Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen"

Transcriptie

1 Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen NIBE-SVV, februari 2013

2 1. Boer Aad uit Eelde heeft zijn tractor WA verzekerd bij Vooruit verzekeringen voor de periode van 1 mei 2012 tot en met 30 april Boer Aad verkoopt zijn tractor op 1 januari 2013 aan zijn buurman Klaas. Op 2 januari bericht Aad zijn verzekeraar dat hij de tractor verkocht heeft. De verzekeringspolis bepaalt dat de dekking vervalt als Aad het belang bij en de feitelijke macht over het motorrijtuig verliest. Op 1 april rijdt Klaas met zijn tractor door het dorp. Hij ziet te laat de voor hem van rechts komende Johan. Een aanrijding is het gevolg en de auto van Johan heeft een schade van EUR 3.500,-. Klaas heeft verzuimd om een verzekering te sluiten voor de tractor. Bij de koop van de tractor had hij van boer Aad gehoord dat deze de tractor verzekerd had bij Vooruit verzekeringen tot en met 30 april Klaas verwijst Johan daarom naar Vooruit Verzekeringen. Deze weigert om de schade van Johan te vergoeden stellende dat er GEEN dekking meer is. De dekking is immers 16 dagen na 2 januari geëindigd. Is het standpunt van de verzekeraar juist? Motiveer uw antwoord. 2. Simon rijdt met zijn auto door de Noord-Hollandse polder. In de verte ziet hij mensen langs de kant van de weg staan die kijken naar het opstijgen van een luchtballon. Simon parkeert zijn auto, net als de rest, langs de weg in de brede berm. Hierbij raakt hij met zijn auto de motor van Dave die omvalt en beschadigd raakt. Dave probeert de schade te verhalen bij de WAM-verzekeraar van Simon. Deze wijst de claim van Dave echter af omdat de aanrijding NIET op de weg heeft plaatsgevonden. Is het standpunt van de WAM-verzekeraar juist? Motiveer uw antwoord. 3. Paul en Ingrid rijden in een MG cabrio op de Afsluitdijk. Nadat Ingrid de krant heft gelezen, gooit ze deze uit de auto. De achter hen rijdende motorrijder krijgt een gedeelte van de uit elkaar fladderende krant in zijn gezicht, waardoor hij enorm schrikt en ten val komt. Hierbij wordt de motor zwaar beschadigd. De motorrijder heeft geen letsel. Noem de twee redenen waarom de WAM-verzekeraar deze schade in behandeling moet nemen. Motiveer uw antwoord. 4. Daniël is een weekje alleen thuis. Zijn ouders zijn met vakantie. Normaal gesproken gaat Daniël elke ochtend met de fiets naar school. Het lijkt hem echter wel stoer om, een weekje met de auto van zijn moeder naar school te gaan. Hoewel Daniël GEEN rijbewijs heeft, pakt hij de sleutels van de auto uit de handtas van zijn moeder en gaat op weg. Daniël ziet een bromfietser van rechts te laat en rijdt deze aan. De bromfietser breekt als gevolg hiervan zijn been en heeft diverse schaafwonden. Moet de WAM-verzekeraar van de auto de letselschade van de bromfietser vergoeden? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, februari

3 5. Vijf vrienden zijn een weekendje uit geweest. Het was een weekend met veel drank en weinig slaap. Frits, de bestuurder van de auto is zo moe, dat hij op enig moment achter het stuur van de auto in slaap valt. De auto raakt de langs de weg fietsende Herman en komt uiteindelijk terecht in een sloot. Herman loopt schaafwonden op en zijn fiets is beschadigd. Zelfstandig ondernemer Peter was een van de inzittenden in de auto van Frits. Hij kan tengevolge van het door hem opgelopen letsel een aantal weken NIET werken en vordert inkomensverlies. 5a. Vallen zowel de schade aan de fiets als de schaafwonden van Herman onder de schadebegrippen van de WAM? Motiveer uw antwoord. 5b. Valt het letsel en het inkomensverlies van Peter onder de schadebegrippen van de WAM? Motiveer uw antwoord. 6. Piet is als organisatieadviseur sinds kort voor zichzelf begonnen. Rijdend op de snelweg naar zijn eerste afspraak, ziet hij vóór zich een vrachtwagen kantelen. Een aanrijding kan hij nog net voorkomen, maar doordat hij in de file moet wachten die ontstaat door het kantelen van de vrachtwagen loopt hij wel een mogelijke opdracht met een financieel belang van EUR ,- mis. Lijdt Piet schade? Zo ja, wat voor soort? Zo nee, waarom niet? Motiveer uw antwoord. 7. De heer van Straten veroorzaakt met zijn auto een aanrijding met een andere auto. De tegenpartij claimt de volgende schaden: a. beschadigde spullen, die met de auto werden vervoerd; b. huurkosten vervangend vervoer; c. medische kosten bestaande uit ziekenhuiskosten; d. reparatiekosten auto; e. smartengeld Geef voor elk van de schadeposten a t/m e aan welke schadesoort het is volgens de WAM. NIBE-SVV, februari

4 8. Klaas heeft een WAM-verzekering voor zijn auto met een verzekerd bedrag van EUR ,--. Op een dag veroorzaakt hij een zeer ernstig ongeval, waarbij de schadelijder een letselschade heeft van EUR ,-. 8a. Tot welk bedrag strekt het eigen vorderingsrecht jegens de verzekeraar zich uit? Motiveer uw antwoord. Stel dat nadien blijkt dat het rijbewijs van Klaas al drie jaar was verlopen, terwijl de polis een geldig rijbewijs vereist. 8b. Maakt dat het antwoord op vraag a. anders? Motiveer uw antwoord. 9. De WAM kent een aantal zogenoemde toegestane uitsluitingen. Daarnaast nemen veel verzekeraars in WAM-polissen ook uitsluitingen op die NIET behoren tot de zogenoemde toegestane uitsluitingen. Wat is het verschil tussen de zogenoemde toegestane en de NIET toegestane uitsluitingen voor de benadeelde? Motiveer uw antwoord. 10. Boris heeft zich de toegang verschaft tot de auto van Carlies. De verzekering van deze auto is exact volgens de WAM-eisen opgemaakt. Een ongeval tussen de in die auto rijdende Boris en de wandelende Dick heeft forse letselschade bij Dick tot gevolg. Boris is NIET de eigenaar van de auto. Carlies ontkent alle aansprakelijkheid. Zij heeft Boris GEEN toestemming gegeven voor de autorit. Stel dat vast komt te staan: Situatie 1: Boris heeft de auto gestolen; Situatie 2: Boris trof de auto met draaiende motor voor de supermarkt aan. Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar van Carlies ten opzichte van de schadelijder Dick: 10a. In situatie 1? Motiveer uw antwoord. 10b. In situatie 2? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, februari

5 11. Op de autosnelweg verliest Frederieke haar fietsendrager met twee dure fietsen. Ze vallen op het wegdek en raken beschadigd. De fietsen waren eigendom van Imca die als passagier in de auto meereed. De schade aan de imperiaal van Frederieke is EUR 100,-, de fietsen hadden een dagwaarde van elk EUR 1.000,-. Imca stelt Frederieke aansprakelijk voor deze schades. Frederieke stuurt deze aansprakelijkstelling door naar de WAM-verzekeraar. Omdat zij zelf ook schade lijdt, aan de imperiaal, stuurt zij haar WAM-verzekeraar tevens een briefje onder bijvoeging van de aankoopnota, met het verzoek haar op grond van het rechtstreeks vorderingsrecht de schade aan de fietsendrager te vergoeden. Wat doet de verzekeraar met deze claims? Motiveer uw antwoord. 12. Sietske van Duin rijdt tijdens een herfststorm op haar motorfiets door het bos. Achterop zit haar vriendin Laura Stegeman. Laura schrikt van een plotseling vallende tak en maakt daardoor een onverwacht rare beweging. Hierdoor verliest Sietske de controle over het stuur en botst zij frontaal tegen een boom. Sietske loopt ernstige letselschade op. Ook Laura is gewond en kan voorlopig NIET meer aan het werk als zelfstandig kapster. Krijgen Sietske en Laura de schade volgens de WAM vergoed? Motiveer uw antwoord 13. Tijdens de officiële Nederlandse Kampioenschappen personenautoraces te Zandvoort rijdt Arie zijn auto warm op het naast het circuit gelegen oefenterrein. Hierbij rijdt hij per ongeluk een toeschouwer aan die een been breekt. Arie meldt de letselschade van de toeschouwer bij zijn WAM-verzekeraar. Deze wijst de schade echter af nu deze is ontstaan tijdens een wedstrijd waarvoor een ontheffing is verleend in de zin van artikel 148 WVW. De WAM-verzekeraar verwijst de benadeelde naar de WAM-verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt die voortvloeit uit dit evenement. Is de houding van de verzekeraar juist? Motiveer uw antwoord. 14. Truus verlaat haar auto heel even met open portier en de sleutels nog in het contact. Karel loopt langs en steelt de auto van Truus. Karel veroorzaakt een ongeluk. Hij rijdt tegen de auto van Wim. Daarbij ontstaat schade aan de auto van Wim. Na melding van het ongeval bij de WAM-verzekeraar blijkt dat Truus een paar weken daarvoor de auto van haar zus gekocht had. Het kenteken is op haar naam overgeschreven. Ze had met haar zus afgesproken dat deze de autoverzekering nog een half jaar zou laten doorlopen. De WAM-verzekeraar vergoedt de schade aan de auto van Wim. Kan de WAM-verzekeraar de uitgekeerde schade verhalen op de zus van Truus? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, februari

6 15. Lucas rijdt mee met Theo naar een bruiloft. Na een dag vol gefeest en veel drank willen ze de thuisreis weer aanvangen. Theo vraagt aan Lucas of hij in zijn auto terug wil rijden, omdat hij het minst dronken van de twee is. Lucas neemt plaats achter het stuur en begint te rijden. Meteen bij de eerste kruising verleent Lucas GEEN voorrang aan een auto. De cascoverzekeraar van die auto klopt aan bij de WAM-verzekeraar van Theo voor verhaal van de schade. Deze vergoedt de schade en neemt op zijn beurt regres op Theo op grond van de in de polis opgenomen alcoholclausule en op Lucas. Theo beroept zich echter op de ontsnappingsclausule en vindt dat hem GEEN verwijt treft. Het is NIET zijn verantwoordelijkheid dat Lucas dronken achter het stuur heeft plaatsgenomen. Lucas stelt dat Theo hem NIET had gezegd dat er in de polis een alcoholclausule stond en dat hij dus NIET wist dat hij GEEN dekking had op de polis als hij in kennelijke staat verkeerde. 15a. Is er verhaal op Theo mogelijk? Motiveer uw antwoord. 15b. Is er verhaal op Lucas mogelijk? Motiveer uw antwoord. 16. Op vrijdag 1 mei verkoopt Kim haar auto aan Leonard. Kim stelt haar verzekeraar op 4 mei in kennis die het op zijn beurt diezelfde dag nog aan de RDW doorgeeft. Leonard besluit op maandag 4 mei de auto te gaan verzekeren. Zaterdags 2 mei maakt hij met zijn vriendin Marjolijn een tochtje. Door een stuurfout van Leonard belandt de auto tegen een boom. Marjolijn heeft schade en claimt deze op dinsdag 5 mei bij de WAMverzekeraar van Kim. Deze had de polis immers op 2 mei nog NIET beëindigd, volgens Marjolijn. Hoe lost de WAM-verzekeraar deze schade op en welke persoon of instantie draagt uiteindelijk de schade? Motiveer uw antwoord. 17. René veroorzaakt met zijn auto schade aan de auto van Thomas. Thomas die zelf werkzaam is in de verzekeringsbranche dient een claim in bij de verzekeraar van René. Deze reageert echter totaal NIET op de claim van Thomas. Als Thomas telefonisch contact probeert op te nemen met de verzekeraar blijkt dat deze een week na het ongeval failliet is verklaard. Thomas verzoekt René om de schade aan zijn auto te vergoeden. René weigert dit en verwijst Thomas naar het Waarborgfonds. Thomas stelt dat hij dit onzin vindt, omdat het Waarborgfonds - als zij de schade zouden vergoeden- de gedane uitkering weer gaat verhalen op René. Het Waarborgfonds heeft immers altijd verhaal op de aansprakelijke partij. Is de stelling van Thomas juist? Motiveer uw antwoord. 18. Een benadeelde klopt aan bij het Waarborgfonds, omdat zijn auto is aangereden door een onbekend gebleven motorrijtuig. De claim wordt direct afgewezen met als motivatie dat de benadeelde NIET aan alle eisen van het Fonds heeft voldaan. Is deze handelswijze van het Waarborgfonds juist? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, februari

7 19. Arie krijgt GEEN voorrang van Johan. De aansprakelijkheid van Johan staat vast. Johan laat, meteen na het uitstappen uit de auto, weten dat hij werkloos is, financiële problemen heeft en mede daarom GEEN verzekering heeft voor zijn auto. Arie besluit dan onmiddellijk het Waarborgfonds aan te schrijven voor schadevergoeding. Lukt dat? Motiveer uw antwoord. 20. Vera heeft een auto gestolen. Zij heeft met die auto schade veroorzaakt aan de auto van haar buurman. Die heeft dat gezien. Hij heeft de politie gebeld en zij is gearresteerd. Zij geeft de diefstal van het voertuig en het veroorzaken van de schade toe. De gestolen auto was verzekerd. Wat zijn alle vereisten waaraan de buurman van Vera achtereenvolgens moet voldoen om de schade vergoed te krijgen? Motiveer uw antwoord. 21. Frank heeft al 20 jaar met zijn eigen personenauto schadevrij gereden. Op een dag ziet hij bij een zebrapad een voetganger NIET op tijd. Hij rijdt de voetganger aan. De voetganger wordt met zwaar letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De ziektekostenverzekeraar van de voetganger wil een claim indienen bij de WAMverzekeraar van Frank, maar Frank blijkt een vrijgestelde gemoedsbezwaarde te zijn. Wat moet de ziektekostenverzekeraar doen om de betaalde ziektekosten te verhalen? Motiveer uw antwoord. 22. Op de snelweg van Utrecht naar den Haag vindt een kettingbotsing plaats waarbij drie auto s betrokken zijn. De auto van Marcel, de auto van Hans en een onbekend gebleven auto. Vast staat dat Marcel NIET schuldig is aan het ontstaan van de aanrijding. In hoeverre Hans en de onbekend gebleven bestuurder aansprakelijk zijn is in eerste instantie NIET duidelijk. De verzekeraar van Hans en het Waarborgfonds verwijzen naar elkaar voor het regelen van de schade van Marcel. Uiteindelijk vergoedt de verzekeraar van de auto van Hans als eerst aangesprokene de letselschade van Marcel volledig en start een uitgebreid onderzoek naar de schuldvraag. Uit dit onderzoek komt vast te staan dat zowel Hans als de onbekend gebleven bestuurder ieder voor 50% aansprakelijk zijn voor het ontstaan van het ongeval. De verzekeraar van Hans claimt 50% van de aan Marcel uitgekeerde schade bij het Waarborgfonds. Het Waarborgfonds weigert enige vergoeding. Nu de verzekeraar de schade van Marcel in een eerder stadium heeft vergoed, kunnen zij volgens het Waarborgfonds niets meer verhalen op het Waarborgfonds. Is de stelling van het Waarborgfonds correct? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, februari

8 23. Sem rijdt met zijn auto op een parkeerterrein tegen de geparkeerd staande auto van Amir. Er is ogenschijnlijk GEEN schade, maar toch maakt Sem zich keurig bekend en geeft alle informatie betreffende zijn verzekering door aan Amir. Omdat er GEEN echte schade was ontstaan, lijken beide partijen het voorval te vergeten. Als Amir echter vier jaar later zijn auto wil verkopen, constateert de koper de ongerepareerde schade. Er blijkt het één en ander licht verbogen. Hij biedt daarom duidelijk minder, waarin Amir aanleiding ziet om alsnog de verzekeraar van Sem rechtstreeks aan te spreken voor de schade. Deze meldt dat de claim is verjaard en dat hij de schade NIET in behandeling neemt. Wat kan Amir doen om zijn schade toch vergoed te krijgen en van wie? Motiveer uw antwoord en betrek hierbij de stelling van de verzekeraar. 24. De WAM behandelt in artikel 8 de mededelingsplicht. Wat houdt de mededelingsplicht in en wie moeten zich hieraan houden volgens artikel 8 WAM? Motiveer uw antwoord. 25. Jochem is taxichauffeur en vervoert met zijn taxi mensen vanaf hun huis naar Schiphol en terug. Op zijn vrije dag brengt hij bij wijze van vriendendienst zijn buurman naar Schiphol. Zijn buurjongen mag ook meerijden om op Schiphol een dagje vliegtuigen te spotten. Jochem veroorzaakt tijdens de rit door een verkeerde inschatting een ongeval met zijn taxi waarbij de fotoapparatuur van EUR 1.675,- van zijn buurjongen totaal beschadigd raakt. Moet de WAM-verzekeraar van Jochem de schade vergoeden? Zo ja, voor welk bedrag? Motiveer uw antwoord. Zo nee, waarom NIET. NIBE-SVV, februari

9 CORRECTIEMODEL 1. Nee. 0 punten Het gaat hier om een niet-kentekenplichtig motorrijtuig waarvoor door de verzekeraar een verzekeringsbewijs is afgegeven tot en met 30 april De verplichting van de verzekeraar eindigt pas na verloop van een termijn van 16 dagen na afloop van de periode waarvoor het bewijs is afgegeven. 3 punten 2. Nee. 0 punten De berm behoort tot de weg (1 punt), zodat we wel spreken over een aanrijding op de weg (1 punt). 2 punten 3. Er is sprake van afvallende lading (tijdens deelname aan het verkeer en daarmee een WAM-risico). 1 punt De schade is veroorzaakt door de passagier, 0 punten aansprakelijkheid van de passagier is gedekt onder de WAM-polis van de auto. (Ook goed is: passagiersrisico.) 1 punt 4 Ja. 0 punten Daniël is niet te beschouwen als een persoon die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig heeft verschaft. (Ook goed is: dit is een vorm van joy-riding zonder geweld. Dit is geen toegestane uitsluiting) 2 punten Dat Daniël geen rijbewijs heeft, is geen toegestane uitsluiting 2 punten 5a. Ja. 0 punten Herman lijdt schade aan zaken (zaakbeschadiging/zaakschade/materiele schade) en schade aan personen (letselschade). 1 punt 5b. Ja. 0 punten De schade van Peter is schade aan personen (letselschade). 1 punt Ook goed is: hier is sprake van gevolgschade met letsel. 6. Ja 0 punten Piet lijdt uitsluitend zuivere vermogensschade (papieren schade). Piet lijdt alleen schade in zijn vermogen, zonder dat van zijn kant sprake is van beschadiging, vernietiging of verlies van een zaak, dan wel persoonlijk letsel of dood. 2 punten NIBE-SVV, februari

10 7. a. Schade aan zaken (zaakbeschadiging/zaakschade/materiële schade). b Gevolgschade. c. Personenschade (letselschade). d. Schade aan zaken (zaakbeschadiging/zaakschade/materiële schade). e. Personenschade (letselschade). 0-1 goed = 0 punten 2 goed = 1 punt 3 goed = 2 punten 4 goed = 3 punten 5 goed = 4 punten 8a. In principe tot de volledige verzekerde som, dus ook boven het WAM-minimum. Dus tot de totale schade van EUR ,-. 2 punten 8b. Ja. 2 punten Als er een NIET toegestane WAM-uitsluiting van toepassing is strekt het rechtstreeks vorderingsrecht zich uit tot het WAM-minimum. Daarboven mag de verzekeraar zich op deze uitsluiting beroepen. 9. Het verschil in de toegestane en niet-toegestane uitsluitingen ten opzichte van de benadeelde is: dat de benadeelde op grond van artikel 6 WAM wel zijn rechtstreekse vorderingsrecht behoudt bij de niet-toegestane uitsluitingen 1 punt tot het door de WAM minimaal voorgeschreven bedrag en 1 punt dat zijn rechtstreeks vorderingsrecht geheel teniet gaat als de WAM-verzekeraar een zogenoemde toegestane uitsluiting inroept. 1 punt 10a. Er is geen vergoedingsplicht. Diefstal is een toegestane WAM-uitsluiting 2 punten 10b. Er is wel vergoedingsplicht. Hier is sprake van joy-riding zonder geweld. Dit is geen toegestane WAM-uitsluiting. 2 punten Correctievoorschrift: Kandidaten die stellen dat Carlies aansprakelijk is omdat zij gelegenheid heeft gegeven tot laten rijden. Dit ook goed rekenen. Geen punten toekennen voor verwijzingen naar het Waarborgfonds. 11. Frederieke is zelf veroorzaker van het ongeval. Zij kan zichzelf NIET aansprakelijk stellen voor door haarzelf geleden schade aan de fietsendrager. 1 punt Ook goed is: Frederieke is geen schadelijder. De verzekeraar zal zich voor de schade aan de fietsen beroepen op de toegestane uitsluiting schade aan vervoerde zaken, 2 punten mits deze uitsluiting in de voorwaarde is opgenomen.1 punt NIBE-SVV, februari

11 12. Sietske krijgt de schade op grond van de WAM NIET vergoed omdat schade aan de bestuurder een toegelaten uitsluiting is op de WAM. 2 punten Laura is als passagier wel verzekerd volgens de WAM. Zij zal haar schade wel vergoed krijgen. 2 punten 13. Nee. 0 punten De WAM-verzekeraar van de auto van Arie moet deze schade vergoeden. De schade heeft NIET tijdens de race zelf op het circuit plaatsgevonden. 3 punten 14. Ja. 0 punten De zus van Truus had de verkoop moeten melden bij haar verzekeraar 2 punten In de polis moet dan wel een bepaling zijn opgenomen dat bij het ontbreken van polisdekking een WA-betaling op de verzekeringnemer wordt verhaald. 2 punten Ook goed: De verzekeraar heeft geen verhaal op de zus van Truus als dit recht niet is opgenomen in de polisvoorwaarden. 15a. Theo kan zich niet beroepen op de ontsnappingsclausule nu vaststaat dat hij zelf op de hoogte was dat Lucas dronken achter het stuur van zijn auto is gekropen, hij is volledig aansprakelijk te houden. 2 punten 15b. Ook Lucas kan zich niet beroepen op de ontsnappingsclausule. Hij kan in redelijkheid niet volhouden dat hij niet wist en hoefde te weten dat je niet dronken achter het stuur mag gaan zitten. 2 punten 16. De WAM-verzekeraar zal de schade op grond van het na-risico regelen met Marjolijn. 2 punten Vervolgens zal de verzekeraar de schade verhalen op de aansprakelijke partij Leonard, 1 punt omdat deze zijn verzekeringsplicht niet is nagekomen. 1 punt 17. Nee. 0 punten In geval van onvermogen/insolventie van de WAM-verzekeraar, 1 punt kan het fonds op de aansprakelijke persoon uitsluitend verhaal nemen, voorzover ook de betrokken WAM-verzekeraar een recht van verhaal zou hebben. 2 punten 18. Nee. 0 punten Het Waarborgfonds moet de benadeelde helpen met een aan hen gerichte schadeclaim. Zij moeten derhalve aangeven welke gegevens er nog nodig zijn om de claim af te handelen, nu de benadeelde wel aannemelijk heeft gemaakt dat het Waarborgfonds wellicht een taak heeft. 2 punten NIBE-SVV, februari

12 19. Nee. 0 punten Nu Arie op niet meer dan een mondelinge mededeling geen verdere pogingen heeft gedaan, heeft hij niet aan zijn inspanningsverplichting voldaan. 1 punt Hij had zeker een keer schriftelijk (liefst aangetekend) een aansprakelijkstelling moeten sturen. 1 punt 20. Hij moet Vera als veroorzaker aansprakelijk stellen en aansprakelijkheid aantonen (wat door middel van proces-verbaal makkelijk kan). 1 punt Als Vera niet wil of kan betalen, of niet reageert kan hij zijn claim indienen bij het Waarborgfonds Motorrijtuigen omdat er sprake is van schade door een gestolen motorrijtuig waarbij vaststaat dat ten tijde van het ongeval Vera als dief de bestuurder van het motorrijtuig was. 1 punt mits de WAM-verzekeraar van de auto de toegestane uitsluiting diefstal in zijn polisvoorwaarden heeft opgenomen 1 punt Voorts moet hij zijn schade aan de auto aantonen door een reparatienota of een expertiserapport.1 punt 21. Eerst Frank zelf aanschrijven voor de schade. 1 punt Mocht deze niet voldoende draagkrachtig zijn om binnen een redelijke termijn te betalen, 1 punt dan moet hij zich wenden tot het Waarborgfonds. 1 punt Deze treedt immers op als garant voor die gevallen dat de vrijgestelde gemoedsbezwaarde onvoldoende financiële middelen heeft om de schade te vergoeden. 1 punt 22. Nee. 0 punten Nu is gebleken dat de onbekende bestuurder ook voor 50% aansprakelijk is zal het Waarborgfonds 50% van de door de verzekeraar uitgekeerde schade vergoeden. 3 punten 23. Stelling van de verzekeraar is in zoverre juist, dat het rechtstreeks vorderingsrecht verjaart na drie jaar. 1 punt De vordering op Sem is nog NIET verjaard volgens het BW. 2 punten Amir moet Sem aan spreken, waarna {naam} zijn verzekeraar zal verzoeken de schade in behandeling te nemen. 1 punt Tenzij er een uitsluiting van toepassing is, zal de verzekeraar de schade in behandeling nemen. 1 punt 24. Artikel 8 beschrijft de mededelingsplicht van de verzekeringnemer en verzekerden bij een ongeval. De verzekeringnemer en verzekerden 1 punt Zij moeten de verzekeraar binnen een redelijke termijn alle benodigde inlichtingen verstrekken en hun volle medewerking verlenen. 1 punt NIBE-SVV, februari

13 25. Ja, de volledige schade wordt vergoed. 0 punten De uitsluiting schade aan vervoerde zaken gaat niet op, want er is sprake van handbagage. 2 punten Er is geen sprake van commercieel vervoer, zodat de beperking voor schade aan vervoerde zaken niet geldt. 2 punten NIBE-SVV, februari

Oefenexamen WAM in de Praktijk

Oefenexamen WAM in de Praktijk Oefenexamen WAM in de Praktijk NIBE-SVV, augustus 2014 1. 4 punten Frits is met zijn gezin op weg naar Ameland voor een vakantie met de caravan. Op de boot naar Ameland gaat er helaas iets NIET goed. De

Nadere informatie

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s NIBE-SVV, Januari 2015 1. 4 punten Een verzekeringsadviseur zegt, op grond van zijn bevoegdheid, aan Harmen op 3 januari 2014 een voorlopige dekking

Nadere informatie

Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen

Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen NIBE-SVV, april 2014 Dit proefexamen telt 18 opgaven. U kunt hiervoor maximaal 98 punten behalen. Uw examen kan uit meer of minder opgaven

Nadere informatie

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p.

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p. Voorwaarden Woongarant Autoverzekering 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Voorwaarden personenautoverzekering 2011

Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat is verzekerd? 6 Wat is niet verzekerd? 6 Geldt de verzekering voor schade door terrorisme? 7 In welke landen

Nadere informatie

Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12

Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12 Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12 Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw CDS Personenautoverzekering Algemene voorwaarden M12 CDS Assuradeuren B.V. Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden.

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

NIBE-SVV, juni 2013. Oefenexamen VP aansprakelijkheid

NIBE-SVV, juni 2013. Oefenexamen VP aansprakelijkheid NIBE-SVV, juni 2013 Oefenexamen VP aansprakelijkheid 1. Vermogensrechtelijke verbintenissen bestaan uit rechten en plichten die op geld waardeerbaar kunnen zijn. Waaruit vloeien deze verbintenissen voort?

Nadere informatie

Voorwaarden. Autoverzekering

Voorwaarden. Autoverzekering Voorwaarden Autoverzekering Autoverzekering fbto.nl Inhoudsopgave Contact P.4 Hoe te handelen P.5 Algemene voorwaarden P.7 Productvoorwaarden autoverzekering P.19 Module Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering M 03.5.07 D

Voorwaarden Autoverzekering M 03.5.07 D Voorwaarden Autoverzekering M 03.5.07 D Inleiding Belangrijk om vooraf te weten Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op van schade die het gevolg zijn

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco Deze voorwaarden beschrijven uw Xclusief Autoverzekering

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13 POLISVOORWAARDEN Autoverzekering MT 13 Voorwaarden bij uw autoverzekering U heeft een autoverzekering bij ons. U heeft daarbij een of meer onderdelen gekozen die hieronder staan. Op uw polis staat welke

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. RA 10 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De grondslag

Nadere informatie

Voorwaarden. Autoverzekering

Voorwaarden. Autoverzekering Voorwaarden Autoverzekering Autoverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Autoverzekering Inhoud Inhoud Introductie voorwaarden FBTO Autoverzekering 06 Leeswijzer 08 Contact 09 Algemene voorwaarden 10 1. Waarop

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. RA 09 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Algemene bepalingen 1. De grondslag van

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9 VOORWAARDEN Delta Lloyd Xclusief: Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.05 C INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer

Nadere informatie

Voorwaarden Bestelautoverzekering M 03.5.09 C

Voorwaarden Bestelautoverzekering M 03.5.09 C Voorwaarden Bestelautoverzekering M 03.5.09 C Inleiding Belangrijk om vooraf te weten Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op van schade die het gevolg

Nadere informatie

Personenautoverzekering Comfort COM141

Personenautoverzekering Comfort COM141 Personenautoverzekering Comfort COM141 Leeswijzer Checklist 2 Voorwaarden die voor iedereen gelden Algemene voorwaarden 3 Hier leest u onder andere: Waarvoor bent u verzekerd? Wat moet u doen als u schade

Nadere informatie

Bromfietsverzekering BRM141

Bromfietsverzekering BRM141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Steijnborg Subliem Autoverzekering. Steijnborg Assuradeuren B.V. MODEL. Model Subliem M200801

Polisvoorwaarden Steijnborg Subliem Autoverzekering. Steijnborg Assuradeuren B.V. MODEL. Model Subliem M200801 Polisvoorwaarden Steijnborg Subliem Autoverzekering Steijnborg Assuradeuren B.V. Hilversum MODEL Subliem M200801 INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en

Nadere informatie

Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden PPP 01012014 Bijzondere Voorwaarden personenautoverzekering particulieren U heeft een personenautoverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit

Nadere informatie

UITSLUITINGEN Artikel 9 Algemene uitsluitingen 5. EIGEN RISICO Artikel 10 Eigen risico 6. NO-CLAIMKORTING Artikel 11 No-claimkorting 6

UITSLUITINGEN Artikel 9 Algemene uitsluitingen 5. EIGEN RISICO Artikel 10 Eigen risico 6. NO-CLAIMKORTING Artikel 11 No-claimkorting 6 VOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL ME 03.5.03 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering

Voorwaarden Autoverzekering Voorwaarden Autoverzekering Inhoudsopgave Algemene en bijzondere voorwaarden 3 Algemene voorwaarden 3 Artikel. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 3 Artikel 2. Waarop is de verzekering gebaseerd?

Nadere informatie