Jaarrapportage uwv.nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapportage uwv.nl"

Transcriptie

1 Jaarrapportage uwv.nl 214 Publieksversie Jaarrapportage uwv.nl UWV Klant en Service Selfservice Webanalyse

2 Inhoudsopgave Colofon Samenvatting Bezoeken Overzicht bezoeken uwv.nl per onderdeel Aandeel mobiele apparaten Benchmarks Beschikbaarheid en foutmeldingen Beschikbaarheid Foutmeldingen Klantondersteuning Zoeken Klantbeleving Klantgerichtheidsmonitor: particulieren en werkgevers Feedback Colofon Uitgave UWV K&S Digitale Dienstverlening Jaarrapportage uwv.nl

3 Samenvatting Aantal bezoeken uwv.nl toegenomen in 214 Uwv.nl bestaat uit vier onderdelen: Particulieren, Werkgevers, Zakelijk en Over UWV. Particulieren is grootste onderdeel van de site en krijgt 91% van het totaal aantal pageviews. Het bestaat, net als Werkgevers en Zakelijk, uit een publiek gedeelte en een besloten gedeelte, Mijn UWV. Het aantal bezoeken aan uwv.nl was in % hoger dan in 213. In 214 kreeg de site 38 miljoen bezoeken, gemiddeld 3,2 miljoen per maand en 14 duizend per dag. Percentage smartphones stijgt harder dan percentage tablets In 214 is het percentage mobiele bezoekers gestegen van 18% naar 24%. Opvallend is dat het percentage bezoeken via smartphones vanaf maart 214 sneller steeg dan dat via tablets. Afname calls bij stijgen aantal uitkeringen In 214 lag het aantal uitkeringen 2% hoger dan in 213. Het aantal calls daalde met 9% en het aantal internetbezoeken nam toe met 34%. Meest gezocht op 'contact' In 214 is intern het meest gezocht op 'contact'. Daarna volgen 'Wajong', 'WIA', 'vakantie doorgeven' en 'jaaropgave'. Extern werd het meest gezocht op 'uwv', 'mijn uwv' en 'uwv contact'. Klanten positiever over Particulieren De klantbeleving van Particulieren werd in 214 positiever. De indeling is overzichtelijker en de informatie gemakkelijker te vinden. Het taalgebruik wordt met een 7,4, net als in 213, het best gewaardeerd. De klantbeleving van Werkgevers nam daarentegen af. Het percentage geholpen bezoekers bij Particulieren was in 69% in december 214. Het jaar ervoor lag dit percentage nog op 51%. Deze stijging heeft te maken met de optimalisatie van Particulieren die in september in productie is genomen. Voor Werkgevers is het percentage positieve feedback eind 214 niet veel anders dan eind 213: 52%. Jaarrapportage uwv.nl

4 bezoeken (x 1.) 1. Bezoeken Toelichting Het totaal aantal bezoeken aan uwv.nl was in % hoger dan in 213. In figuur 3, 4 en 5 zie je dat het bezoek aan alle onderdelen van de site steeg. Het bezoek aan het particuliere gedeelte van uwv.nl nam het sterkst toe. Fig. 1. Bezoeken uwv.nl en werk.nl werk.nl verschil jan - dec % uwv.nl verschil jan - dec % werk.nl werk.nl UWV totaal UWV totaal Overzicht bezoeken uwv.nl per onderdeel Toelichting Uwv.nl bestaat ruwweg uit 4 hoofdonderdelen en 7 subonderdelen. Particulieren, bedoeld voor (potentiele) particuliere klanten van UWV, is qua page views verreweg het best bezochte onderdeel van de site (9%). Het bestaat net als Werkgevers en Zakelijk uit een openbaar gedeelte, te weten Particulieren publiek, en een besloten gedeelte, Mijn UWV. Fig. 2. Verhouding site-onderdelen ,9%,6% 1,4% 7,7%,5% 1,3% site-onderdeel Particulieren 89,% 9,4% Werkgevers 8,9% 7,7% Zakelijk,6%,5% Over UWV 1,4% 1,3% Particulieren Werkgevers 89,% 9,4% Zakelijk Over UWV Jaarrapportage uwv.nl

5 bezoeken (x 1.) bezoeken (x 1.) bezoeken (x 1.) 1. Bezoeken Toelichting In de figuren 3, 4 en 5 zie je dat het bezoek aan alle onderdelen van de site in 214 toenam. Particulieren nam het meest toe: het publieke gedeelte met 45% en het besloten gedeelte, Mijn UWV, met 55%. In zowel 213 als 214 zie je dat het aantal bezoeken in de tweede helft van het jaar toeneemt. Deze seizoenstrend komt waarschijnlijk door het extra aantal ontslagaanvragen na de zomervakantie, de seizoenswerkloosheid en het extra aantal ziektegevallen in de herfst. Tegelijkertijd is half september ook de geoptimaliseerde versie van Particulieren in productie genomen. Door de veranderde navigatiestructuur worden de homepages van de verschillende site-onderdelen gemakkelijker en vaker bezocht dan voorheen. Fig. 3. Bezoeken Particulieren Particulieren verschil jan - dec % 2. Mijn UWV verschil jan - dec % Particulieren publiek Particulieren publiek Mijn UWV Mijn UWV Fig. 4. Bezoeken Werkgevers Werkgevers publiek verschil 25 2 jan - dec % Werkgeversportaal verschil jan - dec % Werkgevers publiek Werkgevers publiek Werkgeversportaal Werkgeversportaal Fig. 5. Bezoeken Over UWV en Zakelijk Over UWV verschil jan - dec % Zakelijk - publiek verschil jan - dec % Gegevensdiensten verschil jan - dec Opmerking: gegevens over Gegevensdiensten in 213 zijn niet beschikbaar. 2 Over UWV Over UWV Zakelijk - publiek Zakelijk - publiek Gegevensdiensten Jaarrapportage uwv.nl

6 jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec percentage 1. Bezoeken 1.2. Aandeel mobiele apparaten Toelichting In figuur 6 zie je dat het gebruik van mobiele apparaten steeg van 15% in juli 213 naar 24% in december 214. En je ziet dat het aandeel bezoeken met smartphones sneller steeg dan dat met tablets. Als reactie op deze trend zijn, tegelijk met de optimalisatie van Particulieren in september en die van Werkgevers en Zakelijk in december, de publieke onderdelen van de site responsive gemaakt. In 215 zal, met de realisatie van 1 Mijn-omgeving, het besloten gedeelte van Particulieren ook responsive worden gemaakt. Fig. 6. Percentage smartphones en tablets juni dec ,% 14,% 12,% 1,% 8,% dec-13 dec-14 Smartphone 9% 14% Tablet 9% 1% PC 83% 76% Opmerking: gegevens voor juni 213 zijn niet beschikbaar 6,% 4,% 2,%,% Smartphone Tablet Fig. 7. Gebruik type apparaat uwv.nl december 213 8% december ,7% 9% 1,3% 83% 76,% Smartphone Tablet PC Jaarrapportage uwv.nl

7 bezoeken (x 1.) uitkerringen (x 1.) Bezoeken (x 1.) Calls (x 1.) 1. Bezoeken 1.3. Benchmarks Toelichting In figuur 8 wordt het aantal internetbezoeken vergeleken met het aantal calls naar de klantenservice. In figuur 9 zie je de correlatie tussen het aantal internetbezoeken aan uvw.nl en het aantal uitkeringen. In 214 lag het aantal uitkeringen 2% hoger dan in 213. Het aantal calls daalde met 9% en het aantal internetbezoeken nam toe met 34%. In januari is het aantal internetbezoeken een stuk hoger dan in december. Dit komt met name door de jaaropgaven die mensen in januari kunnen downloaden. Ook het aantal uitkeringen steeg in januari harder dan in de andere maanden van het jaar. Ook dit is een seizoensgebonden trend die te maken heeft met het toegenomen aantal WW-ers in januari. Fig. 8 internetbezoeken versus calls bezoeken uwv.nl verschil jan - dec % calls verschil jan - dec % Bronnen: Webtrends, Performance Scorecard bezoeken uwv.nl bezoeken uwv.nl calls calls Fig. 9. internetbezoeken versus aantal uitkeringen bezoeken uwv.nl verschil jan - dec % uitkeringen verschil jan - dec % Bronnen: Webtrends, C&T UWV bezoeken uwv.nl bezoeken uwv.nl uitkeringen uitkeringen Jaarrapportage uwv.nl

8 2. Beschikbaarheid en foutmeldingen 2.1. Beschikbaarheid Toelichting In figuur 1 zie je de beschikbaarheid van het publieke gedeelte van uwv.nl en de 3 portalen Mijn UWV, werkgeversportaal en Mijn Gegevensdiensten. Dat publieke gedeelte en de afzonderlijke portalen bestaan elk uit verschillende technische onderdelen. Van elk van deze onderdelen is de beschikbaarheid bekend. Voor de overzichtelijkheid worden deze hier niet weergegeven. Voor uwv.nl, Mijn UWV en het werkgeversportaal geldt een SLA*-norm van 99,8%. In 214 wordt deze norm in sommige maanden met minder dan 1% overschreden. Voor Mijn Gegevensdiensten geldt een SLA-norm van 99,5%. Deze is in sommige maanden overschreden met,2% - 2,8%. Het overschrijden van de norm kan verschillende oorzaken hebben. Geplande onbeschikbaarheid, dat wil zeggen onderhoud, wordt niet meegerekend in de beschikbaarheids cijfers. De cijfers zijn dus gebaseerd op ongeplande onbeschikbaarheid. Daarnaast is het functioneren van uwv.nl en de applicaties en portalen ook afhankelijk van externe leveranciers. Zo valt bijvoorbeeld het functioneren van DigiD niet onder de verantwoordelijkheid van UWV, maar heeft het wel invloed op de beschikbaarheid van de portalen. Op jaarbasis zien we dat de beschikbaarheid van het publieke gedeelte van uwv.nl en de verschillende portalen meer is dan 99%. * SLA - Service Level Agreement Fig. 1. Beschikbaarheid uwv.nl 214 1,% 99,5% 99,% 98,5% 99,8% 99,5% 213* 214 uwv.nl 99,7% 99,9% Mijn UWV 99,% 99,8% Werkgeversportaal 99,9% 99,5% Mijn Gegevensdiensten 99,4% 99,4% 98,% 97,5% 97,% 96,5% 96,% * Van de maanden januari en februari 213 zijn geen gegevens beschikbaar. Bron: Omnitracker Uwv.nl Mijn UWV Werkgeversportaal Mijn Gegevensdiensten SLA-norm 99,8% SLA-norm 99,5% 2.2. Niet gevonden pagina's Toelichting In 214 was het percentage niet gevonden pagina's (44's),14%. Dit is twee tiende minder dan in 213. Uwv.nl wordt wekelijks gecontroleerd op 44's. De dan gevonden 44's worden doorgaans binnen enkele werkdagen opgelost. Percentage 44's *,16%,14% * Van oktober, november en december 214 zijn helaas geen resultaten beschikbaar. Deze maanden worden dan ook niet meegenomen in het gemiddelde van 214. Jaarrapportage uwv.nl

9 3. Klantondersteuning 3.1. Zoeken Toelichting Ongeveer een derde van de bezoekers komt binnen op uwv.nl via Google. In tabel 1. zie je met welke 1 zoektermen klanten het vaakst op uwv.nl terechtkomen. Als bezoekers eenmaal op uwv.nl zijn beland, dan kunnen zij voor het zoeken van specifieke informatie gebruik maken van de interne zoekmachine, de GSA (Google Search Appliance). Deze zoekopdrachten worden structureel gemonitord om verbeteringen op de site door te voeren. In tabel 2, met interne zoekopdrachten, zie je op welke 1 zoektermen intern het meest is gezocht. Wanneer je de externe en interne zoekopdrachten met elkaar vergelijkt dan valt op dat de long tail bij interne zoekopdrachten veel groter is dan bij de externe zoekopdrachten. Dit is niet verwonderlijk, omdat mensen intern meestal zoeken naar specifieke informatie, waardoor de zoekopdrachten diverser zijn. Externe zoekopdrachten worden het vaakst gegeven simpelweg om op uwv.nl terecht te komen. Meer dan 28% van de klanten die op uwv.nl terechtkomen heeft in Google.com gezocht op 'uwv'. Tabel 1. Externe zoekopdrachten Top 15 meest gebruikte externe zoekopdrachten** 214* uwv 38,7% mijn uwv 14,% mijnuwv 3,% uwv.nl 2,2% uwv contact 1,5% 1,3% uwv inloggen 1,% uvw 1,% uwv werkmap,9% ww uitkering,6% overig 35,7% totaal 1,% * aug, sep, nov, dec 214 ** zoekopdrachten waarbij doorgeklikt is op een link naar uwv.nl Bron: Google Webmaster Tools Tabel 2. Interne zoekopdrachten Top 1 meest gebruikte interne zoekopdrachten 214 contact 2,6% wajong 2,3% wia 2,% vakantie 2,% jaaropgave 1,9% vakantie doorgeven 1,8% vakantiegeld 1,8% proefplaatsing 1,8% inkomstenformulier 1,1% plan van aanpak 1,1% overig 81,6% totaal 1,% Jaarrapportage uwv.nl

10 4. Klantbeleving Er wordt op meerdere manieren informatie verzameld over hoe de klant de online dienstverlening van uwv.nl ervaart. Hier worden twee bronnen besproken: de Klantgerichtheidsmonitor (eerste meting 214) en de feedback op uwv.nl die klanten via de feedbackmodule gegeven Klantgerichtheidsmonitor Toelichting Bij Particulieren scoren bijna alle items in de Klantgerichtheidsmonitor 214 meting 2 iets hoger dan in de tweede meting van 213. Op 1 item wordt iets lager gescoord. Voor Werkgevers laat de Klantgerichtheidsmonitor een ander beeld zien: alle items scoren in de tweede meting van 214 lager dan in de tweede meting van 213. Tabel 3. Online Dienstverlening items KGM - Particulieren Items Online Dienstverlening uwv.nl en Mijn UWV uwv.nl De indeling van uwv.nl is overzichtelijk 6,5 6,9 Op uwv.nl is de informatie die ik zoek gemakkelijk te vinden 6,2 6,5 Uwv.nl helpt mij bij wat ik op de site moet doen 6,7 6,8 Het taalgebruik op de internetsite van UWV is helder 7,3 7,4 De vragen op formulieren van UWV zijn duidelijk 7,3 7,2 Formulieren van UWV zijn eenvoudig in te vullen 6,9 7, Mijn UWV* De informatie op Mijn UWV past bij mijn situatie 6,8 6,9 Mijn UWV is gebruiksvriendelijk 6,9 De informatie op Mijn UWV geeft antwoord op mijn vragen 6,8 Mijn UWV laat mij zien wat de status is van mijn aanvraag WW 7,2 7, de de stijging / daling Tabel 4. Online Dienstverlening items KGM - Werkgevers * alleen gemeten onder de WW-uitkeren populatie Items Online Dienstverlening uwv.nl De informatie op uwv.nl is goed vindbaar 6,5 Op uwv.nl is de informatie die ik zoek makkelijk te vinden 5,8 Uwv.nl geeft een antwoord op mijn vraag of informatiebehoefte 6,5 6,1 Uwv.nl helpt mij bij wat ik op de site moet doen 6,4 De digitale formulieren van UWV zijn eenvoudig in te vullen 7, 6,7 Het taalgebruik op uwv.nl is helder 7,6 7,3 Het digitaal aanleveren van gegevens aan UWV gaat makkelijk 6,9 6,4 De vragen op de digitale formulieren van UWV zijn duidelijk 7,1 6, de de stijging / daling Bron: KGM 214/2 - DESAN Jaarrapportage uwv.nl

11 4. Klantbeleving 4.2. Feedback Toelichting Het percentage respondenten dat positief reageert op de vraag Bent u geholpen met deze informatie? is voor het onderdeel Particulieren sinds september gestegen van 53% naar 69%. Dit is een rechtstreeks gevolg van de verbeteringen van de site die in september met de optimalisatie zijn doorgevoerd. Ik vind de informatie onvolledig en Dit is niet de informatie die ik zocht zijn, net als vóór de optimalisatie, de 2 meest genoemde redenen van ontevredenheid. Bijvoorbeeld: "Indien ik zelf ontslag neem en dit heeft niet direct te maken met verhuizing van partner, nog ziekte, wat zal er dan gebeuren? Ik kan dit niet direct terug vinden op de website." Voor Werkgevers lag het percentage positieve feedback in december 214 op 52%. Het percentage bezoekers dat geholpen is met de informatie lag voorheen steeds rond de 5%. Net als bij het onderdeel Particulieren werden Ik vind de informatie onvolledig (24%) en Dit is niet de informatie die ik zocht (13%) het meest genoemd als reden voor ontevredenheid. Bijvoorbeeld: "Op het moment dat een medewerker verlof koopt heeft hij een lager loon. Wordt dit bedrag gekort op de uitkering?" Het is nog niet duidelijk in hoeverre de optimalisatie van Werkgevers, die 11 december in productie is genomen, invloed heeft gehad op de tevredenheid van bezoekers. Fig. 11. Feedback particulieren dec 213 dec 214 Bent u geholpen met deze informatie? 6% 3% 7% 53% 4% 3% 3% Feedback particulieren Ja 51% 7% 16% 9% 11% 7% onvolledig 14% 11% niet wat ik zocht 16% 9% onduidelijk 6% 4% andere reden 3% 4% niet van toepassing 7% 3% 15% Totaal feedback 1% 1% Fig 12. feedback werkgevers Ja onvolledig niet wat ik zocht onduidelijk andere reden niet van toepassing dec 213 dec 214 Bent u geholpen met deze informatie? 2% 7% 5% 5% 4% 13% 5% 2% Feedback werkgevers Ja 5% 52% onvolledig 19% 24% 17% 52% niet wat ik zocht 17% 13% onduidelijk 5% 5% andere reden 2% 4% niet van toepassing 7% 2% Totaal feedback 1% 1% 19% 24% Jaarrapportage uwv.nl

Kwartaalrapportage. uwv.nl - werk.nl. Eerste kwartaal 2015

Kwartaalrapportage. uwv.nl - werk.nl. Eerste kwartaal 2015 Kwartaalrapportage uwv.nl - werk.nl Eerste kwartaal 215 UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Halfjaarrapportage. uwv.nl - werk.nl. Eerste halfjaar 2015

Halfjaarrapportage. uwv.nl - werk.nl. Eerste halfjaar 2015 Halfjaarrapportage uwv.nl - werk.nl Eerste halfjaar 215 UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. uwv.nl - werk.nl. Derde kwartaal 2015

Kwartaalrapportage. uwv.nl - werk.nl. Derde kwartaal 2015 Kwartaalrapportage uwv.nl - werk.nl Derde kwartaal 215 UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Kwartaalrapportage uwv.nl - werk.nl Q1 2017

Kwartaalrapportage uwv.nl - werk.nl Q1 2017 Kwartaalrapportage uwv.nl - werk.nl Q1 217 Kwartaalrapportage uwv.nl - werk.nl Q1 217 1 UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Halfjaarrapportage uwv.nl - werk.nl H1 2016

Halfjaarrapportage uwv.nl - werk.nl H1 2016 Halfjaarrapportage uwv.nl - werk.nl H1 216 Halfjaarrapportage uwv.nl - werk.nl H1 216 1 UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Kwartaalrapportage uwv.nl - werk.nl Q3 2016

Kwartaalrapportage uwv.nl - werk.nl Q3 2016 Kwartaalrapportage uwv.nl - werk.nl Q3 216 Kwartaalrapportage uwv.nl - werk.nl Q3 216 1 UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Jaarrapportage. uwv.nl - werk.nl. Jaarrapportage uwv.nl - werk.nl 2015 1

Jaarrapportage. uwv.nl - werk.nl. Jaarrapportage uwv.nl - werk.nl 2015 1 Jaarrapportage uwv.nl - werk.nl 215 Jaarrapportage uwv.nl - werk.nl 215 1 UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Kwartaalrapportage uwv.nl - werk.nl Q1 2016

Kwartaalrapportage uwv.nl - werk.nl Q1 2016 Kwartaalrapportage uwv.nl - werk.nl Q1 216 Kwartaalrapportage uwv.nl - werk.nl Q1 216 1 UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Jaarrapportage werk.nl. Publieksversie

Jaarrapportage werk.nl. Publieksversie Jaarrapportage werk.nl 2014 Publieksversie 2 Samenvatting Werkzoekenden en werkgevers maken ook in 2014 weer meer gebruik van de online dienstverlening van UWV die onder meer op werk.nl en in de Werkmap

Nadere informatie

Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014

Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014 Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014 Publieksversie 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Trendcijfers werk.nl... 4 1. Klanttevredenheid werkzoekenden en werkgevers... 5 1.1 Werkzoekenden... 5 1.2 Werkgevers...

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 9 5.037 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Internet jaarrapportage werk.nl 2013

Internet jaarrapportage werk.nl 2013 werk.nl 2 van 10 Samenvatting In stond de online dienstverlening van UWV veel in de belangstelling. Werkzoekenden en werkgevers maken steeds meer gebruik van de online dienstverlening van UWV die onder

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 11 7.075 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in het eerste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar leningen voor het oversluiten

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Het gebruik van e-books van de bibliotheek. Grafieken en cijfers tot en met februari 2016

Het gebruik van e-books van de bibliotheek. Grafieken en cijfers tot en met februari 2016 Het gebruik van e-books van de bibliotheek Grafieken en cijfers tot en met februari 2016 Campagne 2016 Van 14 januari tot en met 22 februari hebben de Nederlandse bibliotheken campagne gevoerd voor e-books.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24, 25 en 26 -, -7,5% -5, 2 5% 24 5% 26 25-2,5%, 2,5% 5, -5% - -5% -2 7,5%, Verticale as: afwijking t.o.v.

Nadere informatie

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013 Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2 april 213 Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden 1 is vanaf januari 2 tot april 213 fors gestegen. In de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen?

Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen? Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen? Inhoud Waarom deze brochure? 2 Wat is onwerkbaar weer? 3 Hoe meld ik onwerkbaar weer?

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

4 jan. 5 feb. 9 mrt. 10 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 20 nov. 22 dec. Kaartoverlay. Bezoekers 4.000 2.000.

4 jan. 5 feb. 9 mrt. 10 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 20 nov. 22 dec. Kaartoverlay. Bezoekers 4.000 2.000. Dashboard 1 jan. 21-22 dec. 21 4. 4. 2. 2. 4 jan. 5 feb. 9 mrt. 1 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 2 nov. 22 dec. Sitegebruik 671.442 2.63.9 Paginaweergaves :2:16 Gem. tijd op site 3,7

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 15 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Inhoud presentatie Dashboard Dienstverlening in het kort Dashboard Managementinformatie Doel Onderdelen Aanleveren data Inzichten Praktijkervaringen

Inhoud presentatie Dashboard Dienstverlening in het kort Dashboard Managementinformatie Doel Onderdelen Aanleveren data Inzichten Praktijkervaringen #NVVBcongres Inhoud presentatie Dashboard Dienstverlening in het kort Dashboard Managementinformatie Doel Onderdelen Aanleveren data Inzichten Praktijkervaringen Wat is het? DASHBOARD MANAGEMENTINFORMATIE

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Werkloosheidsuitkeringen (WW) Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen 2014 en 2015-1 -7,5% 20% 15% 10% 5% - 2014-2,5% 2015 0% -5% -10% -15% -20% 2,5% 7,5% 1 Verticale

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Dashboard Dienstverlening in het kort. Dashboard Managementinformatie. Doel Onderdelen Aanleveren data Resultaten

Inhoud presentatie. Dashboard Dienstverlening in het kort. Dashboard Managementinformatie. Doel Onderdelen Aanleveren data Resultaten #NVVBcongres #WS42 Inhoud presentatie Dashboard Dienstverlening in het kort Dashboard Managementinformatie Doel Onderdelen Aanleveren data Resultaten www.gemeente.nl DASHBOARD MANAGEMENTINFORMATIE Dashboard

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Uitkeringen In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24 en 25 - -7,5% - 2% 5% % 5% 25-2,5% % -5% -% -5% -2% 24 2,5% 7,5% Verticale as: afwijking t.o.v. landelijk

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar JAAROVERZICHT Tot en met meting 35 incl. nov. 15 In opdracht van NOC*NSF GfK December 18, Sportdeelname maandmeting november 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Uw pensioen bij SPOA Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Agenda De pensioenregeling van SPOA Dekkingsgraad: Korten of niet? Premie voldoende voor pensioendoel? Uw pensioenoverzicht: wat staat er nu op?

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013

UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013 UWV Klantgerichtheidsmonitor Landelijk - 1e tertiaal 2013 Amsterdam/Heerlen, mei 2013 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK 2013 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Zoekmachine optimalisatie Trends 2011 SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Een woord vooraf Bronnen: bruceclay.com, searchengineland.com, frankwatching.com, marketingfacts.nl, dutchcowboys.nl,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Caro Verlaan Manager zorginkoop Verpleging & Verzorging 30-06-17 Doelstellingen van het experiment

Nadere informatie

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014 De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 ustus 2014 Op 31 ustus 2014 liep het kortetermijnherstelplan van Pensioenfonds UWV af. Tegen de verwachting in heeft het pensioenfonds de pensioenen

Nadere informatie

Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen

Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Een toelichting op de ontwikkeling van de tevredenheid over de dienstverlening van UWV van onze werkzoekende klanten Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Datum 2 van 10 Inhoud

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Zeeland 19% lager dan in dezelfde periode vorig

Nadere informatie

Jaarrapportage Helpdesk Water 2007

Jaarrapportage Helpdesk Water 2007 Jaarrapportage Helpdesk Water Jaarrapportage Helpdesk Water. 1. Inleiding In de loop der jaren kwamen er steeds meer informatieloketten voor specifieke watervragen. Dit stond haaks op de ontwikkeling dat

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

Veranderingen. in de pensioenregeling

Veranderingen. in de pensioenregeling Veranderingen in de pensioenregeling De pensioenregeling van StiPP is op een aantal punten aangepast. We leggen alle veranderingen één voor één uit. Ook geven we u inzicht in wat de veranderingen betekenen

Nadere informatie

Welkom bij YourMoneyAlarms.tips

Welkom bij YourMoneyAlarms.tips Welkom bij YourMoneyAlarms.tips In dit overzicht leest u onze resultaten tot en met augustus 2017. Sinds januari 2008 zijn er meer dan 100 trades uitgevoerd op basis van de signalen van het analysemodel

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt

M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Meer hoger opgeleiden in het MKB Het aandeel hoger opgeleiden in het MKB is de laatste jaren gestegen. Met name in de

Nadere informatie

Dashboard. 1 jan. 2009-27 dec. 2009 Vergelijken met: Site. 57,49% Weigeringspercentage. 507.506 Bezoeken. 00:02:44 Gem.

Dashboard. 1 jan. 2009-27 dec. 2009 Vergelijken met: Site. 57,49% Weigeringspercentage. 507.506 Bezoeken. 00:02:44 Gem. Dashboard 1 jan. 29-27 dec. 29 3. 3. 1.5 1.5 5 jan. 6 feb. 1 mrt. 11 apr. 13 mei 14 jun. 16 jul. 17 aug. 18 sep. 2 okt. 21 nov. 23 dec. Sitegebruik 57.56 57,49% Weigeringspercen 2.8.983 Paginaweergaves

Nadere informatie

Kanalen in Balans. ZET gemeenten. 18 september 2008. Marije Teerling Telematica Instituut. Marije.Teerling@telin.nl

Kanalen in Balans. ZET gemeenten. 18 september 2008. Marije Teerling Telematica Instituut. Marije.Teerling@telin.nl Kanalen in Balans ZET gemeenten 18 september 2008 Marije Teerling Telematica Instituut Marije.Teerling@telin.nl Afnamekanalen Aantallen per gemeente Balie Telefoon Website Totaal Emmen 189 179 173 541

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijf. Kwartaalbericht Q2. Woningmarkt Regio Arnhem. pagina 1 van 14 regio Arnhem

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijf. Kwartaalbericht Q2. Woningmarkt Regio Arnhem. pagina 1 van 14 regio Arnhem Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt regio Arnhem Sprekende Cijf Kwartaalbericht Q2 pagina 1 van 14 regio Arnhem Woningmarkt Regio Arnhem Juli 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bestaande bouw regio

Nadere informatie

Kasstaat Contante verkopen feb-10

Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstuk 1 tm 233 Afleverdatum: 1-28 februari 45 Villa 225,00 10.125,00 110 Lodge 180,00 19.800,00 78 Cabin 150,00 11.700,00 Bedrag exclusief omzetbelasting 41.625,00 Omzetbelasting

Nadere informatie

Voorbeeldberekeningen Pensioenfonds Beveiliging 2017

Voorbeeldberekeningen Pensioenfonds Beveiliging 2017 Voorbeeldberekeningen Pensioenfonds Beveiliging 2017 Pensioenfonds Beveiliging berekent de voor de basispensioenregeling met gebruik van de VCR methode. Dit is de methodiek van het Voortschrijdend Rekenen.

Nadere informatie