STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN. Import

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN. Import"

Transcriptie

1 STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import Of u nu fietsen wilt importeren uit China of het exclusieve verkooprecht hebt van Engels sanitair, invoer van producten of diensten vereist een aantal basisvaardigheden. Praktische tips, nuttige informatie en voorbeelden uit de praktijk kunt u lezen in dit boekje. Het is er één uit de reeks Starten met internationaal ondernemen. Andere boekjes in de reeks Starten met internationaal ondernemen zijn: Voorbereiding en aanpak Juridische zaken Financiën en verzekeringen Import Transport en douane Investeren in het buitenland Zakendoen in Turkije, Marokko, Suriname, Aruba en de Nederlandse Antillen U kunt de boekjes bestellen op STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN I-0616

2 INHOUD Ga strategisch te werk Welk product is geschikt voor import? Hoe vindt u een leverancier? Productaansprakelijkheid Parallelimport Ralf Eijkelenkamp: Voorbereiding vergde een halfjaar André Fikkers: Elke klant is anders Handelsagent of importeur Minimale opzegtermijn Schadeloosstelling en goodwill-vergoeding Concurrentiebeding Nico van Wieringen, VNT: Succes kan een probleem zijn Gerda Eggenkamp, Twinhills: Laat contracten checken Betalen en betaald worden Open account: gebruikelijk maar risicovol Letter of credit (L/C): kostbare zekerheid Factoring Valutarisico s BTW Jolanda Veenhof-Tas, Xclusive Youngplants: Oegandese stek is goedkoper Frits van Rees Vellinga, Holland House: Niet bezuinigen op LC s Incoterms voorkomen spraakverwarring Wat Incoterms regelen en niet regelen Vier categorieën Overdracht op scheepsreling Wilko Gunster, ICC: Kies niet lukraak een Incoterm Godfried Smit, EVO: Meer oponthoud en meer regels Douane en invoerrechten Douane controleert, heft en int BTI versnelt controles Oorsprong van goederen Betaling uitstellen door opslag van goederen Ruud Scheidel, Furness Logistics: Neem het openbaar vervoer Charley Dietvorst, VAT Logistics: Importeren is niet moeilijk Adressen Import 1

3 Ga strategisch te werk Toen ik de Amerikaanse producent benaderde, bood hij mij een prijs die de helft lager lag dan het bedrag dat de Nederlandse importeur vroeg. Kijk, dan is het zinvol om zelf te importeren.

4 De informatie in dit boekje is deels afkomstig uit de uitgave Import: een zakelijk avontuur van de Kamer van Koophandel en het ICCboek Incoterms Ga strategisch te werk Als u besluit een buitenlands product op de Nederlandse markt te brengen, zijn grondige markt- en productkennis erg belangrijk. Het is niet verstandig u te beperken tot het aan de man brengen van producten van uw leverancier. Het risico dat u, zodra zich een mogelijkheid voordoet, als dure tussenhandel het loodje moet leggen, is niet ondenkbeeldig. U moet toegevoegde waarde hebben: u bent bijvoorbeeld deskundig in de betreffende branche, servicegericht, weet wat klanten willen, wat technisch mogelijk is en waar nieuwe kansen liggen. Ook moet u besluiten of u het product als agent of als importeur naar Nederland wilt halen. Welk product is geschikt voor import? Hetzelfde of een vergelijkbaar product is al in Nederland te krijgen. Als u besluit een dergelijk product te importeren, zal het beter of goedkoper moeten zijn. Hetzelfde of een vergelijkbaar product wordt in Nederland niet verkocht. Dat is mooi, u heeft een gat in de markt gevonden. Stel uzelf wel de vraag waarom dit product nog niet in Nederland te krijgen is. Denk daarbij aan een andere smaak, cultuur, wettelijke eisen, veiligheids-, gezondheids- of milieu-eisen (bijvoorbeeld voor een CE-markering) en invoerbeperkingen of zelfs een invoerverbod. Hoe vindt u een leverancier? op internationale vakbeurzen. Kijk op via ambassades. Vul in het zoekprogramma van ambassade en naam van het betreffende land in; lijsten waarop leveranciers zichzelf aanbieden, zijn verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel, evenals het boek Nederland over de Grens, handig voor het vinden van importbemiddelende instanties: het Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) heeft als doel ondernemers in ontwikkelingslanden te helpen bij de export van hun producten. Adviseurs kunnen u aan adressen van leveranciers helpen: via Kompass (www.kompass.nl), ABC (www.abc-d.nl), bilaterale Kamers van Koophandel (www.evd.nl of consultants, brancheorganisaties, enzovoorts. Seminars voor starters De Kamer van Koophandel heeft voor startende ondernemers een seminar ontwikkeld, getiteld Commercieel plan en marktonderzoek. Bent u dat stadium al gepasseerd, dan is het seminar Starten met importeren wellicht iets voor u. Voor data en plaatsen kijk op 4 STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import 5

5 Checklist voor de tussenhandelaar Denk bij het uitvoeren van uw plannen aan: het afsluiten van een contract met de exporteur/ leverancier; het afsluiten van een contract met de koper/afnemer; opdracht geven aan een expediteur om het vervoer te regelen; het inschakelen van een bank bij betalingen; het regelen van de opslag van het product; het (laten) bezorgen van de goederen bij de koper; het regelen van service en garantie. Productaansprakelijkheid U bent aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat u een gebrekkig product op de markt heeft gebracht. Voor consumentenproducten kan elk bedrijf in de keten worden aangesproken, voor industriële producten alleen de fabrikant. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de fabrikant. Let op: als u producten van buiten de EU importeert, wordt u juridisch gezien als de fabrikant. Volgens de EG-richtlijn inzake productaansprakelijkheid is de producent aansprakelijk voor de schade die door een gebrek in zijn product is veroorzaakt, ongeacht of dat gebrek door zijn schuld is ontstaan. Zelfs het feit dat een product voldoet aan alle van toepassing zijnde wettelijke eisen (waaronder CE) sluit niet uit dat een product in een concreet schadegeval toch als gebrekkig zal worden beschouwd. Het risico van torenhoge claims kunt u verminderen door een goede verzekering af te sluiten en veel aandacht te besteden aan de gebruiksaanwijzingen en etiketten. Door de productaansprakelijkheid is het aan te bevelen altijd informatie in de taal van de afzetmarkt te geven. CE staat voor Conformité Européenne. De CEmarkering geeft aan dat het product voldoet aan specifieke Europese eisen betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Het is dus géén kwaliteitsmerk. Heeft uw product eenmaal een CE-markering, dan wordt het zonder verdere nationale eisen of keuringen toegelaten in de 25 EU-staten en in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. www Een lijst van industriële producten die voorzien moeten zijn van de CE-markering, kunt u vinden op Een overzicht van de richtlijnen kunt u ook vinden op Tips vindt u op en 6 STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import 7

6 Test uw juridische kennis Wie is verplicht CEmarkering aan te brengen op speelgoed uit Taiwan? a) de groothandel; b) de fabrikant in Taiwan; c) de verantwoordelijke importeur in de EU. Het goede antwoord is c. Als u goederen importeert van buiten de EU, wordt u gezien als de fabrikant van de goederen. U bent er als importeur dan verantwoordelijk voor dat de goederen voldoen aan de gestelde eisen. U kunt dat doen door een keuring van de goederen, het vervolgens opstellen van een fabrikantenverklaring en het aanbrengen van de CE-markering. De fabrikant is verplicht tien jaar lang alle technische documentatie over het ontwerp, productieproces en het product ter beschikking te houden voor een aangewezen keuringsinstelling. Uit de Import kennistest van de Kamer van Koophandel: Importcontrole De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)/Keuringsdienst van Waren (KvW) controleert of de wettelijke regels bij invoer van producten zijn nageleefd. Het gaat hierbij uitsluitend om producten uit zogenaamde derde landen. Dit zijn landen die geen lid zijn van de Europese Unie. Voor deze importproducten moet een aangifte tot verbruik binnen de EU bij de douane worden gedaan. Voor de goederen voor verdere be- of verwerking of verdere handel worden vrijgegeven, onderwerpt het importcontroleteam van de VWA/KvW deze aan een inspectie. Parallelimport Stel, u wilt een merkspijkerbroek importeren die in Nederland 70, in Griekenland 35, en in Mexico 15 euro kost. De verkoopprijs is in de meeste gevallen tot stand gekomen in afspraken tussen de producent en zijn distributeur. Als u buiten dit officiële distributiekanaal om de spijkerbroek wilt invoeren uit bijvoorbeeld Mexico, doet u aan parallelimport. Parallelimport is in bovengenoemd voorbeeld alleen toegestaan vanuit Griekenland. Het is niet toegestaan een beschermd merkproduct parallel te importeren uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), die bestaat uit de lidstaten van de EU, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. www Informatie over parallelimport kunt u vinden op de site van de Dutch Merchants Association (DMA): Voor informatie over gedeponeerde merknamen kunt u terecht bij het Benelux Merkenbureau: 8 STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import 9

7 Ralf Eijkelenkamp Nutritrade v.o.f. Voorbereiding vergde een half jaar Na een half jaar intensief met zijn broer aan de voorbereiding te hebben gewerkt, springt Ralf Eijkelenkamp in 2005 in het diepe. Hij gaat voedingssupplementen importeren uit de Verenigde Staten. Eijkelenkamp denkt er op termijn van te kunnen leven en zelfs eigen personeel in dienst te kunnen nemen. Eijkelenkamp was eind november 2004 één van de deelnemers aan het seminar starten met importeren van de Kamer van Koophandel in Arnhem. De meeste informatie was mij al bekend. Toch vond ik het nuttig dit eens in een samenhangend geheel te horen. Ook vond ik het goed dat er veel aandacht werd besteed aan eventuele valkuilen. Interessant verder waren de verhalen en ideeën van andere (potentiële) importeurs. Een half jaar lang zijn de broers Eijkelenkamp circa twintig uur per week bezig geweest met marktonderzoek, het in kaart brengen van alle aandachtspunten en regels, het schrijven van een ondernemingsplan en de onderhandelingen met bank en leverancier. We hebben onderzoek gedaan naar de concurrentie, de behoeftes van consumenten, de omzet van de branche en hoe die over de verschillende verkoopkanalen is verdeeld. Daarvoor hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), andere databases, websites van concurrenten, winkels en advertenties geraadpleegd. Uiteindelijk hebben we de conclusie kunnen trekken dat er nog genoeg ruimte is op de Nederlandse markt om onze producten af te zetten. Door via internet bij verschillende leveranciers informatie op te vragen over onder meer kwaliteit en prijs, is Eijkelenkamp terechtgekomen bij het bedrijf waarmee hij en zijn broer in zee willen gaan. We hebben afgesproken dat de leverancier het eerste transport verzorgt en dat we dit daarna laten regelen door de expediteur die wij hebben uitgezocht. De naam van het bedrijf wordt Nutritrade v.o.f. Na een jaar willen de broers dit omzetten in een BV. Hun producten willen ze afzetten via internet, market-to-market, sportscholen en winkels. Ze hebben in een tien-stappenplan uitgedokterd waar ze over ongeveer drie jaar willen uitkomen met hun verkoop. We hebben ook een merknaam en logo bedacht voor verschillende doelgroepen. Die moeten nog wel gedeponeerd worden. 10 STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import 11

8 André Fikkers Fiktech Elke klant is anders Gespecialiseerd in procesoptimalisatie bij industriële productiebedrijven, bekijkt ing. André Fikkers per keer waar hij de benodigde producten of onderdelen vandaan haalt. Soms importeert hij zelf, soms is het zinvoller om zaken te doen met een Nederlandse toeleverancier. Fikkers bedrijf Fiktech (ontstoffingstechniek en procesoptimalisatie) biedt oplossingen voor de meest uiteenlopende technische problemen. Bij vrijwel alle productieprocessen komen stofdeeltjes of dampen vrij die schadelijk zijn voor de werkomgeving en machines. Fiktech is gespecialiseerd in stof- en dampafzuiging, industriële filtersystemen en hoogvacuüm stofzuiginstallaties. Producten die bij procesoptimalisatie worden ingezet, zijn bijvoorbeeld poederpompen, pendelkleppen, slijtbochten, niveau-indicatoren en silo-beveiligingsinstallaties. Ik heb 25 jaar ervaring in industriële toepassingen, vertelt Fikkers, waarvan de laatste twee jaar als zelfstandig ondernemer. Ik weet dus waar Abraham de mosterd haalt. Omdat iedere klant weer andere oplossingen voor manco s in het productieproces vraagt, zijn de producten en onderdelen die Fikkers importeert zeer divers. Ook de producten die hij van Nederlandse toeleveranciers koopt, komen vaak uit het buitenland. Daar komt het merendeel van de technische materialen vandaan. De keuze om zelf te importeren of om zaken te doen met een Nederlandse importeur, is onder meer een financiële, zegt hij. Zo had ik een keer een apparaat nodig waarvoor de Nederlandse importeur een extreem hoge prijs vroeg. Via internet heb ik de Amerikaanse producent weten te achterhalen. Toen ik die benaderde, bood hij mij een prijs die de helft lager lag dan het bedrag dat de Nederlandse importeur vroeg. Kijk, dan is het zinvol om zelf te importeren. Wanneer het niet zinvol is? Toen ik laatst een product nodig had dat een Nederlandse importeur via een Italiaanse producent kon leveren, bleek dat de kosten niet tegen de baten zouden opwegen als ik het zelf zou importeren. De prijsstelling van de importeur was dus zo goed, dat ik mij de ellende van zelf importeren, zoals verzekering, transport en verpakking, heb kunnen besparen. 12 STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import 13

9 Handelsagent of importeur Laat in de agentuurovereenkomst vastleggen dat u geen risico loopt als uw fabrikant niet of te laat levert, waardoor klanten de goederen weigeren.

10 Handelsagent of importeur Het werk van een handelsagent bestaat voor een groot deel uit communicatie. Als handelsagent spreekt u de taal en kent u de cultuur van de afzetmarkt. U heeft product- en marktkennis, waardoor u kunt bemiddelen tussen fabrikant en klant. In tegenstelling tot een importeur, koopt een agent niet zelf in. Voor uw intermediaire rol krijgt u provisie. De hoogte daarvan hangt af van het contract dat u heeft afgesloten met fabrikant of principaal. De provisie kan volgens het Bulletin van het Verbond van Nederlandse Tussenpersonen (VNT) variëren van 1 procent bij de verkoop van bloemzaden tot 15 á 20 procent bij de verkoop van dure machines. Steeds meer agenten werken als importeur, maar de juridische status van een importeur is aanmerkelijk slechter dan die van een agent. U heeft als importeur dus ook baat bij een goed contract met de fabrikant. Een importeur wordt ook wel distributeur genoemd. Een handelsagent heeft in tegenstelling tot een importeur geen groot startkapitaal nodig. U bent als agent geen partij in schadeclaims voor bijvoorbeeld productaansprakelijkheid. Een importeur koopt goederen van een buitenlandse leverancier en verkoopt deze door aan derden. U handelt dan voor eigen risico en verkoopt op eigen naam. Uw producten kunnen worden bewerkt, overgepakt of ongewijzigd doorverkocht. Als importeur heeft u dus meer vrijheid en een aanzienlijk betere marge en als handelsagent meer zekerheid. Minimale opzegtermijn Werkt u als handelsagent voor een buitenlandse fabrikant zonder schriftelijk contract, dan moet deze principaal volgens het Nederlands recht een opzegtermijn van vier maanden aanhouden als hij de relatie met u wil opzeggen. Deze opzegtermijn wordt verlengd met een maand als u drie jaar voor dezelfde fabrikant heeft gewerkt en met twee maanden als de relatie zes jaar of langer heeft geduurd. Heeft u wel een contract, dan geldt wat u met de fabrikant bent overeengekomen. Naar Nederlands recht zijn er wel uitgangspunten waaraan uw principaal zich moet houden. Zo mag de opzegtermijn niet korter zijn dan een maand in het eerste jaar van de overeenkomst, twee maanden in het tweede jaar en drie maanden in de daarop volgende jaren. Het bovenstaande is alleen van toepassing op agentuurrelaties die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan. Als u een relatie aangaat voor bepaalde tijd, is het niet nodig een opzegtermijn af te spreken. Als importeur heeft u geen wettelijke bescherming. U moet een contract hebben als u zekerheid wilt hebben over de opzegtermijn. Heeft u geen schriftelijk contract en bent u het er niet mee eens dat uw fabrikant de overeenkomst opzegt, dan spelen bij de uitspraak van de rechter vaak een rol: de duur van de relatie, de branche en bijvoorbeeld de vraag of bepaalde investeringen die u op verzoek van de fabrikant heeft gedaan, al zijn terugverdiend. 16 STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import 17

11 Zorg voor goede contracten Laat in de agentuurovereenkomst vastleggen dat u geen risico loopt als uw leverancier niet of te laat levert, waardoor klanten de goederen weigeren. Ook al werkt u op basis van no cure, no pay, hij zal u hierover toch provisie moeten betalen: de wanprestatie is alleen de leverancier aan te rekenen. Het risico van een inferieur product hoort eveneens bij de fabrikant te liggen en niet bij u. Schadeloosstelling en goodwill-vergoeding Een fabrikant kan de agentuurovereenkomst met u niet zomaar voortijdig beëindigen. Hij zal u dan schadeloos moeten stellen. Het bedrag dat hij moet betalen, is gelijk aan de inkomsten die u zou hebben gehad als de overeenkomst wel op een juiste wijze zou zijn opgezegd. Als handelsagent heeft u na het beëindigen van de overeenkomst recht op een goodwill- of klantenvergoeding, omdat u bijvoorbeeld zijn klantenkring in uw gebied aanmerkelijk heeft uitgebreid. De vergoeding bedraagt maximaal de gemiddelde jaarprovisie die u gedurende de vijf jaar voorafgaand aan de beëindiging van de overeenkomst ontving. Een goodwill- of klantenvergoeding kan naar Nederlands recht en volgens de Europese richtlijn inzake zelfstandige handelsagenten (86/653/EEG) niet contractueel worden uitgesloten. Concurrentiebeding In agentuur- of distributiecontracten wordt vaak een concurrentiebeding overeengekomen. Daarin staat dat u de fabrikant ten tijde of na afloop van de overeenkomst niet mag beconcurreren. Een beding wordt doorgaans voor een jaar aangegaan en kan alleen worden opgelegd als het schriftelijk is vastgelegd en betrekking heeft op het soort goederen of diensten waarvoor u als handelsagent de principaal heeft vertegenwoordigd. Het concurrentiebeding is verder alleen van toepassing op de klantenkring en het gebied dat u was toevertrouwd. Een dergelijke afspraak kan ook met een importeur worden gemaakt. Als u werknemers in dienst heeft, kunt u in de arbeidsovereenkomst ook een concurrentiebeding opnemen. Daarmee voorkomt u bijvoorbeeld dat een werknemer die ontslag neemt en een eigen bedrijf begint, in zee gaat met uw relaties. Maar als uw exwerknemer door het beding belemmerd wordt om ander werk te vinden, kan hij van u schadevergoeding eisen. Welk recht is van toepassing? Een buitenlandse principaal wil vaak dat het recht van zijn land op de agentuurovereenkomst van toepassing is. Dit moet dan uitdrukkelijk schriftelijk afgesproken worden. Het is altijd verstandig om u te laten adviseren over de mogelijke gevolgen hiervan. Zo kent Kroatië voor een handelsagent een opzegtermijn van maximaal twee maanden en heeft u aan het eind van de overeenkomst geen recht op een goodwill-vergoeding. Ook in Zuid-Amerika hebben handelsagenten minder rechten dan in Europa. Maar in België bestaan er weer beschermende bepalingen voor de importeur. In Duitsland en Frankrijk verleent de jurisprudentie de importeur in sommige gevallen bescherming, bijvoorbeeld als u voor een groot deel van uw omzet afhankelijk bent van het contract met de fabrikant. Bij opzegging van het contract kunt u dan aanspraak maken op compensatie. www (Engelstalige) modelcontracten voor handelsagenten, distributeurs en franchising en ook short form modelcontracten van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) kunt u bestellen via Uitgebreide checklists voor contracten met handelsagenten en distributeurs kunt u bestellen via 18 STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import 19

12 Nico van Wieringen VNT Succes kan een probleem zijn Een agentschap is niet iets dat u er even bij kunt doen, zegt voorzitter Nico van Wieringen van het Verbond van Nederlandse Tussenpersonen, de belangenorganisatie van de zelfstandige handelsagent, importeur en makelaar in Nederland. Een behoorlijke inzet is vereist. Ook al lijkt het vrij gemakkelijk om handelsagent te worden als u geen eigen voorraad aanhoudt en kantoor aan huis heeft, zijn de aanvangskosten bijvoorbeeld gering de praktijk is weerbarstiger. Een fabrikant ziet een agent vaak als werknemer die op basis van no cure, no pay handelt. Hij verwacht van u een grote betrokkenheid, een uitstekende marktkennis en goede sociale vaardigheden. U moet, aldus Van Wieringen, toegevoegde waarde hebben. Daar moet u niet te lichtzinnig over denken. De markt stelt steeds meer eisen aan de agent. Het aantal agenten neemt eerder af dan toe. Dat zie je ook bij overnames. Daarbij zijn vaker bestaande agenten betrokken dan nieuwelingen. Ook wordt er tegenwoordig minder belang gehecht aan opgebouwde relaties. Die zijn minder bestendig en bieden minder zekerheid. Het eigenbelang staat eerder centraal dan vroeger. Dat heeft natuurlijk ook met de economie te maken. De trend is tegenwoordig dat de fabrikant zijn producten zo snel mogelijk bij de eindgebruiker wil hebben en mogelijke tussenschakels zo veel mogelijk wil vermijden. Een fabrikant die in het begin nog weinig omzet heeft, kan met een agent in zee gaan onder het mom: alles wat hij extra weet te verkopen, is mooi meegenomen. Maar boekt die agent inderdaad succes en vangt hij dus veel provisie, dan krabt de principaal zich achter de oren: die vergoeding kan best wat naar beneden. Als u van te voren het percentage niet goed heeft vastgelegd, kan succes ook een probleem zijn. Van Wieringens advies aan startende handelsagenten is om goede afspraken te maken en die juridisch sluitend vast te leggen. Een agent geniet in Nederland een redelijke wettelijke bescherming. Maar als u start, heeft u nog geen verleden waarop u zich kunt beroepen. Een principaal heeft, ook als u uw werk goed doet, het recht om de relatie met u van het ene op het andere moment op te zeggen. U moet zich er dus van tevoren goed rekenschap van geven in wat voor avontuur u zich stort. 20 STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import 21

13 Gerda Eggenkamp Twinhills BV Laat contracten checken De golfkleding van het Larense bedrijf Twinhills BV komt via Zweden uit het Verre Oosten. Golfsokken haalt directeur Gerda Eggenkamp uit Californië. Haar tips: hou de boekhouding en de markt in de gaten en laat contracten met fabrikanten checken door een vakorganisatie. Handel drijven binnen de Europese Unie heeft eigenlijk niets met importeren te maken, zegt Eggenkamp. Zo hoeven er geen invoerrechten te worden betaald en facturen kunnen worden opgesteld zonder BTW. Zakendoen binnen de EU is eigenlijk heel gemakkelijk. Afzetten doet Twinhills BV alleen in Nederland. De golfmarkt is een kleine markt, vertelt ze, maar wel een groeimarkt. Er komen steeds meer golfshops buiten de golfbanen. De golfmerkkleding van het bedrijf in Laren, zoals Daily Sports en Abacus, komt uit Zweden. De contacten met deze firma heeft Eggenkamp gelegd op de internationale golfbeurs in München. De Scandinavische leverancier bestelt de kleding weer in het Verre Oosten. Waarom Eggenkamp niet rechtstreeks zakendoet met deze leverancier? Daarvoor zijn de aantallen te klein. Voor ons is het niet lucratief om een container vol te bestellen. Onze bestelling gaat mee in de container van de Zweedse distributeur. Kleding voor golfsport is heel trendgevoelig; twee keer per jaar moeten we met een nieuwe collectie komen. De sokkenleverancier kwam Eggenkamp tegen op de centrale golfbeurs in Orlando. De sokken uit Californië worden verzonden via een expediteur die in Nederland de invoerrechten voor ons regelt. Het is belangrijk van te voren te weten wat de invoerrechten op sokken zijn in verband met de prijsstelling op de Nederlandse markt. Expediteurs zijn daarin gespecialiseerd. Haar belangrijkste tip aan beginnende importeurs is om heel alert te blijven. Nadat Eggenkamp in 1997 begon met haar bedrijf, heeft ze de gevolgen van de economische recessie leren kennen. Ik heb ook pech gehad doordat fabrikanten met wie ik zakendeed, failliet gingen. Starters op de internationale markt moeten hun boekhouding en de markt waarin ze opereren goed in de gaten houden, zegt ze. Overleg regelmatig met klanten, onderzoek bestaande en nieuwe afzetmogelijkheden. Ook is het goed om u aan te sluiten bij een vakorganisatie, zoals in mijn branche de Nederlandse Vereniging van Kleding- en Textielagenten (NVKT). Zij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het opstellen en controleren van contracten met leveranciers en juridische hulp verlenen. Daarnaast kunt u profiteren van de vele collectieve voordelen, bijvoorbeeld op het gebied van verzekeringen en vervoerders. 22 STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import 23

14 Betalen en betaald worden Bijkomend voordeel is dat Oeganda een ontwikkelingsland is, waardoor er over de geïmporteerde stekken geen invoerrechten hoeven te worden betaald.

15 Betalen en betaald worden Levert import u genoeg op om van te leven? De offerte die u van de leverancier ontvangt, is een eerste prijsindicatie. Daarnaast zijn er de kosten voor transport, verzekering, inklaring, invoerrechten en dergelijke. En vergeet uw vaste bedrijfskosten niet, zoals een auto, reclamebudget, abonnementen, reiskosten, bedrijfspand, verzekeringen, beursbezoeken en salarissen. Hoe betaalt u uw leverancier en hoe wordt u betaald door uw klanten? Voor u als importeur is het natuurlijk het prettigst als u pas na ontvangst van de goederen hoeft te betalen. Maar uw leverancier ziet liever dat u vooruitbetaalt. Welke betalingswijze u overeenkomt, is in de eerste plaats afhankelijk van wat u met uw leverancier en uw klanten heeft afgesproken. Daarnaast spelen factoren als wat gebruikelijk is in uw branche, het land van uw leverancier en de kredietwaardigheid van uw klanten een rol. De volgende betalingswijzen komen het meest voor: open account cheques documentair incasso letter of credit (L/C) Open account: gebruikelijk maar risicovol De meeste buitenlandse transacties worden op dezelfde wijze verrekend als de binnenlandse handel: de goederen worden aan u geleverd, u ontvangt een factuur en betaalt uw leverancier per giro of bank. U op uw beurt levert ook aan uw klanten op open account. Bij deze vorm van betaling bestaat de minste zekerheid dat de rekening inderdaad wordt voldaan. Bij vooruitbetaling kan een bankgarantie meer zekerheid bieden dat de goederen of diensten ook werkelijk worden geleverd. Uw bank of de bank van de buitenlandse leverancier garandeert dan dat het vooruitbetaalde bedrag wordt teruggestort als levering uitblijft. Cheques: afrekenen onder voorbehoud In landen als Engeland, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten is het gebruikelijk te betalen met cheques. De bank van de leverancier neemt meestal de cheque onder gewoon voorbehoud aan. De leverancier krijgt dan onmiddellijk betaald, maar als naderhand blijkt dat de cheque toch niet te innen is, zal de bank dit bedrag van hem terugvorderen. Cheques worden in het Nederlandse betalingsverkeer nauwelijks meer gebruikt. 26 STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import 27

16 Documentair incasso: gelijk oversteken Bij deze betalingswijze heeft u pas recht op de goederen als u heeft betaald. Uw leverancier krijgt zijn geld pas, als hij de benodigde financiële of handelsdocumenten heeft overhandigd. De wederzijdse banken spelen hierbij een intermediaire rol. De documenten worden aangeboden tegen gelijktijdige betaling (D/P = Documents against Payment of C.A.D. = Cash Against Documents). Als u uw afnemer krediet heeft verleend, voegt u bij de documenten een termijnwissel (D/A = Documents against Acceptance). Betaling volgt op een later tijdstip, zoals is overeengekomen in de wissel. Letter of credit (L/C): kostbare zekerheid Ook bij een L/C spelen de wederzijdse banken een intermediaire rol, alleen hebben zij als extra taak een L/C in overeenstemming met het koopcontract op te stellen (dit doet uw bank) en de L/C na controle en toetsing van kredietwaardigheid, te adviseren of te confirmeren (dat doet de bank van uw leverancier). Een L/C biedt de meeste zekerheid, maar is wel de kostbaarste betalingswijze. De voorgeschreven documenten die uw leverancier moet leveren, worden eerst door zijn bank vergeleken met de vereisten in de L/C. Gaat zijn bank daarmee akkoord, dan krijgt uw leverancier betaald. De bank van de leverancier stuurt de documenten vervolgens door naar uw bank, die de documenten eveneens vergelijkt met de L/C. Als ook u de documenten goedkeurt, wordt de koopsom van uw rekening afgeschreven. De spelregels van betaling per documentair krediet worden sinds jaar en dag bepaald door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). Deze organisatie is uitgever van de ICC Uniforme Regels en Gebruiken voor Documentaire Kredieten (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ook wel UCP 500 genoemd). www De Uniforme Regelen en Usances voor Documentaire Kredieten, de UCP 500, kunt u bestellen bij ICC Nederland (www.icc.nl/publicaties). Hij is zowel in het Engels als Nederlands leverbaar. Tips voor L/C s vindt u in de checklist letter of credit van Fenedex, te bestellen via 28 STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import 29

17 Factoring De periode tussen inkoop en verkoop kunt u voor een groot deel overbruggen door factoring. Hierbij financiert de factoringmaatschappij/bank uw facturen voor, waardoor u het geld direct weer kunt inzetten in uw bedrijf. Zo kunt u door uw eigen leveranciers snel te betalen, inkoopkortingen regelen. Ook kan de factoringmaatschappij uw debiteurenbeheer verzorgen. Van alle door de factor goedgekeurde vorderingen wordt het risico van u overgenomen dat uw afnemer niet betaalt. Factoring is dus ook een vorm van kredietverzekering. Volgens de checklist factoring van de Kamer van Koophandel is deze financieringsvorm alleen interessant als uw omzet in gefactureerde bedragen ten minste euro bedraagt. De factortarieven liggen tussen de 0,1 en 2 procent van de omzet. Valutarisico s Als u importeert, is het nadelig als de koers van de valuta waarin u handelt, stijgt. Uw importproducten worden dan duurder. U kunt voor zekerheid kiezen door de koers van tevoren vast te leggen. Dan spreekt u af dat u een vooraf vastgelegde hoeveelheid valuta op een bepaalde datum tegen een afgesproken koers koopt. Dit heet een valutatermijntransactie. U kunt ook een calloptie kopen. Hierdoor krijgt u het recht om gedurende een bepaalde periode of aan het einde van deze periode een bepaalde valuta te kopen tegen een vastgestelde prijs. Bij een putoptie heeft u het recht om gedurende een bepaalde periode of aan het einde van deze periode een bepaalde valuta te verkopen tegen een vastgestelde prijs. Om van dit recht gebruik te maken, betaalt de koper een premie. Het is logisch dat u alleen premie wilt betalen voor het profiteren van een verwachte gunstige koersbeweging. Wordt een gunstige koersbeweging niet verwacht, dan kunt u het beste kiezen voor de goedkopere termijntransactie. BTW Bij de berekening van de verschuldigde BTW moet u onderscheid maken tussen import uit landen buiten de EU en uit de lidstaten. Uw leverancier buiten de EU brengt u geen BTW in rekening. U betaalt in dat geval het gangbare tarief in Nederland. Levering binnen de EU heet intracommunautaire verwerving en geen import. Als u een BTW-identificatienummer heeft, brengt de leverancier u geen BTW in rekening. De BTW-heffing wordt in dat geval naar u in Nederland verlegd. U moet dit periodiek aan de Belastingdienst opgeven en verrekenen met de BTW die u aan uw binnenlandse afnemers in rekening heeft gebracht. Heeft u geen BTW-nummer, dan brengt uw leverancier u het BTW-percentage in rekening zoals dat geldt in zijn lidstaat. www Informatie over factoringmaatschappijen kunt u vinden op: en 30 STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import 31

18 Jolanda Veenhof-Tas Xclusive Youngplants BV Oegandese stek is goedkoper Managing director Jolanda Veenhof-Tas van Xclusive Youngplants BV gaat stekmateriaal importeren uit Oeganda. Dit jaar verwacht ze de eerste zending. De eerste proefleveringen zijn in ieder geval veelbelovend. Daar kunnen Nederlandse stekken niet tegenop. Bij haar oude werkgever heeft Jolanda Veenhof-Tas al de nodige ervaring opgedaan met stekmateriaal voor de glastuinbouw. Die sector is gewend om zaken te doen met specialistische bedrijven die zich richten op een deel van de keten. Bomen- en vaste plantenkwekers deden dat tot voor kort niet. Dat waren veelal familiebedrijven die alles in eigen hand hielden. Maar ook daar is nu een ontwikkeling gaande richting specialisatie. En dat was dus het gat in de markt waar Veenhof-Tas in is gesprongen: stekmateriaal voor bomen- en plantenkwekers importeren. Daarvoor heeft ze Oeganda uitgekozen, een land dat ze heeft leren kennen toen ze nog in loondienst werkte. Bovendien heeft een ex-collega van haar daar een productiebedrijf, dat onderdeel is van een vijftien jaar oude lokale onderneming. Ik ga dus zaken doen met een Nederlander die ik al ken en die al acht jaar in Oeganda woont. Dat maakt de stap wat gemakkelijker. Een andere belangrijke reden voor de keuze voor Oeganda is dat stekken daar goedkoper kunnen worden gekweekt onder klimatologisch betere omstandigheden. Bijkomend voordeel is dat Oeganda een ontwikkelingsland is, waardoor er over de geïmporteerde stekken geen invoerrechten hoeven te worden betaald. Om mogelijke lacunes in haar kennis van internationaal zakendoen te dichten, heeft Veenhof-Tas eind november 2004 het seminar starten met importeren van de Kamer van Koophandel in Arnhem gevolgd. Daar heeft ze erg veel van opgestoken. De consulenten internationale handel gaven tips die ik goed kan gebruiken. Vooral op het gebied van Incoterms. Het is in mijn sector heel belangrijk dat iedereen hetzelfde verstaat onder bijvoorbeeld levering van deur tot deur. De expediteur met wie ze in zee gaat, kende ze al uit haar vorige baan. Bovendien is hij gespecialiseerd in bederfelijke waar, met name in de tuinbouw. Waar ze wel tegenop ziet, is het sluiten van contracten met het lokale bedrijf in Oeganda. De Oegandese eigenaar is een gehaaide zakenman. Ik zal er dus voor moeten zorgen dat ik mijn contracten dichtgetimmerd heb. Zo gauw ik afspraken op papier heb staan, zal ik er ook een jurist naar laten kijken. 32 STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import 33

19 Frits van Rees Vellinga Holland House Niet bezuinigen op LC s Ik denk dat ik op jaarbasis met gemak zo n euro kan besparen als ik helemaal niet met L/C s zou werken, berekent managing director Frits van Rees Vellinga van Holland House International out of the blue. Op een omzet van 7,5 miljoen euro is dat een behoorlijke kostenbesparing. Toch waarschuwt hij om niet te penny-wise te zijn. Bezuinig niet op de verkeerde dingen. Holland House importeert kleding uit Bangladesh, China en India en exporteert naar Engeland, Spanje, Duitsland en België. Begonnen op een zolderkamertje in 1997 zonder noemenswaardig kapitaal, betaalde Van Rees Vellinga ruim gulden aan bank- en verzekeringskosten, op een omzet van toen 5 miljoen gulden. Dan werk je gewoon een jaar voor niets. Maar als je niet kapitaalkrachtig bent, moet je zorgen dat je niet door onvoorziene omstandigheden het schip ingaat; dat je dat afgedekt hebt. Als je gaat bezuinigen op dit soort overheadkosten en er gebeurt iets, dan heb je een jaar lang gewerkt, maar als de boot met drie containers van jou aan boord zinkt, is alles weg. Van Rees Vellinga heeft van voor tot achter alles dichtgetimmerd. L/C s, een verzekering op basis van krediet- én contractrisico, financiering door een factoringmaatschappij. Zijn collecties heeft hij verzekerd tegen diefstal, ook vanuit de auto, met imaginaire winst. Het goederentransport over zee, van het Verre Oosten naar hier, het traject vanaf de haven naar de klant, inclusief de opslag in het magazijn in Nederland, het is allemaal verzekerd. Hij zweert bij factoring. Voor handel waarmee voorfinanciering is gemoeid, is factoring absoluut ideaal. Tussen het moment van verkoop en dat van leveren, zitten bij mij vaak vijf tot zes maanden. Daarbij komt nog een keer de betalingsconditie van de klant. Al met al ben ik zo zeven maanden verder voordat ik mijn geld heb. Ik kan daar weer vier maanden afhalen doordat NMB Heller de in- en verkoop voor een groot deel voorschiet. Dat kost iets meer geld, maar wees daarin niet te zuinig. Sommige maanden moeten overbrugd worden, omdat zijn fabrikant betaald moet worden, terwijl zijn afnemer dat pas veel later doet. Nu is zo n periode makkelijker door te komen dan in het begin. Wij hebben nu vermogen. En als de groei van ons vermogen maar gelijke tred houdt met de groei van onze omzet, van onze inkoopbehoefte, dan is het allemaal wel op te vangen. Dat kan alleen door goede prognoses en een goede planning te maken en je daaraan te houden. In Bangladesh moet Van Rees Vellinga met L/C s werken, dat heeft de overheid daar zo bepaald. Maar in China doet hij ook wel zaken op basis van Cash Against Documents, dus met een documentair incasso. Dat werkt eigenlijk hetzelfde als een L/C, behalve dat er op voorhand geen zekerheid is gesteld door mijn bank. Voor mij is dat goedkoper, want over die zekerheid betaal je veel kosten. Een wijziging van een L/C, wat heel veel gebeurt, kost ook ontzettend veel geld, al gauw een paar honderd euro. Maar op C.A.D.- basis doe ik eigenlijk alleen zaken als ik de fabrikant al langer ken, als er een vertrouwensrelatie is. 34 STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import 35

20 Incoterms voorkomen spraakverwarring Hulp bieden bij het inladen hoort niet bij de Incoterm Ex Works. Als u daar wel voor kiest, leg dat dan vast. Anders kunt u het schip ingaan, omdat u behulpzaam bent geweest.

EXPORT. Bent u van plan om zaken te doen in het buitenland?

EXPORT. Bent u van plan om zaken te doen in het buitenland? Bent u van plan om zaken te doen in het buitenland? Wat uw overwegingen ook zijn, exporteren vraagt een grondige voorbereiding. Daar helpt dit boekje bij. Stap voor stap, beknopt, en met veel verwijzingen

Nadere informatie

Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten

Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten Voorwoord Leendert-Jan Visser Willem Prinsen 3 4 Directeur MKB-Nederland Managing

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Zakendoen kent geen grenzen

Zakendoen kent geen grenzen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Inhoudsopgave Samen

Nadere informatie

zakendoen met Duitsland

zakendoen met Duitsland zakendoen met Duitsland 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 10 Handelsrelatie 16 Kansrijke sectoren 20 Zakencultuur 22 Omgangsvormen 28 Nederlands-Duitse Handelskamer

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren Checklist Webwinkel Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012 Checklist Opslag Webcare Keurmerken: duurder is niet altijd beter Hoewel veel keurmerken weinig garanties bieden,

Nadere informatie

Algemene informatie. Student: Afstudeerorganisatie:

Algemene informatie. Student: Afstudeerorganisatie: Algemene informatie Student: Naam: Laura Melissen Studienummer: 1090062 Adres: E du Perronlaan 850, 2624 NG Delft Telefoonnummer: 06-48960445 Email adres: Laura_Melissen@hotmail.com Datum: 04-07-2007 Universiteit:

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet

Nadere informatie

Buurmarkt België. Praktijkverhalen over zakendoen. ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties

Buurmarkt België. Praktijkverhalen over zakendoen. ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties Buurmarkt België ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties Foppingadreef 22, Postbus 283 (AA3311), 1000 EA Amsterdam-Zuidoost Internet: www.abnamro.nl Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Bureau Internationale Handel

Nadere informatie

zakendoen met China en Hongkong

zakendoen met China en Hongkong zakendoen met China en Hongkong 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 12 Handelsrelatie 18 Kansrijke sectoren 22 Zakencultuur 26 Omgangsvormen 32 Bedrijfsprofielen

Nadere informatie

zakendoen met Singapore

zakendoen met Singapore zakendoen met Singapore 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 10 Handelsrelatie 16 Kansrijke sectoren 20 Zakencultuur 28 Omgangsvormen 32 Bedrijfsprofielen 38 Zakendoen

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

zakendoen met Frankrijk

zakendoen met Frankrijk zakendoen met Frankrijk 2 zakendoen met Frankrijk 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 12 Handelsrelatie 16 Kansrijke sectoren 20 Zakencultuur 26 Omgangsvormen 30

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING VERKOPEN Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u uw huis verkoopklaar moet

Nadere informatie

De gids voor de startende webwinkelier

De gids voor de startende webwinkelier Starters Kit De gids voor de startende webwinkelier start idee doe plan De webwinkel van A tot Z Wat kost betalen? Tips voor online-marketing Usability Tevreden klanten Werken met vergelijkingssites De

Nadere informatie

zakendoen met de Verenigde Staten

zakendoen met de Verenigde Staten zakendoen met de Verenigde Staten 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 12 Handelsrelatie 18 Kansrijke sectoren 22 Zakencultuur 26 Omgangsvormen 30 Bedrijfsprofielen

Nadere informatie

Amerika de oversteek waard

Amerika de oversteek waard Amerika de oversteek waard Praktijkverhalen over ondernemen Inhoudsopgave Woord vooraf 2 Waarom dit boekje? 4 Een kennismaking met de Verenigde Staten 8 Erik T.J. Joosten Arion International B.V. 28 Fons

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Transport. tussen Nederland en Rusland. Josien Fremouw Amsterdam, Juli 2005. Hogere Europese Beroepen Opleiding, Den Haag. Stedenband Nijmegen-Pskov

Transport. tussen Nederland en Rusland. Josien Fremouw Amsterdam, Juli 2005. Hogere Europese Beroepen Opleiding, Den Haag. Stedenband Nijmegen-Pskov Transport tussen Nederland en Rusland Josien Fremouw Amsterdam, Juli 2005 Hogere Europese Beroepen Opleiding, Den Haag Stedenband Nijmegen-Pskov Voorwoord Dit rapport is geschreven voor de Stedenband Nijmegen-Pskov.

Nadere informatie

Handboek bedrijfsovername voor (aspirant) ondernemers. Peter Rikhof Koen van Santvoord

Handboek bedrijfsovername voor (aspirant) ondernemers. Peter Rikhof Koen van Santvoord Handboek bedrijfsovername voor (aspirant) ondernemers Peter Rikhof Koen van Santvoord hoe koop ik een bedrijf? Peter Rikhof Koen van Santvoord colofon 2007 Peter Rikhof, Koen van Santvoord Uitgeverij:

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert HOE GAAT U OM MET informeert - adviseert

Nadere informatie

Kansen voor ondernemers

Kansen voor ondernemers Kansen voor ondernemers 19 juni 2013 Online boekhouden versus Excel Het nieuwe reizen voor ondernemers Cloud de trend voorbij Profiteren van collectieve voordelen 2 Voorwoord Kijk eens in de spiegel Kansen

Nadere informatie