1 h FEB /7/A.7, W Sinnema H. (050) Brief OV-chipkaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 h FEB. 2012. 2012-06730/7/A.7, W 379601 Sinnema H. (050)316 4109 H.Sinnema@provinciegroningen.nl. Brief OV-chipkaart"

Transcriptie

1 "^ L^(? groningen bezoekadres: I Martinikerkhof 12 Aan de leden van de statencommissie Mobiliteit en Energie postadres: Postbus AP Groningen algemeen telefoonnr: II algemeen faxnr: Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Antwoord op Bijlage Onderwerp 1 h FEB /7/A.7, W Sinnema H. (050) Brief OV-chipkaart Geachte dames en heren, (/> ec 1. Aanleiding In de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit en Energie van 23 november 2011 heeft de fractie van GroenLinks aangegeven signalen te hebben ontvangen dat er zich in Hoogezand, Winschoten, Veendam en Stadskanaal onvoldoende oplaadpunten voor de OV-chipkaart bevinden. Het college heeft toegezegd te rapporteren over de ervaringen met de distributie zoals die blijken uit monitoring van het OV-bureau en de provincie. Tijdens de vergadering van 18 januari 2012 is hier aan toegevoegd dat ook de functionaliteit van diverse oplaadapparatuur onderdeel van de rapportage zal uitmaken. Vervolgens is er naar aanleiding van onder andere de storingen bij TLS de toezegging gedaan om bij een volgende commissievergadering ook in breder verband over de OV-chipkaart in gesprek te gaan. Middels deze brief informeren wij u over de diverse onderwerpen van de OV-chipkaart die in de afgelopen periode in de aandacht zijn geweest en in het bijzonder de distributie. 2. Samenvatting Het OV-bureau heeft voorafgaand aan de introductie van de OV-chipkaart de behoefte naar oplaadpunten in beeld gebracht. Tijdens de realisatie van het daartoe benodigde netwerk werd het OV-bureau met diverse complicaties geconfronteerd, die in bepaalde gevallen ertoe leidden dat het netwerk gedeeltelijk opnieuw in kaart diende te worden gebracht. In bepaalde gevallen heeft dit er toe geleid dat er tijdelijk gaten in de dekking van het netwerk zijn gevallen. Ondanks de tegenslagen wij van mening dat er uiteindelijk een efficiënt, provinciedekkend netwerk is ontstaan. Wel stellen wij vast dat de eenduidigheid te wensen overlaat. Als maatregel om de eenduidigheid te verbeteren en het aantal punten waar reisproducten kunnen worden afgehaald te vergroten zullen wij Arriva verplichten de functionaliteit van de kaartautomaten uit te breiden. 06-HB-SG-001 O De provincie Groningen v^erkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie en Kabinet, Publieksvoorlichting:

2 3. Leeswijzer In deze brief komt achtereenvolgens aan de orde: Het distributienetwerk (4.1) Kaartsoorten en tarieven (4.2) Reizen en betalen (4.3) De toekomst (4.4) 4. Inhoud 4.1. Distributienetwerk Per 1 januari 2012 is de landelijke organisatie achter de verkoop van strippenkaarten en sterabonnementen gestopt. De provincies, het OV-bureau en de vervoerbedrijven zijn sinds die datum verantwoordelijk voor het distributienetwerk van vervoerbewijzen. Het distributienetwerk geeft de reiziger onder andere de mogelijkheid om een OV-chipkaart aan te schaffen, saldo en/of producten op de kaart te laden en service te krijgen. Allereerst bespreken wij de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de totstandkoming van het distributienetwerk voor de OV-chipkaart. Vervolgens rapporteren wij over hoe de implementatie van het plan is verlopen. Tenslotte bespreken we de stand van zaken van het huidige distributienetwerk en informeren wij u over de conclusies die wij hebben getrokken. Distributiepian Voorafgaand aan de introductie van de OV-chipkaart is landelijk afgesproken dat het netwerk modern, vertrouwd en uniform dient te zijn. Het OV-chipkaartsysteem omvat daarom overal in Nederiand moderne toepassingen als internet en automatisch opladen, maar ook de vertrouwde loketten, automaten en een aanvullend netwerk van distributiepunten bij wederverkopers. De regionale uitwerking van de distributie is door het OV-bureau vastgelegd in een distributiepian, dat is vastgesteld op 28 januari 2010 door het Dagelijks Bestuur. Het distributienetwerk in Groningen en Drenthe is door het OV-bureau opgezet conform de volgende uitgangspunten: Een optimaal netwerk dat goed op de vraag is afgestemd Een provinciedekkend netwerk Een eenvoudig en eenduidig netwerk Het OV-bureau heeft onderscheid gemaakt in reizigers die veel en regelmatig gebruik maken van het OV en reizigers die incidenteel reizen. Voor reizigers die regelmatig gebruik maken van het OV heeft het OV-bureau ingezet op de volgende mogelijkheden: Reizigers kunnen altijd genoeg saldo op hun chipkaart hebben wanneer ze kiezen voor 'automatisch opladen'. De reiziger hoeft dan maar één keer naar een afhaalpunt om het 'automatisch opladen' op de chipkaart te zetten. De aanschaf van abonnementen via internet. Automatische verstrekking van persoonlijke O V-chipkaarten bij verlenging of aanschaf van een abonnement. NS voorziet reizigers die een voordeeluren- of ander abonnement aanschaffen van een persoonlijke chipkaart. Reizigers krijgen deze thuisgestuurd. Op deze chipkaarten kunnen alle producten, dus ook busabonnementen worden geladen.

3 Voor reizigers die incidenteel reizen of geen gebruik willen maken van bovenstaande mogelijkheden zijn er de volgende mogelijkheden: Oplaadpunten in winkels. Deze worden zowel op initiatief van het OV-bureau als door derden geplaatst en gefinancierd. Loketten van vervoerbedrijven. De automaten van vervoerbedrijven (NS en Arriva). Kaartverkoop bij de buschauffeur (Eurokaartjes). Vanwege de hierboven genoemde mogelijkheden die de OV-chipkaart voor regelmatige reizigers biedt is (landelijk) verondersteld dat er lager aantal oplaadpunten kan volstaan dan bij de strippenkaart. Echter ook voor incidentele reizigers en reizigers die de genoemde mogelijkheden niet kunnen of willen gebruiken dienen er voldoende mogelijkheden te zijn om met de OV-chipkaart te reizen. Het plaatsen van een oplaadpunt kost Euro eenmalig en vervolgens 750 Euro per jaar, waardoor het OV-bureau zich voor de uitdaging ziet gesteld een gezonde balans te vinden tussen gemak voor de reiziger en efficiëntie. Met behulp van analyses naar de verkoophandelingen van de strippenkaarten is voorafgaand aan de introductie van de OV-chipkaart een inschatting gemaakt van de behoefte naar oplaadpunten. Uit de analyses bleek dat 95% van alle verkoophandelingen in 70 dorpen/steden van Groningen en Drenthe plaatsvond. De overige 5% vindt plaats in 91 dorpen, waarvan er in 50 dorpen slechts gemiddeld 1 (of minder) aankoop per dag plaatsvond. Gebleken is dat er met 100 oplaadpunten vrijwel alle reizigers kunnen worden bediend en er aan de twee eerstgenoemde uitgangspunten kon worden voldaan. Impiementatie van het distributiepian Tijdens de implementatie van het distributiepian is het OV-bureau met diverse complicaties geconfronteerd, die in bepaalde gevallen ertoe leidden dat het distributienetwerk gedeeltelijk opnieuw in kaart diende te worden gebracht: Om een oplaadpunt in een winkel te kunnen plaatsen is allereerst ruimte en medewerking van een ondernemer noodzakelijk. Bovendien vereist de oplaadapparatuur een stabiele, beveiligde ADSL-internetverbinding dan wel dekking van mobiel internet. Met name aan de laatste voorwaarde kon niet altijd worden voldaan. Een aanmerkelijk deel van de oplaadpunten die in 2010 in ons gebied door een commerciële partij waren geplaatst zijn in 2011 verwijderd. Het ging om oplaadpunten die in opdracht en met subsidie van het ministerie van OC&W waren geplaatst. De commerciële partij was van mening dat de oplaadpunten onvoldoende werden gebruikt. De partij had zich echter onvoldoende gerealiseerd dat dit voor een belangrijk deel werd veroorzaakt door het feit dat er in dit gebied nog niet op saldo met de OV-chipkaart kon worden gereisd. Hierover bent u middels antwoord op vragen van de Statenfractie van GroenLinks reeds geïnformeerd op 7 juni Meer recentelijk is gebleken dat het OV-bureau er ten onrechte van uit was gegaan dat het bij de automaten van Arriva mogelijk zou zijn om producten van de landelijke OV-chipkaart website op de chipkaart te zetten (de zogenaamde NAL-funtionaliteit). Hierover bent u op 4 oktober 2011 geïnformeerd. Het betreft landelijke producten en producten van andere vervoerders, zoals de bus-sterabonnementen en automatisch opladen. Wij hebben niet tijdig met Arriva tot overeenstemming kunnen komen over uitbreiding van de functionaliteit van de automaten. Wij komen hier verderop in deze notitie op terug. Bij de automaten is het alleen mogelijk anonieme chipkaarten aan te schaffen, saldo op te hogen en Arriva-producten op de chipkaart te zetten.

4 Na het verdwijnen van de strippenkaart zijn grote supermarktketens als de Albert Heijn en Cl 000 op eigen initiatief oplaadpunten in hun winkels gaan plaatsen. Ook deze partijen worden ermee geconfronteerd dat het niet op alle locaties technisch mogelijk is om de apparatuur werkend te krijgen of franchisenemers hier geen belangstelling voor hebben. Het OV-bureau heeft door nauwe afstemming met Albert Heijn haar oplaadpunten zoveel mogelijk herverdeeld, om het netwerk verder te verbeteren. De combinatie van bovenstaande punten en het feit dat er zich tegenslagen kunnen voordoen bij het vinden en aansluiten van een nieuwe locatie heeft er in bepaalde gevallen toe geleid dat er tijdelijk gaten in het distributienetwerk zijn gevallen, voornamelijk op het gebied van de mogelijkheden om reisproducten van de landelijke OV-chipkaart website op te halen. De belangrijkste plaatsen waar zich dit heeft voorgedaan zijn Winschoten, Bedum en Winsum. Resultaat De stand van zaken van het distributienetwerk is op dit moment als volgt: het distributienetwerk in Groningen en Drenthe bestaat uit 145 locaties met oplaadmogelijkheden. In elke gemeente is er een verkooppunt van anonieme chipkaarten; er zijn 26 Arriva-stations met een kaartverkoopautomaat met oplaad- en ophaalmogelijkheden (alleen Arriva) voor de OV-chipkaart en verkoop van anonieme chipkaarten; er zijn 11 NS-stations (waarvan 2 met loket/baliefunctie) met oplaaden ophaalmogelijkheden voor de OV-chipkaart en verkoop van anonieme chipkaarten. De NS-automaten op de Arriva-stations zijn door NS niet geschikt gemaakt voor de OV-chipkaart; Qbuzz heeft in Assen, Emmen, Veendam en Stadskanaal servicepunten ingericht. Hier is het mogelijk alle producten af te halen en te bestellen. Arriva en Qbuzz hebben beide in Groningen een fullservicepunt waar alle OVchipkaartservices kunnen worden verleend; er is één fullservicepunt in de BackOffice van QBuzz operationeel, ten behoeve van schriftelijke en telefonische afhandeling. Uiteindelijk is het aantal oplaadpunten in Groningen en Drenthe groter dan gepland. Dit neemt niet weg dat reizigers opnieuw hebben moeten bepalen waar zij terecht kunnen, immers de ondernemers met een oplaadpunt zijn niet per definitie dezelfde ondernemers die vroeger strippenkaarten verkochten. Reizigers moeten in bepaalde gevallen naar een nabijgelegen plaats reizen voor een oplaadpunt, of hun nieuwe saldo of abonnement opladen aan de 'bestemmingskant', bijvoorbeeld Groningen. De belangrijkste locaties waar zich nu geen oplaadpunt bevindt, maar voorheen wel strippenkaarten werden verkocht zijn: Oldehove: 7 kilometer van Zuidhorn Nieuwe Pekela: 6.5 kilometer van Oude Pekela, vanwege complicaties bij het vinden van een geschikte locatie. Eenrum: 6 kilometer van Winsum en 5 kilometer van Arriva station Baflo. Middelstum: 5 kilometer van het treinstation in Stedum. Voor ophalen van een sterabonnement of automatisch opladen is Loppersum de dichtstbijzijnde mogelijkheid. Siddeburen: 5 kilometer van het oplaadpunt in Schildwolde. Bovensmilde: 4.5 kilometer van het oplaadpunt in Smilde. Muntendam: 4 kilometer van Veendam en 3 kilometer van Arriva station Zuidbroek. Aduard: 4 kilometer van het oplaadpunt in Zuidhorn. Sappemeer: 2 kilometer van Hoogezand.

5 Tolbert: 2 kilometer van Leek. Wildervank: 2 kilometer van Veendam. Ulrum: 3 kilometer van het oplaadpunt in Leens. Slochteren: vanwege complicaties bij het vinden van een locatie is uitgeweken naar Schildwolde (2 kilometer). In onderstaande plaatsen bevindt zich wel een station met Arriva-automaat, maar geen ander oplaadpunt. Daardoor is het in deze plaatsen niet mogelijk om producten van de landelijke OV-chipkaart website op de chipkaart te zetten: Nieuweschans: Dichtstbijzijnde alternatief is Bellingwolde (12 km). Warffum: Dichtstbijzijnde alternatief is Winsum (9 km). Grijpskèrk: Dichtstbijzijnde alternatief is Grootegast (7,5 km). Scheemda: Dichtstbijzijnde alternatief is Winschoten (6 km). Baflo: Dichtstbijzijnde alternatief is Winsum (5 km). Uithuizermeeden: Dichtstbijzijnde alternatief is Uithuizen (4 km). In de plaatsen die de fractie van GroenLinks als voorbeelden noemde zijn er naar ons oordeel voldoende oplaadpunten. Bij alle genoemde oplaadpunten kan saldo worden geladen: In Hoogezand-Sappemeer zijn er drie oplaadpunten. Bij twee ervan worden anonieme chipkaarten verkocht. Bij twee is het mogelijk om sterabonnementen en automatisch opladen op een chipkaart te zetten In Stadskanaal zijn er vier oplaadpunten. Bij alle vier is het mogelijk om sterabonnementen en automatisch opladen op een chipkaart te zetten. Alleen het servicepunt van Qbuzz verkoopt anonieme chipkaarten. In Veendam bevinden zich vijf oplaadpunten. Bij vier is het mogelijk om sterabonnementen en automatisch opladen op een chipkaart te zetten. Op drie locaties worden anonieme chipkaarten verkocht. In Winschoten zijn er twee oplaadpunten. Bij Albert Heijn is het mogelijk om sterabonnementen en automatisch opladen op een chipkaart te zetten. Op het station worden anonieme chipkaarten verkocht. Conclusies Hoewel er tegenslagen zijn geweest bij de implementatie van het distributienetwerk en zich hierdoor tijdelijk gaten in het netwerk hebben bevonden zijn wij van mening dat er uiteindelijk een efficiënt, provinciedekkend netwerk is ontstaan. Wij stellen wel vast dat de eenduidigheid van het netwerk te wensen overiaat. De functionaliteit per automaat verschilt en ook de uiterlijke verschijningsvorm en bediening van automaten verschilt. Dit is een landelijk verschijnsel doordat er ook oplaadautomaten door derden worden geplaatst en gefinancierd. Regionaal is dit versterkt doordat de Arriva-automaten beperkingen in functionaliteit hebben. De beperkte eenduidigheid is te betreuren, omdat er juist na introductie van de OVchipkaart reizigers zijn die (in eerste instantie) vasthouden aan hun bestaande routine en nog geen gebruik maken van de nieuwe kanalen zoals automatisch opladen en aanschaf van saldo/abonnementen via internet. Echter ook bij gebruik van de nieuwe kanalen geldt dat men de producten eenmalig bij een oplaadautomaat of servicepunt op de kaart moet zetten. Wij concluderen daarom dat het van belang is dat de beperkte functionaliteit van de Arriva-automaten op dit aspect wordt opgelost. Arriva heeft zowel om eenmalige als structurele aanvullende financiering gevraagd om deze functionaliteit te activeren en functioneel te houden. Wij hebben aangegeven hiermee niet akkoord te gaan. Arriva is krachtens de concessie verplicht de OV-chipkaart zonder aanvullende financiering te implementeren en wij

6 zijn van mening dat deze functie op de automaten daar ook onderdeel van dient uit te maken. Wanneer Arriva de functie niet binnen afzienbare tijd activeert dan zullen wij gepaste maatregelen nemen. 4.2 Kaartsoorten en tarieven Sterabonnementen Op termijn zullen er nieuwe abonnementen voor het stads- en streekvervoer worden geïntroduceerd. Deze zullen op de OV-chipkaart kunnen worden gezet, waarmee de chipkaart echt het kaartje voor alle OV in Nederland wordt. De landelijke organisatie achter de strippenkaarten en sterabonnementen is gestopt, waardoor de provincies en het OV-bureau nog voor slechts één jaar een voorziening hebben moeten treffen om sterabonnementen te kunnen blijven verkopen. De plaats waar reizigers een nieuw sterabonnement kunnen aanschaffen verschilt afhankelijk of men het abonnement alleen in de bus, of ook in de trein wil kunnen gebruiken. Ook de vorm verschilt: een zichtkaart of reisproduct op OV-chipkaart: Reizigers die het abonnement alleen voor de bus gebruiken zetten deze als digitaal reisproduct op een persoonlijke OV-chipkaart. Het reisproduct is te bestellen via en de OV-chipkaart-servicepunten. Jaarabonnementen zijn alleen verkrijgbaar bij de klantenservice of webshop van Qbuzz. Reizigers die het abonnement ook (of alleen) voor de trein willen gebruiken bestellen deze via arriva.nl of met een bestelformulier bij de Arriva-store of klantenservice. Dit abonnement is, net als voorheen, geen chipkaart maar een zichtkaart. Reizigers laten hun kaart aan de buschauffeur of trein-steward zien, zoals ze gewend zijn. Ze behouden hun stamkaart, of gebruiken de OVchipkaart als stamkaart. Sinds 1 januari 2012 zijn er geen weekabonnementen meer verkrijgbaar voor gebruik in de trein. De introductie van de trein-sterabonnementen (zichtkaarten) heeft volgens Arriva nauwelijks tot klachten geleid. Arriva gaat coulant om met reizigers die per ongeluk het verchipte abonnement hebben aangeschaft. Zij kunnen bij de Arriva-store op station Groningen een brief halen waarmee ze alsnog per trein kunnen reizen. Deze coulance geldt in elk geval nog tot eind januari. Waarom zijn er verschillen in de verkrijgbaarheid en abonnementsvorm voor bus en trein? Het OV-bureau is verantwoordelijk voor de verkrijgbaarheid van busabonnementen. De Provincie Groningen is dat voor de treinabonnementen. Voor de trein zullen er op korte termijn nieuwe abonnementsvormen worden geïntroduceerd, die reizigers meer flexibiliteit bieden. De Provincie Groningen verwacht daarom dat de verkoop van sterabonnementen onder treinreizigers zal afnemen. De provincie heeft daarom - in tegenstelling tot het OV-bureau - niet de keuze gemaakt om de sterabonnementen te gaan 'verchippen' Fietskaartjes In Groningen hadden wij een unieke regeling, datje je fiets in de trein mocht meenemen voor roze strippenkaart-tarief. Met het afscheid van de strippenkaart, is dit voordelige tarief vervallen. Sinds 3 november jl. is alleen nog het landelijke kaartje a 6,00 nog verkrijgbaar. Provincie en Arriva hebben een alternatief voor de regionale reiziger ontwikkeld, dat op dit moment aan het consumentenplatform ter advies is voorgelegd. Er zal binnenkort een pilot worden gestart. Reizigers krijgen de keuze uit twee fietskaartjes:

7 Met een geldigheid van twee uur (3 Euro) Met geldigheid van één dag (5 Euro); Vanwege de technische complexiteit is het helaas niet gelukt om de fietskaartjes meteen na het einde van de strippenkaart te introduceren. De gekozen oplossing is wel toekomstvast: het fietstarief zal worden verkocht bij de Arriva-automaten als digitaal product voor op de OV-chipkaart. De fietskaarten zijn geldig buiten de spits (werkdagen van tot en van tot uur), in het weekend, op feestdagen én in de maanden juli en augustus. Spits- en alle andere reizigers kunnen altijd (gratis) een vouwfiets meenemen. 4.3 Reizen en betalen In- en uitcheckpaaltjes op de perrons Er worden steeds meer kaartsoorten verchipt. Daardoor wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van de in- en uitcheckpaaltjes op de stations. De provincie heeft bij Arriva gevraagd of er zich hierbij problemen voordoen. Arriva monitort het gebruik van de in- en uitcheckpaaltjes om vast te stellen of er te weinig paaltjes zijn en of deze op de verkeerde plaats staan. Er is geconstateerd dat er zich op station Groningen te weinig paaltjes zijn. Naar aanleiding hiervan zullen/zijn er extra paaltjes geplaatst Studenten Arriva heeft studenten vanaf 3 november jl. verplicht om in- en uit te checken met hun Studentreisproduct. Bij NS was dit pas sinds 1 januari jl. verplicht. Ondanks communicatie vooraf van Arriva heeft dit tot misverstanden geleid en hebben veel studenten een boete gehad. Dit heeft tot klachten en berichtgeving in de media geleid. Arriva heeft hierop besloten alle boetes te seponeren. Vanaf nu geldt een gele kaart beleid. Indien een reiziger bij controle niet heeft ingecheckt dan krijgt hij een gele kaart. Een abonnementhouder mag 1x per jaar vergeten in te checken Dubbel opstaptarief trein In de huidige situatie moeten reizigers met een OV-chipkaart altijd in- en uitchecken, ook bij een overstap. Wanneer een reiziger overstapt op een trein van hetzelfde vervoerbedrijf dan hoeft er niet opnieuw ingecheckt te worden. Wanneer de reiziger de reis met een andere treinvervoerder vervolgt (bijvoorbeeld van Assen naar Delfzijl) dan leidt dit tot hogere kosten in vergelijking tot de papieren kaartjes. Je betaalt dan namelijk twee keer het opstaptarief, oftewel de eerste 'dure' kilometers van de reis. Bij een papieren kaartje betaal je die maar één keer. In landelijk verband wordt eraan gewerkt om op korte termijn het dubbele opstaptarief op te lossen. Tot die tijd blijven de papieren kaartjes bestaan Niet uitchecken Wanneer een reiziger niet uitcheckt, door een defect aan de apparatuur of bij vergeten uit te checken, dan is het volledige instaptarief ( 4,00) afgeschreven en niet verrekend met de werkelijke reiskosten. Reizigers kunnen dan een claimformulier of restitutieformulier van het desbetreffende OV-bedrijf insturen. Provincie, OV-bureau en vervoerders voeren een gericht beleid op het verder verminderen van de incomplete transacties. Door omroepberichten en stickers, maar ook door voorbeeldgedrag van anderen, worden de reizigers er steeds aan herinnerd om uit te checken. Nauwgezette aandacht voor dit onderwerp is belangrijk om blijvende vooruitgang te boeken.

8 Wordt er geld verdiend aan mensen die niet uitchecken? Het is niet goed mogelijk om daar inzicht in te verschaffen. De berekening van hetgeen overblijft is afhankelijk van kosten waarvan de hoogte niet op voorhand direct duidelijk zijn. Zo is het saldo aan niet gerestitueerde gelden bijvoorbeeld afhankelijk van het daadwerkelijk gereisde aantal kilometers. Dit aantal kan niet worden afgeleid uit de reisgegevens vanwege het ontbreken van de uitstaphalte, waardoor het meer of minder kan zijn dan het instaptarief. Ook zijn er afhandelingskosten bij het restitueren van het teveel betaalde bedrag aan de reizigers Geen apparatuur In de Servicebussen, Stadstaxi Groningen, LijnBelBus en buurtbus is het nog niet mogelijk om met de OV-chipkaart reizen. Naar verwachting is dit in de loop van februari wel het geval. Reizigers kunnen gebruik maken van Eurokaartjes of abonnementen. Tot het moment dat in deze bussen wel apparatuur aanwezig is, kunnen reizigers op vertoon van een geldige OV-chipkaart zonder in- en uit te checken meereizen (gratis). Voorwaarde is dat hierop voldoende saldo staat voor het maken van de reis. Wanneer een touringcar wordt ingezet als versterkingsbus geldt dat niet. Chipkaart-reizigers dienen dan van de gewone bus gebruik te maken. De touringcar rijdt voor de gewone bus, om ervoor te zorgen dat er altijd plaats is in de gewone bus Defecte apparatuur Arriva en provincie hebben de afgelopen periode veel klachten ontvangen over storingen aan de kaartautomaten. Vooral klachten over het inslikken van passen hebben tot ergernis geleid. Arriva heeft onlangs een nieuwe softwareversie uitgerold, waardoor een groot aantal storingen structureel verholpen zou moeten zijn. De storingen hebben de aandacht van de provincie. Reizigers die geen kaartje hebben kunnen kopen door een defecte automaat krijgen een eventuele boete terug van de klantenservice. De eerste week na de kerstvakantie is er veel te doen geweest over een landelijke storing bij TLS, waardoor het niet mogelijk was producten uit de webwinkel van de OV-chipkaart.nl op een chipkaart te laden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bussterabonnementen, die veel mensen wilden aanschaffen omdat de vakantie net was afgelopen. Daar kwam bij dat Qbuzz per abuis enkele sterzones niet had geprogrammeerd. Dit heeft geleid tot extra kosten voor reizigers, omdat zij geen abonnement konden aanschaffen of ophalen. Reizigers zullen worden gecompenseerd door TLS/Qbuzz. Arriva heeft reizigers die tijdens de storing aangaven dat zij geen abonnement konden aanschaffen zonder boete of bijbetalen vervoerd. Als alle apparatuur in de bus niet functioneert kunnen reizigers niet inchecken en mogen dan gratis mee. Valt gedurende de rit de apparatuur uit dan kunnen reizigers niet uitchecken en kunnen dan het teveel betaalde gerestitueerd krijgen Defecte chipkaarten Onlangs werd duidelijk dat TLS een aantal ondeugdelijke OV-chipkaarten heeft uitgegeven. Deze kaarten werken soms wel en soms niet. Dit is heel vervelend voor de reiziger omdat zij bij het omruilen van deze persoonlijke kaart minimaal drie weken met een anonieme kaart moeten reizen (of met Eurokaartjes). Het OV-

9 bureau en Qbuzz hebben inmiddels een tegemoetkomingsregeling voor gedupeerde reizigers ingevoerd. 4.4 Toekomst De sterabonnementen dateren uit de jaren '80. Sindsdien zijn reiswensen veranderd: een werkweek bestaat niet altijd meer uit vijf dagen, vrije dagen vallen niet altijd in het weekend en steeds meer recreatieve reizigers kiezen voor het OV. In de loop van 2012 zullen er nieuwe abonnementsvormen worden geïntroduceerd die meer flexibiliteit zullen bieden: Arriva zal op korte termijn zes nieuwe treinabonnementen introduceren. Dat zijn dezelfde abonnementen die NS onlangs heeft ingevoerd. NS voert daar momenteel uitgebreid campagne voor. Provincie Groningen en het OV-bureau werken daarnaast aan regionale abonnementen die zowel in trein, bus als tram geldig zullen zijn. Hierbij wordt ook samenwerking met Fryslan gezocht. Deze abonnementen worden later in 2012 verwacht. De sterabonnementen zijn daarom nog heel 2012 verkrijgbaar. In landelijk verband wordt gewerkt aan een uniform product voor grootverbruik (scholen, overheden, bedrijven). NS heeft het initiatief genomen de NS-businesscard voor zakelijke reizigers te verchippen en dit ook voor regionaal vervoer mogelijk te maken. Werknemers hoeven dan hun reis niet meer van te voren aan te melden, waardoor het gebruik van de kaart voor (combinaties van) trein, Fyra, taxi, OV-fiets, NSscooter en Greenwheels-auto nog aantrekkelijker wordt Afsluiting Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen:, voorzitter., secretaris.

De OV-chipkaart in Limburg

De OV-chipkaart in Limburg De OV-chipkaart in Limburg De nieuwe manier van reizen en betalen in het Openbaar Vervoer 1 Versie 9 Reizigersoverleg Limburg(ROL) Het ROL adviseert de Provincie over het Openbaar Vervoer Deze verenigingen/stichtingen

Nadere informatie

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus.

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen. Voordelen van een persoonlijke OV-chipkaart. Veelgestelde vragen.

Nadere informatie

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart.

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen Voordelen van persoonlijke kaart Veelgestelde

Nadere informatie

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland Dag strippenkaart Waar kan ik terecht met vragen? Voor alle vragen over het afschaffen van de strippenkaart en/of het reizen met de OV-chipkaart en over abonnementen bij Connexxion kunt u bij ons terecht.

Nadere informatie

Heel Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus.

Heel Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Heel Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen. Voordelen van een persoonlijke OV-chipkaart. Veelgestelde

Nadere informatie

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS Kijk ook eens op ns.nl/ovchipkaart De OV-chipkaart: wel zo handig De OV-chipkaart. Eén kaart waarmee u kunt reizen in al het openbaar vervoer in Nederland.

Nadere informatie

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus.

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus. De snelste weg naar uw ideale reisproduct: www.ovchipwijzer.nl Meer informatie? Voor meer informatie over de OV-chipkaart in Brabant kunt u terecht op www.brabant.nl/ovchipkaart. Voor het kiezen welke

Nadere informatie

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart.

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen Voordelen van persoonlijke kaart Veelgestelde

Nadere informatie

Q&A list OV-chipkaart, Stadsregio Arnhem Nijmegen

Q&A list OV-chipkaart, Stadsregio Arnhem Nijmegen Q&A list OV-chipkaart, Stadsregio Arnhem Nijmegen Inhoudsopgave Algemene uitleg 2 Vragen en Antwoorden algemeen 7 Vragen en Antwoorden Stadsregio Arnhem Nijmegen 14 11 juni 2009 Q&A list OV-chipkaart Arnhem

Nadere informatie

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS Kijk ook eens op ns.nl/ovchipkaart De OV-chipkaart: wel zo handig De OV-chipkaart. Eén kaart waarmee u kunt reizen in al het openbaar vervoer in Nederland.

Nadere informatie

OV-chipkaart Informatie

OV-chipkaart Informatie 1 OV-chipkaart Informatie Onderstaande informatie over de OV-chipkaart is de situatie van januari 2013. Derhalve alles onder voorbehoud van wijzigingen na die tijd. Wat is de OV-chipkaart, hoe kom ik in

Nadere informatie

Voor informatie over verkoop- en ophaalpunten in Brabant kunt u terecht op www.ov-chipkaart.nl/adresvinder.

Voor informatie over verkoop- en ophaalpunten in Brabant kunt u terecht op www.ov-chipkaart.nl/adresvinder. De snelste weg naar uw ideale reisproduct: www.ovchipwijzer.nl Meer informatie? Voor het kiezen welke OV-chipkaart en welke kortingsproducten voor de bus in Brabant het beste bij u passen, kunt u terecht

Nadere informatie

OV-chipkaart Informatie

OV-chipkaart Informatie OV-chipkaart Informatie Onderstaande informatie over de OV-chipkaart is de situatie van november 2011. Derhalve alles onder voorbehoud van wijzigingen na die tijd. Wat is de OV-chipkaart, hoe kom ik in

Nadere informatie

< Reizen met de ] [ OV-chipkaart >

< Reizen met de ] [ OV-chipkaart > < Reizen met de ] [ OV-chipkaart > Waar kan ik terecht voor meer informatie? Alles over de OV-chipkaart Klantenservice OV-chipkaart: via internet: www.ov-chipkaart.nl Hier vindt u ook filmpjes die u precies

Nadere informatie

Productvoorwaarden U-OV Gemaksabonnementen

Productvoorwaarden U-OV Gemaksabonnementen Productvoorwaarden U-OV Gemaksabonnementen Datum: 13-12-2015 Artikel 1. Omschrijving en geldigheid a. U-OV Gemak Utrecht Stad geeft recht op vrij reizen met bus of tram van U-OV of treinen 2e klas van

Nadere informatie

Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen U-OV 2014 (Regio Utrecht) Maand of Jaar U-OV Sterabonnement

Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen U-OV 2014 (Regio Utrecht) Maand of Jaar U-OV Sterabonnement Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen U-OV 2014 (Regio Utrecht) Maand of Jaar U-OV Sterabonnement Artikel 1 Geldigheid en prijs a. U-OV Sterabonnementen zijn geldig in alle bussen van U-OV

Nadere informatie

1 7 JULI /29/A.10, W H. Sinnema (050) Klachtenmeldpunt Openbaar Vervoer

1 7 JULI /29/A.10, W H. Sinnema (050) Klachtenmeldpunt Openbaar Vervoer provincie groningen Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlage Onderwerp 1 7 JULI 2012 2012-31.775/29/A.10, W 408777

Nadere informatie

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Oogvereniging Nederland Datum: 28 maart 2015 Locatie: buurtcentrum Morschwijck, topaaslaan 19, 2332 JC Leiden Door: Peter Waalboer Algemeen

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

GELDIG VANAF 14 DECEMBER 2014. Goede reis! Kaartsoorten en tarieven. www.vechtdallijnen.nl @vechtdallijnen

GELDIG VANAF 14 DECEMBER 2014. Goede reis! Kaartsoorten en tarieven. www.vechtdallijnen.nl @vechtdallijnen 2015 GELDIG VANAF 14 DECEMBER 2014 Goede reis! Kaartsoorten en tarieven 1 Voor iedere treinreiziger een passend vervoerbewijs Goede reis! Kaartsoorten en tarieven Inhoudsopgave Voor het reizen met het

Nadere informatie

Informatie over reizen met de OV-chipkaart. Versie 2.0 Juni 2015 communicatie@translink.nl

Informatie over reizen met de OV-chipkaart. Versie 2.0 Juni 2015 communicatie@translink.nl Informatie over reizen met de OV-chipkaart Versie 2.0 Juni 2015 communicatie@translink.nl 1 Inhoud van deze presentatie Hoofdstuk 1: Wat is een OV-chipkaart? Hoofdstuk 2: Op reis met de OV-chipkaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Nieuw in 2013. Het Regio Abonnement. Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u!

Nieuw in 2013. Het Regio Abonnement. Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u! Nieuw in 2013 Het Regio Abonnement Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u! Wat is het Regio Abonnement? Het Regio Abonnement is een abonnement voor

Nadere informatie

Zwolle - Emmen VANAF 9 DECEMBER 2012. Goede reis! Kaartsoorten en tarieven 2013. Vechtdallijnen.nl

Zwolle - Emmen VANAF 9 DECEMBER 2012. Goede reis! Kaartsoorten en tarieven 2013. Vechtdallijnen.nl GELDIG Zwolle - Emmen VANAF 9 DECEMBER 2012 Goede reis! Kaartsoorten en tarieven 2013 3 Goede reis! Kaartsoorten en tarieven 2013 1 Voor iedere treinreiziger een passend vervoerbewijs Voor het reizen met

Nadere informatie

Intro. Er komen dus twee veranderingen:

Intro. Er komen dus twee veranderingen: Intro Er komen dus twee veranderingen: - - De ene verandering die heeft dus te maken met het wijzigen van de abonnementen En de andere verandering heeft betrekking op dat je iets meer kunt doen met de

Nadere informatie

Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost ALGEMEEN

Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost ALGEMEEN Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost Inhoud Algemeen- P 1 Productvoorwaarden Altijd Voordeel Oost P 2 Productvoorwaarden Dal Voordeel Oost P 4 Productvoorwaarden Dal Vrij Oost P 6 Productvoorwaarden

Nadere informatie

Wijzigingen landelijke index van 1,14% Nachtbus: 40/4 voordeelproduct: P+R bus: Algemene voorwaarden

Wijzigingen landelijke index van 1,14% Nachtbus: 40/4 voordeelproduct: P+R bus: Algemene voorwaarden MEMO Aan Van Aangrenzende provinciale overheden, medewerkers vervoerbedrijven, Servicepunten en OV-stewards, Tarieven Bureau Hans Vooges Onderwerp Kaartsoorten en tarieven busvervoer Groningen en Drenthe

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Fractie Christen Unie t.a.v. mevrouw A. Haga www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl -w,twitrer.com/provfrys1

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Jj,. provincie groningen

Jj,. provincie groningen Jj,. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 li www.provinciegroningen.nl info@proyinciegroningen.nl

Nadere informatie

Productvoorwaarden Abonnementen Qbuzz en U-OV

Productvoorwaarden Abonnementen Qbuzz en U-OV Productvoorwaarden Abonnementen Qbuzz en U-OV 2014 Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen Qbuzz - Noord-Nederland pag. 1 Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen U-OV - regio Utrecht

Nadere informatie

Alles over Traject Vrij. Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement

Alles over Traject Vrij. Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement Alles over Traject Vrij Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement Omdat NS overstapt op de OV-chipkaart, bieden wij vanaf 9 juli het Maand- of Jaartrajectabonnement niet meer aan. Er is een alternatief

Nadere informatie

www.ov-chipkaart.nl 0900-0980 ( 0,10 per min.)

www.ov-chipkaart.nl 0900-0980 ( 0,10 per min.) www.ov-chipkaart.nl 0900-0980 ( 0,10 per min.) 410.00.038 OV Chipkaart def.indd 1 24-06-2008 14:19:30 Pagina Wat is de OV-chipkaart?... 3 - Even wennen - Waarom een OV-chipkaart? Wat moet ik doen om te

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in Ommen (afgerond 29-12-2014)

Het openbaar vervoer in Ommen (afgerond 29-12-2014) Het openbaar vervoer in Ommen (afgerond 29-12-2014) Inleiding Van oudsher verzorgen verschillende vervoerders het vervoer in en rond Ommen. Eén busboekje voor Ommen bestaat niet. Je zult hiervoor tenminste

Nadere informatie

Vechtdallijnen. vanaf 8 december 2013. Goede reis! Kaartsoorten en tarieven. Vechtdallijnen.nl

Vechtdallijnen. vanaf 8 december 2013. Goede reis! Kaartsoorten en tarieven. Vechtdallijnen.nl Geldig Vechtdallijnen vanaf 8 december 2013 Goede reis! Kaartsoorten en tarieven 3 Goede reis! Kaartsoorten en tarieven 1 Voor iedere treinreiziger een passend vervoerbewijs Voor het reizen met het openbaar

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

Alternatieven voor het reisproduct voor blinden en slechtzienden

Alternatieven voor het reisproduct voor blinden en slechtzienden Alternatieven voor het reisproduct voor blinden en slechtzienden De drie alternatieve reisproducten die na overleg met OV-bedrijven, DO's en Viziris zijn afgevallen, staan vermeld in de bijlage. Algemeen

Nadere informatie

Groningen en Friesland. Een goede reis: handige informatiefolder

Groningen en Friesland. Een goede reis: handige informatiefolder Groningen en Friesland Een goede reis: handige informatiefolder Geldig vanaf 1 januari 2008 Geachte reiziger, Welkom bij Arriva! Maak kennis met Arriva Nederland. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

Lijnfolder 2010 Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee

Lijnfolder 2010 Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee Lijnfolder 2010 Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee Qliner 396 Geldig vanaf 28 maart 2010 hwgo2010-lf8 Gratis Welkom in de Qliner Tussen Dirksland Sommelsdijk Middelharnis en Rotterdam Zuidplein rijdt Qliner

Nadere informatie

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam Versie 02: oktober 2007 1. Inleiding De huidige vervoerbewijzen (strippenkaarten en sterabonnementen) kunnen in de stadsregio op meer dan 360 locaties

Nadere informatie

Regionaal Openbaar Vervoer Beraad

Regionaal Openbaar Vervoer Beraad Onderwerp : Sentire, reisproduct voor blinden en slechtzienden 2500 EX Den Haag Postbus 20901 Aan: De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mevrouw W. Mansveld 10,00 per maand bood dit product

Nadere informatie

De weg van betalen in het openbaar vervoer

De weg van betalen in het openbaar vervoer De weg van betalen in het openbaar vervoer Laura Steur Wouter Bakker 03/03/2017 Welkom bij Connexxion/Transdev Anders betalen Veel nieuwe technologische ontwikkelingen Verandering van aanbod van kaartjes

Nadere informatie

De nieuwe NS-abonnementen voor senioren

De nieuwe NS-abonnementen voor senioren DX18-947/09.11 De nieuwe NS-abonnementen voor senioren Ontdek je eigen voordeel op ns.nl 17944 NSR brochure NS-abon senioren_v2.indd 1 01-09-11 11:32 Inhoudsopgave 3 Altijd een abonnement dat bij u past

Nadere informatie

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 95 Goor - Borculo Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 1 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Klantcontact kanalen reizigers openbaar vervoer. Datum: 23 januari 2009 Onderwerp: Q&A Van Strip naar Chip in RET metro

Inhoudsopgave. Klantcontact kanalen reizigers openbaar vervoer. Datum: 23 januari 2009 Onderwerp: Q&A Van Strip naar Chip in RET metro Aan: Klantcontact kanalen reizigers openbaar vervoer Van: RET Datum: 23 januari 2009 Onderwerp: Q&A Van Strip naar Chip in RET metro Inhoudsopgave 1. Van strip naar chip in RET metro 1.1 Wat houdt de volledige

Nadere informatie

Verklaring van namen en begrippen

Verklaring van namen en begrippen Abonnementsvoorwaarden Aquabus B.V. Geldig vanaf: 1 juni 2014 Aquabus abonnementsvoorwaarden Algemeen Aquabus BV is de exploitant van de Waterbus en Aqualiner veerdiensten. Aquabus kent abonnement(en)

Nadere informatie

Een goede reis. Handige informatiefolder

Een goede reis. Handige informatiefolder Een goede reis Handige informatiefolder Geachte reiziger, Welkom bij Arriva! Maak kennis met Arriva Nederland. In deze folder vindt u informatie over kaartverkoop, openingstijden van de Arriva Stores en

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Financiºn

Commissie voor Mobiliteit en Financiºn Griffie Commissie voor Mobiliteit en Financiºn Datum commissievergadering : - Document nummer : 3001828 Behandelend ambtenaar : A.W. Roes Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Openbaar Vervoer

Nadere informatie

ntdekhet v Neem dan de Regiotaxi! Even geen bus of trein beschikbaar? RegioTaxi Noord-Groningen

ntdekhet v Neem dan de Regiotaxi! Even geen bus of trein beschikbaar? RegioTaxi Noord-Groningen RegioTaxi Noord-Groningen 2011 Even geen bus of trein beschikbaar? Neem dan de Regiotaxi! ntdekhet v Gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum 1 www.ovbureau.nl

Nadere informatie

QLINER 315 LIJNFOLDER 2011

QLINER 315 LIJNFOLDER 2011 QLINER 315 LIJNFOLDER 2011 GRONINGEN JOURE EMMELOORD LELYSTAD GELDIG VANAF 3 JULI 2011 QLINER 315 GRONINGEN LELYSTAD 325 GRONINGEN EMMELOORD 335 GRONINGEN (ZERNIKE) JOURE Alles voor een Goede Reis met

Nadere informatie

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) :

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) : Arriva Dhr. M.Garmann Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Leeuwarden, 29 november 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl

Nadere informatie

Veel gestelde vragen rondom start nieuwe concessies Oost- en West- Brabant

Veel gestelde vragen rondom start nieuwe concessies Oost- en West- Brabant Veel gestelde vragen rondom start nieuwe concessies Oost- en West- Brabant Inhoudsopgave 1. Dienstregeling... 4 Wanneer gaat de nieuwe dienstregeling in?... 4 Wanneer wordt de nieuwe dienstregeling bekend

Nadere informatie

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 61 Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 3 Onze

Nadere informatie

Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost. Algemeen

Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost. Algemeen Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost Inhoud Algemeen- P 1 Productvoorwaarden Altijd Voordeel Oost P 2 Productvoorwaarden Dal Voordeel Oost P 4 Productvoorwaarden Dal Vrij Oost P 6 Productvoorwaarden

Nadere informatie

Betreft: Schriftelijke vragen GemeenteBelangen Eemsmond aan het college inzake invoering OV chipkaart

Betreft: Schriftelijke vragen GemeenteBelangen Eemsmond aan het college inzake invoering OV chipkaart Uithuizen, 26 oktober 2010 Geacht college, Betreft: Schriftelijke vragen GemeenteBelangen Eemsmond aan het college inzake invoering OV chipkaart Enige tijd geleden werden wij middels een artikel in het

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden Arriva Dal Korting

Abonnementsvoorwaarden Arriva Dal Korting Abonnementsvoorwaarden Arriva Dal Korting Naam abonnement Arriva Dal Korting is een reisproduct dat in verschillende varianten besteld kan worden: - voor de regio( s) waar het van toepassing is (uitsluitend

Nadere informatie

De beschrijving in deze bijlage geeft de huidige stand van zaken. Met name de concrete invulling per vervoerder staat nog niet geheel vast.

De beschrijving in deze bijlage geeft de huidige stand van zaken. Met name de concrete invulling per vervoerder staat nog niet geheel vast. Bijlage 1 Opzet Launch Datum: Januari 2005 Betreft Beschrijving van de launch in 7 punten De beschrijving in deze bijlage geeft de huidige stand van zaken. Met name de concrete invulling per vervoerder

Nadere informatie

Alle kennis die u nodig heeft om een. reis te kunnen maken met de OV-chipkaart

Alle kennis die u nodig heeft om een. reis te kunnen maken met de OV-chipkaart Alle kennis die u nodig heeft om een reis te kunnen maken met de OV-chipkaart INHOUD Werking OV-chipkaart 3 Kaartsoorten 4 Verkrijgbaarheid kaart 5 Opladen en ophalen 5 Reizen met de OV-chipkaart 6 Abonnementen,

Nadere informatie

1 9 JULI /29/A.19, W Lange W.J. de (050)

1 9 JULI /29/A.19, W Lange W.J. de (050) 1^^& m gronmgen Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlage Onderwerp 1 9 JULI 2011 2011-32.684/29/A.19, W 337453 Lange W.J. de (050)316

Nadere informatie

Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 65 Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 1 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 96 Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Waarom kan er een beperkte groep klanten meedoen aan de proefperiode?

Waarom kan er een beperkte groep klanten meedoen aan de proefperiode? Veel gestelde vragen NS Extra NS EXTRA ALGEMEEN Wat is NS Extra? NS Extra is een nieuwe dienst van NS voor reizigers met een persoonlijke OV-chipkaart. Deelnemers aan NS Extra ontvangen vanuit de check-uit

Nadere informatie

1 7 MEI /20/A.14, W Graaf E. de (050)

1 7 MEI /20/A.14, W Graaf E. de (050) " l/& groningen bezoekadres: I Martinikerkhof 12 postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen Aan de leden van de statencommissie Mobiliteit en Energie algemeen telefoonnr; 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Reisde u met een papieren kaartje?

Reisde u met een papieren kaartje? Reisde u met een papieren kaartje?? Dit verandert er voor u. Reizen met 40% korting met Voordeelurenabonnement Kaartje met korting kopen bij loket of automaat, of thuis printen als e-ticket Op maandag-vrijdag

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016. Versie 3.0

Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016. Versie 3.0 Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016 Versie 3.0 1. Hoe kan ik mij aanmelden voor het vrij reizen abonnement voor 65-plus? 2. Wie komen in aanmerking voor het vrij reizen

Nadere informatie

Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 95 Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 1 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 3 Onze vervoerbewijzen

Nadere informatie

Handleiding OV en OV-fiets

Handleiding OV en OV-fiets Stap in. Stap op. Stap over. Handleiding OV en OV-fiets Hoe werkt Shuttel? Activeren Uw kaart dient u voor gebruik nog te activeren. Dit doet u door de vier stappen in de begeleidende brief te volgen.

Nadere informatie

QUICKSCAN OV-CHIPKAART IN Z O E T E R M E E R

QUICKSCAN OV-CHIPKAART IN Z O E T E R M E E R QUICKSCAN OV-CHIPKAART IN Z O E T E R M E E R Februari 2010 Bas Schuiling SP-Zoetermeer Stadhoudersting 12a 2713 GB ZOETERMEER E: zoetermeer@sp.nl Er is veel veranderd in het openbaar vervoer de laatste

Nadere informatie

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB Kwantitatief Onderzoek in de Regio Rotterdam MEIJERS RESEARCH Maart 2010 10011/01 1. Inleiding. Per 11 februari 2010 is het NVB in de regio Rotterdam

Nadere informatie

Informatie over reizen met de OV-chipkaart. Versie 1.0 Juli 2014

Informatie over reizen met de OV-chipkaart. Versie 1.0 Juli 2014 Informatie over reizen met de OV-chipkaart Versie 1.0 Juli 2014 communicatie@translink.nl 1 Inhoud van deze presentatie Hoofdstuk 1: Wat is een OV-chipkaart? Hoofdstuk 2: Op reis met de OV-chipkaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Productvoorwaarden Goede Zaakpas

Veelgestelde vragen. Productvoorwaarden Goede Zaakpas Veelgestelde vragen Productvoorwaarden Goede Zaakpas Versie: 1.1 Datum: 26 februari 2014 Inleiding Deze productvoorwaarden hebben betrekking op de Goede Zaakpas van Arriva. Met de Goede Zaakpas reist U

Nadere informatie

Goede reis. Handige informatiefolder

Goede reis. Handige informatiefolder Goede reis Handige informatiefolder Geachte reiziger, Welkom bij Arriva! Maak kennis met Arriva Nederland. In deze folder vindt u informatie over kaartverkoop, openingstijden van de Arriva Stores en allerlei

Nadere informatie

Hengelo - Haaksbergen Tubbergen - Hengelo - Haaksbergen

Hengelo - Haaksbergen Tubbergen - Hengelo - Haaksbergen Lijn Lijn 53 59 Hengelo - Haaksbergen Tubbergen - Hengelo - Haaksbergen dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden

Nadere informatie

Netabonnementen Consumenten - Netabonnement Maand - Netabonnement Jaar

Netabonnementen Consumenten - Netabonnement Maand - Netabonnement Jaar Algemene Productvoorwaarden Consumenten In dit document staan de productvoorwaarden van alle reisproducten en saldo die in de Connexxion webwinkel worden verkocht. Abonnementen Consumenten - Regio Vrij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 23 645 Openbaar vervoer Nr. 480 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Connexxion. Dienstregeling Regio Zaanstreek

Connexxion. Dienstregeling Regio Zaanstreek Connexxion Dienstregeling 2017 Regio Zaanstreek Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

2 6 JUNI 2014. provinsje fryslân provincie fryslân b

2 6 JUNI 2014. provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (059) 292 59 25 iii telefax: (058) 292 51 25 t t www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Project 054. Eindbeeldstudie. Landelijke Distributie

Project 054. Eindbeeldstudie. Landelijke Distributie Project 054 Eindbeeldstudie Landelijke Distributie 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Studieresultaten 5 2.1 Verkooppunten 5 2.2 Bankieren via internet 9 Versiebeheer

Nadere informatie

Reizen met de Keuzedagen van uw Voordeelurenabonnement?

Reizen met de Keuzedagen van uw Voordeelurenabonnement? Reizen met de Keuzedagen van uw Voordeelurenabonnement? Voortaan met uw OV-chipkaart Noteer hier uw gebruikte Keuzedagen: 1 5 2 6 3 7 4 NS Klantenservice via 0900-202 11 63 ( 0,10 p.m.). 24 uur per dag

Nadere informatie

Atlijd Korting Scholier

Atlijd Korting Scholier Atlijd Korting Scholier 1. Waarom een nieuw product voor scholieren en een compensatieregeling? De introductie van de nieuwe abonnementen en de daarbij horende prijseffecten in de regio DAV en HWGO hebben

Nadere informatie

Arriva abonnementsvoorwaarden

Arriva abonnementsvoorwaarden Arriva abonnementsvoorwaarden Algemeen Arriva kent een aantal typen abonnementen waarop deze voorwaarden betrekking hebben. De abonnementen, hun werking en geldigheid worden in deze voorwaarden benoemd.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Productvoorwaarden Goede Zaakpas

Veelgestelde vragen. Productvoorwaarden Goede Zaakpas Veelgestelde vragen Productvoorwaarden Goede Zaakpas Versie: 1.2 Datum: 16 februari 2016 Inleiding Deze productvoorwaarden hebben betrekking op de Goede Zaakpas van Arriva. Met de Goede Zaakpas reist Kaarthouder

Nadere informatie

Lijnfolder 2009 Hoeksche Waard / Goeree- Overflakkee

Lijnfolder 2009 Hoeksche Waard / Goeree- Overflakkee Lijnfolder 2009 Hoeksche Waard / Goeree- Overflakkee Qliner 396 Geldig vanaf 4 januari 2009 HWGO2009-LF8 Gratis HWGO2009-LF8.indb 1 24-12-2008 16:31:32 Welkom in de Qliner Tussen Dirksland Sommelsdijk

Nadere informatie

Deventer e.o. Streeklijnen. Reisinformatie en contact. Dienstregeling geldig per 13 december 2015. Meer informatie vindt u op www.syntusoverijssel.

Deventer e.o. Streeklijnen. Reisinformatie en contact. Dienstregeling geldig per 13 december 2015. Meer informatie vindt u op www.syntusoverijssel. Reisinformatie en contact Reisinformatie Voor agen over vertrek- en aankomsttijden verwijzen wij u naar 0900-9292 ( 0,70 p/m, met een maximum van 14,-). U kunt ook kijken op www.9292.nl Hier vindt u de

Nadere informatie

Algemene Productvoorwaarden Altijd Vrij IJsselmond Consumenten - v. 1 juli 2017

Algemene Productvoorwaarden Altijd Vrij IJsselmond Consumenten - v. 1 juli 2017 Algemene Productvoorwaarden Altijd Vrij IJsselmond Consumenten - v. 1 juli 2017 Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Productvoorwaarden Altijd Vrij IJsselmond Consumenten zijn van toepassing op maanden

Nadere informatie

Arriva abonnementsvoorwaarden

Arriva abonnementsvoorwaarden Arriva abonnementsvoorwaarden Algemeen Arriva kent een aantal typen abonnementen waarop deze voorwaarden betrekking hebben. De abonnementen, hun werking en geldigheid worden in deze voorwaarden benoemd.

Nadere informatie

Neede - Almelo - Oldenzaal. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Neede - Almelo - Oldenzaal. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 66 Neede - Almelo - Oldenzaal Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

MANIFEST VAN DE CONSUMENTENORGANISATIES IN LOCOV EN LCO. 11 reizigerseisen bij de invoering van de OV-chipkaart

MANIFEST VAN DE CONSUMENTENORGANISATIES IN LOCOV EN LCO. 11 reizigerseisen bij de invoering van de OV-chipkaart MANIFEST VAN DE CONSUMENTENORGANISATIES IN LOCOV EN LCO 11 reizigerseisen bij de invoering van de OV-chipkaart De OV-chipkaart, die de komende jaren landelijk wordt ingevoerd, kan het openbaar vervoer

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Spoordeelweken Zomer 2015

Veelgestelde vragen Spoordeelweken Zomer 2015 Veelgestelde vragen Spoordeelweken Zomer 2015 Wat zijn de Spoordeelweken? In de zomer van 2015 vinden opnieuw de Spoordeelweken plaats. Van 13 juli t/m 23 augustus 2015 kunnen 4,5 miljoen mensen in Nederland

Nadere informatie

Goor - Haaksbergen dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Goor - Haaksbergen dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 97 Goor - Haaksbergen dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 4 Onze vervoerbewijzen

Nadere informatie

Amersfoort. Stadsdienst. Wij zijn Syntus Utrecht en wij starten blanco. Behalve met de dienstregeling natuurlijk!

Amersfoort. Stadsdienst. Wij zijn Syntus Utrecht en wij starten blanco. Behalve met de dienstregeling natuurlijk! Amersfoort Stadsdienst 1 X2 3 N3 X4 5 6 7 8 17 N17 19 217 Wij zijn Syntus Utrecht en wij starten blanco. Behalve met de dienstregeling natuurlijk! Dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Op zondag

Nadere informatie

Nationaal Militair Museum

Nationaal Militair Museum Nationaal Militair Museum Streeklijnen 356 381 Wij zijn Syntus Utrecht en wij starten blanco. Behalve met de dienstregeling natuurlijk! Dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Op zondag 11 december

Nadere informatie

Productbeschrijving Arriva regio sterabonnementen. t.b.v. alle busconcessies en trein Groningen

Productbeschrijving Arriva regio sterabonnementen. t.b.v. alle busconcessies en trein Groningen Arriva Nederland Personenvervoer B.V. regio steren t.b.v. alle busconcessies en trein Groningen Geplande datum officiële wijziging : maandag 1 januari 2012 Geplande datum beschikbaar : donderdag 1 december

Nadere informatie

Vragen en antwoorden gratis OV voor 65+ 2009 Versie 1.0

Vragen en antwoorden gratis OV voor 65+ 2009 Versie 1.0 Vragen en antwoorden gratis OV voor 65+ 2009 Versie 1.0 Overzicht veel gestelde vragen. Antwoorden staan op de volgende pagina s. 1. Hoe kan ik mij aanmelden voor het gratis reizen voor 65+? 2. Wie komen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden gratis OV voor 65+ Capelle aan den IJssel Versie

Vragen en antwoorden gratis OV voor 65+ Capelle aan den IJssel Versie Vragen en antwoorden gratis OV voor 65+ Capelle aan den IJssel Versie 1.0 1. Hoe kan ik mij aanmelden voor het gratis reizen voor 65+? 2. Wie komen er in aanmerking voor het gratis reizen in 2009? 3. Ik

Nadere informatie

Borne Station - Bornsche Maten Almelo - Hengelo

Borne Station - Bornsche Maten Almelo - Hengelo Lijn Lijn 30 51 Borne Station - Bornsche Maten Almelo - Hengelo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste wijzigingen per 11 december 2016

Nadere informatie

OV-chipkaart Servicepunten in Groningen en Drenthe

OV-chipkaart Servicepunten in Groningen en Drenthe OV-chipkaart Servicepunten in Groningen en Drenthe d.d. 28 juli 2015 In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van alle Servicepunten in Groningen en Drenthe. Bij deze Servicepunten kunt u o.a. uw

Nadere informatie

Nationaal Militair Museum Streeklijnen. Vervoer vanuit het hart

Nationaal Militair Museum Streeklijnen. Vervoer vanuit het hart Nationaal Militair Museum Streeklijnen Lijn 356 381 Vervoer vanuit het hart Dienstregeling geldig vanaf 10 december 2017 Lijnfolders Alle buslijnen van Syntus Utrecht kunt u terug vinden in gecombineerde

Nadere informatie

Arriva abonnementsvoorwaarden

Arriva abonnementsvoorwaarden Arriva abonnementsvoorwaarden Geldig vanaf: 16 februari 2016 Arriva abonnementsvoorwaarden Algemeen Arriva kent een verschillende typen abonnementen waarop deze voorwaarden betrekking hebben. De abonnementen,

Nadere informatie

Heuvelrug. Streeklijnen. Wij zijn Syntus Utrecht en wij starten blanco. Behalve met de dienstregeling natuurlijk! 50 N50 56 N

Heuvelrug. Streeklijnen. Wij zijn Syntus Utrecht en wij starten blanco. Behalve met de dienstregeling natuurlijk! 50 N50 56 N Heuvelrug Streeklijnen 50 N50 56 N81 381 575 Wij zijn Syntus Utrecht en wij starten blanco. Behalve met de dienstregeling natuurlijk! Dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Op zondag 11 december

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP over problemen ov-chipkaart. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP over problemen ov-chipkaart. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over problemen ov-chipkaart Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De

Nadere informatie