Stern gaat nog een stap verder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stern gaat nog een stap verder"

Transcriptie

1 Stern gaat nog een stap verder Het zijn momenteel weer zware tijden voor de Nederlandse autobranche. Zo dreigt 2013 met nog enkele maanden voor de boeg wat betreft de verkoop van nieuwe auto s zelfs een historisch slecht jaar te gaan worden. Stern Groep is met de in vol ornaat teruggekeerde malaise in de branche echter allesbehalve stil blijven zitten. Al in de loop van vorig jaar is het bedrijf begonnen fors in te grijpen, met bijvoorbeeld het besluit om het dealercluster dat al jaren als zorgenkindje binnen de groep kon worden bestempeld op te heffen. Waar de ruim een maand geleden naar buiten gebrachte halfjaarcijfers zeker gezien de zo lastige marktomstandigheden behoorlijk te noemen waren, is het bedrijf nu een stap verder gegaan door met een van de grotere concurrenten te gaan samenwerken. Iets dergelijks kan natuurlijk ook niet los worden gezien van het zware weer waar de branche momenteel in verkeert. Hoe ver de samenwerking zal reiken wordt nog onderzocht en zal dus nog moeten gaan blijken, maar Stern heeft wel stof op doen waaien door aan te geven dat een fusie een van de mogelijke uitkomsten zou kunnen zijn en dat de beursnotering dan zelfs aan de orde zou kunnen komen. Het lage consumentenvertrouwen is natuurlijk niet bevorderlijk voor een grote aanschaf zoals van een nieuwe auto. Nederland is bepaald niet het enige land waar de autoverkopen onder druk staan, maar spant daarin wel de kroon. In de Europese Unie is het alleen Cyprus waar dit jaar een nog grotere daling te zien is geweest, van 40% tot en met augustus. Nederland volgt op de voet met een daling van 32%. In de eerste acht maanden van dit jaar zijn slechts 270 duizend nieuwe personenauto s geregistreerd, waar dat er vorig jaar SternPoint Wateringen in dezelfde periode nog 395 duizend waren. Naast het in Nederland zo extreem lage consumentenvertrouwen spelen specifiek op het autogebruik gerichte overheidsmaatregelen nog een rol. De daling in het tweede kwartaal is vertekend omdat vorig jaar in juni onevenredig veel nieuwe personenauto s werden geregistreerd in aanloop naar de invoering van strengere bijtellingregels. Nu staan weer nieuwe regels voor de deur, zij het wat minder ingrijpend dan ruim een jaar geleden. In dit opzicht heeft Stern bij de halfjaarcijfers aangegeven dat nieuwe overheidsmaatregelen voor 2014 in het laatste kwartaal van dit jaar zouden kunnen leiden tot een lichte verkoophausse. Welbeschouwd is dat hard nodig ook, want zoals al aangestipt dreigt 2013 een historisch slecht jaar voor de Nederlandse autobranche te gaan worden. De laatste 44 jaar zijn de autoverkopen slechts driemaal onder de 400-duizendgrens gedoken, te weten in 1981, 1993 en 2009 (bron: Aumacon). Vorig jaar zijn iets meer dan 500 duizend nieuwe personenauto s geregistreerd, en dit jaar staat de teller na acht maanden dus op een min van 125 duizend stuks. Daarbij past overigens wel

2 de kanttekening dat de autoverkopen vorig jaar in de tweede jaarhelft in het slop raakten (met ook een duidelijke scheidslijn tussen die twee jaarhelften als gevolg van de nieuwe bijtellingregels), en dat de vergelijkingsbasis dus makkelijker is geworden met ook nog een mogelijke opleving in aanloop naar de nieuwe regels die volgend jaar in zullen gaan. Vorig jaar al fors ingegrepen voorbeeld ook voor gebruikte auto s, leasen, huren, onderhoud, reparatie, financiering en verzekering. Vanwege het streven om meer automerkonafhankelijke activiteiten te ontwikkelingen, is de organisatiestructuur aangepast en wordt nu met drie divisies gewerkt. De divisie Stern Dealers vertegenwoordigt in vijf clusters (teruggebracht van zes) meerdere vooraanstaande merken zoals Mercedes-Benz (Stern 1), Renault (Stern 2), Ford (Stern 3), Volvo (Stern 4) en Volkswagen/Audi (Stern 5). Deze vijf dealerclusters hebben in totaliteit de beschikking over circa 85 vestigingen. De divisie Stern Finance is actief op het gebied van autolease (Stern- Lease) en wagenparkbeheer (SternPartners) en richt zich daarnaast op de verkoop van mobiliteitsproducten zoals SternCredit (autofinanciering), SternPolis (autoverzekeringen) en SternGarant (garantie). In de nieuwe divisie Stern Universeel met het woord universeel natuurlijk in de betekenis dat de activiteiten niet afhangen van een bepaald automerk zijn autoschadeherstel (Stern- Schade), de nieuw op te zetten landelijke keten van universele garagebedrijven (Stern- Point), het platform voor de verkoop van gebruikte auto s (SternPlaza), autoverhuur (SternRent) en het inrichten/de inbouw van bedrijfswagens (SternTec) samengebracht. Naast dit brede spectrum waarmee tevens de zakelijke markt wordt bediend kan ook worden bedacht dat op de verkoop van nieuwe auto s in de regel maar dunne marges worden behaald, en dat die verkoop in dit opzicht als basis ( installed base ) voor de overige activiteiten zou kunnen worden gezien. Dat wil echter ook weer niet zeggen dat de malaise in de autobranche aan het bedrijf voorbij zou gaan, integendeel. Waar vorig jaar qua markt al teleurstellend is verlopen, heeft het bedrijf met name in de tweede helft van dat jaar een aantal ingrijpende besluiten genomen. Meest in het oog springend is de beslissing om het cluster aan de dealerkant rondom de merken Opel/Chevrolet en Fiat (het voormalige Stern 2) op te heffen. Tien vestigingen zijn inmiddels al lang en breed gesloten of overgedragen aan derden. De betreffende merken worden voortaan nog wel vertegenwoordigd, maar op beperkte schaal (Fiat bij Stern 4 en Opel bij Stern 5). Naast het terugbrengen van Nu moet niet gedacht worden dat klanten bij Stern alleen terecht zouden kunnen voor de aanschaf van een nieuwe auto. Dat kan bijhet aantal clusters van zes naar vijf is eveneens besloten om binnen enkele van deze clusters forse kostenslagen door te voeren. Bij de halfjaarcijfers heeft Stern laten weten dat de besparingsprogramma s bij Stern 1 en Stern 3, die in totaal meer dan 1 miljoen euro aan jaarlijkse kostenbesparingen moeten gaan opleveren, op schema liggen. Daarnaast is vorig jaar ook de beslissing genomen om fors in de overheadkosten (op holdingniveau) te snijden door enkele afdelingen van Stern Beheer te sluiten (Controlling & Compliance en Operational Excellence & Lean) en SternPixel te ontmantelen, en om eveneens op de inkoop te besparen door samen te gaan werken met een externe partij. Ruim een maand geleden heeft het bedrijf laten weten dat het verder besparen op de inkoop van niet-automerkgebonden producten en diensten complexer is dan aanvankelijk gedacht, maar dat dit in 2013 desondanks toch nog forse additionele besparingen moet opleveren. Ook heeft het bedrijf met succes huurcontracten weten te heronderhandelen. Diverse huurcontracten zijn opengebroken en tegen fors lagere huren verlengd. Halverwege het jaar heeft dat heronderhandelen van huurcontracten al een jaarlijkse besparing van 1 miljoen euro opgeleverd. Het bedrijf maakt eveneens stappen met het terugdringen van het werkkapitaal. Stern heeft bij de halfjaarcijfers gezegd dat dit in deze tijd een lastige opgave is, aangezien binnen de automotive sector alle marktpartijen de last van het werkkapitaal proberen te verleggen. Toch heeft het bedrijf aangegeven vorderingen op dit vlak te maken, en dat procedures zijn aangescherpt en voorraden structureel zijn verlaagd. In het kader van de genomen maatregelen heeft Stern er tot slot ook voor gekozen om de nieuwe keten van universele garagebedrijven in een wat lager tempo uit te rollen. Oorspronkelijk was de bedoeling om in twee jaar minimaal 24 SternPoints op te zetten, en daar wordt nu een jaar extra de tijd voor genomen. Aan het einde van de eerste jaarhelft zijn inmiddels vijf SternPoints geopend, in Naarden, Wateringen, Den Helder en twee in Amsterdam. De uitrol van SternPoints en breder gezien de nieuwe divisie met daarin de universele activiteiten moeten, buiten het wat lagere tempo waartoe is besloten, vooral los worden gezien van de forse ingrepen in de kostenstructuur. Met de 5

3 nieuwe divisie heeft Stern een duidelijke strategische beweging in gang gezet waarmee niet alleen de afhankelijkheid van de autofabrikanten wordt verminderd, maar ook wordt ingespeeld op een veranderende marktvraag. Innovatie staat hoog op de agenda. Internet speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van nieuwe producten (bedenk bijvoorbeeld hoe de nieuwe generatie anders tegen autogebruik aan kan kijken), terwijl de lease- en verhuuractiviteiten daarbij als een mooi platform kunnen dienen. Met de eigen SternPoint-garageformule krijgt het bedrijf een sterk kanaal in huis waarmee nieuwe producten door geheel Nederland richting de klant kunnen worden vermarkt. Winstgevend Door alle maatregelen is vorig jaar helemaal onderaan de streep een verlies geleden, van 6,9 miljoen euro om precies te zijn. Dat geen dividend is uitgekeerd heeft overigens niet zozeer daar mee te maken, maar komt omdat eind vorig jaar geen sprake meer was van oversolvabiliteit en met andere woorden geen speling bestond bovenop wat het bedrijf zichzelf als norm voor de solvabiliteit heeft opgelegd. Het vorig jaar geleden verlies kon helemaal op het conto worden geschreven van bijzondere kostenposten (7,8 miljoen euro voor belasting, waarvan 3,2 miljoen euro in verband met het afvloeien van personeel) en verliezen op beëindigde activiteiten (5,9 miljoen euro voor belasting). Ook in de eerste helft van dit jaar hebben die posten nog een flinke stempel op de resultaten gedrukt, met voor 2,8 miljoen euro aan bijzondere (reorganisatie)lasten en voor 0,7 miljoen euro aan verlies op beëindigde activiteiten. Dat kan als uitloop van de vorig jaar genomen maatregelen worden gezien. Vanaf 1 juni zijn de reorganisaties afgerond en is niet langer sprake van beëindigde activiteiten SternPoint Naarden (m.a.w. dus alleen nog maar van voorgezette activiteiten), zo heeft het bedrijf namelijk aangegeven. Deze posten hebben zich in de eerste helft van dit jaar nog laten voelen. Het bedrijf is desondanks wel in de zwarte cijfers gebleven, met helemaal onderaan de streep een bescheiden nettowinst van 1,2 miljoen euro (22 eurocent per aandeel). Voor de goede orde is de winstdaling ten opzichte van een jaar geleden voornamelijk aan iets anders te wijten. In de eerste jaarhelft van vorig jaar werd nog een nettowinst van 3,2 miljoen euro behaald, maar daarin zat een bate in verband met een overname (van MVC Automotive Amsterdam). Bij die bate ging het om het realiseren van badwill. Dat is het tegenovergestelde van goodwill en ontstaat als een bedrijf voor minder dan de boekwaarde wordt gekocht. Al met al was de rode draad bij de halfjaarcijfers eigenlijk vooral dat

4 Stern de grote omzetdaling bij nieuwe personenauto s (en nieuwe bedrijfswagens) bijna helemaal heeft weten op te vangen met hogere marges en kostenbesparingen. In de eerste zes maanden was het landelijk aantal geregistreerde nieuwe personenauto s met 36% gedaald naar 211 duizend stuks (een teller die twee maanden verder dus op 270 duizend stuks staat). Stern Dealers heeft de daling wat beperkter weten te houden. Met nieuwe personenauto s is in de eerste helft 24% minder verkocht dan een jaar geleden. Met andere woorden heeft het bedrijf dus wel wat marktaandeel gewonnen (van 4,5% naar 5,3%). Samenwerking met een van de grotere concurrenten Stern is dus wel gewoon winstgevend ondanks de malaise in de autobranche, de aanhalingstekens om mee aan te geven dat het bedrijf daarvoor wel harde maatregelen heeft moeten nemen. Dat zal niet voor iedere concurrent zijn weggelegd, van belang gezien het nieuws na de halfjaarcijfers over de samenwerking met Pouw Automotive Groep. Waar Stern het grootste marktaandeel heeft, volgen op deze nogal versnipperde markt verschillende partijen waaronder Pouw (naar ons weten de nummer vier) op ook weer niet al te grote afstand. Na de aankondiging begin september dat de Mercedes-Benz en smart activiteiten worden samengevoegd in Stern Auto, hebben beide partijen enkele weken later laten weten een verdergaande samenwerking te onderzoeken. Gekeken wordt of samenvoeging van de andere activiteiten voldoende voordelen zouden kunnen bieden. Op voorhand worden die voordelen vooral op het gebied van automotive dienstverlening en de universele activiteiten verwacht. Het bundelen van de leaseactiviteiten zou leiden tot een landelijk opererende groep met een portefeuille van meer dan 15 duizend leasecontracten. Voor schadeherstel zou het een betere landelijke dekking betekenen met 18 vestigingen. Waar zoals gezegd inmiddels vijf SternPoints zijn geopend, zou dat aantal meteen naar acht toenemen (dus nog los van de momenteel gaande uitrol van deze keten van universele garagebedrijven). Het bundelen van de krachten zou ook voor de autoverhuuractiviteiten een betere landelijke dekking met lagere structuurkosten betekenen. Voor de autodealerbedrijven zou het gevolg onder andere zijn dat het merk Peugeot aan het pallet wordt toegevoegd. Dit is ook min of meer de volgorde waarin complicaties zouden kunnen optreden. Bij de dealerbedrijven kan de mogelijke krachtenbundeling natuurlijk wat gevoeliger liggen, en moet nog blijken hoe autofabrikanten en meer direct importeurs daar tegenaan kijken. Beide ondernemingen hebben aangegeven dat de importeurs van de diverse automerken de komende periode zullen worden gepolst over

5 de vormgeving van de beoogde intensievere samenwerking, terwijl ook de banken nauw bij het proces betrokken zullen worden. Het is natuurlijk tevens belangrijk (denk aan de financiering van het geheel) hoe die tegen de samenwerking en in welke vorm die dan zou kunnen worden gegoten, zullen blijken aan te kijken. Stern en Pouw hebben wel al gezegd dat het onderzoek mogelijk tot een fusie van beide ondernemingen kan leiden, en dat in het kader van de positionering van de nieuwe fusieonderneming de beursnotering van Stern Groep ook aan de orde zal kunnen komen. Beleggingsopinie De Nederlandse autobranche zit dus in een jaar dat historisch slecht dreigt te worden wat de verkoop van nieuwe personenauto s betreft. In 2010 en 2011 had die verkoop nog flink herstel laten zien, maar vorig en met name dit jaar is de malaise toch weer in vol ornaat teruggekeerd. Eigenlijk is daarmee meteen in een notendop de koersontwikkeling van de laatste jaren geschetst. In 2011 (top 25,50) nog fors hersteld na het dieptepunt in 2009 (bodem 7,35) op grote afstand van de all-time high uit 2006 (top 44,00), heeft het aandeel de laatste twee jaar weer veel terrein moeten prijsgeven (met drie maanden geleden een bodem op 10,00). Pas enkele weken geleden is die dalende lijn van de laatste twee jaar afgebroken, waarbij voor ons van belang is dat met het recente koersherstel bijvoorbeeld nog steeds fors (43%) onder boekwaarde wordt genoteerd (eigen vermogen per aandeel van 25,23 euro). Naast de uitermate moeizame gang van zaken in de autobranche kan bij die grote korting wel worden bedacht dat Stern weliswaar winstgevend is gebleven, maar dat de winstgevendheid ook afgezien van bijzondere posten eigenlijk nog veel te laag is. Om een indruk van het potentieel te geven: het bedrijf streeft naar een rendement op het SternPoint Den Helder eigen vermogen van 15% (wat ons betreft ruwweg te vertalen als een winst per aandeel van ruim 3,50 euro), al is dat met economische tegenwind zoals die nu weer ervaren wordt natuurlijk geen haalbare kaart. Ook in dit opzicht is ons beeld vooral dat Stern de huidige voor de autobranche zo zware tijden enerzijds zo goed mogelijk probeert uit te zingen (zie de ingrijpende maatregelen die zijn genomen en de zwarte cijfers in de eerste jaarhelft), maar anderzijds zelfs ook naar de hand probeert te zetten (zie krachtenbundeling én de nieuwe divisie). Met de mogelijke verdere krachtenbundeling met een van de grotere concurrenten, logisch ook vanwege de consolidatie die hard nodig lijkt binnen de branche, wordt een grote stap gezet en een nog betere uitgangspositie gecreëerd voor het moment dat de markt weer gaat aantrekken. Stern zien wij toch al als een van de sterkere

6 spelers, met goede papieren sterker uit de crisis te komen waar dat voor bepaalde andere juist niet zal zijn weggelegd. Op zich kan nog worden afgevraagd hoe lang dat moment nog op zich zal laten wachten, maar de grote koersdaling van de laatste twee jaar heeft het wel aanlokkelijker gemaakt om daar op vooruit te gaan lopen. De zinspeling op zelfs een mogelijke beursexit is daar nu als extra factor bijgekomen. Wat het bedrijf vooral lijkt te willen zeggen is dat het met een grote fusie mocht het daar op uit draaien logisch is om te kijken hoe het geheel het beste kan worden neergezet, en dat daarbij hoort of dat dan met of zonder beursnotering is (dus als publiek bedrijf zoals nu of in private handen zoals Pouw dat nu is). Daarbij speelt naar onze indruk dat de notering niet echt nodig is voor de financiering, in het verlengde daarvan dat dit ook weinig aantrekkelijk is gezien de zo ver onder boekwaarde liggende koers (onder gunstigere economische omstandigheden zou de notering voor verdere expansie wel weer van pas kunnen komen zoals dat in het verleden het geval is geweest), en dat een groot deel van de aandelen in vaste handen zit (o.a. ook bij bestuursvoorzitter Henk van der Kwast die via Merel Investments een belang van 14% heeft en met NPM Capital als grootste aandeelhouder met een belang van 29%). Slechts circa 30% van de aandelen circuleert vrij verhandelbaar op de beurs. De zogenaamde free float is dus laag, en zou in geval van een fusie en afhankelijk van hoe die dan in het vat wordt gegoten zelfs nog verder kunnen afnemen. Met al deze factoren is het ter discussie stellen van de beursnotering, mocht het tot een fusie komen, op zich geen vreemde gedachte, maar met het voorgaande hebben wij ook proberen te schetsen dat het voor grootaandeelhouders nu wellicht een gunstig moment zou kunnen zijn om minderheidsaandeelhouders uit te kopen (dan doelen wij met name op de vrij verhandelbare aandelen). Omgekeerd zou dat dan voor die minderheidsaandeelhouders juist niet het geval zijn, al zou een te bieden premie dat leed dan kunnen verzachten. Hoewel dat een rol zal hebben gespeeld bij de recente koersstijging, is het wel vrij prematuur en voorbarig. Vaststaat dat Stern en Pouw zijn begonnen met samen te werken (de samenvoeging van de Mercedes-Benz en smartactiviteiten is al ter hand genomen), de intentie hebben om die samenwerking uit te breiden met in de eerste plaats activiteiten waar dat het meest voor de hand ligt (zoals leasing, verhuur, schade, onderhoud en financiering), en momenteel onderzoeken hoe en in welke mate de krachten het beste kunnen worden gebundeld waarbij het met name ook van belang is hoe bepaalde stakeholders zoals importeurs en banken daartegenover staan. Eventueel zou dat in een fusie kunnen uitmonden, en eventueel zou in dat geval een beursexit aan de orde kunnen komen. Eventueel in het kwadraat dus, en dat wij ons advies (was houden) nu naar kopen verhogen heeft dan ook niet zozeer met een mogelijke beursexit te maken. Als belegger zouden wij daar niet zozeer op rekenen, maar alleen als eventuele mooie bonus in het achterhoofd houden. Ons gaat het nu vooral om ons beeld dat Stern de huidige tijden zo goed mogelijk probeert uit te zingen, daar getuige de halfjaarcijfers ook daadwerkelijk in slaagt, en zichzelf vooruitkijkend ook in een zo goed mogelijke uitgangspositie probeert te manoeuvreren voor het moment dat de markt weer gaat aantrekken. Die twee zaken staan voor de goede orde niet helemaal los van elkaar. Zo mag aan het klassieke patroon worden gedacht waarbij de kosten zoals nu eerst aan de slechte marktomstandigheden worden aangepast, en dat de lagere kostenbasis dan later als een soort hefboom voor de winst gaat fungeren op het moment dat de economische omstandigheden gunstiger worden (m.a.w. kan de winst sneller herstellen dan de omzet). Na de forse daling van de laatste twee jaar zien wij voldoende redenen, mede gezien de stappen die het bedrijf heeft gezet (aanpakken kostenbasis) en nog steeds zet (o.a. krachtenbundeling) en de lage waardering (fors onder boekwaarde), om daar nu op vooruit te gaan lopen. Op zich is het nog goed om te onderkennen dat een partij als Pouw er financieel minder voor zou kunnen staan, maar dat is voor ons geen belemmering gezien de grote synergievoordelen die te behalen zijn en de rol die dat dan speelt bij mogelijke fusiebesprekingen. Wel moet wat ons betreft goed rekening worden gehouden met de beperkte verhandelbaarheid van het aandeel, waar wij onder andere gezien het cyclische karakter en het ontbreken van geografische spreiding (Stern is alleen in Nederland actief) eventuele posities toch al bescheiden zouden houden. Met deze kanttekening verhogen wij ons advies zoals gezegd naar kopen. * Publicatiedatum website 30 september op 14,30. Door J. Dekker. Auteur heeft op moment van schrijven geen positie in Stern Groep.

Stern Groep N.V. Henk van der Kwast Joris ten Brink. Analistenbijeenkomst 23 augustus 2013

Stern Groep N.V. Henk van der Kwast Joris ten Brink. Analistenbijeenkomst 23 augustus 2013 Stern Groep N.V. Henk van der Kwast Joris ten Brink Analistenbijeenkomst 23 augustus 2013 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2013 Strak en doelmatig Resultaten 1 e halfjaar 2013 Financiële positie per 30

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 mei 2013

Stern Groep N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 mei 2013 Stern Groep N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 mei 2013 Stern Groep N.V. Agendapunt 2 Behandeling van het Verslag van de Directie over het boekjaar 2012 Agenda Highlights 2012 Resultaten en

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Stern Groep NV. 26 mei 2009

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Stern Groep NV. 26 mei 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Stern Groep NV 26 mei 2009 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2008 en 2009 Organisatie Strategie Resultaten en financiële positie Operatie Stormvogel 1 e kwartaal

Nadere informatie

PERSBERICHT 14 maart 2013. Stern Groep behoudt positief operationeel resultaat en grijpt fors in bij moeilijke automarkt

PERSBERICHT 14 maart 2013. Stern Groep behoudt positief operationeel resultaat en grijpt fors in bij moeilijke automarkt PERSBERICHT 14 maart 2013 Stern Groep behoudt positief operationeel resultaat en grijpt fors in bij moeilijke automarkt Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, maakt de volgende resultaten

Nadere informatie

Stern Groep. Henk van der Kwast Analisten meeting 18 maart 2010

Stern Groep. Henk van der Kwast Analisten meeting 18 maart 2010 Stern Groep Henk van der Kwast Analisten meeting 18 maart 2010 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2009/2010 Resultaten 2009 Financiële positie per 31 december 2009 Stormvogel 2009 Stormvogel 2010 Prognose

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 13 mei2015

Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 13 mei2015 Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 13 mei2015 Stern Groep N.V. Agendapunt 2 Behandelingvan het Verslagvan de Directie over het boekjaar 2014 Agendapunt 2 1. Highlights 2014 2. Samen Sterker! 3. Resultaten

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

5/15/2014. Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 15 mei2014

5/15/2014. Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 15 mei2014 Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 15 mei2014 Stern Groep N.V. Agendapunt 2 Behandelingvan het Verslagvan de Directie over het boekjaar 2013 1 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2013/2014 Durf en Discipline

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Henk van der Kwast Analistenbijeenkomst, 15 maart 2012

Stern Groep N.V. Henk van der Kwast Analistenbijeenkomst, 15 maart 2012 Stern Groep N.V. Henk van der Kwast Analistenbijeenkomst, 15 maart 2012 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2011/2012 Resultaten 2011 Financiële positie per 31 december 2011 Beoogde organisatiestructuur

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016

Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016 Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016 Agenda Ontwikkelingen 2008 2015 Kernpunten 2015 Sprong Voorwaarts Resultaten 2015 Financiële positie ultimo 2015 Prognose 2016 2 Ontwikkelingen 2008-2015

Nadere informatie

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003 Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Geschiedenis Athlon Holding oprichting als Riva (Amsterdam); eerste aandeelhouder Albert Heijn 1916 eerste

Nadere informatie

Stern Groep. Henk van der Kwast Analisten meeting 27 augustus 2010

Stern Groep. Henk van der Kwast Analisten meeting 27 augustus 2010 Stern Groep Henk van der Kwast Analisten meeting 27 augustus 2010 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2010 Resultaten 1 e halfjaar 2010 Financiële positie per 30 juni 2010 Prognose 2010 En eventueel: Stormvogel

Nadere informatie

Resultaten 2014 Analistenbijeenkomst 12 maart 2015

Resultaten 2014 Analistenbijeenkomst 12 maart 2015 Resultaten 2014 Analistenbijeenkomst 12 maart 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2014 Samen Sterker! Resultaten 2014 Financiële positie 31 december 2014 Prognose 2015 2 Belangrijke gebeurtenissen 2014

Nadere informatie

Stern Groep boekt bescheiden winst

Stern Groep boekt bescheiden winst Persbericht 18 augustus 2014 Stern Groep boekt bescheiden winst Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, maakt de resultaten over het 1 e halfjaar 2014 bekend: Het operationeel bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Agenda Kernpunten 2016 Resultaten 2016 Meer Solutions en Services Financiële positie ultimo 2016 Vooruitzichten 2 Kernpunten 2016 3 2016 in vogelvlucht

Nadere informatie

Stern Groep sluit bewogen jaar positief af

Stern Groep sluit bewogen jaar positief af Persbericht 11 maart 2015 Stern Groep sluit bewogen jaar positief af Stern Groep N.V., Nederlandse marktleider in automotive retail en services, maakt de resultaten bekend over 2014: Operationeel bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Voortgaande winstgroei bij Stern Groep

Voortgaande winstgroei bij Stern Groep Persbericht 24 augustus 2011 Voortgaande winstgroei bij Stern Groep Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, heeft in het eerste halfjaar van 2011 een resultaat na belastingen behaald van 4,3

Nadere informatie

Stern Groep op de goede weg

Stern Groep op de goede weg Stern Groep op de goede weg Op 11 november 2016 maakte Stern autogroep bekend dat goede voortgang wordt gemaakt met de verkoop van meer onroerend goed. In september 2016 is een pand in Amsterdam, dat verhuurd

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Winstdaling Stern Groep in eerste halfjaar

Winstdaling Stern Groep in eerste halfjaar PERSBERICHT 22 augustus 2012 Winstdaling Stern Groep in eerste halfjaar Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, maakt bekend dat de netto omzet (exclusief BPM) over het 1 e halfjaar 2012 met

Nadere informatie

Jaarcijfers 2 0 0 3. 2 m aart 2004, Am sterdam

Jaarcijfers 2 0 0 3. 2 m aart 2004, Am sterdam Jaarcijfers 2 0 0 3 Analistenpresentatie 2 m aart 2004, Am sterdam Geslaagde turnaround Concentratie en versterking kernactiviteiten autoleasing en schadeherstel Samenvoeging leaseactiviteiten tot één

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Algemene vergadering. 11 mei 2016

Stern Groep N.V. Algemene vergadering. 11 mei 2016 Stern Groep N.V. Algemene vergadering 11 mei 2016 Agenda 2 Behandeling van het Verslag van de Directie over het boekjaar 2015 2 Agendapunt 2 De crisisperiode en 2015 in vogelvlucht Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ Hoofdpunten resultaten 1 e halfjaar (t.o.v. 1 e halfjaar ) Bedrijfsresultaat sterk verbeterd (+46%) Belangrijk eenmalig belastingvoordeel Voortgaande groei van

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - I

Eindexamen m&o havo 2009 - I Beoordelingsmodel Opgave 1 1 maximumscore 2 625 + 175 = 800 eenheden 2 maximumscore 3 Verkoopresultaat = 2000 800 = 2,50 per stuk 1 Kostprijs = 4 + 1 = 5 1 Verkoopprijs = 5 + 2,50 = 7,50 1 3 maximumscore

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1035/Pon Holdings - Century Auto Groep Nummer:

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Stern Groep N.V., gehouden op 15 mei 2014 bij Stern Auto B.V. in Amsterdam Zuidoost

Notulen van de Algemene Vergadering van Stern Groep N.V., gehouden op 15 mei 2014 bij Stern Auto B.V. in Amsterdam Zuidoost Notulen van de Algemene Vergadering van Stern Groep N.V., gehouden op 15 mei 2014 bij Stern Auto B.V. in Amsterdam Zuidoost 1. Opening De voorzitter, de heer Goeminne, opent de vergadering om 10.00 uur

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5085/7 Betreft

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSSCYCLUS 2012 EN INHALERS 11 OKTOBER 2012 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

DARLIN NV Halfjaarbericht

DARLIN NV Halfjaarbericht DARLIN NV Halfjaarbericht Geachte aandeelhouder In ons jaarbericht en jaarverslag 2016 hebben we aangegeven vertrouwen te hebben in de bedrijven in onze portefeuille. We zagen op dat moment geen directe

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008 Resultaten december 2008 Ontslaggolf op komst Foto Carel Richel De Nederlandse autodealers maken zich op voor een uitzonderlijk zwaar jaar. De verkopen nieuw blijven achter, de occasionmarkt is ingestort

Nadere informatie

- Resultaten halfjaar 2010 -

- Resultaten halfjaar 2010 - HALFJAARVERSLAG 2010 Amsterdam, 27 augustus 2010 Highlights eerste halfjaar 2010 De omzet DPA Group in het eerste halfjaar was 19,8 miljoen zijnde een afname met 29% in vergelijking tot het eerste halfjaar

Nadere informatie

The Premier European Cycle Group

The Premier European Cycle Group Presentatie jaarcijfers 2000 Amsterdam, 16 februari 2001 René Takens Wino de Jong Algemene gang van zaken Eerste jaarhelft Prijsverhogingen door dollar en yen Invloed logistieke verstoringen 1999 Afronding

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, lid 1, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, lid 1, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, lid 1, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1909/AIR Holdings - Stern Beheer I. MELDING 1. Op

Nadere informatie

Deze publicatie kwam tot stand dankzij de medewerking van BOVAG Onderzoek, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC CDMI) en de leden van de VNA.

Deze publicatie kwam tot stand dankzij de medewerking van BOVAG Onderzoek, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC CDMI) en de leden van de VNA. Inhoud 1. Omvang leasepark en marktaandeel VNA 3 2. Nieuwe registraties lease 3 3. Ontwikkelingen zakelijke personenauto s 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto s in Nederland 5 5. Top 10 leasemaatschappijen

Nadere informatie

AANDELEN RESEARCH MEI

AANDELEN RESEARCH MEI AANDELEN RESEARCH MEI De financiele markten zijn momenteel volop in beweging en het aandeel van de maand is deze keer een favoriet bij vele particuliere beleggers; Arcelor Mittal. Het staalbedrijf is een

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/14/18 NL:TZ:0000002172:F001 07-01-2014 Mr. H.J. Alberts mr. CTM Luijks Algemeen Gegevens onderneming Vorselaars Hout B.V., gevestigd

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/14/18 NL:TZ:0000002172:F001 07-01-2014 Mr. H.J. Alberts mr. CTM Luijks Algemeen Gegevens onderneming Vorselaars Hout B.V., gevestigd

Nadere informatie

Waar liggen de ijsbergen? U vaart er al tussen... Geurt Brouwer. Business Management Consultant Automotive

Waar liggen de ijsbergen? U vaart er al tussen... Geurt Brouwer. Business Management Consultant Automotive Waar liggen de ijsbergen? U vaart er al tussen... Geurt Brouwer Business Management Consultant Automotive 29/06/2017 Automotive van NU naar LATER Trends (niet meer geloofwaardig) Ontwikkelingen (Duidelijk

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. Extra informatie. 4 Voorwoord en inleiding. 5 Strategie en beleid. 6 Solvabiliteit en dividendbeleid

Inhoud. Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. Extra informatie. 4 Voorwoord en inleiding. 5 Strategie en beleid. 6 Solvabiliteit en dividendbeleid Jaarrapport 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 4 Voorwoord en inleiding 5 Strategie en beleid 6 Solvabiliteit en dividendbeleid 7 Aandeelhoudersinformatie 8 Verslag van de Raad van Commissarissen 12 Verslag

Nadere informatie

Automotivescan. Pagina 1 van 5. Deelnamenummer: 1125880. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport

Automotivescan. Pagina 1 van 5. Deelnamenummer: 1125880. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Automotivescan Deelnamenummer: 1125880 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Automotive in beeld Het blijft moeilijk navigeren in de autobranche. De verwachting is dat de after sales een substantiële

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 100020 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/13/247 NL:TZ:0000000711:F001 23-07-2013 mr. M.D. Kalmijn mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming Restpost Holding B.V.

Nadere informatie

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 1 Duurzaamheid en Stern juni 2013 Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 Agenda Stern in vogelvlucht People Planet Vragen? 2 Stern Groep Retailgroep in automobiliteit 2.000 medewerkers 90 verkooppunten

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Focus op kwaliteit en klantbehoud

Focus op kwaliteit en klantbehoud Focus op kwaliteit en klantbehoud Onderzoeksrapportage Autobedrijf.tevreden.nl april 2009 Onderscheidend vermogen ten tijde van economische neergang Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Introductie 3 2. Onderzoek

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

AANDELEN RESEARCH SEPTEMBER

AANDELEN RESEARCH SEPTEMBER AANDELEN RESEARCH SEPTEMBER De financiele markten laten een zijwaarts patroon zien in een nauwe bandbreedte. Ondanks het feit dat de maand september als behoorlijk turbulent bekend staat de afgelopen dertig

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo I

Eindexamen m&o vwo I Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. TomTom nv is een Nederlandse fabrikant van navigatiesystemen. Informatiebron 6 geeft een schets van het bedrijfsprofiel van TomTom. Hieruit

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Financiën. Exploitatiebegroting Omzet ,50 x 50 = 625,00. 0,67 x 350 = 234,50. Inkoopwaarde. Brutowinst 390,50. Promotie kosten 10,00

Financiën. Exploitatiebegroting Omzet ,50 x 50 = 625,00. 0,67 x 350 = 234,50. Inkoopwaarde. Brutowinst 390,50. Promotie kosten 10,00 Financiën Exploitatiebegroting Omzet 500+ 2,50 x 50 = 625,00 Inkoopwaarde 0,67 x 350 = 234,50 Brutowinst 390,50 Promotie kosten 10,00 Personeelskosten - Loonkosten 0,10 x 450 = 45,00 Nettowinst voor belasting

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V.

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V. ENERGIE ACTIEPLAN Van der Wiel Holding BV Conform NEN 50001 Oktober 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is de consultant van AMK Inventis Versie 2.0 Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik 1 Inregelen cv

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

Samenvatting hypothekenonderzoek

Samenvatting hypothekenonderzoek Samenvatting hypothekenonderzoek De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in 2011 onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop hypotheekverstrekkers met elkaar concurreren op de Nederlandse hypotheekmarkt.

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012 BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS 2012 Uden, 26 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Persbericht derdekwartaalcijfers 2012. 3 2. Geconsolideerde balans. 6 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening..

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 26 April, 2001

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 26 April, 2001 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 26 April, 2001 Agenda Opening Presentatie en toelichting Jaarcijfers 2000 door directie Behandeling en goedkeuring Jaarrekening 2000 en de daarin opgenomen winstbestemming

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Koers Deutsche Bank naar dieptepunt. Is dit een koop kans?

INVINCO BENELUX. Koers Deutsche Bank naar dieptepunt. Is dit een koop kans? Koers Deutsche Bank naar dieptepunt. Is dit een koop kans? 2 INLEIDING In 2013 sprak de Deutsche Bank (DB) over de noodzaak om de divisie Asset Wealth Management (AWM) sneller te laten groeien. Ceo Ansu

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

STERN GROEP N.V. Henk van der Kwast Analistenbijeenkomst, 17 maart 2011

STERN GROEP N.V. Henk van der Kwast Analistenbijeenkomst, 17 maart 2011 STERN GROEP N.V. Henk van der Kwast Analistenbijeenkomst, 17 maart 2011 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2010/2011 Stormvogel Resultaten 2010 Financiële positie per 31 december 2010 Lentevogel SternMerk

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 08 Wisselende 0s signalen bij grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 Frank Bonger en Hen Pustjens Publicatiedatum CBS-website: 17 juli 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn?

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? In deze uiteenzetting gaan we op zoek naar een verklaring

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen!

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen! Trade van de Week Traden, BAM, cashen! De titel doet het wellicht al vermoeden. Ik sprak vandaag een klant die een mooie winst behaalde door het handelen in BAM. Een trade die met recht Trade van de Week

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

Nationaal Aftersales Congres. Jeroen van de Braak Secretaris afdeling Autovak Aftermarket & Suppliers

Nationaal Aftersales Congres. Jeroen van de Braak Secretaris afdeling Autovak Aftermarket & Suppliers Nationaal Aftersales Congres Jeroen van de Braak Secretaris afdeling Autovak Aftermarket & Suppliers Actuele marktsituatie De markt voor onderhoud en reparatie verandert in volume en samenstelling. Economische

Nadere informatie

Verslagperiode: 27 januari 2015 t/m 22 april 2015

Verslagperiode: 27 januari 2015 t/m 22 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 22 april 2015 Gegevens failliet: Improof Mobile B.V. KvK-nummer: 60438649 Faillissementsnummer: F.16/14/1115 Datum uitspraak: 30 december 2014 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Accell Group N.V.

Halfjaarcijfers Accell Group N.V. Halfjaarcijfers Accell Group N.V. René Takens (CEO), Hielke Sybesma (CFO), Jeroen Snijders Blok (COO) Amsterdam, 1 Agenda Samenvatting resultaten Accell Group in 1e halfjaar 2005 Aandeel Accell Group Financieel

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

AUTOMOTIVE ONDERZOEK

AUTOMOTIVE ONDERZOEK AUTOMOTIVE ONDERZOEK Inhoudsopgave Inleiding... 3 Highlights... 3 In welk merk auto rijdt de directeur?... 4 Verdeling per sector... 5 Verdeling op basis van aantal medewerkers... 6 Verdeling op basis

Nadere informatie

Hamon: interessant, maar nu niet instappen Familiebedrijf naar de beurs

Hamon: interessant, maar nu niet instappen Familiebedrijf naar de beurs Hamon: interessant, maar nu niet instappen In België is 70% van de bedrijven in handen van een controlerende familie. Wie de kleinere beursgenoteerde bedrijven onderzoekt stuit soms onverwacht op opmerkelijke

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-12-2-b

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-12-2-b Bijlage HAVO 2012 tijdvak 2 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-12-2-b Formuleblad Voor de beantwoording van vraag 27 is de volgende formule beschikbaar. 27 Dividendrendement = dividend

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 2 mei 2011. Faillissementsnummer : F11.54 Datum uitspraak : 8 februari 2011

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 2 mei 2011. Faillissementsnummer : F11.54 Datum uitspraak : 8 februari 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 mei 2011 Gegevens onderneming : J&T Reiniging B.V. Faillissementsnummer : F11.54 Datum uitspraak : 8 februari 2011 Rechter-commissaris : mr. D.R. van der

Nadere informatie

Docentenhandleiding BEURSSPEL Experiment aandelen & koersen

Docentenhandleiding BEURSSPEL Experiment aandelen & koersen Docentenhandleiding BEURSSPEL Experiment aandelen & koersen Voor de docent Algemeen Door het beursspel krijgen leerlingen een duidelijker beeld van hoe koersen op de beurs worden beïnvloed. Het kan voor

Nadere informatie

VFB DAG VAN DE TIPS RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017

VFB DAG VAN DE TIPS RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017 VFB DAG VAN DE TIPS 2017 RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017 TOP 3 AANDELEN 2 DSM: op weg naar 100% Life Sciences Koers Target Potentieel KERNCIJFERS (EUR) Market Cap (miljoen EUR) K/W 2017 K/W 2018 Div. Yield

Nadere informatie

Texaf boekt hogere winst dankzij Congolese

Texaf boekt hogere winst dankzij Congolese Texaf boekt hogere winst dankzij Congolese 'taxshift' 19 februari 2016 12:00 Kim Evenepoel De Congo-holding Texaf heeft zijn nettowinst vorig jaar flink zien toenemen, ondanks een daling van het bedrijfsresultaat.

Nadere informatie

1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3. 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3. 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4

1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3. 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3. 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4 Inhoudsopgave Hoofdstukken: 1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto

Nadere informatie