Faillissementen: Maandrecord in juni en semesterrecord Ook najaar kleurt rood

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faillissementen: Maandrecord in juni en semesterrecord Ook najaar kleurt rood"

Transcriptie

1 Persbericht 2 juli 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : Berchem mob : Faillissementen: Maandrecord in juni en semesterrecord Ook najaar kleurt rood Deze publicatie kan ook als pdfdocument afgehaald worden via de link: Samenvatting: Afgelopen maand juni gingen er 990 bedrijven over de kop: nooit eerder gingen er in de maand juni zoveel bedrijven failliet. Voor de vierde maal dit jaar wordt zo het record van de desbetreffende maand verpulverd. Het afgelopen kwartaal (april-juni) tellen we faillissementen: 6,4% meer dan over dezelfde periode verleden jaar. Met betrekking tot het eerste semester tellen we zodoende in totaal bedrijven die de boeken neerlegden: 3% meer dan over dezelfde periode verleden jaar. Opvallend hierbij: de verdere stijging van de faillissementen is over het eerste semester 2012 en in vergelijking met het eerste semester verleden jaar een louter Vlaamse materie. Binnen het Vlaamse gewest tellen we in vergelijking met verleden jaar 7,79% méér faillissementen. In Wallonië (- 0,82%) en binnen het gerechtelijke arrondissement Brussel (-2,2%) daalt echter het aantal bedrijven dat de boeken neerlegt. De faillissementenstorm wakkert dus verder aan en zal komend najaar nog in kracht toenemen. Inderdaad zijn er, naast de gekende evoluties op macro-economisch terrein, verschillende elementen die de toon aangeven: het feit dat een belangrijke groep KMO s er nog steeds niet in slaagt het productie- en omzetniveau terug op pre-crisisniveau te tillen terwijl de kostenstructuur niet positief is gewijzigd; de vaststelling dat de kern bedrijven in moeilijkheden (nog steeds een kleine minderheid) de afgelopen maanden ongunstig evolueert; de vaststelling dat het betaalgedrag tussen de ondernemingen (B2B) nog steeds ongunstig evolueert. Enerzijds is dit een bevestiging van het feit dat de liquiditeitspositie van vele ondernemingen is aangetast. Daarnaast zien we steeds meer gezonde bedrijven die door trager te betalen hun liquiditeitspositie pogen op peil te houden. Anderzijds veroorzaakt dit een kettingreactie: slecht betalingsgedrag

2 van de ene leidt tot een verslechterende liquiditeitspositie van de andere; de vaststelling dat ook binnen het kader van de toepassing wet continuïteit ondernemingen een kettingreactie ontstaat: we zien geleidelijk aan meer bedrijven die opschorting van betaling vragen omdat hun (belangrijke) klanten in WCO zijn gestapt. De stijging van de faillissementen valt momenteel in die geografische ruimtes met de sterkste exportgerichte industrieën. Ook hier zien we de voorbode van een verder uitdeinen. Gedurende het eerste semester van dit jaar kwamen er banen op de tocht te staan als gevolg van het faillissement van de werkgever: geen record, echter wel 9,6% meer dan over dezelfde periode verleden jaar. Die stijging komt vooral op conto van het Vlaamse bedrijfsleven waar over het eerste semester van dit jaar jobs in vraag werden gesteld als direct gevolg van een faillissement (+19,6%). In Wallonië tellen we zo jobs (+5,5%). Binnen het Brusselse gewest noteren we een daling jobs (-5,3%). Zowel de horecasector (+9,54%), de sector van de zakelijke dienstverlening (+5,4%) en de bouwnijverheid (+2,99%) vertonen pieken in de faillissementscijfers. Bovendien stijgt ook opnieuw het aantal faillissementen binnen de groothandel (+7,2%).

3 *Met betrekking tot de faillissementscijfers van mei dat door interne omstandigheden uitzonderlijk vroeg werd verspreid- gaven we in ons persbericht van 1 juni ll. 870 faillissementen op. Echter diezelfde dag liepen er in de loop van de namiddag nog 43 faillissementen binnen die de dag voordien (31 mei) werden uitgesproken. Dit is uitzonderlijk: normaal vernemen wij alle faillissementsuitspraken rechtstreeks vanop de rechtbanken de dag van uitspraak. Het hoger cijfer van mei doet echter niets af van de conclusies die er met het persbericht van 2 mei werden meegegeven.

4 REGIONALE TENDENSEN (*) Wie de regionale aantallen optelt komt niet exact op het nationale aantal. Dit omdat voor een beperkt aantal bedrijven dat failliet werd verklaard de maatschappelijke zetel niet kan worden bepaald, veelal omdat die zich in het buitenland bevindt terwijl het failliete bedrijf wel degelijk haar activiteit op ons grondgebied uitoefent. De eerste 6 maanden van 2012 kreeg het Vlaamse Gewest af te rekenen met faillissementen (+200 in vergelijking met de eerste 6 maanden 2011 of een stijging met +7,79%). Binnen het gerechtelijke arrondissement Brussel werden faillissementen geregistreerd (-27 minder) In Wallonië (-13 minder). Aldus bekomen we voor het eerste semester 2012 een toename in België met 160 faillissementen (of een stijging met 2,97%). Evolutie van het aantal faillissementen per regio: voor het eerste semester Hierdoor stijgt het aandeel van het Vlaamse gewest in het federale faillissementslandschap van 47,73% over het eerste semester 2011 naar 49,96% gedurende het afgelopen semester. De neerwaartse knik die midden verleden jaar aan de oppervlakte kwam is hiermee teniet gedaan. Brussel daalt naar 21,64% en Wallonië naar 28,39%. % aandeel van de gewesten in het totale federale faillissementscijfer (eerste semester)

5 Vlaamse Gewest De grootste stijging van het aantal uitspraken noteren we binnen de provincie Oost- Vlaanderen. Daar werden in totaal 655 of maar liefst 20,85% méér ondernemingen failliet verklaard dan ten opzichte van het eerste semester 2011, met een aandeel van 14,49% in het Belgische totale aantal. Vooral de rechtbanken van Aalst (+46 of +69,70%) en Gent (+37 of +17,45%) hadden gevoelig meer cases, maar ook Sint-Niklaas (+25 of +22,73%) en Oudenaarde (+17 of +34,69%) hebben meer ondernemingen failliet moeten verklaren dan in De enige uitzondering lijkt de rechtbank van Dendermonde waar 12 uitspraken minder gedaan werden (-11,43%). Enkel al omwille van het groot aantal bedrijven dat er gevestigd is, blijft de provincie Antwerpen een grote leverancier van faillissementen. Er vielen dit jaar met cases reeds 7,22% meer uitspraken, vooral op de rechtbank van Mechelen (+31 of +30,39%) maar ook in Antwerpen (+45 of +6,18%). De rechtbank van het arrondissement Turnhout kreeg met 208 cases ten opzichte van het eerste semester uitspraak minder te verwerken. Globaal blijft de provincie verantwoordelijk voor bijna 1 op 4 van alle Belgische faillissementen (24,65%). West-Vlaanderen telt ten opzichte van het eerste semester 2011 bijna eenzelfde aantal falingen: met slechts 5 extra uitspraken is de stijging miniem. Binnen de provincie worden stijgingen genoteerd op de rechtbanken van Ieper, Kortrijk en Oostende. In Ieper werden 36 ondernemingen failliet verklaard (een toename van 16 uitspraken of 80%), in Kortrijk 169 (+11 of +6,96%) en in deelarrondissement Oostende 87 (+4 of +4,82%). De rechtbank van Brugge moest 12 ondernemingen minder richting eeuwige jachtvelden verwijzen (-9,16%). Vooral Veurne zag het aantal ondernemingen afnemen met slechts 34 uitspraken (-14 minder dan vorig jaar, of -29,17%). In totaal tellen we voor de provincie West-Vlaanderen 445 faillissementen, wat neerkomt op een aandeel van 9,85% in het federale cijfer.

6 Wat Vlaams-Brabant betreft wordt gekeken naar de rechtbank van het arrondissement Leuven. In totaal vielen daar 178 faillissementen te betreuren, een stijging van 37 of +26,24% ten opzichte van 1 e semester Het algemene aandeel blijft beperkt tot 3,94% der Belgische faillissementen. De provincie Limburg is de enige daler binnen Vlaanderen (-7,39%). De rechtbanken van Hasselt en Tongeren hoefden minder ondernemers failliet te verklaren. In Hasselt noteren we een daling van 24 uitspraken tot 201 in totaal (- 10,67%), in Tongeren deed de rechtbank 6 uitspraken minder (-3,31%) met in totaal 175 uitspraken. Dat brengt het globale cijfer voor Limburg terug van 406 in 2011 tot 376 faillissementen in 2012, ofwel een aandeel van 8,32% in het totale Belgische cijfer. Gerechtelijk arrondissement Brussel De handelsrechtbank van Brussel deed tot nog toe uitspraken: ten opzichte van 2011 is dit een daling van 27 uitspraken of -2,20%. Desalniettemin blijft de regio met 26,53% van alle Belgische uitspraken de regio waarin de meeste falingen te betreuren vallen. Wallonië De grootste stijger in Wallonië is de provincie Luik. Tot nu toe werden in Luik 531 ondernemingen failliet verklaard, een stijging van 40 uitspraken ten opzichte van Deze stijging valt enkel en alleen tot te schrijven aan de rechtbank van Luik zelf (+57 uitspraken of +17,7%). In de andere rechtbanken werden minder ondernemingen failliet verklaard dan vorig jaar: Hoei (53 uitspraken, 8 minder), Verviers (78 uitspraken, 7 minder) en Eupen (21 uitspraken, 2 minder). Luik heeft een aandeel van 11,75% in de in België uitgesproken faillissementen. De rechtbank van Nijvel, verantwoordelijk voor de provincie Waals-Brabant, telde 211 failliete ondernemingen. Dit zijn 17 uitspraken meer dan in 2011, goed voor een stijging van + 8,76%. De provincie behoudt een aandeel van ongeveer 4,67% op het algemene totaal. De provincie Namen ziet het totale aantal falingen dalen van 225 naar 202, een daling van -10,22%. Op de rechtbank van Namen werden 22 cases meer verwerkt (150 in totaal), de rechtbank van Dinant nam 91 cases (+2) voor haar rekening. In totaal ziet de provincie het aantal faillissementen stijgen met 11,06%, haar aandeel blijft echter beperkt tot 3,97% van het totale aantal uitspraken. De provincie Luxemburg is traditioneel zeer licht vertegenwoordigd in het totale faillissementencijfer. Ook nu heeft de provincie een aandeel van slechts 1,59% in het algemene totaal. Toch viel ook in Luxemburg een daling te noteren met 14 cases tot 72 in totaal, dit is een daling van 16,28%. Tenslotte kent ook de provincie Henegouwen een daling van het aantal uitspraken tot 557 faillissementen, een daling van 33 faillissementen of -5,95%. Hierbij valt vooral de daling binnen het arrondissement van Charleroi op: -35 cases (of -

7 13,31%). In Bergen (+18 of 195 in totaal) en Doornik (-16 of 134 in totaal) zijn de evoluties minder uitgesproken. De provincie kent een aandeel van 12,33% in het totale aantal Belgische faillissementen. Evolutie van de faillissementen per provincie (eerste semester) AANTAL FAILLISSEMENTEN PER RECHTSVORM: Evolutie van de faillissementen naar juridische vorm (eerste semester)

8 SECTORALE TENDENSEN ALGEMEEN: Zowel de horecasector, de bouwnijverheid en de sector van de zakelijke dienstverlening vertonen pieken in de faillissementscijfers. Bovendien stijgt ook opnieuw het aantal faillissementen binnen de groothandel. Binnen de horeca gingen er het afgelopen semester ondernemingen over de kop: dat zijn er 9,54% meer dan over dezelfde periode verleden jaar. De sector vertoont hiermee de sterkste stijging. Iets verder opgedeeld vallen de faillissementen vooral binnen de deelsector van de eet- en drinkgelegenheden waar we na zes maanden 1020 faillissementen tellen op een totale actieve populatie van bedrijven. Anders gesteld: op zes maanden tijd tellen we binnen deze deelsector één faillissement per 50 actieve ondernemingen. De overige 25 faillissementen vielen binnen de deelsector van de accomodatieverschaffers (een totale populatie van actieve ondernemingen). De sector van de groothandel (521 faillissementen het eerste semester van dit jaar) vertoont eveneens een sterke stijging: met 7,2% méér faillissementen dan gedurende het eerste semester van vorig jaar komt de sector zo op een tweede plaats. Dit is des te opmerkelijker gezien er binnen de sector de afgelopen jaar een sterke consolidatie plaatsgreep (heel wat overnames en fusies). De sector van de zakelijke dienstverlening (566 faillissementen) komt met een stijging van 5,4% op een derde plaats.

9 Binnen deze sector valt vooral de problematiek op binnen de deelsectoren Verhuur en Lease waar we 48 faillissementen tellen op een actieve populatie van 6000 ondernemingen (een faillissement per 125 actieve ondernemingen) en Reclamewezen en marktonderzoek waar we 75 faillissementen tellen op een populatie van actieve ondernemingen. (een faillissement per 181 actieve ondernemingen). Anderzijds: binnen de deelsector van de adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer tellen we het grootste aantal zakelijke dienstverleners in faillissement: 164 bedrijven legden hier de boeken neer. Op een populatie van actieve ondernemingen betekent dit een faillissementsgraad van slechts één per 286 ondernemingen. Binnen de bouwnijverheid (895 faillissementen) noteren we een stijging van het aantal faillissementen met +2,99%. De deelsector Bouw van gebouwen en ontwikkeling van bouwprojecten is hierbij het zwaarst getroffen. Hier gingen gedurende het afgelopen semester 208 bedrijven over de kop op een totale populatie van actieve ondernemingen: één per 96. Binnen de deelsector Weg- en waterbouw noteren we 28 faillissementen op een totale populatie van ondernemingen of één per 116 actieve ondernemingen. Binnen de deelsector van de Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden (waar bijvoorbeeld dakwerkers, loodgieters, stukadoors, elektriciens onder vallen) tellen we 659 faillissementen op een totale actieve populatie van ondernemingen of één per 125 actieve ondernemingen. FAILLISSEMENTEN EN BANENVERLIES: De faillissementenstorm blijft zijn tot eisen op vlak van banenverlies. Over het volledige eerste semester van dit jaar kwamen er banen op de tocht te staan als gevolg van het faillissement van de werkgever: een blijvend hoog aantal maar gelukkig geen recordcijfers. Toch tellen we met deze cijfers en in vergelijking met die van het eerste semester verleden jaar een stijging met +9,6%

10 Tijdens het eerste semester gingen er maar liefst 7 bedrijven failliet die meer dan 100 werknemers tewerk stelden. Het grootste faillissement ter zake noteerden we op 29 mei jongstleden met het faillissement van JLF uit Oudenaarde (422 werknemers). Dit kwam bovenop die van Durobor (Soignies, 6 februari, 353 werknemers), Laboratoires Thissen (Braine-L Alleud, 18 januari, 334 werknemers). Gelukkig moesten we de afgelopen maand juni geen faillissementen van dergelijke ordegrootte noteren. Het zwaarste faillissement voor de maand juni was dat van het bedrijf Nissim uit Vorst (25 juni) dat slechts 53 personeelsleden tewerkstelde. Faillissementen voor het eerste semester 2012 met meer dan 30 werknemers:

11 VERLOREN NAAM BEDRIJF DATUM PC GEMEENTE JOBS JLF dinsdag 29 mei Oudenaarde 422 Durobor maandag 6 februari Soignies 353 Laboratoires Thissen woensdag 18 januari Braine L'Alleud 334 Belgian Refining Corporation dinsdag 15 mei Antwerpen 221 Ekspro donderdag 3 mei Turnhout 213 GDB International donderdag 19 april La Louvière 128 People Interim maandag 21 mei Brussel 100 Best Medical Belgium maandag 14 mei Fleurus 92 DSTA Durable Service Technical Assistance maandag 2 april Mechelen 90 Korteg woensdag 23 mei Kortrijk 87 Hegiet maandag 16 april La Louvière 82 Direct Dialogue Fundraising woensdag 2 mei Brussel 81 Print & Display donderdag 5 april Kontich 80 Construction Maes Bouw donderdag 2 februari Hasselt 80 Gobiet Freres woensdag 22 februari Seraing 77 Aknar dinsdag 10 januari Wondelgem 75 Proassist Belgium dinsdag 24 januari Tienen 72 Plastructo Technics maandag 23 januari Houthalen-Helchteren 65 Safetic maandag 12 maart Evere 64 Kesar maandag 6 februari Anderlecht 55 Nissim maandag 25 juni Vorst 53 Belgo Carpet vrijdag 6 april Wevelgem 51 Demir Transport maandag 25 juni Fleurus 49 Tracos maandag 16 april Uccle 48 Soleil Services donderdag 19 januari Saint-Nicolas 46 Creafisc donderdag 5 januari Antwerpen 46 Spa Plus donderdag 15 maart Spa 46 Technotra woensdag 30 mei Berchem St- Agathe 45 Ekvador donderdag 3 mei Gent 44 Demenagements-manutention-transport maandag 16 april Etterbeek 43 Belgian Manufacturing Works donderdag 5 april Antwerpen 42 Albo Alu-werken woensdag 27 juni Kuurne 42 Net-Service maandag 5 maart Molenbeek-St-Jean 41 Sinet - Gerpinnes maandag 27 februari Ham-Sur-Heure 40 Waegener Research & Development dinsdag 22 mei Beerse 40 Sogilo dinsdag 28 februari Zele 40 Exploitatie Leopold dinsdag 5 juni Elsene 38 Wanabe maandag 12 maart Waterloo 38 Erasmus-Euroset vrijdag 13 april Wetteren 37 Inrichtingen Cantaert donderdag 19 april Zottegem 37 Moshotel donderdag 28 juni Namen 36 Clestra maandag 11 juni Anderlecht 36 Transpin dinsdag 15 mei Strombeek-Bever 35 North European Sulferic Acid Regeneration donderdag 3 mei Gent 35 Transpat donderdag 12 april Fleurus 35 Au pain du jour maandag 2 april Seraing 35 Go construct maandag 6 februari Jumet 35 Burlet Clean Services III maandag 27 februari Schaarbeek 35 Actif immo maandag 20 februari Anderlecht 35 Isaservices maandag 16 januari Wavre 35 Beernaert Printing woensdag 18 januari Kortemark 35 Aknar dinsdag 10 januari Wondelgem 35 Hekwerken Z.M.T. vrijdag 15 juni Temse 35 Etn. De Sadeleer & Van Wilder maandag 18 juni Erpe-Mere 35 Concept & Feu maandag 19 maart Rixensart 35 Bel-Events & Resto vrijdag 2 maart Waterloo 35 GLE Telecom dinsdag 24 januari Ganshoren 34 La maison blanche 2007 dinsdag 21 februari Vise 33 King Transport maandag 23 januari Grace-Hollogne 33 Steve Mac Clean Home Services maandag 19 maart Ham-sur-Heure 33 Home interiors maandag 11 juni Nivelles 33 Matco Metal donderdag 14 juni Kluisbergen 32 G.L.E. dinsdag 24 april Ganshoren 32 Topcom Europe dinsdag 10 januari Heverlee 32 La Compagnie Sofil donderdag 12 april Sombreffe 31 Speedworld maandag 16 april Baudour 31

12 Top 40 van de zwaarste faillissementen sedert 2001: NAAM BEDRIJF JAAR GEMEENTE JOBVERLIES Sabena Zaventem Arrow G. & F Brussel 666 Barras Wavre 611 Dussmann Service Asse 472 Brepols Graphic Industries Turnhout 455 Brinks Belgium Laeken 444 Xeikon Mortsel 424 JLF Oudenaarde 422 Lernout & Hauspie Speech Products Ieper 401 City Bird Brussel 379 Casterman Imprimerie Tournai 376 Durobor Soignies 353 Laboratoires Thyssen Braine L'Alleud 334 Etablissements De Poortere Freres Moeskroen 327 TBP Electronics Belgium Geel 318 Ebone Network Services (Belgium) Hoeilaart 310 Inalfa Hamont-Achel 308 : Ixelles 301 Delsey Airlines Antwerpen Deurne 300 Apem Wavre 295 Sonica Vorst 293 Sofinal-Cotesa Waregem 273 Chateau Caravans Hamont-achel 257 Preiss-Daimler refractories Saint-Ghislain 249 Ralos 2008 Dilsen-Stokkem 245 Sentinel Wellen 242 Lauer Zwijndrecht Burcht 241 Steverlynck Group Anzegem 239 Nelca Lendelede 231 TDL Belgium Evere 228 CS2 Custom Silicon Configuration Services Zaventem 227 Mitra Energy & Infrastructure Wavre 225 Belgian Refining Corporation Antwerpen 221 Trost Group Belgium Sint Truiden 224 Metaalconstructie Willems Balen 215 Ekspro Turnhout 213 Fardis Beerse 208 Gevaco Textiles Oudenaarde 207 Raemdonck Janssens Zele 204 Dejaeghere Spinning Mills 2007 Waregem 195 Etablissementen Georges Champagne St.Truiden 194 United Bicycles Maasmechelen 185

13 Het handelsinformatiekantoor Graydon Belgium nv is in Berchem gevestigd en vormt een ploeg van 140 medewerkers. Dankzij een dagelijkse gedetailleerde opvolging houdt het bedrijf een reusachtige databank up-to-date, gevoed met gegevens over alle in België gevestigde bedrijven, inclusief eenmanszaken en andere economische entiteiten. Hiermee ontwikkelt Graydon Belgium nv modellen die zowel risico's als groeikansen van ondernemingen tot uitdrukking brengen. Zo rapporteert de studiedienst van Graydon Belgium nv macro-economische tendensen en onderhoudt het bedrijf intensieve banden met diverse officiële instanties. Graydon Belgium nv richt zich vooral op het bedrijfsleven. Dankzij de databank kent elke geïnteresseerde de evoluties binnen elk individueel bedrijf. We bieden analyse-instrumenten aan die de rentabiliteit van zowel marketing- als verkoopstructuren actief ondersteunen. Graydon Belgium nv tekent voor de inbouw van beslissingssystemen op maat waarmee men de juiste zakenrelaties opspoort, accepteert en opvolgt. Contact algemeen: , Contact studiedienst: Eric Van den Broele, , Aarzel niet om ondergetekende te contacteren indien u verdere vragen heeft. Eric Van den Broele Tel: gsm:

Faillissementen: Aprilrecord met 924 faillissementen

Faillissementen: Aprilrecord met 924 faillissementen Persbericht 2 mei 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Faillissementen: Zomermaand juli telt 616 faillissementen

Faillissementen: Zomermaand juli telt 616 faillissementen Persbericht 1 augustus 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem www.graydon.be Faillissementen:

Nadere informatie

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be Persbericht 3 september 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

In januari stijgt het aantal faillissementen met 40%.

In januari stijgt het aantal faillissementen met 40%. Persbericht 1 februari 2013 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen januari 2017

STUDIE. Faillissementen januari 2017 STUDIE Faillissementen januari 2017 01/02/2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn

Nadere informatie

Faillissementen: Maart telde 1005 faillissementen Het eerste trimester telde er 2.706

Faillissementen: Maart telde 1005 faillissementen Het eerste trimester telde er 2.706 Persbericht 2 april 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : Berchem mob :

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : Berchem mob : Persbericht 2 mei 2013 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be Persbericht 3 december 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen. Maanden juli en augustus

STUDIE. Faillissementen. Maanden juli en augustus STUDIE Faillissementen Maanden juli en augustus 4 september 2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld.

Nadere informatie

Black September in Faillissementenland

Black September in Faillissementenland Persbericht 1 oktober 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Faillissementen: februari 2012 Voor de derde maand op rij een maandrecord

Faillissementen: februari 2012 Voor de derde maand op rij een maandrecord Persbericht 1 maart 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen mei 2016

STUDIE Faillissementen mei 2016 STUDIE Faillissementen mei 2016 Maand mei: faillissementen stijgen +4,1%. Stijging vooral binnen de horeca Cumul 2016: -12,3% Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon

Nadere informatie

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017 ... Graydon studie Faillissementen November 2017 1 december 2017 [Typ hier] [Typ hier] [Typ hier] Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

Faillissementen: ook de aprilmaand scoort record-hoog

Faillissementen: ook de aprilmaand scoort record-hoog Studie 3 mei 21 Studie 3 mei 21 Gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv Uitbreidingstraat 84-b1 26 Berchem www.graydon.be Faillissementen: ook de aprilmaand scoort record-hoog

Nadere informatie

Net geen jaar van records

Net geen jaar van records Persbericht 3 juni 2013 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 3 oktober Stijgende faillissementscijfers in september

STUDIE Faillissementen 3 oktober Stijgende faillissementscijfers in september STUDIE Faillissementen 3 oktober 2016 Stijgende faillissementscijfers in september 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

Studie 3 februari 2014 Faillissementen januari 2014

Studie 3 februari 2014 Faillissementen januari 2014 Studie 3 februari 2014 Faillissementen januari 2014 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens

Nadere informatie

STUDIE FAILLISSEMENTEN. Zomer 2015

STUDIE FAILLISSEMENTEN. Zomer 2015 STUDIE FAILLISSEMENTEN Zomer 2015 01/09/2015 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn

Nadere informatie

Sandy ook in faillissementenland

Sandy ook in faillissementenland Persbericht 5 november 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen semester :

STUDIE Faillissementen semester : STUDIE Faillissementen semester 1 2016: Sterke daling van het aantal faillissementen vooral in Brussel en Wallonië Maand juni: -14,3% 1 e semester: -12,7% Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen april 2016:

STUDIE Faillissementen april 2016: STUDIE Faillissementen april 2016: Daling van het aantal faillissementen met 12,12% Januari-april: daling met 15,92% Daling zet zich ook door in Brussel -31,3% in april Overname en gebruik van dit onderzoek

Nadere informatie

Graydon Belgium nv Uitbreidingstraat Berchem PERSBERICHT maandag 2 mei 2011 Gelieve de bron te vermelden

Graydon Belgium nv Uitbreidingstraat Berchem PERSBERICHT maandag 2 mei 2011 Gelieve de bron te vermelden Graydon Belgium nv Uitbreidingstraat 84 2600 Berchem PERSBERICHT maandag 2 mei 2011 Gelieve de bron te vermelden In april daalt het aantal faillissementen tot op een pre-crisisniveau Deze publicatie kan

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 03 januari 2017

STUDIE Faillissementen 03 januari 2017 STUDIE Faillissementen 03 januari 2017 1 september 2016 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen maart 2016:

STUDIE Faillissementen maart 2016: STUDIE Faillissementen maart 2016: Daling van het aantal faillissementen met 31% Eerste trimester: daling met 17% Faillissementsgraden voor 2015: Horeca en starters bvba meest risicovol Overname en gebruik

Nadere informatie

STUDIE FAILLISSEMENTEN. Jaar 2015

STUDIE FAILLISSEMENTEN. Jaar 2015 STUDIE FAILLISSEMENTEN Jaar 2015 04/01/2016 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn ontwikkeld

Nadere informatie

A Perfect Storm Faillissementen in het eerste kwartaal met 16,6% toegenomen

A Perfect Storm Faillissementen in het eerste kwartaal met 16,6% toegenomen Persbericht 8 april 2013 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be PERSBERICHT 2 NOVEMBER 2011 Persbericht 2 november 2011 Gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : Berchem mob :

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : Berchem mob : Persbericht 1 juli 2011 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : Berchem mob :

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : Berchem mob : Persbericht 1 september 2011 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 De regionale inkomensverschillen onder de loep Hoe verhoudt de inkomensevolutie zich ten opzichte van de inflatie? In welke regio liggen de gemiddelde inkomens het

Nadere informatie

854 bedrijven over de kop in november

854 bedrijven over de kop in november Persbericht 1 december2011 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 september 2016

STUDIE Faillissementen 1 september 2016 STUDIE Faillissementen 1 september 2016 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN De opleidingen worden aangeboden door alle universiteiten, behalve door UHasselt. De opleiding politieke & sociale

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

Starters-bvba:een slag in het water?

Starters-bvba:een slag in het water? Persbericht 31 mei 2011 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel: 03 280 88 55 2600 Berchem mob:0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 2011 : MEER FAILLISSEMENTEN, MINDER JOBVERLIES In 2011 gingen in België in totaal 10.224 bedrijven failliet, een stijging van 6,8% in vergelijking met 2010. Het aantal

Nadere informatie

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06 UNIZO KMO-BAROMETER UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be Voor resultaten van vroegere edities van de KMO-barometer en andere KMO-statistieken zie: www.unizo.be/statistieken

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-22), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

Net wie je zocht. Het Nieuwsblad Het Volk Vers L Avenir Passe-Partout Jobspotter.be

Net wie je zocht. Het Nieuwsblad Het Volk Vers L Avenir Passe-Partout Jobspotter.be Net wie je zocht Het Nieuwsblad Het Volk Vers L Avenir Passe-Partout Jobspotter.be Zoek het niet te ver, rekruteer Ervaren werknemers voor het uitoefenen van regionale beroepen zijn steeds moeilijker te

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2010 1 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

uw KNX-project? Denk automatisch aan Cebeo! Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen en diensten. www.cebeo.be Belgium erkend distribiteur

uw KNX-project? Denk automatisch aan Cebeo! Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen en diensten. www.cebeo.be Belgium erkend distribiteur uw KNX-project? Denk automatisch aan Cebeo! erkend distribiteur Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen en diensten. www.cebeo.be KNX in een notendop KNX is het belangrijkste intelligente gebouwenbeheersysteem

Nadere informatie

Huisvestingsmaatschappij (VHM) beschikt niet over de cijfergegevens verdeeld volgens de erkende woonnoodgebieden.

Huisvestingsmaatschappij (VHM) beschikt niet over de cijfergegevens verdeeld volgens de erkende woonnoodgebieden. Vraag nr. 22 van 22 oktober 1999 van de heer CARL DECALUWE Sociale huursector Huurachterstallen 1. Kan de minister mij, in opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 157 van 30 mei 1997 ( B u l - letin

Nadere informatie

Demografie van ondernemingen

Demografie van ondernemingen Demografie van ondernemingen Fabienne Verduyn Inleiding In dit artikel worden de demografische ontwikkelingen van de Belgische ondernemingen geanalyseerd voor de periode 2001 tot en met. Net zoals in de

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 18 april 2014

PERSBERICHT Brussel, 18 april 2014 PERSBERICHT Brussel, 18 april 2014 Stijgende vastgoedprijzen in 2013 De vastgoedcijfers voor het volledige jaar 2013 zijn bekend. Daaruit blijkt dat de prijzen van gewone woonhuizen en appartementen dezelfde

Nadere informatie

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j j j j j j j j j. 96 > 65 j.

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j j j j j j j j j. 96 > 65 j. Referentielaboratorium Brussel Inleiding De resultaten in de onderstaande tabel zijn gebaseerd op patiënten van wie : een staal naar het referentielaboratorium is verstuurd (U.C.L. - Brussel) voor diagnose;

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde van een persoon die ongeneeslijk

Nadere informatie

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2).

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal geregistreerde gevallen van hepatitis A (1994-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2).

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van infecties met het (1996-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling van

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-1), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele tot uw beschikking Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele stadsfietsen te voorzien aan de Belgische

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG FAMIFED Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG 2013 Geografische spreiding van de kinderbijslag 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal agentschap voor

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017 07/03/2017 SYNTHESE: Er is een opmerkelijke versnelling van de omzetgroei in het derde kwartaal bij restaurants en drinkgelegenheden. Hotels en catering kennen nog steeds een dalende omzet. De horecaprijzen

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren BEVRAGING IKG UnieKO VZW Kasteeldreef 66/1 9120 Beveren 7 juni 2012 UnieKO VZW, Kasteeldreef 66/1, 9120 Beveren - 2012 Deze studie is eigendom van VZW UnieKO en is beschermd door de copyrightwetgeving

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 september 2017

PERSBERICHT Brussel, 28 september 2017 PERSBERICHT Brussel, 28 september 2017 Woonhuizen 6,3 % duurder tijdens eerste semester 2017 Elsene duurste gemeente van België, Quaregnon de goedkoopste De Algemene Directie Statistiek publiceert de voorlopige

Nadere informatie

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art.

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. 14 20 HR/ROI) mdc 04/07/2017 - Minimum 3 mandatarissen per provinciale

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2011 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014 PERSBERICHT Brussel, 19 augustus Huizenprijs stagneert, appartementen blijven stijgen In werd de huizenmarkt gekenmerkt door een lichte stijging van de. In het eerste semester van is hier geen sprake meer

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. Er is zeker een Pensioenpunt in uw buurt!

Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. Er is zeker een Pensioenpunt in uw buurt! Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. In België waren er voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren elk een aparte pensioeninstelling. Werkte u tijdens uw loopbaan in meerdere stelsels,

Nadere informatie

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer )

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer ) T2.1 Structurele en kwalitatieve inlichtingen T2.1.1 Bioscopen volgens het aantal zalen T2.1.2 Zalen en zitplaatsen T2.1.3 Aantal beschikbare zitplaatsen volgens het aantal zalen T2.1.4 Zalen die het hele

Nadere informatie

SECTORANALYSE HORECA 2016

SECTORANALYSE HORECA 2016 Rapport 2016 130 Pag. SECTORANALYSE HORECA 2016 Ondernemingen 2016 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000 Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal 2001-4 de kwartaal 2000 Het aantal vergoede volledig werklozen kwam in het 4 de kwartaal 2001 gemiddeld uit op 619 617. Dat zijn er 22 349 meer

Nadere informatie

Studie. 02 december 2013 Faillissementen november 2013. Nu al meer faillissementen dan in heel 2012 Storm begint te temperen in Vlaanderen

Studie. 02 december 2013 Faillissementen november 2013. Nu al meer faillissementen dan in heel 2012 Storm begint te temperen in Vlaanderen Studie 02 december 2013 Faillissementen november 2013 Nu al meer faillissementen dan in heel 2012 Storm begint te temperen in Vlaanderen Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van R.S.V.-infecties (1996-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan?

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan? activa Het ACTIVA-plan (de werkkaart) ctiva februari 2008 Wat is het ACTIVA-plan? De overheid doet er alles aan om mensen (terug) aan het werk te krijgen. Een belangrijk wapen in die strijd is het ACTIVA-plan.

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen tewerkgesteld in een beschutte werkplaats - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2015 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2008 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2010-2011 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2010

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1 De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2013 (aanslagjaar 2014). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden)

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

Vastgoedprijzen stijgen opnieuw

Vastgoedprijzen stijgen opnieuw ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECON ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT - 2 augustus 21 Vastgoedprijzen stijgen opnieuw Het jaar 29 werd gekenmerkt door dalende vastgoedprijzen,

Nadere informatie

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Inschrijvingen onderwijs Stand van zaken De

Nadere informatie

Vastgoedprijzen blijven stijgen

Vastgoedprijzen blijven stijgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 25 augustus 28 Vastgoedprijzen blijven stijgen - voorlopige cijfers 28 - De prijzen van woningen zijn tijdens de eerste helft van 28 iets

Nadere informatie

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 333 van JO DE RO datum: 21 april 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Weigering inschrijving leerlingen

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Stad Genk Publicatie Verkeersongevallen en slachtoffers

Stad Genk Publicatie Verkeersongevallen en slachtoffers De cijfers over de verkeersongevallen omvatten de ongevallen met doden of gewonden op de openbare weg zoals ze door de politie en het parket zijn opgetekend. In 2016 gebeurden er in Genk 343 verkeersongevallen

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2011-2012 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2011

Nadere informatie