Andy McDermott. De jacht op Atlantis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Andy McDermott. De jacht op Atlantis"

Transcriptie

1 Andy McDermott De jacht op Atlantis

2 Proloog Tibet De zon was nog niet opgekomen boven de toppen van de Himalaya, maar Henry Wilde was al wakker. Hij was al meer dan twee uur wakker en wachtte op het moment dat het licht van de vroege morgen de bergen in een gloed zou hullen. Meer dan twee uur, bedacht hij. Het leken wel jaren, het grootste deel van zijn leven. Wat begonnen was als jongensachtige nieuwsgierigheid was gaandeweg een hij aarzelde om het woord obsessie te gebruiken, maar dat was het wel. Een obsessie die hem spot en hoon van de academische wereld had opgeleverd; een obsessie die hem het grootste deel van het geld had gekost dat hij in zijn loopbaan verdiend had. Maar, bedacht hij, het was ook een obsessie die hem in contact had gebracht met een van de twee uitzonderlijkste vrouwen die hij ooit gekend had. Hoe lang nog voor de zon opkomt? vroeg Laura Wilde, met wie hij al bijna twintig jaar getrouwd was en die in haar dikke parka ineen - gedoken zat. Ze hadden elkaar ontmoet toen ze aan de Columbia-universiteit in New York studeerden. Al hadden ze elkaar al wel in het oog gehad Henry was platinablond, één meter negentig lang, en Laura had zulk felrood haar dat het bijna onnatuurlijk leek, zodat ze wel moesten opvallen ze spraken elkaar pas nadat Henry een verhandeling had gehouden over het onderwerp dat hem fascineerde, maar waarmee hij door de hoogleraar tegenover al zijn medestudenten belachelijk was gemaakt. Bij de eerste woorden van Laura was Henry ogenblikkelijk verliefd geworden. Ik geloof je, had ze gezegd. Het kan nu elk moment gebeuren, zei Henry met een blik op zijn horloge, en hij sloeg liefdevol een arm om haar heen. Ik wilde alleen dat Nina erbij was om het ook te zien. Nina, hun dochtertje, was de andere uitzonderlijke vrouw in zijn leven. 7

3 Dat krijg je ervan als je in haar examentijd op expeditie gaat, zei Laura op licht verwijtende toon. Je moet mij de schuld niet geven, maar de Chinese regering! Ik wilde volgende maand gaan, maar ze gaven geen krimp, ze zeiden: nu of nooit. Liefste? Ja? Ik maak maar een grapje. Ik neem het jou niet kwalijk. Ik wilde deze kans ook niet missen. Maar ja, ik zou ook willen dat Nina erbij was. Een briefkaart uit Xulaodang maakt niet veel goed, hè? zuchtte Henry. We slepen haar de hele wereld over, van de ene misser naar de andere, en als we eindelijk een echt aanknopingspunt hebben, kan ze niet mee! We dénken dat we een echt aanknopingspunt hebben, verbeterde Laura hem. Daar zullen we vlug achter komen, hè? Hij wees op het uitzicht vóór hen. Drie besneeuwde toppen, ongeveer even groot, verhieven zich boven de ruige vlakte waar ze hun kamp hadden opgeslagen. Op dit moment lagen die in de schaduw van de hogere keten in het oosten, maar als de zon daarbovenuit zou komen, werd dat anders. En als de verhalen die ze vergaard hadden op waarheid berustten, kon dat wel eens spectaculaire gevolgen hebben Henry stond op en stak zijn hand uit om Laura overeind te trekken. Toen ze opstond, blies ze een wolkje damp uit; de rotsvlakte was meer dan drieduizend meter boven de zeespiegel en de lucht was zo ijl en koud als ze geen van beiden ooit hadden meegemaakt. Maar hij was ook zuiver en helder. Henry wíst gewoon dat ze zouden vinden waar ze naar zochten. Het eerste ochtendlicht viel op de toppen. Of eigenlijk op één ervan: een schitterend gouden licht ontbrandde op de smetteloos witte sneeuw boven op de middelste spits. Het zonlicht droop bijna als vloeistof traag neer van de top. De twee bergen aan weerskanten bleven in de schemering, de hogere keten schermde het ochtendgloren af. Het is waar, zei Henry zachtjes, zijn stem vol ontzag. Laura was wat prozaïscher. Dat ziet er echt wel uit als een gouden spits. Hij glimlachte naar haar voor hij zijn blik weer richtte op het uitzicht. De berg gloeide bijna in het morgenlicht. Ze hadden het bij het rechte eind. Ze hadden gelijk, godverdomme. Het is eigenlijk best wel pijnlijk, zei Laura, dat een troep nazi s er meer dan vijftig jaar geleden van hoorde en het bijna gevonden had. 8

4 Maar ze hébben het niet gevonden. Henry liet zich niet kennen. Wíj gaan het vinden. De Gouden Spits tot op de dag van vandaag niet meer dan een mythe, een stuk oeroude folklore was het laatste stukje van de puzzel waar Henry heel zijn leven aan had gewerkt. Wat hij daar precies zou vinden, wist hij niet. Maar wel wist hij dat dit hem alles zou brengen wat hij nodig had om zijn uiteindelijke doel te bereiken. De moeder van alle mythen: Atlantis. Het schitterende lichtspel op de Gouden Spits duurde nauwelijks een minuut voor de zon zo hoog stond dat zij ook de twee andere toppen bescheen. Toen de groep de oostelijke helling van de bergtop ging bestijgen, stond de zon al hoog aan de hemel. Nu de andere bergen uit de schaduw waren, was deze in het felle daglicht niet van de omliggende te onderscheiden. De expeditie bestond uit zeven man, drie Amerikanen en vier Tibetanen. De laatsten waren ingehuurd als dragers en gidsen; al kenden ze de omgeving, ze waren even verbaasd geweest als hun buitenlandse bezoekers dat het volksverhaal op waarheid berustte. Zelfs naar Tibetaanse normen was de streek somber en eenzaam en Henry besefte dat zij misschien de enige westerlingen waren die getuige waren geweest van wat zij deze morgen gezien hadden. Afgezien dan van de mensen die hun de weg hierheen hadden gewezen. Henry liet de groep halt houden. Terwijl de anderen dankbaar sneeuw van de rotsen veegden en gingen zitten, deed hij zijn rugzak af en haalde voorzichtig een documentenmap uit een van zijn zakken. Laura kwam naar hem toe nu hij de bladzijden tussen de plastic schutbladen doorbladerde. Nog weer eens controleren? vroeg ze plagerig. Ik dacht dat je ze zo langzamerhand wel vanbuiten kende. Duits is niet mijn sterkste punt, zei hij maar dat wist ze al en hij vond de bladzijde die hij zocht. Het papier was verkleurd, vlekkerig door het vocht en de tijd. De geheime documenten van het Ahnenerbe het Duitse Voorouderlijke Erfgoedgenootschap, een onderdeel van Hitlers SS onder rechtstreeks gezag van Heinrich Himmler waren gevonden achter bakstenen in een kelder van het slot Wewelsberg in Noord-Duitsland. Wewelsberg was het hoofdkwartier van de SS geweest en het centrum van de nazistische bezetenheid voor mythologie en occulte zaken. Aan het eind van de oorlog was bevel gegeven het kasteel en de daarin bij- 9

5 eengebrachte kennis te vernietigen. Iemand had er de voorkeur aan gegeven dat bevel te negeren en de documenten juist te verbergen. En nu hadden Wilde en zijn vrouw ze. Het jaar tevoren had Bernd Rust, een oude vriend en collega van Henry, hem van die ontdekking op de hoogte gesteld. De meeste herontdekte SS-documenten waren overgedragen aan de Duitse regering, maar in het besef van belangstelling van de Wildes had Rust die daarmee een groot beroepsrisico liep een aantal bijzondere pagina s heimelijk achtergehouden: die waar Atlantis in vermeld stond. Zelfs van zijn vriend had Henry ze niet cadeau gekregen, maar hij wist dat ze het geld dubbel en dwars waard waren. Al voelde hij zich niet lekker bij het gebruik van nazimateriaal voor zijn zoektocht zozeer dat hij er zijn dochter niets over had gezegd en het alleen aan Laura en de andere Amerikaan van hun groep had laten weten hij wist ook dat hij zonder die documenten Atlantis nooit zou vinden. De nazi s hadden een halve eeuw tevoren op een of andere manier iets ontdekt, waarmee ze ineens bijna het doel bereikt hadden. Het Ahnenerbe had in de jaren dertig, en zelfs tot in de jaren veertig, toen in Europa de oorlog woedde, expedities naar Tibet georganiseerd. In opdracht van vooraanstaande nazi s, leden van het ongure Thule-genootschap, onder wie Himmler, waren drie expedities naar Azië uitgezonden. Het Thule-genootschap geloofde dat onder de Himalaya ondergrondse steden lagen, gebouwd door de legendarische nakomelingen van de Atlantiërs, die hun afstamming gemeen hadden met het Arische Herren-ras. Al deden de onderzoekers heel wat ontdekkingen over de geschiedenis van Tibet, over de Atlantiërs vonden ze niets en ze kwamen onverrichter zake terug. Maar uit de papieren die Henry nu in zijn bezit had, bleek dat er een vierde expeditie geweest was, die zelfs voor Hitler geheim was gehouden. De Führer was minder geneigd om in mythen te geloven dan zijn volgelingen. Toen de oorlog escaleerde, besloot hij praktisch als hij was dat de middelen van de staat beter besteed konden worden aan de oorlogsinzet van de nazi s dan aan het sturen van expedities naar de andere kant van de aardbol om een mythe na te jagen. Maar Himmler geloofde er heilig in. En de ontdekkingen van het Ahnenerbe hadden hem ervan overtuigd dat de mythe binnen zijn bereik lag. Tot Henry s ontsteltenis merkte hij dat Laura en hij op dezelfde weg waren maar een halve eeuw te laat. Ze hadden uit tientallen, honderden historische bronnen aanwijzingen bijeengezocht, stukjes bewijs- 10

6 materiaal die gaandeweg een beeld vormden als van een legpuzzel. Tien jaar tevoren waren ze met Nina naar een plek gegaan aan de kust van Marokko. Tot Henry s verrukking hadden ze sporen gevonden van een oeroude nederzetting, verborgen onder het Afrikaanse zand maar de vreugde sloeg om in wanhoop toen ze ontdekten dat iemand ze voor was geweest. Afgezien van een paar waardeloze resten was de vindplaats totaal geplunderd. Nu wist Henry door wie. De nazi s hadden dezelfde puzzelstukjes in elkaar gepast en een expeditie naar Marokko gestuurd. Het handjevol Ahnenerbe-documenten dat hij nu had, gaf enkel vage aanwijzingen over wat ze gevonden hadden, maar op grond van die ontdekkingen was er een expeditie naar Zuid-Amerika gestuurd. Wat ze daar hadden aangetroffen, bleek niet uit de documenten maar wel wat het eindresultaat van dit onderzoek was geweest. Dit had de nazi s de weg gewezen naar Tibet, naar de Gouden Spits. Naar híér. Ik wou dat we meer gegevens hadden, klaagde Henry. Ik zou graag willen weten wat ze in Zuid-Amerika hebben gevonden. Laura sloeg een bepaalde bladzijde op. We weten genoeg. Ze hebben ons tot hier gebracht. Ze las één zin op van het verweerde, vlekkerige papier. De Gouden Spits, waarvan wordt gezegd dat hij bij de dageraad opgloeit tussen twee donkere bergen. Ik zou zeggen ze keek op naar de omhoog torenende berg dit klopt precies. Tot dusver. Henry bekeek de tekst aandachtig. Ook al had hij hem honderd, duizend keer gelezen, hij controleerde hem nog eens om zichzelf ervan te overtuigen dat hij geen vertaalfout had gemaakt. Dat was niet het geval. Dít was de plek. De toegang moet dus aan het eind van het Pad van de Maan zijn wat dat ook betekent. Hij bekeek het landschap dat voor hem oprees door zijn verrekijker, maar zag alleen rotsen en sneeuw. Waarom gebruiken ze in mythen altijd zulke cryptische namen? Lijkt het naar de maan te leiden, volgt het de baan van de maan, of wat? Ik denk dat het eruitziet als de maan, zei Laura gewichtig. In de vorm van een sikkel. Waarom denk je dat? Er was, nu hij de berg nauwlettend bekeek, nog steeds niets in zicht wat ook maar in de verste verte aan de maan deed denken. Omdat, antwoordde ze, terwijl ze een hand op de verrekijker legde en die rustig van zijn gezicht wegtrok, ik het recht voor mijn neus zie. Henry keek verbaasd en vroeg zich af waar ze het over had tot hij het zelf zag. 11

7 Het was er de hele tijd geweest, maar hij had zo gezocht naar een klein, specifiek detail dat hij het grote geheel uit het oog had verloren. Voor hen uit lag een lang kronkelpad dat afsloeg naar links, omhoog liep naar de flank van de top voor het weer naar rechts liep, en eindigde bij een brede richel een eind daarboven. In tegenstelling tot de mengeling van donkere rotsen met plekken sneeuw eromheen was het pad een bijna ononderbroken halvemaan van zuiver wit, wat wees op een vlakkere, gelijkere bodem. Hij kon niet geloven dat hij het niet eerder gezien had. Laura? Ja? Dit is weer een van die momenten dat ik dolblij ben jou als vrouw te hebben. Ja. Weet ik. Ze glimlachten allebei en kusten elkaar. Nou, zei ze toen ze elkaar weer loslieten, hoe ver denk je dat het is? Anderhalve kilometer misschien zo n honderdvijftig meter omhoog. Behoorlijk steil. Als die oude Atlantiërs op sandalen boven konden komen, lijkt me dat het ons op bergschoenen ook moet lukken. Dat denk ik ook. Henry stopte de map weer in zijn rugzak en zwaaide naar de rest van de expeditie. Goed! Hier is het! We vertrekken! Het pad bleek lastiger te beklimmen dan ze hadden verwacht. De sneeuw camoufleerde een oppervlak dat bezaaid was met los puin van grondverschuivingen, waardoor elke stap verraderlijk was. Toen ze bij de richel aankwamen, stond de zon al aan de andere kant van de bergtop, zodat de hele oostkant in de schaduw lag. Henry keerde zich om en tuurde naar de horizon terwijl hij Laura de laatste meters van het pad omhoog hielp. Uit het noorden kwamen dikke wolken aandrijven. Tijdens de moeizame beklimming had hij het niet gemerkt, maar de temperatuur was duidelijk gedaald. Slecht weer? vroeg Laura, die zijn blik had gevolgd. Het lijkt wel of er een sneeuwstorm op komst is. Geweldig. Het is maar goed dat we al hier zijn voor die begint. Ze keek weer naar de richel, die zelfs op het smalste deel zeker tien meter breed was. Het zal weinig moeite kosten hier ons kamp op te slaan. Laat de gidsen de tenten opzetten voor het weer omslaat, zei Henry. Hier hield het pad op; boven de richel was de rotswand zo steil dat er goede klimspullen nodig waren. Dat was geen probleem, want ze hadden de vereiste uitrusting. Maar als de Ahnenerbe-documenten klopten, zou dat niet nodig zijn 12

8 Laura gaf Henry s aanwijzingen door aan de Tibetanen en kwam weer naar hem toe. Wat ga jij doen? Ik ga eens rondkijken. Als er openingen zijn waardoor je in een grot zou kunnen komen, moeten die gemakkelijk te vinden zijn. Laura keek bedenkelijk, met iets van vermaak in haar helgroene ogen. Zolang je maar geen tent hoeft op te zetten, hè? Nou, daar betalen we ze toch voor! Hij keek naar de man die in z n eentje vlakbij op een rotsblok zat. En jij, Jack? Ga je mee? Het derde Amerikaanse lid van de groep keek naar hem op vanuit de capuchon van zijn parka. Laat me even op adem komen, Henry! Ik blijf liever hier wachten om koffie te zetten. Je blijft verslaafd aan koffie, zelfs hier in Tibet, hè? Man en vrouw rolden spottend met hun ogen naar elkaar terwijl ze de helling op liepen en Jack alleen achterlieten. Al die jaren blijft hij maar zeggen dat we gek zijn om naar Atlantis te zoeken. Dan komen we eindelijk aan met sterke aanwijzingen en hij sméékt praktisch om mee te mogen en als we er dan bijna zijn, besluit hij koffiepauze te nemen! zei Henry. Rare vogel. Zeg dat wel. En zijn wij geen rare vogels, dat we al twintig jaar van hot naar her rennen op jacht naar sagen? Nou, als we Atlantis eenmaal vinden, houden we daar wel mee op. Wij worden de beroemdste archeologen sinds Indiana Jones? Henry grijnsde. Ik wilde zeggen Heinrich Schliemann, maar Indiana is ook goed. Denk je dat een gleufhoed mij staat? Laura bekeek hem zogenaamd van top tot teen. Ik denk dat praktisch alles jou staat. Of juist helemaal niks. Gedraag je, brutaaltje. Wacht maar tot we ergens komen waar centrale verwarming is. Of minstens een loeiend houtvuur. Daar hou ik je aan. En een houtvuur klinkt veel romantischer. Ze gingen verder de richel op; de sneeuw knerpte onder hun schoenen. Na een paar minuten bleef Henry staan en tuurde naar de rotswand. Is er iets? vroeg Laura. Die lagen daar zei hij en wees. Eeuwen en eeuwen geleden hadden de onmetelijke krachten, die de Himalaya dwongen op te rijzen op de plek waar de aardschollen van India en Azië op elkaar stootten, ook de rotsen zelf scheefgedrukt en de aardlagen zo verwrongen dat ze eerder verticaal dan horizontaal liepen. Wat is daarmee? Als je die stenen hier zou weghalen, zei Henry en hij liep naar een hoop bergpuin, denk ik dat je een ingang zou vinden. 13

9 Laura keek over zijn schouder en zag in de geplooide aardlagen een geheel donkere strook. Groot genoeg om binnen te kunnen? Daar komen we wel achter! Hij trok aan de bovenste rots. Sneeuw en los gesteente viel neer toen hij hem opzij duwde. De donkere holte erachter werd dieper. Help eens even. O, dus je betaalt de plaatselijke bevolking om tenten op te zetten, maar voor het zware werk roep je je vrouw erbij Er moet een grondverschuiving geweest zijn. Dit is nog maar de bovenkant van de ingang. Hij trok met hulp van Laura meer stenen weg. Pak je lamp eens, kijk of je kunt zien hoe diep het is. Laura deed haar rugzak af, haalde er een Maglite uit en scheen in het gat. Ik zie geen achterwand. Ze wachtte even en riep toen: Echo! Vanuit de donkere holte klonk een vage weergalm van haar stem. Henry keek verrast. Eh, sorry Hij is in elk geval groot. Bijna zo groot als jouw mond. Laura gaf een zacht klapje tegen zijn achterhoofd. Als we dit blok hier weghalen, kunnen we ons misschien naar binnen wringen. Je bedoelt dat ík me misschien naar binnen kan wringen. Ja, natuurlijk! Dames gaan voor. Ja, je bent een heer, spotte Laura. Met z n tweeën pakten ze het obstakel vast, ze zetten zich schrap en trokken. Even gebeurde er niets; toen schoot de rots met schrapend geknars los. De opening was nu zo n meter hoog en iets meer dan dertig centimeter breed, naar boven toe werd de opening steeds smaller. Zou je erdoor kunnen? vroeg Henry. Laura stak haar arm in het gat en tastte binnen rond. Het wordt breder. Als ik er eenmaal door ben, moet het gaan. Ze tastte nog dieper en richtte de lamp naar beneden. Je had gelijk met die grondverschuiving. Het is heel steil. Ik zeker je, zei Henry en hij deed zijn eigen rugzak af. Krijg je problemen, dan kan ik je er weer uit trekken. Toen het touw aan Laura s klimgordel bevestigd was, bond ze haar haar in een paardenstaart en wrong ze zich door de opening, met haar voeten naar voren. Eenmaal binnen ging ze behoedzaam rechtop staan en voelde ze de losse bodem onder haar voeten verschuiven. Wat zie je? vroeg Henry. Tot nog toe alleen rotsen. Nu haar ogen aan het donker gewend waren, deed Laura de zaklamp weer aan. Beneden is de bodem vlakker. Lijkt het wel Ze richtte de lamp weer hoger. De lichtstraal viel op rotswanden en daarachter was het stikdonker. Er is hier een doorgang, behoorlijk breed, en ik heb geen idee hoe diep het is. Een heel 14

10 eind. Haar stem klonk opgewonden. Volgens mij is het mensenwerk! Kun je naar beneden? Ik zal eens proberen. Ze deed een voorzichtige stap, haar armen gestrekt voor het evenwicht. Kleine puindeeltjes rolden de hoop af. Het is wel wat los, ik moet misschien Knarsend brak onder haar rechtervoet een grote steen los. Van schrik viel ze op haar rug en gleed ze hulpeloos de helling af. De lamp kletterde voor haar uit. Laura! Laura! Niks aan de hand! Ik gleed alleen maar uit. Ze kwam overeind. Door haar dikke kleren was er niets gekneusd. Zal ik je weer optrekken? Nee, ik red het wel. Nu ik hierbeneden ben, kan ik net zo goed even rondkijken. Ze bukte zich om de sterke metalen lamp op te rapen En het drong tot haar door dat ze niet alleen was. Even verstarde ze, meer verschrikt dan angstig. Toen won de nieuwsgierigheid het en behoedzaam liet ze de lichtstraal rondzwaaien. Liefste? riep ze. Ja? Weet je nog, die geheime nazi-expeditie naar Tibet, en dat niemand meer van ze gehoord heeft? Tjonge, weet je, daar heb ik helemaal niet meer aan gedacht, riep hij terug met onverbloemde spot. Hoezo? Laura s stem klonk triomfantelijk. Ik geloof dat ik ze net gevonden heb. Er lagen vijf lijken in de grot. Het werd al vlug duidelijk dat ze niet omgekomen waren door het vallend gesteente dat de toegang had geblokkeerd. Aan het bijna gemummificeerde uiterlijk van de lijken te zien, waren ze vermoedelijk bezweken aan onderkoeling en had de kou van de Himalaya de slachtoffers geconserveerd en uitgedroogd. Terwijl andere expeditieleden de rest van de grot onderzochten, richtten Henry en Laura hun aandacht op de doden. Het weer moet zijn omgeslagen, opperde Henry die neerhurkte om de lijken bij het licht van de lamp te bekijken, dus zochten ze hierbinnen beschutting en zijn ze er nooit meer uit gekomen. Doodgevroren, zo ga ik liever niet dood. Laura trok een gezicht. Sonam, een van de Tibetaanse gidsen, riep naar hen van dieper in de doorgang. Professor Wilde! Er is hier iets! Henry en Laura lieten de lijken achter en gingen dieper de grot in. Zoals Laura al gedacht had, was de doorgang kennelijk kunstmatig, uit 15

11 de rotsen gehakt. Bijna honderd meter verderop verlichtten de lampen van de andere expeditieleden wat er aan het eind te zien was. Het was een tempel of een graf. Jack was al iets aan het bekijken wat op een altaar leek, midden in een rechthoekige kamer. Dit is niet Tibetaans, kondigde hij aan toen Henry en Laura binnenkwamen. Deze inscripties dat is Glozel, of een variant ervan. Glozel? zei Henry met verbazing en blijdschap in zijn stem. Ik heb altijd al gezegd dat dat een sterke kandidaat was voor de Atlantische taal. Wel een heel eind van huis, merkte Laura op. Ze scheen met haar lamp langs de wanden. Van de grond tot het plafond stonden gebeeldhouwde zuilen, in hoekige stijl, bijna agressief van pure functionaliteit. De nazi s zouden zich hier wel thuis gevoeld hebben, dacht ze. Albert Speer had de architect kunnen zijn. Tussen de zuilen zaten bas-reliëfs, afbeeldingen van menselijke gestalten. Henry ging dichter naar de grootste toe. Hoewel de vormgeving van het reliëf ongewoon was, even sterk gestileerd als de rest van de kamer, wist hij meteen wie hier uitgebeeld werd. Poseidon, fluisterde hij. Laura kwam bij hem staan. Mijn god, het ís Poseidon. De afbeelding van de god week af van de traditionele Griekse opvatting, maar de drietand die hij in zijn hand had, liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Nou, zei Jack, meneer Frost zal zeker in zijn nopjes zijn dat de expeditie een succes was Frost kan de pest krijgen, snoof Laura, dit is ónze ontdekking. Hij heeft alleen maar geholpen bij de financiering. Nou nou, zei Henry en klopte haar plagend op haar schouder. Dankzij hem hebben we niet hoeven kiezen tussen de studiebeurs van onze dochter opsouperen en onze auto verkopen! Hij keek om zich heen. Sonam, is hier verder nog iets? Andere kamers of gangen? Nee, antwoordde Sonam. Hier loopt het dood. Ach, zei Laura teleurgesteld, is dat alles? Ik bedoel, het is een fantastische vondst, maar ik was ervan overtuigd dat er meer zou zijn Er ís misschien toch wel meer, verzekerde Henry haar. Er kunnen andere graven langs de richel liggen. We blijven zoeken. Hij ging terug door de gang, naar de doden, en Laura en Jack gingen mee. De lijken waren gehuld in ouderwetse koude-werende kleding. Lege oogkassen staarden hen aan, omringd door donker gekleurde, per - ka ment achtige huid. 16

12 Ik vraag me af of Kraus hierbij is. Jazeker. Laura wees een van de gestalten aan. Dat is onze expeditieleider. Hoe weet je dat nou? Ze ging met haar gehandschoende vinger naar het lijk en raakte de borst bijna aan. Henry kwam met de lamp dichterbij en zag een metalen plaatje dat aan de jas bevestigd was, een insigne Een kortstondige kilte die niets met de kou te maken had, beving hem. Het was de gestileerde doodskop van de Schutzstaffel de SS. Meer dan een halve eeuw geleden was die organisatie te gronde gegaan, maar toch boezemde die nog steeds angst in. Er zat een zekere poëtische ironie in het feit dat de leider van de nazi-expeditie nu leek op de schedel van zijn SS-insigne. Ik had nooit gedacht je nog eens te zien. Wat kwam je hier doen? Dat kunnen we uitzoeken, zei Laura. Hij heeft zijn rugzak nog om, daar zullen al zijn notitieboekjes wel in zitten. Kijk je even? Moet ík dat doen? Ja natuurlijk! Een dooie nazi raak ik niet aan. Jakkes! Jack? Jack schudde zijn hoofd. Deze lijken zijn heel wat jonger dan die waar ik mee werk. Watje, zei Henry met een grijns. Hij tastte rond het lijk en probeerde zo weinig mogelijk te verstoren nu hij de rugzak openmaakte. De inhoud was eerst weinig opzienbarend: een zaklamp met bobbeltjes corrosie van de lang vergane batterijen, die aan het omhulsel vraten, verfrommelde stukken vetvrij papier met daarin de laatste restjes voedsel van de expeditie. Maar onder die zielige resten werd het interessanter. Opgevouwen kaarten, in leer gebonden notitieboeken, stukken papier waarop weer Glozel-letters afgewreven waren, een gepolijste plaat koper met iets als een kaart in het oppervlak gekrast en iets wat zorgvuldig gewikkeld was in lagen donker fluweel, zoals hij tot zijn verbazing ontdekte. Laura pakte het stuk koper aan. Zandslijtage denk je dat ze dit in Marokko gevonden hebben? Zou kunnen. De notitieboekjes zou Henry eigenlijk het eerst moeten bekijken, maar hij was zo geïntrigeerd door het mysterieuze voorwerp plat, nog geen dertig centimeter lang en verbazend zwaar dat hij het voorzichtig bij de lamp op de grond legde en de stof eraf trok. Wat is dat? Geen idee. Maar ik denk iets van metaal. Het fluweel, stijf geworden door de tijd en de kou, gaf onwillig zijn inhoud prijs nu Henry de laatste laag eraf trok. 17

13 Hè? Laura s adem stokte. Jacks ogen werden groot van verbazing. In de fluwelen wikkels lag een metalen staaf, vijf centimeter breed, met één afgerond uiteinde en voorzien van een pijlpunt die in het oppervlak geperst was. Zelfs in het koude blauwe licht van de lamp leek het voorwerp te stralen, fonkelde het met een roodachtige gouden gloed die nergens anders in de natuur voorkwam. Henry, als aan de grond genageld, boog zich om het beter te zien. In tegenstelling tot het stuk dat Laura in haar handen had, toonde de staaf geen tekens van ouderdom of verwering en leek hij pas gepoetst. Het metaal was geen goud of brons, maar Ook Laura boog zich erover; haar adem sloeg even neer op het koude oppervlak. Is dat wat ik denk dat het is? Het lijkt van wel. Mijn god, niet te geloven! De nazi s hebben echt een voorwerp gevonden van orichalcum zoals Plato het beschreven heeft. Een echt oprecht Atlantisch artefact! En zij hadden het vijftig jaar geleden al! Je mag Nina wel je excuses maken als we terug zijn, snibde Laura. Ze heeft altijd al gedacht dat dat stuk dat ze in Marokko vond, orichalcum was. Daar heb je gelijk in, zei Henry, die de staaf voorzichtig oppakte. Dit kan onmogelijk gewoon brons van een andere tint zijn. Hij zag dat de onderkant niet vlak was: er zat een rond uitsteeksel aan het afgeplatte uiteinde. Op dezelfde hoogte aan het boveneind zat in een hoek van vijfenveertig graden een holletje. Mij lijkt dat dit een onderdeel was van iets groters, merkte hij op. Alsof het bedoeld was om ergens aan te hangen. Of te draaien, opperde Laura. Zoals de arm van een slinger. Henry ging met zijn vinger langs de ingeperste pijl. Een wijzer? Wat zijn dat voor tekens? vroeg Jack. In de lengte van het voorwerp liep een dunne lijn waarlangs aan beide kanten al even vage symbolen gekrast waren. Een reeks puntjes, gerangschikt in groepjes van acht of minder. Ook zichtbaar waren Alweer Glozel-lettertekens, zei Henry. Maar niet echt dezelfde als die in de graftombe. Kijk, sommige lijken meer op hiërogliefen. Hij vergeleek ze met die van de afwrijfsels. Ze waren van hetzelfde type. Het wordt vreemder en vreemder. Jack keek eens wat beter. Het lijkt wel sterk op Olmec, of iets daaraan verwant. Merkwaardige mengeling Wat staat er? vroeg Laura. Geen idee. Het is niet direct een taal die ik vloeiend spreek. Nog niet tenminste. Een bescheiden kuchje. 18

14 Ze zien eruit alsof ze erop zijn gezet nádat het ding gemaakt was, merkte Henry op. De inscriptie is veel ruwer dan de pijlpunt. Hij legde het mysterieuze voorwerp terug in het fluweel. Alleen hierom al is onze reis de moeite waard! Hij sprong overeind en uitte een triomfantelijke kreet; toen omhelsde hij Laura. We hebben het geflikt! We hebben echt bewijs gevonden dat Atlantis niet alleen maar een mythe was. Ze kuste hem. Nu hoeven we alleen nog maar Atlantis zelf te vinden, hè? Nou stap voor stap. Geroep van dieper in de grot trok hun aandacht. Professor, er is hier iets! riep Sonam. Henry en Laura lieten de staaf op de grond achter en gingen gehaast naar de Tibetaan. Kijk hier eens, zei Sonam, terwijl hij met zijn licht de wand van de tombe bescheen. Ik dacht dat het gewoon een scheur in het gesteente was, maar toen viel me iets op. Hij trok één handschoen uit, stak het topje van zijn pink in de verticale spleet en ging er langzaam mee naar boven. Hij is over de hele lengte even breed. En hier zit nog net zo n zelfde kier. Hij wees naar een plek op de wand, nog geen drie meter daarvandaan. Een deur? vroeg Laura. Henry volgde met zijn zaklamp de breuklijn naar boven en vond een nauwelijks zichtbare lijn die bijna tweeënhalve meter boven de bodem horizontaal liep. Een gróte deur. Dit moet Jack zien. Hij riep hard: Jack? Jack! Er kwamen alleen echo s terug. Waar is hij? Laura schudde haar hoofd. Wel een stom moment om een plas te gaan doen. De belangrijkste archeologische vondst van de eeuw en Professor Wilde! Een van de andere Tibetanen. Daar is iets! Buiten! Hoor dan! De groep werd stil, ademde nauwelijks. Er werd een zwaar geklapper hoorbaar, snelle slagen, versterkt door een heftig gieren. Een helikopter? riep Laura ongelovig. Hier? Kom mee, zei Henry kortaf en holde naar de ingang. Buiten was de lucht veel donkerder geworden. Aan het touw trok hij zich tegen de hoop rotspuin omhoog; Laura kwam achter hem aan. Chinese militairen? vroeg Laura. Hoe wisten die waar wij waren? Zelfs wíj wisten, voor we in Xulao - dang kwamen, niet eens waar we naartoe gingen. Henry wrong zich door de ingang en stapte de brede richel op. Het weer werd beslist slechter, de wind was aangewakkerd. Maar dat was op dit moment niet zijn grootste zorg. Hij zocht naar de helikopter. Het geluid werd sterker, maar hij was nergens te zien. 19

15 En Jack ook niet. Laura kwam achter hem staan. Waar is-ie? Dat ontdekten ze een paar seconden later, toen de helikopter in zicht kwam. Geen Chinese, zag Henry meteen. Geen rode ster erop. Helemaal geen kentekens, zelfs geen staartnummer. Gewoon een dreigende donkergrijze beschildering die hem meteen deed denken aan commando s. Maar van welk land? Hij wist niet genoeg van toestellen om het type te herkennen, maar het was groot genoeg om in de passagierscabine een stel mannen mee te voeren. Achter de cockpitruiten zag hij de piloten, die hun hoofd heen en weer draaiden alsof ze ergens naar zochten. Of naar íémand. Naar hen. Terug de grot in! schreeuwde hij Laura toe. Met een ongerust gezicht verdween ze in het donker. De helikopter kwam dichterbij. Een sneeuwstorm vloog op van de grond, sneeuw gevangen in zijn zog. Henry liep achteruit naar de ingang van de grot. Een van de piloten wees naar de grond. Naar hém. Het toestel draaide rond als een reusachtig buitenaards insect, de cockpitramen enorme ogen die hem eens beter opnamen; toen keerde het weer om. Aan de zijkant schoof een deur open. Even later vielen er twee opgerolde touwen naar buiten, ze zwiepten als slangen naar de grond. Een tweetal donkere gestalten zakte uit de deinende helikopter en daalde af. Henry zag onmiddellijk dat ze gewapend waren: ze hadden een machinepistool over hun rug hangen. Het enige wapen waar de expeditie over beschikte was een eenvoudig jachtgeweer, dat meer gebruikt werd om wilde dieren af te schrikken dan om gericht mee te schieten. Ze hadden het nu niet eens bij zich. Het was in het kamp achtergebleven. Nauwelijks een seconde nadat de eerste twee mannen op de grond waren, begonnen er weer twee af te dalen. Ook die waren bewapend. Henry sprong achterwaarts door de spleet en gleed de steenhoop af, waarbij hij hard de grotvloer raakte. Henry! riep Laura. Wat is er aan de hand? Ze hebben niet veel goeds in de zin, zei hij met een somber gezicht. Minstens vier man en ze zijn gewapend. O mijn god. En Jack? Ik weet het niet, ik heb hem niet gezien. We moeten die deur open 20

Langzaam, zo snel als zij konden

Langzaam, zo snel als zij konden Langzaam, zo snel als zij konden Toon Tellegen bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1990 (3de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/tell003lang01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Toon

Nadere informatie

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK?

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? Door: Jake Colsen Vertaling: Coen Groos Inhoud Over de schrijvers 1. Een vreemde vreemdeling 2. Een wandeling in het park 3. En dit is christelijk onderwijs? 4. Waarom

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Een half jaar later

Hoofdstuk 1. Een half jaar later Proloog Oké, nog vijf minuten. Als Sam er dan nog steeds niet was zou ze de envelop zelf openmaken. Dat ding maakte haar al nu al, vanaf het moment dat ze thuis was gekomen, bijna twee uur geleden, gek

Nadere informatie

DE GODDELIJKE TUINMAN. Joshua Stiller

DE GODDELIJKE TUINMAN. Joshua Stiller DE GODDELIJKE TUINMAN Joshua Stiller Joshua Stiller, De goddelijke tuinman Copyright 2015 Joshua Stiller & Uitgeverij Magister* Omslag en opmaak: Studio Boekcoop Een uitgave van het Onderstroomboven Collectief**

Nadere informatie

EEN NA TWAALF DOOR DAVE NIEUWENBURG

EEN NA TWAALF DOOR DAVE NIEUWENBURG EEN NA TWAALF DOOR DAVE NIEUWENBURG 2 e editie Omslagontwerp: Dave Nieuwenburg ISBN 978-1-4716-1842-0 2009-2012 Dave Nieuwenburg, Voorschoten 2 INHOUD De kerk van je hart... 7 Hel en gevolgen... 13 De

Nadere informatie

Deze biografie is niet te vergelijken met welk ander boek ook dat u ooit hebt gelezen. Vanzelfsprekend is er het natuurlijke toneel

Deze biografie is niet te vergelijken met welk ander boek ook dat u ooit hebt gelezen. Vanzelfsprekend is er het natuurlijke toneel Deze biografie is niet te vergelijken met welk ander boek ook dat u ooit hebt gelezen. Vanzelfsprekend is er het natuurlijke toneel Om hem heen kreunde het huis als ten dode gedoemd. Pleisterwerk viel

Nadere informatie

Naar de Hel en terug

Naar de Hel en terug Naar de Hel en terug door Dr. Rawlings Documentatie (Mattheus 7:14-14) Video script van TBN Films Gaat in door de nauwe poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot verderf leidt, en velen

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991.

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991. Als oorlog echt is Dolf Verroen bron. Leopold, Amsterdam 1991. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/verr010also01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Dolf Verroen 6 Voor mijn moeder omdat ik het geluk

Nadere informatie

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry Hoofdstuk 1 Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud, dat 'Ware Verhalen' heette. Het stelde een boa constrictor

Nadere informatie

De Moordenaar van de Nar

De Moordenaar van de Nar De Moordenaar van de Nar Proloog Lieve vrouwe Fennis, We zijn al heel lang vriendinnen, dus ik zal er niet omheen draaien. Ja, zoals je al zo subtiel liet doorschemeren, ik heb wereldschokkend nieuws ontvangen.

Nadere informatie

De vrouw viel erg uit de toon in haar smetteloos witte blouse

De vrouw viel erg uit de toon in haar smetteloos witte blouse 1 De vrouw viel erg uit de toon in haar smetteloos witte blouse en haar ivoorkleurige broek. Haar lange, donkerbruine haar viel golvend over haar schouders, zonder dat er ook maar één lok van zijn plaats

Nadere informatie

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls Richard Russo Brug der zuchten ROMAN SIGNATUUR Het verhaal Lou C. Lynch, bijnaam Lucy, woont al zijn hele leven in Thomaston, New York. Hij is veertig jaar

Nadere informatie

De wereld gaat aan vlijt ten onder

De wereld gaat aan vlijt ten onder De wereld gaat aan vlijt ten onder Max Dendermonde bron. Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij, Amsterdam 1956 (vijfde druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/dend001were01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Muis.net. Muis.net. Prudence Breitrose. Als een muis méér kan dan klikken. Prudence Breitrose. met illustraties van Stephanie Yue. De Vier Windstreken

Muis.net. Muis.net. Prudence Breitrose. Als een muis méér kan dan klikken. Prudence Breitrose. met illustraties van Stephanie Yue. De Vier Windstreken Als de oom van de tienjarige Emma de Duimtop (een laptop zo groot als je duim) uitvindt, maken de muizen van geluk een heleboel ratslagen. Eindelijk een computer in hun maat! De evolutie van de muis kan

Nadere informatie

Hoop Door Xander Koolen

Hoop Door Xander Koolen Hoop Door Xander Koolen Hij voelt overal pijn. Langzaam komen er ook andere prikkels binnen. Als eerste het gevoel van de bank waar hij op ligt, daarna ook de koude lucht op zijn huid. Nooit gedacht dat

Nadere informatie

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller.

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller. Voor de regisseur OORLOG ZONDER VRIENDEN is een moeilijk stuk om te spelen. Het stelt hoge eisen aan de spelers, de regisseur, de zaal, de belichting en de attributen en de kleding. Lees dus dit eerst,

Nadere informatie

Harry Mulisch Twee vrouwen

Harry Mulisch Twee vrouwen twee vrouwen Harry Mulisch Twee vrouwen roman 2008 de bezige bij amsterdam Copyright 1975 Harry Mulisch Amsterdam Eerste druk oktober 1975 Tweede druk december 1975 Derde druk februari 1976 Vierde druk

Nadere informatie

Inspirerende verhalen

Inspirerende verhalen Inspirerende verhalen LEVENSPOTLOOD Er was eens een jongetje die naar zijn oma keek terwijl zij een brief aan het schrijven was. Op een bepaald moment vroeg hij: "Oma, schrijf je een verhaaltje over wat

Nadere informatie

Heksen en zo. Annie M.G. Schmidt. bron Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk)

Heksen en zo. Annie M.G. Schmidt. bron Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk) Heksen en zo Annie M.G. Schmidt bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/schm001heks01_01/colofon.htm 2004 dbnl / erven Annie M.G. Schmidt

Nadere informatie

Ander werk van Toon Tellegen. Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006 Constantijn Huygensprijs 2007

Ander werk van Toon Tellegen. Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006 Constantijn Huygensprijs 2007 Dank je wel Ander werk van Toon Tellegen Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006 Constantijn Huygensprijs 2007 Misschien wisten zij alles (verzamelde dierenverhalen, 1995, 2007) De genezing

Nadere informatie

Edwin de Vries en Sabine van den Eynden DOKTER DEEN

Edwin de Vries en Sabine van den Eynden DOKTER DEEN Edwin de Vries en Sabine van den Eynden DOKTER DEEN 1 Op Vlieland waaide het altijd. Zolang Maria Deen zich kon herinneren, joeg de wind vlagen zand, zonneschijn en regen tegen de gevels van de Dorpsstraat.

Nadere informatie

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright.

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright. Koen Kamphuys PDF-versie. Bestandsnaam: deeddaar.pdf, van bronbestand deeddaar.doc, versie 2.2, (17/2/1997) Gedownload van: http://www.bart.nl/~kamphuys/deeddaar.zip. E-mail: kamphuys@bart.nl 1996, 1997,

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

De Cock en de zorgvuldige moordenaar

De Cock en de zorgvuldige moordenaar De Cock en de zorgvuldige moordenaar Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten A.C. Baantjer De Cock en de zorgvuldige moordenaar De Fontein ISBN 978 90 261 2459 4 NUR 332 1976 Uitgeverij De Fontein bv,

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Van dezelfde auteur:

Van dezelfde auteur: Zoals ze is Van dezelfde auteur: De belofte Sushi voor beginners Betrapt! De vakantie van Rachel Kom terug bij mij Die charmante man Sterrenregen Watermeloen Ben je gek Marian Keyes Zoals ze is Oorspronkelijke

Nadere informatie

Spannend en voor een zeer groot publiek. vri nederland

Spannend en voor een zeer groot publiek. vri nederland De Aardkinderen Deel 2 Over het boek In dit tweede deel van de prehistorische romancyclus De Aardkinderen heeft Ayla de Stam van de Holenbeer, waar zij is opgegroeid, moeten verlaten. Eenzaam en verdrietig

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie