personenvervoer organiseert in Regelgeving Vlaanderen voor wie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "personenvervoer organiseert in Regelgeving Vlaanderen voor wie"

Transcriptie

1 E Vlaanderen organiseert in personenvervoer voor wie Regelgeving P R O V S O R E V E E N R N D V - E O NW E R E G

2 Personenvervoer over de weg Regelgeving voor wie personenvervoer organiseert in Vlaanderen

3

4 Woord vooraf Per dag verplaatsen alle Vlamingen samen zich gemiddeld bijna 15,5 miljoen keer. Dat is goed voor bijna 200 miljoen kilometer per dag: meer dan de afstand tussen de aarde en de zon. Het merendeel van die verplaatsingen doen we met de auto. Bovendien zitten we in bijna 62% van de gevallen alleen in de auto. Het feit dat chauffeurs zo vaak alleen in de auto zitten, het zogenaamde autosolisme, is een doorn in het oog van duurzame mobiliteit. Het zorgt mee voor lange files, hoge parkeerdruk, milieuhinder, stress in het verkeer en verkeersonveiligheid. Het Vlaamse mobiliteitsbeleid wil het autosolisme terugdringen en zo veel mogelijk mensen laten kiezen voor duurzame alternatieve vervoermiddelen. Ik nodig u uit om mee voor die alternatieven te helpen zorgen door personenvervoer over de weg te organiseren. Deze brochure geeft een overzicht van de geldende regels en de wettelijk verplichte documenten. Ze richt zich tot ondernemers die personenvervoer organiseren, maar ook tot wie voor eigen rekening rijdt. Wilt u via een vervoerbedrijf leerlingenvervoer voor kinderen van uw school organiseren? Of zou u graag een bedrijfsbus inzetten voor het vervoer van uw personeel? In deze brochure vindt u meer informatie over hoe u dat het best kunt aanpakken. Het is hoog tijd dat koning Auto van zijn troon wordt gestoten. Laat deze brochure hierbij een hulpmiddel zijn. Kathleen Van Brempt Vlaams minister van Mobiliteit

5 Inhoud 5 Wegwijs in de brochure 5 Wettelijk kader 6 Welke categorieën van personenvervoer zijn er? 7 Geregeld vervoer 8 Bijzondere vormen van geregeld vervoer 8 Ongeregeld vervoer 8 Vervoer voor eigen rekening 9 Verhuur van voertuigen met bestuurder 10 Taxidiensten 11 Welke soorten voertuigen zijn er voor personenvervoer? 12 Welke wettelijke documenten hebt u nodig? 13 Toegang tot het beroep: de gebruikstoelating van de federale overheid 14 Geregeld vervoer: de vergunning 14 Ongeregeld vervoer: de machtiging van de federale overheid 15 Bijzondere vormen van geregeld vervoer: de overeenkomst of de vergunning 16 Vervoer voor eigen rekening: het attest 16 Evenementenvervoer 18 Welke regels moet u volgen? 19 Verplichtingen van de vervoerder 19 Weigering van een vergunning of attest 19 Ongeldige overeenkomst 19 Controle van de documenten 19 Consequenties bij inbreuken op de regelgeving 21 Graag meer informatie? 22 Personenvervoer over de weg: overzicht

6 5 Wegwijs in de brochure In deze brochure vindt u: welke wetgeving voor u van toepassing is; welke regels u moet volgen bij de organisatie van personenvervoer over de weg; welke documenten u nodig hebt en hoe u ze kunt verkrijgen. Aan de hand van het overzichtsschema op pagina 22 kunt u gemakkelijk uitmaken tot welke categorie van personenvervoer uw activiteit behoort. Bijgevoegd vindt u de nodige aanvraagformulieren en een modelovereenkomst. In de brochure zijn enkele contactadressen opgenomen. Zowel de brochure als de formulieren kunt u downloaden via de website be/verkeer/personenvervoer. Opgelet: deze brochure behandelt alleen de aspecten van personenvervoer waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is. Als de federale overheid voor een bepaalde materie bevoegd is, geven we dat aan en voegen we er een contactadres bij. Wettelijk kader Vlaamse wetgeving inzake personenvervoer over de weg Het personenvervoer over de weg wordt in Vlaanderen geregeld in het decreet Basismobiliteit 1. De praktische organisatie van personenvervoer staat vooral beschreven in de uitvoeringsbesluiten van dit decreet. Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer verscheen op 31 augustus 2002 in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit vervangt in Vlaanderen de besluitwet van 30 december 1946 en is van toepassing sinds 10 september Daarnaast is er het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Dat besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op 19 september 2003 en is van toepassing sinds 1 juni In deze brochure gaan we uit van het besluit van 19 juli Omdat er raakvlakken zijn tussen beide besluiten vindt u in deze brochure ook bepalingen uit het besluit van 18 juli We gaan echter niet dieper in op de details. Organiseert u een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en valt u dus onder het besluit van 18 juli 2003, neem dan gerust een kijkje op de website wegen.vlaanderen.be/verkeer/personenvervoer/ waar u meer informatie over deze diensten vindt (> Taxibesluit > Nota aan de Vlaamse Regering). U kunt deze nota uiteraard ook aanvragen bij de afdeling Personenvervoer en Luchthavens. Wij zullen u het document met plezier toezenden. (1) decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen

7 6 # 1 Welke categorieën van personenvervoer zijn er?

8 7 Overzicht Voor elke categorie van personenvervoer vindt u de wettelijke definitie. Meestal vindt u hier ook een nadere toelichting of een voorbeeld. Op die manier ontdekt u tot welke categorie uw vorm van vervoer wettelijk gerekend wordt. Geregeld vervoer Stads- of streekvervoer van personen, met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf vastgestelde halteplaatsen reizigers mogen worden opgenomen of mogen worden afgezet en dit ongeacht de tractiewijze van de aangewende vervoermiddelen. Dit vervoer is voor iedereen toegankelijk, ongeacht in voorkomend geval de verplichting om de reis te boeken. (artikel 2 van het decreet Basismobiliteit) Geregeld vervoer is het stads- of streekvervoer van personen: dat wordt ingelegd met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject; waarbij reizigers op- en afstappen aan vooraf bepaalde haltes; dat voor iedereen toegankelijk is, eventueel wel na reservatie. Niet-grensoverschrijdend geregeld vervoer vindt plaats op een traject dat Vlaanderen niet verlaat. De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn organiseert dit vervoer. Zij heeft als enige het recht om in Vlaanderen niet-grensoverschrijdend bezoldigd geregeld vervoer aan te bieden. Het is wel mogelijk om als vervoerondernemer in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn te rijden. Dit gebeurt dan na een openbare aanbesteding. Grensoverschrijdend geregeld vervoer gaat maximaal vijfentwintig kilometer ver over de landsgrenzen (maximaal 50 km heen en terug ofwel 25 km enkel). Het wordt als streekvervoer beschouwd en kan dus in opdracht van de Vlaamse overheid uitgevoerd worden. Grensoverschrijdend geregeld vervoer dat over de gewestgrenzen gaat, valt onder een samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De Lijn, de TEC en de MIVB hebben als enige het recht om dit vervoer aan te bieden. Internationaal geregeld vervoer gaat verder over de landsgrenzen (meer dan 50 km heen en terug). Het is een federale bevoegdheid. Ga naar pagina 14 van deze brochure om te weten welke documenten u nodig hebt voor geregeld vervoer en hoe u ze kunt aanvragen. Lees ook de tekst over Vervoer voor eigen rekening op pagina 8.

9 8 Bijzondere vormen van geregeld vervoer Geregeld vervoer van bepaalde categorieën reizigers, met uitsluiting van andere reizigers, met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf vastgestelde halteplaatsen reizigers worden opgenomen of mogen worden afgezet. (artikel 2 van het decreet Basismobiliteit) Het zijn vormen van geregeld vervoer (zie vorige pagina) voor bijzondere categorieën van reizigers, die op regelmatige basis plaatsvinden. Enkele voorbeelden: werknemersvervoer; leerlingenvervoer; vervoer van gehandicapten van en naar hun instelling; vervoer van school naar een zwembad of sporthal. Ook bijzondere vormen van geregeld vervoer kunnen al dan niet grensoverschrijdend zijn. Ga naar pagina 15 van deze brochure om te weten welke documenten u nodig hebt voor bijzondere vormen van geregeld vervoer en hoe u ze kunt aanvragen. Lees ook de tekst hieronder over Vervoer voor eigen rekening. Ongeregeld vervoer Het gemeenschappelijk vervoer van personen dat noch aan de definitie van geregeld vervoer noch aan de definitie van bijzondere vormen van geregeld vervoer beantwoordt. (artikel 14 van de besluitwet van 30 december 1946) Ongeregeld vervoer is het gemeenschappelijke vervoer van personen dat niet onder de definities van geregeld vervoer of de bijzondere vormen van geregeld vervoer valt. Denk bijvoorbeeld aan een busreis naar een vakantiebestemming met vooraf samengestelde groepen. Of vervoer naar speciale evenementen zoals sportwedstrijden, conferenties, studiedagen enzovoort. Ongeregeld vervoer vormt een federale bevoegdheid. Ga naar pagina 14 van deze brochure om te weten welke documenten u nodig hebt voor ongeregeld vervoer en hoe u ze kunt aanvragen. Lees ook de tekst hieronder over Vervoer voor eigen rekening. Vervoer voor eigen rekening Vervoer voor niet-lucratieve en niet-commerciële doeleinden dat verricht wordt door een natuurlijke persoon of rechtspersoon. (artikel 2 van het decreet Basismobiliteit) Vervoer voor eigen rekening is vervoer door een natuurlijke persoon of door een rechtspersoon dat geen lucratieve of commerciële doeleinden nastreeft. Vervoer voor eigen rekening mag dus alleen verricht worden: door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon (of zijn personeelslid); door een persoon voor wie vervoer slechts een nevenactiviteit vormt, dus niet winstgevend en niet commercieel is. Het gebruikte voertuig moet bovendien eigendom zijn of langdurig ter beschikking staan (bewijs van verkoop op afbetaling of lease-overeenkomst). Het voertuig moet bestuurd worden door een personeelslid van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon of door de natuurlijke persoon zelf. Het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer moet u als vervoer voor eigen rekening beschouwen als ze aan deze extra voorwaarden voldoen.

10 9 Ga naar pagina 16 om te weten welke documenten u nodig hebt en hoe u ze kunt aanvragen. Verhuur van voertuigen met bestuurder Dit zijn alle bezoldigde vervoerdiensten van personen, door middel van voertuigen met bestuurder, die noch geregeld vervoer noch taxidiensten zijn en die naar bouw en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen. (artikel 2 van het decreet Basismobiliteit) Het gaat om bezoldigd vervoer van personen: met voertuigen met bestuurder; in voertuigen die qua constructie en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen; waarbij het niet om geregeld vervoer gaat en evenmin om een taxidienst. Bij die laatste voorwaarde is de volgende toelichting nodig: het verhuurde voertuig mag alleen beschikbaar gesteld worden als er een schriftelijke overeenkomst gesloten is tussen de verhuurder en de klant; deze overeenkomst volgt de modelovereenkomst van de Vlaamse overheid; de originele overeenkomst bevindt zich op de zetel van de verhuurder of in het verhuurde voertuig; het voertuig moet voor minstens drie uur verhuurd worden; elke verhuring wordt ingeschreven in een register op de zetel van de verhurende onderneming dat datum en uur van verhuring, voorwerp van het huurcontract en prijs vermeldt; het voertuig mag zich alleen op de openbare weg begeven of erop stilstaan als het vooraf verhuurd is; het huurcontract slaat op het voertuig en niet op zijn afzonderlijke zitplaatsen; in of op het verhuurde voertuig mogen geen kentekens aangebracht zijn die kenmerkend zijn voor taxi s of daaraan herinneren, met uitzondering van de taximeter. Voor de hand liggende voorbeelden zijn voertuigen die worden gebruikt als ceremoniewagens voor een huwelijk of een begrafenis. Bedrijven, reisbureaus, ziekenfondsen enzovoort kunnen ook gebruikmaken van verhuur van voertuigen met bestuurder als zij met een vervoeronderneming een kaderovereenkomst sluiten om onder andere hun klanten, bezoekers, leden te laten vervoeren. Telkens als u als ondernemer een opdracht krijgt ter uitvoering van deze kaderovereenkomst, moet u ze inschrijven in het register en een overeenkomst opstellen. Deze overeenkomst kan per fax worden opgestuurd en teruggestuurd, of de klant kan ze ondertekenen op het ogenblik dat hij in het voertuig stapt. Essentiële voorwaarde blijft dat het voertuig met bestuurder ter beschikking wordt gesteld van de klant (het bedrijf, het reisbureau, het ziekenfonds ) voor minstens drie uur.

11 10 Taxidiensten Taxidiensten zijn de bezoldigde vervoerdiensten van personen door middel van voertuigen met bestuurder die aan de volgende eisen voldoen: a het voertuig is, naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen - de bestuurder inbegrepen - en is daartoe bestemd; b het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, hetzij op een bepaalde standplaats op de openbare weg, hetzij op eender welke andere plaats die niet voor het openbaar vervoer is opengesteld en waarover de exploitant beschikt; c de terbeschikkingstelling heeft betrekking op het voertuig en niet op elk van de plaatsen ervan wanneer het voertuig ingezet wordt als taxidienst, of op elk van de plaatsen van het voertuig en niet op het voertuig zelf wanneer het ingezet wordt als collectieve taxidienst; d de bestemming wordt door de cliënt bepaald. Een taxidienst is het bezoldigde vervoer van personen in een voertuig met bestuurder dat de volgende kenmerken heeft: het voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen; het voertuig wordt beschikbaar gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt; als het voertuig ingezet wordt als taxi, is dat in zijn geheel; als het voertuig ingezet wordt als collectieve taxi, is dat per zitplaats; de klant bepaalt de bestemming. Opgelet: verwar een collectieve taxi niet met geregeld vervoer. In een collectieve taxi bepalen de klanten de bestemming. Er is geen vast traject en er zijn geen vaste haltes. Bij geregeld vervoer bepaalt de reiziger de bestemming niet omdat er een vast traject en vaste haltes zijn. (artikel 2 van het decreet Basismobiliteit)

12 11 Welke soorten voertuigen zijn er voor personenvervoer? Geregeld vervoer Voor deze vorm van personenvervoer is het soort voertuig niet van belang. Alle vervoer met een geregeld karakter valt onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002, ongeacht het aantal zitplaatsen en het soort voertuig. Op deze manier kunnen ook nieuwe vormen van personenvervoer ingezet worden, zoals de belbus en straks ook de beltaxi (de beltaxi zal rijden op lijnen van het openbaar vervoer met weinig gebruikers, volgens een overeenkomst tussen De Lijn en taxibedrijven). Voor het internationaal geregeld vervoer, dat een federale bevoegdheid is, blijft gelden dat dit vervoer alleen mag gedaan worden met een autobus of autocar. Bijzondere vormen van geregeld vervoer Ook bij deze vorm van personenvervoer gaat de regelgeving in Vlaanderen een stap verder dan de Brusselse of Waalse regelgeving, zodat ook een personenwagen en een minibus gebruikt kunnen worden voor het vervoer van leerlingen, werknemers enzovoort. Vervoer voor eigen rekening Als het geregeld vervoer of een bijzondere vorm van geregeld vervoer voor eigen rekening plaatsvindt, kan dat ook met een personenwagen of een minibus. Ongeregeld vervoer Bij ongeregeld vervoer moet het voertuig ervoor geschikt zijn om meer dan negen personen te vervoeren, de bestuurder inbegrepen. Telt het voertuig minder dan negen zitplaatsen, dan gaat het om een taxi of de verhuur van een voertuig met bestuurder. Taxidiensten De wetgeving over taxi s is enkel van toepassing op voertuigen die ervoor geschikt zijn om maximaal negen personen te vervoeren, de bestuurder inbegrepen. Telt het voertuig meer dan negen zitplaatsen, dan valt het in het toepassingsgebied van de wetgeving op het ongeregeld vervoer. Verhuur van voertuigen met bestuurder Ook de wetgeving over diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder is enkel van toepassing op voertuigen die ervoor geschikt zijn om maximaal negen personen te vervoeren, de bestuurder inbegrepen. Telt het voertuig meer dan negen zitplaatsen, dan valt het in het toepassingsgebied van de wetgeving op het ongeregeld vervoer.

13 12 # 2 Welke wettelijke documenten hebt u nodig?

14 13 Nu weet u dus onder welke definitie het personenvervoer valt dat u wilt organiseren. De volgende stap vertelt u welke wettelijke documenten u moet hebben om in orde te zijn met de regelgeving. Toegang tot het beroep: de gebruikstoelating van de federale overheid Voor u in België personenvervoer kunt organiseren met een voertuig dat geschikt is om meer dan negen personen te vervoeren, moet u eerst een gebruikstoelating op zak hebben. U moet toegelaten worden tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg. De toegang tot het beroep is een federale bevoegdheid. Wilt u als ondernemer personenvervoer organiseren, dan moet u voldoen aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 10 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg. Het koninklijk besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op 22 december Dit koninklijk besluit is enkel van toepassing als uw voertuig geschikt is voor het vervoer van meer dan negen personen, de bestuurder inbegrepen. Bij vervoer voor eigen rekening krijgt u in bepaalde gevallen vrijstelling van deze gebruikstoelating. De gebruikstoelating voor Belgische busondernemers geldt als bewijs van toegang tot het beroep voor vervoer binnen België. Ze wordt uitgereikt per specifiek voertuig. Hoe komt u aan zo n gebruikstoelating? De federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer verleent de gebruikstoelating. U moet voldoen aan de volgende hoofdcriteria: vakbekwaamheid; betrouwbaarheid; financiële draagkracht. U kunt de gebruikstoelating aanvragen en meer informatie krijgen over de formaliteiten door contact op te nemen met: Dienst Wegvervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land FOD Mobiliteit en Vervoer Kantersteen Brussel T:

15 14 Geregeld vervoer: de vergunning Niet-grensoverschrijdend bezoldigd geregeld vervoer in het Vlaamse Gewest is de taak van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. Zelf heeft zij hiervoor geen extra documenten nodig. Uiteraard moet ze - net als alle vervoerders die in haar opdracht rijden - de federale wetgeving over de toegang tot het beroep naleven. Voor grensoverschrijdend geregeld vervoer vraagt u een vergunning aan bij de Vlaamse minister die bevoegd is voor het personenvervoer. De minister beslist over de toekenning van de vergunning binnen een termijn van vier maanden (of binnen een termijn van twee maanden als het vertrekpunt op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie ligt). Voor vergunningen voor internationaal geregeld vervoer is de federale overheid bevoegd. Voor vervoer voor eigen rekening moet u geen vergunning maar een attest aanvragen (zie pagina 16). Nodig vergunning Aanwezig in het voertuig vergunning Procedure Vul het aanvraagformulier voor de vergunning voor grensoverschrijdend geregeld vervoer in. Stuur het formulier ingevuld naar: Afdeling Personenvervoer en Luchthavens Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Koning Albert II-laan 20 bus Brussel De minister beslist over de toekenning van de vergunning binnen een termijn van vier maanden (of binnen een termijn van twee maanden als het vertrekpunt op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie ligt). Na afloop van deze termijn wordt u binnen tien dagen op de hoogte gebracht van de beslissing. De vergunning is maximaal vijf jaar geldig. De minister kan ze telkens voor maximaal vijf jaar verlengen. Ongeregeld vervoer: de machtiging van de federale overheid Als u ongeregeld vervoer wilt organiseren, moet u een machtiging aanvragen bij de federale overheid. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Dienst Wegvervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land FOD Mobiliteit en Vervoer Kantersteen Brussel T:

16 15 Bijzondere vormen van geregeld vervoer: de overeenkomst of de vergunning U moet aan een van de volgende voorwaarden voldoen: u sluit een overeenkomst met de klant; u beschikt over een vergunning. Als u een overeenkomst sluit, moet u daarin een aantal bepalingen opnemen zoals naam en adres van de vervoerder, traject en een verklaring op erewoord. Om er zeker van te zijn dat uw overeenkomst reglementair is, kunt u het best de modelovereenkomst gebruiken. Sluit u geen overeenkomst, dan moet u een vergunning aanvragen. Voor vervoer voor eigen rekening moet u geen vergunning maar een attest aanvragen (zie pagina 16). Nodig overeenkomst of vergunning Aanwezig in het voertuig overeenkomst met keurmerk of vergunning Procedure bij overeenkomst Sluit een overeenkomst met een bedrijf of een instelling. Gebruik hiervoor de modelovereenkomst. Stuur binnen vijftien dagen nadat u de overeenkomst hebt gesloten drie exemplaren naar: Afdeling Personenvervoer en Luchthavens Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Koning Albert II-laan 20 bus Brussel Voeg bij de overeenkomst ook de reisweg en de frequentie van de ritten. Onze ambtenaren onderzoeken of uw overeenkomst conform de wetgeving is. Is dat het geval, dan plaatsen zij een keurmerk van de Vlaamse overheid op de overeenkomst en bezorgen ze u terug. Procedure bij vergunning Hebt u geen overeenkomst gesloten, dan hebt u een vergunning voor bijzondere vormen van geregeld vervoer nodig. Vul het aanvraagformulier in voor de vergunning voor bijzondere vormen van geregeld vervoer en stuur het naar: Afdeling Personenvervoer en Luchthavens Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Koning Albert II-laan 20 bus Brussel De minister beslist over de toekenning van de vergunning binnen een termijn van één maand (binnen een termijn van vier maanden als het gaat om een grensoverschrijdende vorm van geregeld vervoer). Na afloop van deze termijn wordt u binnen tien dagen op de hoogte gebracht van de beslissing.

17 16 Vervoer voor eigen rekening: het attest Als u voor eigen rekening geregeld vervoer of een bijzondere vorm van geregeld vervoer wilt organiseren, moet u daarvoor een attest aanvragen. Voorwaarden: het vervoer dat u wilt organiseren, valt onder de definities van geregeld vervoer of bijzondere vormen van geregeld vervoer; vervoer vormt voor u een nevenactiviteit die niet winstgevend en niet commercieel is; de voertuigen die u gebruikt zijn uw eigendom, hebt u op afbetaling gekocht of hebt u zich met een lease-overeenkomst aangeschaft; de voertuigen worden door uzelf of door een personeelslid bestuurd. Het attest is maximaal vijf jaar geldig. Nodig attest Aanwezig in het voertuig attest Procedure Vul het aanvraagformulier in voor een attest voor vervoer voor eigen rekening en stuur het in drie exemplaren naar: Afdeling Personenvervoer en Luchthavens Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Koning Albert II-laan 20, bus Brussel Voeg bij het formulier ook de reisweg en de frequentie van de ritten. De minister beslist over de toekenning van het attest binnen een termijn van één maand. Na afloop van deze termijn wordt u binnen tien dagen op de hoogte gebracht van de beslissing. Evenementenvervoer Nodig contract Aanwezig in het voertuig ritorder van De Lijn Bij grote evenementen die veel verkeer uitlokken, willen organisaties graag een beroep doen op De Lijn voor het vervoer van de deelnemers. De Lijn kan daar echter alleen op ingaan als: ze contact opgenomen heeft met de autocarondernemers en die geen passend aanbod blijken te kunnen garanderen; het vervoer minstens kostendekkend is voor De Lijn; de organisator en De Lijn een contract sluiten dat de reisweg, afstand en kostprijs beschrijft.

18

19 18 # 3 Welke regels moet u volgen?

20 19 Verplichtingen van de vervoerder Verplichtingen die u als vervoerder moet nakomen voor de duur van de vergunning, de overeenkomst of het attest: leef de bepalingen van de vergunning na, vooral wat betreft verbindingen, continuïteit, frequentie, reisweg en categorie van reizigers; zorg ervoor dat u voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (de gebruikstoelating); leef de collectieve arbeidsovereenkomsten na die in Vlaanderen gelden; respecteer de regelgeving op verkeersveiligheid. Weigering van een vergunning of attest Wanneer kan een vergunning of attest geweigerd worden? Men kan u een vergunning of attest weigeren als: het vervoer niet beantwoordt aan een van de definities van het decreet Basismobiliteit; u het aanvraagformulier niet gebruikt of niet volledig ingevuld hebt; u niet voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg; u de collectieve arbeidsovereenkomsten die in Vlaanderen gelden niet naleeft. Ongeldige overeenkomst Wanneer is uw overeenkomst ongeldig en wat gebeurt er dan? Uw overeenkomst is niet rechtsgeldig als er bepalingen in ontbreken die in de modelovereenkomst voorgeschreven zijn. U moet dan opnieuw onderhandelen over de overeenkomst. Ze krijgt pas het keurmerk van de Vlaamse overheid als ze rechtsgeldig gesloten is en u er dus alle bepalingen van de modelovereenkomst in opgenomen hebt. Controle van de documenten Wie kan uw documenten controleren? In Vlaanderen kunnen wegeninspecteurs, wegeninspecteurs-controleurs en de federale politie uw documenten controleren. Wegeninspecteurs en wegeninspecteurs-controleurs zijn ambtenaar van de administratie Wegen en Verkeer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). Consequenties bij inbreuken op de regelgeving a Intrekking van vergunning of attest De ambtenaren die uw documenten controleren kunnen uw vergunning of attest voorlopig intrekken als u: 1 onjuiste gegevens verstrekt hebt bij de aanvraag tot of de vernieuwing van een vergunning of attest; 2 niet langer voldoet aan een van de voorwaarden van de vergunning of het attest dat u al hebt; 3 een ernstige inbreuk of herhaalde kleinere inbreuken gemaakt hebt op de regelgeving inzake vervoer en verkeersveiligheid: voertuignormen, rij- en rusttijden van de bestuurders, parallel of tijdelijk geregeld vervoer organiseren zonder vergunning.

21 20 Wat gebeurt er nadat uw vergunning of attest voorlopig is ingetrokken? Het departement Leefmilieu en Infrastructuur stelt een grondig onderzoek in en uw mening wordt gehoord. De minister informeert u over de beslissing binnen drie maanden na de intrekking. Uw vergunning wordt definitief ingetrokken als blijkt dat u niet meer voldoet aan de voorwaarden om een vergunning te krijgen. Ook als u herhaaldelijk ernstige inbreuken maakt op de regelgeving inzake de verkeersveiligheid verbiedt de bevoegde administratie u om in Vlaanderen aan vervoer te doen. b Administratieve geldboete De ambtenaren die uw documenten controleren, kunnen u een administratieve geldboete van 250 euro opleggen. Zij kunnen dat doen als u bijvoorbeeld de Vlaamse vergunning, de overeenkomst of het attest of een afschrift van deze documenten niet aan boord van het voertuig hebt, of als u de overeenkomst niet tijdig opstuurt naar de administratie. De ambtenaren brengen u er vooraf van op de hoogte dat zij van plan zijn een administratieve geldboete op te leggen. Op die manier hebt u de mogelijkheid om aan te tonen dat u wel degelijk over de nodige documenten beschikt. U kunt uw opmerkingen formuleren binnen dertig dagen na de vaststelling van de inbreuk. Binnen zestig dagen na de vaststelling van de inbreuk brengt de wegeninspecteur-controleur u via een aangetekende brief met ontvangstbewijs op de hoogte van de beslissing dat er een administratieve geldboete opgelegd wordt. Als u de administratieve geldboete niet betaalt, kan een dwangbevel uitgevaardigd worden en uitvoerbaar verklaard worden. Waar kunt u terecht als u niet akkoord gaat met deze beslissing? Beroepsinstantie U kunt een aangetekende brief sturen naar de directeur-generaal van de administratie Wegen en Verkeer. In de brief legt u uit waarom de geldboete volgens u verminderd of kwijtgescholden moet worden. Directeur-generaal van de administratie Wegen en Verkeer Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Koning Albert II-laan 20 bus Brussel De directeur-generaal beslist binnen drie maanden nadat u het bezwaarschrift ingediend hebt en brengt u met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing.

22 21 Graag meer informatie? Hebt u nog vragen, neem dan gerust contact op met de afdeling Personenvervoer en Luchthavens. Contactpersonen bij de afdeling zijn: Magda De Haes, directeur T: Voor vragen over gehandicaptenvervoer en vervoer van werknemers: Anita Veireman, medewerkster T: Voor vragen over leerlingenvervoer: José De Kock, medewerkster T: Afdeling Personenvervoer en Luchthavens Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Koning Albert II-laan 20 bus Brussel F:

23 Personenvervoer over de weg: overzicht voertuig voor ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen voertuig geschikt voor meer dan negen personen, de bestuurder inbegrepen

24 nee vervoer: met een bepaalde regelmaat met een bepaald traject vervoer: met een bepaalde regelmaat met een bepaald traject nee met vooraf vastgestelde halteplaatsen voor iedereen toegankelijk het vervoer: is niet winstgevend en niet commercieel is een bijkomende activiteit voor een bepaalde categorie van reizigers ja het voertuig: is bestuurd door de persoon zelf of door ja geregeld vervoer indien bovendien aan volgende voorwaarden voldaan wordt een personeelslid is eigendom, werd gekocht op afbetaling of wordt geleasd indien bovendien aan volgende voorwaarden voldaan wordt niet-grensoverschrijdend bezoldigd geregeld personenvervoer grensoverschrijdend geregeld personenvervoer ( 25 km vanaf de landsgrens, enkel traject) internationaal geregeld personenvervoer (> 25 km vanaf de landsgrens, enkel traject) vervoer voor eigen rekening bijzondere vormen van geregeld vervoer dit vervoer is het monopolie van de VVM/De Lijn vergunning aanvragen bij de Vlaamse overheid vergunning aanvragen bij de federale overheid attest aanvragen bij de Vlaamse overheid overeenkomst afsluiten of vergunning aanvragen bij de Vlaamse overheid de federale overheid is bevoegd ongeregeld vervoer minimum drie uren de rit is van te voren afgesproken bezoldigd dienst voor het verhuren voertuig met bestuurder vergunning aanvragen bij de gemeente de rit is al dan niet van te voren taxidienst afgesproken bezoldigd

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Bijlage 7: Modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van met bestuurder Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Gemeentebestuur Alveringem Sint-Rijkersstraat 19 8690 Alveringem Tel. 058/28.88.81 - Fax 058/28.88.83 E-mail: economie@alveringem.be

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst MOW-02-070601 College van burgemeester en schepenen Administratie Centrum Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel Tel. 052 / 31 50 63 Fax

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst MOBILITEIT@TERNAT.BE College van Burgemeester en Schepenen Gemeentehuisstraat 21 1740 Ternat T: 02 582 10 06 F: 02 582 77 85 E: mobiliteit@ternat.be

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Bijlage 1: modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst MOW-02-070601 College van burgemeester

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst College van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek Tel. 03 568 80 80 Fax 03 568 19 29 E-mail: urbanisatie@stabroek.be

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst te De Panne

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst te De Panne Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst te De Panne Dienst Lokale Economie (t.a.v. CBS) Zeelaan 21, 8660 DE PANNE Tel. 058 42 16 16 Fax 058 42 16 17 Lokale.economie@depanne.be

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst MOW-02-070601 College van burgemeester en schepenen Paradeplein 2 bus 1, 2500 LIER Tel. 03 80 00 382 E-mail: economie@lier.be Waarvoor

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Bijlage 1: Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst College van burgemeester en schepenen Grote Markt 54,

Nadere informatie

Stedelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Stedelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Stedelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Dit reglement geeft uitvoering aan de artikelen 25 tot en met

Nadere informatie

Politiereglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Politiereglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Politiereglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder HOOFDSTUK 1 - VERGUNNING EN EXPLOITATIE Afdeling 1 - Vergunning Artikel 1: Niemand

Nadere informatie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

BIJZONDER GEREGELD VERVOER. Toegang tot het beroep

BIJZONDER GEREGELD VERVOER. Toegang tot het beroep BIJZONDER GEREGELD VERVOER Toegang tot het beroep Instituut voor de autocar en de autobus vzw Dobbelenberg Metrologielaan 8-1130 Brussel 02/245 90 53-02/245 91 29 BE 445.494.076 info@icb-institute.be www.icb-institute

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder College van burgemeester en schepenen Botermarkt 1, 9000 GENT Tel. 09 266 28 00 Fax 09 266 28 99 E-mail: mobiliteit.taxi@stad.gent Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg

Advies. Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg Brussel, 23 januari 2009 012309 Advies decreet personenvervoer Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 10.4.2014 L 107/39 VERORDENING (EU) Nr. 361/2014 VAN DE COMMISSIE van 9 april 2014 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad aangaande de

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017 Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer Onmiddellijke inningen Belgisch Staatsblad van 30 april

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op dinsdag 4 MEI 2004 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 APRIL 2004 Aanwezig : Afwezig : Graaf L. Lippens: Burgemeester, M. Willems:

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

2. Vervoer van deur tot deur

2. Vervoer van deur tot deur 1.4.5 S-abonnement Dit gratis abonnement is bestemd voor personen die gedomicilieerd zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die recht hebben op een leefloon of op een

Nadere informatie

Gemeenteraadsbesluit 27 januari 2005

Gemeenteraadsbesluit 27 januari 2005 PERSONENVERVOER OVER DE WEG - GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER. Gemeenteraadsbesluit 27 januari 2005 Titel I DEFINITIES Artikel 1

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00469 Onderwerp: Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Referentie advies. Pagina 2/7

Referentie advies. Pagina 2/7 OPVOLGINGSNOTA Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur Economische en Sociale Raad voor

Nadere informatie

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid 1/6 Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid VOERTUIG LEEFTIJD RIJBEWIJS? Tweewielige bromfiets klasse A 50 cc, 25 km/h Tweewielige bromfiets klasse B 50 cc,

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen stuk ingediend op 1093 (2010-2011) Nr. 4 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 22.6.2011

BESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 22.6.2011 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.6.2011 C(2011) 3964 definitief BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 22.6.2011 waarbij België wordt gemachtigd een uitzondering toe te staan op de toepassing van artikel 8 van Verordening

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Toerisme Vlaanderen Afdeling Kwaliteitszorg Grasmarkt 61, 1000 BRUSSEL Tel. 02 504 03 00 Fax 02 504 03 66 website: http://www.toerismevlaanderen.be

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Motorfietsen geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2014-2015 1. Welke belastingen

Nadere informatie

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400300 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden RIJDEND PERSONEEL... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009 (96.988) (met uitzondering

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst.

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst. Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst. Aanvraag vergunning voor het exploiteren van een taxidienst, eventueel met reservevoertuigen, of om een bestaande vergunning voor het

Nadere informatie

Aangifte voor de verkeersbelasting

Aangifte voor de verkeersbelasting Aangifte voor de verkeersbelasting VFP9932-N-160615 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 1873 (2003-2004) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 15 januari 2004 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over

Nadere informatie

GEREGELD VERVOER. Toegang tot het beroep

GEREGELD VERVOER. Toegang tot het beroep GEREGELD VERVOER Toegang tot het beroep Instituut voor de autocar en de autobus vzw. Dobbelenberg Metrologielaan 8-1130 Brussel 02/245 90 53-02/245 91 29 BE 445.494.076 info@icb-institute.be www.icb-institute

Nadere informatie

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Sedert 11 april 2007 zijn nieuwe regels van toepassing m.b.t. de rij- en rusttijden voor het wegvervoer (Koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2 Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Aanmelding van de uitbating van een toeristisch logies

Aanmelding van de uitbating van een toeristisch logies Aanmelding van de uitbating van een toeristisch logies Toerisme Vlaanderen Afdeling Kwaliteitszorg Grasmarkt 61, 1000 BRUSSEL Tel. 02 504 03 00 Fax 02 504 03 66 website: http://www.toerismevlaanderen.be

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling In te vullen door de behandelende afdeling Wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming? U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u en uw eventuele partner meerderjarig zijn en voor eigen

Nadere informatie

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 bis van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

Vlaamse taxiregelgeving

Vlaamse taxiregelgeving Vlaamse taxiregelgeving Ellen Vercaigne, juriste Eric Sempels, adjunct van de directeur Departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaamse overheid ellen.vercaigne@mow.vlaanderen.be eric.sempels@mow.vlaanderen.be

Nadere informatie

BIJZONDER GEREGELD VERVOER. Toegang tot het beroep

BIJZONDER GEREGELD VERVOER. Toegang tot het beroep BIJZONDER GEREGELD VERVOER Toegang tot het beroep Instituut voor de autocar en de autobus vzw. Dobbelenberg Metrologielaan 8-1130 Brussel 02/245 90 53-02/245 91 29 BE 445.494.076 info@icb-institute.be

Nadere informatie

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Handhaving Doen naleven van wetten en regels Controle door politie, justitie

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies DiV/TV-20131029 Departement internationaal Vlaanderen Dienst Toeristische Vergunningen Boudewijnlaan 30 80, 1000 BRUSSEL Tel. 02

Nadere informatie

11 JUNI Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker

11 JUNI Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker Ziekenhuisapotheker--erkenningsprocedure 11 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker BS 08/07/2003

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen

Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen Inleiding De federale overheid is onder meer bevoegd voor de voorschriften van het Koninklijk besluit van van 7 juli 1994 (tot vaststelling

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag VERGUNNING Oktober 2014 1 2 Afsprakenregeling

Nadere informatie

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, Milieueffectrapportage Graaf

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden.

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden. Ter attentie van de leden van TRIP VZW TRIP de Meeûssquare 29 B- 1000 BRUSSEL Tel. +32 2 547 56 11 marc.dierckx@trip- vzw.be md 130410 Aanvraag premie-incasso 2012 en certificeringverslag Brussel, 10 april

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar THE FLUO CHALLENGE

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar THE FLUO CHALLENGE WEDSTRIJDREGLEMENT XIU actie schooljaar 2017-2018 THE FLUO CHALLENGE Inleiding THE FLUO CHALLENGE is een wedstrijd die georganiseerd wordt door de vzw XIU. Scholen die deelnemen aan deze wedstrijd proberen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel. 053 72 24 40 Fax 053 72 23 75 E-mail:

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot certificatie van een kassasysteem als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem

Aanvraagformulier tot certificatie van een kassasysteem als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem Via dit aanvraagformulier verzamelt de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) de gegevens die noodzakelijk zijn om de certificatieprocedure uit te voeren van een kassasysteem als onderdeel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE VOORTZETTING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE VOORTZETTING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VR DE VRTZETTING VAN EEN VERGUNNING VR HET EXPLITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE»

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het Gemeentehuis Aanvraag van een/de parkeerkaart(en)

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig en/of bij de installatie van een laadpaal Inkomsten 2010 en 2011 (aanslagjaren 2011 en 2012) Maatregelen geldig van

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied.

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied. DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I Definities en toepassingsgebied Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg [...]

Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg [...] Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg [...] Datum 20/04/2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-140917 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2009-2010 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie