Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven"

Transcriptie

1 Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013

2 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8 Werkgever en werknemer 10 Grensoverschrijdende arbeid 11 Schenken en vererven 12 Goede doelen 13 Btw-ondernemer 14 Vastgoed 16 Auto s 16 Accijnzen 17 Heffing en invordering 18 2 Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

3 Voorwoord Het einde van het jaar komt in zicht. Daarom is nu de tijd om uw fiscale koers te bepalen voordat 2014 zijn intrede doet. In deze publicatie Goed op weg naar Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven hebben we de belangrijkste fiscale tips en aandachtspunten op een rij gezet. Zo kunt u nagaan of u vóór 1 januari 2014 actie moet ondernemen. Deze uitgave is geschikt voor (familie)bedrijven, de personen daarachter, particulieren en de financiële man of vrouw binnen een onderneming. De fiscale tips en aandachtspunten zijn gebaseerd op de huidige wetgeving en jurisprudentie. Ook is geanticipeerd op de voorgestelde maatregelen uit het Belastingpakket 2014, dat op 19 november 2013 is aangenomen door de Tweede Kamer. Omdat de Eerste Kamer nog moet instemmen met het Belastingpakket, staat niet vast welke maatregelen uiteindelijk de eindstreep halen. Dit geldt ook voor de andere in de publicatie opgenomen wetsvoorstellen. Waar we een voorbehoud maken, hebben we een sterretje (*) geplaatst. Deze publicatie is ook in het Engels beschikbaar. Kijk hiervoor op: In dit interactieve document kunt u gemakkelijk (via de inhoudsopgave) naar het onderwerp van uw interesse doorklikken. Wilt u na het lezen van deze publicatie meer informatie over de toepassing van een of meer fiscale tips en aandachtspunten? Of hebt u advies nodig? Neemt u dan contact op met uw PwC-adviseur. Die helpt u daarbij graag verder. Rotterdam, 19 november 2013 Diederik van Dommelen Partner Tax Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven 3

4 Particulier Verruimde vrijstelling eigenwoningschenking* Wilt u gebruikmaken van de verruimde vrijstelling eigenwoningschenking? Houdt u er dan rekening mee dat de toekomstige hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. De eigenwoningreserve wordt namelijk vergroot als u als verkrijger de schenking aanwendt voor aflossing van de eigenwoningschuld. Vanaf 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 kunt u ongeacht uw leeftijd of relatie met de schenker onder voorwaarden tot euro onbelast geschonken krijgen voor de eigen woning. Verlenging maatregel herleving renteaftrek na tijdelijke verhuur van ter verkoop staande eigen woning* Overweegt u om de verhuur van uw woning vóór 1 januari 2014 te beëindigen? De maatregel die herleving van de renteaftrek toestaat na een tijdelijke verhuur van de ter verkoop staande eigen woning, wordt met één jaar verlengd tot 1 januari Als u vanwege de eerder beoogde beëindiging van deze maatregel van plan was vóór 1 januari 2014 de verhuur van de woning op te zeggen, kunt u uw besluit heroverwegen. Verlenging maatregel driejaarstermijn verhuisregelingen eigen woning* Is uw sinds 2011 leegstaande woning nog niet verkocht of woont u nog niet in uw in 2011 aangekochte woning? De tijdelijke maatregel van de driejaarstermijn (in plaats van tweejaarstermijn) van de verhuisregelingen bij verkoop en aankoop van een leegstaande woning wordt verlengd tot 1 januari Dit betekent dat uw eigen woning die sinds 2011 leegstaat en voor verkoop is bestemd, in 2014 nog steeds wordt gezien als eigen woning en daarmee in aanmerking komt voor de hypotheekrenteaftrek. Voor de woning die u in 2011 hebt gekocht of sindsdien in aanbouw is, kunt u ook nog in 2014 hypotheekrenteaftrek genieten, mits u de woning uiterlijk in 2014 betrekt als hoofdverblijf. Overgangstermijn omzetting box 3-kapitaalverzekering Hebt u vóór 1 april 2013 een schriftelijk verzoek tot omzetting gedaan bij uw verzekeraar, bank of bemiddelaar? Dan geldt voor de omzetting in een kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning (respectievelijk KEW, SEW en BEW) een verruimde overgangstermijn tot 31 december Voornemen tot verhuur van de eigen woning Bent u van plan uw eigen woning te gaan verhuren? Als de hypothecaire lening op 31 december 2013 wordt gezien als eigenwoningschuld en u de woning pas na 1 januari 2014 gaat verhuren, kunt u een eventuele box 3-heffing over de woning in 2014 voorkomen. Dat geldt niet alleen voor reguliere verhuursituaties, maar ook voor de ter verkoop staande woning die u tijdelijk verhuurt. Vooruitbetalen van hypotheekrente Verwacht u in 2014 een (veel) lager inkomen in box 1 dan in 2013? Dan kan het in verband met de aftrek tegen een hoger progressief tarief onder voorwaarden aantrekkelijk zijn hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2014 vooruit te betalen in Aflossing van eigenwoningschuld Hebt u als huiseigenaar alleen nog een geringe rentedragende hypothecaire lening op uw huis? Dan kunt u in 2014 volledig profiteren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld door deze lening vóór 1 januari 2014 volledig af te lossen. Schenking doen Wilt u een schenking doen? Overweeg dan de schenking voor 1 januari 2014 te doen. Een schenking verlaagt uw box 3-vermogen en verhoogt het box 3-vermogen van de begiftigde. Toelichting sterretje (*) Bij een aantal tips in deze uitgave hebben we een sterretje (*) geplaatst. Deze tips zijn gebaseerd op de voorgestelde maatregelen uit het Belastingpakket 2014, dat op 19 november 2013 is aangenomen door de Tweede Kamer. Omdat de Eerste Kamer nog moet instemmen met het Belastingpakket 2014, staat niet vast welke maatregelen uiteindelijk de eindstreep halen. Dit betekent dat de inhoud van die tips nog kunnen wijzigen. 4 Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

5 Betalen belastingschulden Moet u nog een belastingaanslag betalen? Het kan aantrekkelijk zijn om uw openstaande (definitieve) belastingaanslagen nog dit jaar te betalen. Nog niet betaalde belastingschulden mogen namelijk niet in box 3 in aftrek worden gebracht, met uitzondering van te betalen schenk- en erfbelasting. Hebt u vóór 6 november 2013 schriftelijk of digitaal verzocht om een (nadere) voorlopige aanslag en is deze niet vóór 31 december 2013 opgelegd waardoor u die niet voor het einde van 2013 kunt betalen? Dan mag u op 1 januari 2014 een bedrag ter grootte van de na 31 december 2013 opgelegde en betaalde belastingaanslag toch in aftrek brengen op de belaste bezittingen in box 3. Hebt u op 31 december 2013 nog geen aanslag ontvangen over een aangifte die vóór 2 oktober 2013 is ingediend? Ook dan mag u op 1 januari 2014 een bedrag ter grootte van de na 31 december 2013 opgelegde en betaalde belastingaanslag toch in aftrek brengen op de belaste bezittingen in box 3. Onderneming Willekeurig afschrijven Hebt u als ondernemer in 2013 geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen of bent u dat van plan? Dan doet u er mogelijk goed aan rekening te houden met een nieuwe tijdelijke regeling voor willekeurige afschrijving. Op basis van deze regeling kunnen ondernemers in de inkomsten- en vennootschapsbelasting willekeurig afschrijven op investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die zijn gedaan in de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u direct tot maximaal 50 procent van de aanschaffingsprijs willekeurig afschrijven. U moet het bedrijfsmiddel wel vóór 1 januari 2016 in gebruik nemen. Energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen* Overweegt u als ondernemer te investeren in nieuwe energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kan het voor u als ondernemer in de inkomsten- of vennootschapsbelasting zinvol zijn om te bekijken of u een voorgenomen kleine investering in dergelijke bedrijfsmiddelen nog in 2013 moet doen. Het minimuminvesteringsbedrag voor de energieinvesteringsaftrek (EIA) gaat namelijk met ingang van 1 januari 2014 omhoog naar euro per investering. Dit geldt ook voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). Voor het recht op investeringsfaciliteiten is het wel van belang dat u op eventuele meldingstermijnen let. Investeren in zeer zuinige personenauto s* Overweegt u als ondernemer te investeren in zeer zuinige personenauto s? Houdt u dan rekening met het vervallen of versoberen van een aantal stimuleringsmaatregelen. Met ingang van 1 januari 2014 vervalt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor personenauto s met een lage CO2-uitstoot. De MIA zal vanaf die datum waarschijnlijk meer gericht zijn op (semi)-elektrische auto s. De voorwaarden worden opgenomen in de Milieulijst 2014, die naar verwachting eind december 2013 wordt gepubliceerd. Mogelijk is het voor u als ondernemer in de inkomsten- of vennootschapsbelasting zinvol om de voorgenomen investering nog in 2013 te doen. Speur- en ontwikkelingswerk* Wilt u als ondernemer zelf speur- en ontwikkelings werk gaan verrichten? Ondernemers in de inkomsten- en vennootschapsbelasting met kosten anders dan loon en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan zelf verricht speur- en ontwikkelingswerk (S&O-werk), kunnen sinds 2012 in aanmerking komen voor de research- en developmentaftrek (RDA). Het percentage van deze aanvullende aftrekpost gaat zeer waarschijnlijk vanaf 1 januari 2014 omhoog van 54 naar circa 60 procent. Het kan voor u daarom voordelig zijn als u rekening houdt met deze verhoging door de kosten en uitgaven in 2014 te maken. Naar verwachting wordt het RDA-percentage in december 2013 definitief vastgesteld. Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven 5

6 Financiering deelnemingen Houdt een vennootschap deelnemingen en is zij schulden aangegaan? Als de vennootschap deelnemingen houdt en schulden heeft, is mogelijk een renteaftrekbeperking van toepassing. Uitbreidingsinvesteringen vormen wellicht een uitzondering. Het kan lonen als u bekijkt of de renteaftrekbeperking van toepassing is en of de impact kan worden beperkt door bijvoorbeeld de structurering aan te passen. Groepsleningen (thin capitalisation) Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? Bij een gebroken boekjaar dat begonnen is in 2012 hebt u mogelijk nog te maken met de renteaftrekbeperking op grond van de zogenoemde thin-capitalisationregeling. U kunt toepassing mogelijk voorkomen door voor het einde van het boekjaar de hoogte van het eigen vermogen en/of het vreemd vermogen aan te passen. De thin-capitalisationregeling is niet van toepassing op boekjaren die beginnen op of na 1 januari Ontvoeging uit fiscale eenheid op verzoek Wilt u per 1 januari 2014 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid ontvoegen? Zorg er dan voor dat het verzoek tot ontvoeging uiterlijk op 31 december 2013 is ingediend. Renteaftrek bij overname Overweegt u om een overname te plegen of is een dergelijk traject al in gang gezet? Besef dan dat de rente die wordt betaald op een lening die is bedoeld om een andere vennootschap te verwerven, misschien niet volledig aftrekbaar is. Voor de vennootschapsbelasting gelden namelijk verschillende renteaftrekbeperkende regelingen. Met een juiste structurering kan worden voorkomen dat rente onnodig onder de aftrekbeperking valt. Versnelde verliesneming Heeft uw vennootschap in de belastingjaren 2009, 2010 en/of 2011 verliezen geleden en zijn de definitieve aanslagen nog niet opgelegd? Voor die jaren geldt een tijdelijke maatregel, waarbij u ervoor kunt kiezen om de termijn voor achterwaartse verliesverrekening te verlengen van één jaar naar drie jaar. Gevolg van deze keuze is overigens wel dat de termijn voor voorwaartse verliesverrekening wordt ingekort van negen naar zes jaar. Op elk extra verrekeningsjaar kunt u bovendien maximaal 10 miljoen euro aan verlies terugwentelen. Is achterwaartse verliesverrekening niet mogelijk? In dat geval kan het voor u juist gunstiger zijn om het ontstaan van fiscale verliezen zo veel mogelijk te voorkomen en uit te stellen in verband met de beperkte voorwaartse verliescompensatietermijn van negen jaar. U bent daarbij wel gebonden aan de regels van goed koopmansgebruik. Verliesverdamping Beschikt uw vennootschap over fiscale verliezen en dreigen die te verdampen? Als hoofdregel geldt dat verliezen negen jaar voorwaarts verrekenbaar zijn. Na die termijn verdampen de verliezen. Mogelijk kan verliesverdamping worden voorkomen door tijdig maatregelen te treffen. Herinvesteringsreserve Hebt u in het kalenderjaar 2010 een herinvesteringsreserve gevormd als gevolg van de verkoop van een bedrijfsmiddel? Als u dan niet voor het einde van 2013 een herinvestering doet, valt de reserve in beginsel vrij in de winst en wordt deze belast. In bijzondere omstandigheden kan de termijn voor het aanhouden van een herinvesteringsreserve worden verlengd. Desinvesteringsbijtelling Hebt u minder dan vijf jaar geleden een bedrijfsmiddel aangeschaft en bent u van plan om dit bedrijfsmiddel te verkopen? Om een desinvesteringsbijtelling te voorkomen, is het voor u misschien raadzaam om dit bedrijfsmiddel pas begin 2014 te verkopen. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Bent u van plan om nog dit jaar in uw onderneming investeringen te doen of hebt u dat al gedaan? Let dan op dat het recht op investeringsaftrek volledig vervalt als u het maximale investeringsbedrag van euro overschrijdt. Dreigt u dit maximumbedrag te overschrijden, dan kan het verstandiger zijn om investeringen (deels) uit te stellen tot Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

7 Directeurgrootaandeelhouder Tijdelijke verlaging box 2-tarief naar 22 procent* Bent u van plan binnenkort een dividenduitkering te doen? Stel dan de dividenduitkering uit tot na 1 januari In 2014 geldt namelijk eenmalig een verlaagd box 2-tarief van 22 procent voor zover het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger is dan euro. Dit levert een tariefvoordeel op van 3 procent. Als de dividenduitkering na 1 januari 2014 plaatsvindt, vallen de verkregen middelen in 2014 daarnaast niet in de rendementsgrondslag van box 3. Dit in verband met de peildatum voor box 3 op 1 januari. Dat betekent dan tevens een belastingbesparing van 1,2 procent van het uitgekeerde dividend voor het jaar Fiscale partners hebben elk recht op het verlaagde tarief van 22 procent over de eerste euro aan inkomen in box 2. In totaal kunnen zij in 2014 dus euro dividend ontvangen tegen het verlaagde box 2-tarief. Wilt u binnenkort uw aanmerkelijkbelangaandelen verkopen? Neem in dat geval in overweging om de verkoop van de aanmerkelijkbelangaandelen uit te stellen tot na 1 januari Ook dan kan een tariefvoordeel van 3 procent van de verkoopopbrengst in box 2 en een belastingvoordeel van 1,2 procent van de vermogenswinst in box 3 worden behaald als de verkoop na 1 januari 2014 plaatsvindt. Fiscale partners hebben elk recht op het verlaagde tarief van 22 procent over de eerste euro aan inkomen in box 2. Verruimde vrijstelling eigenwoningschenking via de eigen bv* Wilt u gebruikmaken van de verruimde vrijstelling eigenwoningschenking, maar beschikt u privé niet over voldoende contanten? U kunt dan het bedrag voor de maximale onbelaste schenking van uw bv lenen. Vanaf 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 kunt u onder voorwaarden tot euro onbelast schenken voor de eigen woning van een ander. Renseigneringsplicht voor vanaf 2013 bij de eigen bv aangegane eigenwoningschuld Overweegt u om geld te lenen van uw bv of van een familielid voor de aanschaf of verbetering van uw eigen woning? Let er dan op dat de rente op deze eigenwoningschuld vanaf 2013 alleen aftrekbaar is als u - naast de normale voorwaarden - de basisgegevens van deze lening tijdig en correct aan de Belastingdienst doorgeeft. Deze gegevens moet u uiterlijk op 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin de lening is aangegaan, verstrekken. Herfinanciering eigenwoningschuld bij de eigen bv Bent u van plan uw bestaande eigenwoningschuld te herfinancieren bij uw eigen bv? Let er dan op dat de rente sinds bij gelijkblijvende omstandigheden - onder voorwaarden ook aftrekbaar is bij gedeeltelijk oversluiten van een eigenwoningschuld. Ook hier geldt de renseigneringsplicht. Voorkomen 16%-werkgeversheffing Gaat u over 2013 een (gebruikelijk) loon ontvangen van meer dan euro? Dan is het voor u aantrekkelijk te bekijken of dit kan worden verlaagd door bijvoorbeeld additionele pensioendotaties. Over het meerdere moet uw werkgever namelijk 16 procent belasting afdragen, bovenop de al ingehouden 52 procent loonbelasting. Deze regeling geldt ook voor dga s die loon ontvangen van een bv waarin zij een aanmerkelijk belang houden. Dividend in plaats van loon Wilt u dit jaar aan uzelf nog extra loon uitbetalen? Dan is de keuze voor een dividenduitkering een fiscaal aantrekkelijker alternatief. Over extra loon wordt in 2013 maximaal 52 procent inkomstenbelasting geheven, terwijl op een dividenduitkering ten laste van de lopende jaarwinst een gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelastingdruk van 40 tot 43,75 procent rust. Bespreek met uw PwC-adviseur de mogelijke gevolgen voor uw pensioenopbouw. Aflossen of verkopen van in box 1 belaste vordering Overweegt u een in box 1 belaste vordering op uw eigen bv af te lossen of te verkopen? Let er dan op dat u de aflossing of de verkoop uitstelt tot ná 1 januari Daarmee bespaart u een vol jaar box 3-heffing over het bedrag van de aflossing. Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven 7

8 Pensioen in eigen beheer Aanpassen pensioenbrief dga vóór 1 januari 2014 Hebt u uw pensioenregeling al aangepast aan de Wet verhoging AOW - en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP)? Hebt u al een keuze gemaakt tussen de verschillende mogelijkheden? Met ingang van 1 januari 2014 moet uw pensioenregeling voldoen aan de Wet VAP. De pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar en daarmee samenhangend wordt het maximale opbouwpercentage verlaagd (voor eindloonregelingen 1,9 procent op leeftijd 67 jaar). U kunt ervoor blijven kiezen om vóór uw 67-jarige leeftijd met pensioen te gaan. U moet het opbouwpercentage dan wel verder verlagen. Uw pensioenbrief moet hieraan worden aangepast. Dat is meteen een goed moment om te zorgen dat uw pensioenregeling (weer) goed past bij uw wensen. Wellicht kunt u beter overstappen op een beschikbare premieregeling. In dat geval zijn er in beginsel geen beperkingen bij het doen van dividenduitkeringen (zie hierna). Of misschien wenst u zelfs uw pensioenopbouw volledig stop te zetten. Let in die situatie wel op uw gebruikelijke loon. Uitgekeerd of nog uit te keren dividend Bent u van plan dividend uit te keren (bijvoorbeeld in verband met het tijdelijke verlaagde ab-tarief in 2014*)? Of hebt u in de afgelopen zeven jaar dividend uitgekeerd? En hebt u daarbij rekening gehouden met de commerciële pensioenvoorziening bij het bepalen van de vrij uitkeerbare reserves? Als de vrij uitkeerbare reserves niet voldoende zijn op het moment waarop het besluit valt om dividend uit te keren, kan de Belastingdienst vinden dat is afgezien van pensioen of dat het pensioen al is genoten. Dit kan tot gevolg hebben dat de (markt)waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken progressief wordt belast tegen 52 procent en dat daarnaast 20 procent revisierente is verschuldigd. De marktwaarde is aanzienlijk hoger dan de fiscale voorziening, de verschuldigde belasting kan daarom gelijk of zelfs hoger zijn dan de aanwezige activa. We raden u aan om een berekening te laten maken voordat u een dividenduitkering verricht. Afweging inkomensbronnen na pensioeningangsdatum Bent u zich bewust van de verschillende inkomensbronnen die mogelijk zijn na uw pensioeningangs datum? En hebt u beoordeeld welke inkomensbron(nen) het beste bij u past/passen qua optimale belastingdruk? Voor uw oudedagsvoorziening kunt u sparen in box 1, box 2 en box 3. Elke inkomensvoorziening kent zijn eigen fiscale behandeling. Dekkingsgraad pensioen-bv Hebt u de dekkingsgraad van de pensioen-bv onlangs nog getoetst? U doet er wellicht verstandig aan om contact op te nemen met uw vermogensbeheerder over het aan te houden vermogen voor de dekking van de pensioenvoorziening. De Belastingdienst kan namelijk vinden dat bij een te lage dekkingsgraad sprake is van afzien van pensioen, met alle fiscale gevolgen van dien. Dit geldt ook voor de vraag of het rendementsprofiel van het vermogen nog wel past bij de omvang van de huidige en toekomstige commerciële pensioenvoorziening. Overigens kunt u in bepaalde gevallen de pensioenaanspraken verminderen (afstempelen) als de dekkingsgraad ontoereikend is. Dit is - onder voorwaarden - mogelijk bij een dekkingsgraad lager dan 75 procent, rekening houdend met de fiscale waarde van de pensioenvoorziening en de waarde in het economische verkeer van alle overige activa en passiva. Zo is het in de afgelopen zeven jaren uitgekeerd dividend hierbij relevant. Uitstellen pensioeningangsdatum Is uw pensioen al ingegaan of gaat u binnenkort met pensioen en bent u van plan de pensioeningangsdatum uit te stellen? Als u na de pensioendatum doorwerkt kunt u het pensioen uitstellen. Bent u vóór 1 januari 1950 geboren, dan kunt u uw pensioen tot de AOW-leeftijd uitstellen zonder dat u verder doorwerkt. Het uitstellen van de pensioeningangsdatum moet u formeel vastleggen voordat de pensioendatum is bereikt (notulen van de algemene vergadering en een addendum op de meest recente pensioenovereenkomst). Ook moet u de pensioenaanspraken in dat geval actuarieel laten herrekenen. Deze herberekening leidt tot een verhoging van de jaarlijkse uitkering. 8 Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

9 Pensioenaanspraak hoger dan euro (grens 2013) Bedraagt de tijdsevenredig opgebouwde pensioenaanspraak per 31 december 2013 meer dan euro? Dan is het voor u misschien aantrekkelijk om de toekomstige pensioenopbouw stop te zetten. Vanaf euro belastbaar inkomen (mede afhankelijk van uw aftrekbare kosten, waaronder uw hypotheekrente) gaat u in de toekomst 52 procent belasting betalen. Het is fiscaal voordeliger uw inkomen te zijner tijd nader aan te vullen door middel van een jaarlijks dividend (maximaal belast tegen 43,75 procent). De zakelijkheid van de totale beloning moet bij het stopzetten van de pensioenopbouw wel worden bewaakt. Het stopzetten van de toekomstige pensioenopbouw moet veelal worden gecorrigeerd door middel van een verhoging van uw totale brutobeloning. Het is namelijk als werknemer niet zakelijk om af te zien van de toekomstige pensioenopbouw zonder enige vorm van compensatie van de werkgever te ontvangen. Eigen bijdrage voor pensioenopbouw Betaalt u een eigen bijdrage voor de pensioenregeling in eigen beheer? Afhankelijk van de hoogte van uw salaris kan het voor u voordelig zijn om een (hogere) eigen bijdrage voor de pensioenregeling in eigen beheer in te voeren. De invoering van een (hogere) eigen bijdrage verlaagt uw bruto belastbaar inkomen, waardoor u maximaal 52 procent belasting bespaart. Daartegenover staat dat de (hogere) eigen bijdrage een lagere aftrekpost oplevert bij de bv. De bv is meer vennootschapsbelasting verschuldigd (maximaal 25 procent). In combinatie met een uitkering van dividend bedraagt de belastingdruk in dat geval maximaal 43,75 procent. De invoering van een (hogere) eigen bijdrage kan, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, een permanent belastingvoordeel opleveren van 8,25 procent. Voldoen aan vereisten pensioen-bv Hebt u de uitvoering van de pensioentoezegging ondergebracht in een holding-bv of in een afzonderlijke pensioen-bv? Dan moet u onder meer voldoen aan de regels uit het besluit van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M. Op grond daarvan moet bijvoorbeeld sinds 1 januari 2011 een commerciële premie worden doorbelast. Ook moet de financieringsovereenkomst voldoen aan het besluit van 3 juli 2008 en opnieuw worden opgesteld. Het is eventueel verstandig de juridische structuur aan te passen, zodat de gevolgen en de administratieve lasten van het besluit van 3 juli 2008 worden beperkt. Minimaal 10 procent (indirecte) zeggenschap in werkgever-bv Bezit u (direct of indirect) minder dan 10 procent van zowel de economische gerechtigdheid als de juridische zeggenschap van de aandelen in de bv die aan u pensioen heeft toegezegd? Dan kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Wilt u dat toch, dan is het verstandig om actie te ondernemen. Let wel, sinds de invoering van de flex-bv-wetgeving is het relevant dat u voor pensioenopbouw in eigen beheer 10 procent van de aandelen met stemrecht moet bezitten. Na-indexatie van pensioen Is het pensioen al ingegaan en is de toegezegde jaarlijkse na-indexatie nog niet uitgevoerd? De Belastingdienst kan dan van mening zijn dat is afgezien van pensioen. Dit heeft vervelende fiscale consequenties. Laat u goed voorlichten over de te nemen acties. Gevolgen verhoging pensioenrichtleeftijd Denkt u dat het voor u nog interessant is om pensioen op te bouwen als per 1 januari 2014 de pensioenrichtleeftijd wordt aangepast? Is dat niet het geval (als bijvoorbeeld de grens van euro is bereikt), dan is het niet vanzelfsprekend om de pensioenovereenkomst aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Misschien is het in uw situatie ook verstandig om uw huidige eindloonregeling in de toekomst om te zetten in een beschikbarepremieregeling. Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven 9

10 Werkgever en werknemer Stamrechtvrijstelling alleen nog in 2013 van toepassing* Bent u als werknemer in 2013 ontslagen door uw werkgever? Dan hebt u dit jaar nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de zogenoemde stamrechtvrijstelling. Dit houdt in dat u onder voorwaarden uw ontslagvergoeding zonder inhouding van loonheffing kunt onderbrengen bij een stamrecht-bv, bank, beleggingsinstelling of verzekeraar. Omdat deze mogelijkheid met ingang van 1 januari 2014 voor nieuwe situaties vervalt, is het wel van belang dat u vóór die datum uw ontslagvergoeding hebt omgezet in een stamrecht. Dit betekent concreet dat de stamrechtovereenkomst vóór 1 januari 2014 moet zijn getekend, de stamrechtovereenkomst moet voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de stamrechtvrijstelling en op 31 december 2013 de ontslagdatum bekend moet zijn. Let wel, de ontslagdatum hoeft niet vóór 1 januari 2014 te liggen, maar wel op een redelijke termijn daarna. Van een redelijke termijn is sprake als het ontslag plaatsvindt vóór 1 juli Bestaand stamrecht in 2014 in één keer opnemen* Hebt u een stamrecht dat is ondergebracht bij een stamrecht-bv, bank, beleggingsinstelling of verzekeraar? Dan hebt u in 2014 de mogelijkheid om uw bestaande stamrecht bijvoorbeeld ineens uit te laten keren zonder heffing van 20 procent revisierente. Ook wordt dan in beginsel slechts 80 procent van dit kapitaal belast tegen het progressieve tarief van box 1, en blijft 20 procent onbelast. Deze belastingkorting van 20 procent geldt alleen voor het jaar 2014 én onder de voorwaarde dat de werkgever de koopsom voor de financiering van het stamrecht vóór 15 november 2013 heeft overgemaakt naar de (kwalificerende) uitvoerder. Stamrechtvrijstelling in 2013 toepassen en in 2014 in één keer opnemen* Bent u als werknemer in 2013 ontslagen en wilt u uw ontslagvergoeding niet voor langere tijd wegzetten? Dan hebt u de mogelijkheid om in 2013 gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling om vervolgens in 2014 gebruik te maken van de tegemoetkoming om het per 2014 bestaande stamrecht ineens uit te laten keren. Ook in dat geval bent u geen 20 procent revisierente verschuldigd en wordt onder voorwaarde slechts 80 procent van het kapitaal belast tegen het progressieve tarief van box 1 en blijft 20 procent onbelast. De voorwaarde daarbij is dat de werkgever de koopsom voor de financiering van het stamrecht vóór 15 november 2013 heeft overgemaakt naar de (kwalificerende) uitvoerder. Als de werkgever de stamrechtaanspraak in eigen beheer uitvoert, geldt de belastingkorting van 20 procent als de werkgever zich vóór 15 november 2013 heeft verplicht als verzekeraar van de aanspraak op te treden. Verplichte invoering werkkostenregeling met een jaar uitgesteld* Bent u per 1 januari 2014 nog niet overgestapt op de werkkostenregeling? Het overgangsregime voor de werkkostenregeling wordt met een jaar verlengd. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen in de regeling aangebracht. Bent u nog niet overgestapt op de werkkostenregeling en gaat u dat ook niet per 1 januari 2014 doen? Houdt u er dan rekening mee dat u komend jaar tijdig begint met de implementatie van deze nieuwe regelgeving, want vanaf 1 januari 2015 moeten alle werkgevers verplicht de werkkostenregeling toepassen. Overstappen vergt het nodige van zowel uw salaris- als uw financiële administratie. Daarnaast kunnen aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden nodig of wenselijk zijn. PwC heeft veel ervaring met deze implementatietrajecten. We helpen u graag met de binnen uw onderneming te maken keuzes. Eenmalige 16%-werkgeversheffing ook in 2014 van toepassing* Hebt u werknemers in dienst met een loon in 2013 dat hoger is dan euro? Dan bent u in 2014 mogelijk 16 procent eindheffing verschuldigd over een deel van het loon dat deze werknemers in 2013 hebben ontvangen. Deze crisisheffing is mogelijk te voorkomen door het loon van deze werknemers over 2013 te beperken. 10 Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

11 Premiekorting jongere werknemers* Bent u van plan een jongere uit de WW of bijstand aan te nemen? Dan kunt u overwegen om hiermee te wachten tot 1 januari Vanaf die datum komt er een tijdelijke premiekorting voor jongere werknemers die daarvoor een WW- of bijstandsuitkering genoten. Ingeval ze een halfjaarcontract van minimaal 32 uur per week krijgen, heeft u vanaf 1 juli 2014 recht op een korting voor de werknemersverzekeringen van maximaal euro per (bijna) fulltime aangestelde jongere. In 2015 kan deze korting oplopen tot euro. Controleer WGA-beschikking Bent u als werkgever geen eigenrisicodrager voor de Wet werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)? Dan ontvangt u binnenkort uw beschikking gedifferentieerde premie WGA van de Belastingdienst. Vanaf 2014 bestaat de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas naast de huidige gedifferentieerde WGA-premie uit twee gedifferentieerde premies voor de vangnetters in de Ziektewet (de WGA-flex respectievelijk de ZW-flex). In de praktijk blijkt nog wel eens dat deze beschikking fouten bevat. Gelet op de relatief korte bezwaartermijn adviseren we u om deze beschikking grondig en ook binnen afzienbare tijd te controleren. Een goede controle levert u eventueel een premiebesparing op. PwC kan u hierbij helpen. Grensoverschrijdende arbeid De 150 km-grens in de 30%-regeling Hebt u werknemers uit de grensregio s in dienst die gebruikmaken van de 30%-regeling? Houd er dan rekening mee dat zij hun 30%-regeling binnenkort kunnen verliezen als gevolg van de sinds 1 januari 2012 geldende 150 km-grens. Als u deze rechten wilt behouden, kunt u zich aansluiten bij de procedures die PwC voert voor werknemers die niet voldoen aan de 150 km-grens. De salarisnorm in de 30%-regeling Voldoen al uw werknemers aan de salarisnorm voor toepassing van de 30%-regeling? Misschien hebt u universitair geschoolde werknemers die dertig jaar zijn geworden, of fulltime werknemers die parttime zijn gaan werken, of werknemers voor wie na vijf jaar de nieuwe voorwaarden van de 30%-regeling gaan gelden. Mogelijk voldoen zij dan niet meer aan de salarisnorm. We adviseren u daarom om dat voor het einde van het jaar te controleren. In voorkomende gevallen kunt u overwegen de 30%-vergoeding te verlagen waardoor de salarisnorm nog wel wordt gehaald. IB-tarieven in loonaangifte onder de 30%-regeling Hebt u werknemers met de 30%-regeling zonder persoonlijke aftrekposten of overig inkomen? U kunt dan een afspraak maken met de Belastingdienst over het toepassen van de inkomstenbelastingtarieven in de loonbelastingaangifte. De aangifteplicht voor deze werknemers komt daarmee te vervallen. 16%-werkgeversheffing Hebt u werknemers die deels worden belast in het buitenland? U kunt dan de 16%-werkgeversheffing beperken of zelfs voorkomen door vóór 2014 het arbeidsinkomen dat betrekking heeft op het niet in Nederland belaste loon, in de salarisadministratie uit te sluiten. Denk ook aan het voordeel op grond van toegekende aandelen en aandelenopties die in 2013 onvoorwaardelijk worden of zijn geworden en (deels) zijn toe te rekenen aan het buitenland en dus niet in Nederland zijn belast. Vraag uw werknemers om hun werkdagenkalender aan te leveren, zodat u een inschatting kunt maken en nog voor het einde van het jaar de payroll kunt aanpassen. Bijdrage Zorgverzekeringswet Hebt u werknemers die werkzaam zijn op grond van een formele salary split? In dat geval is van belang dat u voor elke afzonderlijke formele dienstbetrekking van deze werknemer hebt voldaan aan de registratie- en afdrachtverplichtingen. U bent namelijk per afzonderlijke dienstbetrekking de bijdrage Zorgverzekeringswet en de premies werknemersverzekeringen verschuldigd. U kunt overigens ook een materiële salary split overwegen. In dat geval is er maar één formele werkgever, waardoor u de bijdrage Zorgverzekeringswet en de premies werknemersverzekeringen (in het vervolg) slechts eenmaal hoeft af te dragen. Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven 11

12 Schenken en vererven Verruimde vrijstelling eigenwoningschenking* Overweegt u een schenking te doen voor de eigen woning van een ander? Vanaf 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 kunt u onder voorwaarden tot euro onbelast schenken voor het kopen of verbouwen van de eigen woning en ook voor het aflossen van een eigenwoningschuld of van een restschuld van een verkochte eigen woning. Volgens het Belastingplan 2014 vallen ook oude restschulden van vóór 29 oktober 2012 hieronder. In deze periode gelden geen eisen voor de relatie tussen schenker en verkrijger en voor de leeftijd van de verkrijger. Het is ook mogelijk om in 2013 gebruik te maken van de reguliere vrijstelling eigenwoningschenking tot een bedrag van euro en dit bedrag in 2014 aan te vullen tot euro. Als de schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt, hoeft de verkrijger over die euro geen erfbelasting te betalen. Is al eerder gebruik gemaakt van een verhoogde vrijstelling voor een schenking afkomstig van de ouders? Dan bestaat nog recht op een vrijstelling van euro verminderd met het bedrag van de eerder benutte vrijstelling. De vermindering geldt alleen als de schenking weer van de ouders afkomstig is. Tijdelijke verlaging grens tariefschijven schenken erfbelasting* Overweegt u een schenking te doen? Houdt u er dan rekening mee dat in het kalenderjaar 2014 de grens tussen de tariefschijven van de schenk- en erfbelasting tijdelijk wordt verlaagd met euro. Dit betekent dat dan over de eerste euro het lagere belastingtarief is verschuldigd. In 2013 geldt dit lagere tarief voor de eerste euro. Aangiftetermijn schenkingen Hebt u in 2013 schenkingen gedaan? Vergeet dan niet vóór 1 maart 2014 aangifte te doen. Dit geldt voor alle belaste schenkingen (voor zover meer wordt geschonken dan de vrijstelling) en voor schenkingen waarvoor in 2013 een beroep is gedaan op de eenmalige (aanvullende) verhoogde vrijstelling. Dit kan onder meer via een officieel aangiftebiljet schenkbelasting (te downloaden via of via een brief aan de Belastingdienst. Jaarlijkse schenkingsvrijstelling kinderen Bent u van plan om te schenken aan uw kinderen (stiefkinderen, pleegkinderen of de weduwe/ weduwnaar van uw overleden kind)? Houdt u er dan rekening mee dat: in het kalenderjaar 2013 een bedrag tot euro per kind is vrijgesteld en alles daarboven wordt belast; daarbij alle schenkingen die u in 2013 hebt gedaan aan uw kind bij elkaar worden opgeteld voor de bepaling van het al dan niet overschrijden van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling; u bij het schenken van een groter bedrag dan euro gebruik kunt maken van twee vrijstellingen in twee kalenderjaren door de schenking op te splitsen in een deel in 2013 en een deel op/na 1 januari 2014; schenking van onder meer geld en effecten vormvrij is, maar u het beter toch schriftelijk kunt vastleggen als u bijvoorbeeld een uitsluitingsclausule (of anti-schoonzoonclausule ) wenst; u bij het schenken van effecten aan uw kind ruimschoots voor de kerstdagen de opdracht tot overboeking aan uw bank doorgeeft, zodat de overboeking in 2013 wordt uitgevoerd. 12 Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

13 Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling kinderen Bent u van plan te schenken aan uw kinderen (stiefkinderen, pleegkinderen of de weduwe/ weduwnaar van uw overleden kind)? Houdt u er dan rekening mee dat: voor schenkingen aan een kind (of diens partner) in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar eenmalig gebruik kan worden gemaakt van een verhoogde vrijstelling van de schenkbelasting (2013: tot euro); voor schenkingen voor een dure studie van het kind dit eenmalig vrijgestelde bedrag onder voorwaarden zelfs euro bedraagt; u de eenmalig verhoogde vrijstelling ook kunt toepassen als uw eigen kind al ouder is dan 40 jaar, maar zijn/haar partner nog wel tussen de 18 en 40 jaar oud is. Schenkingsvrijstelling kleinkinderen en derden Bent u van plan om te schenken aan uw kleinkind of een derde? Dan geldt in 2013 een vrijstelling schenkbelasting van euro en wordt alles daarboven belast. Let ook op dat het tarief, afhankelijk van de hoogte van de verkrijging, voor een kleinkind 18 tot 36 procent bedraagt en voor derden 30 tot 40 procent. Notariële schuldigerkenning Wilt u een papieren schenking doen, zonder daadwerkelijk vermogen over te dragen maar door in een notariële akte een bedrag schuldig te erkennen aan uw kinderen? Let er dan op dat u jaarlijks een zakelijke rente (6 procent) moet betalen over de schuldig gebleven bedragen. Als u die 6 procent rente in enig jaar niet betaalt, zijn er nog mogelijkheden om dit te repareren. Renteloze of laagrentende lening Hebt u aan bijvoorbeeld een kind in 2013 een direct opeisbare renteloze lening of een lening met een lage rente verstrekt? Dan moet uw kind over het verschil tussen 6 procent rente en de werkelijk bedongen rente jaarlijks schenkbelasting betalen. U kunt dit voor de toekomst repareren door de lening zo spoedig mogelijk af te lossen of door alsnog 6 procent rente te gaan betalen. Goede doelen Publicatieplicht erkende goede doelen, algemeen nut beogende instellingen (anbi s)* Wilt u een anbi-status verkrijgen of behouden? Houdt u er dan rekening mee dat per 1 januari 2014 een verzwaarde publicatieplicht voor anbi s geldt. Wegens reëel gevaar voor de persoonlijke veiligheid geldt voor een zeer beperkt aantal vermogensfondsen een uitzondering voor de publicatie van de namen van bestuurders. Om privacyredenen hoeven ook kerkgenootschappen de namen van de bestuurders niet te publiceren. Verscherpte informatieverplichting voormalige anbi s* Hebt u uw anbi-status verloren of gaat u die verliezen? Houdt u er dan rekening mee dat voormalige anbi s vanaf 2014 hun jaarrekening en jaarverslag uit eigen beweging moeten overleggen met een gespecificeerde opgave van de schenkingen. Als de voormalige anbi niet, niet tijdig of niet op de voorgeschreven wijze de informatieplicht nakomt, wordt dit aangemerkt als een overtreding. Bij opzet of grove schuld kan een vergrijpboete worden opgelegd van maximaal euro. Periodieke giften* Overweegt u een periodieke gift te doen? Vanaf 1 januari 2014 vervalt de eis van een notariële akte voor aftrekbare periodieke giften aan anbi s en verenigingen met meer dan 25 leden. Een onderhandse overeenkomst volstaat en u kunt een modelovereenkomst downloaden op de site van de Belastingdienst. Zowel de begunstigde instelling als de gever moet een exemplaar van de ondertekende overeenkomst bewaren als bewijsstuk. Culturele instellingen* Wilt u schenken aan een anbi die is aangewezen als culturele instelling? U mag uw gift dan met 1,25 vermenigvuldigen voor de giftenaftrek inkomstenbelasting, met een maximum van euro. Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven 13

14 Wilt u via uw bv schenken aan een culturele instelling? U mag uw gift dan met anderhalf vermenigvuldigen voor de giftenaftrek vennootschapsbelasting, met een maximum van euro. Deze multiplier mag u zowel voor de inkomsten- als de vennootschapsbelasting over maximaal euro aan culturele giften toepassen. De Europese Commissie heeft de multiplier voor giften aan culturele instellingen definitief goedgekeurd. Aanvankelijk gold de multiplier voor vijf jaar ( ), maar deze termijn is verlengd tot en met de belastingaangifte over Anbi Wilt u schenken aan een anbi? Uw gift is dan onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Afhankelijk van uw wensen zijn er diverse geefstructuren mogelijk. Wilt u via uw bv schenken aan een anbi? Dan geldt een giftenaftrek voor de vennootschapsbelasting van ten hoogste 50 procent van de winst met een maximum van euro. Ook zijn alle giften (en erfenissen) die worden verkregen door anbi s onder voorwaarden vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Sociaal belang behartigende instelling (sbbi) Wilt u schenken aan een sbbi (zoals een sportvereniging, dorpshuis, muziekvereniging)? Let er dan op dat die schenking alleen aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting als het gaat om een periodieke gift. Een gift aan een sbbi is onder voorwaarden vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Steunstichtingen sbbi Wilt u schenken aan een steunstichting sbbi (een stichting die uitsluitend is opgericht om geld in te zamelen voor een sbbi)? U kunt uw gift dan onder voorwaarden aftrekken in de inkomstenbelasting. Een gift aan een steunstichting sbbi is onder voorwaarden vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Wilt u via uw bv schenken aan een steunstichting sbbi? Dan geldt een giftenaftrek voor de vennootschapsbelasting van ten hoogste 50 procent van de winst met een maximum van euro. Ook is een gift aan een steunstichting sbbi onder voorwaarden vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Btw-ondernemer Vervallen integratieheffing* Neemt u in 2014 een nieuwe onroerende zaak in gebruik voor activiteiten waarvoor u geen (volledig) recht op btw-aftrek hebt? Dan volgt op het moment van eerste ingebruikname niet langer een belaste (integratie)levering. In plaats daarvan moet de btw die eerder volledig in aftrek is gebracht in de aanloop naar de (vervallen) integratielevering in één keer worden herzien (bijvoorbeeld de btw op alle kosten die voor 1 januari 2014 zijn gemaakt). Het is overigens mogelijk dat deze regeling niet voor alle kosten geldt. Mocht u in 2013 de keuze hebben om grond met of zonder btw aan te kopen, dan is het raadzaam om deze zonder btw aan te kopen. Als u grond met btw moet aankopen, dan kan het voordeliger zijn om dat in 2013 te doen. Er is dan een financieringsvoordeel te behalen doordat u deze btw pas op het moment van ingebruikname van de onroerende zaak (geheel of gedeeltelijk) hoeft terug te betalen. Negatieve verklaring na aan- of verkoop onroerende zaak* Hebt u in 2013 een negatieve verklaring verstrekt of ontvangen over een in 2012 gekochte of verkochte onroerende zaak met een optie voor belaste levering? Als sprake is van levering van een onroerende zaak waarbij is geopteerd voor de btw belaste levering, moet de koper schriftelijk verklaren dat hij deze onroerende zaak gaat gebruiken voor doeleinden waarvoor hij minstens 90 procent btw-aftrekgerechtigd is. Als de koper dit goed in de periode die zowel het boekjaar van levering als het daaropvolgende boekjaar omvat, (onverhoopt) toch niet voor dergelijke activiteiten gebruikt, moet hij dit binnen vier weken na afloop van deze referentieperiode schriftelijk aan de verkoper melden (en een kopie daarvan aan zijn Belastinginspecteur sturen). Waar een dergelijke verklaring eerder tot gevolg had dat btw bij de koper van de onroerende zaak kon worden nageheven, is dit naar aanleiding van een recent arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie niet langer het geval. Het deel van de verschuldigde herzienings-btw dat is toe te rekenen aan de activiteiten uit de periode na 10 oktober 2013, de datum van het genoemde arrest, kan worden nageheven bij de oorspronkelijke leverancier. Dit geldt ook voor volgende jaren. We raden daarom verkopers aan om vanaf heden clausules met betrekking tot het verhalen van deze btw-schade in hun koopovereenkomsten op te nemen. 14 Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

15 Privégebruik auto van de zaak Had u of uw personeel (of andere relaties) in 2013 een auto van de zaak ter beschikking en is deze auto ook gebruikt voor privédoeleinden (inclusief woon-werkverkeer)? Dan moet u over dat privégebruik btw betalen. Dit kan bijvoorbeeld door 2,7 procent van de cataloguswaarde van de auto, inclusief btw en bpm, op aangifte te voldoen. Dit kan anders zijn als u bijvoorbeeld een auto ter beschikking stelt die ouder dan vijf jaar is, als de gebruiker een sluitende kilometeradministratie bijhoudt of als u een eigen bijdrage voor het gebruik van de auto in rekening brengt. We raden u overigens aan om tijdig bezwaar te maken tegen de btw-correctie, omdat deze niet onomstreden is. Uw PwC-adviseur kan u hierbij ondersteunen. Privégebruik ondernemingsgoederen en -diensten Maakt u of uw personeel (of andere relaties) gebruik van ondernemingsgoederen of -diensten, die geen onroerende zaak of auto van de zaak zijn? Dan is de kans groot dat u (een deel van) de btw die in aftrek is gebracht voor de kosten van deze goederen en diensten, moet corrigeren. Hiervoor bestaan verschillende mechanismen, waarbij het zogeheten Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA) het belangrijkste is. In dat geval worden alle verstrekkingen aan personeel en relaties opgeteld en als die in één jaar een waarde van meer dan 227 euro per begunstigde hebben, is de btw op deze verstrekkingen niet aftrekbaar. Voor de uitgaven ten behoeve van de ondernemer zelf geldt een ander correctiemechanisme, namelijk de btw-heffing over een fictieve interne prestatie. Voor exacte berekeningen van de te corrigeren btw in verband met privégebruik raden we u aan om contact op te nemen met uw PwC-adviseur. Let u er daarbij op dat voor de auto van de zaak en voor onroerende zaken andere regels gelden voor de correctie van btw in verband met privégebruik. Wijziging gemengd gebruikt investeringsgoed Gebruikt u in uw onderneming investeringsgoederen voor zowel btw-belaste als vrijgestelde prestaties en wijkt de verhouding tussen belast en vrijgesteld gebruik aan het eind van het (boek)jaar af van de verhouding waarin de aankoop-btw oorspronkelijk in aftrek is gebracht? Dan moet u de oorspronkelijk door u afgetrokken btw op basis van dit verschil misschien herzien. Houdt u er rekening mee dat bij een toename van vrijgesteld gebruik de kans bestaat dat u btw moet terugbetalen. Bij een toename van belast gebruik kunt u een deel van de eerder niet afgetrokken btw alsnog terugvragen. Btw-belaste (ver)huur van een onroerende zaak (Ver)huurt u onroerende zaken met btw? Houdt u er dan rekening mee dat de huurder in het eerste jaar waarin hij is gaan huren, een verklaring moet verstrekken aan de verhuurder en de Belastingdienst dat hij voldoet aan de zogenoemde 90%-norm. De huurder die aan het eind van een boekjaar niet meer blijkt te voldoen aan de 90%-norm, moet binnen vier weken na afloop van het boekjaar een verklaring naar de verhuurder en de Belastingdienst sturen dat hij het gehuurde niet langer voor minstens 90 procent voor btw-aftrekgerechtigde doeleinden heeft gebruikt. Deze negatieve verklaring moet u dus in voorkomende gevallen in januari 2014 verstrekken. Btw-belaste aankoop onroerende zaak in 2012 of 2013 Hebt u in 2012 of 2013 een onroerende zaak met een optie voor belaste levering gekocht? Dan bent u verplicht binnen vier weken na het einde van het jaar van levering en van het jaar dat volgt op het jaar van aanschaf, een 90%-verklaring af te geven aan de verkoper en uw eigen Belastingdienst. Dit betekent dat de verklaringen in januari 2014 moeten zijn verstrekt met betrekking tot aankopen die zijn gedaan in 2012 en Het kan gaan om een positieve of negatieve verklaring en voor een beperkt aantal ondernemers geldt een 70%-verklaring. Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven 15

16 Btw-plicht commissarissen, niet-uitvoerende bestuurders en toezichthouders Vervult u of een van uw personeelsleden een positie als commissaris, niet-uitvoerende bestuurder of toezichthouder? Dan moet u btw in rekening brengen aan de entiteit waarvoor u of uw personeelslid deze activiteiten verricht. Ook is het verplicht om hiervoor btw-facturen te versturen en een en ander in een boekhouding op te nemen. Commissarissen, niet-uitvoerende bestuurders en toezichthouders voor wie het over een jaar verschuldigde bedrag aan te betalen btw onder een bepaalde drempel blijft, kunnen een verzoek indienen om geen of minder btw te voldoen (btw-bedrag lager dan euro) en/of om ontheffing te krijgen van hun administratieve verplichtingen (btw-bedrag lager dan euro). Vastgoed Actualiteit Beleggen in vastgoedlichamen* Belegt u in een vastgoedlichaam dat geen beleggingsfonds in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is? Let u er dan op dat er vanaf 1 januari 2014 voor u iets kan wijzigen. Vanaf die datum wordt de heffing van de overdrachtsbelasting voor beleggingen in vastgoed via personenvennootschappen namelijk aangepast. Als u participeert in een maatschap, commanditaire vennootschap of fonds voor gemene rekening moet u vanaf volgend jaar overdrachtsbelasting betalen. Maar dat is niet het geval als u een belang van minder dan een derde verkrijgt (ook door uitbreiding) en er bovendien sprake is van een beleggingsfonds in de zin van de Wft. De verhandeling van uw participatie na 31 december 2013 kan dus leiden tot heffing van overdrachtsbelasting als het beleggingsvehikel niet zo n beleggingsfonds is. De regeling voor rechtspersonen wordt overigens niet gewijzigd. Auto s Zeer zuinige personenauto in bezit* Hebt u een zeer zuinige personenauto? Houdt u er dan rekening mee dat u vanaf 1 januari 2014 mogelijk motorrijtuigenbelasting (mrb) moet betalen. Vanaf 2014 geldt de vrijstelling van mrb voor zeer zuinige personenauto s namelijk alleen nog maar voor personenauto s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km, ongeacht het type motor van de auto. Hebt u een auto met een CO2-uitstoot van meer dan 50 gr/km maar maximaal 110 gr/km (dieselmotor) of 95 gr/km (andere motor), dan vervalt voor u dus de vrijstelling per 1 januari Aanschaffen zeer zuinige personenauto of auto van de zaak* Wilt u een zeer zuinige personenauto of auto van de zaak aanschaffen in 2014? Dan kan het voor u aantrekkelijk zijn om de personenauto in 2013 aan te schaffen en op naam te zetten. U betaalt dan mogelijk minder belasting op personenauto's en motorrijwielen (bpm). Per 1 januari 2014 worden de CO2-grenzen in de bpm namelijk weer aangescherpt. Daardoor kan een auto met een bepaalde CO2-uitstoot vanaf 2014 in een hogere categorie vallen, met een hoger bedrag aan verschuldigde bpm. Bovendien levert de aanschaf van een zeer zuinige personenauto een voordeel op in de inkomstenbelasting. Bij de aanschaf in 2013 geldt gedurende 60 maanden geen bijtelling in de inkomstenbelasting tegenover een bijtelling van 4 procent (voor volledig elektrische auto s) en 7 procent (voor hybride auto s) gedurende 60 maanden bij een aanschaf in Wilt u een zeer zuinige personenauto of auto van de zaak aanschaffen in 2015? Per 1 januari 2015 komt een extra tariefschijf in de bpm. Voor elke auto is dan bpm verschuldigd vanaf een uitstoot van 1 gr/km. Vanaf 2015 zullen alleen auto s zonder CO2-uitstoot (zogenoemde nul-emissieauto s) vrijstelling van bpm genieten. 16 Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

17 Oldtimer in bezit* Bezit u een oldtimer? Dan krijgt u mogelijk te maken met een beperking van de mrb-vrijstelling in Voor motorrijtuigen die minstens 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen, geldt sinds 1 januari 2012 een vrijstelling van mrb. Als moment van eerste ingebruikname geldt het moment dat de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Voorgesteld wordt om de mrb-vrijstelling voor oldtimers per 1 januari 2014 te beperken tot oldtimers die 40 jaar of ouder zijn. Voor oldtimers die op 1 januari 2014 tussen 26 jaar en 40 jaar oud zijn, gaat een overgangsregeling gelden. De overgangsregeling geldt niet voor oldtimers die op diesel of lpg rijden, zodat voor deze categorie oldtimers per 1 januari 2014 geen mrb-vrijstelling meer geldt. Rijden met buitenlands kenteken* Rijdt u in 2014 met een buitenlands kenteken op de Nederlandse wegen? Vanaf 1 januari 2014 gaat de Nederlandse douane strenger toezicht houden op het gebruik van de Nederlandse weg door motorrijtuigen met een buitenlands kenteken. Een Nederlandse ingezetene is dan in principe motorrijtuigenbelasting (mrb) verschuldigd (naast bpm). Om fraude te voorkomen en beter toezicht te kunnen houden, wordt vanaf 2014 een zogeheten woonplaatsvermoeden voor de mrb ingevoerd. Wordt u als bestuurder gecontroleerd of staande gehouden? Dan wordt nagegaan of u zich hebt ingeschreven of had moeten inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie. Is dit het geval, dan wordt u geacht Nederlandse ingezetene te zijn en bent u in principe mrb verschuldigd. U kunt wel tegenbewijs leveren dat u geen Nederlandse ingezetene bent. Accijnzen Handelen in of vervaardigen van liquefied natural gas (lng)* Handelt u in of vervaardigt u lng en betaalt u daarover accijns? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor teruggaaf van de over lng betaalde accijns. Om het gebruik van lng als brandstof voor het wegverkeer te stimuleren, is voor de komende vijf jaar voorzien in een gedeeltelijke teruggaaf van de over lng betaalde accijns. Deze teruggaaf komt neer op een vast bedrag van 125 euro per kilogram lng. De brandstof wordt momenteel belast naar het accijnstarief van lng. De teruggaaf is bedoeld om de stijging van het accijnstarief voor lng (per saldo) ongedaan te maken. Gebruik van minerale oliën voor elektriciteitsopwekking* Gebruikt u minerale oliën voor elektriciteitsopwekking waarover u accijns hebt betaald? Dan krijgt u wellicht de betaalde accijns terug. Voor installaties waarmee u elektriciteit opwekt, kunt u teruggaaf van accijns voor de gebruikte minerale oliën vragen als de opgewekte elektriciteit in de heffing van de energiebelasting valt. Het elektrische vermogen van de installatie moet in dat geval minimaal 60 kilowatt zijn in plaats van de huidige grens van 1 megawatt. Voornemen om een auto te kopen Bent u van plan een auto aan te schaffen? Besef dan dat sinds 1 januari 2013 voor de berekening van de bpm volledig wordt uitgegaan van de CO2-uitstoot van de personenauto of het motorrijtuig. In voorgaande jaren werd de bpm (deels) nog berekend op basis van de nettocatalogusprijs. Dit betekent dat de bpm hoger zal uitvallen dan voorgaande jaren. Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven 17

18 Vervaardigen of handelen in accijnsproducten* Vervaardigt u of handelt u in accijnsproducten? Houdt u er dan rekening mee dat de accijns op bepaalde brandstoffen en alcoholische dranken per 1 januari 2014 wordt verhoogd. De accijns op diesel gaat met 3 cent per liter omhoog. De accijns op lpg stijgt met 7 cent per liter. De accijns op alle alcoholhoudende dranken (bier, wijn, tussenproducten en overige alcoholhoudende dranken) stijgt met 5,75 procent. De accijns op licht bier (bier met een extractgehalte van minder dan 7 procent Plato en met meer dan 0,5 procent alcohol) en bepaalde dranken met een alcoholgehalte van niet meer dan 1,2 procentvolume, die bestaan uit een mengsel van bier en niet-alcoholhoudende dranken, wordt gesteld op 7,59 euro per hectoliter (dit is een afwijking ten opzichte van de hiervoor genoemde verhoging). De voorgenomen accijnsverhoging op tabaksproducten wordt een jaar uitgesteld. De verhoging bedraagt per 1 januari cent voor een pakje sigaretten van 19 stuks en voor een pakje shag van 40 gram. Vervaardigen of handelen in limonade, vruchtensap of mineraalwater* Vervaardigt u of handelt u in limonade, vruchtensap of mineraalwater? Houd dan rekening met een verhoging van de tarieven in de verbruiksbelasting per 1 januari De verbruiksbelasting op limonade stijgt naar 7,59 cent per liter. De verbruiksbelasting op vruchtensap en mineraalwater stijgt naar 5,7 cent per liter. Vervaardigen van vruchten- of groentesap* Vervaardigt u vruchten- of groentesap? Op het vervaardigen van vruchten- of groentesap buiten een zogenoemde inrichting voor verbruiksbelasting wordt een vrijstelling van verbruiksbelastingen ingesteld. U mag als zogeheten zelfperser tot liter vruchten- of groentesap per jaar vrij van verbruiksbelastingen vervaardigen. U hoeft dan ook geen aangifte in te dienen. Overschrijdt u de drempel van liter? Dan is hierover pas verbruiksbelasting verschuldigd als u deze drempel twee opeenvolgende jaren overschrijdt. In dat geval moet u een vergunning voor een inrichting voor verbruiksbelasting aanvragen. Die krijgt u voor minimaal vijf jaar, zodat u dus vijf jaar verbruiksbelastingplichtig bent. Verzoek om teruggaaf van accijns of verbruiksbelastingen Bent u van plan een verzoek om teruggaaf van accijns of verbruiksbelastingen in te dienen? Let er dan op dat u sinds 1 juli 2013 verplicht bent om voor een verzoek om teruggaaf van accijns of verbruiksbelastingen het nieuwe digitale (elektronische) formulier te gebruiken. Heffing en invordering Belastingrente* Verwacht u dat u zelf of uw vennootschap belasting moet betalen in 2014? Dan loont het om bij de inspecteur aan te dringen op een spoedige afhandeling van de aangifte. De belastingrente wordt op 1 april 2014 voor de vennootschapsbelasting namelijk minimaal 8 procent. Voor de overige belastingen, zoals de inkomstenbelasting, geldt vanaf 1 april 2014 een minimum van 4 procent. De belastingrente is nu voor alle belastingen 3 procent. Doordat de betalingstermijn van zes weken na dagtekening van de belastingaanslag tot de renteperiode behoort, past de Belastingdienst de gewijzigde rentepercentages effectief toe op belastingaanslagen met een dagtekening vanaf 18 februari Invorderingsrente* Kreeg u zelf of uw vennootschap in het verleden uitstel van betaling van de aanslag? Vanaf 1 april 2014 is uitstel duurder, omdat dan voor de invorderingsrente een minimumpercentage van 4 geldt. De invorderingsrente is nu 3 procent. Uitstel van betaling is daarom wellicht minder interessant voor u. Uitstel bij betalingsproblemen Verwacht uw vennootschap betalingsproblemen? Voor schulden tot euro kunt u telefonisch maximaal vier maanden uitstel van betaling krijgen. U blijft wel invorderingsrente verschuldigd. 18 Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

19 Colofon Auteurs: mr. Jeroen Bijl drs. Nicole Govers-de Louw drs. Denny van der Heijden dr. Arthur Hofman mr. Pieter Jansen Nick Koolen MSc mr. Helena Nanninga mr. Ivo Nooijen mr. Dennis Reins mr. Mitra Tydeman-Yousef prof. dr. Hein Vermeulen dr. Frank Werger mr. Ciska Wisman Sandra Wolvekamp-Bloemert MSc Eindredactie: mr. Jessica Litjens prof. dr. Stan Stevens Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven 19

20 Contact Wilt u meer informatie over deze fiscale tips en de mogelijke toepassing ervan in uw situatie? Neem dan contact op met uw PwC-adviseur of met: Knowledge Centre Tax & HRS Telefoon: Deze uitgave is afgesloten op 19 november Latere ontwikkelingen zijn hierin niet opgenomen PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ). Alle rechten voorbehouden. In dit document wordt met PwC bedoeld PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V., die een member firm is van PricewaterhouseCoopers International Limited. Niet bestemd voor verdere openbaarmaking zonder toestemming van PwC. PwC is het merk waaronder member firms van PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) handelen en diensten verlenen. Samen vormen deze firms het wereldwijde PwC-netwerk. In dit document wordt met PwC gedoeld op het wereldwijde PwC-netwerk of, als dit uit de context voortvloeit, op individuele member firms van het PwC-netwerk. Elke aangesloten firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Kijk op voor meer informatie.

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoudsopgave Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoud Onderneming 4 Groepsleningen (thin capitalization) 4 Ontvoeging uit fiscale

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/6] Jaargang 2013, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2014 gepresenteerd. Het belastingpakket bestaat

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen 1 2. Goede doelen financieel steunen 2 3. Privébetalingen en aankopen doen 3 4. Beleggen in groenfondsen

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang NIEUWS 1 negentig In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies

Nadere informatie

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53 accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Nieuwsbrief december 2012 Het jaar 2012 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Tips voor de B.V. en de DGA

Tips voor de B.V. en de DGA www.stolk-accountants.nl Tips voor de B.V. en de DGA Voor DGA s gaan er wijzigingen plaatsvinden. Het gebruikelijk loon van de DGA wordt aangescherpt en dividenden en verkoopwinsten zijn belast tegen een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 01-2014. Werkgever. 1. Ruim baan voor de jongere werknemer

NIEUWSBRIEF 01-2014. Werkgever. 1. Ruim baan voor de jongere werknemer NIEUWSBRIEF 01-2014 Werkgever 1. Ruim baan voor de jongere werknemer Vanaf begin dit jaar is er een nieuwe 'subsidieregeling' voor werkgevers: de premiekorting jongere werknemer. Het gaat om een tijdelijke

Nadere informatie

EQUUS NIEUWSBRIEF januari 01/2014

EQUUS NIEUWSBRIEF januari 01/2014 EQUUS NIEUWSBRIEF januari 01/2014 1. Ruim baan voor de jongere werknemer Vanaf begin dit jaar is er een nieuwe 'subsidieregeling' voor werkgevers: de premiekorting jongere werknemer. Het gaat om een tijdelijke

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Actiepunten najaar 2017

Actiepunten najaar 2017 Actiepunten najaar 2017 Inleiding Naast de acties die nodig zijn in verband met de Belastingplannen 2018 zijn er jaarlijks terugkerende acties die u voor het einde van het jaar moet ondernemen, maar die

Nadere informatie

de ondernemers krant #1 2014

de ondernemers krant #1 2014 de ondernemers krant #1 2014 In de eerste ondernemerskrant van 2014 leest u over: Ruim baan voor de jongere werknemer 2 Uw auto in 2014: zuinig is het devies 3 Innovatie blijft ook dit jaar lonend 4 TIjdelijk

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht 22 november 2012 DGA Nieuwsbrief Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht In dit memo worden enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken die mogelijk ook

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSS Het einde van het jaar komt in zicht. Graag willen wij van Administratiekantoor Janse BV u informeren wat u echt nog dit najaar moet doen (of juist

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Tips voor ondernemers en rechtspersonen www.stolk-accountants.nl Tips voor ondernemers en rechtspersonen Pro iteer optimaal van de investeringsaftrek en voorkom dat u door veel kleine investeringen de drempel van 2.300 net niet haalt. Vergeet

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie Inhoud 1. Veranderingen per 2014 binnen de inkomstenbelasting 2. Veranderingen per 2014 voor de ondernemer en de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar Tips voor de woningeigenaar 62. Wacht met schenken voor de eigen woning tot 2017 Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar 100.000. Wacht daarom nog even als

Nadere informatie

Tolbert, 17 december 2014. Betreft: Informatiebrief 2014/2015. Beste klant,

Tolbert, 17 december 2014. Betreft: Informatiebrief 2014/2015. Beste klant, ` Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl Tolbert, 17 december 2014 Betreft: Informatiebrief 2014/2015 Beste klant, Allereerst

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014.

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014. NIEUWJAARSBRIEF NEDERLANDSE PAYROLL 2014 Postbus 504 2300 AM Leiden t +31 71 750 68 00 w www.limes-int.com e info@limes-int.com Beconnummer 500495 In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan

Nadere informatie

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013 Eindejaarstips 2013 Voor iedereen Samenwoners regel fiscaal partnerschap Woont u samen maar voldoet u niet aan de regels voor fiscaalpartnerschap, regel dan voor 1 januari 2014 een samenlevingscontract

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2

Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2 INKOMSTENBELASTING / PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2 - U krijgt mogelijk te maken met bijbetaling of minder IB-teruggaaf... 2 - Bijtellingscategorieën auto

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Belastingplan 2014: gas geven of afremmen?

Belastingplan 2014: gas geven of afremmen? Belastingplan 2014: gas geven of afremmen? Businessclub Bij de Tijd 29 oktober 2013 Ondernemende Accountants Deze presentatie betreft de plannen zoals die op 29 oktober 2013 bekend zijn. Indien u wilt

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend Tijdelijk extra hoge vrijstelling bij schenking voor de

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 19 september 2013

Prinsjesdagontbijt 19 september 2013 Prinsjesdagontbijt 19 september 2013 Agenda 1. Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf 2. Belastingplan door Peter Kranendonk MSc LLM 3. Macro economische ontwikkelingen door Han Mesters (ABN AMRO Bank) 4. Vragen

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft Welke keuze maakt u? Bron: SRA- Publicatiedatum:29-08-2017 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Bram Faber 21 september 2016 Inhoud: Ontwikkelingen in 2016? Wat zijn de voorstellen uit het Belastingplan? De ontwikkelingen 3 De ontwikkelingen 4 De ontwikkelingen

Nadere informatie

Als u overweegt om op korte termijn te investeren in een (nieuw) bedrijfsmiddel, dan zijn wij op uw verzoek graag bereid om u te adviseren.

Als u overweegt om op korte termijn te investeren in een (nieuw) bedrijfsmiddel, dan zijn wij op uw verzoek graag bereid om u te adviseren. Investeringen (willekeurige afschrijving + investeringsaftrek) Indien u in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2013 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen, dan mag u die bedrijfsmiddelen onder

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012

1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012 1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012 Het is weer tijd voor de laatste BTW-aangifte over het jaar 2012. Deze moet uiterlijk op 31 januari 2013 ingeleverd en betaald zijn aan de Belastingdienst. In

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014 December 2013 - nummer 443 Automobiellink Het loopt tegen het einde van het jaar. Daarom stellen wij u nu op de hoogte van enkele fiscale tips, zodat u dit jaar nog van deze tips gebruik kunt maken. BPM

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl ` Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl Tolbert, 16 december 2013 Betreft: Informatiebrief 2013/2014 Beste klant, Allereerst

Nadere informatie