UERCUS ATEX TRAININGEN OVERZICHT. Quercus Technical Services B.V. C/D-3 L&O - Mechanical - ATEX. D-1 Ontwerpdeskundige E/I ATEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UERCUS ATEX TRAININGEN OVERZICHT. Quercus Technical Services B.V. C/D-3 L&O - Mechanical - ATEX. D-1 Ontwerpdeskundige E/I ATEX"

Transcriptie

1 personeel: Inspectie E/I ATEX Aan installaties in gebieden waar explosieve atmosferen kunnen heersen worden bijzondere eisen gesteld. Deze eisen zijn vastgesteld in de ATEX normen. Inspecteurs die deze installaties beoordelen moeten deze bijzondere eisen kunnen beoordelen. Ook wordt aandacht besteed aan installaties van voor het ATEX tijdperk. Op praktische wijze worden in deze cursus alle onderwerpen ten aanzien van explosieveiligheidsinspecties behandeld. De kandidaat krijgt inzicht in het praktisch beoordelen van de principes van de beschermwijzen, het maken van een werkpakket, het uitvoeren van een inspectie en het opstellen van een rapportage. Gas/Stof De cursus Inspecteur Explosieveiligheid is bestemd voor elektro- en instrumentatiepersoneel die installaties met kans op stof- of gasontploffingsgevaar moeten inspecteren. Op een praktische manier worden alle onderwerpen behandeld die voor zijn of haar werkzaamheden van belang zijn. De training is modulair opgebouwd en voorzien van huiswerkopgaven en een oefentoets. Apart van de training wordt een theorie examen (meerkeuze) en een praktijktoets afgenomen. Met de komst van de ATEX richtlijnen worden aan mechanische installaties in gebieden waar explosieve atmosferen kunnen heersen speciale eisen gesteld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat werktuigbouwkundig personeel, dat verantwoordelijk is voor het ontwerp de aanleg of het onderhoud, extra kennis moet hebben op het gebied van explosieveiligheid. Op praktische wijze worden in deze cursus alle onderwerpen ten aanzien van explosieveiligheid behandeld waarbij uitgegaan wordt van de norm EN (niet elektrotechnisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen). De kandidaat krijgt inzicht in de principes van de beschermwijzen om hierdoor de veiligheid in dit Inspectie voorbereiding; Vaststellen van de werkzaamheden; Plan van Aanpak; Veiligheid; Type inspectie; Installatie van voor het ATEX tijdperk; Rapportage; Behandeling normen NEN 3410 en 79-0/14/17/19. Op praktische wijze worden in deze cursus alle onderwerpen ten aanzien van explosieveiligheid behandeld en uitgegaan van de principes van de verschillende beschermwijzen. De kandidaat krijgt inzicht in de principes van de beschermwijzen om hierdoor de veiligheid in dit soort installaties te kunnen waarborgen bij het ontwerp. Voor deze cursus is het CompEx certificaat vereist en het certificaat ILS-1 is een pré. 3 dagen, waaronder een dagdeel voor het examen. Studiebelasting bedraagt gemiddeld 15 uur. Deze cursus is bestemd voor werktuigbouwkundige medewerkers die in installaties met kans op stof- of gasontploffingsgevaar leiding geven aan medewerkers of ontwerp werkzaamheden verrichten. Op een praktische manier worden alle onderwerpen behandeld welke voor zijn of haar werkzaamheden van belang zijn. De training is in boekvorm opgebouwd en voorzien van huiswerkopgaven. Op het laatste dagdeel is er tijd voor het beantwoorden van vragen en wordt er een theorie examen (meerkeuze) afgenomen. Ontstaan van explosies; Voorkomen van explosies en beschermen tegen de Gebiedsindeling, zone-plichtige gebieden; Keuze en markering van apparatuur; Wet- en regelgeving; Basiseisen en risicobeoordeling mechanische apparatuur; Beschermwijzen voor mechanische apparatuur; Verbrandingsmotoren in een explosiegevaarlijk gebied; In bedrijfstellen van mechanische apparatuur; Elektromotoren in een explosiegevaarlijk gebied; Voorbeelden van aanpassingen aan mechanische apparatuur i.v.m. explosieveiligheid; Werken in een explosiegevaarlijk gebied; Onderhoud revisie reparatie en inspectie. D-1 Ontwerpdeskundige E/I ATEX personeel: Ontwerpdeskundige E/I ATEX De groepsgrootte bedraagt maximaal 8 personen. C/D-3 L&O - Mechanical - ATEX Mechanische explosieveiligheid voor leidinggevend personeel en ontwerpers: L&O Mechanical ATEX. Deze cursus is bestemd voor elektro- en instrumentatie personeel die installaties moeten ontwerpen welke gerealiseerd worden in een gebied met kans op stof- of alle onderwerpen behandeld die van belang zijn bij het ontwerp van een explosieveilige E en I installatie. Ook wordt aandacht gegeven aan de onderhoudbaarheid van deze installaties. De training is modulair opgebouwd en voorzien van huiswerkopgaven, cases en een oefentoets. Apart van de training wordt een theorie examen afgenomen met zowel meerkeuze als open vragen. Ontstaan van explosies; Beschermen tegen explosies; Gebiedsindeling, zone-plichtige gebieden; Beschermwijzen; Gecombineerde beschermwijzen; Wet- en regelgeving; Aardingen in explosiegevaarlijke gebieden; Onderhoud en Inspectie; Praktische kennis en inzicht in relevante normen met Berekeningen aan IS kringen; Berekening van adertemperaturen bij kortsluiting; Bepaling van aderdoorsneden van beschermleidingen, potentiaalvereffeningsleidingen en aardleidingen. De cursussen worden standaard in de vestigingen van Quercus te Zoetermeer (alleen theorie) en Zwolle gegeven. De mogelijkheid bestaat om de cursus in-company te verzorgen, waarbij dan bedrijfsspecifieke elementen in de cursus kunnen worden ingebouwd. Examen De cursus kan worden afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. De personen die met goed gevolg het examen hebben afgelegd ontvangen een Persoonscertificaat. Aanmelden kan online of door het aanmeldingsformulier te downloaden van onze website en volledig ingevuld te sturen of te faxen naar: Baileystraat 3, 8013 RV ZWOLLE Fax: (038) Inlichtingen Voor het volgen van de cursus is een werktuigbouwkundige vakopleiding of gelijkwaardig vereist. 2 dagen theorie, plus een dagdeel voor het examen. Studiebelasting bedraagt gemiddeld 12 uur. C/D-3 L&O Mechanical ATEX De groepsgrootte bedraagt maximaal 10 personen. Voor deze cursus is een elektrotechnische vakopleiding, instrumentatieopleiding of gelijkwaardig vereist. 4 dagen theorie. Het examen bestaat uit meerkeuze en open vragen. Studie belasting bedraagt gemiddeld 30 uur. D-1 OD E/I ATEX. Baileystraat 3, 8013 RV Zwolle Platinastraat 66, 2718 RX Zoetermeer Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Aanmelding C-2 Inspecteur E/I ATEX. Cursusplaats Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: Tel: (038) , Fax: (038) Leveringsvoorwaarden Voor alle cursussen gelden onze Algemene Leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunt u downloaden van onze internetsite. ATEX TRAININGEN OVERZICHT UERCUS C-2 Inspecteur E/I ATEX

2 ATEX trainingen Niveaus De wetgever verplicht de werkgever om haar personeel, dat werkzaamheden verricht in gebieden met kans op explosieve atmosferen, zodanig op te leiden dat zij over voldoende kennis beschikt om gevaren in deze gebieden te herkennen en daar naar te handelen. In het verleden werd explosieveiligheid als een elektrotechnische aangelegenheid gezien. Met de komst van de ATEX-richtlijnen stelt de wetgever dat iedereen die te maken heeft met explosiegevaarlijke installaties voldoende opleiding moet hebben. Het gaat hierbij dus om alle vakdisciplines en niet alleen elektrotechnici. In de industrie bestaat er een enorme behoefte aan praktisch ingestelde cursussen op het gebied van explosieveiligheid. Dit geldt voor alle disciplines op elk niveau. Quercus heeft op het gebied van explosieveiligheid een uitstekende reputatie en biedt een uitgebreid scala van explosieveiligheidscursussen aan. Uitgangspunt hierbij is dat de trainingen vanuit een praktisch oogpunt gegeven worden en aansluiten bij de dagelijkse werkzaamheden van de cursist. Basis voor de trainingen De normen NEN EN IEC /17/19 geven het beste aan hoe we de opleidingen praktisch kunnen invullen. Daarnaast wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de uitgangspunten van IECEx-05. Quercus richt zich voornamelijk op personen die elektrotechnische, mechanische en algemene operationele werkzaamheden uitvoeren in installaties met kans op explosieve atmosferen. Ook voor ontwerpers van Ex-installaties heeft Quercus een cursus. Theorie en praktijk gaan bij Quercus hand in hand. Gedegen kennis van de materie wordt ondersteund door praktische oefeningen. Zo beschikt Quercus over zowel een vast practicum in Zwolle als wel een mobiel practicum dat overal kan worden ingezet. Met trots kunnen we ook stellen dat onze trainingen, het practicum en de docenten zijn gecertificeerd door de autoriteiten in Engeland, die explosieveiligheidscursussen verplicht stellen. Vele bedrijven waaronder de olie- en gasbedrijven gingen u voor! Competenties De normen spreken over 4 competentie niveaus, namelijk: verantwoordelijke personen, technische personen met leidinggevende functie, uitvoerende personen en ontwerpers. Technische persoon met leidinggevende functie Persoon met de technische leiding over het vakbekwame personeel die beschikt over voldoende kennis op het gebied van explosieveiligheid, vertrouwd is met de lokale omstandigheden, vertrouwd is met de installatie en belast is met de algehele verantwoordelijkheid voor, en controle op de inspectiesystemen voor de elektrische uitrusting binnen explosiegevaarlijke gebieden Uitvoerende personen: inspectie en onderhoud Personen die als onderdeel van hun opleiding zijn onderricht omtrent de verschillende beschermwijzen en installatiepraktijken, de eisen van de belangrijkste normen en de desbetreffende nationale regels/bedrijfsvoorschriften welke van toepassing zijn op de installatie, evenals de algemene beginselen van de indeling in gevarenzones Ontwerpers Personen die als onderdeel van hun functie belast zijn met het ontwerp of controle van een ontwerp van installaties in een explosiegevaarlijk gebied. Ontwerpers moeten op de hoogte zijn van de belangrijkste normen en de desbetreffende nationale regels/bedrijfsvoorschriften welke van toepassing zijn op de installatie. Ontwerpers moeten grondige kennis en vaardigheden bezitten die relevant zijn voor de soorten bescherming en/of soorten apparatuur die ze toepassen in de door hun ontworpen installatie. Opzet trainingen explosieveiligheid Uitgangspunt voor de Quercus explosieveiligheidscursussen is wat wet en regelgeving voorschrijft. Alle explosieveiligheidscursussen die Quercus verzorgt, bestaan uit drie delen: Basis explosieveiligheid explosieveiligheid algemeen (Gas / Stof ) zone indeling, gevarenbronnen e.d wet en regelgeving : Algemeen, Gas E/I, Stof E/I of Gas/Stof Mechanisch te gebruiken beschermwijzen (Gas / Stof ) montage, reparatie, revisie, onderhoud en inspectie audit, Quality Management System, Risico Inventarisatie & Evaluatie werkzaamheden Specifieke deel met aandacht voor bijvoorbeeld (optioneel) bedrijfsvoeringprocedures gebruikershandleidingen werkvergunningsystemen lock-out / tag out systemen wartelmontage aarding e.d. Uiteraard zijn de trainingen aangepast aan het niveau en de doelgroep. Quercus definieert haar explosieveiligheidscursussen op 4 niveaus: Niveau A Niveau A is bedoeld voor personeel dat niet direct een technische functie bekleedt zoals een elektricien, een instrumentatietechnicus en de werktuigbouwer. Het gaat dus in het algemeen om personeel dat werkzaamheden verricht in omgevingen waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen. In deze categorie worden 3 niveaus onderscheiden: Niveau A-1 Niveau A-1 is bedoeld voor personeel (schilders, steigerbouwers, constructiebouwers e.d) dat werkzaamheden verricht in gebieden met kans op explosieve atmosferen. In deze training komen de basisbegrippen die bij explosieveiligheid horen aan de orde. Tijdens de training wordt ingegaan op algemene basiskennis als de branddriehoek, ontploffingsgevaar, de zonering, het gebruik van gereedschappen en de potentiële gevaren (ontstekingsbronnen). Niveau A-2 Niveau A-2 is bedoeld voor operators. In deze training komen de basisbegrippen die bij explosieveiligheid horen aan de orde. Naast het basisgedeelte A-1 gaan wij specifiek in op de eigen installatie en hoe te handelen met betrekking tot toezicht, gereedschap en werkvergunningen. Niveau A-3 Niveau A-3 is bedoeld voor het management dat voldoende kennis en inzicht moet hebben om het proces van het opstellen en in stand houden van het Explosie Veiligheid Document te monitoren. In deze training komen de basisbegrippen die bij explosieveiligheid horen aan de orde en de aspecten uit wet- en regelgeving om leiding te kunnen geven aan een team van specialisten, welke een Ex bedrijfsvoering leiden. Niveau B Niveau B is bedoeld voor technisch personeel, wat de norm uitvoerende personen noemt. Hier vallen een vijftal cursussen onder, namelijk onderhoud gas, stof en mechanisch en aanvullend inspectie gas / stof en mechanisch. De cursus gasexplosieveiligheid voor E&I personeel is overgenomen uit de UK, waar deze cursus bekend staat als CompEx cursus en verplicht is. De cursist wordt zowel theoretisch als praktisch getoetst. Quercus kan deze cursus aanvullen met betrekking tot stofexplosiegevaar. Er is ook een lichte versie, de korte basistraining ATEX E&I waarin alleen de theorie behandeld wordt. De mechanische cursus voor uitvoerende personen is theoretisch identiek aan de cursus voor E&I personeel, waarbij echter de nadruk valt op de mechanische beschermwijzen in plaats van de elektrotechnische beschermwijzen. In plaats van een uitvoerend praktisch deel worden een groot aantal praktijkcases behandeld waarbij de cursist leert hoe in de praktijk gehandeld moet worden. Niveau C Niveau C zijn de technische leidinggevenden, de verantwoordelijke personen en technische personen met leidinggevende functie. Deelname aan deze cursus kan alleen met aantoonbare kennis in de beroepsgroep waarin zij werkzaam zijn (elektrisch, instrumentatie of werktuigbouwkundig). Deze personen krijgen naast basiskennis een beter inzicht in explosieveiligheid met daarnaast een basiskennis risicoanalyse, kwaliteitskunde, opzetten en uitvoeren van een audit en begrippen en inzicht in ijken van metingen. Op dit zelfde niveau is er ook de cursus Inspecteur ATEX E/I. Naast theoretische vaardigheden zoals hierboven beschreven wordt de cursist ook onderwezen in het praktisch inspecteren en het opstellen van een inspectierapport. Voor deelname aan deze cursus moet men een geldig CompEx certificaat kunnen overleggen en is een certificaat ILS-1 zeer gewenst. Niveau D Niveau D zijn de ontwerpers. Deze personen kunnen na de cursus ten aanzien van explosieveiligheid de juiste keuzes maken wat betreft materialen en het toepassen van de verschillende typen beschermwijzen. Quercus heeft een engineerscursus voor zowel gas, stof als mechanisch. Deelnemers moeten een basiskennis van explosieveiligheid bezitten.

3 Overzicht trainingen Quercus A-1 Basis instructie ATEX Gas/Stof Niet E/I personeel werkzaam in gebieden met kans op explosieve atmosferen. Werkzaamheden met een verhoogd risico, zoals in gebieden waar explosieve atmosferen kunnen heersen, vereisen extra kennis ten aanzien van explosieveiligheid. Zowel de Arbowetgeving als de Europese ATEX regelgeving eist van de werkgever hieromtrent voorlichting en onderricht te geven. De instructie gaat verder dan de VCA instructie en dekt de verplichting van voorlichting en onderricht voor niet elektroen instrumentatietechnici ruimschoots af. Deze instructie is bedoeld voor alle personen, uitgezonderd E/I - technici, die zich in ruimten begeven waar explosieve atmosferen kunnen heersen. Gedacht wordt aan mechanisch (onderhouds) personeel, schilders, lassers, steigerbouwers, schoonmaak personeel, operators e.d. Ter wille van het begrip aantoonbare kennis is gekozen voor een instructie, die interactief is. Tijdens de instructie ontvangt de kandidaat een hand-out van de instructie-inhoud. A-2 Operator ATEX Gas/Stof Operators werkzaam in gebieden met kans op explosieve atmosferen. Operators die werkzaamheden verrichten in gebieden met een verhoogd risico, zoals explosieve atmosferen, vereisen extra kennis ten opzichte van de cursus A-1 op gebied van explosieveiligheid. Als basis dient de cursus A-1 met daarnaast aandacht voor procedures van het bedrijf en toezicht houden op werkzaamheden door derden. Deze instructie is bedoeld voor operators, die zich in ruimten begeven waar explosieve atmosferen kunnen heersen door bijvoorbeeld gas, damp of stof. Deze instructie is ook geschikt voor personen welke werkvergunningen uitschrijven en toezicht houden op werkzaamheden door derden. Het principe van een gas- en stofexplosie; Voorwaarden voor het ontstaan van brand of explosie; Belangrijkste parameters van gas- en stofexplosies; Uitleg van begrippen (o.a. zone-indeling, referentiegas); Uitleg en gebruik van Zone-tekeningen; Wet- en regelgeving waaronder de ATEX richtlijnen; Het doel van en de begrippen in het EVD; Algemene kennis beschermwijzen; Werken met gereedschappen, voor gebruik in zone s; Het nemen van juiste voorzorgsmaatregelen bij werkzaamheden in ruimten met explosiegevaar. Ter wille van het begrip aantoonbare kennis is gekozen voor een instructie, die interactief is, waarbij na de presentatie vragen worden gesteld die door de cursist moeten worden beantwoord. Tijdens de instructie ontvangt de kandidaat een hand-out van de instructie-inhoud. Zie cursus inhoud A-1 De groepsgrootte bedraagt maximaal 15 personen. Er worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. De instructie beslaat 180 minuten inclusief de toets. Code A-1 Basis instructie ATEX Gas/Stof. en vooropleiding Zie cursus A-1. De instructie beslaat ongeveer 1 dag (2 dagdelen) inclusief toets. Code A2- Basisinstructie Operator ATEX Gas/Stof. A-3 Bedrijfsvoering van ATEX-installaties voor Staffunctionarissen Bedrijfsvoering van Ex-installaties voor staffunctionarissen De ATEX richtlijnen en het Arbobesluit stellen bijzondere eisen aan installaties waar de kans bestaat op explosieve atmosferen. Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd en welke maatregelen moeten worden genomen. Bedrijven met dit soort installaties moeten een zogenaamd EVD *) opstellen. In dit document moet de gehele bedrijfsvoering worden beschreven ten aanzien van explosieveiligheid. *) In de winningindustrie wordt gesproken over een veiligheids- en gezondheidsdocument in plaats van het EVD. Beide documenten worden behandeld Deze cursus is bestemd voor managers, adviseurs, Arbocoördinatoren, veiligheidsfunctionarissen en andere belanghebbenden welke inzicht moeten hebben in de strekking van de Richtlijnen en de maatregelen om hieraan te voldoen. De training is een presentatievorm met een actieve interactie met de kandidaat deelnemers. De deelnemers krijgen als afsluiting een Bewijs van Deelname. Het ontstaan van explosies, met bijbehorende parameters; Relevante wettelijke bepalingen t.a.v. explosieveiligheid; Relatie Richtlijn 95 en de toegepaste materialen; Relatie Arbo-wet versus richtlijn 137; Opstellen van een paraplu document; het EVD; Relaties leggen van specifieke onderdelen van het EVD o.a. zorgsystemen (V&G, QMS) binnen het bedrijf; Draaiboeken / systemen die de integriteit van de installatie borgen, beoordelen op basiselementen waaraan deze systemen moeten voldoen; Algemene kennis beschermwijzen; Eventueel uitwerken van verschillende cases. (optioneel) De groepsgrootte bedraagt maximaal 10 personen. Minimaal Middelbare Beroepsopleiding gewenst. ± 1 dag en is bedrijfsspecifiek te maken. Code A-3 Bedrijfsvoering ATEX. B-1 Uitvoerend Personeel E/I ATEX - Basistraining Explosieveiligheid voor elektro- en instrumentatiepersoneel: Basistraining E/I Gas. Aan installaties in gebieden waar explosieve atmosferen kunnen heersen worden bijzondere eisen gesteld. Op praktische wijze wordt in deze cursus kennis gemaakt met alle onderwerpen ten aanzien van explosieveiligheid en van de principes van de verschillende beschermingwijzen. De kandidaat krijgt inzicht in de principes en kretologie van de beschermwijzen om de veiligheid in dit soort installaties te waarborgen. De cursus: basistraining Explosieveiligheid, is bestemd voor elektro- en instrumentatiepersoneel die werkzaamheden verrichten in installaties met kans op stof- of gasontploffingsgevaar. De training is praktisch en modulair opgebouwd en voorzien van huis werkopgaven en een oefentoets. Na afloop van de 3e trainingsdag wordt een theorie examen (meerkeuze) afgenomen. Ontstaan van explosies; Wet- en regelgeving; Gebiedsindeling, zone-plichtige gebieden; Beschermen tegen explosies; Beschermwijzen; Gecombineerde beschermwijzen; Elektrische installaties en aarding in explosiegevaarlijke gebieden; Onderhoud en Inspectie. E of I vakopleiding of gelijkwaardig is vereist. 3 dagen theorie, waaronder een dagdeel examen. Studiebelasting bedraagt gemiddeld 4 uur. B-1 Basis ATEX E/I gas/stof.

4 B-2 Uitvoerend Personeel E/I ATEX /CompEx Explosieveiligheid voor elektro- en instrumentatiepersoneel: E/I Gas In de UK is in 1994 de training CompEx (Competence Explosive) ontwikkeld en door de autoriteiten verplicht gesteld. Internationaal krijgt dit certificaat steeds meer aanzien. Quercus is sinds 2009 gecertificeerd trainingscentrum voor wat betreft CompEx training modules gas. Op praktische wijze worden in deze cursus alle onderwerpen ten aanzien van explosieveiligheid behandeld en uitgegaan van de principes van de verschillende beschermingwijzen. De kandidaat krijgt inzicht in de principes van de beschermwijzen om hierdoor de veiligheid in dit soort installaties te kunnen waarborgen. De cursus Explosieveiligheid is bestemd voor elektro- en instrumentatiepersoneel werkzaam in installaties met kans op stof- of gasontploffingsgevaar. Deze cursus geeft een praktische invulling aan de verplichte kennis voor deze technici volgens het Arbobesluit, NEN EN IEC en ATEX. De training is voorzien van een theoretisch en praktisch gedeelte. Daarnaast zijn er huiswerkopgaven en een oefentoets. Tijdens de training worden er een 4tal praktische proeven van bekwaamheid afgenomen en na afloop een theorie examen van 60 MC. B-3 Mechanical ATEX Explosieveiligheid voor werktuigbouwkundigpersoneel: M Gas/Stof. Aan installaties in gebieden waar explosieve atmosferen kunnen heersen worden bijzondere eisen gesteld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat aan monteurs, die deze installaties aanleggen en onderhouden, bijzondere eisen worden gesteld. Op praktische wijze worden in deze cursus alle onderwerpen ten aanzien van explosieveiligheid en de principes van de verschillende mechanische beschermwijzen behandeld. De kandidaat krijgt inzicht in de principes van de beschermwijzen om hierdoor de veiligheid in dit C-1 Leidinggevende E/I ATEX Leidinggevende Explosieveiligheid voor elektro- en instrumentatiepersoneel: IV/WV ATEX E/I. Aan installaties in gebieden waar explosieve atmosferen kunnen heersen worden bijzondere eisen gesteld. Dit onderkent ook de wetgever door hier speciale aandacht aan te besteden in het Arbobesluit. Zowel de Arbo-wet geving als de Europese ATEX regelgeving eist van de werkgever hieromtrent voorlichting en onderricht te geven. De norm benoemt hierin de leidinggevende, de uitvoerende en de engineer. De norm (NEN EN IEC /17/19) geeft hiervoor eindtermen over de vaardigheden die de leidinggevende moet bezitten. De cursus Explosieveiligheid is bestemd voor mechanisch personeel werkzaam in installaties met kans op gas- of stof gasontploffingsgevaar. Deze cursus geeft een praktische invulling aan de verplichte kennis voor deze technici volgens het Arbobesluit. De training is voorzien van een theoretisch en praktisch gedeelte. Bij het praktisch gedeelte worden een groot aantal praktijkvoorbeelden behandeld. Daarnaast zijn er huiswerkopgaven en een oefentoets. Na afloop wordt er een toets afgenomen van 40 MC vragen. Bij een in-company cursus kunnen bedrijfsspecifieke aspecten worden ingebracht. De cursus Explosieveiligheid is bestemd voor verantwoordelijk en leidinggevend personeel van de afdeling elektro- en instrumentatiepersoneel in installaties met kans op stof- of alle onderwerpen behandeld die voor zijn of haar werkzaamheden van belang zijn. De training is modulair opgebouwd en voorzien van huiswerkopgaven en een oefentoets. Apart van de training wordt alleen een theorie examen (meerkeuze) afgenomen. Ontstaan van explosies; Wet- en regelgeving; Gebiedsindeling, zone-plichtige gebieden; Beschermen tegen explosies; Beschermwijzen; Gecombineerde beschermwijzen; Elektrische installaties en aarding in explosiegevaarlijke gebieden; Onderhoud / Reparatie en Inspectie. Ontstaan van explosies; Voorkomen van explosies en beschermen tegen de Gebiedsindeling, zone-plichtige gebieden; Markering van apparatuur; Wet- en regelgeving; Beschermwijzen voor mechanische apparatuur; In bedrijfstellen van mechanische apparatuur; Elektromotoren in een explosiegevaarlijk gebied; Voorbeelden van aanpassingen aan mechanische apparatuur i.v.m. explosieveiligheid; Werken in een explosiegevaarlijk gebied; Onderhoud, revisie, reparatie en inspectie; Cases. Ontstaan van explosies; Wet- en regelgeving; Gebiedsindeling, zone-plichtige gebieden; Beschermwijzen; Elektrische installaties en aarding in explosiegevaarlijke gebieden; Onderhoud en Inspectie; Praktisch inzicht in de beginselen en technieken van ontploffingsveiligheid; Inzicht in technische tekeningen en de vaardigheid om deze te lezen en te beoordelen; Praktische kennis en inzicht in relevante normen met Basiskennis kwaliteitsborging, met inbegrip van de beginselen van auditen, documentatie en ijken van instrumenten. De groepsgrootte bedraagt maximaal 8 personen. Voor deze cursus is een elektrotechnische vakopleiding, instrumentatieopleiding of gelijkwaardig vereist. 5 dagen theorie en praktijk, waaronder een dagdeel voor het theorie examen. Studiebelasting bedraagt gemiddeld 8 uur. B-2 CompEx - ATEX E/I Gas/Stof. De groepsgrootte bedraagt maximaal 12 personen. Voor het volgen van de cursus is een werktuigbouwkundige vakopleiding vereist en praktische ervaring met onderhoud en montage van werktuigbouwkundige apparatuur. 3 dagen theorie en een groot aantal praktijkcases, waaronder een dagdeel voor het examen. Studiebelasting bedraagt gemiddeld 8 uur. B-3 Mechanical ATEX Voor deze cursus is een elektrotechnische vakopleiding, instrumentatieopleiding of gelijkwaardig vereist. IEC 79-17: een algemeen begrip van en inzicht in relevante elektrotechniek. 3 dagen theorie exclusief het examen. Studiebelasting bedraagt gemiddeld 16 uur. C-1 Leidinggevende E/I ATEX.

5 personeel: Inspectie E/I ATEX Aan installaties in gebieden waar explosieve atmosferen kunnen heersen worden bijzondere eisen gesteld. Deze eisen zijn vastgesteld in de ATEX normen. Inspecteurs die deze installaties beoordelen moeten deze bijzondere eisen kunnen beoordelen. Ook wordt aandacht besteed aan installaties van voor het ATEX tijdperk. Op praktische wijze worden in deze cursus alle onderwerpen ten aanzien van explosieveiligheidsinspecties behandeld. De kandidaat krijgt inzicht in het praktisch beoordelen van de principes van de beschermwijzen, het maken van een werkpakket, het uitvoeren van een inspectie en het opstellen van een rapportage. Gas/Stof De cursus Inspecteur Explosieveiligheid is bestemd voor elektro- en instrumentatiepersoneel die installaties met kans op stof- of gasontploffingsgevaar moeten inspecteren. Op een praktische manier worden alle onderwerpen behandeld die voor zijn of haar werkzaamheden van belang zijn. De training is modulair opgebouwd en voorzien van huiswerkopgaven en een oefentoets. Apart van de training wordt een theorie examen (meerkeuze) en een praktijktoets afgenomen. Met de komst van de ATEX richtlijnen worden aan mechanische installaties in gebieden waar explosieve atmosferen kunnen heersen speciale eisen gesteld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat werktuigbouwkundig personeel, dat verantwoordelijk is voor het ontwerp de aanleg of het onderhoud, extra kennis moet hebben op het gebied van explosieveiligheid. Op praktische wijze worden in deze cursus alle onderwerpen ten aanzien van explosieveiligheid behandeld waarbij uitgegaan wordt van de norm EN (niet elektrotechnisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen). De kandidaat krijgt inzicht in de principes van de beschermwijzen om hierdoor de veiligheid in dit Inspectie voorbereiding; Vaststellen van de werkzaamheden; Plan van Aanpak; Veiligheid; Type inspectie; Installatie van voor het ATEX tijdperk; Rapportage; Behandeling normen NEN 3410 en 79-0/14/17/19. Op praktische wijze worden in deze cursus alle onderwerpen ten aanzien van explosieveiligheid behandeld en uitgegaan van de principes van de verschillende beschermwijzen. De kandidaat krijgt inzicht in de principes van de beschermwijzen om hierdoor de veiligheid in dit soort installaties te kunnen waarborgen bij het ontwerp. Voor deze cursus is het CompEx certificaat vereist en het certificaat ILS-1 is een pré. 3 dagen, waaronder een dagdeel voor het examen. Studiebelasting bedraagt gemiddeld 15 uur. Deze cursus is bestemd voor werktuigbouwkundige medewerkers die in installaties met kans op stof- of gasontploffingsgevaar leiding geven aan medewerkers of ontwerp werkzaamheden verrichten. Op een praktische manier worden alle onderwerpen behandeld welke voor zijn of haar werkzaamheden van belang zijn. De training is in boekvorm opgebouwd en voorzien van huiswerkopgaven. Op het laatste dagdeel is er tijd voor het beantwoorden van vragen en wordt er een theorie examen (meerkeuze) afgenomen. Ontstaan van explosies; Voorkomen van explosies en beschermen tegen de Gebiedsindeling, zone-plichtige gebieden; Keuze en markering van apparatuur; Wet- en regelgeving; Basiseisen en risicobeoordeling mechanische apparatuur; Beschermwijzen voor mechanische apparatuur; Verbrandingsmotoren in een explosiegevaarlijk gebied; In bedrijfstellen van mechanische apparatuur; Elektromotoren in een explosiegevaarlijk gebied; Voorbeelden van aanpassingen aan mechanische apparatuur i.v.m. explosieveiligheid; Werken in een explosiegevaarlijk gebied; Onderhoud revisie reparatie en inspectie. D-1 Ontwerpdeskundige E/I ATEX personeel: Ontwerpdeskundige E/I ATEX De groepsgrootte bedraagt maximaal 8 personen. C/D-3 L&O - Mechanical - ATEX Mechanische explosieveiligheid voor leidinggevend personeel en ontwerpers: L&O Mechanical ATEX. Deze cursus is bestemd voor elektro- en instrumentatie personeel die installaties moeten ontwerpen welke gerealiseerd worden in een gebied met kans op stof- of alle onderwerpen behandeld die van belang zijn bij het ontwerp van een explosieveilige E en I installatie. Ook wordt aandacht gegeven aan de onderhoudbaarheid van deze installaties. De training is modulair opgebouwd en voorzien van huiswerkopgaven, cases en een oefentoets. Apart van de training wordt een theorie examen afgenomen met zowel meerkeuze als open vragen. Ontstaan van explosies; Beschermen tegen explosies; Gebiedsindeling, zone-plichtige gebieden; Beschermwijzen; Gecombineerde beschermwijzen; Wet- en regelgeving; Aardingen in explosiegevaarlijke gebieden; Onderhoud en Inspectie; Praktische kennis en inzicht in relevante normen met Berekeningen aan IS kringen; Berekening van adertemperaturen bij kortsluiting; Bepaling van aderdoorsneden van beschermleidingen, potentiaalvereffeningsleidingen en aardleidingen. De cursussen worden standaard in de vestigingen van Quercus te Zoetermeer (alleen theorie) en Zwolle gegeven. De mogelijkheid bestaat om de cursus in-company te verzorgen, waarbij dan bedrijfsspecifieke elementen in de cursus kunnen worden ingebouwd. Examen De cursus kan worden afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. De personen die met goed gevolg het examen hebben afgelegd ontvangen een Persoonscertificaat. Aanmelden kan online of door het aanmeldingsformulier te downloaden van onze website en volledig ingevuld te sturen of te faxen naar: Baileystraat 3, 8013 RV ZWOLLE Fax: (038) Inlichtingen Voor het volgen van de cursus is een werktuigbouwkundige vakopleiding of gelijkwaardig vereist. 2 dagen theorie, plus een dagdeel voor het examen. Studiebelasting bedraagt gemiddeld 12 uur. C/D-3 L&O Mechanical ATEX De groepsgrootte bedraagt maximaal 10 personen. Voor deze cursus is een elektrotechnische vakopleiding, instrumentatieopleiding of gelijkwaardig vereist. 4 dagen theorie. Het examen bestaat uit meerkeuze en open vragen. Studie belasting bedraagt gemiddeld 30 uur. D-1 OD E/I ATEX. Baileystraat 3, 8013 RV Zwolle Platinastraat 66, 2718 RX Zoetermeer Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Aanmelding C-2 Inspecteur E/I ATEX. Cursusplaats Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: Tel: (038) , Fax: (038) Leveringsvoorwaarden Voor alle cursussen gelden onze Algemene Leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunt u downloaden van onze internetsite. ATEX TRAININGEN OVERZICHT UERCUS C-2 Inspecteur E/I ATEX

6 personeel: Inspectie E/I ATEX Aan installaties in gebieden waar explosieve atmosferen kunnen heersen worden bijzondere eisen gesteld. Deze eisen zijn vastgesteld in de ATEX normen. Inspecteurs die deze installaties beoordelen moeten deze bijzondere eisen kunnen beoordelen. Ook wordt aandacht besteed aan installaties van voor het ATEX tijdperk. Op praktische wijze worden in deze cursus alle onderwerpen ten aanzien van explosieveiligheidsinspecties behandeld. De kandidaat krijgt inzicht in het praktisch beoordelen van de principes van de beschermwijzen, het maken van een werkpakket, het uitvoeren van een inspectie en het opstellen van een rapportage. Gas/Stof De cursus Inspecteur Explosieveiligheid is bestemd voor elektro- en instrumentatiepersoneel die installaties met kans op stof- of gasontploffingsgevaar moeten inspecteren. Op een praktische manier worden alle onderwerpen behandeld die voor zijn of haar werkzaamheden van belang zijn. De training is modulair opgebouwd en voorzien van huiswerkopgaven en een oefentoets. Apart van de training wordt een theorie examen (meerkeuze) en een praktijktoets afgenomen. Met de komst van de ATEX richtlijnen worden aan mechanische installaties in gebieden waar explosieve atmosferen kunnen heersen speciale eisen gesteld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat werktuigbouwkundig personeel, dat verantwoordelijk is voor het ontwerp de aanleg of het onderhoud, extra kennis moet hebben op het gebied van explosieveiligheid. Op praktische wijze worden in deze cursus alle onderwerpen ten aanzien van explosieveiligheid behandeld waarbij uitgegaan wordt van de norm EN (niet elektrotechnisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen). De kandidaat krijgt inzicht in de principes van de beschermwijzen om hierdoor de veiligheid in dit Inspectie voorbereiding; Vaststellen van de werkzaamheden; Plan van Aanpak; Veiligheid; Type inspectie; Installatie van voor het ATEX tijdperk; Rapportage; Behandeling normen NEN 3410 en 79-0/14/17/19. Op praktische wijze worden in deze cursus alle onderwerpen ten aanzien van explosieveiligheid behandeld en uitgegaan van de principes van de verschillende beschermwijzen. De kandidaat krijgt inzicht in de principes van de beschermwijzen om hierdoor de veiligheid in dit soort installaties te kunnen waarborgen bij het ontwerp. Voor deze cursus is het CompEx certificaat vereist en het certificaat ILS-1 is een pré. 3 dagen, waaronder een dagdeel voor het examen. Studiebelasting bedraagt gemiddeld 15 uur. Deze cursus is bestemd voor werktuigbouwkundige medewerkers die in installaties met kans op stof- of gasontploffingsgevaar leiding geven aan medewerkers of ontwerp werkzaamheden verrichten. Op een praktische manier worden alle onderwerpen behandeld welke voor zijn of haar werkzaamheden van belang zijn. De training is in boekvorm opgebouwd en voorzien van huiswerkopgaven. Op het laatste dagdeel is er tijd voor het beantwoorden van vragen en wordt er een theorie examen (meerkeuze) afgenomen. Ontstaan van explosies; Voorkomen van explosies en beschermen tegen de Gebiedsindeling, zone-plichtige gebieden; Keuze en markering van apparatuur; Wet- en regelgeving; Basiseisen en risicobeoordeling mechanische apparatuur; Beschermwijzen voor mechanische apparatuur; Verbrandingsmotoren in een explosiegevaarlijk gebied; In bedrijfstellen van mechanische apparatuur; Elektromotoren in een explosiegevaarlijk gebied; Voorbeelden van aanpassingen aan mechanische apparatuur i.v.m. explosieveiligheid; Werken in een explosiegevaarlijk gebied; Onderhoud revisie reparatie en inspectie. D-1 Ontwerpdeskundige E/I ATEX personeel: Ontwerpdeskundige E/I ATEX De groepsgrootte bedraagt maximaal 8 personen. C/D-3 L&O - Mechanical - ATEX Mechanische explosieveiligheid voor leidinggevend personeel en ontwerpers: L&O Mechanical ATEX. Deze cursus is bestemd voor elektro- en instrumentatie personeel die installaties moeten ontwerpen welke gerealiseerd worden in een gebied met kans op stof- of alle onderwerpen behandeld die van belang zijn bij het ontwerp van een explosieveilige E en I installatie. Ook wordt aandacht gegeven aan de onderhoudbaarheid van deze installaties. De training is modulair opgebouwd en voorzien van huiswerkopgaven, cases en een oefentoets. Apart van de training wordt een theorie examen afgenomen met zowel meerkeuze als open vragen. Ontstaan van explosies; Beschermen tegen explosies; Gebiedsindeling, zone-plichtige gebieden; Beschermwijzen; Gecombineerde beschermwijzen; Wet- en regelgeving; Aardingen in explosiegevaarlijke gebieden; Onderhoud en Inspectie; Praktische kennis en inzicht in relevante normen met Berekeningen aan IS kringen; Berekening van adertemperaturen bij kortsluiting; Bepaling van aderdoorsneden van beschermleidingen, potentiaalvereffeningsleidingen en aardleidingen. De cursussen worden standaard in de vestigingen van Quercus te Zoetermeer (alleen theorie) en Zwolle gegeven. De mogelijkheid bestaat om de cursus in-company te verzorgen, waarbij dan bedrijfsspecifieke elementen in de cursus kunnen worden ingebouwd. Examen De cursus kan worden afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. De personen die met goed gevolg het examen hebben afgelegd ontvangen een Persoonscertificaat. Aanmelden kan online of door het aanmeldingsformulier te downloaden van onze website en volledig ingevuld te sturen of te faxen naar: Baileystraat 3, 8013 RV ZWOLLE Fax: (038) Inlichtingen Voor het volgen van de cursus is een werktuigbouwkundige vakopleiding of gelijkwaardig vereist. 2 dagen theorie, plus een dagdeel voor het examen. Studiebelasting bedraagt gemiddeld 12 uur. C/D-3 L&O Mechanical ATEX De groepsgrootte bedraagt maximaal 10 personen. Voor deze cursus is een elektrotechnische vakopleiding, instrumentatieopleiding of gelijkwaardig vereist. 4 dagen theorie. Het examen bestaat uit meerkeuze en open vragen. Studie belasting bedraagt gemiddeld 30 uur. D-1 OD E/I ATEX. Baileystraat 3, 8013 RV Zwolle Platinastraat 66, 2718 RX Zoetermeer Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Aanmelding C-2 Inspecteur E/I ATEX. Cursusplaats Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: Tel: (038) , Fax: (038) Leveringsvoorwaarden Voor alle cursussen gelden onze Algemene Leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunt u downloaden van onze internetsite. ATEX TRAININGEN OVERZICHT UERCUS C-2 Inspecteur E/I ATEX

n.v.t. 2 dagen theorie en 1 dag praktijk CURSUSPRIJS 1.030,- (incl. cursusmateriaal) CERTIFICAATKOSTEN 98,- 98,- 18,- 220,- 56,- 220,-

n.v.t. 2 dagen theorie en 1 dag praktijk CURSUSPRIJS 1.030,- (incl. cursusmateriaal) CERTIFICAATKOSTEN 98,- 98,- 18,- 220,- 56,- 220,- PLANNER LAAGSPANNING INSTALLATIE-/ WERKVERANT- WOORDELIJKE + SDESKUNDIGE HERKWALIFICATIE VAKBEKWAAM PERSOON 18/09/08 08/09/08 en 12/01/09 02/10/08 19/09/08 9 dagen theorie en 1.875,- (incl. cursusmateriaal)

Nadere informatie

ATEX 137. blad 1 van 5 ATEX 137

ATEX 137. blad 1 van 5 ATEX 137 Postbus 141 2040 AC Zandvoort telefoon : (023) 573 25 54 e-mail : info@vmtl.nl internet : www.vmtl.nl K.v.K nr. 53589211 BTW nr.: NL8509.38.880.B01 ATEX 137 Inleiding Sommige explosies zijn in staat om

Nadere informatie

ATEX Richtlijn 153 1

ATEX Richtlijn 153 1 ATEX Richtlijn 153 1 2 ATEX Richtlijn 153 (richtlijn 1999: 92/EG) Mechanische of elektrische vonken, hete oppervlakken en statische elektriciteit kunnen een explosie veroorzaken op arbeidsplaatsen waar

Nadere informatie

Orde in chaos. Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties

Orde in chaos. Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties Orde in chaos Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties Agenda Korte terugblik op de chaos Nieuwe uitgangspunten ATEX opleidingen IECEx 05 Uitstroomprofielen Aanpak Elsevier Opleidingen Opleidingsstructuur:

Nadere informatie

DEKRA Certification B.V. Marco Erdhuizen Ex Certification Manager SHAPING THE FUTURE

DEKRA Certification B.V. Marco Erdhuizen Ex Certification Manager SHAPING THE FUTURE DEKRA Certification B.V. Marco Erdhuizen Ex Certification Manager SHAPING THE FUTURE Even voorstellen Marco Erdhuizen: Ruim 9 jaar werkzaam bij DEKRA (KEMA), afdeling Explosion & Process Safety als projectleider,

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

ATEX. Wordt ATEX 137 de nieuwe standaard? Atmosphère. Explosible

ATEX. Wordt ATEX 137 de nieuwe standaard? Atmosphère. Explosible Wordt ATEX 137 de nieuwe standaard? ATEX Atmosphère Explosible Op grond van de Arbowet is iedere werkgever verantwoordelijk voor arbeidsplaatsen en -middelen waar mogelijk explosiegevaar kan voorkomen.

Nadere informatie

ATEX voor beginners ; explosiegevaar in vogelvlucht

ATEX voor beginners ; explosiegevaar in vogelvlucht ATEX voor beginners ; explosiegevaar in vogelvlucht Waarom doen we aan ATEX Het doel is mensen beschermen tegen de effecten van een explosie Wat is een explosie eigenlijk? Een momentane ontbranding van

Nadere informatie

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk!

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! Hoogspanning NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! 1 Hoogspanning NEN 3840 Een veilige werkomgeving levert veel op voor mens en organisatie; geen of minder ongelukken, lagere kosten en continuiteit

Nadere informatie

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen Sinds 30 juni 2003 is er het één en ander veranderd voor apparaten en beveiligingssystemen

Nadere informatie

Quercus PS. Inspectie. Jaargang 13 - Nr. 24 - Dec. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

Quercus PS. Inspectie. Jaargang 13 - Nr. 24 - Dec. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Inspectie Inspecteren, een noodzakelijk kwaad? Juridisch getouwtrek Quercus maakt een leven lang leren leuk! Quercus PS Jaargang 13 - Nr. 24 - Dec. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum NEN 3140 Online Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw medewerkers in veel gevallen wettelijk

Nadere informatie

Quercus PS. Techniekparel van Den Helder. Training

Quercus PS. Techniekparel van Den Helder. Training Training Techniekparel van Den Helder vs Veranderingen STIPEL Quercus PS Jaargang 15 - Nr. 27 - Maart 2013 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Wat is mooier...... dan samenwerken.

Nadere informatie

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen Inspecteur Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen 1 Inspecteur Inspecties in de elektrotechniek is een breed vakgebied. Wat de verschillende soorten inspecties met elkaar gemeen hebben

Nadere informatie

Atex. ATmosphères EXplosives

Atex. ATmosphères EXplosives Atex ATmosphères EXplosives EU Richtlijnen / NL wetgeving Inspectieproces toezichthouder Inspectie focus en inspectie onderwerpen Inspectieresultaten 2007 2008 /2009 Ontstekingsbronnen ATEX ATEX 95 ATEX

Nadere informatie

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 NEN 1010 Basis Training Elektrotechnici die belast zijn met de aanleg van installaties, en voor medewerkers die belast worden

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

DIRECTIE MAJOR HAZARD CONTROL. Toelichting op het toezichtsbeleid MHC Atex 137

DIRECTIE MAJOR HAZARD CONTROL. Toelichting op het toezichtsbeleid MHC Atex 137 DIRECTIE MAJOR HAZARD CONTROL Toelichting op het toezichtsbeleid MHC Atex 137 DOEL: Richtlijnen voor het houden van toezicht op naleving van artikel 5 BRZO 1999 & artikel 2.5b lid 2 van het Arbobesluit

Nadere informatie

SAFETY CLASS, Programma 2012-2013

SAFETY CLASS, Programma 2012-2013 SAFETY CLASS, Programma 2012-2013 Wilt u een - pert worden? In de markt van explosieveiligheid gaan de ontwikkelingen in een steeds sneller tempo. Denk bijvoorbeeld aan de zone 2 toepassingen en de opmars

Nadere informatie

MEER INFORMATIE? CURSUSAANBOD

MEER INFORMATIE? CURSUSAANBOD CURSUSAANBOD WWW.ELEKTRORAAD.NL Cursisten zijn over het algemeen uit op een gedegen stuk praktijkervaring. En natuurlijk moet dat bij voorkeur worden gedoceerd door mensen uit de praktijk. Ook de discussie

Nadere informatie

Veilig omgaan met ammoniak en handelingen aan ammoniakinstallaties.

Veilig omgaan met ammoniak en handelingen aan ammoniakinstallaties. Veilig omgaan met ammoniak en handelingen aan ammoniakinstallaties. Koel- en vriesinstallaties zijn uitgerust met diverse soorten koudemiddel. Natuurlijke koudemiddelen worden van oudsher toegepast; door

Nadere informatie

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen 5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen Competentie Toetsing Kunde / Vaardigheden 1. Kennis hebben van en inzicht hebben in relevante

Nadere informatie

QUERCUS PS NOVA MET O.A. Nieuwe alles-in-één cursusbrochure Netwerkbedrijf eist voortaan schriftelijke opdracht van uw Installatieverantwoordelijke

QUERCUS PS NOVA MET O.A. Nieuwe alles-in-één cursusbrochure Netwerkbedrijf eist voortaan schriftelijke opdracht van uw Installatieverantwoordelijke PS Met o.a. Testen en inspecteren (2) Speciale cursus Bredenoord Workshop Power Quality Cursusplanner 2009-2010 Mechanische ATEX Jaargang 11 Nr. 17 Juli 2009 NOVA MET O.A. Nieuwe alles-in-één cursusbrochure

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 EXPLOSIES 1 1.1 FYSISCHE EXPLOSIES 3 1.2 CHEMISCHE EXPLOSIES 3 1.3 DEFLAGRATIE EN DETONATIE 4

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 EXPLOSIES 1 1.1 FYSISCHE EXPLOSIES 3 1.2 CHEMISCHE EXPLOSIES 3 1.3 DEFLAGRATIE EN DETONATIE 4 INLEIDING XV Hoofdstuk 1 EXPLOSIES 1 1.1 FYSISCHE EXPLOSIES 3 1.2 CHEMISCHE EXPLOSIES 3 1.3 DEFLAGRATIE EN DETONATIE 4 1.4 INWENDIGE EN VRIJE EXPLOSIES 6 1.5 GAS- EN STOFEXPLOSIES 6 1.6 EXPLOSIE-EFFECTEN

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen ATEX. ATEX 95 en ATEX 137: volop in beweging

Ontwikkelingen binnen ATEX. ATEX 95 en ATEX 137: volop in beweging Ontwikkelingen binnen ATEX ATEX 95 en ATEX 137: volop in beweging Inhoud Ontwikkelingen CE-wetgeving Ontwikkelingen binnen ATEX 95 en 137 Internationale ontwikkelingen: IECEx System Invloed hiervan op

Nadere informatie

Voorstellen. Stichting ATEX 05-10-2011. Gerdian Jansen (Consultant HSE bij ) 05-10-2011 learnshop SOLIDS2011

Voorstellen. Stichting ATEX 05-10-2011. Gerdian Jansen (Consultant HSE bij ) 05-10-2011 learnshop SOLIDS2011 Stichting ATEX 1 Voorstellen Gerdian Jansen (Consultant HSE bij ) Voorzitter College van Deskundigen Stichting ATEX Tevens lid normcommissie NEC 31 "Elektrisch materieel in verband met ontploffingsgevaar

Nadere informatie

SAFETY CLASS, Programma 2010

SAFETY CLASS, Programma 2010 SAFETY CLASS, Programma 2010 Wilt u een - pert worden? In de markt van explosieveiligheid gaan de ontwikkelingen in een steeds sneller tempo. Denk bijvoorbeeld aan de zone 2 toepassingen en de opmars van

Nadere informatie

1. Weten dat er explosieveiligheid in normen beschreven staat en in Europa specifiek in de ATEX-richtlijn

1. Weten dat er explosieveiligheid in normen beschreven staat en in Europa specifiek in de ATEX-richtlijn Hoofdstuk 11 ATEX Doelstellingen 1. Weten dat er explosieveiligheid in normen beschreven staat en in Europa specifiek in de ATEX-richtlijn ATEX staat voor ATmosphéres EXplosives. Onder een explosieve atmosfeer

Nadere informatie

ATEX expert groep. Zeeuwse Innovatie Starter ATEX donderdag 12 oktober E. de Brouwer (DOW) / A. Platteeuw (Yara)

ATEX expert groep. Zeeuwse Innovatie Starter ATEX donderdag 12 oktober E. de Brouwer (DOW) / A. Platteeuw (Yara) expert groep Zeeuwse Innovatie Starter ATEX donderdag 12 oktober 2017 E. de Brouwer (DOW) / A. Platteeuw (Yara) (ATmosphères EXplosieves) ATEX richtlijnen Van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar

Nadere informatie

gekwalificeerd personeel gekwalificeerde toeleveranciers kwalificaties IECEx System

gekwalificeerd personeel gekwalificeerde toeleveranciers kwalificaties IECEx System IECEx 05 De laatste (inter)nationale ontwikkelingen Waarom IECEx 05? ATEX 137 eis: aantoonbaar maken dat er veilig wordt gewerkt vereist o.a. veilige processen, gekwalificeerd personeel en gekwalificeerde

Nadere informatie

Ben ik in compliance met ATEX als ik IECEx hanteer? Compliancy. Herbert van Ommen Quercus Technical Services B.V.

Ben ik in compliance met ATEX als ik IECEx hanteer? Compliancy. Herbert van Ommen Quercus Technical Services B.V. Ben ik in compliance met AT als ik IECEx hanteer? Compliancy Herbert van Ommen Quercus Technical Services B.V. www.qts.nl Ben ik in compliance met AT als ik IECEx hanteer? 1 Inhoud Introductie Quercus

Nadere informatie

SAFETY CLASS, Programma 2012

SAFETY CLASS, Programma 2012 SAFETY CLASS, Programma 2012 Wilt u een - pert worden? In de markt van explosieveiligheid gaan de ontwikkelingen in een steeds sneller tempo. Denk bijvoorbeeld aan de zone 2 toepassingen en de opmars van

Nadere informatie

Met IECEx 05 veiliger werken in explosiegevaarlijke zones. <NVVK congres 2013> 2012 Reed Business Opleidingen not for general distribution

Met IECEx 05 veiliger werken in explosiegevaarlijke zones. <NVVK congres 2013> 2012 Reed Business Opleidingen not for general distribution Met IECEx 05 veiliger werken in explosiegevaarlijke zones 1 2012 Reed Business Opleidingen not for general distribution Wetgeving en certificatie 1. Explosieveiligheidswetgeving in

Nadere informatie

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 11 De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Cursusplanner Een bijzondere training Onze dienstverlening Nova met

Nadere informatie

Quercus-PS N o 9. Vakbekwaamheidmanagement

Quercus-PS N o 9. Vakbekwaamheidmanagement Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 9 Vakbekwaamheidmanagement Waar gaan we met de inspecties naar toe? De opzet van een elektrisch beleidsplan Nova met o.a.: Uniek certificaat

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

Reparatie Ex-motoren. Kwaliteitsslag binnen de branche

Reparatie Ex-motoren. Kwaliteitsslag binnen de branche Reparatie Ex-motoren Kwaliteitsslag binnen de branche Voorstellen Mark Ent Bestuurslid Vakgroep EMO van Uneto-VNI Lid normcommissie NEC31 Directeur SPIT elektromechanica BV Agenda Reparatie van Ex-motoren:

Nadere informatie

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als een gedegen opleidingsinstituut. Wij bieden u enerzijds kant en klare opleidingen in de vorm van open

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Code en type training Code: U05-2 VCA Type: Eendaags, regulier en in dagdelen

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

Tradinco Academy Cursus Programma

Tradinco Academy Cursus Programma Tradinco Academy Cursus Programma Calibration made simple 01/2014 page : 1 Index Inleiding The art of Calibration Kalibratie Management Kalibratie Instrumentatie Het gebruik van Instrumenten AutoCal Kalibratie

Nadere informatie

Elektrotechnische inspecties

Elektrotechnische inspecties Quercus Technical Services UERCUS Elektrotechnische inspecties Laagspanning - Hoogspanning - ATEX Onze kijk op inspecteren Veiligheid Elke werkgever is volgens het Arbobesluit wettelijk verplicht om zijn

Nadere informatie

Toekomstige wijzigingen NPR & NPR

Toekomstige wijzigingen NPR & NPR Toekomstige wijzigingen NPR 7910-1 & NPR 7910-2 Waarom is het noodzakelijk om de NPR 7010 te herzien? De internationale normen die ons ter beschikking staan voor het opstellen van een gevarenzoneindeling,

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Praktijk en techniek Werken en leren combineren centraal In de mbo-opleidingen van ROVC staan de praktijk en techniek écht centraal. De opleidingen

Nadere informatie

QUERCUS PS. >>>> Explosieveiligheidspracticum krijgt officiële erkenning <<<<

QUERCUS PS. >>>> Explosieveiligheidspracticum krijgt officiële erkenning <<<< QUERCUS PS Met o.a. Testen en inspecteren (3) Inspectie-ervaring E-learning Congres Oog op Atex CompEx licentie Cursusplanner Basiscursus Elektrische Energietechniek nieuw! Jaargang 11 Nr. 18 December

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

De adviseur als spil in ATEX land

De adviseur als spil in ATEX land De adviseur als spil in ATEX land Nathan Kuper 31 mei 2016 1931 Den Bosch Vooraf Open discussie, graag reacties en vragen staat vrij Op zoek naar wat er speelt Geen naming & shaming Niet te lang blijven

Nadere informatie

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK HEFTRUCK- EN REACHTRUCK OPLEIDINGEN Moderne heftrucks en reachtrucks zijn, mits deskundig bediend en behandeld, een machtig stuk gereedschap. Deskundig

Nadere informatie

INHOU D. Hoofdstuk 1 ELEKTROTECHNISCHE RISICO S 1

INHOU D. Hoofdstuk 1 ELEKTROTECHNISCHE RISICO S 1 INHOU D INLEIDING XVII Hoofdstuk 1 ELEKTROTECHNISCHE RISICO S 1 1.1 DIRECTE RISICO S VAN ELEKTRICITEIT 2 1.1.1 Stroom door menselijk lichaam 2 1.1.1.1 Stroomsterkte, tijdsduur en effect 2 1.1.1.2 Spanning

Nadere informatie

Voorjaar 2018 TRAININGEN INDUSTRIE & VEILIGHEID LEER EN GROEI MET NEN

Voorjaar 2018 TRAININGEN INDUSTRIE & VEILIGHEID LEER EN GROEI MET NEN Voorjaar 2018 TRAININGEN INDUSTRIE & VEILIGHEID LEER EN GROEI MET NEN 1 Trainingen Industrie & Veiligheid voorjaar 2018 DE TRAININGEN GEVEN HANDVATTEN OM DE COMPLEXE REGELS, VOORSCHRIFTEN EN NORMEN TOE

Nadere informatie

Stappenplan houtbewerken

Stappenplan houtbewerken Stappenplan houtbewerken Arrangementen voor leermethode, begeleiding en deskundigheidsbevordering Naar een beroep met toekomst Kennisce Inhoud 1. Stappenplan Houtbewerken... 2 1.1 Het leermiddel... 2 1.2

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOP Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VPs Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Preventiemedewerker NIBHV

Preventiemedewerker NIBHV Tijd Lesonderwerp 08.45-09.00 Introductie en veiligheidsinstructie 09.00-09.45 Arbo-wetgeving en de relatie met de 09.45-10.15 Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RIE) en het plan van aanpak 10.15-10.30

Nadere informatie

ATEX 2009. Gecertificeerde opleidingstrajecten en onafhankelijke examinering. Plaatsvervangend voorzitter: Gerdian Jansen

ATEX 2009. Gecertificeerde opleidingstrajecten en onafhankelijke examinering. Plaatsvervangend voorzitter: Gerdian Jansen ATEX 2009 Gecertificeerde opleidingstrajecten en onafhankelijke examinering Plaatsvervangend voorzitter: Gerdian Jansen Presentatie Stichting ATEX College van Deskundigen Inrichting kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Brochure Opleidingen Thermografie

Brochure Opleidingen Thermografie Brochure Opleidingen Thermografie 2016 Alle opleidingen georganiseerd door A-measure bvba of door externe partners worden gegeven door gecertificeerde lesgevers en door gecertificeerde thermografen Level

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VP LS Vakbekwaam Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VP LS Vakbekwaam Persoon Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VP Vakbekwaam Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR Registratienummer 0000H0 Naam opleidingsinstituut CBR Versienummer en datum Opleidingsplan Cursuscode, cursusnaam en type training U05-2 VCA Eendaags, regulier en in dagdelen (opgeknipt) Doel Het doel

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-IV Installatieverantwoordelijke Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw organisatie

Nadere informatie

Hoog- en laagspanning NEN 3840 / NEN 3140

Hoog- en laagspanning NEN 3840 / NEN 3140 Hoog- en laagspanning NEN 3840 / NEN 3140 1 Hoog- en laagspanning Een groeiend aantal elektrotechnische medewerkers hebben met zowel laag- alsook hoogspanning te maken. Bij nieuwbouw dringt de hoogspanningsinstallatie

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Verkeersregelaar. Theorieopleiding verkeersregelaar

Verkeersregelaar. Theorieopleiding verkeersregelaar Volgens de Regeling verkeersregelaar 2009 is een ieder die op de openbare weg aanwijzingen geeft aan het verkeer verplicht een aanstelling als verkeersregelaar te hebben. Er zijn twee soorten aanstellingen

Nadere informatie

Ontstekingsbronnen van mechanische oorsprong. - Relatie onderhoudsplan en EVD - Inspectieschema's - Inspectie en onderhoud

Ontstekingsbronnen van mechanische oorsprong. - Relatie onderhoudsplan en EVD - Inspectieschema's - Inspectie en onderhoud Ontstekingsbronnen van mechanische oorsprong - Relatie onderhoudsplan en EVD - Inspectieschema's - Inspectie en onderhoud 1 Bestaande situatie Onderhoudsplan gebaseerd op Proces specifieke risico s Bedrijfseconomische

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Informatieblad Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Waarom kiezen voor ccb groep? In 10½ dag uw diploma instructeur BHV Brand en Ontruiming van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen

Nadere informatie

Siemens Training. Opleidingen energietechniek. siemens.nl/training/energie

Siemens Training. Opleidingen energietechniek. siemens.nl/training/energie Siemens Training Opleidingen energietechniek siemens.nl/training/energie Kwalitatieve, flexibele en servicegerichte trainingen Siemens Power Academy Weet waar je mee bezig bent. Onder dat motto verzorgt

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-LS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON LAAGSPANNING

Certificatieschema VOP-LS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON LAAGSPANNING Pagina 1 van 13 Certificatieschema Certificatieschema VOP-LS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON LAAGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

Opleiding Hoofd BHV Strategisch

Opleiding Hoofd BHV Strategisch De opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening Strategisch zijn verantwoordelijk voor een adequate bedrijfshulpverleningsorganisatie in zowel preventieve als repressieve zin. Gedurende de opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Heb jij ervaring als productiemedewerker in de Food of Industrie en wil je jezelf beter inzetbaar maken door

Nadere informatie

Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK

Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK Rental Professionals Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK 1 DOORNBOS EQUIPMENT B.V. Rotterdam Breevaartstraat 12 3044 AH Rotterdam T +31 (0)10-8508000 Amsterdam Joan Muyskenweg 32c 1114 AN Amsterdam T +31

Nadere informatie

Voorwaarden bedrijfserkenningen binnenvaart: Elektrische inrichtingen, isolatieweerstand en aarding

Voorwaarden bedrijfserkenningen binnenvaart: Elektrische inrichtingen, isolatieweerstand en aarding Voorwaarden bedrijfserkenningen binnenvaart: Elektrische inrichtingen, isolatieweerstand en aarding Inleiding Dit document geeft uitleg over de voorwaarden voor een bedrijfserkenning voor: het keuren van

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

Examenomschrijving Inspectie van elektrische installaties volgens ATEX-ADN. Bedrijfsexamen

Examenomschrijving Inspectie van elektrische installaties volgens ATEX-ADN. Bedrijfsexamen Examenomschrijving Inspectie van elektrische installaties volgens ATEX-ADN Bedrijfsexamen Stichting algemene basisvaardigheden Deze examenomschrijving is goedgekeurd door het bestuur van SABV d.d. SABV,

Nadere informatie

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN Een managementsysteem maakt processen transparant en controleerbaar. Veel gebruikte (erkende) systemen binnen de expertise van Arts Safety Consultants

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning Pagina 1 van 7 - Allround Vakbekwaam Persoon meting en beveiliging Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Arthur Groot Senior consultant. ATEX richtlijnen. DHV Milieu Veiligheid & Industrie www.dhv.nl/mvi Tel: +31 (0)33-468 2867

Arthur Groot Senior consultant. ATEX richtlijnen. DHV Milieu Veiligheid & Industrie www.dhv.nl/mvi Tel: +31 (0)33-468 2867 ATEX richtlijnen DHV Milieu Veiligheid & Industrie www.dhv.nl/mvi Tel: +31 (0)33-468 2867 Recente incidenten - On May 11, 2004, the ICL Plastics factory (Commonly referred to as Stockline Plastics factory),

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOPt Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbesluit

Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenbesluit HOOFDSTUK 3 INRICHTING ARBEIDSPLAATSEN AFDELING 1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 1 Definities en toepasselijkheid Artikel 3.1 Begrippen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. elektrische

Nadere informatie

Herziening NPR 7910-1 & NPR 7910-2

Herziening NPR 7910-1 & NPR 7910-2 Herziening NPR 7910-1 & NPR 7910-2 Gerdian Jansen Voorzitter werkgroep Herziening NPR 7910-1 & NPR 7910-2 Lid normcommissie NEC 31 Elektrisch materieel in verband met explosiegevaar Projecttrekker taakgroep

Nadere informatie

Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek.

Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek. ELEKTRISCH SCHAKELEN Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek. Vakgebied: Elektrotechniek & Elektronica Voor

Nadere informatie

ATEX samenstellingen. Michiel Bakker MiBEx

ATEX samenstellingen. Michiel Bakker MiBEx ATEX samenstellingen Michiel Bakker MiBEx Wie ben ik? ATEX en IECEx specialist Consultant Nieuwe en bestaande apparatuur Elektrisch en niet-elektrisch Trainer Fabrikanten Installateurs Monteurs / operators

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

Stappenplan voor het explosieveiligheidsdocument. In een onderzoek kunnen de volgende stappen genomen worden:

Stappenplan voor het explosieveiligheidsdocument. In een onderzoek kunnen de volgende stappen genomen worden: ATEX introductie De Atex richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator DR-KAM-X Deelreglement KAM-coördinator Uitgave: december 2008 DR-KAM-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Arnhem en Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement is het

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

TRAININGS- PROGRAMMA

TRAININGS- PROGRAMMA 2015 TRAININGS- INHOUD TRAININGS- 2015 1 LEGRAND CABLING SYSTEM 2 (LCS 2 ) NETWERKEN Pag. 03 BASISTRAINING BTICINO DEURCOMMUNICATIE 2-DRAADS SYSTEMEN Pag. 04 ONTWERP EN BOUW LEGRAND SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

Leren (z)onder spanning

Leren (z)onder spanning Veiligheidsopleidingen voor hoogspanning en laagspanning Leren (z)onder spanning Inrush VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN ELEKTROTECHNIEK In VEILIG ELEK Missie Wij geloven in onze veiligheidsopleidingen. De procedures

Nadere informatie