In het hierna volgende wordt onderscheid gemaakt in 3 categorieën voertuigen, te weten:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het hierna volgende wordt onderscheid gemaakt in 3 categorieën voertuigen, te weten:"

Transcriptie

1 TMV SECTIE MOTORVOERTUIGEN Taxatie-richtlijn nr Regelmatig ontstaan er geschillen over de waarde van parallel geïmporteerde (schade)auto s. Zowel in bezwaar- als in beroepszaken in het kader van de BPM, bij verzekeringskwesties, bij fiscale waardebepalingen, enz. blijkt dat douaniers, rechters, fiscalisten, enz. nergens publicaties of artikelen kunnen vinden die enig houvast bieden omtrent het verschil in waarde tussen regulier (door de officiële merkimporteur) geïmporteerde voertuigen en de zogenaamde grijze ( = parallel) import. Hetzelfde probleem doet zich voor bij vergelijking van auto s met een bekend schadeverleden en auto s, waarvan de schadehistorie niet bekend en/of gedocumenteerd is. In het hierna volgende wordt onderscheid gemaakt in 3 categorieën voertuigen, te weten: A. Parallel geïmporteerde voertuigen zonder schade, B. Voertuigen met een aantoonbaar of bekend schadeverleden C. Parallel geïmporteerde voertuigen met schade(verleden). AD A. Parallel geïmporteerde voertuigen zonder schade Volvo V Origineel Nederlandse auto. Eerste eigenaar. Alle opties. Altijd bij dealer onderhouden. Km.stand Nationale Autopas (NAP) aanwezig. Prijs: ,- Volvo V Duitse import. NL- kenteken. Eerste Duitse eigenaar. Alle opties. Altijd bij dealer onderhouden. Km.stand Prijs: ,- De twee gefingeerde advertenties hierboven geven al meteen duidelijk aan waar de verschillen tussen beide auto s zitten. Van de Nederlandse auto staat het aantal eigenaren onomstotelijk vast. Tenslotte geeft het Nederlandse kenteken bij datum eerste toelating en datum tenaamstelling dezelfde datum te zien. Aangezien de ex- Duitse auto al op NL-kenteken staat, en dus de Duitse papieren door de RDW zijn ingenomen, is die info niet verifieerbaar. Het tweede verschil is dat de kilometerstand van de Nederlandse auto via het NAPsysteem te controleren is (sinds kort zelfs ook door particulieren via internet). Die van 1

2 de ex-duitse auto niet. Slechts de kilometerstand bij de RDW-keuring is in NAP ingevoerd. En dat de kilometerstand misschien vóór RDW-registratie anders (lees: hoger) is geweest, is niet te controleren. (Ter illustratie: zie kaders) Op wordt gewoon geadverteerd met het aanpassen van de kilometerstand Kosten: 50,- Tot op heden is het aanpassen van de kilometerstand ook niet strafbaar! Artikeltje uit de ANWB Auto van ! De in Nederland zeer gewilde Volvo 240 Super Polar is alleen geleverd in Italië. Alle 240 Super Polars zijn dus per definitie parallel geïmporteerd. Wat mij als taxateur opvalt is dat veel van deze Super Polars een kilometerstand hebben van circa (en dat voor een Volvo uit 1991, 1992 of 1993). De meeste hebben er ook een afgestempeld serviceboekje bij! Echter, soms loont iets verder kijken dan de neus lang is. In een zo n Super Polar lag ook een stapel rekeningen. Een er van was de rekening ter vervanging van 4 banden. De rekening was gedateerd op 2003 en de op de rekening genoteerde kilometerstand was ! Iets verder zoeken leerde mij dat blanco serviceboekjes gewoon te koop zijn. En stempelen kan iedereen! Dit gelezen hebbende zal toch ieder redelijk denkend mens tot de conclusie komen dat wanneer de keuze uit de twee op de vorige bladzijde staande identieke Volvo s met identieke verkoopprijs moet worden gemaakt, dat dan de origineel Nederlandse Volvo de voorkeur geniet. Pas wanneer de parallel geïmporteerde Volvo een duidelijk prijsvoordeel biedt, zal eventueel gekozen worden voor deze laatste. Wel dient daarbij rekening gehouden te worden dat wanneer deze laatste Volvo na enige tijd ter inruil bij de Volvo-dealer (of handel) wordt aangeboden, wegens de hierboven aangegeven onzekere factoren, een beduidend lagere inruilwaarde zal hebben. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat er genoeg mensen zijn die perse GEEN importauto willen! 2

3 Samengevat: de conclusie kan niet anders luiden dan dat parallel geïmporteerde auto s een lagere consumentenprijs bij verkoop aan particulieren hebben dan de via de reguliere importeur geïmporteerde voertuigen. De vraag die dan resteert is natuurlijk hoeveel lager deze waarde dan zal zijn. Daarover meer in het vervolg. B. Voertuigen met een aantoonbaar of bekend schadeverleden Volvo V Origineel Nederlandse auto. Eerste eigenaar. Alle opties. Altijd bij dealer onderhouden. Km.stand Gegarandeerd nooit schade gehad. Nationale Autopas (NAP) aanwezig. Prijs: ,- Volvo V Origineel Nederlandse auto. Eerste eigenaar. Alle opties. Altijd bij dealer onderhouden. Km.stand Heeft ooit voorschade gehad. Bij dealer onder FOCWA-garantie gerepareerd. Nationale Autopas (NAP) aanwezig. Prijs: ,- Ook hierboven lijkt het verhaal weer duidelijk. Gegarandeerd dat wederom voor de linker Volvo wordt gekozen, ondanks dat de auto onder volledige dealer- en Focwagarantie is gerepareerd. Sterker nog, het verzwijgen van het schadeverleden van een auto is een reden tot ontbinding van de koopovereenkomst (en dat terwijl de koper krijgt wat hij dacht te krijgen, namelijk een schadevrije auto)! Ter illustratie: SVP = SchadeVerledenPas Was het vroeger tamelijk moeilijk om achter het schadeverleden van een auto te komen, tegenwoordig is het wat eenvoudiger. De database van Schade Verleden Pas geeft alle gemelde en gerepareerde voertuigschades in Nederland weer van ieder willekeurig Nederlands kenteken. Sinds 1992 wordt de database Schade Verleden Pas dagelijks gevoed met gegevens afkomstig uit de Audatex normcalculaties, Audatex Handmatig Rapport, Waardevermindering en Totaal Verlies rapporten. Deze enorme hoeveelheid aan gegevens levert een waardevolle database op. An other head is the lowered market value, which is not based on some technical defect in the car, but on the fact that the resale value of damaged property even if perfectly repaired is generally lower than that of undamaged property. The repaired vehicle has a lower market value than one which has never been damaged. This is particularly so in the case of motorcars. Uit: International Encyclopedia of Comparative Law door André Tunc Op de website van de Amerikaanse Auto Appraisal Group is (natuurlijk tegen betaling) een formulier in te vullen waarna de klant van de Appraisal Group een uitgebreid rapport krijgt waarin staat wat de waardevermindering van de auto is nadat deze schade heeft gehad en weer volledig conform fabriekspecificaties gerepareerd is. Voor meer info over deze deminished value : zie value.htm 3

4 Samengevat: de conclusie kan niet anders luiden dan dat ex-schadeauto s een lagere prijs bij verkoop aan particulieren hebben dan auto s zonder schadeverleden. De vraag die dan wederom resteert is natuurlijk hoeveel lager deze waarde dan zal zijn. Ook daarover meer in het vervolg. Ad C. Parallel geïmporteerde voertuigen met schade(verleden). Na bovenstaande verduidelijkingen onder A en B zal het u duidelijk zijn dat parallel geïmporteerde schadeauto s een dubbel nadeel hebben. Daar komt nog bij dat, hoe fraai de schade ook is gerepareerd, het schadeverleden ALTIJD zichtbaar is en blijft. Doordat de auto met schade wordt geïmporteerd en dus op basis van werkelijke waarde 1 de BPM wordt berekend, wordt dit (soms fors) lagere BPM-bedrag op het Nederlandse kenteken vermeld. Na reparatie maakt slechts één blik op het kenteken duidelijk dat het hier om een ex-schadeauto gaat. Daar komt bij dat in de toekomst, op basis van een EU-wijde koppeling van AudaTex, de Schade Verleden Pas ook op buitenlandse auto s van toepassing zal zijn. Ook hier, ter illustratie: op de website van Autorola, een van de grootse websites waar handelaren kunnen kopen en verkopen, worden naast de gegevens van het voertuig ook het BPM-bedrag van het kenteken vermeld. Dat gebeurt niet alleen bij BTW-auto s (waarbij het BPM-bedrag bekend moet zijn om de BTW te berekenen), maar ook bij marge-auto s. De reden daarvoor zal duidelijk zijn. Samengevat: ook hier kan de conclusie niet anders luiden dan dat parallel geïmporteerde ex-schadeauto s een lagere consumentenprijs bij verkoop aan particulieren hebben dan origineel nieuw in Nederland geleverde auto s. Waardebepaling Nadat nu nogmaals aangetoond is dat er een duidelijk waardeverschil is tussen een origineel nieuw in Nederland geleverd voertuig (met of zonder schadeverleden) en een parallel geïmporteerd voertuig (met of zonder schadeverleden) resteert dus de vraag in hoeverre die lagere waarde kwantificeerbaar is. Het probleem is namelijk dat, omdat de meeste deskundigen het hierover al informeel met elkaar eens waren, iedere deskundige deze waardevermindering naar eigen goeddunken toepast. In de VS is over waardevermindering als gevolg van ex-schade (diminished value) al behoorlijk wat gepubliceerd. De Amerikaanse consumentenorganisaties noemen zelfs percentages oplopend tot 18%. Amerikaanse rechters hebben al uitspraken gedaan waarin de verzekeringsmaatschappij ook deze zogenaamde diminished value diende te vergoeden. n de UK worden schades ingedeeld in categorieën, waarbij voor elke categorie waardeverminderingspercentages worden genoemd. Deze gegevens zonder meer vertalen naar de Nederlandse situatie is niet zinvol vanwege de compleet andere markt. In Nederland ligt er in ieder geval nog niets over vast. Wat wel vast ligt zijn de zogenaamde koerslijsten. Te denken valt aan Autotelex, Auto Digitaal, XRay, Car Base, ANWB, enz. Let wel, deze lijsten zijn een uitgangspunt! Al deze koerslijsten gaan desgevraagd namelijk uit van 3 vaste gegevens : - 1. een nieuw in Nederland geleverde auto 1 Terminologie zoals gebruikt in de wet BPM. 4

5 - 2. een auto zonder schade of schadeverleden - 3. een auto met een bepaalde bij motor en leeftijd behorende kilometerstand Voor de parallel geïmporteerde (schade)auto s die niet aan deze drie vaste gegevens voldoen dienen deze koerslijsten dus gecorrigeerd te worden. Een richtlijn voor zo n (gekwantificeerde)aanpassing treft u hierna aan. Getracht is deze richtlijn werkbaar, reëel en in overeenstemming met de huidige marktsituatie te laten zijn. Richtlijn: Voor parallel geïmporteerde voertuigen zonder schade wordt de volgende waardecorrectietabel gebruikt: Tabel 1 - IMPORT WAARDECORRECTIE TABEL Waardecorrectie vanwege parallelimport Van Tot -/ % > 4% Consumentenprijs 2 Voor origineel nieuw in Nederland geleverde voertuigen met een aantoonbaar of bekend schadeverleden wordt de volgende waardecorrectietabel gebruikt: 2 Onder het begrip Consumentenprijs wordt verstaan die prijs die een wederverkoper in rekening brengt aan een particulier voor een (in het jaar van eerste toelating) origineel nieuw in Nederland geleverd schadevrij voertuig zonder schadeverleden dat verkocht wordt tegen sobere verkoopvoorwaarden (dus wel met APK, niet met grote beurt, geen uitgebreide garantie, geen cadeautjes of gratis hulpdienst abonnementen, enz. Kortom, de prijs die in de genoemde autokoerslijsten wordt vermeld bij verkoop aan een particulier zonder emolumenten. Hoewel verondersteld kan worden dat een handelaar op deze correcties marge wil maken en de correctie op de handelsinkoopwaarde derhalve hoger zou kunnen zijn, laten wij deze marge buiten beschouwing. 5

6 Tabel 2 - SCHADE WAARDECORRECTIE TABEL WAARDE CORRECTIE Bruto Schadebedrag Consumentenprijs Consumentenprijs Consumentenprijs < < > < > Economisch Total Loss /- 15% Voor het begrip Consumentenprijs: zie voetnoot vorige bladzijde Voor parallel geïmporteerde voertuigen met schade(verleden) worden beide tabellen gecombineerd; echter de bedragen genoemd in de eerste tabel (de import waarde correctietabel) worden dan met 50% verminderd. Ter illustratie hierbij het volgende voorbeeld: We nemen als uitgangspunt een beschadigde A4 Avant 3.0 TDI De bij de auto behorende onafhankelijk opgestelde Audatex schadecalculatie laat een totaal schadebedrag zien van ,-. De koerslijst geeft aan dat een (origineel Nederlands geleverde) A4 Avant 3.0 TDI 2006 in onbeschadigde staat een consumentenprijs heeft van ,-. Calculatie schema voor schade importauto: Schadebedrag: Consumentenprijs , ,- Correctie i.v.m. Import (tabel 1) (50% van 2.500) Correctie i.v.m. Schade (tabel 2) 2.000,- Consumentenprijs na correctie (onbeschadigd) ,- In het hierboven staande voorbeeld wordt de parallel geïmporteerde schade-audi dus circa 9,3% ( t.o.v ) lager gewaardeerd. 6

7 Voor alle duidelijkheid: de consumentenprijs in beschadigde toestand bedraagt dan natuurlijk ,- minus ,-. Tenslotte dient de particulier die deze Audi koopt voor reparaties te laten uitvoeren. Tenslotte: ook wij weten dat tabellen niet zaligmakend zijn. Wij hebben echter niets anders geprobeerd dan tot een duidelijk handvat te komen als het gaat om de waardering van parallel geïmporteerde (schade)voertuigen. Maar in alle gevallen zal het taxatierapport van een vakbekwame, geregistreerde en gecertificeerde taxateur de doorslag moeten geven ten einde er zeker van te zijn dat er een correct bedrag aan BPM wordt afgedragen op basis van een juiste afschrijving. Amsterdam, 13 april 2011 Federatie TMV sectie Motorvoertuigen 7

Parallelimport van occasions

Parallelimport van occasions Parallelimport van occasions De gevolgen en ontwikkelingen van parallelimport voor de binnenlandse handel in occasions Een afstudeeronderzoek van: Mark Rosijn In opdracht van: Heumen, September 2010 -

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden KNMV Dagverzekering

Bijzondere voorwaarden KNMV Dagverzekering Bijzondere voorwaarden KNMV Dagverzekering Voorwaarden VRO2015-1 1 Leeswijzer Waarvoor is deze verzekering?... 3 Welke schade betalen wij als u een KNMV Dagverzekering heeft?... 3 Wat betalen wij nog meer?...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Profile Tyrecenter Autoverzekering

Algemene Voorwaarden Profile Tyrecenter Autoverzekering Algemene voorwaarden Model AAA 2012-1 WG Wanneer start mijn verzekering? De datum waarop uw verzekering in gaat staat op het (digitale) polisblad. De dekking begint nooit eerder dan het tijdstip waarop

Nadere informatie

Autoverzekering. Voordelen

Autoverzekering. Voordelen Autoverzekering Autoverzekering Als je auto rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je auto veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de dekking Wettelijke

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

De bonus wordt na schade niet verlaagd als: de betaalde schade geheel kan worden verhaald;

De bonus wordt na schade niet verlaagd als: de betaalde schade geheel kan worden verhaald; Volvo Car Insurance Volvo car insurance: Een bewuste keuze Volvo-rijders maken doorgaans bewuste keuzes, staan midden in hun directe leefomgeving en volgen niet noodzakelijk de massa. Waarbij de blik een

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

loont en solidariteit

loont en solidariteit Toekomst voor de zorg Ons hele leven lang is onze gezondheid belangrijk, genietend van goede jaren, of kampend met een zwakke gezondheid. Ons leven lang is de gezondheidszorg belangrijk, we maken er gebruik

Nadere informatie

Wanneer is er sprake van een verzekering?

Wanneer is er sprake van een verzekering? Wanneer is er sprake van een verzekering? mr. B.M. Jonk-van Wijk en mr. N. de Boer * Op 18 november 2011 hield de Vereniging voor Verzekeringswetenschap haar najaarsbijeenkomst met als onderwerp Verzekering,

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. Personenauto. Bij uw autoverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. Personenauto. Bij uw autoverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering Extra Personenauto Bij uw autoverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Casco personenauto

Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Polisvoorwaarden PP 3325-04 Opmerking [MW1]: Voettekst nog aanpassen Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. personenauto. Bij uw autoverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. personenauto. Bij uw autoverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Bij uw autoverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

Financieren. Leasen. Verzekeren. SEAT regelt de rest ENJOYNEERING

Financieren. Leasen. Verzekeren. SEAT regelt de rest ENJOYNEERING Financieren. Leasen. Verzekeren. Eindeloos rijplezier SEAT regelt de rest ENJOYNEERING 2 Alles in een keer goed geregeld SEAT-rijders hebben sowieso al weinig reden om zich zorgen te maken. Met de financiële

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Hoe versier ik de grootste autokorting?

Hoe versier ik de grootste autokorting? Dossier Autosalon 1 Inhoudsopgave Hoe versier ik de grootste autokorting?... 3 Kwaliteit, betrouwbaarheid, prijs: de ene auto is de andere niet... 5 Lenen voor een nieuwe auto?... 7 Nieuwe of tweedehandsauto:

Nadere informatie