De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2012"

Transcriptie

1 ndicatoren bedrijfsruimtemarkt ultimo vs 2011 Opname Aanbod Huurprijzen Beleggingsvol m² m² 45 per m² 350 mln. -10% -3% -50% +5,5% m² m² 46,5 per m² 702 mln. Economische indicatoren (in %) * 2014* Economische groei -3,5 1,7 1,0-1,0-0,5 1,0 Werkloosheid 4,8 5,5 5,4 6,4 7,8 7,8 nflatie 1,2 1,3 2,3 2,5 2,8 1,0 Export -9,2 10,8 4,3 2,2 3,3 5,0 nvoer -10,4 10,6 4,1 3,4 2,0 4,3 1 Economie en bedrijfsruimtemarkt Ondanks de korte economische opleving in het eerste halfjaar van is Nederland in het tweede halfjaar opnieuw in een recessie beland. Over het gehele jaar gemeten kromp de Nederlandse economie met 1%. De krimp wordt vooral veroorzaakt doordat zowel overheid als consumenten minder consumeren. Ook de investeringen van huishoudens en bedrijven liet een sterke terugval zien. Een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie is de export. n was er nog wel sprake van een toename van de export, echter deze lag op een aanzienlijk lager niveau in vergelijking met de voorgaande twee jaren. Het aantal faillissementen is sterk gestegen in en lag op het hoogste niveau in 20 jaar. n totaal werd een faillissement uitgesproken van bedrijven (exclusief eenmanszaken) in, dit is een stijging van 19% ten opzichte van Vooral het MKB wordt hard geraakt door de economische crisis. Veel kleine bedrijven hebben onvoldoende reserves om tegenslagen op te vangen, waardoor ze sneller in de problemen raken. Het is niet de verwachting dat er op korte termijn verbetering op zal treden. Zowel het consumenten- als het producentenvertrouwen is nog steeds laag. Tegelijkertijd staat de overheid aan de vooravond van grote bezuinigingen. Dit alles zet de uitgaven van alle partijen sterk onder druk. * Betreft prognoses CPB, overige cijfers CBS Vooruitzichten 2013 De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn voor 2013 niet gunstig. Opnieuw wordt een krimp van de economie verwacht (-0,5%). n het meest gunstige scenario zou de economie kunnen groeien met 0,5%, maar dan moeten de wereldhandel en de binnenlandse bestedingen sterk verbeteren. Op middellange termijn spreekt het CPB over 7 magere jaren na 2009, waarbij herstel wordt verwacht richting Voor de periode wordt een gemiddelde economische groei verwacht van 1,5% per jaar. De bouwsector staat ook dit jaar weer een moeilijk jaar te wachten, als gevolg van een huizenmarkt die nog steeds op slot zit en de commerciële vastgoedmarkt die terughoudend is in het doen van investeringen. Hierdoor zal de vraag naar bedrijfsruimte uit deze sector in 2013 verder afnemen. Ook het MKB krijgt het moeilijk, waardoor de vraag naar de kleinere bedrijfsruimtes (units) naar verwachting zal afnemen. Voor de logistieke sector wordt een stabiel beeld verwacht in 2013, waar de vraag vooral gericht zal zijn op moderne objecten. Door het oplopende aanbod blijven huurprijzen onder druk staan. Ook hier geldt dat vooral aan de onderkant van de markt (verouderde objecten) de druk het grootst zal zijn.

2 De beleggingsmarkt zal in 2013 naar verwachting een zelfde beeld laten zien als in. De vraag van beleggers is gericht op moderne (nieuwbouw) objecten. Het aanbod hiervan is echter beperkt, waardoor bruto aanvangsrendementen voor dergelijke objecten relatief stabiel zullen blijven. Voor verouderde objecten zullen de aanvangsrendementen verder oplopen. Opname De opname van niet-logistieke bedrijfsruimte kwam in uit op ruim 1,46 miljoen m². Dit is een daling van 12% ten opzichte van 2011 (opname 2011: 1,66 miljoen m²). De daling is vooral veroorzaakt door het lage opnameniveau in het eerste en het derde kwartaal, deze kwam uit op slechts m² (zelfde kwartalen in 2011: m²). 2 Vooruitzichten 2013 Aanbod Opname Huur Beleggingen BAR Moderne bedrijfsr. / / / Middensegment / Verouderde bedrijfsr. Opname niet-logistieke bedrijfsruimte per kwartaal (x m²) V 2011 V V Het aantal transacties lag, met 862 in, circa 11% lager in vergelijking met een jaar eerder (2011: 971). Het gemiddelde metrage per transactie kwam uit op m². Dit is nagenoeg hetzelfde als het gemiddelde metrage per transactie in 2011 (1.709 m²). Voor bijna alle grootteklassen geldt dat zowel het aantal transacties als de oppervlakte lager uitviel dan in Uitzonderingen hierop zijn de grootteklasse m² en de klasse meer dan m². Deze lieten een stijging zien in het aantal transacties.

3 Circa 43% van de niet-logistieke opname kwam voor rekening van de sector Handel en transport overig. De sector Bouw en industrie was goed voor circa 28% van de opname, gevolgd door de sector Diensten (15%). Veel transacties betreffen verplaatsing van verouderde panden op minder goede locaties naar modernere panden op betere locaties. Het gemiddelde bouwjaar van niet-logistieke transacties is omhoog gegaan van 1987 in 2011, naar 1990 in. Ook vinden er nog steeds relatief veel huurverlengingen plaats (40% meer in in vergelijking met 2011). Opname naar sector 15% 14% 43% Handel en transport overig Bouw en industrie Diensten Binnen de regio s zijn er meer lokaal ook grote verschillen. Zo kende de regio West een gemiddelde daling van de opname met 1%. De regio Amsterdam en Groot-Rijnmond kenden echter een stijging van de opname met respectievelijk 16% en 48%. Drechtsteden e.o. en Leiden Bollenstreek kenden een daling van respectievelijk 50% en 45%. Binnen de regio Midden kende alleen Flevoland een stijging van de opname (+11%). De regio Utrecht en Gooi-Eemland kenden een daling van respectievelijk 34% en 31%. Binnen de regio Zuid vallen vooral de regio s Eindhoven en Den Bosch op. Hier daalde de opname met respectievelijk 46% en 43%. n de regio Noord kende Groningen een stevige daling van de opname (-45%). De regio s Friesland en Drenthe lieten een tegengesteld beeld zien, hier steeg de opname met respectievelijk 49% en 34%. Binnen de regio Oost kende de regio Arnhem/Nijmegen een stijging van de opname met 36%. De opname in de regio s Twente en Zwolle/Deventer steeg licht, met respectievelijk 8% en 4%. De regio s Rivierenland (-34%), Achterhoek (-29%) en Veluwe -27%) kenden forse dalingen van de opname. 3 28% Overig/Onbekend Waar de opname landelijk een gemiddelde daling liet zien van 12%, liet de opname regionaal een wisselend beeld zien. n alle regio s daalde de opname in in vergelijking met n de regio West daalde de opname met slechts 1% en in de regio Oost daalde de opname met 6%. n de overige regio s daalde opname harder dan het landelijk gemiddelde. n de regio s Noord en Zuid daalde de opname met respectievelijk 18% en 19%. De regio Midden kende de grootste procentuele daling, namelijk 28% tot m² (opname in 2011: m²). n absolute cijfers zijn de regio s West en Zuid goed voor bijna tweederde (61%) van de totale opname van niet-logistieke bedrijfsruimte. Opname per regio Regio 2011 Δ% Noord % Oost % Midden % Zuid % West % Totaal % Deze cijfers kunnen echter in sterke mate worden vertekend door incidentele, grootschalige transacties. Er werden enkele grote transacties gerealiseerd in onder andere de regio Amsterdam en de regio Gooi-Eemland. De grootste transactie was de aanhuur van m² door DutchView in Hilversum.

4 Top 10 niet-logistieke gebruikerstransacties Plaats Locatie Huurder/koper m² Hilversum Media Park DutchView Amsterdam West Vollers Holland Houten Doornkade De Heertjes Rotterdam Poort van Charlois Jet Cars Amsterdam Westelijk Havengeb. Mondo Minerals Utrecht Lage Weide Sitar Numansdorp ndustriestraat Veldboeket Waalwijk Zanddonk Magna Tyres Ede Gld De Vallei Toyota Material hand Sittard Noord Eurocarbon Aanbod en opname niet-logistieke bedrijfsruimte (x m²) Aanbod niet-logistiek Opname niet-logistiek 4 Aanbod Het aanbod van niet-logistieke bedrijfsruimte is, ten opzichte van begin, met 5,3% gestegen. n totaal werd begin 2013 bijna 9,7 miljoen m² te koop of te huur aangeboden. Sinds 2008 is het aanbod met meer dan 50% toegenomen en een groot deel daarvan is structureel van aard. De forse toename van het aanbod op de bedrijfsruimtemarkt is vooral te wijten aan de sterk verminderde economische activiteit evenals de matige kwaliteit van een deel van de voorraad. Daarnaast speelt mee dat een belangrijk deel van de vraag bestaat uit vervangingsvraag, waarbij verouderde bedrijfsruimte wordt ingeruild voor (meer) moderne ruimte. Sinds begin 2011 loopt het aanbod minder sterk op dan in de jaren hiervoor. n nam het aanbod van niet-logistieke bedrijfsruimte bovengemiddeld toe in Midden (+10,4%) en Oost Nederland (+8,2%). De overige regio s zagen hun aanbod licht toenemen. De regio s waar het aanbod procentueel het meeste is toegenomen zijn Rivierenland (+33,7%), Drechtsteden (+27,5%) en Flevoland (+21,9%). n de regio s Groningen (-9%), Leiden-Bollenstreek (-8,2%), en Haarlemmermeer (-5,9%) was sprake van de grootste procentuele daling van het aanbod niet-logistieke bedrijfsruimte. Aanbod per regio Regio Ultimo 2011 Ultimo Δ Noord ,8% Oost ,2% Midden ,4% Zuid ,3% West ,9% Totaal ,3%

5 Het aantal aanbiedingen van niet-logistieke bedrijfsruimte is in toegenomen met circa 7%. Het aanbod is verdeeld over circa objecten. Het gemiddelde aanbodmetrage per object komt hiermee uit op circa m². Dit is circa 1,5% lager dan het gemiddelde aanbodmetrage ultimo 2011 (2.020 m²). Alle grootteklassen lieten een stijging zien van het aantal aanbiedingen. De stijging was het grootste in de klassen tot m² (+13,7%) en tot m² (+10,5%). huurtransacties is relatief beperkt, waardoor hoge of lage huurprijzen een relatief grote invloed kunnen hebben. Huurprijzen variëren daarnaast afhankelijk van het soort object. Zo kunnen huurprijzen voor moderne bedrijfsunits oplopen tot ruim boven de 80,-- per m². Terwijl voor sterk verouderde simpele hallen de huurprijs vaak niet eens boven de 20,-- per m² uitkomt. Gemiddeld liggen de meeste huurprijzen voor niet-logistieke objecten tussen de 30,-- en 45,-- per m². 5 Aanbod niet-logistieke bedrijfsruimte ultimo naar grootteklasse Metrageklasse Aantal Metrage in m² 500 tot tot tot tot en meer Totaal Huurprijzen De voortdurende economische onzekerheid en het oplopende aanbod heeft een drukkend effect op de huurprijzen. De gemiddelde gerealiseerde huurprijs in kwam uit op circa 45,-- per m². Dit is een daling van ruim 3% ten opzichte van de gemiddelde gerealiseerde huurprijs in 2011 (circa 46,50 per m²). Regionaal zijn er grote verschillen in de ontwikkeling van de gemiddelde gerealiseerde huurprijs. Zo daalde de gemiddelde gerealiseerde huurprijs in Oost-Nederland met -7%, terwijl in Noord-Nederland een licht hogere huurprijs werd gerealiseerd. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de huurprijzen sterk afhankelijk zijn van de locatie en de staat van het pand. De samenstelling hiervan kan per jaar verschillen, wat effect heeft op de gerealiseerde huurprijs. Vooral in de noordelijke bedrijfsruimtemarkt, die veel meer gekenmerkt wordt als een eigenaar/gebruikersmarkt, speelt dit een grote rol in de huurprijsontwikkeling. mmers het aantal Gemiddelde gerealiseerde huurprijzen niet-logistieke bedrijfsruimte (in ) Regio Δ Noord % West % Midden % Oost % Zuid % Landelijk % Nieuwbouw De planvoorraad voor nieuwe niet-logistieke bedrijfsruimte bedroeg begin 2013 circa m². Ten opzichte van de planvoorraad begin is deze met 22% afgenomen. Begin bedroeg de planvoorraad nog ruim 1,1 miljoen m². Bijna 40% hiervan is bestemd voor de bouw van bedrijfsunits. De overige 60% betreft bedrijfspanden, niet zijnde units en logistiek. Het grootste deel van de nog te realiseren bedrijfsruimte staat gepland in de provincies Gelderland ( m²), Noord-Brabant ( m²) en Zuid- Holland ( m²). Binnen de provincie Gelderland zijn de meeste nieuwbouwprojecten te vinden in de regio Arnhem/Nijmegen ( m²). n Noord-Brabant zijn de meeste projecten te vinden in de regio Eindhoven ( m²) en in Zuid- Holland zijn dit de regio s Haaglanden ( m²) en Groot-Rijnmond ( m²).

6 Beleggingsmarkt Het beleggingsvolume voor niet-logistieke bedrijfsruimte kwam in uit op ruim 120,6 miljoen. Dit is een forse daling ten opzichte van het volume in 2011, toen ruim 279 miljoen door beleggers werd geïnvesteerd. Het 5- jarig gemiddelde beleggingsvolume kwam uit op 202,6 miljoen. Dit onderstreept nogmaals de stevige terugloop in niet-logistieke bedrijfsruimte beleggingen in het afgelopen jaar. Het beleggingsvolume is, ten opzichte van het piekjaar in 2008, met 87% afgenomen. Beleggingsvolume niet-logistieke bedrijfsruimte per half jaar (in miljoen) Top 5 niet-logistieke beleggingstransacties Plaats Koper Metrage Koopsom ( mln) (deel) Portefeuille WDP ,9 Groningen Brivec ,0 Leiden Kolosnos ,9 Alkmaar Certitudo Capital ,6 Oss David Hart ,6 De aanvangsrendementen voor niet-logistieke bedrijfsruimten zijn gedurende licht opgelopen. Aan de onderkant van de bandbreedte stegen de rendementen regionaal met 20 tot 50 basispunten. Aan de bovenkant van de bandbreedte stegen de rendementen in sommige regio s met 150 basispunten. Ontwikkeling bruto aanvangsrendementen (k.k.) Bandbreedte 2011 Bandbreedte van tot van tot Beste locaties 8,0% 9,5% 8,2% 9,75% Overige locaties 9,0% 12,5% 9,25% 12,5% 6 Beleggingsvolume 1-jaar voortschrijdend gemiddelde De grootste aankoop betrof de aankoop van de Lakeside portefeuille door de Belgische belegger WDP. WDP kocht voor in totaal ruim 101 miljoen acht objecten (zowel logistiek als licht industrieel) met een totale oppervlakte van m². Grootste single-asset transactie betrof de aankoop van m² bedrijfsruimte door de particuliere belegger Brivec in Groningen. Met deze transactie was een bedrag van 8,0 miljoen gemoeid.

7 LOGSTEK De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt Economie en logistiek De sectoren Handel en Vervoer en opslag zijn samen goed voor bijna 23% van de werkgelegenheid in Nederland. De ontwikkeling van de internationale handel en daarmee de transportsector is dan ook van groot belang voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie. n groeide de relevante wereldhandel licht met 0,5%. De verwachting voor 2013 is een groei van 2,75%. m- en export groeiden in ook licht met respectievelijk 3,4% en 2,2%. Voor 2013 wordt een groei van respectievelijk 2% en 3,25% verwacht. Echter, de economische onzekerheid binnen de Eurozone is groot, wat een drukkend effect kan hebben op de ontwikkelingen. Uit het conjunctuurbericht van Transport en Logistiek Nederland (TLN) blijkt dat de bedrijvigheid in de transportsector is afgenomen in. Een ruime meerderheid van de ondernemers in de transportsector geeft aan dat de bedrijvigheid in gelijk is gebleven of gedaald. Ruim 38% geeft aan dat een slecht tot zeer slecht jaar is geweest. Financieel gezien was dan ook geen goed jaar. Hoewel ruim 54% van de ondernemers aangeeft winst te hebben gemaakt, is het percentage bedrijven dat verlies draait sterk gestegen van 13,1% in 2011 naar 20,7% in. Het aantal faillissementen is dan ook sterk gestegen in. n totaal gingen er in 218 bedrijven in het goederenvervoer over de weg failliet (2011: 168), dit is het hoogste cijfer in 5 jaar. Ondernemers in de sector verwachten dat 2013 een vergelijkbaar jaar zal zijn als. ets minder dan 50% verwacht dat de bedrijvigheid gelijk blijft, 23% verwacht een verbetering en 28% verwacht een daling. Opname De opname van logistieke ruimte is in licht gedaald met 5% tot 1,1 miljoen m². Het grootste deel van de opname betrof moderne logistieke ruimte. Bijna de helft, circa m², betrof een distributiecentrum met een bouwjaar van na Slechts m² betrof logistieke ruimte met een bouwjaar van voor Van de overige opgenomen logistieke ruimte had m² een bouwjaar tussen 2000 en 2005 en tussen 1990 en Deze cijfers laten duidelijk zien dat de vraag van logistieke dienstverleners zich vooral richt op moderne logistieke objecten. Aanbod en opname logistieke bedrijfsruimte (x m²) Aanbod logistiek Opname logistiek 7 Economische indicatoren (in %) * 2014* Economische groei -3,5 1,7 1,0-1,0-0,5 1,0 Export -9,2 10,8 4,3 2,2 3,3 5,0 Wederuitvoer -6,9 17,2 4,7 4,5 4,3 6,0 nvoer -10,4 10,6 4,1 3,4 2,0 4,3 Relevante wereldhandel -13,6 11,0 4,0 0,5 2,8 5,0 n totaal werden er in iets meer dan 80 koop- of huurtransacties gedaan, met een gemiddelde grootte van m². n 2011 ging het om bijna 100 transacties met een gemiddelde grootte van m². * Betreft prognoses CPB maart 2013, overige cijfers CBS

8 LOGSTEK De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt Top 10 logistieke gebruikerstransacties Plaats Locatie Huurder/koper m² Son Ekkersrijt Rhenus Rotterdam Fruit Terminal Henry Bath Eindhoven GDC Acht Van Rooijen Maasbree Siberie Greenport Brand Loyalty Venray De Blakt Ceva Wijchen Bijsterhuizen Nabuurs Logistiek Almere Stichtse Kant A-ware Food Amsterdam Westpoort Unicontrol Commodity Tilburg Vossenberg ngram Micro Enschede De Marssteden Apollo Vredestein De mainports Rotterdam en Amsterdam/Schiphol lieten een zeer verschillend beeld zien in. Waar de opname in Rotterdam vrijwel gelijk was aan die van 2011, viel de opname in Amsterdam/Schiphol fors terug met een afname van 73%. De belangrijke logistieke hotspot Venlo/Venray liet juist een sterke stijging zien van de opname. Dit werd mede veroorzaakt door de in totaal m² die Microsoft aanhuurde in deze regio. De stijging van de opname in de regio Oss/Den Bosch/Eindhoven werd geheel in het tweede halfjaar van gerealiseerd, door de aanhuur van m² in Eindhoven door Van Rooijen Logistiek en m² in Son door Rhenus. West-Brabant zag de opname ook sterk teruglopen. n 2011 werd er nog m² logistieke ruimte verhuurd of verkocht in deze regio, terwijl dit in slechts m² was. De meest actieve partij hier was Broekman Logistics, die op bedrijventerrein Borchwerf in Roosendaal drie objecten aanhuurde met een totaal vloeroppervlak van m². Opname naar logistieke regio in m² Regio 2011 Δ Rotterdam e.o ,6% Venlo/Venray ,9% Amsterdam/Schiphol ,9% Tilburg e.o ,1% Tiel/Geldermalsen ,9% Oss/Den Bosch/Eindhoven ,3% West-Brabant ,5% Arnhem/Nijmegen ,5 Almere/Zeewolde Zuid-Limburg ,2%% Overige regio s ,3% Totaal ,0%% Aanbod Begin 2013 stond er 2,48 miljoen m² logistieke bedrijfsruimte te koop of te huur. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van het aanbodniveau begin, toen het aanbod 2,32 miljoen m² bedroeg. Circa 70% heeft een bouwjaar van voor 2000, begin was dit nog circa tweederde en in %. De reden voor de toename van oudere objecten in het aanbod kan worden gezocht in de toenemende (vervangings)vraag naar moderne objecten. Van de opname in had circa tweederde een bouwjaar van na Het aanbod van modern, kwalitatief hoogwaardig logistiek vastgoed op goede locaties is relatief beperkt van omvang. Circa 13% van het aanbod heeft een bouwjaar van na

9 LOGSTEK De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt Aanbod naar logistieke regio in m² Regio Stijging/daling Rotterdam e.o ,0% Venlo/Venray ,3% Amsterdam/Schiphol ,4% Tilburg e.o ,2% Tiel/Geldermalsen ,5% Oss/Den Bosch/Eindhoven ,3% West-Brabant ,5% Arnhem/Nijmegen ,0% Almere/Zeewolde ,2% Zuid-Limburg ,4% Overige regio s ,1% Totaal ,9% Binnen de logistieke hotspots is veruit het meeste aanbod te vinden in Noord-Brabant. De regio s Oss/Den Bosch/Eindhoven, West-Brabant en Tilburg zijn gezamenlijk goed voor circa 35% van het totale logistieke aanbod in Nederland. Alleen in de regio Tilburg nam het aanbod in af. Ondanks dat de opname in de regio Oss/Den Bosch/Eindhoven fors was gestegen, was hier toch sprake van een stijging van het aanbod. n Rotterdam nam het aanbod licht toe met 8%. Ook in de regio Amsterdam/Schiphol (+39%) nam het aanbod toe. Huurprijzen n was er vooral sprake van prijsdruk aan de onderkant van de markt. Het betreft hier veelal verouderde objecten die niet meer voldoen aan de kwalitatieve eisen van vandaag. De huurprijzen voor moderne logistieke bedrijfsruimte blijven relatief stabiel binnen een bandbreedte van 50,-- per m² tot 65,-- per m². Huurprijzen voor verouderde logistieke bedrijfsruimte liggen tussen de 25,-- per m² en 45,-- per m². De hoogste huurprijzen (tot circa 90,-- per m²) worden nog altijd gerealiseerd voor moderne logistieke bedrijfsruimte rondom de luchthaven Schiphol. Overigens is de gemiddelde vraaghuur voor logistieke bedrijfsruimte in de omgeving Haarlemmermeer circa 82,-- per m². Bandbreedte huurprijzen logistieke bedrijfsruimte naar regio (in per m²) Regio 2011 Rotterdam e.o Venlo/Venray Amsterdam Schiphol Tiel/Geldermalsen Oss/Den Bosch/Eindhoven West-Brabant Arnhem/Nijmegen Zuid-Limburg Almere/Zeewolde Ook bij de ontwikkeling van de vraaghuurprijzen is duidelijk te zien dat de druk op de onderkant van de markt ligt. Voor moderne logistieke ruimte met een bouwjaar na 2005 lag de gewogen gemiddelde vraaghuurprijs begin 2013 zelfs circa 4% hoger ten opzichte van begin. Terwijl de vraaghuurprijzen voor objecten met een bouwjaar van voor 1990 gemiddeld zo n 5% lager lagen. Ontwikkeling gewogen gemiddelde vraaghuurprijs (per m²) Bouwjaar Δ in % > , , ,5 < ,0 9

10 LOGSTEK De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt Nieuwbouw n zijn 17 logistieke centra opgeleverd met een totaal verhuurbaar vloeroppervlak van circa m² (exclusief bouw voor eigen gebruik). Alle opgeleverde distributiecentra waren volledig verhuurd bij oplevering. Het grootste object betrof DC Lage Weide (fase ) in Utrecht voor Kuehne + Nagel. Het ging hier om een distributiecentrum van ruim m². Andere grote objecten betrof het distributiecentrum voor Koninklijke Mosa ( m²) in Maastricht en het distributiecentrum van Forever Direct ( m²) in Oud- Gastel (Roosendaal). Er werden in ook nog eens 14 distributie centra voor eigen gebruik opgeleverd. Het ging om totaal circa m² en betrof onder andere de distributiecentra voor Dascher ( m²) in Zevenaar en Timberland ( m²) in Almelo. Tevens werden er zes distributiecentra met een gezamenlijk vloeroppervlak van ruim m² voor PostNL opgeleverd. De verwachting is dat het totaal aantal opgeleverde meters in 2013 iets boven het niveau van zal uitkomen. Aan het begin van 2013 was er circa m² in aanbouw, waarvan voor m² geldt dat de oplevering in 2013 gepland staat. Daarnaast wordt er circa m² in eigenbouw ontwikkeld. De volledige planvoorraad van logistieke ruimte heeft begin 2013 een omvang van circa m². De regio Tilburg heeft de grootste planvoorraad. De plannen zijn vooral terug te vinden in Tilburg op bedrijventerrein Vossenberg (Prologis) en in Waalwijk op bedrijventerrein Haven (Roozen Van Hoppe). Ook in de regio Oss/Den Bosch/Eindhoven is een aanzienlijke planvoorraad. Hier zijn de plannen voor een belangrijk deel gelegen op het GDC Acht, aan de westzijde van Eindhoven. n de regio Amsterdam/Schiphol zijn de nieuwbouwplannen vooral geconcentreerd op en rond de luchthaven Schiphol. Opvallend is het ontbreken van plannen in de regio Rotterdam. Hier kan echter snel verandering in komen, zodra de Tweede Maasvlakte van start gaat. Buiten de logistieke regio s zijn er vooral plannen voor nieuwbouw in de regio Utrecht. De onverhuurde nieuwbouw is in een jaar tijd gedaald van circa m² begin naar m² begin Het betreft hier ruimte die vanaf het moment van oplevering nog niet verhuurd is geweest. Dit beeld bevestigt de vraag naar kwalitatief moderne objecten. Daarbij komt dat er op dit moment niet op risico ontwikkelingen worden gestart, waardoor de aanwas nihil is. De onverhuurde nieuwbouw in aanbod betreft bijna allemaal objecten met als bouwjaar Het betreft hier voornamelijk projecten die destijds op risico zijn ontwikkeld. Het grootste deel van de onverhuurde nieuwbouw is te vinden in de regio s Venlo/Venray (circa m²) en Amsterdam/Schiphol ( m²). Nieuwbouw logistieke ruimte naar regio en status (in m²) Regio Opgeleverd n aanbouw Nieuwbouw onverhuurd Planvoorraad in verhuur Rotterdam e.o Venlo/Venray Amsterdam/Schiphol Tilburg e.o Tiel/Geldermalsen Oss/Den Bosch/ Eindhoven West-Brabant Arnhem/Nijmegen Almere/Zeewolde Zuid-Limburg Overig Totaal Cijfers zijn exclusief nieuwbouw voor eigen gebruik Beleggingsmarkt n werd er circa 230 miljoen in logistieke bedrijfsruimten geïnvesteerd door beleggers. Dit is een daling van circa 45% ten opzichte van 2011 toen er ruim 420 miljoen in logistieke ruimte werd belegd. De vraag van beleggers 10

11 LOGSTEK De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt richt zich vooral op moderne, langjarig verhuurde objecten. Het beleggingsaanbod van dergelijke objecten is echter zeer beperkt. De beleggingen in logistiek vastgoed betroffen voor meer dan 85% moderne objecten (bouwjaar na 2000) of nieuwbouw objecten. Bij slechts twee transacties ging het om distributiecentra met een bouwjaar van voor Beleggingsvolume logistieke bedrijfsruimte per half jaar (x miljoen) Top 5 logistieke beleggingstransacties Plaats Koper Metrage Koopsom ( mln) (deel) Portefeuille WDP ,9 Barneveld WDP ,7 Almelo Aspen Real Estate ,0 Moerdijk ProLogis ,7 Eindhoven Delin Capital AM ,0 De aanvangsrendementen voor moderne logistieke bedrijfsruimte zijn gedurende nagenoeg stabiel gebleven. Gemiddeld bewogen de aanvangsrendementen zich tussen de 7,2% en 10,6% (2011: 7,0% - 10,5%). Echter, er worden wel steeds meer transacties aan de bovenkant van de bandbreedte gerealiseerd, wat er op duidt dat er ook in het logistieke segment sprake is van een licht opwaartse druk op de aanvangsrendementen Beleggingsvolume 1-jaar voortschrijdend gemiddelde De aankoop van de Lakeside portefeuille (totaal 8 objecten) door de Belgische belegger WDP had een belangrijk aandeel in het totale beleggingsvolume in. Deze portefeuille bevatte o.a. vier recent opgeleverde, langjarig verhuurde, logistieke bedrijfsruimten (gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten: 12 jaar). Met de transactie van de logistieke bedrijfsruimten was bijna 71 miljoen gemoeid.

12 Onderzoeksverantwoording Troostwijk Research voert permanent onderzoek uit naar de ontwikkelingen op de diverse vastgoedmarkten in Nederland. Diverse gegevens zoals huurtransacties, beleggingen, projecten, aanbod, prijsontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein worden op basis van zowel interne als externe bronnen verzameld en verwerkt in onze researchdatabase. De marktrapportages, referenties en andere onderzoeken en analyses van Troostwijk zijn gebaseerd op gegevens uit deze researchdatabase, eventueel aangevuld met gegevens van derden, in combinatie met eigen marktkennis van Troostwijk Taxaties en Troostwijk Real Estate. Definities Aanbod De hoeveelheid bedrijfsruimte vanaf 500 m² die voor verhuur of verkoop beschikbaar is. Het aanbod betreft uitsluitend reeds opgeleverde of nog in aanbouw zijnde complexen. Plannen worden niet in de cijfers meegenomen. Bedrijfsruimte Vastgoed dat is gebouwd voor bedrijfsactiviteiten, niet zijnde een kantoor of een winkel. Tot bedrijfspanden kunnen worden gerekend distributiecentra, bedrijfsverzamelgebouwen, fabrieksgebouwen en opslagruimten. Bedrijfscomplexen bestaan veelal uit een combinatie van verschillende componenten, zoals opslagruimte, productieruimte, logistieke ruimte, showroomruimte en kantoorruimte. ndien de kantoorruimte 50% of meer van het totale metrage beslaat, wordt het totale object niet meegenomen in het onderzoek. Beleggingstransactie Kooptransacties van bedrijfsruimte vanaf 2 miljoen door een belegger. Ook sale-and-leaseback transacties worden hierin meegenomen. Koop ten behoeve van herontwikkeling wordt alleen tot de beleggingstransacties gerekend indien het bestaande object nog minimaal vijf jaar wordt verhuurd. 12 Bruto aanvangsrendement De bruto huuropbrengsten als percentage van de koopsom Huurprijzen bedrijfsruimte Prijzen per vierkante meter vloeroppervlak. ncentives, BTW en servicekosten worden niet meegenomen. Logistiek Bedrijfsruimte vanaf m² met min. 5 loading docks, voornamelijk bestemd voor opslag-, overslag-, sorteer- en vervoerfuncties. Nieuwbouw Bedrijfsruimte niet ouder dan twee jaar. Nieuwbouw onverhuurd Betreft nieuwbouw die na oplevering nooit verhuurd is geweest. Opname Bedrijfsruimte vanaf 500 m² die op de vrije markt is verhuurd of verkocht, met uitzondering van sale-andleaseback transacties en nieuwbouw ten behoeve van eigenaar-gebruikers (eigenbouw). Huurverlengingen en koop door huurder worden eveneens buiten beschouwing gelaten. Transacties worden geregistreerd op het moment van wilsovereenstemming tussen betrokken partijen. Planvoorraad Bouwplannen voor nog te realiseren bedrijfsruimte. Voorraad Bestaande of in aanbouw zijnde bedrijfsruimte met een vloeroppervlak van 500 m² of meer.

13 Colofon De Nederlandse Bedrijfsruimtemarkt is een uitgave van Troostwijk. 13 Research & samenstelling: Sybe Nijboer Korné Loef Jasper Cnossen Contactgegevens: Troostwijk, afdeling Research Anderlechtlaan 181 Postbus AP Amsterdam Overname van teksten en cijfermateriaal is alleen toegestaan onder volledige bronvermelding. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld, doch m.b.t. de juistheid van deze gegevens kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Troostwijk 2013

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2013

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2013 De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2013 ndicatoren bedrijfsruimtemarkt (niet-logistiek) medio 2013 vs medio 2012 Opname Aanbod Huurprijzen Beleggingsvol. 1H 2013 735.000 m² 9.751.000

Nadere informatie

De Nederlandse Logistieke Vastgoedmarkt 2013

De Nederlandse Logistieke Vastgoedmarkt 2013 ndicatoren bedrijfsruimtemarkt Opname Aanbod Huurprijzen Beleggingsvol. 707.000 m² 2.627.000 m² 44 per m² 437 mln. -39% +5% 2012 1.165.000 m² 2.504.000 m² 45 per m² 182 mln. Economie en logistiek stond

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2011

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2011 Indicatoren bedrijfsruimtemarkt Opname Aanbod Huurprijzen Beleggingsvolume 2.700.000 m² 11.600.000 m² 47 per m² 625 mln. 2010 2.400.000 m² 11.400.000 m² 47 per m² 480 mln. Economie en bedrijfsruimtemarkt

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014 De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014 De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014 ndicatoren bedrijfsruimtemarkt (niet-logistiek) medio 2014 vs medio 2013 Opname

Nadere informatie

De Nederlandse Logistieke Vastgoedmarkt 2014

De Nederlandse Logistieke Vastgoedmarkt 2014 De Nederlandse Logistieke Vastgoedmarkt ndicatoren logistieke bedrijfsruimtemarkt Opname Aanbod Huurprijzen Beleggingsvol. 1.154.000 m² 2.591.000 m² 45 per m² 715 mln. 43% 2013 808.000 m² 2.626.000 m²

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2015

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2015 De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2015 De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2015 ndicatoren bedrijfsruimtemarkt (niet-logistiek) medio 2015 vs medio 2014 Opname

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte Maart 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 215 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 Economische indicatoren (in %) 2010 2011 2012 2013* 2014* Economische groei 1,7 1,0-1,2-1,25 0,75 Werkloosheid 5,5 5,4 6,4 8,5 9,25 nflatie 1,3 2,3 2,5 2,8 2,0 *

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Klaartje Asselbergs Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte Maart 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte September 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR OPNAME VAN AANBOD VAN HUURPRIJZEN VAN BELEGGINGEN IN APRIL 217 De Nederlandse economie houdt de stijgende lijn van de laatste jaren vast. In is het bruto binnenlands

Nadere informatie

Nieuwbouw logistiek 2014

Nieuwbouw logistiek 2014 Nieuwbouw logistiek 2014 Nieuwbouw logistieke ruimte gedaald in 2014 De oplevering van nieuwe logistieke ruimte in Nederland heeft in 2014 een forse daling laten zien. In totaal werd circa 475.000 m² nieuwe

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE September 211 STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van 4. Beleggingen in D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

Nieuwbouw logistiek 2016/2017 FOTO: WDP

Nieuwbouw logistiek 2016/2017 FOTO: WDP Nieuwbouw logistiek 2016/2017 FOTO: WDP Nieuwbouw logistieke ruimte verdubbeld in 2016 De bouw van nieuwe logistieke ruimte in Nederland is in 2016 explosief gegroeid. In totaal werd in 2016 circa 1.150.000

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 Economische indicatoren (in %) 2008 2009 2010 2011* 2012** Economische groei 1,8-3,5 1,7 1,2-0,75 Werkloosheid 3,8 4,8 5,4 5,4 6,75 Inflatie 2,5 1,2 1,3 2,3 2,25 * betreft

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Presentatie. Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen. Zeist. 26 mei 2011

Presentatie. Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen. Zeist. 26 mei 2011 Presentatie Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen Zeist 26 mei 2011 1930 1970 Veilingen, taxaties & schaderegeling 1990 1997 Specialisatie & Focus 1970 1980 Expansie 1997-2007 Diversificatie 1980

Nadere informatie

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Kantorenmarkt Rotterdam

Kantorenmarkt Rotterdam Kantorenmarkt Rotterdam 1 e halfjaar 2015 Kantorenmarkt Rotterdam De gemeente Rotterdam telt circa 625.000 inwoners en 314.120 banen, verdeeld over 25.220 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Managementsamenvatting 2011 Het Vastgoedrapport Groningen-Assen 2011 stelt zich ten doel om een belangrijke informatiebron te zijn voor de hele regionale vastgoedsector.

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte Maart 211 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van 4. Vooruitzichten Colofon Samenstelling Drs I.L. de Kruif Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Nieuwbouw logistiek 2015

Nieuwbouw logistiek 2015 Nieuwbouw logistiek 2015 Nieuwbouw logistieke ruimte sterk gestegen in 2015 De oplevering van nieuwe logistieke ruimte in Nederland heeft in 2015 een sterke stijging laten zien. In totaal werd circa 570.000

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie

Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere 2015

Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere 2015 Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere 2015 [1] Inhoud Voorwoord Roger Bakker 3 Bedrijfsruimtemarkt Almere 4 Kantorenmarkt Almere 9 Tot slot 15 Begrippenlijst 16 Over Van Westrhenen Bedrijfshuisvesting

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

Opgeleverde nieuwbouw kantoorruimte in m² (x 1.000)

Opgeleverde nieuwbouw kantoorruimte in m² (x 1.000) Nieuwbouw kantoren 2014 Nieuwbouw kantoren verder gedaald in 2014 De oplevering van nieuwe kantoorruimte in Nederland heeft in 2014 een forse daling laten zien. In totaal werd circa 245.000 m² nieuwe kantoorruimte

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

Voorwoord. Troostwijk Real Estate Mr Paul I. van Hezik MRICS. Directeur Capital Markets

Voorwoord. Troostwijk Real Estate Mr Paul I. van Hezik MRICS. Directeur Capital Markets De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2010 Voorwoord Dit is de derde uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. We kunnen dus inmiddels

Nadere informatie

Nederlandse winkelmarkt

Nederlandse winkelmarkt April 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse winkelmarkt 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

HUURWONINGMARKT H1 2017

HUURWONINGMARKT H1 2017 HUURWONINGMARKT H1 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 LANDELIJKE HUURWONINGMARKT... 4 Forse stijging huurprijzen kleine woningen... 4 Nieuwbouw en vooroorlogse huurwoningen het duurst... 5 Verschil in huurprijzen

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010 Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp Lichte stijging opnameniveau De totale opname van kantoorruimte in de regio Amsterdam in bedraagt 268.317 m², hetgeen een lichte

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

De Nederlandse kantorenmarkt werd in 2012. Maart 2013. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt werd in 2012. Maart 2013. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Maart 213 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT

SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT UPDATE NOVEMBER 2017 www.colliers.nl 16 BEDRIJFSRUIMTEMARKT VRAAG Gebruikers van bedrijfsruimten stellen hogere eisen aan het vastgoed: gebruikers besteden

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

Nederlandse winkelmarkt

Nederlandse winkelmarkt September 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse winkelmarkt 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie INVESTMENT SNAPSHOT Nederland Januari 2012 DE BELEGGINGSMARKT IN 2011 ALGEMEEN Het jaar 2011 begon met een positieve stemming op zowel de gebruikers als de beleggingsmarkt. Ondanks dat de beleggingsniveaus

Nadere informatie

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

NEDERLANDSE WINKELMARKT

NEDERLANDSE WINKELMARKT Maart 215 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE WINKELMARKT 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT

SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT SECTORRAPPORT BEDRIJFSRUIMTE EN LOGISTIEKE MARKT UPDATE AUGUSTUS 2017 www.colliers.nl 16 BEDRIJFSRUIMTEMARKT VRAAG De opname van bedrijfsruimten toont verder herstel: De economische groei zorgt voor meer

Nadere informatie

LANDELIJKE MARKTONTWIKKELINGEN BEDRIJFSRUIMTEMARKT

LANDELIJKE MARKTONTWIKKELINGEN BEDRIJFSRUIMTEMARKT LANDELIJKE MARKTONTWIKKELINGEN BEDRIJFSRUIMTEMARKT Verdeling voorraad bedrijventerrein in Nederland per regio (in netto ha) Opname bedrijfsruimtemarkt in Nederland in m² (*1.) 2.386 1.83 14.422 Noord-Nederland

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT Aanbod van kantoren 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Augustus 211 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND

BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND juli 211 BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND, en LANDELIJKE MARKT ONTWIKKELINGEN Na de enorme daling van de wereldhandel in 29 was er vorig jaar een sterk herstel te zien. Vooral de export heeft hiervan

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere e halfjaar

Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere e halfjaar Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere 2016 1e halfjaar [1] Inhoud Voorwoord 3 Bedrijfsruimtemarkt Almere 4 Kantorenmarkt Almere 9 Tot slot 14 Onderzoeksverantwoording 15 Begrippenlijst 16

Nadere informatie

NEDERLANDSE WINKELMARKT

NEDERLANDSE WINKELMARKT April 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE WINKELMARKT 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

De markt voor kantoren in ons land is in de. Augustus 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De markt voor kantoren in ons land is in de. Augustus 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Augustus 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

MARKTUPDATE Beleggingstransacties 2014

MARKTUPDATE Beleggingstransacties 2014 MARKTUPDATE Beleggingstransacties 2014 Introductie Met deze marktupdate over de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt over het jaar 2014 voorzien wij u voor het eerst van een eigen marktupdate. Onze marktupdate

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND

BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND Flevoland, Noord-Holland en Utrecht LANDELIJKE MARKT ONTwIKKELINGEN De bedrijfsruimtemarkt liet in 211 een tweedelig beeld zien. In de eerste zes maanden van het

Nadere informatie

Marktscan Logistiek. Aanbod naar regio op 1 januari 2015 in m 2 vvo. Regio Aanbod per 1-1-15. 1. Rotterdam e.o. 375.450. 2. Tilburg 305.

Marktscan Logistiek. Aanbod naar regio op 1 januari 2015 in m 2 vvo. Regio Aanbod per 1-1-15. 1. Rotterdam e.o. 375.450. 2. Tilburg 305. 15 Marktscan Logistiek Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars publiceert hierbij de tweede uitgave van de Marktscan Logistiek. Door middel van deze uitgave geeft Dynamis inzicht in de Nederlandse logistieke

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

NEDERLANDSE WINKELMARKT

NEDERLANDSE WINKELMARKT STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE WINKELMARKT OPNAME VAN AANBOD VAN PRIJZEN VAN BELEGGINGEN IN MAART 217 Hoewel de start van met het omvallen van de V&D niet positief was, kan de Nederlandse winkelmarkt terugkijken

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 214 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

MARKTSCAN. 1. Gerichte markinformatie. 2. Markt op macroniveau

MARKTSCAN. 1. Gerichte markinformatie. 2. Markt op macroniveau MARKTSCAN 1. Gerichte markinformatie Het bieden van de flexibiliteit in het bestemmingsplan voor Eeneind West is geen doel op zich. Het moet de vertaling zijn van het gewenste ruimtegebruik van de bedrijven

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP

ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP ARTIKEL 1 Een op vijf woningverkopers wil huren Een op de vijf Nederlanders die hun huis te koop hebben staan, wil na de verkoop een huurwoning betrekken. Bron:

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 216 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 215 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 216 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEMARKT ZUIDWEST- NEDERLAND

BEDRIJFSRUIMTEMARKT ZUIDWEST- NEDERLAND juli 212 BEDRIJFSRUIMTEMARKT ZUIDWEST- NEDERLAND zeeland en zuid-holland LANDELIJKE MARKTONTwIKKELINGEN De bedrijfsruimtemarkt liet in 211 een tweedelig beeld zien. In de eerste zes maanden van het jaar

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Palmpolstraat 62 * Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: Zeer aantrekkelijk geprijsde, hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte op Veluwsekant in Almere Gelegen op het goed

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT OPNAME VAN KANTOREN MAART 217 AANBOD VAN KANTOREN HUURPRIJZEN VAN KANTOREN BELEGGINGEN IN KANTOREN De Nederlandse kantorenmarkt heeft het afgelopen jaar de weg

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Factsheet. Nieuwbouw kantoorruimte Nederland

Factsheet. Nieuwbouw kantoorruimte Nederland Factsheet Nieuwbouw kantoorruimte Nederland 2013 1 Nieuwbouw kantoren neemt verder af De bouw van nieuwe kantoren in Nederland is in 2013 sterk afgenomen. De matige economische ontwikkeling en vooruitzichten,

Nadere informatie

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Macro-economische Statistieken en Publicaties 3 november 24 Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Drs. J.L. Gebraad De Stichting Leerstoel

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Sectorrapport Bedrijfsruimte en logistiek VOORJAARS UPDATE 2017

Sectorrapport Bedrijfsruimte en logistiek VOORJAARS UPDATE 2017 Sectorrapport Bedrijfsruimte en logistiek VOORJAARS UPDATE 2017 22 SPF Nederlandse Sectorrapport Slagersbedrijven Vastgoedmarkt Bedrijfsruimte 2017 en logistiek Voorjaarsupdate 2017 Voorjaarsupdate Stand

Nadere informatie