[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND]"

Transcriptie

1 2014/2015 Rc van Amsterdam Kennis Infrmatie Avnd (KIA) Schljaar 2014/2015;Jerie Smit [STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND] De studenten rganiseren een Kennis Infrmatie Avnd vr uders.

2 Inleiding/Briefing Beste student, Vr je ligt de handleiding van het eerste prject van je nieuwe pleiding. In dit blk ga je kennis en ervaring p den met het ntwikkelen, het vrbereiden en uitveren van een evenement. Het del van dit evenement is het rganiseren van de Kennis Infrmatie Avnd (hierna te nemen KIA). Het del is een leuke infrmatieve avnd vr de uders te rganiseren m ze te infrmeren ver wat je pleiding inhudt en wat je ermee kan gaan den. Naast het infrmatieve gedeelte gaan we er k een actief deel inbuwen waarbij we een ged del gaan betrekken. De klas zal nderverdeeld wrden in grepjes van maximaal zes leden. De rl van de pdrachtgever wrdt vertlkt dr de prjectdcent. Nadat verleg is gepleegd met de pdrachtgever met er een vrstel ntwikkeld wrden ver he de KIA wrdt pgezet. Dit gebeurt uiteraard aan de hand van het evenementenvrstel dat je gaat pitchen. De beste pitch gaat met ndersteuning van de verige grepen k daadwerkelijk het evenement uitveren. De kerntaak die centraal staat is kerntaak 4 welke p deze manier berdeeld kan wrden. De vlgende prbleem en delstellingen staan centraal: He kan je de bezeker zrgen dat tevredenheid p minimaal een 7 laten berdeeld wrden. Om de prbleemstelling te kunnen beantwrden meten de nderstaande delstellingen wrden behaald: He kan er middels een enquête de klanttevredenheid gemeten wrden. He kan de p het juiste mment vrzien wrden van de infrmatie ver de pleiding Het gede del vr kan vr entertainment zrgen in samenwerking met de studenten zdat de bezekers bereid zijn minimaal 50,- te spnsren aan het gede del Duidelijke rapprtage schrijven welke de berdelingsfrmulieren kerntaak 4 kan afgetekend wrden. Tijdens dit prject staat het vlgende dcument centraal: - Studiehandleiding KIA 1

3 Het budget vr de KIA zal 50,- per klas zijn en de KIA gaat plaatsvinden p:.. Tijdens eerste uur van prject zal er altijd uitleg plaatvinden waarna je aan het werk kan gaan. Het tweede lesuur zal bestaan uit feedback p het gemaakte werk. Het is daarm k aan te raden m al het werk af te hebben vr de tweede les in dezelfde week mdat hier enige feedbackmment plaatsvind. Berdeling De berdeling van dit prject geschiedt vlgens de berdelingsfrmulieren van de werkprcessen 4.1 t/m 4.8. De bijbehrende weektaken staan k in dit dcument vermeld. Vanwege het praktijkgerichte karakter wrdt k de berepshuding getetst. In de bijlage kun je een frmat terug vinden vr het plan van aanpak, de prject map en het samenwerkingscntract. De berdelingsfrmulieren zijn terug te vinden in de bijlage. 2

4 Inhud Inleiding/Briefing Kia / Kennis Infrmatie Avnd Wat gaan we den? Wie gaat het den? Waarm gaan we het den? He gaan we het den? Waar kan je een duidelijke pdrachtmschrijving vinden? Welke kerntaak kmt dit blk aan bd? Planning Initiatiefase: Intrductie en initiatiefase (week 1) Initiatiefase: Berdeling plan van aanpak en vrbereiding de pitch (week 2) Definitiefase: Taakverdeling, begrting pstellen en uitndigingen (week 3) Ontwerpfase: Gastspreker gede del & Uitndiging versturen (week 4) Vrbereidingsfase: De van alles en ng wat week (week 5) De vrbereiding (week 6) De laatste vrbereiding (week 7) De uitvering. (week 8) De evaluatie (week 9) Bijlage 1 Frmat/ checklist Plan van aanpak Bijlage 2 Frmat Samenwerkingscntract Bijlage 3 Frmat evaluatieverslag Bijlage 4 Opdracht en berdeling vlgens de nderwijscatalgus Bijlage 5 Berdelingsfrmulier Rapprtage prject Kennis Infrmatie Avnd (KIA) leerjaar 1 peride A

5 1. Kia / Kennis Infrmatie Avnd Aangekmen bij het eerste blk van de pleiding gaan jullie kennis maken met een kleinschalig evenement. De uderavnd. Om deze uderavnd een extra invulling te geven zullen er gede delen bij betrkken wrden. Daarnaast meten er gastsprekers wrden aangetrkken. Krtm er zal gerganiseerd meten wrden. Jullie studenten gaan de uderavnd pzetten en vrzien van een ged del en een gastspreker. 1.1 Wat gaan we den? We gaan een uderavnd en een gede delen actie rganiseren. 1.2 Wie gaat het den? De eerste jaar studenten. 1.3 Waarm gaan we het den? Om de uders een beeld te geven van de pleiding. Daarnaast steun je een ged del. Je det tevens praktijkervaring p en je kan studiepunten verdienen. 1.4 He gaan we het den? Vlgens de planning in het vlgende hfdstuk 1.5 Waar kan je een duidelijke pdrachtmschrijving vinden? In de nderwijscatalgus p je usb stick en in het vlgende hfdstuk 1.6 Welke kerntaak kmt dit blk aan bd? Kerntaak 4: Organiseert een evenement. Deze kerntaak bestaan uit de vlgende werkprcessen: 4.1 Overlegt met pdrachtgever 4.2 Maakt een draaibek vr het evenement en licht dit te 4.3 Verzrgt het verver van materialen en persnen 4.4 Richt ruimtes in en installeert materialen 4.5 Draagt zrg vr de dagelijkse vrzieningen 4.6 Vert ndersteunende werkzaamheden p het gebied van persneelszaken uit 4.7 Organiseert de beveiliging van lcaties 4.8 Assisteert tijdens het evenement 4

6 2. Planning In dit hfdstuk zal een planning wrden gegeven wat er per week met gaan gebeuren. 2.1 Initiatiefase: Intrductie en initiatiefase (week 1) In deze week staat werkprces 4.1 verleg met een pdrachtgever centraal. Je gaat infrmatie verzamelen ver de inhud van het prject. Er zal verleg met de pdrachtgever plaats meten vinden. Aanpak pdrachten Plan een gesprek in met je pdrachtgever (de prjectdcent) Stel minimaal vijf vragen p die je tijdens dit gesprek aan je pdrachtgever gaat stellen. Maak ntulen van je verleg met de pdrachtgever. (elke week minimaal één vergadering, aan het einde heb je van elke week één ntulen). Vul de eerste nderdelen van het plan van aanpak in. In deze week gaan jullie wrden de grepen samengesteld en gaan jullie een plan ntwikkelen daarnaast gaan jullie grepsafspraken maken en dit vastleggen middels een Plan van Aanpak hierna te nemen PVA. De vlgende prducten dienen vr aanvang les 2 deze week klaar te zijn: - Plan van aanpak. - Weekplanning - Samenwerkingscntract De dcent zal jullie begeleiden waaraan een pva aan met vlden en he het samenwerkingscntract eruit met zien. Centraal staat dat er uit het pva duidelijk met vrkmen wat jullie idee is en he jullie de samenwerking hebben afgesprken en he de weekplanning en taakverdeling eruit ziet. Eisen Ntulen meten vlden aan de eisen zals geleerd bij het vak Nederlands De vragenlijst met gericht zijn p de Kennis Infrmatieavnd Plan van aanpak met vlgens het vlgende frmat Inleiding Delgrepmschrijving Prjectvrstel ingedeeld vlgens de fasering van prjectmanagement in zes delen. Taakverdeling Planning Samenwerkingscntract Cntactgegevens prjectgrep Mindmap van het event De deadline hiervr is de tweede les van week 1 5

7 2.2 Initiatiefase: Berdeling plan van aanpak en vrbereiding de pitch (week 2) Week 1 is achter de rug. Jullie hebben nu een pva, een samenwerkingscntract en een planning. Na feedback van je prjectdcent gaan we nu verder aan de slag met het ntwikkelen van een gede pitch. Omdat het de eerste keer is dat jullie tijdens de pleiding een pitch gaan den hiernder ng 6 tip s: 1) Het is een verhaal geen psmming van gegevens 2) Het heeft een prikkelend begin. 3) Niet je event, maar wat je event betekent vr je bezekers staat centraal. 4) Straal passie uit in wrd en gebaar. 5) Weet wie je delgrep is en pas je verhaal aan. 6) Het heeft een mi slt waar mensen pgerepen wrden tt actie. En dan de laatste tip: de 3 O s. Oefenen, efenen, efenen. Succes Aanpak pdrachten Bereid een pitch vr van maximaal 10 minuten. In de pitch meten de vlgende nderdelen aan bd kmen: Inleiding Delgrepmschrijving Prjectvrstel ingedeeld vlgens de fasering van prjectmanagement in zes delen. Taakverdeling Planning De vlgende prducten dienen vr aanvang les 2 deze week klaar te zijn: - Pitch van maximaal 10 minuten (aan te bevelen prgramma s PwerPint en Prezi) De dcent zal jullie begeleiden bij het maken van een pitch. Centraal staat vertuigingskracht. Eisen De pitch dient maximaal 10 minuten te duren en de vlgende nderwerpen dienen aan bd te kmen. Inleiding Delgrepmschrijving Prjectvrstel ingedeeld vlgens de fasering van prjectmanagement in zes delen. Taakverdeling Planning De sheets van de presentatie dienen te wrden tegevegd aan het plan van aanpak Spreekschema waarin de gehele presentatie uitgeschreven te wrden tegevegd. De deadline hiervr is de tweede les van week 2 6

8 2.3 Definitiefase: Taakverdeling, begrting pstellen en uitndigingen (week 3) In dit stadium ga je juw prductie perfectineren. Je plan van aanpak is klaar en gedgekeurd. Deze week zal er wrden gekeken naar de begrting. Daarnaast met er gekeken wrden naar de taakverdeling f die p elkaar afgestemd zijn. Daarnaast is de tijd aangekmen dat de uitndigingen gemaakt en verstuurd meten wrden. Het is k tijd m ffertes p te vragen m z je budget z ged mgelijk te benutten. Vr de werkprcessen 4.3 t/m 4.7 ga je hgstwaarschijnlijk een aantal ffertes aanvragen. Vr de catering, materiaal, beveiliging en eventueel transprt vraag je een fferte aan. Per nderdeel vraag je een drietal ffertes aan zdat je deze kan vergelijken met elkaar en een gede keuze kan maken. Tevens met de planning uit je plan van aanpak bijgesteld wrden. Aanpak pdrachten Vraag minimaal drie ffertes aan per nderdeel die je wil betrekken bij je event ( bijvrbeeld catering, beveiliging, transprt etc. De planning wie, wat en wanneer, gaat den zal meten wrden aangepast Begrting pstellen en bespreken met de prjectdcent Pva aanpassen Uitndiging maken en ged laten keuren dr de prjectdcent en de dcent Nederlands De vlgende prducten dienen vr aanvang les 2 deze week klaar te zijn: Eisen - Uitndiging - Begrting per grep en per klas Vraag minimaal drie ffertes p per nderdeel die je wil betrekken bij je event ( bijvrbeeld catering, beveiliging, transprt etc Uitndiging Geef aan van wie de bdschap afkmstig is. Geef het waarm aan van de uitndiging. Geef een beschrijving van het prgramma Geef het adres en de rutebeschrijving en de parkeermgelijkheden De brief bevat een mgelijkheid m aan te geven f de gendigde kmt. De uitndigingsbrief is tegankelijk en uitndigend gefrmuleerd De brief is pgesteld vlgens de crrecte Nederlandse spelling De deadline hiervr is de tweede les van week 3 7

9 2.4 Ontwerpfase: Gastspreker gede del & Uitndiging versturen (week 4) Deze week zal de definitieve begrting vastgesteld wrden en zal de ged f afkeuring van het plan p de agenda staan. Verder wrdt er tijdens deze week ng eens kritisch naar de taakverdeling gekeken en zal er meer tijd zijn vr feedback. De verplichte nderdelen welke vr les 5 klaar meten zijn zullen dan k per grep wrden vast gesteld. Ok zal de rganisatie van het gede del benaderd meten wrden mdat deze p de uitndiging zal meten wrden vermeld samen met het prgramma. De gastspreker met p de Kia zelf kunnen kmen en p een 1 e afspraak m kennis te maken met het gede del. Tevens dient er een draaibek pgesteld wrden. Het frmat vr het draaibek staat p de website behrende bij het bek eventplanning. Daarnaast met er een enquête wrden pgesteld m de tevredenheid van de bezekers meetbaar te maken Aanpak Draaibek pstellen. In ieder geval via minimaal en telefn cntact zeken met de gastspreker.(verder cntact vlgt later Een bezekerstevredenheid enquête pstellen De vlgende prducten dienen vr aanvang les 2 deze week klaar te zijn: Eisen - Uitndiging - Datum prikken m de cntactpersn van de gedendelen rganisatie uit te ndigen. - De enquête vr bezekerstevredenheid De gastspreker dient per mail en telefnisch p de hgte gehuden te wrden elk mail cntact dient te wrden tegevegd in de bijlage Draaibek van het gehele event vlgens het frmat van Zie hfdstuk vragenlijst van het bek Nederlands vr de eisen Uitndiging Geef aan van wie de bdschap afkmstig is. Geef het waarm aan van de uitndiging. Geef een beschrijving van het prgramma Geef het adres, de rutebeschrijving en de parkeermgelijkheden De brief bevat een mgelijkheid m aan te geven f de gendigde kmt. De uitndigingsbrief is tegankelijk en uitndigend gefrmuleerd De brief is pgesteld vlgens de crrecte Nederlandse spelling De deadline hiervr is de tweede les van week 4 8

10 2.5 Vrbereidingsfase: De van alles en ng wat week (week 5) De begrting is bekend, het plan van aanpak is gereed en het cnceptdraaibek is klaar. Deze week gaan we, indien dit ng niet gebeurd is, prducten bestellen. We gaan het draaibek afstemmen p het centrale draaibek. Daarm staan deze les het draaibek en de verige zaken centraal. De prjectdcent zal deze week de instructies Verder met het eventuele bendigde materiaal al besteld wrden. Aanpak Bijwerken draaibek Cntact met de gastspreker Overleg met prjectdcent ver het Pva en het draaibek Eventuele verdere taken gaan dr de dcent wrden uitgelegd. Eisen Wrden mndeling dr de dcent medegedeeld. De deadline hiervr is de tweede les van week 5. 9

11 2.6 De vrbereiding (week 6) Deze week gaan we de laatste hand leggen aan de KIA. De spullen zijn aanwezig f wrden deze week geleverd. Deze week zal er een presentatie meten wrden pgeleverd welke de uders te zien krijgen. Deze met wrden ged gekeurd dr de mentr. Tevens zal er deze week een draaibek meten wrden aangeleverd zdat deze in het centrale draaibek gezet kan wrden geplaatst. Je prjectleider weet bij wie je dit met inleveren. Tevens dient het pva aangepast te wrden. De vlgende prducten dienen vr aanvang les 2 deze week klaar te zijn: Aanpak Eisen - De presentatie vr de KIA met dr de studenten wrden gemaakt en dr de mentr gedgekeurd wrden. - Het cmplete draaibek (dient per mail aangeleverd te wrden aan de prjectdcent) - Het cncept prjectmap dient in rde gemaakt te wrden. - Check f alle spullen geleverd zijn Draaibek met vlgens het frmat van Presentatie met gedgekeurd zijn dr de mentr Cncept prjectmap (zie frmat in de bijlage). De deadline hiervr is de tweede les van week 6. 10

12 2.7 De laatste vrbereiding (week 7) Deze week is de laatste check f alles gaat zals het met. De laatste hand zal wrden gelegd aan je pva wat inmiddels is uitgegreid tt je prject map. Je gaat ng een keer cntact pnemen met je gastspreker en de rganisatie vr het gede del mcht dit niet gebeurd zijn. Je neemt het draaibek met de gehele klas dr en je hebt van je prjectleider een cncept draaibek van de gehele avnd met alle klassen ntvangen. De vrbereidingen die gedaan wrden meten tijdens deze week gebeuren. Aanpak Eisen - Laatste check draaibek en prjectmap - Aanpassingen aan prject map naar aanleiding van feedback prjectdcent meten gedaan wrden - Draaibek (dient per mail aangeleverd te wrden aan de prjectdcent) - Check f alle spullen geleverd zijn Draaibek met vlgens het frmat van De prjectmap met vlgens het frmat in de bijlage gemaakt wrden. De deadline hiervr is de tweede les van week 7. 11

13 2.8 De uitvering. (week 8) Deze week is alles vr de KIA geregeld en het draaibek is in werking. Als het ged is dan lpt alles nu p rlletjes. Indien dit niet z gaat dan dien je het draaibek aan te passen en je plannen bij te stelen en dit te nderbuwen naar je prjectdcent. Instructies en pdrachten wrden in deze les dr de prjectdcent bekend gemaakt. Het centrale draaibek is bindend en daar kan niet van wrden afgeweken. Tijdens de uitvering van het prject meten jullie vral niet vergeten te genieten. Je hebt het hiervr tensltte allemaal gedaan. Vergeet vral niet heel veel ft s en videmateriaal te verzamelen, dit levert pluspunten p als je kwalitatief gede ft s en videmateriaal bij je prjectmap kan aanleveren. Tevens is dit ged vr je prtfli. Ter vrbereiding van de vlgende week staat het vlgende p het prgramma - Prjectmap in rde maken zdat alleen ng het hfdstuk evaluatie tegevegd met wrden. Aanpak Eisen - Laatste check draaibek en prjectmap - Aanpassingen aan prjectmap naar aanleiding van feedback prjectdcent. - Draaibek (dient per mail aangeleverd te wrden aan de prjectdcent) - Check f alle spullen geleverd zijn Het draaibek met vlgens het frmat van gemaakt wrden. De prject map met vlgens het frmat in de bijlage gemaakt wrden. De deadline hiervr is de tweede les van week 7. 12

14 2.9 De evaluatie (week 9) Dat was het dan. Het eerste prject van je nieuwe pleiding. Het is tijd vr je evaluatie. Naast het frmat wat je terug kan vinden in de bijlage. Deze week zal het frmat dr je prjectdcent met je besprken wrden en vervlgens ga je dit frmat invullen waaruit je evaluatieverslag vrt gaat kmen. De vrbereidingen die gedaan kunnen wrden meten deze week gebeuren - Een evaluatie verslag maken -Gereed maken prjectmap vlgens frmat in de bijlage Aanpak - Evaluatieverslag p grep en individueel niveau tevegen aan het prjectverslag - Prjectmap definitief maken en inleveren Eisen Het draaibek met vlgens het frmat van gemaakt wrden. Prject map vlgens het frmat in de bijlage De deadline hiervr is de tweede les van week 9. Let p dit is je eindberdeling. Zijn de stukken niet p rde dan kan er niet berdeeld wrden. 13

15 Bijlage 1 Frmat/ checklist Plan van aanpak A Algemeen Is het vrblad cmpleet? Bevat het de tekst: Plan van Aanpak? Bevat het de naam van het prject? Bevat het eventueel een ndertitel? Bevat het de naam van de rganisatie en de naam van de pdrachtgever? Bevat het de plaats en datum van gereedkmen van het Plan van Aanpak? Bevat het de naam van de pdrachtnemer/prjectmanager? Bevat het alle crrecte namen van alle prjectleden en hun crrecte mailadres? Lay-ut Is een inhudspgave met paginanummers aanwezig? Zijn de hfdstukken genummerd? Zijn de paginanummers p de bladzijden aanwezig? Zijn de hfdstukken duidelijk aangegeven? Taalgebruik Is het Plan van Aanpak helder geschreven? Wrdt er crrecte taal gebruikt (gebruik van spelling- en grammaticacntrle)? Is de taal zakelijk? Geen ik, jij, jullie! Wrden er niet te lange zinnen gebruikt? Is het Plan van Aanpak puntig geschreven, met een duidelijke structuur en psmmingen? Wrden nbekende begrippen eerst uitgelegd alvrens ze wrden gebruikt? B De hfdstukken van het Plan van Aanpak Hfdstuk 1: Achtergrnden Is een krte beschrijving van de rganisatie waarin het prject zich afspeelt pgenmen? Wat det de rganisatie? Is duidelijk welke afdelingen eventueel bij het prject zijn betrkken? Zijn de achtergrnden van grt naar klein beschreven? Bijvrbeeld: eerst het bedrijf, dan de vestiging, vervlgens de afdeling, dan het prject. Is dit prject een vervlg p een eerder prject? He is dat prject afgelpen? Is de aanleiding beschreven? Is de initiatiefnemer genemd? Is duidelijk waarm de pdrachtgever dit prject wil? Is er een beschrijving van de geschiedenis van het prject aanwezig? Welke relatie heeft dit prject met andere uit te veren prjecten? Is het duidelijk welke stakehlders een rl spelen bij het prject (interne partijen, externe partijen)? Wat is de rlverdeling tussen de partijen? 14

16 Is het duidelijk wat de relatie is tussen de pdrachtgever, de prjectgrep en andere partijen? Is duidelijk welke de pdrachtgevende rganisatie is? Is duidelijk wie de pdrachtgever (persn) is? Is duidelijk welke de pdrachtnemende rganisatie is? Is duidelijk wie de pdrachtnemende persn (prjectmanager) is? Is er eventueel een schriftelijke pdracht aanwezig? Hfdstuk 2: Prjectresultaat Wrdt duidelijk waarm het prject wrdt uitgeverd? Zijn de delstellingen duidelijk? Zijn de delstellingen Smart? Zij er eventueel subdelstellingen gefrmuleerd? Is duidelijk wat (de richting van) het eindresultaat van het prject is. Is dit prjectresultaat vldende gespecificeerd? Is het prgramma van eisen die aan het prjectresultaat wrden gesteld cmpleet? Levert het beschreven prjectresultaat een bijdrage aan de delstelling f prbleeminstelling van het prject? Heeft het prject een duidelijke liefst riginele pakkende naam? Hfdstuk 3: Prjectactiviteiten Is er een puntsgewijze psmming van activiteiten? Zijn er vldende activiteiten gedefinieerd? Zijn er geen activiteiten vergeten? Zijn de activiteiten gegrepeerd? Zijn de activiteiten binnen een grep van dezelfde rde van grtte? Is het Plan van Aanpak zelf k als activiteit pgenmen? Is de afhandeling van het prject niet vergeten? Hfdstuk 4: Tussenresultaten Zijn vldende tussenresultaten gedefinieerd? Is het Plan van Aanpak k als tussenresultaat gedefinieerd? Zijn eventuele belangrijke gebeurtenissen k als tussenresultaten gedefinieerd? Zijn ntwerpen, rapprten en dergelijke niet vergeten? Is het eindresultaat niet vergeten? 15

17 Hfdstuk 5: Kwaliteit Is de waarbrging van de kwaliteit van het prjectresultaat beschreven? Checklist vlledigheid Plan van Aanpak Blz. 3/4 Is de waarbrging van de kwaliteit van de tussenresultaten beschreven? Zijn vldende cntrles ingebuwd m de kwaliteit te bewaken? Zijn er nrmen te cntrle van de kwaliteit genemd? Wrdt er afgeweken van de heersende nrmen? Zijn er terugkppelingen met pdrachtgever genemd? Zijn er gebruikte methden genemd? Zijn er gebruikte technieken genemd? Zijn afspraken pgenmen ver te gebruiken hulpmiddelen (nder andere sftware)? Wrdt het vragen van extern advies genemd? Wrden prducten in fasen pgeleverd (bijvrbeeld cnceptrapprten, gedkeuring, definitief rapprt)? Hfdstuk 6: Prjectrganisatie Organisatie Zijn de functies binnen de prjectgrep verdeeld? Staan er namen bij de functies? Zijn namen, adressen, telefnnummers en adressen van alle prjectleden genemd? Is het prjectsecretariaat geregeld? Is de beschikbaarheid van de deelnemers genemd? Zijn bevegdheden vastgelegd? Infrmatie Zijn alle stakehlders genemd? Is er een mgevingsanalyse gemaakt? Is er eventueel een cmmunicatieplan pgesteld? Is genemd he de cmmunicatie met de pdrachtgever is geregeld? Is genemd he de interne cmmunicatie binnen de prjectgrep is geregeld? Is de urenverantwrding f tijdregistratie geregeld? Is de vergaderfrequentie geregeld? Is vrzien in een weekverslag dr prjectleden aan de prjectmanager? Is vrzien in een weekverslag dr de prjectmanager aan de pdrachtgever? Is de archivering geregeld? Hfdstuk 7: Planning Klpt de planning met de activiteiten uit hfdstuk 3? Is een verzichtelijke strkenplanning (cmputerplanning) aanwezig? Is de planning realistisch? Is de planning besprken met de mensen die hem meten uitveren? 16

18 Hfdstuk 8: Prjectgrenzen Is vldende aangegeven tt hever het prject drgaat ( lengte )? Is vldende duidelijk wat niet bij het prject hrt ( breedte )? Is duidelijk aan welke vrwaarden met wrden vldaan vr het welslagen van het prject? Hfdstuk 9: Ksten en baten Bevat het ksten- en batenverzicht vldende infrmatie? Bevat het verzicht een krte telichting? Zijn de baten niet vergeten? Zijn eventuele aannames uitgelegd? Is het verzicht realistisch? Zijn de ksten en baten niet te precies pgegeven? (Het gaat immers m een schatting). Hfdstuk 10: Risic s He uitgebreid wil de pdrachtgever dit hfdstuk? Is een uitgebreide risicanalyse gemaakt. 17

19 Bijlage 2 Frmat Samenwerkingscntract. Nvember 2013 Samenwerkingscntract Overeenkmst tussen Dit dcument is bestemd vr elke student die tt deze prjectgrep behrt. De vereenkmst dient in de prjectgrep naar elkaar te, te wrden nageleefd. Deze vereenkmst heeft betrekking p de pdracht - Prject Zakelijk event Apple - Deze vereenkmst heeft betrekking p de taken en planning die uitgebreid wrden beschreven in de vlgende dcumenten : - Plan van Aanpak - Evenementenvrstel en werkplan - Draaibek Van de student wrdt verwacht dat hij/zij naast de afspraken die in het samenwerkingscntract wrden beschreven, alle taken en afspraken in de bvenstaande dcumenten naar behren afrndt en nakmt. De prjectgrep acht een taak naar behren afgernd indien het resultaat gelijk is aan het verwachtte resultaat beschreven in de vlgende dcumenten : - Studiehandleiding prject - De beken behrende bij eventplanning, marketing en cmmunicatie - De student verklaart het vlgende : Artikel 1 - Functie en duur Deze vereenkmst is geldig gedurende schljaar 2013/2014 Na ndertekening dient de student zich in de bvengenemde peride, de afspraken en functie die hierin en in beide PVA s zijn vastgesteld zijn vlledig na te kmen en uit te veren. Artikel 2 - Vakkundigheid 2.1 Van de student wrdt verwacht dat hij/zij de ndige ( cmplexe) kennis verwerft tijdens de lessen marketing, eventplanning en cmmunicatie. De student dient dan k dan k iedere les aanwezig te zijn. 2.2 De student weet tt in de details wat hij/zij met den m het prjectplan en de uitvering tt een z n ged mgelijk resultaat te laten kmen. Daarm wrdt er verwacht dat de student de vlgende dcumenten grndig heeft gelezen en begrepen: Prjecthandleiding Plan van aanpak Prjectpdracht Artikel 3 - Intern samenwerkingsbeleid 18

20 3.3 De student dient zijn/haar taak ( vastgesteld in het Plan van Aanpak) naar behren en vlgens het verwachtte resultaat beschreven in de studie en prjecthandleiding vlledig uit te veren. 3.4 De student dient p basis van de Planning (beschreven in het plan van aanpak) p tijd te kmen. 3.5 De student dient een bijdrage van minimaal 25 %(bij een grep van 4 persnen) te leveren aan het ttale resultaat van beide prjecten. 3.6 De student dient na afrnding van het prject alle vragen te kunnen beantwrden ver het werkprces, de inhud en het resultaat. Artikel 4- Sancties Indien de student de bvenstaande afspraken niet na kmt wrdt na verleg een waarschuwing gegeven. De student kan gedurende afgesprken peride 1 waarschuwing krijgen. Indien na deze waarschuwing afspraken ng steeds niet wrden nagekmen wrdt er in verleg met de prjectbergeleider een passende sanctie gezcht te denken aan een gesprek met de mentr f een berdeling met een nvldende. Hierver zal alleen per gecrrespndeerd wrden. Artikel 5 - Uitznderingen Indien een student bvenstaande afspraken m verschillende redenen niet kan nakmen en dit vregtijdig aangeeft kan de student een regeling treffen met de grep waardr de bvenstaande sancties wrden ntkracht. Datum : Jan Jaap de Vries Bart de Ber Laurens Ml Prjectdcent: 3. Cntactgegevens Cntactgegevens vr derden p het Rc van Amsterdam Jan Jaap de Vries Bart de Ber Laurens Ml Cntactgegevens vr leveranciers en distributie partners en dcenten Bart de Ber

21 Bijlage 3 Frmat evaluatieverslag In het reflectieverslag zal antwrd meten wrden gegeven p de vlgende vragen: 1. Wat heb je m.b.t. het nderwerp in het blk gedaan? 2. He is dit alles vlgens ju verlpen? Wat ging er ged en wat ging er minder ged? Nem bij allebei minstens twee punten. 3. He was juw bijdrage/functineren (in de grep)? Mtiveer je antwrd. 4. Wat is terechte kritiek en wat is nterechte kritiek geweest. 5. Wat wil je vlgende keer/vrtaan anders en beter den? Frmuleer twee aandachtspunten waar je kmende peride p gaat letten? 6. Kan ik datgene dat ik in grepswerk heb gedaan de vlgende keer helemaal alleen? 20

22 Bijlage 4 Opdracht en berdeling vlgens de nderwijscatalgus 21

23 22

24 23

25 Bijlage 5 Berdelingsfrmulier Rapprtage prject Kennis Infrmatie Avnd (KIA) leerjaar 1 peride A Namen: Klas: Datum: Dcent: Berdelingscriteria Onvldende Vldende Ged Vrblad Titel, naam, klas, studentnummer, vak, dcent Inleiding De pdracht is helder gefrmuleerd, de achtergrnd en de delstelling van het nderzek (de prbleemstelling) zijn beschreven en de pbuw van het rapprt is weergegeven (wat staat hierin). Managementsamenvatting Is de samenvatting vldende infrmerend ver het gehele verslag. Onderzek/ uitwerking het prbleem Is het nderzek f de uitwerking van het prbleem vldende uitgewerkt. Wrden er relevante gegevens gebruikt. SWOT-analyse De beschreven kansen en bedreigingen, sterke en zwakke punten zijn relevant. De kansen en bedreigingen, sterke en zwakke punten zijn duidelijk beschreven. Verantwrding van pzet en uitvering van het nderzek In heverre wrdt de manier waarp het nderzek is aangepakt helder beschreven en duidelijk nderbuwd. 24

26 Cnceptuitwerking Is het de cnceptuitwerking/uitwerking event vrzien van z veel de infrmatie dat een andere partij het event kan uitveren aan de hand van het prjectdssier. Is het draaibek cmpleet vlgens het frmat Grafische weergave In heverre zijn de tabellen en grafieken duidelijk (met een titel, een legenda, beneming van de assen, een gede vlakverdeling e.d.). De pbuw van het rapprt In heverre is er sprake van een duidelijke structuur en een gede pbuw. Zijn alle standaardnderdelen in het rapprt pgenmen (titelpagina, vrwrd, inhudspgave, inleiding, nawrd, bijlagen, brnvermelding). De (uiterlijke) verzrging van het rapprt In heverre gt het rapprt verzrgt (lay ut, lettertype, illustraties, tabellen, grafieken e.d.). Reflectie Is de reflectie vlgens het frmat zals pgesteld in de bijlage en tegevegd in de bijlage van het rapprt. Plan van aanpak Is het plan van aanpak vlgens het frmat zals pgesteld in de bijlage Kerntaak Overlegt met pdrachtgever. 4.2 Maakt een draaibek vr het evenement en licht dit te. 4.3 Verzrgt het verver van materialen en persnen. 4.4 Richt ruimtes in en installeert materialen. 4.5 Draagt zrg vr de dagelijkse vrzieningen. 25

27 4.6 Vert ndersteunende werkzaamheden p het gebied van persneelszaken uit. 4.7 Organiseert de beveiliging van lcaties. 4.8 Assisteert tijdens het evenement. Opmerkingen/verbeterpunten: Ttaalscre ONVOLDOENDE/VOLDOENDE/GOED Datum: Naam berdelaar: Handtekening: 26

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen Relatiegeschenk Design en Maatschappij ntwerpen STAP 1 Wat is de pdracht? Ontwerp vr een winkel f bedrijf bij ju in de buurt een relatiegeschenk. Een relatiegeschenk geef je aan juw klanten m ze aan juw

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar September 2016 Het eindwerkstuk GGCA Schljaar 2016-2017 Inhudspgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De berdeling van het eindwerkstuk.6 Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?! 2 Het

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6. Inhudspgave Pagina Inleiding 2 Leerdelen 3 Samenwerken, hyptheses & nderzeksnderwerpen 5 Wat wrdt ervan jullie verwacht? 6 Berdeling 8 Prjectrster 2012 11 Afspraken 13 Werkgrepen 2012 14 Onderzeksplan

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Pagina 1 van 9 Inhud Inleiding... 3 Del... 4 Kaders... 4 Oefening... 4 Berdeling... 4 Aanwezigheid... 5 Begeleiding...

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Groep 6. Werkboek Werkstuk

Groep 6. Werkboek Werkstuk Grep 6 Werkbek Werkstuk Naam: Wat ga je den? In de kmende tijd ga je werken aan een werkstuk. Je met je vrstellen dat je ver juw nderwerp gaat vertellen. Net zals bij een spreekbeurt! Maar nu schrijf je

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020 Laurens Heuzinkveld mei 2015 Dyslexiebeleid 2015-2020 Inhud: Blz. Inleiding 3 1. Leerlingen met kenmerken van dyslexie 3 1.1 Signaleringsnderzek 2. Leerlingen in de nderbuw met een dyslexieverklaring 4

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA nr. 17_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

BEURZENCHECKLIST MET TIJDSPAD

BEURZENCHECKLIST MET TIJDSPAD BEURZENCHECKLIST MET TIJDSPAD Wat te den vóór de beurs? 14 maanden Frmuleer de bedrijfsdelstellingen en verwachtingen Frmuleer de delgrep (en) Selecteer de meest geschikte beurs/beurzen Vraag dcumentatie

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider. VOORWOORD Vr je ligt de handleiding vr het maken van juw prfielwerkstuk. Zals je weet is het maken van een prfielwerkstuk één van de nderdelen van het schlexamen in de vierde klas vmb-tl/gl. Daarm met

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef Grep Technlgie & Design Campus De Nayer Bijznder reglement Bachelrpref Academiejaar 2014-2015 Inhudstafel 1 Begripsbepalingen... 2 2 Visie... 3 2.1 Externe criteria... 3 2.2 Interne criteria... 3 3 Begeleiding...

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses Handleiding Inschrijven bedrijfsteam Ride fr the Rses Hiernder tref je een handleiding vr het inschrijven van een bedrijfsteam. Vr wie? De persn die de inschrijving vr de Ride fr the Rses vr het bedrijf

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar Huiswerkgids grep 5-6 Ranninkschl Schljaar 2014-2015 Huiswerkgids grep 5-6 In deze gids is alle infrmatie ver huiswerk in grep 5-6 te vinden! Inhud: Hfdstuk 1 Hfdstuk 2 Hfdstuk 3 Waarm huiswerk? Huiswerk

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA Trainingsinfrmatieblad nr. 5.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 21_A. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 21_A. Coöperatie Baronije UA nr. 21_A Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA nr. 20_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer Van tepassing p de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA A2: Specialisatie Online Marketeer 2016 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Rapportage zelfevaluatie reisdocumenten 2013

Rapportage zelfevaluatie reisdocumenten 2013 Agentschap BPR Rapprtage zelfevaluatie reisdcumenten 2013 Versie 0.3 2.0 Datum Status 15 Definitief januari 2014 Status Cncept Definitief Rapprtage zelfevaluatie reisdcumenten 2013 18 april 2014 Inhud

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA nr. 18_A Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Stichting SOMOI. Functieomschrijvingen

Stichting SOMOI. Functieomschrijvingen Stichting SOMOI Functiemschrijvingen Vrzitter Vicevrzitter Secretaris Penningmeester AIG PR en Spnsring Prjectntwikkeling Vrzitter De vrzitter heeft een leidende rl binnen het bestuur; zwel tijdens vergaderingen

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie