BUSINESS LUNCH 13/06/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUSINESS LUNCH 13/06/2013"

Transcriptie

1 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts

2 BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen Elektronische Factuur Bewaring facturen Papierenfactuur verplicht in België >< Elektronische factuur in buitenland (online toegang in België vereist) Verplichte factuurvermeldingen Boetes verlies BTW aftrek Opeisbaarheid BTW overgangsregeling in 2013! Aanpassing boekhoudprogramma

3 BTW AFTREK GEMENGD GEBRUIKTE GOEDEREN 4 GROTE PRINCIPES Verplichte beperking BTW-aftrek tot beroepsmatig gebruik (gemengd gebruik) -op bedrijfsmiddelen => max. BTW aftrek voertuigen (personenvervoer en/of goederenvervoer) is 50% - op andere goederen (vb. leasing wagens) - dewelke gratis ter beschikking worden gesteld; Niet langer BTW op privégebruik (VAA) indien de BTW-aftrek bij aankoop werd beperkt; Wel nog BTW op privégebruik verschuldigd - m.b.t. aankopen vóór indien oude regeling - indien privégebruik optreedt op een later moment Gebruiker betaalt vergoeding => BTW verschuldigd op minstens de normale waarde

4 BTW AFTREK GEMENGD GEBRUIKTE GOEDEREN Hoe beroepsgebruik bepalen?

5 3 METHODES

6 1. Rittenadministratie Eerste methode Voertuig per voertuig Volgende gegevens dienen bijgehouden te worden m.b.t. beroepsverplaatsingen: - Datum van de rit - Beginadres - Eindadres - Afgelegde kilometers per rit - Totaal afgelegde kilometers per dag - Kilometers bij begin en einde van het jaar Keuze per voertuig => hele jaar toepassen Beroeps% vastgesteld in jaar X, geldt als raming voor jaar X+1

7 2. Semi-forfaitaire formule Methode 2 %Privé = Afstand woon-werk x 2 x km x 100 Totaal afgelegde kilometers %Beroeps = 100% - %Privé Berekening per vervoermiddel Proratering van de 200 en de km enkel indien ingebruikname of buitengebruikstelling de loop van het jaar kalenderjaar Wijziging afstand woon-werk : pro-rata temporis te berekenen Keuze per voertuig, hele jaar toepassen

8 3. Forfait van 35% Methode 3 Enkel van toepassing indien vloot bestaat uit minstens 4 vervoermiddelen die GEMENGD worden gebruikt Toepassen op alle vervoermiddelen voor personenvervoer en/of goederenvervoer Te beoordelen op 31/12 van het jaar Toepassen t.e.m. 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van de eerste toepassing. Quid indien aantal wagens daalt naar minder dan 4 gedurende termijn van 3 jaar?

9 Voertuigen die niet in aanmerking komen voor de 3 methodes - max. toegelaten massa van meer dan kg; - Bestemd voor personenvervoer met meer dan 8 zitplaatsen, deze van bestuurder niet meegerekend; - Speciaal ingericht voor vervoer van zieken, gewonden, gevangenen en voor lijkenvervoer; - O.w.v technische kenmerken geen inschrijving bij DIV mogelijk; - Speciaal uitgerust voor het kamperen; - Boten en luchtvaartuigen; Deze voertuigen komen evenmin in aanmerking voor het bepalen van het min. van 4 vervoermiddelen

10 Methode 1 en 2 mogen gecombineerd worden => slechts 1 methode per voertuig Methode 3 kan niet gecombineerd worden met methodes 1 & 2 Beperking tot max. 50% Aftrek% toepassen op : - aankoop en huur vervoermiddel - aankoop brandstof - kosten m.b.t. herstelling en onderhoud - aankoop van toebehoren Keuze mogelijk voor globaal gemiddeld aftrek% - Enkel bij methode 1&2 - Per categorie van vervoermiddel (personenwagen, lichte vracht, motorfietsen, ) - Som van alle individuele aftrek%/aantal vervoermiddelen - Berekening jaar per jaar

11 VOORBEELD -Gegevens: *BVBA koopt in 2012 een Ford Mondeo voor een personeelslid: EUR EUR BTW - Geschatte kilometers voor 2013: EUR - Autokosten : EUR *Personeelslid werkt half-time, op kantoor van BVBA *Woon-werk : 65km enkel *Er wordt geen vergoeding gevraagd - BTW-aftrek op aankoop in 2012: x 50% = EUR - Bepalen BTW-aftrek in rittenadministratie - Semi-forfaitaire formule

12 VOORBEELD Hypothese 1 : semi-forfaitaire formule Beroeps%: 100-((65 km x 2 X 200) km) x 100 = 8,57% km Aftrek% : 8,57% Aftrek% 8,57% ook toepassen op kosten van onderhoud, herstelling, EUR x 21% x 8,57% = 125,98 EUR Herziening BTW-aftrek aankoop voertuig? Neen, oude regeling werd toegepast => BTW-aftrek op aankoop blijft ongemoeid BTW afdragen op privégebruik? Ja, aankoop oude regeling en privé% > 50 % MvH : gedane uitgaven : EUR/5 x (91,43% - 50%) = 2.485,80 EUR Verschuldigde BTW : 2.485,80 EUR x 21% = 522,02 EUR Opnemen in rooster 61 uiterlijk 20/4/2014

13 VOORBEELD Hypothese 2: Rittenadministratie Beroepskilometers: 9.000km Totaal aantal afgelegde kilometers: km Beroeps%: km/ km = 25,71% Aftrek% van 25,71% ook toepassen op kosten van onderhoud, herstelling, EUR x 21% x 25,71% = 377,94 EUR Herziening BTW-aftrek aankoop voertuig? Neen, oude regeling werd toegepast => BTW-aftrek op aankoop blijft ongemoeid BTW afdragen op privégebruik? Ja, aankoop oude regeling en privé% > 50 % MvH : gedane uitgaven : EUR/5 x (74,29% - 50%) = 1.457,40 EUR Verschuldigde BTW : 1.457,40 EUR x 21% = 306,05EUR Opnemen in rooster 61 uiterlijk 20/4/2014

14 VOORBEELD Kostprijs werkgever Hypothese 1: Semi-Forfaitaire methode BTW aftrek : 8,57% : Verschuldigde BTW privégebruik: Hypothese 2 : Rittenadministratie 125,98 EUR -522, 02 EUR - 396,04 EUR te betalen BTW aftrek: 25,71% 377,94 EUR Verschuldigde BTW privégebruik -306, 04 EUR 71,90 EUR Voordeel toepassing rittenadministratie : 467, 94 EUR

15 LEASINGS Huur BTW aftrek op huur en gebruikskosten : 50% - BTW op privégebruik : BTW uit VAA halen overeenkomstig formule directe belastingen = correctie voor initiële BTW aftrek van 50% Huur BTW aftrek op huur en gebruikskosten : 50% - BTW op privégebruik : BTW uit VAA halen overeenkomstig formule directe belastingen (verhoogde formule ) = correctie voor initiële BTW aftrek van 50% Huur BTW aftrek op huur en gebruikskosten: % beroepsgebruik (max. 50%) 3 methodes - Geen BTW op privégebruik

16 BETALING VERGOEDING Gebruiker betaalt vergoeding voor privégebruik Betaling vergoeding = verhuur van vervoermiddel = onderworpen aan BTW Gezien belaste handeling : geen aftrekbeperking i.f.v. beroepsgebruik Aftrek BTW : 50% Minimum MvH = normale waarde (NW) (is verschillend van VAA in Dir. Belastingen) Minimum MvH/NW : indien wagen aangekocht door onderneming: (Aankoopprijs/5) + kosten onderworpen aan BTW) x (50%- beroeps%) Minimum MvH/NW : indien wagen gehuurd door onderneming (huurprijs + kosten onderworpen aan BTW) x (50% - beroeps%)

17 BETALING VERGOEDING Minimum verschuldigde BTW = Normale waarde x 21% Beroeps% wordt berekend door toepassing één van de 3 methodes

18 VOORBEELD GEGEVENS: BVBA koop BMW : EUR EUR BTW Enig vervoermiddel Woon-werk : 48 km enkel Zaakvoerder betaalt EUR incl. BTW Autokosten 2013: Brandstof : EUR Onderhoud en herstelling : EUR Verzekering : EUR Aantal gereden kilometers 2013: km

19 VOORBEELD Beroeps% 100 ((48km x 2 X 200) km) x 100 = 22,34% km Methode 3 niet toepasbaar want geen min. van 4 gemengd gebruikte vervoermiddelen Normale waarde : (( EUR/5) EUR) x (50%-22,34%) EUR x 27,66% = 4.356,45 EUR BTW op normale waarde : 4.356,45 EUR x 21% = 914,85 EUR BTW uit vergoeding : EUR x 21/121 = 347,11 EUR Extra BTW bij te betalen : 914,85 EUR 347,11 EUR = 567,74 EUR Opnemen in rooster 61 uiterlijk op 20/4/2014

20 50% BTW TOLERANTIE VERKOOP Volledige opname van het voertuig in het bedrijfspatrimonium : BTW op 50% van de verkoopprijs; Gedeeltelijke opname van het voertuig in het bedrijfspatrimonium vb. 30% (zelfstandige) : BTW op 30% van de verkoopprijs; Enkel van toepassing op voertuigen dewelke de BTW aftrek van max. 50% hebben ondergaan; Niet van toepassing bij wagens aangeschaft onder de marge of bij particulieren => BTW op 100% van de verkoopprijs ; Voorbeeld : verkoopprijs EUR incl. Af te dragen BTW : EUR x 10,50% = 950,22 EUR 110,50% BTW aangifte : Vak 00 : 4.524,89 Vak 03: 4.524,89 Vak 54 : 950, 22

21 ANDERE ROERENDE GOEDEREN Van toepassing vanaf 2013 BTW aftrek op andere roerende goederen dan vervoermiddelen (GSM, laptop, tablet, ) Per goed individueel vaststellen Indien toepassing forfait van 75%, van toepassing op ALLE andere roerende goederen en gerelateerde gebruikskosten i.v.m. die goederen (vb. iphone en dito telefoonkosten)

22 ELECTRONISCHE FACTUUR Gelijkschakeling met papieren factuur Het formaat maakt niet uit - pdf, xml, , word-document, portaal, Moet elektronisch uitgereikt én ontvangen worden Aanvaarding door klant is vereist maar kan impliciet - door betaling - geen voorafgaandelijk akkoord nodig - factuur per factuur - ook voor kleine bedrijven en particulieren (B2B en B2C) Opgepast voor praktische gevolgen : duplicaat

23 ELECTRONISCHE FACTUUR AUTHENTICITEIT INTEGRITEIT LEESBAARHEID GARANDEREN Vanaf opmaak t.e.m. het einde van de bewaringstermijn 3 voorwaarden zelf in te vullen door belastingplichtige Authenticiteit van de herkomst : waarborg identiteit van de leverancier of uitreiker van de factuur De identiteit van de leverancier moet kunnen worden vastgesteld ondanks vermelding op factuur; Integriteit van de inhoud : Inhoud van de factuur mag geen wijzigingen ondergaan Inhoud moet onveranderlijk zijn. Verplichting geldt zowel voor leverancier als klant Leesbaarheid : Niet gedefinieerd Moet voor iedereen leesbaar zijn op papier, scherm Vb xml bestanden zullen worden beschouwd als menselijk leesbaar na een transparant conversieproces

24 ELECTRONISCHE FACTUUR BEDRIJFSCONTROLES - Authenticiteit met louter aantonen identiteit van leverancier - Leverancier moet daadwerkelijk levering/dienst hebben verricht - Factuur staat niet op zich maar is onderdeel van geheel van documenten (bestelling, contract, vervoersdocumenten, betalingsbericht, ) - Belang opzetten betrouwbaar bedrijfs- en boekhoudproces - Ook voor papieren factuur BEWAARPLAATS en BEWAARTERMIJN - Papierenfactuur : Verplicht te bewaren op Belgisch grondgebied - Elektronische factuur: buiten België wel waarborg online toegang in België - 7 jaar vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de datum van uitreiking - Ook voor boeken en andere stukken (bestelbons, vervoersdocumenten, )

25 FACTUURVERPLICHTINGEN 1. UITREIKINGSTERMIJN A. BELGISCHE LEVERING 15 e dag van de maand volgend op de maand waarin de BTW opeisbaar is geworden Ook voor andere gevallen (vb. Self-billing) Enkel verlating van uitreikingsdatum van de factuur Factuur moet nog altijd in dezelfde BTW aangifte VOORBEELD - Levering 24 oktober : factuur uiterlijk 7 november = 5 e werkdag = aangifte oktober : factuur uiterlijk 15 november = 15 e dag = aangifte oktober

26 FACTUURVERPLICHTINGEN B. INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERING/DIENST 15 e van de maand volgens op de maand waarin de levering/dienst werd verricht Moment opeisbaarheid BTW valt samen met moment uitreiking factuur en ten laatste de 15 e van de maand volgend op de levering Vanaf 2013: uitreiking factuur vóórdat de intracommunautaire levering heeft plaatsgevonden maakt BTW niet meer opeisbaar zelfs al is volledige prijs betaald VOORBEELD -Intracommunautaire levering op 17 november 2013 (belastbaar feit) -Uitreiking factuur uiterlijk 15 december BTW wordt opeisbaar op 15 december 2013 aangifte december 2013

27 FACTUURVERPLICHTINGEN 2. VEREENVOUDIGDE VERMELDINGEN Bepaalde factuurvermeldingen worden vereenvoudigd BTW VERLEGD : wanneer afnemer tot voldoening van de BTW is gehouden FACTUUR UITGEREIKT DOOR AFNEMER : wanneer afnemer factuur uitreikt (self_ bill) BIJZONDERE REGELING REISBUREAUS BIJZONDERE REGELING - GEBRUIKTE VOORWERPEN - KUNSTVOORWERPEN VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN OF ANTIQUITEITEN Vrijgestelde handelingen : verwijzing naar het artikel van de BTW richtlijn of de nationale wetgeving of enige andere vermelding dat de handeling is vrijgesteld Volgens de circulaire nr. 2/2013 kan het volstaan met eender welke andere verwijzing te vermelden die aantoont dat de levering van de goederen of dienst van BTW is vrijgesteld alsook de reden van de vrijstelling (vb vrijgestelde handeling uitvoer van goederen)

28 FACTUURVERPLICHTINGEN Handeling vindt plaats in het buitenland - is geen vrijstelling - noch KB nr. 1 noch circulaire maakt hierover enige melding - geen vermelding op factuur meer nodig??? Datum waarop BTW opeisbaar wordt (belastbaar feit of ontvangst prijs) Datum waarop factuur wordt uitgereikt Aantal andere factuurvermeldingen worden summier gewijzigd (vb verplichte vermeldingen voor de verkoop van een wagen) of licht anders omschreven. Taalgebruik : in België : factuur wordt uitgereikt in de taal van het landsgebied waar de exploitatiezetel van de belastingplichtige is gevestigd.

29 FACTUURVERPLICHTINGEN 3. VEREENVOUDIGDE FACTUUR art. 13 KB nr 1. WBTW Factuur is niet hoger dan 100 EUR excl. BTW of voor bepaalde sectoren of wanneer het een verbeterd stuk betreft Datum van uitreiking + opeenvolgende nummering Identiteit van de leverancier/dienstverrichter Aard van de geleverde goederen of verrichte diensten Het te betalen BTW bedrag + Maatstaf van Heffing per BTW-tarief Identiteit klant + BTW nummer ( is niet voorzien in richtlijn) Indien verbeterd stuk, verwijzing naar oorspronk. Factuur + specifieke vermelding van de aangebrachte wijziging Indien niet vermeld geen BTW aftrek voor klant en mogelijk forfaitaire boete BTW BOETES ZIJN VERHOOGD IN 2012!!!!!

30 FACTUURVERPLICHTINGEN 4. BEVOEGDE LIDSTAAT VOOR FACTURERING NIEUW art. 53decies WBTW Regels inzake facturering (uitreiking, inhoud, vereenvoudiging) Niet bewaring PRINCIPE : Lidstaat waar de levering of dienst plaatsvindt (1) AFWIJKINGEN Lidstaat van de leverancier/dienstverrichter voor: - Verlegging van heffing (2) - uitzondering self-bill = > blijft lidstaat waar handeling plaatsvindt - Handeling is gelokaliseerd buiten de Gemeenschap (3) Uitbreiding van de gevallen waarin het land van de leverancier- dienstverrichter bepalend is

31 FACTUURVERPLICHTINGEN TOEPASSINGEN BE verricht B2B - dienst voor USA = (3) BELGIE BE verricht B2B - dienst voor FR = (2) BELGIE DE verricht B2B -dienst voor BE = (2) DUITSLAND (voorheen België) CH verricht B2B -dienst voor BE = (1) BELGIE (CH is geen EU lidstaat) NL verkoopt goederen naar BE = (1) NL, intracommunautaire levering Hier is geen verlegging van BTW. Aannemingswerk van gebouw in LUX= (1) DE verricht lokale levering van goederen in BE (BTW-plichtige) = (2) DUITSLAND (veralgemeende verleggingsregel art. 51 2, 5 WBTW)

32 OPEISBAARHEID BTW Vroegere regeling - Levering van goederen BTW wordt opeisbaar op het moment van de levering Tenzij: Betaling van voorschot Factuur vóór levering - Diensten BTW wordt opeisbaar bij voltooiing van de dienst Tenzij: Betaling van voorschot Factuur vóór voltooiing dienst Behalve voor intracommunautaire diensten Alleen betaling is subsidiaire oorzaak

33 OPEISBAARHEID BTW Nieuwe regeling - Levering van goederen BTW wordt opeisbaar op het tijdstip waarop de levering van het goed wordt verricht Doorlopende leveringen : * BTW wordt opeisbaar bij elke periodieke afrekening * Op het einde van iedere kalendermaand m.b.t. intracommunautaire leveringen Tenzij : ontvangst betaling van voorschot ICL : uitreiking factuur (belastbaar feit) of 15 e dag van volgende maand Kasstelsel : ontvangst betaling

34 OPEISBAARHEID BTW Nieuwe regeling - Levering van diensten BTW wordt opeisbaar op het tijdstip waarop de dienst is voltooid Doorlopende diensten : * BTW wordt opeisbaar bij elke periodieke afrekening * Tenminste op het einde van iedere kalenderjaar m.b.t. Intracommunautaire diensten > 1 jaar Tenzij : Betaling van voorschot Kasstelsel : ontvangst betaling

35 OPEISBAARHEID BTW Belgische levering ( uitvoer) Intracommunautaire levering Belastbaar feit Opeisbaarheid Belastbaar feit Opeisbaarheid Levering Levering Levering Factuur 15 e van de maand Betaling > levering Niet: factuur > levering Niet: factuur > betaling Betaling > levering Factuur > levering Factuur > betaling Levering 15 e van de maand Niet: factuur > levering Niet: betaling > levering - Factuur > levering Niet: betaling > levering

36 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Beslissing nr. E.T van 19 december Laattijdige publicatie van de nieuwe regeling (21 december 2012) en praktische problemen - Vandaar uitstel voor nieuwe regels inzake opeisbaarheid van de BTW - Geen overgangsregeling voor de andere nieuwe bepalingen (elektronische factuur, factuurvermeldingen, enz.) - Overgangsperiode voor : uitwerking in eerste kwartaal van 2013 omtrent definitieve stelsel Toch nog afwijkingen of toleranties?

37 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 1 : B2B handelingen - Toepassingsgebied Andere dan intracommunautaire handelingen Andere dan verlegging van heffing Dus standaard -geval tussen 2 Belgische ondernemingen - Keuze tussen nieuwe regels en oude regels Vrije keuze (factuur per factuur) - Nieuwe regels: Leverancier - Verzoek tot betaling Geen vermelding van BTW, tarief, vrijstelling, Indien toch BTW-vermeldingen = factuur = oude regels = BTW wordt opeisbaar op datum document Factuur pas bij levering op bij betaling (uiterlijk de 15 de van de maand volgend op levering of betaling) - BTW-aangifte op basis van opeisbaarheid Klant - Aftrek op basis van opeisbaarheid

38 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 2 : handelingen met verlegging van heffing - Toepassingsgebied Andere dan intracommunautaire handelingen Lokale verlegging van heffing -Werk in onroerende staat - Handelingen in België verricht door buitenlandse leverancier Lokale goederenverkoop Lokale handelingen (zie art. 21, 3 WBTW) - Diensten onder verlegging van heffing, maar dienstverrichter is buiten de gemeenschap gevestigd

39 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 2 : handelingen met verlegging van heffing - Keuze tussen nieuwe regels en oude regels voor de afnemer Vrije keuze ( factuur per factuur) - Nieuwe regels BTW-aangifte (verlegging) op basis van opeisbaarheid (belastbaar feit of betaling) - Oude regels BTW-aangifte (verlegging) op basis van factuur - Geen verwijzing naar datum belastbaar feit vereist

40 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 3 : intracommunautaire handelingen - Toepassingsgebied Intracommunautaire leveringen/verwervingen Intracommunautaire diensten (zie art.21, 2 en art.51, 2, 1 WBTW) - Regeling Geen overgangsregeling voor opeisbaarheid van de BTW - Overeenstemming intracommunautaire rapportering - Wel tolerantie inzake documenten

41 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 3 : intracommunautaire handelingen - Intracommunautaire diensten - afnemer Opeisbaarheid - Voltooiing van de dienst - Voorafbetaling - Geen factuur kan voordien worden uitgereikt Tolerantie - Ontvangen factuur is toch geldig indien enkele dagen voor opeisbaarheid Dan geen wachtdocument Maar rapportering blijft op basis van opeisbaarheid

42 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 3 : intracommunautaire handelingen - Intracommunautaire diensten afnemer Tolerantie - Ontvangen factuur is toch geldig indien enkele dagen voor opeisbaarheid Voorbeeld Factuur ontvangen op 28 maart 2013 Betaling op 2 april 2013 = enkele dagen (waarschijnlijk) Dienst voltooid op 15 mei 2013 Rapportering in BTW-aangifte april (betaling is opeisbaarheid)

43 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 3 : intracommunautaire handelingen - Intracommunautaire diensten dienstverrichter Opeisbaarheid - Voltooiing van de dienst - Voorafbetaling - Geen factuur kan voordien worden uitgereikt Tolerantie -Uitgereikte voorschotfactuur is toch geldig indien enkele dagen voor opeisbaarheid Maar rapportering blijft op basis van opeisbaarheid

44 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 3 : intracommunautaire handelingen - Intracommunautaire diensten dienstverrichter Tolerantie -Uitgereikte voorschotfactuur is toch geldig indien enkele dagen voor opeisbaarheid Voorbeeld Factuur uitgereikt op 29 maart 2013 Betaling op 2 april 2013 = enkele dagen (waarschijnlijk) Dienst voltooid op 15 mei 2013 Rapportering in BTW-aangifte april (betaling is opeisbaarheid)

45 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 3 : intracommunautaire handelingen - Intracommunautaire leveringen/verwervingen - afnemer Opeisbaarheid - Factuur (voor zover na levering) - Uiterlijk 15 e dag van de maand volgend op belastbaar feit (aankomst goederen) Tolerantie -Ontvangen factuur is geldig indien enkele dagen voor opeisbaarheid Dan geen wachtdocument Maar rapportering blijft op basis van opeisbaarheid

46 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 3 : intracommunautaire handelingen - Intracommunautaire leveringen/verwervingen afnemer Tolerantie -Ontvangen factuur is geldig indien enkele dagen voor opeisbaarheid Voorbeeld Factuur ontvangen op 29 maart 2013 Aankomst goederen op 2 april 2013 = enkele dagen (waarschijnlijk) Rapportering in BTW-aangifte april (aankomst is opeisbaarheid)

47 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 3 : intracommunautaire handelingen - Intracommunautaire leveringen/verwervingen leverancier Opeisbaarheid - Factuur voor zover na levering - Uiterlijk 15 e dag van de maand volgend op belastbaar feit (aankomst goederen) Tolerantie -Ontvangen factuur is geldig indien enkele dagen voor opeisbaarheid Maar rapportering blijft op basis van opeisbaarheid

48 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING Categorie 3 : intracommunautaire handelingen - Intracommunautaire leveringen/verwervingen leverancier Tolerantie -Ontvangen factuur is geldig indien enkele dagen voor opeisbaarheid Voorbeeld Factuur uitgereikt op 29 maart 2013 Aankomst goederen op 2 april 2013 = enkele dagen (waarschijnlijk) Rapportering in BTW-aangifte april (aankomst is opeisbaarheid)

49 OPEISBAARHEID - OVERGANGSREGELING - Overgangsregeling zou verlengd worden onder welke voorwaarden??? - Definitieve regeling beloofd voor 1 trimester 2013 is er nog niet maar wordt weldra verwacht - Mogelijke oplossing: - voorschotfactuur geldt als volledige factuur (geen betalingsverzoek meer) - leverancier/dienstverrichter : BTW afdragen op ogenblik uitreiken voorschotfactuur of op het ogenblik dat de BTW opeisbaar wordt (tolerantie) - afnemer: BTW slechts te recupereren bij betaling of wanneer belastbaar feit zich heeft voorgedaan - verlegging van heffing : BTW te recupereren wanneer de verschuldigde BTW wordt opgenomen in de aangifte (uiterlijk bij levering goed of voltooiing dienst)

50 VENNOOTSCHAPSBELASTING Wagens (VAA Verworpen Uitgaven) Notionele Intrest Aftrek Thin capitalization Interne Pensioen Toezegging Meerwaarde op aandelen Geheim commissieloon Verlaagde RV op dividenden Stijging RV op liquidatiebonus

51 WAGENS Voordeel alle aard

52 Voordeel alle aard Voordeel = cataloguswaarde x leeftijdspercentage x CO2-% x 6/7 -> cataloguswaarde = gefactureerde waarde inclusief BTW en opties, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno reparatie : -> cataloguswaarde bij verwerving in nieuwe staat -> cataloguswaarde in alle andere gevallen = de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde BTW, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno (o.a. bij tweedehandswagens of leasingwagens)

53 Voordeel alle aard -> CO2-% = op basis van CO2-uitstoot en type brandstof -> minimum 4% en maximum 18% -> CO2-uitstoot = zoals gekend bij de DIV voertuigen zonder gegevens m.b.t. CO2-uitstoot bij DIV: CO2 = 205 gr/km (benzine, LPG of aardgas) CO2= 195 gr/km (diesel) -> minimum voordeel alle aard van /jaar voor AJ 2013 (indexeerbaar) -> leeftijdsfactor wagen = zowel voor nieuwe als tweedehandsauto s: cataloguswaarde x correctie percentage in functie van de ouderdom van het voertuig 6 % per jaar tot 70 % (5 jaar)

54 WAGENS Verworpen uitgaven

55 Algemeen Aftrekpercentage CO2-uistoot g/km Diesel Benzine 100% Tot 60 Tot 60 90% > 60 tot 105 > 60 tot % > 105 tot 115 > 105 tot % > 115 tot 145 > 125 tot % > 145 tot 170 > 155 tot % > 170 tot 195 > 180 tot % > 195 of geen gegevens beschikbaar > 205 of geen gegevens beschikbaar Voertuigen met uitstoot van 0 gram CO2 per kilometer krijgen een aftrek van 120% (elektrische wagens)

56 Beoogde kosten De aftrekbeperking treft in principe alle rechtstreekse en onrechtstreekse beroepskosten die verband houden met de aankoop, de huur, het bezit, het gebruik en het onderhoud van de betrokken voertuigen

57 Beoogde kosten Worden derhalve onderworpen aan de aftrekbeperking : de afschrijvingen met inbegrip van alle toebehoren en uitrusting, gezamenlijk of afzonderlijk gefactureerd de onderhouds- en herstellingskosten de verzekeringsbijdragen de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling de uitgaven voor wassen en ontstoffen van voertuigen in gespecialiseerde inrichtingen (car wash) de parkeerkosten de niet-aftrekbare btw, ongeacht of zij wordt afgeschreven dan wel dadelijk in kosten geboekt bijdragen aan organisaties van pechverhelping de belasting op het gebruik van een autoradio de kosten van GPS minderwaarden n.a.v. een verwezenlijking

58 Kosten VAA aan 17% 17 % van het voordeel van alle aard voor het kosteloze gebruik ervan voor persoonlijke doeleinden. Vanaf Deze opname in de verworpen uitgaven komt bovenop de beperking van de autokosten a rato van de CO2-uitstoot Op deze verworpen uitgave zullen bovendien geen fiscale aftrekken kunnen worden toegepast.

59 NOTIONELE INTREST AFTREK

60 Notionele intrest aftrek Tarieven AJ ,425 AJ ,00 AJ ,74 (3,925 KMO) (3,50 KMO) (3,24 KMO).

61 Notionele intrest aftrek KMO vennootschap (art. 15 W.venn.): of niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden: jaargemiddelde personeelsbestand: 50; jaaromzet exclusief btw: EUR; balanstotaal: EUR Of meer dan 100 werknemers

62 Notionele intrest aftrek NIA verworven vanaf 2013: Geen mogelijkheid meer tot overdracht vanaf AJ 2013 of later bij geen of onvoldoende belastbare winst Bestaande stock NIA blijft overdraagbaar, 7 jaar en oudste eerst

63 Notionele intrest aftrek 2 beperkingen Aanwending overgedragen saldo enkel na verrekening van alle andere aftrekposten zoals Belastingkrediet DBI Vorige fiscale verliezen gevolg: veel overdracht zal verloren gaan gezien beperkte overdracht van max 7 aanslagjaren

64 Notionele intrest aftrek Belastbare winst > EUR Verrekening van de stock NIA die hoger is dan EUR wordt beperkt tot 60%. De NIA die wegens deze beperking niet in mindering kon worden gebracht is onbeperkt overdraagbaar.

65 Tips: Notionele intrest aftrek Terugname van afschrijvingen indien vroeger werd afgeschreven eerder uit fiscaal oogpunt i.p.v. economisch oogpunt. Overlopende rekeningen: toe te rekenen opbrengsten op te stellen facturen, overgedragen kosten Voorzieningen op risico s en kosten terugnemen indien economische overdreven Voordelen alle aard meer via R/C boeken i.p.v. op fiche Opgelet voor misbruiken (vb. terugname investeringsreserve)

66 Notionele intrest aftrek Voorbeeld 1: AJ 2013: NIA voor dit jaar : euro Winst na 5 de bewerking : euro Aftrek in 6 de bewerking: NIA: euro Het deel van de nieuw opgebouwde NIA dat niet afgetrokken kan worden in de 6 de bewerking is niet overdraagbaar en gaat definitief verloren (3.000 euro)

67 Notionele intrest aftrek Voorbeeld 2: Overgedragen NIA : euro NIA 2013 : euro Winst na 5 de bewerking : euro Aftrek in 6 de bewerking: NIA: euro Het deel van de nieuw opgebouwde NIA dat niet afgetrokken kan worden in de 6 de bewerking is niet overdraagbaar en gaat definitief verloren (3.000 euro) Belastbaar saldo 0,00 euro, overdracht NIA euro

68 Notionele intrest aftrek Voorbeeld 3: Overgedragen NIA NIA 2013 Winst na 5 de bewerking : euro : euro : euro Aftrek in 6 de bewerking: NIA: euro Aftrek in 9 de bewerking: NIA: euro Belastbaar saldo 0,00 euro, overdracht NIA euro

69 Notionele intrest aftrek Voorbeeld 4: Overgedragen NIA Winst na 5 de bewerking Aftrek in 9 de bewerking: NIA : euro : euro : euro Belastbaar saldo 0,00 euro, overdracht NIA euro Geen hinder van de 60% regel want rest winst < euro

70 Notionele intrest aftrek Voorbeeld 5: Overgedragen NIA Winst na 5 de bewerking : euro : euro maximumaftrek in 9 de bewerking: NIA: ( 60%* ) = euro Winstsaldo ,00 euro, overdracht NIA: euro door onvoldoende winst euro door de 60% begrenzing => onbeperkt in de tijd overdraagbaar

71 THIN Capitalization

72 Thin capitalization Voor AJ 2013 Betaalde of toegekende intresten zijn niet als beroepskost aftrekbaar, indien: De werkelijke verkrijger is gevestigd in een belastingparadijs of onderworpen aan een aanzienlijk gunstiger regime; of Het totaal bedrag van de lening is hoger dan 7x (belaste reserves bij het begin van het bj + gestort kapitaal bij einde bj)

73 Thin capitalization Vanaf AJ 2013 Bestaande regeling is strenger geworden: Betaalde intresten zijn voortaan niet aftrekbaar in de mate de lening meer bedraagt dan 5 x (belaste reserves bij het begin van het bj + gestort kapitaal bij einde bj)

74 INTERNE PENSIOEN TOEZEGGING

75 Taks op IPT Vennootschappen met onderhandse pensioenovereenkomst hebben nooit premietaks van 4,4% betaald Compensatie: eenmalige belasting van 1,75% Berekend op de bestaande pensioenvoorziening ultimo 2011

76 Taks op IPT Ingekohierd samen met de vennootschapsbelasting over AJ 2013 Optie om taks te gespreid te betalen (3 * 0,60%)

77 MEERWAARDE OP AANDELEN

78 Meerwaarde op aandelen Principe: Vrijgesteld van belastingen Tenzij, belastingen van 33,99% bij volgende aandelen: Vennootschappen gevestigd in een belastingparadijs Financieringsvennootschappen Vennootschappen met offshore-activiteiten Financial branches van een vennootschap Aandelen van tussen of holdings vennootschappen

79 Meerwaarde op aandelen Vanaf AJ 2013: Aandelen in volle eigendom < 1 jaar in bezit Afzonderlijk belast aan 25% + ACB 3%= 25,75% Belasting enkel van toepassing indien er een voldoende belastbare basis is

80 Voorbeeld 1 Meerwaarde op aandelen Belastbaar resultaat: EUR Meerwaarde op aandelen (<1jaar volle eigendom): 100 EUR Te betalen belastingen: *33,99% = 339,90 EUR 100 * 25,75 % = 25,75 EUR 365,65 EUR

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013?

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? WAT TREFT DE ONDERNEMER? Uitgelicht Update Di-Rupo Facturatieregels BTW BTW-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen Aftrekbare kosten Aanslag geheime commissielonen

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013. Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie

Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013. Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013 Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie Infosessie nieuwe facturatieen Btw-regelgeving Wijnegem, Gent,

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Fiscale update: bent u nog mee?

Fiscale update: bent u nog mee? Fiscale update: bent u nog mee? Wim De Pelsmaeker Marc Sonck Yves Coppens 26 maart 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Programma: Nieuwe regeling btw-aftrek wagens en andere goederen Nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid

Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid Btw in de bouw Marleen Porré Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen 5 februari 2013 Btw in de bouw Nieuwe factureringsregels - tijdstip opeisbaarheid Elektronische facturatie en bewaring Nieuwe regels omtrent

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Sibylle Vandenberghe Christoph Zenner Update: Belgische en internationale btw Agenda 1 (E-)facturering en opeisbaarheid van de btw 2 Ontwikkelingen inzake btw op onroerend goed 3 Wagens 4 Andere

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013

INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 Maertens Management & Co bvba Pittemsesteenweg 32 8700 TIELT 1 Doelstelling sessie BTW-reglementering is complex?? Is onderhevig aan veelvuldige wijzigingen. => Praktijkgerichte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels.

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013 Stijn Vastmans Tiberghien advocaten Inhoud Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW Wat wijzigt er? Gevolgen voor leverancier en klant De nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Update facturatieregels

Update facturatieregels Update facturatieregels Gonda Schelfhaut Accountant/Belastingconsulent Director VAT RSM InerTax - Raadslid IAB! AGENDA Regels factura-e verlenging toleran-e Diverse topics Regeling Kleine Ondernemingen

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... pagina 1 van 21 Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst Privégebruik firmawagens 2017 04.01.2017 Juridische dienst Info@salar.be Inleiding Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast gebruik

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

De zesde staatshervorming personenbelasting

De zesde staatshervorming personenbelasting De zesde staatshervorming personenbelasting De bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 heeft de fiscale autonomie van de gewesten sterk uitgebreid. Vanaf het inkomstenjaar 2014 kunnen de gewesten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Sint-Andries, 10 december 2012

Sint-Andries, 10 december 2012 Sint-Andries, 10 december 2012 Beste klant, Zoals ieder jaar brengen wij rond de jaarwisseling enkele punten in herinnering OVER HET OUDE JAAR Inventaris: Gelieve tijdig de hoeveelheden van uw voorraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie Aalst, 30.11.2012 In het kader van de implementatie van de Tweede Facturatierichtlijn BTW (2010/45/EG) zal de Belgische wetgeving op diverse punten worden gewijzigd

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels Update BTW Facturatieregels in een nieuw kleedje. De nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 w ww. b oe kh ou d k a n to orm a ri

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie