De nieuwe manier van factureren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe manier van factureren"

Transcriptie

1 a p r i l / 1 9 d e j a a r g a n g n u m m e r 6 2 Seres Accountants en Belastingadviseurs Dr. Willem Dreeslaan 1 Bennekom correspondentieadres Postbus AP Wageningen Telefoon: (0317) De nieuwe manier van factureren Papieren facturen zijn niet meer nodig: ondernemers kunnen voortaan de rekeningen volledig elektronisch verzenden. Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft de voorwaarden voor het elektronisch factureren vergaand versoepeld. Deze beslissing levert het Nederlandse bedrijfsleven een substantiële lastenverlichting op. Het vormvrij digitaal factureren is toegestaan vanaf 12 februari De opmaak en het versturen van de factuurgegevens is vormvrij; voor elektronische facturen gelden dezelfde eisen als voor papieren facturen. Voor het elektronisch verzenden van de factuur geldt nog maar één voorwaarde: de afnemer moet het aanvaarden. De ondernemer kan die wijze van facturering vooraf met zijn afnemer afspreken, maar dat is niet vereist. Als de afnemer de factuur zonder commentaar verwerkt en betaalt, wordt hij geacht akkoord te gaan met de elektronische verzending. Bij transacties tussen ondernemers in Nederland zal dat naar verwachting geen problemen opleveren. Dat ligt anders voor transacties met buitenlandse ondernemers die niet in Nederland zijn gevestigd en hier te lande geen kantoor houden. Deze ondernemers kunnen in ieder geval tot 1 januari 2010 geen teruggaaf krijgen van de Nederlandse omzetbelasting die hen op een elektronische factuur in rekening is gebracht. De Achtste Richtlijn omzetbelasting verbiedt dat. Deze ondernemers blijven aangewezen op papieren facturen. Een elektronische factuur moet dezelfde gegevens bevatten als een papieren factuur. Ook de bewaarplicht is gelijk: de ondernemer die de factuur verzendt én de ondernemer die de factuur ontvangt, moeten die zeven jaar bewaren. De ondernemer is vrij in de wijze waarop hij de facturen opslaat. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat de ondernemer de factuurgegevens op verzoek van de inspecteur binnen een redelijke termijn ter beschikking moet kunnen stellen. De mogelijke voordelen van elektronisch factureren: goedkoper en sneller dan factureren per post; eenvoudig een herinnering of aanmaning versturen; alle facturen overzichtelijk beheren; facturen laten betalen via bijvoorbeeld ideal; eenvoudig een (kwartaal)export maken voor de Belastingdienst of accountant; regelen van periodieke facturen. De mogelijke voordelen voor de klant: Klanten kunnen de factuur met een druk op de knop betalen via bijvoorbeeld ideal; Klanten kunnen inloggen voor een facturenoverzicht; Klanten kunnen hun eigen NAW-gegevens aanpassen; Klanten kunnen zelf een kopiefactuur afdrukken. Welke gegevens dient een factuur te bevatten? Zoals u weet, bent u verplicht een factuur uit te reiken wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, particulier of rechtspersoon. Facturen mogen elektronisch worden uitgewisseld. Wel dient de elektronische factuur - net zoals de papieren variant - de volgende

2 gegevens te bevatten: datum van uitreiking; een opeenvolgend nummer; het BTW-identificatienummer waaronder de ondernemer de prestatie heeft verricht; de naam en het adres van de ondernemer en de afnemer; de hoeveelheid en de aard van de prestaties; de datum waarop de prestatie heeft plaatsgevonden; de vergoeding; het toegepaste tarief; het te betalen bedrag van de belasting. Vereenvoudigde rittenadministratie voor bestelauto s De rittenadministratie voor bestelauto s wordt vereenvoudigd. Het Ministerie van Financiën gaat er mee akkoord dat bij een rittenadministratie voor een bestelauto niet meer per rit alle ritinformatie vermeld hoeft te worden, als die informatie uit de bedrijfsadministratie kan worden gehaald. De vereenvoudigde rittenadministratie is een bijdrage aan de administratieve lastenvermindering voor bedrijven en werknemers. De versimpelde rittenregistratie kan uitsluitend worden toegepast als werkgever en werknemer daarover afspraken hebben gemaakt en vastgelegd. Via de website van de Belastingdienst is een voorbeeldafspraak over een vereenvoudigde rittenregistratie te downloaden. verklaring terecht heeft afgegeven en de automobilist vragen om (alsnog) het bewijs te leveren dat hij niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden. Dat bewijs is vormvrij, maar in de praktijk neemt de inspecteur enkel genoegen met een sluitende kilometer- of rittenadministratie. Een rittenadministratie is niet vormvrij; de wet stelt daar strikte eisen aan. Bij een rittenadministratie moeten de volgende gegevens worden vastgelegd: het merk, type en kenteken van de auto; periode van terbeschikkingstelling van de auto; per rit: (1) de datum, (2) de begin- en eindstand van de kilometerteller, (3) begin- en eindadres, (4) de gereden route indien die afwijkt van de meest gebruikelijke route én (5) het karakter van de rit. De werknemer met een bestelauto van de zaak heeft door de aard van zijn werkzaamheden vaak meerdere ritten op een dag. Het bijhouden van een sluitende rittenregistratie met alle vereiste informatie per rit, zakelijk én privé is een forse administratieve en financiële last. De forse administratieve en financiële last geldt niet alleen voor de werknemer, maar ook voor de werkgever, omdat de werknemer zijn rittenadministratie wel tijdens werktijd moet bijhouden als hij het autogebruik accuraat wil vastleggen. De Belastingdienst heeft onlangs met diverse ondernemingsorganisaties een akkoord gesloten over een vereenvoudigde rittenregistratie voor bestelauto s. Uitgangspunt daarbij is dat de rittenregistratie verplicht blijft, maar dat de werknemer niet meer alle informatie per rit hoeft vast te leggen als de informatie zoals de bezochte zakelijke adressen maar uit de bedrijfsadministratie van de werkgever kan worden gehaald. Vereist is dan wel dat de werkgever schriftelijk met de werknemer heeft afgesproken dat: de werknemer een vereenvoudigde rittenregistratie bijhoudt; privé-gebruik van de bestelauto tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan, de werkgever de zakelijke adressen in zijn (project- of bedrijfs)administratie beschikbaar heeft. Nederland voor EU-hof om BTW-vrijstelling. De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europese Hof van Justitie. De reden is dat Nederland geen BTW heft bij de terbeschikkingstelling van personeel. De werknemer die een bestelauto van de zaak heeft die hij ook voor privé-doeleinden mag gebruiken, krijgt te maken met de bijtelling privé-gebruik auto. De werkgever moet die bijtelling verlonen. De werkgever kan die loonbijtelling achterwege laten als de werknemer kan bewijzen dat hij op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de bestelauto rijdt. De werknemer kan dat bewijs eenvoudigweg leveren door een verklaring geen privé-gebruik aan te vragen bij de Belastingdienst, en die verklaring bij zijn werkgever in te leveren. De inspecteur kan uiteraard controleren of hij die In de Europese regelgeving is de levering van bepaalde goederen en diensten in de socio-culturele sector, de gezondheidszorg en het onderwijs vrijgesteld van BTW. De Europese Commissie vindt dat Nederland te ver gaat door ook geen BTW te heffen op het (onder bepaalde voorwaarden) ter beschikking stellen van personeel in deze sectoren. De Europese Commissie stelt dat het handelen vergelijkbaar is met uitzendbureaus, wanneer personeel ter beschikking wordt gesteld. Daarom is er volgens de Europese Commissie gewoon sprake van BTW-plichtigheid en kan een vrijstelling niet van toepassing zijn.

3 Dieptepunt AEX: lagere WOZ-waarde eigen woning Als de beurs omlaag gaat, hebben mensen minder geld om een duur huis te kopen. En dat drukt de WOZwaarde. Met wel 10%, zo heeft de belastingrechter in Amsterdam beslist. Bij de bepaling van de WOZ-waarde van uw woning wordt door de gemeente rekening gehouden met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de gemeente. In deze rechtszaak is aangegeven dat het aannemelijk is dat bij de verkoop van duurdere woningen de voorlopige (obligatoire) verkoopovereenkomst zo n drie tot zes maanden vóór de datum van het transport bij de notaris lag. Als sprake is van een enorme koersdaling, kan ook sprake zijn van een aanzienlijke waardedaling van de woning. In deze rechtszaak had de gemeente de waarde van de woning van belastingplichtige vergeleken met verkoopprijzen van panden die vóór een enorme koersdaling waren verkocht. De AEX had een dieptepunt in de periode van juni 2002 tot juli Die forse koersdaling was volgens de rechter van invloed op de waarde van woningen in het marktsegment boven 1 miljoen. In dat marktsegment, waartoe ook de woning van de belastingplichtige behoorde, had zich in die periode een relevante waardedaling voorgedaan. Het Hof vond een waardedaling van 10% aannemelijk en bevestigde de uitspraak van de Rechtbank. Met de enorme koersdalingen op de beurs in het afgelopen jaar, is deze uitspraak een opsteker. Als u deze uitspraak wilt benutten om de WOZ-waarde voor 2009 omlaag te krijgen, moet u wel bedenken dat die waardering betrekking heeft op de situatie van ruim een jaar geleden, naar de peildatum 1 januari Als de WOZ-waarde voor 2009 van uw woning boven de 1 miljoen ligt en die waardering is gebaseerd op verkoopprijzen van huizen die kort voor of ná de peildatum van 1 januari 2008 zijn verkocht, kunt u een lagere waardering met een beroep op deze uitspraak goed verdedigen. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van zo n bezwaar. Regel de BTW-kwartaalaangifte Als u per kwartaal minder dan aan omzetbelasting afdraagt, kunt u vanaf 1 januari 2009 voor de BTW volstaan met een kwartaalaangifte in plaats van een maandaangifte. Dat scheelt u aan administratieve lasten. De grens voor een kwartaalaangifte is dit jaar verhoogd van naar Als u voor een kwartaalaangifte in aanmerking komt, maar daarover nog geen bevestiging van de Belastingdienst heeft ontvangen, moet u zelf actie nemen. Vraag de inspecteur om u per direct in te delen voor de BTW-kwartaalaangifte. Premiekorting oudere werknemers: zorg voor bewijs! Heeft u als werkgever, oudere werknemers in dienst? Houdt u die oudere werknemers ook in dienst? Of heeft u onlangs oudere uitkeringsgerechtigden in dienst genomen? Dan komt u in aanmerking voor de premievrijstelling voor oudere werknemers. Als u een werknemer in dienst neemt die 50 jaar of ouder is én die voordien in een uitkeringssituatie zat (met uitzondering van ziekengeld of Anw), kunt u maximaal drie jaar lang een premiekorting toepassen. Het maximumbedrag van de premiekorting op de premie werknemersverzekeringen is per jaar. Vergeet u niet om bij het UWV een doelgroepverklaring aan te vragen? Die heeft u nodig om deze premiekorting te kunnen incasseren. Heeft en houdt u werknemers van 62 jaar of ouder in dienst, dan komt u in aanmerking voor een premiekorting van per jaar. Let op de werkplek van uw thuiswerkers Heeft u als werkgever, meerdere werknemers die thuis voor u werken? Zorg er dan voor dat hun werkplek thuis op orde is. Als de thuiswerkplek niet voldoet aan de ARBO-wetgeving en de werknemer daardoor schade lijdt bijvoorbeeld omdat hij of zij arbeidsongeschikt wordt kunt u als werkgever daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam onlangs beslist in een procedure van een werknemer van een pensioenbedrijf, die door RSI volledig arbeidsongeschikt was geraakt. De reden hiervoor was omdat de werkplek thuis niet aan ARBOregelgeving voldeed. De werkgever had ervoor moeten zorgen dat de werknemer thuis op ergonomisch verantwoorde wijze kon werken. Lage BTW op arbeidsintensieve diensten definitief Het BTW-tarief van 6% op arbeidsintensieve diensten blijft ook na volgend jaar van kracht. Europese bewindslieden van Financiën kwamen dat gisteren overeen. Het gaat om een tarief dat betrekking heeft op bijvoorbeeld de renovatie van woningen en kantoren. Ook de renovatie van woningen jonger dan vijftien jaar is opgenomen in de lijst van diensten die onder het lage BTW-tarief vallen. Echter het staat nog niet vast dat Nederland daar gebruik van gaat maken, volgens staatssecretaris De Jager. Meewerkaftrek of reële arbeidsbeloning Drijft u samen met uw partner de onderneming? En heeft u er in het verleden voor gekozen om uw partner een reële arbeidsbeloning toe te kennen, omdat die optie voordeliger uitkwam dan de meewerkaftrek? Dan moet u die rekensom toch nog eens (laten) maken. Door de invoering van de MKBwinstvrijstelling én de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet, is de reële arbeidsbeloning vaak minder

4 aantrekkelijk geworden. Bij de nieuwe rekensom moet u uitgaan van een lager toptarief: door de MKB-winstvrijstelling is het toptarief geen 52%, maar 46,5%. En uw partner is over de reële arbeidsbeloning 4,8% bijdrage zorgverzekeringswet verschuldigd. Laat uw adviseur het eens doorrekenen. DGA: resthypotheek omzetten in renteloze personeelslening Heeft u als zijnde DGA, nog een bescheiden hypotheekschuld bij de bank op uw woonhuis? En heeft u in de BV overtollige liquiditeiten? Overweeg dan om de hypotheekschuld af te lossen en die te vervangen door een renteloze personeelslening bij uw BV. Door die herfinanciering hoeft u geen hypotheekrente meer aan de bank te betalen. U raakt daardoor de aftrek van eigenwoningrente kwijt, maar daar had u toch weinig profijt van, omdat die aftrekpost (nagenoeg geheel) wegviel tegen het eigenwoningforfait. Als u geen aftrek eigenwoningrente heeft, hoeft u ook geen eigenwoningforfait in box 1 aan te geven. Dat spaart inkomstenbelasting. Laat uw adviseur nagaan of u voldoet aan de voorwaarden voor een renteloze personeelslening bij uw BV. Aangifte 2008: extra aandacht voor giften bij die instelling declareren, maar hebt u dat niet gedaan? Dan kunt u deze kosten meetellen als een gewone gift. Voor autokosten die u niet hebt gedeclareerd, kunt u een vast bedrag van 0,20 per kilometer meetellen. Voor taxikosten kunt u de werkelijke kosten meetellen. Ook afzien van de vrijwilligersvergoeding kan een aftrekpost opleveren. Hier zijn speciale voorwaarden aan verbonden. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden. Schenk aandelen in uw BV, plus nog wat beleggingsvermogen Bent u 55 jaar of ouder en heeft u de aandelen in uw BV al meer dan vijf jaar in uw bezit? Dan kunt u aandelen in uw BV schenken aan een of meer van uw kinderen / toekomstige erfgenamen, met een forse fiscale korting. Zij kunnen met toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de successiewet een vrijstelling krijgen van maar liefst 75% op het schenkingsrecht. Vereist is dan wel dat de BV de bedrijfsactiviteiten vijf jaar lang ongewijzigd voortzet én dat uw kinderen de geschonken aandelen vijf jaar in bezit houden. Niet vereist is dat uw kinderen gaan (mee)werken in de BV. U kunt enig bestuurder van de BV blijven en net als vóór de schenking alle zakelijke beslissingen in de BV naar uw eigen inzicht nemen. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden. Elk jaar besteedt de Belastingdienst extra aandacht aan één onderdeel van de belastingaangifte, dit keer is dat de aftrek van giften. Er wordt gecontroleerd of de als aftrekbaar opgegeven giften echt aftrekbaar zijn. Vanaf 1 januari 2008 zijn gewone giften aftrekbaar als ze worden gedaan aan een bij de Belastingdienst geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. ANBI s zijn organisaties die een bijdrage leveren aan het algemene nut, vaak zijn dit kerkelijke, levenbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen. Als een instelling is geregistreerd als ANBI, dan zijn giften aan die organisatie aftrekbaar. U kunt zelf controleren of een instelling waaraan u doneert een geregistreerde ANBI is. Dit is mogelijk middels het programma ANBI opzoeken op de website van de Belastingdienst onder U moet aan kunnen tonen dat u de gift die u aftrekt daadwerkelijk hebt gedaan. Dat kan bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties. Voor het aftrekken van giften geldt een drempel van 1% van uw inkomen met een minimum van 60. Alleen donaties boven die drempel mag u aftrekken. Ook geldt er een maximum, de aftrek mag maximaal 10% van uw inkomen zijn. Om het drempelbedrag te bepalen, moeten partners hun gewone giften en hun inkomens bij elkaar optellen. Het af te trekken bedrag mag vervolgens naar eigen inzicht over beide aangiften verdeeld worden. De Belastingdienst onderscheidt twee soorten giften: gewone giften en periodieke giften. Periodieke giften zijn vaste, gelijkmatige periodieke donaties die bij een notaris zijn vastgelegd. De periode waarvoor de gift is vastgelegd is minimaal vijf jaar en er staat geen tegenprestatie tegenover de gift. Voor deze periodieke giften geldt geen drempel of maximaal aftrekbaar bedrag, ook periodieke giften die niet aan een ANBI worden gedaan zijn soms aftrekbaar. Maakte u in 2008 kosten voor een ANBI en kon u deze kosten Draag uw bedrijfspand over aan uw meerderjarige kind(eren) Kunt u door de nieuwe afschrijvingsregels op gebouwen vanaf 1 januari 2007 niet meer op uw bedrijfspand afschrijven omdat de fiscale boekwaarde van het pand veel lager is dan de helft van de WOZ-waarde? Ga dan eens na of u het bedrijfspand niet beter kunt verkopen en weer terughuren. Dat is met name interessant in de familiesfeer. Als u het pand verkoopt aan uw meerderjarige kind(eren) en dat pand als ondernemer terughuurt, alles onder zakelijke condities, kunt u alle huurderslasten in mindering brengen op uw winst uit onderneming. Uw kind moet het pand / de huur in box 3 aangeven. Dat levert al snel een belastingvoordeel op: de aftrek van de huurderslasten levert meer belastingbesparing op, dan de heffing in box 3 over de waarde van het pand (minus de eventuele financiering). Voor dit boxhoppen in de familiesfeer moet uw kind wél meerderjarig zijn; een minderjarig kind

5 wordt onder het nieuwe afschrijvingsregime voor gebouwen aangemerkt als een verbonden persoon en daarvoor gelden anti-misbruikbepalingen. Voor de winst bij verkoop van het pand kunt u waarschijnlijk wel de herinvesteringsreserve benutten. Overleg het eens met uw adviseur! Personeelreisje: ga niet de boot in! Wilt u met uw personeel een dagje uit? Dat is een goed idee, het is namelijk prima voor de onderlinge verstandhouding en dat draagt bij aan goede bedrijfsresultaten. Maar u kunt dan beter niet een dagje gaan varen. De belastingrechter heeft een tijd geleden beslist dat de kosten van de boot bij een personeelsreisje niet aftrekbaar zijn. De wet kent een aftrekbeperking voor de kosten van vaartuigen die gebruikt worden voor representatieve doeleinden, en die aftrekbeperking geldt ook voor personeelsreisjes! Aftrek voor stallingkosten auto van de zaak Bent u IB-ondernemer en stalt u uw auto van de zaak in de garage bij uw privé-woning? En krijgt u als ondernemer een bijtelling van 25%, 20% of 14% voor het privé-gebruik van die auto van de zaak als onttrekking bij uw winst opgeteld? Dan kunt u de stallingkosten (bijvoorbeeld huurkosten van de garage) van uw auto van de zaak tot een redelijk bedrag als bedrijfskosten opvoeren. Die aftrekpost valt met een beroep op een recent arrest van de Hoge Raad goed te verdedigen. Fiscaal crisismanagement Neem maatregelen tegen de crisis door middel van het beter afstemmen van uw fiscale positie van uw onderneming! Nederland is officieel in recessie, een depressie staat voor de deur. De economische crisis treft ons allemaal. De kranten staan er vol van. Tegenvallende bedrijfsresultaten, massaontslagen, aandelenkoersen die maar niet willen stijgen, krediet dat steeds moeilijker te krijgen is en de overheid die steeds meer geld in financiële instellingen pompt om te voorkomen dat die omvallen. Andere sectoren in het bedrijfsleven krijgen ondersteuning in de vorm van werktijdverkorting, regelingen voor deeltijdontslag en een enkele nieuwe gunstregeling zoals de willekeurige afschrijving op aangewezen bedrijfsmiddelen. Kommer en kwel alom. Maar deze malaise biedt ook kansen. Ondernemers moeten nu een strategische keuze maken: moeten zij de onderneming koesteren of saneren, investeren of juist desinvesteren? Bij die afweging is de liquiditeitspositie van de onderneming een factor van belang. De ondernemer kan die liquiditeitspositie verbeteren door de fiscale positie van de onderneming beter af te stemmen op de crisis. Dat kan behaald worden door fiscale maatregelen tegen de crisis te nemen. Deze steun kan komen van de Belastingdienst. Hieronder hebben wij een overzicht van maatregelen opgenomen, die u als ondernemer kan nemen. Het gaat om ideeën die u met uw adviseur in uw concrete situatie moet uitwerken. Maatregelen bij de fiscale winstberekening Afwaardering naar lagere bedrijfswaarde De crisis leidt bij veel ondernemingen tot een grootschalige vraaguitval. En dat biedt al snel mogelijkheden tot het afwaarderen van een of meer bedrijfsmiddelen. Overcapaciteit, leegstand en leegloop rechtvaardigen een (af)waardering tot op de lagere bedrijfswaarde. Die afwaardering drukt de fiscale winst, dat beperkt de belastingheffing over de winst, wat weer resulteert in een liquiditeitsvoordeel. Misschien leidt de afwaardering tot een verlies uit onderneming. Dat kan in de BV één jaar en in de eenmanszaak drie jaar worden teruggewenteld en verrekend met de winst. Afwaardering van bedrijfsmiddelen vergt dat u als ondernemer een lagere bedrijfswaarde aannemelijk kunt maken. Zorg dat u de onderbouwing vastlegt op papier. Dat kan u later, als de Belastingdienst de afwaardering betwist, goed van pas komen. Afwaardering vorderingen Debiteuren die niet binnen de reguliere betalingstermijn binnen uw branche hebben betaald, kunt u nog niet direct lager waarderen. Maar als die betalingstermijn ruimschoots wordt overschreden, moet u de vordering lager waarderen. Die afwaardering vermindert de winst en dus de belastingaanslag. Als de betaling erg lang uitblijft, en u uit telefonische of andere contacten met de debiteur begrijpt dat betaling uitblijft, kunt u de (inmiddels al lang door u aan de fiscus afgedragen) BTW op die vordering terugvragen. Waardeer uw voorraad af Blijft u als ondernemer zitten met voorraden, die u hooguit tegen afbraakprijzen nog kunt slijten, waardeer dan die voorraad direct af. U kunt de incourante voorraden waarderen op de geschatte opbrengst minus de winstmarge. Daarmee komt de waardering misschien wel op nihil uit. Zijn uw voorraden nog wel courant en wordt de inkoop van nieuwe voorraden alsmaar duurder door stijgende grondstofprijzen, laat uw adviseur dan eens nagaan of invoering van het ijzerenvoorraadstelsel u geen voordeel kan opleveren. Bij dat waarderingstelsel houdt u de prijsstijging van de ijzeren voorraad buiten de fiscale winst. Dat betekent uitstel van belastingheffing. De ijzeren voorraad is de voorraad die u binnen de onderneming nodig heeft om de productie ongestoord te kunnen voortzetten. Probeer die voorraad zo maximaal mogelijk vast te stellen. Probeer een onderhands schuldakkoord te sluiten Als u zakelijk en financieel aan de grond zit en u uw schulden niet meer volledig kunt betalen, dan kunt u proberen om een onderhands schuldakkoord met uw schuldeisers te sluiten. U moet uw schuldeisers dan uitleggen dat u de schulden niet

6 meer volledig kunt betalen en dat u hen een gedeeltelijke betaling aanbiedt (die meer is dan zij aan betaling zouden krijgen als zij uw faillissement zouden aanvragen). Als uw schuldeisers met zo n akkoord instemmen, en zij een deel van hun vorderingen laten vallen, geniet u (fiscale) winst tot dat bedrag. Die winst kunt u zonder belastingheffing incasseren door gebruik te maken van de kwijtscheldingswinstvrijstelling. Daarvoor gelden enkele specifieke voorwaarden; vraag uw adviseur ernaar. Het is wel noodzakelijk dat uw schuldeisers schriftelijk instemmen met het schuldakkoord. Voer voorzieningen op Als ondernemer kunt u uitgaven die u in de nabije toekomst gaat doen, al in een eerder jaar ten laste van de bedrijfsresultaten brengen, als die uitgaven voortvloeien uit kosten en lasten die zijn opgeroepen door de bedrijfsuitoefening in dat (eerdere) jaar. Te denken valt bijvoorbeeld aan de kosten van onderhoud van het bedrijfspand, de kosten van sanering wegens het vervuilen van het bedrijfsterrein, reorganisatiekosten, etc. Met zo n voorziening rekent u de kosten toe aan het jaar waarin die thuishoren én u incasseert de belastingbesparing op de toekomstige uitgaven eerder in de tijd. Liquideer uw dochtermaatschappij Als een dochtervennootschap het echt niet meer gaat redden, zal die BV geliquideerd moeten worden. Dat leidt bij de houdster-bv tot een fiscaal aftrekbaar verlies uit deelneming. Dat verlies is aftrekbaar op het tijdstip dat de dochter-bv is ontbonden en de vereffening is voltooid. Hoe eerder u daar mee start, hoe eerder u dat liquidatieverlies fiscaal in aftrek kunt brengen. De liquidatie verliesregeling is voer voor specialisten; deskundige begeleiding is noodzakelijk. Moet de fiscale eenheid niet worden verbroken? Als uw BV fiscaal gevoegd is met een of meer dochtervennootschappen, en een van die dochtervennootschappen dreigt om te vallen, moet u wellicht met uw adviseur nagaan of u niet beter de fiscale eenheid kunt beëindigen. Dat kan desgewenst door een daartoe strekkend verzoek bij Financiën in te dienen. Of door het boekjaar van de dochtermaatschappij (statutair) aan te passen waardoor het ongelijk loopt met dat van de moedermaatschappij. Door verbreking van de fiscale eenheid voorkomt u bij de moedermaatschappij een aansprakelijkheid voor vennootschapsbelasting die door de dochter verschuldigd is. En bij een tijdige verbreking van de eenheid kunnen bij de moedermaatschappij fiscaal afwaardeerbare posities ontstaan (te weten vorderingen op en de deelneming in die dochtervennootschap). Pas op met ontslag van personeel Als u personeel moet ontslaan, pas dan op dat u niet uitsluitend oudere werknemers ontslaat. Als die oudere werknemers bij ontslag een ontslagbonus meekrijgen, kan de inspecteur het standpunt innemen dat het ontslag van alleen oudere werknemers in feite een regeling is voor vervroegd uittreden. En dat kan weer leiden tot een aanvullende heffing bij u als werkgever. Draag de beleggingen uit de BV over naar privé of een andere BV Heeft u in de BV beursgenoteerde effecten die fors in waarde zijn gedaald? En verwacht u dat die effecten op termijn wel weer in waarde zullen stijgen? Dan doet u er verstandig aan die effecten over te dragen naar u in privé. U kunt de latere waardestijging dan lager belast in box 3 incasseren. U kunt de effecten desgewenst ook overdragen naar een andere BV van u zelf (of van uw dierbaren). De kopende BV krijgt dan voor die effecten een lagere kostprijs, de actuele beurswaarde. Stijgen de koersen later weer, dan kan die BV de lagere kostprijs aanhouden voor de waardering van de effecten. De BV hoeft de effecten niet op te waarderen tot de dan gestegen beurskoers. Dat levert uitstel van winstneming op. Als u de effecten niet overdraagt, moet de BV bij oplopende beurskoersen de effecten wél opwaarderen, en wel tot haar oorspronkelijke kostprijs. Pas op met het schuiven van belasting Als ondernemer mag u niet schuiven met de afdracht van loon- en omzetbelasting. Bij een krappe liquiditeitspositie lijkt dat aantrekkelijk, maar dat is het niet. Heeft er al een ontoelaatbare verschuiving plaatsgevonden, dan kunt u dit het beste direct bij de fiscus melden. Bij een vrijwillige verbetering kan de inspecteur u maximaal een verzuimboete opleggen van Als de inspecteur de verschuiving van belasting zelf constateert, loopt u risico op een vergrijpboete van 25% of 50% van de verschuldigde belasting. Let op uw persoonlijke aansprakelijkheid In een tijd van crisis en economische tegenspoed moet u als ondernemer extra alert zijn op het risico dat u in privé aansprakelijk kunt worden gesteld bij een mislukking van de onderneming. Overleg met uw adviseur welke maatregelen u kunt of moet nemen om het risico van een persoonlijke aansprakelijkstelling te minimaliseren. Aanpassen voorlopige aanslagen Is er een voorlopige aanslag in de inkomsten- of vennootschapsbelasting opgelegd en ziet het er naar uit dat de geschatte winst niet wordt gehaald, dan kunt u de voorlopige aanslag laten verminderen of vernietigen. Dit kunnen wij voor u verzorgen. Maatregelen in de omzetbelasting Vraag de BTW terug Als u goederen of diensten met BTW hebt geleverd, en de afnemer betaalt niet en zal naar verwachting ook niet meer betalen, dan kunt u de BTW (die u volgens het factuurstelsel al hebt afgedragen) per direct terugvragen bij de Belastingdienst. Zo n verzoek moet schriftelijk worden ingediend, binnen een maand na het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Dus binnen een maand nadat voor u is komen vast te staan dat de afnemer niet meer zal betalen. In het verzoek moet u het volgende vermelden:

7 de naam en adres van de afnemer; het niet-betaalde bedrag van de factuur; het bedrag aan BTW dat u terugvraagt; de datum en het nummer van de betreffende factuur; gegevens waarmee u aannemelijk maakt dat de afnemer niet heeft betaald en ook niet zal betalen. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. Let op: u mag de terug te ontvangen BTW niet eigenhandig op de BTW-aangifte in mindering brengen. Dat levert u geheid een naheffing met boete op. beheer opbouwt, kan overwegen om zijn pensioenrechten te optimaliseren. De verbetering van de pensioenrechten, of de inkoop van oude dienstjaren levert een toename van de pensioenverplichtingen op, en de bijbehorende backservice vanwege de verbetering van de pensioenrechten over verstreken jaren kan ineens ten laste van de winst worden gebracht. Dat bespaart op de heffing van vennootschapsbelasting. Dien een suppletieaangifte in Als bij het opmaken van de jaarstukken (over 2008) blijkt dat u over dat jaar teveel of te weinig BTW hebt afgedragen, moet u zo snel mogelijk een suppletieaangifte indienen. Dat kan in briefvorm, of met de standaardsuppletie die u kunt downloaden op de site van de Belastingdienst. Heeft u teveel afgedragen, dan krijgt u door een snelle suppletie uw geld eerder terug. Heeft u te weinig afgedragen, dan leidt de suppletie tot een naheffingsaanslag. Door een snelle suppletie beperkt u de heffingsrente op die aanslag en u kunt met deze vrijwillige verbetering een verzuimboete voorkomen. Maatregelen in de loonbelasting / sociale zekerheid Bekijk of uw gebruikelijk loon aangepast kan worden Als DGA kunt u vanwege de verslechtende economische situatie wellicht volstaan met een lager gebruikelijk loon. Als u uw salaris kunt verlagen zonder daarover problemen met de fiscus te krijgen, omdat u door de grenzen van het gebruikelijk loon zakt bespaart u liquiditeiten in de BV. Ga na of u de 30% doelmatigheidsmarge wel hebt toegepast bij de vaststelling van uw salaris. En misschien kunt u een gedeelte van uw salaris in geld vervangen door de bijtelling privé-gebruik auto. Zie ook Gebruikelijk loon: salaris in geld plus bijtelling auto? elders in dit nummer van BelastingBelangen. Maak gebruik van de levensloopregeling De DGA van een winstgevende BV kan gebruik gaan maken van de levensloopregeling. Hij kan dan 12% van uw brutojaarloon belastingvrij sparen. Voor oudere DGA s is dat een nog groter gedeelte van het jaarloon; zij moeten daarbij wel rekening houden met het salaris dat zij verplicht zijn op te nemen krachtens de gebruikelijk-loonregeling. Zie ook BelastingBelangen 2006: Wat kan ik als DGA maximaal sparen in de levensloopregeling? Het gespaarde loon levert wél een aftrekpost op de winst in de BV op, met de bijbehorende besparing van vennootschapsbelasting én liquiditeitsvoordeel, terwijl de belastingheffing bij de DGA over het gespaarde loon langdurig kan worden uitgesteld. Bespaar op uw loonkosten Dat kan op heel veel manieren. Door middel van gangbare vormen van fiscaal voordelig belonen toe te passen, door regelingen voor loonkostensubsidies en loonafdrachtverminderingen te benutten, door te kiezen voor eigen risicodragerschap voor de WGA, etc. Ook de sectorindeling kan nog eens onder de loep worden genomen. Maatregelen voor de oudedagsvoorziening Optimaliseer uw oudedagsvoorziening De DGA van een winstgevende BV die pensioen in eigen Vierde trance Algemene Wet Bestuursrecht Binnen afzienbare tijd (naar verwachting per 1 juli 2009) wordt de vierde tranche Algemene Wet Bestuursrecht ingevoerd (hierna: AWB). De vierde tranche AWB voegt een nieuw begrip toe aan de huidige wetgeving, een zogenaamde fiscale boete. De vierde tranche AWB moet er toe leiden dat de adviseur en de belastingplichtige minder vaak het risico willen nemen om buiten het befaamde boekje te gaan. Als de belastingplichtige en de adviseur, door bewuste samenwerking en een gezamenlijke uitvoering een overtreding plegen, dan kan een bestuursrechtelijke instantie (zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst) over gaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan zowel de belastingplichtige als de adviseur. Deze kan oplopen tot 100% van de (onterecht) niet geheven belasting. Het gevolg van deze aankomende wet is dat nog meer nadruk wordt gelegd op volledigheid van de intern aanwezige dossiers. Dit houdt in dat wij als kantoor, onderliggende documentatie van alle in de aangifte opgenomen posten van u als cliënt in ons dossier dienen te hebben. In de volgende AdnoTam vertellen wij u meer over de vierde trance AWB. Dubbele belastingaftrek giften en alimentatie? Kort voordat de nieuwe belastingaangifte moet worden ingediend, biedt de Hoge Raad een extra aftrekmogelijkheid voor mensen die giften doen of alimentatie betalen. In 2001 ging de Wet op de Inkomstenbelasting op de schop. In 2009 wordt nog steeds getwist over de betekenis van sommige wetsartikelen. De wetgever heeft zich soms stil

8 gehouden over toch heel alledaagse zaken als alimentatie betalen of giften doen. Sindsdien liggen fiscaal juristen met elkaar overhoop over de vraag of de bewindslieden en Kamerleden bewust hun mond hielden of gewoon niet doorhadden dat er onduidelijkheden, misschien zelfs wel potentiële gaten in de wet zitten. Zo n twistpunt is de vermogensrendementsheffing, beter bekend als box 3. Daarin worden de vermogensinkomsten belast. De fiscus haakt daarbij aan bij het saldo van bezittingen en schulden, dat wordt belast met 1,2 procent. Wat zo helder lijkt, kan mistig worden als toekomstige betalingsverplichtingen in beeld komen. Wanneer verminderen die het fiscaal relevante vermogen? betwistte de dubbele aftrek tot voor de Hoge Raad met de stelling dat de wetgever in 2001 zo n dubbele aftrek niet had gewild. Het lastige is evenwel dat de aftrekmogelijkheid wél duidelijk in de wet staat. De Hoge Raad houdt zich strak aan die wettekst. De Hoge Raad kende de miljonair dus eerst de giftenaftrek in box 1 toe, waarna het box 3 vermogen verlaagd werd met de contante waarde van de toegezegde uitkeringen. Het gevolg van bovenstaande is, dat daardoor iedereen in gelijke omstandigheden die dubbele aftrek kan claimen voor 2008 en zelfs alle eerdere jaren waarin een belastingaanslag nog in discussie is. Voor oudere jaren is er geen correctie meer mogelijk. Geldt deze dubbele aftrekmogelijkheid ook voor alimentatieverplichtingen? Het gaat dan meteen om veel grotere bedragen. De alimentatie-uitkering is in box 1 aftrekbaar. Dan is het de vraag of het vermogen in box 3 moet worden verminderd door de contante waarde van de toekomstige uitkeringen. De fiscus vindt van niet. De belastingadviseur die de procedure won, is overtuigd van de ruime aftrekmogelijkheid voor alimentaties. De Hoge Raad heeft zich hier echter (nog) niet over uitgesproken Stel dat iemand zich nu in een notariële akte verplicht om de komende zes jaar per jaar uit te betalen. Rekening houdend met de rente-inkomsten die je in de loop van de jaren toch nog kunt incasseren, kan het om een verplichting gaan ter waarde van bijna euro. Dat was in 2001 de situatie van iemand met een vermogen van zes miljoen euro. In zijn box-3 heffing telt dan de verplichting van euro niet mee, wat het te belasten vermogen terugbrengt tot euro. Maar de belastinginspecteur wilde in dit geval de normale aftrek van euro niet toestaan. De man had de zes porties van euro namelijk geschonken aan de een stichting, die door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) werd aangemerkt. De notariële schenking vormt daarom een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Daar deed de inspecteur niet moeilijk over. Echter, staatssecretaris De Jager van Financiën, was van mening dat het dubbelop zou zijn om de man ook nog eens een voordeeltje te geven door een vermindering van de vermogensrendementsheffing. Hij Colofon Overname van artikelen met bronvermelding is toegestaan. Geen verantwoordelijkheid kan worden aanvaard voor mogelijke onjuiste berichtgeving. Redactie: R.M. Wilschut / Mr. K. Paap / Mr. H.J. Perdok Redactieadres: Postbus 615, 6700 AP Wageningen Druk: Drukkerij Verweij Wageningen bv

Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010. Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting?

Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010. Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting? Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010 Nummer: 23 2010 Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting? In de fiscale literatuur komen wij onderstaande constructie tegen: DGA koopt een auto van

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF)

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Doorgeven btw-correcties verplicht!

Doorgeven btw-correcties verplicht! Doorgeven btw-correcties verplicht! Per 1 januari 2012 is wettelijk geregeld dat de ondernemer verplicht is de Belastingdienst te informeren bij onjuiste of niet volledig ingediende btwaangiften. Tot 1

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast Fiscale eindejaar tips Ondernemers met een BV Belastingplan 2011: ook in 2011 een tariefsverlaging van de VPB Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt in 2011 verder verlaagd. Het tarief voor winsten

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

(Geïnteresseerd en/of vragen, bel 073-6122888 of mail info@vhpaccountants.nl)

(Geïnteresseerd en/of vragen, bel 073-6122888 of mail info@vhpaccountants.nl) Nieuwsitems: Bezwaar maken voor ondernemers: prejudiciële vragen over aftrekbeperking BTW en privé-gebruik auto Uitstel van winstneming voor deel verkoopwinst bedrijfspand Bij herfinanciering eigenwoningschuld

Nadere informatie

Giften. 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g. bij Opgaaf wereldinkomen 2014

Giften. 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g. bij Opgaaf wereldinkomen 2014 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g Gaf u in 2014 geld aan een goed doel of een kerkelijke of maatschappelijke instelling? Of maakte u kosten voor zo n instelling? Dan mag u deze uitgaven onder bepaalde

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 Per 1 januari 2012 zijn verschillende belastingregels voor culturele instellingen veranderd, sommige verbeterd, andere verslechterd. De meeste veranderingen

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aftrek van giften vanaf 2008

Nieuwe regels voor de aftrek van giften vanaf 2008 2008 Nieuwe regels voor de aftrek van giften vanaf 2008 Hebt u cliënten die giften doen aan goede doelen of instellingen? Dan kunnen zij deze giften misschien via hun aangifte aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Nadere informatie

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL B.V. Denk aan gebruikelijk loon Denkt u, dga, er aan dat u voor iedere B.V. waarvoor u werkzaamheden verricht rekening moet houden met het gebruikelijke loon? Als u denkt voor

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Schenken en nalaten aan goede doelen

Schenken en nalaten aan goede doelen Schenken en nalaten aan goede doelen Om hun doelstelling te bereiken zijn de meeste goede doelen voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van particulieren. Naast de bekende manieren om

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning Belastingplan 2014 / tips 2013 Schenken voor eigen woning Van 1 okt 2013 t/m 31 dec 2014: - Schenken tot 100.000: vrij van schenkbelasting - Van iedereen! (niet alleen ouder-kind) - Aan meerdere begiftigden/van

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

Inkomstenbelasting Houd uw WOZ-beschikking in de gaten!

Inkomstenbelasting Houd uw WOZ-beschikking in de gaten! 1 APRIL 2009 TAK NIEUWSBRIEF Inkomstenbelasting Houd uw WOZ-beschikking in de gaten! De WOZ-waarde is ongeveer de waarde die u bij vrije verkoop van uw woning moet ontvangen. Zijn er negatieve aspecten

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2006

NIEUWSBRIEF. November 2006 NIEUWSBRIEF November 2006 BTW voor privé- gebruik bestelauto s Een bestelauto die doorlopend wisselend wordt gebruikt door twee of meer van uw werknemers, dan hoeft u voor de BTW-correctie wegens privé-gebruik

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013 INKOMSTENBELASTING. Algemeen

Eindejaarstips 2013 INKOMSTENBELASTING. Algemeen INKOMSTENBELASTING Algemeen Middelingsteruggave bij sterk wisselend inkomen Als de hoogte van de belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) over drie opeenvolgende jaren sterk heeft gewisseld, kan aanspraak

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

De tbs-vrijstelling is te vergelijken met de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers die winst uit onderneming genieten.

De tbs-vrijstelling is te vergelijken met de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers die winst uit onderneming genieten. Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat, maatregelen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001)

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) I. Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12bis Belastbare

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Checklist aanlevering gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011

Checklist aanlevering gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Checklist aanlevering gegevens aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het verzamelen van gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting 2011, kan gebruik worden gemaakt van het volgende overzicht. De checklist

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

Bij partners twee maal verlaagd box 2 tarief in 2014

Bij partners twee maal verlaagd box 2 tarief in 2014 Bij partners twee maal verlaagd box 2 tarief in 2014 In 2014 geldt een verlaagd box 2-tarief voor voordelen uit aanmerkelijk belang tot een maximaal bedrag van 250.000. Bij de parlementaire behandeling

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Checklist aanlevering gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012

Checklist aanlevering gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Checklist aanlevering gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Voor het verzamelen van gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting 2012, kunt u het volgende overzicht gebruiken. De checklist biedt ruimte

Nadere informatie

Voorbeeldafspraak Vereenvoudigde rittenregistratie voor bestelauto s

Voorbeeldafspraak Vereenvoudigde rittenregistratie voor bestelauto s Belastingdienst Voorbeeldafspraak Vereenvoudigde rittenregistratie voor bestelauto s De ondergetekenden: A [naam, adres, postcode en woonplaats en loonheffingennummer], hierna te noemen de werkgever en

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 Antwoorden op de vragen van nu. Handig om te weten voor u aangifte doet Wellicht bent u verhuisd, denkt u na over uw erfenis of hebben er ontwikkelingen in de relationele

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS

FISCALE EINDEJAARSTIPS FISCALE EINDEJAARSTIPS BIJHOUDEN ONDERNEMINGSUREN (ZEER BELANGRIJK) Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek (zoals zelfstandigenaftrek), moeten in 2009 minimaal 1225 uren besteed zijn aan werkzaamheden

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Support voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting op

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

TAK NIEUWSBRIEF. September 2007 1. INKOMSTENBELASTING. Vrijwilligers hoeven geen uren bij te houden

TAK NIEUWSBRIEF. September 2007 1. INKOMSTENBELASTING. Vrijwilligers hoeven geen uren bij te houden September 2007 1. TAK NIEUWSBRIEF INKOMSTENBELASTING Vrijwilligers hoeven geen uren bij te houden Hoewel de staatssecretaris van Financiën een uurtarief heeft genoemd ( 4,50 voor vrijwilligers boven de

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND

UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND 1 UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND Deze Partner Briefing Note" bevat informatie over de btw-behandeling van transacties tussen Uber, de Partner (uzelf) en uw passagiers (Riders). Daarnaast biedt het

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 12 IB 170-1T21FD Was u in 2012 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In deze aanvullende toelichting vindt u meer informatie over het privégebruik van een woning

Nadere informatie

juni 2013 TAK NIEUWSBRIEF

juni 2013 TAK NIEUWSBRIEF juni 2013 TAK NIEUWSBRIEF ALGEMEEN Stand van zaken VAR-uitstel tot 2015. VAR-webmodule pas in 2015 Het advies van de werkgroep heeft een dusdanige impact op het ontwerp en bouw van de webmodule en de wijziging

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Eindejaarslezing Voorbereid op de toekomst?! 23 november 2017

Eindejaarslezing Voorbereid op de toekomst?! 23 november 2017 Eindejaarslezing Voorbereid op de toekomst?! 23 november 2017 Sprekers Bas Pijnaker - Leidt fiscale groep Govers - Sinds 1 nov 2013 werkzaam bij Govers Mr. F.J.W.A. (Manfred) Maas RB - Leidt fiscale groep

Nadere informatie