FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015"

Transcriptie

1 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 Omdat mensen tellen. Wat moet u echt nog dit najaar doen, of juist niet.

2 2 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO VOORWOORD VOORWOORD De aangekondigde brede belastingherziening gaat nu niet door. Maar toch is dit dossier nog niet van de politieke tafel. Het pensioen in eigen beheer zal ingrijpend worden gewijzigd. Er zijn ingrijpende wijzigingen aangekondigd in het fiscale eenheidsregime. En waar gaat de discussie omtrent de belastingheffing in box 3 toe leiden? Gaan we toch naar een belastingheffing over het werkelijk behaalde rendement? Belangrijke ontwikkelingen die wij uiteraard voor u op de voet volgen. Maar ook 2016 dient zich langzaam weer aan. De vraag is of er nog zaken zijn die u in 2015 zou moeten gaan regelen. Zaken die u nog in 2015 een fiscaal voordeel kunnen opleveren. Daarvoor zijn deze Fiscale Eindejaarstips bedoeld. In de nieuwe Fiscale Eindejaarstips treft u meer dan 90 tips aan die u dit jaar nog zou kunnen opvolgen. Bij deze tips houden we uiteraard rekening met het Belastingpakket 2016 zoals dat met Prinsjesdag is gepubliceerd. Dit pakket wordt behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. Hierbij kunnen nog wijzigingen optreden die het noodzakelijk maken, dat u daar nog dit jaar op moet reageren. Van inhoudelijke wijzigingen van het Belastingpakket houden wij u op de hoogte via onze website en uiteraard onze nieuwsbrief (u kunt zich abonneren via Wij wensen u veel fiscaal voordeel met deze Fiscale Eindejaarstips. Indien u meer informatie wilt, of een advies op maat, kunt u uiteraard contact opnemen met uw BDO-adviseur. Wij staan u graag met raad en daad bij. Tilburg, oktober 2015 Met vriendelijke groet, BDO Belastingadviseurs

3 3 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 5 ONDERNEMERS - ALGEMEEN Maak gebruik van de investeringsaftrekken 6 Voorkom desinvesteringsbijtelling 6 Neem bedrijfsmiddelen in gebruik in verband met willekeurige afschrijving 6 Waardeer onvolwaardige vorderingen, voorraden of bedrijfsmiddelen af 6 Maak uw onderneming inflatiebestendig door een optimale voorraadwaardering 6 Zorg voor een onderbouwing van uw herinvesteringsvoornemen 6 Voorkom verdamping van verliezen 6 Genereer liquiditeit: verzoek om voorlopige verliesverrekening 6 Maak gebruik van specifieke regelingen voor de startende ondernemer 6 Inbreng in personenvennootschap makkelijker 7 ONDERNEMINGEN - VENNOOTSCHAPSBELASTING Maak optimaal gebruik van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie 7 Beperk de uitsluiting aftrek gemengde kosten 7 Maak uw beleggingsverliezen definitief (en beleg in box 3 of de VBI) 7 Zorg voor een verrekenprijsadministratie 7 Verzoek om toepassing van de regeling voor functionele valuta 7 Benut uw houdsterverliezen 7 Zorg voor een leningsovereenkomst 8 Ben kritisch op een paraplukrediet 8 Maak aan- en verkopen deelnemingen maximaal aftrekbaar 8 Pas uw financieringsstructuur aan aan de gewijzigde Moeder-Dochterrichtlijn 8 Voorkom toepassing van de aftrekbeperking voor deelnemingsrente 8 Besteed aandacht aan de deelnemingsvrijstelling en een liquidatieverlies 8 Voorkom toepassing van de renteaftrekbeperking voor overnameholdings 8 Haal voordeel uit het aangaan van een fiscale eenheid 9 Zorg voor een goede verrekeningsovereenkomst tussen de fiscale eenheidsmaatschappijen 9 Fiscale eenheid met buitenlandse EU/EER-moeder of tussenhoudster 9 Haal indirect voordeel met het fiscale eenheidsregime 9 Voorkom nadelen door het tijdig verbreken van een fiscale eenheid 9 Haal voordeel door het verbreken van de fiscale eenheid 9 Aangaan en verbreken van een fiscale eenheid in één jaar 9 BV of eenmanszaak? 9 Wijzig uw boekjaar 10 Verzoek om teruggave bronbelasting bij dividenden, rente of royalty s 10 Let op de fiscale aspecten van de Flex-BV 10 Emigrerende aanmerkelijkbelanghouder 10 ONDERNEMINGEN EN BTW Maak slim gebruik van aangiftetermijnen 10 Vraag uw btw over 2015 in andere EU-lidstaten terug 10 Let op de herzieningstermijn 10 Vraag teruggave btw voor dubieuze debiteuren 11 Voorkom btw-heffing bij maatschappen en VOF s 11 Ga na of uw huurder nog kwalificeert voor aftrekgerechtigdheid 11 Loop geen btw-vooraftrek mis als medicus 11 Loop de KOR niet mis 11 Betaal nooit contant bij het tanken 11 Meld verbreking van de fiscale eenheid voor de btw 11 Stel uw sportaccommodaties btw-belast ter beschikking 11 Ga slim om met de verhuur van garageboxen 11 ONDERNEMINGEN EN FORMALITEITEN Benut de mogelijkheid van ambtshalve teruggaaf 11 Vernietig uw oude administratie (maar niet te snel) 12 Dien zo snel mogelijk een suppletie btw in 12 Let op btw-schulden op de balans die zien op voorgaande jaren 12 Kijk goed naar uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf 12 Dien de aangifte over het juiste tijdvak in 12

4 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO 2 DGA S EN PERSONEEL 13 DGA S EN PERSONEEL Check de werkkostenregeling! 14 Personeelsfonds of personeelsvereniging (PV) 14 Let op! De VAR gaat verdwijnen 14 Beoordeel uw (gebruikelijk) loon 14 Ben u bewust van de risico s van inlenen van personeel of het uitbesteden van werk 14 Kijk naar uw premiebeschikking 14 DGA: overweeg te stoppen met verdere pensioenopbouw 14 DGA: overweeg een pensioenregeling op te zetten 14 Ga na of u uw ingegane pensioen kunt afstempelen 14 Auto van de zaak: nu nog even wisselen? 14 3 PRIVÉ 15 TOEKOMSTVOORZIENINGEN: PENSIOENEN EN LIJFRENTEN Overweeg de pensioenknip te gebruiken 16 Bereken uw pensioentekort met de juiste gegevens 16 Betaal uw lijfrentepremie op tijd 16 Benut de flexibiliteit van oude lijfrentepolissen 16 Stop met uitkeringen uit uw levenslooptegoed 16 EIGEN WONING Betaal uw rente vooruit 16 Neem een hypotheek bij de eigen BV 16 Doe tijdig opgave bij de Belastingdienst van uw hypotheek bij uw eigen BV 16 Lenen aan de kinderen voor de eigen woning 16 Maak gebruik van de tijdelijke verruiming van de schenkvrijstelling in verband met de eigen woning 16 Overweeg een extra storting in uw kapitaalverzekering 16 SPAREN EN BELEGGEN Verlaag de grondslag van box 3 17 Ga sparen in de VBI of in de NV of BV 17 Leen geld uit aan uw BV 17 Niet-ingezetene: verzoek om teruggaaf dividendbelasting 17 FAMILY-TAXPLANNING Maak gebruik van jaarlijkse vrijstellingen 17 Benut alsnog de hoge vrijgestelde schenking 17 Overweeg schenken met behoud van beschikkingsmacht 17 Maak gebruik van de uitsluitingsclausule 17 Overweeg een herroepelijke schenking 17 Gebrek aan liquiditeiten? Doe een papieren schenking 17 Hebt u aan uw kinderen een renteloze of laagrente directe opeisbare lening verstrekt? 17 Laat uw testament (regelmatig) checken 18 Maak alsnog huwelijkse voorwaarden op 18 Check uw huwelijkse voorwaarden 18 Kom het periodiek verrekenbeding na 18 Bent u betrokken of betrokken geweest bij de afwikkeling van een nalatenschap? 18 Hebt u in het verleden vermogen met uw kinderen gesplitst (ouders het vruchtgebruik/kinderen de bloot eigendom) aangekocht? 18 Hebt u in het verleden onroerende zaken aan uw (klein)kinderen overgedragen onder het voorbehoud van vruchtgebruik/recht van gebruik en bewoning? 18 Benut uw fiscale partner 18 OVERDRACHTSBELASTING Overweeg erfpachtlease 18

5 5 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO HOOFDSTUK 1 - ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN LET OP!

6 6 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO HOOFDSTUK 1 - ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN ONDERNEMERS - ALGEMEEN Maak gebruik van de investeringsaftrekken Een energie-investering levert u een extra aftrek op van 41,5%. Een milieu-investering levert u een extra investeringsaftrek op van 13,5%, 27% of zelfs 36%. Ook kunt u mogelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek benutten. Een dergelijke extra aftrekpost zorgt voor meer liquiditeit voor uw onderneming. Voorkom desinvesteringsbijtelling De desinvesteringsbijtelling is een bijtelling bij de jaarwinst van de onderneming. De desinvesteringsbijtelling moet plaatsvinden bij vervreemding van bedrijfsmiddelen waarvoor eerder een investeringsaftrek ten laste van de winst is gebracht (drempel 2.300). Deze vervreemding wordt een desinvestering genoemd. De desinvesteringsbijtelling is van toepassing als de vervreemding plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden. Deze desinvesteringsbijtelling geldt ook in een aantal situaties die gelijk te stellen zijn met een verkoop. In bepaalde gevallen kunt u deze bijtelling voorkomen door de desinvestering uit te stellen tot Neem bedrijfsmiddelen in gebruik in verband met willekeurige afschrijving Als tijdelijke crisismaatregel konden bepaalde investeringen, gedaan in de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013, onder voorwaarden, willekeurig worden afgeschreven. Eenmalig kon in deze periode ten hoogste 50% van de af te schrijven aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig worden afgeschreven. Deze bedrijfsmiddelen moeten als hoofdregel voor 1 januari 2016 in gebruik worden genomen. Als u van deze regeling gebruik heeft gemaakt, zorg er dan voor dat de bedrijfsmiddelen voor het einde van het jaar in gebruik zijn genomen. Waardeer onvolwaardige vorderingen, voorraden of bedrijfsmiddelen af Als er activa op de fiscale balans staan die een lagere waarde hebben, kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van oninbare vorderingen, voorraden of bedrijfspanden kan u een flinke aftrekpost opleveren. Maak uw onderneming inflatiebestendig door een optimale voorraadwaardering Bij het bepalen van de fiscale winst zijn er verschillende methoden om voorraden te waarderen. Een van de toegelaten systemen is het ijzeren voorraadsysteem. Dit waarderingssysteem houdt kort gezegd in dat een voor de onderneming normale voorraad tegen de historische kostprijs gewaardeerd mag blijven. Dit heeft tot gevolg dat prijsstijgingen buiten de winst blijven. Inflatie heeft dan geen vat op uw onderneming meer. LET OP! HET IJZEREN VOORRAADSYSTEEM IS ALLEEN TOEPASBAAR OP VOORRADEN DIE SOORTGELIJK OF SOORTVERWANT ZIJN. Zorg voor een onderbouwing van uw herinvesteringsvoornemen Hebt u een bedrijfsmiddel met winst verkocht, dan kunt u de winst reserveren in een herinvesteringsreserve (HIR). De herinvesteringstermijn is normaal gesproken maximaal drie jaar. Wel moet dan uiterlijk aan het einde van het boekjaar waarin het bedrijfsmiddel is vervreemd een herinvesteringsvoornemen aanwezig zijn om te investeren in: een bedrijfsmiddel dat economisch eenzelfde functie inneemt in het ondernemingsvermogen; of bedrijfsmiddelen die in niet meer dan tien jaar worden afgeschreven. Het herinvesteringsvoornemen moet aanwezig zijn bij de directie van de onderneming. In een concern van vennootschappen kan dit onder bijzondere omstandigheden ook de concernleiding zijn. Wel moet dan aannemelijk zijn dat het bedrijfsmiddel waarin geherinvesteerd wordt bij de vennootschap met de HIR terecht komt. Het herinvesteringsvoornemen moet niet alleen tijdig aanwezig zijn en blijven, het moet ook aannemelijk gemaakt worden. Een voornemen kan aannemelijk gemaakt worden via zoekopdrachten, investeringsprogramma s, etc. Zorg voor een duidelijke onderbouwing anders gaat de HIR aan uw neus voorbij. Prettig nieuws is dat de Hoge Raad in 2014 heeft beslist dat al geherinvesteerd is als de verplichting is aangegaan. Er hoeft dus niet te worden gewacht totdat het bedrijfsmiddel is afgeleverd. Voorkom verdamping van verliezen Verliezen zijn maximaal negen jaar voorwaarts verrekenbaar. Na afloop van die termijn verdampen de verliezen. Uw BDO-adviseur kent verschillende mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van stille reserves en het optimaliseren van het tijdstip waarop winst en kosten in aanmerking mogen worden genomen. Genereer liquiditeit: verzoek om voorlopige verliesverrekening Als u in 2015 een verlies verwacht, kunt u in ieder geval het weglekken van liquiditeit voorkomen door de voorlopige aanslag voor 2015 op nihil te stellen. U betaalt dan niet teveel. Voorts kan na afloop van het boekjaar, bij het indienen van de aangifte een verzoek om voorlopige verliesverrekening worden gedaan. 80% van het aangegeven verlies kan dan mogelijk alvast worden benut. Als u in 2014 nog fiscale winst had, ontvangt u eventueel al betaalde belasting terug. Snel doen dus. Maak gebruik van specifieke regelingen voor de startende ondernemer Bent u een startende ondernemer? Dan zijn er specifieke regelingen waarvan u mogelijk gebruik kunt maken. Zo geldt o.a.: een soepeler urencriterium. Zorg voor een goede registratie van de uren om diverse ondernemersfaciliteiten te kunnen benutten; een verhoogde zelfstandigenaftrek; een verhoogde aftrek speur- en ontwikkelingswerk; willekeurige afschrijving voor startende ondernemers.

7 7 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO HOOFDSTUK 1 - ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN Inbreng in personenvennootschap makkelijker Op grond van goed koopmansgebruik is het niet langer noodzakelijk om (herwaarderings)winst te nemen bij inbreng van activa in een personenvennootschap tegen de waarde in het economische verkeer, indien en voor zover de ondernemer een belang bij het activum behoudt, aldus de Hoge Raad in juli Daarmee is de Hoge Raad teruggekomen op een arrest uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Het is nu makkelijker geworden om een onderneming in een samenwerkingsverband in te brengen. Als herwaardering gewenst is (bijvoorbeeld in verband met verliesverdamping), kan echter nog steeds een beroep worden gedaan op het arrest uit de jaren zestig. Bekijk of het voor u voordelig is om een personenvennootschap aan te gaan. ONDERNEMINGEN - VENNOOTSCHAPSBELASTING Maak optimaal gebruik van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie De fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie kunnen u veel liquiditeit opleveren. Denk aan de innovatiebox, de Research & Developmentaftrek (RDA), de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-regeling) en de mogelijkheid om voortbrengingskosten van zelf voortgebrachte immateriële activa direct ten laste van het resultaat te brengen. LET OP! IN HET BELASTINGPLAN 2016 IS VOORGESTELD OM DE RDA OP TE NEMEN IN DE S&O-REGELING MET INGANG VAN 1 JANUARI VAAK ZAL DE S&O-REGELING VOORDELIGER ZIJN. IN SOMMIGE GEVALLEN IS HET ECHTER MINDER GUNSTIG AANGEZIEN HET VOORDEEL NIET ALTIJD VERZILVERD KAN WORDEN BIJ WEINIG PERSONEEL/LOONHEFFINGEN. Beperk de uitsluiting aftrek gemengde kosten In beginsel komen zogenoemde gemengde kosten tot een bedrag van niet in aftrek. Bij aanwezigheid van één of meer werknemers wordt dit niet-aftrekbare bedrag vervangen door, kort gezegd, 0,4% van de totale loonkosten. Dus bij een totale loonsom van meer dan wordt het niet-aftrekbare bedrag verhoogd. Bij de aangifte kan er voor worden gekozen om loon uit vroegere dienstbetrekking (betaalde pensioenen) niet tot de loonkosten te rekenen. Hierdoor kunnen meer gemengde kosten in aftrek worden gebracht. Maak uw beleggingsverliezen definitief (en beleg in box 3 of de VBI) Als de beleggingen van uw BV in waarde zijn gedaald, overweeg dan om de verliezen definitief te maken door overdracht van de beleggingen aan privé of aan een familiale Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI). De verliezen zijn dan aftrekbaar en de toekomstige waardestijgingen van de beleggingen zijn dan vriendelijker belast. Zorg voor een verrekenprijsadministratie De voorwaarden van onderlinge rechtsverhoudingen tussen gelieerde lichamen mogen niet afwijken van de voorwaarden die in het economische verkeer tussen onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen. De administratie dient gegevens te bevatten waaruit blijkt op welke wijze de verrekenprijzen tot stand zijn gekomen en waaruit kan worden opgemaakt dat er met betrekking tot de tot stand gekomen verrekenprijzen sprake is van voorwaarden die in het economische verkeer door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen. Als een Nederlandse vennootschap onderdeel is van een (buitenlandse) groepsstructuur en de geconsolideerde omzet van de groep bedraagt 50 miljoen euro of meer, gaan additionele voorwaarden gelden voor de huidige documentatieverplichting van het gehanteerde transfer pricingbeleid. In een dergelijk geval dient de vennootschap een masterfile en een lokaal dossier op te nemen in haar administratie. In de masterfile wordt het gehele transfer pricingbeleid binnen de groep onderbouwd/ gedocumenteerd inclusief alle intra groeptransacties. In het lokale dossier worden enkel de intra groeptransacties van de Nederlandse vennootschap gedocumenteerd. Als onvoldoende documentatie aanwezig is kan de Belastingdienst besluiten boetes op te leggen. We raden dan ook aan om na te gaan of deze maatregel gevolgen heeft voor uw groep. Verzoek om toepassing van de regeling voor functionele valuta De aangifte vennootschapsbelasting wordt normaal gesproken gedaan in euro s. Als de vennootschap haar jaarrekening opmaakt in een andere functionele valuta, is het in principe mogelijk om ook in die valuta aangifte te doen. Het voordeel is dat valutaresultaten niet meer van invloed zijn op de in Nederland verschuldigde vennootschapsbelasting. Om met ingang van 2016 gebruik te maken van de regeling voor functionele valuta moet u vóór 1 januari 2016 een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Een keuze voor de regeling voor functionele valuta geldt in beginsel voor een periode van tien jaar. Benut uw houdsterverliezen Als een vennootschap in een jaar een fiscaal verlies lijdt, kan dit normaal gesproken worden verrekend met de winst van het voorgaande jaar en de toekomstige winsten in de negen volgende jaren. De houdsterverliesregeling beperkt deze verliesverrekeningsmogelijkheden voor houdster- en financieringsmaatschappijen. Per 1 januari 2016 wordt de houdsterverliesregeling in de vennootschapsbelasting aangepast naar aanleiding van arresten van de Hoge Raad uit september De verscherping raakt onder andere vennootschappen die na een inactieve/opstartperiode een deelneming verkrijgen. Ondanks de verscherping van de houdsterverliesregeling per 1 januari 2016, zijn er ook vanaf 2016 nog steeds manieren waarop de werking van deze regeling uit kan blijven of kan worden beperkt. Daarnaast zijn er mogelijkheden om uw houdsterverliezen alsnog te benutten. Raadpleeg hiervoor uw BDO-adviseur.

8 8 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO HOOFDSTUK 1 - ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN Zorg voor een leningsovereenkomst De laatste jaren is veel jurisprudentie verschenen over de onzakelijke lening. Een dergelijke lening wordt geacht te zijn verstrekt onder voorwaarden die alleen een aandeelhouder zou overeenkomen. Denk hierbij aan het verstrekken van een lening zonder adequate zekerheden. Een afwaarderingsverlies op een dergelijke lening is niet aftrekbaar op het moment dat de vordering oninbaar wordt geacht. Om te voorkomen dat een lening wordt aangemerkt als een onzakelijke lening, is de eerste stap dat een leningsovereenkomst wordt opgesteld. Zorg dus voor een leningsovereenkomst en voor een onderbouwing van de voorwaarden waaronder de lening is aangegaan. Ben kritisch op een paraplukrediet In 2013 heeft de Hoge Raad beslist dat een betaling uit hoofde van een paraplukrediet niet aftrekbaar is. In de procedure was sprake van een concern dat circa 110 miljoen had geleend van een bankconsortium. Alle groepsmaatschappijen waren hoofdelijk aansprakelijk. Eén van de groepsmaatschappijen werd aangesproken voor ruim 5 miljoen en wilde dit bedrag ten laste van de winst brengen. Dit mocht niet van de Hoge Raad, omdat de hoofdelijke aansprakelijkheid niet voortvloeide uit haar eigen onderneming, maar voortvloeide uit het feit dat zij behoorde tot een concern met een gezamenlijke aandeelhouder. Zelfstandig had de groepsmaatschappij zich nooit garant gesteld (kunnen stellen) voor een bedrag van 110 miljoen. De aansprakelijkheid speelde in de aandeelhouderssfeer. Hoewel de omvang van de geldlening in de casus voor de Hoge Raad fors was, is feitelijk sprake van een alledaagse situatie. Een concern, inclusief DGA, staat garant/borg voor een krediet. Hou er rekening mee dat betaalde bedragen niet aftrekbaar zijn als de garantie/borg wordt aangesproken. Wilt u dit voorkomen of het risico beperken, dan zal per vennootschap de aansprakelijkheid moeten worden beperkt tot het bedrag waarvoor zij zelfstandig garant zou (kunnen) staan, respectievelijk het bedrag dat zij zelfstandig had kunnen lenen. In de praktijk zal deze oplossing niet altijd mogelijk zijn. De bank zal dan geen krediet willen verstrekken. Maak aan- en verkopen deelnemingen maximaal aftrekbaar Aankoopkosten voor deelnemingen zijn niet aftrekbaar. Denk hierbij aan de kosten voor de due diligence. Voor de vraag of sprake is van aankoopkosten deelneming is relevant of de kosten verband houden met de aankoop van een deelneming. Op twee punten kan discussie ontstaan met de inspecteur: Zien de kosten alleen op de aankoop van een deelneming of ook op andere zaken, zoals de financiering? In dat geval kunnen de kosten worden gesplitst; Zijn de kosten gemaakt vóórdat aannemelijk was dat de deelneming zou worden gekocht. Bijvoorbeeld de kosten van een zoekopdracht lijken niet in causaal verband te staan. In de praktijk leeft de stelregel dat kosten die zijn gemaakt vóór het tekenen van de letter of intent wel aftrekbaar zijn en vanaf dat moment niet meer. Voor verkoopkosten gelden vergelijkbare regels. Het is dus van belang om goed te onderbouwen waar de kosten op zien en in welke fase de kosten zijn gemaakt. Dit levert u voordeel op. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat de kosten netto zijn. Pas uw financieringsstructuur aan aan de gewijzigde Moeder-Dochterrichtlijn In het Belastingpakket 2016 is naar aanleiding van een aanpassing van de Moeder-Dochterrichtlijn een wijziging opgenomen in de Nederlandse deelnemingsvrijstelling per 1 januari De deelnemingsvrijstelling of deelnemingsverrekening is niet langer van toepassing op ontvangen dividenden uit buitenlandse deelnemingen, voor zover deze dividenden in het buitenland aftrekbaar zijn, bijvoorbeeld omdat deze dividenden daar gezien worden als rentelasten. Ook vervangende inkomsten van deze dividenden zijn niet langer vrijgesteld. Ofschoon deze beperking voortkomt uit een aanpassing van de Moeder- Dochterrichtlijn van de EU, heeft het kabinet gekozen de anti-misbruikmaatregelen niet te beperken tot EU- en EER-situaties. Beoordeel dit jaar of uw financieringsstructuur een aanpassing behoeft. Voorkom toepassing van de aftrekbeperking voor deelnemingsrente Renten en kosten van geldleningen die geacht worden verband te houden met de financiering van een deelneming zijn niet aftrekbaar indien en voor zover deze bovenmatig zijn. De aftrekbeperking voor deelnemingsrente geldt bovendien pas indien en voor zover u jaarlijks meer dan aan bovenmatige deelnemingsrente betaalt. De aftrekbeperking van deelnemingsrente kan worden voorkomen of beperkt door te zorgen voor een tijdige toename van het eigen vermogen. De rekenregel op basis waarvan de aftrekbeperking wordt berekend houdt namelijk rekening met het gemiddelde eigen vermogen. Hoe hoger het eigen vermogen hoe lager in principe de renteaftrekbeperking is. Naast het voorkomen van een beperking van renteaftrek, zijn er door de franchise van ook nog ruime planningsmogelijkheden die u veel voordeel kunnen bezorgen. Vraag uw BDO-adviseur naar de mogelijkheden. Besteed aandacht aan de deelnemingsvrijstelling en een liquidatieverlies De deelnemingsvrijstelling vindt geen toepassing op een verlies dat tot uitdrukking komt nadat de deelneming is ontbonden. Met andere woorden; een liquidatieverlies is aftrekbaar. Eén van de voorwaarden om een liquidatieverlies in aanmerking te nemen is dat de vereffening voltooid moet zijn. Als u nog in 2015 een liquidatieverlies wilt nemen, zorg dan dat de vereffening nog in 2015 helemaal is afgerond. Kunt u het verlies pas later gebruiken, wacht dan met het voltooien van de vereffening. Dan blijft het fiscaal verlies ten minste een jaar langer verrekenbaar. Voorkom toepassing van de renteaftrekbeperking voor overnameholdings Er geldt mogelijk een renteaftrekbeperking wanneer een overname wordt gefinancierd met vreemd vermogen en de overnemende partij en de over te nemen partij een fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangaan. De overnamerente is alleen aftrekbaar voor zover de overnameholding zelf winst maakt. Flankerende maatregelen zijn getroffen voor de juridische splitsing en juridische fusie. De aftrekbeperking voor overnameholdings kent een franchise van aan rente waarbinnen de overnamerente aftrekbaar is. Als de overnamerente meer bedraagt, is het van belang dat u binnen de bandbreedte van de toegestane financiering blijft om buiten de toepassing van de renteaftrekbeperking voor overnameholdings te blijven. De toegestane financiering bedraagt in het eerste jaar van de fiscale eenheid 60% van de verkrijgingsprijs, 55% in het tweede jaar, enz. 25% van de verkrijgingsprijs is altijd toegestaan. Extra aflossing van de overnameschuld in 2015 kan wenselijk zijn om een beperking van de renteaftrek in volgende jaren te voorkomen.

9 9 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO HOOFDSTUK 1 - ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN Haal voordeel uit het aangaan van een fiscale eenheid Een fiscale eenheid kan uw onderneming diverse voordelen bieden. Denk hierbij vooral aan de onderlinge verliesverrekening. In voorkomende gevallen kunt u door voeging van een dochtermaatschappij de latent aanwezige verliezen van de dochtermaatschappij mogelijk in de fiscale eenheid verrekenen. Zorg voor een goede verrekeningsovereenkomst tussen de fiscale eenheidsmaatschappijen Binnen de fiscale eenheid moet de vennootschapsbelastinglast worden verdeeld tussen de fiscale eenheidsmaatschappijen. Zorg voor een zodanige verrekening dat dit optimaal gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld bij een eventueel faillissement een groot voordeel opleveren. Fiscale eenheid met buitenlandse EU/EER-moeder of tussenhoudster Het besluit van 16 december 2014, naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van 12 juni 2014, breidt de mogelijkheden voor het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting binnen internationale concerns uit. In de volgende gevallen is een fiscale eenheid nu bijvoorbeeld ook mogelijk: Een fiscale eenheid tussen een Nederlandse moedermaatschappij en een Nederlandse kleindochtermaatschappij met één buitenlandse tussenhoudster gevestigd in een EU- of EER-lidstaat; Een fiscale eenheid vergelijkbaar met de situatie hiervoor, maar met meerdere buitenlandse tussenhoudsters gevestigd in verschillende EU- of EER-lidstaten; Een fiscale eenheid tussen twee zustermaatschappijen met een buitenlandse moedermaatschappij gevestigd in een EU- of EER-lidstaat. Het vormen van een fiscale eenheid kan met drie maanden terugwerkende kracht vanaf het moment van aanvraag plaatsvinden. Bekijk of in uw situatie het besluit extra mogelijkheden biedt voor het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Let wel op dat bij vorming van een fiscale eenheid in de loop van het boekjaar tussen twee zustermaatschappijen met een buitenlandse EU- of EER-moedermaatschappij allebei de zustermaatschappijen hun boekjaar dienen af te sluiten. Inmiddels is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer die bovengenoemd beleid codificeert. Haal indirect voordeel met het fiscale eenheidsregime Hebt u een deelneming van 95% of meer in een buitenlandse (EU/EER) dochtermaatschappij of een 95% (of meer) buitenlandse (EU/EER) moedermaatschappij? Door een arrest van het Hof van Justitie (HvJ EU) ontstaan dan wellicht nieuwe mogelijkheden om de voordelen van het fiscale eenheidsregime te kunnen claimen. Het arrest van het HvJ EU van 2 september 2015 betrof de Groupe Steria, een Frans IT-concern. Steria hield een aantal buitenlandse deelnemingen en als deze deelnemingen dividend uitkeren naar Frankrijk, dan is 5% van dit dividend belast in Frankrijk. Binnen een Franse fiscale eenheid is dat niet het geval (100% onbelast). Het HvJ EU vindt deze beperking van de voordelen van de fiscale eenheid in strijd met de vrijheid van vestiging. Dus alleen het feit dat een fiscale eenheid mogelijk was in binnenlandse verhoudingen was al voldoende om het voordeel te kunnen claimen. Ook het Nederlandse fiscale eenheidsregime biedt voordelen, die zonder een fiscale eenheid niet incasseerbaar zijn. Door dit arrest is het soms mogelijk dat de voordelen van het Nederlandse fiscale eenheidsregime ook kunnen worden geïncasseerd door een binnenlandse belastingplichtige vennootschap met een 95%-buitenlandse (EU/EER) moeder- of dochtermaatschappij. In Nederlandse context heeft dit mogelijk consequenties voor bijvoorbeeld de houdsterverliesregeling of de deelnemingsrenteaftrekbeperking. Het HvJ EU heeft overigens wel aangegeven dat de mogelijkheid om winsten en verliezen te verrekenen beperkt blijft tot een fiscale eenheid. Bekijk of dit arrest in uw situatie mogelijkheden biedt. Voorkom nadelen door het tijdig verbreken van een fiscale eenheid Een fiscale eenheid biedt uw onderneming veel voordelen, maar kan ook belangrijke nadelen met zich meebrengen. Voor een onderneming in zwaar weer kan de onderlinge verliesverrekening voordelig zijn. Echter, voor diezelfde onderneming in zwaar weer is de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vennootschapsbelastingschuld van de fiscale eenheid voor elk van de gevoegde maatschappijen een potentieel nadeel. Bovendien heeft de ontvanger van de Belastingdienst bij een fiscale eenheid ruime verrekenmogelijkheden. Zo kan een loonbelastingschuld van de ene gevoegde maatschappij worden verrekend met een teruggaaf omzetbelasting van een andere gevoegde maatschappij. Een verbreking van de fiscale eenheid zorgt ervoor dat deze nadelen voor toekomstige belastingschulden worden vermeden. Haal voordeel door het verbreken van de fiscale eenheid Door de fiscale eenheid te verbreken kan wellicht meerdere malen gebruik worden gemaakt van het tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting. Dit kan per BV een voordeel opleveren van maar liefst Aangaan en verbreken van een fiscale eenheid in één jaar Als de fiscale eenheid in de loop van het boekjaar is aangegaan, kan het (afhankelijk van de behaalde resultaten) voordelig zijn om de fiscale eenheid nog hetzelfde boekjaar weer te verbreken. De fiscale eenheid wordt dan namelijk geacht niet te hebben bestaan. BV of eenmanszaak? Bij inkomstenbelastingondernemers is de winst effectief belast tegen maximaal 44,72%. Dit komt doordat 14% van de fiscale winst is vrijgesteld (mkb-winstvrijstelling). Effectief is de marginale belastingdruk dus 44,72% (52% * 86%). Door de vele faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de FOR, wordt de belastingdruk verder verlaagd. Alle winst, of dit nu voortvloeit uit de arbeidsinspanning of uit kapitaal, wordt in de inkomstenbelasting hetzelfde belast. In de BV bedraagt de gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelastingdruk 40% - 43,75%. Dit betreft echter de winst na aftrek van het loon van de DGA. Dat loon wordt belast tegen maximaal 52%. De totale belastingdruk in de BV is vrijwel altijd hoger dan bij ondernemers in de inkomstenbelasting. Uiteraard zijn er vele andere, niet-fiscale overwegingen om te (blijven) ondernemen in een BV. Bij winsten tussen de en dient u de BV echter fiscaal te heroverwegen.

10 10 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO HOOFDSTUK 1 - ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN Wijzig uw boekjaar Als u om administratieve en/of andere bedrijfseconomische redenen uw boekjaar wenst te wijzigen, kunt u wellicht een bijkomend belastingvoordeel behalen. Denk hierbij aan tariefsvoordelen, een langere verliesverrekeningstermijn of een langere termijn om te herinvesteren. Beoordeel nog voor het einde van het jaar of uw boekjaar aangepast moet worden. Het besluit hiervoor moet namelijk nog voor het einde van het boekjaar zijn genomen. Tevens moet de aanpassing van het boekjaar ook statutair zijn gewijzigd voor het einde van het jaar. Verzoek om teruggave bronbelasting bij dividenden, rente of royalty s Als u geen verzoek om (gedeeltelijke) vrijstelling hebt ingediend, wordt belasting ingehouden bij de uitbetaling van dividenden, rente of royalty s. U kunt dan achteraf een verzoek indienen om teruggaaf van de teveel ingehouden belasting. Hoeveel belasting u terugkrijgt, is afhankelijk van het percentage dat volgens het belastingverdrag is vrijgesteld. Onder de meeste belastingverdragen dient een verzoek om teruggave van ingehouden bronbelasting binnen drie jaar na het jaar van ontvangst van het buitenlandse inkomen te worden ingediend. Niet teruggevraagde bronbelasting is niet vatbaar voor verrekening en is bovendien niet als kosten in mindering te brengen op het resultaat. Daarom adviseren wij u de in 2012 ingehouden bronbelasting voor het einde van 2015 terug te vragen. Mocht u zekerheid willen verkrijgen over de termijn waarbinnen een verzoek om teruggave van de op u uit het buitenland ontvangen buitenlandse inkomen ingehouden bronbelasting dient te worden ingediend, adviseren wij u contact met ons op te nemen zodat we het van toepassing zijnde verdrag kunnen raadplegen. Voor een buitenlandse belegger is er op basis van een recent arrest van het Hof van Justitie EU wellicht een extra mogelijkheid om Nederlandse dividendbelasting terug te krijgen. Zeker als er een rendement van 8% of meer behaald is op de Nederlandse aandelen, verdient het aanbeveling om contact met ons op te nemen om te beoordelen of deze uitspraak ook voor u positieve gevolgen heeft. Let op de fiscale aspecten van de Flex-BV Met ingang van 1 oktober 2012 bestaat de Flex-BV. Als u gebruik maakt van de civielrechtelijke flexibiliseringsmogelijkheden van het nieuwe BV-recht (zoals uitgifte van winstrechtloze aandelen, stemrechtloze aandelen, aandelen met verschillende winstrechten en/of aandelen met verschillende stemrechten), laat dan ook altijd de fiscale aspecten beoordelen door een fiscalist. Emigrerende aanmerkelijkbelanghouder DGA s die emigreren, moeten de aanmerkelijkbelangclaim aan de grens afrekenen. Tot op heden hoeft niet daadwerkelijk te worden betaald, mits ten minste tien jaar lang de aandelen niet worden vervreemd, geen aandelenkapitaal wordt terugbetaald of vrijwel alle winstreserves worden uitgekeerd. Er wordt een zogenoemde conserverende aanslag opgelegd. In de praktijk bleek dat de aanmerkelijkbelangclaim vrijwel nooit werd betaald. Daarom is op Prinsjesdag bepaald dat de conserverende aanslag niet meer vervalt na tien jaar. Dit geldt voor iedereen die na 15 september 2015, uur is geëmigreerd. Er zal dus vrijwel altijd moeten worden afgerekend over de in de Nederlandse periode opgebouwde aanmerkelijkbelangclaim. Emigreren wordt dus fiscaal minder aantrekkelijk. Niet onaantrekkelijk, want u kunt in de meeste gevallen nog altijd de Nederlandse erf- en schenkbelasting voorkomen. En dat is ook een flinke besparing. ONDERNEMINGEN EN BTW Maak slim gebruik van aangiftetermijnen Zolang sprake is van een totaal te betalen bedrag aan btw wordt een financieringsvoordeel gerealiseerd, als gekozen wordt om per kwartaal de aangifte en de afdracht van btw te doen. Krijgt u structureel btw terug, doe dan juist per maand aangifte. Vraag uw btw over 2015 in andere EU-lidstaten terug Nederlandse ondernemers kunnen via een elektronisch portaal bij de Nederlandse Belastingdienst de btw terugvragen die ze in een ander EU-land hebben betaald. De Nederlandse Belastingdienst stuurt dit verzoek door aan het land van teruggaaf. De sluitingsdatum om btw terug te vragen voor het jaar 2015 is 30 september Let op de herzieningstermijn Als u in het verleden onroerende zaken heeft aangeschaft en voor die aanschaf de btw geheel of gedeeltelijk in aftrek heeft gebracht, moet deze btw gedurende tien jaar jaarlijks worden herzien als de onroerende zaak meer of minder gebruikt gaat worden voor btw-belaste prestaties. Als u de onroerende zaak in 2015 heeft gebruikt voor handelingen waarvoor geen recht op aftrek bestaat en u alle btw ter zake van de aanschaf van de zaak in aftrek heeft gebracht, moet u de herzienings-btw aangeven bij de laatste aangifte van het boekjaar. Als u de onroerende zaak in 2015 heeft gebruikt voor handelingen waarvoor wel recht op aftrek bestaat en u geen btw voor de aanschaf van de zaak in aftrek heeft gebracht, heeft u recht op teruggaaf van de herzienings-btw. Ook deze teruggaaf doet u bij de laatste aangifte van het boekjaar. Het bovenstaande geldt ook voor roerende zaken waarop wordt afgeschreven c.q. waarop kan worden afgeschreven. De herzieningstermijn loopt dan geen tien jaar maar vijf jaar.

11 11 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO HOOFDSTUK 1 - ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN Vraag teruggave btw voor dubieuze debiteuren Als u over 2015 debiteuren heeft die niet meer zullen betalen, kunt u bij de inspecteur een verzoek indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren door u afgedragen btw. Voorkom btw-heffing bij maatschappen en VOF s Voor de btw wordt de maatschap (en de vennootschap onder firma) als belastingplichtige aangemerkt en niet de afzonderlijke maten (of vennoten). Als de maten goederen aanschaffen en deze ter beschikking stellen aan de maatschap of aan de maatschap diensten verlenen (zoals licenties), is het mogelijk dat daarover btw moet worden berekend. Er zijn echter richtlijnen aan de hand waarvan de btw-heffing kan worden voorkomen. In die regeling is ook aangegeven hoe kan worden omgegaan met de aftrek van de btw die aan de maat in rekening wordt gebracht. Ga na of uw huurder nog kwalificeert voor aftrekgerechtigdheid Als u onroerende zaken belast met btw verhuurt, is het van belang dat uw huurder de btw voor 90% of meer kan aftrekken (in bepaalde situaties is een aftrekrecht van 70% voldoende). Informeer of uw huurder nog voldoet aan de eisen voor de aftrekgerechtigdheid, zodat u weet of u nog met btw belast kunt verhuren. Loop geen btw-vooraftrek mis als medicus De btw-vrijstelling voor medische handelingen geldt met ingang van 1 januari 2013 alleen voor handelingen die gericht zijn op de gezondheidskundige verzorging van de mens, die verricht worden door een bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) erkende (para-) medicus, waarbij de handelingen binnen het deskundigheidsgebied van deze (para)medicus vallen en tevens aan de orde zijn gekomen in zijn (BIG-)opleiding. Als de overige prestaties belast zijn, bestaat er ook recht op aftrek van de aan de ondernemer op een voorgeschreven wijze opgemaakte factuur in rekening gebrachte btw voor zover deze toerekenbaar is aan de belaste handelingen. Loop de KOR niet mis Komt u als btw-ondernemer in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling (KOR)? Pas dan op met de inkoop van goederen voor uw onderneming in het buitenland. De btw over deze buitenlandse inkopen moet u in de btw-aangifte verantwoorden als verwerving en vervolgens kunt u datzelfde bedrag als voorbelasting aftrekken. Maar de verschuldigde btw over deze verwervingen mag u niet meenemen voor de berekening van de KOR. Door die buitenlandse inkopen kunt u de KOR mislopen. Als aan de voorwaarde voldaan wordt kunt u een verzoek indienen om ontheven te worden van administratieve verplichtingen. Dit verzoek dient vóór 1 januari 2016 ingediend te zijn. Betaal nooit contant bij het tanken Betaal altijd met uw tankpas, pinpas of creditcard als u tankt met uw auto van de zaak. Bij een contante betaling loopt u het risico om de btw-aftrek op de brandstofkosten te verspelen! Bij een contante betaling kan de fiscus niet nagaan wie de betaling heeft gedaan. De kassabon is daarvoor onvoldoende. Dat is voor de inspecteur voldoende reden om de btw-aftrek te weigeren. Zelfs als vaststaat dat met de brandstof uitsluitend zakelijke kilometers zijn verreden. Een en ander geldt uiteraard ook voor de tankbeurten van uw medewerkers met een auto van de zaak. Betaal met een pas die op naam van de zaak staat! Meld verbreking van de fiscale eenheid voor de btw Heeft uw holding-bv de aandelen in een werk-bv verkocht en is daardoor de fiscale eenheid voor de btw tussen die twee BV s verbroken? Vergeet niet om dat schriftelijk te melden bij de bevoegde inspecteur. De wet bepaalt expliciet dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting natuurlijke personen en lichamen pas beëindigd wordt als de verbreking van de eenheid bij de inspecteur is gemeld. Niet melden kan een flinke zeperd opleveren: u kunt aansprakelijk gesteld worden voor de btw van de vroegere dochter-bv, zelfs voor de btw die is ontstaan in de periode na verkoop van de aandelen in deze BV. Stel uw sportaccommodaties btw-belast ter beschikking Het is mogelijk dat de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties aan sporters niet meer als vrijgestelde verhuur wordt aangemerkt, maar als btw-belaste dienstverlening. Dit lijkt nadelig, maar hierdoor kunnen voordelen worden behaald. Dit is het gevolg van het feit dat deze diensten onder het 6%-tarief vallen en de btw op de investeringen en exploitatiekosten belast zijn met 21%. De vooraftrek is daarmee hoger dan de af te dragen btw. Laat uw adviseur eens rekenen, maar doe dat vooral bij nieuwbouw. Er dient wel rekening gehouden te worden dat deze mogelijkheid mogelijk beïnvloed kan worden door een wijziging in de vrijstelling voor diensten van organisaties die zich de beoefening van sport of de bevordering daarvan ten doelstellen. Ga slim om met de verhuur van garageboxen Het uitgangspunt is altijd geweest dat de verhuur van garageboxen btw-belast is, tenzij het gebruik als parkeerruimte wordt uitgesloten. Met een recente uitspraak van Hof Den Bosch kunnen garageboxen worden verhuurd zonder btw als niet is uitgesloten dat de garagebox ook voor andere doeleinden dan parkeren kan worden gebruikt. Hierdoor is de verhuur van een garagebox voortaan eerder vrijgesteld. Vrijgestelde verhuur is niet altijd voordelig. Als er vrijgesteld wordt gepresteerd is er namelijk geen recht op aftrek van voorbelasting. Bij nieuwbouw of grote investeringen kunt u sturen op belaste verhuur. Als er al langere tijd belast wordt verhuurd, kan bezien worden of de vrijstelling voordelen oplevert. Het al dan niet vrijgesteld verhuren is door juiste afspraken zeer goed zelf te sturen. ONDERNEMINGEN EN FORMALITEITEN Benut de mogelijkheid van ambtshalve teruggaaf Als u in de laatste vijf jaar teveel btw op aangifte heeft voldaan, bijvoorbeeld vanwege een verkeerde tarieftoepassing, of als u te weinig btw op aangifte heeft teruggevraagd, bijvoorbeeld omdat u bent vergeten de btw op bepaalde inkoopfacturen mee te nemen, moet u een verzoek om teruggaaf doen. Gezien het feit dat een verzoek maximaal vijf jaar terugwerkt, is het van belang nog vóór het einde

12 12 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO HOOFDSTUK 1 - ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN van het jaar te kijken of u hiervoor in aanmerking komt. Let hierbij op dat het verzoek bij de Belastingdienst ontvangen dient te zijn vóór het verstrijken van de vijfjaarstermijn. De ambtshalve regeling geldt ook voor andere belastingen. Ook daarvoor is het dus zinvol om nog voor het einde van het jaar te kijken of u nog geld terug kunt halen over de afgelopen vijf jaar. Vernietig uw oude administratie (maar niet te snel) Ondernemers en belastingplichtigen die resultaat uit overige werkzaamheden genieten, zijn wettelijk verplicht tot het voeren en bewaren van hun administratie. De wettelijke bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bedraagt in het algemeen zeven jaar. Deze bewaarplicht geldt voor alle basisgegevens (zoals het grootboek, de facturen van debiteuren en crediteuren, de in- en verkoopadministratie, de voorraadgegevens en de loonadministratie) en de overige gegevens die van belang kunnen zijn bij een belastingcontrole. Ook de hiervoor bedoelde gegevens die elektronisch zijn opgeslagen vallen onder de bewaarplicht. Let wel dat bepaalde stukken betrekking kunnen hebben op meerdere jaren en dus pas dienen te worden vernietigd nadat deze hun actualiteitswaarde hebben verloren. Een contract dat ziet op dient daarom pas in 2017 te worden vernietigd. LET OP! DE ALGEMENE WETTELIJKE BEWAARTERMIJN VAN ZEVEN JAAR IS KORTER DAN DE BTW-HERZIENINGSTERMIJN VOOR ONROERENDE ZAKEN EN RECHTEN WAARAAN DEZE ZIJN ONDERWORPEN. DE (AL DAN NIET VRIJGESTELDE) BTW-ONDERNEMER BLIJFT DAAROM VERPLICHT OM TE BEWAREN: ALLE BOEKEN, BESCHEIDEN EN ANDERE GEGEVENSDRAGERS OF DE INHOUD DAARVAN BETREFFENDE ONROERENDE ZAKEN EN RECHTEN WAARAAN ONROERENDE ZAKEN ZIJN ONDERWORPEN GEDURENDE NEGEN JAAR VOLGEND OP HET JAAR WAARIN DE BTW-ONDERNEMER HET GOED IS GAAN GEBRUIKEN (= DE HERZIENINGSTERMIJN). ALS U PERSONEEL INLEENT IS HET OOK RAADZAAM OM STUKKEN DIE OP DEZE INLENING ZIEN (BIJVOORBEELD ID-BEWIJZEN OF MANURENSTATEN) LANGER DAN ZEVEN JAAR TE BEWAREN. DIT HEEFT TE MAKEN MET EEN MOGELIJKE AANSPRAKELIJKSTELLING DIE NOG VELE JAREN NA HET VERSTRIJKEN VAN DE BEWAARTERMIJN KAN PLAATSVINDEN. HOEWEL VOOR HEN DE ADMINISTRATIEPLICHT NIET GELDT, IS HET VOOR PARTICULIEREN OOK RAADZAAM OM OUDE AANGIFTES, OVEREENKOMSTEN EN CONTRACTEN BIJVOORBEELD INGESCAND TE BEWAREN. OUDE GEGEVENS KUNNEN NOG WEL EENS NODIG ZIJN IN EEN TOEKOMSTIGE DISCUSSIE MET DE BELASTINGDIENST. Dien zo snel mogelijk een suppletie btw in Zodra u weet dat u btw moet suppleren moet u de betreffende suppletie ook indienen. Dit geldt voor zowel positieve (teruggaaf) als negatieve (te betalen) suppleties. Doet u dit niet, dan loopt u bij een te betalen bedrag het risico op een forse boete. Let op btw-schulden op de balans die zien op voorgaande jaren De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat zij controleert op openstaande btw-schulden uit voorgaande jaren. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de btw-aangiften en de aangiften inkomstenof vennootschapsbelasting. Als op de balans een te betalen btw-bedrag open staat en deze nog niet is betaald door middel van een suppletie, zal de Belastingdienst hiernaar een controle instellen en een naheffingsaanslag opleggen. Ondernemers met een btw-schuld hoger dan kunnen volgens het bekend geworden beleid rekenen op een boekenonderzoek. Daarbij wordt vooral gekeken naar de schuldvraag voor het betalingsverzuim en de vraag of is voldaan aan de suppletieverplichting die sinds een aantal jaren verplicht is. Kijk goed naar uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf De berekening van belastingrente vindt voor belastingjaren vanaf 2012 plaats vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar. Daarom raden wij u aan om uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggave voortdurend kritisch te bekijken. Dien voor 1 mei 2016 een verzoek om een te betalen voorlopige aanslag over 2015 in. Dan wordt u geen belastingrente in rekening gebracht ten aanzien van de belasting waarop het verzoek betrekking heeft. Als u recht heeft op een voorlopige teruggaaf over 2015, krijgt u pas belastingrente vergoed, indien de dagtekening van de (voorlopige) aanslag die leidt tot de teruggaaf ligt op of na 1 juli 2016 en de Belastingdienst traag is met het afwikkelen van uw verzoek om teruggaaf. Dit houdt in dat in veel gevallen geen rente meer vergoed wordt op een uitgestelde teruggaaf. Wellicht houdt dit voor u in dat u de teruggave, voor zover u dit al niet doet, beter al gedurende het belastingjaar kunt vragen. Dien de aangifte over het juiste tijdvak in Bij het indienen van de elektronische aangifte btw via het afgeschermde ondernemersdeel van de website van de Belastingdienst staat soms niet alleen de btw-aangifte klaar over het tijdvak dat moet worden ingediend, maar ook al de aangifte over het volgende (latere) tijdvak. Als per ongeluk de aangifte over de latere periode wordt ingediend, blijft de aangifte over het juiste tijdvak leeg en is niet tijdig ingediend. De Belastingdienst legt dan op basis van een schatting een naheffingsaanslag op en twee boetes. Wees er dus alert op dat de juiste aangifte wordt aangeklikt bij het indienen van de aangifte.

13 13 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO HOOFDSTUK 2 - DGA S EN PERSONEEL 2 DGA S EN PERSONEEL LET OP!

14 14 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO HOOFDSTUK 2 - DGA S EN PERSONEEL DGA S EN PERSONEEL Check de werkkostenregeling! Op 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht geworden. Dat betekent dat er dit jaar andere regels zijn gaan gelden voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Eenvoudiger is het niet geworden. Hebt u het allemaal kunnen volgen? Blijft u binnen de vrije ruimte of moet u begin volgend jaar toch bijbetalen? Of hebt u juist nog vrije ruimte over in 2015 zodat u en uw werknemers nog een financieel voordeel kunnen behalen. De specialisten van de BDO Adviesgroep Loon- & Premieheffing kunnen u helpen inzicht te krijgen in de mogelijkheden die er wellicht nog zijn in Denk hierbij bijvoorbeeld aan het belastingvrij maken van de bonussen aan het eind van het jaar, of door deze juist te verschuiven naar Wilt u inzicht krijgen in de kansen en risico s op het gebied van de loonheffingen? Kijk dan eens op Personeelsfonds of personeelsvereniging (PV) Uitkeringen en verstrekkingen uit een PV zijn onder voorwaarden belastingvrij. Zo kunnen werknemers op een voordeligere manier cadeautjes ontvangen of kunnen personeelsfeesten of -reizen worden georganiseerd. Eén van de voorwaarden is dat tussen het moment van oprichting en het jaar waarin de uitkeringen worden gedaan (met een maximumperiode van vijf jaar) de werkgever niet meer mag hebben bijgedragen dan de werknemers. Als u nu dus een personeelsfonds opricht kunt u daar al volgend jaar van gebruik maken. Let op! De VAR gaat verdwijnen De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt zo goed als zeker in de loop van 2016 afgeschaft. Om er zeker van te zijn dat u geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen moet u met uw opdrachtnemer een door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomst afsluiten. De bestaande VAR s verliezen ook direct hun vrijwarende werking. Wij adviseren u eens kritisch te kijken naar de contracten met zzp ers en er voor te (laten) zorgen dat deze voldoen aan de nieuwe regels. Beoordeel uw (gebruikelijk) loon Als DGA wordt u geacht minimaal een gebruikelijk loon te genieten. De regels met betrekking tot het vaststellen van het gebruikelijk loon zijn dit jaar op een aantal punten veranderd. In principe geldt dat al per 1 januari 2015, al geldt er voor DGA s die een ruling hadden met de Belastingdienst die door de Belastingdienst niet is opgezegd een overgangsregeling. Die houdt ruwweg in dat uw gebruikelijk loon, als dat in 2013 meer bedroeg dan in 2015 op 75/70 van dat bedrag moet worden gesteld. Maar ook hierop gelden uitzonderingen. Raadpleeg uw adviseur om te bespreken welke gevolgen de veranderingen voor u hebben. Ben u bewust van de risico s van inlenen van personeel of het uitbesteden van werk Als u personeel inleent of werk uitbesteedt, kunt u al sinds jaar en dag geconfronteerd worden met aansprakelijkstellingen als de uitlener of degene die werk voor u uitvoert zijn verplichtingen jegens de Belastingdienst niet nakomt. Deze kan u dan aansprakelijk stellen voor de niet-betaalde loonbelasting, omzetbelasting en premies. Maar sinds 1 juli 2015 zijn de risico s alleen maar groter geworden. Als er iemand in een keten bij inleen of het uitbesteden van werk zijn werknemers niet voldoende loon betaalt, kunnen de opdrachtgevers in de keten ook nog eens aansprakelijk gesteld worden voor het niet-betaalde loon. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen bij het schoonmaakbedrijf dat uw kantoor schoonmaakt, maar ook bij het schildersbedrijf dat uw pand opknapt. Besteedt u regelmatig werk uit of leent personeel in? Bespreek een en ander dan eens met uw adviseur. Kijk naar uw premiebeschikking Aan het eind van het jaar vallen ze altijd in de bus. De premiebeschikkingen met de sectorindeling en de premies voor het volgend kalenderjaar. Veel aandacht krijgen ze meestal niet, want ach ze zijn pas belangrijk in het volgende jaar. Toch adviseren wij er dit jaar eens kritisch naar te kijken, want vaak zijn die beschikkingen niet helemaal juist. De sectorindeling klopt (al jaren) niet of de premies zijn niet juist berekend. Ook in 2015 hebben we weer een aantal relaties blij kunnen maken met lagere premielasten. Bijvoorbeeld door samen met ze de sectorcheck te doen. Neem vrijblijvend contact met ons op. DGA: overweeg te stoppen met verdere pensioenopbouw Een goed pensioen is een waardevolle bezitting. Het geeft financiële rust als u als DGA stopt met werken. Het is dan ook zaak om zorgvuldig om te gaan met uw opgebouwde pensioenrechten in uw BV. Ook het partnerpensioen moet uiteraard goed geregeld zijn. Een oudedagsvoorziening hoeft echter niet per se via een pensioen plaats te vinden, maar kan ook op een andere wijze worden opgebouwd. Vanuit fiscaal perspectief is pensioen minder aantrekkelijk indien u bij uitkering van het pensioen 52% belasting betaalt. Ingehouden winst kent immers een belastingdruk van 40%-43,75%. Hebt u voldoende pensioen opgebouwd, dan kan het voordelig zijn om daarmee te stoppen en te bekijken op welke wijze u voorts in uw oudedagsvoorziening wilt voorzien. DGA: overweeg een pensioenregeling op te zetten Het DGA-pensioen is inmiddels al weer drie jaar punt van discussie. De staatssecretaris van Financiën zal voorstellen gaan doen het pensioen in eigen beheer te gaan wijzigen. Maar wacht hier niet op. Ook u als DGA wilt een adequate oudedagsvoorziening en het is verstandig hier tijdig mee te beginnen. Dat hoeft uiteraard niet per se een pensioen in eigen beheer te zijn. Neem contact op met uw adviseur voor een goed advies. Ga na of u uw ingegane pensioen kunt afstempelen Als uw pensioen in eigen beheer is ingegaan voor 1 januari 2013, is het nog mogelijk de pensioenuitkeringen te verminderen als het vermogen in uw BV niet toereikend is. Dit moet zijn geregeld voor het einde van dit jaar. Of het mogelijk is om uw pensioen gedeeltelijk prijs te geven én of het raadzaam is dit te doen, kan beoordeeld worden door uw BDO-adviseur. Auto van de zaak: nu nog even wisselen? De bijtellingen voor de auto van de zaak gaan per 1 januari 2016 weer veranderen. Het kan fors financieel verschil uitmaken of u in 2015 of in 2016 van auto wisselt. Soms kan het zelfs voordelig zijn lopende leasecontracten af te kopen. Dat kan zowel de werkgever als de werknemer de komende jaren geld opleveren. Komt u er zelf niet helemaal uit? Raadpleeg uw adviseur, die kan voor u uitrekenen of nog dit jaar wisselen van auto verstandig is.

15 15 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO HOOFDSTUK 3 - PRIVÉ 3 PRIVÉ LET OP!

16 16 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO HOOFDSTUK 3 - PRIVÉ TOEKOMSTVOORZIENINGEN: PENSIOENEN EN LIJFRENTEN Overweeg de pensioenknip te gebruiken Gaat u met pensioen en hebt u een beschikbare premieregeling of een pensioenregeling op kapitaalbasis? Dan mag u van de pensioenknip gebruik maken. De rentestand is momenteel bijzonder laag, waardoor u ook lage pensioenuitkeringen zult ontvangen. De pensioenknip geeft u de mogelijkheid om een uitkering gedurende twee jaar aan te kopen en over twee jaar voor het restant een pensioenuitkering aan te kopen. Als de rente over twee jaar gestegen zou zijn, zal de uitkering ook hoger zijn. Vraag advies aan uw BDO-adviseur. Bereken uw pensioentekort met de juiste gegevens Als u een pensioentekort heeft, kunt u premies voor lijfrenten ten laste van uw inkomen brengen op grond van de jaar- en/of reserveringsruimte. Van een pensioentekort is al snel sprake als u een auto van de zaak heeft of een bedrijfspand aan de eigen BV verhuurt. Voor de pensioentekortberekening over 2015 moet u uitgaan van de gegevens (pensioenaangroei en inkomen) uit Betaal uw lijfrentepremie op tijd Uw lijfrentepremie (behoudens stakingswinstlijfrenten) moet uiterlijk op 31 december zijn betaald om de premie nog in 2015 in aftrek te brengen. Dus bekijk uw lijfrentemogelijkheden op tijd. Uw BDO-adviseur kan u hierbij behulpzaam zijn. Benut de flexibiliteit van oude lijfrentepolissen Als u nog een lijfrentepolis heeft van vóór de Brede Herwaardering, kort gezegd van vóór 1 januari 1992, biedt deze lijfrentepolis u veel flexibiliteit. De uitkeringen uit deze verzekering mogen aan anderen toekomen, waarbij een uitkering ineens of in termijnen mogelijk is. Het is ook mogelijk de uitkeringen nog onbeperkt uit te stellen (voor uzelf of voor bijvoorbeeld uw kinderen). Stop met uitkeringen uit uw levenslooptegoed Ontvangt u uitkering uit uw levenslooptegoed? Overweeg hiermee te stoppen. In 2015 wordt bij volledige opname van het tegoed slechts 80% over de waarde per 31 december 2013 in de belastingheffing betrokken. Dit kan u een aardig fiscaal voordeel opleveren. EIGEN WONING Betaal uw rente vooruit In 2015 kunt u een hoger bedrag aan hypotheekrente opvoeren, als u rente vooruitbetaalt. Het toptarief voor de aftrek van de hypotheekrente daalt wederom met 0,5% in Daarnaast wordt de derde schijf langer, zodat u in 2016 minder snel in het toptarief uit zult komen. Al met al kan dit ertoe leiden dat de aftrek in 2015 u meer oplevert. Er kan maximaal zes maanden rente vooruit worden betaald mits uw leningsvoorwaarden dit toestaan. Ook bespaart u zich box 3-heffing per 1 januari 2016 over de vooruitbetaalde rente. Neem een hypotheek bij de eigen BV Hebt u een banklening? Overweeg dan om deze te herfinancieren bij uw eigen BV als daarvoor genoeg financiële ruimte is. Een hypotheek bij de eigen BV kan u vele (tien)duizenden euro s opleveren. Doe tijdig opgave bij de Belastingdienst van uw hypotheek bij uw eigen BV Als u vanuit uw BV een hypotheek aan u zelf hebt verstrekt doe dan tijdig opgave aan de Belastingdienst van alle relevante gegevens of wijzigingen van de lening. Als u dit verzuimt, loopt u de renteaftrek voor een jaar mis. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de opgaveplicht vanaf 2016 wijzigen, maar op dit moment moet u zelf deze gegevens nog opgeven. Lenen aan de kinderen voor de eigen woning Sparen levert op dit moment weinig op. Geld uitlenen aan de kinderen voor de aankoop of verbouwing van hun woning, kan dan een aantrekkelijk alternatief zijn. Voor beide partijen. U hebt een aantrekkelijk rendement. Uw kinderen een goedkope(re) hypotheek. Uw BDO-adviseur kan u alles vertellen over de mogelijkheden en de spelregels. Maak gebruik van de verruiming van de schenkvrijstelling in verband met de eigen woning Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar geldt een eenmalige verhoogde schenkvrijstelling van Deze vrijstelling wordt extra verhoogd tot maximaal (2015), wanneer het geld wordt gebruikt voor de eigen woning (dus niet voor een tweede woning) van het kind of wordt aangewend voor een dure studie of opleiding van het kind. Voor de toepassing van de schenkvrijstellingen ten behoeve van de eigen woning is (sinds 2012) geen notariële schenkingsakte meer vereist. Aangezien de schenking onder de voorwaarde moet zijn gedaan dat de schenking wordt aangewend voor de eigen woning, is het raadzaam om de schenking wel schriftelijk vast te leggen. Wanneer de schenking wordt aangewend voor een dure studie of opleiding geldt wel de verplichting van een notariële schenkingsakte. Ondanks de vrijstelling moet wel een aangifte schenkbelasting worden gedaan. Let op! Dit is een eenmalige vrijstelling. Indien u minder schenkt dan het vrijgestelde bedrag, kunt u het verschil tot het maximum van de huidige vrijstelling niet in het volgend jaar aanvullen. Overweeg een extra storting in uw kapitaalverzekering Hebt u een kapitaalverzekering (al dan niet in het kader van uw eigen woning) of een spaarrekening eigen woning? Het is dan wellicht aanbevelenswaardig nog voor het einde van het jaar een extra storting te doen. Hiermee bespaart u box 3-heffing per 1 januari 2016 over dit bedrag en het kan ook tot een beter rendement in uw kapitaalverzekering leiden. Laat u zich hierover echter goed adviseren. Aanvullende stortingen kunnen ook ongewenste fiscale effecten hebben.

17 17 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO HOOFDSTUK 3 - PRIVÉ SPAREN EN BELEGGEN Verlaag de grondslag van box 3 De peildatum voor de grondslag van box 3 is 1 januari De te betalen belasting kan worden verminderd als deze grondslag voor 1 januari 2016 wordt verlaagd. De grondslag bestaat uit de waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden. U kunt deze grondslag verminderen door een aankoop en tevens betaling te doen van een goed dat niet tot de bezittingen behoort of waarvoor een vrijstelling geldt. Denk hierbij aan de aanschaf van een auto (gebruiksgoederen) of het doen van een groene belegging voor een bedrag van in totaal maximaal ( bij fiscaal partnerschap). Een belastingschuld wordt in beginsel niet gerekend tot de schulden van de rendementsgrondslag van box 3. De grondslag in box 3 kunt u ook verlagen door een belastingschuld voor het einde van 2015 te voldoen. Staat uw aanslag nog niet vast, vraag dan een voorlopige aanslag aan. Als u dat hebt gedaan vóór 1 oktober dan is uw box 3-vermindering verzekerd. Daarna is het afwachten of de aanslag nog tijdig wordt opgelegd (zodat u kunt betalen). Hebt u met Kerst nog niets gehoord van de Belastingdienst? Overweeg dan uw belastingschuld over te dragen aan een ander (uiteraard geeft u dan het bedrag van de te betalen belasting mee). Op grond van een uitspraak van Hof Amsterdam in 2015 is het verdedigbaar dat dan uw box 3-vermogen is verminderd. Beter is het echter om tijdig de zaken te regelen. NB BIJ GROENE BELEGGINGEN KRIJGT U BOVENDIEN NOG EEN HEFFINGSKORTING VAN 0,7% VAN HET VRIJGESTELDE BEDRAG. Ga sparen in de VBI of in de NV of BV In privé sparen levert tegen de tegenwoordige lage rentestand weinig op. Bij een spaarrente van bijvoorbeeld 1,5% is de belastingdruk in box 3 80%! Door uw geld onder te brengen in een BV of NV of een open fonds voor gemene rekening, kunt u de belastingdruk verlagen tot 25%. Zet u bijvoorbeeld een VBI nog vóór 1 januari 2016 op, dan bespaart u éénmaal de heffing in box 3. Op 1 januari 2016 behoort het ingebrachte spaargeld dan immers niet meer tot de rendementsgrondslag in box 3. Leen geld uit aan uw BV U kunt geld lenen aan uw BV. Hierdoor gaat het uitgeleende bedrag van box 3 naar box 1. Echter, op grond van een wettelijke bepaling moet dit bedrag ten minste een half jaar worden uitgeleend aan de BV. Niet-ingezetenen hebben hierdoor een ongeoorloofd hogere definitieve belastingdruk dan ingezetenen. Niet-ingezetenen kunnen de Nederlandse ingehouden dividendbelasting middels een teruggaafverzoek terugkrijgen. Doe dit tijdig, namelijk binnen vijf jaar. FAMILY-TAXPLANNING Maak gebruik van jaarlijkse vrijstellingen Voor ouders-kinderen geldt een jaarlijkse schenkvrijstelling van (2015) en de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling (van in 2015). Deze verhoogde vrijstelling kan slechts eenmaal worden benut voor een kind dat tussen de 18 en de 40 jaar jong is. Deze eenmalige verhoogde vrijstelling kan worden verhoogd wanneer het geld wordt gebruikt voor de eigen woning (zie hiervoor) of studie/opleiding. In verband met voorgestelde wijzigingen voor de eigenwoningschenking vanaf 2017 raden wij u aan om vooraf de mogelijkheden met uw BDO-adviseur te bespreken. Voor kleinkinderen geldt een jaarlijkse vrijstelling van (2015). Benut alsnog de hoge vrijgestelde schenking Bent u vergeten om uw zoon of dochter tijdig vóór hun 40 e een grote vrijgestelde schenking te doen? U kunt die vergissing herstellen als uw schoonzoon of -dochter jonger is dan 40 jaar. Overweeg schenken met behoud van beschikkingsmacht Wanneer u besluit om te schenken, kunt u kiezen voor één van de vele vormen van schenken met behoud van macht, zoals gecertificeerd schenken of schenken onder bewind. Maak gebruik van de uitsluitingsclausule Door het opnemen van een uitsluitingsclausule kunt u voorkomen dat de schenking via het huwelijksvermogensregime bij de schoonfamilie van uw (klein)zoon en/of (klein)dochter terecht komt. Overweeg een herroepelijke schenking Door bij de schenking te bedingen dat deze herroepelijk is, kunt u ervoor zorgen dat de schenking kan worden teruggedraaid. Zo kan worden voorkomen dat u financieel afhankelijk wordt van uw (klein)kind. Gebrek aan liquiditeiten? Doe een papieren schenking Bij een papieren schenking (een schuldigerkenning uit vrijgevigheid) kunt u het geschonken bedrag schuldig blijven. U krijgt een schuld aan uw kind(eren) welke in beginsel pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende ouder. De rente die u ontvangt is dan wel belast tegen het progressieve inkomstenbelastingtarief van maximaal 52%. Stel dat u over een periode van een half jaar een rente ontvangt van 1% dan is de belastingdruk hiervan maximaal 0,52% dus nog altijd lager dan 1,2%. DEZE SCHENKING MOET BIJ NOTARIËLE AKTE PLAATSVINDEN EN U DIENT WEL JAARLIJKS DE RENTE DAADWERKELIJK TE BETALEN! LET OP! Niet-ingezetene: verzoek om teruggaaf dividendbelasting Onlangs heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat het strijdig is met het EU-recht dat ingezetenen de ingehouden dividendbelasting op uitgekeerd dividend kunnen verrekenen en niet-ingezetenen niet. Hebt u aan uw kinderen een renteloze of laagrente directe opeisbare lening verstrekt? Vanaf 1 januari 2010 is jaarlijks schenkbelasting verschuldigd over het verschil tussen 6% en de (niet) bedongen rente. Bekijk of er mogelijkheden zijn om deze nadelige fiscale gevolgen te beperken.

18 18 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO HOOFDSTUK 3 - PRIVÉ Laat uw testament (regelmatig) checken De erflater die een goed testament opmaakt, kan een forse belastingbesparing voor zijn erfgenamen realiseren. Een goed testament is een testament dat de door de erflater gewenste vererving van zijn vermogen combineert met een minimale heffing van erfbelasting bij de erfgenamen. Door de wijzigingen van de successiewetgeving of uw persoonlijke wensen, kan het zijn dat uw huidige testament niet (fiscaal) optimaal meer is. Wij raden u dan ook aan uw testament te laten scannen. Maak alsnog huwelijkse voorwaarden op Bent u bij het aangaan van uw huwelijk vergeten huwelijkse voorwaarden op te stellen? U kunt dat onder voorwaarden nog zonder fiscale schade herstellen binnen drie jaar. Check uw huwelijkse voorwaarden De keuze voor een bepaald huwelijksgoederenregime wordt vaak bij het aangaan van het huwelijk bewust gemaakt en in de jaren daarna als vaststaand gegeven aanvaard. Door gewijzigde feiten en omstandigheden in de loop der tijd kan een ander huwelijksgoederenregime veel gunstiger zijn dan de indertijd gekozen regeling. Een periodieke heroverweging is daarom noodzakelijk, vooral bij verandering in de gezins- of familiesituatie of bij een aanzienlijke vermogensstijging of -daling. Kom het periodiek verrekenbeding na Bent u op huwelijkse voorwaarden gehuwd met daarin een periodiek verrekenbeding? Vergeet dan niet de afrekening met uw partner ook over dit jaar op te stellen. Het niet-naleven van een periodiek verrekenbeding kan namelijk, zeker als dat jarenlang is gebeurd, dramatische gevolgen hebben bij een eventuele echtscheiding en mogelijk ook bij een eventueel faillissement van de ondernemer-echtgenoot. Bent u betrokken of betrokken geweest bij de afwikkeling van een nalatenschap? In de wet is een specifieke regeling opgenomen die ziet op bovenmatige rente over overbedelingsvorderingen. Hierdoor kan het voorkomen dat een deel van de rente niet meer aftrekbaar is bij het overlijden van de langstlevende ouder. Neem daarom contact op met uw BDO-adviseur wanneer u zelf een dergelijke vordering heeft, dan wel uw kinderen een dergelijke vordering op u hebben. Bekijk of er nog maatregelen getroffen kunnen worden om deze nadelige fiscale gevolgen te beperken. Hebt u in het verleden vermogen met uw kinderen gesplitst (ouders het vruchtgebruik/ kinderen de bloot eigendom) aangekocht? Als gevolg van één van de wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 heeft de structuur niet meer de beoogde fiscale gevolgen (besparing erfbelasting). Bekijk of er nog iets kan worden gedaan om dit nadeel te beperken. Hebt u in het verleden onroerende zaken aan uw (klein)kinderen overgedragen onder het voorbehoud van vruchtgebruik/recht van gebruik en bewoning? Door het intrekken van een resolutie per 1 januari 2010, heeft de structuur niet meer de beoogde gevolgen (besparing erfbelasting). In overleg met uw BDO-adviseur kan bekeken worden of er nog iets kan worden gedaan om dit nadeel te beperken. Benut uw fiscale partner De inkomstenbelasting is in beginsel verschuldigd over uw individuele inkomen. Op dit uitgangspunt wordt bij fiscale partners een uitzondering gemaakt voor de zogenoemde gemeenschappelijke inkomensbestanddelen, zoals de inkomsten uit eigen woning. In dat geval mag het inkomen of de aftrekpost naar keuze worden verdeeld tussen de fiscale partners. Dit kan voordelig zijn. Een aftrekpost levert namelijk veelal meer op als deze benut kan worden door de partner met het hoogste inkomen. Positief inkomen wordt lager belast als de fiscale partner een vrijstelling of verliezen kan benutten. Het is nuttig om nog voor het einde van het jaar te bekijken of het fiscale partnerschap wel of niet mogelijk is. Voor de inkomstenbelasting is sprake van fiscaal partnerschap bij: Echtgenoten/geregistreerd partners (niet van tafel en bed gescheiden). Ongehuwd meerderjarige samenwonenden die gezamenlijk staan ingeschreven in de basisregistratie personen én een notarieel samenlevingscontract hebben (bloedverwanten in de eerste lijn moeten beiden ouder zijn dan 27 jaar). Ongehuwd samenwonenden die gezamenlijk staan ingeschreven in de basisregistratie personen zonder een notarieel samenlevingscontract, die: samen een eigen woning hebben; samen een kind hebben; een partner hebben die het kind van de andere partner heeft erkend; een minderjarig kind hebben (waarbij zowel de ouder als degene met wie wordt samengewoond meerderjarig is), dat bij hen woont; voor de pensioenregeling als partner is aangemeld, of het vorige kalenderjaar fiscale partner waren. Het kan soms fiscaal gunstig zijn om het fiscale partnerschap te laten voortduren over de jaargrens heen. Als u slechts voor een deel van het jaar fiscaal partner bent, kunt u er namelijk voor opteren om voor het hele jaar als fiscaal partner te worden aangemerkt. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van het keuzerecht voor gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. In een echtscheidingssituatie kan het daarom soms bijvoorbeeld wenselijk zijn om de samenwoning nog even voort te zetten tot na 1 januari OVERDRACHTSBELASTING Overweeg erfpachtlease Als u de eigendom van een onroerende zaak verkrijgt en terug verhuurt aan de verkoper (sale and lease back), dan bent u overdrachtsbelasting verschuldigd. U kunt deze overdrachtsbelasting voorkomen door de transactie als volgt vorm te geven. U koopt de eigendom onder voorbehoud van een erfpachtrecht. De erfpachter betaalt u voortaan geen huur maar een canon, vergoeding voor het erfpachtrecht. In dat geval bent u slechts overdrachtsbelasting verschuldigd over de bloot eigendomswaarde, welke in veel gevallen tendeert naar nihil. Deze al bijna een eeuw bestaande, en bewust gekozen, systematiek wordt vanaf 1 januari 2016 als ongewenst gebruik gekwalificeerd. Dat betekent dat u na 1 januari 2016 gewoon overdrachtsbelasting betaalt over de volle waarde van de onroerende zaak. Naast deze erfpachtlease wordt nog een aantal vergelijkbare situaties bestreden. Tot 1 januari 2016 kunt u echter nog profiteren van deze routes. Bel daarom tijdig uw adviseur als u onroerende zaken wilt kopen/verkopen.

19 19 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO HOOFDSTUK 3 - PRIVÉ COLOFON LET OP! Redactieadres BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Redactiecoördinatie Bureau Vaktechniek, Sectie Belastingrecht Afdeling Marketing, Communicatie & Sales Voor wijzigingen te elfder ure moet een voorbehoud worden gemaakt. BDO-VESTIGINGEN Kijk voor de actuele adresgegevens op Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt aangeraden niet zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen of een besluit te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is toegesneden op uw concrete situatie kunt u zich wenden tot BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. of een van haar adviseurs. BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelen of het nemen van besluiten op basis van de informatie in deze publicatie. BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk. In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam BDO actief is op het gebied van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy). BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. handelt tevens onder de namen: BDO Accountants, BDO Belastingadviseurs, BDO Direct, BDO Global Outsourcing, BDO International Tax Services, BDO IT Audit & Security, BDO Tax Consultants. BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam BDO optreden. BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firm.

20 20 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO 10/2015 BB1530 LET OP!

Voorwoord. Ook in 2016 staat we als kantoor voor je klaar. Amsterdam December 2015. Met vriendelijke groet, Practical Accounting

Voorwoord. Ook in 2016 staat we als kantoor voor je klaar. Amsterdam December 2015. Met vriendelijke groet, Practical Accounting Eindejaartips 2015 Voorwoord De aangekondigde brede belastingherziening gaat vooralsnog niet door. Maar toch is dit dossier nog niet van de politieke tafel. Het pensioen in eigen beheer zal ingrijpend

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2015

Fiscale eindejaarstips 2015 Fiscale eindejaarstips 2015 Bij de presentatie van het belastingplan 2016 was het al duidelijk: de voorgenomen belastingherziening komt er voorlopig nog niet. Dit neemt niet weg dat dit in Den Haag nog

Nadere informatie

1. Ondernemer en onderneming. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 8

1. Ondernemer en onderneming. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 8 1. Ondernemer en onderneming RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 8 1.1 Toets de meewerkaftrek of arbeidsbeloning van uw meewerkende partner Als uw partner meewerkt in uw onderneming,

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

PAG 6 VERLAAG DE GRONDSLAG VAN BOX 3 PAG 7 BENUT SLIMME MOGELIJK HEDEN GIFTENAFTREK PAG 8 WETTELIJK MINIMUMJEUGDLONEN PER 1 JANUARI 2016

PAG 6 VERLAAG DE GRONDSLAG VAN BOX 3 PAG 7 BENUT SLIMME MOGELIJK HEDEN GIFTENAFTREK PAG 8 WETTELIJK MINIMUMJEUGDLONEN PER 1 JANUARI 2016 PAG 2 BV OF EENMANSZAAK? PAG 3 OVERWEEG TE STOPPEN MET VERDERE PENSIOENOPBOUW PAG 4 VOORKOM VERLIESVERDAMPING PAG 5 NEEM EEN HYPOTHEEK BIJ UW EIGEN BV PAG 6 VERLAAG DE GRONDSLAG VAN BOX 3 PAG 7 BENUT SLIMME

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2016

Nieuwsbrief november 2016 Nieuwsbrief november 2016 Het jaar 2016 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015 Nieuwsbrief november 2015 Het jaar 2015 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014 Nieuwsbrief november 2014 Het jaar 2014 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2012. Omdat mensen tellen.

EINDEJAARSTIPS 2012. Omdat mensen tellen. EINDEJAARSTIPS 2012 Omdat mensen tellen. EINDEJAARSTIPS 2012 Omdat mensen tellen. VOORWOORD Voor u liggen de Eindejaarstips 2012. Wat moet u echt nog dit najaar doen, of juist niet, om voordeel te behalen.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips nieuwe perspectieven

Fiscale eindejaarstips nieuwe perspectieven Fiscale eindejaarstips 2016 nieuwe perspectieven 2 Fiscale eindejaarstips 2016 BDO Voorwoord Het Belastingplan 2017 en de tegelijk gepubliceerde wetsvoorstellen brengen in het algemeen geen rigoureuze

Nadere informatie

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij 13-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv s een fiscale

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Ondernemers en ondernemingen

Ondernemers en ondernemingen Ondernemers en ondernemingen Ondernemers - algemeen De BV, wel of niet iets voor u? De rechtsvorm waarin uw onderneming gedreven wordt, is uitermate bepalend voor de belastingdruk op de winst en de liquiditeit.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

VOORBEREIDEN JAARREKENING EN E-BOOK

VOORBEREIDEN JAARREKENING EN E-BOOK E-BOOK VOORBEREIDEN JAARREKENING EN AANDACHTSPUNTEN - EDITIE 2016 INLEIDING Beste lezer, Voor u ligt alweer de vierde editie van het E-Book Voorbereiden Jaarrekening. In dit geheel ge-update E-Book zijn

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Bram Faber 21 september 2016 Inhoud: Ontwikkelingen in 2016? Wat zijn de voorstellen uit het Belastingplan? De ontwikkelingen 3 De ontwikkelingen 4 De ontwikkelingen

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013 INKOMSTENBELASTING. Algemeen

Eindejaarstips 2013 INKOMSTENBELASTING. Algemeen INKOMSTENBELASTING Algemeen Middelingsteruggave bij sterk wisselend inkomen Als de hoogte van de belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) over drie opeenvolgende jaren sterk heeft gewisseld, kan aanspraak

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

Hoe oud zijn uw debiteuren?

Hoe oud zijn uw debiteuren? Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 04 Klantennieuwsbrief met actuele en praktische artikelen, speciaal voor klanten van leden van het RB. nummer 4 2017 Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor ondernemers en rechtspersonen, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013 Eindejaarstips 2013 Voor iedereen Samenwoners regel fiscaal partnerschap Woont u samen maar voldoet u niet aan de regels voor fiscaalpartnerschap, regel dan voor 1 januari 2014 een samenlevingscontract

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Tips voor ondernemers en rechtspersonen www.stolk-accountants.nl Tips voor ondernemers en rechtspersonen Pro iteer optimaal van de investeringsaftrek en voorkom dat u door veel kleine investeringen de drempel van 2.300 net niet haalt. Vergeet

Nadere informatie

TIPS EINDEJAAR accountants & belastingadviseurs

TIPS EINDEJAAR accountants & belastingadviseurs TIPS EINDEJAAR 2017 accountants & belastingadviseurs WWW.EUREGIOHR.NL TIP 1 NIEUWE PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD PER 1 JANUARI 2018 Met ingang van 1 januari 2018 wordt de pensioenleeftijd verhoogd van 67

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

LEGAL TAX Fiscale eindejaarstips 2016

LEGAL TAX Fiscale eindejaarstips 2016 Fiscale eindejaarstips 2016 December 2016 Het einde van het jaar 2016 komt weer in zicht en nu de Tweede Kamer het Belastingplan 2017 heeft aangenomen wordt het fiscale landschap voor 2017 duidelijker.

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Herziening aftrek voorbelasting Auto van de zaak Werkkostenregeling

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSS Het einde van het jaar komt in zicht. Graag willen wij van Administratiekantoor Janse BV u informeren wat u echt nog dit najaar moet doen (of juist

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN

EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN Voorwoord Beste cliënt, beste relatie, Daar zijn ze weer! De Eindejaarstips en Aandachtspunten 2016! Tips en aandachtspunten Het jaar 2016 loopt langzaam aan naar een einde

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2016/2017

EINDEJAARSTIPS 2016/2017 EINDEJAARSTIPS 2016/2017 Pagina 1 van 25 Inhoud 1. Ondernemer en onderneming... 5 1.1 Toets de meewerkaftrek of arbeidsbeloning van uw meewerkende partner... 5 1.2 Bepaal welke investeringsaftrekken u

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016 / 2017

RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016 / 2017 RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016 / 2017 Inhoudsopgave 1. Ondernemer en onderneming... 7 1.1 Toets de meewerkaftrek of arbeidsbeloning van uw meewerkende partner... 8 1.2 Bepaal welke investeringsaftrekken

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) Memorie

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Huwelijkse voorwaarden? Let op schenk- en/of erfbelasting!

Huwelijkse voorwaarden? Let op schenk- en/of erfbelasting! Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 04 Klantennieuwsbrief met actuele en praktische artikelen, speciaal voor klanten van leden van het RB. Daarom is nu in een wetsvoorstel vastgelegd wanneer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl ` Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl Tolbert, 16 december 2013 Betreft: Informatiebrief 2013/2014 Beste klant, Allereerst

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

Elektronische winstaangifte

Elektronische winstaangifte Elektronische winstaangifte De wettelijke bepalingen en de invulling daarvan In het Programma Overheidsloket 2000 heeft het toenmalige kabinet reeds bepaald dat in het jaar 2002 minimaal 25% van de publieke

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan 1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan Voorkom discussies met de belastingdienst over uw salaris; stel uw salaris niet te laag vast. Als u uw salaris te laag vaststelt

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Special Eindejaarstips Tips voor ondernemers en rechtspersonen Tips voor ondernemers en rechtspersonen 10. Laat zien dat u bezig bent met een modelovereenkomst Het zal u niet ontgaan zijn dat vanaf 1 mei 2016 de VAR niet meer geldig is. Vanaf die datum kunt u alleen

Nadere informatie