BUSINESS LUNCH 13/06/2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUSINESS LUNCH 13/06/2013"

Transcriptie

1 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts

2 BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen Elektronische Factuur Bewaring facturen Papierenfactuur verplicht in België >< Elektronische factuur in buitenland (online toegang in België vereist) Verplichte factuurvermeldingen Boetes verlies BTW aftrek Opeisbaarheid BTW overgangsregeling in 2013! Aanpassing boekhoudprogramma

3 BTW AFTREK GEMENGD GEBRUIKTE GOEDEREN 4 GROTE PRINCIPES Verplichte beperking BTW-aftrek tot beroepsmatig gebruik (gemengd gebruik) -op bedrijfsmiddelen => max. BTW aftrek voertuigen (personenvervoer en/of goederenvervoer) is 50% - op andere goederen (vb. leasing wagens) - dewelke gratis ter beschikking worden gesteld; Niet langer BTW op privégebruik (VAA) indien de BTW-aftrek bij aankoop werd beperkt; Wel nog BTW op privégebruik verschuldigd - m.b.t. aankopen vóór indien oude regeling - indien privégebruik optreedt op een later moment Gebruiker betaalt vergoeding => BTW verschuldigd op minstens de normale waarde

4 BTW AFTREK GEMENGD GEBRUIKTE GOEDEREN Hoe beroepsgebruik bepalen?

5 3 METHODES

6 1. Rittenadministratie Eerste methode Voertuig per voertuig Volgende gegevens dienen bijgehouden te worden m.b.t. beroepsverplaatsingen: - Datum van de rit - Beginadres - Eindadres - Afgelegde kilometers per rit - Totaal afgelegde kilometers per dag - Kilometers bij begin en einde van het jaar Keuze per voertuig => hele jaar toepassen Beroeps% vastgesteld in jaar X, geldt als raming voor jaar X+1

7 2. Semi-forfaitaire formule Methode 2 %Privé = Afstand woon-werk x 2 x km x 100 Totaal afgelegde kilometers %Beroeps = 100% - %Privé Berekening per vervoermiddel Proratering van de 200 en de km enkel indien ingebruikname of buitengebruikstelling de loop van het jaar kalenderjaar Wijziging afstand woon-werk : pro-rata temporis te berekenen Keuze per voertuig, hele jaar toepassen

8 3. Forfait van 35% Methode 3 Enkel van toepassing indien vloot bestaat uit minstens 4 vervoermiddelen die GEMENGD worden gebruikt Toepassen op alle vervoermiddelen voor personenvervoer en/of goederenvervoer Te beoordelen op 31/12 van het jaar Toepassen t.e.m. 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van de eerste toepassing. Quid indien aantal wagens daalt naar minder dan 4 gedurende termijn van 3 jaar?

9 Voertuigen die niet in aanmerking komen voor de 3 methodes - max. toegelaten massa van meer dan kg; - Bestemd voor personenvervoer met meer dan 8 zitplaatsen, deze van bestuurder niet meegerekend; - Speciaal ingericht voor vervoer van zieken, gewonden, gevangenen en voor lijkenvervoer; - O.w.v technische kenmerken geen inschrijving bij DIV mogelijk; - Speciaal uitgerust voor het kamperen; - Boten en luchtvaartuigen; Deze voertuigen komen evenmin in aanmerking voor het bepalen van het min. van 4 vervoermiddelen

10 Methode 1 en 2 mogen gecombineerd worden => slechts 1 methode per voertuig Methode 3 kan niet gecombineerd worden met methodes 1 & 2 Beperking tot max. 50% Aftrek% toepassen op : - aankoop en huur vervoermiddel - aankoop brandstof - kosten m.b.t. herstelling en onderhoud - aankoop van toebehoren Keuze mogelijk voor globaal gemiddeld aftrek% - Enkel bij methode 1&2 - Per categorie van vervoermiddel (personenwagen, lichte vracht, motorfietsen, ) - Som van alle individuele aftrek%/aantal vervoermiddelen - Berekening jaar per jaar

11 VOORBEELD -Gegevens: *BVBA koopt in 2012 een Ford Mondeo voor een personeelslid: EUR EUR BTW - Geschatte kilometers voor 2013: EUR - Autokosten : EUR *Personeelslid werkt half-time, op kantoor van BVBA *Woon-werk : 65km enkel *Er wordt geen vergoeding gevraagd - BTW-aftrek op aankoop in 2012: x 50% = EUR - Bepalen BTW-aftrek in rittenadministratie - Semi-forfaitaire formule

12 VOORBEELD Hypothese 1 : semi-forfaitaire formule Beroeps%: 100-((65 km x 2 X 200) km) x 100 = 8,57% km Aftrek% : 8,57% Aftrek% 8,57% ook toepassen op kosten van onderhoud, herstelling, EUR x 21% x 8,57% = 125,98 EUR Herziening BTW-aftrek aankoop voertuig? Neen, oude regeling werd toegepast => BTW-aftrek op aankoop blijft ongemoeid BTW afdragen op privégebruik? Ja, aankoop oude regeling en privé% > 50 % MvH : gedane uitgaven : EUR/5 x (91,43% - 50%) = 2.485,80 EUR Verschuldigde BTW : 2.485,80 EUR x 21% = 522,02 EUR Opnemen in rooster 61 uiterlijk 20/4/2014

13 VOORBEELD Hypothese 2: Rittenadministratie Beroepskilometers: 9.000km Totaal aantal afgelegde kilometers: km Beroeps%: km/ km = 25,71% Aftrek% van 25,71% ook toepassen op kosten van onderhoud, herstelling, EUR x 21% x 25,71% = 377,94 EUR Herziening BTW-aftrek aankoop voertuig? Neen, oude regeling werd toegepast => BTW-aftrek op aankoop blijft ongemoeid BTW afdragen op privégebruik? Ja, aankoop oude regeling en privé% > 50 % MvH : gedane uitgaven : EUR/5 x (74,29% - 50%) = 1.457,40 EUR Verschuldigde BTW : 1.457,40 EUR x 21% = 306,05EUR Opnemen in rooster 61 uiterlijk 20/4/2014

14 VOORBEELD Kostprijs werkgever Hypothese 1: Semi-Forfaitaire methode BTW aftrek : 8,57% : Verschuldigde BTW privégebruik: Hypothese 2 : Rittenadministratie 125,98 EUR -522, 02 EUR - 396,04 EUR te betalen BTW aftrek: 25,71% 377,94 EUR Verschuldigde BTW privégebruik -306, 04 EUR 71,90 EUR Voordeel toepassing rittenadministratie : 467, 94 EUR

15 LEASINGS Huur BTW aftrek op huur en gebruikskosten : 50% - BTW op privégebruik : BTW uit VAA halen overeenkomstig formule directe belastingen = correctie voor initiële BTW aftrek van 50% Huur BTW aftrek op huur en gebruikskosten : 50% - BTW op privégebruik : BTW uit VAA halen overeenkomstig formule directe belastingen (verhoogde formule ) = correctie voor initiële BTW aftrek van 50% Huur BTW aftrek op huur en gebruikskosten: % beroepsgebruik (max. 50%) 3 methodes - Geen BTW op privégebruik

16 BETALING VERGOEDING Gebruiker betaalt vergoeding voor privégebruik Betaling vergoeding = verhuur van vervoermiddel = onderworpen aan BTW Gezien belaste handeling : geen aftrekbeperking i.f.v. beroepsgebruik Aftrek BTW : 50% Minimum MvH = normale waarde (NW) (is verschillend van VAA in Dir. Belastingen) Minimum MvH/NW : indien wagen aangekocht door onderneming: (Aankoopprijs/5) + kosten onderworpen aan BTW) x (50%- beroeps%) Minimum MvH/NW : indien wagen gehuurd door onderneming (huurprijs + kosten onderworpen aan BTW) x (50% - beroeps%)

17 BETALING VERGOEDING Minimum verschuldigde BTW = Normale waarde x 21% Beroeps% wordt berekend door toepassing één van de 3 methodes

18 VOORBEELD GEGEVENS: BVBA koop BMW : EUR EUR BTW Enig vervoermiddel Woon-werk : 48 km enkel Zaakvoerder betaalt EUR incl. BTW Autokosten 2013: Brandstof : EUR Onderhoud en herstelling : EUR Verzekering : EUR Aantal gereden kilometers 2013: km

19 VOORBEELD Beroeps% 100 ((48km x 2 X 200) km) x 100 = 22,34% km Methode 3 niet toepasbaar want geen min. van 4 gemengd gebruikte vervoermiddelen Normale waarde : (( EUR/5) EUR) x (50%-22,34%) EUR x 27,66% = 4.356,45 EUR BTW op normale waarde : 4.356,45 EUR x 21% = 914,85 EUR BTW uit vergoeding : EUR x 21/121 = 347,11 EUR Extra BTW bij te betalen : 914,85 EUR 347,11 EUR = 567,74 EUR Opnemen in rooster 61 uiterlijk op 20/4/2014

20 50% BTW TOLERANTIE VERKOOP Volledige opname van het voertuig in het bedrijfspatrimonium : BTW op 50% van de verkoopprijs; Gedeeltelijke opname van het voertuig in het bedrijfspatrimonium vb. 30% (zelfstandige) : BTW op 30% van de verkoopprijs; Enkel van toepassing op voertuigen dewelke de BTW aftrek van max. 50% hebben ondergaan; Niet van toepassing bij wagens aangeschaft onder de marge of bij particulieren => BTW op 100% van de verkoopprijs ; Voorbeeld : verkoopprijs EUR incl. Af te dragen BTW : EUR x 10,50% = 950,22 EUR 110,50% BTW aangifte : Vak 00 : 4.524,89 Vak 03: 4.524,89 Vak 54 : 950, 22

21 ANDERE ROERENDE GOEDEREN Van toepassing vanaf 2013 BTW aftrek op andere roerende goederen dan vervoermiddelen (GSM, laptop, tablet, ) Per goed individueel vaststellen Indien toepassing forfait van 75%, van toepassing op ALLE andere roerende goederen en gerelateerde gebruikskosten i.v.m. die goederen (vb. iphone en dito telefoonkosten)

22 ELECTRONISCHE FACTUUR Gelijkschakeling met papieren factuur Het formaat maakt niet uit - pdf, xml, , word-document, portaal, Moet elektronisch uitgereikt én ontvangen worden Aanvaarding door klant is vereist maar kan impliciet - door betaling - geen voorafgaandelijk akkoord nodig - factuur per factuur - ook voor kleine bedrijven en particulieren (B2B en B2C) Opgepast voor praktische gevolgen : duplicaat

23 ELECTRONISCHE FACTUUR AUTHENTICITEIT INTEGRITEIT LEESBAARHEID GARANDEREN Vanaf opmaak t.e.m. het einde van de bewaringstermijn 3 voorwaarden zelf in te vullen door belastingplichtige Authenticiteit van de herkomst : waarborg identiteit van de leverancier of uitreiker van de factuur De identiteit van de leverancier moet kunnen worden vastgesteld ondanks vermelding op factuur; Integriteit van de inhoud : Inhoud van de factuur mag geen wijzigingen ondergaan Inhoud moet onveranderlijk zijn. Verplichting geldt zowel voor leverancier als klant Leesbaarheid : Niet gedefinieerd Moet voor iedereen leesbaar zijn op papier, scherm Vb xml bestanden zullen worden beschouwd als menselijk leesbaar na een transparant conversieproces

24 ELECTRONISCHE FACTUUR BEDRIJFSCONTROLES - Authenticiteit met louter aantonen identiteit van leverancier - Leverancier moet daadwerkelijk levering/dienst hebben verricht - Factuur staat niet op zich maar is onderdeel van geheel van documenten (bestelling, contract, vervoersdocumenten, betalingsbericht, ) - Belang opzetten betrouwbaar bedrijfs- en boekhoudproces - Ook voor papieren factuur BEWAARPLAATS en BEWAARTERMIJN - Papierenfactuur : Verplicht te bewaren op Belgisch grondgebied - Elektronische factuur: buiten België wel waarborg online toegang in België - 7 jaar vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de datum van uitreiking - Ook voor boeken en andere stukken (bestelbons, vervoersdocumenten, )

25 FACTUURVERPLICHTINGEN 1. UITREIKINGSTERMIJN A. BELGISCHE LEVERING 15 e dag van de maand volgend op de maand waarin de BTW opeisbaar is geworden Ook voor andere gevallen (vb. Self-billing) Enkel verlating van uitreikingsdatum van de factuur Factuur moet nog altijd in dezelfde BTW aangifte VOORBEELD - Levering 24 oktober : factuur uiterlijk 7 november = 5 e werkdag = aangifte oktober : factuur uiterlijk 15 november = 15 e dag = aangifte oktober

26 FACTUURVERPLICHTINGEN B. INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERING/DIENST 15 e van de maand volgens op de maand waarin de levering/dienst werd verricht Moment opeisbaarheid BTW valt samen met moment uitreiking factuur en ten laatste de 15 e van de maand volgend op de levering Vanaf 2013: uitreiking factuur vóórdat de intracommunautaire levering heeft plaatsgevonden maakt BTW niet meer opeisbaar zelfs al is volledige prijs betaald VOORBEELD -Intracommunautaire levering op 17 november 2013 (belastbaar feit) -Uitreiking factuur uiterlijk 15 december BTW wordt opeisbaar op 15 december 2013 aangifte december 2013

27 FACTUURVERPLICHTINGEN 2. VEREENVOUDIGDE VERMELDINGEN Bepaalde factuurvermeldingen worden vereenvoudigd BTW VERLEGD : wanneer afnemer tot voldoening van de BTW is gehouden FACTUUR UITGEREIKT DOOR AFNEMER : wanneer afnemer factuur uitreikt (self_ bill) BIJZONDERE REGELING REISBUREAUS BIJZONDERE REGELING - GEBRUIKTE VOORWERPEN - KUNSTVOORWERPEN VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN OF ANTIQUITEITEN Vrijgestelde handelingen : verwijzing naar het artikel van de BTW richtlijn of de nationale wetgeving of enige andere vermelding dat de handeling is vrijgesteld Volgens de circulaire nr. 2/2013 kan het volstaan met eender welke andere verwijzing te vermelden die aantoont dat de levering van de goederen of dienst van BTW is vrijgesteld alsook de reden van de vrijstelling (vb vrijgestelde handeling uitvoer van goederen)

28 FACTUURVERPLICHTINGEN Handeling vindt plaats in het buitenland - is geen vrijstelling - noch KB nr. 1 noch circulaire maakt hierover enige melding - geen vermelding op factuur meer nodig??? Datum waarop BTW opeisbaar wordt (belastbaar feit of ontvangst prijs) Datum waarop factuur wordt uitgereikt Aantal andere factuurvermeldingen worden summier gewijzigd (vb verplichte vermeldingen voor de verkoop van een wagen) of licht anders omschreven. Taalgebruik : in België : factuur wordt uitgereikt in de taal van het landsgebied waar de exploitatiezetel van de belastingplichtige is gevestigd.

29 FACTUURVERPLICHTINGEN 3. VEREENVOUDIGDE FACTUUR art. 13 KB nr 1. WBTW Factuur is niet hoger dan 100 EUR excl. BTW of voor bepaalde sectoren of wanneer het een verbeterd stuk betreft Datum van uitreiking + opeenvolgende nummering Identiteit van de leverancier/dienstverrichter Aard van de geleverde goederen of verrichte diensten Het te betalen BTW bedrag + Maatstaf van Heffing per BTW-tarief Identiteit klant + BTW nummer ( is niet voorzien in richtlijn) Indien verbeterd stuk, verwijzing naar oorspronk. Factuur + specifieke vermelding van de aangebrachte wijziging Indien niet vermeld geen BTW aftrek voor klant en mogelijk forfaitaire boete BTW BOETES ZIJN VERHOOGD IN 2012!!!!!

30 FACTUURVERPLICHTINGEN 4. BEVOEGDE LIDSTAAT VOOR FACTURERING NIEUW art. 53decies WBTW Regels inzake facturering (uitreiking, inhoud, vereenvoudiging) Niet bewaring PRINCIPE : Lidstaat waar de levering of dienst plaatsvindt (1) AFWIJKINGEN Lidstaat van de leverancier/dienstverrichter voor: - Verlegging van heffing (2) - uitzondering self-bill = > blijft lidstaat waar handeling plaatsvindt - Handeling is gelokaliseerd buiten de Gemeenschap (3) Uitbreiding van de gevallen waarin het land van de leverancier- dienstverrichter bepalend is

31 FACTUURVERPLICHTINGEN TOEPASSINGEN BE verricht B2B - dienst voor USA = (3) BELGIE BE verricht B2B - dienst voor FR = (2) BELGIE DE verricht B2B -dienst voor BE = (2) DUITSLAND (voorheen België) CH verricht B2B -dienst voor BE = (1) BELGIE (CH is geen EU lidstaat) NL verkoopt goederen naar BE = (1) NL, intracommunautaire levering Hier is geen verlegging van BTW. Aannemingswerk van gebouw in LUX= (1) DE verricht lokale levering van goederen in BE (BTW-plichtige) = (2) DUITSLAND (veralgemeende verleggingsregel art. 51 2, 5 WBTW)

32 OPEISBAARHEID BTW Vroegere regeling - Levering van goederen BTW wordt opeisbaar op het moment van de levering Tenzij: Betaling van voorschot Factuur vóór levering - Diensten BTW wordt opeisbaar bij voltooiing van de dienst Tenzij: Betaling van voorschot Factuur vóór voltooiing dienst Behalve voor intracommunautaire diensten Alleen betaling is subsidiaire oorzaak

33 OPEISBAARHEID BTW Nieuwe regeling - Levering van goederen BTW wordt opeisbaar op het tijdstip waarop de levering van het goed wordt verricht Doorlopende leveringen : * BTW wordt opeisbaar bij elke periodieke afrekening * Op het einde van iedere kalendermaand m.b.t. intracommunautaire leveringen Tenzij : ontvangst betaling van voorschot ICL : uitreiking factuur (belastbaar feit) of 15 e dag van volgende maand Kasstelsel : ontvangst betaling

34 OPEISBAARHEID BTW Nieuwe regeling - Levering van diensten BTW wordt opeisbaar op het tijdstip waarop de dienst is voltooid Doorlopende diensten : * BTW wordt opeisbaar bij elke periodieke afrekening * Tenminste op het einde van iedere kalenderjaar m.b.t. Intracommunautaire diensten > 1 jaar Tenzij : Betaling van voorschot Kasstelsel : ontvangst betaling

35 OPEISBAARHEID BTW Belgische levering ( uitvoer) Intracommunautaire levering Belastbaar feit Opeisbaarheid Belastbaar feit Opeisbaarheid Levering Levering Levering Factuur 15 e van de maand Betaling > levering Niet: factuur > levering Niet: factuur > betaling Betaling > levering Factuur > levering Factuur > betaling Levering 15 e van de maand Niet: factuur > levering Niet: betaling > levering - Factuur > levering Niet: betaling > levering

36 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Beslissing nr. E.T van 19 december Laattijdige publicatie van de nieuwe regeling (21 december 2012) en praktische problemen - Vandaar uitstel voor nieuwe regels inzake opeisbaarheid van de BTW - Geen overgangsregeling voor de andere nieuwe bepalingen (elektronische factuur, factuurvermeldingen, enz.) - Overgangsperiode voor : uitwerking in eerste kwartaal van 2013 omtrent definitieve stelsel Toch nog afwijkingen of toleranties?

37 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 1 : B2B handelingen - Toepassingsgebied Andere dan intracommunautaire handelingen Andere dan verlegging van heffing Dus standaard -geval tussen 2 Belgische ondernemingen - Keuze tussen nieuwe regels en oude regels Vrije keuze (factuur per factuur) - Nieuwe regels: Leverancier - Verzoek tot betaling Geen vermelding van BTW, tarief, vrijstelling, Indien toch BTW-vermeldingen = factuur = oude regels = BTW wordt opeisbaar op datum document Factuur pas bij levering op bij betaling (uiterlijk de 15 de van de maand volgend op levering of betaling) - BTW-aangifte op basis van opeisbaarheid Klant - Aftrek op basis van opeisbaarheid

38 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 2 : handelingen met verlegging van heffing - Toepassingsgebied Andere dan intracommunautaire handelingen Lokale verlegging van heffing -Werk in onroerende staat - Handelingen in België verricht door buitenlandse leverancier Lokale goederenverkoop Lokale handelingen (zie art. 21, 3 WBTW) - Diensten onder verlegging van heffing, maar dienstverrichter is buiten de gemeenschap gevestigd

39 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 2 : handelingen met verlegging van heffing - Keuze tussen nieuwe regels en oude regels voor de afnemer Vrije keuze ( factuur per factuur) - Nieuwe regels BTW-aangifte (verlegging) op basis van opeisbaarheid (belastbaar feit of betaling) - Oude regels BTW-aangifte (verlegging) op basis van factuur - Geen verwijzing naar datum belastbaar feit vereist

40 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 3 : intracommunautaire handelingen - Toepassingsgebied Intracommunautaire leveringen/verwervingen Intracommunautaire diensten (zie art.21, 2 en art.51, 2, 1 WBTW) - Regeling Geen overgangsregeling voor opeisbaarheid van de BTW - Overeenstemming intracommunautaire rapportering - Wel tolerantie inzake documenten

41 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 3 : intracommunautaire handelingen - Intracommunautaire diensten - afnemer Opeisbaarheid - Voltooiing van de dienst - Voorafbetaling - Geen factuur kan voordien worden uitgereikt Tolerantie - Ontvangen factuur is toch geldig indien enkele dagen voor opeisbaarheid Dan geen wachtdocument Maar rapportering blijft op basis van opeisbaarheid

42 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 3 : intracommunautaire handelingen - Intracommunautaire diensten afnemer Tolerantie - Ontvangen factuur is toch geldig indien enkele dagen voor opeisbaarheid Voorbeeld Factuur ontvangen op 28 maart 2013 Betaling op 2 april 2013 = enkele dagen (waarschijnlijk) Dienst voltooid op 15 mei 2013 Rapportering in BTW-aangifte april (betaling is opeisbaarheid)

43 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 3 : intracommunautaire handelingen - Intracommunautaire diensten dienstverrichter Opeisbaarheid - Voltooiing van de dienst - Voorafbetaling - Geen factuur kan voordien worden uitgereikt Tolerantie -Uitgereikte voorschotfactuur is toch geldig indien enkele dagen voor opeisbaarheid Maar rapportering blijft op basis van opeisbaarheid

44 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 3 : intracommunautaire handelingen - Intracommunautaire diensten dienstverrichter Tolerantie -Uitgereikte voorschotfactuur is toch geldig indien enkele dagen voor opeisbaarheid Voorbeeld Factuur uitgereikt op 29 maart 2013 Betaling op 2 april 2013 = enkele dagen (waarschijnlijk) Dienst voltooid op 15 mei 2013 Rapportering in BTW-aangifte april (betaling is opeisbaarheid)

45 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 3 : intracommunautaire handelingen - Intracommunautaire leveringen/verwervingen - afnemer Opeisbaarheid - Factuur (voor zover na levering) - Uiterlijk 15 e dag van de maand volgend op belastbaar feit (aankomst goederen) Tolerantie -Ontvangen factuur is geldig indien enkele dagen voor opeisbaarheid Dan geen wachtdocument Maar rapportering blijft op basis van opeisbaarheid

46 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 3 : intracommunautaire handelingen - Intracommunautaire leveringen/verwervingen afnemer Tolerantie -Ontvangen factuur is geldig indien enkele dagen voor opeisbaarheid Voorbeeld Factuur ontvangen op 29 maart 2013 Aankomst goederen op 2 april 2013 = enkele dagen (waarschijnlijk) Rapportering in BTW-aangifte april (aankomst is opeisbaarheid)

47 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 3 : intracommunautaire handelingen - Intracommunautaire leveringen/verwervingen leverancier Opeisbaarheid - Factuur voor zover na levering - Uiterlijk 15 e dag van de maand volgend op belastbaar feit (aankomst goederen) Tolerantie -Ontvangen factuur is geldig indien enkele dagen voor opeisbaarheid Maar rapportering blijft op basis van opeisbaarheid

48 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 3 : intracommunautaire handelingen - Intracommunautaire leveringen/verwervingen leverancier Tolerantie -Ontvangen factuur is geldig indien enkele dagen voor opeisbaarheid Voorbeeld Factuur uitgereikt op 29 maart 2013 Aankomst goederen op 2 april 2013 = enkele dagen (waarschijnlijk) Rapportering in BTW-aangifte april (aankomst is opeisbaarheid)

49 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING - Overgangsregeling zou verlengd worden onder welke voorwaarden??? - Definitieve regeling beloofd voor 1 trimester 2013 is er nog niet maar wordt weldra verwacht - Mogelijke oplossing: - voorschotfactuur geldt als volledige factuur (geen betalingsverzoek meer) - leverancier/dienstverrichter : BTW afdragen op ogenblik uitreiken voorschotfactuur of op het ogenblik dat de BTW opeisbaar wordt (tolerantie) - afnemer: BTW slechts te recupereren bij betaling of wanneer belastbaar feit zich heeft voorgedaan - verlegging van heffing : BTW te recupereren wanneer de verschuldigde BTW wordt opgenomen in de aangifte (uiterlijk bij levering goed of voltooiing dienst)

50 VENNOOTSCHAPSBELASTING Wagens (VAA Verworpen Uitgaven) Notionele Intrest Aftrek Thin capitalization Interne Pensioen Toezegging Meerwaarde op aandelen Geheim commissieloon Verlaagde RV op dividenden Stijging RV op liquidatiebonus

51 WAGENS Voordeel alle aard

52 Voordeel alle aard Voordeel = cataloguswaarde x leeftijdspercentage x CO2-% x 6/7 -> cataloguswaarde = gefactureerde waarde inclusief BTW en opties, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno reparatie : -> cataloguswaarde bij verwerving in nieuwe staat -> cataloguswaarde in alle andere gevallen = de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde BTW, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno (o.a. bij tweedehandswagens of leasingwagens)

53 Voordeel alle aard -> CO2-% = op basis van CO2-uitstoot en type brandstof -> minimum 4% en maximum 18% -> CO2-uitstoot = zoals gekend bij de DIV voertuigen zonder gegevens m.b.t. CO2-uitstoot bij DIV: CO2 = 205 gr/km (benzine, LPG of aardgas) CO2= 195 gr/km (diesel) -> minimum voordeel alle aard van /jaar voor AJ 2013 (indexeerbaar) -> leeftijdsfactor wagen = zowel voor nieuwe als tweedehandsauto s: cataloguswaarde x correctie percentage in functie van de ouderdom van het voertuig 6 % per jaar tot 70 % (5 jaar)

54 WAGENS Verworpen uitgaven

55 Algemeen Aftrekpercentage CO2-uistoot g/km Diesel Benzine 100% Tot 60 Tot 60 90% > 60 tot 105 > 60 tot % > 105 tot 115 > 105 tot % > 115 tot 145 > 125 tot % > 145 tot 170 > 155 tot % > 170 tot 195 > 180 tot % > 195 of geen gegevens beschikbaar > 205 of geen gegevens beschikbaar Voertuigen met uitstoot van 0 gram CO2 per kilometer krijgen een aftrek van 120% (elektrische wagens)

56 Beoogde kosten De aftrekbeperking treft in principe alle rechtstreekse en onrechtstreekse beroepskosten die verband houden met de aankoop, de huur, het bezit, het gebruik en het onderhoud van de betrokken voertuigen

57 Beoogde kosten Worden derhalve onderworpen aan de aftrekbeperking : de afschrijvingen met inbegrip van alle toebehoren en uitrusting, gezamenlijk of afzonderlijk gefactureerd de onderhouds- en herstellingskosten de verzekeringsbijdragen de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling de uitgaven voor wassen en ontstoffen van voertuigen in gespecialiseerde inrichtingen (car wash) de parkeerkosten de niet-aftrekbare btw, ongeacht of zij wordt afgeschreven dan wel dadelijk in kosten geboekt bijdragen aan organisaties van pechverhelping de belasting op het gebruik van een autoradio de kosten van GPS minderwaarden n.a.v. een verwezenlijking

58 Kosten VAA aan 17% 17 % van het voordeel van alle aard voor het kosteloze gebruik ervan voor persoonlijke doeleinden. Vanaf Deze opname in de verworpen uitgaven komt bovenop de beperking van de autokosten a rato van de CO2-uitstoot Op deze verworpen uitgave zullen bovendien geen fiscale aftrekken kunnen worden toegepast.

59 NOTIONELE INTREST AFTREK

60 Notionele intrest aftrek Tarieven AJ ,425 AJ ,00 AJ ,74 (3,925 KMO) (3,50 KMO) (3,24 KMO).

61 Notionele intrest aftrek KMO vennootschap (art. 15 W.venn.): of niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden: jaargemiddelde personeelsbestand: 50; jaaromzet exclusief btw: EUR; balanstotaal: EUR Of meer dan 100 werknemers

62 Notionele intrest aftrek NIA verworven vanaf 2013: Geen mogelijkheid meer tot overdracht vanaf AJ 2013 of later bij geen of onvoldoende belastbare winst Bestaande stock NIA blijft overdraagbaar, 7 jaar en oudste eerst

63 Notionele intrest aftrek 2 beperkingen Aanwending overgedragen saldo enkel na verrekening van alle andere aftrekposten zoals Belastingkrediet DBI Vorige fiscale verliezen gevolg: veel overdracht zal verloren gaan gezien beperkte overdracht van max 7 aanslagjaren

64 Notionele intrest aftrek Belastbare winst > EUR Verrekening van de stock NIA die hoger is dan EUR wordt beperkt tot 60%. De NIA die wegens deze beperking niet in mindering kon worden gebracht is onbeperkt overdraagbaar.

65 Tips: Notionele intrest aftrek Terugname van afschrijvingen indien vroeger werd afgeschreven eerder uit fiscaal oogpunt i.p.v. economisch oogpunt. Overlopende rekeningen: toe te rekenen opbrengsten op te stellen facturen, overgedragen kosten Voorzieningen op risico s en kosten terugnemen indien economische overdreven Voordelen alle aard meer via R/C boeken i.p.v. op fiche Opgelet voor misbruiken (vb. terugname investeringsreserve)

66 Notionele intrest aftrek Voorbeeld 1: AJ 2013: NIA voor dit jaar : euro Winst na 5 de bewerking : euro Aftrek in 6 de bewerking: NIA: euro Het deel van de nieuw opgebouwde NIA dat niet afgetrokken kan worden in de 6 de bewerking is niet overdraagbaar en gaat definitief verloren (3.000 euro)

67 Notionele intrest aftrek Voorbeeld 2: Overgedragen NIA : euro NIA 2013 : euro Winst na 5 de bewerking : euro Aftrek in 6 de bewerking: NIA: euro Het deel van de nieuw opgebouwde NIA dat niet afgetrokken kan worden in de 6 de bewerking is niet overdraagbaar en gaat definitief verloren (3.000 euro) Belastbaar saldo 0,00 euro, overdracht NIA euro

68 Notionele intrest aftrek Voorbeeld 3: Overgedragen NIA NIA 2013 Winst na 5 de bewerking : euro : euro : euro Aftrek in 6 de bewerking: NIA: euro Aftrek in 9 de bewerking: NIA: euro Belastbaar saldo 0,00 euro, overdracht NIA euro

69 Notionele intrest aftrek Voorbeeld 4: Overgedragen NIA Winst na 5 de bewerking Aftrek in 9 de bewerking: NIA : euro : euro : euro Belastbaar saldo 0,00 euro, overdracht NIA euro Geen hinder van de 60% regel want rest winst < euro

70 Notionele intrest aftrek Voorbeeld 5: Overgedragen NIA Winst na 5 de bewerking : euro : euro maximumaftrek in 9 de bewerking: NIA: ( 60%* ) = euro Winstsaldo ,00 euro, overdracht NIA: euro door onvoldoende winst euro door de 60% begrenzing => onbeperkt in de tijd overdraagbaar

71 THIN Capitalization

72 Thin capitalization Voor AJ 2013 Betaalde of toegekende intresten zijn niet als beroepskost aftrekbaar, indien: De werkelijke verkrijger is gevestigd in een belastingparadijs of onderworpen aan een aanzienlijk gunstiger regime; of Het totaal bedrag van de lening is hoger dan 7x (belaste reserves bij het begin van het bj + gestort kapitaal bij einde bj)

73 Thin capitalization Vanaf AJ 2013 Bestaande regeling is strenger geworden: Betaalde intresten zijn voortaan niet aftrekbaar in de mate de lening meer bedraagt dan 5 x (belaste reserves bij het begin van het bj + gestort kapitaal bij einde bj)

74 INTERNE PENSIOEN TOEZEGGING

75 Taks op IPT Vennootschappen met onderhandse pensioenovereenkomst hebben nooit premietaks van 4,4% betaald Compensatie: eenmalige belasting van 1,75% Berekend op de bestaande pensioenvoorziening ultimo 2011

76 Taks op IPT Ingekohierd samen met de vennootschapsbelasting over AJ 2013 Optie om taks te gespreid te betalen (3 * 0,60%)

77 MEERWAARDE OP AANDELEN

78 Meerwaarde op aandelen Principe: Vrijgesteld van belastingen Tenzij, belastingen van 33,99% bij volgende aandelen: Vennootschappen gevestigd in een belastingparadijs Financieringsvennootschappen Vennootschappen met offshore-activiteiten Financial branches van een vennootschap Aandelen van tussen of holdings vennootschappen

79 Meerwaarde op aandelen Vanaf AJ 2013: Aandelen in volle eigendom < 1 jaar in bezit Afzonderlijk belast aan 25% + ACB 3%= 25,75% Belasting enkel van toepassing indien er een voldoende belastbare basis is

80 Voorbeeld 1 Meerwaarde op aandelen Belastbaar resultaat: EUR Meerwaarde op aandelen (<1jaar volle eigendom): 100 EUR Te betalen belastingen: *33,99% = 339,90 EUR 100 * 25,75 % = 25,75 EUR 365,65 EUR

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN Newsletter Editie juni 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton De meeste lezers van deze nieuwsbrief werden een tijdje geleden reeds op de hoogte

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie Aalst, 30.11.2012 In het kader van de implementatie van de Tweede Facturatierichtlijn BTW (2010/45/EG) zal de Belgische wetgeving op diverse punten worden gewijzigd

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Patrick Valckx Erkend boekhouder Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG Fiduciaire Leuven, 19 maart 2011 Inhoud Deel 1 Adviezen in 2010-2011 van de Commissie

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER.

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. - de (r)evolutie van onze samenleving wordt bepaald door meerdere factoren waar we als individu of bedrijf weinig vat op hebben (mondialisering/globalisering)

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN 2.1.1.8. INHOUDSTAFEL 2.1.1. DOORFACTURATIE KOSTEN 2.1.1.1. DOORREKENING KOSTEN 2.1.1.2.PRINCIPES 2.1.1.3. ENKELE SPECIFIEK UITGEWERKTE GEVALLEN 2.1.1.3.1. Doorrekening

Nadere informatie