( terwijl die [slachtoffer 4] verliefd was op hem) die [slachtoffer 4] voorgesteld om voor hem in de prostitutie te gaan werken en/of - tegen die [slachtoffer 4] verteld dat [getuige 1] dat ook voor hem zou doen en/of - [getuige 1] aan haar, die [slachtoffer 4], laten vertellen dat zij, [getuige 1], ook voor hem, verdachte, werkte en/of dat het niet erg is en/of die [slachtoffer 4] door [getuige 1] laten aansporen om het (prostitutie)werk ook te gaan doen (terwijl [getuige 1] niet in de prostitutie werkzaam was) en/of - ( in een hotel in Zutphen) die [slachtoffer 4] gedwongen om een pilletje (drugs) te nemen en/of die [slachtoffer 4] gedreigd dat als ze het pilletje niet zou nemen hij haar naar buiten zou zetten en/of - ( nadat die [slachtoffer 4] 2 pilletjes had ingenomen) seks gehad met die [slachtoffer 4] en/of - die [slachtoffer 4] bewogen en/of onder druk gezet om spullen (TV) via internet te bestellen op naam van [slachtoffer 3] en/of - die [slachtoffer 4] met de auto naar Capelle a/d IJssel vervoerd en/of (aldaar) geprobeerd om die [slachtoffer 4] voor 5000,= Euro te verkopen aan een Belg voor de prostitutie en/of - die [slachtoffer 4] gedwongen om seks te hebben met [getuige 1] na gebruik van een pilletje en/of

17 - die [slachtoffer 4] meermalen bewogen om geld (in totaal ongeveer 2000,= Euro) over te maken aan hem, verdachte en/of - die [slachtoffer 4] verteld dat ze van het geld dat ze in de prostitutie zou verdienen 1/3 deel zelf mocht houden en dat 2/3 deel voor hem zou zijn en/of dat hij hiervan zou sparen voor een reis naar Indonesië voor beiden en/of - door welke feiten en omstandigheden voor voornoemde [slachtoffer 4] een (afhankelijkheids) situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand aan verdachte en/of diens mededader(s) heeft kunnen bieden en/of - aldus en/of op enigerlei (andere) wijze in de communicatieve en/of feitelijke omgang met die [slachtoffer 4] een situatie gecreëerd en/of in stand gehouden, waarin verdachte en/of zijn mededader(s) door de feitelijke omstandigheden een overwicht verkreeg/verkregen over die [slachtoffer 4] en/of misbruik heeft/hebben gemaakt van het uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 4] had(den), terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging. Overwegingen Uit het dossier blijkt het volgende 1 Op 7 juli 2012 heeft [slachtoffer 1] (geboren [geboortedatum]) ten overstaan van de politie als volgt verklaard zakelijk weergegeven : Ik wil aangifte doen tegen [verdachte]. Ik wil aangifte doen van al het geld dat hij mij verschuldigd is. Alles wat hij mij aangedaan heeft, al het geld dat ik heb verloren met de aankoop van een auto. Ik heb nog een laptop op afbetaling op mijn naam en een stuk of tien telefoonabonnementen die ik af moest sluiten op mijn naam of op mijn naam verlengd heb. Hij heeft mij ook uitgebuit door mij als hoer te gebruiken. Mij bij een klant droppen en weer ophalen en het geld in eigen zak stoppen. Ik heb [verdachte] leren kennen in februari of maart 2011, dat was via een verzoek dat ik kreeg via de Blackberry ping. ( ) Hij gaf aan dat hij [verdachte] heette en dat hij toentertijd dertig jaar oud was en dat hij in Nijmegen woonde. Hij gaf aan dat hij mij beter wilde leren kennen. Op een gegeven moment heeft hij voorgesteld om wat te gaan drinken in de wijk [wijk]. Zeg maar om elkaar te leren kennen. Toen we iets gingen drinken was ongeveer een maand na het eerste pingcontact. ( ) Het contact met hem heeft geduurd tot juli, begin augustus. Mijn vriendinnen zagen toen dat het helemaal niet goed ging met mij en zij hebben ook mijn ouders verteld dat er iets aan de hand was. Ik heb toen ook alle telefoonnummers verwijderd en ik heb ook rechtshulp

18 gezocht omdat ik aangifte wilde doen. In september 2011 heeft hij weer contact met mij gezocht via Facebook en toen heeft hij mij overgehaald om weer twee telefoonabonnementen af te sluiten. ( ) We hielden contact via de ping en het internet. Hij vroeg op een gegeven moment van: goh kan ik vijftig euro lenen. Hij had altijd wat, of hij was beroofd of hij had geen salaris gekregen, noem maar op. In het begin kreeg ik het geld terug maar op een gegeven moment kreeg ik het geld niet meer terug. ( ) Ik wilde gewoon mijn geld terug. We hebben toen heel veel gebeld en ge-sms t. Hij vroeg op een gegeven moment of ik geen auto wilde en ik vertelde dat ik daar geen geld voor had. Hij vertelde toen dat hij wel een adres had waar ik een auto kon krijgen op afbetaling, dan deed je alleen een aanbetaling van drie of vierhonderd euro en het restant betaalde je over één jaar of twee jaar terug. Hij nam mij mee en hij nam ook een neef mee. ( ) De autohandelaar zat in een klein dorpje buiten Deventer. Deze autohandelaar heet [autohandelaar] of [autohandelaar], ik heb thuis nog een rekening van deze handelaar en op mijn internetbankieren heb ik nog een betaling staan die ik aan hem heb gedaan van vierhonderd euro. [verdachte] deed het woord voor mij en hij keek rond wat een goede auto zou zijn voor mij. Het moest op mijn naam, dus mijn rijbewijs is gekopieerd en mijn handtekening is onder het contract gezet. Alleen toen had ik de auto en die is toen met [verdachte] meegegaan en ik heb de auto nooit meer gezien. Ik heb later van [verdachte] gehoord dat hij die auto verkocht had voor 3000 of Ik heb daar geen geld meer van teruggezien. ( ) Ik hoorde daar dat de aanbetaling vierhonderd euro moest zijn en [verdachte] heeft mij daarin overgehaald. Hij stelde mij gerust dat ik de vierhonderd euro van hem zou terug krijgen. ( ) Hij vond mij geweldig en we zouden een mooie toekomst hebben samen. Hij zou voor mij zorgen, de gouden bergen werden mij beloofd. Er zaten ook goede kanten aan hem, dus ik wilde het wel proberen. Ik had behoefte om mij te settelen en heb mij daaraan vastgeklampt. Ik wilde heel graag een relatie. ( ) Hij heeft mij toen verteld dat hij in de drugshandel zat en dat was om geld te verdienen om aan mij terug te geven en hij wilde een huis openen om meisjes voor hem te laten werken. Hij wilde een prostitutiehuis openen en hij wilde meisjes zo ver krijgen dat ze voor hem wilde werken. ( ) Voordat hij zijn plannen van een prostitutiehuis aan mij vertelde, had ik al abonnementen voor hem afgesloten. Hij had een telefoon nodig en had gevraagd of ik een abonnement voor hem af wilde sluiten. ( ) Ik deed dit ook omdat ik met hem in contact wilde blijven, zeker omdat hij nog geld aan mij verschuldigd was. ( ) Op een gegeven moment kwamen die tablets op de markt en hij vroeg of ik een tablet met een abonnement voor hem wilde kopen. Hij kon dit niet want hij zat nog in de schuld- sanering. Ik heb dit wederom gedaan om in contact met hem te blijven voor deze centen. Het werd in die tijd financieel veel krapper voor mij. ( ) Ik wist dat de meiden die hij voor zijn prostitutiehuis leerde kennen dat hij daar seks mee had in mijn bed. ( ) Als die meiden nog bedenkingen hadden, dan werd ik ingezet. Ik moest dan zeggen hoe geweldig het was en een beetje aandikken om hen over te halen zeg maar. Alles werd mij letterlijk gezegd. Als ik mijn geld terug wilde dan moest ik dat en dat zeggen. Hoe goed ik wel niet verdiende en dat ze zelf hun partners mochten kiezen. ( ) Ik heb in totaal vier meiden in huis gehad. [slachtoffer 4] is een keer bij mij geweest, [slachtoffer 4]. Zij is een

19 meisje van vierentwintig en ze heeft een kleine meid van twee jaar oud. Ze kwam uit [plaats]. Die heeft hij heel snel geloosd omdat ze door haar ex al hetzelfde was behandeld zat zij al in de schuldsanering en dus kon hij er niets mee. ( ) Ook was er [getuige 1], zij is een vrouwtje van vierendertig, zij was op dat moment in een break in haar huwelijk. Zij heeft twee kinderen. Hij kent haar via de broer van [getuige 1] en die heet [naam]. Zij is een paar keer een paar dagen geweest en we besloten een keer om alles in het open te gooien en toen bleek wat hij allemaal voor lulverhalen had verteld. ( ) Er is nog een meisje, uit [plaats]. Zij heet [slachtoffer 3] iets met [slachtoffer 3], [slachtoffer 3] of zo. Ze was achttien en heel lang en slank met lange rode krullen en zij was stapelverliefd op [verdachte]. ( ) Zij is één keer bij mij geweest en ik moest haar helpen met het plaatsen van de bestellingen op het internet, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Hij zou haar toen komen halen maar hij heeft haar laten zitten. Het was een meisje met problemen thuis en zij zocht haar heil ergens anders. ( ) Hij wilde op een gegeven moment [slachtoffer 4] verkopen voor vijfduizend euro aan een Belg maar dat is niet doorgegaan. Nou hij wist op een gegeven moment dat ze in een lastige situatie zaten en hij heeft aangeboden dat ze voor hem konden komen werken en dan konden ze ermee stoppen als ze genoeg hadden verdiend. Hij nam ze dan weer mee naar mijn huis zodat ik ze kon overhalen. ( ) Ik moest op een gegeven moment advertenties plaatsen op internet. Het was een seksadvertentie waarin ik dan aangaf gedomineerd te willen worden. De tekst kwam gedeeltelijk van mijzelf af en voor een groot deel van [verdachte] en hij heeft hem ook nog gecontroleerd. Deze advertentie werd geplaatst op [internetadres]. ( ) Als hier iemand op belde dan kregen ze mij aan de telefoon. Er hebben wel mensen gebeld maar die heb ik afgewimpeld. Toen werd meneer ([verdachte]) boos want hij moest geld hebben. Hij zag dat er mensen gebeld hadden. Hij was boos dat ik geen afspraken had gemaakt. Hij vond dat er een afspraak gemaakt moest worden met een meneer in Groenlo. Deze man had een berichtje achtergelaten op de site en later belde hij mij om een afspraak te maken. (Op de vraag: Wat versta je eronder dat hij boos werd?) Een gevloek een getier, echt ja een angstaanjagende verschijning, Je bent een hoer en wie de fuck denk je wel niet dat je bent ik moet geld hebben jij moet geld hebben. Hij werd heel dreigend, je helemaal klem zetten als jij zit dan torent hij opeens torenhoog boven jou uit. Dreigen dat hij de mensen die nog geld van hem zouden krijgen op mij af zou sturen. Zijn foute vrienden op mij afsturen. ( ) Er was een afspraak gemaakt met die man in Groenlo. Het was een afspraak voor twee uur. [verdachte] haalde mij op met een auto die op mijn naam gehuurd was. Hij vertelde mij wat ik aan moest, een strak jurkje zonder ondergoed. Dat jurkje had ik al. Hij heeft mij naar Groenlo gebracht en we zijn nog langs een vriend gegaan, [naam], en deze is mee gegaan. Ik ben daar afgezet en toen zo van: ga maar naar binnen. ( ) Er was niet afgesproken welke handelingen maar er was afgesproken dat het driehonderd euro zou kosten en later zei die man zelf dat als ik het goed zou doen ik een fooi zou krijgen. Het bedrag was aangegeven door [verdachte]. Het zou honderd euro per uur zijn maar omdat het ging om een SM afspraak zou het honderdvijftig euro per uur zijn. Dat had [verdachte] gezegd. [verdachte] bleef wachten om te zien of ik naar binnen ging en ja, dan ga je naar binnen en daar heb ik

20 gedaan wat er van mij verwacht werd. ( ) Toen was het klaar, ik heb mij aangekleed, heb het geld gepakt en ben weggegaan. Ik stapte in de auto en we hebben [naam] thuisgebracht, ik ben thuis afgezet en [verdachte] is toen weer vertrokken. [verdachte] heeft het geld gepakt wat ik verdiend had. Het stond zonder meer vast dat dit geld voor hem zou zijn. Ik mocht het fooitje houden dan kon ik nog eten kopen. De enige reden dat ik dit ging doen was dat hij het geld moest hebben. Dit is nog een keer in Groenlo bij dezelfde persoon gebeurd. De tweede keer heb ik zelf gereden en toen ik weer terug was in Arnhem heeft hij het geld en de auto weer meegenomen. ( ) Hij heeft op een bepaald moment verteld dat zijn neef gegijzeld werd door een groep Colombianen en dat hij heel veel geld moest verdienen om zijn neef vrij te krijgen. ( ) In september heeft hij mij toen weer benaderd om abonnementen af te sluiten. Hij had een verhaal dat hij en een neef waren aangehouden en dat hij geld nodig had om de auto uit het beslag te kunnen krijgen. ( ) Hij hield mij voor dat ik mijn geld terug zou krijgen. ( ) Ik moest naar Den Bosch komen en daar bij de Telfort winkel heb ik twee abonnementen afgesloten. (...) Via het GWK was er wel geld door mij overgemaakt aan wat ik dacht het nichtje maar wat later de vriendin bleek van [verdachte]. ( ) Als ik dit geld niet zou overmaken dan had ik een probleem. Hij had mensen achter zich aan die nog geld van hem kregen en die zou hij achter mij aansturen. Er was een man die zeventienduizend euro was misgelopen omdat ik niet op tijd in Den Bosch was met geld wat [verdachte] van hem geleend had. Hij vertelde die man mijn adres te geven zodat die man het bij mij kon komen halen. ( ) Na september kwam er een eind aan, omdat ik was kaalgeplukt. Ik had niets meer. Het escortwerk was gestopt, omdat ik weigerde. Ik kwam daar zo ziek van thuis dat hij medelijden met mij had. ( ) Ik heb geen keuze gehad. De angst zat er te diep in. Ik denk wel: had ik maar iemand in vertrouwen genomen. Als ik naar de anderen kijk dan hadden die allemaal problemen thuis. Bij mij heeft hij mij kunnen pakken vanwege een fantasiebeeld, een droombeeld. Maar samenleven met een crimineel is niet echt een droombeeld. Je zit dan zo in de problemen dan dat ik geen andere uitweg zag dan er in mee te gaan met een sprankje hoop dat ik het geld terug zou krijgen. 2 Op 2 augustus 2012 heeft [slachtoffer 1] ten overstaan van de politie als volgt verklaard zakelijk weergegeven : Het draaide eigenlijk echt om op het moment dat wij die auto gingen kopen. Ik kocht die auto op afbetaling. Hij nam hem mee en ik heb die auto nooit meer teruggezien. Daarvoor had ik al een keer mijn geld niet teruggekregen dat ik hem geleend had. ( ) Mijn angst kwam door zijn dreigementen en zijn woordelijke mishandelingen. Ook had hij het vaak over wapens. Hij vertelde dat hij wapens verkocht. Hij had het over een Glock vuurwapen. Ik heb alleen een foto van dat vuurwapen gezien. Hij stuurde mij een foto met dat en een hele berg geld ernaast of erop. Ik vond dat doodeng. Ik ga daar spontaan ja en amen van zeggen terwijl ik geen ja en amen meisje ben. Ik heb nooit in zo n milieu gezeten. Ik heb ook geen vrienden en kennissen in dat milieu. Ook dreigde [verdachte] mij met zijn foute vrienden. [verdachte] dreigde een man uit Den Bosch bij mij langs te sturen aan wie [verdachte] nog geld schuldig was. Ik moest aan die man uit Den Bosch een aanbetaling

Ze wilde het zelf. Toch?

Ze wilde het zelf. Toch? Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Jurisprudentie mensenhandel. Minderjarige slachtoffers in strafzaken Ze wilde het zelf. Toch? Mr. C.E. Dettmeijer-Vermeulen en mr. dr.

Nadere informatie

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver!

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! 1. Anoniem, Bewoners Camelot. Wordt je als bewoner fatsoenlijk

Nadere informatie

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright.

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright. Koen Kamphuys PDF-versie. Bestandsnaam: deeddaar.pdf, van bronbestand deeddaar.doc, versie 2.2, (17/2/1997) Gedownload van: http://www.bart.nl/~kamphuys/deeddaar.zip. E-mail: kamphuys@bart.nl 1996, 1997,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

De eerste 100 weken na je scheiding

De eerste 100 weken na je scheiding Yolande de Best De eerste 100 weken na je scheiding Openhartig, aangrijpend & herkenbaar: 21 vrouwen vertellen Inhoud Voorwoord 7 1 Nienke: Ik heb altijd gedacht dat hij wel gek op me was 11 2 Liesbeth:

Nadere informatie

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven.

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. Doorbraken We bevinden ons nu in een serie genaamd: "verheffen van, het

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL

Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL Als je niet kunt gaan en staan waar je wilt, als iemand je paspoort in beslag heeft genomen, als iemand je geld opeist... dan kan het zijn dat

Nadere informatie

Bronbescherming onder druk in Nederland

Bronbescherming onder druk in Nederland 1 Bronbescherming onder druk in Nederland Een verkennende reportage, in opdracht van de NVJ Stella Braam Astrid van Unen Mei 2007 Voorwoord Door Joop Daalmeijer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. De respondenten 3. 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4. 4. Bijkomende redenen?* 5

1. Inleiding 2. 2. De respondenten 3. 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4. 4. Bijkomende redenen?* 5 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. De respondenten 3 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4 4. Bijkomende redenen?* 5 5. Hoe wil je wonen? Wat heb je daarbij vooral nodig? 7 6. Wat heb je daarnaast

Nadere informatie

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT Inhoudsopgave Inleiding 3 Feiten en cijfers 4 Het verhaal van Anna en de rol van cultural mediators 5 Het verhaal van Marek en

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Als terugkeer niet mogelijk is

Als terugkeer niet mogelijk is Als terugkeer niet mogelijk is Over beleid en praktijk van buitenschuld Inhoud Inleiding 3 Visie op buitenschuld 4 Conclusie en aanbevelingen 7 Verhalen uit de praktijk 8 Burundi accepteert alleen een

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 V&VN i.s.m. NU 91 Hoe ga je om met het beroepsgeheim? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden i.s.m. Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Het beroepsgeheim 3 Wat houdt

Nadere informatie

om te analyseren en je mening te geven.

om te analyseren en je mening te geven. 1: Cases om te analyseren en je mening te geven. 1. Geen zin in het leven. Dick de Groot vierde gisteren zijn 76 e verjaardag. Het was geen blijde dag. Hij miste zijn vrouw die een half jaar geleden was

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Papa, hebben we iets ergs gedaan?

Papa, hebben we iets ergs gedaan? Geen kind in de cel. Een coalitie van Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk

Nadere informatie