Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van SP heeft schriftelijke vragen conform artikel 39 van het reglement van orde gesteld over de tariefsverhogingen van het papieren RIT-kaartje in het openbaar vervoer. Met bijgaande brief beantwoorden wij deze vragen. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MB10, Klaas-Jan Gräfe, 9210 Datum ambtelijk voorstel 9 februari 2015 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. Brief aan de SP-fractie over de tariefsverhoging van het RIT-kaartje vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Steller Klaas-Jan Gräfe Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 24 februari 2015 Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.13 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Collegevoorstel

2 Mobiliteit Productmanagement en Beleid SP-fractie Nijmegen t.a.v. mevrouw T. Postema Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Datum Ons kenmerk MB10/ Contactpersoon Klaas-Jan Gräfe Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over tariefsverhoging RIT-kaartje Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte mevrouw Postema, U stelde ons college schriftelijke vragen conform artikel 39 van het reglement van orde over de tariefsverhoging van het RIT-kaartje. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen. 1. Heeft het college kennis genomen van de tariefsverhoging en verandering van de zonegrenzen? Ja, daar heeft ons college kennis van genomen. 2. Vindt het college deze tariefsverhoging en het verleggen van de zonegrenzen acceptabel? Ons college vindt het een verklaarbare maatregel. Breng heeft de zonegrenzen aangepast, zodat een aantal ritten duurder wordt, maar ook een aantal ritten goedkoper. Deze maatregel was nodig omdat het RIT-kaartje op een aantal lijnen goedkoper was dan de ov-chipkaart, terwijl de ovchipkaart hét vervoersbewijs in het openbaar vervoer is. Als het RIT-kaartje goedkoper is dan de ov-chipkaart, kopen meer reizigers een kaartje met contant geld en dat betekent een onveiliger situatie voor de buschauffeur en meer oponthoud omdat de verkoop langer duurt dan het inchecken met een chipkaart. Wel betreuren wij het dat de tariefsverhoging in een aantal gevallen meteen een verdubbeling van het tarief betekent, als gevolg van het tariefsysteem voor papieren kaartjes dat is ingevoerd (zie ook ons antwoord op vraag 3). 3. Deelt het college de mening van de SP dat deze tariefsverhoging voor veel passagiers buitenproportioneel is? Op de reisrelaties waarop reizigers meer voor hun RIT-kaartje gaan betalen, is de tariefsverhoging fors, namelijk 1,50. In een aantal gevallen is dat een verdubbeling van het tarief. Dit is een gevolg van het besluit dat alle opdrachtgevers in landsdeel Oost (provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen) hebben genomen over papieren kaartjes. Brief SP beantwoording vragen tariefsverhoging RIT kaartje

3 Gemeente Nijmegen Mobiliteit Productmanagement en Beleid Vervolgvel 1 Om de wildgroei aan papieren kaartjes tegen te gaan, hebben zij besloten om alleen kaartjes van 1,50 of een veelvoud daarvan te verkopen. Een tariefswijziging met een kleiner bedrag is derhalve helaas niet mogelijk. 4. Hoe past deze tariefsverhoging in het streven van het college naar een optimaal gebruik van het Openbaar Vervoer en het streven om het gebruik van Openbaar Vervoer te stimuleren ten opzichte van het gebruik van de auto? De prijs is een van de aspecten op basis waarvan reizigers een keuze maken. Een tariefsverhoging kan ertoe leiden dat er minder mensen met de bus reizen. De meeste mensen maken echter gebruik van de ov-chipkaart, waarmee ze goedkoper reizen dan met een RITkaartje. Mensen die een RIT-kaartje kopen, zijn bijna altijd incidentele busreizigers, voor wie de ritprijs vaak minder van belang is. Reist men vaker dan enkele keren per jaar met de bus, dan zal men toch een ov-chipkaart aanschaffen. Het effect van deze tariefswijziging zal dus relatief gering zijn. Wel maken we ons zorgen om het imago-effect van meerdere berichten over tariefsverhogingen. Deze zorg hebben we overgebracht aan Breng en de Stadsregio. 5. De ritkaartjes voor 9.00 uur zijn al duurder dan de ritkaartjes in de daluren, is het college desondanks van mening dat ook de prijzen van deze kaartjes drastisch moeten stijgen? Als de prijzen in de daluren stijgen, stijgen de prijzen in de spits ook. Dat is het gevolg van het besluit van de opdrachtgevers in landsdeel Oost, dat tijdens de spits een toeslag van 1,50 bovenop het daltarief van toepassing is. 6. Kunt u zeggen hoe groot het bereik is van het ritkaartje? In de Stadsregio Arnhem Nijmegen reist ongeveer 92% van alle reizigers met de ov-chipkaart. De overige 8% reist met een ritkaartje. In de streek worden relatief minder ritkaarten verkocht dan in de stad. Binnen Nijmegen is het gebruik van het ritkaartje dus wat hoger dan 8%, maar het exacte aandeel is niet per lijn bekend. 7. Busvervoerder Breng geeft aan dat de reden van deze tariefsverhoging is dat sommige ritkaartjes goedkoper zijn dan reizen met een OV-chipkaart. Geldt dit voor alle bovengenoemde buslijnen? Voor 1 februari 2015 was er op de betreffende buslijnen voor een aantal haltes sprake van een noemenswaardig verschil tussen de ritprijs met de ov-chipkaart en de prijs van een ritkaartje. De hogere ritprijs met de ov-chipkaart t.o.v. de prijs van een ritkaartje is ongewenst. De ov-chipkaart is hét betaalmiddel in het openbaar vervoer en daarom moet het reizen met de ov-chipkaart in basis altijd voordeliger zijn dan het reizen met een ritkaartje. Daarom heeft Breng de zones verplaatst, waardoor een aantal haltes op een aantal lijnen te maken hebben gekregen met een prijsverhoging van 1,50 euro voor het reizen naar het centrum en Nijmegen CS. Overigens zijn er door de aanpassing van de zonegrenzen ook reisrelaties waarop de prijs van een RIT-kaartje gehalveerd wordt van 3,00 naar 1,50, bijvoorbeeld tussen Hatert en station Dukenburg. Brief SP beantwoording vragen tariefsverhoging RIT kaartje

4 Gemeente Nijmegen Mobiliteit Productmanagement en Beleid Vervolgvel 2 8. Is het college bereid bij Breng aan te dringen op het terug draaien van deze ingevoerde op tariefsverhoging? Omdat we ons kunnen vinden in het uitgangspunt dat papieren kaartjes niet goedkoper horen te zijn dan de ov-chipkaart, zullen we niet aandringen op het terugdraaien van deze tariefsverhoging. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de tarieven ligt bij de opdrachtgever. Tot voor kort was dat de Stadsregio, nu de provincie Gelderland. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Brief SP beantwoording vragen tariefsverhoging RIT kaartje

5 SP fractie Nijmegen T reg.nr k procesverantw.: INGEKOMEN 03 FEB, 2015 GEMEENTE NIJMEGEN class.nr.: J`t afgedaan: o Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 39 reglement van orde Onderwerp: tariefsverhoging RIT-kaartje Geacht college, De SP fractie heeft kennisgenomen van de voorgenomen tariefswijziging voor het RIT-kaartje (papieren buskaartje) door Breng( Hermes) op verscheidene buslijnen in Nijmegen. Het gaat om de buslijnen 4, 6, 8, 9, 13 en 15. De ritkaartjes op deze lijnen zijn per 1 februari aanstaande met 1,50 verhoogd (ook vóór 9.00 uur). Hierdoor zal het tarief voor sommige passagiers op meerdere lijnen met 100% stijgen. De busvervoerder Breng (Hermes) gaat met ingang van zondag 1 februari de zonegrenzen in de stad verleggen. Deze zonegrenzen lagen tot nu toe bij het Maas-Waalkanaal en bij de Vijverhof Kwakkenbergweg. Met ingang van februari komen de zonegrenzen te liggen bij de Grootstalselaan, de Weg door Jonkerbos en de Sophiaweg/Hengstdalseweg. Buschauffeurs geven aan deze nieuwe zonegrenzen verwarrend te vinden en reizigers moeten opeens veel meer betalen voor de zelfde afstand naar het centrum van Nijmegen. Het ritkaartje zorgt er voor dat iedereen in Nijmegen, op elk moment de mogelijkheid heeft om met het openbaarvervoer te reizen. Ook mensen zonder OV-chipkaart, bijvoorbeeld incidentele reizigers, kunnen hierdoor gebruik blijven maken van de bus. Nijmegen heeft een uitgebreid bus netwerk dat zorgt voor goede verbinding in de stad en regio. Daarom wil de SP dat de busrit een aantrekkelijke prijs heeft en toegankelijk blijft voor elke Nijmegenaar en bezoeker van de stad. Al langere tijd pleit de SP voor een aantrekkelijk dagretour (chip)kaartje. Met de ritkaartjes kan niet worden overgestapt of teruggereisd. De SP verwacht dat door deze buitensporige verhoging in tarief, op sommige trajecten passagiers de bus gaan mijden, terwijl we juist het OV willen stimuleren. Daarom heeft de SP-fractie de volgende vragen aan het college: 1. Heeft het college kennis genomen van de tariefsverhoging en verandering van de zonegrenzen? 2. Vindt het college deze tariefsverhoging en het verleggen van de zonegrenzen acceptabel?

6 SP fractie Nijmegen T Deelt het college de mening van de SP dat deze tariefsverhoging voor veel passagiers buitenproportioneel is? 4. Hoe past deze tariefsverhoging in het streven van het college naar een optimaal gebruik van het Openbaar Vervoer en het streven om het gebruik van Openbaar Vervoer te stimuleren ten opzichte van het gebruik van de auto? 5. De ritkaartjes voor 9.00 uur zijn al duurder dan de ritkaartjes in de daluren, is het college desondanks van mening dat ook de prijzen van deze kaartjes drastisch moeten stijgen? 6. Kunt u zeggen hoe groot het bereik is van het ritkaartje? 7. Busvervoerder Breng geeft aan dat de reden van deze tariefsverhoging is dat sommige ritkaartjes goedkoper zijn dan reizen met een OV-chipkaart. Geldt dit voor alle bovengenoemde buslijnen? 8. Is het college bereid bij Breng aan te dringen op het terug draaien van deze ingevoerde op tariefsverhoging? In afwachting van uw antwoorden, Met vriendelijke groet, namens de SP-fractie, Tatum Postema

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De heer J. van Rens van de fractie van de

Nadere informatie

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer bij fileknelpunten

Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer bij fileknelpunten adviseurs openbaar vervoer Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer bij fileknelpunten Evaluatie In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Experimenten gratis of goedkoop openbaar vervoer

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Jur Visser. College van B&W T.a.v. portefeuillehouder Sociale Zaken

Aan de Raad der gemeente Haarlem. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Jur Visser. College van B&W T.a.v. portefeuillehouder Sociale Zaken Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 204/2007 16 oktober 2007 FD/mc 07/185933 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en de heer J.J. Visser inzake aanpak wanbetalers Aan de Raad der gemeente

Nadere informatie

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 CONCEPT-KADERNOTA OP WEG Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 Datum: 3 februari 2015 Inspraakperiode: 10 februari tot 17 maart 2015 Van de gemeenten: Apeldoorn, Brummen,

Nadere informatie

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 In juni 2013 introduceerde Achmea nieuwe mixfondsen voor beleggingsverzekeringen. Een deel van de houders van beleggingsverzekeringen

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de raad

Beantwoording vragen van de raad Beantwoording vragen van de raad Datum collegevergadering 12-11-2013 Registratienummer Naam raadslid Fractie Portefeuillehouder(s) Rs13.00766 Beryl Dreijer Beryl Dreijer F.M. Weerwind Onderwerp: Declaraties,

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten

Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten komt de bus wel ZO? Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten komt de bus wel ZO? Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten Wetenschappelijk Bureau SP Foto omslag: Sake Elzinga/ Hollandse Hoogte

Nadere informatie

mhvhuysd@consumentenbond.nl 4 november 2014

mhvhuysd@consumentenbond.nl 4 november 2014 E-mail Datum mhvhuysd@consumentenbond.nl 4 november 2014 Doorkiesnummer 070-4454549 Doorkiesnummer telefax 070-4454591 Uw kenmerk Ons kenmerk MG/78376 Onderwerp Woekerpolissen Geacht Bestuur, De woekerpolisaffaire

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegei Wonen 2 0 12-246 Contactpersoon Conny Hofstede Telefoon 1383 Fax E-mail C.HofStede@NIEUWEGEIN.NL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen POSTBUS T F E VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL BIC FVLBNL22 KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16038212 VERTROUWELIJK AFDELING EN TELEFOON Private Banking 30 september 2013 Onderwerp: Instemmen aanpassing

Nadere informatie

Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota-

Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota- Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota- Partij van de Arbeid Oktober 2013 Voorwoord Ook al is de reputatie van de Nederlandse gezondheidszorg goed en werken veel

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Haal het maximale uit je Algemene Zakelijke Bijeenkomst

Haal het maximale uit je Algemene Zakelijke Bijeenkomst Haal het maximale uit je Algemene Zakelijke Bijeenkomst De wekelijkse Zakelijke Bijeenkomsten van AGEL zijn heel krachtig om je onderneming te laten groeien. Voor potentiële gegadigden zijn het de perfecte

Nadere informatie

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling 2 mei 2005 / rapportnummer 1086-64 Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie