Projekt: A Voormalig Stedelijk Museum de Nieuwe Doelen Doelenstraat KX Alkmaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projekt: 14.039-A Voormalig Stedelijk Museum de Nieuwe Doelen Doelenstraat 1-9 1811 KX Alkmaar"

Transcriptie

1 Lange Singel PH Haule T M M W I SCA-code: 05-D Projekt: A Voormalig Stedelijk Museum de Nieuwe Doelen Doelenstraat KX Alkmaar Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar Postadres: Postbus 53 Woonplaats: 1800 BC Alkmaar Uitgevoerd door: F.J. Meirmans DIA: SCA-code 51E Interne autorisatie: 14 februari 2014 Soort onderzoek Type A: direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc. Volledig Onvolledig Onvolledig (NEN2991:2005) ernstig blootstellingrisico Type B: niet direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc. Type G: inventarisatie gericht op het gebruik van het gebouw Omvang onderzoek Rapport geschikt voor Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen Het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter verificatie van de lijst van redelijk vermoedelijke aanwezige asbest in de daaraan voorafgaande Type A onderzoek Het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw met een asbestinventarisatierapport De renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk De renovatie van het gehele bouwwerk De sloop van het gehele bouwwerk Risicobeoordeling Gehele gebouw of object Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) Gedeelte van gebouw of object Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2005) Representatieve steekproef (bijv. flatgebouwen: 10% voor vergunning) Onvoorzien aanwezig asbest Aanvulling op representatieve steekproef

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 Beperkingen en/of uitsluitingen van het onderzoek 3 Redelijk vermoeden 4 OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 4 Deskresearch 4 Bestaande situatie 5 Uitvoering asbestinventarisatie 8 Toepassingsgebied 8 Autorisatie 8 ONDERZOEKSMETHODEN 9 Onderzoeksplan 9 Visuele Inspectie 9 RESULTATEN 10 Historisch onderzoek en desk research 10 Monstername 10 OVERZICHT ASBESTHOUDENDE MATERIALEN 11 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 14 BIJLAGE A: TEKENING PLATTEGROND 15 BIJLAGE B: HISTORISCH ONDERZOEK EN/OF DESK RESEARCH 16 BIJLAGE C: ANALYSERESULTATEN 17 BIJLAGE D: VERPLICHTINGEN VANUIT WET- EN REGELGEVING 18 BIJLAGE E: EVALUATIEFORMULIER 20 BIJLAGE F: SMA-RT 21 A & F MILIEUADVIES B.V. 22 ALGEMENE INFORMATIE OVER ASBEST 23 Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 2 van 24

3 Samenvatting Er is tijdens het onderzoek van het voormalige Stedelijk Museum de Nieuwe Doelen gelegen aan de Doelenstraat 1-9 te Alkmaar, een materiaalmonsters van asbestverdacht materiaal genomen. In de schouw op de zolderverdieping van de Doelenstraat 3, aan de zijde van de trap naar de vliering, is van het daar aanwezige (restanten) plaatmateriaal (M01) een materiaalmonster genomen. Het genomen materiaalmonster is asbesthoudend, e.e.a. conform analyse van het geaccrediteerd laboratorium. De (restanten) plaatmateriaal liggen in de schouw, met een open verbinding naar de schouw op de 2 e verdieping. De schouw op de 2 e verdieping is met gipsplaten afgesloten. Mogelijk is op de gipsplaten een asbestbesmetting aanwezig en dient dan overeenkomstig te worden gesaneerd in Risicoklasse ll. De asbestinventarisatie betrof het volledig en systematisch inventariseren van direct waarneembaar asbestverdachte en/of asbesthoudende materialen binnen het onderzoeksgebied met gebruik van handgereedschap (zonder of met licht destructief onderzoek). Hierbij is de bouwkundige integriteit van de onderzochte locatie licht aangetast. Monster Materiaal Analyse Risico Sanering nummer klasse M01 Plaatmateriaal Asbesthoudend ll Containment Op basis van Handboek Intechnium en/of het bouwjaar wordt bepaald of aanwezige cv wandketels zijn uitgevoerd met asbesthoudende materialen. Binnen het onderzoeksgebied waren twee identieke verwarmingstoestellen aanwezig. Locatie Merk, type Bouw jaar Analyse Risico klasse Sanering Doelenstraat 1 2x Gevelkachel: 2004 Asbestvrij - - Dru Art 3 Doelenstraat 9 Remeha Avanta 28C 2012 Asbestvrij - - Geheel: in zijn geheel verwijderen Demontage: in containment Beperkingen en/of uitsluitingen van het onderzoek De asbestinventarisatie betrof het volledig en systematisch inventariseren van direct waarneembaar asbestverdachte en asbesthoudende materialen binnen het onderzoeksgebied met gebruik van handgereedschap (zonder of met licht destructief onderzoek). Hierbij is de bouwkundige integriteit van de onderzochte locatie niet aangetast. Het uitgevoerde onderzoek heeft de volgende beperkingen opgeleverd: Koven en/of schachten Onder harde en/of niet verwijderbare vloerafwerkingen Achter vaste wand- en plafondafwerkingen Kruipruimte van de Doelenstraat 1 Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 3 van 24

4 Tijdens werkzaamheden dient men alert te blijven op asbestbronnen die niet in het uitgevoerde onderzoek zijn aangetoond en/of zijn geïnventariseerd als zijnde asbesthoudend materiaal. Redelijk vermoeden Er bestaat geen redelijk vermoeden van de aanwezigheid van niet direct waarneembaar asbestverdachte en/of asbesthoudende materialen, met betrekking tot de onderzochte locatie en verstrekte opdracht. Omschrijving van de opdracht Door de heer B. op de Weegh is namens de Gemeente Alkmaar te Alkmaar opdracht verleend aan A & F Milieuadvies b.v. tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie, type A (geschikt voor sloop van het gehele bouwwerk) van het voormalige Stedelijk Museum de Nieuwe Doelen gelegen aan de Doelenstraat 1-9 te Alkmaar. Deskresearch Voorafgaand aan de uitvoering heeft beperkt deskresearch plaatsgevonden. Voor aanvang van het onderzoek zijn er diverse tekeningen van de bestaande situatie ontvangen en een eerder uitgevoerde asbestinventarisatie type B van o.a. de Doelenstraat 9 te Alkmaar. Voor aanvang heeft een gesprek plaatsgevonden met de heer B. op de Weegh, namens de gemeente Alkmaar. Bouwkundige omschrijvingen en/of bestekken waren niet beschikbaar. Voor aanvang van het onderzoek is ter oriëntatie op de locatie een eerste rondgang gemaakt. Aan de hand van deze informatie waren bij aanvang van het onderzoek enkele asbestverdachte toepassingen bekend. Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 4 van 24

5 Bestaande situatie Gebouw omschrijving: het voormalige Stedelijk Museum de Nieuwe Doelen aan de Doelenstraat 1-9 te Alkmaar Onderzocht gedeelte: Doelenstraat 1 te Alkmaar Bouwjaar: Oorspronkelijk ca Renovatie Type bouw: Traditioneel In gebruik bewoond: Bewoond Dakopbouw: Houten spanten, gordingen, dakbeschot, dakpannen Aantal verdiepingen: Begane grond, 1 e verdieping, zolderverdieping Vloerafwerking: Hout Gevel: Metselwerk, houten kozijnen Binnenwanden: Metselwerk, gipsplaten, plaatmateriaal Plafonds: Houten schroten, gips Riolering: Pvc waarneembaar Installatie: 2 x Gevelkachel: Dru Art 3 Bouwjaar 2004 Ontluchting: Natuurlijke Gevaarlijke situaties: Geen Besmettingen: Niet waargenomen Onderzocht gedeelte: Doelenstraat 3 te Alkmaar Bouwjaar: Oorspronkelijk 1618 Renovatie Type bouw: Traditioneel In gebruik bewoond: In gebruik Dakopbouw: Houten spanten, gordingen, dakbeschot, dakpannen, deels natuurlijke leien Aantal verdiepingen: Deels kelder, begane grond, 1 e, 2 e en zolderverdieping, vliering Vloerafwerking: BG: beton Verdiepingen: hout Gevel: Metselwerk, houten kozijnen Binnenwanden: Metselwerk, hout, houten panelen, plaatmateriaal Plafonds: Verdiepingsvloer Riolering: Pvc waarneembaar Installatie: - Ontluchting: Natuurlijke en mechanische Gevaarlijke situaties: Geen Besmettingen: Waargenomen Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 5 van 24

6 Onderzocht gedeelte: Doelenstraat 5 te Alkmaar Bouwjaar: Oorspronkelijk ca Renovatie Type bouw: Traditioneel In gebruik bewoond: In gebruik Dakopbouw: Houten spanten, gordingen, dakbeschot, dakpannen Aantal verdiepingen: Begane grond, zolderverdieping Vloerafwerking: BG: beton Verdieping: hout Gevel: Metselwerk, houten kozijnen Binnenwanden: Metselwerk Plafonds: Stuc op net Riolering: Pvc waarneembaar Installatie: - Ontluchting: Natuurlijke en mechanische Gevaarlijke situaties: Geen Besmettingen: Niet waargenomen Onderzocht gedeelte: Doelenstraat 7 te Alkmaar Bouwjaar: Oorspronkelijk ca Renovatie Type bouw: Traditioneel In gebruik bewoond: In gebruik Dakopbouw: Houten spanten, gordingen, dakbeschot, dakpannen, deels natuurlijke leien Aantal verdiepingen: Begane grond, 1 e verdieping, zolderverdieping Vloerafwerking: BG: beton, hout Verdiepingen: hout Gevel: Metselwerk, houten kozijnen Binnenwanden: Metselwerk, hout, gips Plafonds: Gips Riolering: Pvc waarneembaar Installatie: - Ontluchting: Natuurlijke Gevaarlijke situaties: Geen Besmettingen: Niet waargenomen Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 6 van 24

7 Onderzocht gedeelte: Bouwjaar: Type bouw: In gebruik bewoond: Dakopbouw: Aantal verdiepingen: Vloerafwerking: Gevel: Binnenwanden: Plafonds: Riolering: Installatie: - Ontluchting: Natuurlijke en mechanische Gevaarlijke situaties: Geen Besmettingen: Niet waargenomen Doelenstraat 9 te Alkmaar Oorspronkelijk ca Renovatie Deel sloop 2010 Traditioneel In gebruik Houten balken, dakbeschot, dakbedekking Begane grond, 1 e verdieping BG: beton Verdiepingen: hout Metselwerk, houten kozijnen Metselwerk, gipsplaten Systeemplafond, houten schroten, gips Pvc waarneembaar Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 7 van 24

8 Uitvoering asbestinventarisatie De inventarisatie is uitgevoerd op 12 februari 2014 door: De heer F.J. Meirmans DIA: SCA-code 51E De heer A. Wiepking DIA: SCA-code 51E Toepassingsgebied De uitgevoerde asbestinventarisatie heeft het volgende toepassingsgebied: Type A: direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc. Volledig Onvolledig Onvolledig (NEN2991:2005) ernstig blootstellingrisico Type B: niet direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc. Type G: inventarisatie gericht op het gebruik van het gebouw Autorisatie De rapportage is opgesteld en geautoriseerd door: Opgesteld door: F.J. Meirmans Geautoriseerd door: A. Wiepking DIA: SCA-code 51E Datum: 14 februari 2014 Handtekening Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dan dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit. Veranderingen in het bouwwerk of object dienen dan te zijn beoordeeld op gevolgen voor de aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten etc. Deze dienen te zijn geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden. In geval er geen veranderingen zijn, of veranderingen zonder gevolgen, dient dit eveneens te worden geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden. Toelichting: Deze termijn van drie jaar is ingevoerd om de opdrachtgever er op te duiden, dat veranderingen in de aard van gebouw door verbouwingen e.d. gevolgen kunnen hebben op de aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in bouwwerken en objecten. In SC-530 par is aangegeven dat het opdrachtwervende asbestverwijderingsbedrijf de opdrachtgever dient te wijzen op de actualiteit van het asbestinventarisatierapport. Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 8 van 24

9 Onderzoeksmethoden Deze inventarisatie heeft als doel een duidelijk beeld te geven over: het soort asbesthoudend materiaal de hoeveelheden de plaats van de eventueel aanwezige asbesthoudende materialen de bereikbaarheid van deze plaatsen de wijze van bevestiging van het asbesthoudende materiaal een indeling in risicoklassen t.b.v. verwijdering op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit Wij willen u erop wijzen dat, ondanks de zorgvuldige wijze van voorbereiding en uitvoering van deze inventarisatie, niet kan worden gegarandeerd dat alle asbesthoudende materialen zijn geïnventariseerd. Tijdens werkzaamheden dient men daarom alert te blijven op asbesthoudende materialen die niet tijdens de asbestinventarisatie zijn aangetoond. A & F Milieuadvies b.v. is niet aansprakelijk voor enig gevolg in welke vorm dan ook betreffende niet geïnventariseerde asbesthoudende materialen. In een dergelijk geval verzorgen wij, indien nodig, met spoed een aanvullend onderzoek en de rapportage om risico's door onverhoopte asbestvezelemissie te voorkomen. Onderzoeksplan Gebruik is gemaakt van het formulier monsterstaat asbest en het standaard asbest inventarisatieplan. Aanvullende maatregelen en persoonlijke bescherming zijn daar waar noodzakelijk toegepast. Visuele Inspectie De volgende onderdelen zijn tijdens de visuele inspectie van het voormalige Stedelijk Museum de Nieuwe Doelen gelegen aan de Doelenstraat 1-9 te Alkmaar, indien aanwezig, geïnventariseerd: installaties brandwerende constructies afwerkingen en decoratie waterkerende constructies tijdens de uitvoering toegepaste asbesthoudende producten vloerafwerkingen zwerfasbest besmettingen Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 9 van 24

10 Resultaten De asbestinventarisatie betrof het volledig en systematisch inventariseren van direct waarneembaar asbestverdachte en/of asbesthoudende materialen in het voormalige Stedelijk Museum de Nieuwe Doelen gelegen aan de Doelenstraat 1-9 te Alkmaar, met gebruik van handgereedschap (zonder of met licht destructief onderzoek). Hierbij is de bouwkundige integriteit van het gebouw of constructie niet aangetast. Historisch onderzoek en deskresearch Voorafgaand aan de uitvoering heeft beperkt deskresearch plaatsgevonden. Voor aanvang van het onderzoek zijn er diverse tekeningen van de bestaande situatie ontvangen en een eerder uitgevoerde asbestinventarisatie type B van o.a. de Doelenstraat 9 te Alkmaar. Voor aanvang heeft een gesprek plaatsgevonden met de heer B. op de Weegh, namens de gemeente Alkmaar. Bouwkundige omschrijvingen en/of bestekken waren niet beschikbaar. Materiaal Locatie Aanwezig ja nee Materiaalmonster Riolering Doelenstraat 1, kruipruimte PVC waarneembaar Plaatmateriaal Doelenstraat 9, cv-ruimte CV-ruimte reeds gesloopt Monstername Van asbestverdachte materialen worden, indien aangetroffen, monsters genomen en foto s gemaakt. De analyse van deze monsters wordt uitgevoerd door het daartoe geaccrediteerd laboratorium: Fibrecount Inspection & Testing te Rotterdam. Met gebruikmaking van lichtmicroscopie worden de monsters geanalyseerd op aanwezigheid van asbest. Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 10 van 24

11 Overzicht asbesthoudende materialen Adres: Doelenstraat 1 Monsternummer: IM01 en IM02 Omschrijving bron: Gevelkachel Nr. Locatie Merk, type Bouwjaar Analyse IM01 Woonkamer Dru Art Asbestvrij IM02 Slaapkamer Dru Art Asbestvrij Hoeveelheid: 2 stuks Bevestigingsmethode: In beugels Bereikbaarheid: Vanaf vloer Gebondenheid: n.v.t. Conditie: Onbeschadigd Risicoklasse indeling: klasse l klasse ll klasse lll n.v.t. Verwijderingsmethode: Containment In geheel verwijderen Risicobeoordeling: Niet van toepassing Score: sanering op langere termijn mogelijk sanering op middellange termijn mogelijk sanering dringend noodzakelijk Bijzonderheden: Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 11 van 24

12 Adres Doelenstraat 3 Monsternummer: M01 Omschrijving bron: Plaatmateriaal (restanten) Resultaat Percentage Analyse Chrysotiel % Conform analyse laboratorium Locatie: Zolderverdieping: in schouw rechts Hoeveelheid: Totaal ca. 1 m 2 (2 stroken en restanten) Bevestigingsmethode: Los Bereikbaarheid: Vanaf vloer Gebondenheid: Hechtgebonden Conditie: Beschadigd Risicoklasse indeling: klasse l klasse ll klasse lll n.v.t. Verwijderingsmethode: Buiten Containment Direct verpakken Risicobeoordeling: Niet van toepassing Score: sanering op langere termijn mogelijk sanering op middellange termijn mogelijk sanering dringend noodzakelijk Bijzonderheden: Er dient rekening te worden gehouden met een mogelijke bestemming op de gipsplaten, aangebracht in de schouw op de 2 e verdieping. Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 12 van 24

13 Adres: Doelenstraat 9 Monsternummer: IM03 Omschrijving bron: CV-ketel Nr. Locatie Merk, type Bouwjaar Analyse IM03 Keuken Remeha Avanta 28C 2012 Asbestvrij Hoeveelheid: 1 stuks Bevestigingsmethode: In beugels Bereikbaarheid: Vanaf vloer Gebondenheid: n.v.t. Conditie: Onbeschadigd Risicoklasse indeling: klasse l klasse ll klasse lll n.v.t. Verwijderingsmethode: Containment In geheel verwijderen Risicobeoordeling: Niet van toepassing Score: sanering op langere termijn mogelijk sanering op middellange termijn mogelijk sanering dringend noodzakelijk Bijzonderheden: Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 13 van 24

14 Conclusie en aanbevelingen De beperkingen en uitsluitingen die expliciet bij deze inventarisatie behoren, vindt u onder de paragraaf beperkingen en/of uitsluitingen van het onderzoek vermeld. Het inventarisatierapport type A kan dienen als basis voor een sloopmelding en/of omgevingsvergunning. De vergunningsverlener is indien nodig geacht verplicht te vermelden, dat er aanvullende inventarisatie (type B) uitgevoerd dient te worden voorafgaand aan bouwkundige sloop en/of renovatie. Ruimtes die ten tijde van het onderzoek niet toegankelijk zijn zullen worden genoemd in dit rapport en maken het onderzoek onvolledig. Het in een later stadium alsnog inventariseren van de niet toegankelijke ruimtes zal leiden tot een aanvullend Type A rapport. De asbestinventarisatie betrof het volledig en systematisch inventariseren van direct waarneembaar asbestverdachte en/of asbesthoudende producten in alle ruimtes binnen het onderzoeksgebied met gebruik van handgereedschap (zonder of met licht destructief onderzoek). Hierbij is de bouwkundige integriteit van het gebouw of constructie niet aangetast. Het redelijke vermoeden van niet direct waarneembare aanwezigheid van asbesthoudende materialen, staat dan vermeld in het inventarisatierapport type A. Dit leidt dan tot een aanvullend destructief onderzoek, eventueel in samenwerking met het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf, voorafgaand aan de bouwkundige sloop en/of asbestsanering. De resultaten leiden tot een inventarisatierapport type B en is een aanvulling op het inventarisatierapport type A. Een aanvullende inventarisatie type B onderzoek zal vaak niet nodig zijn wanneer alleen de aangetroffen en gerapporteerde asbesthoudende materialen worden verwijderd. Wij adviseren de opdrachtgever en de vergunningsverlener dat er (verplicht) een aanvullende inventarisatie (type A/B) uitgevoerd dient te worden voorafgaand aan totale bouwkundige sloop en/of grootschalig bouwkundig onderhoud/renovatie. Indien er asbesthoudende materialen aanwezig zijn dienen deze deskundig te worden verwijderd. Voor de verwijdering kunt u gebruik maken van een deskundig asbestverwijderingsbedrijf, welke gecertificeerd is conform het Certificatieschema Procescertificaat Asbestverwijdering SC-530: 2011, versie 02. Het uitvoeren van een type B inventarisatie ten behoeve van het verwijderen van de in deze rapportage opgenomen bronnen wordt niet nodig geacht. Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 14 van 24

15 Bijlage A: TEKENING PLATTEGROND Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 15 van 24

16 Bijlage B: Historisch onderzoek en/of desk research Tijdens desk research is de navolgende informatie naar voren gekomen: Gebouw omschrijving: In gebruik bewoond: Gesproken met: Vml. Stedelijk Museum de Nieuwe Doelen gelegen aan de Doelenstraat 1-9 te Alkmaar In gebruik De heer B. op de Weegh BASISINFORMATIE Algemeen ja nee nvt Historisch informatie voldoende bekend Plattegrond en/of (bouw)tekeningen aanwezig (Origineel)Bestek aanwezig Verbouwingen en/of renovaties Locatie specifiek Hebben er in het verleden calamiteiten voorgedaan Is er sprake van mogelijke verdachte (deel)locaties Informatie over voorgaande onderzoeken bekend indien uitgevoerd Eerder uitgevoerde saneringen Is er voldoende informatie aanwezig voor de uitvoering van het onderzoek Verdachte (deel)locaties: Toelichting: Doelenstraat 1: vernieuwing riolering in 1952 met Eternit buizen CV ruimte Doelenstraat 9: plaatmateriaal. CV-ruimte reeds gesloopt in 2010 ONTVANGEN TEKENINGEN /BESTEKKEN 1 Aanvraag toilet aansluiting Doelenstraat 1 - dd Verbouwing Doelenstraat dd Plattegronden bestaande situatie - dd. 1 Tekening dakvlakken Monumentenwacht 62 dd ONTVANGEN RAPPORTAGE EN/OF INFORMATIE Rapport d.d. 5 juli 2010: Asbestinventarisatie Type B uitgevoerd door: Ingenieursbureau Broomans B.V. te Stompetoren. Betreft: Doelenstraat 9 en St. Jorisstraat 2-6. Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 16 van 24

17 Bijlage C: ANALYSERESULTATEN Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 17 van 24

18 Bijlage D: VERPLICHTINGEN VANUIT WET- EN REGELGEVING Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet en regelgeving: Algemeen Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning? 1. De eigenaar van een bouwwerk; 2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau; 3. Gebruiker van een bouwwerk. Toelichting: 1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering. 2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar. De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is. De opdrachtgever is degene die: 1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie; 2. De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/verwijderen; 3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd; 4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestverwijderen; 5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen; 6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt; 7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling; 8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt. De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk. Asbestverwijderingsbesluit 2005 De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 18 van 24

19 Asbestinventarisatierapport Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005, Stb 704 d.d en Stb 87 d.d Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie Art. 3-1-b: lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever). beschikt over een asbestinventarisatierapport. Art. 3-2-b: ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever). beschikt over een asbestinventarisatierapport. Art. 5 Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóór dat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf). Conclusie: Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit). Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie 1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport. 2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten. 3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht. 5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. Artikel 4.54d. Asbestverwijdering 1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam. 3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid. 6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. Par. 4 - Bouwwerken Art. 10: Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert. Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 19 van 24

20 Bijlage E: EVALUATIEFORMULIER Wij verzoeken u het evaluatieformulier in te vullen met uw bevindingen als u onvoorzien aanwezige asbesthoudende materialen bent tegen gekomen, welke niet waren opgenomen in het inventarisatierapport. Inventarisatierapport: type A Naam Inventarisatiebedrijf : A & F Milieuadvies b.v., Lange Singel 2, 8432 PH Haule SCA code : 05-D Rapport nummer : A Museum, Doelenstraat 1-9 te Alkmaar Vrijgave datum : 14 februari 2014 Inventarisatierapport: type B Naam Inventarisatiebedrijf : A & F Milieuadvies b.v., Lange Singel 2, 8432 PH Haule SCA code : 05-D Rapport nummer : Vrijgave datum : Inventarisatie van onvoorzien asbest Naam Inventarisatiebedrijf : A & F Milieuadvies b.v., Lange Singel 2, 8432 PH Haule SCA code : 05-D Rapport nummer : Vrijgave datum : Omschrijving (onvoorzien) asbest Omschrijving Plaats, locatie Hoeveelheid Toelichting Wij zouden het op prijs stellen als u ook een foto bij zou kunnen voegen van de aangetroffen asbestbron Asbestverwijderingsbedrijf Naam bedrijf : SCA code : Ingevuld door : Handtekening : Verzonden naar : Door (naam) : Datum : Paraaf : Verzendlijst: 1= AIB type A; 2= AIB type B; 3= AIB onvoorzien; 4 = gemeente; 5 = eigenaar; 6 = opdrachtgever Postadres: A & F Milieuadvies b.v., Lange Singel 2, 8432 PH Haule Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 20 van 24

21 Bijlage F: SMA-rt Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 21 van 24

22 A & F Milieuadvies b.v. Wij adviseren gemeenten, instellingen, bedrijven en particulieren op het gebied van asbest- sloopgrond- en milieuwerken. Activiteiten waar wij u kunnen adviseren, begeleiden en van dienst kunnen zijn: Het inventariseren van gebouwen, objecten en installaties op asbestverdachte materialen Het organiseren en begeleiden van bodemonderzoeken Maken van begrotingen en kostenramingen Het maken van (sloop) bestekken en werkomschrijvingen Het adviseren, begeleiden, management van asbest- en grondsaneringen en sloop- en grondwerken Het begeleiden en ondersteunen van certificeringen voor oa. NEN-EN-ISO 9001, SCA , VCA*/** en vele andere systemen De diensten kunnen wij u leveren en bieden op een zeer korte termijn en met efficiency en flexibiliteit. Contactgegevens: A & F Milieuadvies b.v. Lange Singel PH Haule KvK nummer: SCA-code: 05-D W: Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 22 van 24

23 ALGEMENE INFORMATIE OVER ASBEST Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen, welke als delfstof worden gedolven in open en gesloten mijnbouw. Asbest wordt nog steeds gewonnen in diverse landen binnen Europa (Italië, Griekenland en Rusland) en in andere werelddelen, Australië, Canada en Zuid Afrika. Asbest kenmerkt zich door de microscopische dunne vezelachtige structuur waaruit het is opgebouwd. In onderstaande tabel zijn het type asbest, de zes asbesttypen, de soortnamen en CAS-nummers weergeven: Silicaattype Asbest Soortnaam CAS-nummer*) Serpentijn chrysotiel wit asbest Amfibool crocidoliet blauw asbest amosiet bruin asbest actinoliet anthofylliet tremoliet *) Chemical Abstracts Service nummer: waaronder de stof geregistreerd is. Een belangrijk onderscheid dat gemaakt wordt, is de mate waarin de asbestvezel binding heeft met andere materialen: hechtgebonden asbest Asbesthoudende materialen waarbij pas asbestvezels vrijkomen nadat men het gaat be-, verwerken of verwijderen. niet hechtgebonden asbest Asbesthoudende materialen waarbij gemakkelijk asbestvezels vrijkomen. WETTELIJKE EISEN Uitgangspunt van de wet- en regelgeving met betrekking tot asbest is dat het werken met asbest verboden is. De regels over asbest zijn o.a.: verbod om asbest te bewerken, verwerken, verspuiten of in voorraad te houden, ongeacht de soort verbod op het doen verspreiden van asbestvezels naar mens en milieu asbesthoudende materialen moeten voorafgaand aan sloop door een SC 540 gecertificeerd inventarisatiebedrijf worden geïnventariseerd de verplichting tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbest uit gebouwen de verplichting om asbesthoudende materialen eerst uit een te slopen object te verwijderen, conform de hiervoor geldende wet- en regelgeving de verwijdering van asbesthoudende materialen, risicoklasse ll en lll, dient plaats te vinden door een SC 530 gecertificeerd bedrijf Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 23 van 24

24 Het Arbobesluit vermeldt, dat bij het saneren van asbest, de concentratie van asbestvezels in de lucht, zo laag mogelijk moet worden gehouden. Men spreekt dan van grenswaarde en actiewaarde: dit zijn waarden voor het aantal vezels in de lucht. Als het aantal vezels hoger is dan deze waarden moeten er een reeks organisatorische en technische maatregelen worden genomen. De vrijgavegrens is de norm waarmee de asbestconcentratie na de sanering van asbest en de schoonmaak wordt vergeleken. Een erkend asbestlaboratorium hanteert de vrijgavegrens om te bepalen of een ruimte asbestvrij is en veilig kan worden betreden. RISICOCLASSIFICATIE Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit (lit.2) zijn er drie risicoklassen gedefinieerd, elk met hun eigen specifieke veiligheidsregime. De risicoklassen zijn als volgt ingedeeld: Risicoklasse Beschrijving van de belangrijkste kenmerken Lit. 2 1 Blootstellingsniveau <0,01 vezels/cm³ ( Art vezels/m³) Licht regime 2 Blootstellingsniveau 0,01 tot 1 vezels/cm³ ( Art tot vezels/m³ Standaard regime conform de SC Blootstellingsniveau > 1 vezels/cm³ ( vezels/m³) Verzwaard regime conform SC 530, uitsluitend voor risicovolle niet hechtgebonden materialen Art. 4.53a Risicoklasse indeling vormt een advies over de wijze van sanering van het asbest. Een indeling in de risicoklasse is verplicht op grond van het Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit houdende regels met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico s van asbest. Bovengenoemd besluit is 28 juli 2006 in werking getreden. De risicoclassificatie indeling is als volgt: Klasse l Geldt bij intacte, hechtgebonden materialen, die zonder verspanende bewerkingen en/of zonder breuk te verwijderen zijn. Verwijdering hoeft niet onder certificatie, een douche is niet noodzakelijk en de eindcontrole dient te worden uitgevoerd door middel van een inspectie. Klasse ll Hierbij geldt dezelfde regeling als onder het oude asbestverwijderingsbesluit. Dit geldt ook voor het verwijderen van golfplatendaken in een verzurende omgeving. Klasse lll Valt onder verzwaard regime, met name voor niet-hechtgebonden asbest, zoals: spuitasbest, leidingisolatie en amosiethoudend board. Hiervoor is de eindbeoordeling verzwaard en dienen bijvoorbeeld ook in aangrenzende ruimten metingen te worden uitgevoerd. Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar te Alkmaar Pagina 24 van 24

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA)

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA) Opdrachtgever Inventarisatiebedrijf Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 Postcode Plaats 1911 NG Deskundige Uitgeest (DIA) X U. Bakker, 51E-090312-410250

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: De heer A Adres: X Locatie: Adres: ------- ------- Onderzoeksgebied Woonhuis en schuur Reden van onderzoek: t.b.v. sloop en verbouwing Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC540 type A

Asbestinventarisatie conform SC540 type A s Burgemeester Verderlaan 17 3544 AD Utrecht www.afrs.nl Rabobank 1150.79.645 KvK Midden-Nederland 55.287.824 BTW NL 851640680B01 Asbestinventarisatie conform SC540 type A Gemeente Woerden De heer R. Immerzeel

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Lupinenweg 2, Deurne Rapport-/ projectnummer : 216-DLu2-ai-v1 Datum interne autorisatie : 19 juni 2016 Rapport geldig tot : 19 juni 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00 Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard

Nadere informatie

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2012-A184 School Het Octaaf Da Capo 4 Krimpen aan den IJssel PROJECTINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Rapportnummer: 08022008-1-4/4437/DG Projectcode: HBA001-1-4. Bijlage 1: Overzichtstekening(en)

Rapportnummer: 08022008-1-4/4437/DG Projectcode: HBA001-1-4. Bijlage 1: Overzichtstekening(en) Bijlage 1: Overzichtstekening(en) Bijlage 2: Fotoreportage Fotoreportage: Foto 1: M1, plaat op deur Foto 2: M2, golfplaten Foto 3: VH1, buis lang achtergevel Foto 4: VH2, plaat in open haard Foto 5: VH3,

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een vleeskuikenstal. `t Haantje 66 te `t Haantje Opdrachtgever: Dhr. Kocks Uitvoering door:

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI

Nadere informatie

Dit rapport is geschikt als basis voor het verwijderen van uitsluitend in dit document onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen.

Dit rapport is geschikt als basis voor het verwijderen van uitsluitend in dit document onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen. Titelblad Noord Zijperweg 21D www. schuttemilieu.nl 1766 HG Wieringerwaard Info@schuttemilieu.nl Tel: 0224 72 02 52 BTW: NL814932332B01 Mob: 06 27 21 73 45 IBAN: NL 27 ABNA 0475277279 Onderzocht bouwkundige

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig

Asbestinventarisatie type A volledig Asbestinventarisatie type A volledig Projectnummer 2016100287 Datum onderzoek 7 juli 2016 Projectlocatie Hekendorpse buurt 67 te Hekendorp Onderzochte bouwkundige eenheid Woning Vervaldatum rapportage

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: Mevrouw Pijpers. Rodegraafweg 20 te Liessel Locatie: Rodegraafweg 20 Liessel Onderzoeksgebied Woonhuis en garage Reden van onderzoek: Opdrachtnemer: Sloop

Nadere informatie

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Type A+B Bel-etage Rokin 87 te Amsterdam project: 74643 15 juni 2011 in opdracht van: Waalsdorp Appartementen BV te Amsterdam Melkweg 8, 1841 JJ Stompetoren KVK Alkmaar 37070860

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Betreffende een Schuur en garage aan de Grietmanswijk 6A te Bovensmilde It String 12 T +31 611 342 479 info@qualitainspecties.nl 8754GS Makkum www.qualitainspecties.nl.nl OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256 Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK Locatie Adres: Oude Barneveldseweg 52 Postcode, Plaats 3862 WZ Nijkerk Opdrachtgever Naam: Adres: Postcode, plaats: AVM BV Garderbroekerweg

Nadere informatie

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend Projectnummer T.A.S.: 2012106 Omvang onderzoek Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve steekproef ( minimaal 10% voor vergunning ) Aanvulling op representatieve steekproef

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 versie 3.2 februari 2014 Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 Volledig onderzoek, i.v.m. verwijdering van asbest in/aan: Boerderij en hooiberg Opdrachtgever Naam Van den Hadelkamp Oudewater

Nadere informatie

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Locatie: INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Kantoorruimte Koemarkt 48 te Purmerend Doel onderzoek: Omvang onderzoek: Soort onderzoek: Risicobeoordeling: Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A. t.b.v. sloop en/of renovatie Houtse Pad 5 te Den Hout projectnummer AS november 2010

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A. t.b.v. sloop en/of renovatie Houtse Pad 5 te Den Hout projectnummer AS november 2010 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A t.b.v. sloop en/of renovatie projectnummer AS 215310 26 november 2010 Onderwerp Asbestinventarisatie ten behoeve van sloop/renovatie conform SC-540, type A Locatie Datum 26

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540. Tilburg Talent Square Hart van Brabantlaan 13 tm 29, 37 en 39 en St. Céciliastraat 2 te Tilburg

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540. Tilburg Talent Square Hart van Brabantlaan 13 tm 29, 37 en 39 en St. Céciliastraat 2 te Tilburg RPS Advies B.V. Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540 Tilburg Talent Square

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528 33 11 00 F. 0528 33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A PROJECTGEGEVENS Type object : MFA Veningerland Locatie

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Toegepaste norm : SC 540. Amsteldijk Noord 170 1183 TK Amstelveen

INFORMATIEBLAD. Toegepaste norm : SC 540. Amsteldijk Noord 170 1183 TK Amstelveen Soort onderzoek Asbestinventarisatie type-a Volledig Onvolledig Asbestinventarisatie type-b Asbestinventarisatie type-g Risicobeoordeling Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMART) Risicobeoordeling

Nadere informatie

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau inventariseert Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau Op het gebied van asbest kunnen wij u begeleiden en advies geven. De dienstverlening kan zijn asbestinventarisatieonderzoeken en rapportage conform

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Paulus school De Hucht 6 te Heiloo Onderzoek identificatie Projectnummer: 75404-1 Autorisatiedatum: 19 november 2012 Onderzoek verricht door: Dhr. F. Broomans Dhr. R. de Vries

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Email : tombakker@bestvision.nl Aantal bladzijden : 25

INFORMATIEBLAD. Email : tombakker@bestvision.nl Aantal bladzijden : 25 Asbestinventarisatie : Type A Toegepaste norm : SC 540 INFORMATIEBLAD Datum rapportage : 16 februari 2011 Datum uitvoering : 1 februari 2011 Datum autorisatie : 16 februari 2011 Aanleiding onderzoek :

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas Opdrachtgever: Naam : de heer J.H. Lansdaal Straat : Tuinbouwweg 22 Plaats : 5254 VJ Haarsteeg Contactpersoon:

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540 Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Projectnummer: VMA2016017 Soort asbestonderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig (NEN-2991,

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528-33 11 00 F. 0528-33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A PROJECTGEGEVENS Type object : de aanwezige gebouwen

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015 Projectnummer 2015278 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Voormalige boerderij / kantoorpand Projectlocatie Venuslaan 14 te Dordrecht Onderzoeksdatum 26 mei 2015 Soort asbestonderzoek

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Vrijstaande woning met garage Overga u wseweg Pijnacker Projectnummer: Datum uitvoering: Projectleider: DIA code: Soort inventarisatie: Volledigheid : Omvang : Risicobeoordeli

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Grolseweg 19 te Beltrum Opdrachtgever: Mts. van de Lagemaat Uitvoering door: Obelink asbestinventarisatie Rapport type A, Julianastraat 28 SCA-certificaatnr.

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage De beschoeiingen van de slootkanten in het weiland achter Componistenlaan nr 250 te Voorhout Opdrachtgever Gebouw/object Projectcoördinator : Gemeente

Nadere informatie

FO Projectnummer Buurman & Buurman Asbestinventarisatie B.V.

FO Projectnummer Buurman & Buurman Asbestinventarisatie B.V. Type rapport: volledig Type A Onderzochte locatie: appartementencomplex en bijgebouw Adres: J.D. Pennekampweg 17 Postcode/plaats: 6999 CH Hummelo Datum rapportage: 3 augustus 2016 Rapportnummer: 16.07258

Nadere informatie

Rapportage type A conform SC-540. Foto object. Bouwbedrijf Mensink T.a.v. Dhr. Nijhof Broeklanderdijk 30a 8107 PC BROEKLAND

Rapportage type A conform SC-540. Foto object. Bouwbedrijf Mensink T.a.v. Dhr. Nijhof Broeklanderdijk 30a 8107 PC BROEKLAND Rapportage type A conform SC-540 Bouwbedrijf Mensink T.a.v. Dhr. Nijhof Broeklanderdijk 30a 8107 PC BROEKLAND Foto object Omschrijving opdracht: Omvat het inventariseren van een woning en schuren aan de

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2 Titelbladen 2013-A033 Rapportage datum: 19 februari 2013 2 Voormalige varkensstallen Kooikamp 5a Sleeuwijk Asbest Totaal V.O.F. SCA-nummer : 07-D070019.01 Nieuwenhuizen

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE RK Jenaplanbasisschool Zonnewijzer Middenweg 30A te Heerhugowaard Onderzoek identificatie Projectnummer: 75434 Autorisatiedatum: 12 juli 2012 Onderzoeker: Mevr. A. Munniksma

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTINVENTARISATIE 5 e Aanvullend rapport ASBESTINVENTARISATIE Type B 12 Panden Fagelstraat nr. 44 t/m 60 (even) en J. Catskade nr. 37 t/m 41 (oneven) te Amsterdam (onderzocht: J. Catskade 37-hs onderzijde trap) project:

Nadere informatie

Volledige Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A

Volledige Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Oude Dijk 9, 8096 RJ Oldebroek Telefoon 0525-631501 E-mail: h.v.ommen@akblom.nl Website: www.akblom.nl Volledige Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A van een melkopslagmagazijn, technische ruimte,

Nadere informatie

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 Locatie: Schapendijk 14 7642 LR Wierden Pagina 1 Titelblad Projectnummer: Locatiegegevens: Object-omschrijving: Opdrachtgever: 15003791 Schapendijk 14 7642

Nadere informatie

De tekeningen behorend bij deze aanvulling/wijziging aanvraag zijn te vinden bij bijlagen tekeningen.

De tekeningen behorend bij deze aanvulling/wijziging aanvraag zijn te vinden bij bijlagen tekeningen. De tekeningen behorend bij deze aanvulling/wijziging aanvraag zijn te vinden bij bijlagen tekeningen. Gemeente Noordoostpolder College van B&W T.a.v. de heer O.W.M. Storms Postbus 155 8300 AD Emmeloord

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A de voormalige verkeerscentrale van Defensie gelegen aan de Gelreweg 1 te Harderwijk. Soort asbestonderzoek

Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A de voormalige verkeerscentrale van Defensie gelegen aan de Gelreweg 1 te Harderwijk. Soort asbestonderzoek Soort asbestonderzoek Omvang van onderzoek Volledige asbestinventarisatie type A Onvolledige asbestinventarisatie type A (zie samenvatting) Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Het gehele

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur'

Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur' Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur' Projectnummer: 2014-0001 Autorisatiedatum: 12-5-2014 Opdrachtgever: Prinsen Sloopwerken Onderzoek omvang:

Nadere informatie

Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren.

Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren. Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren. Projectnummer : 14-05-13 Twee schuren Gooyerdijk 22 3972 MB Driebergen Gemeente Driebergen Conform SC 540 Procescertificaat:

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: DESSO. Taxandriaweg 15 te Waalwijk Locatie: Weteringpad 7 Soest Onderzoeksgebied Bedrijfspand met kantoorruimten Reden van onderzoek: Opdrachtnemer: Aan-

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Bedrijfsgegevens: Asbestinventarisatie Toegepaste norm : SC 540

INFORMATIEBLAD. Bedrijfsgegevens: Asbestinventarisatie Toegepaste norm : SC 540 Asbestinventarisatie : Type A Toegepaste norm : SC 540 INFORMATIEBLAD Datum rapportage : 10 augustus 2012 (tekstuele aanpassing SMA-rt (bron 2) en arcering pag. 21) Datum uitvoering : 27 februari 2012

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 Opdrachtgever: DELA Uitvaartverzorging B.V. Onderzoekslocatie: Laan te Rhijnhof 4, 2332HZ te Leiden (Crematorium) Opdrachtnemer: Search Ingenieursbureau B.V. (certificaatnr.

Nadere informatie

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Wematech Milieu Adviseurs B.V. Wematech Milieu Adviseurs B.V. ASBESTINVENTARISATIE TYPE A BOERDERIJWONING MET OPSTALLEN TILBURGSEWEG 239 TE BREDA Opdrachtgever : Gemeente Breda, Directie Ontwikkeling Postbus 90156 4800 RH Breda Projectnummer

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540)

Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540) Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540) schuur Straatnaam 2 te Plaatsnaam. Rapportage: GS-A-1111 Datum uitvoering : 1 maart 2017. Datum rapportage : 3 maart 2017. SCA-code : 07-D070136.01 Opgesteld

Nadere informatie

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1502468 Woning en bijgebouwen Gelukken 26

Nadere informatie

Asbestinventarisatie van boerderij en opstallen Om de Kamp 22 te Ansen

Asbestinventarisatie van boerderij en opstallen Om de Kamp 22 te Ansen Asbestinventarisatie van boerderij en opstallen Om de Kamp 22 te Ansen Opdrachtgever Uitvoerend inventarisatiebedrijf : Actium Wonen : Gebouwen Inspectie Nederland SCA 540 nr: 07-D070015.01 Rapportnummer

Nadere informatie

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Geschiktheid van de rapportage voor de volgende doelen: T Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 )

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Vestiging Noord-Holland Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend Tel: 06-586945571 E-mail: info@stasco.nl Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Onderzoekslocatie J. Hanzestraat

Nadere informatie

Volledige Asbestinventarisatie Type A van een te slopen schuur.

Volledige Asbestinventarisatie Type A van een te slopen schuur. Volledige Asbestinventarisatie Type A van een te slopen schuur. Projectnummer : 15-02-16 Schuur Essenerweg 164-1 3774 LD Kootwijkerbroek Gemeente Barneveld Conform SC 540 Procescertificaat: AO-055/2 SCA

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie

Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie 6 juni 2013 Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie Volledige asbestinventarisatie type-a Kenmerk R007-1213380WED-lhl-V01-NL

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig)

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) PROJECTGEGEVENS Type object : asbestverdacht materiaal op maaiveld Locatie onderzoek : Vamweg Drijber Opdrachtgever : Bork Asbestsaneringen B.V. Projectnummer : 160616

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. B. Boon Telefoonnummer

Nadere informatie

Zutphenseweg, Berend van Hackfortweg en Hoetinkhof. Datum rapportage: 22 juni 2016 Rapportnummer:

Zutphenseweg, Berend van Hackfortweg en Hoetinkhof. Datum rapportage: 22 juni 2016 Rapportnummer: Type rapport: Onderzochte locatie: Adres: Plaats: Datum rapportage: 22 juni 2016 Rapportnummer: 16.06194 volledig Type A 14 woningen met bergingen Zutphenseweg, Berend van Hackfortweg en Hoetinkhof Vorden

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Mencia de Mendoza A- vleugel (oudbouw) (Buitengevels) Mendelssohnlaan 1 Breda Projectnummer: OA-05300 Datum uitvoering: 23-12-2014 Projectleider (DIA-code) Soort inventarisatie:

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel PROJECT NR : 1252 SC-540 Rabobank- rekeningnr.:138137420 KvK 17212553 BTW nr. NL143215152B01 Opdrachtgever Keeris architecten

Nadere informatie

Volledige Asbestinventarisatie Type A van een woning (spoorhuisje).

Volledige Asbestinventarisatie Type A van een woning (spoorhuisje). Volledige Asbestinventarisatie Type A van een woning (spoorhuisje). Projectnummer : 15-06-03 Conform SC 540 Procescertificaat: AO - 055/2 SCA registratienummer: 07 - D070022.01 Woning / spoorhuisje Gerard

Nadere informatie

FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE

FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE Inventarisatierapport SC-540 type A 24 september 2012 Projectnummer 120676 foto s onderzoekslocatie SAMENVATTING Op verzoek van Gemeente Purmerend heeft Koenders & Partners adviseurs

Nadere informatie

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 Rapport LUCHT en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 School De Wielstraat 6 te Beusichem Onderzoek identificatie Projectnummer: 773344 Autorisatiedatum: 22 januari 2015 Opdrachtgever: Intersell

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST Asbestinventarisatie Type A (onvolledig) conform SC-540 In/aan: Boerderij en bijgebouwen zijnde een volledig bouwwerk. Type A direct waarneembaar asbest Volledig Onvolledig Type B niet direct waarneembaar

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062. Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk. Datum: 14 april 2014

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062. Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk. Datum: 14 april 2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062 Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk Datum: 14 april 2014 TITELBLAD Asbestinventarisatie type A Woning en opstallen Lange Broekstraat

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 Eigenaar: -

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 Eigenaar: - ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 Eigenaar: - Opdrachtgever: BBN Adviseurs Partij die optreedt voor de opdrachtgever: - Onderzoekslocatie: Noordendijk 148, 3311 RR te Dordrecht - Kantoor Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught

Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540 Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Projectnummer: VMA2015318 Soort asbestonderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTINVENTARISATIE ASBESTINVENTARISATIE Topaaslaan 86-232, 2332 JE Leiden type A Volledig Onvolledig type B type G Projectnummer 20120269 Datum Onderzoek 20 & 21 december 2011 & 16 februari 2012 Vervaldatum rapport 19 december

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Type A (onvolledig) "Pand" Eerste Weteringplantsoen 8, 1017 SK te Amsterdam Versie 1.0 Onderzoek identificatie Projectnummer 77867 Autorisatiedatum: 21 december 2015 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Vrijstaande woning Julialaantje 28 Rijswijk Projectnummer: OA00175 Datum uitvoering: 26 september 2012 Projectleider: De heer A.Flamant DIA code: 51E-030112-410200 Soort inventarisatie:

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Projectnummer:

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Projectnummer: Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Projectnummer: 2015030015 De woning met schuur Wipstrikkerallee 167, Zwolle Opdrachtgever : S. van der Meulen Wipstrikkerallee 167 8025

Nadere informatie

Rapportage Type A conform SC-540

Rapportage Type A conform SC-540 Rapportage Type A conform SC-540 Project nummer: Object: 15-5751RN.57 Dak van een woning Locatie: Hagelkruisweg 57 5751 RN Deurne Uitgevoerd door: CSI Asbestinventarisatie Naam dia: C. Schutte DIA nummer:

Nadere informatie

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Locatie: INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Voormalige brandweerkazerne St. Annahof 1 te Tilburg Doel onderzoek: Omvang onderzoek: Soort onderzoek: Risicobeoordeling: Voor het verwijderen van uitsluitend

Nadere informatie

BEM ZK ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ Monumentale woning en schuur Doktorsdreef 2 Steenbergen

BEM ZK ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ Monumentale woning en schuur Doktorsdreef 2 Steenbergen BEM1401051 gemeente Steenbergen ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1303515 Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 17-04-2014 ZK14000185 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde

Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde Rapportage cf. SC-540, type A Opdrachtgever : Dhr. Van de Sande Projectnummer : CV11077ASB Versie : 1.0 Rapportagedatum

Nadere informatie

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Projectnummer : AIR 4441 Opdrachtgever : DVJ Infra en Milieu BV Contactpersoon : De heer R. Baarda Inventariseerder DIA : De heer R. Verver Datum autorisatie

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Lourdesschool Jisperweg 52 te Westbeemster Onderzoek identificatie Projectnummer: 75207 Autorisatiedatum: 4 juni 2012 Onderzoeker: Dhr. R. de Vries DIA code 51E-210312-410238

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport conform SC540

Asbestinventarisatie rapport conform SC540 Asbestinventarisatie rapport conform SC540 izeeland Eigenaar/opdrachtgever: Partij die optreedt voor opdrachtgever: Uitvoerder: DIA: Dhr. Couwenbergh Van Damme Asbestsanering BV aaizeeland. SCA-procescertificaat

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Woningen Sir Winston Churchillaan 277 en 279 Rijswijk Projectnummer: OA-04217 Datum uitvoering: 04-02-2014 Projectleider (DIA-code) Soort inventarisatie: Volledigheid onderzoek:

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A, inkadering CONFORM SC 540 RPS/1406126A01

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A, inkadering CONFORM SC 540 RPS/1406126A01 Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A, inkadering CONFORM SC 540 RPS/1406126A01 Basisschool De Steenen

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT conform SC 540. TYPE A Gewijzigd Bouwwerk. Monumentale Woonboerderij en opstallen Molenvaart 34 7364 BS LIEREN

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT conform SC 540. TYPE A Gewijzigd Bouwwerk. Monumentale Woonboerderij en opstallen Molenvaart 34 7364 BS LIEREN ASBESTINVENTARISATIERAPPORT conform SC 540 TYPE A Gewijzigd Bouwwerk Monumentale Woonboerderij en opstallen Molenvaart 34 7364 BS LIEREN Asbestinventarisatierapport Projectnummer: 1205189-2 d.d. 17 mei

Nadere informatie

gemeente Steenbergen BEM1400045 16121303HW Stoof dijk 50 4671 CS Dinte oord Behoort bij beschikking 29-01-2014 mgevingsma.na.ger

gemeente Steenbergen BEM1400045 16121303HW Stoof dijk 50 4671 CS Dinte oord Behoort bij beschikking 29-01-2014 mgevingsma.na.ger ÄSbeStZOeken BV BEM1400045 gemeente Steenbergen 16121303HW Stoof dijk 50 4671 CS Dinte oord m Verplicht titelblad volgens SC- 540 : 2011, versie 02 ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 versie 1 Naam eigenaar

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540. Opdrachtgever: Gemeente Dongen

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540. Opdrachtgever: Gemeente Dongen ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 Locatie: Otterdonk 5, 5103 GN te Dongen Onderzoeksgebied: School Opdrachtnemer: Search Ingenieursbureau B.V. (certificaatnr. : K26611/05) Datum rapportage: 5-3-2010

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540)

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Uitsluitend de woning en een stal Diepenheimseweg 80, Gelselaar Opdrachtgever t.a.v : Arwe Asbest B.V. Groot Lobberikweg 3 7036AG Loerbeek

Nadere informatie

Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen

Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen De Huurdersvereniging van Portaal Nijmegen (HvPN) Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen Programma Wat is asbest? Risico s en normen Toepassingen Voorbeelden

Nadere informatie

Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540

Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540 Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540 Stougjesdijk 243, 3261 KV, Oud-Beijerland Woning en schuur ASBESTINVENTARISATIERAPPORT TYPE A (SCA-certificaat 07-D070077.01, afgegeven

Nadere informatie

Asbest Inventarisatie SC-540

Asbest Inventarisatie SC-540 Projectgegevens: Asbest Inventarisatie SC-540 Vestiging Noord-Holland Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend Tel: 0299-323808 E-mail: info@stasco.nl Projectadres: Sporthal De Beukenkamp Van IJsendijkstraat

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport 20140331.R02e Bijlage 13 Asbestinventarisatie rapport Opdrachtgever: Uitvoerder: DIA: De heer J. Jakobsen Oude Schroeweg 124 4393 PV Nieuw- en Sint Joosland Asbest & Meer v.o.f. Koudekerkseweg 118 4335

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC 540

Asbestinventarisatie conform SC 540 Asbestinventarisatie conform SC 540 Opdrachtgever: Steelhaven B.V. Onderzoekslocatie: Voorstad Sint Jacob 158, 6041 LN te Roermond - loods & verontreinigd gebied Opdrachtnemer: Search Ingenieursbureau

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur B.V. 20467/1.3 (SCA 01-D010026.01)

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur B.V. 20467/1.3 (SCA 01-D010026.01) Asbestweg 100 1234 AA Asbestos Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur B.V. 20467/1.3 (SCA 01-D010026.01) Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur BV: 20467/1.1

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur BV: 20467/1.1 Demostraat 1 1234 AB Demostad Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur BV: 20467/1.1 Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur BV garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid

Nadere informatie

Asbestinventarisatie van Het Mercuriustheater Prins Bernhardstraat 1 te Assen. Projectnummer:

Asbestinventarisatie van Het Mercuriustheater Prins Bernhardstraat 1 te Assen. Projectnummer: Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528-33 11 00 F. 0528-33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl Asbestinventarisatie van Het Mercuriustheater Prins Bernhardstraat 1 te Assen

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Toegepaste norm : SC 540

INFORMATIEBLAD. Toegepaste norm : SC 540 Soort onderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig (NEN 2991:2005) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie Type B Asbestinventarisatie Type G Risicobeoordeling Risicobeoordeling

Nadere informatie

Volledige Asbestinventarisatie Type A van een postduivenhouders onderkomen.

Volledige Asbestinventarisatie Type A van een postduivenhouders onderkomen. Volledige Asbestinventarisatie Type A van een postduivenhouders onderkomen. Projectnummer : 15-06-12 Conform SC 540 Procescertificaat: AO - 055/2 SCA registratienummer: 07 - D070022.01 Postduivenhouders

Nadere informatie

BEM1403731 05-09-2014 ZK14000755 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1402024

BEM1403731 05-09-2014 ZK14000755 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1402024 BEM1403731 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 05-09-2014 ZK14000755 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1402024 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen

Nadere informatie

Volledige Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A. van een stal en een carport. Vorrelveen 6 te Beilen. Project 16/6674

Volledige Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A. van een stal en een carport. Vorrelveen 6 te Beilen. Project 16/6674 Volledige Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A van een stal en een carport Vorrelveen 6 te Beilen Project 16/6674 Uitvoering asbestinventarisatie: 5 juli 2016 Project 16/6674 Blz. 1 van 21 Titelblad

Nadere informatie

Asbestzoeken B.V HW De Ruyterstraat AE Capelle aan den IJssel

Asbestzoeken B.V HW De Ruyterstraat AE Capelle aan den IJssel 08051401HW De Ruyterstraat 15 2901 AE Capelle aan den IJssel Verplicht titelblad volgens SC- 540 : 2011, versie 02 ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 versie 1 Naam eigenaar : de heer R. Kraaij Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) "Twee woningen inclusief bergingen" Rijperweg 110 en 111, 1462 MG te Middenbeemster Versie 1.0 Onderzoek identificatie Projectnummer 77806 Autorisatiedatum:

Nadere informatie

Overzichtsfoto s: Nieuwe Binnenweg 362-364 te Rotterdam

Overzichtsfoto s: Nieuwe Binnenweg 362-364 te Rotterdam Overzichtsfoto s: Nieuwe Binnenweg 362-364 te Rotterdam Locatie aanduiding / rapportgegevens Soort onderzoek: Volledig SC540 asbestonderzoek, type A Onderzoekslocatie: Nieuwe Binnenweg 362-364 te Rotterdam

Nadere informatie