Vermogensbelasting (Patrimonio) Vermogensaanwas (Incremento Patrimonial)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vermogensbelasting (Patrimonio) Vermogensaanwas (Incremento Patrimonial)"

Transcriptie

1

2 De periode voor de belastingaangifte over het voorgaande jaar (parallel lopend aan het kalenderjaar) is mei-juni van elk jaar voor fiscaal residenten en gedurende het hele jaar voor niet residenten. Vermogensbelasting (Patrimonio) De Patrimonio is een belasting op uw bezittingen (hoofdzakelijk onroerend goed, bankrekening, auto, aandelen en obligaties). Fiscaal residenten betalen vermogensbelasting op hun wereldwijde bezittingen, maar worden vrijgesteld van belasting betaling als zij minder dan Euro aan bezittingen hebben. De niet-resident betaalt alleen vermogensbelasting op zijn bezittingen in Spanje. De tarieven zijn 0,20% voor bezittingen tot ongeveer Euro oplopend met hogere waarden. De aangifte van vermogensbelasting wordt tegelijkertijd gedaan met deze van de inkomstenbelasting. Vermogensaanwas (Incremento Patrimonial) Is in wezen onderdeel van uw inkomstenbelasting. Het betreft de waarde vermeerdering van uw bezittingen. Voor onroerend goed wordt het berekend op het verschil tussen de waarde die opgegeven werd in de vorige escritura en de waarde die opgegeven wordt in de escritura bij de verkoop, met bepaalde reducties voor kosten van registratie en van verkoopscommissie. Bovendien wordt de vermogensaanwas gereduceerd afhankelijk van het aantal jaren dat u het eigendom met escritura heeft gehad. Dit is de regel voor eigendommen die gekocht werden voor eind Voor de jaren vanaf de nieuwe wetgeving in 1996, moet een inflatie-correctie op de investering toegepast worden. Er is geen vermogensaanwas belasting op eigendommen die geregistreerd zijn op een ongewijzigde akte van vóór eind Een resident die zijn huis waarin hij normaal woont, verkoopt om een ander huis te kopen, kan de kosten van de koop van het nieuwe huis afschrijven van de vermogensaanwasbelasting, volgens een bepaalde berekening. Maak nooit de escritura voor het nieuwe huis, voordat u de escritura voor de verkoop van het vorige huis gemaakt heeft! Niet-residenten die verkopen moeten de koper toestaan 3% in te houden van de geregistreerde verkoopprijs, welk bedrag de koper terstond moet betalen aan de belastingdienst als een garantie voor de betaling van de belasting. Een inhouding hoeft niet gedaan te worden als de verkoper het eigendom met escritura vóór 31 december 1986 gekocht heeft. Een resident hoeft geen geld in te houden en moet de winst (of verlies) in zijn inkomstenbelastingaangifte opnemen. Andere belastingen Natuurlijk betaalt u IVA (BTW) op bijna alle goederen en diensten in Spanje. De IVA is 16% maar heeft een gereduceerd tarief van 7% en zelfs 4% op sommige zaken. Als u een eigendom gekocht heeft in een oude en misschien illegale urbanisatie, kan de gemeente u contribuciones especiales (speciale contributies) opleggen om de infrastructuur van het gebied te verbeteren en de urbanisatie te legaliseren. Van de werkelijke kosten van het werk moet minstens 10% door de gemeente betaald worden, de rest door de huidige bewoners, indien de oorspronkelijke projektontwikkelaar verdwenen is. Als iemand die eigendommen in Spanje heeft sterft, moeten de erfgenamen successierecht betalen. Er zijn bepaalde reducties voor de naaste familieleden. De situatie is verschillend voor personen uit verschillende landen, maar de algemene regel is dat het de moeite loont om een testament in Spanje te maken. Laat dus altijd een testament in Spanje opmaken, ook als u nog in Nederland blijft wonen en het bezit in Spanje als vakantiehuis gebruikt.

3 Graag geeft Bob Cats Correduria de Seguros S.L. een beknopte handleiding voor Nederlanders die in Spanje een huis gaan kopen en zich daar, al dan niet permanent, gaan vestigen. Inleiding: Sinds 1998 is de gemiddelde huizenprijs in Spanje verdubbeld. In 2003 werden er nieuwe huizen gebouwd daarmee behoort Spanje tot de snelst groeiende onroerendgoedmarkten van Europa. Wie een huis in Spanje koopt kan onder andere rekenen op goede vliegverbindingen en goede voorzieningen voor medische hulp, via betaalbare zorgveleners in privéklinieken, en uiteraard een perfect klimaat. Bij de aankoop van een woning krijgt u te maken met een escritura publica de compraventa ofwel de eigendomsakte. Een escritura de poder is een notariële volmacht en een escritura nueva is een notariële akte voor nieuwbouw. De originele aktes blijven in handen van de notaris, de eigenaar van de woning krijgt een kopie wat een copia simple heet plus een copia autorizada ofwel een door de notaris ondertekende kopie. Het grote voordeel hiervan is dat er geen problemen ontstaan indien uw documenten verloren gaan. Na het kopen van een woning dient u zich aan te melden bij het registro de propiedad. (Registratie van eigenaren van onroerend goed) en het catastro (onderdeel van het Spaanse ministerie van financiën ofwel de Hacienda). U bent verplicht onroerend goedbelasting te betalen en u moet zelf zorgdragen voor de aangifte. Daarnaast betaalt u gemeentelijke belasting en is het logisch en noodzakelijk dat u zich laat inschrijven bij de gemeente (Ayuntamiento), waar u dan de zogenaamde empadronamiento ontvangt. Documenten die u ontvangt bij de oplevering van de woning: - Certificado de fin de obra is een verklaring dat het huis afgebouwd is conform de bouwtekening. - Cedula de habitabilidad is een verklaring van bewoonbaarheid en wordt afgegeven door het gemeentehuis. - Boletin de instalaciones electricas is een goedkeuringsverklaring van de gehele electrische installatie. Ley de propiedad Horizontal: Een appartement, huis of villa in een urbanisatie (is een woonwijk) is verplicht om een vereniging van huiseigenaren op te richten, comunidad genaamd. U bent verplicht lid en dient hiervor lidmaatschapkosten te betalen en minimaal één keer per jaar te vergaderen. Voor u is belangrijk om te weten: - hoeveel bedragen de lidmaatschapkosten per jaar en wat zit er in - de inhoud van de Statuten - heeft de verkoper geen achterstand in de betaling van de lidmaatschapkosten, als nieuwe eigenaar draait u daar namelijk voor op. - of de comunidad schulden heeft, zo ja dan draait u daar voor uw deel voorop. Indien u de woning gaat verhuren: Als u verhuurt voor minder dan 1 jaar valt u niet onder de LAU ofwel de Ley de Arrendamientos Urbanos. U dient de huur op te geven aan de Spaanse autoriteiten en hierover inkomstenbelasting te betalen dit geldt echter niet voor verhuur aan familie en

4 vrienden. Verhuurt u via een agentschap dan is deze verplicht 25 % van uw netto huurinkomen in te houden en aan de belasting af te dragen, het agentschap moet u IVA (BTW) in rekening brengen en aangeven op de nota. Belastingen in Spanje: Er bestaan in Spanje, evenals in elk ander Europees land, een fors aantal belastingen. Er zijn aankoopbelastingen, jaarlijkse onroerend goed belasting, inkomstenbelasting, vermogensbelasting, wegenbelasting en nog veel meer belastingen. Wij zullen een korte beschrijving geven van de belastingen waar u mee te maken kan krijgen als u een verblijfsvergunning ( residencia ) hebt of als u bezitter bent van een eigendom (en dus een número fiscal heeft). Aankoopbelasting Als u een huis van een projekt-ontwikkelaar of bouwer koopt, betaalt u IVA (BTW). Als u een huis van een privé persoon koopt, betaalt u ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales - Overdrachtsbelasting op privé eigendommen). De IVA is 7% voor het kopen van een eigendom, maar kan 16% zijn over het kopen van een terrein, een garage of een zwembad, als u deze niet samen met het huis koopt. De ITP is in de meeste costas eveneens 7%. De belasting wordt altijd berekend op de waarde die aangegeven is in het eigendomsbewijs (escritura pública). Naast de belasting moet u ook nog notariskosten en registratiekosten betalen (ongeveer 1,5-2%). Vaak schakelt men een gespecialiseerd kantoor of een advokaat in voor de aankoopbegeleiding, hetgeen u ongeveer 1,5 % (meeste advokaten) kost. In normale gevallen betaalt de koper de belasting en de kosten. Belasting op het bouwen U zult gemeentebelasting moeten betalen bij het bouwen, verbeteren of uitbreiden van een huis en zelfs als u constructiewerk in de tuin laat verrichten. Deze belasting is in principe 2% over de gecalculeerde kosten van het werk (deze calculatie wordt daarom meestal redelijk laag ingeschat), maar is soms hoger in gemeenten met een groot aantal inwoners. Bovendien moet u IVA (BTW) betalen over de bouw; maar slechts 7% als het voor het bouwen van uw huis is en ook 7% voor het bouwen van garages en/of zwembaden, als zij tegelijkertijd met het huis gebouwd worden. In alle andere gevallen bedraagt de IVA 16%. Plus Valía Dit is de gemeentebelasting op het stijgen in waarde van bouwgrond (niet op het gebouw), geheven bij de overdracht van het ene eigendomsbewijs (escritura) naar het andere. Voor de berekening van deze belasting gaat men uit van de fiscale waarde (valor catastral) van het terrein op het moment van overdracht. Een aantal percentages worden op deze waarde toegepast, afhankelijk van het aantal jaren die voorbij gingen sinds de vorige overdracht plaatsvond, tot 20 jaar, in verhouding tot het aantal inwoners van de gemeente. Deze belasting behoort door de verkoper betaald te worden, maar er kan overeengekomen worden door de verkoper en de koper dat de koper zal betalen, hoewel dat niet normaal is. U kunt met de escritura in het gemeentehuis uitvinden hoeveel die belasting zal zijn. Daar kunnen zij dat in een paar minuten voor u uitrekenen.

5 IBI - de jaarlijkse tarieven IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) is de naam voor de plaatselijke onroerend goed belasting. Deze is gebaseerd op de valor catastral (fiscale waarde), die bepaald wordt door het catastro (kadasterkantoor in de hoofdsteden van de provincies). De valor catastral wordt elke 10 jaar herzien en aangepast, rekening houdend met de inflatie. Deze jaarlijkse belasting is 0,4% op bouwgrond (fincas urbanas) en 0,3% op agrarisch land (fincas rústicas). De gemeenten kunnen echter dit percentage verhogen, afhankelijk van het aantal inwoners en diensten die verleend worden. Vaak worden IBI (en soms andere plaatselijke belastingen of lasten) geïnd door de plaatselijke belastingbureaus. In de provincie Alicante is dat bij voorbeeld SUMA die de meeste plaatselijke belastingen voor vele gemeentes int. Het is aan te raden om een automatische afschrijving voor IBI betaling bij uw Spaanse bank te hebben. Speciale formulieren hiervoor kunt u zowel bij uw Amigos de España (voor leden) als bij de bank, het gemeentehuis of het belastingkantoor halen. Belasting op voertuigen Wanneer u uw auto meeneemt, die op normale nummerplaten van één van de EU- of EER-landen geregistreerd is en in Spanje laat registreren met Spaanse nummerplaten, dan hoeft u geen invoerrechten te betalen en ook geen IVA, alleen de speciale registratierechten (info hierover bij Amigos de España), indien u uw auto invoert tesamen met uw huisraad. Als u uw auto invoert van buiten het EU douanegebied, dan moet u invoerrechten en IVA betalen op de waarde van de auto. Als u een met Spaanse nummerplaten geregistreerde auto heeft, dan moet u de plaatselijke wegenbelasting betalen, (impuesto sobre vehículos de tracción mecánica) die gebaseerd is op de motorinhoud. Voor een privé-auto liggen de kosten tussen 23,- tot 125,- Euro per jaar. In sommige gemeenten is dat een hoger bedrag omdat zij een groter aantal inwoners hebben. Ook deze belasting is plaatselijk en de aanslag zal op een bepaalde tijd van het jaar gepresenteerd worden door de gemeente of het innende belastingkantoor. Ook hier is het verstandig uw bank opdracht te geven dit te betalen en de belastingambtenaren daarvan op de hoogte te brengen. Belasting op economische activiteiten Als u zaken gaat doen in Spanje is er een plaatselijke belasting genaamd IAE (Impuesto de Actividades Economicas), bovendien zijn er lasten en speciale regels voor IVA (BTW) en inkomstenbelasting. Wij zullen in deze korte info niet nader ingaan op de situatie die betrekking heeft op bedrijven. Amigos de España kan u helpen bij de opzet van een bedrijf, de oprichting van een S.L. en u informeren over alle administratieve rechten en plichten op dit gebied. Inkomstenbelasting (Renta, I.R.P.F.) Iedere buitenlander die resident is in Spanje moet belastingaangifte doen met betrekking tot zijn persoonlijke verplichtingen en over het wereldwijde inkomen. Indien u meer dan 6 maanden per jaar in Spanje verblijft, wordt u als fiscaal resident beschouwd zelfs wanneer u nog geen residentie vergunning heeft aangevraagd. Nochtans zijn er bepaalde soorten inkomsten (zoals overheidspensioenen voor volledig en blijvende invaliditeit) die vrijgesteld zijn van inkomstenbelasting in Spanje en er zijn belastingovereenkomsten tussen een aantal landen en Spanje, die bepalen in welk land welke belasting betaald moet worden. Deze belastingverdragen bestaan er ook met Nederland en België. De belastingtarieven voor het fiscaal jaar 2006 gaan van 18 tot 48%. Inkomsten onder Euro zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting en onder bepaalde voorwaarden bent u tevens vrijgesteld indien u een inkomen heeft lager dan Euro. Een niet-resident eigenaar moet inkomstenbelasting betalen op de verhuurwaarde van zijn eigendom, ook als hij het niet verhuurt. De huurwaarde wordt berekend als 2% van de fiscale waarde (valor catastral). Een niet-resident betaalt daar ieder jaar 25% belasting op. U krijgt geen aanslag voor inkomstenbelasting in Spanje, u moet zelf aangifte doen, of een belastingconsulent inschakelen. Voor een niet-resident is een belastingconsulent verplicht, als hij niet wil dat er officiële mededelingen naar zijn bezit in Spanje gestuurd worden zonder dat hij daar aanwezig is. Daarom benoemen vele niet-residenten een fiscaal vertegenwoordiger.

6 Hypotheken: Bob Cats Correduria de Seguros S.L. te Altea Costa Blanca kan standaard tot 80 % van de taxatiewaarde aan hypotheek verstrekken aan residenten en niet residenten. De looptijd van de lening kan tot 30 jaar op basis van annuïteitenaflossing, dan wel lineair. Ook aflossingsvrije hypotheken zijn mogelijk. De afsluitprovisie (comision de apertura) bedraagt 1 a 2 %. De rente is veelal variabel en is gekoppeld aan de Euribor waarop een opslag komt van 0,5 tot 1,5 %. Belangrijk voor u om te weten is dat bij bestaande bouw het in Spanje heel gebruikelijk is dat de hypotheek overgaat naar de nieuwe eigenaar, u kunt derhalve verantwoordelijk gesteld worden voor de hypotheek van de vorige eigenaar. Men noemt dit in Spanje subrogacion. Uiteraard is ieder geval uniek en maatwerk. Een huis in kopen in Spanje kan met: - Eigen geld - Tweede hypotheek op uw woning in Nederland - Eerste hypotheek in Spanje via een Spaanse bank of Nederlandse bank, eventueel in combinatie met een tweede hypotheek in op uw woning in Nederland. (Bob Cats bemiddelt voor circa 10 banken in Spanje en Nederland.) Nederlanders kunnen zich vrij vestigen in Spanje en ook permanent in Spanje verblijven (Verdrag van Schengen). Woont u langer dan 10 jaar in Spanje dan kunt u de Spaanse nationaliteit aanvragen. Koopt u een huis en bent u gehuwd dan wordt op de escritura alleen vermeld dat u gehuwd bent. U kunt de notaris vragen de naam van uw partner te vermelden. Was u ten tijde van de koop alleen en trouwt u later, dan kan zonder betaling van belasting, hier alsnog gemeenschappelijk bezit van gemaakt worden. (capitulaciones matrimoniales). Ongehuwd samenwonen heeft in Spanje niet dezelfde status als geregistreerd partnerschap in Nederland. Een voorbeeld hiervan is de successie bij overlijden. Men is het hoge tarief verschuldigd en heeft geen belastingvrije voet en geen nabestaandenpensioen en geen recht op het wettelijk erfdeel van de partner. Wanneer men overlijdt in Spanje dan heeft de Spaanse overheid een overlijdensverklaring (certificado de defuncion) nodig. Deze verklaring wordt afgegeven door een arts en heeft men nodig om een verklaring van erfrecht van de Spaanse overheid te verkrijgen. Successierechten en testamenten: Nederlandse successierechten bij vestiging in het buitenland Uw positie gezien vanuit Nederland Nederlandse successiebelasting wordt geheven van degene, inwoner van Nederland of niet, die als erfgenaam iets verkrijgt (schenking of erfenis) van een erflater die in Nederland zijn laatste woonplaats had. Het is dus van belang, dat de erflater in Nederland woonde, niet dat hij de Nederlandse nationaliteit had. Het land, en de nationaliteit van de erfgenaam is niet van belang. De erfgenamen of de executeur testamentair moeten aangifte doen bij de Inspecteur der Registratie en Successie in de woonplaats, waar de erflater het laatste woonachtig was.

7 Indien de erflater niet in Nederland woont Woont de erflater of schenker niet in Nederland, dan betekent dat nog niet, dat er geen successiebelasting meer verschuldigd is in Nederland. Woonde U, als erflater, minder dan 10 jaar in het buitenland en bezit U de Nederlandse nationaliteit dan beschouwt de Nederlandse belastinginspecteur U toch nog als inwoner van Nederland. Deze voorwaarde is ingesteld om te voorkomen dat successiebelasting wordt ontlopen door een kort verblijf in het buitenland. Woont U bijvoorbeeld nog maar 5 jaar in Spanje en U komt daar te overlijden dan wordt U in de ogen van de Nederlandse wet nog steeds als inwoner van Nederland gezien. Indien een deel van de erfenis in Nederland ligt Woont de erflater gedurende langere tijd in het buitenland (meer dan 10 jaar) en is hij in het buitenland belastingplichtig geworden dan kan het toch voorkomen dat er in Nederland successiebelasting moet worden betaald door de erfgenamen. Het betreft hier dan in de meeste gevallen nagelaten onroerend goed, dat zich in Nederland bevindt. Wordt er in Nederland vermogensbelasting betaald over in Nederland gelegen onroerend goed, dat eigendom is van een Nederlander die al langer dan 10 jaar in het buitenland woont dan dient hierover ook succesiebelasting te worden betaald. Indien U een andere nationaliteit heeft aangenomen Wanneer U niet meer in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit, geen bezittingen meer heeft in Nederland en niet meer woonachtig was in Nederland op het moment van overlijden dan lijkt het er op, dat U in Nederland niet meer belast kan worden. Maar ook in dit geval weet de inspecteur de Nederlandse erfgenamen nog te vinden. De buitenlander die Nederland verlaat wordt namelijk nog een jaar na zijn vertrek als inwoner van Nederland beschouwd. Het voorkomen van dubbele belastingen Woonde U in het buitenland op het moment van overlijden dan bestaat het gevaar van dubbele belastingheffing. Ook in het land van vestiging kan immers belasting worden geheven over de erfenis of de schenking. Tussen Nederland en Spanje bestaat er een belastingverdrag om dubbele belastingheffing te voorkomen. Het testament Het ontbreken van een testament kan voor de nabestaanden problemen opleveren, zeker wanneer U in het buitenland komt te overlijden. Van belang is, dat Uw testament rechtsgeldig is, daarom is het verstandig een testament op te laten maken bij een notaris. Het opmaken van een testament lijkt misschien moeilijk, maar is vrij eenvoudig. Het is een verklaring over wat er met Uw bezittingen dient te gebeuren als U komt te overlijden. Maakt U geen testament dan worden Uw bezittingen volgens de wet onder Uw nabestaanden verdeeld. Deze wettelijke regels kunnen er toe leiden, dat Uw bezittingen verdeeld worden op een manier, die problemen kunnen opleveren voor Uw familie. Uw Spaanse bezittingen in een Nederlands testament Wanneer Uw Spaanse bezittingen (meestal onroerend goed) in een Nederlands testament zijn opgenomen dan wordt de nalatenschap volgens de Nederlandse wet afgewikkeld. Dit Nederlandse testament dient in Spanje geverifieerd te worden. Pas wanneer de Spaanse autoriteiten groen licht hebben gegeven en alles hebben uitgezocht kunnen de nabestaanden over de nalatenschap beschikken. Dat kan veel tijd in beslag nemen, en daarom is het raadzaam om ook in een dergelijke situatie een testament bij een Spaanse notaris te laten opstellen.

8 Een testament in Spanje Hoewel het niet noodzakelijk of verplicht is kunt U ook in Spanje een testament laten opmaken, dat bijvoorbeeld alleen van toepassing is op Uw bezittingen in Spanje. Indien U een Nederlands en een Spaans testament wilt opmaken let er dan op, dat er geen overlappingen zijn en clausules die elkaar tegenspreken, want dat levert alleen maar problemen op. Heeft u geen testament in Spanje maar wel in Nederland dan wordt het een geld en tijdrovende zaak voor de erfgenamen hun rechten in Spanje op te eisen. U mag aan jaren denken, hetgeen ook inhoudt dat de woning in Spanje dan ook niet verkocht kan en magworden. Het opmaken van een testament kost in Spanje ongeveer 150,-- tot 200,-- per persoon. Welk recht is van toepassing? Zolang U de Nederlandse nationaliteit bezit wordt de nalatenschap/vererving volgens Nederlands recht uitgevoerd. De Spaanse wet gaat namelijk uit van het nationaliteitsbeginsel. Dat betekent dat, als een Nederlander met Spaans bezit overlijdt, bij de afwikkeling van zijn of haar nalatenschap de Nederlandse erfregels worden toegepast, ongeacht of er een Nederlands of Spaans testament is opgemaakt. Van het bestaan van een Nederlands of Spaans testament wordt melding gemaakt in de verklaring van erfrecht op te stellen door een Nederlandse notaris. De verklaring van erfrecht is de basis voor verdere afwikkeling van de nalatenschap, zowel in Nederland als Spanje. Voor wat betreft het Spaanse bezit maakt een Spaanse notaris op basis van de Nederlandse verklaring van erfrecht (mits vertaald door een beëdigd vertaler) een akte van aanvaarding en vaststelling van successie. Zo n akte bestaat niet in het Nederlandse erfrecht. Tip Wanneer U zich in Spanje vestigt dan wordt u aangeraden een juridisch adviseur te raadplegen, die u kan informeren over testamenten, erfrecht en successierechten. Hiermee kunt u veel misverstanden en narigheid voor Uw nabestaanden voorkomen. Woont u in het buitenland dan kampen nabestaanden vaak met een gebrek aan informatie over de zaken en wensen bij uw overlijden, zelfs wanneer er een uitvoerig testament werd opgesteld. Een lijst met aanvullende informatie kan de nabestaanden veel problemen besparen. Op zo n checklist voor de nabestaanden kunt u bijvoorbeeld de volgende gegevens vermelden : - Alle persoonsgegevens inclusief paspoortnummer - Details van de verblijfsvergunning - Adres van de Nederlandse ambassade of consulaat in Spanje, waar u staat ingeschreven - Naam en adres van buurman en kennissen, die eventueel ook in het bezit is van sleutels van uw huis - Namen, adressen en telefoonnummers van werkgever, arts en andere mensen die direct moeten worden ingelicht - Adressen en telefoonnummers van de verzekeringsmaatschappij en de daarbij behorende polisnummers

9 - Namen, adressen en telefoonnummers van uw advocaat, belastingadviseur, accountant of andere vertrouwensrelaties - Overzicht van maandelijkse betalingen, gas, electriciteit, telefoon,abonnementen etc. - Bankrelaties, bankrekeningen, spaarrekeningen - Naam, adres en telefoonnummer van de notaris in Nederland en in Spanje waar het testament ligt. Deze lijst pretendeert niet uitputtend te zijn. Voor uzelf kunt U alles op eenrijtje zetten wat voor uw nabestaanden van belang is te weten. Door zo n lijst op te stellen kunnen veel problemen voor uw nabestaanden voorkomen worden. (Zorg ervoor, dat uw naasten deze lijst ook weten te vinden). Verzekeringen: Bob Cats Correduria de Seguros S.L. is een onafhankelijk tussenpersoon in verzekeringen, sinds 30 jaar gevestigd in Altea provincie Alicante. Bob Cats heeft acht deskundige medewerkers in dienst die zowel de Spaanse, Nederlandse, Engelse als Duitse taal machtig zijn. Bob Cats heeft vergunning van AFM voorheen SER en maakt deel uit van het Nederlandse assurantiekantoor Stoof Assurantiën Breda B.V. Derhalve kan Bob Cats u naast de Spaanse verzekeringen ook Nederlandse verzekeringen bieden. Met circa 30 Spaanse verzekeraars en circa 30 Nederlandse verzekeraars biedt Bob Cats u de beste polisvoorwaarden tegen de laagste premie. Zowel Bob Cats als Stoof Assurantiën staan bij de Spaanse en Nederlandse overheid ingeschreven in de registers van vakbekwaamheid (A inschrijving, dit geeft u zekerheid!) Ziektekostenverzekering en ziekenfondsverzekering: Zorgverzekering in Spanje In het sociale verzekeringsstelsel worden de medische kosten in Spanje gedekt door de Seguridad Social. Het is een volksverzekering voor ziektekosten voor iedere inwoner in Spanje, dus ook voor Nederlanders die er permanent verblijven. Als zij inkomen uit Nederland ontvangen dienen zij zich wel aan te melden bij het College van Zorgverzekeringen ( CVZ ). De Seguridad Social functioneert niet optimaal. Er zijn lange wachttijden voor huisartsen en specialisten die veelal uitsluitend Spaans spreken en lange wachtlijsten voor de overvolle ziekenhuizen. Alleen voor levensbedreigende ziekten en voor topklinische zorg functioneert de zorg goed Om niet van de Seguridad Social afhankelijk te zijn sluiten Spanjaarden die het betalen kunnen en veel buitenlanders een particuliere vervangende zorgverzekering bij een Spaanse verzekeraar die hen een snel toegankelijke zorg garandeert bij meertalige huisartsen, specialisten en particuliere klinieken. Dit is geen aanvullende verzekering, men is gewoon tweemaal verzekerd. Spaanse zorgverzekeringen zijn onderling sterk verschillend en er bestaan geen polisvergelijkingssites, dus iedereen moet het maar zelf uitzoeken. Er zijn wel een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Te dure behandelingen zoals nierdialyse en kunst- en hulpmiddelen zijn uitgesloten, u kunt alleen terecht bij artsen en instellingen waarmee de verzekeraar een overeenkomst heeft gesloten en voor iedere behandeling bij een specialist of opname in een ziekenhuis hebt u vooraf toestemming van de verzekeraar nodig. Naast een aantal in Nederland ongebruikelijke uitsluitingen en beperkingen geldt als regel ook een uitsluiting voor alle bestaande ziekten,

10 ook als die zich eerst openbaren na de ingangsdatum. Deze beperkingen hoeven geen probleem te zijn omdat iedereen in noodgevallen terug kan vallen op de Seguridad Social, zij het met het daarbij behorende ongemak. Als u een Spaanse polis hebt en u meldt u niet aan bij de Seguridad Social kunt u nergens op terugvallen en zijn de hiaten in uw dekking geheel voor eigen rekening. Als u de mogelijkheid hebt om een Nederlandse (buitenland)polis af te sluiten is dat een goede optie. In alle andere gevallen adviseren wij een op de Spaanse markt werkende buitenlandse verzekeraar die een complete polis aanbiedt. Voor het maken van uw keuze kunnen wij u adviseren. Indien u nederlands ingezetene bent heeft dient u de voorwaarden van uw nederlandse zorgverzekering er op na te slaan of deze een goede buitenlanddekking kent en uiteraard een (doorlopende) reisverzekering af te sluiten. Woonhuisverzekering: Verstandig is het om uw huis in Spanje bij een Spaanse verzekeraar te verzekeren en via een onafhankelijke tussenpersoon. Wij kiezen voor u beste prijs met de beste voorwaarden waarbij o.a. ook de risico s van aardbeving en overstroming gedekt zijn, hetgeen in Nederland niet te verzekeren is. De meeste verzekeraars bieden het totale pakket van opstal, inboedel en aansprakelijk op één polis aan (seguro de hogar). Vaak zit er ook nog dekking in voor een stuk rechtsbijstand. De premies alsmede de hoofdlijnen van de dekkingen zijn vergelijkbaar met wat in nederland gebruikelijk is. Appartementen: In Nederland is uw appartement verzekerd bij een verzekeraar via de vereniging van huiseigenaren. In Spanje is dit in pricipe ook zo, echter de vorm is geheel anders. De comunidad in Spanje verzeker bijna altijd alleen de constructie van het gehele appartementencomplex en de gemeenschappelijke ruimtes. U kunt dit heel eenvoudig controleren door te kijken naar de verzekerde som van het geheel en de prijs van uw woning hier op af te zetten en te vermenigvuldigen met het aantal appartementen in het complex. U ziet dan vermoedelijk een veel lagere waarde. De gehele afwerking is dan niet verzekerd. Ook heeft u geen zicht of de premie al dan niet tijdig betaald wordt en of de polis blijft lopen. Wij adviseren u dan ook altijd om zelf de volle waarde te verzekeren op een eigen polis. (de kosten zijn in de meeste gevallen erg laag) Motorrijtuigenverzekering: Het is niet ondenkbaar dat u uw Nederlandse auto mee naar Spanje neemt. U heeft twee mogelijkheden of u voert de auto in of u blijft op Nederlandse kentekenplaten rijden. Bob Cats biedt u beide mogelijkheden zowel het verzekeren via de Spaanse motorrijtuigenverzekeraar dan wel via de Nederlandse motorrijtuigenverzekeraar voor het permanente verblijf van uw auto in Spanje op Nederlandse platen. Mocht u hieromtrent meer informatie wensen neem dan contact met ons op. Bob Cats Verzekeringen en Hypotheken Spanje Stoof Assurantiën&Hypotheken Calle Sardinal 4 Stadionstraat Altea 4815 NC Breda tel: (0031)

11 Hypotheken in Spanje Men kent geen vrije verkoopwaarde of executiewaarde in Spanje, men spreekt slechts over de waarde van de woning. Deze waarde wordt bepaald door een door de bank aangestelde taxateur. De bijkomende kosten als notaris, belasting en afsluitprovisie bedragen 10 tot 12 % zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw. Standaard verstrekt een bank maximaal 80% van de waarde van een woning. Uiteraard zijn afwijkingen in positieve zin mogelijk en is geheel afhankelijk van uw situatie. In Spanje kent men hoofdzakelijk twee vormen van hypotheken, de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. Sinds kort verstrekken de banken ook aflossingsvrije hypotheken. Leeftijd en looptijd van de lening zijn gelijk aan Nederland, al wordt er standaard wel vaak met een eindleeftijd van maximaal 75 jaar gewerkt De hypotheekrente die men in Spanje hanteert is veelal een variabele rente gebaseerd op het euribortarief plus een toeslag van ca 0,5% tot 2% afhankelijk van risico en client. Er zijn diverse mogelijkheden om geld aan te trekken voor de aankoop van een woning in Spanje. We kunnen beginnen met een maximale hypotheek op uw eigen woning in Nederland. Voor het eventuele restantbedrag nemen we een eerste hypotheek in Spanje. We kunnen ook alleen een hypotheek in Spanje nemen, echter u moet dan meestal wel 20% plus de bijkomende kosten zelf meebrengen. Wij bemiddelen ook voor de ABN AMRO Bank, deze verstrekt aflossingsvrije hypotheken aan Nederlanders in Spanje. Voorwaarde is wel dat u Nederlands inkomen moet genieten. De extra bijkomende kosten zijn hier, voor het inschakelen van een advocaat, 3.000,-- tot 5.000,- éénmalig. Wij bemiddelen zowel in Nederland als in Spanje voor de meeste bankinstellingen en kunnen u hiermee de optimale mix van prijs en laliteit bieden. Uw hypotheek in Spanje is maatwerk, door de verschillen in taal en gebruiken komt u hier zelf niet doorheen, wij staan uiteraard voor u klaar. Heeft u behoefte aan meer hypotheekinformatie? Kijk op onze site of of belt u voor een afspraak, naar uw wens in Nederland of Spanje. U heeft uw oog laten vallen op een mooi huis in Spanje. Als tweede woning, of denkt u zelfs aan permanente vestiging? Het kopen van een huis in Spanje brengt heel wat vragen met zich mee. Want hoe regelt u een Spaanse notaris en de taxatie van de woning? Waar regelt u de financiering en de benodigde verzekeringen? Bob Cats Verzekeringen en Hypotheken en Stoof Assurantiën en Hypotheken kunnen dit allemaal snel en deskundig voor u verzorgen.

12 Wat u nog moet weten over nieuwbouw. U kunt niet eerder naar de notaris als het pand klaar is voor bewoning en derhalve aangesloten is op de nutsvoorzieningen als gas, water en licht. Niet eerder kan hier een hypotheek op gevestigd worden. Vaak koopt u vanaf een tekening. Wanneer het project wordt opgeleverd bent u 1 jaar verder en zijn de prijzen veelal met 20% gestegen. Tijdens de bouw moet u een aanbetaling doen van ca ,- bij ondertekenen van het contract en ca. 30% van de koopsom bij oplevering. Verkoopt u de woning vóór oplevering dan maakt u een hoge winst op uw aanbetaling. Let wel op dat u vooraf toestemming hiervoor moet hebben van de bouwer. De projectontwikkelaar is niet verplicht de 3.000,- terug te betalen als u van de koop afziet. De 30% die u vooraf betaald heeft moeten wettelijk worden afgedekt door een bankgarantie. U heeft 10 jaar garantie op bouwkundige fouten van uw woning. Wat u moet weten algemeen. Hypotheekrente kan aftrekbaar zijn in nederland als de woning in Spanje uw eerste is en u in Nederland inkomstenbelasting betaald. Verhuurt u dan de woning in Spanje dan bent u in Nederland hier geen belasting over verschuldigd, omdat dit in Box 3 valt. Als uw nederlandse vennootschap het pand in Spanje koopt kunt u IVA (lees BTW) in Nederland aftrekken. Wij verstrekken ook hypotheken in Portugal, Italië, Griekenland, Frankrijk en België. Als resident is de winstbelasting 18% vrijgesteld indien u binnen een bepaalde periode een ander pand koopt. Dit geldt NIET voor niet-residenten.

13 5 januari 2007 Geachte heer en mevrouw Hierbij informeren wij u dat Bankinter bereid is u een aflossingvrije hypotheek te verstrekken van met een minimale taxatie van onder de volgende voorwaarden en condities. Bedrag : Looptijd : 30 jaar Rentetarieven: - Eerste 6 maanden ->Rentepercentage: 5,35 % (geldig als de hypotheek passeert vóór 1/2/2007) - Daarna jaarijkse revisie ->: EURIBOR % Provisies: Gedeeltelijk vervroegde en gehele vervroegde aflossing : 1 % over de openstaande schuld (U kunt echter 10% per jaar boetevrij aflossen) Afsluitprovisie: 1,50% Taxatie van de woning: ongeveer 300 Overige kosten: Notaris, registratie hypotheek en belastingen Dit is afhankelijk van de waarde die u in de escritura gaat vermelden Het onroerend goed van uw dient vrij van lasten zijn op moment van hypotheekvestiging en de minimale taxatiewaarde dient Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot u contactpersoon bij BOB CATS SEGUROS S.L.. Hoogachtend, Directeur Bankinter

14 Kosten bij aankoop van een eigendom in spanje Nieuwbouw Verkoopprijs 7% IVA= Impuesto Valor Añadido (=BTW) bestaande bouw Verkoopprijs 7% ITP= Impuesto Transmisiones Patrimoniales (=overdrachtsbelasting) Voor bestaande en nieuwbouw Notariskosten Inschrijving kadaster Legeskosten Die laatste drie zijn bij elkaar ca 1,5 % Bij hypotheek komt er nog ca 1,5% bij aan: Notariskosten Inschrijving kadaster Legeskosten Die 1,5% is ruim genomen. Als je 8-9 % neemt zonder hypotheek en % met hypotheek zit je vrij aardig. Nieuwbouw wordt betaald in termijnen. Bij iedere termijn wordt de IVA toegevoegd. De grootste termijn wordt bij de notaris betaald. In Spanje wordt de woning pas eigendom als bij de notaris de laatste termijn is betaald. Alle aannemers/ontwikkelaars dienen vanaf mei 2002 een bouwverzekering (decenal genaamd) te hebben om de vergunningen rond te krijgen. De bouwverzekering is geeft gedurende 10 jaar garantie tegen bouwgebreken. Deze bouwverzekering ofwel decenal is ook noodzakelijk als u zelf gaat bouwen. Heeft u deze verzekering niet, dan ontvangt u nooit uw eigendomsbewijs en kunt u het pand nooit verkopen.de bouwverzekering moet u afsluiten vóór de bouw start. In Spanje wordt bestaande bouw vaak een deel onder de werkelijke prijs ingeschreven, (vaak tussen de 20 en 40% minder). Dit scheelt wel in de wervingskosten maar is dus niet officieel en legaal. Niet iedereen wil dit en 100% kan ook maar dan kan er meestal minder onderhandelt worden over de prijs. Alles is uiteraard in overleg tussen koper en verkoper. Bij nieuwbouw is dit minder gebruikelijk, max 10% De verkoper heeft de volgende kosten: Winstbelasting over de waardestijging van de grond : Plús Valía > gemeente Winstbelasting voor niet residenten (bijvoorbeeld Nederlanders met een tweede huis) Er wordt 5% (Tesorio Publico) ingehouden bij de verkoop bij de notaris over het bedrag in het eigendomsbewijs bij verkoop. Het jaar daarna kan de verkoper een belastingaangifte doen om dit terug te vorderen. Let op: over de winst over het huis is 18% belasting aan de Spaanse Staat verschuldigd. Dus eerst uit (laten) rekenen of belastingaangifte loont.

15 Aktie-punten Tenaamstelling van: Gas Water Electra Vereniging van Eigenaren mits aanwezig Onroerendgoed belasting Afvalverwerking Telefoon mits aanwezig NIE NUMMER AANVRAGEN NIE nummer heeft men nodig als men een bezit in Spanje aanschaft. Ga dan naar de politie, vraag een NIE nummer aan en haal het een week of 3 later op. Nodig: koopakte - origineel paspoort en pasfoto en de koper zelf om het aan te vragen Bob Cats Seguros kan u van dienst zijn bij Bankrekening openen (GRATIS) Er zijn diverse banken met Nederlandstalige medewerkers Hypotheekadvies van verscheidene banken en instanties: GRATIS Jaarlijkse kosten van een eigendom in Spanje IBI/SUMA = IMPUESTO BIENES INMUEBLES = ONROERENDGOED BELASTING Dit ligt een stuk lager dan in Nederland. Voor een vrijstaande villa van ca is het ongeveer 500 Voor een appartement ca 200 a 250 In Spanje kent men alleen een eigenaars-gedeelte Te betalen tussen juli en oktober, 1 maal per jaar BASURA= AFVALVERWERKING Rond de 120 voor een appartement en het dubbele voor een villa 1x per jaar te betalen. Sommige gemeentes dienen het via de SUMA (vd onroerend goed bel) andere via de gemeente direkt. Alles kan ook automatisch afgeschreven worden van de bankrekening. Hypotheek en verzekeringen Hypotheek is mogelijk bij diverse banken tot 80% van de taxatiewaarde voor niet residenten. Meerdere jaren of geheel aflossingsvrij is mogelijk, ook via Nederlandse banken. Wij werken samen met diverse banken en zoeken naar de gunstigste voorwaarden voor onze cliënt. Voor alle typen verzekeringen staat Bob Cats Correduria de Seguros u bij, uiteraard spreekt men hier ook Nederlands Juridisch, fiscaal en testamentair advies voor aankoop van de woning Ook hiervoor kunnen wij u vrijblijvend een externe specialist op dit gebied aanbevelen. Dit kantoor is gevestigd in Nederland en heet Wilhelminastaete Belastingadvies Website is en Het is mogelijk door bepaalde maatregelen te nemen voor de aankoop in de toekomst belasting betalen te vermijden of te verlagen. Voor de jaarlijkse belasting aangifte kunnen wij ook zorgen.

16 Collectieve Hollandpolis voor pensionado s in Spanje Bob Cats is aanspreekpunt voor landgenoten aan de Costa s ARTIKEL VERZEKERINGSBLAD DECEMBER 2005 Assurantiekantoor Bob Cats Correduria de Seguros S.L. is begin jaren zeventig gestart als makelaar in verzekeringen aan de Spaanse Costa Blanca (Altea provincie Alicante). Het bedrijf speelde daarmee in op de behoefte van de daar aanwezige gepensioneerde Nederlanders die hun verzekeringen (voor huizen, inboedels, aansprakelijkheid, auto s, boten, hypotheken enz.) bij een Nederlandse tussenpersoon wilden onderbrengen. Bob Cats heeft een SER-inschrijving (A) en maakt deel uit van het Nederlandse assurantiekantoor Stoof Assurantiën en Hypotheken Breda bv. Hierdoor kunnen Nederlandse verzekeringen in Spanje tot stand worden gebracht die daar niet of nauwelijks bekend zijn of te duur zijn. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de AOV en reisverzekering van de Europeesche. Er zijn bij Bob cats acht medewerkers in dienst die zowel de Spaanse, Nederlandse, Engelse en Duitse taal machtig zijn. Er wordt samengewerkt met circa dertig Spaanse en dertig Nederlandse verzekeraars en banken. Het kantoor verwierf al snel bekendheid bij de Nederlanders aan de Spaanse Costa. De taal en onbekendheid met locale verzekeringsproducten en hypotheekproducten leidden tot een snelle groei. De doelgroep van Bob Cats is aan de Costa Blanca, al dan niet permanent, verblijvende Nederlanders. Deze groep is door de jaren heen bijgesteld naar Nederlanders die verblijven aan de Costa s van Noord tot Zuid-Spanje. Het gaat allang niet meer alleen om de pensionado s, ook het Nederlands MKB heeft Spanje gevonden. Onze klanten hebben graag een Nederlandse slager, bakker, supermarkt, arts en ziekenhuis. Inmiddels wordt het kantoor aan iedere Costa vertegenwoordigd door een eigen agent, een Nederlandse tussenpersoon die na een goede loopbaan heeft gekozen voor het warme Spanje. We groeien nog steeds en zoeken in dit kader nog professionals voor onze activiteiten in zuid Spanje, aldus Kees Stoof, directeur Stoof Assurantiën en Hypotheken in Breda. Naast het sluiten van verzekeringen en hypotheken geven de medewerkers ook voorlichting aan Nederlanders die aan de Spaanse Costa s overwinteren. Dat is de belangrijkste factor, met name omdat Spanje op gebied van zorg, belastingzaken en wetgeving sterk afwijkt van Nederland. Zo heeft de aanloop naar het nieuwe zorgstelsel in Nederland bij de Costa s tot grote verwarring geleid. De Nederlandse zorgverzekeraars hebben in september 2005 massaal de ziektekostenpolissen opgezegd voor Nederlanders die in Spanje wonen. Mede door de leeftijd en de daarbij behorende gebreken, voelden zij zich in de kou gezet. Dit was reden voor Bob Cats om eind 2005 het heft in eigen handen te nemen en de in Spanje wonende Nederlanders als aanvulling op het Spaanse ziekenfonds een eigen ziektekostenpolis aan te bieden. De Collectivo Hollandeses, ofwel de Collectieve Hollandpolis, werd ontwikkeld in samenwerking met de Spaanse verzekeraar ASSSA ( Agrupación Sanitaria Seguros SA ), heeft kantoren in Alicante, Denia, Moraira-Teulada en Ciudad Quesada-Rojales. Speciaal voor de Nederlandse polis opende de maatschappij ook een apart Nederlandstalig kantoor in Altea, op 200 meter afstand van het kantoor van Bob Cats.. Het huidige werkgebied van ASSSA is de Costa Blanca en Costa Calida. Dit jaar wordt daaraan ook de Costa de Sol toegevoegd. Op dat moment zou de Collectieve Hollandpolis ook in dat gebied kunnen gelden. Onvrede Uit de vele berichten in de media en de rechtzaak die pensionado s voeren tegen de Nederlandse Staat wordt duidelijk dat de invoering van het zorgstelsel een dik wolkenpak voor de Spaanse zon heeft geschoven. Inmiddels hebben diverse Nederlandse zorgverzekeraars hun verzekerden niet in de steek gelaten en is hun alsnog een polis aangeboden op basis van declaratie. Onvrede heerste er bijvoorbeeld over de maatregelen van minister Hoogervorst waardoor forse bedragen aan de in Spanje verblijvende Nederlanders worden doorberekend.

17 Argument van de Nederlanders is dat zij moeten betalen aan Nederland terwijl de zorg niet van Nederland komt en zij een beroep moeten doen op de Spaanse zorg, zijnde de Seguridad Social, lees ziekenfonds. Hierin heeft men geen vrije keuze van arts, ziekenhuis en specialist. Inmiddels een half jaar verder zien wij dat de rust is wedergekeerd. Nederlanders zijn alsnog bij hun oude verzekeraar gebleven, hebben gekozen voor een Spaanse verzekeraar of zijn alleen verzekerd via het Spaanse ziekenfonds. Waar nog geen oplossing voor is gevonden is de AWBZ. Voor langdurige zorg kan men zich in Spanje niet verzekeren en is er ook van overheidswege nauwelijks iets beschikbaar. Onze tip aan minister Hoogervorst of zijn opvolger zou in deze zijn het behoud van de langdurige zorg voor Nederlanders in Spanje en afschaffing van de onredelijke premies voor de in het buitenland verblijvende Nederlanders. Het wordt als zeer onredelijk ervaren om een premie te moeten betalen voor een verzekering terwijl daar niets tegenover staat. Enkele wetenswaardigheden over ziektekostenverzekeringen in Spanje In het sociale verzekeringsstelsel kent Spanje voor wat betreft de dekking voor ziektekosten de Seguridad Social.Het betreft hier, wat we in Nederland, een volksverzekering zouden noemen. ledere Spanjaard met een inkomen van welke aard dan ook is verplicht verzekerd met voor iedereen een gelijke dekking. Buitenlanders die in Spanje verblijven en hier geen inkomen uit een loondienstverband hebben kunnen hier geen rechten aan ontlenen en kunnen zich hier ook niet vrijwillig bij aansluiten. De scheiding zoals deze in Nederland nog bestaat tussen particulier en ziekenfonds bestaat hier dus niet. Vervolgens kunnen we constateren dat de Seguridad Social niet optimaal functioneert. Er zijn overvolle ziekenhuizen, lange wachtlijsten, artsen die vaak alleen spaans en wat gebrekking engels spreken, kortom de kwaliteit van de gezondheidszorg laat nogal te wensen over. Vele Spanjaarden willen niet van de Seguridad Social afhankelijk zijn en sluiten daarom een particuliere ziektekostenverzekering die hen een hogere kwaliteit verzorging garandeert, vaak in privé-klinieken zonder wachtlijsten met meertalige artsen, kortom een kwalitatief hoogstaande behandeling c.q. verzorging. De meeste verzekeraars werken met een zogenaamde cuadro medico. Deze verzekeraars hebben contracten gesloten met een aantal ziekenhuizen en medici waar hun verzekerden terecht kunnen. Verzekerden worden geholpen zonder dat ze zelf eerst iets voor hoeven schieten. Andere verzekeraars kennen een volledig vrije artsenkeuze waarbij dan meestal de vergoeding per ingreep gemaximeerd is. Ook zijn er verzekeraars die een mix kennen, bijvoorbeeld 100% vergoeding bij aangesloten artsen en 85 of 90% vergoeding bij behandeling door niet aangesloten artsen. De dekkingen die deze particuliere verzekeringen kennen, zijn niet, zoals wij in Nederland gewend zijn, compleet. Verzekeraars bieden een product aan voor een aantal voorzieningen maar beslist niet alles. Zo is er bijvoorbeeld een bekende, regionaal werkende verzekeraar, die vervanging van heup- en kniegewrichten niet dekt. Nierdialyse wordt door bijna geen enkele verzekeraar vergoed, medicijnen worden nooit vergoed, behoudens verstrekkingen tijdens een ziekenhuisopname. Ook de vergoeding van kunst- en hulpmiddelen is vaak beperkt tot enkele honderden euro s. De Seguridad Social fungeert in deze gevallen als een soort vangnet. Als de particuliere polis geen dekking biedt gaat de verzekerde alsnog voor behandeling naar Seguridad Social.

18 lndien u zich dus in Spanje particulier verzekert bij een Spaanse verzekeraar zonder dat u dekking heeft van de Seguridad Social is er altijd sprake van een hiaat in de dekking, waarbij u een niet gering risico loopt. Wij adviseren u dan ook om een dekking af te sluiten bij een op de Spaanse markt werkzame buitenlandse verzekeraar, die een complete dekking verleent of bij een Nederlandse verzekeraar die een buitenlanddekking kent. Uiteraard kunnen wij u, voor het maken van deze vaak ingewikkelde keuze, optimaal adviseren. Bob Cats Verzekeringen & Hypotheken Calle Sardinal Altea tel: / fax: / U woont het hele jaar in Spanje. Maar dat betekent natuurlijk niet dat u daarom niet meer op vakantie gaat naar andere landen. Of dat u nog naar Nederland reist voor eenbezoek aan familie en vrienden. Ook dan wilt u onbekommerd kunnen genieten. Dat kanmet de Doorlopende Vakantiereisverzekering van de Europeesche, dé vrijetijdverzekeraar van Nederland. Daarmee reist u zonder zorgen en bent u niet alleen verzekerd van een goede afhandeling van de financiële gevolgen van schade maar u kunt wereldwijd -rekenen op snelle, professionele hulp door de Europeesche Hulplijn. De Doorlopende Vakantiereisverzekering van de Europeesche heeft standaard een zeer uitgebreide dekking die in de hele wereld geldig is. Zo is uw bagage bijvoorbeeld tot 5.000,- verzekerd en wordt voor bagage niet ouder dan 2 jaar de volledige nieuwwaarde uitgekeerd en heeft u hierbij geen eigen risico! Natuurlijk is ook maatwerk mogelijk door het kiezen van uitbreidingen op de basisdekking. Bijvoorbeeld de uitbreiding geneeskundige kosten: hiermee zijn al uw medische kosten tot maar liefst ,- verzekerd. En kiest u voor de uitbreiding Garantie-Annulering, dan wordt zelfs de hele reissom vergoed als u uw reis moet afbreken. Ook als u maar een deel van de vakantie mist! Wilt u meer weten over deze speciaal voor de in Spanje woonachtige Nederlanders ontwikkelde reisverzekering? Neem dan contact op met Bob Cats Seguros. Wij vertellen u er graag meer over en regelen dat ook u onbekommerd kunt genieten tijdens al uw reizen zomer, winter en tussendoor. Hoe vaak u ook gaat! Mail of bel Stoof Assurantiën Breda bv en Bob Cats Correduria de Seguros sl in Spanje al meer dan dertig jaar een begrip in verzekeringen zowel in Nederland als in Spanje. Een team van twintig enthousiaste en deskundige medewerkers behartigen uw belangen op het gebied van verzekeringen en hypotheken HYPOTHEKEN Stoof Assurantiën en Bob Cats Seguros zijn één bedrijf. Deze samenwerking kan een hypotheek in Spanje voor u realiseren tot ver boven uw Spaanse aankoop. Wij begeleiden u in de keuze van makelaar tot en met het passeren van de transportakte in Spanje. Per jaar bemiddelen wij voor minimaal 1000 Nederlanders en uiteraard tot volle tevredenheid. Door de samenwerking met zowel Spaanse als Nederlandse banken, brengen wij de laagste rente en de beste condities.

19 Een huis privé of via een opgerichte bv kopen, laat u door ons adviseren. Koopt u een bestaande woning, dan neemt u de hypotheek van de vorige eigenaar over zonder dat u hier erg in heeft. LET HIER OP Ook in Spanje moet u belasting betalen zowel aan de gemeente als aan de Spaanse overheid. U ziet niets van hen, u moet actie ondernemen. ZO NIET, DE BOETES ZIJN HOOG. Gaat u permanent in Spanje wonen en laat u zich uitschrijven uit Nederland. Wat is belastingtechnisch interessant voor u. Laat u vooraf goed voorlichten. Bob Cats werkt nauw samen met WIL- HELMINASTAETE BELASTINGADVIES. De Spanje specialist in Nederland op deze vragen. VERZEKERINGEN Uw huis, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering voor partikulieren verzekeren wij in één polis. De premie is lager dan bij een Nederlandse verzekeraar, de condities zijn ongeveer gelijk. In tegenstelling tot Nederland kunnen wij ook het aardbevingsrisico en overstroming verzekeren. Een appartement is niet verzekerd via de vereniging van huiseigenarenal doet men wel zo overkomen. Alleen de constructie van het gehele complex is verzekerd. VERZEKER ALTIJD ZELF UW APPARTEMENT. UW AUTO U kunt uw auto die permanent in Spanje verblijft met Nederlandse kentekenplaten, bij ons verzekeren met behoud van uw opgebouwde no-claim korting tot 75 %. Spaanse auto s verzekeren wij uiteraard ook. BESTUURDERS ONDER DE 27 JAAR ZIJN HELEMAAL NIET VERZEKERD. LET HIER OP ZIEKTEKOSTENVERZEKERING. Een uitgebreide partikuliere ziektekostenpolis bieden wij u die fors goedkoper is dan in Nederland, terwijl de voorwaarden gelijk of beter zijn. ACCEPTATIE TOT 75 JAAR Belangrijke wijzigingen Belasting in Spanje voor 2007 Waarom Herziening? - Bestrijding Fraude - Onder druk van de Europese Unie - Vereenvoudiging van de inkomstenbelasting Verkoopwinsten op Aandelen en Vastgoed Tot 2006 tarieven tussen 15 % en 45 % ( voor niet residenten vast 35 % ) Per 2007 vast tarief 18 % Vrijstelling op de winst bij verkoop van de eigen woning blijft behouden bij een bezit van langer dan drie jaar. Inkomstenbelastingschijf voor 2007 ( IRPF ) % % % % Niet residenten vast 24 % Successie en Schenkingsrechten Deze zijn niet herzien en er geldt nog steeds geen verdrag tussen Nederland en Spanje ter voorkoming van dubbele heffing ( Belgie en Spanje wel ). Dus Spanje mag bij niet residenten belasting heffen over bezittingen als vastgoed e.d.. Nederland en Spanje hebben wel een verdrag om Belastingontduiking en Fraude proactief op te sporen zowel voor bedrijfsleven als particulieren. Verlaging Vennootschapsbelasting per Minder dan ,- winst was 30 % is nu 25 % Meer dan ,- winst was 35 % is nu 30 %

20 INVENTARISATIELIJST INDIEN U VRIJBLIJVENDE VERZEKERINGSINFORMATIE OVER SPANJE WENST AANGAANDE: 1 HYPOTHEEK 2 WOONHUIS 3 INBOEDEL 4 AANSPAKELIJKHEID 5 AUTO/ CAMPER/ MOTOR EN BOOT 6 ZIEKTEKOSTEN/REIZEN/RECHTSBIJSTAND 7 ADVIES M.B.T AAN- EN VERKOOP ONROERENDGOED 8 ADVIES M.B.T. FISCALE- EN JURIDISCHE CONSEQUENTIES 9 IN- OF UITVOER VAN UW AUTO MAAKT U UIT BOVENSTAANDE OPGAVE A.U.B. UW KEUZE DOOR HET NUMMER TE OMCIRKELEN Om voor u een correcte offerte te maken verzoeken wij u de volgende gegevens in te vullen: Voorletters en achternaam Adres Postcode Woonplaats Tel. Nummer Mobiel nummer Geboortedatum van alle te verzekeren gezinsleden: Burgelijke staat : : : : : : : : : : VOER-/VAARTUIGGEGEVENS ALS U NUMMER 5 HEEFT OMCIRKELD: Merk/type : Motorinhoud en brandstof : Bouwjaar : Datum rijbewijs : Huidige No Claim : Gewenste verzekering : WA / Wa Beperkt Casco / All Risk Stuur of mail dit formulier aan: Bob Cats Verzekeringen & Hypotheken Stoof Assurantiën & Hypotheken C/Sardinal 4 bajo Postbus ALTEA 4800 CE BREDA Tel. nummer: Tel. Nummer: Fax Nummer: Fax Nummer:

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com Latravia assistent Copyright Latravia 2010 Emigreren of een tweede huis in Frankrijk Frankrijk is een populaire bestemming om naar te emigreren of voor het kopen van een tweede huis. Behalve dat de emigratie

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com Latravia assistent Copyright Latravia 2010 Emigreren of een tweede huis in Frankrijk Frankrijk is een populaire bestemming om naar te emigreren of voor het kopen van een tweede huis. Behalve dat de emigratie

Nadere informatie

Uzelf en Uw bezittingen Optimaal Verzekeren Via Accountnet

Uzelf en Uw bezittingen Optimaal Verzekeren Via Accountnet Uzelf en Uw bezittingen Optimaal Verzekeren Via Accountnet HET JUISTE FULL SERVICE BUREAU VOOR U! Accountnet Internet Media S.L. is een onafhankelijk zusterbedrijf van Accountnet Gestor & Accountancy Services

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Alles over uw auto in Spanje

Alles over uw auto in Spanje Alles over uw auto in Spanje Alles over de auto in Spanje Colofon 2e druk 2010 CIP gegevens Koninklijke bibliotheek, Den Haag M.H. Boulonois MBA Alles over de auto in Spanje ISBN nr. 90-76401-02-3 NUGI

Nadere informatie

Kleine Gids voor de COSTA BLANCA

Kleine Gids voor de COSTA BLANCA Kleine Gids voor de COSTA BLANCA Prijs 7,50 incl. btw 1 Colofon 2e druk 2004 CIP gegevens koninklijke bibliotheek, Den Haag M.H. Boulonois Kleine gids voor de Costa Blanca: vraagbaak voor kopers van onroerend

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-423 D/1207 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

Huis kopen in Duitsland

Huis kopen in Duitsland Huis kopen in Duitsland 1 EEN HUIS KOPEN IN DUITSLAND uitgave: EUREGIO Postbus 6008 7503 GA Enschede Enscheder Straße 362 48599 Gronau NL-tel. 053-460 51 51 D-tel. 02562-702 0 Internet: www.euregio.nl

Nadere informatie

recht & zekerheid Als er iets zeker is, dan is het wel ons rendement. De glazen samenleving: meer zekerheid of minder privacy?

recht & zekerheid Als er iets zeker is, dan is het wel ons rendement. De glazen samenleving: meer zekerheid of minder privacy? Juni 2008 recht & zekerheid Bijna de helft van werkend Nederland heeft een pensioengat Pagina 7 De glazen samenleving: meer zekerheid of minder privacy? Pagina 17 Arbeidsconflicten: vechten of vluchten

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie